Nyelvtanulás | Angol » Business result elementary, üzleti angol szótár

Adatlap

Év, oldalszám:2011, 30 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:1477
Feltöltve:2013. március 15
Méret:168 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 Scarlett 2013. november 09
  A legfontosabb szavak gyűjteménye. Egy-egy példamondat jó lett volna még hozzá.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

BUSINESS RESULT ELEMENTARY UNIT 1. WORKING WITH WORDS (pp 6-7) ask for kér vmit below alább, lent check átvizsgál, ellenőriz choose választ country ország introduction bemutatkozás, bevezetés job állás, munka job title munkakör megnevezése learning tanulás listen to hallgat vmit, odafigyel vmire look at megnéz, megvizsgál mark megjelöl nationality nemzetiség objective cél personal information személyes információ, személyi adatok saying goodbye (el)búcsúzás saying hello üdvözlés stress hangsúly table táblázat use használ write ír Chief Executive Officer (CEO) complete financial director human resources manager personal assistant receptionist sales rep(resentative) team leader technician work (for a company) elnök-vezérigazgató kiegészít gazdasági igazgató, pénzügyi osztály vezetője HR-igazgató, személyügyi igazgató személyi titkár recepciós kereskedelmi képviselő csoportvezető technikus dolgozik (vmilyen cégnél) LANGUAGE AT

WORK (pp 8-9) all the time állandóan at work a munkahelyen chief technology officer műszaki igazgató colleague kolléga college főiskola customer vásárló, ügyfél employee alkalmazott, munkavállaló every day minden nap exactly pontosan face arc, oldal friendly barátságos 1 from all over the world head of engineering How do you spell that? important market development million more multi-billion officer present small so tell website a világ minden részéről a mérnökség vezetője Hogyan betűzöd? fontos piacfejlesztés millió több(et) multi-milliárd hivatalnok, elnökségi tag jelenlegi kicsi, kis méretű így, tehát (el)mond honlap BUSINESS COMMUNICATION (p 10) assistant asszisztens board tábla, táblázat Do you know X? Ismeri X-et? first meeting az első találkozó Have a good journey! Jó utat! How are you? Hogy van / vagy? How do you do? Üdvözlöm. I’m fine. Jól vagyok. introduce (sy to sy) bemutat vkit vkinek It’s good to see you again.

Örülök, hogy ismét találkozunk. Just a moment. Egy pillanat (türelmet). Nice meeting you. Örülök a találkozásnak. Örülök, hogy találkoztunk Not so bad. Tűrhetően. (Nem olyan rosszul) Pleased to meet you. Örülök, hogy találkozunk. saying hello üdvözlés See you soon! Viszlát! (nemsokára) someone valaki have an appointment with időpontja, találkozója van vkivel visitor látogató welcome to Isten hozta, üdvözlöm yourself önmagad(at) ACTIVITY (p 11) - THE INTRODUCTIONS GAME first első(ként) follow the instruction követi az utasítást heads fej move halad, mozog respond válaszol square kocka, négyzet tails írás toss a coin feldob egy érmét winner nyertes 2 PRACTICE FILE 1 (pp78-79) airline biscuit bookkeeper chart client customer service department desk facilities facilities manager It is time to leave. managing director match meet sy next to office production manager regards right order sales director the whole training officer

légitársaság keksz, sütemény könyvelő táblázat, diagram ügyfél ügyfélszolgálat részleg, osztály íróasztal gyártelep, felszerelés, géppark üzemvezető Itt az ideje, hogy távozzunk. ügyvezető igazgató összepárosít találkozik vkivel, megismer vkit vmi/vki mellett iroda termelési igazgató üdvözlettel helyes sorrend kereskedelmi igazgató az egész oktatási megbízott 3 UNIT 2 WORKING WITH WORDS (pp 12-13) activity tevékenység all over the world az egész világon booking foglalás called nevezett, hívott choosing választás develop fejlődik, fejleszt employ munkaerőt alkalmaz, foglalkoztat equipment berendezés, felszerelés every year minden évben export exportál financial services pénzügyi szolgáltatások food shop élelmiszerüzlet hospitality vendéglátás, vendégszeretet including beleértve, köztük, többek között industry ipar ordering rendelés pharmaceutical gyógyszerészeti, gyógyszer produce termel, előállít,

