Gépészet | Gépjárművek » Peugeot 307SW kézikönyv

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 197 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:238

Feltöltve:2018. október 04.

Méret:10 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Mit olvastak a többiek, ha ezzel végeztek?

Tartalmi kivonat

VEZET HELY 1. Sebességszabályozó és korlátozó kapcsolója. 2. Kormánykerék beállítása. 3. Világítás- és irányjelz kapcsolók. 4. M szerfalon található kijelz k. 5. Vezet oldali légzsák. Kürt. 6. Sebességváltókar. 7. Parkolófék. 8. Elektromos visszapillantó tükrök kapcsolói. Ablakemel -kapcsolók. Hátsó ablakemel ket semlegesít kapcsoló. 9. Motorháztet -nyitókar. 10. Biztosítékdoboz 11. Fényszóró-magasság beállítása. 12. Állítható és elzárható oldalsó szell z nyílás. 13. Els ajtóablak jég- és páramentesít fúvókája. 14. Magashang-sugárzó hangszóró helye. 15. Szélvéd fúvókái. pára- és jégmentesít VEZET HELY 1. Kormányzár és gyújtáskapcsoló. 2. Kormányon elhelyzett autórádió-vezérlés. 3. Ablaktörl / ablakmosó / fedélzeti számítógép kapcsoló. 4. Riasztó kapcsoló. Központizár-kapcsoló. Elakadásjelz kapcsoló. Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR)

gombja. Nem becsatolt vagy kicsatolódott biztonsági öv visszajelzés. 5. Többfunkciós képerny . 6. Utasoldali légzsák. 7. Keszty tartó / audio- és videocsatlakozók. 8. Panorámatet 9. Ülésf tés kapcsolók. sötétít kapcsoló. 10. 12 V-os csatlakozó 11. Els hamutartó. 12. F tés / légkondicionáló kapcsolók. 13. CD-váltó 14. RD4 autórádió vagy RT4 GPS rádiótelefon. 15. Állítható és elzárható középs szell z nyílások. TÁVIRÁNYÍTÓS KULCS Reteszelés A gépkocsit az B gomb megnyomásával lehet reteszelni. A reteszelést az irányjelz lámpák kb. két másodpercig tartó folyamatos világítása jelzi. UTASOLDALI LÉGZSÁK SEMLEGESÍTÉSE* Kireteszelés A gépkocsit a C gomb megnyomásával lehet kireteszelni. A kireteszelést az irányjelz lámpák kb. 2 másodpercig tartó gyors villogása jelzi A távirányító a gépjárm reteszelését, szuperreteszelését és kireteszetelését, a gépjárm helyzetének

meghatározását, valamint a küls visszapillantó tükrök ki- és behajtását teszi lehet vé. A kulcs a keszty tartózár, a tanksapkafedél, az utasoldali légzsák semlegesít kapcsoló, a gyerekzár és a gyújtásráadás mechanikus, egymástól független m ködtetését teszi lehet vé. A kulcs a vezet oldali ajtózár elektromos m ködtetésével lehet vé teszi az ajtók, a csomagtér, a tanksapkafedél egyszer reteszelését, szuperreteszelését, illetve kireteszelését, valamint a küls visszapillantó tükrök behajtását és kihajtását. A kulcs ki- és behajtása A kulcs ki- és behajtásához nyomjuk meg az A gombot.  64 INDÍTÁS A légzsák semlegesítéséhez levett gyújtásnál helyezzük a gyújtáskulcsot az 1-es kapcsolóba, fordítsuk el "OFF"helyzetbe, majd vegyük ki ebben a helyzetben. A gyermekülés eltávolítását követ en a légzsák aktiválásához fordítsuk a kapcsolót ismét "ON" helyzetbe. A semlegesítés ellen

rzése A gyújtáskapcsolóba helyezett kulcsra akasztott, annak tengelyére nehezed súlyosabb tárgy (kulcstartó, stb.) meghibásodást okozhat 1. STOP helyzet: gyújtás lekapcsolva. 2. Üzemkész állapot: gyújtás ráadva, a tartozékok üzemképesek. 3. Indítózási helyzet: az önindító m ködik. Ráadott gyújtásnál a jelzés egy hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében jelzi, hogy az utasoldali légzsák semlegesített állapotban van (kapcsoló "OFF" helyzetben). A jelzés a semlegesített állapot teljes id tartama alatt látható. * Rendeltetést l függ en.  92 ELS 1. 2. 3. 4. 5. ÜLÉSEK Hosszirányú beállítás. A vezet - vagy utasoldali ülés magasságának beállítása. A háttámla d lésszögének beállítása. "Repül gép" típusú asztalka. A fejtámla magasságának és d lésszögének beállítása. Soha ne közlekedjünk kiszerelt fejtámlákkal. 6. 7. 8. Leszerelhet els

könyöktámasz. Rakodófiók. F thet ülések kapcsolója.  50 BELS BEÁLLÍTÁSOK Manuális légkondicionálás Mit akarok. Leveg elosztás F TENI H TENI PÁRAMENTESÍTÉS JÉGMENTESÍTÉS Leveg hozam Leveg keringetése/ Küls leveg befúvás H mérséklet Manuális AC – KÉTZÓNÁS AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ A vezet és els utasa tetszésük szerint szabályozhatják a h mérsékletet. Használata során részesítsük el nyben az automata üzemmódot, mely valamennyi funkció optimális beállítását biztosítja: h mérséklet, leveg hozam, leveg elosztás és -keringetés. 1. Automata komfort program. 2. Vezet oldali h mérséklet beállítása. 5. H tés be- és kikapcsolása. 8. Leveg beáramlás és -keringetés kapcsolója. 3. Utasoldali h mérséklet beállítása. 6. Leveg elosztás beállítása. 9. Hátsó szélvéd és visszapillantó tükrök jégmentesítése. 4. Automata pára- és jégmentesít program. 7. Leveg hozam

beállítása.  45 ELEKTROMOS ABLAKEMEL K ELEKTROMOS VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK 1.  Állítsuk a 6-os gombot jobbra vagy balra a beállítandó visszapillantó tükör kiválasztásához.  Beállításhoz mozgassuk a 7-es gombot a négy irányba.  Állítsuk vissza a 6-os kapcsolót középs helyzetbe. Álló helyzetben a visszapillantó tükrök a 6-os gomb hátrahúzásával elektromosan behajthatók, illetve a gépjárm távirányítóval vagy kulcscsal történ reteszelésekor automatikusan behajlanak. 2. 3. 4. 5. Vezet oldali elektromos ablakemel . Utasoldali elektromos ablakemel . Jobb hátsó elektromos ablakemel . Bal hátsó elektromos ablakemel . Hátsó elektromos ablakemel k hátul elhelyezett kapcsolóinak semlegesítése. Kézi m ködtetés:  Nyomjuk meg vagy húzzuk meg a kapcsolót anélkül, hogy túllépnénk az ellenállási pontot. Az ablaküveg mozgása megsz nik, ha elengedjük a kapcsolót. Automata m ködtetés:  Nyomjuk meg vagy

húzzuk meg a kapcsolót az ellenállási ponton túlra. Egyetlen impulzus az ablaküveg teljes nyitását vagy zárását eredményezi.  68  48 A KORMÁNYKERÉK MAGASSÁGÁNAK ÉS MÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA  A kormánykerék kireteszeléséhez a gépjárm álló helyzetében húzzuk meg az A kart.  Állítsuk be a kormány magasságát és mélységét.  A kormánykerék reteszeléséhez nyomjuk be teljesen az A kart.  49 VILÁGÍTÁS-KAPCSOLÓ Az adott helyzetet a kombinált kijelz megfelel visszajelzése mutatja. Els ABLAKTÖRL -KAPCSOLÓ Hátsó ködlámpával felszerelt gépjárm vek (B gy r ) Hátsó ködlámpa (a gy r elforgatása el re). és hátsó lámpák (A gy r ) Kikapcsolt helyzet Fényszórók automatikus bekapcsolása Ködfényszóróval és hátsó ködlámpával felszerelt gépjárm vek (C gy r ) Ködfényszórók (a gy r els elforgatása el re). Helyzetjelz Tompított fényszóró/ Távolsági fényszóró Ködfényszórók és

hátsó ködlámpák (a gy r második elforgatása el re). Kikapcsolás: az impulzusos gy r elforgatása hátra.  73 Els 2 1 I 0 AUTO Gyors törlés. Normál törlés. Szakaszos törlés. Kikapcsolt helyzet. Automatikus vagy egyszeri törlés. Ablakmosó: húzzuk a kart magunk felé. Hátsó Kikapcsolt helyzet. Szakaszos törlés. Ablakmosó.  76 SEBESSÉGKORLÁTOZÓ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ  102 1. 2. 3. 4. A funkció kiválasztása és leállítása. A sebesség csökkentése. A sebesség növelése. A rendszer be- és kikapcsolása. A beállításokat járó motornál kell elvégezni.  98 1. 2. 3. 4. A funkció kiválasztása és leállítása. Sebesség tárolása / Tárolt sebesség csökkentése. Sebesség tárolása / Tárolt sebesség növelése. A szabályozás ki- és bekapcsolása. Sebességtároláshoz és bekapcsoláshoz a gépjárm nek 40 km/óránál nagyobb sebességgel, mechanikus sebességváltó esetén legalább negyedik (automata

sebességváltó esetén második) kapcsolt fokozatban kell haladnia.  100 Megjelenítés a kombinált kijelz n A sebességkorlátozó vagy -szabályozó funkció bekapcsolt állapotát a kombinált kijelz mutatja. A gomb megnyomásával a bekapcsolt funkció és a kilométer-számlálók felváltva jeleníthet k meg. "PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM" AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ Vezérl lap a helyzetek kiválasztásához HÁTSÓ PARKOLÁSSEGÍT BERENDEZÉS GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSSAL ÉS HANGGAL A helyzetek kiválasztásához mozdítsuk el a váltókart a vezérl lapon. Az adott választást a kombinált kijelz egység képerny jén megjelen visszajelzés mutatja. 1. 2. 3. Sebességváltókar. "SPORT" gomb. "HAVAS ÚT" gomb. Megjelenítés a kombinált kijelz n A motor beindítása Behúzott parkolófék mellett a vezérl lapon válasszuk a P vagy N helyzetet. Adjuk rá a gyújtást. P: Parking (Parkolás). R: Reverse (Tolatás). N: Neutral (Üres).

D: Drive (Vezetés). M: Manual (Mechanikus üzemmód). S: Sport program.  : Havas út program. 1 2 3 4 5* 6 : Kapcsolt fokozatok. A gépkocsi elindítása * Változattól függ en.  95 Járó motornál, P vagy N helyzetben nyomjuk le a fékpedált és engedjük ki a parkolóféket. Válasszuk az R, D vagy M helyzetet. Fokozatosan csökkentsük a fékpedálra gyakorolt nyomást; a gépkocsi elindul. A. B. C. Bekapcsolás. Érzékelés. Be- és kikapcsolás. A rendszer be- és kikapcsolását a többfunkciós képerny beállítások menüjében végezhetjük el. Hátramenetbe kapcsoláskor hangjelzés és a többfunkciós képerny típusától függ en egy ábra segíti a tolatási m veletet.  104 HÁTSÓ ÜLÉSEK Az oldalsó ülések beállítása: - hosszirányú beállítás (1), - háttámla d lésszögének beállítása (2), - fejtámla magasságának beállítása (3), - döntés (4), - ki- és beszerelés (5). A középs ülés beállítása: - hosszirányú

beállítás (1), - háttámla d lésszögének beállítása, asztalka helyzet (2), - fejtámla magasságának beállítása (3), - döntés (4), - ki- és beszerelés (5). A pótülés beállítása: - háttámla d lésszögének beállítása (1), - fejtámla magasságának beállítása (2), - döntés (3), - ki- és beszerelés (4).  52 A VARIÁLHATÓ ÜLÉSEK KÜLÖNBÖZ ELHELYEZÉSEI 5 személyes, pótülés a 3. üléssorban 5 személyes 7 személyes két pótüléssel 6 személyes egy pótüléssel Hosszú tárgyak szállítása "asztalka" helyzettel Nagy csomagtér  55 KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉG BENZINES ÉS DÍZEL, MECHANIKUS SEBESSÉGVÁLTÓVAL ELLÁTOTT VÁLTOZAT ESETÉN 16 1. Fordulatszámmér . 2. H t folyadékh mérséklet-jelz . 3. Minimális üzemanyagszint visszajelzés. 4. Üzemanyagszint-jelz . 5. Sebességkijelz . 6. Karbantartás-jelz , olajszintjelz , kilométer-számláló és sebességszabályozó/-korlátozó

kijelz . 7. Napi kilométerszámláló nullázógombja. 8. Megvilágítás-szabályozó. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bal oldali irányjelz visszajelzés. Azonnali megállásra figyelmeztet jelzés (STOP). Jobb oldali irányjelz visszajelzés. Szervizlámpa. Parkolófék, fékfolyadékszint és elektronikus féker elosztó (REF) visszajelzés. Blokkolásgátló (ABS) visszajelzés. Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR) visszajelzés. Nem becsatolt biztonsági öv visszajelzés. 17. Környezetvédelmi rendszer visszajelzés. 18. Légzsákok visszajelzés 19. Utasoldali légzsák semlegesítve jelzés*. 20. Tompított fényszóró visszajelzés. 21. Távolsági fényszóró visszajelzés. 22. Els ködfényszóró visszajelzés 23. Hátsó ködlámpa visszajelzés 24. Izzítás visszajelzés (dízel) 25. Motorolajnyomás visszajelzés*. 26. Akkumulátortöltés jelzés*. * Rendeltetést l függ en. SPORT KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉGEK BENZINES ÉS DÍZEL, MECHANIKUS

SEBESSÉGVÁLTÓVAL ELLÁTOTT VÁLTOZAT ESETÉN 1. Motorolajh mérséklet-kijelz . 2. Fordulatszámmér . 3. H t folyadékh mérséklet-jelz . 4. Minimális üzemanyagszint visszajelzés. 5. Üzemanyagszint-jelz . 6. Sebességkijelz . 7. Karbantartás-jelz , olajszintjelz , kilométer-számláló és sebességszabályozó/-korlátozó kijelz . 8. Napi kilométerszámláló nullázógombja. 9. Megvilágítás-szabályozó 10. Bal oldali irányjelz visszajelzés. 11. Azonnali megállásra figyelmeztet jelzés (STOP). 12. Jobb oldali irányjelz visszajelzés. 13. Szervizlámpa 14. Parkolófék, fékfolyadékszint és az elektronikus féker elosztó (REF) visszajelzés. 15. Blokkolásgátló (ABS) visszajelzés. 16. Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR) visszajelzés. 17. Nem becsatolt biztonsági öv visszajelzés. 18. Környezetvédelmi rendszer visszajelzés. 19. Légzsák visszajelzés 20. Utasoldali légzsák semlegesítve visszajelzés.* 21. Tompított

fényszóró visszajelzés. 22. Távolsági fényszóró visszajelzés. 23. Els ködfényszóró visszajelzés 24. Hátsó ködlámpa visszajelzés 25. Dízel el izzítás visszajelzés 26. Motorolajnyomás visszajelzés*. 27. Akkumulátortöltés visszajelzés*. * Rendeltetést l függ en. 17 KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉG BENZINES, AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓVAL ELLÁTOTT VÁLTOZAT ESETÉN 18 1. Fordulatszámmér . 2. H t folyadékh mérséklet-jelz . 3. Minimális üzemanyagszint visszajelzés. 4. Üzemanyagszint-jelz . 5. Sebességkijelz . 6. Karbantartás-jelz , olajszintjelz , kilométer-számláló és sebességszabályozó/-korlátozó kijelz . 7. Napi kilométerszámláló nullázógombja. 8. Megvilágítás-szabályozó. 9. Havas út program visszajelzés. 10. Sport program visszajelzés 11. Sebességváltókar helyzetkijelz je. 12. Bal oldali irányjelz visszajelzés. 13. Azonnali megállásra figyelmeztet jelzés (STOP). 14. Jobb oldali irányjelz

visszajelzés. 15. Szervizlámpa 16. Parkolófék, fékfolyadékszint és elektronikus féker elosztó (REF) visszajelzés. 17. Blokkolásgátló (ABS) visszajelzés. 18. Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR) visszajelzés. 19. Nem becsatolt biztonsági öv visszajelzés. 20. Környezetvédelmi rendszer visszajelzés. 21. Légzsákok visszajelzés 22. Utasoldali légzsák semlegesítve jelzés*. 23. Tompított fényszóró visszajelzés. 24. Távolsági fényszóró visszajelzés. 25. Els ködfényszóró visszajelzés. 26. Hátsó ködlámpa visszajelzés 27. Motorolajnyomás visszajelzés*. 28. Akkumulátortöltés visszajelzés*. * Rendeltetést l függ en. SPORT KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉG BENZINES, AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓVAL ELLÁTOTT VÁLTOZAT ESETÉN 1. 2. 3. Motorolajh mérséklet-kijelz . Sport program visszajelzés. Sebességváltókar helyzetkijelz je. 4. Havas út program visszajelzés 5. Fordulatszámmér 6. H t folyadékh mérséklet-jelz 7. Minimális

üzemanyagszint visszajelzés. 8. Üzemanyagszint-jelz 9. Sebességkijelz 10. Karbantartás-jelz , olajszintjelz , kilométer-számláló és sebességszabályozó/-korlátozó kijelz . 11. Napi kilométerszámláló nullázógombja. 12. Megvilágítás-szabályozó 13. Bal oldali irányjelz visszajelzés. 14. Azonnali megállásra figyelmeztet jelzés (STOP). 15. Jobb oldali irányjelz visszajelzés. 16. Szervizlámpa 17. Parkolófék, fékfolyadékszint és az elektronikus féker elosztó (REF) visszajelzés. 18. Blokkolásgátló (ABS) visszajelzés. 19. Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR) visszajelzés. 20. Nem becsatolt biztonsági öv visszajelzés. 21. Környezetvédelmi rendszer visszajelzés. 22. Légzsák visszajelzés 23. Utasoldali légzsák semlegesítve visszajelzés.* 24. Tompított fényszóró visszajelzés. 25. Távolsági fényszóró visszajelzés. 26. Els ködfényszóró visszajelzés 27. Hátsó ködlámpa visszajelzés 28. Motorolajnyomás

visszajelzés*. 29. Akkumulátortöltés visszajelzés*. * Rendeltetést l függ en. 19 A M KÖDÉS VISSZAJELZÉSEI Ha az alábbi figyelmeztet visszajelzések járó motornál folyamatosan világítanak vagy villognak, az m ködési rendellenességre utal. Bizonyos jelzések megjelenését hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kísérheti. Vegyük komolyan ezt a figyelmeztetést: forduljunk mihamarabb a legközelebbi PEUGEOTszervizhez. Ha az azonnali megállásra figyelmeztet STOP jelzés menet közben felvillan, azonnal meg kell állni; állítsuk le gépkocsinkat a lehet legbiztonságosabban. Azonnali megállásra figyelmeztet STOP jelzés Minden gyújtásráadáskor felvillan néhány pillanatra. Együtt jelenik meg a "motorolajnyomás"*, a "minimális fékfolyadékszint", az "elektronikus féker elosztó hiba", valamint a h t folyadékh mérséklet-kijelz visszajelzésekkel. Feltétlenül meg kell állni, ha a jelzés

járó motornál villog. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. A visszajelzés defekt esetén hangjelzés és a többfunkciós kijelz n megjelen , az érintett kereket jelöl üzenet kíséretében szintén kigyullad. 20 Szervizlámpa Minden gyújtásráadáskor felvillan néhány pillanatra. A hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében járó motornál is tovább világító vagy kigyulladó visszajelzés a következ kre utalhat: - az akkumulátor elégtelen töltése*, - az automata sebességváltó m ködési rendellenessége, - az indításgátló rendszer hibája, - a motor ellen rz rendszerének hibája, - a sebességellen rz rendszer (sebességszabályozó/-korlátozó) hibája, - a parkolássegít berendezés hibája, - a fényszórók automatikus bekapcsolása rendszer hibája, - a fényszórók automatikus beállítása rendszer hibája, - az elégtelen gumiabroncsnyomás érzékel rendszer hibája, - leeresztett gumiabroncs, - elhasználódott

távirányítóelem, - egy vagy több nyitott ajtó 10 km/óra feletti sebességnél, - a gázolaj adalékanyag-tartály minimális szintje (dízel), - motorolajhiány, - tartós városi közlekedés esetén (alacsony sebesség, torlódások, stb.) a részecskesz r kezd d eltömít dése (dízel) A sz r regenerálása érdekében, amint a forgalmi viszonyok lehet vé teszik, tanácsos legalább öt percig (a jelzés megsz ntéig) 60 km/órás vagy nagyobb sebességgel haladni. Amennyiben a jelzés továbbra is világít, forduljon PEUGEOT-szervizhez. A részecskesz r regenerálása során esetenként kattogó reléhangok hallhatók a m szerfalból. - víz jelenléte a gázolajsz r ben (dízel)*. Fennáll a befecskendez rendszer károsodásának veszélye. Haladéktalanul forduljon PEUGEOTszervizhez. - minimális h t folyadékszint*. Azonnal álljon meg! Figyelem! A folyadékszint pótlásakor várja meg, amíg a motor leh l. A h t rendszer nyomás alatt van. Az égési sérülések

elkerülése érdekében a rendszerben uralkodó nyomás lecsökkentéséhez csavarja ki a h t sapkát két fordulattal. Amikor a nyomás lecsökkent, vegye le a h t sapkát és egészítse ki a szintet. Forduljon PEUGEOTszervizhez * Rendeltetést l függ en. * Motortípustól függ en. A parkolófék, a minimális fékfolyadékszint és az elektronikus féker elosztó hibájának jelzése Együtt jelenik meg az azonnali megállásra figyelmeztet STOP jelzéssel. Minden gyújtásráadáskor felvillan néhány másodpercre. A hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladó jelzés a következ problémákra utalhat: - behúzott vagy rosszul kiengedett parkolófék, - a fékfolyadékszint túlzottan alacsony szintje (ha a visszajelzés kiengedett féknél is világít), - amennyiben az ABS visszajelzéssel egyidej leg jelenik meg, az elektronikus féker elosztó meghibásodása. Az utóbbi két esetben azonnal álljon meg! Forduljon

PEUGEOT-szervizhez. Nem megfelel en becsatolt vagy nem becsatolt biztonsági öv visszajelzés A visszajelzés gyújtásráadáskor gyullad ki, ha a vezet nem csatolta be az övét. Járó motornál és zárt ajtóknál a viszszajelzés 30 mp elteltével automatikusan kialszik. A biztonsági öv kicsatolása esetén: - 20 km/óra alatt a visszajelzés folyamatosan világít, - 20 km/óra felett a jelzés folyamatosan er söd hangjelzés kíséretében két percen át villog. Két perc elteltével a visszajelzés addig világít, amíg a vezet be nem csatolja az övét. Blokkolásgátló (ABS) rendszer visszajelzés Minden gyújtásráadáskor megjelenik néhány másodpercre. Ha a jelzés tovább világít vagy felvillan 12 km/h feletti sebességnél, az az ABS-rendszer m ködési rendellenességét jelzi. A gépjárm hagyományos fékrendszere fékszervóval továbbra is m köd képes. A jelzés megjelenését hangüzenet és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri.

Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR) visszajelzés Minden gyújtásráadáskor megjelenik néhány másodpercre. Amennyiben a jelzés nem sz nik meg vagy járó motornál, menet közben villan fel hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében, forduljon PEUGEOT-szervizhez. Járó motornál, menet közben a rendszer bekapcsolásakor a jelzés villog. Amennyiben kiiktatja a rendszert, a jelzés folyamatosan világít. Környezetvédelmi rendszer visszajelzés Minden gyújtásráadáskor megjelenik. A motor indítását követ néhány másodpercen belül ki kell aludnia. Járó motornál hangüzenet és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében történ megjelenése a környezetvédelmi rendszer meghibásodását jelzi. Forduljon miel bb PEUGEOT-szervizhez. 21 Légzsák visszajelzés A jelzés gyújtásráadáskor néhány másodpercre jelenik meg. A járó motornál hangüzenet és a

többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladó jelzés - a frontlégzsákok meghibásodására, vagy - az oldallégzsákok és függönylégzsákok meghibásodására utal. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Motorolajnyomás visszajelzés* Együtt jelenik meg az azonnali megállásra figyelmeztet STOP jelzéssel. Járó motornál történ kigyulladását hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Azonnal álljon meg! Amennyiben a ken rendszerben kevés az olaj, egészítse ki a szintet. Forduljon minél el bb PEUGEOTszervizhez. Utasoldali légzsák semlegesítve visszajelzés* Minden gyújtásráadáskor megjelenik néhány másodpercre. Ha az utasoldali légzsák semlegesítve van, a jelzés tovább világít. Amennyiben a jelzés villog, mindenképpen forduljon PEUGEOT-szervizhez. Akkumulátortöltés visszajelzés* Minden gyújtásráadáskor megjelenik néhány másodpercre. Járó motornál történ felvillanását hangüzenet és

a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Rendeltetést l függ en a visszajelzést a szervizlámpa helyettesítheti. Ez az alábbiakat jelentheti: - a tölt kör hibás, - az akkumulátor vagy az indítómotor sarui meglazultak, - a generátor szíja szakadt vagy laza, - a generátor hibás. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Izzítás visszajelzés dízelmotor esetén Gyújtásráadáskor néhány pillanatra gyullad ki. Várja meg, míg kialszik, és csak ezután m ködtesse az indítómotort. 22 Minimális üzemanyagszint jelzése A gyújtás ráadásakor néhány másodpercre villan fel. A jelzés megjelenését járó motornál hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. A jelzés megjelenését l még hozzávet leg 50 km-t tehet meg (az üzemanyagtartály kb. 60 literes) Motorolajnyomás riasztás* Együtt jelenik meg az azonnali megállásra figyelmeztet STOP jelzéssel. Járó motornál történ kigyulladását hangjelzés és a

többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Azonnal álljon meg! Amennyiben a ken rendszerben kevés az olaj, egészítse ki a szintet. Forduljon minél el bb PEUGEOTszervizhez. * Rendeltetést l függ en. H t folyadékh mérsékletjelz Motorolajh mérséklet-jelz Automata sebességváltókar helyzetjelz Park (parkolás) Reverse (hátramenet) Neutral (üres) Drive (vezetés) Mutató az A zónában: a h mérséklet megfelel . Mutató a B zónában: a h mérséklet túl magas. Az azonnali megállásra figyelmeztet STOP jelzés hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében villog. Azonnal álljon meg! Figyelem! A folyadékszint pótlásával várja meg, míg a motor leh l. A h t rendszer nyomás alatt van. Az égési sérülések elkerülése érdekében csavarja ki a h t sapkát két fordulattal a nyomás lecsökkentése érdekében. Amikor a nyomás lecsökkent, vegye le a h t sapkát és egészítse ki a folyadékszintet. Forduljon

PEUGEOT-szervizhez. Járó motornál az olaj h mérsékletét jelzi. Amennyiben a jelzés eléri a maximális fokbeosztást, a h mérséklet túl magas. Azonnal álljon meg! Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Kézi üzemmód: 1. kapcsolt fokozat 2. kapcsolt fokozat 3. kapcsolt fokozat 4. kapcsolt fokozat 5. kapcsolt fokozat* 6. kapcsolt fokozat* * Változattól függ en. 23 Túl alacsony vagy túl magas fordulatszámnál a kiválasztott sebességfokozat néhány másodpercig villog, majd a ténylegesen kiválasztott fokozat jelenik meg. KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉG KIJELZ JE Érvénytelen érték kézi üzemmódban Rosszul kiválasztott fokozat esetén jelenik meg (a váltókar két helyzet között van). Automata sebességváltó jelzései "SPORT" jelzés Az automata sebességváltó "SPORT" m ködési programjának kiválasztásakor jelenik meg. "HAVAS ÚT" jelzés Az automata sebességváltó "HAVAS ÚT" m ködési programjának

kiválasztásakor jelenik meg. 24 Gyújtásráadást követ en három funkciót biztosít egymás után: - karbantartásjelz , - motorolajszint-kijelz , - kilométerszámláló (összes és napi megtett kilométerek). Megjegyzés: a napi és az összesen megtett kilométerek száma harminc másodpercig kerül kijelzésre a gyújtás levételekor, a vezet oldali ajtó nyitásakor, valamint a gépjárm reteszelése és kireteszelése alkalmával. A sebességszabályozóra vagy -korlátozóra vonatkozó információkat is megjeleníti, ha valamelyik bekapcsolt állapotban van (lásd a vonatkozó fejezetet). Karbantartásjelz A gyártó karbantartási tervének megfelel en elvégzend legközelebbi átvizsgálás esedékességér l értesíti Önt. Az esedékesség mindig a számláló legutóbbi lenullázásától kezd d en kerül kiszámításra (lásd a kapcsolódó fejezetet). Az esedékességet két tényez határozza meg: - a megtett kilométerek száma, - a legutóbbi

átvizsgálás óta eltelt id . Megjegyzés: a két átvizsgálás között megtehet kilométerek száma a gépkocsit használó személy vezetési szokásainak függvényében változhat. M ködés Gyújtásráadást követ en 5 másodpercig a karbantartást szimbolizáló kulcs világít; az összkilométer-számláló a következ átvizsgálásig még megtehet kilométerek számát mutatja (kerekítve). Például: 4800 km-t tehet még meg a következ átvizsgálásig. Gyújtásráadáskor 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: Gyújtásráadás után 5 másodperccel az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kijelz az összkilométert vagy a napi megtett kilométert mutatja. Az átvizsgálás esedékessége túllépve. A kulcs minden gyújtásráadáskor 5 másodpercig villog. Például: Ön 300 km-rel túllépte az átvizsgálás esedékességét, gépjárm vének átvizsgálását nagyon gyorsan el kell végezni. Gyújtásráadáskor 5

másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: A következ átvizsgálás esedékessége 1000 km alatt van. Például: 900 km-t tehet még meg a következ átvizsgálásig. Gyújtásráadást követ en 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: 5 másodperccel a gyújtásráadást követ en az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kulcs szimbólum tovább világít. Mindez azt jelzi, hogy hamarosan el kell végeztetnie a soronkövetkez átvizsgálást. A kijelz az összes és a napi megtett kilométerek számát mutatja. 5 másodperccel gyújtásráadás után az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kulcs tovább világít. A kijelz az összkilométert vagy a napi megtett kilométert mutatja. Megjegyzés: a kulcs abban az esetben is kigyulladhat, ha Ön túllépte a kétévenkénti átvizsgálás esedékességét. A karbantartásjelz nullázása Az Ön PEUGEOT-szervizében ezt a m veletet minden átvizsgálás után

elvégzik. Amennyiben saját maga végezte el gépjárm ve átvizsgálását, a nullázási eljárás a következ :  vegye le a gyújtást,  nyomja meg a napi kilométerszámláló nullázógombját és tartsa lenyomva,  adja rá a gyújtást. A kilométerszámláló-kijelz visszaszámlálásba kezd. Ha a kijelz "=0" értéket jelez, engedje el a gombot; a kulcs elt nik. Fontos: amennyiben a m velet után le akarja csatolni az akkumulátort, reteszelje a gépjárm vet és várjon legalább 5 percet, ellenkez esetben a nullázást a rendszer nem érvényesíti. 25 Motorolajszint-kijelz A gyújtás ráadásakor, a szervizintervallum kijelzését követ en a motorolajszint látható néhány másodpercig. Megfelel olajszint Olajhiány A szervizlámpával együtt m ködésbe lép , hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében villogó "OIL" felirat a motort esetlegesen károsító olajhiányt jelez. Amennyiben az

olajszintmér -pálcával elvégzett ellen rzés is a szükségesnél alacsonyabb szintet mutat, forduljon PEUGEOT-szervizhez. Olajszintmér -pálca A pálcán 2 széls szintérték látható : - az "A" szintet soha ne lépje túl, - a "B" szintnél az olajbetölt nyiláson keresztül töltse fel a szintet a gépjárm számára el írt motorolajjal. A = maximális szint. B = minimális szint. Napi kilométerszámláló nullázógombja Az olajszint-visszajelz meghibásodása A villogó "OIL--" felirat a motorolajszint-mér meghibásodását jelzi. 26 Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Az olajszint ellen rzése csak abban az esetben ad megbízható eredményt, ha azt vízszintesen álló gépkocsin, legalább 15 perccel a motor leállítását követ en hajtja végre. Megvilágítás-szabályozó Ráadott gyújtásnál nyomjuk a gombot a nullák megjelenéséig. A gomb megnyomása a kilométerszámláló és - amennyiben bekapcsolt állapotban van - a

sebességszabályozó vagy -korlátozó megjelenítése közötti váltást teszi lehet vé. Felkapcsolt lámpáknál nyomjuk meg a gombot a m szerfal-megvilágítás er sségének változtatásához. Amikor a megvilágítás eléri a minimális (vagy maximális) beállítást, engedjük el a gombot, majd nyomjuk meg újra a növeléshez (vagy csökkentéshez). Amikor a megvilágítás elérte a kívánt er sséget, engedjük el a gombot. Túl alacsony vagy túl magas fordulatszámnál a kiválasztott sebességfokozat néhány másodpercig villog, majd a ténylegesen kiválasztott fokozat jelenik meg. KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉG KIJELZ JE Érvénytelen érték kézi üzemmódban Rosszul kiválasztott fokozat esetén jelenik meg (a váltókar két helyzet között van). Automata sebességváltó jelzései "SPORT" jelzés Az automata sebességváltó "SPORT" m ködési programjának kiválasztásakor jelenik meg. "HAVAS ÚT" jelzés Az automata

sebességváltó "HAVAS ÚT" m ködési programjának kiválasztásakor jelenik meg. 24 Gyújtásráadást követ en három funkciót biztosít egymás után: - karbantartásjelz , - motorolajszint-kijelz , - kilométerszámláló (összes és napi megtett kilométerek). Megjegyzés: a napi és az összesen megtett kilométerek száma harminc másodpercig kerül kijelzésre a gyújtás levételekor, a vezet oldali ajtó nyitásakor, valamint a gépjárm reteszelése és kireteszelése alkalmával. A sebességszabályozóra vagy -korlátozóra vonatkozó információkat is megjeleníti, ha valamelyik bekapcsolt állapotban van (lásd a vonatkozó fejezetet). Karbantartásjelz A gyártó karbantartási tervének megfelel en elvégzend legközelebbi átvizsgálás esedékességér l értesíti Önt. Az esedékesség mindig a számláló legutóbbi lenullázásától kezd d en kerül kiszámításra (lásd a kapcsolódó fejezetet). Az esedékességet két tényez határozza

meg: - a megtett kilométerek száma, - a legutóbbi átvizsgálás óta eltelt id . Megjegyzés: a két átvizsgálás között megtehet kilométerek száma a gépkocsit használó személy vezetési szokásainak függvényében változhat. M ködés Gyújtásráadást követ en 5 másodpercig a karbantartást szimbolizáló kulcs világít; az összkilométer-számláló a következ átvizsgálásig még megtehet kilométerek számát mutatja (kerekítve). Például: 4800 km-t tehet még meg a következ átvizsgálásig. Gyújtásráadáskor 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: Túl alacsony vagy túl magas fordulatszámnál a kiválasztott sebességfokozat néhány másodpercig villog, majd a ténylegesen kiválasztott fokozat jelenik meg. KOMBINÁLT KIJELZ EGYSÉG KIJELZ JE Érvénytelen érték kézi üzemmódban Rosszul kiválasztott fokozat esetén jelenik meg (a váltókar két helyzet között van). Automata sebességváltó jelzései "SPORT"

jelzés Az automata sebességváltó "SPORT" m ködési programjának kiválasztásakor jelenik meg. "HAVAS ÚT" jelzés Az automata sebességváltó "HAVAS ÚT" m ködési programjának kiválasztásakor jelenik meg. 24 Gyújtásráadást követ en három funkciót biztosít egymás után: - karbantartásjelz , - motorolajszint-kijelz , - kilométerszámláló (összes és napi megtett kilométerek). Megjegyzés: a napi és az összesen megtett kilométerek száma harminc másodpercig kerül kijelzésre a gyújtás levételekor, a vezet oldali ajtó nyitásakor, valamint a gépjárm reteszelése és kireteszelése alkalmával. A sebességszabályozóra vagy -korlátozóra vonatkozó információkat is megjeleníti, ha valamelyik bekapcsolt állapotban van (lásd a vonatkozó fejezetet). Karbantartásjelz A gyártó karbantartási tervének megfelel en elvégzend legközelebbi átvizsgálás esedékességér l értesíti Önt. Az esedékesség mindig a

számláló legutóbbi lenullázásától kezd d en kerül kiszámításra (lásd a kapcsolódó fejezetet). Az esedékességet két tényez határozza meg: - a megtett kilométerek száma, - a legutóbbi átvizsgálás óta eltelt id . Megjegyzés: a két átvizsgálás között megtehet kilométerek száma a gépkocsit használó személy vezetési szokásainak függvényében változhat. M ködés Gyújtásráadást követ en 5 másodpercig a karbantartást szimbolizáló kulcs világít; az összkilométer-számláló a következ átvizsgálásig még megtehet kilométerek számát mutatja (kerekítve). Például: 4800 km-t tehet még meg a következ átvizsgálásig. Gyújtásráadáskor 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: Gyújtásráadás után 5 másodperccel az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kijelz az összkilométert vagy a napi megtett kilométert mutatja. Az átvizsgálás esedékessége túllépve. A kulcs minden

gyújtásráadáskor 5 másodpercig villog. Például: Ön 300 km-rel túllépte az átvizsgálás esedékességét, gépjárm vének átvizsgálását nagyon gyorsan el kell végezni. Gyújtásráadáskor 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: A következ átvizsgálás esedékessége 1000 km alatt van. Például: 900 km-t tehet még meg a következ átvizsgálásig. Gyújtásráadást követ en 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: 5 másodperccel a gyújtásráadást követ en az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kulcs szimbólum tovább világít. Mindez azt jelzi, hogy hamarosan el kell végeztetnie a soronkövetkez átvizsgálást. A kijelz az összes és a napi megtett kilométerek számát mutatja. 5 másodperccel gyújtásráadás után az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kulcs tovább világít. A kijelz az összkilométert vagy a napi megtett kilométert mutatja. Megjegyzés: a kulcs abban

az esetben is kigyulladhat, ha Ön túllépte a kétévenkénti átvizsgálás esedékességét. A karbantartásjelz nullázása Az Ön PEUGEOT-szervizében ezt a m veletet minden átvizsgálás után elvégzik. Amennyiben saját maga végezte el gépjárm ve átvizsgálását, a nullázási eljárás a következ :  vegye le a gyújtást,  nyomja meg a napi kilométerszámláló nullázógombját és tartsa lenyomva,  adja rá a gyújtást. A kilométerszámláló-kijelz visszaszámlálásba kezd. Ha a kijelz "=0" értéket jelez, engedje el a gombot; a kulcs elt nik. Fontos: amennyiben a m velet után le akarja csatolni az akkumulátort, reteszelje a gépjárm vet és várjon legalább 5 percet, ellenkez esetben a nullázást a rendszer nem érvényesíti. 25 Gyújtásráadás után 5 másodperccel az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kijelz az összkilométert vagy a napi megtett kilométert mutatja. Az átvizsgálás

esedékessége túllépve. A kulcs minden gyújtásráadáskor 5 másodpercig villog. Például: Ön 300 km-rel túllépte az átvizsgálás esedékességét, gépjárm vének átvizsgálását nagyon gyorsan el kell végezni. Gyújtásráadáskor 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: A következ átvizsgálás esedékessége 1000 km alatt van. Például: 900 km-t tehet még meg a következ átvizsgálásig. Gyújtásráadást követ en 5 másodpercig a kijelz az alábbiakat mutatja: 5 másodperccel a gyújtásráadást követ en az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kulcs szimbólum tovább világít. Mindez azt jelzi, hogy hamarosan el kell végeztetnie a soronkövetkez átvizsgálást. A kijelz az összes és a napi megtett kilométerek számát mutatja. 5 másodperccel gyújtásráadás után az összkilométer-számláló visszaáll normál m ködésre és a kulcs tovább világít. A kijelz az összkilométert vagy a napi megtett

kilométert mutatja. Megjegyzés: a kulcs abban az esetben is kigyulladhat, ha Ön túllépte a kétévenkénti átvizsgálás esedékességét. A karbantartásjelz nullázása Az Ön PEUGEOT-szervizében ezt a m veletet minden átvizsgálás után elvégzik. Amennyiben saját maga végezte el gépjárm ve átvizsgálását, a nullázási eljárás a következ :  vegye le a gyújtást,  nyomja meg a napi kilométerszámláló nullázógombját és tartsa lenyomva,  adja rá a gyújtást. A kilométerszámláló-kijelz visszaszámlálásba kezd. Ha a kijelz "=0" értéket jelez, engedje el a gombot; a kulcs elt nik. Fontos: amennyiben a m velet után le akarja csatolni az akkumulátort, reteszelje a gépjárm vet és várjon legalább 5 percet, ellenkez esetben a nullázást a rendszer nem érvényesíti. 25 Motorolajszint-kijelz A gyújtás ráadásakor, a szervizintervallum kijelzését követ en a motorolajszint látható néhány másodpercig. Megfelel

olajszint Olajhiány A szervizlámpával együtt m ködésbe lép , hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében villogó "OIL" felirat a motort esetlegesen károsító olajhiányt jelez. Amennyiben az olajszintmér -pálcával elvégzett ellen rzés is a szükségesnél alacsonyabb szintet mutat, forduljon PEUGEOT-szervizhez. Olajszintmér -pálca A pálcán 2 széls szintérték látható : - az "A" szintet soha ne lépje túl, - a "B" szintnél az olajbetölt nyiláson keresztül töltse fel a szintet a gépjárm számára el írt motorolajjal. A = maximális szint. B = minimális szint. Napi kilométerszámláló nullázógombja Az olajszint-visszajelz meghibásodása A villogó "OIL--" felirat a motorolajszint-mér meghibásodását jelzi. 26 Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Az olajszint ellen rzése csak abban az esetben ad megbízható eredményt, ha azt vízszintesen álló gépkocsin, legalább 15

perccel a motor leállítását követ en hajtja végre. Megvilágítás-szabályozó Ráadott gyújtásnál nyomjuk a gombot a nullák megjelenéséig. A gomb megnyomása a kilométerszámláló és - amennyiben bekapcsolt állapotban van - a sebességszabályozó vagy -korlátozó megjelenítése közötti váltást teszi lehet vé. Felkapcsolt lámpáknál nyomjuk meg a gombot a m szerfal-megvilágítás er sségének változtatásához. Amikor a megvilágítás eléri a minimális (vagy maximális) beállítást, engedjük el a gombot, majd nyomjuk meg újra a növeléshez (vagy csökkentéshez). Amikor a megvilágítás elérte a kívánt er sséget, engedjük el a gombot. FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP A megtett útról (hatótávolság, üzemanyag-fogyasztás) egyidej információkat nyújtó rendszer. "A" monokróm képerny A fedélzeti számítógép által közölt adatok a következ k: Nullázás - hatótávolság, Az adatok megjelenítése - pillanatnyi

fogyasztás, - megtett távolság, - átlagfogyasztás,  A fedélzeti számítógép adatainak egymást követ megjelenítéséhez nyomja meg az ablaktörl kapcsolókar végén található gombot.  Az átlagfogyasztás és az átlagsebesség értékének lenullázásához nyomja meg két másodpercnél hosszabban a kapcsolót. - átlagsebesség. 27 FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP Az adatok megjelenítése A megtett útról (hatótávolság, üzemanyag-fogyasztás, stb.) egyidej információkat nyújtó rendszer "C" monokróm képerny Színes képerny 28 - útvonal "2" adatlap a következ adatokkal: - megtett távolság, - átlagfogyasztás, - átlagsebesség, a második útvonalon. Az útvonal nullázása  A fedélzeti számítógép különböz információs adatlapjainak egymást követ megjelenítéséhez nyomja meg az ablaktörl kapcsolókar végén található gombot: - egyidej információkat tartalmazó adatlap a következ adatokkal: -

hatótávolság, - pillanatnyi fogyasztás, - megteend út,  A kívánt útvonal kijelzését követ en nyomja meg két másodpercnél hosszabban a kapcsolót. - útvonal "1" adatlap a következ adatokkal: - megtett távolság, - átlagfogyasztás, - átlagsebesség, az els útvonalon. Az "1"-es és "2"-es útvonal egymástól függetlenek, használatuk mindenben megegyezik. Az "1"-es például a napi, a "2"-es pedig a havi számítások elvégzéséhez használható. Néhány meghatározás Hatótávolság (km vagy mérföld) A tartályban érzékelt üzemanyag-mennyiséggel a következ tankolásig megtehet kilométerek számát mutatja az utolsóként megtett kilométerek átlagfogyasztása alapján. A kijelzett érték a gépjárm sebességét l vagy a domborzati viszonyoktól függ en jelent s mértékben változhat. Pillanatnyi üzemanyagfogyasztás (l/100km vagy km/l vagy mérföld/gallon) Az utóbbi másodpercek alatt

fogyasztott üzemanyag átlagmennyisége. A funkció csak 30 km/óra sebesség felett kerül kijelzésre. Átlagfogyasztás (l/100km vagy km/l vagy mérföld/gallon) Amikor a hatótávolság 30 km alá csökken, a képerny n vonalak jelennek meg. Legkevesebb 5 liter üzemanyag tankolása után megtörténik a hatótávolság kiszámítása, és amint az meghaladja a 100 km-t, az érték kijelzésre kerül. Ha menet közben a kijelz n számok helyett tartósan vízszintes vonalak láthatók, forduljon PEUGEOT-szervizhez. A számítógép legutóbbi lenullázása óta fogyasztott üzemanyag átlagmennyisége. Megteend távolság (km vagy mérföld) A végs úti célig megteend távolság. Ha a célravezetés bekapcsolt állapotban van, a navigációs rendszer folyamatosan újraszámolja, ellenkez esetben a felhasználó adja meg. Ha a távolság nincs megadva, a kijelz n a számok helyett vonalak jelennek meg. Átlagsebesség (km/óra vagy mérföld/ óra) A fedélzeti számítógép

utolsó nullázásától számított átlagsebesség (ráadott gyújtásnál). Megtett távolság (km vagy mérföld) A fedélzeti számítógép legutóbbi nullázása óta megtett kilométerek száma. 29 A "FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP" MENÜ A rendszer általános információkat nyújt a gépjárm egyes berendezéseinek állapotáról, így pl.: figyelmeztetések naplója, funkciók állapota, stb. "C" képerny  A f menübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" gombot.  A "Fedélzeti számítógép" menü kiválasztásához nyomja meg el bb a nyilat, majd az "OK" gombot. "DIAGNOSZTIKA" MENÜ Színes képerny  A f menübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" gombot.  A "Diagnosztika" menü kiválasztásához forgassa a forgókapcsolót, majd nyomja meg. Figyelmeztetések naplója Az aktív figyelmeztet üzeneteket jeleníti meg egymást követ en a többfunkciós képerny n.

