Történelem | Régészet » Dr. Gyulai-Frendl - Archeobotanika, régészeti növénytan ajánló bibliográfia

Alapadatok

Év, oldalszám:2003, 19 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:39

Feltöltve:2011. március 27.

Méret:98 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ARCHEOBOTANIKA (régészeti növénytan) AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Dr Gyulai Ferenc és Frendl Kata Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Archeobotanika (régészeti növénytan) témához kapcsolódó irodalom az OMgK állományában raktári számok Boros Ádám A magyar puszta növényzetének származása. - , 1958 Rc 19285 Csoma Zsigmond - Deáky Zita Kertészettörténet, néprajz, történeti-ökológia : Szöveggyüjtemény / Szerk. Csoma Zsigmond, Deáky Zita. - [Bp] : KÉE , 1994 - 380 p:ill;24 cm Tk 10636 Deininger Imre A magyar mezőgazdaság bajai és javaslatok ezeknek orvoslására. - , 1911 Rc 7138 Füleky György - Csoma Zsigmond A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát medencében : A középkori magyarországi szőlőhegyaek arculatának kialakulása és a

szőlő-bortermelés kettős gyökere : A Gödöllőn 1996 június 24-26.-án megtartott tudományos konferencia kiadványa / Szerk. Füleky György ; [közr Gödöllői Agrártudományi Egyetem] ; [tanulmány szerző: Csoma Zsigmond]. - Gödöllő : GATE , 1997. - 127-160 fol;har21 cm C 67559 Gaál Ernő Sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában. - , 1988 D 9583 Gunda Béla A gyűjtögető gazdálkodás. - Az elvetett búzától a kenyérig (Útmutató füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez 1.) - , 1939 Rc 5152 1 Gunst Péter - Lőkös László A mezőgazdaság története. - , 1982 C 53343-2 Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1963. C 26539 Kapás Sándor - Papp Zsigmond - Penyigey Dénes A kenyérgabona-kérdés. - , 1964 D 4568-3 Kazal Zsigmond A magyar mezőgazdaság története. - , 1927 C 7941-2 Lippay János Posoni kert. - , 1664 D 2609 Mándy György Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink?. - , 1972 D 7040 Nagyváti János

Aszorgalmatos mezei-gazda. - , 1791 D 655/1 Rapaics Raymund A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története. - , 1934 C 679 Rapaics Raymund Magyar kertek : A kertművészet Magyarországon / Rapaics Raymund. Bp : Unio Civilis , 1993 - 303 p, IX t : ill, fekete-fehér ; 25 cm - (Faust könyvek ) Az 1940-ben Budapesten, az Egyetemi Ny. által kiadott mű reprintje C63038 Rapaics Raymund Termesztett növényeink eredete. - , 1943 2 C 3282 Rapaics Raymund Magyar kertek : A kertművészet Magyarországon / Rapaics Raymund. - Bp : Kir.MEgyNy , [1940] - 303 p:ill;25 cm B 1787-3 Rapaics Raymund A magyar gyümölcs. - , 1940 C 2794 Rapaics Raymund A növény felfedezése. - , 1932 Rc 6374 Rapaics Raymund A magyarság virágai. A virágkultusz története (Természettudományi Könyvkiadóváll. 101 köt9 - , 1932 C 5667 Schermann Szilárd Tudnivalók a vetőmagról és a vetőmavizsgáló Intézetek igénybevételéről. A Bpesti M.kir Vetőmagvizsgáló Intézet

utmutatójának 5 kiad - , 1944 Rc 4777 Surányi Dezső Kerti növények regénye / Surányi Dezső. - Bp : Mezőgazd K , 1985 - 362 p; 25 cm C 56765 Surányi Dezső Magyar gyümölcs múltban és jelenben / Surányi Dezső ; [Közread.] Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. Kertészeti Kar - Bp : KÉE , 1992 - 263 p;24 cm Tk 10166 Wellmann Imre A magyar mezőgazdaság a 18. században - , 1979 C 49471 3 Archeobotanika (régészeti növénytan) témában kiemelkedő fontosságú irodalom Andrásfalvy B. (1961): Pekmez Adatok törökkori szőlőkultúránk ismeretéhez Dunántúli Tudományos Intézet Pécs. Kisebb tanulmányok, 87-95 Aufhammer, G. & Fischbeck, G (1964) Ergebnisse von Gefäss- und Feldversuchen mit dem Nachbau keimfähiger Gersten- und Haferkörner aus dem Grundstein des 1832 errichteten Nürnberger Stadttheates. Zeitschrift für

Pflanzenzüchtung 51, 354-378. Árendás V. (1982): A magyarországi archeobotanikai adatok összehasonlító értékelése (The Comparative study of archaeobotanical data from Hungary). Agrártört Szeml 1982/1-2, 1-52 Balassa I. (1963/64): Kezdetleges gabonatisztító eljárások (Primitive Getreidereinigungsverfahren). Magy Mezőg Múz Közlem 1964, 41-60 Balassa I. (1991): A harmatkása In: Történelem, régészet, néprajz Ethnica, Debrecen, 1991. 147–162 Barton-Wright, E. C, Booth, R G & Pringle, W J S (1944): Analysis of barley from King Tutankhamens tomb. Nature 153, 288 Behre, K.-E (1976): Die Pflanzenreste aus der frühgeschichtlichen Wurt Elisenhof. Mit einem Beitrag von Fritz Koppe Elisenhof: die Ergebnisse der Ausgrabung der frühgeschichtlichen Marschensiedlung beim Elisenhof in Eiderstedt 1957/58 und 1961/64. Bd 2 Studien zur küstenarchaeologie Schleswig-Holsteins. Serie A Bern [etc], Lang Belea A. (1986): Faj és nemzetségkeresztezések a növényvilágban

