Gazdasági Ismeretek | Logisztika » Kézi Ágnes - Túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozása a Landó Hungárai Kft gyakorlatában

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 68 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:75

Feltöltve:2011. december 10.

Méret:1 MB

Intézmény:
[BGE] Budapesti Gazdasági Egyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11100 Anonymus 2014. július 16.
  Nagyon érdekes, emberi nyelven íródott - ez pozitívum!
De telis-tele van helyesírási hibákkal...

Tartalmi kivonat

http://www.doksihu BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány TÚLMÉRETES ÉS TÚLSÚLYOS ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA A LANDÓ HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN Budapest, 2009. Kézi Ágnes http://www.doksihu Tartalomjegyzék Bevezetés . - 5 I A közúti fuvarozás bemutatása - 6 A közlekedés jelentősége a magyar gazdaságban - 6 A közúti hálózat helyzete Magyarországon - 6 A fuvarpiac jellemzői Magyarországon - 8 A közúti árufuvarozás helyzete Magyarországon - 11 A Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási igénye - 13 IIA Landó Hungária Kft bemutatása - 15 Landó Hungária Kft története - 15 Szervezeti felépítés - 16 Tevékenysége - 17 A cég jelenlegi helyzete és pozíciója a piacon - 19 A vállalat forgalmának alakulása az elmúlt években - 19 A cég partnerkapcsolatának elemzése a speciális áruk tükrében - 20 Jellemző

túlsúlyos és túlméretes áruk - 23 III A túlméretes és túlsúlyos áruk szállítási lehetőségei az egyes fuvarágakban - 24 Légi fuvarozás - 24 Tengeri árufuvarozás - 26 Folyami árufuvarozás - 28 Vasúti fuvarozás: - 30 Közúti árufuvarozás: - 32 IV A Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása - 34 Túlméretes és túlsúlyos áru meghatározása - 34 Túlméretes jármű - 34 Túlsúlyos jármű - 34 A közúti áruszállítás szabályozásai és változásai - 35 Régi és új jogszabály összehasonlítása - 37 Útvonalengedélyeztetés menete - 38 Túlsúlydíj - 39 - -3- http://www.doksihu Útvonal biztosítás. - 40 Szakkíséret feltételei - 41 Útvonal biztosítás szakkísérettel - 42 Útvonal biztosítás rendőri kísérettel - 43 Útvonal biztosítás díja - 43 Bírság - 43 V Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti szállítmányozása és fuvarozása - 46 A fuvarozó és a szállítmányozó összehasonlítása -

46 Fuvarozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál - 47 Szállítás - 47 Szállítmányozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál - 49 Csomagolás - 49 Rakodás - 49 Szállítmányozó feladatainak elemzése - 50 VI Javaslat a túlméretes vagy túlsúlyos áruk szállítmányozási megbízásai számának növelésére. - 54 Összefoglalás - 57 Irodalomjegyzék - 59 Ábrajegyzék - 61 Mellékletek - 62 - -4- http://www.doksihu Bevezetés Szakdolgozatom témája a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása a Landó Hungária Kft. gyakorlatában Témám választását több dolog is indokolja Egyrészt aktuálisnak éreztem a témát, mivel 2009 január 1-jétől új jogszabály lépett életbe a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozására vonatkozóan, az uniós derogáció lejártát követően. Másrészt egy ilyen áru szállítmányozása különleges feladat, és ennek

következtében jelentősen nagyobb haszon realizálható, mint egy normál áru esetén. Illetve szakmai gyakorlatomat is a Landó Hungária Kft-nél töltöttem, akik jelentős számban végzik túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozását. Először szeretnék átfogó képet adni a közút szerepéről a gazdaságban és úthálózatunk ellátottságáról, minőségéről. Majd ezt követően megvizsgálom a fuvarpiac alakulását, körülményeit az elmúlt években és a jelenlegi helyzetét, továbbá rávilágítok a túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásának szerepére. Továbbá elemzésre kerül a Landó Hungária Kft. tevékenysége, szervezeti felépítése, helyzete a piacon, majd megvizsgálom, a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozására kapott megbízások alakulását, jellemzőit az elmúlt években. Szakdolgozatomban rávilágítok arra, hogy a közúti fuvarozás miért különösen alkalmas a túlméretes és

túlsúlyos áruk esetében, más fuvarágakkal összehasonítlítva. Mindezek bemutatása alapozza meg javaslataimat. A szakdolgozatom összefoglalja a szabályozással kapcsolatos változásokat és az útvonalengedélyeztetés menetét, ami elengedhetetlen fontosságú túlméretes vagy túlsúlyos áru közúti szállítmányozásához. Mivel a túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása összetett feladat, ezért célom bemutatni az ehhez szükséges szállítmányozói és fuvarozói ismereteket is. Ez a rész foglalkozik a fuvarszervezési és ügyleti feladatokkal, csomagolással, szállítással, rakodással. A dolgozatom végén felhívom a figyelmet a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozói megbízásából eredő haszonra és javaslatot teszek az ilyen feladattal megbízó partnerek számának növelésére. Szakdolgozatomhoz a főiskolán tanultakat vettem alapul és azokat bővítettem ki a szakirodalomból (szakkönyvek, szakmai folyóiratok)

szerzett információkkal. Alkalmaztam szekunder (internetes forrás, céges dokumentumok, szakirodalom) és -5- http://www.doksihu primer kutatást (személyes interjú, beszélgetések) egyaránt. Kutatásaimban nagyon sok segítséget nyújtott a cég vezetője, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.1 munkatársai I. A közúti fuvarozás bemutatása A közlekedés jelentősége a magyar gazdaságban Magyarország gazdaságföldrajzi fekvése kedvező. Az országon több Kelet- és Nyugat-Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó halad át, amely komoly lehetőséget jelent az ország gazdasági versenyképesség növelésére a nemzetközi kereskedelem logisztikai kiszolgálása révén. „Hazánkban a közlekedés és a fuvarozás állítja elő a GDP 6%-át.”2 A közlekedés infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti vagyonának. Magyarország gazdasági versenyképességét és ezzel szorosan összefüggő életmód minőségét erősen

befolyásolja a közlekedés fejlettsége. Geopolitikai helyzetéből adódóan az ország a nyugat-keleti irányú áruáramlás infrastrukturális feltételeinek magas színvonalú létrehozásával tud a leghasznosabban bekapcsolódni az európai munkamegosztásba. A későbbiekben remélhetően északdéli tranzitforgalom nagy lehetőségeket hordoz magában, amely csak úgy tud a magyar gazdaság növekedéséhez, az uniós integrációjának erősítéséhez hozzá járulni ha infrastrukturálisan fejlesztik.3 A megfelelő teljesítőképességű és biztonságos vasút, közút, folyami utak és légi folyosók nélkülözhetetlenek az ország gazdasági fejlődéséhez. A közúti hálózat helyzete Magyarországon A magyar közlekedés jelentős fejlődésen ment keresztül az 1990-es évektől. Nyugati színvonalú intermodális logisztikai központok épültek, az autópálya hálózat közel háromszorosára bővült. Mindezek ellenére azonban sok évtizedes elmaradás

miatt a hazai közlekedés nagy kihívás előtt áll. A kormány felismerte a közlekedésből származható előnyt és hogy ezzel a versenyképességét tudja növelni, ezért a 20032015 közötti szakaszra létrehozta a Közlekedési Operatív Programot. Ez a program a 1 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődje a Magyar Közút Kht A cégforma és név változása 2009 áprilisában történt. 2 Navigátor, Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás, 2007/04, 10.oldal 3 Navigátor, Dr. Csepi Lajos Elképzelések és lehetőségek a közlekedés politikában, 2008/11 6 oldal -6- http://www.doksihu magyar közlekedéspolitikán és az uniós közös közlekedés politika stratégiai elvein és prioritásán nyugszik.4 A program lényeges elemei az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása, a közlekedési módok összekapcsolása, infrastruktúra fejlesztése, utak minőségének, teherbírásának javítása. A program még nem ért

véget de már egy részét sikerült is elérni. A közúti közlekedés iránti igény Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt egyre növekszik. „Az Európai Unió országaiban a személyszállítás mintegy 90%-a, az áruszállítás 70 %-a a közúti közlekedést veszi igénybe. Ennek oka, az hogy a közúti közlekedés a legrugalmasabb, és ez biztosítja a legnagyobb mozgási szabadságot.”5 Az ország fejlett térségei jó infrastruktúrával rendelkeznek, míg Budapesttől távol eső és a periférikus térségekben ennek hiánya akadályozza a fejlődést. A Budapest központú hálózat hosszadalmassá, nehézkessé teszi egyes régiók megközelítését vagy akár régión belül egyes városok elérését. A vállalkozások számára legkeresettebb telephely szempontjából Budapest és környéke, valamint közép- és részben a nyugatdunántúli térség, legkevésbé vonzó a tiszántúli, dél-dunántúli és a nagy városoktól távol eső

területek. „Az országos közutak hossza 31 240 km. Ezen az úthálózaton folyik az ország teljes közúti forgalmának mintegy 75%-a. 7 958 km főút, melyből 2 204 km "E" út, vagyis az európai úthálózat autópályák és része.”6 főutak Az hossza együttesen 1055 km (1. melléklet) Egy 2005 vizsgálat szerint Ábra 1 - Helsinki folyosók a magyarországi közút hálózat sűrűsége az EU-átlag 88%-át teszi ki.7 De ez még mindig csak 40 %-a az EU15 átlagos szintjének. Magyarország három jelentős, Kelet-, 4 http://www.nfuhu/kpih http://www.3kgovhu/pages/indexjsf?p=2&id=2129 6 http://internet.kozuthu/szakmai/orszagos kozutak adatai/kozutakfojellemzoi/Lapok/defaultaspx 7 Navigátor, Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás,2007/04, 9 oldal 5 -7- http://www.doksihu Nyugat- és Dél- Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó szeli át. A számottevő beruházások ellenére az autópálya- ellátottság

mindössze negyede a nyugat- európai átlagnak, viszont példaértékűnek számít, hogy rendkívül rövid idő alatt megfelelő minőségben bővült. De még mindig van mit bővíteni, mivel az országba bejövő külföldi működő tőke autópálya közeli telephely választása mutatja az autópálya építések fontosságát. A ország regionális központjait összekötő, keresztirányú utak kapacitása a forgalmi terheléshez képest kicsi. Az úthálózatunk minőségére vonatkozó uniós előírások csak részben valósultak meg. A jellemzően 10 tonnás tengelynyomásra épült hazai pályaszerkezet átalakítása 11,5 tonnásra egy nagy ívű program keretében csak részben teljesült a korábban vállalt 2008-as határidőre. De a megnyíló európai források jelentősen javíthatnak ezen a helyzeten.8 A kutatásaimból megállapítom, hogy az ország közút hálózata elfogadható a túlméretes vagy túlsúlyos áru szállításához. Véleményemet arra

alapozom, hogy a speciális áruk legtöbbször a gyorsforgalmi utakat használják, amiknek minősége megfelelő az előirt terhelésre és a bővülés mértéke is figyelemre méltó. A gyorsforgalmi utak javítása esetében az észak-dél irányú út fejlesztésére lenne szükség. Az alacsonyabb rendű utak esetében viszont nagy mértékben a minőség javítására kellene nagyobb hangsúlyt fordítani, hogy ezzel is segítse a túlméretes vagy túlsúlyos áruk fuvarozása során az útvonal választás egyszerűségét. Magyarország gazdaságának jelentős részét adja a közúti közlekedés, ezért általánosságban elmondható, hogy a versenyképesség javítása, a kereskedelem, a szállítás serkentése érdekében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a közút fejlesztésére. A fuvarpiac jellemzői Magyarországon Úgy gondolom, ahhoz, hogy megfelelő véleményt tudjak alkotni a túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozásáról elengedhetetlen

fontosságú a közúti fuvarpiac helyzetének áttekintése is. A közúti fuvarozási piac helyzetének elemzése során főleg a fejlődését, annak körülményeit és jelenlegi helyzetét szeretném megvizsgálni. 8 Navigátor, Dr. Csepi Lajos Elképzelések és lehetőségek a közlekedés politikában, 2008/11 6 oldal -8- http://www.doksihu Továbbá rávilágítok a túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásának meg növekedett szerepére. Az Európai Unióban a vasút fuvarozás részesedése körülbelül 8%, a folyami fuvarozás 5%, míg a közúti fuvarozás 44%-os részesedéssel bír, a fennmaradó részt a part menti tengeri hajózás bonyolítja.9 „Ebből a magyar közúti fuvarozók az Európai Unió piacából 3 százalékkal részesednek 2008-ban, ami a korábbi évhez viszonyítva 25 százalékos emelkedés. Az unión kívüli forgalomból a magyar fuvarozók az EUtagországok vállalkozásai között 4,5 százalékkal részesednek”10Ennek

oka, hogy Magyarország egy kis, nyitott gazdaságú ország, akinek a GDP több mint a fele a külkereskedelemben realizálódik. Illetve hazánk nagy mértékben belekapcsolódik a nemzetközi munkamegosztásba, ezért erősen függünk az exporttermékeink felvevő piacaitól, amihez szükség van a fuvarozásra.11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Csővezetékes Vízi Közút Vasút J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz Szállított áruk tömege %-ban Áruszállítás összesen 2006. 2007. 2008. 2009. Ábra 2 - Áruszállítási Statisztikák Forrás: KSH, 2009 A fenti diagramról leolvasható a közúti fuvarozás fontos szerepe a magyar szállítmányozási piacon. Ha megvizsgáljuk, jól látszik, hogy a szállított árutömeg 9 http://www.bmeiphu/download/engemiserint/Kozlekedes%20az%20EUbanpdf

http://www.corporigohu/uzletinegyed/magyargazdasag/20080423-mkfe-kozuti-fuvarozok-eureszesedeshtml 11 Blahó András és munkaközössége, Világgazdaságtan, Akadémiai kiadó, 2007 10 -9- http://www.doksihu mintegy körülbelül 20%-a veszi csak igénybe a vasúti szolgáltatást, ráadásul a tendenciája csökkenést mutat. Valószínűleg, ez köszönhető a vasút közvetettségének és a bizonytalan szolgáltatási minőségnek. A vízi áruszállítás még a 10%-ot sem éri el, pedig Magyarország kedvező folyami összekötetéssel rendelkezik a Duna-RajnaMajna csatornának keresztül az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig. Viszont az áru tömeg több mint 70%-a a közúton utazik( 2009-ben ez kb. 80%), és ennek tendenciája növekedést mutat, ami a közúti fuvarozók és szállítmányozók szempontjából kedvező. Az adatokból arra következtethetünk, hogy a közúti szállítás közvetlensége és rugalmassága jobban megfelel a szállítási igényeknek. A

közúti áruszállítás jelentősége nem csak Magyarországon ilyen magas, hanem az Európai Unió más országaiban is, sőt van, ahol ez az egy fuvarozási ág szolgálja ki a teljes szárazföldi fuvarozási igényt földrajzi okok miatt. (2 melléklet) Azonban ha a társadalmi és környezeti hatásait nézzük már nem tekinthető olyan kedvezőnek a közúti fuvarozás megnövekedése. A közúti fuvarozás hátránya, hogy az utakat a közlekedés többi résztvevőjével együtt használja, aminek következtében a balesetek száma megnövekedhet. Illetve a többi fuvarághoz képest a közúti fuvarozásnak van a legnagyobb a káros anyag kibocsátása. Magyarországon a nemzetközi közúti fuvarozás teljesítménye igen magas az ország méretéhez képest. 2006-ban 17973 millió tonnakilométer volt, ami a 12 legmagasabb érték az Unió 27 országa közül. (3 melléklet) Továbbá elmondható, hogy a teljesítmény trendje növekedést mutatott az azt követő

