Középiskola > Kötelező olvasmányok

Kérlek válassz a lenyíló mezőből:
Vagy böngéssz az alábbi oldalakon:

Aiszkhülosz - Agamemnón
A darab Agamemnón argoszi palotája előtti téren játszódik. Főbb szereplők: - Agamemnón a király, valamint felesége - Klütaimnésztra, a királyné - Aigiszthosz, Agamemnón unokatestvére - Kasszandra, a trójai királylány - Őr - Argoszi vének kara A ...


Aiszkhülosz - Áldozatvivők
A mű Aiszkhülosz – Agamemnón c. művének folytatása, amelyben Oresztész visszatér. Főbb szereplők: - Oresztész – Agamemnón fia - Püladész - Elektra – Agamemnón leánya - Dajka - Klütaimnésztre - Aigiszthosz - Szolga - Az argoszi rabnők ...


Aiszkhülosz - Eumeniszek
A mű Aiszkhülosz Agamemnón és az Áldozatvívők című művének folytatása. Szereplők: - Oresztész - Apollón papnője - Apollón - Athéna - Klütaimnésztra szelleme - Erüniszek kara A cselekmény első fele Delphoiban, Apollón temploma előtt, míg második ...


Aiszkhülosz - Leláncolt Prométheusz
A történet a Szkűthiai sziklás vidéken játszódik. Főbb szereplők: - Erő - Erőszak - Héphaisztosz - Prométheusz - Az ókeaniszok kara - Ió - Hermész A cselekmény kiindulópontja: Prométheusz ellopja Héphaisztosztól a „soktudó tüzet” és az ...


Albert Camus - A pestis (elemzés)
A negyvenes években a történelmi események Camus figyelmét a közösségi problémák felé fordították. A pestis keletkezésének élményi háttere az embereket elválasztó, a száműzetés érzését keltő háború és megszállás; ill. a közös harc és a szolidaritás érzésének ...


Albert Camus - A pestis (tartalom)
Albert Camus (1913-1960) francia író és filozófus, az egzisztencializmus egyik meghatározó alakja. Az ember és az őt körülvevő világ kapcsolatára jellemző paradoxont abszurdnak nevezi. Az embernek jogos igényei vannak a világ felé: elvárja, hogy megismerhető legyen, otthonos és ...


Albert Camus - Közöny
Első rész 1 Meursault úrnak meghalt az anyja. Az öregek otthonából kapott sürgönyből értesült róla. Az aggápolda Marengóban van, nyolcvan kilométerre Algírtól. Meursault úr kép nap szabadságot kért a főnökétől. A felettese még részvétét sem ...


Alekszandr Szergejevics Puskin - Jevgenyij Anyegin
Puskin száműzetése idején, 1823. május 3-án, Kisinyovban kezdte írni a Jevgenyij Anyegint, s 1830. szeptember 25-én fejezte be Bolgyinóban. Egy évvel később illesztette művéhez a címszereplő levelét. Az Anyegin verses regény. Puskin Byron hatására fordult a műfajhoz, de ide ...


Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg
A kis herceg hatalmas sikerét bizonyítja, hogy szinte valamennyi nyelvre lefordították, de filmek is készültek belőle. A regény nyelvezete egyszerű, költői szépségű és tisztaságú. Egy képzelet szülte bolygón, az író fantáziájában, néhány térdig érő vulkán és egy ...


Antoine de Saint-Exupéry - A kis herceg II.
Szereplők: A kis herceg; Az író; A rózsa, a kis herceg bolygóján; A király; A hiú; Az iszákos; Az üzletember; A lámpagyújtogató; A geográfus; A kígyó; A virág Helyszínek: A kis herceg bolygója; a Szahara; a király bolygója; a hiú bolygója; az iszákos ...


Anton Pavlovics Csehov - A 6-os számú kórterem
Főbb szereplők: - Andrej Jefimics Ragin – orvos - Jevgenyij Fjodorovics Hobotov – orvos - Szergej Szergejevics – felcser - Darjuska – Ragin doktor háziasszonya - Mihail Averjanics – postamester, Ragin doktor barátja - Mojszejka és Ivan Dimitrics ...


Anton Pavlovics Csehov - Cseresznyéskert
Az 1904-ben íródott műben kevés a cselekmény. Egy lezüllőben lévő, jogosan pusztulásra kárhoztatott nemesi család tagjai romantikusan ragaszkodnak a család régi fényét jelképező cseresznyés kerthez, noha nincs energiájuk sem ahhoz, hogy fenntartsák, sem ahhoz, hogy modern ...


Anton Pavlovics Csehov - Három nővér
A nagy Csehov-drámák között a Három nővér az egyetlen, melyet dráma-megjelöléssel látott el a szerző; ezt az értelmes élet utáni meddő sóvárgást" legkomorabb, legrejtélyesebb darabjának tartják. Újszerűsége miatt bemutatásakor a moszkvai Művész Színházra nehéz feladat ...


Anton Pavlovics Csehov - Sirály
Az 1896-os pétervári ősbemutató szörnyű sikertelenséggel zárult, de a moszkvai Művész Színház társulata, amely fellázadt a régi játékstílus, a teatralitás, a hazug pátosz, a deklamáció, a mesterkéltség, a sztárkultusz ellen, 1898-ban sikerre vitte a darabot. A Sirály ...


Anton Pavlovics Csehov - Ványa bácsi
(Jelenetek a falusi életből négy felvonásban) Szereplők: - Alekszandr Vlagyimirovics Szerebrjakov, nyugalmazott egyetemi tanár - Jelena Andrejevna, a felesége, 27 éves - Szofja Alekszandrovna (Szonya), Szerebrjakov leánya az első házasságából - Marija ...


Apuleius - Az aranyszamár, 1. rész
A mű több kiadásban is megjelent, mi vázlatunkban a Magvető 1963-as kiadását használtuk. A regény elején a fordító (Révay József) rövid bevezetője 4-25. oldalig. Csak ezután jön Apuleius 11 könyvből álló műve. Apuleius egyébként nem adott könyveinek külön címet, csak ...


Apuleius - Az aranyszamár, 2. rész
Thiasusnál, az előkelőnél: Az előkelő, akit Thiasusnak hívnak, egyik szolgájára bízza a szamarat. A szolga számtalan mutatványra meg tanítja meg Luciust. A csodaszamár gazdája hírét növeli, vannak akik csak ismerik meg Thiasust. Egyszer amikor az hivatalra tesz szert ...


Arany János - Buda halála
Arany János az Akadémia Nádasdy-pályázatára küldte el a Buda halálát. Nádasdy Ferenc gróf 1857-ben ötezer forintos alapítványt tett, hogy annak kamataiból másodévenként száz arannyal jutalmazzák a legjobb magyar tárgyú elbeszélő költeményt. A bíráló bizottság ...


Arany János - Toldi estéje
A mű eredete: Miután a Kisfaludy-társaság 1846. február 7-én kitűzött népies eposz pályázatára Arany megírta a Toldit, a trilógia első részét (mely 1847. február 6-án meg is nyerte a pályázatot), még 1847-ben elkészítette a Toldi estéjét is, a trilógia ...


