Történelem | Középiskola » Géza fejedelem uralkodása, Szent István és az államalapítás

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:252

Feltöltve:2010. január 29.

Méret:50 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

10000 Anonymus 2015. szeptember 12.
  Nem jó.
11110 Anonymus 2015. szeptember 12.
  Jó. OK

Tartalmi kivonat

Géza fejedelem uralkodása, Szent István és az államalapítás 1. Géza fejedelem uralkodása (972-997) A magyar történelem jelentős uralkodója, felismerte a haladás útját. Tudta, hogy Magyarországot le kell telepíteni, mert ellenkező esetben a magyar nép eltűnik a térképről, úgy, mint az avarok, kelták, hunok és a besenyők. Felismerte a feudalizmus jelentőségét. Békét kötött I Ottó német-római császárral. Vállalta a kereszténység elterjedését, Pannonhalmán apátságot épített (996-ban). A Bizánci birodalommal is jó viszonyt alakított ki A belső hatalmat megszilárdította, az ellenállókat letörte. Felvette a kapcsolatot a pápával. Élete végén István fiát összeházasította a bajor uralkodóháztól származó Gizellával. 2. Szent István uralkodása (997-1038) Fejedelem 997-től 1000-től, majd 1038-ig király. A magyar történelem kiemelkedő uralkodója, a magyar állam megalapítója. Legfontosabb intézkedései: a., A

lázadó pogányokat leverte, akik a régi pásztortársadalmat akarták visszaállítani. (Koppány, Ajtony, Gyula) Elszánta magát a feudális állam megszervezésére, a keresztény vallás elterjesztésére. b., István megszervezte a katolikus egyházat, 10 püspökséget és egy érsekséget hozott létre. Anasztáz lett az első prímás Német és olasz hittérítőket hívott az országba, akik segítették a keresztény vallás elterjedését. (Szent Albert és Szent Gellért) c., István megszervezte a magyar királyságot 1000-ben királlyá koronázták, II. Szilveszter pápától kapta a koronát d., István létrehozta a korszerű államigazgatást Megszervezte a máig fennálló megyerendszert. 44 megyét állítottak fel A megye a király területét képezte, gazdasági katonai és bírói szempontból a király irányítása alatt állt. A megye élén a VÁRISPÁN állt. A várakat a VÁRNÉPEK lakták Ezenkívül VÁRJOBBÁGYOK és VÁRSZOLGÁK éltek a várakban.

A megye jövedelmének 2/3-a a királyt illette meg. (1/3-a az ispáné volt) A megyék területén udvarházak voltak, élükön az udvarispán úrral. 3. A társadalom szerkezete Magyarországon ekkor a következő osztályok és rétegek alakultak ki: - Felsőréteg (ispánok, papok, udvari tisztviselők, szabad birtokosok) - Középréteg (közrendűek (szabadok) várjobbágyok, - Köznép (jobbágyok, várnépek, a köznép faluközösségben élt) 4. Kereskedelem, ipar Magyarországon a XI. században a termelőerők gyorsan fejlődtek Kialakult a kereskedelem. Az országból állatokat vittek ki, fűszereket és ékszereket hoztak be. Az ipar is kezdett kialakulni, létrejöttek a különböző mesterségek: szerszám készítők, ötvösök, kovácsok, fazekasság stb. a kézműipar volt jellemző. 5. István külpolitikája Az uralkodó aktív külpolitikát folytatott. Részt vett Bulgária meghódításában, Erdély védelmében harcolt a besenyők ellen. Megvédte az

országot a németrómai birodalommal szemben II Konrád seregeit legyőzte1031-ben Istvánt később Szent László uralkodása idején szenté avatták. István fia Imre herceg volt, aki fiatalon meghalt. Egy vadkan vadászaton halálos balesetet szenvedett. A király ezért utódjának nővérének fiát, Péter jelölte Szent István az egyik legnagyobb magyar államférfi aki szilárd államot teremtett és azt meg is védte. Róla van elnevezve iskolánk, és a 10 000 Ft-os papírpénzen is az ő arcképe látható.