létrehoz product termék provide szolgáltat, biztosít, nyújt real estate ingatlan recruitment munkaerő-toborzás, -felvétel recruitment company munkaközvetítő cég right now éppen most sauce szósz sell értékesít, árusít, elad staff személyzet, alkalmazottak supplier beszállító, ellátó, szállítmányozó that’s why ezért, emiatt using használva, használatával, alkalmazásával LANGUAGE AT WORK (pp 14-15) (film) production company filmgyártó cég abroad külföld(ön, -re) area terület cable kábel, vezeték certainly természetesen, persze, bizonyára chain lánc company history cégtörténet delivery kiszállítás, kézbesítés entertainment szórakozás, szórakoztatás foreign külföldi, idegen general fact általános tényállás meal étel, étkezés medicine gyógyszer, orvostudomány price ár rule szabály 4 transport szállítás, fuvarozás BUSINESS COMMUNICATION (p 16) as soon as possible mielőbb, minél hamarabb book lefoglal by

telephone telefonon confirm (vissza)igazol, megerősít, jóváhagy confirmation igazolás, megerősítés, jóváhagyás for example például in stock készleten main fő, legfőbb more slowly lassabban order (meg)rendel organise (meg)szervez polite udvarias repeat megismétel respond to válaszol set meal menü Slow down! Lassabban! special price kedvezményes, akciós ár sure persze, természetesen take the booking felveszi a rendelést take turns to ask felváltva kérdez the following a következők CASE STUDY (p 17) answer the call area background be interested in charge charge compare difference discuss each finally flexible free I’m afraid offer office supplies otherwise place an order purchase purchasing department reference return take time task fogadja a hívást, felveszi a telefont terület háttér érdeklődik vmi iránt díj, költség díjat felszámít, kiró összehasonlít, összevet különbség megvitat, megbeszél minden egyes végül, végtére is rugalmas

ingyenes Attól tartok kínál, ajánl irodai felszerelés másként, máskülönben lead / felad egy rendelést vásárlás, beszerzés beszerzési osztály hivatkozás visszavisz, visszajuttat időt igényel, vesz igénybe feladat, teendő 5 That is all. the same the whole within worldwide You are welcome. Ez minden. ugyanaz az egész (időtartamon) belül világszerte Szívesen. Nem tesz semmit PRACTICE FILE 2 (pp 80-81) access hozzáférés, elérés, belépés Can you say that again? Elismételné ezt még egyszer? choose választ crossword keresztrejtvény electronic component elektronikai alkatrész, összetevő have contact with kapcsolatban áll vkivel part rész provide with ellát, felszerel vmivel tcost kerül vmibe training képzés worldwide világszerte 6 UNIT 3 WORKING WITH WORDS (pp 18-19) around körülbelül battery elem, akkumulátor brand termék márkája building épület consumer fogyasztó deliver (ki)szállít, kézbesít describe leír, lefest,

ábrázol detail részlet development fejlesztés, fejlődés distribution forgalmazás, terjesztés do research kutatást folytat, végez eave a message üzenetet hagy factory gyár global globális grooming (arc-, haj- stb.)ápoló head office a cég központja, székhelye including beleértve, köztük lighting világítás, világítóeszköz location elhelyezkedés, helyszín move on to továbbmegy, halad, folytat vmivel operation tevékenység, működés, működtetés, üzemeltetés packaging csomagolás region régió, vidék Research & Development = R&D kutatás-fejlesztés (K+F) workplace munkahely LANGUAGE AT WORK (pp 20-21) access hozzáférés, elérés, belépés advertising agency reklámügynökség airline légitársaság compare (with) összehasonlít, összevet vmivel convention kongresszus destination úti cél discuss megvitat, megbeszél excellent kitűnő exhibition kiállítás gym edzőterem, tornaterem law firm ügyvédi iroda leisure facilities

szabadidős létesítmények, eszközök public transport tömegközlekedés reason (for) ok, indíték vmire regional regionális route útvonal take a taxi taxit fog, taxival megy unlike eltérően vmitől 7 PRACTICALLY SPEAKING (p 21) car hire autóbérlés expression kifejezés That’s great. Nagyszerű. Remek BUSINESS COMMUNICATION (p 22) contact number elérhetőség telefonszáma leave a message üzenetet hagy make a mistake téved, hibázik receiver hívott fél, telefonkagyló speak to sy beszél vkivel That’s right. Helyes. Így van to take a message átvesz egy üzenetet CASE STUDY (p 23) area beach contact expert find out local local lose nearby present public transport train tram transport travel agent underground within walking distance terület, térség strand, tengerpart, tópart ismeretség, üzleti kapcsolat szakértő, szakember megtudakol, kiderít, megérdeklődik helyi (illetőségű) helyi illetőségű elveszít a közelben bemutat, előad