Budapest, 235 p. Bencze Z. (1999): Beszámoló Rákospalota-Újmajor területén 1995-1997 között folytatott régészeti feltárások középkori eredményeiről (Bericht über die mittelalterlichen Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen durchgeführt 1995-1997). In: Bencze Z, Gyulai F, Sabján T & Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója (Ausgrabung und Rekonstruktion eines Grubenhauses aus der Árpádenzeit.) Monumenta Historica Budapestinensia 10, 9-72. Berenová, M. (1991): Archäologie und Botanik aus der Schicht der Archäologen (Anbau von Kulturpflanzen). Palaeoethnobotany and Archaeology 4 International Work-Group for Palaeoethnobotany 8th Symposium NitraNové Vozokany 1989. Nitra, 37-50 Bertsch, K. (1932): Die Pflanzenreste der Pfahlbauten von Sipplingen und Langenrain im Bocz E. (1998): Búza: ősi fajtával - teljes minőséget Magy Mezőgazd 1998.0401, 12-13 Bökönyi, S. (1974): History of Domestic Mammals in Central and

Eastern Europe. Budapest, 597 p Csapó, J., Tóth-Pósfai, I & Csapó-Kiss, Zs (1986): Optimization of Hydrolysis at Determination of Amino acid Content in Food and Feed Products. Acta Alimentaria 15 (1), 3-21. Csoma Zs. (1996): A középkori magyarországi szőlőhegyek arculatának kialakulása és a szőlő-bortermelés kettős gyökere. In: Füleki György (ed): A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát medencében. Tudományos konferencia. Gödöllő 1996 június 24-26, 127-160 Deininger I. (1892): Adatok kultúrnövényeink történetéhez A Lengyel-i őskori telep növénymaradványai (Data to the history of cultivated plants. Plant remains from the Lengyel prehistoric settlement). In: Keszthelyi M Kir Gazdasági Tanint. Évk 1891 Nagykanizsa, 1-31 Endrődi, A. & Gyulai, F (1999): Soroksár-Várhegy a fortified bronze age settlement in the outskirts of Budapest. Plant cultivation of middle bronze age fortified settlements. Comm Arch Hung 1999 p 6–34 Endrődi,

A. & Gyulai, F (1998/2000): Hearths and Other Finds of the Late Copper Age Baden Culture at Budapest-Csepel Island (Gynaecomorphic vessels, Archaeobotanical Remains). Arch Ért 125, 9-44 Erményi M. = P Erményi M P. Erményi M (1975/77): Forrástanulmány a régészeti korokból származó csonthéjas gyümölcsleletekről Közép-Európában (Quellenstudie über den Steinfruchtfunden in Mitteleuropa aus Archäologischen Zeiten). Magy Mezőg. Múz Közlem 1977, 135-165 Facsar, G. & Jerem, E (1985): Zum urgeschichtlichen Weinbau in Mitteleuropa Rebkernfunde von Vitis vinifera L. aus der urnenfelder-, hallstatt- und latenezeitlichen Siedlung Sopron-Krautacker. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 71, 121-144. Füzes M. (1963): A vörsi longobard temető növényleletei Veszprém Megy Múz. Közlem 1, 311-340 Füzes M. (1964): A jutasi és ősküi avarkori temetők növényleletei Veszprém Megy. Múz Közlem 2, 437-458 Füzes M. (1971): Régészeti növénytani

megjegyzések Moór E: A bor és a szőlő c. cikkéhez A Veszprém Megy Múz Közlem 10, 115-126 Füzes M. (1972): Előzetes jelentés az 1967 évi pogányszentpéteri kolostorásatás XVI század eleji gabonaleletéről (Präliminarer Bericht über die 5 Getreide Funde der Klosterausgrabung in Pogányszentpéter im Jahre 1967). A nagykanizsai Thury György Múz. Jubil Évk Nagykanizsa, 285-290 Füzes M. (1977): A növénytermesztés kezdete hazánkban, különös tekintettel a fenékpusztai növényleletekre (The beginnings of plant cultivation in Hungary with special regard to the plant finds from Fenékpuszta). Egyetemi doktori ért. Agrártud Egy Keszthely Kézirat (Doctoral dissertation, Keszthely. Manuscript) Füzes M. (1978): Egy római katonai expedició növényi bizonyítékai Élet és Tudomány 25, (1978.0623), 787-790 Füzes M. (1987): Majackoje vára (Szovjetúnió) feltárásának archaeobotanikai tanulságai. Előadás a Zala megyei közgyűjtemények szakmai

napján, 1987.1015 Kézirat Füzes M. (1990): A földmívelés kezdeti szakaszának (neolitikum és rézkor) növényleletei Magyarországon (Archaeobotanikai vázlat) (Plant remains from the early phase of plant cultivation – Neolothic and Copper Age – in Hungary. An archaeobotanical outline) Tapolcai Városi Múz Közlem 1, 139-238. Füzes M. (1991): A Dunántúl korai növénytermesztése és növényleletei A Starčevo kultúra és a „Tapolcai csoport” (Die frühe Pflanzenzucht und die Pflanzenfunde in Transdanubien. – Die Starčevo-Kultur und die „TapolcaGruppe”) Bibliotheca Musei Tapolcensis 1, 267-362 Füzes M. & Sági K (1968): A balatoni szőlőkultúra pannon gyökerei Filológ Közl. 14, 347-363 Gaál L. (1978): A Magyar növénytermesztés múltja Akadémiai Kiadó, Budapest, 637 p. Gassner, G. (1989): Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Lebensmittel Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 412 p Gombocz Z. (1960): Honfoglalás előtti bolgár-török

