Történelem | Középiskola » Bozó Bernát - Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína történetének ókori áttekintése

Alapadatok

Év, oldalszám:1998, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:155

Feltöltve:2010. február 21.

Méret:38 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

2/1 Történelem 2. tétel készítette: Bozó Bernát tanár: Gresó Tiborné Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína történetének ókori áttekintése Mezopotámia: a Tigris és az Eufrátesz folyók között terült el. Fejlett öntözéses földművelést folytatott. Őslakói a sumérok. Fejlett volt a mezőgazdaság (trágyázás, öntözés, megszelídített állatok) Fejlett volt az ipar (fazekasság, fegyver-, szerszám-, kocsikészítés). A sumérok városállamokban éltek. Kb ie 2400-ban Mezopotámiát megtámadták az akkádok Kb ie 2000-ben megtámadták őket az ammoriták, és akkor az ország elpusztult A területén létrejön a babiloni birodalom Babilon: a föld, a templomgazdaság a király és az arisztokrácia tulajdonában volt. Társadalmát a szabadok és a rabszolgák alkották A szabadok két csoportja: - királytól független, teljes jogú - királytól függő, nem teljes jogú A rabszolgák két csoportja: - idegen hadifoglyok - bennszülött

rabszolgák Fejlett volt a kézműves ipar és a kereskedelem. A birodalom legjelentősebb uralkodója Hamurabi volt, aki a világ legrégebbi törvénygyűjteményét hozta létre Törvényei egy két méter magas kőoszlopba vésve maradtak fenn. Ezek a törvények védték a tulajdont és biztosították a munkát. Egyiptom: a Nílus völgyében fekszik. Fejlett öntözéses gazdálkodást folytatott Ie 2955-ben felső-egyiptomi Aha – Ménész meghódítja Alsó-Egyiptomot. Létrejött az egységes egyiptomi állam. Uralkodója a fáraó volt Az egész állam az ő tulajdonában volt Azt tartották róla, hogy isten, vagy annak leszármazottja (istenkirályság). Óbirodalom: kb. ie 2635-2155 Délen gabonatermesztés, északon zöldség, gyümölcstermesztés, állattenyésztés folyt. Kialakuló iparágak (papirusz, agyag, bőr és ékszeripar) A társadalom felépítése: fáraó uralkodó réteg: a fáraó családja, arisztokrácia, a papság, hadvezérek írnokok, katonák

közrendű szabadok: kézművesek, földművesek, kereskedők rabszolgák (számuk nem jelentős) Középbirodalom: kb. ie 2040 – 1785 Megnőtt a szántóterület, kifejlődött a bronz- és az üvegipar. Egyiptom Palesztina és Etiópia felé terjeszkedett. A kikszoszok támadása döntötte meg a középbirodalmat, és ekkor egy századra idegen uralom alá került Egyiptom Újbirodalom: kb. ie 1552 – 1070 Egyiptom világhatalommá vált. Ez I Tutmosis, II Tutmosis, III Tutmosis, II Ramszesz nevéhez fűződött Szíriáig és Mezopotámiáig terjeszkedtek Felgyorsult a gazdasági fejlődés Mezőgazdaság: eke, vízemelő szerkezet, csatornák, gátak, zsilipek, vízgyűjtők. Ipar: függőleges szövőszék, lábbal hajtott fújtató használata. 2/2 Történelem 2. tétel készítette: Bozó Bernát tanár: Gresó Tiborné Állattenyésztés: ló, gyapjas juh, teve. I.e 1 évezredben idegen hódítások érték Asszír, Perzsa, Makedón, Róma India: az Indus és a

Gangesz folyók mentén terül el. Fejlett öntözéses gazdálkodást folytatott Őslakói a dravidák, i.e 3 évezredben városállamokban éltek Ie 2 évezredben indoeurópai törzsek hódították meg az őslakosságot. A hódítók magukat áriáknak (előkelők) nevezik Ők alkották a fegyveres és a papi arisztokráciát. A leigázott őslakosok végezték a kétkezi munkát Belőlük lettek a kézművesek, földművesek, kereskedők. I.e 3 században egyesítette a városállamokat Asoka, létrejött az egységes India, kialakult a kasztrendszer. Kaszton az öröklődően azonos foglalkozású és jogú emberek szigorúan zárt közösségét értjük. Négy kasztot különböztetünk meg: - papok (Bráhmana), arisztokrácia - harcosok (Ksatrija) - parasztok (Vaisja), közrendűek - leigázottak, a „korcsok” kasztja (Súdra) Vallási formák: Brahmanizmus (istenei): - Brahman – teremtő - Visnu – megtartó - Siva – pusztító Legfőbb tanítása a lélekvándorlás.

Buddhizmus: Sziddhártha Gautama a vallás alapítója (= Buddha). A Buddhizmus helyteleníti a kasztrendszert, és azzal vigasztalja az elnyomottakat, hogy ha visszavonulnak a világtól, akkor elérik a teljes megsemmisülést, és nem kell többet újjászületniük. Kína: a Jangce és a Huang-ho folyók mentén terül el. Fejlett öntözéses gazdálkodás A lakosság i.e 3 – 4 évezredben faluközösségekben élt, mert a földeket csak közös munkával tudták művelhetővé tenni A faluközösségekből városállamok alakultak ki. Ie 3 században a Cin dinasztia létrehozza az egységes kínai birodalmat. Fejlett földművelés, állat-, selyemtenyésztés, kerámiaipar és papírkészítés. Találmányok: papírpénz, lőpor, iránytű A kínaibirodalomban egységes az írás, közigazgatás. Egységes súly- és mértékrendszert vezettek be, utakat és csatornákat építenek Az Itang dinasztia megépíti a kínai nagyfalat, kb 2500 km hosszú, 16 m magas, 5 – 8 m

széles