Funkciók állapota A gépjárm funkcióinak aktív ill. inaktív állapotáról tájékoztat Úti célig megteend távolság bevitele Megadhatja a célállomásig megteend távolság közelít értékét. 30  A "Fedélzeti számítógép" menüben válassza ki az alábbi alkalmazások egyikét:  A "Diagnosztika" menüben válassza ki az alábbi alkalmazások egyikét: "A" MONOKRÓM KÉPERNY (RD4 autórádió nélkül) Bemutatás Az alábbi információkat jeleníti meg: - óra, - dátum, - küls h mérséklet* (villog jeges út veszélye esetén), - nyílászárók (ajtók, csomagtartó.) ellen rzése, - az ideiglenesen kijelzett figyelmeztet üzenetek (pl. "Depollution system faulty/Környezetvédelmi rendszer hiba") vagy információk (pl.: "Automatic headlamp lighting activated/Fényszórók automatikus bekapcsolása aktív") az "ESC" gomb megnyomásával törölhet k, - fedélzeti számítógép (lásd a

kapcsolódó fejezetet). * Kizárólag légkondicionálóval. Paraméterek beállítása A képerny kezeléséhez három gomb áll rendelkezésére: - "ESC" kilépés az éppen folyamatban lév m veletb l, - "MENU" menük és almenük megjelenítése, - "OK" a kívánt menü vagy almenü kiválasztása. F menü A f menü különböz menüinek megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot: - a gépjárm konfigurálása, - opciók, - a kijelz konfigurálása, - nyelvek, - mértékegységek. A kívánt menü kiválasztásához nyomja meg az "OK" gombot. 31 A gépjárm konfigurálása A menü kiválasztását követ en a következ funkciók bekapcsolását és semlegesítését végezheti el: - tolatáskor m ködésbe lép ablaktörl (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - kísér világítás (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - parkolássegít berendezés (lásd a "Vezetés" cím

fejezetet). Opciók Az "Options" (Opciók) menü kiválasztását követ en lefuttathatja a berendezések állapotvizsgálatát (bekapcsolva, kikapcsolva, hibás). A kijelz beállítása A "Display configuration" (Kijelz beállítása) menü kiválasztását követ en a következ beállításokat végezheti el : - év, - hónap, - nap, - óra, - perc, - 12 vagy 24 órás üzemmód. Egy adott beállítás kiválasztását követ en megváltoztatásához nyomja meg az "OK" gombot. Várjon tíz másodpercet a módosított adatok mentéséhez, vagy törléshez használja az "ESC" billenty t. Ezt követ en a képerny visszatér a folyamatos kijelzéshez. 32 Nyelv kiválasztása A "Language" (Nyelv) menü kiválasztását követ en megváltoztathatja a képerny kijelzésének nyelvét (francia, olasz, flamand, portugál, brazíliai portugál, német, angol, spanyol). Mértékegységek A "Choose units" (Mértékegységek)

menü kiválasztását követ en a következ adatok mértékegységét változtathatja meg: - h mérséklet (°C vagy °F), - üzemanyag-fogyasztás (l/100, mérföld/gallon vagy km/l). Biztonsági okokból a paraméterek beállítását a vezet nek a gépjárm álló helyzetében kell elvégeznie. "A" MONOKRÓM KÉPERNY Bemutatás Az RD4 autórádió vezérl konzolján keresztül az alábbi információkat jeleníti meg: - óra, - dátum, - küls h mérséklet* (villog jeges út veszélye esetén), - audio-hangforrások (rádió, CD, stb.) kijelzései, - nyílászárók (ajtók, csomagtartó.) ellen rzése, - az ideiglenesen kijelzett figyelmeztet üzenetek (pl. "Depollution system faulty/Környezetvédelmi rendszer hiba") vagy információk (pl.: "Automatic headlamp lighting activated/Fényszórók automatikus bekapcsolása aktív") az "ESC" gomb megnyomásával törölhet k, - fedélzeti számítógép (lásd a kapcsolódó fejezetet).

F menü A gépjárm A f menühöz való hozzáféréshez nyomja meg a "MENU" gombot, majd a következ elemek legördítéséhez nyomja meg a "" vagy "" billenty t: - rádió-CD, - a gépjárm konfigurálása, - opciók, - a kijelz beállítása, - nyelvek, - mértékegységek. A kívánt menü kiválasztásához nyomja meg az "OK" gombot. A "Gépjárm konfigurálása" menü kiválasztását követ en a következ funkciók be- és kikapcsolását végezheti el: - tolatáskor m ködésbe lép ablaktörl (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - kísér világítás (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - parkolássegít berendezés (lásd a "Vezetés" cím fejezetet). Rádió-CD Bekapcsolt RD4 rádió esetén a "Rádió-CD" menü kiválasztását követ en a rádió, a CD-lejátszó és a CD-váltó használatához kapcsolódó funkciókat kapcsolhatja be, illetve ki.

(Rádiófunkciók: RDS követés, REG üzemmód, CD és CD-váltó funkciók: m sorszámok elejének lejátszása, véletlenszer lejátszás, CD ismétlés). A "Rádió-CD" alkalmazással kapcsolatos b vebb információkat az "Audio- és telekommunikációs eszközök" cím fejezet RD4 cím részében olvashatja el. Opciók Az "Options" (Opciók) menü kiválasztását követ en lefuttathatja a berendezések állapotvizsgálatát (bekapcsolva, kikapcsolva, hibás). * Kizárólag légkondicionálóval. konfigurálása 33 A kijelz beállítása A "Display configuration" (Kijelz beállítása) menü kiválasztását követ en a következ beállításokat végezheti el: - év, - hónap, - nap, - óra, - perc, - 12 vagy 24 órás üzemmód. Egy adott beállítás kiválasztását követ en megváltoztatásához nyomja meg a "" vagy "" billenty ket. Az el z vagy következ beállításra lépéshez a ""

vagy "" billenty ket használhatja. A módosított adatok mentéséhez és a visszatéréshez a folyamatban lév alkalmazáshoz nyomja meg az "OK" gombot, vagy törléshez használja az "ESC" gombot. 34 Nyelv kiválasztása A "Language" (Nyelv) menü kiválasztását követ en megváltoztathatja a képerny kijelzésének nyelvét (francia, olasz, flamand, portugál, brazíliai portugál, német, angol, spanyol). Mértékegységek A "Choose units" (Mértékegységek) menü kiválasztását követ en a következ adatok mértékegységét változtathatja meg: - h mérséklet (°C vagy °F), - üzemanyag-fogyasztás (l/100, mérföld/gallon vagy km/l). Biztonsági okokból a paraméterek beállítását a vezet nek a gépjárm álló helyzetében kell elvégeznie. "C" MONOKRÓM KÉPERNY (RD4 autórádió nélkül) Paraméterek beállítása F menü A f menühöz való hozzáféréshez nyomja meg a "MENU"

(MENÜ) gombot: - fedélzeti számítógép (lásd a kapcsolódó fejezetet), - személyes beállítások - konfigurálás. Bemutatás Az alábbi információkat jeleníti meg: - óra, - dátum, - küls h mérséklet (villog jeges út veszélye esetén), - nyílászárók (ajtók, csomagtartó, stb) ellen rzése, - az ideiglenesen kijelzésre kerül figyelmeztet üzenetek (például: "Emission control system faulty/Környezetvédelmi rendszer hiba") vagy információk (például: "Automatic lighting active/Fényszórók automatikus bekapcsolása aktív") az "ESC" gomb megnyomásával törölhet k a kijelz r l, - fedélzeti számítógép (lásd a kapcsolódó fejezetet). A képerny kezeléséhez három billenty és egy kijelöl gomb áll a rendelkezésére: - "MENU" a f menü megjelenítéséhez, - "MODE" az éppen futó alkalmazás megváltoztatásához (fedélzeti számítógép, dátum), - "ESC" a folyamatban lév m

velet befejezéséhez, - A kijelöl gomb forgatása: helyváltoztatás a képerny n vagy beállítás módosítása, - A kijelöl gomb megnyomása: választás jóváhagyása. A kívánt menü kiválasztásához forgassa a kijelöl gombot, majd megnyomásával hagyja jóvá választását. "Személyes beállítások konfigurálás" menü A menü kiválasztását követ en a következ funkciókhoz férhet hozzá: - a gépjárm paramétereinek meghatározása, - a kijelz konfigurálása, - nyelv kiválasztása. 35 A gépjárm paramétereinek meghatározása A menü kiválasztását követ en a következ funkciók bekapcsolását és semlegesítését végezheti el: - tolatáskor m ködésbe lép ablaktörl (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - kísér világítás és id tartama (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - parkolássegít berendezés (lásd a "Vezetés" cím fejezetet). Példa: "Kísér világítás id

tartamának beállítása" A kijelz konfigurálása A menü kiválasztását követ en a következ m veleteket végezheti el: - videofényer beállítása, - dátum és pontos id beállítása, - mértékegységek kiválasztása. Nyelv kiválasztása A menü kiválasztását követ en megváltoztathatja a képerny kijelzésének nyelvét (német, angol, spanyol, francia, olasz, flamand, portugál, brazíliai portugál). A beállítás kiválasztását követ en nyomja meg a kijelöl gombot. A kijelzett érték megváltoztatásához forgassa a kijelöl gombot. A módosított adat rögzítéséhez és a következ beállításra való lépéshez a kijelöl gombot, vagy kilépéshez az "ESC" gombot nyomja meg. Biztonsági okokból a többfunkciós képerny konfigurálását a vezet csak a gépjárm álló helyzetében végezheti. 36 "C" MONOKRÓM KÉPERNY F menü Vezérl gombok Kijelzés a képerny n Az alábbi információkat jeleníti meg: - óra,

- dátum, - küls h mérséklet* (jegesedés veszélye esetén villog), - nyílászárók ellen rzése (ajtók, motorháztet , .), - audiohangforrások (rádió, CD, .), - fedélzeti számítógép kijelzései (lásd a kapcsolódó fejezetet). Ideiglenesen figyelmeztet (például: "Emission control system faulty/ Környezetvédelmi rendszer hiba") vagy tájékoztató üzenetek (például: "Automatic lighting active/Fényszórók automatikus bekapcsolása aktív") megjelenítésére is szolgál. Ezek az "ESC" gomb megnyomásával törölhet k. * Kizárólag légkondicionáló berendezés esetén. Az RD4 autórádió vezérl konzolján a következ lehet ségek állnak rendelkezésére:  a f menübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" gombot,  a képerny n látható elemek áttekintéséhez nyomja meg a "" vagy "" gombot,  az éppen futó alkalmazás (fedélzeti számítógép, audiohangforrás, stb.)

megváltoztatásához nyomja meg a "MODE" gombot,  egy adott beállítási érték megváltoztatásához nyomja meg a "" vagy "" gombot,  jóváhagyáshoz nyomja meg az "OK" gombot, vagy  a folyamatban lév m veletb l történ kilépéshez nyomja meg az "ESC" gombot.  A f menübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" gombot: - audiofunkciók, - fedélzeti számítógép (lásd a kapcsolódó fejezetet), - személyes beállítások - konfigurálás, - telefon (kihangosító).  A kívánt menü kiválasztásához nyomja meg a "" vagy "" gombot, majd jóváhagyáshoz az "OK" gombot. "Audiofunkciók" menü Ha az RD4 autórádió be van kapcsolva, az "autórádió-CD" menü kiválasztását követ en az adott audioeszköz használatához kapcsolódó funkciókat (rádió: RDS, REG, RádióText; CD-lejátszó vagy CD-váltó: introscan, véletlenszer

lejátszás, CD ismételt lejátszása) kapcsolhatja be vagy ki. Az "Audiofunkciók" használatáról b vebbet az "Audio- és telekommunikációs eszközök" fejezet RD4-re vonatkozó részében olvashat. "Fedélzeti számítógép" menü A menü kiválasztását követ en a gépjárm állapotára vonatkozó információkat tekintheti meg (figyelmeztetések naplója, funkciók állapota, stb.) 37 Példa: a kísér világítás id tartamának beállítása  Nyomja meg a "" vagy "" gombot, majd a kívánt menü kiválasztásához az "OK" gombot. "Személyes beállítások konfigurálás" menü A menü kiválasztását követ en a következ funkciókhoz férhet hozzá: - gépjárm paramétereinek meghatározása, - kijelz beállítása, - nyelv kiválasztása. A gépjárm paramétereinek meghatározása A menü kiválasztását követ en a következ berendezéseket kapcsolhatja be vagy ki: -

hátramenetben m ködésbe lép ablaktörl (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - kísér világítás (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - parkolássegít berendezés (lásd a "Vezetés" cím fejezetet).  Nyomja meg a "" vagy "" gombot, majd a "Világítás és jelzés" sor kiválasztásához az "OK" gombot. Nyelv kiválasztása A menü kiválasztását követ en a kijelzés nyelvét módosíthatja (német, angol, spanyol, francia, olasz, flamand, portugál, brazíliai portugál). "Telefon" menü  A kívánt érték beállításához (15, 30 vagy 60 másodperc) nyomja meg a "" vagy "" gombot, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az "OK" gombot.  Az "OK" mez kiválasztásához nyomja meg a "" vagy "" gombot, majd hagyja jóvá, vagy az "ESC" gomb megnyomásával törölje. 38 A kijelz

beállításai A menü kiválasztását követ en a következ k beállítását végezheti el: - videofényer beállítása, - dátum és pontos id beállítása, - mértékegységek beállítása. Ha az RD4 autórádió be van kapcsolva, e menü kiválasztását követ en beállíthatja Bluetooth kihangosító szettjét (összehangolás), megtekintheti a különböz telefonos listákat (hívások listája, szolgáltatások, stb.) és kezelheti a hívásait (felvesz, letesz, egyidej hívások, titkosított üzemmód, stb.) A "Telefon" használatáról b vebbet az "Audio- és telekommunikációs eszközök" fejezet RD4-re vonatkozó részében olvashat. Biztonsági okokból a többfunkciós képerny beállítását a vezet kizárólag a gépjárm álló helyzetében végezheti. SZÍNES KÉPERNY F menü Az RT4 GPS rádiótelefon bekapcsolásakor a következ alkalmazásokhoz kapcsolódó menük közül választhat: - fedélzeti navigációs rendszer, -

célravezetés térképpel, - közlekedési információk, - audio-hangforrások (autórádió, CD, Jukebox, stb.), - névjegyzékek és a telefon funkciói, - a képerny konfigurálása és a gépjárm berendezéseinek beállítása, - videó megjelenítése, - gépjárm -diagnosztika (figyelmeztetések naplója és funkciók állapota). Kijelzés a képerny n A gyújtás ráadását követ en az alábbi információkat jeleníti meg automatikusan és közvetlenül: - óra, - dátum, - küls h mérséklet (a fagyveszélyre üzenet figyelmeztet). Ideiglenesen kijelzett figyelmeztet (például : "Fuel level low/Alacsony üzemanyagszint") vagy a gépjárm állapotára vonatkozó üzenetek (pl.: "Automatic lighting active/Fényszórók automatikus bekapcsolása aktív") megjelenítésére is szolgál. Ezek az "ESC" gomb megnyomásával törölhet k. Vezérl gombok Az RT4 GPS rádiótelefon vezérl konzolján a következ alkalmazások közül

választhat:  a f menübe való belépéshez nyomja meg a "MENU" (MENÜ) gombot,  a kiválasztójel mozgatásához fordítsa el a forgókapcsolót,  jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót, vagy  a folyamatban lév m veletb l történ kilépéshez és az el z kijelzéshez történ visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot. A fenti alkalmazásokról b vebbet az "Audio- és telekommunikációs eszközök" fejezet RT4 rádiótelefonra vonatkozó részében olvashat. 39 A nyelv kiválasztása A "Language choice" (Nyelv beállítása) menü kiválasztását követ en a következ paraméterekhez férhet hozzá: - a kijelzések, az információk és a hangutasítások nyelvének kiválasztása (francia, angol, olasz, portugál, spanyol, német, holland). "Konfigurálás" menü  A f menübe való belépéshez nyomja meg a RT4 GPS rádiótelefon "MENU" (MENÜ) gombját,  A "Configuration"

(Konfigurálás) menü kiválasztásához forgassa, majd jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. A menü kiválasztását követ en a következ funkciókhoz férhet hozzá: A kijelz beállítása A "Display configuration" (Kijelz beállítása) menü kiválasztását követ en a következ paraméterekhez férhet hozzá: - a kijelzéshez rendelkezésre álló színek kiválasztása, - a kijelz fényerejének és kontrasztjának beállítása, - a dátum és az óra beállítása (12 vagy 24 órás id formátum, percállítás GPS-en), - mértékegységek kiválasztása (h mérséklet Celsius- vagy Fahrenheit-fokban, üzemanyag-fogyasztás "l/100"-ban, "mérföld/gallon"-ban vagy "km/l"-ben kifejezve). Hangok A "Sounds" (Hangok) menü kiválasztását követ en a következ paraméterekhez férhet hozzá: - a hangutasítások beállítása, - a hangképzés beállítása (a javaslatok és egyéb üzenetek hangereje, férfi vagy

n i hang), - az AUX küls eszköz csatlakozó aktiválása. 40 A gépjárm paramétereinek meghatározása A "Define the vehicle parameters" (A gépjárm paramétereinek meghatározása) menü kiválasztását követ en bizonyos vezetési és kényelmi berendezések be- és kikapcsolását végezheti el: - parkolássegít berendezés (lásd a "Vezetés" cím fejezetet). - hátramenetbe kapcsoláskor bekapcsolódó hátsó ablaktörl (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet), - kísér világítás (lásd a "Tájékozódás" cím fejezetet). Példa : a kísér világítás id tartamának beállítása  a "Lighting configuration" (Világítás beállítása) menü kiválasztásához forgassa, majd jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. A hangképzés hangjának (férfi vagy n i) vagy a rendszer nyelvének megváltoztatásához az RT4 GPS rádiótelefont újra kell inicializálni és ismét be kell kapcsolni.

Biztonsági okokból a többfunkciós képerny beállítását a vezet csak és kizárólag álló gépjárm vön végezheti. "Videó" menü  Válassza ki a "Duration of the "follow-me-home" lighting" (Kísér világítás id tartama) sort, majd hagyja jóvá.  Válassza ki a kívánt értéket és nyomja meg a kapcsolót.  A kívánt érték beállításához (15, 30 vagy 60 másodperc) forgassa, majd nyomja meg a kapcsolót.  Jóváhagyáshoz válassza az "OK" mez t és nyomja meg a kapcsolót. A keszty tartóban található három videocsatlakozóra egy-egy videoberendezést (videomagnót, digitális fényképez gépet, DVD-lejátszót, stb.) csatlakoztathat A videokijelzés csak a gépjárm álló helyzetében lehetséges. A menü kiválasztását követ en a következ k közül választhat: - "Activate video mode" (Videoüzemmód bekapcsolása): a videó ki- és bekapcsolásához, - "Video parameters"

(Videobeállítások): a kijelzésformátum, a fényer , a kontraszt és a színek beállítása.  A videokijelzés kikapcsolásához nyomja meg a "MODE" vagy "DARK" gombot.  A videóétól eltér hangforrás kiválasztása a "SOURCE" gomb megnyomásával történik. 41 Használati tanácsok  Amennyiben az autó hosszabb ideig állt a napon és a bels leveg felforrósodott, szell ztessük át az utasteret. A leveg hozam-szabályozót megfelel en állítsuk be, hogy az utastér leveg cseréje biztosított legyen. A leveg hozam kapcsoló 0 állásában (rendszer kikapcsolva) a h komfort nem biztosított. A gépjárm mozgásából adódó gyenge légáram ilyenkor is érzékelhet .  Az egyenletes leveg elosztás biztosítása érdekében ügyeljünk arra, hogy a szélvéd alján elhelyezett leveg bemeneti rácsot, a szell z nyílásokat, az els ülések alatti leveg kimeneteket és a csomagtartóban, a rekesz mögött található

légbefúvókat semmi se takarja el. Gondoskodjunk arról, hogy az utastéri sz r jó állapotban legyen. A sz r elemek cseréjét rendszeresen végezzük el. Ha a környezeti viszonyok szükségessé teszik, cseréljük ket a normálisnál gyakrabban. SZELL ZTETÉS 1. 2. A szélvéd pára- és jégmentesít fúvókái. Az els ajtóüvegek pára- és jégmentesít fúvókái. 3. 4. 5. 6. 42 Oldalsó szell z nyílások. Középs szell z nyílások. Leveg befúvás az els utasok lábterébe. Leveg befúvás a hátsó utasok lábterébe. Ha már szükségtelennek ítéljük, haladéktalanul kapcsoljuk ki a hátsó szélvéd és a küls visszapillantók jégmentesítését, mivel az alacsonyabb áramfogyasztás csökkenti a felhasznált üzemanyag mennyiségét. MANUÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS 4. A leveg elosztás beállítása Szélvéd és oldalsó ablakok. Szélvéd , oldalsó ablakok és utasok lábtere. Utasok lábtere. (zárt szell z nyílások) Középs és

oldalsó szell z nyílások. A légkondicionáló kizárólag járó motornál m ködik. 1. A h tés be- és kikapcsolása A h tés zárt ablakok mellett minden évszakban hatékonyan használható. Nyáron az utastér h mérsékletének csökkentése, télen, 0°C felett a páramentesítés hatékonyságának növelése érdekében célszer bekapcsolni. Nyomjuk meg a kapcsolót, a jelz lámpa kigyullad. A h tés nem m ködik a leveg mennyiség-szabályozó kapcsoló (3) "0" helyzetében. 2. A h mérséklet beállítása A leveg elosztás szabályozása a kapcsoló középs ("" jellel jelölt) helyzetbe állításával is lehetséges. Forgassuk a kapcsolót tetszés szerint a kék (hideg) tartományból a piros (meleg) felé. 3. A leveg mennyiség beállítása A kívánt komfortérzethez szükséges leveg mennyiséget a kapcsoló 1-es és 4-es helyzet közötti forgatásával állíthatjuk be. 43 5. Leveg Leveg beáramlása / keringetése A bels

leveg keringetésével a küls szagok és a füst utastérbe történ bejutását akadályozhatjuk meg. A küls leveg beáramlásával elkerülhetjük vagy megszüntethetjük a szélvéd és az oldalsó ablakok bepárásodását. A leveg keringetése a légkondicionáló berendezéssel együtt használva növeli annak teljesítményét h tés esetén. Nedves éghajlatú környezetben használva a leveg keringetése az ablakok bepárásodását eredményezheti. Az 5-ös gomb megnyomása lehet vé teszi a bels leveg keringetését. Ezt a jelz lámpája világítása jelzi Az utastéri leveg elhasználódása és a páraképz dés megel zése érdekében, amint arra módunk nyílik, az 5-ös gomb újbóli megnyomásával tegyük ismét lehet vé a küls leveg beáramlását. A jelz lámpa kialszik. 44 6. Hátsó szélvéd és visszapillantó tükrök jégmentesítése A kapcsoló megnyomásával kapcsolhatjuk be a hátsó szélvéd és a küls visszapillantó tükrök f tését. A

túlzott áramfogyasztás elkerülése érdekében a f tés automatikusan kikapcsol. A jégmentesítés a gomb ismételt megnyomásával kapcsolható vissza. A jégmentesítés a gomb ismételt megnyomásával az automatikus kikapcsolás el tt is leállítható. A szélvéd gyors páramentesítése A szélvéd és az oldalablakok gyors pára- vagy jégmentesítése érdekében: - a leveg elosztás kapcsolót állítsuk "Szélvéd és oldalsó ablakok" helyzetbe, - a h mérséklet (2) és leveg mennyiségszabályozó (3) kapcsolókat állítsuk a vezérl felületen található "Szélvéd és oldalsó ablakok" szimbólumon megjelenített maximum helyzetbe, - zárjuk el a középs szell z nyílásokat, - állítsuk az 5-ös leveg beáramlás kapcsolót "Küls leveg beáramlása" helyzetbe (az 5-ös gomb jelz lámpája kialszik), - kapcsoljuk be a légkondicionáló berendezést az 1-es gomb megnyomásával. Bizonyos rendkívüli igénybevételt jelent

használati körülmények között (er s emelked n, meleg id ben történ vontatás) a légkondicionáló kikapcsolásával növelhet a motor teljesítménye, javítható a gépjárm vontatási képessége. A légkondicionáló hatékony m ködésének biztosítása érdekében csukott ablakokkal használjuk a rendszert. A légkondicionáló rendszer nem tartalmaz klórt, így nem károsítja bolygónk ózonrétegét. A megfelel m ködés biztosítása érdekében havonta egy-két alkalommal 5-10 percre kapcsoljuk be a légkondicionáló berendezést. A páralecsapódásból származó víz egy erre a célra szolgáló csövön át hagyja el a légkondicionáló rendszert, így álló helyzetben a gépjárm alatt kisebb víztócsa keletkezhet. A légkondicionáló megfelel m ködésének biztosítása érdekében a rendszert rendszeresen ellen riztetni kell. Ha a légkondicionáló berendezés nem h t, ne kapcsoljuk be, és forduljunk PEUGEOT-szervizhez. KÉTZÓNÁS AUTOMATA

LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS A légkondicionáló kizárólag járó motornál m ködik. Automata üzemmód 1. Automata komfortprogram Nyomjuk meg az "AUTO" gombot. Az "AUTO" jelzés kigyullad. Javasoljuk, hogy ezt az üzemmódot használja: a beállított komfortértéknek megfelel en automatikusan és optimálisan szabályozza valamennyi funkciót, az utastér h mérsékletét, a leveg hozamot, a leveg elosztását és keringetését. A rendszer zárt ablakok mellett minden évszakban hatékonyan használható. Hideg motornál a túlzott mennyiség hideg leveg beáramlásának megakadályozása érdekében a leveg hozam csak fokozatosan éri el az optimális szintet. 2. Vezet oldali beállítás 3. Utasoldali beállítás A vezet és az els utas tetszés szerint állíthatják be a h mérsékletet. A kijelz n látható érték a h komfort egy adott szintjét jelzi, nem pedig egy Celsius vagy Fahrenheit fokban megadott pontos h mérsékletet. Az érték

növeléséhez vagy csökkentéséhez fordítsuk jobbra, illetve balra az 2-es vagy 3-es kapcsolót. A 21-es érték körüli beállítás optimális h komfortot biztosít. Az egyéni igényekt l függ en a 18-as és 24-es érték közötti beállítás a leggyakoribb. Az optimális h komfort elérése érdekében ajánlatos elkerülni, hogy a jobb és bal oldali beállítás értéke között 3-nál nagyobb legyen az eltérés. Az utastér maximális h téséhez vagy f téséhez 15-nél alacsonyabb és 27-nél magasabb érték is beállítható a kapcsoló elfordításával a "LO" , illetve a "HI" felirat megjelenéséig. Ha a gépjárm be történ beszálláskor a bels h mérséklet a h komforthoz szükségesnél jóval alacsonyabb vagy magasabb, a kijelzett h mérsékleti értéket a kívánt komfortérzet gyorsabb elérése érdekében sem érdemes változtatni. A rendszer automatikusan és a lehet legrövidebb id n belül egyenlíti ki a h mérsékleti

különbséget. 4. Automata pára- és jégmentesít program A szélvéd és az oldalsó ablakok gyors pára- és jégmentesítéséhez (nedvesség, nagyszámú utas, ónos es , stb.) az automata komfortprogram elégtelennek bizonyulhat Ilyenkor válasszuk az automata páraés jégmentesít programot. A rendszer automatikusan szabályozza a h tést, a leveg hozamot, és gondoskodik a beáramló leveg optimális elosztásáról a szélvéd és az oldalsó ablakok felé. A program leállításához nyomjuk meg ismét a 4-es vagy az AUTO gombot. A visszajelzés kialszik és megjelenik az "AUTO" jelzés. 45 Kézi m ködtetés A beállítás módosításával kívánságunk szerint eltérhetünk a rendszer által javasolt beállítástól. A többi funkció vezérlése azonban továbbra is automatikusan történik. Az "AUTO" gomb lenyomásával térhetünk vissza teljesen automata üzemmódba. 5. A h tés be- és kikapcsolása A gomb megnyomásával állíthatjuk

le a leveg h tését. Kerüljük ennek az üzemódnak a huzamosabb használatát (fennáll a pára-, szag-, nedvességképz dés kockázata). A légkondicionáló automatikus üzemmódjához való visszatérés érdekében, amint arra módunk van, nyomjuk meg ismét a gombot. Ekkor a kijelz n az "A/C" felirat látható. 6. A leveg elosztás beállítása A gomb egymást követ megnyomásával a leveg elosztást az alábbiak szerint állíthatjuk be: - a szélvéd és az oldalsó ablakok (pára- vagy jégmentesítés), - a szélvéd , az oldalsó ablakok és az utasok lábtere, - az utasok lábtere, - a középs és oldalsó szell z nyílások és az utasok lábtere, - a középs és oldalsó szell z nyílások felé. 46 7. A leveg hozam beállítása A leveg hozam csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomjuk meg a "kis ventilátor" vagy a "nagy ventilátor" gombot. A leveg hozam ventilátor szimbólumának lapátjai a kívánt érték

függvényében telnek meg fénnyel. 8. Leveg -beáramlás / Leveg -keringetés A gomb megnyomása elindítja a bels leveg keringetését. A leveg -keringetés szimbóluma (8) megjelenik. A keringetéssel megakadályozható a kellemetlen szagok és a füst bejutása az utastérbe. Kerüljük a bels leveg keringetése funkció tartós használatát (páraképz dés, az utastér leveg min ségének romlása). A párásodás elkerülése érdekében amint lehetséges, a gomb ismételt megnyomásával tegyük lehet vé a küls leveg beáramlását. 9. A hátsó szélvéd és a visszapillantó tükrök jégmentesítése A gomb megnyomásával kapcsolható be a hátsó szélvéd és a küls visszapillantó tükrök jégmentesítése. A 9-es gomb jelz lámpája kigyullad. A túlzott áramfogyasztás elkerülése érdekében a jégmentesít funkció automatikusan kikapcsol. A gomb újbóli megnyomásával az automatikus leállás el tt is kikapcsolható. 10. A rendszer semlegesítése