tömegközlekedés vonat villamos közlekedés utazási ügynök metró járásnyi távolságra PRACTICE FILE 3 (pp 82-83) available Crotia definition exhibition centre Far East management parking space stock test wireless connection elérhető, rendelkezésre álló, beszerezhető Horvátország meghatározás kiállítási központ Távol-Kelet igazgatóság parkolóhely árukészlet, raktári készlet tesztel, kipróbál vezeték nélküli kapcsolat 8 UNIT 4 WORKING WITH WORDS (pp 24-25) action cselekvés, cselekmény button gomb click on rákattint definition meghatározás details (közelebbi) adatok, részletek device készülék, berendezés enter bevisz, beléptet, belép fast gyors find megtalál function funkció, szerep guess kitalál, találgat insert beilleszt, bevezet, bedob It doesn’t work. Nem működik. it is low le van merülve key in begépel, beír landing leszállás Let me help! Hadd segítsek! log onto bejelentkezik, belép make use of felhasznál,

hasznát veszi vminek match to párosít, összeilleszt need to kell, szükséges vmit tenni password jelszó power point csatlakozó, konnektor press megnyom private life magánélet push megnyom, tol put in betesz, bedob recharge újratölt related vmihez kapcsolódó, vmivel kapcsolatos save megtakarít, félretesz (időt, pénzt) screen képernyő, ernyő seat ülés, ülőhely sequence egymásra következés, sorrend sequencing sorba állítás, sorba rendezés similar (to) hasonló (vmihez) station vasútállomás stop megállít, leállít, megáll submit lead, benyújt, közread switch off lekapcsol, kikapcsol switch on bekapcsol take-off felszállás (repülőgép) the same ugyanaz, ugyanolyan ticket office jegypénztár touch megérint traveller utas, utazó underline aláhúz (fel)használ use 9 username waiting what about without felhasználónév várakozás, várakozó mi a véleményed (vmiről), mit szólnál hozzá? nélkül LANGUAGE AT WORK (pp 26-27) be late

for elkésik vmiről, lekésik vmit box doboz co-worker munkatárs do a job elvégez egy munkát, feladatot finally végül first of all először is, legelőször frequency gyakoriság general általános how many hány, mennyi? human ember, emberi imagine elképzel item árucikk, darab, tétel leave elhagy, elindul move mozgat, költöztet next majd, ezután office product(s) irodai felszerelés on time pontosan other más, másik process folyamat rarely ritkán reason (for) ok, indok vmire receive megkap, átvesz return visszajuttat, visszavisz sick beteg stage szakasz, fok, stádium take a break szünetet tart take a day off kivesz egy nap szabadságot take an order rendelést felvesz tell sy to do sg megmondja vkinek, hogy tegyen vmit then aztán, azután typical tipikus warehouse raktár way / method mód, módszer worker dolgozó, munkás BUSINESS COMMUNICATION (p 28) ask for help segítséget kér at work munkahelyen carry visz, cipel corridor folyosó difference különbség

heavy nehéz, súlyos how to log out hogyan jelentkezz(ek) ki install beszerel, telepít, felszerel 1 letter log out of look sick lower case letter news respond to send set the alarm clock sign out technical That would be good. try upper case letter want a hand betű, levél kijelentkezik, kilép betegnek látszik kisbetű hír(ek) válaszol küld beállítja az ébresztőórát kijelentkezik műszaki, technikai Ez jó lenne. megpróbál, megkísérel nagybetű segítséget szeretne CASE STUDY (p 29) access discussion explain from anywhere individual make better make use of mark prepare ranking re-order record rent to store take notes talk about the rest unusual use useful elér, hozzáfér vita, megvitatás, megbeszélés elmagyaráz bárhonnan egyén(i), magánszemély jobbít, javít felhasznál megjelöl, jelez, feltüntet elkészít, felkészít, készül rangsorolás, értékelés átrendez, újrarendez felvesz, rögzít (hangot) kiad vmkinek megőriz, raktároz

