Történelem | Középiskola » A kereszténység kialakulása és elterjedése

Adatlap

Év, oldalszám:2010, 1 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:508
Feltöltve:2010. január 27
Méret:20 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A kereszténység kialakulása és elterjedése 1. Az új vallás születése Az ókori római birodalomban természeti és családi személyeket istenítettek. Pl Janus, Vesta, Jupiter, Junó, Mars, Minerva. Az egyistenhívő zsidóság már régóta várta a megváltót, a messiást. Az ószövetségben már megjövendölték a messiás eljövetelét (próféták) A zsidóságon belül két irányzat alakult ki, már krisztus születése előtt. Farizeusok: képmutató, a másik az esszéniusok csoportja. Az utóbbiak barlangokban éltek, hittek a megváltóban, a közös szegénységet, és a vagyonközösséget vallották. A zsidóság egy része a hellenizmus időszakában szétszóródott. Egy részük megismerkedett az új tanokkal 2. Jézus Krisztus ténykedése Messiás váró légkörben született meg a kereszténység. Keresztelő Szent János a megváltó közeli eljövetelét hirdette, őt Gallilea uralkodója. Názáreti Jézus Bethlenben született, és életét az

evangéliumban írták le. A legjelentősebb próféták: Márk, Máté, Lukács, János, akik krisztus életét hitelesen írták le. Később pedig Péter és Pál apostolok, akik hirdették a keresztény hitet, melynek lényege bűnbocsánat és a szeretet. Ostorozták a vagyonszerzést, a kapzsiságot, és a gyűlöletet. A megbocsátást az üdvösség reményét hirdették, és a szeretetet Ezek a tanok a zsidó főpapoknak nem tetszettek, és Jézus Krisztust poncius Pilátus Júdea helytartója keresztre feszítette. Jézus Krisztus feltámadása adott értelmet az istenfélő embereknek. Később Péter apostol vezetésével Jeruzsálemben közösség alakult ki, ők voltak a keresztények első csoportja, krisztus követői. 3. Az új vallás elterjedése Az új keresztényvallás elterjedése elsősorban Pál Apostol nevéhez fűződik, aki pogány volt de megtért. Az új vallás megbékült a társadalmi helyzettel, és az állammal belenyugodott az adott helyzetbe. Add

meg a császárnak, ami a császáré, és add meg az úrnak, ami az úré A vagyonközösséget felváltotta a szegények támogatása és vigasztalása. A keresztény tanokat a biblia tartalmazza, mely két fő részből áll, Ószövetség (krisztus előtti időszak), az újszövetség (krisztus utáni időszak). Az újszövetség szent írás részei: - evangélium, - apostolok cselekedetei, - az apostolok levelei. A keresztény vallás legfőbb tanításai a hit, a remény és a szeretet. A tanításokban szerepel a bűnbocsánat és a megváltás is. Az apostoloknak jelentős szerepük volt az új hit elterjesztésében. A rómaiak kezdetben üldözték a keresztényeket Sok keresztényt katakombákba zártak, és sok keresztény vértanúhalált szenvedett. A keresztény vallást később Nagy Konstantinusz császár tette államvallássá. A császár felismerte, hogy az új vallás segíti, támogatja a fennálló társadalmi rendet. 4. Az egyház kialakulása A keresztény

egyház és a keresztény tanok fokozatosan terjedtek el Európában. Először városi gyülekezetek alakultak melyeknek élén püspökök álltak. A segítő társakat presbitereknek nevezték. Később belőlük alakult ki a papság A keresztény egyház fokozatosan alakult, ki vagyis az istentiszteletek a gyónás, áldozás az úrvacsora és a keresztelés.