Tartsuk lenyomva a 7-es "kis ventilátor" leveg hozam gombot, amíg a ventilátor szimbólum el nem t nik. A m velet a hátsó szélvéd jégmentesítésének (9) kivételevével a légkondicionáló rendszer valamennyi funkcióját kikapcsolja. A h komfort ekkor nem biztosított. A gépjárm haladásából adódó gyenge légbefúvás azonban továbbra is érzékelhet . A 7-es "kis ventilátor" leveg hozam gomb vagy az AUTO gomb ismételt megnyomásával a rendszer a kikapcsolás el tti értékekkel újra bekapcsolható. Bizonyos rendkívüli igénybevételt jelent használati körülmények között (er s emelked n, meleg id ben történ vontatás) a légkondicionáló kikapcsolásával növelhet a motor teljesítménye, javítható a gépjárm vontatási képessége. A légkondicionáló hatékony m ködésének biztosítása érdekében csukott ablakokkal használjuk a rendszert. A légkondicionáló rendszer nem tartalmaz klórt, így nem károsítja

bolygónk ózonrétegét. A megfelel m ködés biztosítása érdekében havonta egy-két alkalommal 5-10 percre kapcsoljuk be a légkondicionáló berendezést. A páralecsapódásból származó víz egy erre a célra szolgáló csövön át hagyja el légkondicionáló rendszert, így álló helyzetben a gépjárm alatt kisebb víztócsa keletkezhet. A légkondicionáló rendszer megfelel m ködésének biztosítása érdekében rendszeresen végeztessük el ellen rzését. Ha a légkondicionáló berendezés nem h t, ne kapcsoljuk be, és forduljunk PEUGEOT-szervizhez. 47 VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK Behajtás - belülr l :  ráadott gyújtásnál húzzuk hátrafelé az A kapcsolót. - kívülr l :  reteszeljük a gépjárm vet a távirányító vagy a kulcs segítségével. Megjegyzés: amennyiben a viszapillantó tükröket az A kapcsoló hátrahúzásával hajtottuk be, nem hajlanak ki, ha a gépjárm vet a távirányítóval vagy a kulccsal reteszeljük ki. Ehhez ismét

meg kell húzni az A kapcsolót Elektromos beállítású küls visszapillantó tükrök Beállítás  Állítsuk az A gombot jobbra vagy balra a megfelel visszapillantó tükör kiválasztása érdekében.  A beállításhoz mozgassuk a B gombot a négy irányba.  Állítsuk vissza az A gombot középs helyzetbe. 48 Kihajtás - belülr l :  ráadott gyújtásnál húzzuk hátrafelé az A kapcsolót. - kívülr l :  reteszeljük a gépjárm vet a távirányító vagy a kulcs segítségével. A küls visszapillantó tükrök be- és kihajtása funkció semlegesítését PEUGEOTszervizben kell elvégeztetni. A holttér csökkentése érdekében a vezet oldali viszszapillantó tükör küls része (a pontokkal határolt terület) aszférikus. A vezet - és utasoldali visszapillantó tükörben látható tárgyak a valóságban közelebb vannak, mint az a tükörben t nik. A hátulról érkez gépjárm vek valós távolságának helyes megbecsléséhez mindezt

figyelembe kell venni. Automata nappali/éjszakai helyzet bels visszapillantó tükör Automatikus és fokozatos átmenetet biztosít a nappali és az éjszakai körülményeknek megfelel m ködési helyzet között. A vakítás elkerülése érdekében a bels visszapillantó tükör automatikusan elsötétül a hátulról jöv fényer függvényében. Kivilágosodik, ha a fényer (az Ön után haladó gépkocsi fényszórójának fénye, napsütés.) csökken, biztosítva ezzel az optimális kilátást M ködés Adjuk rá a gyújtást és nyomjuk meg az 1-es kapcsolót: - a 2-es jelz lámpa világít (kapcsoló benyomva): automatikus m ködés. - a 2-es jelz lámpa nem világít: automatikus m ködés kikapcsolva. A tükör teljesen világos marad. Sajátosság Az optimális kilátás érdekében a gépkocsival történ man verezés során a visszapillantó tükör automatikusan kivilágosodik a hátrameneti fokozat kapcsolásakor. Bels visszapillantó tükör A bels

visszapillantó tükörnek két állása van: - nappali (normál), - éjszakai (a vakítás ellen). Átkapcsoláshoz egyik helyzetb l a másikba húzzuk vagy toljuk meg a visszapillantó tükör alsó szélén lév kart. A KORMÁNYKERÉK MAGASSÁGÁNAK ÉS MÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA Álló helyzetben reteszeljük ki a kormányoszlopot az A kar meghúzásával. Állítsuk be a kormánykerék magasságát és mélységét. Az A kar ütközésig történ benyomásával reteszeljük. 49 Automata nappali/éjszakai helyzet bels visszapillantó tükör Automatikus és fokozatos átmenetet biztosít a nappali és az éjszakai körülményeknek megfelel m ködési helyzet között. A vakítás elkerülése érdekében a bels visszapillantó tükör automatikusan elsötétül a hátulról jöv fényer függvényében. Kivilágosodik, ha a fényer (az Ön után haladó gépkocsi fényszórójának fénye, napsütés.) csökken, biztosítva ezzel az optimális kilátást M ködés Adjuk

rá a gyújtást és nyomjuk meg az 1-es kapcsolót: - a 2-es jelz lámpa világít (kapcsoló benyomva): automatikus m ködés. - a 2-es jelz lámpa nem világít: automatikus m ködés kikapcsolva. A tükör teljesen világos marad. Sajátosság Az optimális kilátás érdekében a gépkocsival történ man verezés során a visszapillantó tükör automatikusan kivilágosodik a hátrameneti fokozat kapcsolásakor. Bels visszapillantó tükör A bels visszapillantó tükörnek két állása van: - nappali (normál), - éjszakai (a vakítás ellen). Átkapcsoláshoz egyik helyzetb l a másikba húzzuk vagy toljuk meg a visszapillantó tükör alsó szélén lév kart. A KORMÁNYKERÉK MAGASSÁGÁNAK ÉS MÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA Álló helyzetben reteszeljük ki a kormányoszlopot az A kar meghúzásával. Állítsuk be a kormánykerék magasságát és mélységét. Az A kar ütközésig történ benyomásával reteszeljük. 49 ELS ÜLÉSEK 1. Hosszirányú

beállítás Emeljük meg a kart, és toljuk az ülést a kívánt helyzetbe el re vagy hátra. 2. A vezet ülés és az utasülés magasságának beállítása Húzzuk a kart felfelé, vagy toljuk lefelé a kívánt helyzet eléréséig. 3. A háttámla d lésszögének beállítása Toljuk a kart hátrafelé. 4. "Repül gép" típusú lehajtható asztalka Az els ülések háttámláján pohártartóval ellátott asztalka áll rendelkezésünkre. 50 5. A fejtámla magasságának és d lésszögének beállítása Felemeléshez húzzuk felfelé. Kivételhez nyomjuk meg az A nyelvet és húzzuk felfelé. A fejtámla visszahelyezéséhez illeszszük be a fejtámla rúdjait a nyílásokba a háttámla tengelyével azonos irányban. Leengedéshez egyszerre nyomjuk meg az A nyelvet és a fejtámlát. A fejtámla merevítését olyan fogazattal látták el, mely az esetleges ütközések során az utasok biztonságának érdekében megakadályozza, hogy a fejtámla

leereszkedjen. A beállítás akkor megfelel , ha a fejtámla fels széle a fejtet magasságában van. 6. Könyökl k A könyökl k lehajthatók és leszerelhet k. Leszerelésükhöz nyomjuk meg a könyökl és az ülés oldala között található gombot, és húzzuk meg a könyökl t. 8. Ülésf tés-kapcsoló 7. Tárolófiókok A gépkocsiban minden els ülés alatt tárolófiók található. - Nyitáshoz emeljük meg és húzzuk el re. - Kiemeléshez húzzuk ki ütközésig, nyomjuk meg a sínek végét, emeljük meg a fiókot, majd húzzuk ki teljesen. - Visszahelyezéskor a rögzítéshez ütközéskor nyomjuk meg a tárolófiók tetejét. Járó motornál nyomjuk meg a kapcsolót. A h mérséklet szabályozása automatikusan történik. A f tést a kapcsoló ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni. Megjegyzés: az ülésf tés bekapcsolására vonatkozó utasítást a memória két percig tárolja a gyújtás levételét követ en. Az els utasoldali ülés alatt a

padlólemez kialakítása lehet vé teszi egy els segélydoboz és egy (kis méret ) elakadásjelz háromszög tárolását. A hátsó fejtámláknak van egy használati (fels ) és egy tárolási helyzete (alsó). A fejtámlákat ki is lehet szerelni. A fejtámla kiemeléséhez állítsuk a fejtámlát fels helyzetbe, és nyomjuk meg a reteszel elemet (oldalsó ülés) vagy a két csapot (középs ülés). A fiókokba ne helyezzünk súlyos tárgyakat! Soha ne közlekedjünk kiszerelt fejtámlákkal; legyenek mindig a helyükön, megfelel en beállítva. HÁTSÓ FEJTÁMLÁK Döntéshez nyomjuk el re vagy hátra a fejtámla alsó részét. 51 HÁTSÓ ÜLÉSEK Oldalsó ülés ledöntése Hosszirányú beállítás* Beszállás a 3. üléssorba Helyezzük alsó helyzetbe a fejtámlát. Ha szükséges, toljuk hátra az ülést az A kar segítségével. Döntsük a háttámlát az ül lapra a B heveder segítségével. Megjegyzés: felülr l megnyomva lehet ségünk van a

háttámlát ebben a helyzetben rögzíteni (kiszerelés). A hátsó lábak kireteszeléséhez húzzuk felfelé a C hevedert. Hajtsuk össze az ülést. Emeljük meg az A kart és csúsztassuk az ülést el re vagy hátra. A háttámla d lésszögének beállítása Húzzuk meg az ülés elején jobb vagy bal oldalon található B hevedert, majd állítsuk be a háttámla d lésszögét. A reteszeléshez engedjük el a hevedert. A háttámla d lésszögének a 3. üléssorból vagy a csomagtérb l történ beállításához húzzuk meg az ülés hátulján található B hevedert. Megjegyzés: a pótülés d lésszögének beállítása és döntése elvégezhet az ülés hátsó részén jobb vagy bal oldalon található B heveder segítségével. 52 Kiszállás a 3. üléssorból, illetve az üléssor ledöntése a csomagtérb l Helyezzük alsó helyzetbe a fejtámlát. Döntsük a háttámlát az ül lapra a B heveder segítségével. Megjegyzés: felülr l megnyomva lehet

ségünk van a háttámlát ebben a helyzetben rögzíteni (kiszerelés). A hátsó lábak kireteszeléséhez húzzuk felfelé a C hevedert. Hajtsuk össze az ülést. * Kivéve a pótülést. Középs ülés asztalka helyzetben Helyezzük alsó helyzetbe a fejtámlát. Döntsük a háttámlát az ül lapra a B heveder segítségével. Rendelkezésünkre áll egy asztalka négy palacktartóval, két tolltartóval és egy irattartóval. Pótülés ledöntése Középs ülés ledöntése Helyezzük alsó helyzetbe a fejtámlát. Döntsük a háttámlát az ül lapra a B heveder segítségével. Megjegyzés: felülr l megnyomva lehet ségünk van a háttámlát ebben a helyzetben rögzíteni (kiszerelés). A hátsó lábak kireteszeléséhez húzzuk felfelé a C hevedert. Hajtsuk össze az ülést. Közlekedéshez kössük a rögzít hevedert (mely az egyik els ülés térképzsebében található) az egyik oldalon az F szállítófogantyúhoz, a másikon pedig valamelyik els

fejtámla rúdjához. Helyezzük alsó helyzetbe a fejtámlát. Húzzuk meg hátrafelé a B hevedert (mely az ülés hátsó részén található a jobb vagy a bal oldalon), majd a kireteszeléshez nyomjuk meg a háttámlát, s közben végig húzzuk a hevedert. Döntsük le a háttámlát az ül lapra. Megjegyzés: felülr l megnyomva lehet ségünk van a háttámlát ebben a helyzetben rögzíteni (kiszerelés). M ködtessük felfelé a két D kart a hátsó lábak kireteszeléséhez. Hajtsuk össze az ülést. Közlekedéshez kössük a rögzít hevedert (mely a pótülés térképzsebében található) az egyik oldalon az F szállítófogantyúhoz, a másik oldalon a hátsó könyökl kapaszkodó-fogantyújához. 53 Ülés kiszerelése Döntsük le az ülést. Billentsük el az ülés alatt lev két piros E kart az els lábak kireteszeléséhez. Emeljük fel és távolítsuk el az ülést az F szállítófogantyú segítségével. A 3. üléssorban tegyük helyükre a

rögzítések takarófedeleit, így sima felület csomagtér-padlólemezt kapunk. Ülés beszerelése A 3. üléssorban el ször távolítsuk el a padlólemezen lév rögzítések takarófedeleit egy kis csavarhúzó segítségével. A 3. üléssor üléseinek visszahelyezése el tt, ha szükséges, toljuk el re a 2. üléssor üléseit Ellen rizzük, hogy semmi ne takarja el a padlólemezen lév rögzítéseket és ezáltal ne akadályozza az üléslábak megfelel reteszel dését. Emeljük meg az ülést az F szállítófogantyú segítségével. Helyezzük el az els lábakat a rögzítésekbe, majd reteszeljük azokat a két piros E kar segítségével. Reteszelt Kireteszelt A hátsó lábak reteszel désének ellenrzéséhez húzzuk felfelé a C hevedert. Billentsük hátra a döntött ülést. 54 A hátsó lábak automatikusan reteszel dnek. Ellen rizzük az ülés megfelel reteszel dését. Emeljük fel az ülés háttámláját, de el bb reteszeljük ki a B heveder

meghúzásával. A pótülések reteszeléséhez nyomjuk meg a két D kart. Az üléshuzat hosszú élettartamának biztosítása érdekében id r l-id re döntsük a háttámlát az ül lapra. Ne helyezzünk csomagokat a ledöntött ülésekre. Az ülések ki- és beszerelése, illetve szállítása során soha ne a beállítóhevedereket, hanem a kimondottan ezt a célt szolgáló szállítófogantyút használjuk. A VARIÁLHATÓ ÜLÉSEK KÜLÖNBÖZ ELRENDEZÉSEI A gépjárm és az ülések kialakításának köszönhet en az utastér elrendezése számos variációt kínál. Kényelmi és praktikus szempontokat ötvöz elrendezési módok: Az oldalsó ülések a 2. vagy a 3 üléssorba, jobb és bal oldalra egyaránt beszerelhet k. A 2. üléssor középs ülésének eltávolítását követ en a többi ülést átrendezhetjük a nagyobb kényelem érdekében 5 személyes A 2. üléssor középs helyén elhelyezked középs ülés a 3. üléssor bal széls helyére is

beszerelhet Ebben az esetben a 3. üléssor bal hátsó övét kell használnunk anélkül, hogy átbújtatnánk a hevederterel n. A 3. üléssorba akár két pótülés is beszerelhet , akár jobb, akár bal oldalra. 4 személyes asztalka helyzettel A meglév elrendezés megváltoztatásához szükséges beavatkozásokat álló gépjárm nél végezzük (lásd az "Ülések" fejezetet). 55 5 személyes, középs üléssel a 3. üléssorban Hosszú tárgyak szállítása 56 4 személyes, oldalsó üléssel a 3. üléssorban Nagy térfogatú teher szállítása 6 személyes egy pótüléssel és a középs 3. üléssorban üléssel a 5 személyes asztalka helyzettel és egy pótüléssel 7 személyes két pótüléssel 5 személyes két ledöntött pótüléssel GYERMEKÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSÁGOK Az autó tervezésekor a PEUGEOT mindvégig figyelmet fordított a gyermekek védelmére, gyermekeink biztonsága azonban t lünk is függ. A

maximális biztonság érdekében vegyük figyelembe az alábbi néhány tanácsot: - a 2003/20 sz. irányelvvel összhangban a 12 éven aluli vagy 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket a gépkocsi biztonsági övvel vagy ISOFIX rögzítésekkel* ellátott ülésein elhelyezett, szabványos, a gyermek testsúlyához igazodó gyermekülésben kell szállítani, - statisztikailag bizonyított, hogy a gyermekek szállítása a gépjárm hátsó ülésein a legbiztonságosabb, - 9 kg-os testsúly alatt a gyermekeket az els és a hátsó üléseken egyaránt "menetiránynak háttal" kell szállítani. A PEUGEOT azt javasolja, hogy a gyermekeket a gépjárm hátsó ülésein szállítsa: - "menetiránynak háttal" 2 éves korig, - "menetiránnyal szemben" 2 éves kortól. 58 GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL "Menetiránynak háttal" Amennyiben "menetiránynak háttal" szerelünk be gyermekülést az els utasülésre,

az utasoldali légzsákot* mindig semlegesítenünk kell, ellenkez esetben az esetlegesen m ködésbe lép légzsák a gyermek súlyos vagy halálos sérülését okozhatja. * A gyermekek szállítására vonatkozó szabályok országonként eltér ek lehetnek. Kérjük, érdekl djön a hazájában hatályos rendelkezésekr l. * Változattól függ en. "Menetiránnyal szemben" Amennyiben "menetiránnyal szemben" szerelünk be gyermekülést az els utasülésre, a gépjárm ülését a hosszirányú beállítás középs helyzetébe állítsuk, függ leges háttámlával, az utasoldali légzsákot pedig hagyjuk bekapcsolt állapotban*. Hosszirányú beállítás középs helyzete A PEUGEOT ÁLTAL AJÁNLOTT GYERMEKÜLÉSEK A PEUGEOT a hárompontos biztonsági övvel rögzíthet jes választékát kínálja: gyermekülések tel- 0 csoport: születést l 10 kg-ig 0+ csoport: születést l 13 kg-ig L1 "BRITAX Babysure" (E11 0344117) Menetiránynak

háttal szerelhet be. L2 "RÖMER Baby-Safe Plus" (E1 03301146) Menetiránynak háttal szerelhet be. 1., 2 és 3 csoport: 9-36 kg L3 "KIDDY Life" (E1 03301135) A 9 - 18 kg közötti testsúlyú gyermekek biztonsága érdekében a PEUGEOT feltétlenül javasolja a gyermekülés háttámlájának használatát. Utasoldali légzsák OFF* 2. és 3 csoport: 15-36 kg L4 "RECARO Start" (E1 03301108). * Változattól függ en. L5 "KLIPPAN Optima" (E17 030007) 6 éves kortól (kb. 22 kg) elegend a magasító használata. 59 A PEUGEOT ÁLTAL AJÁNLOTT GYERMEKÜLÉSEK A PEUGEOT a hárompontos biztonsági övvel rögzíthet jes választékát kínálja: gyermekülések tel- 0 csoport: születést l 10 kg-ig 0+ csoport: születést l 13 kg-ig L1 "BRITAX Babysure" (E11 0344117) Menetiránynak háttal szerelhet be. L2 "RÖMER Baby-Safe Plus" (E1 03301146) Menetiránynak háttal szerelhet be. 1., 2 és 3 csoport: 9-36 kg L3

"KIDDY Life" (E1 03301135) A 9 - 18 kg közötti testsúlyú gyermekek biztonsága érdekében a PEUGEOT feltétlenül javasolja a gyermekülés háttámlájának használatát. Utasoldali légzsák OFF* 2. és 3 csoport: 15-36 kg L4 "RECARO Start" (E1 03301108). * Változattól függ en. L5 "KLIPPAN Optima" (E17 030007) 6 éves kortól (kb. 22 kg) elegend a magasító használata. 59 BIZTONSÁGI ÖVVEL RÖGZÍTHET GYERMEKÜLÉSEK ELHELYEZÉSE Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az európai szabályozás (2000/3 sz. irányelv) szerint az Ön gépjárm vének mely ül helyeire és milyen feltételekkel szerelhet be biztonsági övvel rögzíthet , egy vagy több súlycsoport számára megfelel , univerzális (a) gyermekülés A gyermek súlya és korcsoportja 13 kg alatt (0(b) és 0+ csoport) ≈ 1 éves korig 9 - 18 kg (1. csoport) ≈ 1-3 éves kor 15 - 25 kg (2. csoport) ≈ 3-6 éves kor 22 - 36 kg (3. csoport) ≈ 6-10 éves kor U U(R)

U U(R) U U(R) U U(R) U U U U U U U U L1, L2 L3 L3, L4, L5 L3, L4, L5 Oldalsó 2. üléssor oldalsó ülés U U U U Oldalsó 2. üléssor középs ülés U U U U Ül hely 1. üléssor Els utasülés (c) - Fix ülés - Állítható magasságú ülés (R) 2. üléssor Oldalsó Szélre vagy középre igazított ülés Középs Középs ülés Oldalsó Pótülés 3. üléssor 60 (a) Univerzális gyermekülés: biztonsági övvel valamennyi gépjárm be beszerelhet gyermekülés. (b) 0. csoport : születést l 10 kg-os testsúlyig. (c) Miel tt gyermekülést szerelne be erre a helyre, tájékozódjon a hazájában hatályos rendelkezésekr l. U: Biztonsági övvel rögzíthet , univerzális, "menetiránynak háttal" és/ vagy "menetiránnyal szemben" beszerelhet gyermekülés. U (R) : Ugyanaz, mint az U esetében, a gépjárm ülését maximális magasságra kell beállítani. L- : az adott ül helyre kizárólag a felsorolt

gyermekülések szerelhet k be (rendeltetést l függ en). NÉHÁNY JÓTANÁCS A GYERMEKÜLÉSEKR L A gyermekülés nem megfelel beszerelése a gépjárm be jelent sen csökkenti a gyermek védelmét az esetleges ütközéseknél. Még rövidebb utak során is ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv vagy a gyermekülés hevedere a lehet legszorosabban illeszkedjen a gyermek testéhez. A gyermekülés "menetiránnyal szemben" történ optimális beszerelése érdekében gy z djön meg arról, hogy a gyermekülés háttámlája a gépjárm ülésének háttámlájához támaszkodik-e, illetve, hogy a fejtámla nincs-e útban. Amennyiben el kell távolítania a fejtámlát, gondoskodjon megfelel elhelyezésér l vagy rögzítésér l, nehogy hirtelen fékezés esetén elszabaduljon. 10 év alatt gyermeket kizárólag abban az esetben szállítson az els utasülésen "menetiránnyal szemben", ha a hátsó ül helyeket már más gyermekek elfoglalták, vagy ha a

hátsó ülések használhatatlanok, illetve nincsenek beszerelve. Amennyiben az els utasülésre "menetiránynak háttal" szerel be gyermekülést, semlegesítse az utasoldali légzsákot*, ellenkez esetben a légzsák m ködésbe lépése a gyermek sérülését vagy halálát okozhatja. Magasító beszerelése A biztonsági öv mellkasi részének a gyermek vállához kell illeszkednie, anélkül, hogy érintené a nyakát. Gy z djön meg arról, hogy az öv hasi része valóban a gyermek combjain fekszik-e. A PEUGEOT háttámlával és vállmagasságban övvezet vel ellátott ülésmagasítók használatát javasolja. Biztonsági okokból: - soha ne hagyjon egy vagy több gyermeket felügyelet nélkül a járm ben, - soha ne hagyjon gyermeket vagy állatot zárt ablakok mellett er s napfénynek kitett járm ben, - soha ne hagyja a kulcsait a járm ben, a gyermek által elérhet helyen. Az ajtók véletlen kinyitásának elkerülése érdekében használja a

"biztonsági gyermekzárat"*. A hátsó ablakokat csak egyharmad részig nyissa ki.* Szereljen fel oldalsó napellenz ket a hátsó ablakokra, hogy óvja gyermekeit a napsugaraktól. * Változattól függ en. 61 "ISOFIX" RÖGZÍTÉSEK Az ülések* szabványos ISOFIX rögzít elemekkel rendelkeznek. Az ülés háttámlája és ül lapja között található két gy r r l van szó. Az ISOFIX gyermeküléseken két reteszel elem található, amelyek könnyedén a gy r kre kapcsolódnak. Az ISOFIX rögzít rendszer a gyermekülés könny , biztonságos és gyors beszerelését teszi lehet vé. A pótülések nem rendelkeznek Isofix rögzítésekkel. ISOFIX gyermekülés beszereléséhez a harmadik üléssorba a 2. üléssorból az egyik széls ülést át kell áthelyezni a harmadik sorba. 62 * Változattól függ en. A PEUGEOT ÁLTAL AJÁNLOTT ÉS GÉPJÁRM VÉBE SZABVÁNYOSAN BESZERELHET ISOFIX GYERMEKÜLÉSEK KIDDY ISOFIX RÖMER Duo Plus ISOFIX 0+

csoport: születést l 13 kg-ig 1. csoport : 9 - 18 kg 1. csoport : 9 - 18 kg A 2. és 3 üléssorba menetiránynak háttal szerelhet be. Menetiránnyal szemben, kizárólag a 2. üléssorba szerelhet be Kizárólag menetiránnyal szemben szerelhet be. A 2. üléssorban a széls üléseket középre kell igazítani A gyermekülés vázának a megfelel els ülés háttámlájához kell támaszkodnia. A 3. üléssorban a gyermekülés vázának a 2 üléssor széls ülésének háttámlájához kell támaszkodnia A gépjárm els ülését a hosszirányú beállítás középs helyzetébe kell állítani. A fels heveder nélkül rögzíthet . A váz három d lésszögbe állítható: ül , pihen és fekv helyzet. Az els ülést úgy állítsa be, hogy a gyermek lába ne érjen a háttámlához. Ezek a gyermekülések a gépjárm ISOFIX-rögzítésekkel nem rendelkez üléseire is beszerelhet k. Ebben az esetben a gyermekülést mindig a hárompontos biztonsági övvel kell az

üléshez rögzíteni A gyermekülés beszerelésekor kövesse a gyártó használati útmutatójának utasításait. 63 TÁVIRÁNYÍTÓS KULCS A kulcs ki- és behajtása Kireteszelés A kulcs ki- és behajtásához nyomja meg az A gombot.  A C gomb egyszeri megnyomása a gépjárm kireteszelését teszi lehet vé. A m veletet az irányjelz k kb. két másodpercig tartó gyors villogása jelzi. Ezzel egyid ben a küls visszapillantó tükrök kihajlanak. Egyszer A távirányító a gépjárm reteszelését, szuperreteszelését és kireteszetelését, a gépjárm helyzetének meghatározását, valamint a küls visszapillantó tükrök ki- és behajtását teszi lehet vé. A kulcs a keszty tartózár, a tanksapkafedél, az utasoldali légzsák semlegesít kapcsoló, a gyermekzár és a gyújtásráadás mechanikus, egymástól független m ködtetését teszi lehet vé. A kulcs a vezet oldali ajtózár elektromos m ködtetésével lehet vé teszi az ajtók és a

csomagtér reteszelését, szuperreteszelését, illetve kireteszelését, valamint a küls visszapillantó tükrök behajtását és kihajtását. Amennyiben az egyik els ajtó vagy a csomagtérajtó nyitott helyzetben van, a központi reteszelés nem végezhet el. 64 reteszelés A távirányítóval  A B gomb egyszeri megnyomása a gépjárm reteszelését teszi lehet vé.  A B gomb két másodpercnél hosszabb megnyomása az ablakok automatikus zárását is lehet vé teszi. A m veleteket az irányjelz k kb. két másodpercig tartó folyamatos világítása jelzi. Ezzel egyid ben a küls visszapillantó tükrök behajlanak. A kulccsal  A gépjárm reteszeléséhez fordítsa el a kulcsot a vezet oldali ajtó zárjában. A m veletet az irányjelz k kb. két másodpercig tartó folyamatos világítása jelzi. Ezzel egyid ben a küls visszapillantó tükrök behajlanak. Szuperreteszelés Szuperreteszelés esetén az ajtók küls és bels vezérl i nem m ködnek. A központi

zár utastéri kapcsolóját is semlegesíti. A távirányítóval  A B gomb egyszeri megnyomása a gépjárm reteszelését teszi lehet vé, a B gomb két másodpercnél hosszabb megnyomására az ablakok automatikusan záródnak.  A gomb öt másodpercen belüli másodszori megnyomására a gépjárm szuperreteszel dik. A m veleteket az irányjelz k kb. két másodpercig tartó folyamatos világítása jelzi. A kulccsal  A gépjárm reteszeléséhez fordítsa el a kulcsot a vezet oldali ajtó zárjában.  A gépjárm szuperreteszeléséhez öt másodpercen belül másodszor is fordítsa el a kulcsot. A m veleteket az irányjelz k kb. két másodpercig tartó folyamatos világítása jelzi. Gyújtáskapcsolóban felejtett gyújtáskulcs A gyújtáskapcsolóban felejtett gyújtáskulcsra egy hangjelzés figyelmeztet a vezet oldali ajtó nyitásakor. A távirányító tápellátó elemének cseréje követ en el kell végeznünk a távirányító

újrainicializálását :  Vegyük le a gyújtást.  Adjuk rá a gyújtást.  Nyomjuk meg azonnal a távirányító reteszel gombját, és tartsuk néhány másodpercig lenyomva.  Vegyük le a gyújtást és vegyük ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból. A távirányító újból m köd képes. ELEKTRONIKUS INDÍTÁSGÁTLÓ Reteszelt gépjárm esetén, amennyiben a kireteszelést követ harminc másodpercben nem nyitja ki valamelyik ajtót, a gépjárm ismét reteszel dik. A küls visszapillantó tükrök kiés behajtásának semlegesítését PEUGEOT-szervizben végeztetheti el. A gépjárm lokalizálása A korábban reteszelt gépjárm parkolóban történ lokalizálásához:  nyomjuk meg az B gombot, a plafonlámpák kigyulladnak és az irányjelz lámpák néhány másodpercig villognak. Elem cikkszáma: CR1620/3 V. Az elhasználódott elemr l a hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladó szervizlámpa tájékoztat. Az

elem cseréjéhez a rovátkába helyezett pénzérme segítségével pattintsuk le a fedelet. Ha az elem cseréje után sem m ködik a távirányító, végezzünk el egy újrainicializálási eljárást. A távirányító újrainicializálása Az akkumulátor kikötését, elemcserét vagy a távirányító meghibásodását Az elektronikus indításgátló berendezés blokkolja a motor befecskendez -számítógépét a gyújtás levételét követ néhány másodpercen belül, és megakadályozza a gépkocsi elindítását illetéktelen személyek számára. Minden kulcsban saját kóddal rendelkez elektronikus egység található. A gyújtás ráadásakor az indításgátló berendezés felismeri a kulcs kódját és engedélyezi a motor beindítását. A rendszer meghibásodása esetén a szervizlámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyullad. Ilyen esetben a gépjárm nem indul el. Forduljon sürg sen PEUGEOT-szervizhez. A

gyújtáskapcsolóba helyezett kulcsra akasztott, annak tengelyére nehezed súlyosabb tárgy (kulcstartó, stb.) meghibásodást okozhat 65 AZONOSÍTÓ KÓDKÁRTYA A kulcsok másolatával együtt kapja kézhez a gépkocsi átvételekor. A PEUGEOT-szervizek számára az elektronikus indításgátló rendszeren történ beavatkozások elvégzéséhez szükséges azonosító kódot tartalmazza. A kódot filmréteg takarja el, melyet kizárólag szükség esetén szabad eltávolítani. Tartsa biztos helyen, és soha ne hagyja a gépjárm ben! Amennyiben egy utazás távolra szólítja otthonától, a kódkártyát személyes okmányaihoz hasonlóan tartsa magánál. 66 Gondosan jegyezzük fel minden kulcs számát. A szám kódja a kulcshoz mellékelt címkén található. Elvesztése esetén a PEUGEOTszervizek rövid id n belül pótolják a hiányzó kulcsokat. A távirányító m ködésképtelen, amíg a gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban van, még levett gyújtás

esetén is, kivéve újrainicializáláskor. Ne m ködtessük a szuperreteszelést, ha valaki a gépjárm belsejében tartózkodik. A reteszelt ajtókkal történ közlekedés vészhelyzetben megnehezítheti a segítségünkre érkez k bejutását az utastérbe. Biztonsági okokból (gyermekek az autóban) még a gépjárm rövid id re történ elhagyása esetén is vegyük ki a gyújtáskulcsot. Kerüljük a távirányító gombjainak nyomkodását a gépjárm hatótávolságán kívül, mert ezzel m ködésképtelenné tehetjük a távirányítót. Ilyen esetben a távirányítót újra kell inicializálni. Használt gépjárm vásárlásakor: - ellen rizzük, hogy rendelkezik-e a megfelel kódkártyával; - annak érdekében, hogy a gépjárm kizárólag a tulajdonunkban lév kulcsokkal legyen indítható, memorizáltassuk a kulcsokat valamelyik PEUGEOT-szervizben. Ne végezzünk semmilyen módosítást az elektronikus indításgátló rendszeren. A távirányítóban használt

elemeket ne dobja ki, mivel azok a környezetre ártalmas fémeket tartalmaznak. Az elhasználódott elemeket a kijelölt begy jt helyek egyikén adja le. A kulccsal  A gépjárm reteszeléséhez fordítsa el a kulcsot a vezet oldali ajtó zárjában.  A gépjárm szuperreteszeléséhez öt másodpercen belül másodszor is fordítsa el a kulcsot. A m veleteket az irányjelz k kb. két másodpercig tartó folyamatos világítása jelzi. Gyújtáskapcsolóban felejtett gyújtáskulcs A gyújtáskapcsolóban felejtett gyújtáskulcsra egy hangjelzés figyelmeztet a vezet oldali ajtó nyitásakor. A távirányító tápellátó elemének cseréje követ en el kell végeznünk a távirányító újrainicializálását :  Vegyük le a gyújtást.  Adjuk rá a gyújtást.  Nyomjuk meg azonnal a távirányító reteszel gombját, és tartsuk néhány másodpercig lenyomva.  Vegyük le a gyújtást és vegyük ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból. A távirányító

újból m köd képes. ELEKTRONIKUS INDÍTÁSGÁTLÓ Reteszelt gépjárm esetén, amennyiben a kireteszelést követ harminc másodpercben nem nyitja ki valamelyik ajtót, a gépjárm ismét reteszel dik. A küls visszapillantó tükrök kiés behajtásának semlegesítését PEUGEOT-szervizben végeztetheti el. A gépjárm lokalizálása A korábban reteszelt gépjárm parkolóban történ lokalizálásához:  nyomjuk meg az B gombot, a plafonlámpák kigyulladnak és az irányjelz lámpák néhány másodpercig villognak. Elem cikkszáma: CR1620/3 V. Az elhasználódott elemr l a hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladó szervizlámpa tájékoztat. Az elem cseréjéhez a rovátkába helyezett pénzérme segítségével pattintsuk le a fedelet. Ha az elem cseréje után sem m ködik a távirányító, végezzünk el egy újrainicializálási eljárást. A távirányító újrainicializálása Az akkumulátor kikötését,

elemcserét vagy a távirányító meghibásodását Az elektronikus indításgátló berendezés blokkolja a motor befecskendez -számítógépét a gyújtás levételét követ néhány másodpercen belül, és megakadályozza a gépkocsi elindítását illetéktelen személyek számára. Minden kulcsban saját kóddal rendelkez elektronikus egység található. A gyújtás ráadásakor az indításgátló berendezés felismeri a kulcs kódját és engedélyezi a motor beindítását. A rendszer meghibásodása esetén a szervizlámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyullad. Ilyen esetben a gépjárm nem indul el. Forduljon sürg sen PEUGEOT-szervizhez. A gyújtáskapcsolóba helyezett kulcsra akasztott, annak tengelyére nehezed súlyosabb tárgy (kulcstartó, stb.) meghibásodást okozhat 65 AZONOSÍTÓ KÓDKÁRTYA A kulcsok másolatával együtt kapja kézhez a gépkocsi átvételekor. A PEUGEOT-szervizek számára az

elektronikus indításgátló rendszeren történ beavatkozások elvégzéséhez szükséges azonosító kódot tartalmazza. A kódot filmréteg takarja el, melyet kizárólag szükség esetén szabad eltávolítani. Tartsa biztos helyen, és soha ne hagyja a gépjárm ben! Amennyiben egy utazás távolra szólítja otthonától, a kódkártyát személyes okmányaihoz hasonlóan tartsa magánál. 66 Gondosan jegyezzük fel minden kulcs számát. A szám kódja a kulcshoz mellékelt címkén található. Elvesztése esetén a PEUGEOTszervizek rövid id n belül pótolják a hiányzó kulcsokat. A távirányító m ködésképtelen, amíg a gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban van, még levett gyújtás esetén is, kivéve újrainicializáláskor. Ne m ködtessük a szuperreteszelést, ha valaki a gépjárm belsejében tartózkodik. A reteszelt ajtókkal történ közlekedés vészhelyzetben megnehezítheti a segítségünkre érkez k bejutását az utastérbe. Biztonsági okokból

(gyermekek az autóban) még a gépjárm rövid id re történ elhagyása esetén is vegyük ki a gyújtáskulcsot. Kerüljük a távirányító gombjainak nyomkodását a gépjárm hatótávolságán kívül, mert ezzel m ködésképtelenné tehetjük a távirányítót. Ilyen esetben a távirányítót újra kell inicializálni. Használt gépjárm vásárlásakor: - ellen rizzük, hogy rendelkezik-e a megfelel kódkártyával; - annak érdekében, hogy a gépjárm kizárólag a tulajdonunkban lév kulcsokkal legyen indítható, memorizáltassuk a kulcsokat valamelyik PEUGEOT-szervizben. Ne végezzünk semmilyen módosítást az elektronikus indításgátló rendszeren. A távirányítóban használt elemeket ne dobja ki, mivel azok a környezetre ártalmas fémeket tartalmaznak. Az elhasználódott elemeket a kijelölt begy jt helyek egyikén adja le. AZONOSÍTÓ KÓDKÁRTYA A kulcsok másolatával együtt kapja kézhez a gépkocsi átvételekor. A PEUGEOT-szervizek számára

az elektronikus indításgátló rendszeren történ beavatkozások elvégzéséhez szükséges azonosító kódot tartalmazza. A kódot filmréteg takarja el, melyet kizárólag szükség esetén szabad eltávolítani. Tartsa biztos helyen, és soha ne hagyja a gépjárm ben! Amennyiben egy utazás távolra szólítja otthonától, a kódkártyát személyes okmányaihoz hasonlóan tartsa magánál. 66 Gondosan jegyezzük fel minden kulcs számát. A szám kódja a kulcshoz mellékelt címkén található. Elvesztése esetén a PEUGEOTszervizek rövid id n belül pótolják a hiányzó kulcsokat. A távirányító m ködésképtelen, amíg a gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban van, még levett gyújtás esetén is, kivéve újrainicializáláskor. Ne m ködtessük a szuperreteszelést, ha valaki a gépjárm belsejében tartózkodik. A reteszelt ajtókkal történ közlekedés vészhelyzetben megnehezítheti a segítségünkre érkez k bejutását az utastérbe. Biztonsági

okokból (gyermekek az autóban) még a gépjárm rövid id re történ elhagyása esetén is vegyük ki a gyújtáskulcsot. Kerüljük a távirányító gombjainak nyomkodását a gépjárm hatótávolságán kívül, mert ezzel m ködésképtelenné tehetjük a távirányítót. Ilyen esetben a távirányítót újra kell inicializálni. Használt gépjárm vásárlásakor: - ellen rizzük, hogy rendelkezik-e a megfelel kódkártyával; - annak érdekében, hogy a gépjárm kizárólag a tulajdonunkban lév kulcsokkal legyen indítható, memorizáltassuk a kulcsokat valamelyik PEUGEOT-szervizben. Ne végezzünk semmilyen módosítást az elektronikus indításgátló rendszeren. A távirányítóban használt elemeket ne dobja ki, mivel azok a környezetre ártalmas fémeket tartalmaznak. Az elhasználódott elemeket a kijelölt begy jt helyek egyikén adja le. RIASZTÓBERENDEZÉS Két típusú védelmet biztosít: - körkörös védelmet, amely valamelyik ajtó, a csomagtér

vagy a motorháztet nyitásakor riaszt, - térvédelmet, amely az utastér belsejében észlelt változások esetén riaszt (ablaktörés, mozgás a gépkocsi belsejében). Aktiválás  Vegyük le a gyújtást és hagyjuk el a gépkocsit.  Aktiváljuk a riasztót a távirányító segítségével történ reteszelés vagy szuperreteszelés elvégzésével (az A nyomógomb visszajelz lámpája másodpercenként villog). Megjegyzés: amennyiben a riasztó aktiválása nélkül szeretnénk reteszelni a gépkocsit, reteszeljük a zár segítségével. A riasztás beindulásakor megszólal a sziréna és az irányjelz lámpák harminc másodpercig villognak. A riasztás után a riasztó újból m köd képes. Amennyiben a riasztó egymást követ en tízszer beindul, a tizenegyedik alkalommal már nem m köd képes. Az A nyomógomb visszajelz lámpájának gyors villogása azt jelzi, hogy távollétünkben beindult a riasztó. 45 másodperccel a távirányító reteszel gombjának

megnyomását követ en az ajtók és a csomagtartó állapotától függetlenül a riasztó bekapcsol. Gépjárm vünk mosatása során a riasztó m ködésbe lépésének elkerülése érdekében: - az ajtókat kulccsal reteszeljük, vagy - csak a körkörös védelmet kapcsoljuk be.  Tíz másodpercen belül nyomjuk meg az A gombot és tartsuk lenyomva a visszajelz lámpa folyamatos világításáig.  Hagyjuk el a gépkocsit.  Aktiváljuk a riasztót a távirányító segítségével történ reteszeléssel vagy szuperreteszeléssel (az A nyomógomb visszajelz lámpája másodpercenként villog). Amennyiben a riasztót így kívánjuk m ködtetni, a m veletet a gyújtás valamennyi levételét követ en el kell végeznünk. A távirányító meghibásodása Semlegesítés  Reteszeljük ki és nyissuk ki az ajtót a kulcs segítségével. A riasztó beindul.  Adjuk rá a gyújtást. A riasztó aktiválása megsz nik Reteszeljük ki a gépkocsit a távirányítós

kulcs segítségével (az A nyomógomb visszajelz lámpája kialszik). Megjegyzés: ha távollétünkben beindult a riasztó, a visszajelz lámpa gyors villogása a gyújtás ráadását követ en sz nik meg. Ha a gyújtás ráadását követ tíz másodpercen belül felvillan az A nyomógomb visszajelz lámpája, az a szirénacsatlakozás meghibásodását jelzi. Ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. Csak a körkörös védelem aktiválása Amennyiben a gépkocsi elhagyásakor nyitva akarunk hagyni egy ablakot, vagy ha egy állat marad a gépkocsi utasterében, kizárólag a körkörös védelemtípust választhatjuk.  Vegyük le a gyújtást. M ködési rendellenesség Automatikus aktiválás* A riasztó az utolsó nyílászáró (ajtó vagy csomagtartó) zárása után két percen belül automatikusan aktiválódik. Annak érdekében, hogy a csomagtartó vagy egy ajtó nyitására a riasztó ne lépjen m ködésbe, a távirányító kireteszel gombját még

egyszer meg kell nyomni. * Rendeltetést l függ en. 67 ELEKTROMOS ABLAKEMEL K 1 - Vezet oldali elektromos ablakemel -kapcsoló. 2 - Utasoldali elektromos ablakemel -kapcsoló. 3 - Jobb hátsó elektromos ablakemel -kapcsoló. 4 - Bal hátsó elektromos ablakemel -kapcsoló. 5 - Hátsó elektromos ablakemel -kapcsolók semlegesítése (gyermekzár). Két lehet séggel rendelkezünk: Kézi m ködtetés: Nyomjuk meg vagy húzzuk meg a kapcsolót anélkül, hogy túllépnénk az ellenállási pontot. Az ablaküveg mozgása megsz nik, miután elengedtük a kapcsolót. 68 Automata m ködtetés: Nyomjuk meg vagy húzzuk meg a kapcsolót az ellenállási ponton túlra: az ablaküveg teljesen kinyílik, majd bezáródik a kapcsoló elengedését követ en. Egy újabb impulzus leállítja az ablaküveg mozgását. Megjegyzés: Hozzávet leg 45 másodperccel azután, hogy az indítókulcsot kivettük, az ablakokat már nem lehet le- és felhúzni. A m velet elvégzéséhez ismét rá

kell adni a gyújtást. Becsíp désgátló rendszer Amennyiben az ablak emelkedés közben akadálynak ütközik, azonnal megáll és részben visszaereszkedik. Megjegyzések: Ha az ablaküveg záráskor visszanyílik (például fagy esetén), nyomjuk meg a kapcsolót a teljes nyitásig, majd húzzuk meg azonnal a teljes zárásig. A zárást követ en tartsuk lenyomva körülbelül egy másodpercig a kapcsolót. A m veletek közben a becsíp désgátló funkció nem m ködik. A hátsó ablakemel k semlegesítése Gyermekeink biztonsága érdekében semlegesítsük a hátsó ablakemel kapcsolókat bármilyen állásban az 5-ös gomb megnyomásával. Benyomott gombnál a semlegesítés aktív, felhúzott gombnál inaktív. Az ablakemel k újrainicializálása Az akkumulátor visszakötését követ en vagy m ködési rendellenesség esetén: - engedjük el a kapcsolót, majd húzzuk meg újra a teljes zárásig, - a záródást követ en kb. egy másodpercig tartsuk lenyomva a

kapcsolót, - az üveg automatikus leengedéséhez nyomjuk meg a kapcsolót, - az üveg leereszkedését követ en kb. egy másodpercig tartsuk lenyomva a kapcsolót. A m veletek közben a becsíp désgátló funkció nem m ködik. Mindig vegyük ki a gyújtáskulcsot, még akkor is, ha csak rövid id re hagyjuk el a gépjárm vet. Ha az ablakemel m ködtetése közben becsíp dés történik, változtassuk meg az ablaküveg mozgási irányát. Ehhez nyomjuk meg a megfelel kapcsolót Ha a gépjárm vezet m ködteti az utasoldali ablakemel -kapcsolókat, meg kell gy z dnie arról, hogy senki nem akadályozza az ablaküveg megfelel záródását. A gépjárm vezet nek meg kell gy z dnie arról is, hogy az utasok megfelel en kezelik az ablakemel ket. Vigyázzunk a gyermekekre az ablakemel k m ködtetése közben. AJTÓK Reteszelés/kireteszelés belülr l Semlegesítés Nyomjuk meg hosszan az A gombot. A funkció kikapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri.

Az ajtók nyitása kívülr l Az A gomb megnyomásával lehet a gépjárm vet reteszelni és kireteszelni. A piros szín jelz lámpa kigyullad reteszeléskor és kialszik kireteszeléskor. Az ajtók nyitása belülr l Az ajtók nyitáskapcsolójával a gépjárm valamennyi ajtaja kireteszelhet . Megjegyzés: szuperreteszelt gépjárm esetén az ajtók nyitáskapcsolói nem m ködnek. Bekapcsolás Nyomjuk meg hosszan az A gombot. A funkció bekapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Megjegyzés: kívülr l reteszelt vagy szuperreteszelt gépjárm esetén a piros szín jelz lámpa villog és az A gomb nem m ködik. Ebben az esetben a kulcsot vagy a távirányítót használjuk a kireteszeléshez. Az ajtók automatikus központi zárása Az ajtók menet közben automatikusan reteszel dhetnek (10 km/óra feletti sebesség esetén). 10 km/óra feletti sebességnél az ajtók egyidej kireteszeléséhez nyomjuk meg röviden az A gombot. A funkció kiiktatható.