Arany János - Toldi-trilógia
A Kisfaludy Társaság 1846. február 4-i ülésen olyan műre hirdetett pályázatot, melynek hőse valamely, a nép ajkán élő történeti személy, mint Mátyás király, vagy Toldi Miklós. Arany, bár csak hivatalán kívül s a családi elfoglaltságok mellett dolgozhatott, jó fél ...


Arthur Miller - Az ügynök halála
Willy Loman, az ügynök fáradtan érkezik haza, két nagy, árumintákkal megrakott bőröndöt cipelve. Bostonba kellene utaznia, de nagyon fáradt, így úgy dönt, hogy visszafordul. Linda, a felesége jó kedélyű, kedves asszony, aki szereti és félti a férjét. Megkéri őt, beszéljen a ...


Bertolt Brecht - Kurázsi mama és gyermekei (elemzés)
Az epikus színház elméleti alapjainak megfogalmazása és néhány sikeres darab (Koldusopera, Mahagonny), majd kísérletező tandrámák után írta meg Bertolt Brecht legjobbnak tartott alkotásait, köztük a Kurázsi mamát, melyet skandináviai emigrációja idején, közvetlenül a ...


Bertolt Brecht - Kurázsi mama és gyermekei (tartalom)
Főbb szereplők: - Kurázsi mama – Fierling Anna (markotányosnő) - Kattrin – Kurázsi mama néma lánya - Eilif – Kurázsi mama idősebb fia - Stüsszi – Kurázsi mama fiatalabb fia - verbuváló - őrmester - Oxenstjerna – zsoldosvezér - ...


Bessenyei György - Ágis tragédiája
Spártában Leónidas királyi kastélyát látjuk. Főbb szereplők: - Leónidas – laceriémoni király - Ámfares – nagy görög vezér, a király titkosa - Ágézilaus – főember, királyi tanácsos, csalárd barát és hazája árulója - Ágis – nagy ...


Csokonai Vitéz Mihály - Dorottya
A mű ún. könyvekre oszlik, az egész történet pedig négy könyvben olvasható. Teljes címe: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a Fársángon. A főszereplő maga Dorottya, aki olyan idős, csúnyácska és fogatlan, hogy a hamut már mamunak, a szöszt pedig pösznek ejti ...


Daniel Defoe - Robinson Crusoe
A regény 1719-ben jelent meg először, s rögtön óriási sikert aratott. A világ csaknem minden nyelvére lefordították, de később meg is filmesítették. A regény alapja valóságos történeten alapul: Alexander Selkirk matróz hosszú éveket töltött egy lakatlan szigeten, a ...


Dante Alighieri - Isteni színjáték
Az 1307 és az 1320 közötti időt kell az Isteni színjáték keletkezési idejének tartanunk. Magyar fordítását Babits Mihály készítette. A mű eredeti címe: Komédia. Dante e művével teremtette meg az olasz irodalmi nyelvet. Joggal nevezik e művet a középkor ...


Déry Tibor - Niki
A mű 1955-ben született, s a következő évben jelent meg. A regény alcíme: „Egy kutya története”, de kiegészíthetnénk a summázást a következővel: és egy bírósági eljárás nélkül börtönbe zárt ártatlan, megalázott ember és megnyomorított életű feleségének ...


Dugonics András - Etelka
A mű a honfoglalás után játszódik, amikor Árpád fejedelem felosztja az országot vezérei között. Főbb szereplők: - Árpád fejedelem - Zoltán – Árpád fejedelem fia - Hanzár – Árpád fejedelem felesége - Huba vezér - Világos – Huba vezér ...


Emily Brontë - Üvöltő szelek
Az angliai Yorkshire-ban a XIX. század első felében egy korán megözvegyült, ír származású falusi papnak három lánya volt, mindhárman megpróbálkoztak az irodalommal. Emily Bronte (1818-1848) volt a középső nővér, és jóllehet egykönyvű író maradt, de egyetlen regénye ...


Eötvös József - A falu jegyzője
Az 1840-es évek közepén a magyar társadalomban a maradiság gócpontja a nemesi vármegye. Eötvös 1844-től a centralista Pesti Hírlap munkatársa (később Kemény Zsigmond és Madách Imre is követi a példáját), e lap hasábjain közli folytatásokban újabb epikai művét, amely ...


Erich Kästner - A két Lotti
Erich Kastner gyerekregényeinek szereplői többnyire nem a valóságtól távol álló, eszményi „gyermekhősök”, hanem talpraesett kisfiúk, bátor kamaszok, okos lányok, akik ha kell, még a felnőttekkel is szembeszállnak, hogy érvényesítsék igazukat. Az ifjúsági regény ...


Erich Kästner - A repülő osztály
A címet olvasva megfordul az ember fejében, hogy talán valami tudományos-fantasztikus, esetleg utazóregénnyel áll szemben, pedig a cím csupán egy színdarab címe, amelyet a történet szereplői készítenek Karácsonyra, hogy ezzel örvendeztessék meg társaikat és nevelőiket az ...


Ernest Hemingway - Az öreg halász és a tenger
A mű szereplői: - Santiago - Az öreg halász - Manolin - A fiú A mű egy tízegynéhány soros bevezetővel indul, mely elmondja mindazt, ami eddig történt: „A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a Golf-áramlat mentén, s immár ...


Ernst Theodor Amadeus Hoffmann - Az arany virágcserép
Szereplők: - Anzelmus, deák - Rauerné, jósnő - Serpentina, Lindhorst legfiatalabb lánya - Paulmann, tanár - Heerbrand, lajstromzó, később udvari tanácsos - Veronika, Paulmann idősebbik lánya - Franci, Paulmann fiatalabbik lánya - Lindhorst, levéltárnok - ...


Euripidész - Iphigeneia Auliszban
Szereplők: - Agamemnón - Öreg szolga - Menelaosz - Klütaimnésztra - Iphigeneia - Akhilleusz - Hírnök - Khalkiszi nők kara - Oresztész - Kísérők - Őrök Az auliszi görög táborban, Agamemnón sátra előtt játszódik a történet. Agamemnón az öreg ...


Fekete István - Tüskevár
A regény fontosabb szereplői: - Ladó Gyula Lajos – Tutajos - Pondoray Béla – Bütyök - Matula Gergely – öreg csősz a zalai nádrengetegben - István bácsi – főagronómus, Tutajos anyjának testvére - Nancsi néni – István bácsi ...


Félix Salten - Bambi
Félix Salten meséhez illő komolysággal ír állatokról, kik erdei közösségben élnek, beszélnek egymással, tudnak egymás dolgairól, mintha emberek volnának. Az olvasó Bambival együtt tanul meg játszani, elkerülni a veszélyeket, élvezni a szabadságot. A kegyetlen valóságot nem ...


Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Bűn és bűnhődés (elemzés)
Az alapvető sorskérdést, az egyén elidegenedését, a modern ember elmagányosodását az oroszok a szabadság problémájaként fogalmazzák meg; tartanak az anarchiától, a bűnözéstől, az erkölcsi relativizmus veszélyétől. A cselekmény napjainkban játszódik, pontosan ebben az ...


Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Bűn és bűnhődés (tartalom)
Történet: Első rész 1. Egy meleg júliusi nap délutánján Raszkolnyikov kilépett pétervári lakásából, ahol albérletben élt. Örült, hogy elkerülte a Praszkovjával való találkozást, mivel már jelentős összeggel tartozott neki. Útja egy öreg ...