jövevényszavaink Nyelvtudományi Értekezések 24, Budapest. Gunda B. (1975): Ősi gyűjtögető tevékenység a mocsárvilágban In: Bencsik J (ed.): Hansági Múz Évk 2 Hajdúböszörmény Györffy Gy. (1983): A magyar állam félnomád előzményei In: Tőkei F: Nomád társadalmak és államalakulatok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 365390 Györffy Gy. & Zólyomi B (1994): A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt. In: Kovács L (ed): Honfoglalás és régészet Budapest, 311 p., 13-37 Györffy Gy. & Zólyomi B (1996): A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred előtt: Magyar Tudomány 103, 899-918. Györffy I. (1977): István király és műve Gondolat, Budapest Hajdú P., Kristó Gy & Róna Tas A(1976) Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba I. Tankönyvkiadó, Budapest 6 Hajnalová, E. (1979a): Paleobotanické doklady polnohospod rstva a pouzívania drevín v oblasti Liptova v dobe halstatskej, laténskej a rímskej.

Slovensk archeológia 27, 437-474. Hajnalová, E. (1979b): Einige Erkenntnisse über die Züchtung und Ausnützung von Pflanzen in der Vegangenheit auf dem Gebiet Bulgariens und Rumäniens aufgrund archäobotanischer Funde. In: Rapports, Co-Rapports, Communications Tchécoslovaques pour le IVe Congres de lAssociation Internationale dÉtude du Sud-Est Européen. Académie Tchécoslovaque des Sciences. Prague, 61-70 Hajnalová, E. (1989a): Katalóg zvyŝkov semien a plodov v archeologických náleyoch na Slovensku. Acta Interdisciplinaria Arch VI Nitra, 3-12 Hajnalová, E. (1989b): Evidence of a carbonized loaf of bread and cereals from Bratislava-Devin. Slov Archeol 37, 89-104 Hajnalová, E (2001): Ovocie a ovocinárstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Acta Interdisciplinaria Archaeologica (Fruit and fruit cultivation in archaeobotanical finds). Nitra, 132 p 68 Hajnalová, É., Furmánek, V & Marková, K (1999): Eicheln aus dem Objekt 21/86 aus der Siedlung in

Včelince. In: Aktuelle Probleme de Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. Nitra, 231-239. Hartyányi B. = P Hartyányi B P. Hartyányi B (1976): Későrómai kori növényi maradványok a II-III sz-i aquincumi legiostábor retenturájában. Budapest Régiségei 24/1, 125-135 P. Hartyányi B (1975/77): Középkori budai lakóház mellékgödrében talált növényi maradványok (In der Nebengrube eines mittelalterlichen Wohnhauses in Buda vorgefundene Pflanzenreste). Magy Mezőg Múz Közlem. 1977, 15-51 P. Hartyányi B (1982): Tiszaalpár-Várdomb bronzkori lakótelepéről származó mag- és termésleletek (Die von der Bronzezeitlichen Wohnsiedlung Tiszaalpár-Várdomb stammende Korn- und Fruchtfunde). Cumania 7, 133286 P. Hartyányi B (1981/83): Kora Árpád-korból származó búza a Hont-i ispánsági várból (Aus der frühen Árpádenzeit stammender Weizen der Honter Gespannschaftsburg). Magy Mezőg Múz Közlem 1983, 95-113 P. Hartyányi B

(1988/89): Növényleletek a battonya-parázstanyai neolitikus lakótelepen (Pflanzenfunde der neolitischen Wohnsiedlung bei Battonya – Parázs-Gehöft). Magy Mezőg Múz Közlem 1989, 39-67 P. Hartyányi B & Sz Máthé M (1980): A Berettyóújfalu-Szilhalom-i későneolitikus lakótelep 1976-ban feltárt növényleletei (An die Oberfläche 1976 Gebrachte pflanzliche Überreste einer Wohnsiedlung in Szilhalom bei Berettyóújfalu aus der späteren Zeit des Neolithikums). Magy Mezőg Múz. Közlem 1980, 125-145 P. Hartyányi B & Nováki Gy (1971): Gabonalenyomatok a Körös-csoport 7 edényein (Getreideabdrücke auf den Gefässen der Körös-Gruppe). Móra Ferenc Múz. Évk, 2, 5-8 P. Hartyányi B & Nováki Gy (1973/74): Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. sz-ig II (Samen- und Fruchtfunde in Ungarn von der Jungsteinzeit bis zum XVIII. Jahrhundert II) Magy Mezőg. Múz Közlem 1974, 23-73 P. Hartyányi, B & Nováki, Gy (1975):

Samen- und Fruchtfunde in Ungarn von der Jungsteinzeit bis zum 18. Jahrhundert Agrártört Szeml 17, 1-22 Supplementum. P. Hartyányi B & Patay Á (1970): A dunaföldvári öregtoronynál előkerült régészeti növények vizsgálata. Szekszárdi Balogh Ádám Múz Évk 1970, 209-222. P. Hartyányi B, Nováki Gy & Patay Á (1967/68): Növényi mag- és termésleletek Magyarországon az újkőkortól a XVIII. sz-ig I (Samen- und Fruchtfunde in Ungarn von der Jungsteinzeit bis zum XVIII. Jahrhundert I.) Magy Mezőg Múz Közlem 1968, 5-85 Heer, O. (1865): Die Pflanzen der Pfalbauten Neujahrsblatt der naturforsch Ges. Zürich für 1866, 68, 54 p Hehn, V. (1877): Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie das übrige Europa. Berlin, 566 p Helbaek, H. (1950): Tollund mandens sidste Maaltid Et botanisk bidrag til belysning af oldtidens kost. Aarböger Nord Oldkynd Hist, 1950, 311–341 Hertelendi, E., Sümegi, P & Szöör, Gy