Megjegyzés: Amennyiben valamelyik ajtó nyitva van, a belülr l történ reteszelés, illetve az automatikus központi zárás m velete nem hajtható végre. Ha a csomagtartó nyitva van, az ajtók automatikus központi reteszelése továbbra is aktív. "Nyitott ajtó" figyelmeztetés Rosszul bezárt ajtó esetén: - járó motornál hangjelzés és a többfunkciós képerny n néhány másodpercre megjelen ábra figyelmeztet a veszélyre, - menet közben (10 km/óránál nagyobb sebességnél) a szervizlámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n néhány másodpercre megjelen ábra kíséretében kigyullad. 69 Gyermekek biztonsága (gyermekzár) CSOMAGTÉR Megakadályozza a hátsó ajtók belülr l történ nyitását.  Fordítsa el a hátsó ajtók kapcsolóit negyed fordulattal a gyújtáskulcs segítségével. A csomagtérajtó és az ajtók egyidej reteszelése és kireteszelése A csomagtartó reteszelése és kireteszelése elvégezhet a

távirányítóval vagy a vezet oldali ajtózár segítségével. Nyitáshoz húzzuk meg az A fogantyút és emeljük fel a csomagtérajtót. Megjegyzés: A csomagtartó menet közben automatikusan reteszel dik 10 km/óra sebességnél. Kireteszel dik bármelyik ajtó nyitásakor vagy a központi zár gombjának megnyomásakor (10 km/óra alatti sebesség esetén). 70 "Nyitott csomagtartó" figyelmeztetés Amennyiben a csomagtartót rosszul zártuk be: - járó motornál a veszélyre a többfunkciós kijelz n néhány másodpercre megjelen piktogram és üzenet figyelmeztet, - menet közben (10 km/óránál nagyobb sebességnél) hangjelzés és a többfunkciós kijelz n megjelen piktogram és üzenet kíséretében a szervizlámpa kigyullad. Gyermekek biztonsága (gyermekzár) CSOMAGTÉR Megakadályozza a hátsó ajtók belülr l történ nyitását.  Fordítsa el a hátsó ajtók kapcsolóit negyed fordulattal a gyújtáskulcs segítségével. A

csomagtérajtó és az ajtók egyidej reteszelése és kireteszelése A csomagtartó reteszelése és kireteszelése elvégezhet a távirányítóval vagy a vezet oldali ajtózár segítségével. Nyitáshoz húzzuk meg az A fogantyút és emeljük fel a csomagtérajtót. Megjegyzés: A csomagtartó menet közben automatikusan reteszel dik 10 km/óra sebességnél. Kireteszel dik bármelyik ajtó nyitásakor vagy a központi zár gombjának megnyomásakor (10 km/óra alatti sebesség esetén). 70 "Nyitott csomagtartó" figyelmeztetés Amennyiben a csomagtartót rosszul zártuk be: - járó motornál a veszélyre a többfunkciós kijelz n néhány másodpercre megjelen piktogram és üzenet figyelmeztet, - menet közben (10 km/óránál nagyobb sebességnél) hangjelzés és a többfunkciós kijelz n megjelen piktogram és üzenet kíséretében a szervizlámpa kigyullad. Gyermekek biztonsága (gyermekzár) CSOMAGTÉR Megakadályozza a hátsó ajtók belülr l

történ nyitását.  Fordítsa el a hátsó ajtók kapcsolóit negyed fordulattal a gyújtáskulcs segítségével. A csomagtérajtó és az ajtók egyidej reteszelése és kireteszelése A csomagtartó reteszelése és kireteszelése elvégezhet a távirányítóval vagy a vezet oldali ajtózár segítségével. Nyitáshoz húzzuk meg az A fogantyút és emeljük fel a csomagtérajtót. Megjegyzés: A csomagtartó menet közben automatikusan reteszel dik 10 km/óra sebességnél. Kireteszel dik bármelyik ajtó nyitásakor vagy a központi zár gombjának megnyomásakor (10 km/óra alatti sebesség esetén). 70 "Nyitott csomagtartó" figyelmeztetés Amennyiben a csomagtartót rosszul zártuk be: - járó motornál a veszélyre a többfunkciós kijelz n néhány másodpercre megjelen piktogram és üzenet figyelmeztet, - menet közben (10 km/óránál nagyobb sebességnél) hangjelzés és a többfunkciós kijelz n megjelen piktogram és üzenet kíséretében a

szervizlámpa kigyullad. Biztonsági kapcsoló Lehet vé teszi a csomagtér kireteszelését a központi zár meghibásodása esetén. - Döntsük le a hátsó üléseket, hogy a csomagtér belsejéb l hozzáférjünk a zárhoz. - Illesszünk bele egy kis csavarhúzót a zár A nyílásába a csomagtartó nyitásához. PANORÁMATET A színezett üvegb l készült panorámatet javítja az utastér fényviszonyait és a kilátást. Az elektromos sötétít javítja az utastér h komfortját. Nyitáshoz: nyomjuk meg a kapcsoló A részét. Záráshoz: nyomjuk meg a kapcsoló B részét. Kézi üzemmódban: nyomjuk meg a kapcsolót anélkül, hogy túllépnénk az ellenállási ponton; a sötétít leáll a nyomógomb elengedésekor. Becsíp désgátló Amennyiben a sötétít záródáskor, végállásban akadályt észlel, leáll, és enyhén visszahúzódik. Megjegyzések A sötétít tápellátásának megszakadása esetén a mozgás során vagy rögtön a leállást követ en

újra kell inicializálni a becsíp désgátló rendszert: - nyomjuk meg a kapcsoló B részét a sötétít teljes záródásáig (néhány centiméteres szakaszokban történ záródás). Ha a sötétít záráskor visszanyílik, rögtön a sötétít leállását követ en: - nyomjuk meg a kapcsoló A részét a sötétít teljes nyitásáig, - engedjük el a kapcsoló A részét, és nyomjuk meg rögtön a B részt a sötétít teljes záródásáig (néhány centiméteres szakaszokban történ záródás). A m veletek közben a becsíp désgátló funkció nem m ködik. Automata üzemmódban: nyomjuk meg a kapcsolót az ellenállási ponton túlra; egyetlen impulzus teljesen nyitja vagy zárja a sötétít t. A gomb újabb megnyomása leállítja a sötétít t. 71 Biztonsági kapcsoló Lehet vé teszi a csomagtér kireteszelését a központi zár meghibásodása esetén. - Döntsük le a hátsó üléseket, hogy a csomagtér belsejéb l hozzáférjünk a zárhoz. -

Illesszünk bele egy kis csavarhúzót a zár A nyílásába a csomagtartó nyitásához. PANORÁMATET A színezett üvegb l készült panorámatet javítja az utastér fényviszonyait és a kilátást. Az elektromos sötétít javítja az utastér h komfortját. Nyitáshoz: nyomjuk meg a kapcsoló A részét. Záráshoz: nyomjuk meg a kapcsoló B részét. Kézi üzemmódban: nyomjuk meg a kapcsolót anélkül, hogy túllépnénk az ellenállási ponton; a sötétít leáll a nyomógomb elengedésekor. Becsíp désgátló Amennyiben a sötétít záródáskor, végállásban akadályt észlel, leáll, és enyhén visszahúzódik. Megjegyzések A sötétít tápellátásának megszakadása esetén a mozgás során vagy rögtön a leállást követ en újra kell inicializálni a becsíp désgátló rendszert: - nyomjuk meg a kapcsoló B részét a sötétít teljes záródásáig (néhány centiméteres szakaszokban történ záródás). Ha a sötétít záráskor visszanyílik,

rögtön a sötétít leállását követ en: - nyomjuk meg a kapcsoló A részét a sötétít teljes nyitásáig, - engedjük el a kapcsoló A részét, és nyomjuk meg rögtön a B részt a sötétít teljes záródásáig (néhány centiméteres szakaszokban történ záródás). A m veletek közben a becsíp désgátló funkció nem m ködik. Automata üzemmódban: nyomjuk meg a kapcsolót az ellenállási ponton túlra; egyetlen impulzus teljesen nyitja vagy zárja a sötétít t. A gomb újabb megnyomása leállítja a sötétít t. 71 ÜZEMANYAGTARTÁLY FELTÖLTÉSE Minimális üzemanyagszint A jelzés a minimális üzemanyagszint elérésekor jelenik meg a kombinált kijelz n. Ekkor még kb. 50 km-t tehetünk meg tankolás nélkül. 72 Az üzemanyag betöltését mindig álló motornál kell végezni.  Nyissuk ki a tanksapkafedelet.  Illesszük be a kulcsot a tanksapkába és fordítsuk el balra.  Vegyük le a tanksapkát és akaszszuk fel a tanksapkafedél

bels felületén található horogra. A tanksapkafedél bels felületére ragasztott címke jelzi a felhasználható üzemanyag típusát. Az üzemanyagtartály teljes feltöltését az üzemanyag-betölt pisztoly harmadik, automatikus kikapcsolódását követ en feltétlenül fejezzük be. Több üzemanyag betöltése rendellenes m ködéshez vezethet. Az üzemanyagtartály térfogata kb. 60 liter  Az üzemanyagtartály feltöltését követ en reteszeljük a tanksapkát és zárjuk vissza a tanksapka fedelét. M ködési rendellenesség Ha ráadott gyújtásnál az üzemanyagszintmér mutatója leesik a nulla alá vagy ott marad, az az üzemanyagszintmér meghibásodására utal. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. VILÁGÍTÁS-KAPCSOLÓ Átkapcsolás tompítottról távolsági fényszóróra és vissza  Húzzuk a kart magunk felé. Bekapcsolva felejtett lámpák Levett gyújtásnál és a fényszórók automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt állapota esetén a vezet

oldali ajtó nyitásakor hangjelzés figyelmeztet a bekapcsolva felejtett lámpákra. Ködfényszóró és hátsó ködlámpa Els és hátsó lámpák (A gy r )  Állítsuk az A gy r t a kívánt helyzetbe. Kikapcsolt helyzet  Bekapcsoláshoz a B vagy C gy r t fordítsa el re, kikapcsoláshoz pedig hátra. A gy r helyzetét a kombinált kijelz egységen elhelyezett jelzés mutatja. Hátsó ködlámpával felszerelt gépkocsik (B gy r ) Fényszórók automatikus bekapcsolása Helyzetjelz Tompított fényszóró/ Távolsági fényszóró Hátsó ködlámpa bekapcsolva A tompított és a távolsági fényszóróval együtt m ködik. Megjegyzés: a lámpák automatikus kikapcsolásakor a hátsó ködlámpa és a tompított fényszóró bekapcsolva marad. A hátsó ködlámpa kikapcsolásához forgassuk el a gy r t hátrafelé. Ekkor a tompított fényszóró is kialszik Ködfényszóróval és hátsó ködlámpával felszerelt gépkocsik (C gy r ) Ködfényszóró bekapcsolva

(a gy r els elforgatása el re) A helyzetjelz vel és a tompított fényszóróval együtt m ködik. Ködfényszóró és hátsó ködlámpa bekapcsolva (a gy r második elforgatása el re) Megjegyzés: a hátsó ködlámpa és a ködfényszóró kikapcsolása érdekében forgassuk el a gy r t kétszer egymás után hátrafelé. Utánfutó vontatása vagy ködlámpával felszerelt kerékpártartó felszerelése esetén a gépjárm ködlámpája automatikusan semlegesít dik. Tiszta vagy es s id ben - nappal és éjszaka egyaránt - a ködfényszórók és a hátsó ködlámpa fénye vakító, ezért használatuk tilos. Ne felejtsük el lekapcsolni ket, ha már nincs rájuk szükség. 73 Irányjelz k (index) Bal: lefelé. Jobb: felfelé. Megjegyzés: menet közben, 80 km/óra feletti sebességnél az irányjelz viszszaállításának elmulasztása esetén a hangjelzés feler södik. Automatikus kísér világítás (Follow me home - Kísérj haza) Levett gyújtásnál, amennyiben

a fényszórók automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt állapotban van, a helyzetjelz és a tompított fényszóró a gépjárm elhagyását követ en tovább világít a beállított ideig. A funkció be- és kikapcsolását a többfunkciós képerny konfigurációs menüjében végezhetjük el. Az id tartamot (15, 30, 60 mp) szintén a többfunkciós képerny konfigurációs menüjében állíthatjuk be, kivéve az A monokróm képerny t, melynél a beállítás gyárilag történt. Törlés:  használja a "fénykürtöt",  szálljon ki és zárja be a gépjárm vet. 74 Manuális kísér világítás (Follow me home - Kísérj haza) A fényszórók automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt állapotában a helyzetjelz és a tompított fényszóró az automatikus kísér világítás beállított id tartamáig tovább világít. A fényszórók automatikus bekapcsolása funkcióval nem rendelkez gépjárm esetén a helyzetjelz és a tompított

fényszóró a gépjárm elhagyását követ en hozzávet leg harminc másodpercig világít. Bekapcsolás:  állítsa le a motort,  használja a "fénykürtöt",  szálljon ki és zárja be a gépjárm vet. Kikapcsolás:  használja a "fénykürtöt",  szálljon ki és zárja be a gépjárm vet. Bekapcsolás  Fordítsa az A gy r t "AUTO" helyzetbe. Az automatikus bekapcsolást a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Kikapcsolás  Fordítsa el az A gy r t az "AUTO" helyzetb l. A fényszórók kikapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. A küls fényer -érzékel meghibásodása esetén a fényszórók a szervizlámpa, hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladnak. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Fényszórók automatikus bekapcsolása A helyzetjelz k és a tompított fényszórók gyenge küls fényer nél, valamint az ablaktörl k m ködése

esetén automatikusan m ködésbe lépnek, majd amikor a küls fényer visszatér a megfelel szintre, vagy amennyiben az ablaktörl k leálltak, kikapcsolnak. Megjegyzés: ködös, havas id ben el fordulhat, hogy a fényer -érzékel elégséges fényer t érzékel, így a világítás nem kapcsol be automatikusan. A fényszórók automatikus bekapcsolásának biztosítása érdekében ne takarja el a szélvéd középs részén, a bels visszapillantó tükör mögött található, és az es érzékel vel összehangoltan m köd fényer -érzékel t. Nappali világítás* A nappali világítással rendelkez gépjárm vek esetében indításkor a tompított fényszórók bekapcsolnak. A FÉNYSZÓRÓK KÉZI BEÁLLÍTÁSA A FÉNYSZÓRÓK AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA A halogénizzókkal felszerelt gépjárm vek esetében tanácsos a fényszórók beállítását a járm terhelését l függ en módosítani. 0. 1 vagy 2 személy az els üléseken. -. 3 személy. 1. 5 vagy 7 személy -.

Köztes beállítás. 2. 5 vagy 7 személy + maximális megengedett terhelés. -. Köztes beállítás. 3. Gépkocsivezet + maximális megengedett terhelés. Xenonizzókkal felszerelt gépjárm vek esetében: a gépjárm álló helyzetében a rendszer a gépjárm terhelését l függetlenül, automatikusan korrigálja a fénynyaláb magasságát, így biztosak lehetünk abban, hogy világításunk optimális, és semmiképpen sem zavarja a forgalom többi résztvev jét. A kombinált kijelz n látható visszajelzés kigyullad. A vezet hely (kombinált kijelz , többfunkciós képerny , légkondicionáló-vezérl felület) világítása nem gyullad ki, csak a fényszórók automatikus bekapcsolása üzemmódra való áttéréskor, illetve a fényszórók kézzel történ bekapcsolásakor. Eredeti beállítási helyzet: 0. * Rendeltetést l függ en. Meghibásodás esetén a m szerfalon található szervizlámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet

kíséretében kigyullad. Ilyenkor a rendszer alsó helyzetbe állítja a fényszórókat. Ne nyúljon a xenonizzókhoz. Forduljon PEUGEOT-szervizhez 75 Irányjelz k (index) Bal: lefelé. Jobb: felfelé. Megjegyzés: menet közben, 80 km/óra feletti sebességnél az irányjelz viszszaállításának elmulasztása esetén a hangjelzés feler södik. Automatikus kísér világítás (Follow me home - Kísérj haza) Levett gyújtásnál, amennyiben a fényszórók automatikus bekapcsolása funkció bekapcsolt állapotban van, a helyzetjelz és a tompított fényszóró a gépjárm elhagyását követ en tovább világít a beállított ideig. A funkció be- és kikapcsolását a többfunkciós képerny konfigurációs menüjében végezhetjük el. Az id tartamot (15, 30, 60 mp) szintén a többfunkciós képerny konfigurációs menüjében állíthatjuk be, kivéve az A monokróm képerny t, melynél a beállítás gyárilag történt. Törlés:  használja a

"fénykürtöt",  szálljon ki és zárja be a gépjárm vet. 74 Manuális kísér világítás (Follow me home - Kísérj haza) A fényszórók automatikus bekapcsolása funkció kikapcsolt állapotában a helyzetjelz és a tompított fényszóró az automatikus kísér világítás beállított id tartamáig tovább világít. A fényszórók automatikus bekapcsolása funkcióval nem rendelkez gépjárm esetén a helyzetjelz és a tompított fényszóró a gépjárm elhagyását követ en hozzávet leg harminc másodpercig világít. Bekapcsolás:  állítsa le a motort,  használja a "fénykürtöt",  szálljon ki és zárja be a gépjárm vet. Kikapcsolás:  használja a "fénykürtöt",  szálljon ki és zárja be a gépjárm vet. Bekapcsolás  Fordítsa az A gy r t "AUTO" helyzetbe. Az automatikus bekapcsolást a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Kikapcsolás  Fordítsa el az A gy r t az

"AUTO" helyzetb l. A fényszórók kikapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. A küls fényer -érzékel meghibásodása esetén a fényszórók a szervizlámpa, hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladnak. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Fényszórók automatikus bekapcsolása A helyzetjelz k és a tompított fényszórók gyenge küls fényer nél, valamint az ablaktörl k m ködése esetén automatikusan m ködésbe lépnek, majd amikor a küls fényer visszatér a megfelel szintre, vagy amennyiben az ablaktörl k leálltak, kikapcsolnak. Megjegyzés: ködös, havas id ben el fordulhat, hogy a fényer -érzékel elégséges fényer t érzékel, így a világítás nem kapcsol be automatikusan. A fényszórók automatikus bekapcsolásának biztosítása érdekében ne takarja el a szélvéd középs részén, a bels visszapillantó tükör mögött található, és az es érzékel vel összehangoltan m

köd fényer -érzékel t. Nappali világítás* A nappali világítással rendelkez gépjárm vek esetében indításkor a tompított fényszórók bekapcsolnak. A FÉNYSZÓRÓK KÉZI BEÁLLÍTÁSA A FÉNYSZÓRÓK AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁSA A halogénizzókkal felszerelt gépjárm vek esetében tanácsos a fényszórók beállítását a járm terhelését l függ en módosítani. 0. 1 vagy 2 személy az els üléseken. -. 3 személy. 1. 5 vagy 7 személy -. Köztes beállítás. 2. 5 vagy 7 személy + maximális megengedett terhelés. -. Köztes beállítás. 3. Gépkocsivezet + maximális megengedett terhelés. Xenonizzókkal felszerelt gépjárm vek esetében: a gépjárm álló helyzetében a rendszer a gépjárm terhelését l függetlenül, automatikusan korrigálja a fénynyaláb magasságát, így biztosak lehetünk abban, hogy világításunk optimális, és semmiképpen sem zavarja a forgalom többi résztvev jét. A kombinált kijelz n látható visszajelzés

kigyullad. A vezet hely (kombinált kijelz , többfunkciós képerny , légkondicionáló-vezérl felület) világítása nem gyullad ki, csak a fényszórók automatikus bekapcsolása üzemmódra való áttéréskor, illetve a fényszórók kézzel történ bekapcsolásakor. Eredeti beállítási helyzet: 0. * Rendeltetést l függ en. Meghibásodás esetén a m szerfalon található szervizlámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyullad. Ilyenkor a rendszer alsó helyzetbe állítja a fényszórókat. Ne nyúljon a xenonizzókhoz. Forduljon PEUGEOT-szervizhez 75 ABLAKTÖRL -KAPCSOLÓ Els ablaktörl berendezés szakaszos törléssel 2 Gyors törlés (er s es zés). 1 Normál törlés (mérsékelt es zés). I Szakaszos törlés. 0 Kikapcsolt helyzet.  Egyszeri törlés (nyomjuk lefelé). Szakaszos (I) törlési helyzetben a törlés üteme a gépjárm sebességével arányos. 76 Az els ablaktörl speciális helyzete Kevesebb

mint 1 perccel a gyújtás levétele után az ablaktörl -kapcsoló bármilyen m ködtetése hatására az ablaktörl lapátok köztes helyzetbe mozdulnak el a szélvéd n. Ebbe a helyzetbe állíthatjuk a törl lapátokat a téli leálláskor, tisztításkor, illetve cseréjük alkalmával (Lásd a "Gyakorlati tanácsok" fejezet "Ablaktörl lapát cseréje" bekezdését). Az ablaktörl lapátok m ködési helyzetbe történ visszaállításához a beavatkozás után adjuk rá a gyújtást és m ködtessük az ablaktörl -kapcsolót. Els ablaktörl berendezés automata törléssel 2 Gyors törlés (er s es zés). 1 Normál törlés (mérsékelt es zés). I Szakaszos törlés. 0 Kikapcsolt helyzet. AUTO  Automata vagy egyszeri törlés (nyomjuk lefelé). Szakaszos (I) törlési helyzetben a törlés üteme a gépjárm sebességével arányos. AUTO üzemmódban a törlés üteme a lehulló csapadék mértékével arányos. A kapcsoló els lefelé történ

megnyomása bekapcsolja az automatikus ablaktörlést. A további nyomások az egyszeri törlést indítják el. Ablakmosó és fényszórómosó Húzzuk az ablaktörl kart magunk felé. Az ablakmosó, majd az ablaktörl k meghatározott ideig m ködnek Amennyiben a tompított vagy távolsági fényszórók bekapcsolt állapotban vannak, a fényszórómosók is m ködésbe lépnek. Automata ablaktörlés A kapcsoló AUTO üzemmód helyzetében az ablaktörl automatikusan m ködik és sebességét a lehulló csapadék mértékének megfelel en választja meg. Bekapcsolás A funkció bekapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Hátsó ablaktörl PLAFONLÁMPÁK A gyújtás valamennyi, egy percet meghaladó levételét követ en az automatikus ablaktörlést a kapcsoló lefelé történ nyomásával újra kell aktiválnunk. Kikapcsolás A funkció kikapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. A funkció az ablaktörl -kapcsoló

I, 1 vagy 2 helyzetében van kikapcsolt állapotban. Az automata ablaktörlés meghibásodása esetén az ablaktörl szakaszos törlés üzemmódban m ködik. Forduljunk PEUGEOT-szervizhez a rendszer ellen rzése érdekében. Ne takarjuk el a szélvéd n, a bels visszapillantó tükör mögött elhelyezett es érzékel t. Automata mosásnál vegyük le a gyújtást. Télen tanácsos megvárni a szélvéd teljes jégmentesítését az automata ablaktörlés bekapcsolása el tt. Fordítsuk el az A gy r t az els jelölésig a szakaszos törlés bekapcsolásához. Ha hátramenetbe kapcsoláskor az els ablaktörl m ködik, a hátsó ablaktörl is m ködésbe lép. A funkció be- és kikapcsolását a többfunkciós képerny beállítások menüjében végezhetjük el. Havas id ben, er s fagyban, illetve a csomagtérajtóra szerelt kerékpártartó esetén a többfunkciós képerny beállítások menüjében kapcsoljuk ki a hátsó ablaktörl t. Hátsó ablakmosó Fordítsuk el az A gy r t

az els jelölésen túlra; az ablakmosó, majd az ablaktörl meghatározott ideig m ködik. 1. Els plafonlámpa Ebben a helyzetben a plafonlámpa automatikusan gyullad ki: - a gépjárm kireteszelésekor, - a kulcs gyújtáskapcsolóból történ kihúzásakor, - valamelyik ajtó kinyitásakor, - a gépjárm helyének meghatározásakor. Fokozatosan kialszik: - a gépjárm reteszelésekor, - a gyújtás ráadását követ en, - levett gyújtásnál 30 másodperccel az utolsó ajtó bezárását követ en. Folyamatosan kikapcsolt állapot. 77 Bekapcsolás A funkció bekapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. Hátsó ablaktörl PLAFONLÁMPÁK A gyújtás valamennyi, egy percet meghaladó levételét követ en az automatikus ablaktörlést a kapcsoló lefelé történ nyomásával újra kell aktiválnunk. Kikapcsolás A funkció kikapcsolását a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséri. A funkció az ablaktörl -kapcsoló I, 1 vagy 2

helyzetében van kikapcsolt állapotban. Az automata ablaktörlés meghibásodása esetén az ablaktörl szakaszos törlés üzemmódban m ködik. Forduljunk PEUGEOT-szervizhez a rendszer ellen rzése érdekében. Ne takarjuk el a szélvéd n, a bels visszapillantó tükör mögött elhelyezett es érzékel t. Automata mosásnál vegyük le a gyújtást. Télen tanácsos megvárni a szélvéd teljes jégmentesítését az automata ablaktörlés bekapcsolása el tt. Fordítsuk el az A gy r t az els jelölésig a szakaszos törlés bekapcsolásához. Ha hátramenetbe kapcsoláskor az els ablaktörl m ködik, a hátsó ablaktörl is m ködésbe lép. A funkció be- és kikapcsolását a többfunkciós képerny beállítások menüjében végezhetjük el. Havas id ben, er s fagyban, illetve a csomagtérajtóra szerelt kerékpártartó esetén a többfunkciós képerny beállítások menüjében kapcsoljuk ki a hátsó ablaktörl t. Hátsó ablakmosó Fordítsuk el az A gy r t az els

jelölésen túlra; az ablakmosó, majd az ablaktörl meghatározott ideig m ködik. 1. Els plafonlámpa Ebben a helyzetben a plafonlámpa automatikusan gyullad ki: - a gépjárm kireteszelésekor, - a kulcs gyújtáskapcsolóból történ kihúzásakor, - valamelyik ajtó kinyitásakor, - a gépjárm helyének meghatározásakor. Fokozatosan kialszik: - a gépjárm reteszelésekor, - a gyújtás ráadását követ en, - levett gyújtásnál 30 másodperccel az utolsó ajtó bezárását követ en. Folyamatosan kikapcsolt állapot. 77 Folyamatos világítás. A világítás különböz ideig m ködik: - levett vagy ráadott gyújtásnál kb. 10 percig, - energiatakarékos üzemmódban kb. 30 másodpercig, - járó motornál id beli megkötés nélkül. 3. Hátsó olvasólámpák (2. üléssor) Az olvasólámpa kigyullad: - a gépjárm kireteszelésekor, - a kulcs gyújtáskapcsolóból történ kihúzásakor, - valamelyik ajtó kinyitásakor, - a gépjárm helyének

meghatározásakor. 2. Els térképolvasó-lámpák Ráadott gyújtásnál m ködtesse a megfelel kapcsolót. 78 Fokozatosan kialszik: - a gépjárm reteszelésekor, - a gyújtás ráadását követ en, - levett gyújtásnál, 30 másodperccel az utolsó ajtó bezárását követ en. A folyamatos világításhoz ráadott gyújtásnál nyomja meg a kapcsolót (a funkció energiatakarékos üzemmódban nem áll rendelkezésre). Az olvasólámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a kapcsolót. 4. Hátsó plafonlámpa (3. üléssor) Ebben a helyzetben a plafonlámpa automatikusan gyullad ki: - a gépjárm kireteszelésekor, - a kulcs gyújtáskapcsolóból történ kihúzásakor, - valamelyik ajtó kinyitásakor, - a gépjárm helyének meghatározásakor. Fokozatosan kialszik: - a gépjárm reteszelésekor, - a gyújtás ráadását követ en, - levett gyújtásnál 30 másodperccel az utolsó ajtó bezárását követ en. Folyamatosan kikapcsolt állapot. Ráadott gyújtásnál

folyamatos világítás (energiatakarékos üzemmódban ez a funkció nem áll rendelkezésre). MEGVILÁGÍTOTT SMINKTÜKÖRREL ELLÁTOTT NAPELLENZ FIZET KÁRTYA / PARKOLÓKÁRTYA HELYE Ráadott gyújtásnál a takarófedél felnyitásakor a sminktükör világítása automatikusan bekapcsol. A h szigetel szélvéd n, a bels visszapillantó tükör alsó részének mindkét oldalán található két nem fényvisszaver terület. Ezek a fizet kártya és / vagy parkolókártya elhelyezésére szolgálnak. 79 2. Els hamutartó Húzzuk ki a fedelet a hamutartó nyitásához. Ürítéshez a nyitást követ en nyomjuk meg a nyelvet és emeljük ki a hamutartót. 3. Rakodórekesz 4. 12 voltos csatlakozóaljzat (maximum 100 W) Zárókupakkal ellátott szivargyújtó típusú csatlakozóaljzat. Tápellátása ráadott gyújtásnál biztosított. BELS 80 Ajtózseb 6. Rakodórekesz/ palacktartó 7. Hulladékgy jt láda Ürítéséhez nyissuk ki teljesen (az ellenállási

ponton túl), majd a kiemeléshez húzzuk meg a tartályt. Visszahelyezéskor reteszeljük a fedélen. KIALAKÍTÁS 1. Klimatizált keszty tartó A keszty tartó zárható. Nyitásához emeljük meg a nyitófogantyút. A fedél nyitásakor a világítás automatikusan bekapcsol. A keszty tartóban található egy elzárható szell ztet fúvóka (A), amely ugyanazt a klimatizált leveg t fújja be, mint az utastéri szell z nyílások. 5. A keszty tartóban található három, videokészülék csatlakoztatására alkalmas csatlakozó* (B) is. A keszty tartó tárolási lehet séget is kínál egy vizespalack, egy toll, a gépjárm kezelési útmutatója, egy szemüveg és aprópénz, stb. tárolására * Kizárólag színes képerny esetén. KIEGÉSZÍT PADLÓSZ NYEG BE- ÉS KISZERELÉSE A kiegészít padlósz nyeg els beszerelésekor kizárólag a hozzátartozó tasakban található rögzítéseket használjuk. A vezet oldali kiegészít padlósz nyeg kiszereléséhez: -

toljuk az ülést leghátsó helyzetébe, - csavarozzuk ki teljesen a rögzít elemeket, - távolítsuk el a rögzít elemeket, majd a kiegészít padlósz nyeget. Visszahelyezéskor helyezzük el megfelel en a padlósz nyeget, majd nyomjuk vissza a rögzít elemeket. Ellen rizzük a padlósz nyeg megfelel illeszkedését. A pedálok zavartalan kezelése érdekében: - kizárólag a gépjárm ben található rögzítésekbe illeszked kiegészít padlósz nyeget használjunk. A rögzítések használata kötelez - soha ne helyezzünk egymásra több kiegészít padlósz nyeget. SZABADID -VIDEOSZETT A videoszettnek, az els ülések között elhelyezett központi tartóegységre csatlakoztatott DVD-lejátszónak vagy játékkonzolnak köszönhet en a hátul utazók kedvenc filmjükkel vagy játékukkal tehetik még kellemesebbé az utazás perceit. A szabadid -videoszett az alábbiakat tartalmazza: - három irányban állítható 7 colos 16/9-es színes LCD monitor, - két

nagyfrekvenciás vezeték nélküli sztereó-fejhallgató, - leszerelhet láb, - három audio-/videocsatlakozó a fix talapzaton és a keszty tartóban. A monitor és a láb leszerelhet és mindegyik a saját véd huzatában tárolható. A szabadid -videoszett bármely PAL/ NTSC kompatibilis audio-/videojelforrás vételére alkalmas, mint például: DVD-lejátszó, videokamera, játékkonzol, . A jelforrásokat a keszty tartó (AV1) vagy a fix talapzat (AV2) három audio-/videocsatlakozójára lehet csatlakoztatni. Részletesebb információkat a " Videoszett" és a "VMA8582 7 colos színes LCD monitor " kezelési útmutatókban olvashat. 81 82 A CSOMAGTARTÓ KIALAKÍTÁSA 1. Kapaszkodófogantyú és ruhaakasztó 2. Fels csomagrögzít háló rögzítései A fels csomagrögzít háló a 2. vagy a 3. üléssorban is elhelyezhet Nyissuk fel a megfelel fels rögzítések takarófedeleit. Helyezzük el a fémrúd végeit a rögzítésekbe. Rögzítsük a

háló hevedereinek két horgát a padlólemezen lév rögzít gy r kbe. A gy r k a megfelel fels rögzítések alatt találhatók. Feszítsük meg a két hevedert. Rögzítsük a hálógumik két horgát a gy r kbe. Megjegyzés: a hálót úgy kell elhelyezni, hogy a csomagtérb l lehessen látni a címkét. Ily módon biztosított a középs ülés övének megfelel elvezetése 3. 12 voltos csatlakozóaljzat (maximum 100 W) 12 voltos szivargyújtó típusú csatlakozóaljzat, mely a csomagtartófedél bal oldali tartóján található. Tápellátása a gyújtáskapcsoló "Indítás" helyzetét l biztosított. 4. Hátsó könyöktámasz kapaszkodófogantyúval 5. Rakodóhálók Az egyikben található a csomagrögzít háló. 6. Csomagrögzít háló rögzítése "függ ágy" alakban a csomagtérajtónál Hajtsuk kett be a hálót. Rögzítsük a két középs horgot a padlólemezen található rögzít gy r kbe. Rögzítsük a háló többi négy horgát a

csomagtartó-oszlopokra. 7. Csomagtér-takarófedél A csomagtér-takarófedél beszereléséhez: - helyezzük el a csomagtér-takarófedél tekercsel jének egyik végét a 2. üléssorban, - nyomjuk össze a tekercsel túlsó végét és tegyük a helyére, - engedjük el: a tekercsel bepattan a helyére, - tekerjük le a csomagtér-takarófedelet a csomagtartó-oszlopokig, - illesszük be a csomagtér-takarófedél terel ket az oszlopok síneibe. Kiszereléshez: - távolítsuk el az oszlopok síneiben lév csomagtér-takarófedél terel ket, - illesszük be a csomagtér-takarófedelet a tekercsel be, - nyomjuk össze és távolítsuk el a 2. üléssorban lév tartójából Tároláshoz fordítsuk meg, és tegyük a két leengedett rakodóhálóhoz. Megjegyzés: a tekercsel n két horog található, melyek elhelyezkedésükt l függ en a csomagrögzít háló rögzítését szolgálják. 8. Fels csomagrögzít háló 9. Csomagrögzít háló Rögzítsük a háló hét horgát a

padlólemezen lév rögzít gy r kbe és kapcsokba. Lásd a hálók elhelyezését (a következ oldalon). 83 Példák a hálók felszerelésére: 84 Csomagrögzít háló "irattárca" alakban Csomagrögzít háló "függ ágy" alakban a csomagtérajtónál Fels csomagrögzít a 2. üléssorban Csomagrögzít "L" alakban Csomagrögzít háló "függ ágy" alakban a tekercsel nél A két rakodóhálónál elhelyezett csomagtér-takarófedél háló háló KÜRT Nyomjuk meg a kormánykerék valamelyik küll jét. ELAKADÁSJELZ Az irányjelz lámpák egyidej m ködtetéséhez nyomjuk meg a gombot. Levett gyújtásnál is m ködik. Az elakadásjelz k automatikus bekapcsolása* Hirtelen fékezéskor a lassulás mértékének függvényében az elakadásjelz k automatikusan bekapcsolnak. Az els gyorsuláskor automatikusan kikapcsolnak. A gomb megnyomásával lehet ségünk van a kikapcsolásukra. * Rendeltetést l függ en. 85

ELÉGTELEN GUMIABRONCSNYOMÁS ÉSZLELÉSE Menet közben a szelepekbe beépített érzékel k ellen rzik a gumiabroncsok nyomását, és rendellenesség esetén riasztanak (20 km/óránál nagyobb sebességnél). Lapos gumiabroncs A kombinált kijelz n található szervizlámpa a többfunkciós képerny n megjelen , az érintett kereket jelöl üzenet és hangjelzés kíséretében gyullad ki. Ellen riztesse a gumiabroncsok nyomását. Az ellen rzést hideg gumiabroncsokon kell elvégezni 86 Defektes gumiabroncs A kombinált kijelz egység azonnali megállásra figyelmeztet (STOP) jelzése hangjelzés, és a többfunkciós képerny n a hibás kereket jelöl üzenet kíséretében gyullad ki. Azonnal állítsa le a gépkocsit hirtelen kormánymozdulat és hirtelen fékezés nélkül. Cserélje ki a meghibásodott (defektes vagy lapos) gumiabroncsot, és a lehet legrövidebb id n belül ellenrizze a gumiabroncsok nyomását. Nem észlelt vagy hibás érzékel (k) A kombinált kijelz

n található szervizlámpa a többfunkciós képerny n megjelen , a nem érzékelt kereket (kerekeket) jelöl vagy a rendszer meghibásodására utaló üzenet és hangjelzés kíséretében gyullad ki. Forduljon PEUGEOT-szervizhez a hibás érzékel (k) cseréje érdekében. Megjegyzések: Ez az üzenet abban az esetben is megjelenik, ha valamelyik kereket eltávolítottuk a gépkocsitól (javítás alkalmával), vagy ha érzékel nélküli gumiabroncsot szerelünk fel a gépkocsira. A pótkeréken nincs érzékel . Az ilyen rendszerrel felszerelt kerekek javítását és a gumiabroncsok cseréjét PEUGEOTszervizben kell elvégeztetni. Amennyiben a kerékcsere során felszerelt gumiabroncsot nem érzékeli a rendszer (például téli gumi felszerelésekor), a rendszer újrainicializálását PEUGEOT-szervizben kell elvégeztetni. Az elégtelen gumiabroncsnyomást érzékel rendszer olyan vezetéstámogató rendszer, mely nem helyettesíti sem a gépjárm vezet éberségét, sem

felel sségét. A rendszer meglétét l függetlenül a gumiabroncsnyomást rendszeresen ellen rizni kell (a gyártó el írásait lásd az ajtóoszlopra ragasztott matricán) annak érdekében, hogy biztosítsuk gépjárm vünk optimális dinamikai tulajdonságait, és elkerüljük a gumiabroncsok korai kopását, f ként fokozott igénybevétel esetén (jelent s terhelés, nagy sebesség). A nyomásértékek ellen rzését hideg gumiabroncsokon, legalább havonta el kell végezni. Ügyeljünk a pótkerék nyomásának rendszeres ellen rzésére. A rendszert átmenetileg zavarhatják a közeli frekvenciatartományok rádióelektromos jelei. BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER (ABS) ÉS ELEKTRONIKUS FÉKER ELOSZTÓ (REF) Az elektronikus féker elosztóval ellátott ABS-rendszer növeli gépkocsink úttartását és könnyebben kezelhet vé teszi fékezésnél, különösen rossz és csúszós úton. Megjegyzés: kerekek (gumiabroncsok és keréktárcsák) cseréje esetén ügyeljünk arra,

hogy azok megfelel típusúak legyenek. A blokkolásgátló rendszer automatikusan m ködésbe lép, ha a kerekek blokkolási hajlamot mutatnak. A visszajelz lámpa hangjelzés és üzenet kíséretében történ felvillanása a blokkolásgátló rendszer meghibásodását jelzi, ami fékezés esetén a gépkocsi kormányozhatóságának elvesztéséhez vezethet. A visszajelz lámpa a STOP és ABS visszajelz lámpákkal együtt, hangjelzés és üzenet kíséretében történ felvillanása az elektronikus féker elosztó meghibásodását jelzi, ami fékezés esetén a gépkocsi kormányozhatóságának elvesztéséhez vezethet. Azonnal álljunk meg. Mindkét esetben forduljunk PEUGEOTszervizhez. VÉSZFÉKRÁSEGÍT RENDSZER A rendszer lehet vé teszi, hogy vészhelyzetben gyorsabban elérjük a fékezéshez szükséges optimális nyomást, és ezáltal lecsökkentsük a fékutat. A fékpedál lenyomásának sebességét l függ en lép m ködésbe. Hatására csökken a fékpedál

ellenállása és megn a fékhatás. Bizonyos esetekben az ABS-rendszer rendes m ködése a fékpedál enyhe vibrálásával járhat. Amennyiben hirtelen fékezni kényszerülünk, nyomjuk le nagyon er sen a fékpedált és tartsuk lenyomva. 87 KIPÖRGÉSGÁTLÓ (ASR) ÉS DINAMIKUS MENETSTABILIZÁTOR (ESP) A rendszerek az ABS-rendszerhez kapcsolódnak és kiegészítik azt. Az ASR-rendszer optimalizálja a gépkocsi meghajtását a kerekek kipörgésének elkerülése érdekében, hatást gyakorol a meghajtott kerekek fékeire és a motorra. Gyorsításkor növeli a gépjárm menetirány-stabilitását. A gépkocsi által követett nyomvonal és a gépkocsivezet által óhajtott nyomvonal közötti eltérés esetén az ESPrendszer automatikusan vezérli a féket egy vagy több keréken és a motort annak érdekében, hogy a gépkocsit - a fizika törvényei által szabott határokon belül - a kívánt pályán tartsa. Az ASR és az ESP-rendszer m ködése A visszajelzés

villog az ASR vagy az ESP aktiválásakor. Semlegesítés A rendszerek meghibásodása esetén a kapcsoló jelz lámpája villog és megjelenik a visszajelzés egy hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kiséretében. A rendszerek ellen rzése érdekében forduljunk PEUGEOT-szervizhez. Rendkívüli körülmények között (laza talajon, sárban vagy hóban elakadt gépjárm elindításakor) hasznos lehet az ASR és ESP rendszerek semlegesítése, hogy a kerekek kipörgése által visszanyerjük az úttapadást.  Nyomjuk meg a m szerfal középs részén található "ESP OFF" kapcsolót. Kigyullad a kapcsoló jelz lámpája és a visszajelzés: az ASR és az ESP rendszer semlegesített állapotban van. Újraaktiválás  Automatikus a gyújtás levételekor.  Automatikus 50 km/óra sebesség felett.  Történhet kézzel, a kapcsoló újbóli megnyomásával. 88 A m ködés ellen rzése Az ASR/ESP rendszerek nagyobb biztonságot nyújtanak

normál vezetési stílus esetén, de nem szabad, hogy a gépjárm vezet t arra ösztönözzék, hogy felesleges kockázatot vállaljon, vagy túl nagy sebességgel közlekedjen. A rendszerek m ködése csak a gyártónak a kerekekre (gumiabroncsok és keréktárcsák), a fékrendszer alkotóelemeire, az elektronikus egységekre és a PEUGEOT-hálózatban elvégzett szerelésekre és beavatkozásokra vonatkozó el írásai betartásával biztosított. Ütközést követ en ellen riztesse a rendszereket PEUGEOT-szervizben. BIZTONSÁGI ÖVEK A biztonsági övek kicsatolása Els és hátsó oldalsó biztonsági övek (2. üléssor) Az els ül helyeket pirotechnikai övfeszít kkel és er határolókkal látták el; a hátsó ül helyek csak er határolókkal rendelkeznek.  Nyomja meg a reteszel elem piros gombját, majd húzza ki a nyelvet. Els biztonsági övek magasságának beállítása:  a rögzítési pont leengedéséhez szorítsa meg az 1-es gombot és csúsztassa

lefelé.  a rögzítési pont felemeléséhez csúsztassa felfelé az 1-es gombot. A biztonsági övek becsatolása  Húzza meg a hevedert, majd helyezze a nyelvet a reteszel elembe.  A heveder meghúzásával ellen rizze az öv megfelel becsatolását. A biztonsági öv kicsatolása esetén: - 20 km/óra alatt a visszajelzés folyamatosan világít, - 20 km/óra felett a visszajelzés két percen keresztül folyamatosan er söd hangjelzés kíséretében villog. A két perc elteltével a visszajelzés egészen addig világít, amíg a vezet be nem kapcsolja a biztonsági övét. A 2. üléssorban lév hátsó oldalsó biztonsági öv átvezetése: Nem becsatolt vagy kicsatolódott biztonsági öv visszajelzés A visszajelzés gyújtásráadáskor gyullad ki, amennyiben a vezet nem csatolta be a biztonsági övét. Járó motornál és zárt ajtóknál a viszszajelzés automatikusan kialszik 30 mp elteltével.  gyermekek vagy alacsony termet utasok esetén az övet a