jegyzetel, jegyzeteket készít beszél vmiről másik rész, a többi, hátralévő, a maradék szokatlan használat, felhasználás hasznos, hasznavehető PRACTICE FILE 4 (pp 84-85) battery be late for canteen connect fill flight forget insert instruction make a call rarely take a holiday akkumulátor, elem késik vmiről menza, étkezde kapcsolódik feltölt repülőjárat elfelejt behelyez, beilleszt utasítás telefonon hív ritkán szabadságot vesz ki 1 UNIT 5 WORKING WITH WORDS (pp 30-31) advert hirdetés apologizing bocsánatkérés, mentegetőzés applicant jelentkező apply for megpályáz, jelentkezik vmire arrange megszervez, elintéz attach csatol, mellékel attachment csatolmány, csatolt anyag bill számláz, számlát kiállít branch fiók, leányvállalat brochure brosúra, füzet business trip üzleti út by 90 p.c = per cent 90 százalékkal correspondence levelezés CV = Curriculum Vitae önéletrajz deal with foglalkozik vmivel delivery note

szállítólevél, fuvarlevél event esemény explain elmagyaráz file iktat, lerak, irattároz folder könyvtár, irattartó, dosszié forward továbbít, továbbküld further to hivatkozással vmire hard copy kinyomtatott példány health egészség, egészségi állapot improve javít, jobbít, javul including beleértve, köztük instruction utasítás invoice számla it is wrong ez hibás, helytelen let me open hadd nyissam meg/ki make a payment kifizetést eszközöl make notes jegyzeteket készít mention említ more több necessary szükséges need szüksége van vmire nurse ápolónő order form rendelési nyomtatvány paperwork irodai munka, adminisztráció, aktagyártás patient beteg personnel személyzet, alkalmazottak piece darab place an order lead rendelést print nyomtat receipt nyugta receive kap, részesül vmiben, fogad, reduce csökkent, mérsékel 1 responsibility result save scan solution solve sure tablet task That sounds good. total price up to way with

reference to felelősség, feladat eredmény elment, megment beolvas, szkennel megoldás, válasz megold, megfejt persze, hogyne tabletta feladat, teendő, munka Jól hangzik. teljes vételár mintegy mód, módszer hivatkozással, hivatkozva vmire LANGUAGE AT WORK (pp 32-33) anyway mindenesetre apologize (for) elnézést, bocsánatot kér vmiért below alább, lent book lefoglal, előjegyez brand márka, minőség, fajta branding márkanévvel megjelölés, ellátás buffet büfé busy elfoglalt decide dönt, határoz do the presentation megtartja a prezentációt expert szakértő, szakember flight repülőjárat forget, forgot elfelejt great nagyszerű, remek invite meghív lots of sok vmiből organise megszervez present jelen, jelenlevő question kérdés reason for oka vminek remember emlékszik, eszébe jut vmi subject tárgy, téma terrible borzasztó, szörnyű venue találkozóhely welcome to köszönt, üdvözöl vhol BUSINESS COMMUNICATION (p 34) angry mérges, dühös as

soon as mihelyt, amint bat ütő cap sapka contact kapcsolatba lép, felveszi a kapcsolatot equipment berendezés(ek), felszerelés(ek) fix megjavít 1 leave machinery mistake present promise ship wrong távozik, elhagy, elindul gép(ezet), géppark hiba, tévedés ajándék megígér szállít, küld hibás, téves CASE STUDY (p 35) account number arrive at/in by phone cancelled decide on depart for example furnishings get to item keep make an appointment order form plane quantity receipt redirect reference someone else számlaszám megérkezik vhova telefonon törölve, törölt, lemondott dönt, határoz (vmilyen ügyben) indul, eltávozik, útra kel például lakberendezés odajut, odaér vhova árucikk, darab (meg)tart találkozót megbeszél megrendelési nyomtatvány repülőgép mennyiség nyugta átirányít hivatkozás(i szám) valaki más PRACTICE FILE 5 (pp 86-87) accounts (department) be on holiday contact details do a favour exchange fix folder forward in time

note possible service engineer snow take a taxi That is great. That would be great. könyvelés(i részleg) nyaral, szünidejét tölti kapcsolattartó adatai szívességet tesz cserél, vált, kicserél megold, megjavít irattartó, dosszié, könyvtár továbbít, utánaküld időben jegyzet, feljegyzés lehetséges (be)szerelő, szervízelő mérnök hó taxival megy, taxiba száll Nagyszerű. Remek Az nagyszerű lenne. Az remek lenne 1 UNIT 6 WORKING WITH WORDS (p 36) abroad bottled course description dessert entertain event Exhibition & Convention Centre flight French fries journey külföld(ön, -re) palackozott fogás (étkezésnél) leírás, megjelölés, körülírás desszert szórakoztat, vendégül lát esemény Kiállítási és Kongresszusi Központ repülőjárat hasábburgonya, sült burgonya utazás LANGUAGE AT WORK (p 38) boring current delicious join local dishes make sure meal miss order pay the bill producer really recent registration representative