években is. 2008-ban a belföldi közúti fuvarozás teljesítménye 13010 millió árutonna kilométer, ami a 2006-os évhez képest nem sokat változott. Ha a nemzetközi közúti fuvarozás vizsgáljuk, azt vehetjük észre, hogy jelentősebb mértékben növekedett, vagyis 22 733 árutonna kilométer.(4 melléklet) Ezért megállapíthatom, hogy Magyarország számára a nemzetközi szállítmányozás jelentősége igen fontos külkereskedelem szempontjából, és ezen belül a legfontosabb ágazat a közúti fuvarozás. - 10 - http://www.doksihu A közúti árufuvarozás helyzete Magyarországon A közúti árufuvarozás Magyarországon még az 1950-es években jelentéktelen volt de az azt követő évtizedekben az ágazat egyre meghatározóbbá vált, míg el nem érte az ugrásszerű előretörését a rendszerváltás után. Az ágazati előretörés köszönhető, a szolgáltatási igények megváltozásának, a közúti fuvarozás speciális adottságainak, és a

többi fuvarág merevségének. A rendszerváltást követően sok nemzetközi vállalat jelent meg Magyarország piacán, akik más típusú logisztikai rendszereket vezetek be. Az új rendszerek „éppen abba az időpontba” való fuvarozási igényéhez csak a közúti fuvarozás tudott rugalmasan alkalmazkodni. Ezt követően jelentősebb változás az árufuvarozás terén Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása során történt, amely új távlatokat nyitott és egyben nehézségeket is okozott a fuvarozás piacán. Ekkor történt a nemzetközi árufuvarozás liberalizálása, a vámhatárok megszűnése, amelynek köszönhetően a szállítási idő lerövidült, illetve szigorúbb szabályokat vezettek be a vezetési és pihenő időre vonatkozóan. Ugyanakkor megszűnt a kormány által meghatározott tevékenységi engedélyek létszám limitje a nemzetközi árufuvarozásban, amellyel a kapacitások bővültek és a verseny, pedig erősödött. Ugyanis a

csatlakozás előtt csak külön engedéllyel lehetett az Unió területére belépni. A csatlakozással alapvetően megváltoztak az addig csak belföldi fuvarozással foglakozó vállalkozások lehetőségei, illetve a nemzetközi fuvarozással foglalkozók helyzete is. A közúti fuvarozás volumene az EU-ban 2002-től 25%-kal nőtt, ezzel párhuzamosan a magyar fuvarosok nemzetközi teljesítménye a piaci tendenciáknál jóval gyorsabban a duplájára növekedett.12 Ennek eredményképpen kemény árverseny alakult ki és a fuvarkapacitások is bővültek, ez leginkább a 2007-es évre volt jellemző, amikor is több lett a jármű a piacon és nagyobb teherbírású járművekre cserélték le a régieket a fuvarozók. Az EU-csatlakozás előtt - amikor kvóták szerint lehetett nyugat-európai fuvarozási engedélyhez jutni -, 2000 vállalkozás 10 ezer járművel végezte abba az irányba a fuvarozást, míg 2007 végén már 7 ezer magyar fuvarozó összesen 33 500 12

Navigátor, Wáberer György , Túlélés a jelszó!, 2008/11, 10.oldal - 11 - http://www.doksihu teherautóval teljesítette Magyarország és Nyugat-Európa között az áruszállítást.13 A belföldi fuvarozók létszáma még ennél is nagyobb, körülbelül 17 ezerre tehető a számuk az előző évben, amit a 2009-es évre a gazdasági válság bizonyosan még lecsökkent. Szállított áruk tömege Időszak 2006. 2007. 2008. 2009. 2009. J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–D J–Sz összesen, ezer tonna 58 824 74 213 108 913 96 692 338 642 71 670 84 092 90 500 85 256 331 518 70 219 90 619 96 860 86 256 343 954 60 027 79 671 85 503 ebből Vasúti Közúti Vízi Csővezetékes 11 461 13 582 13 358 16 304 54 705 12 838 13 569 13 381 14 195 53 983 11 687 13 468 13 367 13 020 51 542 9 597 10 673 10 228 37 487 53 402 88 362 71 550 250 801 49 068 63 449 69 532 61 250

243 299 48 659 69 289 76 209 64 223 258 380 41 428 62 680 68 714 1 489 1 999 2 162 1 677 7 327 2 169 2 132 2 016 2 093 8 410 2 158 2 281 2 179 2 211 8 829 2 157 1 681 1 769 8 384 5 226 5 028 7 155 25 793 7 589 4 938 5 567 7 715 25 809 7 713 5 577 5 102 6 797 25 189 6 841 4 633 4 789 Előző év azonos időszaka = 100,0 87,4 79,2 89 84,7 88,4 Ábra 3 - Szállított áruk tömege Forrás: KSH, 2009 Ahogy a gazdaság minden területét, úgy a fuvarpiacot is (Magyarországon és Európában egyaránt) érzékenyen érintette a gazdasági világválság. A táblázatból megállapítható, hogy a 2009-es július és szeptember közötti időszak csak a 89% -át éri el az előző év azonos időszakához képest. A válság következtében lecsökkent a szállítási igény és a fuvarozók piaca is átrendeződött. A stagnáló konténer-, vasútszektor volumene feszültséget okozott a közúti áruszállításban, továbbá az üzemanyagár emelkedés is megnehezítette a

fuvarozók helyzetét. A hazai 13 http://www.corporigohu/uzletinegyed/magyargazdasag/20080423-mkfe-kozuti-fuvarozok-eureszesedeshtml - 12 - http://www.doksihu forgalomcsökkenést export irányba elsősorban a forint nagyon erős árfolyama okozta, és aki magas hozzáadott értékkel termelt számolni kellett az inflációval mivel euróban kisebb bevételre tehetett szert.14 A szolgáltatók többsége fejlesztéseit hitel vagy lízing valamely változatával finanszírozta, és aki nem volt előre látó, az elég nehéz helyzetbe került. A közúti ágazatra számos tényező hatást gyakorolt, ami a piac átrendeződéséhez vezetett, vagyis néhány cég beolvadt a másikba vagy megszűnt. Még nem lehet bátran állítani, hogy elmúlt a válság hatása de már érzékelhető a csökkenés lassulása. Az ábráról leolvasható, hogy a szállítási teljesítmények visszaesése kissé lelassult az idén a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

A szállított áruk tömege 11,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2008 harmadik negyedévében. Az első negyedévi visszaesés azonban elérte a 15 százalékot is, ami az előtte levő évek első negyedéveinek összehasonlításához képest növekedett vagy kis mértékben esett csak vissza. A Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási igénye Kiadott útvonalengedélyek száma (db) 72810 80000 70000 77907 73265 64707 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2006 2007 2008 2009 (nov. 30) Ábra 4 - Kiadott útvonalengedélyek száma Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatai alapján Érdemes megvizsgálni hogyan alakult a kiadott útvonalengedélyek száma az elmúlt 4 évben, amiből a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvaroztatási igényére lehet 14 Navigátor, Kautz István, Megrekedt év után bizonytalan jövő, 2008/11, 11oldal - 13 - http://www.doksihu következtetni. Azt mindenképpen vegyük figyelembe, hogy a kimutatás nem

tartalmazza az elutasított engedélykérelmek számát. Az emelkedés 2006-tól 2009-ig 20%-osra tehető ami igen gyorsnak számít ezért érdemes egy kicsit részletesebben is megvizsgálni. Az elmúlt 4 évben az engedélyeztetési igény folyamatosan növekedett 12,5 % -os növekedés volt tapasztalható 2007-es évre, ami Magyarország tranzit szerepének megnövekedésére vezethető vissza Románia és Bulgária Európai Uniós csatlakozását követhetően. 2008-ban csak kicsivel több engedélyt adtak ki az előző évhez képest viszont jelentős mértékű növekedés inkább ebben az évben volt tapasztalható. Ezt eredményezhette a mezőgazdasági járművek szigorúbb ellenőrzése és az igény a közúti hálózatban való szállításra. Az igény megnövekedését magyarázhatja az a tény, hogy a súlyhatárokat felemelték az uniós előírás szerint így a szállítások egy része áttevődött más fuvarágakból. Mivel ez a kimutatás nem tartalmazza az

elutasított kérelmek számát, így akár az igény több is lehet, mint amennyit az ábra mutat. Pontos számot a túlméretes vagy túlsúlyos áru fuvarozásával foglalkozókról nehéz adni de a legjelentősebbek száma -akik az engedélyeket többségét kérik- körülbelül 20-ra tehető15, ami csekélynek számít, ha a közúti fuvarozók és szállítmányozók számával hasonlítjuk össze ami körülbelül 17 000. 15 http://internet.kozuthu/szakmai/utvonalengedelyezes/speditorok/Lapok/defaultaspx - 14 - http://www.doksihu II.A Landó Hungária Kft bemutatása Landó Hungária Kft története16 A LANDO GmbH Szállítmányozási Tanácsadó és Nemzetközi Fuvarozási Társaság 1997-ben alakult. Az alapító tagok a korábbi 12 éves tapasztalataik révén a kelet- és dél- európai fuvarpiacokat már jól ismerték. A gyorsan kiépített és megerősített térségbeli szállításokat lehetővé tevő Ábra 5 - Landó nemzetközi irodák

infrastruktúrának köszönhetően Európa 16 országában vannak jelen. Legjelentősebb irodái KeletEurópában: Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Horvátországban, Albániában és Bulgáriában műkődnek. A vállalat fő profilja, a rész- és komplett rakományok , express- és futárszolgálatok és gyűjtőáruk szervezése és fuvarozása, továbbá az ehhez kapcsolódó raktár logisztikai és supply chain feladatok ellátása, ezen felül külön részleg foglalkozik Európában egyre gyakoribbá váló túlméretes és túlsúlyos áruk fuvaroztatásával. A Lando GmbH a külföldi irodáival együtt naponta körülbelül 1600 fuvart bonyolít, le átlagosan 100 000 rakománnyal. Az esseni irodán kívül Aachenben van egy másik német képviselete is, amely a lehető legjobban fel van készülve a logisztika és a szállítás naponta változó kihívásaira a csaknem 50.000 m2 saját raktárral és mintegy 300

gépjármű-egységgel Az aachen-i székhely jelenti az összeköttetést Nyugat- Dél-, és Kelet-Európa között. A vegyipar terén működő neves ügyfelek megkövetelik a munkafolyamatokat magas biztonsági és minőségi szinten tartását, és ezt bizonyítja az SQAS tanúsítvány a veszélyes áru szállításoknál. 16 www.landohu - 15 - http://www.doksihu A Lando Hungária kft.-t 2002-ben hozta létre az anyacég, a Lando GmbH és Ujlaki Éva. A fuvarok nagy részét szerződött alvállalkozók közreműködésével, szállítmányozóként hajtja végre követve az anyacég filozófiáját. A cég fő profilja az alapítás óta, a nemzetközi közúti szállítmányozás. Évente körülbelül 5000-6000 komplett- és részrakományok, gyűjtőáruk szállítását szervezi Európa valamennyi országába és hazánkban egyaránt. A cég 30 millió Forint összeghatárig vállal árukár esetén szállítmányozói felelősségbiztosítást. Mindezekhez még

hozzájárul a cég számítógépes ügyvitel rendszere és a legfontosabb idegen nyelveket beszélő szakképzett munkaerő is. Szervezeti felépítés A Landó Hungária kft jelenleg egy kis vállalkozásként működik Budapesten, amely méreteihez képes nagy megbízói és széles körű fuvarozói partnerrel rendelkezik. A cégnek 7 dolgozója van, továbbá egyes tevékenységit, amelyek nem rendszeresek, azokat cégen kívüli vállalkozások látják el. Az egyszerű felépítés biztosítja a szállítások zökkenőmentes lebonyolítását. Ügyvezető Ügyvezetői asszisztens Pénzügyi asszisztens Fuvarszervező (Románia) Fuvarszervező (Dél- és KeletEurópa) Fuvarszervező (Nyugat-Európa) Adminisztratív asszisztens A cég élén az ügyvezető ő ésHungária az asszisztense feladata a kapcsolattartás a Ábra 6áll, - Landó Kft. szervezeti felépítése megbízókkal , megbízás felvétele, elkészítése, árajánlat készítés, a megrendelt

fuvarigény továbbítása a fuvarszervezők felé és végül a megbízók tájékoztatása az autó pozíciójáról. A fuvarozókkal való kapcsolat tartás a 3 fuvarszervező feladata Ők keresik a megrendelésekhez a megfelelő járműveket. A három fuvarszervező feladat köre részben földrajzilag is feloszlik úgy, mint: egy ember a Romániába vagy onnan - 16 - http://www.doksihu jövő rakományokkal, másik fuvarszervező főleg nyugat-európai export importok lebonyolításával ezen belül is főleg Németországba ,a harmadik pedig Dél-Európán és a Balkáni országok export import szervezésével foglalkozik. Természetesen a hatékony és eredményes működés érdekében a csapat munka is érvényesül. A céghez tartózik még egy kolléga, aki a fuvarok pénzügyi hátteréhez kapcsolódó feladatokkal foglalkozik. A szállítások adminisztrációs részét, pedig egy titkárnő végzi Az olyan tevékenységeket, ami nem rendszeresek, a cég outsourcolja.

Az outsourcing alatt az értjük, hogy egy tevékenységet amit lényegében a cég maga is el tudna látni ,azt átadja az adott tevékenységre szakosodott más vállalat számára ,díjazás ellenében. Ennek hatására a költségeket csökkenteni lehet, és hatékonyabbá válik a vállalkozás. A Landó Hungária Kft –nél a bérelszámolás, könyvelés és az informatika munkák tartoznak ebbe a körbe. Tevékenysége A Landó Hungária Kft. célja, a megbízók logisztikai tevékenységével járó feladatok egy részének átvállalása hogy ők ezzel is időt és pénzt takarítsanak meg. Továbbá a kiterjedt hálózattal rendelkező cég rugalmasan alkalmazkodni tud a megbízója változó követelményeihez és sajátosságaihoz, de a cél mindig hogy a megbízók igényei szerint az árut, minél rövidebb idő alatt a megadott lerakóra tudják szállítani a legkedvezőbb áron. Képviseleteik és társult cégeknek köszönhetően bárhol közel vannak a megbízók

számára, és igény szerint tartják a kapcsolatot az ügyféllel vagy a beszállítóval. A fuvarozó partnerekkel hosszú távú üzleti kapcsolatra törekszik, így érve el kedvező fuvardíjakat náluk. A cég export vagy import szállítmányi megbízásai elsősorban Németországba majd Romániába és Franciaországba irányulnak. De Európa összes országába szerveznek fuvarokat évente legalább egyszer, ebből is láthatjuk, hogy széles megbízói körrel rendelkezik. Ha megvizsgáljuk a következő ábrát, láthatjuk, hogy az elmúlt egy évben mely országokra vonatkoznak a relációk. Megállapítható hogy, a legfontosabb úti cél (zöld cikkely) Németország, ami annak is köszönthető, hogy Magyarország első számú kereskedelmi és gazdasági partnere Németország. Magyarország jelentős tranzit ország szerepet tölt be Nyugat- Európa és a keleti országok között, és ez a - 17 - http://www.doksihu helyzete 2007-ben felértékelődött Románia

Európai Uniós csatlakozását követően. Ezzel is magyarázható a második leggyakoribb úti cél (sárga cikkely), Románia. Az exportok és importok irányát nézve a harmadik legfontosabb desztinációk Csehország, Lengyelország és Szlovákia együttesen. De ha egyenként nézzük az országokba irányuló fuvarok számát, akkor Franciaország a harmadik leggyakoribb úti cél. Fő relációk 2,0% 2,3% 3,9% 6,4% 25,5% 0,2% 4,4% 8,9% 6,7% 6,6% 0,2% 32,8% Anglia Balkáni országok Benelux államok Franciaország Németország Románia Ausztria-Svájc Balti országok Csehország-Lengyeország-Szlovákia Mediterrán országok Oroszország Skandináv országok Ábra 7 - Fő relációk A Landó Hungária Kft végez nemzetközi gyűjtő szállítmányozást is, hetente érkeznek Németországból gyűjtőrakományok, amit a cég gyűjtőraktárba tárol továbbszállításig. A cégnek még nincsen saját raktára ezért Budapesten, a XXIII. kerületben a BILK-ben

(Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) bérel raktárt, ahol a gyűjtőárukat tárolja a továbbszállításig, általában az ideérkező áruk többségét Romániába fuvaroztatják tovább. Nem tartozik a tevékenységi körükbe a vámkezelés, de ha erre van szükség a Vámkapu Zrt.-vel állnak jó kapcsolatban, ami az ügyfél számára is kedvező lehet Az átrakodással, be- és kiraktároztatással, pedig a Deltasped raktárszemélyzetét bízzák meg. - 18 - http://www.doksihu A cég jelenlegi helyzete és pozíciója a piacon Jelenleg a Landó Hungária Kft klasszikus szállítmányozói tevékenységet nyújtó vállalat, és mint ilyen legfontosabb szempontja a jelenlegi és új megbízók igényeinek teljes körű kiszolgálása. Ennek köszönhetően át tudja vállalni megbízóitól a szállítmányozással járó tevékenységeket, akik így időt és pénzt takarítanak meg. A jelenlegi jegyzet tőke alapján a cég kis vállalkozásnak számít, de ha

megbízói és fuvarozói létszámát nézzük ismert a piacon. A vállalat forgalmának alakulása az elmúlt években Forgalom alakulása 2004 és 2009 között 1 200 000 000 Ft Forgalom 1 000 000 000 Ft forgalom 800 000 000 Ft 600 000 000 Ft 400 000 000 Ft 200 000 000 Ft - Ft 2004 2005 2006 2007 2008 2009 év Ábra 8 - Landó Kft. forgalmának alakulása 2004-2009 Az Európai Uniós csatlakozást követően a Landó Hungária Kft forgalma ugrásszerűen megnőtt az előtte levő évekhez képest. Mindez egy folyamat oka, amit a csatlakozás váltott ki. A kereskedelemben megszűntek a fejlődést lassító technikai akadályok, így a növekedés nagyobb fuvarozási igényt váltott ki. Továbbá a fuvarpiac liberalizálás és a vámhatárok megszűnése tovább segítette a piac serkentését. A diagramról megállapítható, a forgalom ugrásszerű növekedése. A nagy mértékű növekedés 2006 félévétől 2007 félévéig indokolható Románia és Bulgária

integrációs csatlakozásával. - 19 - http://www.doksihu Ahogy az EU 10 ország csatlakozását követően, úgy a két ország integrációja után is megemelkedett a kereskedelem és az áruszállítási igény és a cég ilyen útirányú megbízásai is. Ahogy a fenti diagrammon jól látható a romló makro környezet és az ország rossz gazdasági helyzete miatt jelentős mértékben csökkent a 2008-as év forgalmának növekedése. A külkereskedelemben való visszaesés következménye képen a forgalom növekedés mintegy ötödére csökkent az előző évhez képest. A válság hatására, az ügyfelek nem a szállítatási megbízások számát csökkentették, hanem a szállítandó áruk mennyiségét ami ugyan úgy befolyásolja a bevétel csökkenését. Korábban a fuvarok jelentős része komplett rakományra szólt, míg a válság után az arány megfordult és sokkal több megbízás szólt kis tételre, rész- illetve gyűjtőrakományra. Másik érezhető

hatása a válságnak a fizetési morál romlása. A cég nagy ügyfelei is próbálják a határidőt minél hosszabbra nyújtani, és a közepes és kis cégek nem mindig tartják be a megállapodott fizetési határidőt. A cég óvatos stratégiát alkalmazott és odafigyelt, hogy megbízható ügyfelekkel kössön csak üzletet-mindezek segítségével sikerült a válság mély szakaszát átvészelnie. A Landó Hungária Kft kiállta a válság állított nehézségeket és a várható előrejelzések szerint a forgalma tovább növekszik és valószínűsíthető, hogy 1 milliárd forintos forgalmat produkál . A válság azonban nem csak veszélyeket rejt, hanem lehetőségeket is kínál mindazoknak , akik képesek és hajlandóak ezeket kihasználni. A vállalat tervei között szerepel a klasszikus szállítmányozói tevékenység kör kibővítése és a hosszú távú célkitűzés egy saját fuvarpark fenntartása és saját raktár működtetése. A cég

partnerkapcsolatának elemzése a speciális áruk tükrében A Lando Hungária Kft. jelenleg körülbelül 150 ügyfélnek dolgozik, szerte az országban és külföldön is. (néhány német és román ügyfelei is van) A cég két legnagyobb megbízója a Continental és a Mars Magyarország Kft. A Continental a legnagyobb európai gumiabroncs-gyártó csoport, amely magyarországi és romániai cégei gumiipari alapanyagok és késztermékként gumiabroncsok, gumi szállítószalagok, - 20 - hevederek, tömlők szállításának http://www.doksihu megszervezésével bízzák meg főleg a Landó Kft-t. Jelenleg német, cseh, szlovák, spanyol, francia, portugál viszonylatban kapnak megbízásokat Másik legfontosabb megbízója a Mars Állateledel Gyártó Kft Csongrádbokroson és a német mindeni székhelyű Mars Gmbh. A Mars Magyarország Kft üzemében Csongrád-Bokroson állateledeleket gyártanak. (kutya, macska, papagáj eledelek, Chappi, Kitekat, stb.) A

Landó Hungária kft végzi a gyártáshoz szükséges alapanyagok beszállításának megszervezését és a késztermék exportjának fuvarjait is. Jelenlegi relációi Horvátország, Szlovénia, Görögország, Németország, Spanyolország, Ezzel a két vállalattal tender alapú szerződése van a cégnek, ami kedvező a cég számára, mert egy éven át egyes viszonylatokra a cég kapja meg a fuvarszervezési feladatokat. Az éves bevételük közel 80 % -át az általuk kapott megbízásokból ered A cég a speciális felépítésű járművet igénylő ömlesztett és élőállatok szállításán kívül teljesíti minden jellegű (veszélyes áru, túlméretes és túlsúlyos áru ) áru szállítását. A kutatásaim során kiderült, hogy az éves bevételét nagy mértékben kezdi meghatározni a túlméretes és túlsúlyos áruk megbízásából eredő bevétel is. 2009. évi bevételek eloszlása 100% 80% Egyéb megbízások 8,09% 7,27% Túlsúlyos és

túlméretes áruk 44,13% 60% 40% Mars Magyarország Kft. 40,51% Continental cégcsoport 20% 0% Ábra 9 - Landó Kft. 2009 évi bevételeinek eloszlása Egyre növekvő fontosságúvá válik számukra a túlméretes és túlsúlyos áruk szállításával járó fuvarszervezése, a megbízások száma is növekvő tendenciát mutat. Megvizsgáltam a 2009. évi bevételeket, amiből megállapítható, hogy a két - 21 - http://www.doksihu legfontosabb megbízó mellett majdnem a harmadik legjelentősebb forrás az olyan vállalatok megbízásából ered, akik túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarszervezésével bízták meg a céget. Ez a terület egy új lehetőséget jelenhet a cég számára, hogy fejlődjön és meghatározóvá váljon a szállítmányozási szegmensen belül a kis méretű vállalkozások között. A legfontosabb ilyen jellegű partnere a Landó Hungária Kft-nek az Ener-G Zrt, aki a túlméretes áruk szállításával járó feladatok majdnem a

felét adta. A cég kap továbbá ilyen fajta megbízást a AG Union Kft-től, Technokov Kft-től és a Mahart Dunacargo Kft. is megbízta a céget hajók és szét nem bontható hajó alkatrészek fuvarszervezésével. A következő ábra mutatja a partnerek megbízási szándékát és jó látható, hogy a megbízások száma növekvő tendenciát mutat egyedül csak az AG Union Kft. csökkentette a megbízásokat Az ilyen jellegű megbízások a 2007-es évtől növekedtek meg ugrásszerűen azt követően egyenletesen bővül a számuk. Ebből arra is lehet következtetni, hogy megnő az igény a túlméretes vagy túlsúlyos áruk szállítmányozási szolgáltatása iránt. Ezért úgy vélem érdemes elgondolkozni azon, hogy esetleg több erőforrást lehetne fektetni a szállítmányozás ezen szegmensébe és, hogy milyen előnyökkel járhat. A túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási megbízásainak száma 12 10 Ener-G Zrt. 8 db AG Union Kft. 6 Mahart Dunacargo

Kft. 4 Technokov Kft. 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 év Ábra 10 - Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási megbízásainak száma - 22 - http://www.doksihu Alapítása óta a Landó Hungária Kft közel 3000 fuvarozónak adott munkát, amiből körülbelül 60 folyamatos partnernek számít. A fuvarozó partnerek nagyon fontos a cég számára a jó kapcsolat mivel a megbízási folyamat szerves részét képezik. Kölcsönös a jó kapcsolat építés, mert a fuvarozó nélkül nem tudnak fuvart szervezni de a fuvaros sem talál rakományt autójára negatív megítéléssel a speditőrök körében. Túlméretes vagy túlsúlyos áru szállítása esetén csak megbízható elismert partnerrel dolgoznak a kockázatok elkerülése érdekében. Ilyen esetekben két vagy három megbízó jöhet szóba, az egyik a Lando GmbH csoporthoz tartózó Lando Heavy Lift GmbH., amely kizárólag túlsúlyos és túlméretes fuvarok szervezésére specializálódott. A magyar

fuvarosok közül a normál árukon túl ezzel a szegmenssel is hatékonyan foglalkozó és engedéllyel rendelkező cégek a Veres Kft és a Kozák Trans. Jellemző túlsúlyos és túlméretes áruk Ezek mind olyan eszközök, gépek, alkatrészek melyek funkciójukból eredően nem bonthatóak kisebb részekre. Leggyakrabban a következő áruk, fuvarszervezésével bízták meg eddig a partnerek a Landó Hungária Kft.-t: - gépjárművek ( mezőgazdasági, munkagépek, harckocsik) - hajók (vitorlás, motoros hajók) - tartályok - fűtőberendezések, hulladékégető - csövek, rudak, acél elemek - acélszerkezetek ( pl. híd elem, daru) - generátorok, transzformátorok, - présgépek, - egyéb gépek, gépalkatrészek. - 23 - járművek http://www.doksihu III. A túlméretes és túlsúlyos áruk szállítási lehetőségei az egyes fuvarágakban A szállítmányozás egy időben alakult ki a gazdaság más ágazataival együtt és hatással volt fejlődésére.

A szállítmányozás összetett tevékenység, ami már magába foglalja a szállítás megszervezésén kívül más tevékenységeket is vagy összekapcsolja az egyes fuvarágakat. A közlekedési ágak rendszerét megkülönböztetjük szárazföldi, vagyis vasúti és közúti, légi ,vízi-ezen belül tengeri vagy folyami- és vezetékes szállítási ágakra . Ebben a fejezetben bemutatom a fuvarágak általános jellemzői és megvizsgálom egy túlméretes áru szállítási lehetőségeit az egyes fuvarágakban. Ez a túlméretes áru egy hulladékégető berendezés, amit Skelmersdaleből Angliából szállítatna Kecskemétre a megbízó. A méretei:8845x3430x3074mm, súlya pedig 16500 kg. Az elemzésemet az eszközök, infrastruktúra, ár szempontok szerint készítem. Már az elején kizárom a vezetékes szállítás lehetőségét, mivel a csővezetéken keresztül általában csak kőolajat vagy annak valamilyen származékát szokták szállítani. Légi

fuvarozás17 A logisztikai szolgáltatások kiterjedésével, az infrastruktúra fejlődésével a légi fuvarozást is gyakrabban alkalmazzák. Mint minden fuvarágnak ennek is megvannak az előnyei és hátrányai is. Előnye:  Leggyorsabb  Legbiztonságosabb  Nagy távolságot át lehet hidalni  Magas színvonalú szolgáltatás  Az áruk berakása anyagmozgató gépekkel történik, viszonylag egyszerű. 17 Gyöngyösi Mercédesz, A charter és a menetrendszerinti légi fuvarozás feltételeinek összehasonlítása a segélyszállítmányok elszállítása kapcsán, 2006 - 24 - http://www.doksihu Hátránya:  Legdrágább  Óriási áru szállítására nem alkalmas  A le és felszállás infrastruktúrát igényel  A háztól házig elv nem működik, kombinált fuvarozási módot kell alkalmazni  A nagytérfogatú áru szállíthatásra alkalmas, azonban nem minden áru szállítható A légi szállítás mindenki által

legelismertebb előnye a gyorsaság és, hogy nagy távolságot képes rövid idő alatt megtenni. Ha nagy méretű árut szeretnénk szállítani egy másik kontinensről, akkor a légi vagy a tengeri fuvarozás jöhet szóba, és ha számít a gyorsaság és meg tudjuk fizetni, akkor természetes a légi fuvarozást célszerű választani. Azonban érdemes megvizsgálni a szállítás jellegéből adódó küldemény követelményeket is, mert ha nincs az áru méretéhez, össztömegéhez, alkalmas repülőgép akkor más fuvarozási módot kell választani. Mivel a repülőgép üzemeltetése speciális körülmények között működik ezért a küldeményre is különleges szabályok vonatkoznak. A súly és az össztömeg gyári előírások szerint maximálva van, és ezt semmilyen körülmények között sem szabad átlépni, ez géptípusonként eltérő, ami teherszállító gépeknél 111 900 kg-ig terjed. A befogadható áru méretét a repülőgép ajtajának

méretei határozzák meg. Egy túlméretes áruk befogadására leginkább alkalmas repülőgép típus a B747, amelynek oldal ajtója lehetővé teszi a 3,4m * 3,1m közötti áru berakodását. Továbbá a fedélzetén elhelyeztek egy speciális cargo handling rendszert, amely segítségével az áru könnyebben felrakható a raktérbe. A B747-es a legalkalmasabb a nagy tömegű áruk szállítására is mivel teherbírása 111 900kg terjed. A hulladékégető berendezés súlya viszonylag „könnyűnek” számít, viszont a méretei miatt már nem férne be a B747 típus gépbe. Köztudott, hogy nem ez a legnagyobb teherszállító gép de nagyobbal általában már csak a katonaság rendelkezik. Ha infrastruktúra szempontból vizsgáljuk, a légi fuvarozás nem alkalmas door to door fuvarozásra, mindig szükséges az elő- és utófuvarozás. Magyarország Budapest központú, vagyis ha repülőn hozzuk a hulladékégetőt csak a Ferihegyen tud leszállni, - 25 -

http://www.doksihu ami 87 kilométerre található Budapesttől vagy Kecskeméten ami szintén rendelkezik repülőtérrel de meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e ilyen repülő fogadására. Skelmersdale i egy kis város repülőtér nélkül, a legközelebb eső repülőtér Liverpoolban van, ami 25 km a felrakótól. Így a légi szállítás előtt és után is át kell rakodni egy másik fuvareszközre, amely többlet költséget jelent, mind a rakodás, mind az új fuvareszköz kiállítása. Továbbá a rakodás során a felmerülhet az áru kár kockázata is. A szállítási mód különlegességéből eredően a légi fuvarozásnak igen magas a fajlagos költségszintje. Ez abból következik, hogy a fuvarozás eszközeinek üzemben tartása és folyamatos ellenőrzése nagyon drága, valamint az üzemeltetéshez kerozin kell, aminek az ára a világpiaci tendenciáktól függ .A légi fuvarozásnak két változata van, a charter és a menetrend szerinti áruszállítás. A

menetrend szerinti áruszállításkor a küldemény együtt utazik más darabárukkal, valamint a fuvardíj kiszámítása a meghatározott díjszabás szerint történik és az útvonal is előre meghatározott. A charter a komplett rakományok elszállítására alkalmas, amelynek útvonal és díját egyedi megállapodás szerint határozzák meg. Azonban, a légi fuvarozás költsége olyan magas, hogy ekkorra súlyú árut, mint a szemétégető nem szállítatnak soha repülőn, mert a díj érték akár meghaladhatja magát az áru értékét is. Ezért úgy gondolom a vizsgálatom csak egy feltevés, az ilyen típusú áruk légi fuvarozása a való életben soha nem történik meg. Tengeri árufuvarozás A tengerhajózás a távolság és a megmozgatott árutömeg szempontjából a legnagyobb forgalmú közlekedési ág. A világ árukereskedelmének 70%-át bonyolítja le A fuvarozás költségei, díjtételei alacsonyak, kedvezőek, viszont a kikötők díjai magasak,

ami jelentősen megnöveli a költségeket. Előnye:  Legősibb fuvarozási ág  Tömegszerűség tekintetében a legnagyobb tömegű áru szállítható vele  Díjszint viszonylag olcsó-hosszabb utakra alacsonyabb az egységre eső fuvardíj - 26 - http://www.doksihu  Környezetkímélő  Kevés az energia igénye a többi fuvarághoz képest Hátránya:  Közvetett- elő- és utófuvarozást igényel  Sebesség tekintetében lassú .A tengeri fuvarozás tökéletes nagy méretű vagy nagy súly áruk szállítására, itt nincsenek felső határok, amit könnyen átlépnénk, vagyis méret szempontjából a hulladékégető méretei nem okoznak gondot. Általában a tengeri hajókat konténeres vagy ömlesztett áruk szállítására használják. Ha infrastruktúra szempontból vizsgáljuk ezt a fuvarozási ágat megállapítható, hogy a kikötők száma igen magas de természeti függősége miatt korlátozva van. Ebből következően elő-

és utófuvarozásra és átrakásra itt is szükség van. Olyan országok számár, akik nem rendelkeznek tengerrel, mint például Magyarország nem a legkedvezőbb ágazat a tengeri fuvarozás, mert akár az elő-és utófuvarozással járó távolság akkora is lehet, mint a tengeren megtett távolság. A mi esetünkben Liverpoolból közelsége tökéletes, mivel Anglia egyik legnagyobb konténeres kikötője de a 28 kilométeres szakaszra szintén igénybe kell vennünk más fuvarozási ágat. Magyarország legközelebbi „tengeri kikötője” Koper . Azonban ha az árunk megérkezik a koperi kikötőbe utána szintén át kell rakni egy másik fuvareszközre és még 641 kilométert meg kell tennie. Mindezek a szállítás költségét növelik és az áru biztonságos fuvarozását csökkentheti. Ár szempontjából a tengeri fuvarozás igen kedvező, mivel a fuvareszköz nagy kapacitása révén alacsony a fajlagos költsége. De mivel közvettet fuvarozásról beszélünk