2-es hevederterel alatt,  egyéb esetben a felett vezesse át. A hevederterel vel elkerülhet , hogy alacsony termet utasoknál az öv a nyakuknál húzódjon. 89 Hátsó középs (2. üléssor) biztonsági öv Hátsó biztonsági övek (3. üléssor) - Bal oldali címke: a 2. üléssor 3 ül helyes kialakítása esetén csupán alacsony termet utasoknál használja a hevederterel t. - Jobb oldali címke: középre helyezett oldalsó ülések esetén ne használja a hevederterel t. Pirotechnikai övfeszít kkel és er határolókkal ellátott biztonsági övek Frontális ütközéseknél pirotechnikai övfeszít k és er határolók növelik az utasok biztonságát. Az ütközés nagyságától függ en a pirotechnikai rendszer egy pillanat alatt megfeszíti a biztonsági öveket és az utasok testére szorítja. A pirotechnikai övfeszít kkel ellátott biztonsági övek csak ráadott gyújtás mellett m köd képesek. Az er határoló csökkenti ütközés esetén a

biztonsági övnek az utasok testére gyakorolt nyomását. 90 A 2. üléssor középs ül helyét a hátsó tet lemez közepébe integrált, hárompontos, övtekercsel vel ellátott biztonsági övvel szerelték fel. Vezesse át az A, majd a B nyelvet a hevederterel n az ülés belsejét l kifelé haladva. Illessze az A nyelvet a reteszel elembe (jobb oldal), majd a B nyelvet a sajátjába (bal oldal). Az öv eltávolításakor fordított sorrendben járjon el, majd helyezze a B nyelvet a hátsó tet lemezen lév rögzítési pont mágnesére. A 3. üléssor ül helyeit két hárompontos, övtekercsel vel ellátott biztonsági övvel látták el Az öv beszereléséhez illessze a C nyelvet a reteszel elemébe, majd a D nyelvet a sajátjába. Az öv eltávolításakor fordított sorrendben járjon el, majd helyezze a D nyelvet az erre kialakított E helyre. Bárhol is ül a gépkocsiban, mindig kapcsolja be a biztonsági övét, még rövid utazások alkalmával is. Az övek

csatjait ne cserélje fel, mert ebben az esetben nem képesek tökéletesen ellátni feladatukat. Amennyiben az ülés könyöktámaszszal rendelkezik*, az öv hasi részének mindig a könyöktámasz alatt kell áthaladnia. A biztonsági övek övtekercsel vel rendelkeznek, mely az öv hosszát automatikusan az Ön testalkatához igazítja. Az éppen nem használt öv automatikusan a helyére kerül. Használat el tt és után gy z djön meg róla, hogy az öv megfelel en feltekeredett-e. Az öv alsó részét medencetájékon a lehet legalacsonyabban kell elhelyezni. Az öv fels részét a vállgödörhöz kell igazítani. Ütközés vagy hirtelen fékezés esetére az öveket automatikus reteszel egységgel látták el. Az eszköz kioldásához gyors mozdulattal rántsa meg, majd engedje el a hevedert. A hatékony használat érdekében: - a biztonsági övnek a lehet legjobban a testhez kell simulnia, - egyetlen feln ttet kell rögzítenie, - az öv anyagán ne legyen vágás és

ne legyen foszlott, - egyenletes mozdulattal maga el tt áthúzva ellen rizze, hogy az öv nincs-e megtekeredve, - a m ködés hatékonyságának megrzése érdekében az övet ne alakítsa át, ne módosítsa. A hatályos biztonsági el írások értelmében a biztonsági öveket érint valamennyi beavatkozást kizárólag az övekért és a m veletek tökéletes végrehajtásáért garanciát vállaló PEUGEOT-szervizek végezhetik. A biztonsági öveket szabályos id közönként ellen riztesse PEUGEOTszervizben, különösen, ha a hevedereken sérülést tapasztal. A heveder tisztítását szappanos vízzel vagy a PEUGEOT hálózatában beszerezhet textiltisztítóval végezze. Az ülések vagy a hátsó üléssor felhajtását, áthelyezését követ en mindig gy z djön meg arról, hogy a biztonsági öv megfelel en van elhelyezve és feltekerve. Ajánlások a gyermekülések használatához: - amennyiben az utas életkora nem haladja meg a 12 évet, vagy magassága nem éri el

a 150 cm-t, használjon megfelel gyermekülést, - gyermekülés beszerelésekor ne használja az övterel t*, - soha ne használja ugyanazt az övet több személy becsatolásához, - utazás közben soha ne tartsa ölben a gyermekeket. Az ütközés jellegének és nagyságának függvényében a pirotechnikai övfeszít a légzsákoktól függetlenül, azok kinyílását megel z en is m ködésbe léphet. A légzsák jelz lámpája minden esetben kigyullad. Ütközést követ en a biztonsági övek rendszerének ellen rzését és esetleges cseréjét PEUGEOT-szervizben végeztesse el. * Típustól függ en. 91 LÉGZSÁKOK A légzsákok feladata a gépkocsiban helyet foglalók biztonságának optimalizálása jelent s ütközések esetén; kiegészítik az över -határolós biztonsági övek hatását. Ebben az esetben az elektronikus érzékel k regisztrálják és elemzik a gépkocsi hirtelen lassulását: ha az eléri a bekapcsolási küszöböt, a légzsákok rögtön

kibomlanak és megvédik a gépkocsiban helyet foglaló személyeket. Rögtön az ütközés után a légzsákok gyorsan leengednek, hogy ne akadályozzák sem a kilátást, sem az utasok esetleges kiszállását. A légzsákok nem fúvódnak fel kevésbé jelent s ütközéseknél, amelyeknél a biztonsági övek még képesek optimális biztonságot nyújtani. Az ütközés mértéke függ az akadály természetét l és a gépjárm sebességét l az ütközés pillanatában. A légzsákok csak ráadott gyújtásnál m ködnek. Megjegyzés: a légzsákokból kiáramló gáz enyhén irritáló hatású lehet. 92 FRONTLÉGZSÁKOK Az utasoldali légzsák semlegesítése* A kormánykerék közepébe építették be a vezet , és a m szerfalba az els utas oldalán. Egyszerre kapcsolódnak be, kivéve, ha az utasoldali légzsák semlegesítve van. Gyermekünk biztonsága érdekében feltétlenül semlegesítsük az utasoldali légzsákot, ha gyermekülést szerelünk be menetiránynak

háttal az els utasoldali ülésre. Ellenkez esetben a gyermek súlyos vagy halálos sérülést szenvedhet a légzsák kioldódása során.  Levett gyújtásnál helyezzük a kulcsot az utasoldali légzsák 1-es semlegesít kapcsolójába, forgassuk el "OFF" helyzetbe, majd vegyük ki, megtartva ebben a helyzetben. Frontlégzsákok meghibásodása Amennyiben a jelzés hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyullad, a rendszer ellen rzése érdekében forduljunk PEUGEOT-szervizhez. * Rendeltetést l függ en. "OFF" helyzetben az utasoldali légzsák nem lép m ködésbe ütközés esetén. Miután eltávolítottuk a gyermekülést, forgassuk el a légzsák kapcsolóját "ON" helyzetbe, hogy újból üzembe helyezzük a légzsákot és ily módon biztosítsuk utasunk biztonságát ütközés esetén. OLDALLÉGZSÁKOK* ÉS FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK* A semlegesítés ellen rzése A semlegesített állapotot

ráadott gyújtásnál az utasoldali légzsák kikapcsolt állapotát (kapcsoló "OFF" helyzetben) jelz visszajelzés mutatja. A visszajelzés a kikapcsolt állapot teljes id tartama alatt látható. Az oldallégzsákokat az els ülések háttámlájába építették be az ajtó fel li oldalon. A függönylégzsákokat az oszlopokba és a tet ívbe építették be. Egymástól függetlenül lépnek m ködésbe attól függ en, hogy melyik oldalon történik az ütközés. A légzsák meghibásodása Amennyiben a kikapcsolt állapot visszajelzése villog, forduljon PEUGEOT-szervizhez. Amennyiben a két légzsák jelz lámpa folyamatosan világít, ne szereljen be gyermekülést "menetiránynak háttal". Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Amennyiben a jelz lámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyullad, ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. * Rendeltetést l függ en. 93 • • • • • 94 A

front-, oldal-* és függönylégzsákok* tökéletes hatékonysága érdekében tartsuk be az alábbi biztonsági szabályokat: Megfelel en beállított biztonsági övvel csatoljuk be magunkat az ülésre. Vegyünk fel természetes és függ leges ül helyzetet. Ne engedjük, hogy bármi az utasok és a légzsákok közé kerüljön (gyermek, kisállat, tárgy.) Ezek akadályozhatják a légzsák megfelel m ködését és sérülési veszélyt jelenthetnek. A PEUGEOT-hálózat szakemberein kívül mindenkinek szigorúan tilos bármilyen beavatkozást végezni a légzsák-rendszereken. Balesetet követ en, vagy ha a gépkocsit feltörték, ellen riztessük a légzsák-rendszereket. Frontlégzsákok • Vezetés közben ne fogjuk a kormánykereket a küll inél fogva, és ne tartsuk a kezünket a kormánykerék középs részén. • Az utasoldalon utazó személy soha ne tegye fel a lábát a m szerfalra. • A lehet legnagyobb mértékben tartózkodjunk a dohányzástól, a

légzsákok kibomlásakor a cigaretta vagy a pipa égési sérüléseket okozhat. • Soha ne szereljük ki, ne fúrjuk ki, és ne tegyük ki er s ütéseknek a kormánykereket. Oldallégzsákok* • Csak engedélyezett huzatokkal fedjük le az üléseket. Kérjünk tanácsot PEUGEOT-szervizben • Ne rögzítsünk és ne ragasszunk semmit az ülések háttámlájára, mert ez a mellkas vagy a kezek sérülését okozhatja az oldallégzsák kinyílása esetén. • A szükségesnél jobban ne üljünk közel az ajtóhoz. Függönylégzsákok* • Ne rögzítsünk és ne ragasszunk semmit az oszlopokra vagy a tet lemezre, mert ez a fej sérülését okozhatja a függönylégzsákok felfúvódása esetén. • Ne szereljük ki a plafonra szerelt kapaszkodó-fogantyúk rögzít csavarjait, mert azok a függönylégzsákok rögzítésének részei. * Rendeltetést l függ en. "OFF" helyzetben az utasoldali légzsák nem lép m ködésbe ütközés esetén. Miután

eltávolítottuk a gyermekülést, forgassuk el a légzsák kapcsolóját "ON" helyzetbe, hogy újból üzembe helyezzük a légzsákot és ily módon biztosítsuk utasunk biztonságát ütközés esetén. OLDALLÉGZSÁKOK* ÉS FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK* A semlegesítés ellen rzése A semlegesített állapotot ráadott gyújtásnál az utasoldali légzsák kikapcsolt állapotát (kapcsoló "OFF" helyzetben) jelz visszajelzés mutatja. A visszajelzés a kikapcsolt állapot teljes id tartama alatt látható. Az oldallégzsákokat az els ülések háttámlájába építették be az ajtó fel li oldalon. A függönylégzsákokat az oszlopokba és a tet ívbe építették be. Egymástól függetlenül lépnek m ködésbe attól függ en, hogy melyik oldalon történik az ütközés. A légzsák meghibásodása Amennyiben a kikapcsolt állapot visszajelzése villog, forduljon PEUGEOT-szervizhez. Amennyiben a két légzsák jelz lámpa folyamatosan világít, ne szereljen

be gyermekülést "menetiránynak háttal". Forduljon PEUGEOT-szervizhez. Amennyiben a jelz lámpa hangjelzés és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyullad, ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. * Rendeltetést l függ en. 93 • • • • • 94 A front-, oldal-* és függönylégzsákok* tökéletes hatékonysága érdekében tartsuk be az alábbi biztonsági szabályokat: Megfelel en beállított biztonsági övvel csatoljuk be magunkat az ülésre. Vegyünk fel természetes és függ leges ül helyzetet. Ne engedjük, hogy bármi az utasok és a légzsákok közé kerüljön (gyermek, kisállat, tárgy.) Ezek akadályozhatják a légzsák megfelel m ködését és sérülési veszélyt jelenthetnek. A PEUGEOT-hálózat szakemberein kívül mindenkinek szigorúan tilos bármilyen beavatkozást végezni a légzsák-rendszereken. Balesetet követ en, vagy ha a gépkocsit feltörték, ellen riztessük a

légzsák-rendszereket. Frontlégzsákok • Vezetés közben ne fogjuk a kormánykereket a küll inél fogva, és ne tartsuk a kezünket a kormánykerék középs részén. • Az utasoldalon utazó személy soha ne tegye fel a lábát a m szerfalra. • A lehet legnagyobb mértékben tartózkodjunk a dohányzástól, a légzsákok kibomlásakor a cigaretta vagy a pipa égési sérüléseket okozhat. • Soha ne szereljük ki, ne fúrjuk ki, és ne tegyük ki er s ütéseknek a kormánykereket. Oldallégzsákok* • Csak engedélyezett huzatokkal fedjük le az üléseket. Kérjünk tanácsot PEUGEOT-szervizben • Ne rögzítsünk és ne ragasszunk semmit az ülések háttámlájára, mert ez a mellkas vagy a kezek sérülését okozhatja az oldallégzsák kinyílása esetén. • A szükségesnél jobban ne üljünk közel az ajtóhoz. Függönylégzsákok* • Ne rögzítsünk és ne ragasszunk semmit az oszlopokra vagy a tet lemezre, mert ez a fej sérülését okozhatja a

függönylégzsákok felfúvódása esetén. • Ne szereljük ki a plafonra szerelt kapaszkodó-fogantyúk rögzít csavarjait, mert azok a függönylégzsákok rögzítésének részei. * Rendeltetést l függ en. PARKOLÓFÉK Behúzása Húzzuk be a parkolóféket, hogy megakadályozzuk a gépjárm elmozdulását. "PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM" AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ dulás elleni rögzítéséhez és a motor beindításához, behúzott vagy kiengedett parkolóféknél. Reverse (hátramenet): tolatáshoz (ezt a helyzetet álló gépkocsinál, alapjáraton m köd motornál válaszszuk ki). Oldása A parkolófék kiengedéséhez húzzuk meg a markolatot és nyomjuk meg a gombot. Menet közben a behúzva maradt vagy nem megfelel en kiengedett parkolófékre az azonnali megállásra figyelmeztet STOP visszajelzéssel együtt hangjelzés, illetve a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladó jelzés figyelmeztet. Park (parkolás): a

gépkocsi elmoz- Neutral (üres): a motor beindítá- sához és parkoláshoz, behúzott parkolóféknél. Megjegyzés: ha menet közben figyelmetlenségb l N helyzetbe kapcsolunk, a gyorsuláshoz szükséges D helyzet kapcsolása el tt hagyjuk a motort visszatérni alapjáratra. Drive (vezetés): automata üzemmódban történ A négy vagy hat sebességi fokozattal rendelkez automata sebességváltóval a sport és havas út programokkal gazdagított teljesen automata program kényelme és a kézi fokozatváltás között választhatunk. vezetéshez. Manual (kézi): a fokozatok kiválasztásához. S: sport program : havas út program. A motor beindítása Lejt n történ parkoláskor fordítsuk a kerekeket a járdaszegély felé és húzzuk be a parkolóféket. Vezérl lap a helyzetek kiválasztására  Egy adott helyzet kiválasztásához mozdítsuk el a sebességváltókart a vezérl lapon. A kombinált képerny n megjelenik a kiválasztott helyzet visszajelzése.

 behúzott parkolófék mellett állítsuk a váltókart P vagy N helyzetbe a vezérl lapon,  fordítsuk a gyújtáskulcsot Indítózás helyzetbe. Ellenkez esetben hangjelzés, illetve a többfunkciós képerny n megjelen üzenet figyelmeztet. 95 PARKOLÓFÉK Behúzása Húzzuk be a parkolóféket, hogy megakadályozzuk a gépjárm elmozdulását. "PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM" AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ dulás elleni rögzítéséhez és a motor beindításához, behúzott vagy kiengedett parkolóféknél. Reverse (hátramenet): tolatáshoz (ezt a helyzetet álló gépkocsinál, alapjáraton m köd motornál válaszszuk ki). Oldása A parkolófék kiengedéséhez húzzuk meg a markolatot és nyomjuk meg a gombot. Menet közben a behúzva maradt vagy nem megfelel en kiengedett parkolófékre az azonnali megállásra figyelmeztet STOP visszajelzéssel együtt hangjelzés, illetve a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében kigyulladó jelzés

figyelmeztet. Park (parkolás): a gépkocsi elmoz- Neutral (üres): a motor beindítá- sához és parkoláshoz, behúzott parkolóféknél. Megjegyzés: ha menet közben figyelmetlenségb l N helyzetbe kapcsolunk, a gyorsuláshoz szükséges D helyzet kapcsolása el tt hagyjuk a motort visszatérni alapjáratra. Drive (vezetés): automata üzemmódban történ A négy vagy hat sebességi fokozattal rendelkez automata sebességváltóval a sport és havas út programokkal gazdagított teljesen automata program kényelme és a kézi fokozatváltás között választhatunk. vezetéshez. Manual (kézi): a fokozatok kiválasztásához. S: sport program : havas út program. A motor beindítása Lejt n történ parkoláskor fordítsuk a kerekeket a járdaszegély felé és húzzuk be a parkolóféket. Vezérl lap a helyzetek kiválasztására  Egy adott helyzet kiválasztásához mozdítsuk el a sebességváltókart a vezérl lapon. A kombinált képerny n megjelenik a

kiválasztott helyzet visszajelzése.  behúzott parkolófék mellett állítsuk a váltókart P vagy N helyzetbe a vezérl lapon,  fordítsuk a gyújtáskulcsot Indítózás helyzetbe. Ellenkez esetben hangjelzés, illetve a többfunkciós képerny n megjelen üzenet figyelmeztet. 95 A gépkocsi elindítása Járó motornál a gépkocsi P helyzetb l történ elindításához:  a fékpedált feltétlenül nyomjuk le,  engedjük ki a parkolóféket,  válasszuk ki az R, D vagy M állást, majd fokozatosan csökkentsük a fékpedálra gyakorolt nyomást; a gépkocsi rögtön elindul. Az elindulás N helyzetb l is történhet. Alapjáraton m köd motornál, kiengedett kéziféknél, kiválasztott R, D vagy M helyzetben a gépkocsi a gázpedál m ködtetése nélkül is elmozdul. Ezért járó motornál ne hagyjuk a gyermekeket felügyelet nélkül a gépkocsiban. Amennyiben a váltókar nem P helyzetben van, a vezet oldali ajtó nyitása után vagy kb. 45

másodperccel a gyújtás levételét követ en hangjelzés szólal meg és egy üzenet jelenik meg. Állítsuk a kart ismét P helyzetbe Ekkor a hangjelzés megsz nik, az üzenet pedig elt nik. 96 Amennyiben a karbantartási m veleteket járó motornál kell elvégeznünk, húzzuk be a parkolóféket és válasszuk ki a P helyzetet. Automata üzemmód A négy vagy hat sebességi fokozat automata váltása:  válasszuk ki a vezérl lapon a D helyzetet. Az automata sebességváltó automatikusan a vezetési stílushoz, az útvonal típusához és a gépkocsi terheléséhez igazítja a sebességet. Az automata sebességváltó ekkor önadaptálódó üzemmódban m ködik, nem szükséges a gépkocsivezet beavatkozása. A maximális gyorsulás elérése érdekében nyomjuk le teljesen a gázpedált a sebességváltókar m ködtetése nélkül (kick down). A sebességváltó automatikusan visszakapcsol alacsonyabb fokozatba, vagy megtartja a kiválasztott fokozatot a maximális

motorfordulatszám eléréséig. Fékezéskor a sebességváltó automatikusan visszakapcsol alacsonyabb fokozatba a hatásos motorfék biztosítása érdekében. Amennyiben hirtelen felemeljük lábunkat a gázpedálról, a sebességváltó a biztonság növelése érdekében nem kapcsol magasabb fokozatba. Soha ne válasszuk az N helyzetet menet közben. Soha ne válasszuk a P vagy R helyzetet, ha a gépkocsi nincs álló helyzetben. Az optimális fékhatás érdekében csúszós úttesten ne kapcsoljunk egyik helyzetb l a másikba. Sport és Havas út programok Az önadaptálódó programon kívül két speciális program áll rendelkezésünkre. A kiválasztott funkciót visszajelzés mutatja a kombinált kijelz egységen. Sport program  A motor beindulását követ en nyomjuk meg az S gombot. A sebességváltó automatikusan a dinamikus vezetést részesíti el nyben. Havas út program Ez a program megkönnyíti az elindulást és a haladást gyenge tapadású talajon.  A

motor elindulását követ en nyomjuk meg a  gombot. A sebességváltó a csúszós úton történ vezetéshez alkalmazkodik. Megjegyzés: bármikor visszatérhetünk az önadaptálódó programhoz.  A kiválasztott program semlegesítéséhez nyomjuk meg újra a  vagy az S gombot. Kézi üzemmód A négy vagy hat sebességi fokozat kézi váltása:  válasszuk ki a vezérl lapon az M helyzetet.  magasabb sebességi fokozatba kapcsoláshoz toljuk a sebességváltókart a + jel irányába.  alacsonyabb sebességi fokozatba kapcsoláshoz húzzuk a sebességváltókart a - jel irányába. Bármikor átválthatunk D (automata üzemmódban történ vezetés) helyzetb l M (kézi üzemmódban történ vezetés) helyzetbe. Érvénytelen érték kézi üzemmódban Megjegyzések Az átváltás az egyik sebességi fokozatból a másikba csak abban az esetben történik meg, ha azt a gépkocsi sebessége és a motorfordulatszám megengedi, ellenkez esetben ideiglenesen az

automata üzemmódnak megfelel függvények részesülnek el nyben. Túl magas vagy túl alacsony fordulatszámnál a kiválasztott sebességi fokozat villog néhány másodpercig, majd a ténylegesen kiválasztott fokozat jelenik meg. Megálláskor vagy nagyon kis sebességnél a sebességváltó automatikusan az M1 sebességi fokozatot választja ki. Kézi üzemmódban az S (sport) és  (havas út) programok nem m ködnek. M ködési rendellenesség Valamennyi m ködési zavarra ennek a visszajelzésnek a felvillanása, hangjelzés és a többfunkciós kijelz n megjelen üzenet figyelmeztet. Ebben az esetben a sebességváltó csökkentett üzemmódban m ködik (blokkolt 3-as fokozat). Ilyenkor jelent s rángatást észlelhetünk P-b l R-be és N-b l R-helyzetbe kapcsoláskor (a rángatás nem rongálja a sebességváltót). Ne lépjük túl a 100 km/h sebességet (akkor sem, ha azt a helyi közlekedési szabályok lehet vé teszik). Forduljunk sürg sen PEUGEOTszervizhez.

Rosszul kiválasztott fokozat esetén jelenik meg (a váltókar két helyzet között van). Az akkumulátor meghibásodása esetén, ha a sebességváltókar P helyzetben van, nem lehet másik fokozatba kapcsolni. Az automata sebességváltó meghibásodásának elkerülése érdekében semmiképp ne er ltessük a sebességváltókart. 97 SEBESSÉGKORLÁTOZÓ BERENDEZÉS* Megjelenítés a kombinált kijelz n Az újgenerációs sebességkorlátozó a beprogramozott sebességet megjeleníti a kombinált kijelz n. A berendezés lehet vé teszi, hogy a gépjárm ne lépje túl a gépjárm vezet által beprogramozott sebességet. A sebesség határértékének elérését követ en a gázpedál lenyomása nem befolyásolja a sebességet. A sebességkorlátozón beprogramozható legalacsonyabb sebesség 30 km/óra; a berendezés a fékpedál és a tengelykapcsoló lenyomásától függetlenül m ködik. A sebességkorlátozó funkció bekapcsolt állapotában a gomb megnyomása a

kilométerszámlálók megjelenítését teszi lehet vé. Néhány másodperc elteltével vagy a gomb újbóli megnyomására a kijelz ismét visszatér a sebességkorlátozó funkcióhoz. A beállításokat : - álló helyzetben, járó motorral, vagy - menet közben kell végrehajtani. 98 * Rendeltetést l függ en. A funkció kiválasztása  Állítsuk az 1-es gombot LIMIT helyzetbe. A sebességkorlátozó még nem m ködik, egyetlen sebesség memorizálása sem történt meg. A kijelz n a következ látható: Sebesség memorizálása A memorizálás a sebességkorlátozó aktiválása nélkül is végrehajtható. A 2-es vagy a 3-as gomb rövid megnyomása 1 km/órával csökkenti vagy növeli a sebesség értékét. A gomb hosszú megnyomása 5 km/órával csökkenti vagy növeli a sebesség értékét. A gomb benyomva tartásával a sebesség értéke 5 km/órás ugrásokkal csökkenthet vagy növelhet . A sebességkorlátozó bekapcsolása/kikapcsolása A 4-es gomb els

megnyomására a sebességkorlátozó be-, második megnyomására pedig kikapcsol. A kijelz n a következ látható (110 km/h esetén): A beprogramozott sebesség túllépése Rendkívüli helyzetben szükséges lehet a beprogramozott sebesség túllépése. A beprogramozott sebesség túllépéséhez a gázpedált er teljesen le kell nyomni, az ellenállási ponton túlra. Ilyenkor a sebességkorlátozó ideiglenesen kikapcsol és a kombinált kijelz n mutatott sebességérték villog (pl. 110 km/óránál): Megjegyzés: a sebességérték akkor is villog, ha a sebességkorlátozó nem képes megakadályozni, hogy a gépjárm túllépje a beprogramozott sebességet (er s lejt n, er teljes gyorsításnál). A sebességkorlátozó újraaktiválásához a gázpedál felengedésével csökkentse a gépjárm sebességét a beprogramozott érték alá. A funkció kikapcsolása  A rendszer kikapcsolásához állítsuk az 1-es gombot 0 helyzetbe vagy vegyük le a gyújtást. Az

utolsóként megadott sebességértéket a rendszer tárolja. M ködési rendellenesség A sebességkorlátozó meghibásodása esetén a memorizált sebesség elt nik, és néhány másodpercre felvillanó vonalak jelennek meg a kijelz n: Ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. Er s lejt n vagy jelent s gyorsulásnál a sebességkorlátozó nem képes megakadályozni a beprogramozott sebesség túllépését. A sebességkorlátozó berendezés használata nem mentesíti a vezet t a sebességkorlátozások betartása, a kell odafigyelés és felel sségteljes magatartás kötelezettsége alól. A pedálok zavartalan kezelése érdekében : - ügyeljünk a kiegészít padlósz nyeg megfelel elhelyezésére, - soha ne helyezzünk egymásra több kiegészít padlósz nyeget. 99 100 SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉS* Megjelenítés a kombinált kijelz n Ez az újgenerációs sebességszabályozó sebességkorlátozó funkcióval is rendelkezik. A tárolt sebesség a

kombinált kijelz n látható. Lehet vé teszi a gépkocsivezet által beprogramozott sebesség állandó megtartását. A sebesség programozásához vagy aktiválásához a gépkocsi sebességének 40 km/h felett kell lennie, mechanikus sebességváltó esetén legalább negyedik kapcsolt sebességi fokozatban (automata sebességváltó esetében D helyzetben, tehát szekvenciális váltás esetén második fokozatban). A sebességszabályozó funkció bekapcsolt állapotában a gomb megnyomása a kilométerszámlálók megjelenítését teszi lehet vé. Néhány másodperc elteltével vagy a gomb újbóli megnyomására a kijelz ismét visszatér a sebességszabályozó funkcióhoz. * Rendeltetést l függ en. A funkció kiválasztása  Állítsuk az 1-es gombot CRUISE helyzetbe. A sebességszabályozó még nem m ködik, egyetlen sebesség memorizálása sem történt meg. A kijelz n a következ látható: A sebesség els aktiválása/memorizálása A kívánt sebesség

elérésekor nyomjuk meg a 2-es vagy a 3-as gombot. A sebességet a rendszer tárolja, a kijelz n a következ látható (110 km/h esetén): Megjegyzés: lehet ség van pillanatnyi gyorsításra és a memorizált sebességnél nagyobb sebességgel történ közlekedésre. A memorizált sebességérték villog. A pedál felengedésekor a gépjárm visszatér a memorizált sebességre. A sebességszabályozás szüneteltetése Ha néhány pillanatig szüneteltetni kívánjuk a memorizált sebességet:  Nyomjuk meg a 4-es gombot, vagy nyomjuk le a fékpedált vagy a tengelykapcsoló-pedált. A kijelz n a következ látható (110 km/h esetén): A sebességszabályozás újraaktiválása A sebességszabályozás szüneteltetése után nyomjuk meg a 4-es gombot. A gépkocsi sebessége ekkor az utoljára memorizált értékre tér vissza. A kijelz n a következ látható (110 km/h esetén): A memorizált sebesség módosítása Ha az el z höz képest nagyobb sebességet szeretnénk

memorizálni, két lehet ség közül választhatunk: A gázpedál használata nélkül:  nyomjuk meg a 3-as gombot. A gomb rövid megnyomása 1 km/órával, hosszú megnyomása 5 km/órával növeli a memorizált sebességet. A gombot lenyomva tartva 5 km/órás ugrásokkal növelhetjük az értéket. A gázpedál használatával:  lépjük túl a memorizált sebességet a kívánt sebesség eléréséig,  nyomjuk meg a 2-es vagy a 3-as gombot. Ha az el z höz képest kisebb sebességet szeretnénk memorizálni:  nyomjuk meg a 2-es gombot. A gomb rövid megnyomása 1 km/órával, hosszú megnyomása 5 km/órával csökkenti a memorizált sebességet. A gombot lenyomva tartva 5 km/órás ugrásokkal csökkenthetjük az értéket. A memorizált sebesség törlése  A gépjárm leállítását és a gyújtás levételét követ en a rendszer törli a tárolt sebességet. A funkció kikapcsolása  A rendszer kikapcsolásához állítsuk az 1-es gombot 0 állásba. M

ködési rendellenesség A sebességszabályozó meghibásodása esetén a memorizált sebesség elt nik, és néhány másodpercre felvillanó vonalak jelennek meg a kijelz n: A tárolt sebesség gombnyomással történ módosítása során legyünk óvatosak, mert a sebesség gyorsan n het vagy csökkenhet. Ne használjuk a sebességszabályozót csúszós úton vagy nagy forgalomban. Er s lejt n vagy jelent s gyorsulásnál el fordulhat, hogy a sebességszabályozó nem képes megakadályozni a beprogramozott sebesség túllépését. A sebességszabályozó berendezés használata nem menti fel a vezet t a sebességkorlátozások betartása, a kell odafigyelés és felel sségteljes magatartás kötelezettsége alól. A pedálok zavartalan kezelése érdekében : - ügyeljünk a kiegészít padlósz nyeg megfelel elhelyezésére, - soha ne helyezzünk egymásra több kiegészít padlósz nyeget. Ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. 101 102

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉS* Megjelenítés a kombinált kijelz n A sebességszabályozó a tárolt sebességet megjeleníti a kombinált kijelz n. A gépkocsivezet által beprogramozott sebesség megtartását teszi lehet vé. A sebesség programozásához vagy aktiválásához a gépkocsi sebességének 40 km/h felett kell lennie, mechanikus sebességváltó esetén legalább negyedik kapcsolt sebességi fokozatban (automata sebességváltó esetében D helyzetben, tehát szekvenciális váltás esetén második fokozatban). A sebességszabályozó funkció bekapcsolt állapotában a gomb megnyomása a kilométerszámlálók megjelenítését teszi lehet vé. Néhány másodperc elteltével vagy a gomb újbóli megnyomására a kijelz ismét visszatér a sebességszabályozó funkcióhoz. * Rendeltetést l függ en. A funkció kiválasztása  Állítsuk az 1-es gombot ON helyzetbe. A sebességszabályozó még nem m ködik, egyetlen sebesség memorizálása sem

történt meg. A kijelz n a következ látható: Els bekapcsolás / sebesség memorizálása A kívánt sebesség elérésekor nyomjuk meg a 2-es vagy a 3-as gombot. A sebességet a rendszer tárolja, a kijelz n a következ látható (110 km/h esetén): Megjegyzés: lehet ség van pillanatnyi gyorsításra és a memorizált sebességnél nagyobb sebességgel történ közlekedésre. A memorizált sebességérték villog. A pedál felengedésekor a gépjárm visszatér a memorizált sebességre. A sebességszabályozás szüneteltetése Ha néhány pillanatig szüneteltetni kívánjuk a sebesség szabályozását:  Nyomjuk meg a 4-es gombot, vagy nyomjuk le a fékpedált vagy a tengelykapcsoló-pedált. A kijelz n a következ látható (110 km/h esetén): A sebességszabályozás újraaktiválása A sebességszabályozás kikapcsolása után nyomjuk meg a 4-es gombot. A gépkocsi sebessége ekkor az utoljára memorizált értékre tér vissza. A kijelz n a következ látható

(110 km/h esetén): A memorizált sebesség módosítása Ha az el z höz képest nagyobb sebességet szeretnénk memorizálni, két lehet ség közül választhatunk: A gázpedál használata nélkül:  nyomjuk meg a 3-as gombot. A gomb rövid megnyomása 1 km/órával, hosszú megnyomása 5 km/órával növeli a memorizált sebességet. A gombot lenyomva tartva 5 km/órás ugrásokkal növelhetjük a sebességet. A gázpedál használatával:  lépjük túl a memorizált sebességet a kívánt sebesség eléréséig,  nyomjuk meg a 2-es vagy a 3-as gombot. Ha az el z höz képest kisebb sebességet szeretnénk memorizálni:  nyomjuk meg a 2-es gombot. A gomb rövid megnyomása 1 km/órával, hosszú megnyomása 5 km/órával csökkenti a memorizált sebességet. A gombot lenyomva tartva 5 km/órás ugrásokkal csökkenthetjük a sebességet. A memorizált sebesség törlése  A gépjárm leállítását és a gyújtás levételét követ en a rendszerb l minden

tárolt sebesség törl dik. A funkció kikapcsolása  A rendszer kikapcsolásához állítsuk az 1-es gombot OFF helyzetbe. M ködési rendellenesség A sebességszabályozó meghibásodása esetén a memorizált sebesség elt nik, és néhány másodpercig vonalak villognak a kijelz n: A tárolt sebesség gombnyomással történ módosítása során legyünk óvatosak, mivel a sebesség gyorsan n het vagy csökkenhet. Ne használjuk a sebességszabályozót csúszós úton vagy nagy forgalomban. Er s lejt n vagy jelent s gyorsulásnál el fordulhat, hogy a sebességszabályozó nem képes megakadályozni a beprogramozott sebesség túllépését. A sebességszabályozó berendezés használata nem menti fel a vezet t a sebességkorlátozások betartása, a kell odafigyelés és felel sségteljes magatartás kötelezettsége alól. A pedálok zavartalan kezelése érdekében : - ügyeljünk a kiegészít padlósz nyeg megfelel elhelyezésére, - soha ne helyezzünk egymásra

több kiegészít padlósz nyeget. Ellen riztessük a rendszert PEUGEOTszervizben. 103 PARKOLÁSSEGÍT BERENDEZÉS GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSSAL ÉS HANGGAL A rendszer a hátsó lökhárítóba épített négy közeledés-érzékel b l áll. Érzékeli a gépjárm mögötti akadályokat (személy, gépkocsi, fa, sorompó, stb.) Nem észleli azonban a közvetlenül a lökhárító alatt lév akadályokat A cölöpöket, építkezéseknél használt jelz karókat vagy más hasonló tárgyakat a man ver kezdetén a berendezés még észleli, de a távolság csökkenésével már nem. Megjegyzés : Utánfutó vontatása vagy kerékpártartó felszerelése esetén a funkció automatikusan semlegesítésre kerül (a PEUGEOT által ajánlott vonóhoroggal vagy kerékpártartóval felszerelt gépjárm esetén). Rossz id ben vagy téli id járás esetén gy z djön meg arról, hogy az érzékel ket nem takarja el sár, jég vagy hó. Hátramenetbe kapcsoláskor hangjelzés (hosszú sípoló

hang) figyelmeztet, amennyiben az érzékel k beszennyez dtek. Bekapcsolás A rendszer a hátrameneti fokozat kapcsolásakor lép m ködésbe. A bekapcsolást hangjelzés és a gépjárm (a többfunkciós képerny típusától függ ) kijelzése kíséri. 104 A rendszer leállítása Az akadály közeledését a következ k jelzik: - az akadály közeledésével mind gyorsabbá váló hangjelzés, - a többfunkciós képerny n a gépjárm höz közeled négyzetek. A többfunkciós képerny t l függ en a hangjelzést sípolóberendezés vagy a hátsó hangszórók adják. A hangjelzés: - jobb oldalon érzékelt akadály esetén jobb oldalról hallható, - bal oldalon érzékelt akadály esetén bal oldalról hallható, - középen érzékelt akadály esetén jobb és bal oldalról egyszerre hallható. Amikor a gépjárm hátsó része és az akadály közötti távolság kb. 30 cm alá csökken, a hangjelzés folyamatossá válik, a többfunkciós képerny n pedig a

"Veszély" szimbólum jelenik meg.  A rendszer kikapcsolásához váltson üresbe. Aktiválás / Semlegesítés A rendszer be- és kikapcsolását a többfunkciós képerny beállítások menüjében végezheti el. A rendszer be- vagy kikapcsolt állapotát a gépjárm leállításakor tárolja. A rendszer meghibásodása esetén a hátrameneti fokozat kapcsolásakor hangjelzés (rövid sípoló hang) és a többfunkciós képerny n megjelen üzenet kíséretében a szervizlámpa kigyullad. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. A MOTORHÁZTET NYITÁSA Belülr l ÜZEMANYAGHIÁNY (DÍZEL) Motorháztet kitámasztórúd Rögzítse a motorháztet t a kitámasztórúddal. A motorháztet lecsukása el tt a kitámasztórudat tegye vissza a helyére. Mozdítsa jobbra a m szerfal alatt bal oldalon elhelyezett kart. Kívülr l A motorháztet zárása Csukja le a motorháztet t és engedje el. Ellen rizze a tet reteszel dését Az üzemanyag kifogyása esetén fel kell tölteni

és légteleníteni kell az üzemanyag-ellátókört. A légtelenít szivattyú, a gáztalanító csavar és az átlátszó m anyag cs a motorháztet alatt található (lásd a kapcsolódó ábrát): 1,6 literes, 16 szelepes HDI motor - töltsünk az üzemanyagtartályba legalább öt liter gázolajat, - távolítsuk el a motorfedelet, hogy hozzáférjünk a légtelenít szivattyúhoz, - m ködtessük a kézi légtelenít szivattyút, amíg a zöld csatlakozós átlátszó m anyag cs ben fel nem t nik az üzemanyag, - m ködtessük az indítómotort a motor beindulásáig. 2 literes, 16 szelepes HDI motor Emelje meg a kart, majd emelje fel a motorháztet t. 106 - töltsünk az üzemanyagtartályba legalább öt liter gázolajat, - a légtelenít szivattyúhoz való hozzáférés érdekében pattintsuk le a fed lapot, - lazítsuk ki a gáztalanító csavart, - m ködtessük a kézi légtelenít szivattyút, amíg a gáztalanító csavarnál nem kezd távozni a gázolaj, -

szorítsuk meg a gáztalanító csavart, - m ködtessük az indítómotort a motor beindulásáig. 1,6 LITERES, 16 SZELEPES BENZINMOTOR 1. Kormányszervo-folyadék tartálya. 2. Ablakmosó- és fényszórómosó folyadék tartálya. 3. 4. Fékfolyadék-tartály. 7. Légsz r . 5. Akkumulátor. 8. Motorolajszint-mér 6. Olvadóbiztosíték-doboz. 9. Motorolaj-betölt pálca. nyílás. H t folyadék-tartály. 107 2 LITERES, 16 SZELEPES BENZINMOTOR 1. Kormányszervo-folyadék tartálya. 2. Ablakmosó- és fényszórómosó folyadék tartálya. 3. 108 H t folyadék-tartály. 4. Fékfolyadék-tartály. 7. Légsz r . 5. Akkumulátor. 8. Olajszintmér 6. Olvadóbiztosíték-doboz. 9. Motorolaj-betölt pálca. nyílás. 1,6 LITERES, 16 SZELEPES HDI TURBÓDÍZEL MOTOR (90 LE / 110 LE) 1. Kormányszervo-folyadék tartálya. 2. Ablakmosó- és fényszórómosó folyadék tartálya. 3. 4. Fékfolyadék-tartály. 7. Olajszintmér 5.