(1991): Geochronologic and Paleoclimatic Characterzation of Quaternary Sediments in the Great Hungarian Plain. Budapest Heszky, L., Bódis, L & Kiss, E (1999): Plant biodiversity of agroecosystems in Hungary (in Hungarian). Növénytermelés, 48, 435-443 Hillman, G. C &: Davies, M S (1990): Measured Domestication Rates in Wild Wheats and Barley Under Primitive Cultivation, and Their Archaeological Implications. World Prehistory 4/2, 157-222 Hillman, G. C (1975): The plant remains from Tell Abu Hureyra: A preliminary report. Proc Prehist Soc 41, 70-73 Hillman, G. C (1978): On the origin of domestic rye - Secale cereale: the finds from aceramic Can Hasan III inTurkey. Anatolian Studies 28, 157-174 Hjelmqvist, H. (1955): Die Älteste Geschichte der Kulturpflanzen in Schweden Opera Botanica 1/3, 1-186. Hjelmqvist, H. (1984): Botanische Analyse einiger Brote In: Birka II:I Systematische Analyse der Gräberfunde. K Vitt Hist Antikv Akad Stockholm, 263-288. Hjelmqvist, H. (1990):

Über die Zusammensetsung einiger prähistorischer Brote. Fornvännen Tidskrift för Svensk Antikvarist Forskning 85, 9-21 8 Ho, Ping-Ti (1977): The indigenous origins of Chinese agriculture. In: Reed, C A. (ed): Origens of agriculture, Mouton, 413-483 Holl, I. (1966): Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda Studia Arch. 4, 90 p Holly L. (2000): A kultúrnövény diverzitás megőrzésének lehetőségei In: Gyulai F. (ed): Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása Tápiószele, 424 p., 39-43 Hopf, M. (1978): Frühe Kulturpflanzen in Südosteuropa Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 91/1, 31-38. Janushevich, Z. V (1978): Prehistoric food plants in the south-west of the Soviet Union. Ber Deutsch Bot Ges 91, 59-66 Jerem, E. & Poroszlai, I (eds) (1999): Archaeology of Bronze and Iron Age Proceedings of the International Archaeological Conference, Százhalombatta, 3-7 October 1996, Archaeolingua, Budapest, 488 p Jerem E., Facsar G, Kordos L,

Krolopp E, & Vörös I (1984): A SopronKrautackeren feltárt vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata I. Arch Ért 111, 141-170 Jerem E., Facsar G, Kordos L, Krolopp E, & Vörös I (1985): A SopronKrautackeren feltárt vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata II. Arch Ért 112, 3-24 Kalicz, N. (1968): Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn Archaeologia Hungarica N.S 45 Karg, S. & Jacomet, S (1991): Pflanzliche Makroreste als Informationsquelle zur Ernährungsgeschichte des Mittelalters in der Schweiz und Süddeutschland. In: Tauber, J (ed): Methoden und Perspektiven der Archäologie des Mittelalters. Archäologie und Museum 20, Liestal, 121143 Kassai, K. (1991): Recent palaeoethnobotanical research in Hungary In: Renfrew, J. (ed): New light on early farming Recent Developments in Palaeoethnobotany. Edinburgh, 395 p, 277-279 Káldy-Nagy Gy. (1985): A budai szandzsák 1546-1590 évi összeírásai Demográfiai és

gazdaságtörténeti adatok Pest megye múltjából 6, Budapest, 746 p. Kirilly Zs.-né (1968): A jobbágyság gabonatermelésének vizsgálata a maghozam szempontjából. Agrártört Szeml 10, 70-78 Komlódi M. = Járainé Komlódi M Járainé Komlódi M. (1966): Adatok az Alföld negyedkori klíma- és vegetációtörténetéhez I. (Quaternary climatic changes and vegetational history of the Great Hungarian Plain I.) Bot Közlem 53, 191-201 Koháry E. (ed) (in print): A Kárpát-medence kenyér- és kásanövényei Eleven Örökség. Agroinform 9 Kreuz, A. (1992/93): Frühlatènezeitliche Pflanzenfunde aus Hessen als Spiegel landwirtschaftlicher Gegebenheiten des 5.-4 Jh v Chr Berichte der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen 2, 147-170. Kroll, H. (1979): Kulturpflanzen aus Dimini Archaeo-Physika 8, 173-189 Kroll, H. (1990): Melde von Feudvar, Vojvodina Praehistorische Zeitschrift 65, 46-48. Küster, H. (1985): Herkunft und Ausbreitungsgeschichte einiger

SecalieteaArten Tüxenia Mitt d flor-soc Arbeitsg 589-597 Küster, H. (1989): Die Urgeschichte der Gerste Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens E.V, 198-211 Ligeti L. (1986): A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Akad Kiadó, Budapest Lindau, G. (1917): Növényi maradványok a tószegi Laposhalom őskori leleteiben. Arch Ért 37 Lisitsina, G. N (1984): The Caucasus - A centre of ancient farming in Eurasia In: Zeist, W. van & Casparie, W A (eds): Plants and ancient man Rotterdam, 285-292. Makkai L. (1980): Az őshazából az újhazába In: Hanák P: Hogyan éltek elődeink? Budapest, 7-21. Makkay, J. (2001): Textile impressions and related finds of the Early Neolithic Körös culture in Hungary. Budapest, Published by the author, 80 p Mansfeld, R. (1986): Verzeichnis landwirtschaftlicher und gärtnerischer Kulturpflanzen (ohne Zierpflanzen) I-IV, (ed. Schultze-Motel, J), Berlin, Heidelberg, New York

& Tokyo, 1998 p. Matolcsi J. (1967/68): Avarkori háziállatok maradványai Gyenesdiáson (Überreste von Haustieren aus dem Zeitalter der Awaren in Gyenesdiás). Magy. Mezőg Múz Közlem 1968, 85-122 Molnár E. (1954): A magyar nép őstörténete Budapest Montanari, M. (1996): Éhség és bőség (La fame e l’abbondanza) Budapest, 212 p. Müller R. (1982): A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig I-II. (Die Entwicklung der eisernen Agrargeräte in Ungarn von der Späteisenzeit bis zum Ende der Türkenherrschaft I-II.) Zalai Gyűjt 19, Balatoni Múzeum (Keszthely), Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg), Thúry György Múzeum (Nagykanizsa), Zala megyei Könyvtár (Zalaegerszeg), Zala megyei Levéltár (Zalaegerszeg), 930 p. Müller K. (1997): A százhalombattai régészeti park környezetrekonstrukciós terve. Kézirat Netolitzky, F. (1926): Anatomie der Angiospermen-Samen Handbuch der Pflanzenanatomie 10, Berlin, 364 p.