így az elő és utófuvarozás és az átrakás költségét is ki kell fizetni. Úgy gondolom a tengeri fuvarozási mód is megfelelő lehet a hulladékégető szállítására, mivel nincsenek problémák a méreteivel, útvonal is elfogadható de érdemes mérlegelni, hogy mennyire számít a gyorsaság mert a tengeri fuvarozás nem számít a leggyorsabb fuvarozási módnak. Továbbá, hogy milyen elő- illetve utófuvarozási lehetőségek jöhetnek szóba és az mekkora a költséggel jár. - 27 - http://www.doksihu Folyami árufuvarozás A szállítmányozásban a jelentősége alacsony. Ez a legolcsóbb és leglassúbb fuvarozási mód (díjtételei vannak). Kis mennyiségű árut nem célszerű elindítani Általánosságban elmondható, hogy a folyami szállítást nem sürgős, alacsony áru értékű, mezőgazdasági és ömlesztett áru fajták szállítására használják. Minden esetben kombinált fuvarozással valósul meg, mivel egy bizonyos meghatározott

útvonal áll rendelkezésre. Előnye:  Legolcsóbb  Nagy tömegű áruk szállítására alkalmas  Környezet kímélő mivel kevesebb energia felhasználás szükséges Hátránya:  Közvetett fuvarozás  Fuvarozás ideje hosszú  Függ az időjárástól (áradás, alacsony vízállás , jég), medermélységtől A folyami árufuvarozás súly és méret határaira ugyanaz jellemző, mint a tengeri hajózásnál, aminek akár 2500 tonna is lehet a nettó hordképessége18. Tehát a hulladékégető berendezésünk ide is felfér. Infrastrukturális szempontból elfogadható viszont jelentős eltérés van a kikötők forgalmában, ahol nagy az áru forgalom ott az infrastruktúra színvonala is magasabb. Magyarországon több folyó alkalmas az áruk vízi úton történő fuvarozására ( Duna, Tisza, Körösök) de a nemzetközi forgalom lebonyolítására csak a Duna és a Tisza déli szakasza jöhet számításba. A más folyamszakaszokon az

elfogadható gazdaságosságot biztosító nagyobb hajók részére nincs elegendő vízmélység egész évben. Ebből következően, ha Magyarországra szeretnénk túlméretes vagy túlsúlyos árut szállítani a folyami adottságok jók, ha a lerakodási hely a Duna vagy a Tisza közelébe esik. Úgy gondolom, hogy a hulladékégető szállítását csak tengeri és folyami kombinált fuvarozás esetén lehetne megoldani, továbbá itt is szükséges az elő- és utófuvarozás 18 A hajóba berakható tömeg hasznos kapacitása, ami az áru szállítható tömege - 28 - http://www.doksihu (vasúton vagy közúton) is. Liverpoolból a hajó Rotterdamba szállíthatja az árut, ahonnan átkerülhet egy folyami hajóra ami a Duna-Majna-Rajna csatornán elviszi teljesen Dunavecsére majd innen meg kell még tenni a 69 km-t Kecskemétig. Azonban a mi esetünknél mivel Angliából jön ez az áru nagyon sok átrakással és köztes fuvarozással járna, ezért nem a

legcélszerűbb választás. Továbbá a folyami hajózás a leglassabb, ezen az útvonalon akár több hét is eltarthat, míg ide ér az áru. Továbbá nem mindegy hogy mikor szeretnénk fuvarozni az árut, mivel nagyban befolyásolja a jegesedés, a medermélysége és az áradás a közlekedést. Például Budapest feletti Duna szakaszon az év nagy részében nincs elegendő vízmennyiség az európai vízi úton használatos hajótípusok közlekedéséhez. A vizsgálatom során megállapítottam, hogy annak ellenére, hogy a fajlagos költsége igen alacsony, az árhoz hozzájárul a tengeri szállítás, elő- és utófuvarozás és a rakodási költség egyaránt. Ez a fuvarág is alkalmas nagyméretű és nagy súlyú áru fuvarozására de úgy vélem, hogy a hulladékégető esetében a folyami fuvarozás igénybe vétele nem a legjobb költség, idő, és áru kár szempontjából. A folyami fuvarozás alkalmasabb lenne, ha nem Angliából kellene Magyarországra

szállítani az árut. - 29 - http://www.doksihu Vasúti fuvarozás: A vasút feltalálása forradalmasította az áruszállítást és pozitívan befolyásolta a árutermelő piacgazdaságot. Általánosságban elmondható, hogy az áruk anyaguk összetételétől, fajtájától, függetlenül szállíthatóak a vasúti fuvarozás során. Előnye:  Nagy mennyiségű áruk szállítására legalkalmasabb  Viszonylag gyors és rendszeres  Kevésbé van kitéve az időjárás viszontagságainak  Környezetkímélő  Jól kalkulálható meghatározott díjszabás Hátránya:  Közvetett fuvarozási mód  Változó az árubiztonsága  Menetrendszerinti  Kötött pályás  Sztrájk esetén nem működik a vasút A vasút alkalmas a túlméretes vagy túlsúlyos áru szállítására. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a vasúti járművek terjedelme, mérete vasútbiztonsági okok miatt szigorúan meghatározott, és ebből

következően ugyanez vonatkozik a rakomány méretére is . A küldemény mérete a fuvarozási útvonalon érvényes rakszelvény19, illetve az űrszelvény méreteit nem haladhatja meg. A rakszelvény méretei különböznek attól függően, hogy belföldi vagy tranzitszelvényről beszélünk. A belföldi rakszelvény szélessége 3150 cm magassága 4650 cm.20 Ma már a rakszelvények méreteit országonként és azon belül pályánként eltérő lehet. A felrakható rakomány hossza függ a vasúti jármű maximális hosszától és a pálya 19 Rakszelvény: az a méret amelyen belül a a nyitott kocsik megrakhatóak a vasútüzem veszélyeztetése nélkül. Erdélyi K , Nikischer J, dr Tátrai A, Nemzetközi Szállítmányozás, 2002, Magyar Közlekedési Kiadó 20 Urbán Lajos, Vasúti Lexikon ,1984 - 30 - http://www.doksihu görbületétől is. A hulladékégető berendezésünk rendkívüli küldeménynek számít a méretei miatt ezért meg kellene vizsgálni, hogy

melyik országban és azon belül hol lehetne fuvarozni. Ha a hulladékégetőt a súlya szempontjából nézzük, figyelembe kell venni a maximális tengelyterhelést és a folyó métersúlyt is, ami a vasúti pálya teherbíró képességére utal. A COTIF-ba, illetve a CIM-ben részt vevő országok vasútjai a tengelyterhelés és a folyómétertömeg szempontjából vonalosztályokba tartoznak. A legnagyobb megengedett tengelyterhelés a 22,5 tonna és a megengedett legnagyobb méterenkénti tömeg a 8 tonna. A vasúti kocsi egy-egy tengelye ennél nagyobb súllyal nem nehezedhet a sínpárra. A előzőek alapján a hulladékégető súlya miatt nem számítana rendkívüli árunak csak a méretei miatt. A vasúti pályahálózatok a közlekedési infrastruktúra rendszerének fontos részét képezik – a világ vasútvonalainak hossza meghaladja az egymillió kilométert. A magyar vasúthálózat Magyarország földrajzi fekvése miatt mind észak- déli és nyugatkeleti

irányba közvetlen kapcsolatot teremt a kontinens gazdaságilag is fontos régiói között. Tranzitszerepe más hasonlóhelyzetben levő vasutakhoz viszonyítva kiemelkedő. Magyarország vasúthálózatának sűrűsége 7700 km, ami meghaladja az Európai Uniós átlagot, viszont a minőségi jellemzők jelentősen elmaradnak az EU 15 átlagától . Figyelembe kell még venni, hogy egyes országokban a sínpárok nyomtávolsága eltérő. Magyarországon a normál nyomtávú vasút vonal van, ami többségiben jellemző Európára. Európában széles nyomtávot használnak a Spanyolországban, Portugáliában, Finnországban, Írországban és a volt szovjet utódállamokban. Az Skelmersdale és Kecskemét közötti szakaszon egyező méretű sínpárok találhatóak ezért nincs szükség a nyomtávváltáskor az áru átrakására vagy jobb esetben -amikor az áru nem kerül mozgatásra- tengelycserére, tengelytávállításra. A vasúti fuvarozásnál is fennáll

ugyanaz a probléma, mint az eddig megvizsgált többi fuvarágnál, hogy elő- és utófuvarozás szükséges de itt jóval kisebb távolságot kell megtennie az árunak más fuvareszközön mert mindkét város rendelkezik vasút állomással. Azonban ha a megbízó vállalatnak van ipari vágánya már nem nevezhető közvetettnek a vasúti szállítás. Az iparvágányok olyan összekötő- vagy csatlakozó pályák, amelyek az ipari nagyfogyasztókat kapcsolják be a közforgalmú hálózatba. - 31 - http://www.doksihu Lehetnek egyaránt a vasúttársaság vagy az érintett üzem tulajdonában. De ennek kiépítésén csak rendszeres forgalmú nagy mennyiségű áru esetén szokták. Útvonal szempontból kedvező a vasúti szállítás, de mivel rendkívüli küldeménynek számít a hulladékégető aminek tranzit ideje igen hosszú és ahhoz túl kicsi, hogy külön vagonba rakják ezért fontos és sürgős áruk esetében nem a legalkalmasabb. Ha az ár szempontjából

vizsgálom a vasúti fuvarozást kijelenthetem, hogy jól kalkulálható az ára a meghatározott díjszámításnak köszönhetően, illetve kevésbé van kitéve az üzemanyag világpiaci ár változásainak nem úgy mint a légi vagy a közúti áruszállítás. Az elő és utófuvarozásból származó költség viszonylag elenyésző de mivel rendkívüli küldeménynek számít ezért a normál ár mellé még rendkívüli költségeket is felszámolnak. A vasúti fuvarozás is alkalmas túlméretes vagy túlsúlyos áruk fuvarozására ha a rakszelvény és az űrszelvény nem gátolja meg szállíthatóságát de a tranzitidő és az árra rakodó plusz költségek miatt lehet, hogy érdemes más fuvarágat választani. Közúti árufuvarozás: A közúti árufuvarozás technikai kialakulása óta dinamikusan fejlődik világszerte. Jelentős versenytársként jelenik meg a vasúti vagy légi fuvarozás mellett. De mint minden fuvarágnak ennek is meg vannak a saját előnyei

és hátrányai. Előnye:       „Door to door” (háztól házig) történő szállítmányozás valósítható meg Gyors, rugalmas (nincs menetrendhez kötve) Kényelmes szállítási mód Viszonylag árukímélő áruszállítást tesz lehetővé, nincs átrakás Kiegészítő szerepet is elláthat más fuvarágnál ( elő- vagy utófuvarozás) Árubiztonsága kedvező mivel egy személy kíséri és a raktér zárt Hátránya:       Nagy a várakozási idő a határátkelők miatt (kamionstop) Környezetszennyezés Az úthálózat zsúfolt és túlterhelt, balesetveszély Nincs kötött díjtétel, alku tárgyát képezi a fuvardíj Függ az időjárási viszonyoktól A tömegáruk fuvarozása gazdaságtalan. - 32 - http://www.doksihu A közúti fuvarozás egyszerűsége és rugalmassága révén sokszor választják a beszerzők a közúti fuvarozást még olyan eseteknél is, ahol a megengedett méret és túlsúly határok felett van

az áru paraméterei. A szabályozás engedi a fuvareszköz méreteitől eltérő rakomány szállítását is díjfizetés ellenében, útvonal biztosítással és szakkísérettel.(bővebben a következő fejezetben) Ugyanúgy ahogy a vasútnál is, itt is van az útnak egy űrszelvénye, ami fizikai akadályok miatt már nem léphet át a rakomány. Túlméretesnek számít egy áru, ha szélessége meghaladja a 2,55 métert, magassága 4 métert, hosszúsága pedig 16,5 métert. Efelett engedély köteles a közúti fuvarozása egy árunak. A meghatározott terhelhetőség 40 tonna, efelett túlsúlydíjat kell fizetni, de a maximális terhelhetőség 150 tonna lehet, aminek szállítása csak speciális körülmények között történhet. A hulladékégető berendezés túlméretes árunak számít ezért csak útvonal engedélyezés mellett és szakkísérettel közlekedhet. A közút infrastruktúrája a legkiterjedtebb, ezáltal akadálymentesen átrakás nélkül bárhová

eljuthat az áru. Az úthálózat sűrűsége Európában és hazánkban is kiemelkedő Skelmersdale és Kecskemét közötti távolság 2150 km, ami alatt az árut háztól házig szállítják. Ezért itt nincs szükség elő- és utó fuvarozásra, átrakásra, ami a költségeket növelheti és az árubiztonságát veszélyeztetheti. Az ár szempontjából a közúti fuvarozás egy áruegységre jutó fajlagos költsége magas, mivel nem tud olyan nagy mennyiségű árut szállítani, mint mondjuk egy teherhajó és nagy mértékben befolyásolja a gázolaj világpiaci ára is. A túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozása esetén továbbá az árhoz hozzájárul az engedélyek és szakkíséret költsége is. Ha összehasonlítjuk a többi fuvarozási ággal , itt viszont nem kell megfizetni az átrakás, elő- illetve utófuvarozás költséget A közút is alkalmas a túlméretes és túlsúlyos áru fuvarozására. Úgy gondolom, hogy door to door jellege és időbeli

rugalmassága nagy előnyt jelent a többi fuvarággal szemben. Megvizsgáltam az öt fuvarozási ág előnyeit és hátrányait is, és úgy vélem, hogy mindegyik fuvarág alkalmas a túlméretes vagy túlsúlyos áruk fuvarozására. De ha a megbízók legfontosabb szempontjai szerint nézzük, akkor megállítható, hogy ár, gyorsaság, biztonság szempontjából a közúti fuvarozás a legegyszerűbb, leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a túlméretes vagy túlsúlyos áru fuvarozásának. - 33 - http://www.doksihu IV. A Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása Túlméretes és túlsúlyos áru meghatározása Ahhoz, hogy foglalkozni tudjunk a túlméretes és túlsúlyos áruk fuvaroztatásával először is célszerű tisztázni, mi számít túlsúlyos, vagy túlméretes árunak a közúti árufuvarozás során. Az, hogy mikor tekintünk egy járművet illetve a rajta levő áruval együtt, túlsúlyosnak vagy túlméretesnek , a Közúti járművek

forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV 12) KöHÉM rendelet szabályozza. Túlméretes jármű21 A rendelet szerint túlméretes egy jármű ha az összméreteit tekintve, azaz a rakománnyal együtt a szélessége meghaladja a 2,55 métert , és a magasság a 4 métert. A jármű hosszúságára vonatkozóan három felső korlát van meghatározva: a pótkocsi nélküli tehergépkocsinál 12 méter, nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvénynél 16,50 méter, mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és egy pótkocsiból álló járműszerelvénynél 18,75 méter. Túlsúlyos jármű22 A rendelet nem használja a „túlsúly” fogalmát, hanem a tengelyterhelésre vonatkozóan szab határokat. Több fajta súlykorlát létezik járműtől függően A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű jármű megengedett legnagyobb össztömege kéttengelyes jármű esetében a 18,0 tonna,

pótkocsi esetében 24 tonna. Két kormányzott tengellyel, továbbá útkímélő tengelycsoporttal felszerelt gépjármű a 32,0 tonnát, az öt vagy ennél több tengelyes jármű pedig a 40 tonnát nem haladhatja meg. A „40 láb hosszú ISO konténer”-t szállító félpótkocsiból álló járműszerelvény esetében a 44 tonna az előírt felső súlyhatár. Ezenfelül figyelembe kell venni, hogy a jármű tengelyterhelése fúvott gumiabronccsal felszerelt jármű esetében nem hajtott tengelynél a 10,0 tonnát, hajtott tengelynél a 11,5 tonnát nem lépheti túl. 21 20 6/1990. (IV 12) KöHÉM rendelet - 34 - http://www.doksihu Ha a szállítandó árunk nem fér bele a fent említett méretek és súlyhatárok közé, akkor túlméretes vagy túlsúlyos áru fuvarozásáról beszélünk. Ilyen esetben már külön engedélyek kérvényezése , különböző díjak (ezekről bővebben később beszélünk) megfizetése és legtöbb esetben speciális fuvareszköz

szükséges. Ezek megszervezése már eltér a hagyományos fuvaroztatástól és a költségei is magasabbak, általában több időt vesz igénybe a megszervezése és a fuvaroztatás lebonyolítása is. A közúti áruszállítás szabályozásai és változásai23 Ha túlméretes vagy túlsúlyos árut szállítunk szükséges a jogi háttér ismerete. Magyarországon több évtizedes múltra tekint vissza a túlsúlyos és túlméretes járművek útvonal-engedélyezése, valamint ehhez kapcsolódóan az ellenőrzési, ill. szankcionálási tevékenység. Az ezekhez kapcsolódó három rendelet mindegyike 2009-ben változott meg. „ A megengedett terhelési és méretértékek a 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendelet 5.-7 §-ban találhatóak Az Európai Unióhoz való csatlakozáskor ezeket az értékeket már fel kellett volna emelni a 96/53/EK irányelvben meghatározott mértékre, azonban a csatlakozás időpontjában az úthálózat még nem volt alkalmas a nagyobb

tengelyterhelési értékekre, ezért Magyarország e tekintetben derogációt kapott 2008. december 31-éig Mivel a magyar jogi szabályozás 2009. január 1-jén még nem változott meg, ezért az útvonal-engedélyezési és mérlegelési tevékenység túlnyomó részét végző Magyar Közút Kht. a nemzetközi bonyodalmak elkerülése céljából január 1-jétől mégis elkezdte alkalmazni az Európai Unióban használatos értékeket. „ A 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendeletet végül is a 26/2009. (VI 22) KHEM rendelet módosította, s ez által az EU-s szabályozás 2009. április 24-étől lett része a magyar jogrendszernek Az útvonal-engedélyezési tevékenység kereteinek meghatározása, valamint az ellenőrzés és szankcionálás leírása az elmúlt hónapokig egy jogszabályban, a 4/1999. (II. 12) KHVM rendeletben volt részletezve E rendelet úgy épült fel, hogy először hivatkozott a megengedett értékekre, azután kitért az útvonal-engedélyezési és

ellenőrzési kérdésekre, ezek konklúziójaként, pedig azt határozta meg, hogy milyen 23 Pirityi András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útvonalengedélyező osztályvezetővel, készített interjú alapján - 35 - http://www.doksihu összegű pótdíjat vethet ki a közlekedési hatóság arra, aki útvonalengedély nélkül, a megengedett értékeket meghaladva közlekedik. A tengelyterhelés-ellenőrzés beletartozik a közúti ellenőrzések körébe is, ezért alkalmazni kell rá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény megfelelő szabályozásait is, különös tekintettel az ellenőrzésre és a bírságolásra vonatkozóakat. E törvény bírságolási rendelkezéseire épülő 57/2007. (III 31) Korm rendelet közigazgatási bírsággal is sújtotta a túlméretes és túlsúlyos közlekedést úgy, hogy közben a pótdíjazásra vonatkozó rendelkezések még hatályban maradtak. A túlméretes közlekedésért 200.000 Ft, a túlsúlyosért pedig