Francois-Marie Arouet Voltaire - Candide, vagy az optimizmus (elemzés)
A klasszicizmus Arisztotelészig visszanyúló értékítélete az eposzt tartotta a legmagasabb rangú műfajnak. Ahhoz, hogy a Voltaire által is frivolnak tartott regény szalonképessé váljék, vissza kellett vezetni eredetét a hellenisztikus korig, meg kellett adni a valóság ...


Francois-Marie Arouet Voltaire - Candide, vagy az optimizmus (tartalom)
Szereplők: - Candide - Kunigunda, Thunder-ten-Tronckh báró húga - Thunder-ten-Tronckh báró - Pangloss úr, német filozófus - Jacques, holland anabaptista - Don Issacar, zsidó kalmár - Don Fernando d'Ibaraa y Figueora y Mascarenes y Lampourdos - y Souza, Buenos Aires ...


Franz Kafka - A per
„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t" – már ezekből a kezdőszavakól kibontható az egész mű témahálózata: a létbizonytalanság érzete, a meghatározhatatlan eredetű (és éppen ezért általános) fenyegetettség, a bűnösség-bűntelenség és az igazság-hazugság ...


Franz Kafka - Átváltozás
Főbb szereplők - Gregor Samsa – utazó ügynök - Grete – Gregor húga - Gregor szülei - cégvezető úr - Anna – szolgálólány - idős bejárónő - három szakállas úr - albérlők Az átváltozás eltérően Kafka legtöbb írásától a klasszikus ...


Friderich Schiller - Ármány és szerelem
Fontosabb szereplők: - Von Walter – az első miniszter egy német fejedelem udvarában - Ferdinánd – a fia, őrnagy - Von Kalb – udvarnagy - Lady Milford – a fejedelem kegyencnője - Wurm – a miniszter magántitkára - Miller – muzsikus, városi ...


Friedrich Dürrenmatt - Fizikusok
Főbb szereplők: - Dr. Mathilde von Zahnd – ideggyógyász - három ápolónő - három ápoló - Richard Voss – detektívfelügyelő - Herbert George Beutlet – NEWTON - Ernst Heinrich Ernesti – EINSTEIN - Johann-Wilhelm Möbius - Oscar Rose – ...


Galgóczi Erzsébet - Közel a kés (elemzés)
Galgóczi Erzsébet a XX. század második felének egyik legjelentősebb írónője. Műveiben az 50-es évek parasztkérdéseiről, a paraszti életforma átalakulásának történetéről ad hiteles beszámolót. Ennek az életformának a bemutatásához saját életéből merített témákat ...


Gárdonyi Géza - A láthatatlan ember
A történet röviden: A trák származású művelt görög, Zéta maga vállalja a rabszolgaságot, csakhogy szerelme, Emőke közelében lehessen. A regény sikerének oka legfőbb érékében rejlik: Zéta gazdagon áradó, mindig eleven, természetes hangú meséjében, melyet a ...


Gárdonyi Géza - Az öreg tekintetes
A XIX. és XX. század fordulóján Magyarország dinamikusan változott mind társadalmi, mind gaz-dasági szempontból. A többé-kevésbé végbement polgárosodási folyamat újfajta kultúra kialakulásával járt, így az irodalom is formálódott. Az ekkor kialakult városi értelmiség új ...


Gárdonyi Géza - Egri csillagok
Gárdonyi Géza (1863—1922) az ifjúság egyik legkedveltebb írója. Kedvenc hősei a falu szegényei közül kerülnek ki. Arany Jánossal vallja: a nemzet a köznépből fölemelkedő, tehetséges emberek által formálódik. Szenvedélyesen érdekli a nemzeti múlt. Stílusa ...


Gustave Flaubert - Bovaryné
Gustave Flaubert az 1848 utáni illúzióvesztett korszak az eseménytelenség, az unalom, a mozdulatlanság ábrázolásának nagy regényírója. Meghatározó élménye az általános kiábrándultság, alaptémája az emberi butaság; műve írásakor a nyárspolgárok és a romantika iránt ...


Gustave Flaubert - Érzelmek iskolája
A cselekmény 1840 őszén egy szajnai hajón kezdődik. Ezen a hajón utazik Frédéric Moreau, egy diák, aki Párizsból tér haza Nogent-sur-Seunebe, ahol két hosszú hónapot kell eltöltenie, míg megkezdheti jogi tanulmányait a fővárosban. A hajón találkozik Arnoux-néval, Jack Arnoux ...


Harriet Beecher–Stowe - Tamás bátya kunyhója
A Tamás bátyja kunyhója nem hibátlan műalkotás, helyenként hatásvadász elemeket fedezhetünk fel benne, s a szereplők lelki folyamatainak ábrázolása sem tökéletes. E regény sokkal inkább a felháborodás szülte vitairat azok ellen, kik érvekkel próbálták igazolni a ...


Heinrich von Kleist - Kohlhaas Mihály
Heinrich von Kleist (1777-1811) romantikus drámáinak és kisepikai műveinek hősei rendszerint a kiismerhetetlen világrenddel szemben próbálnak megküzdeni nemes eszményeikért, a személyiség jogaiért, az emberi méltóság érvényesítéséért. A Kohlhaas Mihály c. elbeszélés ...


Henrik Ibsen - A vadkacsa
Az új típusú „polgári dráma” megteremtője, Ibsen, „társadalmi színműveinek” utolsó darabjaként (vagy már öregkori, szimbolista felhangú korszakának nyitányaként) öt felvonásos, formai-dramaturgiai szempontból tökéletes műremeket alkotott A ...


Henrik Ibsen - Nóra
Szereplők: - Torvald Helmer – ügyvéd - Nóra – a felesége - Helmer három gyermeke - Rank doktor – a család barátja - Lindéné – Nóra barátnője - Krogstas – ügyvéd - Annae Marie – dajka Helmeréknél - Helén – szobalány ...


Henrik Ibsen - Solness építőmester
A Solness építőmester Ibsen késői műveinek egyik legjelentősebb, ugyanakkor legproblematikusabb darabja; három felvonásos lélektani dráma, melyet a szimbólum uralkodó szerepe jellemez. Ibsen műveivel végigjárta az európai irodalom XIX. századi fejlődésének útját a ...


Homérosz - Iliász
A mű 15.700 sorból áll, nyelvezete az ógörög ión, aiol dialektus keveréke, 24 énekből épülve fel. A tíz esztendeig tartó trójai háború utolsó előtti évének 52 napjának történéseit meséli el. A mű olvasása közben érezhetjük, ahogyan a szereplőket az istenek ...


Homérosz - Odüsszeia, 1. rész
Első ének A történet kezdetén Odüsszeusz már hazaindult Trójából, sok országot bejárt, nagy kalandokon esett már át, társait azonban elvesztette és őt Kalüpszó nimfa ejtette fogságba. Az istenek mind megkönyörültek már rajta, egyedül Poszeidón gyűlölte, amiért ...


Homérosz - Odüsszeia, 2. rész
Tizenegyedik ének Odüsszeusz kalandjai - Neküia Hősünk bárkája immáron az Ókeanosz mély vizei fölött ringatózik. A kimmeriosz nép városát érintvén érik el céljukat, Hádész birodalmát. Itt partra futtatják hajóikat, majd gödröt ásnak, és ...


