Történelem | Középiskola » Molnár Viktor - Bonaparte Napóleon

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 16 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:18

Feltöltve:2021. április 16.

Méret:2 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11110 József Oláh 2021. április 19.
  Átfogó,informatív anyag,a lényeg ebből megtudható.

Tartalmi kivonat

BONAPARTE NAPÓLEON 1769. AUGUSZTUS 15 - 1821 MÁJUS 5 KÉSZÍTETTE: MOLNÁR VIKTOR, SÁRBERKI ÁLLTALÁNOS ISKOLA 6/C, TATABÁNYA FIATAL ÉVEI • 1769. AUGUSZTUS 15-ÉN SZÜLETETT NAPULIONE BUONAPARTE NÉVEN A KORZIKAI AJACCIO VÁROSÁBAN, EGY NYOLCGYERMEKES CSALÁD MÁSODIK FIÚGYERMEKEKÉN. • NAPÓLEONT A MÁSODIK SZÜLETÉSNAPJA ELŐTT, 1771. JÚLIUS 21-ÉN KERESZTELTÉK MEG AZ AJACCIÓI KATEDRÁLISBAN. • 1778 DECEMBERÉBEN MÉG TÍZÉVES SEM VOLT, AMIKOR ÉDESAPJA MAGÁVAL VITTE FRANCIAORSZÁGBA, A BRIENNE-LE-CHÂTEAU-I KIRÁLYI KATONAI NEVELŐINTÉZETBE. ÖT ÉVET TÖLTÖTT ITT. • 1785 SZEPTEMBERÉBEN TETTE LE A TISZTI VIZSGÁT, ÉS HADNAGGYÁ NEVEZTÉK KI. • SOKAT OLVASOTT, ELSŐSORBAN HADÁSZATI, HARCÁSZATI ÉS TÖRTÉNELMI TÁRGYÚ MŰVEKET. A FORRADALOM ÉVEI • FOKOZATOSAN HALADT ELŐRE A RANGLÉTRÁN, 1792BEN SZÁZADOSSÁ LÉPTETTÉK ELŐ. 1795 OKTÓBER 5-ÉN MEGPRÓBÁLTÁK ÁTVENNI A HATALMAT PÁRIZSBAN A NEMZETI KONVENT ELLEN, EKKOR LETT PARANCSNOK.

GYŐZELMEI HÍRNÉVHEZ, GAZDAGSÁGHOZ SEGÍTETTÉK, ÉS MEGSZEREZTE A DIREKTÓRIUM TÁMOGATÁSÁT. ELSŐSORBAN BARRAS, A DIREKTÓRIUM ELNÖKE VÁLT BONAPARTE LEKÖTELEZETTJÉVÉ. A VÉGREHAJTÓ HATALMAT GYAKORLÓ DIREKTÓRIUM BONAPARTE TÁBORNOKOT NEVEZTE KI A HONI HADSEREG PARANCSNOKÁVÁ, ÍGY KÖZVETLEN RÁLÁTÁSA NYÍLT A FRANCIA POLITIKAI ÉLET FEJLEMÉNYEIRE. ÉLETE EZUTÁN MINDEN SZEMPONTBÓL GYÖKERESEN MEGVÁLTOZOTT. HADJÁRATAI • 1796. MÁRCIUS 27-ÉN SIKERES HADJÁRATOT INDÍTOTT ÉSZAK – ITÁLIÁBAN, ELFOGLALTA MILANOT, EKKOR KAPTA „A KIS KÁPLÁR” NEVET. • 1797. AUSZTRIA ELLEN FORDUL • 1979 OKTÓBER 17. CAMPO FORMIÓ –I BÉKESZERZŐDÉS ÉSZAK-ITÁLIA TERÜLETÉNEK NAGY RÉSZÉT A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG URALMA ALÁ RENDELTE, NÉMETALFÖLDDEL ÉS A RAJNA MELLETTI TERÜLETEKKEL EGYÜTT • SEREGEI ALIG TÖBB MINT EGY ÉVTIZED ALATT MAJDNEM MINDEN EURÓPAI ORSZÁG ELLEN HARCOLTAK, • 1798. JÚNIUS 10 MÁLTA ELFOGLALÁSA • 1798 JÚLIUS 21. A

