Irodalom | Középiskola » Német romantika

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 2 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:91
Feltöltve:2010. szeptember 25
Méret:73 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Német romantika 1.Goethe (romantika előkészítő versei) a.Vándor éji dala: Műfaját már a cím is jelöli, egyszerű dallamos könnyed forma. Goethe ezt egy kiránduláson rögtönözte és egy kunyhó falára írta. A vers nagyon népszerű lett, ezért sokan lefordították Kosztolányi Dezső fordítása tetszett a legjobban, mert igazából ez hasonlít a legjobban az eredetihez. Nyugodt hangulatú vers és tényleg egy kirándulást jelképezhet A vers egyszerűségével hat,a rímek melyek részben ölelkező rímek,dallamossá teszik a lüktetést,a ritmust fokozza a verssorok hosszúságának váltakozása. A természet és az ember összekapcsolódik a versben, egységet, harmóniát alkotva, az alaphangulat a béke és a nyugalom. Az utolsó két sort többféleképpen lehet értelmezni: gondolhat a költő egy hosszú út utáni pihenésre, célhoz érésre, de halálra is. b. Tündérkirály: Csodálatos, fantasztikus elemekkel van tele, ezért romantikus mű.

Képzeletek merész szárnyalása jellemzi és a meséshez, csodálatoshoz való vonzódás. A romantika kapcsolata a népies költészethez, s még fontosabb jellemvonásai a képzelet és egyéniség teljes szabadsága, sőt féktelensége. A klasszicizmus után fellépő, annak elveit elutasító irodalmi-művészeti irányzatot jelölünk. Témák: egzotikus kultúrákhoz, mítoszokhoz, misztikumokhoz való fordulás. Érzelem van a középpontban, szenvedélyek merész ábrázolása is fontos, gyakran patetikus (szenvedélyes, érzéssel, pátosszal teli, megindító), képekben gazdag előadásmód, töredékesség, metaforák gyakori használata, a festői és zenei hatásra való törekvés. Az első korszakhoz tartozik Goethe költészete is:1810-1820, jellemzője az a törekvés, hogy a költészetet a filozófiával és retorikával kapcsolja össze. A mű fő témája a halál (ez is jellemzője a romantikának), amelyet nem elriasztó, félelmetes eseményként ábrázol,

hanem meseszerűen. A halál megtestesítője a tündérkirály, akit a mesékből ismerünk”Szép gyermekem, gyere, indulj velem: Sok tarka virág nyílik rétemen.”A valóságot az apa szavain keresztül festői képekben kapjuk vissza:”ködfolt dereng”,” száraz lomb közt zizzen a szél”,”nedves fák törzse ragyog”. A verselés patetikus és maga a téma is: egy gyermek halála 2.E T A Hoffmann (1776-1822): A német romantika egyik legkiemelkedőbb alakja. Legfőbb műfaja az elbeszélés Az aranyvirágcserép: A cselekmény több szálon fut,visszatekint a múltba,beszél a fantáziavilágáról.A népi kultúra a mű elején jelenik meg,a helynek egy szokásos ünnepéről.Festőiség is jellemzi,sokat időz a fantázia világban.Fantázia keveredik a valósággal,az egyik szereplő egyszer szalamandra,egyszer ember.Az író beleképzeli magát a történetbe,érzelme és fantáziája megjelenik.Főhőse Anzelmus diák 3.Heinrich Heine (1797-1856): Családja

kereskedelmi pályára szánta, ő azonban egyetemi tanulmányai idején (jogot hallgatott) az irodalom felé fordult. Szabad szellemű politikai felfogása miatt a német hatóságok nem jó szemmel nézték működését, ezért 1831-ben véglegesen Párizsba költözött. Innen küldte a hazai újságoknak cikkeit, s ezekben a franciaországi állapotokról tájékoztatta német olvasóit. A franciák számára a német filozófia és irodalom értékeiről írt tanulmányokat 1845-ben megbetegedett, s 1848-tól egészen haláláig ágyhoz kötötték hátgerinc bántalmai. Párizsban halt meg. a. A Loreley: Alapja a német mondavilág(gyönyörű lány,aki miatt a hajósok zátonyra futnak).A vers tükrözi a romantika elemeit-természetleírás.A vers képekben és színekben jeleníti meg a történetet,a népi hagyományból,mondavilágból merít.A költő érzelem és képzeletvilága uralkodik b. A dal szárnyára veszlek: Dal: A romantika egyik legjellegzetesebb műfaja,

egyszerű rímképlettel. Egyetlen domináns érzelemmel, erős verszene határozza meg. Sok jelzős szerkezet, metafora, exotikus, keleti kultúra is jellemzi. A befejezés a vers csúcspontja és lezárása egyben Az egész egy megemelt valóság, azaz fantázia. c. Mesék mesélnek róla: Tündérvilágról szól a történet. Erre a helyre vágyik a költő Mindent leír róla, ami ebben csodálatos. Végül is az álmait írja le Megemlíti a jelent, az életet és bánja, hogy az álmokból ide kell visszatérni. Témája a valóságból való elvágyódás A vágy lehetetlen Csalódás, a világból való kiábrándulás. Zene, természet, meleg színek Minden versszak egy kép Természeti kép. Hangutánzó és hangfestő szavakkal fejti ki a zenét Fantázia és érzelem d. Mint egy virág olyan vagy: Romantika majdnem minden jegyét tartalmazza. Tiszta vers 4.Kívülről: Heine: Mint egy virág olyan vagy: „Mint egy virág, olyan vagy, oly tiszta, szép, szelíd. Elnézlek

és szívemre bánat ereszkedik. Kezem fejedre téve kérném az ég kegyét: maradnál mindörökké íly tiszta, szende,szép.”