Honoré de Balzac - Goriot apó (elemzés)
A történetíró a francia társadalom lesz, nekem csak az a dolgom, hogy az írnoka legyek. Ha leltárba szedem a bűnöket és erényeket, csokorba gyűjtöm a szenvedélyek fő tüneteit, s jellemeket rajzolok, kiválasztva a Társadalom legjelentősebb eseményeit, típusokat alkotva több ...


Honoré de Balzac - Goriot apó (tartalom)
Az idős, özvegy Vauquer-né immár negyven éve tart fenn polgári penziót Párizsban, a Neuve-Sainte-Genevičve utcában. Az épület nem túl szép és nem túl kényelmes, de éppen megfelel lakóinak, akik Párizs szegényebb rétegeiből kerülnek ki. A történet kezdetén, 1819-ben a ...


Illyés Gyula - Puszták Népe
Műfaja irodalmi szociográfia, mely átmenet a tudományos szociológia és a szépirodalom között. Olyan társadalomrajz, mely a tudományos leírás és a művészi megjelenítés elemeit egyaránt magában foglalja. A Puszták népe szabatos társadalomrajz, ugyanakkor emlékezéssel ...


Jean Racine - Phaedra
A Phaedra, „a szenvedély és a lelkifurdalás drámája”, 5 felvonásos klasszicista tragédia. A konfliktusok természete szerint jellem-, zárt szerkesztésmódja alapján analitikus dráma. Jellegzetes klasszicista sajátosság a tanulmányjellegű előszó és a kötelező verses ...


Jean-Baptiste Poquelin Moliére - A fösvény
A fösvény, Moliére egyik legérettebb alkotása, a klasszicizmus szabályainak megfelelő, de prózai formájú - így saját korában kevésbé sikeres és befejezetlennek tekintett - jellem-(szenvedély) komédia, középpontjában a világirodalom egyik legismertebb (merész torzításokkal ...


Jean-Baptiste Poquelin Moliére - Kényeskedők
A cselekmény Párizsban, Gorgibus házában játszódik. Szereplők: - La Grange és Du Croisy – a kikosarazott kérők - Mascarille márki – La Grange inasa - Jodelet vikomt – Du Croisy inasa - Gorgibus – becsületes polgár - Magdi és Kati – ...


Jean-Baptiste Poquelin Moliére - Tartuffe
Moliére a Tartuffe-öt 1664-ben Versailles-ban, az Udvar előtt mutatta be; de érseki követelésre XIV. Lajos betiltotta a darab előadását, és csak hosszú csatározások után, l669-től játszhatták újra. Az első változatban a címszereplő még szerzetesi ruhát hordott, ezt ...


Johann Wolfgang Geothe - Faust
I. rész A megöregedett Faustus doktor csalódott a tudományban, amelyre életét áldozta. Sem a megidézett Földszellem emelkedettsége, sem famulusa, Wagner földhözragadt gondolkodása nem tudja kivonni a kétségbeeséstől. Már-már kiissza a méregpoharat, amikor ...


Johann Wolfgang Goethe - Az ifjú Werther szenvedései
A mű eredete: Az 1774-ben írt regény alapját három esemény képezi: Goethe reménytelen szerelme egy wetzlari hivatalnok lányába, Charlotte Buffba; az író egy Brentano nevű firenzei kereskedő feleségével való viszonya; valamint a braunschweigi követségi titkár, Jerusalem ...


Jókai Mór - A kőszívű ember fiai
Jókai új művének előkészületeiről a Fővárosi Lapok számolt be 1868-ban: Jókai Mór ismét egy nagy regényen dolgozik. Címe: Anya örökké. A forradalom idején játszódik, s a nagy események végig vannak szőve benne." A beharangozott alkotást a következő év január 1-jétől ...


Jókai Mór - A nagyenyedi két fűzfa
A legfontosabb szereplők - Zetelaky József – enyedi felsőbb osztályos (humanissime) diák - Karassiay Áron – József tanulótársa, maga is felsőbb osztályos - Tordai Szabó Gerzson – az enyedi kollégium rektorprofesszora - Trajtzigfritzig – labanc ...


Jókai Mór - Az arany ember (elemzés)
A regény közlését „A Hon” című napilap 1872. január 1-jén kezdte meg. Valószínű, hogy ekkor a mű nagy része, esetleg már az egész készen állt. Könyvalakban is ugyanebben az évben jelent meg. Jókai két életrajzírója, Mikszáth és Eötvös Károly egybehangzóan ...


Jókai Mór - Az arany ember (tartalom)
Szereplők: Levetinczy Timár Mihály, a Szent Borbála hajóbiztosa, később földbirtokos nemes, kereskedő Fabula János, a Szent Borbála kormányosa, később komáromi sáfár Trikalisz Euthym (eredeti nevén: Ali Csorbadzsi), Kandia kormányzója, később sztambuli ...


Jókai Mór - Rozgonyi Cecília
Legfontosabb szereplők: - Rozgonyi István – nagyúr, a galambóci magyar hadak fővezére - Cserni Száva – lengyel lovag, szerelmes Cecíliába - Szentgyörgyi Cecília – Templin gróf lánya, Hedvig királyné udvarhölgye - Hedvig – I. (Nagy) Lajos király ...


Jókai Mór - Szegény gazdagok
A mű első részében megismerhetjük Lapussa Demetert és családját. Lapussa egy gazdag öregúr, akinek nincs jobb szórakozása, mint családtagjai szekírozása. Három gyermeke született. Fia János, aki a legkapzsibb a családban, valamint leánya, az özvegy Lángainé, akinek még van ...


Jonathan Swift - Gulliver utazásai
A mű az utaztató regények sorába illeszkedik, melyek a nagy felfedezések korától rendkívül népszerűek voltak, de azoknak egyúttal torzított tükre, paródiája is. Gullivernek, a kalandvágyó hajóorvosnak négy fantasztikus útját írja le ebben a regényben Jonathan Swift ...


Jorge Semprun - A nagy utazás
A spanyol származású, franciául alkotó, baloldali szellemiségű forradalmár-politikus író alapkönyve, első (és azóta túl nem szárnyalt) sikerregénye, A nagy utazás, antifasiszta önéletrajzi történet. A szerzőt (maquisard-ként) 1943-ban fogta el a Gestapo, így került a ...


Jules Verne - Kétévi vakáció
1.fejezet 1860. március 9-e van. A nyílt tengeren egy Sloughi nevű hajó hánykolódik rettenetes vihar-ban. A kormánykereket 4 fiú, Gordon, Briant, Doniphan és Moko, a hajósinas fogja. Egyszer csak egy hullám csap végig a fedélzeten és Mokot a ladikokkal és sok fontos dologgal ...


Kármán József - Fanni hagyományai
A Fanni hagyományai valójában egy ifjú hajadon, Fanni naplója. A naplót egy ismeretlen férfi küldi el az Uránia szerkesztőségébe azokkal a levelekkel együtt, amelyeket Fanni a barátnőjének írt. A lány története szomorú, hiszen édesanyja korán meghalt, s édesapja új ...


Katona József - Bánk bán
A mű első változatát a kolozsvári Erdélyi Múzeum c. folyóirat 1814-ben meghirdetett drámapályázatára készítette Katona József (1791-1830); a dráma jelentős átdolgozás után, négy évvel később nyerte el végleges szövegét. Nyomtatásban 1821-ben jelent meg, ősbemutatója ...