similar socialising sparkling steak & fries still take a seat the same timeline tip trade fair travel for pleasure trip unalmas jelenlegi ízletes, finom belép, csatlakozik helyi ételek gondoskodik vmiről étel, étkezés lemarad vmiről, elszalaszt vmit rendel kifizeti a számlát termelő, gyártó valóban, igazán nem régi, utóbbi bejelentkezés képviselő hasonló társasági élet, érintkezés szénsavas marhapecsenye és hasábburgonya szénsavmentes helyet foglal ugyanaz időtengely borravalót ad kereskedelmi vásár kedvtelésből utazik utazás (oda-vissza) BUSINESS COMMUNICATION (p 40) change változik, megváltoztat excuse me elnézését kérem face arc have an appointment with találkozója, időpontja van vkivel 1 maybe regular talán, lehet törzsvendég, törzsvevő ACTIVITY (p 41) THE SOCIALISING GAME across vízszintes(en) appropriate megfelelő, helyénvaló, alkalmas become válik vmivé by plane repülőgéppel complete befejez, elvégez,

kiegészít, kitölt diagonally átlósan down függőleges(en) if you are right ha helyesen válaszol, ha a válasza helyes line sor, vonal, egyenes road út(test), utca side dish körítés, mellékfogás square kocka, négyzet traffic forgalom, közlekedés PRACTICE FILE 6 (pp 88-89) board Board of Managers chicken casserole dish fish pie four seasons pizza happen How was your meal? mousse portion served with starter time expression to do sightseeing tuna steak unfortunately tanács, bizottság igazgatótanács, ügyvezetőség csirkeragu étel, edény, tál halpástétom négy évszak pizza történik Hogy ízlett az étel? krém, hab adag felszolgálva vmivel előétel időhatározószó látnivalókat néz tonhalszelet sajnos, sajnálatos módon 1 UNIT 7 WORKING WITH WORDS (pp 42-43) above felett accounts könyvelés air traffic controller légiforgalmi irányító attached csatolt, mellékelt be in charge of vminek az irányításával meg van bízva, vmi a gondjaira van

bízva behind mögötte below alatt, lent between között cafeteria önkiszolgáló étterem, üzemi étkező check átvizsgál, ellenőriz, egybevet control irányít, megszab, ellenőriz currently jelenleg customer vevő, vásárló customer service ügyfélszolgálat develop fejleszt, fejlődik direction útbaigazítás, utasítás, előírás floor emelet (GB), szint (US) give directions útbaigazítást ad glad örvendő, boldog, vidám goods áru(k), termék(ek) guess kitalál, találgat in advance előre, előzetesen in front of előtt make mistakes hibázik, hibát követ el make sure gondoskodik, megbizonyosodik vmiről manage igazgat, irányít movement mozgás, mozgatás next to mellett on the left (of) a bal oldalon on time pontos plan tervez profile profil, bemutatás, bemutatkozás pronounce kiejt, kimond responsibility felelősség, feladatkör responsible for felelős vmiért section részleg, csoport, rész show sy round körbevezet vkit take the lift liftbe száll,

lifttel megy tax adó teamwork csapatmunka workspace munkaterület LANGUAGE AT WORK (pp 44-45) go along this road menjen végig az úton / az út mentén go past elmegy vmi mellett, elhagy vmit look for keres object tárgy 1 stairs train station turn right visitor’s pass lépcső(sor) vasútállomás jobbra fordul látogatói kártya BUSINESS COMMUNICATION (p 46) actually clear flowchart greet he will be right down host let me introduce you to main production line reason for security gate sign tulajdonképpen, valójában világos, egyértelmű folyamatábra, diagram üdvözöl, köszönt azonnal lejön vendéglátó hadd mutassam be Önt.-nek fő futószalag oka vminek biztonsági kapu aláír CASE STUDY (p 47) altogether balance be connected branch different from individual inside medical move into open spaces original seat the rest though well located whatlike? összességében, egészében véve, együtt egyensúly össze vannak kötve, össze vannak kapcsolva fiók,

