Francia nyelv | Középiskola » Előidejűség a múlt időkörben

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:44

Feltöltve:2010. november 20.

Méret:51 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

http://www.doksihu Előidejűség a múlt időkörben 1. LE PASSÉ / A MÚLT IDŐ (Összefoglalás) A francia beszélt nyelvben négy múlt időt különböztetünk meg. A passé récent-t, a passé composé-t, az imparfait-t és előidejűség kifejezésére a plus-que-parfait-t., ritkán a passé surcomposé-t (Az írott nyelvben létezik további két múlt idő: a passé simple és a passé antérieur). a. LE PASSÉ RÉCENT Képzése: venir de ragozott jelen idejű alakja + főnévi igenév Használata: A passé récent-t a jelent közvetlenül megelőző múltbeli események kifejezésére használjuk. Pl: Je viens d’arriver - Épp most érkeztem meg b. LE PASSÉ COMPOSÉ Képzése: • a passé composé az être igével ragozódik a mozgást kifejező, visszaható valamint a devenir, mourir és a naître igék esetében. A többi ige az avoir igével ragozódik • a participe passé-t nemben és számban egyeztetni kell az alannyal, ha az igeidő az être igével képződik:

Marie est arrivée. – Mária megérkezett E szabály alól kivételt képeznek a visszaható igék, ha azok tárgyat kapnak. Marie s’est lavée – Mária megmosakodott De! Marie s’est lavé les mains. – Mária megmosta a kezét • Az avoir-ral képzett igék esetében is egyeztetjük a participe passé-t nemben és számban a mondat tárgyához, ha az megelőzi az állítmányt. Ez két esetben fordul elő: névmásításkor és vonatkozó mellékmondatokban. J’ai rencontré Nancy Huston. - Tu l’as rencontrée où? – Találkoztam Nancy Hustonnal La fille que j’ai vue au théâtre était très belle. - A lány, akit a színházban láttam, nagyon szép volt. Használata: A passé composé kifejezhet: • előidejűséget a jelenhez képest. Pl: Quand il a fini son travail, il rentre chez lui • múltban történt eseményt vagy egymást követő eseményeket. Pl: Le président du Conseil a démissionné. • ! Fontos megjegyezni, hogy a passé composé önmagában nem

fejez ki folyamatos vagy ismétlődő cselekvést, de használata mégsem zárja ki sem a tartósságot, sem az ismétlődést, http://www.doksihu amennyiben határozó segítségével megjelöljük, hogy meddig tart a cselekvés vagy hányszor ismétlődik. Pl: Paul est resté pendant six heures // Il a ouvert la porte plusieurs fois c. L’IMPARFAIT Képzése: Az ige jelen idejű T/1 alakjának végződését (-ons) levágva kapott igető + az alábbi végződések:- ais , - ais, - ait, - ions, - iez, - aient Használata: • A passé composéval szemben (elbeszélés főbb eseményeihez képest) állapot, háttér leírására, illetve magyarázatra használjuk. Pl: Il pleuvait J’avais froid Pour se réchauffer j’ai mis un pull. // Pendant que tu dormais, quelqu’un a sonné // Elle s’est couchée parce qu’elle était très fatiguée. • Múltban zajló esemény, folyamat (melynek eleje és vége nincs pontosan meghatározva) leírására: Quand j’étais jeune, je

faisais du piano. • Emlékek leírására : Quand j’étais jeune, j’avais un petit chien mignon. • Szokás, ismétlődés kifejezése: Le matin, je me réveillais à 6 heures. < 2. LE PLUS-QUE-PARFAIT Képzése: être/avoir imparfait alakja + participe passé (befejezett melléknévi igenév > lásd passé composé) il était parti - elment elle avait mangé - evett Egyeztetés: Ugyanazok az egyeztetési szabályok érvényesek, mint a passé composé-nál. Lásd: Le passé composé Használata: A plus-que-parfait-t az előidejűség kifejezésére használjuk a múltban. Olyan cselekvést, történést fejez ki, mely egy másik múlt idejű cselekvéshez, történéshez képest előbb történt. Létezik még két előidejűséget kifejező igeidő a múlt időkörben. Ezek a passé antérieur, amelyet kizárólag az írott nyelv használ, valamint a passé surcomposé, amely csak a beszélt nyelvben használható. Mivel azonban a plus-que-parfait mindkét

stílusrétegben használható – így használata jóval gyakoribb e két utóbb említett igeidőnél -, ezek ismertetésétől eltekintünk. {mospagebreak} II. L’antérirotié dans le futur: előidejűség a jövő időkörben 1. LE FUTUR / A JÖVŐ IDŐ (Összefoglalás) a. LE FUTUR PROCHE Képzése: aller jelen idejű ragozott alakja + főnévi igenév http://www.doksihu Használata: • Elsősorban olyan jövő idejű cselekvést, történést jelöl, mely rögtön a mondat elhangzása után megtörténik, illetve valószínű, hogy bekövetkezik: Attention: vous allez tomber. • Különösen a beszélt nyelvben távolabbi jövő esetén is használjuk az egyszerű jövő helyett. Pl: Je vais partir pour Paris. • Utána a visszaható igék visszaható névmásait egyeztetjük az alannyal. Pl: Demain je vais me coucher tôt. Holnap korán lefekszem • Fordítása gyakran jelen idővel történik ! b. LE FUTUR SIMPLE Képzése: Az igék I. és II csoportja (–er és

–ir végű igék) > főnévi igenév + jövő idejű ragok: - ai, - as -a, -ons, -ez, -ont. A rendhagyó igéket meg kell tanulni Használata: • Az egyszerű jövő időt a jelenhez képest egy távolabbi időpontban bekövetkező történés vagy cselekvés kifejezésére használjuk. Pl : Dans quatre ans, j’ aurai 20 ans • Útbaigazítás esetén felszólító mód helyett is használhatjuk. Pl : Vous prendrez l’autoroute du Sud. 2. LE FUTUR ANTÉRIEUR Képzése: avoir / être segédige jövő idejű alakja + ige participe passé-ja j’aurai téléphoné je serai venu(e) Használata: • Jövő idejű előidejűség kifejezésére használjuk, azaz olyan jövő idejű cselekvést, történést jelöl, mely egy másik jövő idejű cselekvés, történés előtt vagy a jövő egy bizonyos időpontjánál előbb történik. • Ha être igével ragozódik, egyeztetünk az alannyal! • Gyakran használjuk dès que, après que, quand, une fois que –vel Dès que je serai

arrivé(e), je t’appelerai. - Mihelyt megérkezem, hívlak Après que je me serai réveillé(e), je mangerai quelque chose. - Miután felébredtem, eszem valamit. A 10 heures, nous serons déjà rentrés. - 10 órakor már itthon leszünk