Akkumulátor. 8. Motorolaj-betölt 6. Olvadóbiztosíték-doboz. 9. Légtelenít -szivattyú. pálca. nyílás. H t folyadék-tartály. 109 2 LITERES, 16 SZELEPES HDI TURBÓDÍZEL MOTOR (136 LE) 1. Kormányszervo-folyadék tartálya. 2. Ablakmosó- és fényszórómosó folyadék tartálya. 3. 110 H t folyadék-tartály. 4. Fékfolyadék-tartály. 8. Motorolaj-betölt 5. Akkumulátor. 9. Olajszintmér 6. Olvadóbiztosíték-doboz. 10. Légtelenít -szivattyú 7. Légsz r . 11. Gáztalanító csavar nyílás. pálca. FOLYADÉKSZINTEK ELLEN RZÉSE Olajszint Ezt az ellen rzést rendszeresen végezzük és egészítsük ki a hiányzó mennyiséget a két olajcsere között (a maximális olajfogyasztás 0,5 l 1000 km-en). Az ellen rzést a gépkocsi vízszintes helyzetében, hideg motornál végezzük, a kombinált kijelz egységen található motorolajszint-kijelz vagy a szintmér pálca segítségével. Olajszintmér pálca A szintmér pálcán két

jelölés található: A = max. Soha ne lépjük túl ezt a jelölést. B = min. A motor és a környezetvédelmi berendezések megfelel m ködésének biztosítása érdekében ne keverjünk adalékanyagokat a motorolajba. Olajcsere A karbantartási útmutatóban található el írásoknak megfelel en. Viszkozitási index megválasztása A kiválasztott olajnak minden esetben meg kell felelnie a gyártó el írásainak. Fékfolyadékszint A cserét a gyártó karbantartási ütemtervének megfelel en, el re meghatározott id közönként kell elvégezni. A gyártó által ajánlott folyadékokat használjuk, amelyek megfelelnek a DOT4 szabványoknak. H t folyadékszint A gyártó által ajánlott h t folyadékot használjuk. Meleg motor esetén a h t folyadék h mérsékletét a motorventilátor szabályozza. Ez lekapcsolt gyújtás esetén is m ködésbe léphet A részecskesz r vel felszerelt gépjárm vek esetében a motorventilátor a gépjárm leállítását követ en, hideg

motornál is m ködhet. Mivel a h t kör nyomás alatt van, beavatkozáshoz a motor leállítását követ en várjunk legalább egy órát. Az égési sérülések elkerülése érdekében csavarjuk ki a h t sapkát két fordulattal a nyomás lecsökkentéséhez. Amikor a nyomás lecsökkent, vegyük le a h t sapkát és egészítsük ki a folyadékszintet. Megjegyzés: a h t folyadékot nem kell cserélni. Kormányszervofolyadék-szint Távolítsuk el a formatervezett takarófedelet* (lásd az "Izzócsere - Els fényszórók" cím részt). Nyissuk ki a tartály fedelét, hideg környezeti h mérséklet motornál a szintnek mindig a MINI jelölés felett kell lennie, a MAXI jelölés közelében. Ablakmosó- és fényszórómosó folyadékszint Az optimális tisztítóhatás és saját biztonságunk érdekében csak a PEUGEOT által ajánlott termékeket használjunk. Gázolaj-adalék szintje (dízel részecskesz r vel) A szervizlámpa üzenet és hangjelzés

kíséretében történ kigyulladása a gázolaj-adalék minimális szintjét jelzi. Az adalékszintet feltétlenül fel kell tölteni. Haladéktalanul forduljunk PEUGEOTszervizhez. A szintnek mindig a MIN jelzés felett, a MAX jelzés közelében kell lennie. * Motortípustól függ en. 111 Elhasználódott anyagok Kerüljük az elhasználódott olaj tartós érintkezését a b rrel. A fékfolyadék az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaz, és rendkívül maró hatású. Ne öntsük az elhasználódott olajat, fékfolyadékot vagy h t folyadékot a csatornarendszerbe vagy a földre. Az elhasználódott olajat a PEUGEOThálózatban erre a célra rendszeresített tartályokba öntsük. ELLEN RZÉSEK Akkumulátor A téli id szak közeledtével ellen riztessük az akkumulátort egy PEUGEOT-szervizben. Légsz r és utastéri sz r Cseréljük rendszeresen a sz r betéteket. Ha a környezeti viszonyok megkövetelik, cseréljük azokat kétszer olyan gyakran. Részecskesz

r (dízel) A részecskesz r karbantartását PEUGEOT-szervizben kell elvégeztetni, a gyártó által meghatározott id közönként. 112 Megjegyzés : tartósan alacsony sebességgel történ közlekedést vagy a motor alapjáraton történ huzamosabb használatát követ en gyorsításkor a kipufogón át vízg z távozhat a rendszerb l. A jelenség sem a gépjárm viselkedésére, sem a környezetre nem gyakorol káros hatást Fékbetétek A fékek kopása függ a vezetési stílustól, különösen városi forgalomban, rövid távolságok megtételekor. Szükségessé válhat a fékek állapotának ellen rzése még a gépkocsi id szakos vizsgálatai között is. A féktárcsák és fékdobok kopottsága A féktárcsák és fékdobok felületének kopottságára vonatkozó valamennyi információért forduljon PEUGEOTszervizhez. Parkolófék Túl hosszú parkolófékkar-út vagy a rendszer hatékonyságának csökkenése esetén a két id szakos vizsgálat között is el

kell végeztetni a beállítást. Ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. Olajsz r Cseréjét rendszeresen végezzük el a karbantartási tervnek megfelel en. Mechanikus sebességváltó Olajcsere nincs. A szint ellenrzését a gyártó karbantartási ütemtervének megfelel en hajtassuk végre. A fontosabb folyadékszinteknek és bizonyos alkatrészeknek - a gyártó karbantartási ütemterve szerinti - ellenrzése érdekében tanulmányozzuk a karbantartási útmutatóban a gépjárm vünk motortípusára vonatkozó fejezetet. Kizárólag a PEUGEOT által ajánlott, vagy azokkal azonos min ségi mutatókkal és m szaki jellemz kkel rendelkez termékeket használjuk. A szervokormányhoz vagy a fékrendszerhez hasonlóan fontos szerkezeti egységek optimális m ködésének biztosításához a PEUGEOT válogatott, speciális termékeket javasol. Az elektromos berendezések károsodásának elkerülése érdekében a motortér magas nyomású vízsugárral történ

tisztítása szigorúan tilos. Elhasználódott anyagok Kerüljük az elhasználódott olaj tartós érintkezését a b rrel. A fékfolyadék az emberi egészségre káros anyagokat tartalmaz, és rendkívül maró hatású. Ne öntsük az elhasználódott olajat, fékfolyadékot vagy h t folyadékot a csatornarendszerbe vagy a földre. Az elhasználódott olajat a PEUGEOThálózatban erre a célra rendszeresített tartályokba öntsük. ELLEN RZÉSEK Akkumulátor A téli id szak közeledtével ellen riztessük az akkumulátort egy PEUGEOT-szervizben. Légsz r és utastéri sz r Cseréljük rendszeresen a sz r betéteket. Ha a környezeti viszonyok megkövetelik, cseréljük azokat kétszer olyan gyakran. Részecskesz r (dízel) A részecskesz r karbantartását PEUGEOT-szervizben kell elvégeztetni, a gyártó által meghatározott id közönként. 112 Megjegyzés : tartósan alacsony sebességgel történ közlekedést vagy a motor alapjáraton történ huzamosabb

használatát követ en gyorsításkor a kipufogón át vízg z távozhat a rendszerb l. A jelenség sem a gépjárm viselkedésére, sem a környezetre nem gyakorol káros hatást Fékbetétek A fékek kopása függ a vezetési stílustól, különösen városi forgalomban, rövid távolságok megtételekor. Szükségessé válhat a fékek állapotának ellen rzése még a gépkocsi id szakos vizsgálatai között is. A féktárcsák és fékdobok kopottsága A féktárcsák és fékdobok felületének kopottságára vonatkozó valamennyi információért forduljon PEUGEOTszervizhez. Parkolófék Túl hosszú parkolófékkar-út vagy a rendszer hatékonyságának csökkenése esetén a két id szakos vizsgálat között is el kell végeztetni a beállítást. Ellen riztessük a rendszert egy PEUGEOT-szervizben. Olajsz r Cseréjét rendszeresen végezzük el a karbantartási tervnek megfelel en. Mechanikus sebességváltó Olajcsere nincs. A szint ellenrzését a gyártó

karbantartási ütemtervének megfelel en hajtassuk végre. A fontosabb folyadékszinteknek és bizonyos alkatrészeknek - a gyártó karbantartási ütemterve szerinti - ellenrzése érdekében tanulmányozzuk a karbantartási útmutatóban a gépjárm vünk motortípusára vonatkozó fejezetet. Kizárólag a PEUGEOT által ajánlott, vagy azokkal azonos min ségi mutatókkal és m szaki jellemz kkel rendelkez termékeket használjuk. A szervokormányhoz vagy a fékrendszerhez hasonlóan fontos szerkezeti egységek optimális m ködésének biztosításához a PEUGEOT válogatott, speciális termékeket javasol. Az elektromos berendezések károsodásának elkerülése érdekében a motortér magas nyomású vízsugárral történ tisztítása szigorúan tilos. 10 KERÉKCSERE Rendelkezésre álló szerszámok Az alábbi szerszámok: - egy része a csomagtér jobb oldali kárpitjában található: 1. Kerékkulcs 2. Leszerelhet vontatógy r 3. Kerék rcsavar-toldat - a többi

pedig a pótkerék közepében található dobozban: 4. Meghajtókarral ellátott autóemel 5. Illeszt rúd 6. Szerszám a kerékcsavar-díszít elemek leszerelésére A gépkocsi leállítása  Lehet ség szerint állítsuk a gépjárm vet vízszintes, stabil, nem csúszós talajra.  Húzzuk be a parkolóféket, vegyük le a gyújtást, és kapcsoljuk az els el remeneti vagy a hátrameneti fokozatot (automata sebességváltó esetén a P helyzetet). Hozzáférés a pótkerékhez  Nyissuk ki a csomagteret.  Nyissuk ki a takarófedelet a karika segítségével, majd reteszeljük ki a csörl t, hogy hozzáférjünk a meghajtóanyához.  Csavarjuk ki teljesen az anyát az 1-es kerékkulcs segítségével, majd tekerjük le a kábelt a csörl r l. 113 10  Emeljük ki a kerék/doboz egységet a gépjárm hátsó részénél.  Vegyük ki a fogazott horgot, majd emeljük ki a kereket az ábrának megfelel en. 114 A kerék leszerelése  Csúsztassuk el a

doboz fedelét, hogy hozzáférjünk a szerszámokhoz.  Amennyiben szükséges, helyezzünk támasztóéket a cserélend kerékkel átlósan ellentétes kerék alá.  Távolítsuk el a dísztárcsát a szelepfuratnál húzva az 1-es kerékkulcs segítségével (lemezkeréktárcsákkal ellátott gépjárm vek esetén).  Lazítsuk meg a kerékcsavarokat (alumínium keréktárcsákkal ellátott gépjárm vek esetén lásd az "Alumínium keréktárcsákkal kapcsolatos sajátosságok" c. fejezetet) Megjegyzés: a kerékcsavar kicsavarásához használhatjuk a 6-os szerszám másik végét.  Helyezzük a 4-es autóemel t a küszöb alatt kialakított négy A emelési pont közül ahhoz, amelyik a cserélend kerékhez a legközelebb helyezkedik el.  Hajtsuk ki a 4-es autóemel t úgy, hogy a talpa érintkezzen a talajjal. Ellen rizzük, hogy az autóemel talpa a használt A emelési pont alatt helyezkedik-e el.  Emeljük meg az autót.  Távolítsunk el egy

csavart és tegyük helyére az 5-ös illeszt rudat.  Távolítsuk el a többi csavart és emeljük le a kereket. A kerék felszerelése  Helyezzük fel a kereket az 5-ös illeszt rúd segítségével.  Húzzuk meg kézzel a kerékcsavarokat és távolítsuk el az 5-ös illeszt rudat.  Húzzuk meg a kerékcsavarokat az 1-es kerékkulcs segítségével.  Hajtsuk teljesen össze és távolítsuk el a 4-es autóemel t.  Húzzuk meg a kerékcsavarokat ütközésig az 1-es kerékkulcs segítségével.  Helyezzük vissza a dísztárcsát a szelepfuratnál kezdve, majd nyomjuk meg a tenyerünkkel.  Tegyük vissza a megfelel szerszámokat a dobozba, és reteszeljük a fedelét.  Helyezzük a dobozt a földre, és helyezzük fölé a pótkereket.  Helyezzük a fogazott horgot a doboz fedelébe.  Emeljük vissza a kereket a gépjárm alá, az 1-es kerékkulcs segítségével visszacsavarva a csörl meghajtócsavarját.  Húzzuk meg teljesen és ellen

rizzük, hogy a kerék megfelel en, vízszintesen helyezkedik-e el a hátsó padlólemezhez viszonyítva.  Zárjuk vissza a takarófedelet a karika segítségével a csörl reteszelése érdekében.  Helyezzük el a többi szerszámot a csomagtér jobb oldali kárpitjában. 10 Elégtelen gumiabroncsnyomás érzékel vel felszerelt kerekek B vebb információ a Biztonság fejezet "Elégtelen gumiabroncsnyomás érzékelése" cím részében található. Saját biztonságunk érdekében a kerékcserét mindig az alábbiak szerint végezzük: - vízszintes, stabil, nem csúszos talajon, - behúzott parkolófékkel, levett gyújtásnál, - els el remeneti vagy hátrameneti fokozatba (automata sebességváltó esetén P helyzetbe) kapcsolt sebességváltónál, - a gépkocsi támasztóékkel kiékelt helyzetében. Soha ne feküdjünk a felemelt gépkocsi alá, ha azt csak az autóemel tartja (használjunk támasztóbakot). Soha ne helyezzük vissza a dobozt a gépjárm re

a pótkerék nélkül. A csörl kábel le- vagy feltekercseléséhez a kerékkulcs helyett soha ne használjunk csavarhúzót. A kerékcserét követ en: - minél hamarabb ellen riztessük a meghibásodott kerék megfelel elhelyezkedését, a kerékcsavarok meghúzását és a pótkerék nyomását egy PEUGEOT-szervizben. - javíttassuk meg a meghibásodott kereket, és minél gyorsabban szereljük vissza a gépkocsira. - ellen riztessük a pótkerék megfelel elhelyezkedését PEUGEOTszervizben. Tanácsok a szükségpótkerék használatához* A gépkocsi felszereltségéhez a szabványostól eltér keréktárcsás pótkerék is tartozhat. Használatát követ en a lehet leghamarabb cseréljük ki. Használatakor tartsuk be az alábbi szabályokat, ellenkez esetben a gépjárm viselkedése megváltozhat: - ne közlekedjünk 80 km/óránál nagyobb sebességgel, - ne szereljünk a kerékre dísztárcsát, - vezessünk óvatosan, - ellen rizzük a címkén szerepl nyomásértéket. *

Modellt l és rendeltetést l függ en. 115 10 Alumínium keréktárcsákkal kapcsolatos sajátosságok Kerékcsavar-díszít elemek Az alumínium keréktárcsák csavarjait krómozott díszít elemek borítják. A kerékcsavarok kicsavarozása el tt vegye le a díszít elemeket a 6-os sárga szín szerszám segítségével. A pótkerék felszerelése Ha a kerekeket kerék rcsavarral látták el (kerekenként eggyel), el ször szerelje le a krómozott díszít elemet, és csak ezt követ en csavarozza ki a csavart a kerékkulcs és a kulcstoldat segítségével. Ha a gépjárm lemezkeréktárcsás pótkerékkel van felszerelve, felszereléskor, a csavarok meghúzása során természetes jelenség, hogy az alátétek nem fekszenek fel a keréktárcsára. A pótkerék rögzítése a csavarok kónuszos támfelületei segítségével történik. Téli gumiabroncsok felszerelése Amennyiben gépjárm vét lemezkeréktárcsára szerelt téli gumiabroncsokkal szereli fel,

kizárólag a PEUGEOT-hálózatban rendelkezésre álló speciális csavarokat használja. 116 Kerék rcsavarok A kulcstoldat a gépjárm átvételekor a kulcsok másolatával és a kódkártyával együtt került átadásra. Jegyezze fel gondosan a kerékrcsavar kulcstoldatának fején található kódszámot, mert a kulcstoldatról ennek alapján igényelhet másolatot a márkaszervizekben. 10 IZZÓCSERE 1 - Tompított fényszóró (H1-55W vagy xenonizzó).  Kösse vissza a csatlakozót.  Helyezze vissza a véd burát. FIGYELEM! ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! A xenonizzók cseréjét PEUGEOTszervizben kell elvégeztetni. Fényszórók Távolítsa el a motortér jobb oldalán található díszfedelet*: - nyomja meg a m anyag szegecsek (A) közepét, - vegye ki valamennyi m anyag szegecset, - távolítsa el a díszfedelet. A m velet elvégzését követ en ne felejtsen el mindent megfelel en viszszatenni a helyére: - illessze a helyére a díszfedelet*, - közepüket megnyomva

tegye vissza valamennyi m anyag szegecset (A). 2 - Távolsági fényszóró (H7-55W).  Távolítsa el a meghibásodott izzó véd buráját.  Kösse ki a csatlakozót.  Nyomja meg a rögzít kapcsok végeit. Cserélje ki az izzót A visszaszerelés során gy z djön meg a tájolóelemek megfelel elhelyezkedésér l és a rögzít kapcsok megfelel reteszel désér l. Az izzókat csak száraz rongygyal érintse. A fényszórók véd lakkal bevont polikarbonát üveggel rendelkeznek. Törlésükhöz ne használjon száraz vagy karcoló rongyot, sem mosó- vagy oldószereket. Használjon puha szivacsot szappanos vízzel * Motortípustól függ en. 117 10 Beépített oldalsó kiegészít irányjelz k 3 - Helyzetjelz k (W 5 W).  Távolítsa el a meghibásodott izzó véd buráját.  Kösse ki a csatlakozót.  Vegye ki és cserélje ki az izzót. 4 - Irányjelz k (PY 21 W borostyánszín ).  Fordítsa el negyed fordulattal az izzófoglalat-egységet és húzza

ki.  Cserélje ki az izzót. Megjegyzés: bizonyos klímaviszonyok esetén (alacsony h mérséklet, nedvesség) a fényszóróüvegek bels felületén megjelen pára normális jelenség; néhány perccel a fényszórók bekapcsolását követ en elt nik. 118 5 - Ködfényszóró (H11-55 W). Az izzók cseréjének elvégzése érdekében forduljon PEUGEOT-szervizhez.  Nyomja az irányjelz t el re és szabadítsa ki.  Vegye ki az izzót és cserélje ki. Az izzó PEUGEOT-szervizben kapható. A borostyánszín izzókat, így az irányjelz ket is, csak ugyanolyan szín és jellemz kkel rendelkez izzókra cserélje ki. 10 Hátsó lámpák 1. 2. 3. 4. Féklámpák (P 21 W). Helyzetjelz lámpák (2 db) (R 5 W). Irányjelz k (P 21 W). Tolatólámpa (P 21 W), jobb oldalon. Ködlámpa (P 21 W), bal oldalon. Ez a 6 izzó a lámpatest kiszerelésével cserélhet :  távolítsuk el a megfelel csomagtéri oldalsó kárpitot, hogy hozzáférjünk a lámpatesthez, 

távolítsuk el a lámpatest rögzít csavarját a csomagtér bels részén,  távolítsuk el a lámpatest rögzít csavarját a csomagtér küls részén,  szereljük ki a lámpatestet,  csatoljuk le a vezetékköteget, Kiegészít féklámpa: 4 db W 5 W izzó  emeljük ki az izzófoglalatot az A nyelvek megnyomásával,  cseréljük ki a meghibásodott izzót. Megjegyzés: a csavarok eltávolításához szükség esetén használjuk a kerékkulcsot. Visszaszereléskor ügyeljünk az izzófoglalatok és a lámpatestek megfelel visszahelyezésére. Rendszámtábla-világítás (W 5 W)  Illesszünk egy csavarhúzót az átlátszó bura valamelyik küls furatába.  Nyomjuk meg kifelé a kipattintáshoz.  Távolítsuk el az átlátszó burát.  Cseréljük ki a meghibásodott izzót.  Szereljük ki óvatosan a csomagtérajtó fels kárpitját, a behelyezési irányra mer legesen kipattintva mindegyik oldalon.  Illesszünk egy csavarhúzót a két küls

B furatba, majd nyomjuk meg a két C nyelvet.  Nyomjuk kifelé a lámpatestet, a nyelveket tartsuk lenyomva.  Húzzuk kifelé a lámpatestet megbillentve.  Cseréljük ki a meghibásodott izzót.  Beszereléskor vigyázzunk a lámpatest nyelveinek megfelel beilleszkedésére, valamint a csomagtérajtó fels kárpitjának megfelel visszahelyezésére. 119 10 BIZTOSÍTÉKCSERE M szerfali biztosítékok A biztosítékdobozokat a m szerfal alsó részén (a vezet oldalán) és a motortérben (bal oldalon) helyezték el. A biztosítékok cseréje Miel tt kicserélnénk egy biztosítékot, ki kell deríteni a meghibásodás okát, és meg kell szüntetni. A biztosítékok száma a biztosítékdobozon található. Hibás biztosítékot csak azonos áramer sség (azonos szín ) biztosítékra cseréljünk ki. Használjuk a cserebiztosítékokkal együtt a m szerfali biztosítékdoboz fedelének bels oldalán található speciális csipeszt. Jó 120 Rossz  A

biztosítékokhoz való hozzáféréshez egy pénzérme segítségével negyed fordulattal fordítsuk el a csavart (1), majd a jobb fels részénél (2) meghúzva pattintsuk le a fedelet. Biztosíték száma Áramer sség Funkciók F1 15 A Hátsó ablaktörl . F2 30 A Reteszelés és szuperreteszelés. F3 5A Légzsák és pirotechnikai övfeszít F4 10 A Fék- és tengelykapcsolópedál érintkez , motorvízszint érintkez , kormányd lésszög érzékel , diagnosztikai csatlakozó, ESP érzékel , elektrokróm visszapillantó tükör, részecskesz r szivattyú. F5 30 A Els ablakemel és panorámatet sötétít tápellátása, f thet visszapillantó tükrök. egység. 10 BIZTOSÍTÉKCSERE M szerfali biztosítékok A biztosítékdobozokat a m szerfal alsó részén (a vezet oldalán) és a motortérben (bal oldalon) helyezték el. A biztosítékok cseréje Miel tt kicserélnénk egy biztosítékot, ki kell deríteni a meghibásodás okát, és meg kell

szüntetni. A biztosítékok száma a biztosítékdobozon található. Hibás biztosítékot csak azonos áramer sség (azonos szín ) biztosítékra cseréljünk ki. Használjuk a cserebiztosítékokkal együtt a m szerfali biztosítékdoboz fedelének bels oldalán található speciális csipeszt. Jó 120 Rossz  A biztosítékokhoz való hozzáféréshez egy pénzérme segítségével negyed fordulattal fordítsuk el a csavart (1), majd a jobb fels részénél (2) meghúzva pattintsuk le a fedelet. Biztosíték száma Áramer sség Funkciók F1 15 A Hátsó ablaktörl . F2 30 A Reteszelés és szuperreteszelés. F3 5A Légzsák és pirotechnikai övfeszít F4 10 A Fék- és tengelykapcsolópedál érintkez , motorvízszint érintkez , kormányd lésszög érzékel , diagnosztikai csatlakozó, ESP érzékel , elektrokróm visszapillantó tükör, részecskesz r szivattyú. F5 30 A Els ablakemel és panorámatet sötétít tápellátása, f thet visszapillantó

tükrök. egység. 10 Biztosíték száma Áramer sség Funkciók F6 30 A F7 5A F8 20 A Autórádió, rádiótelefon, többfunkciós képerny , riasztó sziréna, riasztó egység, utánfutó kiszolgálóegység, kormánynál elhelyezett kapcsolók tápellátása. F9 30 A Els F10 15 A Automata sebességváltó számítógép, féklámpa érintkez , elégtelen gumiabroncsnyomás érzékel . F11 15 A Diagnosztikai csatlakozó, gyengeáramú indításgátló, részecskesz r F12 15 A Hátsó parkolássegít F13 5A F14 15 A Utánfutó kiszolgálóegység, kombinált kijelz egység, automata légkondicionáló, légzsák és pirotechnikai övfeszít egység, kihangosító szett. F15 30 A Reteszelés, szuperreteszelés tápellátása. F16 - F17 40 A F thet F39 20A Vezet - és utasoldali ülésf tés. Hátsó ablakemel k tápellátása. Els és hátsó plafonlámpák, térképolvasó, keszty tartó világítás, sötétít vezérlése. 12 V-os

csatlakozó, hátsó 12 V-os csatlakozó. egység. berendezés. Es - és fényer -érzékel . PARC sönt. hátsó ablak. 121 10 Motortéri biztosítékdoboz A motortérben (az akkumulátor mellett) elhelyezett biztosítékokhoz való hozzáféréshez pattintsuk le a fedelet. A biztosítékdoboz nedvesség elleni védelme érdekében a beavatkozást követ en gondosan tegyük vissza a fedelet. 122 Biztosíték száma Áramer sség Funkciók F1 20 A A motorszámítógép és a motorventilátor egység nagy sebesség F2 15 A Kürt. F3 10 A Els , hátsó ablakmosók. F4 20 A Fényszórómosó. F5 15 A Üzemanyag-szivattyú és Kaniszter ürítés mágnesszelepe (2 literes benzines). F6 10 A 4 fokozatú automata sebességváltó számítógépe, automata sebességváltókar blokkolás-kapcsolója, impulzív vezérlés érzékel , motorventilátor egység nagysebesség relé, jobb és bal oldali xenonizzós fényszórók. F7 10 A ABS/ESP számítógép,

kormányszervó elektromos szivattyú egység számítógép. reléinek tápellátása. 10 Biztosíték száma Áramer sség Funkciók F8 25 A Indítómotor kapcsoló. F9 10 A El izzítás számítógép (dízel), vízszint érintkez . F10 30 A Motorszámítógép vezérlés (gyújtótekercs, mágnesszelepek, lambda-szondák, számítógépek, befecskendez k, f t szálak), Kaniszter ürítés mágnesszelepe (1,6 literes benzines). F11 40 A Légkondicionáló ventilátor. F12 30 A Els F13 40 A Intelligens kiszolgálóegység tápellátása (gyújtás utáni +). F14 30 A Légszivattyú (2 literes benzines). F15 10 A Jobb oldali távolsági fényszóró. F16 10 A Bal oldali távolsági fényszóró. F17 15 A Bal oldali tompított fényszóró. F18 15 A Jobb oldali tompított fényszóró. F41 15 A 6 fokozatú automata sebességváltó számítógépe. ablaktörl lassú/gyors törlés. 123 10 Biztosíték száma Áramer sség Funkciók

30 A 200 W-os motorventilátor egység. 50 A 400 és 460 W-os motorventilátor egység. MF2* 30 A ABS/ESP szivattyú. MF3* 30 A ABS/ESP mágnesszelep. MF4* 80 A Intelligens kiszolgálóegység tápellátás. MF5* 80 A Intelligens kiszolgálóegység tápellátás. MF6* 80 A Utastéri biztosítékdoboz. MF8* 70 A Kormányszervó elektromos szivattyú egység. MF1* A gépjárm áramkörét a széria- és opcionális berendezésekkel való üzemelésre tervezték. Egyéb elektromos berendezések és tartozékok beszerelése el tt kérjük, forduljon PEUGEOT-szervizhez. A PEUGEOT semminem felel sséget nem vállal a nem általa beépített és ajánlott, vagy nem az el írásainak megfelel en beszerelt kiegészít berendezések nem megfelel m ködéséb l ered meghibásodásokért, illetve az azok elhárításából ered anyagi károkért, különösen olyan berendezések esetén, melyek áramfogyasztása meghaladja a 10 mA-t. 124 * A nagy áramer sségre

méretezett biztosítékok a gépjárm elektromos rendszerének kiegészít védelmét látják el. A velük kapcsolatos valamennyi beavatkozást kizárólag PEUGEOT-szerviz végezheti. ABLAKTÖRL LAPÁT CSERÉJE 10 AKKUMULÁTOR Az akkumulátor akkumulátortölt vel történ feltöltéséhez: - a negatív pólus (-) sarujánál kezdve kössük ki az akkumulátort, - tartsuk be a tölt gyártója által adott használati el írásokat, - ellen rizzük a pólusok és a saruk tisztaságát, amennyiben szulfátosodást észlelünk (fehéres, vagy zöldes lerakódás) rajtuk, szereljük le és tisztítsuk meg ket, - a negatív pólus (-) sarujánál kezdve kössük vissza az akkumulátort. Els ablaktörl különleges helyzete  Ha a gyújtás levételét követ en egy percen belül m ködtetjük az ablaktörl -kapcsolót, a lapátok a szélvéd közepére mozdulnak el (karbantartási helyzet). Lapát cseréje  Emeljük fel a kart, pattintsuk ki és szereljük le a lapátot. 

Szereljük fel az új lapátot és hajtsuk vissza a kart. Megjegyzés: a rövidebb ablaktörl lapátot a gépkocsi jobb oldali ablaktörl karjára kell szerelni. Az ablaktörl lapátok eredeti helyzetbe történ visszahelyezéséhez adjuk rá a gyújtást és m ködtessük az ablaktörl -kapcsolót. Indítás segédakkumulátorral: - kössük a piros szín kábelt a két akkumulátor (+) pólusaihoz, - kössük a zöld vagy fekete kábel egyik végét a segédakkumulátor (-) pólusához, - kössük a zöld vagy fekete kábel másik végét az elindítandó gépkocsinak lehet ség szerint az akkumulátortól legtávolabbi testpontjára, - indítsuk be a motort, majd hagyjuk járni, - várjuk meg, míg a motor visszatér alapjáratra, majd kössük le a kábeleket. Amennyiben a gépkocsit egy hónapnál hosszabb ideig nem használjuk, tanácsos az akkumulátort kikötni. A gyújtás levétele után várjunk 2 percet, és csak ezután kössük ki az akkumulátort. Ne kössük ki a

sarukat járó motornál. Az akkumulátort csak a saruk lecsatolását követ en töltsük. Az akkumulátor kikötése el tt csukjuk be az ablakokat és húzzuk el a panorámatet sötétít jét. Ha az akkumulátor visszakötését követ en az ablakok és a sötétít nem m ködnek megfelel en, újra kell inicializálni ket (lásd az "Ablakemel k újrainicializálása" és a "Panorámatet " c. fejezeteket). Az akkumulátor visszakötését követ en adjuk rá a gyújtást és várjunk 1 percet az indítózás el tt, hogy lehet vé tegyük az elektronikus rendszerek inicializálását. A m velet elvégzése után a legkisebb zavar esetén is forduljunk PEUGEOT-szervizhez. Az akkumulátor kikötését követ en el kell végeznünk a távirányítós kulcs és a GPS fedélzeti navigációs rendszer újrainicializálását (lásd a vonatkozó fejezetet). Az akkumulátorok mérgez anyagokat, többek között kénsavat és ólmot tartalmaznak. Megsemmisítésükre

kizárólag a törvényi el írásoknak megfelel en kerülhet sor, és soha, semmilyen körülmények között nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt elemeket és akkumulátorokat mindig az erre a célra létesített speciális gy jt pontok egyikén adjuk le. 125 10 TAKARÉKOS ÜZEMMÓD FUNKCIÓ TEHERMENTESÍTÉS FUNKCIÓ A motor leállítását követ en bizonyos funkciók (ablaktörl , ablakemel , napfénytet , plafonlámpák, autórádió, telefon, tompított világítás, stb.) összesen kb. harminc percig használhatók, hogy ne merüljön le az akkumulátor A harminc perc elteltével az energiatakarékos üzemmódra való áttérést jelz üzenet jelenik meg a többfunkciós képerny n, és az aktív funkciók készenléti állapotba helyez dnek. A funkciók automatikusan újraaktiválódnak a gépjárm következ használatakor. A funkciók azonnali használatához be kell indítani, majd rövid ideig járatni kell a motort. Az újbóli

rendelkezésre állás ideje a motor járatási idejének a duplája, de mindig öt és harminc perc közötti id tartam. Menet közben bizonyos funkciók (légkondicionálás, hátsó szélvéd f tése, dízelüzem gépjárm veknél az utastér f tése, stb.) ideiglenesen semlegesítésre kerülhetnek az akkumulátortöltés állapotától függ en. A semlegesített funkciók újraaktiválása automatikusan megtörténik, ahogy azt az akkumulátor töltése lehet vé teszi. Megjegyzés: a készenléti állapotba helyezés pillanatában megkezdett telefonhívás befejezhet . Lemerült akkumulátorral a motort nem lehet beindítani. 126 Megjegyzés: a semlegesített funkciók kézzel újból bekapcsolhatók, ilyenkor azonban az akkumulátor lemerülhet. 10 A GÉPKOCSI VONTATÁSA Felemeléssel (két kerékkel a talajon) A gépkocsit tanácsos szakszer emel eszköz segítségével megemelni. Az automata sebességváltó sajátosságai Felemelés nélkül (négy kerékkel a

talajon) Mindig vontatórudat kell használni. A leszerelhet vontatófül a csomagtér jobb oldali kárpitjában található. Elölr l:  pattintsuk ki a fedelet az alsó rész megnyomásával,  csavarozzuk be ütközésig a leszerelhet vontatófület. Négy keréken történ vontatás esetén feltétlenül tartsuk be az alábbi el írásokat: - állítsuk a sebességváltókart N helyzetbe, - a vontatást 50 km/h alatti sebességgel végezzük, legfeljebb 50 km távolságon, - ne töltsünk többletolajat a sebességváltóba. Hátulról:  pattintsuk ki a fedél fels részét egy pénzérme segítségével,  csavarozzuk be ütközésig a leszerelhet vontatófület. Álló motorral történ vontatásnál a fék- és kormányrásegítés nem m ködik. 127 10 UTÁNFUTÓ, LAKÓKOCSI, HAJÓ VONTATÁSA. A kimondottan a gépjárm höz kifejlesztett és engedélyezett, eredeti PEUGEOT vonóhorgok használatát javasoljuk. A vonóhorog felszerelését PEUGEOTszervizben

végeztesse el. A gépkocsit els sorban személyek és csomagok szállítására tervezték, de utánfutó vontatására is alkalmas. Az utánfutó vontatása jelent s igénybevételnek teszi ki a vontatást végz gépkocsit és különös figyelmet igényel a vezet jét l. A leveg s r sége a tengerszint feletti magasság növekedésekor csökken, csökkentve egyben a motor teljesítményét. Csökkentse a vontatható maximális tömeget 10%-kal minden 1000 méteres magasságnövekedésnél. A tolatáskor m ködésbe lép parkolássegít berendezés vontatáskor automatikusan kikapcsol. 128 Vezetési tanácsok A terhelések eloszlása: Az utánfutó terhelését úgy ossza el, hogy a nehezebb tárgyak a lehet legközelebb kerüljenek a tengelyhez, és a vonóhorogra nehezed támaszsúly megközelítse az engedélyezett maximumot, de ne lépje túl. H t rendszer: az utánfutó vontatása emelked n a h t folyadék h mérsékletének megemelkedését okozza. Mivel a h t ventilátor

elektromos m ködtetés , ezért h t kapacitása nem függ a motorfordulatszámtól. A motor fordulatszámának csökkentése érdekében csökkentse a sebességet. A hosszú emelked n vontatható maximális terhelés az emelked d lészögét l és a küls h mérséklett l függ. Minden esetben figyeljen a h t folyadék h mérsékletére. A figyelmeztet jelzés megjelenése esetén állítsa le a gépkocsit és vegye le a gyújtást, mihelyt lehetséges. Gumiabroncsok: ellen rizze a vontatást végz gépjárm és az utánfutó gumiabroncsainak nyomását, betartva a javasolt nyomásértékeket. Fékek: az utánfutó használata megnöveli a féktávolságot. Világítás: ellen rizze az utánfutó elektromos jelz berendezéseit. Oldalszél: vegye számításba, hogy a szélérzékenység megn tt. 10 TET CSOMAGTARTÓ RUDAK FELSZERELÉSE Ügyeljünk a keresztirányú tet csomagtartó rudak megfelel elhelyezésére. A megfelel elhelyezkedést a tet csomagtartó rudakon

jelölések mutatják. Kizárólag a PEUGEOT által ajánlott tartozékokat használjuk, felszerelésük során pedig mindig tartsuk be a gyártó utasításait. Megengedett max. terhelés a tet csomagtartón 40 centimétert meg nem haladó rakodási magasság esetén (kivéve a kerékpártartót): 100 kg. Amennyiben a rakomány magassága meghaladja a 40 cm-t, a tet rudak, illetve a rögzített tárgyak megrongálódásának elkerülése érdekében az útviszonyoknak megfelel sebességgel közlekedjünk. FAGYVÉD LEMEZ* A fagyvéd lemezt az els lökhárító alsó részére kell felszerelni. Ezzel megakadályozható, hogy a hó a f tésrendszer h t ventilátoráig csapódjon fel. A havas id szak elmúltával (10°Cos h mérséklet felett) távolítsa el a fagyvéd lemezt. FELSZERELÉS  Fordítsa szembe a fagyvéd lemezt az els lökhárítóval.  A patenteknél megnyomva illeszsze a helyére. ELTÁVOLÍTÁS  Illesszen csavarhúzót a patentek mellett található lyukakba.

