Biológia | Középiskola » A DNS és az RNS

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:195

Feltöltve:2010. december 12.

Méret:48 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

http://www.doksihu A DNS és az RNS A nukleinsavak nukleotid egységekből felépülő polinukleotidok. A szomszédos nukleotid egységek a pentózmolekulák ötödik, illetve harmadik szénatomja közötti foszfátcsoporton keresztül kapcsolódnak össze. Egy- egy nukleinsav felépítésében akár több ezer is lehet az ily módon összekapcsolt nukleotidok száma. A felépítésben résztvevő pentóztól, és a nitrogéntartalmú bázisoktól függően két nagy csoportjuk van: - A dezoxiribózt tartalmazó dezoxiribonukleinsavak, vagy röviden DNS- molekulák. - A ribózt tartalmazó ribonukleinsavak, vagy röviden RNS molekulák. A nukleinsavak molekuláiban az egyes nukleotidokat csak a nitrogéntartalmú szerves bázisok különböztetik meg egymástól. Ezért a nukleinsavak szerkezetének elsődleges meghatározója a bázissorrend, vagyis a különböző bázist tartalmazó nukleotidok egymás utáni elhelyezkedése. A nukleinsavak foszforsavból, ribózból, vagy

dezoxiribózból és nitrogén tartalmú bázisból állnak, ami lehet pirimidinvázas Pl.: timin (T); citozin ( C); uracil (U), és lehet purinvázas Pl.: adenin (A); guanin (G) A nukleotidok pedig nukleinsvakból és a hozzá kapcsolódó foszforsavakból adenozinból és (acetil) -koenzim A- ból állnak. DNS: Cukorja a dezoxiribóz Nukleotidjainak száma egymilliótól több millióig terjedhet. A sejtmagban, a színtestben és a mitokondriumban fordul elő. Szerepe: örökítőanyag, a fehérjeszintézis irányítója A DNS- molekulát alkotó nukleotidok felépítésében négyféle bázis található: A, T, G, C. Egy DNS- molekula két egymással ellentétes irányba futópolinukleotid láncból épül fel. A két láncot hidrogénkötések kapcsolják össze, amelyek a két lánc megfelelő bázispárja között jönnek létre. A DNSmolekula két nukleotidlánca között a hidrogénhidak kialakulását a bázisok szerkezete határozza meg. Az egyik lánc adenin bázisával

szemben csak timin helyezkedhet el, mivel mindegyikük két hidrogénkötést tud kialakítani. Hasonló okból alkot bázispárt a citozin és a guanin három hidrogénkötéssel. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden bázispárban egymással szemben egy nagyobb méretű purinbázis és egy kisebb méretű pirimidinbázis helyezkedik el. Ennek az a következménye, hogy a molekulát alkotó két polinukleotid- lánc párhuzamos egymással. A két lánc szemben lévő bázisai tehát egymás kiegészítői. Ezért az egyik lánc bázissorrendje egyértelműen meghatározza a másikét is. A hidrogénkötésekkel ily módon összekapcsolódott polinukleotidszál a hossztengely körül spirális formában feltekeredik, és kialakul a DNSmolekulára jellemző kettős hélixszerkezet. http://www.doksihu A nukleotidok észterkötéssel kapcsolódnak össze: Egy molekula alkoholos OH csoportja vízkilépés közben reakcióba lép a vízzel. RNS: Az RNS- molekulákat biológiai

működésük szerint lehet csoportosítani. - Transzfer RNS: Az aminosavat szállítja. - Messenger RNS: Lemásolja a DNS bázissorrendjét. - Riboszómális RNS: A riboszómát építi fel. Cukorja a ribóz. Nukleotidok száma: 25 ezertől egymillióig terjedhet A sejtmagvacskában, vagy a sejtplazmában van. Különböző RNS- molekulák nukleotidjai négyféle szerves bázist tartalmaz. A, G, C, U Minden RNS- molekula csak egyetlen polinukleotid láncból áll Térszerkezetük igen változatos lehet, akár önmagával bázispárokat is képezhet.