Netolitzky, F. (1931): Unser Wissen von den alten Kulturpflanzen Mitteleuropas. Röm-Germ Komm, 20, 14-76 10 Nováki, Gy. (1975): Die Geschichte des Pflanzenbaus in Ungarn von der Neusteinzeit bis zum Beginn des Mittelalters. Agrártört Szeml 17, Suppl, 22-88. Nováki Gy. (1975/77): Régi szántóföldek nyomai a Börzsönyben (Spuren von einstigen Ackerfeldern im Börzsöny-Gebirge). Magy Mezőg Múz Közlem. 1977, 53-79 Nováki Gy. (1981/83): Régészeti és palaeoethnobotanikai adatok a „gabonásvermek” kérdéséhez. (Archäologische und paleoethnobotanische Angaben zur Frage der „Getreidegruben”). Magy Mezőg Múz Közlem 1983, 57-94. Nováki Gy. (1984/85): Szántóföldek maradványai a XIV-XVI századból a Sümeg-Sarvalyi erdőben (Überreste der Ackerfelder des 14-16. Jahrhunderts aus dem Wald Sümeg-Sarvaly). Magy Mezőg Múz Közlem 1985, 19-32. Patay Á. & Sz Póczy K (1964): Gyümölcsmaradványok az aquincumi múmiasírból (Obstrelicte im Mumiengrab von

Aquincum). Magy Mezőg Múz. Közlem 1964, 135-147 Pálóczi Horváth A. (1999): A visegrádi palota kertje mint környezettörténeti forrás. In: Füleki Gy (ed): A táj változásai a Kárpát-medencében Gödöllő, 432 p., 96-100 Pálóczi Horváth, A. & Torma, A (1999): Environmental archaeological research at Visegrád in the medieval garden of the Royal Palace. In: Jerem E. & Poroszlai I (eds): Archaeology of the Bronze and Iron Age Experimental Archaeology, Environmental Archaeology, Archaeological Parks. Proceedings of the International Archaeological Conference Százhalombatta, 3-7 October 1996. Budapest, 488p, 343-350 Pearsall, D. M (1989): Paleoethnobotany A Handbook of Procedures San Diego, 470 p. Percival, J. (1921): The wheat plants Duckworth Co London, 473 Piperno, D. R (1987): Phytolith Analysis Academic Press, Inc London, 66 p Rácz L. (1993): Éghajlati változások a középkori és kora újkori Európában In: R. Várkonyi Á & Kósa L (eds): Európa

híres kertje Orpheusz, Budapest, 67-83. Rácz L. (1997): A Kárpát-medence történeti ökológiája a középkor és az újkor idején. 87-102 In: Füleki Gy (ed): A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát-medencében. Gödöllő, 455 p, 18-25 Reynolds, P. J (1991): Butser Ancient Farm Guide Book Leicestershire, 13 p Sabján T. (1999): A veremház rekonstrukciója (Die Rekonstruktion des Grubenhauses). In: Bencze Z, Gyulai F, Sabján T & Takács M: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. (Ausgrabung und Rekonstruktion eines Grubenhauses aus der Árpádenzeit.) Monumenta Historica Budapestinensia 10, 131-176. 11 Sági K. & Füzes M (1966): A régészeti-növénytan alapelemei és néhány módszertani kérdése (The fundamentals of archaeobotany and some methodological problems). Múz Módsz Füz 5, Budapest, 71 p Sági K. & Füzes M (1967): Régészeti és archaeobotanikai adatok a pannoniai kontinuitás kérdéséhez. Agrártört Szeml

9, 79-97 Schermann Sz. (1966): Magismeret I-II (Seed identification I-II) Akad Kiadó, Budapest, 1070 p. Schiemann, E. (1932): Entstehung der Kulturpflanzen Handbuch f Vererbungswissenschaft 3, 377 p. Schlichtherle, H. (1983): Mikroskopische Untersuchungen an neolitischen Gefässinhalten aus Hornstaad, Yverdon und Burgäschisee-Süd. In: Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Ermittlung Prähistorische Nahrungsmittel. Ein Sympoisionsbericht Archaeologica Venatoria, 39-55 Skoflek, I. (1982): Das mittelalterliche Dorf Sarvaly Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest, 1982 Skoflek I. (1984/85): Mag- és termésleletek Sümeg-Sarvalyról a XVI századból (Samen und Fruchtfunde vom 16. Jahrhundert aus dem Wald von SümegSarvaly) Magy Mezőg Múz Közlem 1985, 33-44 Skoflek I. & Árendás V (1969): Levél- és terméslenyomatok császárkori égett agyagdarabokon. Bot Közlem 56, 57-63 Skoflek I., & Árendás, V (1971): Botanische Untersuchung der aus den kaiserzeitlichen