PIRAMISOK CSATÁJA AZ EGYIPTOMI MAMELUKOK ÉS TÖRÖK, VALAMINT A FRANCIA HADERŐNEK A NÍLUS FOLYÓ NYUGATI PARTJÁN FEKVŐ EMBEBEH (IMBÁBA) KÖZELÉBEN VÍVOTT ÜTKÖZETE. VERESÉGET SZENVEDETT A FRANCIA SEREG. AZ ELSŐ KONZUL • 1800 FEBRUÁRBAN AZ ÁLLAMCSÍNYT NAPOLEON ÉS KÖRE NÉPSZAVAZÁSNÁL CSALÁSSAL ÉRTÉK EL AZ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁST. • ELSŐ KONZULKÉNT LÉNYEGÉBEN KATONAI DIKTATÚRÁT HOZOTT LÉTRE. ÓRIÁSI HATALOM ÖSSZPONTOSULT A KEZÉBEN: Ő NEVEZTE KI A MINISZTEREKET, A TÁBORNOKOKAT, A KÖZTISZTVISELŐKET, A BÍRÁKAT ÉS AZ ÁLLAMTANÁCS TAGJAIT. • 1801 FEBRUÁRJÁBAN PEDIG ALÁÍRTÁK A LUNÉVILLE-I BÉKÉT. AZ ANGOLOKKAL 1802-BEN KÖTÖTTÉK MEG AZ AMIENS-I BÉKÉT. AZ AUGUSZTUS 2-ÁN LEZAJLOTT MANIPULÁLT VÁLASZTÁSOKON NAPÓLEONT ÖRÖKÖS KONZULLÁ VÁLASZTOTTÁK. A CSÁSZÁR 1804. MÁJUS 28 • 1804. DECEMBER 2-ÁN A PÁRIZSI NOTRE-DAMESZÉKESEGYHÁZBAN VII PIUSZ PÁPA JELENLÉTÉBEN NAPÓLEON MEGKORONÁZTA MAGÁT. • 1805. MÁJUSÁBAN

MILÁNÓBAN ITÁLIA KIRÁLYÁVÁ KORONÁZTÁK. • A CSÁSZÁR 1804-BEN HOZZÁLÁTOTT AZ ANGLIA ELLENI INVÁZIÓNAK. 1805. OKTÓBER 21-ÉN NELSON A TRAFALGARI CSATÁBAN MEGSEMMISÍTŐ VERESÉGET MÉRT A FRANCIA–SPANYOL HAJÓHADRA, ÍGY NAPÓLEON TERVE A SZIGETORSZÁG MEGHÓDÍTÁSÁRA MEGHIÚSULT. • A TRAFALGARI CSATA A NAPÓLEONI HÁBORÚK LEGFONTOSABB TENGERI ÜTKÖZETE VOLT. NAGYBRITANNIA, OROSZORSZÁG ÉS AUSZTRIA LÉTREHOZTA A 3. KOALÍCIÓT, MELYHEZ 1806BAN POROSZORSZÁG IS CSATLAKOZOTT, LÉTREHOZVA A 4. KOALÍCIÓT • NAPÓLEON MEGTÁMADTA AZ OROSZOKAT ÉS AZ OSZTRÁKOKAT, ÉS GYŐZELMET ARATOTT ULMNÁL, MAJD AUSTERLITZNÉL (1805). • POROSZOK JÉNÁNÁL ÉS AUERSTÄDTNÁL (1806) SZENVEDTEK VERESÉGET, AZ OROSZOK PEDIG FRIEDLANDNÁL (1807). • A TILSITI BÉKE UTÁN NAPÓLEON LETT EURÓPA IRÁNYÍTÓJA. ANGLIÁT A BERLINBEN 1806BAN KIADOTT KONTINENTÁLIS ZÁRLATTAL PRÓBÁLTA TÉRDRE KÉNYSZERÍTENI • AUSZTRIA WAGRAMNÁL ISMÉT VERESÉGET SZENVEDETT, ÍGY

NAPÓLEON BÉCSET IS ELFOGLALHATTA. A WAGRAMI CSATÁT MEGELŐZŐEN NAPÓLEON MAGYARORSZÁGRA IS BETÖRT. A GYŐRI ÜTKÖZETBEN (1809) LEGYŐZTE JÁNOS FŐHERCEG OSZTRÁK ÉS JÓZSEF NÁDOR MAGYAR NEMESI FELKELŐ SEREGÉT. (EZ VOLT A MAGYAR NEMESI FELKELÉS „INSZURREKCIÓ” UTOLSÓ FEGYVERES BEVETÉSE.) GYŐRI CSATA KISMEGYEREN 1809. JÚNIUS 14 • A GYŐRI CSATA VAGY KISMEGYERI CSATA A NAPÓLEONI HÁBORÚK EGYETLEN A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN LEZAJLOTT ÜTKÖZETE, EGYBEN AZ UTOLSÓ OLYAN ÖSSZECSAPÁS, AMELYBEN A MAGYAR NEMESI FELKELÉS HADAI VETTEK RÉSZT. KEZDETTŐL FOGVA NYILVÁNVALÓ VOLT, HOGY A FRANCIÁK FÖLÉNYBEN VANNAK, ÁM LAVAL NUGENT VEZÉRŐRNAGY TÉVES FELDERÍTÉSI ADATAI MIATT JELENTŐSEN ALÁBECSÜLTÉK A FRANCIA SEREG LÉTSZÁMÁT. A CSATÁT AZ OSZTRÁK VEZETÉS SOROZATOS TÉVEDÉSEI KÍSÉRTÉK VÉGIG, ÉS A FRANCIA MINŐSÉGI ÉS SZÁMBELI FÖLÉNY VÉGÜL A HABSBURG SEREG VERESÉGÉHEZ VEZETTEK. OROSZORSZÁG ELLENI HADJÁRATA • 1812. JÚNIUS