 Pattintsa ki a patenteket. * Rendeltetést l függ en. 129 10 307SW TARTOZÉKOK 130 A PEUGEOT hálózatában a PEUGEOT által rendszeresített tartozékok és eredeti alkatrészek széles választéka áll rendelkezésre. A kínálatban szerepl valamennyi termék rendelkezik a szükséges PEUGEOT-tanúsítvánnyal. A gondosan tesztelt és mind megbízhatósági, mind biztonsági szempontból kifogástalan tartozékokat és alkatrészeket kifejezetten a PEUGEOT gépjárm vek számára fejlesztették ki. A PEUGEOT Butikban 5 termékcsalád termékei kaphatók: PROTECT (VÉDELEM) - CONFORT (KÉNYELEM) - AUDIO (AUDIÓ) - DESIGN (FORMAVILÁG) TECNIC (AUTÓÁPOLÁS): "Kényelem": Rögzített vállfa a fejtámlán, sz nyegek, csomagtéri rakodótálca, alumíninium vagy PVC küszöbvéd k. Szabadid : keresztirányú tet csomagtartó rudak, kiegészít szállítóeszközök (síléc és kerékpár szállításához), tet box, ülések és magasítók gyermekek

számára, pótülések, hátsó nappellenz , oldalsó napellenz , rádiótelefon konzol, els középs könyöktámasz, cdtartó, h szigetel elem. Vonóhorog, melynek felszerelését kizárólag a PEUGEOT hálózat szakemberei végezhetik. "Védelem": Behatolásgátló riasztóberendezés, gépjárm nyomkövet rendszer, üvegekbe gravírozott rendszám, kerék rcsavarok, els segélydoboz, elakadásjelz háromszög, fényvisszaver biztonsági mellény, hólánc. Megjegyzés A pedálok zavartalan kezelése érdekében : - ügyeljen a kiegészít padlósz nyeg megfelel elhelyezésére és rögzítésére, - soha ne helyezzen egymásra több kiegészít padlósz nyeget. Bizonyos országokban a fényvisszaver biztonsági mellényt, az elakadásjelz háromszöget és az izzókészletet kötelez a gépjárm ben tartani. A 17 colos gumiabronccsal felszerelt kerekekre nem szerelhet hólánc. További információért forduljon PEUGEOT-szervizhez "Audió": Autórádiók,

rádiótelefon, hangszórók, er sít k, kihangosítószett, navigációs rendszerek, CD-váltó, DVD-lejátszó, csatlakozó készlet MP3-lejátszóhoz vagy Discmanhez, szabadid videoszett, hátsó parkolássegít berendezés. "Formavilág": Oldallégzsákkal kompatibilis üléshuzatok, alumínium sebességváltógomb, ködfényszórók, alumínium keréktárcsák, dísztárcsák, formatervezett sárfogók, ajtólégterel k, sportos kipufogócs vég. "Autóápolás": Ablakmosó folyadék, bels és küls tisztító- és ápolószerek. Bármely, a PEUGEOT által nem rendszeresített elektromos tartozék vagy alkatrész beszerelése a gépjárm elektronikus rendszerének meghibásodásához vezethet. Kérjük, vegye ezt figyelembe, és javasoljuk, hogy tanácsért mindig forduljon a márkaképviseletekhez, ahol örömmel bemutatják Önnek a rendszeresített tartozékok és alkatrészek teljes választékát. 1 MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK MODELLEK:

Változatok, modellek, típusok: 3H. BENZINMOTOROK NFUC NFUF RFJC RFJF 1,6 literes 16V 110 LE 2 literes 16V 143 LE 1587 1997 78,5 x 82 85 x 88 Max. teljesítmény: EGK szabvány (kW/LE) 80/110 103/143 Max. teljesítmény fordulatszáma (ford/perc) 5800 6000 147 200 4000 4000 Ólommentes Ólommentes Igen Igen Henger rtartalom (cm3) Furat x löket (mm) Max. nyomaték: EGK szabvány (Nm) Max. nyomaték fordulatszáma (ford/perc) Üzemanyag Katalizátor SEBESSÉGVÁLTÓ Mechanikus (5 fokozatú) Automata (4 fokozatú) Mechanikus (5 fokozatú) Automata (4 fokozatú) OLAJFELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK (liter) Motor (olajsz r cserével) Sebességváltó-differenciálm 3,25 2 5 - 1,9 - 131 1 MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK MODELLEK: Változatok, modellek, típusok: 3H. 9HXC DÍZELMOTOROK 1,6 literes turbó HDI 16V 90 LE 1,6 literes turbó HDI 16V 110 LE 2 literes turbó HDI 16V 136 LE 1560 1560 1997 75 x 88,3 75 x 88,3 85 x 88 Max. teljesítmény:

EGK szabvány (kW/LE) 66/90 80/110 100/136 Max. teljesítmény fordulatszáma (ford/perc) 4000 4000 4000 Max. nyomaték: EGK szabvány (Nm) 215 240 320 Max. nyomaték fordulatszáma (ford/perc) 1750 1750 2000 Gázolaj Gázolaj Gázolaj Katalizátor Igen Igen Igen Részecskesz r Nem Henger rtartalom (cm3) Furat x löket (mm) Üzemanyag SEBESSÉGVÁLTÓ 9HVC 9HZC 9HYB Igen Nem RHRH RHRJ Igen Igen Mechanikus (6 fokozatú) Automata (6 fokozatú) Mechanikus (5 fokozatú) Mechanikus (5 fokozatú) 3,75 3,75 5,25 1,9 1,9 2,4 OLAJFELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK (liter) Motor (olajsz r cserével) Sebességváltó-differenciálm 132 1 ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁSOK A 80/1268/EGK irányelv szerint Motor Sebességváltó Változatok, modellek, típusok 3H. Városi forgalomban (liter/100 km) Országúton (liter/100 km) Vegyes használat (liter/100 km) CO2 kibocsátás (g/km) 1,6 literes 16V Mechanikus NFUC 9,9 6,3 7,7 178 1,6 literes 16V

Automata NFUF 11,4 6,3 8,3 194 2 literes 16V Mechanikus RFJC 11,0 6,1 7,9 188 2 literes 16V Automata RFJF 12,2 6,3 8,4 199 1,6 l turbó HDI 16V 90 LE 9HXC 6,3 4,5 5,1 134 Mechanikus 9HVC 6,3 4,5 5,1 134 1,6 l turbó HDI 16V 110 LE 9HZC 6,3 4,5 5,1 134 Mechanikus 9HYB 6,2 4,4 5,0 131 Mechanikus RHRH 7,3 4,7 5,6 148 Automata RHRJ 9,5 5,4 6,9 183 2 l turbó HDI 16V Az itt közölt üzemanyag-fogyasztási adatok a nyomtatáskor közzétett értékeknek felelnek meg. A fenti fogyasztási értékeket a hatályos rendelkezéseknek, tehát a 80/1268/EGK irányelvnek megfelel en mérték. Az üzemanyag-fogyasztás értékei a vezetési stílus, a forgalmi és id járási viszonyok, a gépjárm terhelése, karbantartása, illetve a tartozékok használatának függvényében változhatnak. 133 1 TÖMEGADATOK ÉS VONTATHATÓ TERHEK (kg) Benzinmotorok Sebességváltó 1,6 literes 16V 2 literes 16V Mechanikus Automata Mechanikus

Automata NFUC NFUF RFJC RFJF 1435 1469 1466 1493 505 511 504 492 1940 1980 1970 1985 12%-os lejt 2900 2900 3200 3200 8%-os lejt 2900 2900 3200 3200 12%-os lejt 960 920 1230 1215 8%-os lejt 960 920 1230 1215 1200 1200 1500 1500 • Fék nélküli utánfutó 715 730 730 745 • Ajánlott támaszsúly 60 60 60 60 Változatok, modellek, típusok: 3H. • Menetkész tömeg • Hasznos tömeg • Megengedett össztömeg • Megengedett guruló össztömeg • Fékezhet utánfutó (a megengedett guruló össztömegen belül) • Fékezhet utánfutó* (a megengedett guruló össztömegen belül megnövelt teherrel) A guruló össztömegre és vontatható terhekre vonatkozó itt közölt értékek 1000 méteres tengerszint feletti magasságig érvényesek, a vontatható terhet minden további 1000 méteres növekedésnél 10%-kal csökkenti kell. A vontatást végz gépjárm vel tilos 100 km/óránál gyorsabban haladni (tartsa tiszteletben

a hazájában érvényes törvényi el írásokat). Magas küls h mérsékleti viszonyok esetén a motor védelmében csökkenhet a teljesítmény. 37°C-ot meghaladó küls h mérséklet esetén csökkentsük a vontatandó terhet. * Az utánfutó tömege a guruló össztömegen belül megnövelhet , de csak abban az esetben, ha a vontatást végz gépjárm guruló össztömegét ugyanakkora súllyal csökkentjük. Figyelem! A kevéssé megterhelt gépjárm vel való vontatás kedvez tlenül befolyásolhatja a vontató gépjárm úttartását. 134 1 TÖMEGADATOK ÉS VONTATHATÓ TERHEK (kg) Dízelmotorok Sebességváltó 1,6 l turbó HDI 16V 90 LE 1,6 l turbó HDI 16V 110 LE Mechanikus Mechanikus 2 l turbó HDI 16V Mechanikus Automata Változatok, modellek, típusok: 9HXC 9HVC 9HZC 9HYB RHRH RHRJ • Össztömeg 1469 1492 1492 1483 1575 1606 501 508 508 517 505 509 1970 2000 2000 2000 2080 2115 12%-os lejt 3130 3130 3130 3130 3450 3450 8%-os

lejt 3130 3130 3130 3130 3450 3450 12%-os lejt 1160 1300 1130 1130 1370 1335 8%-os lejt 1160 1300 1130 1130 1370 1335 1300 1300 1300 1300 1500 1500 • Fék nélküli utánfutó 730 745 745 740 750 750 • Ajánlott támaszsúly 60 60 60 60 60 60 • Hasznos tömeg • Megengedett össztömeg • Megengedett guruló össztömeg • Fékezhet utánfutó (a megengedett guruló össztömegen belül) • Fékezhet utánfutó* (a megengedett guruló össztömegen belül megnövelt teherrel) A guruló össztömegre és vontatható terhekre vonatkozó itt közölt értékek 1000 méteres tengerszint feletti magasságig érvényesek, a vontatható terhet minden további 1000 méteres növekedésnél 10%-kal csökkenti kell. A vontatást végz gépjárm vel tilos 100 km/óránál gyorsabban haladni (tartsa tiszteletben a hazájában érvényes törvényi el írásokat). Magas küls h mérsékleti viszonyok esetén a motor védelmében csökkenhet a

teljesítmény. 37°C-ot meghaladó küls h mérséklet esetén csökkentsük a vontatandó terhet. * Az utánfutó tömege a guruló össztömegen belül megnövelhet , de csak abban az esetben, ha a vontatást végz gépjárm guruló össztömegét ugyanakkora súllyal csökkentjük. Figyelem! A kevéssé megterhelt gépjárm vel való vontatás kedvez tlenül befolyásolhatja a vontató gépjárm úttartását. 135 1 MÉRETEK (mm-ben) 136 1 A 307 SW AZONOSÍTÓ ELEMEI A. Gyártó azonosító plakettje. B. Alvázszám a karosszérián. C. Alvázszám a m szerfalon. D. Gumiabroncsok és lakkreferencia. A vezet oldali ajtó zsanérjai közelében az oszlopra ragasztott D címke jelzi: - a keréktárcsák és gumiabroncsok méreteit, - a gyártó által engedélyezett gumiabroncsmárkákat, - a gumiabroncsnyomásokat, - a lakkreferenciát. A nyomásérték ellen rzését hidegen kell elvégezni, legalább havonta egyszer. Az elégtelen gumiabroncsnyomás növeli az

üzemanyagfogyasztást. 137 1 SOURCE S O S 4 MODE 5 3 def RT4 ESC 6 ghi jkl mno 7 8 9 MULTIMÉDIÁS AUTÓRÁDIÓ / TELEFON BAND pqrs DARK 2 abc TA PTY tuv wxyz 0 # MENU JUKEBOX FUNKCIÓ (10GB) / GPS (EURÓPA) LIST Az RT4 autórádióra vonatkozó animációs kiegészít anyag az INFOTEC internetes oldalán, a következ címen érhet el: http://public.infotecpeugeotcom A fedélzeti dokumentációhoz való hozzáféréshez és az anyag ingyenes tanulmányozásához csupán regisztrálnia kell. Az RT4 GPS rádiótelefont úgy kódolták, hogy kizárólag az Ön gépjárm vében legyen használható. Más gépjárm be történ beszerelése el tt a rendszer konfigurálása érdekében forduljon PEUGEOT-szervizhez. Biztonsági okokból a fokozott figyelmet igényl m veleteket a vezet kizárólag álló gépjárm nél végezheti el. Az akkumulátor kímélése érdekében az RT4 autórádió néhány perccel a motor leállítását követ en kikapcsolhat.

TARTALOMJEGYZÉK • • • • • • • • • • 1. Els lépések 2. F menü 3. GPS 4. Közlekedési információk 5. Audió 6. Telefon 7. Gyorsvezérlés 8. Konfigurálás 9. A képerny k menüszerkezete Gyakori kérdések 140 141 142 150 152 158 161 163 164 179 139 1. ELS LÉPÉSEK 1 2 3 S O S 1 SOURCE 4 MODE 6 7 BAND 5 8 DARK 9 4 ghi 7 pqrs TA PTY 2 abc 5 jkl 8 10 3 def 6 11 mno 9 tuv wxyz 0 # ESC 18 MENU 8- Hangforrás kiválasztása: rádió, Jukebox, CD, CD-váltó és küls eszköz (ha a tartozékbemenet (AUX) be lett kapcsolva a Konfigurálás menüben). Hosszan megnyomva: CD másolása a merevlemezre. A TA funkció (Közlekedési hírek) be- és kikapcsolása. Hosszan megnyomva: hozzáférés a PTY (Programtípus szerinti) üzemmódhoz. 9- Hozzáférés a "PEUGEOT" szolgáltatások menüjéhez. Választás a képerny kijelzésének következ üzemmódjai közül: TRIP, TEL, NAV és AUDIO. 5- A képerny

kijelzésének módosítása. Hosszan megnyomva: a RT4 GPS rádiótelefon újrainicializálása. 6- Ki- és bekapcsolás, hanger -szabályozás. 7- FM1, FM2, FMast és AM hullámsáv kiválasztása. 10 - A folyamatban lév m velet törlése. Hosszan megnyomva: visszatérés az éppen futó alkalmazáshoz. 11 - Automatikus állomáskeresés az alacsonyabb/magasabb frekvenciatartományban. CD, MP3 vagy Jukebox el z /következ m sorszámának kiválasztása. 12 - A f menü megjelenítése. 13 - Névbeviteli billenty zet egymást követ többszöri megnyomással. 140 LIST 13 CD kiadása. Az SOS gomb hosszan megnyomva: segélyhívás. 17 12 2- 4- 15 16 1- 3- 14 14 - El z /következ CD kiválasztása. El z /következ MP3/ Jukebox jegyzék kiválasztása. 15 - Audioopciók beállítása: els -hátsó, jobb és bal oldali balansz, mély és magas hangok, zenei hangzásvilágok. 16 - Kiválasztás és jóváhagyás. 17 - SIM-kártya helye. 18 - A körzetben fogható

rádióadók listájának, a CD m sorszámainak vagy az MP3/Jukebox jegyzékeinek kijelzése. Hosszan megnyomva: a körzetben fogható adók listájának frissítése. 2. F MENÜ KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK: TMC információk, üzenetek. A képerny tisztításához puha, dörzsmentes rongyot (pl. szemüvegtörl ) használjon, tisztítószer nélkül. TÉRKÉP: tájolás, részletek, kijelzés. AUDIOFUNKCIÓK: rádió, CD, Jukebox, opciók. TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK: telefon, névjegyzék, SMS. NAVIGÁCIÓ CÉLRAVEZETÉS: GPS, útszakaszok, opciók. KONFIGURÁLÁS: gépjárm paraméterei, kijelzés, pontos id , nyelvek, hang, kiegészít csatlakozó (AUX). GÉPJÁRM DIAGNOSZTIKA: figyelmeztetések naplója. VIDEÓ: bekapcsolás, paraméterek. 141 3. GPS CÍM BEVITELE ÉS A CÉLRAVEZETÉS BEKAPCSOLÁSA 1 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. MENU 2 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a NAVIGATION GUIDANCE (NAVIGÁCIÓ CÉLRAVEZETÉS) funkciót. 5 ESC

A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. LIST ESC MENU LIST 6 Forgassa a forgókapcsolót és válassza az ENTER AN ADRESS (CÍM BEVITELE) funkciót. ESC MENU LIST ESC MENU LIST ENTER AN ADRESS 3 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. MENU 4 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a DESTINATION CHOICE (ÚTI CÉL KIVÁLASZTÁSA) funkciót. 142 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. LIST ESC MENU LIST 8 Az ország kiválasztását követ en forgassa a forgókapcsolót és válassza a TOWN (VÁROS) funkciót. ESC MENU DESTINATION CHOICE 7 ESC LIST ESC MENU TOWN LIST 9 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. 12 ESC MENU 10 Forgassa a forgókapcsolót és válassza ki egymás után az adott város nevének bet it. A kiválasztott bet ket a forgókapcsoló megnyomásával egyenként kell jóváhagynia. A választás jóváhagyásához nyomja meg a

forgókapcsolót. LIST MENU 13 ESC 14 MENU LIST Az ENTER AN ADRESS (CÍM BEVITELE) oldalon válassza az OK-t. 15 A gyorsabb bevitel érdekében a város neve helyett a POST CODE-ot (IRÁNYÍTÓSZÁM) is megadhatja. A bet k és számok beviteléhez az alfanumerikus billenty zetet, javításhoz pedig a "*" gombot használja. 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc MENU A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. 6 5 jkl LIST ESC MENU mno 8 LIST 9 tuv wxyz 0 # A bevitt cím mentéséhez a jegyzék tételei közé válassza a STORE (MENTÉS) funkciót, majd a választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. Az érdekes helyek (POI) a közelben rendelkezésre álló szolgáltatóegységeket jelölik (szállodák, kereskedelmi egységek, repül terek, stb.) ESC OK 3 def ESC MENU OK Forgassa a forgókapcsolót és válassza az OK-t. LIST A ROAD (ÚT) és No (HÁZSZÁM) funkciók esetében ismételje meg a 8-12. lépést PARIS

11 ESC LIST STORE POI 143 3. GPS Az RT4 GPS rádiótelefon által kiválasztott útvonal közvetlenül a célravezetési opcióktól függ. Az opciók módosításakor az útvonal teljes egészében megváltozhat. CÉLRAVEZETÉSI OPCIÓK 1 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. MENU 2 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a NAVIGATION GUIDANCE (NAVIGÁCIÓ CÉLRAVEZETÉS) funkciót. 5 ESC LIST ESC MENU 6 ESC MENU A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. LIST Forgassa a forgókapcsolót és válassza a DEFINE CALCULATION CRITERIA (SZÁMÍTÁSI KRITÉRIUMOK MEGHATÁROZÁSA) funkciót. LIST ESC MENU LIST DEFINE CALCULATION CRITERIA 3 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. MENU 4 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a GUIDANCE OPTIONS (CÉLRAVEZETÉSI OPCIÓK) funkciót. 144 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. LIST ESC MENU LIST 8 Forgassa a forgókapcsolót és

válassza a DISTANCE/TIME (TÁVOLSÁG/ID ) funkciót. ESC MENU GUIDANCE OPTIONS 7 ESC ESC MENU LIST DISTANCE/TIME LIST A CÉLRAVEZETÉS HANGKÉPZÉSE 9 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. 1 ESC MENU ESC MENU 2 ESC MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. LIST 10 ha nincs kijelölve, válassza a TRAFFIC INFO (KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK) funkciót. MENU Forgassa a forgókapcsolót és válassza a NAVIGATION GUIDANCE (NAVIGÁCIÓ CÉLRAVEZETÉS) funkciót. LIST ESC LIST MENU LIST TRAFFIC INFO A Közlekedési információk optimális m ködése érdekében jelölje be ezt a mez t, a rendszer elkerül útvonalakat fog javasolni. 3 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. ESC MENU 11 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. ESC 4 MENU LIST Forgassa a forgókapcsolót és válassza a GUIDANCE OPTIONS (CÉLRAVEZETÉSI OPCIÓK) funkciót. GUIDANCE OPTIONS 12 Válassza az OK-t.

Jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. OK 5 ESC MENU LIST A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. LIST ESC MENU LIST ESC MENU LIST 145 3. GPS A CÉLRAVEZETÉS HANGKÉPZÉSE A TÉRKÉP HASZNÁLATA A rendszer üzeneteinek elhangzása közben valamennyi hangképzési funkció (célravezetés, közlekedési információk, stb.) hangerejét közvetlenül szabályozhatja. 6 Válassza az ADJUST SPEECH SYNTHESIS (HANGKÉPZÉS BEÁLLÍTÁSA) funkciót, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. 1 SOURCE S O S MODE BAND MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. ESC MENU DARK LIST TA PTY 2 ESC Forgassa a forgókapcsolót és válassza a MAP (TÉRKÉP) funkciót. ESC MENU LIST MENU LIST ADJUST SPEECH SYNTHESIS 7 Válassza a DEACTIVATE (KIKAPCSOLÁS) funkciót, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. 3 ESC 4 ESC MENU OK 146 LIST LIST DEACTIVATE Válassza az OK-t, és a jóváhagyáshoz nyomja

meg a forgókapcsolót. ESC MENU MENU 8 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. Forgassa a forgókapcsolót és válassza a MAP DETAILS (TÉRKÉP RÉSZLETEI) funkciót. A térképen látható szolgáltatások kiválasztását teszi lehet vé (szállodák, vendégl k, stb.) LIST MAP DETAILS ESC MENU LIST 3. GPS 3D MEGJELENÍTÉS 1 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. meg. MENU 2 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a MAP (TÉRKÉP) funkciót. 5 ESC ESC MENU LIST 6 ESC MENU A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. Forgassa a forgókapcsolót és válassza a 3D VIEW (3D MEGJELENÍTÉS) fület. LIST ESC LIST MENU LIST 3D VIEW 3 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. MENU 4 7 ESC Válassza az OK-t. LIST ESC MENU Forgassa a forgókapcsolót és válassza a MAP ORIENTATION (TÉRKÉP TÁJOLÁSA) funkciót. OK ESC MENU MAP ORIENTATION LIST LIST 8 A választás

jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. ESC MENU LIST 147 3. GPS A TÉRKÉP MEGJELENÍTÉSE ABLAKBAN VAGY TELJES KÉPERNY N 1 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. MENU 2 A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a MAP (TÉRKÉP) funkciót. 5 ESC ESC MENU LIST 6 ESC MENU A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a MAP IN WINDOW (ABLAKBAN) vagy a FULL SCREEN MAP (TELJES KÉPERNY N) fület. LIST ESC LIST MENU MAP IN WINDOW LIST FULL SCREEN MAP 3 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. MENU 4 Válassza az OK-t. LIST ESC MENU A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a MAP DISPLAY (TÉRKÉP MEGJELENÍTÉSE) funkciót. MAP DISPLAY LIST OK ESC MENU 148 7 ESC LIST 8 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. ESC MENU LIST 3. GPS ÚTSZAKASZ HOZZÁADÁSA 1 MENU A célravezetés alatt nyomja meg a MENU

(MENÜ) gombot. MENU 2 A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a NAVIGATION GUIDANCE (NAVIGÁCIÓ CÉLRAVEZETÉS) funkciót. 6 ESC LIST Válassza ki az ADD A STAGE (ÚTSZAKASZ HOZZÁADÁSA) funkciót (maximum 9 útszakasz) és a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. ADD A STAGE 7 ESC MENU Adjon meg pl. egy új címet A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. 4 A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a JOURNEY LEGS AND ROUTE (ÚTSZAKASZOK ÉS ÚTVONALAK) funkciót. JOURNEY LEGS AND ROUTE 5 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. 8 ESC MENU LIST 9 ESC MENU LIST ESC MENU MENU LIST ESC LIST ENTER AN ADDRESS 3 ESC LIST Az úti cél megadását követ en válassza az OK-t és jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. Válassza az OK-t, és az útszakaszok sorrendjének jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. MENU LIST ESC MENU LIST ESC MENU

LIST Az útszakaszt teljesíteni vagy törölni kell ahhoz, hogy a célravezetés folytatódhasson a következ úti cél felé. Minden egyéb esetben az RT4 GPS rádiótelefon az el z útszakaszhoz fogja irányítani. 149 4. KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK Útvonal szerinti és a gépjárm tartózkodási helye körüli sz rés végezhet : - 5 vagy 10 km sugarú körben s r forgalmú vidéken, - 20 km sugarú körben normál forgalmú vidéken, - 100 km sugarú körben hosszú utakon (autópálya). AZ ÚTVONAL SZERINTI SZ RÉS BEKAPCSOLÁSA 1 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. MENU 2 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a TRAFFIC INFO (KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK) funkciót. 5 ESC LIST ESC MENU 6 ESC MENU A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. LIST Forgassa a forgókapcsolót és válassza a GEOGRAPHIC FILTER (FÖLDRAJZI SZ RÉS) funkciót, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. LIST ESC MENU LIST GEOGRAPHIC FILTER

3 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. MENU 4 Forgassa a forgókapcsolót és válassza a FILTER TRAFFIC INFORMATION (TMC INFORMÁCIÓK SZ RÉSE) funkciót. 150 LIST 8 ESC MENU FILTER TRAFFIC INFORMATION 7 ESC Forgassa a forgókapcsolót és válassza az ON THE ROUTE (AZ ÚTVONALON) fület. Válassza az OK-t, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. ESC MENU LIST ESC MENU LIST OK LIST 4. KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK A TMC ÜZENETEK BEOLVASÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 1 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Forgassa a forgókapcsolót és válassza a TRAFFIC INFO (KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK) funkciót. A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. Forgassa a forgókapcsolót és válassza a CONFIGURE MESSAGE ANNOUNCEMENT (ÜZENETEK BEOLVASÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA) funkciót. CONFIGURE MESSAGE ANNOUNCEMENT 5 A választás jóváhagyásához nyomja meg a forgókapcsolót. Válassza a READ MESSAGES

(ÜZENETEK BEOLVASÁSA) fület. A hangképz rendszer beolvassa a Közlekedési Információkat. ESC LIST READ MESSAGES ESC LIST Válassza a NEW MESSAGE DISPLAY (ÚJ ÜZENETEK MEGJELENÍTÉSE) fület. A közlekedési információs üzenetek a kiválasztott (földrajzi, stb.) sz résnek megfelel en hangzanak el, és a célravezetésen kívül is megjeleníthet k. ESC MENU 4 LIST MENU MENU 3 6 ESC MENU 2 S r forgalmú vidékeken nem ajánljuk bejelölni a NEW MESSAGE DISPLAY (ÚJ ÜZENETEK MEGJELENÍTÉSE) fület. LIST ESC MENU LIST NEW MESSAGE DISPLAY ESC MENU LIST 7 Válassza az OK-t, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. ESC ESC MENU LIST OK MENU LIST 151 5. AUDIÓ A küls környezet (domb, épület, alagút, mélygarázs, stb.) gátolhatja a vételt, még RDS frekvenciakövetési üzemmódban is. A jelenség a rádióhullámok terjedésének sajátosságaiból adódik, és nem jelenti az autórádió meghibásodását. RÁDIÓ

RDS RÁDIÓADÓ KIVÁLASZTÁSA 1 SOURCE 2 BAND A SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza a RADIO (RÁDIÓ) hangforrást. Az FM1, FM2, FMast, AM hullámsávok közötti választáshoz nyomja meg a BAND (HULLÁMSÁV) gombot. 1 SOURCE S O S MODE BAND DARK DARK 2 TA PTY 3 ESC MENU LIST Válassza az AUDIO FUNCTIONS (AUDIOFUNKCIÓK) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az FM WAVEBAND PREFERENCES (FM HULLÁMSÁV BEÁLLÍTÁSA) funkciót, majd nyomja meg az OK gombot. FM WAVEBAND PREFERENCES 4 A rádióadók manuális keresésének indításához nyomja meg az egyik gombot. LIST 152 Az adott körzetben fogható rádióadók listájának (maximum 60 adó) megjelenítéséhez nyomja meg a LIST (LISTA) gombot. A lista frissítéséhez tartsa lenyomva a gombot két másodpercnél hosszabb ideig. 4 ESC MENU LIST ESC MENU LIST ESC MENU BAND MODE 3 A rádióadók automatikus kereséséhez nyomja meg röviden az egyik gombot. Nyomja

meg a MENU (MENÜ) gombot. TA PTY SOURCE S O S MENU Válassza az ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS) (REGIONÁLIS FREKVENCIAKÖVETÉS (RDS) BEKAPCSOLÁSA) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A képerny n megjelenik az RDS felirat ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS) LIST ESC MENU LIST ESC MENU LIST ESC MENU LIST Az RDS üzemmód, ha látható a kijelz n, a frekvenciakövetésnek köszönhet en egy adott rádióadó folyamatos hallgatását teszi lehet vé. Ugyanakkor egy adott RDS rádióadó követése bizonyos feltételek mellett a nem 100%-os sugárzási lefedettséggel rendelkez rádióadók esetében nem biztosított az ország egész területén. Ez lehet az oka annak, ha a hallgatott rádióadó útközben esetleg elnémul. 5. AUDIÓ CD MP3 CD CD VAGY MP3 FELVÉTEL HALLGATÁSA INFORMÁCIÓK ÉS TANÁCSOK Az MP3 formátum (az MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 rövidítése) egy olyan hangtömörítési szabvány, amellyel több tucat zenei állomány

rögzíthet egyetlen lemezen. 1 SOURCE S O S 4 ghi MODE 7 Írható CD (CDR) vagy újraírható CD (CDRW) sikeres lejátszásához íráskor lehet leg az ISO 9660 1,2. szint vagy a Joliet szabványt válassza. Ha a lemez írása más formátumban történt, el fordulhat, hogy nem lehet megfelel en lejátszani. Egy adott lemezen ajánlatos mindig ugyanazt az írási szabványt és az optimális hangmin ség érdekében - a legalacsonyabb (maximum 4-szeres) felvételi sebességet alkalmazni. A multi-session CD-k esetében a Joliet szabvány használata ajánlott. 2 abc 5 jkl 3 def ESC 6 mno BAND pqrs DARK TA PTY 8 9 tuv wxyz 0 # MENU LIST Helyezzen egy audio-CD-t vagy MP3 felvételt a lejátszóba, a lejátszás automatikusan megkezd dik. Ha van már lemez a lejátszóban, meghallgatásához a HANGFORRÁS (SOURCE) gomb többszöri megnyomásával válassza a CD (CD-LEJÁTSZÓ) hangforrást. 1 SOURCE 2 Az autóradió kizárólag a 22,05 KHz vagy 44,1 KHz

mintavételi sebesség , ".mp3" kiterjesztés audio-állományokat képes kezelni, a más típusú állományokat (.wma, mp4, m3u, stb) nem játssza le A lejátszás vagy megjelenítés során adódó esetleges problémák elkerülése érdekében javasolt az állományoknak 20 karakternél rövidebb nevet adni, és tartózkodni a speciális karakterek (pl: " " ? ; ú) használatától. Kizárólag köralakú CD-ket helyezzen a lejátszóba. Bizonyos gyári vagy házilagosan másolt, másolásvédelmi rendszerrel ellátott CD-k lejátszásakor a lejátszó min ségét l függetlenül adódhatnak m ködési rendellenességek. LIST Az egyik gomb lenyomásával válasszon a CD m sorszámai közül. A CD m sorszámainak vagy az MP3 jegyzékeinek megjelenítéséhez nyomja meg a LISTA (LIST) gombot. SOURCE S O S MODE DARK BAND TA PTY ESC MENU LIST Az MP3 formátumú felvétel lejátszása és megjelenítése a felvétel készítéséhez használt programtól

és/vagy az alkalmazott beállításoktól függ en változhat. Az ISO 9660-as írószabvány használatát javasoljuk. 153 JUKEBOX FUNKCIÓ CD MÁSOLÁSA A MEREVLEMEZRE 1 1 SOURCE S O S 4 ghi MODE 7 2 2 abc 5 jkl 3 def ESC 6 mno BAND pqrs DARK TA PTY 8 9 tuv wxyz 0 # MENU LIST Helyezzen be egy CD-t vagy egy MP3 válogatást, és nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Válassza az AUDIO FUNCTIONS (AUDIOFUNKCIÓK) funkciót, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. Az AUTO CREATION (AUTOMATIKUS LÉTREHOZÁS) fül automatikusan bemásolja az adott CD-t egy "album n°." megjelölés albumba. ESC MENU LIST 6 Írja be egyenként a bet ket, majd jóváhagyáshoz válassza az OK-t. OK MENU 3 Válassza a COPY CD TO JUKEBOX (CD MÁSOLÁSA JUKEBOXRA) pontot, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. COPY CD TO JUKEBOX 4 A CD teljes anyagának másolásához válassza a COMPLETE CD (TELJES CD) pontot, és jóváhagyáshoz

nyomja meg a forgókapcsolót. COMPLETE CD 5 Válassza a CREATE ALBUM (ALBUM LÉTREHOZÁSA) pontot, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. CREATE ALBUM 154 ESC ESC LIST ESC MENU LIST ESC MENU LIST Az audió vagy MP3-as CD másolása a merevlemezre megkezd dik. A másolás - a CD m soridejének hosszától függ en - kb. 20 percet vesz igénybe. A másolás folyamatának ebben a szakaszában a merevlemezre korábban rögzített CD-k és albumok nem hallgathatók. ESC MENU MENU LIST LIST Ha nem MP3 formátumú CD-r l van szó, a Jukebox automatikusan MP3 formátumúra s ríti a CD tartalmát. A tömörítés - a CD m soridejének hosszától függ en - kb. 20 percet vesz igénybe A tömörítés folyamatának ebben a szakaszában a merevlemezre korábban rögzített CD-k és albumok hallgathatók. A SOURCE (HANGFORRÁS) gomb hosszú megnyomása elindítja a CD másolását. MP3 formátumú CD másolásakor a Jukebox kizárólag a lemez utolsó szintjét

rzi meg. Az állományok a Jukeboxról CD-re nem másolhatók A STOP THE CD COPY (CD MÁSOLÁSÁNAK LEÁLLÍTÁSA) utasítás a Jukebox merevlemezére addigra már átkerült állományokat nem törli. JUKEBOX FUNKCIÓ ALBUM ÁTNEVEZÉSE 1 5 MENU Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. MENU 2 Válassza az AUDIO FUNCTIONS (AUDIOFUNKCIÓK) funkciót, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. Válassza a JUKEBOX funkciót, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. LIST 6 ESC MENU 3 LIST MENU LIST Válassza a JUKEBOX MANAGEMENT (JUKEBOX KEZELÉSE) funkciót, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. JUKEBOX MANAGEMENT A forgókapcsoló forgatásával válassza ki, és a forgókapcsoló megnyomásával egyenként hagyja jóvá az album címének bet it. ESC MENU LIST ESC MENU LIST ESC ESC MENU MENU LIST LIST A cím bet inek egyenként történ begépeléséhez használja az alfanumerikus billenty zetet. ESC MENU Válassza a RENAME

(ÁTNEVEZÉS) fület, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. RENAME 7 ESC JUKEBOX 4 Válassza ki az albumot, amelyet szeretne átnevezni, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. ESC LIST 155 JUKEBOX FUNKCIÓ A JUKEBOX HALLGATÁSA 8 2 Válassza az OK-t, és jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. SOURCE ESC MENU A SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza a JUKEBOX hangforrást. SOURCE S O S MODE OK 3 LIST Nyomja meg a LIST (LISTA) gombot. ESC MENU A forgókapcsoló forgatásával válassza ki az állományokat. LIST ESC MENU 156 LIST ESC MENU DELETE TA PTY JUKEBOX Az album m sorszámainak átnevezéséhez a megváltoztani kívánt m sorszám kiválasztásával ugyanezt az eljárást kövesse. A m sorszámok listájából történ kilépéshez az ESC gombot használja. A Jukeboxon található album vagy m sorszám törléséhez válassza a DELETE (TÖRLÉS) funkciót. BAND DARK LIST LIST Az

állományok els szintjére való visszatéréshez nyomja meg az ESC gombot. A TARTOZÉKBEMENET (AUX) HASZNÁLATA CD-VÁLTÓ NEM MP3-KOMPATIBILIS CD HALLGATÁSA A KÁBEL NEM TARTOZÉK 1 Az RT4 GPS rádiótelefon tartozékbemenetének aktiválásához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a CONFIGURATION (KONFIGURÁLÁS), majd a SOUNDS (HANG), végül pedig az ACTIVATE AUXILIARY SOURCE (TARTOZÉKBEMENET AKTIVÁLÁSA) funkciót. SOURCE 1 2 Csatlakoztassa a küls eszközt (MP3 lejátszó, stb.) a keszty tartóban található (fehér és piros, RCA típusú) audiocsatlakozókhoz. 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 2 SOURCE A SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza ki az AUX hangforrást. 3 SOURCE S O S MODE DARK Helyezzen be egy vagy több lemezt a CD-váltóba. A SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza a CD CHANGER (CD-VÁLTÓ) hangforrást. BAND TA PTY SOURCE S O S MODE BAND DARK TA PTY 3 def 6

mno 9 wxyz 1 A CD kiválasztásához nyomja meg a számbillenty zet megfelel gombját. 4 def 6 5 jkl 7 8 pqrs 3 2 abc ghi mno 9 tuv wxyz 0 # # A CD m sorszámának kiválasztásához nyomja meg az egyik gombot. ESC MENU LIST A kijelzés és a vezérlés a csatlakoztatott küls eszközön keresztül történik. A tartozékbemeneten keresztül nem lehet állományokat másolni a merevlemezre. Az állományokat a CD-váltóról nem lehet a merevlemezre másolni. 157 6. TELEFON A SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE A PIN-KÓD BEVITELE (NEM TARTOZÉK) 1 1 Nyomja meg a gombot egy toll hegyével, és nyissa fel a SIM-kártya tároló fedelét. 1 4 ghi ESC 7 pqrs MENU 2 abc 5 jkl 8 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # A billenty zet segítségével adja meg a PIN-kódot. 1 4 2 abc 5 ghi jkl 7 8 pqrs 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # LIST CODE PIN 2 2 Tegye be a SIM-kártyát a tartóba, majd illessze a helyére. 3 A SIM-kártya

eltávolításakor az 1. lépésben leírtak szerint járjon el. 4 ESC 7 pqrs MENU 2 abc 5 jkl 8 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # A # gomb megnyomásával hagyja jóvá a megadott PIN-kódot. 1 4 2 abc 5 ghi jkl 7 8 pqrs 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # LIST ESC MENU LIST A SIM-kártya behelyezését és eltávolítását az RT4 GPS rádiótelefon kikapcsolását követ en, levett gyújtással hajtsa végre. 158 1 ghi Ha a kés bbiekben a telefont a kód ismételt bevitele nélkül kívánja használni, a PIN-kód els megadásakor jelölje be a STORE PIN (PIN-KÓD TÁROLÁSA) fület. 6. TELEFON HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A telefon felülhelyezett menüjének megnyitásához nyomja meg a PICK UP (FELVESZ) gombot. 1 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc 5 jkl 8 tuv 3 def 5 6 mno 9 wxyz 0 A beírt telefonszám felhívásához nyomja meg a PICK UP (FELVESZ) gombot. 1 4 8 pqrs 1 A forgókapcsoló forgatásával válassza a DIAL (TÁRCSÁZÁS)

funkciót. ESC MENU Jóváhagyáshoz nyomja meg a forgókapcsolót. Bejöv hívás fogadásához nyomja meg a PICK UP (FELVESZ) gombot. ESC 4 4 ghi 7 pqrs abc 5 jkl 8 tuv 0 # 2 abc 5 jkl 8 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # 1 4 ghi 7 2 abc 5 jkl 8 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # LIST Bejöv hívás elutasításához nyomja meg a HANG UP (LETESZ) gombot. 2 9 wxyz 0 7 pqrs 6 tuv ghi pqrs MENU 1 4 3 def mno BEJÖV HÍVÁS FOGADÁSA VAGY ELUTASÍTÁSA LIST DIAL 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a HANG UP (LETESZ) gombot. 5 jkl 7 # 6 2 2 abc ghi 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc 5 jkl 8 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # 3 def 6 mno 9 wxyz # Az alfanumerikus billenty zet segítségével adja meg a hívni kívánt telefonszámot. 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc 5 jkl 8 3 def 6 mno 9 tuv wxyz 0 # A telefon menüjébe való belépéshez (figyelmeztetések naplója, névjegyzék, hangpostafiók) nyomja meg két

másodpercnél hosszabban a kormánynál található kapcsolókar végét. 159 SEGÉLYHÍVÁS S O S Vészhelyzetben addig tartsa lenyomva az SOS gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a CONFIRMATION/CANCELLATION (JÓVÁHAGYÁS / TÖRLÉS) üzenet fel nem t nik a képerny n (ha az érvényes SIM-kártya a készülékben van). A segélyszolgálatok (112) tárcsázása megkezd dik. Bizonyos országokban* a segélyhívásokat közvetlenül a gépjárm vet lokalizáló, és a megfelel szolgálatokat optimális id n belül értesít PEUGEOT SEGÉLYSZOLGÁLAT kezeli. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE A PEUGEOT szolgáltatásokhoz* történ hozzáféréshez nyomja meg az OROSZLÁN gombot. SOURCE S O S MODE DARK * Kizárólag a PEUGEOT SEGÉLYSZOLGÁLAT-tal kötött ingyenes és meghatározatlan idej szerz dés megkötése esetén. Forduljon Peugeot-szervizhez. A szerz dés megkötését követ en ajánlatos a PEUGEOT SEGÉLYSZOLGÁLAT irányába kezdeményezett próbahívást

végrehajtani. 160 BAND TA PTY A Peugeot márkára vonatkozó valamennyi információkérés esetében válassza a CUSTOMER CONTACT CENTRE (KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT) funkciót. 1 2 abc 4 5 ghi jkl 7 8 pqrs 6 wxyz 0 # LIST CUSTOMER CONTACT CENTRE A gépjárm meghibásodása esetén a PEUGEOT ASSISTANCE-t hívja. ESC MENU PEUGEOT ASSISTANCE * A szolgáltatások és opciók rendelkezésre állástól függ en, feltételek mellett vehet k igénybe. 9 tuv ESC MENU 3 def mno LIST 7. GYORSVEZÉRLÉS KORMÁNYNÁL ELHELYEZETT KAPCSOLÓK RÁDIÓ : tárolt rádióadók közötti keresés a frekvenciatartományban lefelé. MP3 / JUKEBOX: el z jegyzék kiválasztása. CD-VÁLTÓ : el z CD kiválasztása. Egy adott menü el z pontjának kiválasztása. RÁDIÓ : automatikus keresés a frekvenciatartományban felfelé. CD / MP3 / JUKEBOX / CD-VÁLTÓ: következ m sorszám kiválasztása. CD / CD-VÁLTÓ: folyamatosan lenyomva : gyors el relépés. Hanger

növelése. - RÁDIÓ : tárolt rádióadók közötti keresés a frekvenciatartományban felfelé. MP3 / JUKEBOX: következ jegyzék kiválasztása. CD-VÁLTÓ : következ CD kiválasztása. Egy adott menü következ pontjának kiválasztása. Hangforrás megváltoztatása. Kiválasztás jóváhagyása. Telefon felvétele/letétele. 2 másodpercnél hosszabban megnyomva : hozzáférés a telefon menüjéhez. Némítás : a hanger növelés és -csökkentés gomb egyidej megnyomásával. A némítás megszüntetése : a két hanger -szabályozó gomb valamelyikének megnyomásával. Hanger csökkentése. RÁDIÓ : automatikus keresés a frekvenciatartományban lefelé. CD / MP3 / JUKEBOX/ CD-VÁLTÓ: el z m sorszám kiválasztása. CD / CD-VÁLTÓ: folyamatosan lenyomva : gyors hátralépés. 161 HANGUTASÍTÁSOK display LEVEL 1 A LISTÁK MEGJELENÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA call changer 1 A rendelkezésre álló hangutasítások listájának megtekintéséhez, a

hangfelismerés elindításához nyomja meg a világításkapcsoló végén található gombot, majd ejtse ki a HELP (SÚGÓ) vagy WHAT CAN I SAY (MIT MONDHATOK?) kifejezéseket. guide to traffic info CD player/jukebox MENU Ugyanennek a m veletnek a végrehajtásához nyomja meg hosszan a MENU (MENÜ) gombot, majd válassza a VOICE COMMANDS LIST (HANGUTASÍTÁSOK LISTÁJA) funkciót. navigation ESC MENU LIST VOICE COMMANDS LIST radio 2 A hangfelismerés elindításához nyomja meg a világításkapcsoló végét. Egyenként, tagoltan ejtse ki a szavakat, és mindig várja meg a visszaigazoló hangjelzést. Az alábbiakban találja a teljes listát. 162 SMS/message telephone LEVEL 2 audio guidance navigation trip computer telephone description disc number previous/next disc random play list track number previous/next track repeat scan description display read random play list track number previous/next track directory (MP3 CD) scan stop/resume directory show zoom out/in

autostore list memory previous/next display read voice mailbox last number voice message service directory LEVEL 3 120 1.20 previous/next repeat destination description vehicle 16 description 8. KONFIGURÁLÁS DÁTUM ÉS PONTOS ID 1 MENU BEÁLLÍTÁSA Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. MENU 2 A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a CONFIGURATION (KONFIGURÁLÁS) funkciót. A forgókapcsoló segítségével válassza ki az ADJUST THE DATE AND TIME (DÁTUM ÉS PONTOS ID BEÁLLÍTÁSA) funkciót. LIST ESC MENU ADJUST THE DATE AND TIME LIST 7 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot. ESC MENU A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot. LIST ESC MENU 4 A forgókapcsoló forgatásával válassza ki a DISPLAY CONFIGURATION (KIJELZ KONFIGURÁLÁSA) funkciót. 8 ESC MENU LIST DISPLAY CONFIGURATION A paramétereket egyesével állítsa be és hagyja jóvá a forgókapcsolóval. Ezt követ en válassza ki az OK fület a

képerny n, és hagyja jóvá. A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot. LIST ESC MENU 5 LIST ESC MENU 3 6 ESC LIST ESC MENU LIST OK 163 9.KÉPERNY K MENÜSZERKEZETE 1 2 F FUNKCIÓ set speech synthesis a hangképzés beállítása activate / deactivate road names 3 utcanév be-, kikapcsolása map data base description 3 térképeszeti bázis leírása delete last destinations 3 legutóbbi úti célok törlése STOP / RESUME GUIDANCE 2 A CÉLRAVEZETÉS LEÁLLÍTÁSA / FOLYTATÁSA 3 A VÁLASZTÁS A1 választás 3 A2 választás 2 B VÁLASZTÁS. 3 previous destinations utolsó úti célok JOURNEY LEGS AND ROUTE 2 ÚTSZAKASZOK ÉS ÚTVONALAK add a stage 3 útszakasz hozzáadása 4 enter an address cím bevitele 4 directory névjegyzék previous destinations 4 utolsó úti célok 3 order / delete journey legs útszakasz kiadása / törlése 3 divert route eltérés az útvonaltól 3 chosen destination kiválasztott úti cél 2 GUIDANCE OPTIONS