Siedlungen stammenden Lehmbewurfe (Methode und Ergebnisse). Mitt Arch Inst 2, 119-129 Skoflek, I. & Hortobágyi, I (1973): Medieval seed and fruit finds from the Castle Hill of Buda. Mitteilungen des Arch Inst der Ung Akad der Wissensch. 4 Surányi D. (1985/86): A magyar gyümölcs évszázadai 1-21 KertészetSzőlészet Sümegi P. (2000): A középkori Kárpát-medence éghajlati és környezeti viszonyai. In: Bende L & Lőrinczy G (eds): A középkori magyar agrárium. Ópusztaszer, 206 p, 9-25 Sümegi, P., Hertelendi, E, Magyari, E & Molnár, M (1998): Evolution of the environment in the Carpathian Basin during the last 30.000 BP years and its effects on the ancient habitats of the different cultures. In: Bartosiewicz, L. & Költő, L (eds): Archeometrical Research in Hungary II BudapestKaposvár, 183-193 Szabó I. (1969): A középkori magyar falu Akadémiai Kiadó, Budapest Szamota I. & Zolnai Gy (1902-1906): Magyar Oklevél-szótár Budapest Szikszai

Fabriczius B. (1590): Nomenclatura In: Melich J: Szikszai Fabriczius Balázs latin-magyar szójegyzéke 1906). Takács M. (1999): Lakóház rekonstrukciók az Árpád-kori telepkutatásban (Tudománytörténeti áttekintés). (Wohnhaus-Rekonstruktionen in der árpádenzeitlichen Siedlungsforschung – wissenschaftliches Überblick.) In: 12 Bencze Z., Gyulai F, Sabján T & Takács M: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója. (Ausgrabung und Rekonstruktion eines Grubenhauses aus der Árpádenzeit.) Monumenta Historica Budapestinensia 10, 93-131. Tempír, Z. (1964): Beiträge zur ältesten Geschichte des Pflanzenbaus in Ungarn ActaArchHung 16, 70-73. Terpó A. (2000): A táj szinantropizációja a nagy történelmi sorsfordulók idején In: Füleki Gy. (ed): A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. Tomka P. (1997): Étkezési és vendégfogadási szokások a népvándorláskori nomád népeknél. „Nyereg alatt

puhítjuk? Vendéglátási és ételkészítési szokások a honfoglaló magyaroknál és a rokon kultúrájú lovas népeknél.” Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Főiskola Tud. Közlem II Ómagyar kultúra 10., Separatum, 142 p, 86-93 Torma A. (1994): Szécsény kertgazdálkodása a 16-17 században az archaeobotanikai vizsgálatok tükrében. Szakdolgozat Janus Pannonius Tud. Egy Termtud Kar Pécs Kézirat Torma A. (1996a): Botanikai leletek a középkori Pápáról (Botanische Funde im Mittelalterlichen Pápa). Acta Musei Papensis 6, 325-328 Torma A. (1996b): Archaeobotanikai maradványok a középkorból Agrártört Szeml. 38 p 317–342 Udvardy L. (2000): Archaikus gabonagyomjaink mint dísznövények In: Gyulai F. (ed): Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása Tápiószele, 424 p., 415-418 Ubrizsy-Savoia, A. & Gyulai, F (1993): Elementi mediterranei nel giardino imperiale ungherese del XV secolo. Atti del III Convegno (primo internationale)

„Paesaggi e Giardini del Mediterraneo” 1 La conoscenza. Pompei, 4-5-6 giugno 1993, 259-270. Unger, F. (1851): Über die in Salzburg zu Hallstatt in Salzkammergut vorkommenden Pflanzenrümmer. Sitzungsber Der Ak Der Wissensch Matem. Naturwissensch Klasse Wien, 148-156 Unger, F. (1862): Botanische Streifzüge auf dem Gebiete der Culturgeschichte Inhalt eines alten ägyptischen Ziegels an organischen Körpern. Sitzungber Akademie der Wiss. Wien, Math-Nat Cl 45, 75-88 Valkó, E. (1971): Botanische Angaben aus der Bronzezeit im Gebiet Ungarns Illème Congres International des Museés dAgriculture, Budapest. Résumeés des communications présentées. 203-206 Valkó, E. & Stieber, J (1969): The first evidence of prehistoric vine growing in Hungary. Acta Agronomica 18, 432-435 Vörös I. (2000): Adatok az Árpád-kori állattartás történetéhez In: Bende L & Lőrinczy G. (eds): A középkori magyar agrárium Ópusztaszer, 206 p, 71120 13 Währen, M. (1985): Die

Entwicklungsstationen vom Korn zum Brot im 5 und 4. Jahrtausend Getreide, Mehl und Brot 39, Bochum, 373-379 Währen, M. (1987): Das Brot in der Bronzezeit und älteren Vorrömischen Eisenzeit nördlich der Alpen unter besonderer Berücksichtigung von Brotfunden aus Kreisgrabenfriedhöfen des Münsterlandes. AFWL Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe (Münster) 5, 23-71. Währen, M. (1989): Brot und Gebäck von der Jungsteinzeit bis zur Römerzeit Helvetia Archaeologica 20, 82-116. Willerding, U. (1970): Vor- und frühgeschichtliche Kulturpflanzenfunde in Mitteleuropa. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 5, 287-375. Willerding, U. (1978): Paläo-ethnobotanische Befunde an mittelalterlichen Pflanzenresten an Süd-Niedersachsen, Nord-Hessen und dem östlichen Westfalen. Deutsch Bot Ges 91, 129-160 Willerding, U. (1979): Palaeo-Ethnobotanische Untersuchungen über die Entwicklung von Pflanzengesellschaften. In: Werden und Vergehen von Pflanzengesellschaften. Ber d Intern