leányvállalat különböző, eltérő vmitől önálló, egyéni belül, bent gyógyászati beköltözik vhova nyitott terek eredeti helyet ad, ülőhellyel rendelkezik a másik rész, a többi, a hátralévő, a maradék bár, habár jól megközelíthető, jó helyen van milyen? PRACTICE FILE 7 (pp 90-91) admin = administration advertise corridor crossword drive in fountain payment agreement suit ügyvitel, igazgatás, irányítás reklámoz, hirdet folyosó keretrejtvény autóval behajt / bejár vhova szökőkút fizetési szerződés, egyezmény megfelel 1 UNIT 8 WORKING WITH WORDS (pp 48-49) active aktív adjective melléknév ambition ambíció, érvényesülési vágy anyway mindenesetre, mindenképpen apply for jelentkezik vmire, megpályáz vmit arrange megszervez, elintéz, előkészít assist segít, segédkezik basic alapvető be good at jó, kiváló vmiben candidate jelentkező, pályázó careful óvatos, körültekintő earn pénzt keres edit szerkeszt editor

szerkesztő energetic energikus, lendületes, életerős everyday mindennapos exciting izgalmas, érdekfeszítő experience in tapasztalat vmilyen területen experienced tapasztalt, gyakorlott focused / focussed célratörő, céltudatos friendly barátságos helpful segítőkész, készséges idea elgondolás, elképzelés imaginative képzeletgazdag, ötletes interview interjú make notes feljegyzéseket készít mean jelent on your own önállóan patient türelmes placement elhelyezés, kinevezés position poszt, pozíció possibility lehetőség, eshetőség practical gyakorlatias publishing kiadás, megjelentetés qualification minősítés, képzettség quality tulajdonság, sajátság recognise felismer, megismer recruit munkaerőt felvesz skill jártasság, szakértelem, készség tell the time időt megmond that sounds like ez vhogyan hangzik LANGUAGE AT WORK/BUISINESS COMMUNICATION (pp 50-52) agree with egyetért vmivel article újságcikk, árucikk average átlagos bracket

zárójel, kategória 1 calendar century extra finish general fact head of department interesting invest in life - lives make progress nowadays report rise stay working hours naptár évszázad rendkívüli, külön, pótbefejez általános érvényű tény részlegvezető, osztályvezető érdekes befektet vmibe élet – életek halad, előrelép, javul manapság, mostanában jelentés emelkedik, nő marad munkaidő ACTIVITY (p 53) advertise both duty hold job advert personnel agency preparing return the right person to create weekly meghirdet mindkettő, mindlketten ügyelet, szolgálat, kötelesség (meg)tart álláshirdetés munkaközvetítő ügynökség, HR ügynökség felkészülés visszatér a megfelelő személy létrehoz, megalkot heti, hetente ismétlődő, hetilap PRACTICE FILE 8 (pp 92-93) advertising executive applicant lead let me know medicine monthly product range set up temporary this takes long though update reklámügyintéző jelentkező vezet,

irányít tudasd velem, tájékoztass gyógyszer havi, havonkénti termékskála, terméksor létrehoz, felállít ideiglenes ez hosszú ideig tart jóllehet, habár korszerűsített változat 2 UNIT 9 WORKING WiTH WORDS (pp 54-55) airport budget competition competitive competitor each one easy to find economy experience globally high like locally low mid-range nearly over quality segment something else special top range up-to-date wide choice worldwide repülőtér olcsó, büdzsékímélő verseny versenyképes, versengő versenytárs, konkurens, versenyző mindegyik, minden egyes könnyen megtalálható takarékos, jutányos élmény, tapasztalat globálisan magas úgy mint, hasonló vmihez helyileg, lokálisan alacsony közép-árkategóriás csaknem, majdnem több mint, felett minőség szegmens valami más(t) különleges magas áras modern, korszerű széles választék világszerte LANGUAGE AT WORK (pp 56-57) advantage előny advice tanács airline légitársaság both

and is is call hívás comparatives középfokban levő melléknevek cubic metre köbméter delivery charge kiszállítási díj discount árengedmény free ingyenes high street főutca, főút loan kölcsön mail order levél útján történő rendelés month hó(nap) multichannel többutas, többcsatornás owner tulajdonos per item árucikkenként, tételenként prefer előnyben részesít, jobban szeret vmit property ingatlan, birtok, tulajdon 2 quantity selection stock stock storage space successful to be exact What do you mean? wine mennyiség választék, válogatás árukészlet, raktári készlet raktáron tart, áruval ellát (raktárt) raktártér sikeres hogy pontos legyek Mire gondol? bor BUSINESS COMMUNICATION (p 58) briefly röviden countryside vidék courier futár, küldönc difference különbség disadvantage hátrány do good work jól dolgozik, jó munkát végez fairly meglehetősen, eléggé guaranteed szavatolt, garantált gym facilities tornatermi