300000 Ft bírságot lehetett kivetni, azonban ez már nemcsak a közlekedési hatóság jogköre volt, a beszedett bírság pedig az ellenőrző hatóságot illette meg. Így lett jogalapja a Magyar Közút Kht. és a vámhatóság közös határátkelőhelyi ellenőrzésének, de innen eredeztethető az is, hogy a Rendőrség fokozottabban kezdte ellenőrizni a mezőgazdasági járműveket. E két „következmény”-t részletesebben is érdemes kifejteni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (korábban Magyar Közút Kht, ÁKMI) 2009 elejéig kizárólag a határátkelőhelyeken üzemeltetett mérőállomásokat, a legtöbb helyen csak belépő oldalon. A belső schengeni határok 2007 végi megnyitása azt eredményezte, hogy ezeken a helyeken megszűnt a határellenőrzés, így a mérőállomásokat át kellett állítani „önkéntes” üzemmódra. Sok üzembentartó, ill járművezető választotta az útvonalengedély, ill. mérési bizonylat kérésének ezt a módját, de

mivel a kötelező jelleg megszűnt, ezért az ellenőrzött járművek száma a töredékére csökkent. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért megkezdte új, belföldi, előszűrő berendezéssel ellátott mérőállomások létesítését. A belső schengeni határokkal ellentétben a külső schengeni határoknál szigorodott az ellenőrzés, sőt Románia és Bulgária EU-s csatlakozásával a teherforgalom is jelentősen megnőtt. A külső schengeni határok esetében a kötelező határellenőrzést kihasználva sorra létesültek a kilépő oldali mérőállomások is. A túlsúlyos közlekedés megakadályozása céljából lett annak jelentősége, hogy a Magyar Közút Kht. megállapodást kötött a VPOP-val, s 2008 szeptember 1-jétől ezeken a határokon a túlméretes és túlsúlyos járművek üzembentartóját a VPOP meg is bírságolhatta. - 36 - http://www.doksihu Régi és új jogszabály összehasonlítása A kétszeres szankcionálás

kiküszöbölése céljából a 4/1999. (II 12) KHVM rendelet helyébe lépő 26/2009. (VI 22) KHEM rendelet már nem teszi lehető pótdíj kiszabását, a bírság viszont átvette a pótdíj azon tulajdonságát, hogy most már a túlméret, ill. túlterhelés mértékétől is függ a bírság összege, így az átlagos bírságösszeg várhatóan csökkenni fog. Az előző bekezdéshez kapcsolódik, hogy az általános esethez képest kisebb lett a mezőgazdasági járművekre vonatkozó túlméretes közlekedésért kiszabható bírság összege. A pótdíj eltörlésének indoklása a módosított 1988. évi I törvény indoklásában is szerepelt A pótdíj eltörlésén kívül a 26/2009 (VI 22.) KHEM rendeletbe számos finomítás került be a 4/1999 (II 12) KHVM rendelethez képest. A 19/2009. (IV 16) KHEM rendelettel módosított 6/1990 (IV 12) KöHÉM rendeletben szereplő új tengely- és tengelycsoport-típusokhoz, valamint ezek – túlnyomórészt megemelt –

megengedett terhelési értékeihez igazodnak a (5. melléklet) szerinti túlsúlydíj-táblázatok, ami pl. a kettős tengelyek egy részénél jelentős díjcsökkenést eredményezett. Az eddigi 500 kg-os „tolerancia” a túlsúlydíj tekintetében megszűnt, s engedély nélküli közlekedés esetén utólagosan is beszedhető a túlsúlydíj az esetleges bírság mellett. Az esetleges újramérlegelés adatai a már megtett útra vonatkozóan nem érvényesek, így pl. kilépő oldali határátkelőhelyi mérés esetén nincs létjogosultsága az újramérlegelésnek. Az úthálózat védelme érdekében olyan tengelyterhelési értékhatárok kerültek megállapításra (egyes tengelynél 13 tonna, tengelycsoportnál a megengedett érték 150 %-a, de tengelyenként maximum 12 tonna), amely fölött egyáltalán nem adható útvonalengedély. A mezőgazdasági járművek közlekedését segítő ún. kistérségi útvonalengedély hatóköre nagyobb, eljárási díja kisebb

lett. A nagyobb távolságra fuvarozók számára új, gyorsforgalmi utakra és főútvonalakra vonatkozó útvonalengedély-típus került bevezetésre, amely bizonyos esetekben megkönnyíti és olcsóbbá teszi az ezeken az utakon történő közlekedést. A kétszeres szankcionálás kötelezettsége csak a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál állt fenn (ott is csak a túlsúly vonatkozásában), mivel pótdíjat más hatóság nem szabhatott ki. A pótdíjra és a bírságra vonatkozó tényállás nagyban hasonlított egymásra, de a - 37 - http://www.doksihu kétféle szankcionálás teljes körű harmonizálása nem történt meg, így bizonyos részletkérdések tekintetében a különböző hatóságok a bírságolásra vonatkozóan más rendelkezéseket alkalmaztak (pl. 500 kg-os „toleranciaérték”, élőállatos és tartálykocsis szállítás stb.) A túlsúlyra vonatkozó pótdíj a bírságtól csak azokban az esetekben különbözött, amikor a túlsúlyosan

közlekedő járműnek volt útvonalengedélye, de az abban foglalt értékeknél magasabb értékekkel közlekedett. Erre az esetre vonatkozóan ki kellett fizetni a pótdíjat, ill. pótdíjkülönbözetet, de nem kellett kifizetni a bírságot azért, mert a jármű egyáltalán rendelkezett útvonalengedéllyel. E különbség két okból is megszűnt, egyrészt törlésre került a pótdíj, másrészt viszont az új bírságrendelet azt az esetet is tartalmazza, hogy a jármű rendelkezik érvényes útvonalengedéllyel, de az abban foglalt értékeket meghaladja. Az új bírságrendelet, a 156/2009. (VII 29) Korm rendelet 2009 augusztus 1-jén lépett hatályba. A 9 §-hoz tartozó 8 mellékletben lévő bírságtételek már függenek a túlsúly, ill. túlméret mértékétől Külön „sor”-a lett a mezőgazdasági járművek túlméretének és az útvonalengedélyben előírt feltételektől eltérő közlekedésnek. A bírság jelenleg az eljáró hatóságot illeti

meg, azonban az 1988. évi I törvény 2010 január 1-jén hatályba lépő változása miatt az ellenőrző hatóságok már nem lesznek érdekeltek a bírságolásban, s ez az úthálózat romlását vonhatja maga után. Útvonalengedélyeztetés menete24 Az előző fejezetben már említett 26/2009. KHEM rendelet határozza meg az engedélyezés menetét. A Magyar Közút Nonprofit Zrt adja meg az engedélyt az országos közút használata esetén, ha pedig a jármű magántulajdonban lévő úton közlekedik, akkor a tulajdonos jóváhagyása is szükséges. A főváros tulajdonában lévő közutak tekintetében a Fővárosi Önkormányzat minősül útkezelőnek. Abban az esetben, ha az útvonal érinti valamely közművet ( villanyvezeték) vagy áthalad a vasúti kereszteződésen és a jármű az áruval együtt hosszabb, mint 22 méter vagy 24 26/2009. KHEM rendelet - 38 - http://www.doksihu magasabb mint 4 méter akkor a tulajdonosukat is be kell vonni az útvonal

engedélyezésébe . Az engedélyezés menete egyszerű és viszonylag gyors, az ügy bonyolultságától függően. Az engedélyezést elektronikus vagy papír alapon kérvényezhetjük Korábbi évektől eltérően, amikor az eljárás illetékmentes volt, most van egy alapdíja, 1000ft+ÁFA. Ezenfelül van lehetőség az engedélyezés menetének meggyorsítására is, természetesen ennek is van költsége. Ami a következő lehet: Hat óra alatt (3szoros díjért), 3 napos (2 szeres díjért). Az eljárás ideje normál díj ellenében 15 nap Viszont 3,5 méternél magasabb jármű esetén már nem tudják biztosítani a 6 órás eljárást, mert mélyebb vizsgálat szükséges az útvonallal ellenőrzésére. Továbbá a közút kezelője a bonyolultságtól függően az útvonal bejárását is előírhatja a fuvarozó számára. Amit utána, ha megfelelőnek talál, jóváhagy. Mindezek természetesen a fuvarozó költségét terhelik. Nem szabad elfelejteni, hogy az útvonal

engedélyeztetés nélkül nem léphet be az ország területére túlméretes vagy túlsúlyos jármű és a kérvényezésre sincs lehetőség a határon. Rendszeres túlméretes vagy túlsúlyos áru szállítása esetén a hozzájárulás lehet határozott időre szóló is. Általában eseti engedélyeket ad ki a Magyar Közútkezelő Kht. Az útvonalat a közút kezelője jelöli, ezenfelül, még elrendelheti a szakkíséretet vagy rendőri kíséretet is. Ezekről és a túlsúlydíj számításról a következő fejezetben lesz szó. Túlsúlydíj25 Ha a megengedett 40 tonna össztömeg feletti mennyiséget szállítunk, akkor díjat kell fizetni. Ezenfelül ha a tengelyenkénti megengedett tömeget is meghaladja az áru súlya szintén túlsúly díjat kell fizetni. A fizetendő díj összege a díjtételek és a távolság szorzata de csak a szilárd útburkolattal rendelkező utak viszonylatában. (5 melléklet) A melléklet sajnos nem tisztázza pontosan, hogy mit

nevezünk egyes, kettes illetve hármas tengelynek. Ezért ezt most a gyakorlatban alkalmazottaknak megfelelően próbáljuk elmagyarázni. Egyes tengelynek nevezzük, ha 2 méteren belül nincsen még egy tengely, ha viszont van, akkor már kettős tengelyről beszélünk, ha pedig három 25 Kiss Ernő, Túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása és szállítmányozása, 1998, szakdolgozat - 39 - http://www.doksihu tengely van 2 méter távolságon belül, akkor hármas tengelynek hívják. De a nehéz gépszállító trélereknél nem ilyen egyszerű, mert azok 5 vagy 6 tengelyesek és ilyenkor bátran feltehetjük a kérdést, hogy akkor kétszer három tengelyes kocsiról vagy háromszor két tengelyes pótkocsiról beszélünk. A gyakorlat úgy alakul, hogy ha páros számú tengelyről van szó, akkor kizárólag kettős tengelyekről beszélünk, ha pedig páratlan számú (legalább öt) tengelyt vizsgálunk, akkor az utolsó három egy hármas tengely, a

többi pedig kettős tengely. A jelenlegi díjak szerint egy öt tengelyes pótkocsinak, ha az első kettős tengelye 2 tonnával meghaladja a megengedett 40 tonnát akkor 130 forintot kell fizetni kilométerenként, és ha a hármas tengelye 42 tonna akkor azért már 170 forintot kell fizetni kilométerenként . Összeadva összesen 300 forintot kell megfizetni kilométerenként. Az útvonalengedélyt csak a díj megfizetése után adják ki . Abban az esetben, ha a jármű külföldről érkezik, a határátkelőhelyen a lemérik a súlyát és ha az eltér az engedélyben szerepelt adatoktól akkor az útfelügyelet munkatársai a valós értékek alapján helyben kiszámítják az új fizetendő díjat. Útvonal biztosítás Az útkezelő a 26/2009 –es KHEM rendelet alapján az utak védelme és a biztonságos közlekedés érdekében útvonal biztosítást rendelhet el, amely lehet rendőri vagy szakkíséret. Miért van szükség az útvonal biztosítására? Általában a

túlméretes áru szállításához rendelnek el kíséretet. A szakkíséret segítségével a fuvarozás biztonságosabb és segíti a beláthatatlan útszakaszokban a folyamatos haladást. A kíséret nem csak a jármű könnyebb mozgása érdekébe történik, hanem a körülötte levő forgalom védelme érdekébe is. A kísérő kocsi feladata a szembejövő sávban haladók figyelmeztetése és lehúzódásra való felszólítása abban az esetben, ha a szállítandó rakomány olyan széles hogy átlóg a másik sávba. Ha különösen nagy árut szállítunk, akkor rendőri kíséretre van szükség ezzel is növelve a fuvarozás biztonságát. Sajnos nagyon sok esetben nem veszik figyelembe az autósok a sárga jelzést és gyorsan és veszélyesen közelítik meg a túlméretes árut szállító járművet de egy kék villogó mindig nagyobb tekintélyt - 40 - http://www.doksihu parancsol. Ha a forgalom elterelésére vagy út lezárásra van szükség azt is csak a

rendőr biztosíthatja a KRESZ szabályai szerint. Egyes esetekben az úttest feletti elektromos vezetékek (postai, vasúti felsővezeték) tulajdonosaitól (Magyar Posta, MÁV, stb.) külön engedélyt kell kérni Mivel a vezetékeket a magas rakomány megrongálhatja, illetve a nagyfeszültségű vezetékek megközelítése már önmagában is veszélyes lehet, a tulajdonos előírhat vezetékemelést (egy erre alkalmas rúddal a vezetéket egyszerűen megemelik, amíg a jármű áthalad alatta) vagy, feszültségmentesítést. A kísérő autó kötelező tartozéka (6 melléklet) például a teleszkópos emelőrúd (de bővebben még a tartozékokról lejjebb lesz szó). Legrosszabb esetben a vezetéket átmenetileg le is szereltethetik. Természetesen mindhárom intézkedés bizonyos költségekkel jár. Szakkíséret feltételei Milyen feltételek szükségesek a szakkíséreti feladat elvégzéséhez? Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki az NHK Központi

