Egészségügy | Kardiológia » Balázs György - A szív anatómiája

Alapadatok

Év, oldalszám:2016, 73 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:156

Feltöltve:2016. március 06.

Méret:13 MB

Intézmény:
[SE] Semmelweis Egyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A szív anatómiája Ahogy azt a képalkotó diagnosztika ábrázolja Balázs György Apor Astrid, Becker Dávid, Tóth Attila SE Ér- és Szívsebészeti Klinika Radiológiai Diagnosztika & Cardiovascularis Centrum Anatómiai struktúrák ‹ Myocardium ‹ Arteria és vena coronaria rendszer ‹ Pitvar és kamra üregek ‹ Billentyűk és tartozékaik ‹ Pericardium ‹ Endocardium ‹ Ingerületképző- és vezető rendszer Képalkotó modalitások ‹ Röntgen – analóg / digitális » Kétirányú rtg felvétel (radiography) » Átvilágitás (fluoroscopy) – +/- kontrasztpép nyeletés » Katéteres angio-cardiographia ‹ Ultrahang - echocardiographia » B-mód, M-mód, Color-Doppler ‹ CT » Spirál CT-angiographia +/- EKG vezérlés ‹ MR – EKG-vezérelt cardio-MR technikák » Morfológia » Komplex funkcionális analízis Röntgen ♦ A képalkotás alapja a rtg sugár elnyelés különbségeinek ábrázolása szummációs vetületi

képen » ♦ Analóg film-fólia rendszer » ♦ Széles dinamikai tartomány, utólagos feldolgozás Átvilágítás (analóg / digitális) » ♦ Magas térbeli felbontás Digitális radiográfia » ♦ Kétirányú: postero-anterior, latero-lateralis irányú ábrázolás Valós idejű ábrázolás A szív a középárnyék része » Megítélhető: méret, meszesedés, pulzáció 1. Trachea 2. R main bronchus 3. L main bronchus 4. L pulm artery 5. RUL pulm vein 6. R (desc) pulm artery 7. RLL and RML veins 8. Aortic arch 9. S vena cava 10. Azygous vein 1. Trachea 2. R main bronchus 3. LUL bronchus 4. RUL bronchus 5. L pulmonary artery 6. R pulmonary artery 7. Pulmonary vein 8. Aortic arch 9. Brachiocephalic vessels Ultrahang ♦ ♦ ♦ Az eltérő akusztikus impedanciájú közegek határfelületeiről visszaverődő UH hullámok alkotnak metszeti képet Valós idejű (real time) képalkotás Magas frekvencia: 7-10 MHz » ♦ Alacsony

frekvencia: 2-3 MHz » ♦ Jó penetrancia / Korlátozoztt térbeli felbontás Csontok, levegő nem transsonálhatóak » » ♦ Magas térbeli felbontás /Alacsony penetrancia „Akusztikus ablak” szükséges pl.: bordaköz Széttérő sugárnyaláb előnyös (convex array) Doppler technikák » Áramlási térkép, pontos kvantifikálás Akusztikus ablakok ‹ Transjugularis Csúcsi (intercostalis) Parasternalis (bal 3. bordaköz) Substernalis (subxyphoid) ‹ Transoesophagealis (TEE) ‹ (Intravascularis) ‹ ‹ ‹ Csúcsi 4 üregi nézet Parasternalis hossztengelyi nézet Parasternalis M módú felvétel Parasternalis rövid tengelyi nézet Subcostalis (subxyphoid) nézet Trans-oesophagealis echocardiographia Invazív katéteres szívvizsgálatok ‹ ‹ Transfemoralis vagy transbrachialis behatolás Seldinger szerinti coaxialis katéter bevezetés » Vezetődrót – hydrophil bevonat » Katéter – specialis kiképzésű végződés az

egyes szájadékok megközelítésére » „Introducer sheat” (1-2 napig bent maradhat) » Szükség szerint terápiás eszközök (pl.: ballon katéterek) ‹ Coronarographia : többszöri kontrasztanyag befecskendezés mindkét szájadékba, optimalizált többirányú ábrázoláshoz ‹ Szükség esetén aortographia és ventriculographia is Jobb szívfél katéterezés speciális esetekben: pl. vitiumok ‹ A A koszorúér koszorúér rendszer rendszer sémás sémás ábrázolása ábrázolása A szív artériás ellátása Fő coronaria ág Ellátott terület Jobb a. coronaria (RCA) SA csomó (55 %), AV csomó (90%), His köteg (90%), J pitvar, J kamra szabad fal és a septum egy része Ramus descendens posterior (PDA) B kamra hátsó fala és a septum egy része Bal ramus circumflexus SA csomó (45%), B pitvar és B kamra lateralis fala Bal descendens anterior (LAD) B kamra elülső fala, a septum elülső része és a J kamra egy része Bal a.

coronaria rendszer Jobb a. coronaria rendszer A A szív szív vénáinak vénáinak sémás sémás ábrázolása ábrázolása EKG-vezérelt CT vizsgálat: sinus coronarius STEMI - Jobb coronaria thromboticus stenosisa Stent implantáció után Jobb coronaria occlusio Stent implantáció után CT ♦ ♦ ♦ Rtg sugárzást használó digitális rétegvizsgálat A képalkotás alapja a rtg sugár elnyelés különbségeinek ábrázolása a vizsgált síkban Hagyományos (elavult) technika » » ♦ Spirál CT technika » » ♦ egy szelet – 2 - 4 sec teljes vizsgálat: 5 - 15 perc egy szelet – 1 - 1.5 sec vizsgálati idő: 30 - 60 sec (+ előkészítés) Multidetektoros spirál CT (4-64 detektorsor) » » egy szelet – 0.4 - 1 sec vizsgálati idő: 5 - 15 sec Multidetektoros Multidetektoros spirál spirál CT CT CT-coronarographia ♦ Multidetektoros (16-64 csatornás) spirál-CT ♦ EKG vezérlés: retrospektiv gating ♦