Kemény Zsigmond - A rajongók
A magyar regényírás báró Kemény Zsigmond (1814-1875) műveivel közelítette meg először a kortárs európai nagyepika szintjét. Politikus és publicista is volt, a magyar nemzeti önismeret és emlékezet céltudatos formálója. Első irodalmi alkotásainak jelentőségét az árnyalt ...


Kemény Zsigmond - Özvegy és leánya
A mű elején ismerkedünk meg Tarnóczynéval, aki férje, Sebestyén halála után teljhatalommal uralkodik a nagyszámú cselédségen, illetve lánya, Sára felett. Megtudjuk az előzményeket is, vagyis házas életük korábbi történéseit. Kiderül, hogy férje kicsapongó életmódot ...


Kertész Imre - Sorstalanság
Első regénye már megjelenése évében (1975) is nagy visszhangot váltott ki, igazában azonban csak a nyolcvanas és kilencvenes években keletkeztek olyan kritikák, melyek a hazai irodalmi posztmodern („utómodernség”) alapművei közé sorolják. A mű megírásának ...


Kosztolányi Dezső - Édes Anna (elemzés)
A regényt a Nyugat közölte 1926. július 1-jétől folytatásokban, miután Kosztolányi Dezső a szerkesztőknek, Osvát Ernőnek és Gellért Oszkárnak egy napon reggeltől estig tartó felolvasás után bemutatta, méghozzá - mint Gellért Oszkár írja visszaemlékezéseiben - ...


Kosztolányi Dezső - Édes Anna (tartalom)
Kun Béla elrepül 1919. július 31-ét írtak. A proletárdiktatúra megbukott. A népbiztos, Kun Béla ékszerekkel és süteményekkel jól megrakott repülőgépén menekült az országból. A méltóságos úr, az elvtárs és a méltóságos ...


Kosztolányi Dezső - Pacsirta
A történet egy családról s egy leányról szól. A család Sárszegen él, egy unalmas, poros kisvárosban. A férj, Vajkay Ákos feleségével és leányával, Pacsirtával él itt. Megtudjuk, hogy Pacsirta már nem fiatal, s nagyon csúnya, emiatt lehetséges, hogy sohasem talál már férjet ...


Lev Nikolajevics Tolsztoj - Ivan Iljics halála
Szereplők: - Ivan Jegorovics Sebek, bíró - Fjodor Vasziljevics, ügyész, Golovin barátja - Pjotr Ivanovics, ügyész, Golovin barátja - Schwarz, hivatalnok - Geraszim, felszolgáló inas - Praszkovja Fjodorovna Mihel, Golovin felesége - Szokolov, tálaló inas - Liza ...


Lev Nyikolajevics Tolsztoj - Anna Karenina
A mű nyolc részen keresztül meséli el Anna Karenina életét, amivel párhuzamosan két további család történetét ismerhetjük meg. A három család jól ismeri egymást. Először az Oblonszkij család békés, nyugodt életének felborulásának lehetünk tanúi. A feleség megtudja ...


Lope de Vega - A kertész kutyája
Vega csodagyerek volt, első drámáját 13 éves korában írta. Élete során kb. 1500 művet írt (Moliére, Shakespeare és az ókori görögök együtt nem írtak ennyit). Kb. 100 írása maradt fenn. Vega egy személyben író, költő, párbajhős, katona, vallásos ember (pappá is ...


Machiavelli - Mandragóra
A mű a reneszánsz lecsengése idején íródott. Ekkor már létezett a Comedie Dotta, az irodalmi vígjáték. A Mandragóra az első ilyen Comedie Dotta, újdonsága, hogy nem verses, hanem prózában írt szövegű. Megtartja a Comedie del’Arte alapsztoriját: egy férfi meg akar ...


Madách Imre - Az ember tragédiája
Madách Imrét számos, egymás hatását felerősítő körülmény késztette főműve megírására (Európa társadalmi, gazdasági és tudományos élete forradalmi átalakulásokon ment át, Magyarországon a tíz éve elvesztett szabadságharc után ismét kiéleződött a politikai helyzet ...


Makszim Gorkij - Éjjeli menedékhely
A századforduló táján a színpadon azoknak a műveknek volt legnagyobb sikere - így pl. az Éjjeli menedékhelynek -, amelyek legjobban hasonlítottak a modern regényhez. De Gorkij művének rendkívüli hatását fokozta a robbanásig feszült oroszországi társadalmi helyzet is. Az ...


Mándy Iván - Csutak és a szürke ló
Szereplők: - Csutak – vakációzós kiskamasz - Színes Géza – Csutak gyerekszínész barátja - Pazár, Kati, Dochnál, Dunai, Kamocsa – mind Csutak barátai - Csutak édesapja – foglalkozása kalauz - Fuvarosnő - Egyszerű emberek - és a szürke ...


Marie-Henri Beyle Stendhal - Vörös és fekete (elemzés)
Stendhal kései remekművének, a Vörös és feketének ötletét több újsághírből meríti; legfontosabb nyersanyagát, egy falusi nevelő bosszútörténetét, kiszélesíti: társadalmi és pszichológiai magyarázatot ad a gyilkossági kísérlet elkövetésére. Az igazság elérésére ...


Marie-Henri Beyle Stendhal - Vörös és fekete (tartalom), 1. rész
A mű eredete: A mű legnagyobb része megtörtént eseten alapszik. 1827. december 28. és 31. között a Gazette des Tribunaux (Törvényszéki Hírlap) részletesen beszámolt egy Antoine Berthet nevű ember peréről. Berthet egy vidéki patkolókovács tehetséges fia volt. Papnak ...


Marie-Henri Beyle Stendhal - Vörös és fekete (tartalom), 2. rész
Második rész Első fejezet - Vidéki örömök Julien félúton postakocsira szállt, ahol találkozott két baráttal, Falcozzal és Saint-Giraud-val. Saint-Giraud menekült vidéki birtokáról vissza Párizsba. Elmesélte, életét a két párt, a liberálisok és az ...


Mark Twain - Koldus és királyfi
A Koldus és Királyfi hol fájdalmas, hol humoros fordulatokat hozó történet, mely a XVI. századi Angliában játszódik. Mark Twain meséjét Anglia egyik királyának, VI. Edwardnak alakja köré szőtte, aki fiatalon, tízéves korában került trónra, s tizenhat éves korában halt meg ...


Mary Shelley - Frankenstein, vagy a modern Prométheusz
Keretes regény. A mű az elején és a végén levélregény. Egy Robert Walton nevű tudós, felfedező arról ír leveleiben húgának, Margaretnek, hogyan akarja teljesíteni nagy vállalkozását, hogy eljusson az Északi-sarkra. A felfedező út különböző állomásiról ír ...


Mihail Bulgakov - A Mester és Margarita
Mihail Bulgakov (1891-1940) írásművészetének legjellegzetesebb vonása az álomképek, a szatíra, a realitás és a fantasztikum sajátos ötvözése. Tragikummal fenyegető jeleneteiben is gyakran ragyog fel líraiság vagy komikum. Alaptémája kezdettől a felelősségvállalás, az ...