CÉLRAVEZETÉSI OPCIÓK 3 define calculation criteria számítási kritériumok meghatározása 4 fastest leggyorsabb 4 shortest legrövidebb distance/time 4 távolság/id 4 with tolls fizet s útszakaszokkal 4 with ferry komp igénybevételével 4 traffic info közlekedési információk 3 NAVIGATION - GUIDANCE NAVIGÁCIÓ / CÉLRAVEZETÉS 1 2 SELECT DESTINATION ÚTI CÉL KIVÁLASZTÁSA enter an address 3 cím bevitele country: 4 ország: town: 4 város: road: 4 út: N°/ : 4 házszám: curr. loc 4 aktuális tartózkodási hely Archive 4 archiválás POI 4 érdekes hely (POI) 5 near közelít on the route 5 útvonalra 5 around current place aktuális tartózkodási hely körül search by name 5 név szerinti keresés GPS coordinates 3 gps koordináták directory 3 névjegyzék 164 MAP TÉRKÉP 1 MAP ORIENTATION TÉRKÉP TÁJOLÁSA 3 vehicle direction gépjárm tájolása 3 north direction térkép tájolása északra 3D view 3 3D megjelenítés MAP DETAILS 2 A TÉRKÉP

RÉSZLETEI administration and safety 3 közigazgatás & biztonság town halls, town centre 4 polgármesteri hivatalok, városközpont universities, colleges 4 egyetemek, f iskolák hospitals 4 kórházak hotels, restaurants and shops 3 szállodák, vendéglátás & kereskedelem hotels 4 szállodák restaurants 4 vendégl k vinyards 4 borászati intézmények 2 business centres üzleti központok supermarkets, shopping 4 szupermarketek, bevásárlás culture, tourism and shows 3 kultúra, idegenforgalom & rendezvények tourism 4 idegenforgalom culture and museums 4 kultúra és múzeumok 4 casinos and nightlife kaszinók & éjszakai élet 4 cinemas and theatres mozik és színházak 4 shows and exhibitions kiállítások és el adások 3 sports and open air centres sport- és szabadid központok 4 sports centres sportlétesítmények és -központok 4 golf courses golfpályák 4 skating rinks, bowling alleys görkorcsolya- és bowlingpályák 4 winter sports resorts

télisport központok 4 parks, gardens parkok & kertek 4 theme parks vidámparkok 3 transport and automobile közlekedés & autó 4 airports, ports repül terek, kiköt k 4 stations, bus stations pályaudvarok, buszpáylaudvarok 4 vehicle rental autókölcsönzés 4 lay-bys, car parks pihen helyek és parkolók 4 service stations, garages benzinkutak, szervizek DISPLAY MAP TÉRKÉP MEGJELENÍTÉSE full screen map 3 térkép teljes képerny s megjelenítése map in window 3 térkép megjelenítése külön ablakban MOVE THE MAP 2 TÉRKÉP ELMOZDÍTÁSA CONFIGURE MESSAGE ANNOUNCEMENT ÜZENETEK ELHANGZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 3 read messages üzenetek beolvasása 3 new message display új üzenetek megjelenítése 2 SELECT TMC STATION TMC RÁDIÓADÓ KIVÁLASZTÁSA 3 automatic TMC automatikus tmc adókövetés 3 manual TMC kézi tmc adókövetés 3 list of TMC stations tmc rádióadók listája 2 4 2 TRAFFIC INFORMATION KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 1 READ MESSAGES ÜZENETEK

MEGTEKINTÉSE FILTER TRAFFIC INFORMATION 2 TMC ÜZENETEK SZ RÉSE geographic filter 3 földrajzi sz rés around the vehicle 4 gépjárm tartózkodási helye szerint around location 4 egy adott hely körzete szerint on the route 4 útvonal szerinti road information 3 közúti információk traffic information 4 közlekedési hírek road closure 4 útlezárások size limit 4 méretbeli korlátozások road condition 4 utak állapota weather and visibility 4 id járás & látási viszonyok urban/city information 3 információk a városi közlekedésr l parking 4 parkolás public transport 4 tömegközlekedés 4 demonstrations rendezvények 2 AUDIO FUNCTIONS AUDIOFUNKCIÓK 1 RADIO FAVOURITES RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSA 3 enter a frequency frekvencia bevitele 3 activate/deactivate RDS mode rds frekvenciakövetés be- és kikapcsolása 3 activate/deactivate regional mode regionális üzemmód be- és kikapcsolása 3 display/hide radio text rádiótext mutatása / elrejtése CD, JUKEBOX

FAVOURITES 2 CD LEJÁTSZÁS, JUKEBOX BEÁLLÍTÁSA 3 activate/deactivate Introscan (SCN) Introscan (SCN) be- és kikapcsolása 3 activate/deactivate Random mode (RDM) Véletlenszer lejátszás (RDM) be- és kikapcsolása 3 activate/deactivate Repeat (RPT) Ismétlés (RPT) be- és kikapcsolása 3 activate/deactivate display of CD info CD adatok részletes kijelzésének be- és kikapcsolása 2 STOP THE COPY MÁSOLÁS LEÁLLÍTÁSA 2 COPY CD TO JUKEBOX CD MÁSOLÁSA A JUKEBOXRA 3 copy complete cd teljes cd másolása 2 165 multiple selection több m sorszám kiválasztása current album 3 jelenleg játszott album current track 3 jelenleg játszott m sorszám JUKEBOX 2 JUKEBOX jukebox management 3 a jukebox kezelése jukebox configuration 3 a jukebox beállítása hi-fi (320 kbps) 4 hi-fi min ség (320 kbps) high (192 kbps) 4 jó min ség (192 kbps) normal (128 kbps) 4 normál (128 kbps) delete jukebox data 3 jukebox adatok törlése PLAYLIST MANAGEMENT 2 LEJÁTSZÁSI LISTA

KEZELÉSE 3 TELEMATICS TELEKOMMUNIKÁCIÓ 1 CALL HÍVÁS call list 3 hívások naplója dial 3 tárcsázás directory 3 névjegyzék mailbox 3 hangpostafiók services 3 szolgáltatások customer contact centre 4 ügyfélszolgálat Peugeot assistance 4 peugeot assistance messages received 4 bejöv üzenetek 2 166 DIRECTORY NÉVJEGYZÉK managing directory files 3 a névjegyzék tételeinek kezelése consult or modify a file 4 tétel megtekintése vagy módosítása add a file 4 tétel hozzáadása delete a file 4 tétel törlése delete all files 4 összes tétel törlése configure directory 3 a névjegyzék konfigurálása select a directory 4 jegyzék kiválasztása name directory 4 jegyzék elnevezése select starting directory 4 alapjegyzék kiválasztása file transfer 3 tételek továbbítása exchange by infrared 4 adatcsere infrán send all records 5 összes tétel küldése send one record 5 egy adott tétel küldése receive by infrared 5 fogadás infrán

keresztül exchange with SIM card 4 adatcsere a sim-kártyával send all records to SIM 5 valamennyi tétel küldése a sim-kártyára send one record to SIM 5 egy adott tétel küldése a sim-kártyára receive all SIM files 5 összes tétel átvétele a sim-kártyáról receive a SIM file 5 egy adott tétel átvétele a sim-kártyáról TEXT MESSAGES (SMS) 2 RÖVID SZÖVEGES ÜZENETEK (SMS) read received text messages 3 bejöv sms-ek olvasása 2 send a text message sms küldése write a text message 3 sms írása delete list of text messages 3 sms-lista törlése TELEPHONE FUNCTIONS 2 TELEFON FUNKCIÓI network 3 hálózat network search mode 4 hálózatkeresés módja 5 automatic mode automatikus 5 manual mode manuális 4 networks available rendelkezésre álló hálózatok 3 length of calls hívások id tartama 4 zero reset nullázás 3 manage PIN code pin-kód kezelése 4 activate/deactivate be- és kikapcsolás 4 save PIN number pin-kód tárolása 4 modify PIN code pin-kód

módosítása 3 call options hívás opciók 4 configure calls hívásbeállítások 5 display my number saját szám küldése 5 automatic reply after x ring(s) automatikus felvétel x számú csengetés után 4 ring options csengetés beállításai 5 for voice calls a telefonhívásokhoz 5 for text messages (SMS) beérkez sms esetén 3 text message ring sms hangjelzés call diversion to mailbox n° 3 beérkez hívás átirányítása a következ számra delete calls log 3 hívásnapló törlése 6 MENU 1 ACTIVATE VIDEO MODE VIDEÓ ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA VIDEO PARAMETERS 2 VIDEÓ PARAMÉTEREK display formats 3 képformátum adjust luminosity 3 fényer beállítása 3 set colours szín beállítása set contrasts 3 kontraszt beállítása 2 CONFIGURATION KONFIGURÁLÁS 1 DISPLAY CONFIGURATION KIJELZ KONFIGURÁLÁSA choose colour 3 szín kiválasztása adjust luminosity 3 fényer és kontraszt set date and time 3 pontos id és dátum beállítása select units 3

mértékegység kiválasztása SOUND 2 HANGOK voice commands setting 3 hangutasítások beállítása speech synthesis setting 3 hangképzés beállítása guidance instructions volume 4 célravezetési javaslatok hangereje other message volume 4 egyéb üzenetek hangereje select female / male voice 4 férfi vagy n i hang kiválasztása activate / deactivate auxiliary source 3 tartozékcsatlakozó be- és kikapcsolása SELECT LANGUAGE 2 NYELV KIVÁLASZTÁSA DEFINE VEHICLE PARAMETERS* 2 GÉPJÁRM PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA* 2 * A paraméterek gépjárm t l függ en eltérhetnek. VIDEO VIDEÓ 1 ALERT LOG 2 HIBAÜZENETEK NAPLÓJA STATUS OF FUNCTIONS 2 FUNKCIÓK ÁLLAPOTA RESET TYRE PRESS. DETEC SYS* 2 ELÉGTELEN GUMIABRONCSNYOMÁS-ÉRZÉKEL NULLÁZÁSA* AUDIO/TELEPHONE DIAGNOSTICS RÁDIÓTELEFON DIAGNOSZTIKA 1 GPS COVERAGE GPS LEFEDETTSÉG UNIT BACKUP POWER 2 A KÉSZÜLÉK TARTALÉKENERGIÁJA UNIT DESCRIPTION 2 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 2 1 1 VEHICLE DIAGNOSTICS GÉPJÁRM

DIAGNOSZTIKA A következ menübe történ belépéshez nyomja meg 2 másodpercnél hosszabban a MENU (MENÜ) gombot. 1 VOICE COMMANDS LIST HANGUTASÍTÁSOK LISTÁJA NAVIGATION DEMONSTRATION NAVIGÁCIÓS BEMUTATÓ SERVICES CONFIGURATION SZOLGÁLTATÁSOK BEÁLLÍTÁSA A Music (Zene) gomb többszöri megnyomásával az alábbi beállítási lehet ségekhez férhet hozzá. HANGZÁSVILÁG MÉLY HANGOK MAGAS HANGOK LOUDNESS KORREKCIÓ ELS -HÁTSÓ BALANSZ BAL-JOBB BALANSZ AUTOMATIKUS HANGER -KORREKCIÓ Menüszerkezet 7.0 verzió Valamennyi audió hangforrás (rádió, cd, mp3, jukebox, cd-váltó) külön-külön állítható be. 167 GYAKORI KÉRDÉSEK KÉRDÉS VÁLASZ MEGOLDÁS A különböz hangforrások (rádió, CD-lejátszó, CD-váltó, stb.) hangmin sége között eltérés tapasztalható. Az optimális hangzásmin ség biztosítása érdekében az audiobeállítások (Hanger , Mély és Magas hangok, Hangzásvilág, Loudness) az egyes hangforrásokhoz igazíthatók,

ami a hangforrások (rádió, CD-lejátszó, CD-váltó, stb.) közötti váltáskor hangzásbeli különbségeket okozhat Ellen rizze, hogy az audiobeállítások (Hanger , Mély és Magas hangok, Hangzásvilág, Loudness) megfelelnek-e az éppen hallgatott hangforrásnak. Az AUDIO funkciókat (Mély és Magas hangok, Els -Hátsó és Jobb-Bal balansz) tanácsos középs értékre állítani, a "Semleges" hangzásvilágot választani, illetve a loudness-korrekció beállítást CD üzemmódban "Bekapcsolt", rádió üzemmódban pedig "Kikapcsolt" üzemmódra állítani. A lejátszó nem játssza le vagy kidobja a CD-t. A CD fordítva lett behelyezve, olvashatatlan, nem audioadatokat vagy az autórádió számára olvashatatlan formátumú audioadatokat tartalmaz. - Ellen rizze, hogy a CD-t a megfelel oldalával helyezte-e be a lejátszóba. - Ellen rizze a CD állapotát: a megrongálódott CD olvashatatlan. - Ellen rizze a tartalmat, ha írt CD-r l

van szó: tanulmányozza az Audió fejezetben található tanácsokat. - A CD-lejátszó a DVD-ket nem játssza le. - Nem megfelel min ségük miatt bizonyos írt CD-ket az audiorendszer nem képes lejátszani. - A CD-váltó nem játssza le az MP3 formátumú CD-ket. A CD-t az autórádió által nem felismert másolásvédelmi rendszer védi. A CD-lejátszó gyengébb hangmin ségben szól. Az adott CD megkarcolódott vagy rossz min ség . Kizárólag jó min ség CD-ket helyezzen a lejátszóba, és megfelel körülmények között tárolja ket. Az autórádió beállításai (mély és magas hangok, hangzásvilág) nem megfelel ek. A mély és magas hangok szintjét állítsa "0" értékre, és ne válasszon ki hangzásvilágot. 179 KÉRDÉS VÁLASZ MEGOLDÁS A memorizált rádióadók nem m ködnek (nincs hang, 87,5 Mhz jelenik meg, stb.) A kiválasztott hullámsáv nem megfelel . A megfelel hullámsáv (AM, FM1, FM2, FMAST) megkereséséhez nyomja meg a

BAND AST gombot. A közlekedési hírek (TA) kijelzés látható, mégsem kapok közúti információkat. Az adott rádióadó nem tagja a közlekedési információk regionális hálózatának. Válasszon olyan adót, amely sugároz közlekedési információkat. A hallgatott adó hangmin sége fokozatosan romlik, vagy a tárolt adók nem m ködnek (nincs hang, 87,5 Mhz jelenik meg, stb.) A gépjárm túlságosan eltávolodott a hallgatott adó sugárzási helyét l, vagy nincs adóállomás azon a területen, amelyen éppen áthalad. Kapcsolja be az RDS funkciót, amelynek segítségével a rendszer ellen rizheti, hogy van-e nagyobb teljesítmény adóállomás az adott térségben. A küls környezet (domb, épület, alagút, mélygarázs, stb.) gátolhatja a vételt, még RDS frekvenciakövetési üzemmódban is. A jelenség természetes, és nem jelenti az autórádió meghibásodását. Az antenna nincs a gépjárm vön vagy megrongálódott (pl. mosáskor vagy

mélygarázsban). Ellen riztesse az antennát Peugeot-szervizben. 1-2 másodpercre elhallgat a rádió. A rövid elnémulások idején az RDS rendszer az adott állomást esetleg jobb vételi min ségben sugárzó adók keresését végzi. Ha a jelenség túl gyakran és ugyanazon az útvonalon fordul el , kapcsolja ki az RDS funkciót. Levett gyújtásnál az autórádió néhány perces m ködést követ en kikapcsol. A gyújtás levételét követ en az autórádió m ködési ideje az akkumulátor töltöttségi szintjét l függ. A kikapcsolás természetes jelenség: az akkumulátor töltöttségi szintjének meg rzése érdekében az autórádió energiatakarékos üzemmódra áll át és kikapcsol. Az akkumulátor töltéséhez indítsa be a gépjárm motorját. A képerny n a "the audio system is overheated" (az audiorendszer túlmelegedett) üzenet jelenik meg. Túl magas küls h mérséklet esetén a berendezés védelmében az autórádió automatikusan h

védelmi üzemmódra tér át, ami a hanger csökkenésével vagy a CD-lejátszás szüneteltetésével jár. A rendszer h mérsékletének csökkentése érdekében kapcsolja ki néhány percre az audiorendszert. 180 Az alábbi táblázat az RT4 rádiótelefonnal kapcsolatban leggyakrabban felmerül kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza. KÉRDÉS VÁLASZ MEGOLDÁS Annak ellenére, hogy a TRAFFIC INFO (Közlekedési információk) mez be van jelölve, az útvonalon adódó forgalmi dugók mégsem valós id ben kerülnek kijelzésre. Induláskor a rendszernek néhány percre van szüksége ahhoz, hogy befogja a közlekedési információkat. Várja meg a közlekedési információk beérkezését (a térképen megjelennek a közlekedési információk jelei). Bizonyos országokban csak a jelent sebb útvonalak (autópályák, stb.) szerepelnek a közlekedési információkban. A jelenség természetes. A rendszer a rendelkezésre álló közlekedési

információk alapján m ködik. Az útvonal kiszámítása id nként a szokásosnál több id t vesz igénybe. A rendszer teljesítménye átmenetileg romolhat, ha az útvonalszámítással egyszerre CD másolása folyik a Jukeboxba. A célravezetés megkezdése el tt várja meg a CD-másolás végét vagy szakítsa meg. Lehet-e a sürg sségi hívást kezdeményezni SIM-kártya nélkül? Nem, mivel az európai szabályozás a s rg sségi hívásokat is a SIM-kártya meglétéhez köti. Helyezzen be egy érvényes SIM-kártyát az RT4 GPS rádiótelefonba. A SIM-kártyámat nem ismeri fel a rendszer. Az RT4 készülék csak a 3,3V SIM-kártyákat fogadja el, a régi (5V és 1,8V) SIM-kártyákat nem ismeri fel. Forduljon telefonszolgáltatójához. Kerékcserét követ en a rendszer nem mutatja a gépjárm tartózkodási helyét. Az RT4 GPS rádiótelefon a kerekek forgási információinak segítségével pontosítja a GPS helymeghatározást. Kerékcsere alkalmával vagy

a keréknyomás jelent s csökkenésekor a rendszer újraszámítja a gépjárm helyzetét. Ez az újraszámítás kb. tíz percig ronthatja a helymeghatározás min ségét Várja meg, amíg a rendszer befejezi az újraszámítást. A térképes helymeghatározás rossz vagy pontatlan. A rendszer nem jelzi a tengerszint feletti magasságot. Indításkor a GPS rendszer felállása, a 3-nál több m hold megfelel érzékelése 3 percig is eltarthat. Várja meg a rendszer teljes felállását. Ellen rizze, hogy a GPS lefedettséget legalább 3 m hold biztosítja (nyomja meg hosszan a MENU (MENÜ) gombot, válassza az AUDIO/TELEPHONE DIAGNOSTICS (AUDIÓ/TELEFON DIAGNOSZTIKA), majd a GPS COVERTURE (GPS LEFEDETTSÉG) pontot). A GPS-jelek vétele a földrajzi környezett l (alagút, stb.) vagy az id járási viszonyoktól függ en változhat. A jelenség természetes. A rendszer megfelel m ködése a GPS-jelek vételi körülményeit l függ. 181 AUTÓRÁDIÓ / KIHANGOSÍTÓ SZETT

Az RD4 autórádióra vonatkozó animációs kiegészít anyag az INFOTEC internetes oldalán, a következ címen érhet el: http://public.infotecpeugeotcom A fedélzeti dokumentációhoz való hozzáféréshez és az anyag ingyenes tanulmányozásához csupán regisztrálnia kell. Az RD4 autórádiót úgy kódolták, hogy kizárólag az Ön gépjárm vében legyen használható. Más gépjárm be történ beszerelése el tt a rendszer konfigurálása érdekében forduljon PEUGEOT-szervizhez. Biztonsági okokból a nagy figyelmet igényl m veleteket a vezet nek a gépjárm álló helyzetében kell elvégeznie. A motor leállítását követ en az akkumulátor kímélése érdekében az RD4 autórádió néhány perc elteltével kikapcsolhat. 168 TARTALOMJEGYZÉK • • • • • • • • 1. Els lépések 2. F menü 3. Audió 4. Kihangosító szett 5. Gyorsvezérlés 6. Konfigurálás 7. A képerny k menüszerkezete Gyakori kérdések 169 170 171 174 175 176 177 179

1. ELS 2 4 3 5 6 7 9 8 1 10 15 14 13 1- Be- és kikapcsolás, hanger -szabályozás. 8- A folyamatban lév m velet megszakítása. 2- CD kiadása. 9- 3- Képerny kijelzési módjának kiválasztása. A TA funkció (Közlekedési hírek) be- és kikapcsolása. Hosszan megnyomva: hozzáférés a PTY (Programtípus szerinti) üzemmódhoz. 4- Hangforrás kiválasztása: rádió, CD és CD-váltó. 10- Jóváhagyás. 5- FM1, FM2, FMast és AM hullámsáv kiválasztása. 6- Audioopciók beállítása: els -hátsó, jobb és bal oldali balansz, mély és magas hangok, zenei hangzásvilágok. 11- Automatikus állomáskeresés az alacsonyabb/magasabb frekvenciatartományban. CD vagy MP3 el z /következ m sorszámának kiválasztása. 7- A körzetben fogható rádióadók listája, a CD m sorszámai vagy az MP3 jegyzékek kijelzése. LÉPÉSEK 11 12 14- Gombok 1-6: Tárolt rádióadó kiválasztása. CD-váltó CD-jének kiválasztása. Hosszan megnyomva:

rádióadó tárolása. 15- A DARK billenty az éjszakai vezetés nagyobb komfortja érdekében módosítja a képerny kijelzését. 1 megnyomás: csak a fels sáv kivilágítása. 2 megnyomás: képerny elsötétítése. 3 megnyomás: visszatérés a normál kijelzéshez. 12- Alacsonyabb/magasabb rádiófrekvencia kiválasztása. El z /következ CD kiválasztása. El z /következ MP3 jegyzék kiválasztása. 13- F menü megjelenítése. 169 2. F MENÜ AUDIO FUNCTIONS (AUDIOFUNKCIÓK): rádió, CD, opciók. TELEPHONE (TELEFON): kihangosító szett, készülék csatlakoztatása, beszélgetések kezelése. > "C" MONOKRÓM KÉPERNY TRIP COMPUTER (FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP): távolság bevitele, figyelmeztet üzenetek, funkciók állapota. > "A" MONOKRÓM KÉPERNY 170 PERSONALISATION - CONFIGURATION (SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁS): gépjárm paraméterek, kijelzés, nyelvek. 3. AUDIÓ A küls környezet (domb, épület, alagút,

mélygarázs, stb.) gátolhatja a vételt, még RDS frekvenciakövetési üzemmódban is. A jelenség a rádióhullámok terjedésének sajátosságaiból adódik, és nem jelenti az autórádió meghibásodását. RÁDIÓ RDS RÁDIÓADÓ KIVÁLASZTÁSA 1 A SOURCE (HANGFORRÁS) billenty többszöri lenyomásával válassza ki a rádió hangforrást. 1 2 Az FM1, FM2, FMast, AM hullámsávok közötti választáshoz nyomja meg a BAND AST gombot. 2 3 A rádióadók automatikus kereséséhez nyomja meg röviden az egyik gombot. 3 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. Válassza az AUDIO (AUDIÓ) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza az FM WAVEBAND PREFERENCES (FM HULLÁMSÁV BEÁLLÍTÁSOK) funkciót, majd nyomja meg az OK gombot. FM WAVEBAND PREFERENCES 4 A rádióadók manuális keresésének indításához nyomja meg az egyik gombot. 4 Válassza az ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS) (REGIONÁLIS FREKVENCIAKÖVETÉS (RDS) BEKAPCSOLÁSA) pontot, majd nyomja meg az OK

gombot. A képerny n megjelenik az RDS felirat ACTIVATE FREQUENCY FOLLOWING (RDS) Az adott körzetben fogható rádióadók listájának megjelenítéséhez nyomja meg a LIST REFRESH (LISTA FRISSÍTÉSE) gombot (maximum 30 adó). A lista frissítéséhez tartsa lenyomva a gombot két másodpercnél hosszabb ideig. Az RDS üzemmód, ha látható a kijelz n, a frekvenciakövetésnek köszönhet en egy adott rádióadó folyamatos hallgatását teszi lehet vé. Ugyanakkor egy adott RDS rádióadó követése bizonyos feltételek mellett a nem 100%-os sugárzási lefedettséggel rendelkez rádióadók esetében nem biztosított az ország egész területén. Ez lehet az oka annak, ha a hallgatott rádióadó útközben esetleg elnémul. 171 CD-VÁLTÓ CD-LEJÁTSZÓ NEM MP3-KOMPATIBILIS CD MEGHALLGATÁSA 1 CD MEGHALLGATÁSA Helyezze be egyenként a CD-ket a váltóba. Kizárólag köralakú CD-t helyezzen a lejátszóba. Bizonyos gyári vagy házilagosan másolt,

másolásvédelmi rendszerrel ellátott CD-k lejátszásakor a lejátszó min ségét l függetlenül adódhatnak m ködési rendellenességek. A SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza ki a CD CHANGER (CD-VÁLTÓ) hangforrást. Ha az EJECT (KIADÁS) gomb megnyomása nélkül helyez be CD-t a lejátszóba, a lejátszás automatikusan megkezd dik. 2 A CD kiválasztásához nyomja meg a számbillenty zet megfelel gombját. 1 3 A CD m sorszámának kiválasztásához nyomja meg az egyik gombot. Gyors el re- vagy visszalépéshez tartsa lenyomva az egyik gombot. 172 2 A lejátszóban található lemez meghallgatásához a SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza ki a CD PLAYER (CD-LEJÁTSZÓ) hangforrást. A CD egy adott m sorszámának kiválasztásához nyomja meg valamelyik gombot. A CD m sorszámainak megjelenítéséhez nyomja meg a LIST REFRESH (LISTA FRISSÍTÉSE) gombot. MP3 CD CD INFORMÁCIÓK ÉS TANÁCSOK MP3

FORMÁTUMÚ HANGFELVÉTEL LEJÁTSZÁSA* Az MP3 formátum (az MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 rövidítése) egy olyan hangtömörítési szabvány, amellyel több tucat zenei állomány rögzíthet egyetlen lemezen. Helyezze be az MP3 formátumú lemezt a lejátszóba. A lejátszás megkezdése el tt az autórádió megkeresi az összes zenei m sorszámot, ami hosszabb-rövidebb id t vesz igénybe. Az MP3 formátumú felvétel lejátszása és megjelenítése az íráshoz használt programtól és/vagy a beállításoktól függhet. Írható CD (CDR) vagy újraírható CD (CDRW) sikeres lejátszásához íráskor válassza az ISO 9660 1,2. szint vagy a Joliet szabványt Ha a lemez írása más formátumban történt, el fordulhat, hogy nem lehet megfelel en lejátszani. Egy adott lemezen ajánlatos mindig ugyanazt az írási szabványt és - az optimális hangmin ség érdekében - a legalacsonyabb felvételi sebességet alkalmazni. A multi-session CD-k esetében a Joliet

szabvány használata ajánlott. Az autóradió kizárólag az ".mp3" kiterjesztés állományokat képes kezelni, a más típusú állományokat (.wma, mp4) nem játssza le A lejátszás vagy megjelenítés során adódó esetleges problémák elkerülése érdekében javasolt az állományoknak 20 karakternél rövidebb nevet adni, és tartózkodni a speciális karakterek (pl: " " ? ; ú) használatától. A CD-lejátszó 255 darab, 8 szinten elrendezett MP3 formátumú állományt képes lejátszani. Ugyanakkor a CD lejátszásához szükséges hozzáférési id csökkentése érdekében ajánlatos az állományokat csupán 2 szinten elrendezni. 1 2 A lejátszóban található lemez meghallgatásához a SOURCE (HANGFORRÁS) gomb többszöri megnyomásával válassza ki a CD PLAYER (CD-LEJÁTSZÓ) hangforrást. A CD egy adott m sorszámának kiválasztásához nyomja meg valamelyik gombot. Az MP3 formátumú felvételeket tartalmazó jegyzékek listájának

megjelenítéséhez nyomja meg a LIST REFRESH (LISTA FRISSÍTÉSE) gombot. * Felszereltségi szintt l függ en. 173 4. KIHANGOSÍTÓ SZETT TELEFON CSATLAKOZTATÁSA "C" KÉPERNY A kihangosító szett által nyújtott szolgáltatások a hálózattól, a SIM-kártyától és a használt Bluetooth készülékek kompatibilitásától függ en változhatnak. A készülékhez kapott kéziköny és a mobilszolgáltató segítségével tájékozódjon az elérhet szolgáltatásokról. A PEUGEOT hálózatában hozzáférhet a legjobb mobiltelefonokat tartalmazó lista. Forduljon PEUGEOT-szervizhez. HÍVÁS FOGADÁSA Mivel a m veletek végrehajtása nagyfokú figyelmet igényel a gépjárm vezet részér l, a Bluetooth mobiltelefon és az RD4 kihangosító szett összehangolását biztonsági okokból a gépjárm álló helyzetében, ráadott gyújtás mellett kell elvégezni. 1 2 1 Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját és hajtsa végre a telefon közelében

található Bluetooth tartozékok keresését. 2 A gépjárm nevének megfelel tartozék kiválasztását követ en a többfunkciós képerny n felülhelyezett konfigurációs kijelzés jelenik meg. 3 5 A billenty k segítségével válassza a YES (IGEN) fület a képerny n, majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a m veletet. YES A hívás fogadásához nyomja meg a kormánynál elhelyezett kapcsoló végét. HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE Adja meg a gépjárm azonosító kódját (=1234). A telefonoktól függ en a rendszer kérheti a kódot a konfigurációs képerny megjelenése el tt. A billenty k segítségével válassza a YES (IGEN) fület a képerny n, majd az OK-val hagyja jóvá a m veletet. YES 174 A bejöv hívásokat cseng hang és a többfunkciós képerny n felülhelyezett üzenet jelzi. A telefonkönyv eléréséhez nyomja meg 2 másodpercnél hosszabban a kormánynál elhelyezett kapcsoló végét. 1 Tárcsázáshoz a telefon klaviatúráját használja.

5. GYORSVEZÉRLÉS KORMÁNYNÁL ELHELYEZETT KAPCSOLÓK RÁDIÓ : tárolt rádióadók közötti keresés a frekvenciatartományban lefelé. CD-VÁLTÓ : el z CD kiválasztása. Egy adott menü el z pontjának kiválasztása. RÁDIÓ : automatikus keresés a a frekvenciatartományban felfelé. CD / CD-VÁLTÓ / MP3: következ m sorszám kiválasztása. CD / CD-VÁLTÓ: folyamatosan lenyomva: gyorsan el re. El z elem kiválasztása. Hanger növelése. - RÁDIÓ : tárolt rádióadók közötti keresés a frekvenciatartományban felfelé. CD-VÁLTÓ : következ CD kiválasztása. Egy adott menü következ elemének kiválasztása. Hangforrás megváltoztatása. Kiválasztás jóváhagyása. Telefon felvétele/letétele. 2 másodpercnél hosszabban megnyomva : hozzáférés a telefon menüjéhez. Némítás : a hanger növelés és -csökkentés gomb egyidej megnyomásával. A némítás megszüntetése: a két hanger -szabályozó gomb egyikének megnyomásával. Hanger

csökkentése. RÁDIÓ : automatikus keresés a frekvenciatartományban lefelé. CD / CD-VÁLTÓ / MP3 : el z m sorszám kiválasztása. CD / CD-VÁLTÓ: folyamatosan lenyomva: gyorsan visszafelé. Következ elem kiválasztása. 175 6. KONFIGURÁLÁS A DÁTUM ÉS A PONTOS ID "C" KÉPERNY 1 2 BEÁLLÍTÁSA Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. A nyilak segítségével válassza ki a PERSONALISATION CONFIGURATION (SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK) funkciót. 5 6 A nyilak segítségével válassza ki a SET DATE AND TIME (DÁTUM ÉS PONTOS ID BEÁLLÍTÁSA) funkciót. PERSONALISATION - CONFIGURATION 3 4 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot. A nyilak segítségével válassza ki a DISPLAY CONFIGURATION (KIJELZ KONFIGURÁLÁSA) funkciót. DISPLAY CONFIGURATION 176 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot. SET DATE AND TIME 7 A kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg a gombot. 8 Egyenként állítsa be a paramétereket, és

választását az OK billenty megnyomásával hagyja jóvá. Ezt követ en válassza ki az OK fület a képerny n, és hagyja jóvá. OK 7. MENÜSZERKEZET "A" monokróm képerny A 1 F FUNKCIÓ 1 2 "A" VÁLASZTÁS 3 A1 választás 3 A2 választás 2 "B" VÁLASZTÁS. 2 2 2 1 RADIO-CD RÁDIÓ-CD RDS SEARCH 2 FREKVENCIAKÖVETÉS (RDS) active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva REG MODE 2 REGIONÁLIS ÜZEMMÓD active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva INTROSCAN 2 SZÁMOK ELEJÉNEK LEJÁTSZÁSA active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva CD REPEAT 2 CD ISMÉTELT LEJÁTSZÁSA active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva RANDOM PLAY 2 VÉLETLENSZER LEJÁTSZÁS active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva VEHICLE CONFIG* GÉPJÁRM KONFIGURÁLÁSA* 1 REV WIPE ACT 2 HÁTSÓ ABLAKTÖRL AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁSA HÁTRAMENETBE KAPCSOLÁSKOR active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva AUTO LIGHTS 2 AUTOMATA FÉNYSZÓRÓ active 3 bekapcsolva inactive 3

kikapcsolva GUIDE LAMPS 2 KÍSÉR VILÁGÍTÁS active 3 bekapcsolva inactive 3 kikapcsolva PARKING ASSIST 2 PARKOLÁSSEGÍT 3 active bekapcsolva 3 inactive kikapcsolva 1 OPTIONS OPCIÓK ABANDON/CONSULT LIST OF FAULTS HIBAÜZENETEK KILÉPÉS/MEGTEKINTÉS functions activated (or not) 3 Bekapcsolt (vagy kikapcsolt) funkciók warning messages 3 figyelmeztet üzenetek 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 DISPLAY ADJUST KIJELZ BEÁLLÍTÁSA YEAR ÉV MONTH HÓNAP DAY NAP HOUR ÓRA MINUTES PERC 12 H/24 H MODE 12/24 ÓRÁS ID FORMÁTUM LANGUAGES NYELVEK FRANCAIS FRANCIA ITALIANO OLASZ NEDERLANDS FLAMAND PORTUGUES PORTUGÁL PORTUGUES-BRASIL BRAZÍLIAI PORTUGÁL DEUTSCH NÉMET ENGLISH ANGOL ESPANOL SPANYOL UNITS MÉRTÉKEGYSÉGEK TEMPERATURE: °CELSIUS / °FAHRENHEIT 2 H MÉRSÉKLET : °CELSIUS / °FAHRENHEIT FUEL CONSUMPTION: KM/L - L/100 - MPG 2 ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS : KM/L - L/100 - MÉRFÖLD/GALLON * A paraméterek gépjárm t l függ en változhatnak. 177 7. MENÜSZERKEZET

"C" monokróm képerny STATUS OF FUNCTIONS FUNKCIÓK ÁLLAPOTA 3 functions activated or deactivated be- illetve kikapcsolt funkciók 2 1 AUDIO FUNCTIONS AUDIOFUNKCIÓK FM BAND PREFERENCES FM HULLÁMSÁV PREFERENCIÁK 3 alternative frequencies (RDS) frekvenciakövetés (RDS) 4 activate / deactivate bekapcsol / kikapcsol 3 regional mode (REG) regionális üzemmód (REG) 4 activate / deactivate bekapcsol / kikapcsol 3 radio-text information (RDTXT) rádiótext kijelzés (RDTXT) 4 activate / deactivate bekapcsol / kikapcsol 2 AUDIO CD PREFERENCES AUDIO-CD PREFERENCIÁK 3 cd changer repeat (RPT) CD-váltóban tárolt CD ismétlése (RPT) 4 activate / deactivate bekapcsol / kikapcsol 3 track random play (RDM) m sorszámok véletlenszer lejátszása (RDM) 4 activate / deactivate bekapcsol / kikapcsol 2 1 TRIP COMPUTER FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ENTER DISTANCE TO DESTINATION ÚTI CÉLIG MEGTEEND TÁVOLSÁG BEVITELE distance: x km 3 távolság : x km 2 WARNING LOG HIBAÜZENETEK

NAPLÓJA 3 diagnostics diagnosztika 2 178 1 CONSULTING DIRECTORIES* JEGYZÉKEK MEGTEKINTÉSE* telephone directory 3 telefonjegyzék 3 call log hívásinfó 3 services directory szolgáltatások jegyzéke 4 customer contact centre ügyfélszolgálat 4 breakdown call m szaki segélykérés 4 emergency call segélyhívás 2 CONFIGURATION KONFIGURÁLÁS 3 deletion of a match kapcsolat megszüntetése 4 list of matches kapcsolatok listája 3 consulting matches kapcsolatok megtekintése 4 list of matches kapcsolatok listája 3 choice of a mobile to connect csatlakoztani kívánt mobiltelefon kiválasztása 4 list of mobiles mobiltelefonok listája MANAGEMENT OF A COMMUNICATION 2 HÍVÁSOK KEZELÉSE switch* 3 bejöv hívások felcserélése* terminate the current call 3 folyamatban lév beszélgetés befejezése secret mode 3 titkos üzemmód activate / deactivate 4 bekapcsol / kikapcsol 2 PERSONALISATION - CONFIGURATION SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK - KONFIGURÁLÁS 1 DEFINE THE VEHICLE

PARAMETERS* A GÉPJÁRM PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA* 2 DISPLAY CONFIGURATION KIJELZ KONFIGURÁLÁSA 3 video brightness adjustment videofényer beállítása 4 normal video normál videó 4 inverse video fordított videó 4 brightness (- +) adjustment fényer beállítás (- +) 3 date and time adjustment dátum és pontos id beállítása 4 day/month/year adjustment nap/hónap/év beállítás 4 hour/minute adjustment óra/perc beállítás 4 choice of 12h/24h mode 12/24 órás id formátum kiválasztása choice of units 3 mértékegységek kiválasztása l/100 km - mpg - km/l 4 l/100 km - mérföld/gallon - km/l °Celsius / °Fahrenheit 4 °Celsius / °Fahrenheit CHOICE OF LANGUAGE 2 NYELV KIVÁLASZTÁSA 2 * A paraméterek gépjárm t l függ en változhatnak. * A Bluetooth telefon kompatibilitásától és az el fizetett szolgáltatástól függ en. TELEPHONE TELEFON