Hivatalától megfelelő szakkísérői képesítést kapott és rendelkezik C típusú jogosítvánnyal és minimum 5 év szakmai vezetési gyakorlattal. A képesítés során ismereteket szerez a közlekedésbiztonságról, közúti műszaki ismeretről, árufuvarozásról, és rakománykezelésről. A kísérő autónak legalább 1,8 méter magasnak kell lennie, amit 2 db jelzőtáblával szerelnek fel, ami a nagy méretű járműre hívja fel a figyelmet a szembejövőknek és a mögötte haladóknak egyaránt. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel kell megjelölni. A biztosító kocsi felszereléséhez (6. melléklet) tartozik a kötelező sárga figyelmeztető jelzésen kívül a CB-rádió vagy mobiltelefon, melynek segítségével állandó kapcsolat tartható fent a teherautó illetve a másik pilótkocsi vezetőjével továbbá egy teleszkópos magasságmérő rúd, amely a rakomány és az út

feletti akadály magasságának ellenőrzésére alkalmas, továbbá forgalomkorlátozást biztosító eszközök, poroltó, jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa, mérőszalag, fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény. - 41 - http://www.doksihu Útvonal biztosítás szakkísérettel Az útvonal biztosításon belül különbséget kell még tennünk a szakkíséret és az olyan kísérő gépjármű között, amely csak figyelemfelkeltő jelzést használ. Az utóbbi kíséret nem igényli a fent említett rendeletben meghatározott ismeretek elsajátítását. Míg a szakkíséret igen. Milyen számú és milyen komolyságú kíséretre van szükség , azt a következőkben magyarázom el az eseti engedélyeken keresztül. Különbséget kell tennünk az utak között is, ezeket három csoportba soroljuk : autópálya, autóút és főút , mellékutak. Természetesen a kíséret milyenségét erősen befolyásolja az út fajtája is Vegyünk

egy példát, ha egy 4,5 méter szélességet meghaladó rakományt fuvarozunk autópályán akkor figyelmeztető jelzést használó előfutó és egy, a 26/2009. (VI22) KHEM rendeletben meghatározott szakkísérő jármű követő biztosításával közlekedhet. Viszont mellékúthálózaton már 3 követő biztosítása szükséges: egy, figyelmeztető jelzést használó előfutó, egy megkülönböztető jelzést használó rendőrségi előfutó és egy, a 26/2009. (VI22) KHEM rendeletben meghatározott szakkísérő jármű. Általában figyelemfelkeltő jelzést használó gépjármű kíséretet autópályán, autóúton és mellékúton 3,2 métert meghaladó szélességtől írnak elő. Hosszúság viszonylatában már 22 métert meghaladóan kötelező mind három út típuson a figyelemfelkeltő jelzést használó kíséret. A 4,5 méter magasságot meghaladó áru esetén autóúton és mellékúton. Ha a jármű össztömege több mint 55 tonna a főúton és

mellékutakon akkor szintén kötelező ez a fajta kíséret. A 26/2009. (VI22) KHEM rendelet által meghatározott szakkíséret alkalmazása kötelező 3,5 méter szélességet meghaladó áru szállítása esetén autópályán, de már főuton és mellékúton a rendeletben meghatározott szakkísérőn kivül még elől kell haladnia egy figyelemfelkeltő jelzést használó gépjárműnek is. Hosszúság esetében az autópályán, ha a jármű meghaladja a 30 métert , főuton és mellékúton pedig szintén szükséges a kettős kíséret. A magasság esetében 4,5 métertől már kezelői hozzájárulás szerint döntik el, hogy milyen kíséret szükséges. Mellékúton és főúton a 4,5 métertől a szakkíséret mellé még párosul az egyszerű , figyelemfelkeltő jelzést használó kocsi aki az előfutó lesz. Össztömeg esetében 70-130 tonna közötti intervalumra rendelik el a rendelet által meghatározott szakkíséretet autópályán, főúton és mellékúton

egyaránt. - 42 - http://www.doksihu Útvonal biztosítás rendőri kísérettel A rendőri biztosítást mindig két közlekedési rendőr végzi egy rendőrautóval a kísérendő jármű előfutójaként, amire a különösen nagy méretű járművek esetén van szükség. A rendőri kíséret nem egyedül jár , mellette van még egy általános kísérő vagy szak ismerettel rendelkező kísérő autó is, de olyan eset is előfordulhat, hogy három kocsi kíséri egyszerre a túlméretes járművet. Ilyen esetben elől a rendőrautó és a figyelemfelkeltő jelzést használó jármű, és hátul pedig, a szakismerettel rendelkező autó halad. Az autópályán 5 méteren túli szélesség esetén kezelői hozzájárulás szükséges. Főúton és autóúton már 4,5 méter szélességtől a rendőri elő kíséret mellé a jármű mögé még egy szakkísérő is elő van írva . Továbbá a mellékúton mindezekhez párosul a figyelemfelkeltő jelzést használó jármű is

. 40 méter hosszúságtól autópályán szintén kezelői hozzájárulás szükséges. 35 métert meghaladó jármű hosszúságtól főúton és autóúton az előzőekben említett kettős kíséret, míg a mellékutakon a hármas kíséret kötelező. 130 tonna össztömegtől autópályán a közútkezelői hozzájárulás szerint határozzák meg a kíséret formáját , a főúton és autóúton a kettős kíséret , mellékúton a hármas kíséret szükségeltetik. Útvonal biztosítás díja Az elszámolás általában vagy a kísért, vagy pedig az összes futott (garázstól garázsig) kilométer arányában történik (Magyarországon az utóbbi a jellemző). Továbbá a biztosító rendelkezésre állási díjat is felszámolhat ,például ha a kísérendő áru később érkezik a határra. A díjnak nincs meghatározott összege, még a rendőrségi kíséretnél sem, a tarifa kapitányságonként különböző. A kísérést két munkanappal korábban kell megrendelni

az útvonal és az indulási időpont megadásával. Bírság Komoly bírságra kell számítani, ha elmulasztjuk a túlméretes vagy túlsúlyos áru közúti fuvarozásának vagy a túlméretes jármű közlekedésének engedélyezését, túlsúly díj megfizetését. Azért is fontos mivel a piacon elég nagy a verseny , néhány magyar túlméretes specialista figyeli egymást, és ha valaki a túlsúlydíj megfizetése nélkül, olcsóbban visz el valamit, azt feljelentik. Ezen felül a közúti hatóság munkatársai is - 43 - http://www.doksihu járják az utakat , hogy megállítsák és ellenőrizzék a tehergépjárművek súlyát. Sajnos a leggyakoribb esetekben a túlsúly díj befizetésének elmulasztásából keletkeznek a bírságok. Az utóbbi években a rendőrség által fokozottabban ellenőrizett mezőgazdasági járműveket engedély vagy kíséret nélküli közlekedéséből is származott tetemes mennyiségű bírság. Vizsgáljuk meg a bírságok

indokait és összegeit „ A Kkt. 20 § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI 22) KHEM rendeletben, vonatkozó rendelkezést megsérti.”26 A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű 30 000 forintól 500 000 forintig terjedő büntetést köteles fizetni (7. melléklet) A bírság nagyságát a megengedett határt átlépő mennyiség százalékában határozzák meg. Például ha egy 48 tonnás tartályt szállítunk, ami túllép a maximum össztömeget és, nem kérünk hozzá engedélyt, akkor bírságot kell fizetnünk. Ez azt jelenti, hogy a

megengedett 40 tonnát 8 tonnával léptük túl, ami a 20 % vagyis ennek függvényében 80 000 Forint bírság megfizetésére köteleznek minket. Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. Felelősség terheli a feladót, a felrakót a szállítót és a gépjárművezetőt egyaránt. 30 000 Ft.-350 000 Ft- ig terjedő bírságot kell fizetni ha a megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedik egy jármű. Szintén ugyanaz a módszer szerint határozzák meg a bírság mértékét, mint az elöző esetben. De itt már csak a szállító és a gépjárművezető vonható felelőségre. Amennyiben a megengedett legnagyobb

hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. 26 156/2009. (VII29)kormányrendelet - 44 - http://www.doksihu A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt feltételektől (pl. közlekedés időtartama, időpontja, megengedett sebesség, figyelmeztető jelzések alkalmazása, kötelező kíséret) eltérően közlekedő jármű esetén 100 000 Ft pénzbüntetésre kötelezhető a jármű vezetője. Ebben az esetben csak ő felel ezért Végül említsük meg a mezőgazdasági gépekre vonatkozó bírságot is mert külön kategóriát kapott a változtatások során. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági

rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép esetén akár 10 000 Forinttól 150 000 Forintig terjedő bírság megfizetésére is kötelezheti a gazdát. Amely egy kis termelő esetén elég komoly összeg. A gépjármű vezetője és a gépkezelője is egyaránt felel abban az esetben, ha áthágják a szabályokat. - 45 - http://www.doksihu V. Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti szállítmányozása és fuvarozása Először úgy gondolom tisztáznunk kell a szállítmányozó és fuvarozó szerepe közötti különbségeket, majd meghatározom a feladataikat a túlméretes és túlsúlyos áru szállításánál. A fuvarozó és a szállítmányozó összehasonlítása27 Fuvarozó az a természetes vagy jogi személy, aki a fuvarszerződés alapján saját nevében és saját számlájára kötelességet vállal díjazás ellenébe, hogy szerződésben foglalt küldeményt egy meghatározott helyről egy meghatározott rendeltetési helyre továbbítja és

kiszolgáltatja a címzett javára. A legnagyobb különbség a szállítmányozó és a fuvarozó között az, hogy ő a fuvarszerződést vállalhatja saját nevében és saját számlájára, de vállalhatja saját nevében de más számlájára is . Ezen felül a szállítmányozó lehet maga a szállító, az, az eladó, vagy a vevő is vagy akár egy harmadik személy akit az áru tulajdonosa bízott meg. Mind attól függ, hogy ki vállalta szerződés szerint az áru elfuvarozásával járó költségeket. Általában egy szállítmányozással foglalkozó cégnek nincs gépjármű parkja, hanem ő maga keresi meg a szabad kapacitással rendelkező fuvarozókat. A szállítmányozó az általa választott más szállítmányozó tevékenységért közvetlenül felel. Versenyképesebb egy vállalkozás, ha rendelkezik saját gépjármű parkkal, mivel, ha nem talál a viszonylataira szabad kapacitást, akkor felhasználhatja sajátjait is. Továbbá nem kell kifizetnie a

fuvarozók nyereség részét sem az árból. Mindezek mellett mérlegelendőek, mert elég nagy költséggel jár egy fuvareszköz fenntartása. Különbséget kell tennünk a szállítmányozó és fuvarozó felelősség köre között is. A szállítmányozó szellemi tevékenységet végez, az ő feladata a megbízó árujának 27 Erdélyi K., Nikitscher J, dr Tátrai A, Nemzetközi szállítmányozás, 1 kötet, Magyar Közlekedés Kiadó, 2002 - 46 - http://www.doksihu továbbításához szükséges szerződések megkötése, míg a fuvarozó az árutovábbításával foglalkozik. Ilyenkor a szállítmányozó felelősség köre csak a szerződésre terjed ki. Ha például megsérül az áru az már a fuvarozó felelősége Viszont a szállítmányozó még egyéb kiegészítő feladatokat is elláthat , például rövid ideig tartó raktározás, vámkezeltetés. De ekkor már fuvarozói felelősség vonatkozik rá, mivel fizikai funkciókra is vállalkozik.

Fuvarozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál A fuvarozó legfontosabb feladata a megfelelő fuvareszköz kiállítása a feladó által megnevezett helyen. A következő pontokban szó lesz, hogy milyen fuvareszközzel szállítható a túlsúlyos vagy túlméretes áru és az ehhez kapcsolódó rakodási és csomagolási megoldások. Szállítás28 A túlméretes áruk szállításához egyszerűbb eseteinél a sima normál „ponyvás” kamionok vagy jumbó kamionok alkalmasak. Ha például egy 5 méter hosszú de 3-4 méter széles tartály szállítanánk és az csak szélessége miatt nem fér be a kamionba akkor csak egyszerűen eltávolítjuk teljesen vagy részlegesen a ponyvát és el tudjuk szállítani. Ilyen esetekben könnyen alkalmazható a lecsupaszított ponyvás kamion A három méternél nem magasabb és nem túlsúlyos tárgyak szállításakor alkalmazhatjuk a süllyesztett rakfelületű kamiont is, vagy más néven a jumbot.

Speciálisabb rakományok esetében már trélerek használata szükséges. A nagy teherbírású, acélvázas, felépítmény (oldalfal, ponyva) nélküli, általában vontatott járműveket trélereknek hívjuk. A trélerek általános jellemzője, hogy kerekeik a nagyobb fordulékonyság érdekében kormányozhatók és, Ábra 11- Tréler sematikus rajza a rakfelületük magassága hidraulikusan szabályozható, 5 - 10 centiméterrel emelhető vagy süllyeszthető. Utóbbi lehetővé teszi, hogy a jármű magas rakományával alacsonyabb hidak alatt vagy egyenetlen útszakaszon, például vasúti átjáróban is gond nélkül áthaladhasson. Szintén jellemző, hogy a trélerek 28 Kiss Ernő, Túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása és szállítmányozása, 1998, szakdolgozat - 47 - http://www.doksihu (síkplatós, mélybölcsős, baggerhíd) teleszkóposan kihúzhatók, ezáltal rakfelületük jelentősen meghosszabbítható. A közúti közlekedésre

alkalmas trélereknek több fajtája is van. Például mélyböcsős tréler, síkrakfelületű nagy teherbírású tréler, szállító gerendás tréler, baggerhíd, konzolos tréler. A különösen magas áruknál alkalmazható a mélybölcsős tréler. Ez azért speciális, mert középen a rakfelülete igen közel 30-40 centiméterre helyezkedik el a föld felett. A Ábra 12 - Mélybölcsős tréler sematikus rajza mélybölcsős trélerrel akár egy 3,60 méter magas rakomány is fuvarozható engedély nélkül ,és így már nem is minősül túlméretesnek. A szállítógerendás tréler is alkalmazható a magas rakományok esetében, mivel a tréler középső részét két acélgerenda alkotja, melyeknek magassága és egymástól mért távolsága állítható akár 10-15 cm-re a föld felett utazhat a rakomány. De elsősorban henger alakú tárgyak fuvarozásához használják.(8 melléklet) Ennek segítségével az összmagasság jelentősen csökkenthető a

4 méteres maximum szint alá. A rendkívül súlyos tárgyak fuvarozására alkalmas a síkrakfelületű nagy teherbírású tréler. A százlábúra emlékeztető jármű platója alatt végig kerekek helyezkednek el, itt a megszokott négy kerék helyett nyolc kerék helyezkedik el. Ilyen trélerek készülnek kettőtől nyolc tengelyes kivitelben, és ezeket egymás mögé (vagy akár mellé) lehet kapcsolni, tetszőleges tengelyszámú és teherbírású egységet képezve belőlük. A konzolos tréler nagy tömegű és nagyméretű áruk fuvarozására alkalmas. A konzol tulajdonképpen egy tartószerkezet, amelybe a rakományt behelyezik. Előnye, hogy a fuvarozandó árut egészen a talajig le lehet engedni, így a lehető legkisebb összmagasság érhető el. Természetes mindig törekedni kell arra, hogy a fuvarozandó tárgyat mindig a legkönnyebb és legkisebb fuvareszközzel szállítsuk, hogy ezzel is csökkentsük az amúgy magas költséggel járó speciális áruk

fuvarozásának költségét, mivel itt a normál áru költségéhez nem tartózó, például engedélyeket is, meg kell fizetni. - 48 - http://www.doksihu Szállítmányozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál Csomagolás A túlsúlyos áru könnyen betudjuk csomagolni olyan védő anyaggal, amivel csak szeretnénk, mivel a méreteivel nincsen probléma. Viszont egy túlméretes árut a mérete miatt elég nehéz becsomagolni, de az időjárás hatásai ellen célszerű megvédeni. Általában védelem érdekében takaró ponyvával borítják be a rakományt. Rakodás29 A rakodás (9. melléklet) is szerves részét képezi a szállításnak mert ha kiállította a fuvarozó a megfelelő fuvareszközt nem szabad elfeletkezni ,hogy a túlméretes vagy túlsúlyos áruk esetében majdnem olyan speciális eszközök kellenek a felrakodáshoz mint a szállításhoz. A rakodást általában az eladó végzi vagy a vevő által megbízót

szállítmányozó. Abban az esetben, ha egy önjáró járművet(pl. harckocsi) kell a fuvareszközre raknunk szerencsénk van mert a mozgatása igen egyszerű . Ilyen esetben már csak a jó rögzítésre kell oda figyelni. Szintén könnyű a helyzetünk, ha a helyszínen portál- vagy híddaru található. Fontos előre informálódni, hogy az árú hol található pontosan, mert egy fedett területre nem tud a daru bemenni, ezért onnan először ki kell hozni. Egy csarnokból az árut géprakodó alvállalkozó segítségével hozhatjuk ki, aki emberi és gépi erő (rakodómunkások, csörlő, görgők, sín, emelő-berendezés) felhasználásával mozgatja az árut olyan helyre, ahol már a daru is könnyen hozzáfér. A speciális áruk mozgatására legelterjedtebb rakodó eszköz a daru. Amely szintén speciális járműnek számít ezért költsége is igen magas. Ha darut alkalmazunk ,nem árt a fuvarossal tudatni, hogy pontosan érkezzen a felrakóra mert a darusnak is

van kiállási díja. Továbbá célszerű a darus kocsit a felrakóhoz minél közelebb eső helyről rendelni, mert általában a díját a megtett kilométer szerint határozzák meg. Arra is oda kell figyelni, hogy a darunak szilárd betonozott felületen kell állnia, ha a föld nem bírja el a daru súlyát és a ránehezedő áru súlyát, akkor a szerkezet meg is billenhet, és komoly kárt okozhat az áruban és a daru környezetébe is. Célszerű a darusnak a 29 Kiss Ernő, Túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása és szállítmányozása, 1998, szakdolgozat - 49 - http://www.doksihu mozgatandó áru tulajdonságait (neve, súlya, méretei) megadni, hogy honnan kell felhelyezni a trélerre, milyen területen van az áru. Így a gyakorlottabb darus vállalkozó a megfelelő darut tudja a felrakóra biztosítani. Ha daruzásra nincs lehetőség a legegyszerűbb mód arra, hogy felemeljük a szállítandó tárgyat, ha olajemelőket használunk. Ennek

alkalmazása jóval olcsóbb de körülményesebb és több ideig is tart. A hidraulikus emelőtornyot abban az esetben alkalmazzuk, ha a magas árut el akarunk fektetni. Ilyenkor nem szimpla emelésről van szó, hanem összetettebb feladat elvégzéséről. Ez acélállványokból áll, amelyek felső vízszintes keresztgerendájára kötéllel felfüggesztik a tárgyat, és úgy emelik fel. Ezután a toronnyal elindulnak egy előre lefektetett sínen, miközben a tárgy tetejét leengedik, amíg az áru el nem éri a vízszintes helyzetet. Majd a fekvő gépet emelik meg, és a tréler alátolat Ez a megoldás olcsóbb, de lassúbb és körülményesebb, mint a daruzás, viszont alacsony csarnokokban is alkalmazható. Az áru rögzítésére nagyon oda kell figyelni , mert ha szállítás közben megmozdul komoly kár keletkezhet benne és a környezetet is veszélyeztetheti. A legfontosabb, hogy az áru súlyának megfelelő erősségű spanifert (kötöző eszköz) alkalmazzunk.