Mihail Solohov - Az emberi sors
Gorkij után Solohov a szovjet-orosz próza legnagyobb alkotója. 1965-ben Nobel-díjat kapott. Nevét a Csendes Don című regénye tette világhírűvé. A nagy honvédő háborúról és az utána következő nehéz időkről ad képet Az emberi sors című, 1957-es kisregényében. A mű ...


Mikes Kelemen - Törökországi levelek
Régi irodalmunk egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Törökországi levelek című művét nem Magyarországon, hanem Rodostóban, Rákóczi inasaként írta a fejedelem ösztönzésére. A műnek eredetileg nem Törökországi levelek volt a címe. A jelenlegi címet Kulcsár István találta ki ...


Mikszáth Kálmán - A beszélő köntös
Szereplők: Lestyák Miska, a szabó fia, főbíró; Cinna, cigánylány; Lestyák, a szabó; Olaj bég; Csuda István, kuruc vezér. Helyszínek: Kecskemét. A rövid tartalom: Gonosz praktikák. Papoknak az ő nagy kapósságuk A történet a török ...


Mikszáth Kálmán - A kis csizma
Mikszáth Kálmán irodalmunk egyik legnagyobb művésze. Jókai mellett a legolvasottabb XIX. századi író. Nagyságát elsősorban nem regényei, hanemkisebb terjedelmű alkotásai tükrüzik. Munkásságának egyik legfontosabb állomása A jó palócok és a Tót atyafiak című ...


Mikszáth Kálmán - A Noszty fiú esete Tóth Marival
A regény egyik fejezetében Malinka Kornél, az új titkár megkérdezi a földesúrtól, hogy „mennyi a birtok jövedelme?” „Ráfizetek” - hangzik a válasz. „Minek gazdálkodik akkor méltóságod?” - kérdezi csodálkozva Malinka. „Hát akkor miből ...


Mikszáth Kálmán - Az a fekete folt
"Az a fekete folt" novella elbeszélésmódjára jellemző a drámaiasság, a sok kihagyás miatt a balladákkal rokon. A történet valahol a Felvidéken játszódik, a szabadságharc után körülbelül egy hét alatt zajlanak az események. A hosszúra nyúlt bevezetésből részletesen ...


Mikszáth Kálmán - Bede Anna tartozása (elemzés)
Mikszáthnak ez a novellája A jó palócok című kötetben található. A novella története Bede Erzsiről szól, amint a bírákkal beszélget. A cselekmény rövid a tartalomhoz képest. Mindössze annyit ír le, hogy Bede Erzsi elmegy a bírákhoz, azok jóváhagyják a büntetést, amit a ...


Mikszáth Kálmán - Beszterce ostroma
Bevezetés Mikszáth elmeséli, hogy sokszor szokott együtt vacsorázni gróf Pongrácz Károllyal. Ilyenkor, beszélgetéseik alkalmával gyakran felszínre került a híres Pongrácz-család múltja. Az ősök közül a legizgalmasabb élet alighanem a különcködő Pongrácz ...


Mikszáth Kálmán - Gavallérok
Szereplők: Az író; Csapiczky Endre; Bajnóczy Katalin; Az ifjú pár szülei; násznép Helyszínek: Lazsány; Gortva; Eperjes A rövid tartalom: A történet onnan indul, hogy az írót egy hírlapíró-társa, Csapiczky Endre, meghívja násznagynak. A ...


Mikszáth Kálmán - Lapaj, a híres dudás
Mikszáth parasztábrázolása Mikszáth műveire kezdetben nagy hatással volt Jókai romantikája, később eltért tőle. Mikszáth egy teljesen új világot mutat be, a parasztok világát. Parasztábrázolása csendes líraiság és a szelíd humor jellemző. A népmesékből ...


Mikszáth Kálmán - Szent Péter esernyője
Mikszáth írásművészetének titka: stílusának kivételes hajlékonysága és gazdagsága, a derűs szellemnek a szövegben kifejeződő, játéka, ereje, emelkedettsége. Írásaiban a hangok, hangulatok tarka képet alkotnak, az elbeszélő nézőpontja és magatartása szinte nyomon ...


Molnár Ferenc - A Pál utcai fiúk
A Pál utcai fiúk ifjúsági regény. Az ifjúsági regény alkalmas az ifjúság szórakoztatására és okulására. Írója jól ismeri a gyerekek és a serdültebb ifjúság érzelmi és gondolatvilágát. Azonosul a gyermekkel, de közben véleményt is formál arról, hogy a gyermekhősök ...


Móra Ferenc - Kincskereső kisködmön
A történet röviden: a mű főszereplője egy kisfiú, akinek az édesapja szűcs, így ő az, aki sző neki egy kisködmönt. Ha a gyermek, Gergő jót tesz, akkor a ködmön szépen kisimultan áll rajta, ha viszont valakivel gorombán viselkedik, akkor a kabátka szorítani kezdi ...


Móra Ferenc - Rab ember fiai
A történet a XVII. századi Erdélyben játszódik, Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem uralkodása idején. Apafit 1661-ben a törökök választották fejedelemmé, de hatalmának gyakorlását a törökök és a Habsburgok egyaránt akadályozták. Apafi a szulának hűségesküt ...


Móricz Zsigmond - Isten háta mögött
Móricz egy felvidéki kisváros életének eseményeit írta meg ebben a művében. A történet akár egy mondatban is összefoglalható: egy vidéki kisvárosban élő szép és fiatal asszony ki szeretne törni az unalmas, szürke, kiszámítható kispolgári ...


Móricz Zsigmond - Légy jó mindhalálig
A regény kezdetén egy másodikos, tizenegy esztendős kisdiák áll szemben a debreceni kollégium nagy, komor, négyszögletű épületével. Fél tőle, de büszke is rá. Alig egy hónap múlva, történetünk végén azonban dacos eltökéltséggel ismételgeti, hogy nem akar többé ...


Móricz Zsigmond - Rokonok
Kopjáss Istvánt váratlanul kinevezik főügyésznek. Megválasztása azért meglepő, mert Makrócz a város kiskirálya, s egyben igen jó cimborája a helyi vezetőknek. Felesége, Line is elcsodálkozik ezen, de nem is firtatja, hogy miért pont férjét választották meg. Kopjáss elmondja ...


Móricz Zsigmond - Sárarany
Rövid tartalom A helyszínt, ahol a történet játszódik Kiskarának, hívják. „A FALU csinos kis alföldi magyar falu. Alig száz házból áll. Rendesen kiszabott hosszú telkek; a kert mindenütt gyümölcsös, és a falu közepén a pompásan megépült fatorony valóságos ...


Móricz Zsigmond - Tündérkert, 1. rész
Történelmi előzmények: Az 1526-os mohácsi vésszel Magyarország területére betört a török. Az I. Szulejmán vezette sereg a Duna mentén haladva egyre nagyobb területeket hasított ki az országból, s végül 1541-ben elfoglalták Budát is. A még megmaradt északi és ...


Móricz Zsigmond - Tündérkert, 2. rész
Harmadik könyv 1. Báthory csodálattal vegyes áhítattal állt a szebeni vár főterén. Elmondása szerint látogatóba érkezett a gazdag szász városba, valójában azonban csellel be akarta venni azt. Kérte, sorakoztassák fel neki a város hadseregét, csak ...


