Pszichológia | Felsőoktatás » Az emóciók (érzelmek) fajtái, jelentősége az emberi viselkedésben

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:164

Feltöltve:2010. május 31.

Méret:80 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2015. február 10.
  Nagyon korrekt, érthető, igényes.

Tartalmi kivonat

Az emóciók (érzelmek) fajtái, jelentősége az emberi viselkedésben érzelem: egy szubjektív viszony tárgyhoz, jelenséghez, embertársainkhoz és önmagunkhoz. Az emóció a „movere” szóból ered. Az érzelem a motívumoknál jóval összetettebb; értékelő, minősítő összetevő. Az érzelem az egyik leggyakrabban átélt pszichés jelenség Az érzelmek alapján minősítjük az információkat, a gondolatokat. Az érzelmek átszövik, befolyásolják cselekvéseinket is. Az erős érzelmi élményeket különböző testi tünetek kísérik (pl: remegés, heves szívdobogás). Az érzelmek legszembetűnőbb külső megnyilvánulása a mimika. Az arckifejezésről elég pontosan tudunk következtetni más ember lelkiállapotára Az érzelmek kifejezése részben öröklött, részben tanult folyamat. Az érzelmek osztályozása: a.) embernél és állatnál egyaránt megjelenő érzelmek pl.: fájdalom, félelem, szeretet, düh b.) csak az emberre jellemző érzelmek

pl.: erkölcsi, esztétikai, intellektuális érzelmek c.) az érzelmi állapot jellege szerint hangulat: tartós, nem túl intenzív érzelmi állapot. indulat: viharosan kitörő, gyors lefolyású, erős érzelem. szenvedély: tartós érzelem, legtöbbször konkrét tevékenységben vagy tartós törekvésben jelentkezik. pl.: alkohol, dohányzás d.) pozitív érzelmek pl.: öröm negatív érzelmek pl.: bánat, félelem ambivalens (kettős) érzelmek: pl.: káröröm, féltékenység harag: negatív érzelem, amely az egyént agresszív viselkedésre készteti. metakommunikáció: a közlésen túl tükrözi az érzelmeket, így lehetővé teszi, hogy a másik ember érzelmeibe, helyzetébe bele tudjuk élni önmagunkat. Arnold véleménye szerint az érzelem átélt tendencia valami felé, ami számunkra hasznos, értékel vagy valami elől menekülünk. Az érzelmek bipolárisak (+,-) Ő 9 alapérzelem-fajtát ismert fel, amelyeknek kísérő érzelmei is vannak. 1. félelem

(születésünk pillanatában éljük meg) kísérő érzelmek: riadtság, bizalmatlanság, idegesség, rettegés, rémület, szorongás, pánik 2. harag, düh kísérő érzelmek: neheztelés, bosszúság, ingerültség, méreg, felháborodás A harag átmenet agresszív viselkedésbe is. 3. öröm kísérő érzelmek: derű, mulatságosság, elragadtatás 4. szomorúság kísérő érzelmek: levertség, sajnálat, bánat, gyász 5. szeretet, elfogadás kísérő érzelmek: szívélyesség, bizalom, vonzalom, elégedettség, boldogság, imádat, odaadás, kielégülés 6. undor kísérő érzelmek: viszolygás, lenézés, megvetés, gúny, elutasítás 7. kíváncsiság, tudásvágy 8. meglepetés kísérő érzelmek: váratlanság, ámulat, csodálkozás, meghökkenés, sokk 9. szégyen (magasabb erkölcsi kategória) kísérő érzelmek: zavar, csalódottság, megbánás, bűntudat, lelkiismeret-furdalás, önemésztés Rosemann: az érzelmeknek 5 komponense van. 1.

fenomenológiai összetevő: 1-1 érzelemhez tartozó gondolatok 2. fiziológiai összetevő: a szervezetben végbemenő változások Vegetatív idegrendszeri változások ∏ Cannon-féle vészreakció tünetei, amelyek: elsápadás, remegés, szívritmus fokozódása 3. non-verbális összetevő 4. viselkedési összetevő: + közeledés -, de felvehető a harc, akkor támadás ha a másik fél jóval erősebb, akkor menekülés 5. emóciós összetevő: azok a célok, amit az érzelem idéz elő