Symposien der internat Vereinig für Vegetationskunde. Vaduz, 61-109 Willerding, U. (1983): Paläo-etnobotanische Befunde und schriftliche sowie ikonographische Zeugnisse in Zentraleuropa. Plants and Ancient Man Rotterdam. Studies in palaeoetnobotany 5, 75-88 Willerding, U. (1986): Landwirtschaftliche Produktionstrukturen im Mittelalter In: Hermann, B.: Mensch und Umwelt im Mittelalter Stuttgart, 245-255 Zeist, W. van (1970): Prehistoric and early-historic Food Plants in the Netherlands. Palaeohistoria 14, 14-173 Zohary, D. & Hopf, M (1988): Domestication of Plants in the Old World Clarendon, Oxford, 249 p. Zólyomi B. (1952): Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkortól (Die Entwicklungsgeschichte der Vegetation Ungarns seit dem letzten Interglazial). MTA Biol Oszt Közlem 14, 491-543 Zólyomi, B. (1980): Landwirtschaftliche Kultur und Wandlung der Vegetation im Holozän am Balaton. Phytocoenologia 7, 121-126 Zólyomi, B. & Précsényi, I

(1985): Pollenstatistische Analyse der Teichablagerungen des Mittelalterlichen Klosters bei Pilisszentkereszt. ActaArchHung 37, 153-158. Zsemlyei J. (1974): Kis-Szamos vidéke (Kolozs megye) magyar tájszólásának kölcsönszavai II. Kolozsvár Dokt Ért Kézirat 14 Gyulai Ferenc írásai archeobotanika (régészeti növénytan) témában OMgK állományában megtalálható irodalom: Gyulai Ferenc Archaeobotanika : A kultúrnövények története a Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján / Gyulai Ferenc. - Bp : Jószöveg Müh K. , 2001 - 221,[19] p:ill;21 cm - (Jószöveg kézikönyvek ) C 68134 Gyulai, Ferenc Environment and agriculture in bronze age Hungary / Ferenc Gyulai ; [ed. by Archeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences]. - Bp : AIHAS , 1993. - 59 p,[14] t;24 cm - (Archaeolingua ) C 65116

Gyulai Ferenc Növénytermesztési emlékek a fonyódbélatelepi Árpád-kori településrôl / Gyulai Ferenc. - - , 1985 - 2 db 30 cm B 15364/2 Az OMgK állományán kívüli, témához kapcsolódó irodalom: Gyulai F. (1987): A honfoglaló magyarság gabonatermesztése I (Grain Production by the Early Hungarians I.) Zalai Gyűjtemény 26, 65-74 Gyulai, F. (1988): Obst- und Weinfunde aus der Arpadenzeit (10 Jahrhundert) in Fonyód-Bélatelep am Balaton. Der prähistorische Mensch und seine Umwelt. Festschrift für Udelgard Körber-Grohne Stuttgart, 395-402 Gyulai F. (1989): A honfoglaló magyarság gabonatermesztése II (Grain Production by the Early Hungarians II.) Zalai Gyűjt 28, 5-17 Gyulai F. (1994): A Kárpát-medence haszonnövényei a 9-10 században In: Györffy Gy. (ed): Honfoglalás és régészet Balassi Kiadó, Budapest, 247258 15 Gyulai, F. (1995a): The plant and food remains from the Copper Age settlement at Zalaszentbalázs-Szőlőhegyi mező. In: Szőke B M (ed):

Archeological and Settlement History in the Hahót Basin, South-West Hungary. Antaeus 22, 145-157. Gyulai, F. (1995b): Natural environment and climate Plant exploitation and agriculture. In: Bartosiewicz, L (ed): Animals in the Urban Landscape in the Wake of the Middle Ages. A case study from Vác, Hungary Tempus reparatum/BAR, International Series 609, Oxford, 3-4, 93-110. Gyulai, F. (1995c): The analytical study of carbonized grain remains from the lake Balaton region (Hungary). Annali Botanica 53, Roma, 251-260 Gyulai, F. (1996a): Using image analysis in the evaluation of plant imprints found on sherds from the Neolithic site of Bicske. In: Makkay J, Starnini, E. & Tulok, M (eds): Excavations at Bicske-Galagonyás (Par III) The Notenkopf and Sopot-Bicske Cultural Phases. Svevo, Trieste, 258-263 Gyulai F. (1996b): Előzetes jelentés Százhalombatta középső bronzkori tell 1991. évi ásatás növényleleteinek vizsgálatáról In: Poroszlai I (ed): Ásatások

Százhalombattán. Százhalombatta, 55 p, 16-24 Gyulai F. (1996c): Balatonmagyaród-Hídvégpuszta késő bronzkori település növényleletei és élelmiszermaradványai (Die Planzenfunde und Lebensmittelreste aus der spätbronzezeitlichen Siedlung von Balatonmagyaród-Hídvégpuszta). Zalai Múzeumok 6, 169-195 Gyulai, F. (1996d): Umwelt und Pflanzenbau in Transdanubien während der Urnenfelder-, Hallstatt- und Latène kultur. In: Jerem, E & Lippert, A (eds.): Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10-14 Mai 1994 Archaeolingua, Budapest, 127-136. Gyulai F. (1996e): Előzetes jelentés Panyola-Ásottfok késő népvándorláskori telep 1996. évi ásatásából származó növényleletek viszgálatáról In: Erdélyi I. (ed): Panyola Településtörténeti kutatási eredmények 1991-1996 Student, Budapest, 53-57. Gyulai F. (1997b): A honfoglaló magyarság ételeinek régészeti-növénytani forrásai. „Nyereg alatt puhítjuk? Vendéglátási és ételkészítési

