Történelem | Középiskola » Az olasz és német egység kialakulása és hatása Magyarországra

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:160

Feltöltve:2010. április 08.

Méret:45 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Mit olvastak a többiek, ha ezzel végeztek?

Tartalmi kivonat

Az olasz és német egység megalakulása és hatása Magyarországra Olasz egység Olaszország részei:      Szicília, Nápoly, a „Csizma” D-i része Róma és környéke > Pápai állam Közép Itália: Toscana, Párma > kisebb hercegségek, melynek trónján Habsburg baráturalkodók ülnek É-Itália középső és keleti része > Velence és környéke + Lombardia /Milánó/ Piemont + Szardínia szigete > Szárd Királyság Piemont vezetője: Victor Emanuel min.eln: Cavour 1858 A piemonti miniszterelnök találkozik III. Napóleonnal (fr) Megállapodnak, hogy Franciaország akkor ad segítséget Piemontnak, ha Piemont lesz a megtámadott fél és Saviját és Nizzát átadják a franciáknak. A piemonti sajtó provokálni kezdi az osztrákokat. A piemonti sereg határain belül, de közel az osztrákokhoz „parádézott”, de nem lépte át a határvonalat. Ezek hatására, az osztrákok hírnevüket féltve engedtek a provokálásnak és

1859-ben támadásba lendülnek. 1859. június > Magnenta – Piemont győz > Solferino - Végső piemonti győzelem. Nagyon véres csata III. Napóleon hátat fordít Piemontnak 1859 júliusában, Villa Francában fegyverszünetet köt az osztrákokkal. Ezt követi 1859. november Zürich-béke Franciaország és Ausztria között Piemont 1éves késéssel visszakapja Lombardiát. Cavour lemond. Franciaország megtarthatja Nizzát és Savoiját 1859 ősz népfelkelés indul el. Csatlakozik Piemonthoz Toscana, Párma, Madéna 1860. május Garibaldi 1000 harcossal /magyarok is! Türr István, Tüköri Lajos/ Hajóval Marsalában partra szállnak. Az első csatában nincs fegyverük és szuronnyal támadják a Nápolyiakat. Átkelnek D-Itáliába, ott csatlakoznak hozzájuk a felkelők és sikerül leverni a Nápolyi Királyságot. Pieomont is dél felé indul meg. Legyőzik a pápai csapatokat Találkozik Garibaldi és a Piemonti sereg. Feszültség van! Mi van, ha Garibaldi

megtámadja Piemontot és ő akar lenni Itália vezetője. DE! Inkább lemond a hazáért, mivel számára fontosabb volt a nemzeti egység Átadja az elfoglalt területeket az olasz államnak. 1861 Torinóban /Turin/ kikiáltják az egységes Olaszországot. 1866-ig Torinó, majd 1866-70 Firenze lesz a főváros. 1866-ban Velence, majd 70-ben Róma csatlakozik az egységhez. Német egység: 19. század közepén nincs egységed Németország a 2 legnagyobb német állam:  Ausztria: az ő fennhatósága alatt sok nem németajkú állam áll.  Poroszország: Németország keleti és északi része Berlin központja. 2 terv létezik a németegység megalkotásához:  Kis-német megoldás: Ausztriát kizárva Poroszország vinné végbe. Berlin központtal  Nagy-német megoldás: minden állam egyesítését az osztrákok vinnék végbe. Bécs központtal. Döntésre csak a 60-as években kerül majd sor. Poroszország: ’50-60-as években fejlődésnek indul.  Gyors

ipari fejlődés /hátultöltős puska, Krupp Művek-> ágyú gyártás/  Bevezetik a sorozásos hadkötelezettséget: aki letöltötte az tartalékállományba kerül és háború esetén behívható. Ez minden egészséges férfira vonatkozott  Otto fon Bismark lesz a kancellár. Ő Junker volt > konzervatív nagybirtokos Az ő érdeme az egység létrejötte. Ő volt a „Vaskancellár”  Sűrű vasúthálózat. 1863. Bismark ügyes lépést tesz Az orosz kézen lévő lengyel területeken felkelés lesz Az oroszok leverik ezt. Bismark megengedi a cárnak, hogy üldözze a porosz földre menekült lengyeleket. 1864. Kirobban a Dán háború Dániához tartozik: Schleswig, Holstein, ezért a tartományokért folynak a harcok. Bécs és Berlin együtt támadja meg Dániát Szövetségesként itt működik együtt Ausztria és Poroszország utoljára. A szövetséges osztrák erők győznek. Schleswig porosz, Holstein osztrák kézre kerül 1866. Osztrák <>

Porosz háború Tipikus egy csatás háború volt Königratz, ekkor osztrák tartomány volt (mai Csehország). Poroszok győznek Ezt követi a Prágai béke 1866.Bismark, azt mondja, hogy kössenek egy kedvező békét Ausztriával, de a kis-német megoldást kell választani. Ez még csak Észak-német szövetség 1867. Az Észak-német szövetséghez a déli államok Védelmi és Doc Szövetséggel csatlakoznak, de ez még csak egyfajta katonai és diplomáciai szövetség nem egység. Az 1866-os háborúnak volt egy olasz frontja is. Berlin megnyerte magának az olaszok támogatását. Míg az osztrákok Königrátznél vesztettek, addig Custozzánál és Lissaszigeténél /tengeri csata/ győznek az olaszok ellen Az olasz admirális: Tagetof Az olaszok annak ellenére, hogy vesztettek megkapták Velencét, mivel a poroszok a másik fronton győzedelmeskedtek. 1870-ben megürült a spanyol trón. A porosz uralkodóház a Hohensolen A poroszok akarnak küldeni egy uralkodót a

megüresedett helyre. A franciák III Napóleon vezetésével fenyegetőznek, hogy ezt nem tűrik. Ems-ben találkozik a poroszuralkodó és egy francia követ. A poroszuralkodó megígéri, hogy nem pályázik a spanyol trónra, ezt elküldi egy táviratban. DE! Bismark változtat a táviraton, úgy hogy a lényege nem változik, csak a stílus, ami a franciákra nézve sértő! Erre föl a franciák hadat üzennek. 1870 nyár Porosz <> Francia háború: Franciák vereséget szenvednek. Döntő csata: 1870. szeptember 2 Sedan A francia császár is börtönbe kerül > szept 4 KÖZTÁRSASÁG kikiáltása. A poroszok körülzárják Párizst.> éhínség 1871. január 18 Versailles-ban a Tükörteremben kiáltják a Német Császárságot 1871. május Magna Frankfurtban megkötik a békét A franciáknak óriási hadisarcot kellet fizetniük, amíg nem fizették ki addig a porosz csapatok ott maradtak. Élsas-Lotaringia területének egy részét elvesztik a poroszok és

ez egy fajta reváns vágyat kelt. A német egység kialakulásának eseményeinek hatása Magyarországra:  1866 Bécs hűvösen viszonyul a magyarokhoz. Rossz a helyzete a kiegyezéssel kapcsolatban. DE! az osztrákok vereséget szenvednek a Königrátzi csatában, ami rádöbbenti őket, hogy gyengék és ezért meg kell egyezniük a magyarokkal. Deák még ezek hatására sem növeli a magyarok kérését, nem használja ki az osztrákok gyengeségét. 1867 januárjától felújítják a tárgyalásokat, amiket Andrássy vezet Az osztrák uralkodó kinevezi miniszterelnökké. 1867. május Magyar OGY-ben szavaznak a Kiegyezésről, majd júniusban a Kalocsai érsek F.J és feleségét magyar királlyá koronázza Létrejön a KIEGYEZÉS