Dinamikus kontrasztanyag adás ♦ Bólus detektálás ♦ Vékonyrétegű helikális mérés ♦ Speciális utólagos adatfeldolgozás (post-processing) Koronária CT-angiográfia (CTCA) ‹ Izotrópiás képalkotás: > 16 detektorsor MDCT » Kis FOV: pixel méret ~ 0.5 x 05 mm » Vékony kollimáció: metszetvastagság = 0.4 - 06 mm ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Gyors mérés: szívfrekvencia és berendezés függvényében 10-25 sec elég a teljes szív (+koszorúerek) ábrázolására Intravénás kontrasztanyag bólus » 100 – 150 ml (350 mg/100ml) » 4 ml/sec Többfázisú retrospektív képrekonstrukció a nyersadatokból (pl.: az RR ciklust 20 részre osztva 5 %-onként) – kiválasztható az egyes koszorúér szegmentumok optimális ábrázolódásának fázisa Félautomatikus vaszkuláris analízis programcsomag az érlumen kirajzolására és stenosis maghatározásra Volumen (3D) ábrázolás RCA eredés LCA LCAproximalis proximalisszakasza szakasza A

proximalis LAD segmentalis elzáródása Katéteres koronarográfia, curved MPR és MIP reformáció Curved MPR Slab MIP OM-re OM-revezetett vezetettátjárható átjárhatóvénás vénásbypass bypassgraft graft RCA-ra RCA-ravezetett vezetettVBG VBGocclusioja occlusioja Calcificatio és stenosis a Crx-en Koronária CT-angiográfia (CTCA) 64 szeletes MDCT-vel MRI • Erős mágneses teret és rádiófrekvenciás gerjesztést használó digitális rétegvizsgálat • A képalkotást számos fizikai és fiziológiai paraméter befolyásolja, pl.: víz/zsír/fehérje tartalom, mágneses sajátságok, halmazállapot, hőmérséklet stb. • Különböző karakterű képsorozatok, ú.n szekvenciák, pl.: T1, T2 súlyozott, zsírszupressziós, áramlás-szenzitiv stb • „Rutin” vizsgálat » 3-4 szekvencia, egyenként 1-8 perc » vizsgálati idő: 15-30 perc (+ előkészítés) • Komplex vizsgálat (+ kontrasztanyag, MRA ) » 6-8 szekvencia, egyenként 1-10

perc » vizsgálati idő: 30-60 perc (+ előkészítés) Frontalis metszet Sagittalis metszet A szív isocenterbe helyezése, 6 scout A bal kamra papucs alakját legjobban ábrázoló kép kiválasztása Kétüregű kép – parasagittalis hossztengely BP A pozícionálás a bal kamra, a kéthegyű billentyű közepén a bal kamra hossztengelyében BK Kétüregű kép – parasagittalis hossztengely A pozícionálás a bal kamra, a kéthegyű billentyű közepén a bal kamra hossztengelyében „fals?” 4 üreg 1. 1. 2. „shiftelés” a csúcsig JK BK 3. 2. 1. Perpendicularis pozícionálás a 1. bal kamra lateralis fal és pitvar , 2. a kamrai septum, 3. a jobb pitvar-kamrai határ vonalába 2. A tényleges négyüregi kép pozícionálása Kétüregű kép – parasagittalis hossztengely Rövidtengely a mitralis billentyű síkjában Rövidtengely a csúcson valódi 4 üreg valódi rövidtengely Indul a movie sekvencia Standard

vizsgálati síkok Rövid tengely 8 mm szeletvastagság folyamatos szeletelés az egész szíven “Movie” MRI - MASS • A globális ejekciós frakció direkt mérése Sok szelet több fázis imagek az egész szívciklusból az egész szívre meghatározott végsystolés és végdiastolés kamravolumenekből • Regionális falmozgás- zavarok analízise • Billentyűfunkciók megítélése Regionális BKF = (Ds-Dd) / Dd endocardium epicardium falvastagság (D) systole- diastole falvastagodás falmozgászavarok 6 régió posteroseptalis anteroseptalis anterior anterolateralis posterolateralis posterior Bal kamra izomtömeg = BK izomzat volumen * 1,05 Funkció kiértékelés Perfúziós MRI & késői halmozás Rövid tengelyi perfúzió Funkció Perfúzió Élet-képesség Normális bal kamra hosszmetszet AMI után nem viabilis myocardium + thrombus Rövid tengely Aorta FIESTA és BB T1 FSE Áramlás kiértékelés

Áramlás kiértékelés HCM Non-compact CMP Bal pitvari myxoma Vena pulmonalis Vena pulmonalisok anatómiája: MR Endoluminalis nézet Vena pulmonalisok anatómiája: CT Folyadékgyülem a szívburokban EKG-vezérelt kontrasztanyagos CT vizsgálat 8 detektorsoros CT-vel: mozgókép a többfázisú adatfelvételből ‹ ‹ ‹ Pacemaker beültetés miatt MRI nem végezhető, a többszörös elektróda a képen is látható Kóros képlet a szív körül nem azonosítható A bal kamra fal mozgása igen renyhe Constrictiv pericarditis: MR Constrictiv pericarditis: CT Jobb pitvarba törő tüdő tu.: CT Jobb pitvarba törő tüdő tu.: MR