Móricz Zsigmond - Úri muri (elemzés)
Az 1920-as években Móricz Zsigmond a „történelmi osztály"-ban keresi az erőt a magyar ugar felszámolásához, a félfeudalizmusból való kilábaláshoz. „A Tündérkert” (1922) c. történelmi regénye után azt kutatja, hogy van-e Bethlen Gáborhoz fogható vezéralakja a ...


Móricz Zsigmond - Úri muri (tartalom)
Történet: 1. A történet június 7-én egy poros, alföldi városban kezdődött. Borbiró iszogatott magányosan a Sárga Rózsában. Egyszer csak meglátta az ablakon keresztül barátját, Szakhmáry Zoltánt, s behívta. Kicsit később érkezett Csörgheő Csuli, aki ...


Németh László - Gyász
A mű egy nő életéről szól, aki korán elveszíti férjét. Kurátor Zsófi urát a februári körvadászaton szerencsétlenség éri. Így Zsófi már huszonkét évesen özvegy lesz, s egyedül marad két éves kisfiával. Két hónap telik el, mire élete kezd lassan visszatérni a régi ...


Németh László - Iszony (elemzés)
„Az Iszonyt Móricz Zsigmond parancsára kezdtem el; azzal fenyegetett, hogy beszünteti a Kelet Népét. A derekán meghalt. Ez volt az egyetlen munkám, melynek befejezésére mŰértő barátok bíztattak. Öt évig vártam vele. A családomnak kellett eladnia, megszorultságukban, a ...


Németh László - Iszony (tartalom)
Szereplők: - Kárász Nelli – főszereplő - Takaró Sanyi – Nelli férje - Nelli anyja és apja - Sanyi anyja és apja A történet Kárász Nelli házasságának – poklának – története. Nelli visszaemlékezése, ő meséli el, hogy hogyan lesz az első ...


Nyikolaj Vasziljevics Gogol - A köpönyeg
Szereplők: - Akakij Akakijevics Basmacskin, címzetes tanácsos - Grigorij Petrovics, szabómester - Ivan Abramovics, tekintélyes személy - Sztyepan Varlamovics, tekintélyes személy Történet: Basmacskin egy pétervári ügyosztályon hivatalnok, pontosabban ...


Nyikolaj Vasziljevics Gogol - A revizor
Egy tipikus orosz kisváros polgármestere levelet kap barátjától, amelyben arról értesül, hogy inkognitóban – titkos utasítással – revizor érkezik hozzájuk. A polgármester összehívja a város vezetőit, s tudatja velük a rettenetes hírt. Két rendőr, akik imént a ...


Nyikolaj Vasziljevics Gogol - Az orr
Szereplők: - Ivan Jakovlevics, borbély - Praszkovja Oszipovna, Ivan Jakovlevics felesége - Platon Kuzmics Kovaljov, törvényszéki ülnök - Csehtarjova, államtanácsosné - Jarizskin, szenátusi irodafőnök - Pelageja Grigorjevna Podtocsina, törzstisztné - Ivan, Kovaljov ...


Örkény István - Macskajáték
Szereplők: - Orbánné, Erzsike - Gizi – Erzsike testvére - Paula – Erzsike barátnője - Egérke – Erzsike szomszédja - Ilus – Orbánné lánya - Józsi – Ilus férje - Csermlényi Viktor – Erzsike lovagja - Pincér Egy régi, elsárgult ...


Örkény István - Tóték
Gyuri atyus, a „púpos, félkegyelmű, hebegő” postás csupán mellékszereplő, de kulcsfigura. Nem csak azért, mert rokon- és ellenszenve függvényében manipulál a faluba érkező levelekkel, és ezáltal sorsokat alakít. Ő az egyetlen ebben a felfordult világban, aki ...


Ottlik Géza - Iskola a határon
„Az „Iskola a határon”-nak egy első változatát megírtam 1948-49-ben, mégis visszavettem, már majdnem a nyomdából. Túl vázlatos volt, nem jó. Amellett nem láttam volna sok értelmét elkezdeni egy hosszabb publikációs tervet egy ilyen első kötettel, amit nem tudok ...


Petőfi Sándor - A helység kalapácsa
Petőfi Sándor a helység kalapácsa című komikus eposzát 1844 augusztusában írta Pesten. A magyar romantika kedvenc műfaját, az eposzt parodizálja. Négy énekből áll. Első ének: Fölébred álmából a fogoly, aki elaludt a vasárnapi Istentiszteleten. A 40 éves ...


Petőfi Sándor - Az apostol
A mű eredete: Az apostolt Petőfi 1848. június-szeptemberében írta meg Pesten, miután képviselőjelöltsége az ellenpárt rágalmai és erőszakossága miatt megbukott. Szereplők: - Szilveszter - Szilveszter felesége - Szilveszter gyermekei - Szilveszter anyja - ...


Petronius - Satyricon, 1. rész
Előszó az íróról és a műről: Petroniusról keveset tudunk. Teljes nevét sem (T. Petronius). Augustus uralkodása alatt született, és Kr.u. 66. évben halhatott meg, egy Nero elleni összesküvés utáni kivégzéshullámban. Petronius az első európai regényíró, utána ...


Petronius - Satyricon, 2. rész
A lakomát előre kitalált színjátékok tarkítják. Ilyen a ki nem belezetten vagy kibelezetten megsütött disznó (58.o.), amely az ügyes szakács megbüntetéséhez vezetett majdnem (de ez is csak játékból), de megjutalmazását eredményezte. Ilyen a verekedő vízhordók, akik ...


Pierre Corneille - Cid
A mű 1636-ban íródott. Expozíció (I./1.) Egy idillikus, harmonikus kép rajzolódik ki: Ximena és Rodrigo kölcsönös szerelme társadalmi helyzetüknél fogva és Don Gomez (Ximena apja) támogatása által elfogadott. Kis felhőcske azért, hogy az infánsnő (hercegnő) ...


Plautus - A hetvenkedő katona
Készült: i.e. 204 Görög környezetben, görög szereplőkkel. A pun háborúk idején mutatják be. Főszereplője egy katona, de a háború maga nem jelenik meg a darabban. Ez a dráma megteremti a durva, ostoba, hencegő katona alakját (később a reneszánszban Capitano figurájaként ...


Samuel Beckett - Godot-ra várva
Az abszurd irányzat egyik vezéregyéniségének, Beckettnek első színpadi sikere, a Godot-ra várva a drámatörténet egyik legtalányosabb alkotása. A szerzőt hiába faggatták arról, hogy kit vagy mit ért Godot-n, sosem válaszolt rá egyértelműen, viszont az értelmezések egész ...


Sarkadi Imre - Elveszett paradicsom
Szereplők: - Sebők Imre – nyugdíjas tanár - János – Sebők Imre rokona, Mira apja - Mira – rokon kislány Erdélyből - Zoltán – Sebők orvos fia - Gábor – Sebők fia - Éva – Sebők menye - Klári – Sebők leánya - Jóska – ...


Slawomir Mrozek - Tangó
Slawomir Mrozek (szül.: 1930) műveinek központi témaköre korunk személyiségválsága, az elidegenedés és önazonosság-vesztés. Groteszk, vagy abszurd helyzeteket, modelleket állít színpadra, amelyekben azonban a realitás is jelen van. A szereplők logikáját, a művészek teóriáit ...