24-ÉN NAPÓLEON HADJÁRATOT INDÍTOTT OROSZORSZÁG ELLEN. • EURÓPA MINDEN SARKÁBÓL GYŰJTÖTT CSAPATOKAT, ÍGY ITÁLIÁBÓL, NÉMETORSZÁG VALAMENNYI ÁLLAMÁBÓL, SPANYOLORSZÁGBÓL ÉS PORTUGÁLIÁBÓL, NÉMETALFÖLDRŐL, A BALKÁNRÓL, LENGYELORSZÁGBÓL. CSATLAKOZÁSRA KÉNYSZERÍTETTE AZ OSZTRÁK CSÁSZÁRT IS, ANNAK SEREGE RÉVÉN MAGYAR ÉS CSEH KATONASÁG, SŐT A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK IS RÉSZT VETTEK AZ OROSZOK ELLENI HÁBORÚBAN. OROSZORSZÁG ELLENI ILYEN HATALMAS INVÁZIÓRA LEGKÖZELEBB CSAK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN KERÜL SOR BOROGYINÓI CSATA • 1812 SZEPTEMBER 7. A BOROGYINÓI CSATÁBAN EGYIK FÉL SEM TUDOTT DÖNTŐ GYŐZELMET ARATNI. A CSATÁBAN MINDKÉT FÉL TAKTIKAI HIBÁKAT KÖVETETT EL, ÉS AZ OROSZOKAT CSAK STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK KÉNYSZERÍTETTÉK A VISSZAVONULÁSRA, ÍGY UTAT NYITVA MOSZKVA FELÉ, AMIT 1812 SZEPTEMBER 14-ÉN EL IS FOGLALT NAPÓLEON SEREGE. • NAPÓLEON A TÉL KÖZELEDTE VISSZAVONULÁSRA KÉNYSZERÜLT. MIATT •

1813-BAN MINDEN ADDIGINÁL SZÉLESEBB KERETEKBEN LÉTREJÖN A NAPÓLEONELLENES 6. KOALÍCIÓ • LEGNAGYOBB KUDARCA LIPCSÉNÉL, A „NÉPEK CSATÁJÁBAN” ÉRTE, AHOL A GRANDE ARMÉE – A SZÖVETSÉGES SZÁSZ, WÜRTTEMBERGI, HESSENI CSAPATOK ÁTÁLLÁSAI MIATT . • 1814-BEN A KOALÍCIÓ CSAPATAI MÁR ELÉRTÉK FRANCIAORSZÁG HATÁRÁT. • 1814. MÁJUS 4-ÉN ÉRKEZETT MEG ELBA SZIGETÉRE, MAGÁVAL VITTE 400 FŐNYI TESTŐRSÉGÉT. 1815 MÁRCIUS 1 PARTRASZÁLLT ÉS 20-ÁRA MÁR PÁRIZSBAN VOLT WATERLOOI CSATA • 1815. JÚNIUS 16-ÁN MEGVERTE A POROSZOKAT KÉT NAPPAL KÉSŐBB WATERLOONÁL A WELLINGTON HERCEG VEZETTE BRIT-HOLLAND-BELGA CSAPATOKKAL CSAPOTT ÖSSZE. A KIMERÜLT FRANCIÁK MINDEN HŐSIESSÉGÜK ELLENÉRE SÚLYOS VERESÉGET SZENVEDTEK. • AZ 1815. JÚNIUS 18-ÁN LEZAJLOTT NAPOLÉON UTOLSÓ ÖSSZECSAPÁSA VOLT. WATERLOOI CSATA BONAPARTE SZÁMŰZETÉS SZT. ILONA SZIGETÉRE • 1815. JÚNIUS 22-ÉN A TÖRVÉNYHOZÁS LEMONDÁSRA KÉNYSZERÍTETTE A CSÁSZÁRT •

1815. JÚLIUS 15-ÉN INDULT EL SZENT ILONA-SZIGETÉRE, AHOVA 1815. OKTÓBER 15-ÉN ÉRKEZETT MEG KIS SZÁMÚ KÍSÉRETÉVEL. • A SZÁMŰZETÉSBEN RENDSZERES NAPIREND SZERINT ÉLT, IDEJÉT BESZÉLGETÉSEKKEL, SÉTÁKKAL, VALAMINT EMLÉKIRATAI TOLLBA MONDÁSÁVAL TÖLTÖTTE. UTOLSÓ ÉVEI KESERŰSÉGBEN ÉS MÉLY HARAGBAN TELTEK, ÚGY ÉREZTE, MINTHA HALÁLRA ÍTÉLTÉK VOLNA. ITT IS HALT MEG 1821. MÁJUS 5-ÉN KÖSZÖNÖM A FIGYELMET • FORRÁS: WIKIPEDIA