Azonban a láncos, feszítőcsavaros kötöző eszköz a legjobb a túlsúlyos áruk esetében, ha ezt használjuk, biztos nem mozdul el. Szállítmányozó feladatainak elemzése A túlméretes és túlsúlyos áru szállítás és ennek megszervezése különleges feladat ezért több időt és nagyobb oda figyelést igényel. A következő pontokban megvizsgáljuk, hogy egy túlsúlyos vagy túlméretes áru szállítmányozása mennyiben tér el egy normál áru fuvarszervezésétől. Első és legfontosabb dolog, amit az áruról tudni kell, a mérete és a tömege. Általában a méretét Hosszúság * Szélesség * Magasság szerint szokták megadni. Erre nagyon oda kell figyelni, hogy így adjuk meg az áru paramétereit. Volt már rá példa, hogy egy megbízó nem ez a ’forma’ szerint adta meg és nem tudták sehogy se felrakni az árut a fuvareszközre és új autót kellett rendelni. Ha egy szállítmányozó céghez beérkezik a megbízás az első és

legfontosabb az árajánlat elkészítése, mivel a piacon nagy a verseny ezért általában a megbízók a jobb - 50 - http://www.doksihu ár érdekében több céget keresnek meg és legtöbbször a legalacsonyabb árú céget választják. Természetesen az ár függ a távolságtól, az áru specialitásától- ezalatt azt értem, hogy mennyire túlsúlyos vagy túlméretes az áru, kell e hozzá szakkíséret esetleg- alvállalkozó fuvardíjától, gépjármű típusától, engedélyektől, rakodástól, biztosítástól, vámáru-e vagy sem. Az ár kalkulálása a fuvarozó estében akár több órát is igénybe vehet, de egy gyakorlott fuvarozó esetében kevesebb is lehet. Ha egy szállítmányozó cégnek nincsen túlméretes vagy túlsúlyos áru szállítására alkalmas fuvareszköze, nagyon oda kell figyelni az alvállalkozó kiválasztásánál, arra hogy a fuvareszközön kívül megfelelő szakértelemmel is rendelkezzen. Ma már a piacon nagyon sok olyan

fuvarozó, van aki felismerte a túlméretes és túlsúlyos áru szállításában rejlő hasznot és direkt erre a területre specializálódott. Az ilyen vállalkozások általában rendelkeznek a megfelelő fuvareszközökön túl, saját szakkíséreti flottával és a rakodáshoz szükséges eszközökkel is. A speciális áruk többségénél manapság a rakodás és a csomagolás- ami a szállítmányozó feladata lenne klasszikusan- át kerül a fuvarozó feladatai közé , és a legtöbbször ő végzi. Általában az útvonal engedélyeztetést is neki kell kikérnie. Egyszerűbb ilyen fuvarozót választani, mert időt spórolunk meg vele, és az ár kalkulálása is gyorsabb, egyszerűbb. Nemcsak a megbízó nézhet körbe jobban a piacon, hanem a szállítmányozó cég is, mert elég sok specializálódott vállalat működik Magyarországon. Az ár ajánlat készítése kor hivatkozhatunk az áru különlegeségére és maga a megbízó is tudni fogja, hogy ez egy nem

egyszerű furgonba betehető áruról van szó. A speciális feladat elvégzésért nagyobb bevételt is realizálhatunk, mint egy átlagos rakomány szervezésénél. Ha megvizsgálunk egy példát a Landó Hungária Kft gyakorlatában, akkor jól láthatjuk, hogy a normál áru fuvarszervezéséből származó haszon duplájára is szert tehet a cég egy túlméretes vagy túlsúlyos áru fuvarozásánál. A megbízó egy túlméretes hulladékégető berendezés szállításával bízta meg a céget, amelyet az angliai Wrexhamból kellett Kecskemétre szállítani. Egy útvonaltervező program szerint ez a távolság körülbelül 2120 km. Ha összehasonlítjuk ugyanezt a fuvart egy körülbelül ugyan ekkora távolságra menő szimpla rakománnyal, a fuvarokból szerzett haszon közötti különbség világossá válik. Gyakran szervez a Landó Hungária Kft fuvart Kecskemét és Preston viszonylatra is, amelynek távolsága majdnem - 51 - http://www.doksihu megegyezik, 2174

km. Úgy gondolom, hogy ekkorra távolság mellett az 50 km különbség a távolságban nem befolyásolja a vizsgálatunkat. Valószínű, hogy a túlméretes rakományunk meg is tette ezt az utat, mivel nem közlekedhet bármilyen útvonalon. Átlagosan egy Kecskemét Preston viszonylaton a Landó Hungária Kft 510% közötti hasznot tudott a fuvardíjon felül elkérni, a megvizsgált fuvarok normál áruk voltak, amik nem igényeltek azonnali fuvarozást sem. Viszont egy speciális áru esetén akár 20%-os haszon is realizálható. De általánosságban az is elmondható, hogy egy túlméretes áru fuvarszervezéséből befolyó haszon körülbelül 2-4 normál áru fuvarszervezéséből befolyó profittal egyenlő. Ha időigényesség szempontjából vizsgáljuk meg kiderül, hogy, több munkaóra szükségeltetik, mivel egy összetettebb feladatról van szó. Az előző példánkat esetében az árajánlat és a felrakás között 10 nap telt el. Ezalatt az idő alatt alaposan

körbenéznek a fuvarszervezők alvállalkozóik körében, hogy ki tudja teljesíteni a megbízást és, hogy milyen költségek mellett. A feladat összetettsége miatt nagyobb odafigyelést és precízebb munkát igényel, aminek elérésére nem elég 1 nap. Az ilyen hosszú időnek nem feltétlen csak a feladat specialitása az oka, hanem a távolság is, mivel igen hosszú utat kellett az autónak megtennie Magyarországról a felrakóig. De nem szabad elfelejteni, hogy az útvonal tervezés, és az engedély kérés is időbe telik. A legrövidebb engedélyezési idő is 6 óra Míg egy normál áru esetében akár 2 óra alatt találhatunk megoldást a megbízásra és az autó is rövid időn belül el tud indulni. Úgy vélem érdemes mérlegelni a ráfordított munkaóra és haszon szempontjából, mert sok esetben megtérülhet a ráfordítás. Ebből is megállapítható, hogy érdemes nagyobb figyelmet fordítani az ilyen jellegű megbízásokra. Ha sikerült egy

körülbelüli árat megállapítani a megbízó felé, elkezdődhet a fuvarozó kiválasztása. Általában a gyakorlott fuvarszervezők már tudják, hogy ilyen esetekben ki az ideális partner a fuvar lebonyolítására. A Landó Hungária Kft esetében, ha beérkezik egy megbízás először a megbízható fuvarkapcsolataiból oldják meg a feladatot. De az is megtörténhet, hogy a fuvarosnak éppen nincsen szabad kapacitása, ilyen esetben célszerű körbe nézni a fuvarszervező börzéken. Már nagyon sok fajta online börze működik a nemzetközi és belföldi fuvarszervezés megkönnyítése érdekében. Legismertebb fuvar és raktárbörzék: Trans Fuvarbörze, Timocom, Bursa - 52 - http://www.doksihu A fuvarbörze segít a szakmai kapcsolatok kiépítésében, és megkönnyítik az üzletkötést a fuvarozó cégek, szállítmányozók között. Ezeken a fuvarszervező börzéken a felhasználók regisztrálhatnak díjfizetés ellenében, és közzétehetik szabad

kapacitású fuvareszközeiket vagy rakományaikat. Ha kiválasztunk a feladat elvégzésére egy fuvarozót érdemes utána nézni, hogy megbízható –e. Szerencsére a ezeken a fuvarszervező börzéken nagyon sok adat közzé tétele kötelező és a partnerek is értékelhetőek, hogy ezzel is biztonságosabbá és gyorsabbá váljon a fuvarszervezés menete. A mai világban a szállítmányozás lehetetlen a fuvarbörzék nélkül de mindig nézzünk utána az új alvállalkozó megbízhatóságának. Szállítmányozóknál akkor válik egy megbízás ténylegessé, ha fuvaros elküldte a rendszámot és ezt a szállítmány szervezője továbbította a megbízó felé. Ez követően mindkét fél kap egy megbízási szerződést e-mailben vagy faxon. Sokszor fordul elő a nagy értékű túlméretes vagy túlsúlyos áruk esetében, hogy a megbízó külön is köt egy szerződést a szállítmányozóval, hogy ezzel is még jobban bebiztosítsa magát kár esetére. Miután

létrejött a szerződés a fuvarozó kiáll a járművével a megbízásban meghatározott időpontban és megkezdődik a szállítás. A fuvaros köteles a szállítmányozót értesíteni az estleges fennakadásokról (baleset, dugó , útlezárás) amik késleltetik a várható vagy előirt lerakási időpontot. Ha ez nem történik meg a szállítmányozó az ezzel járó költségeket ( daru, késedelmi díj) és felelőséget átháríthatja a fuvarozó részére. Nemcsak a fuvarozó kötelessége a tájékoztatás, hanem a szállítmányozóé is. Ha a megbízó igényli köteles tájékoztatni a megbízót a rakomány pozíciójáról. De ez a kötelességek nem térnek el a normál áru szállítmányozásánál sem. Véleményem szerint egy megbízó-szállítmányozó kapcsolatban a legfontosabb a folyamatos kommunikáció, amely nemcsak ügyfelek igényeit méri fel, hanem új megoldásokat ad , illetve a szállítás során az előre nem látható problémák

esetén azonnali megoldásokat kínál. A szolgáltatás megtörténte után a megbízók általában 45-60 napon belül kifizetik a szállítatás díját. A szállítmányozó cég, pedig kifizeti az alvállalkozóit a számla és a teljesítést igazoló CMR-fuvarlevél kézhezvételétől számított 45 napon belül. - 53 - http://www.doksihu VI. Javaslat a túlméretes vagy túlsúlyos áruk szállítmányozási megbízásai számának növelésére A kutatásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a cégnek érdemes a túlméretes és túlsúlyos áruk piacára szegmentálódni, és növelni az ilyen jellegű megbízások számát, mivel az ilyen jellegű áruk megbízásából akár dupla akkorra haszonhoz is hozzájuthat mint egy normál áru esetén. Ha sikerül elérnie versenyképesebbé válhat a piacon és a bevételét is megnövelheti. Javaslatomat a növekvő igény mellett a következőkkel indoklom: A túlméretes vagy túlsúlyos áru

szállítmányozása speciális ismereteket igénylő különleges feladat és ebből eredően a feladat elvégzéséből nagyobb profit is realizálható, mint egy átlagos megbízásból. Ezen áruk többségét közúton fuvarozzák, ami köszönhető a fuvarág rugalmasságának és alacsonyabb fajlagos költségének. A speciális áruszállítást igénylő megbízók számát a cég hatékonyabb kapcsolatmarketing tevékenységgel, honlapjának fejlesztésével és piackutatással tudná növelni. Meglátásom szerint a cégnek növelni kellene a marketing tevékenységét, ami véleményem szerint a szállítmányozási piacon nem jellemző vagy csak a klasszikus marketing kommunikációs módját választják a cégek többsége. Annak ellenére, hogy a szállítmányozói piacon a marketing szerepe kevésbé hangsúlyos , a marketing legtöbb módszere alkalmazható. Úgy gondolom, a cég élhetne a kapcsolatmarketing nyújtotta lehetőségekkel. A kapcsolat

marketing a már meglévő ügyfelek közül a kiemelt ügyfelekkel foglalkozik. Érdemes odafigyelni és megtartani az igazán értékes kapcsolatokat mert nagyon sok előnnyel járhatnak a verseny területén és költséghatékonyság szempontjából. Kapcsolataink fenntartása természetesen folyamatos odafigyelést igényel. Ha a cég a már meglévő fontos túlméretes és túlsúlyos áru szállítására igénytartó ügyfeleivel a kapcsolatot ápolja mindkét fél sokat profitálhat belőle. Ennek segítségével képes lesz ügyfeleinek a legapróbb rezdüléséire rugalmasan a legmegfelelőbb szolgáltatással reagálni. A kapcsolatmarketinget a fuvarozói partner körre is tökéletesen alkalmazhatja, ezáltal elmarad az állandó keresési költség, ráadásul nincs kipróbálási kockázat, és a megbízója a megszokott - 54 - http://www.doksihu minőségre számíthat. A kapcsolatmarketing segítségével magasabb színvonalú szolgáltatást tud nyújtani

ügyfelei számára, és ha a fuvarozó is magasra értékeli a kapcsolatot kedvezőbb díjat határozhat meg a cégnek. Ha a kapcsolat értékeit mind a fuvarozó mind a megbízó felismeri, és ennek megfelelően ápolja, akkor annak köszönhetően mindegyik fél és a cég is kölcsönös előnyökhöz juthat. Az egymás megismerésén alapuló partnerség lehetővé teszi, hogy a másik igényei még kielégítőbb módon történjen, ami kedvező a megbízó és a cég számára egyaránt. Továbbá nagyon fontosnak tartom, amit a legkisebb anyagi ráfordítással elérhet a cég a megbízók számának növelése érdekében, ha mindenegyes dolgozó felelősségének érzi a túlméretes vagy túlsúlyos áru szállítmányozói megbízásokat. Úgy vélem elengedhetetlen a munkatársakban tudatosítani az ebből származó előnyöket, lehetőségeket. Fontos annak biztosítása, hogy mindenkinek a saját feladat körére vonatkozóan felelősségteljesen illetve akár

kiemelten kezelje az ilyen jellegű megbízásokat. Esetleg a motiváció érdekében jutalmi rendszer is bevezetésre kerülhet Másik javaslatom a túlméretes és túlsúlyos áru szállítmányozás szegmentációjának elősegítésére a cég honlapjának fejlesztése. Az internet ugrásszerű térnyerése a gazdaság minden területén lehetőséget nyújt a gyors és rugalmas kommunikáció elterjedésére. Egy internetes oldal információt szolgáltat és reklám felület is egyben A cég rendelkezik honlappal, de úgy vélem könnyebben tudná a megbízói számát növelni, ha bővítené a honlap szolgáltatásait és a designját. Egy cég honlapjának designja nagyon sokat elárul a tulajdonosáról. Minél jobban rendszerezett, stílusos és komoly az oldal annál jobban azt gondolja a látogató, hogy maga a cég is az. Ezért úgy gondolom érdemes a tartalmon és a stíluson fejleszteni. A cég feltárhatná a potenciális ügyfeleket a piackutatás segítségével.