felszerelés(ek), berendezés(ek) How do they compare? Hogy viszonyulnak egymáshoz? Hogyan lehet őket besorolni? I see. Értem. leisure szabadidő, pihenő idő, kényelem Let’s choose them. Válasszuk őket. make a choice választ merchant kereskedő package csomag polite udvarias quote árajánlat route útvonal serve kiszolgál, felszolgál similar to hasonló vmihez similarity hasonlóság there is no difference nincs különbség tracking nyomon követés transportation szállítóeszközök, szállítás update frissít, korszerűsít, naprakésszé tesz vacation vakáció, szünidő wide range széles választék CASE STUDY (p 59) attractive butcher choice collect an award company image compare competitiveness divide into etc = et cetera vonzó hentes választék, választás díjat átvesz cég arculata viszonyulnak egymáshoz versenyképesség kettéoszlik, kettészakad, feloszt és így tovább 2 fair-trade furniture hold a meeting lamb loyalty make changes make

competitive pork present qualified retailer retired selection store train value becsületes kereskedelemből származó bútor(zat) találkozót, megbeszélést tart bárányhús hűség változtatásokat eszközöl, megváltoztat versenyképessé tesz sertéshús előad, benyújt, bemutat képzett, képesített kiskereskedő nyugdíjas kiválasztás üzlet képez, oktat érték PRACTICE FILE 9 (pp 94-95) although build central hire car in comparison to in conclusion look good pick up store suite urgent well-trained bár, habár épít központi fekvésű bérautó vmivel összehasonlítva összefoglalásképpen, összességében jól néz ki, jól fest elszállítás, utasfelvétel áruház, üzlet fürdőszobás szoba, lakosztály sürgős, sürgető jól képzett 2 UNIT 10 WORKING WITH WORDS (pp 60-61) advantage előny arrangement intézkedés, megszervezés, lebonyolítás associate társ, üzlettárs be off sick betegszabadságon van disagree nem ért egyet, más

véleményen van do overtime túlórázik fabric szövet, kelme face-to-face személyes final végső make a decision döntést hoz method módszer opinion vélemény pay rise fizetésemelés plan tervez reduce csökkent, lefarag rule szabály share with megoszt vkivel, osztozik take a long time hosszú ideig tart, hosszú időt vesz igénybe That’s a good/bad idea. Ez jó/rossz ötlet. to attend látogat, részt vesz view kitekintés, terv, szándék well-known for jól ismert vmiről What is the matter? Mi a gond? LANGUAGE AT WORK (p 62-63) agree egyetért, megegyezik amazing elképesztő, meghökkentő comment megjegyzés, észrevétel delay késedelem, késés disappointing kiábrándító, csalódást okozó empty üres excellent kitűnő, kiváló expression kifejezés fire elbocsát, kirúg Line Manager termékmenedzser move to áthelyez vhova show surprise meglepetést mutat staff turnover személyzet fluktuációja supply készlet, ellátás, beszerzés surprising meglepő

BUSINESS COMMUNICATION (p 64) alone egyedül, egymagában complain panaszkodik, panaszt tesz confidential bizalmas, titkos currently jelenleg explain megmagyaráz, elmagyaráz 2 figure give reasons in my opinion possible számadat megindokol, okokat sorol véleményem szerint lehetséges CASE STUDY (p 65) advertise at the same time exist fixed flexible level of management look into permanent role structure team spirit temporary wheel hirdet, reklámoz egyidőben, ugyanakkor, párhuzamosan létezik helyhez kötött, állandó, szilárd rugalmas, alkalmazkodó vezetőség szintje megvizsgál állandó szerep szervezet, felépítés, struktúra csapatszellem ideiglenes kerék PRACTICE FILE 10 (pp 96-97) a waste of time advertisement attractive brainstorming campaign field Have a good flight! hurry straight team-building transport strike whole időpocsékolás, -fecsérlés hirdetés, reklám vonzó ötletelés, ötletroham kampány terület Kellemes repülést! siet egyenesen

csapatépítés közlekedési sztrájk egész 2 UNIT 11 WORKING WITH WORDS (pp 66-67) aisle seat belső ülés boarding felszállás, beszállás (repülőgépre, hajóra) boarding card beszállókártya business trip üzleti út cancelled törölt, törölve carry visz, cipel check-in bejelentkezés connection to kapcsolódás, kapcsolat departures board induló járatok menetrendje economy class másodosztály expect számít vmire, számol vmivel hand luggage kézipoggyász line sor make longer meghosszabbít, kinyújt pack becsomagol passport control útlevél-ellenőrzés proper megfelelő, alkalmas queue sor(banállás) survey felmérés, tanulmány terminal terminál timprove javít, jobbít travel on business üzleti ügyben utazik traveller utazó, utas LANGUAGE AT WORK (pp 68-69) as well is, szintén be on the run lót-fut, állandóan rohan vhova bureau de change pénzváltó cost kerül vmibe do a course tanfolyamot végez duty-free vámmentes exchange rate