szokások a honfoglaló magyaroknál és a rokon kultúrájú lovas népeknél.” Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Főiskola Tud. Közlem II Ómagyar kultúra 10, 113-134. Gyulai F. (1997c): Szenült szemtermések analitikai vizsgálata (Analytic examination of carbonified crops.) Zalai Múzeum 8, 176-190 Gyulai F. (1998a): Archaeobotanika, élelmiszermaradványok vizsgálata (Archaeobotany and Foodremains Analysis.) In: Ilon G (ed): Régésztechnikus kézikönyve I. Panniculus Ser B3, Szombathely, 395 p, 225-238. Gyulai F. (1998b): A Kis-Balaton térségének archaeobotanikai kutatási eredményei (Archaeobotanical Investigation in the region Kis-Balaton.) A Kis-Balaton térségének magasabbrendű növényzetével kapcsolatos kutatási 16 eredmények. Magyar Hidrológia Társaság és a NYUVIZIG konferenciája, Keszthely, 1998. március 24, 17-24 Gyulai, F. (1998c): The study of organic remains from the Celtic period site of Keszthely-Fenékpuszta. In: Anreiter, P,

Bartosiewicz, L, Jerem, E & Meid, W. (eds): Man and the Animal World Studies in Archaeoyoology, Archaeology, Anthropology, and Palaeolinguistics in memoriam Sándor Bökönyi., Budapest, 720 p, 275-283 Gyulai F. (1998d): Budapest, Bécsi út 38-42, a Badeni kultúra lelőhelyének növénytani anyaga. In: Endrődi A (1998): Késő rézkori leletek Óbudáról (Late Copper Age Finds from Óbuda). Budapest Régiségei 32, 105-123, 108. Gyulai F. (1998e): Archaeobotanical Sources in Investigating the Diet of Conquering Hungarians. In: Laszlovszky J (ed): Tender Meat under the Saddle. Costoms of Eating, Drinking and Hospitality among Conquering Hungarians and Nomadic Peoples. Krems, 1998, 178 p, 120-156 Gyulai F. (1999a): A Rákospalota-Újmajor 1 lelőhelyről származó növényleletek archaeobotanikai feldolgozása (Analysis of the Botanical Remains Collected from the 1996 Excavations at the Motorway M0 site No. 1 Rákospalota-Újmajor) In: Bencze Z, Gyulai F, Sabján T &

Takács M.: Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója (Ausgrabung und Rekonstruktion eines Grubenhauses aus der Árpádenzeit.) Monumenta Historica Budapestinensia 10, 73-91. Gyulai F. (1999b): Az agrobiodiverzitás változása a Kárpát-medencében (The changing of the Agrobiodiversity in the Carpathian-basin). Fenntartható Fejlődés Bizottsága, Budapest, 1999, 96 p. Gyulai, F. (1999c): The einkorn as living part of an ancient landscape In: Jerem, E. & Poroszlai, I (eds): Archaeology of Bronze and Iron Age Proceedings of the International Archaeological Conference, Százhalombatta, 3-7 October 1996, Archaeolingua, Budapest, 488 p., 297-302 Gyulai F. (2000a): A gabonafélék diverzitásának változása s Kárpátmedencében Archaeobotanikai áttekintés (The Changing of the CerealsDiversity in the Carpathian-basin Archaeobotanical Review) In: Gyulai F. (ed): Az agrobiodiverzitás megőrzése és hasznosítása Szimpózium Jánossy Andor emlékére. Budapest,

május 4-6 424 p, 278-287 Gyulai F. (2000b): Klíma, táj, kultúrák: összefüggések és különbözőségek a Kárpát-medencében. In: Füleki Gy (ed): A táj változásai a Kárpátmedencében a történelmi események hatására Budapest-Gödöllő, 286 p, 9-13. Gyulai F. (2001): Archaeobotanika Jószöveg Kézikönyvek, Budapest, 221 p Gyulai, F. (2002a): Archaeobotanical remains and environment of Bell Beaker Csepel-Group. In: The Norteast Frontier of Bell Beakers Symposium, 2629 May 2002, Poznań Abstracts, 20 17 Gyulai, F. (2002b): Die Pflanzenreste des in Dunakeszi–Székesdűlő freigelegten spätbronzezeitlichen Röhrenbrunnens. Budapest Régiségei 36, 301-307 Gyulai F. (2002c): A Kárpát-medencei szőlő- és borkultúra régészeti növénytani emlékei. In: Benyák Z & Benyák F (eds): Borok és korok Hermész kör, Budapest, 101-113. Gyulai F. (in print): Túrkeve-Terehalom középső bronzkori tell település növénymaradványai (The plantremains of the

middle bronze age tell settlement Túrkeve-Terehalom). Tisicum Gyulai, F. & Kállay, M (1998/99): A Dink-Remains from Seeraj (Sindh, Pakistan). In: Shaikh, N & Biagi, P (eds): Ancient Sindh Annual Journal of research 5. Shah Abdul Latif University Khairpur (Sindh), 2934 Gyulai F. & Kállay M (2002): Italmaradványok a Kárpát-medencében In: Benyák Z. & Benyák F (eds): Borok és korok Hermész kör, Budapest, 113-114. Gyulai F. & Kállay M (in print): The remains of Hallstatt Period Beverages from Western Hungary. Analyzing the earliest remains of wine from Central Europe. BAR Gyulai F. & Torma A (1993): Az urnasíros kultúra góri településének növényleletei. Nyugat-Dunántúl bronzkora Pápai Múzeumi Értesítő (Acta Musei Papensis) 6, 277-286. Gyulai, F. & Torma, A (1999): Die Pflanzenfunde einer Siedlung der Urnenfelderkultur in Gór. Savaria 24, 359-367 Gyulai, F., Hertelendi, E & Szabó, I (1992): Plant remains from the early medieval

lakeshore settlement Fonyód-Bélatelep (Lake Balaton, Hungary) with especial emphasis on the history of fruit cultivation in Pannonia. Vegetation History and Archaeobotany 1, 177-184 18