Jóllehet, hogy a piackutatás a szervezetközi piacon meglehetősen elhanyagolt de nagyon sok módszere alkalmazhat és egyre jellemzőbbé válik a business to business kutatási ág. Ebből következően bátran alkalmazhatná a cég a piackutatás meghatározott módszereit .A business to business piackutatás segítségével felmérhető a a túlsúlyos és túlméretes áruk szállításának kínálati piaca. A primer és szekunder kutatások segítségével fel lehetne tárni a piaci igényeket, fuvarozandó áruk fajtáját és az ehhez tartozó potenciális ügyfeleket. A klasszikus kutatás feltárja a piac nagyságát, szerkezetét, - 55 - http://www.doksihu jellemzőit, a piacra való belépés feltételeit.30 Először is megvizsgálhatná, hogy milyen jellegű nagyméretű vagy nagysúlyú árukat szállítanak közúton, majd ebből következően feltárhatná az azokat gyártó vagy forgalmazó célcsoportot és az igényeiket. Ha az igényeiket a cég ki tudná

elégíteni, bemutathatja a saját megoldásait Az információk forrása lehet a különböző szekunder információk (üzleti és üzlet ági stratégiák) amikből következtetést vonhat le a vállalat tevékenységére ,jövőbeni terveire. További sok információ szerezhető egy vállalatról a szakvásárokon is De meglátásom szerint egy kisebb méretű cég esetében a hatékonyság érdekében érdemes a piackutatást egy tapasztalt erre a területre specializálódott vállalatra bízni, ha vállalaton belül nincsen marketinggel és piackutatással foglalkozó munkaerő. 30 Veres Zoltán-Hoffman Mónika-Kozák Ákos, Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, 2006, Budapest 36. p - 56 - http://www.doksihu Összefoglalás Szakdolgozatomban a túlsúlyos és túlméretes áruk fuvarozásának feltételeit és helyzetét vizsgáltam meg a Landó Hungária Kft. tevékenységén keresztül Ennek érdekében áttekintettem Magyarország kedvező gazdaságföldrajzi

helyzetét, melyet három jelentős, Kelet-, Nyugat- és Dél- Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó szeli át. A magyar közlekedés fejlődését vizsgálva láthattuk, hogy az jelentős fejlődésen ment keresztül az 1990-es évek óta. Nyugati színvonalú intermodális logisztikai központok épültek, az autópálya hálózat közel háromszorosára bővült. A kutatásaimból megállapítom, hogy az ország közút hálózata elfogadható a túlméretes vagy túlsúlyos áruk szállításához. Véleményemet arra alapozom, hogy a speciális áruk legtöbbször a gyorsforgalmi utakat használják, amiknek minősége megfelelő az előirt terhelésre és a bővülés mértéke is figyelemre méltó - javulásra az alacsonyabb rendű utaknál van szükség. Az európai kitekintés alapján megfigyelhető, hogy Magyarország számár fontos a nemzetközi fuvarozás, mivel egy kis, nyitott gazdaságú ország, amelynél a GDP több mint fele a

külkereskedelemben realizálódik. Mitöbb, hazánk nagy mértékben belekapcsolódik a nemzetközi munkamegosztásba, ezért erősen függünk az exporttermékeink felvevő piacaitól – mindebben elengedhetetlen szerepe van a fuvarozásnak. Az igények megváltozása miatt a fuvarozás hangsúlya egyre inkább áttevődik a közútra. Ezen folyamat alapja a közúti fuvarozás háztól házig jellege és rugalmassága. Vizsgálataimból megállapítottam, hogy mind Magyarországon, mind az Európai Unióban ez a vezető fuvarág, amit még a gazdasági válság sem vetett lényegesen vissza és a fuvarozás nem tevődött át más fuvarágakba. Az általános fuvarpiaci áttekintés után a túlsúllyos és túlméretes áruk helyzetét elemeztem. Megvizsgálva ezen áruk fuvarozásához benyújtott közúti útvonalengedélyek számát, az növekvő tendenciát mutatott, amely szintén a közúti fuvarozás kedvező jellemzőinek tulajdonítható. Összehasonlítottam az

egyes fuvarágakban a nagyméretű és nagy súlyú áruk fuvarozásának feltételeit, és ebből azt a következetést vontam le, hogy a légi fuvarozás gyorsasága , valamint a tengeri és - 57 - http://www.doksihu vízi hajózás illetve vasúti fuvarozás alacsony fajlagos költsége ellenére mégis a közút a legalkalmasabb az ilyen áruk fuvarozására. A szakdolgozatomban bemutatott Landó Hungária Kft fő tevékenysége a közúti árufuvarozás megszervezése. A cég kis méretűnek számít, de amióta jelen van a piacon, dinamikusan fejlődik. A cég Európa legtöbb országába szervez fuvarokat havonta átlagosan 500-at - aminek meghatározó részét kezdik kitenni a túlméretes és túlsúlyos áruval járó megbízások, és ezen megbízások aránya a cég forgalmában növekvő tendenciát mutat. A túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozása összetett feladat, melynek megszervezése komoly odafigyelést igényel. A szállítmányozónak ismernie kell az

ilyen fuvarozásra érvényes szabályokat, méret- és tömeghatárokat. Tisztában kell lennie a legalapvetőbb tréler típusokkal. Tudnia kell, hogy melyik fuvarozó milyen járművekkel rendelkezik Kapcsolatot kell tartania a speciális fuvarozókon kívül darus és útvonal-biztosító vállalkozókkal, valamint a közlekedési rendőrséggel is. Ismernie kell az útvonalengedélyezés menetét és a túlsúlydíj-számítás módját Szintén tisztában kell lennie a vonatkozó jogszabályi háttérrel és törvényi előírásokkal. Ezeket részletesebben is elemeztem a dolgozatomban, mivel a jogszabály 2009-ben több ponton is változott. Megvizsgálva a cég forgalmát és az áruk típusa szerinti bevételek illetve nyereség mértékét, megállapítottam, hogy a túlsúlyos és túlméretes áruk szállítmányozása jelentősen nagyobb hasznot generálhat, mint az egyéb megbízások. Ezen adatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a cégnek érdemes ezen

áruk közúti szállítmányozására specializálódnia, hiszen ez a vezető fuvarág, és e speciális megbízások magasabb átlagos haszonrátával kecsegtetnek. Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozása elősegítheti a cég fejlődését, és ezért érdemes erre a területre szegmentálódni. Javaslatokat tettem az ilyen jellegű megbízók létszámának növelésére, amely a legjobb belátásom szerint a kapcsolatmarketinggel, a munkatársak gondos odafigyelésével, a honlap fejlesztésével és feltáró piackutatással érhető el. - 58 - http://www.doksihu Irodalomjegyzék Blahó András és munkaközössége. Világgazdaságtan Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. Csepi, Lajos dr. „Elképzelések és lehetőségek a közlekedéspolitikában” Navigátor, 2008/11. Erdélyi, Kálmán, Koszonits László, Fári János, és Valkó József. Nemzetközi Szállítmányozás. Budapest: Magyar Közlekedési

Kiadó, 2002 European Commission Directorate of Communication. Eurostat 2009 http://epp.eurostateceuropaeu/portal/page/portal/eurostat/home/ (hozzáférés dátuma: 2009. 12 07) Gyöngyösi, Mercédesz. „A charter és menetrendszerinti légi fuvarozás feltételeinek összehasonlítása a segélyszállítmányok elszállítása kapcsán.” Szakdolgozat, BGF KKFK, 2006. Hivatal, Központi Statisztikai. Központi Statisztikai Hivatal 2009 http://wwwkshhu (hozzáférés dátuma: 2009. 11 15) Kautz, István. „Megrekedt év után bizonytalan jövő” Navigátor, 2008/11 Kiss, Ernő. „Túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása és szállítmányozása” Szakdolgozat, BGF KKFK, 1998. Közlekedési Koordinációs Központ. Közlekedési Koordinációs Központ 2007 08 06 www.3kgovhu/pages/indexjsf?p=2&id=2129 (hozzáférés dátuma: 2009 11 05). Krugman, Paul R., és Maurice Obstfeld International Economics New York: Addison Wesley, 2005. KüM Integrációs és

Külgazdasági Államtitkárság. Barany Megyei Európai Információs Központ. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2008 http://www.bmeiphu/download/engemiserint/Kozlekedes%20az%20EUbanpd f (hozzáférés dátuma: 2009. 11 16) Landó Hungária Kft. Landó 2009 http://wwwlandohu (hozzáférés dátuma: 2009 10 03). - 59 - http://www.doksihu Magyar Közút. 2009 http://internet.kozuthu/szakmai/orszagos kozutak adatai/kozutakfojellemzoi/ Lapok/default.aspx (hozzáférés dátuma: 2009 10 25) Magyar Közút. Magyar Közút 2009 http://wwwkozuthu (hozzáférés dátuma: 2009 11 03). MLSZKSZ. „Helyzetelemzés: Logisztikai kilátások 2009 elején” Navigátor, 2009/03. MTI. „Többet szállít a magyar fuvaros az EU-ban” Origó Üzleti Negyed 2008 07 04. http://wwwcorporigohu/uzletinegyed/magyargazdasag/20080423-mkfekozuti-fuvarozok-eu-reszesedeshtml (hozzáférés dátuma: 2009 12 05) Navigátor. „Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás” Navigátor, 2007/04

Pirityi, András (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Útvonalengedélyező osztály vezetője), kérdező: Kézi Ágnes. Beszélgetés a túlsúlyos és túlméretes közúti járművek közlekedésének szabályairól (2009. 10 05) Urbán, Lajos. Vasúti Lexikon Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1984 Veres, Zoltán, és Szilágyi Zoltán. A marketing alapjai Budapest: Perfekt Kiadó, 2007. Wáberer, György. „Túlélés a jelszó!” Navigátor, 2008/11 - 60 - http://www.doksihu Ábrajegyzék Ábra 1 - Helsinki folyosók .- 7 Ábra 2 - Áruszállítási Statisztikák- 9 Ábra 3 - Szállított áruk tömege - 12 Ábra 4 - Kiadott útvonalengedélyek száma- 13 Ábra 5 - Landó nemzetközi irodák- 15 Ábra 6 - Landó Hungária Kft szervezeti felépítése - 16 Ábra 7 - Fő relációk- 18 Ábra 8 - Landó Kft forgalmának alakulása 2004-2009- 19 Ábra 9 - Landó Kft 2009 évi bevételeinek eloszlása- 21 Ábra 10 - Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási megbízásainak száma

- 22 Ábra 11- Tréler sematikus rajza - 47 Ábra 12 - Mélybölcsős tréler sematikus rajza - 48 - Melléklet 1 - Országos közúthálózat megoszlása.- 62 Melléklet 2 - Közuti fuvarozás eloszála (%), EU27- 63 Melléklet 3 - Nemzeti, nemzetközi és kabotázs fuvarozás (millió tkm) - 64 Melléklet 4 - Belföldi és nemzetközi áruszállítás eredménye - 65 Melléklet 5 – Különféle túlsúlydíjak- 66 Melléklet 6 - Kísérő felszerelés - 68 Melléklet 7 - Bírságok - 68 Melléklet 8 - Túlméretes áru - 69 Melléklet 9 - Daruzás - 69 - - 61 - http://www.doksihu Mellékletek Melléklet 1 - Országos közúthálózat megoszlása Forrás: http://internet.kozuthu/szakmai/Documents/2009-06-15pdf - 62 - http://www.doksihu Melléklet 2 - Közuti fuvarozás eloszála (%), EU27 forrás: http://epp.eurostateceuropaeu/portal/page/portal/product results/search results - 63 - http://www.doksihu Melléklet 3 - Nemzeti, nemzetközi és kabotázs fuvarozás

(millió tkm) Forrás:http://epp.eurostateceuropaeu/cache/ITY OFFPUB/KS-SF-08-014/EN/KS-SF-08-014-enpdf - 64 - http://www.doksihu A belföldi közúti áruszállítás teljesítményei (2001–) Fuvardíjas szállítás Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sajátszámlás szállítás Összes szállítás szállított áruk tömege, ebből: ezer tonna 145 360 135 197 136 148 134 023 148 875 162 764 148 569 158 500 szállítási szakágazaton belüli teljesítmény, ezer tonna millió 116 335 7 996 105 900 7 780 105 136 7 941 101 938 8 077 112 224 8 508 116 348 9 299 103 107 9 764 118 091 9 912 árutonnakilométer, ebből: szállított áruk tömege, szállított árutonna- áruk kilométer, tömege, árutonnakilométer, szállítási szakágazaton belüli teljesítmény, ezer ezer millió tonna millió tonna millió 6 447 94 707 3 853 240 067 11 848 6 162 76 196 2 828 211 393 10 608 6 372 71 547 2 729 207 695 10 669 6 456 70 640 2 902 204 663 10 979 6 760 67 537 2

892 216 411 11 401 7 142 70 419 3 120 233 183 12 418 7 377 69 600 3 410 218 169 13 173 8 110 73 416 3 098 231 915 13 010 A nemzetközi közúti áruszállítás teljesítményei (2001–) Fuvardíjas szállítás Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 szállított áruk tömege, ebből: ezer tonna 5 749 5 403 6 334 8 368 12 029 16 580 23 374 24 408 szállítási szakágazaton belüli teljesítmény, ezer tonna millió 4 956 6 371 4 614 6 362 4 940 7 315 6 710 9 383 10 373 13 363 13 480 17 333 18 967 21 492 21 527 21 477 árutonnakilométer, ebből: Sajátszámlás szállítás szállíto tt áruk árutonnatömeg kilométer e, , Összes szállítás szállított áruk tömege, árutonnakilométer, szállítási szakágazat on belüli teljesítmén ezer y, millió tonna millió ezer tonna millió 5 585 497 283 6 247 6 654 5 443 303 173 5 706 6 535 5 637 360 215 6 694 7 530 7 402 308 236 8 676 9 619 11 618 494 374 12 523 13 737 14 178 1 037 743 17 617 18 076 17 597 1 755

1 138 25 130 22 631 19 045 2 056 1 257 26 465 22 733 Forrás: KSH Melléklet 4 - Belföldi és nemzetközi áruszállítás eredménye - 65 - http://www.doksihu Melléklet 5 – Különféle túlsúlydíjak A megengedett össztömeget meghaladó járművek után fizetendő díjak Össztömeg, t Díj [Ft/km] 40,0-nél nagyobb 45,0-ig 45,0-nél nagyobb 50,0-ig 50,0-nél nagyobb 55,0-ig 55,0-nél nagyobb 60,0-ig 60,0-nál nagyobb 65,0-ig 65,0-nél nagyobb 70,0-ig 70,0-nél nagyobb 75,0-ig 75,0-nél nagyobb 80,0-ig 80,0-nál nagyobb 85,0-ig 85,0-nél nagyobb 90,0-ig 90,0-nél nagyobb 95,0-ig 95,0-nél nagyobb 100,0-ig 100,0 tonna felett: megkezdett 10 tonnánként további 480 Ft/km 110 130 160 220 290 350 450 540 700 860 1020 1220 A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű – járművek után fizetendő díjak Egyes tengely Túllépés t 0-nál nagyobb 0,5-nél nagyobb 1,0-nél nagyobb 1,5-nél nagyobb 2,0-nél nagyobb

2,5-nél nagyobb 3,0-nál nagyobb 3,5-nél nagyobb 4,0-nél nagyobb 4,5-nél nagyobb 5,0-nél nagyobb 5,5-nél nagyobb 6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 300 Ft/km - 66 - Díj [Ft/km] 0,5-ig 1,0-ig 1,5-ig 2,0-ig 2,5-ig 3,0-ig 3,5-ig 4,0-ig 4,5-ig 5,0-ig 5,5-ig 6,0-ig 50 80 130 240 370 520 700 900 1100 1400 1700 2000 http://www.doksihu Kettős tengelycsoport Túllépés, t Díj [Ft/km] 0-nál nagyobb 1,0-ig 1,0-nél nagyobb 2,0-ig 2,0-nél nagyobb 3,0-ig 3,0-nál nagyobb 4,0-ig 4,0-nél nagyobb 5,0-ig 5,0-nél nagyobb 6,0-ig 6,0-nál nagyobb 7,0-ig 7,0-nél nagyobb 8,0-ig 8,0-nál nagyobb 9,0-ig 9,0-nél nagyobb 10,0-ig 9,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 300 Ft/km 80 130 230 350 480 630 800 990 1240 1540 Három tengelyből álló tengelycsoport Túllépés, t Díj [Ft/km] 0-nál nagyobb 1,0-nél nagyobb 2,0-nél nagyobb 3,0-nél nagyobb 4,0-nél nagyobb 5,0-nél nagyobb 6,0-nál nagyobb 7,0-nél

nagyobb 8,0-nál nagyobb 9,0-nél nagyobb 10,0-nél nagyobb 11,0-nél nagyobb 12,0-nél nagyobb 12,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 250 Ft/km - 67 - 1,0-ig 2,0-ig 3,0-ig 4,0-ig 5,0-ig 6,0-ig 7,0-ig 8,0-ig 9,0-ig 10,0-ig 11,0-ig 12,0-ig 13,0-ig 110 170 260 350 450 560 680 800 930 1090 1280 1470 1700 http://www.doksihu Melléklet 6 - Kísérő felszerelés Melléklet 7 - Bírságok Sorszám 1. 2. 3. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírságolással érintett cselekmény Bírság összege elkövetéséért felelőssé forintban tehető A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű a) 30 000 a) 500 kg össztömeg- vagy tengelytúlterhelés felett – 5%-ig b) 80 000 b) 5% felett – 10%-ig c) 200 000 c) 10% felett – 20%-ig d) 350 000 d)

20% felett – 30%-ig e) 500 000 e) 30% felett Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű a) 30 000 a) 5% felett – 10%-ig b) 80 000 b) 10% felett – 20%-ig c) 200 000 c) 20% felett – 30%-ig d) 350 000 d) 30% felett Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy 100 000 az abban

foglalt feltételektől eltérő közlekedés - 68 - feladó felrakó szállító gépjárművezető szállító gépjárművezető szállító gépjárművezető http://www.doksihu Melléklet 8 - Túlméretes áru Melléklet 9 - Daruzás - 69 -