valuta-átváltási árfolyam go for a run futni megy go sightseeing látnivalókat nézni megy have dinner vacsorázik infinitive of purpose célhatározói mellékmondat keep the change megtartja az aprót note bankjegy operate működik pay by credit card bankkártyával fizet places of interest látnivalók, nevezetességek popular with népszerű vmilyen körben purpose cél, szándék sightseeing látnivalók megtekintése specific arrangement egy bizonyos megállapodás, egyezség, lebonyolítás take a day off kivesz egy nap szabadságot total teljes ár 2 tour guide idegenvezető BUSINESS COMMUNICATION (p 70) airport grounds repülőtér területe any time bármikor arrange elintéz, megszervez, lebonyolít available elérhető, rendelkezésre áll basement floor alagsor(i szint) business district üzleti negyed channel csatorna cost költség, ár expiry date lejárat napja fix megjavít in advance előzetesen, előre miss a flight lekési a repülőgépét necessary

szükséges to the right of vmitől jobbra, vminek a jobb oldalán vacancy kiadó, szabad szoba, üresedés view TV TV-t néz wake-up call ébresztő-hívás, ébresztőszolgálat we are pleased to offer örömmel ajánlunk What time is breakfast served? Mikor szolgálják fel a reggelit? wireless vezeték nélküli CASE STUDY (p 71) accommodation as well as booking rates chauffeur complete deal entertainment free transfer harbour have contacts in the heart of make an announcement nearby recommend renovation reservation reserve reserved search for specialise in specialist szállás, elhelyezés továbbá, is foglalásI díjak, tarifák sofőr teljes üzlet, egyezség szórakozás, szórakoztatás ingyen odaszállítás kikötő kapcsolatai vannak, ismeretsége van vminek a szívében, a központban bejelentést tesz a közelben javasol, ajánl felújítás foglalás lefoglal foglalt keres, kutat szakosodik vmire szakember PRACTICE FILE 11 (pp 98-99) allocate kioszt, szétoszt,

meghatároz at least legalább 2 be allowed because of board charge sy extra collect sy from the airport for an extra charge have a reservation instead of passenger we are fully booked szabad, megengedett miatt felszáll, beszáll (repülőgépre, hajóra) külön díjat számol fel vkinek vkiért kimenni a reptérre külön díj ellenében foglalása van helyett utas minden szoba foglalt 2 UNIT 12 WORKING WITH WORDS (pp 72-73) affect kihat vmire, befolyásol, érint amount szám, összeg annual éves, évenkénti association társaság, egyesület database adatbázis date dátum graph grafikon happen történik lotion testápoló major főbb, fontosabb natural természetes note feljegyzés, megjegyzés predict előre megjósol, jelez public holiday nemzeti ünnep raw material nyersanyag real estate ingatlan recent nemrégi, legutóbbi reminder emlékeztető revision ismétlés run működtet, irányít, igazgat schedule program, ütemezés, menetrend shipping firm

szállító cég soap szappan stage szakasz stand stand take a leave szabadságot vesz ki take place történik, zajlik, végbemegy tight deadline szoros határidő timetable napi időbeosztás, menetrend LANGUAGE AT WORK (pp 74-75) interest érdeklődés look tűnik, látszik minutes jegyzőkönyv union rep szakszervezeti képviselő BUSINESS COMMUNICATION (p 76) aim cél as well is at the latest legkésőbb coordinate összehangol, koordinál launch piacra dob, bevezet launch bevezetés, indítás make a list listát készít package csomag packaging csomagolás press release sajtótájékoztató 2 propose ready shelf – shelves summarise javasol kész, felkészült polc- polcok összefoglal, összegez CASE STUDY (p 77) follow the instruction procedure quality row követi az utasítást folyamat, cselekvési mód, eljárás(mód) tulajdonság sor PRACTICE FILE 12 (pp 100-101) back-up segítség, támogatás be worried about aggódik vmi miatt break down tönkremegy,

elromlik, lerobban car pool autópark, gépkocsiállomány collect érte megy és elviszi contact kapcsolatba lép vkivel crash összeomlik finalize véglegesít notice értesítés, közlés post postáz, felad seed vetőmag, eredet, forrás take a break szünetet tart 3