Szabó Magda - Abigél
Szereplők: Vitay Georgina, Vitay tábornok, Gina édesapja, Mimó néni, Gina nagynénje, Kuncz Feri hadnagy, Gina szerelme, Marszell, Gina francia nevelőnője, Zsuzsanna testvér, Gina prefektája, Torma Gedeon, a Matula Lánynevelő Intézet igazgatója, Kis Mari, diák, Torma ...


Szathmáry Éva - Gárdonyi Géza, Egri csillagok tartalom
I. Hol terem a magyar vitéz? “A patakban két gyermek fürdött, egy fiú meg egy lány." Az ötéves Vicuska a közeli falu urának, Ceceynek a lánykája. A hétéves Gergő apja kovács volt Pécsett, de már meghalt. Egy félszemű török riasztja meg a két gyereket. A ...


Szigligeti Ede - Liliomfi
Főbb szereplők: - Szilvai Tódor - Mariska – árva leány, Szilvai gyámleánya - Kamilla kisasszony – Mariska nevelőnője - Szilvai Gyula, alias Liliomfi – Szilvai Tódor unokaöccse, színész - Szellemfi – Liliomfi barátja, színész - Kányai – ...


Szilágyi István - Kő hull apadó kútba
Szokatlan hangszerelésű, sokszínű, többszörös jelentésértékű, metafórikus regény. Középpontjában a régi céhes vonás életvitele, szokásrendje, lakóinak lelkivilága áll. Ez a vonás Jajdon, mintha elnevezését tekintve is metaforikus volna, küzdő, tengődő ...


Szophoklész - Antigoné
A görög tragédiák fönnmaradt másolataiban a művek előtt olvasható a hüpotészisz, egy hosszabb-rövidebb feljegyzés, mely ismerteti a drámák tartalmát és utal a megírás idejére és körülményeire. Az Antigoné előtt arról olvashatunk, hogy bemutatása annyira föllelkesítette ...


Tamási Áron - Ábel a rengetegben (elemzés)
1920-ban járunk, Erdélyben. A székely család, Szakálék otthonában. Az anya fiával, Ábellel van otthon – csak ebéd után jár el pityókát ásni -, az apa, Gergely középbirtokossági erdőpásztor, hetente 1-2 alkalommal jár haza. Egy ilyen esettel indul a mű. Az apa nyulat ...


Tamási Áron - Ábel a rengetegben (tartalom)
A mű a trilógia első része. Az Ábel a rengetegben Ábel bemutatkozásával kezdődik: már az első bekezdésben sok mindent megtudunk róla, családi állapotáról, körülményeiről, de a történelmi korszakról is képet kapunk – látható, hogy egy nagyobb közösség láncolja ...


Tamási Áron - Ábel Amerikában
A trilógia utolsó része, amelyben Ábel a neki ajándékozott hajójeggyel elutazik Amerikába, s bepillantást nyer az amerikai emberek életébe. Mielőtt még elutazik, segít apjának megszabadulni újdonsült feleségétől, mivel az új feleség hamar kimutatta a foga fehérét. Miután ...


Tamási Áron - Ábel az országban
A mű a trilógia második része. Ábel elhatározza, hogy új életet fog kezdeni, immáron a városban. Útja során sokféle emberrel ismerkedik meg, az állomáson már rögtön becsapják, mikor megvetetik vele a kutyájának is a jegyet. A legfontosabb személy új életében Garmada úr ...


Thomas Mann - A varázshegy
Ebben a műben az író a polgárság beteg mivoltát ábrázolja, a polgárok életének kilátástalanságával. A Varázshegy betegségregény. Egy tüdőszanatóriumban játszódik, ahol mindenki beteg, s nem is hisznek az egészséges ember létében, s ahol különféle alakok, különféle ...


Thomas Mann - Mario és a varázsló
1. Az olasz ifjú köszönti a varázslót, amit az sértésnek vesz, megsuhintja felé lovagló ostorát, s a fiú nyelvet ölt a publikumra. 2. Számtani mutatványok: számokat írt fel a táblára, letakarja egy papírlappal, s a közönségből akar kihívni két embert (elsőre két írni ...


Thomas Mann - Tonio Kröger
A Tonio Kröger középpontjában a művész-polgár ellentét áll. Ebben a tekintetben a mű előzménye „A Buddenbrook-ház” c. regény (1901), későbbi követője a „Halál Velencében” című novella (1912). Jelen elbeszélésünk számos önéletrajzi elemet foglal ...


Victor Hugo - A párizsi Notre-Dame
Történet: Első könyv: Első fejezet: A nagyterem 1482. január 6-t írunk. A helyszín Párizs, ahol a nép Háromkirályok és a bolondok napjának megünneplésére készül. Különösen sokan gyűlnek össze a citébeli Törvénypalotában, ahol a ...


Vörösmarty Mihály - Csongor és Tünde (elemzés)
Romantikus mesedráma vagy tündérjáték? Álomképekből szerkesztett színdarab, bölcseleti dráma vagy egy XVI. századi széphistóriánk színpadi változata? A Csongor és Tünde különös színmű a boldogságkeresésről. Szerzőnk a reformkori nemzeti kultúra vezéregyénisége ...


Vörösmarty Mihály - Csongor és Tünde (tartalom)
Szereplők: - Csongor, ifjú hős - Kalmár, vándor - Fejedelem, vándor - Tudós, vándor - Balga, földmívelő, utóbb Csongor szolgája - Dimitri, boltos rác - Kurrah, ördögfi - Berreh, ördögfi - Duzzog, ördögfi - Tünde, tündérleány - Ilma, Balga hitvese, Tünde ...


William Golding - A legyek ura
Az ún. szigetregények sorát a világirodalomban Defoe Robinson Crusoe c. műve nyitotta meg. Gyerekhősök a XIX. század közepétől jelentkeznek világsikerű alkotásokban. A nevelési célzatú, romantikus kalandregényekben a felnőttektől elszakadt fiatalok fényes diadalt aratnak a ...


William Shakespeare - Hamlet
A drámai alapszituációban már minden későbbi fejlemény csírája megjelenik, a kezdeti feszültséget az emberi viszonyok megváltozásának szükségszerűsége kelti. Hamlet helyzete már a tragédia elején különösen drámai: apja mintegy két hónapja halott, anyja pedig máris (a ...


William Shakespeare - Macbeth
Ősvilági tragédia (boszorkányok, karizma, jelenések…stb), a középkori Skóciában játszódik (feudális hierarchia). Messzebb van Shakespeare korától, mint III. Richárd ideje. Mindkét főhős a hatalmat akarja, mire nincs törvényes lehetősége, azonban a Macbeth nem a nagy ...


William Shakespeare - Rómeó és Júlia
" A szép Veróna tárul itt elénk, Hol két jeles család vetélkedett. Ős gyűlölségük új csatákon ég, És polgár- vér szennyez polgár- kezet. Vad vérükből egy bajlós pár fakadt: Gonosz csillagzatok szülöttei. E két szerelmes sírja lesz a hant, Mely a csaták vasát ...


Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós (1620-1664) elsősorban „bajvívó szablyájával” vívta ki tekintélyét a XVI. századi függetlenségi küzdelmekben. „Pennájával”, nevezetesen a Szigeti veszedelem c. eposzával dédapjának, az azonos nevű szigetvári hősnek állított emléket, a ...