Informatika | Alapismeretek, ECDL » OKJ számítógép-kezelői vizsgafeladatok, megoldással

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 431 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:4841

Feltöltve:2004. június 07.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ADATBÁZISKEZELÉSI FELADATOK 1. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok után I vagy H betűvel! a. A rekordmutató mindig az aktuális rekordra mutat b. A rekordmutatóval a rekordon belül a mezőkön lehet mozogni c. A rekordmutatót az első vagy utolsó rekordra is vihetjük 2. Egészítse ki a következő mondatot! Relációs adatbázisokban az egy egyedhez tartozó adatokat . nevezzük, a különböző egyedekhez tartozó azonos tulajdonságokat pedig . nevezzük (2 pont) 3. Hogyan tud adatbázis-kezelő programjában a: memóriaváltozóknak értéket adni : . b: memóriaváltozók tartalmát képernyőre listázni : . c: memóriaváltozók tartalmát törölni : . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 4. (2 pont) Adatbázis-kezelő programjában egyszerre hány munkaterületen lehetnek adatállományok? . Hogyan tud egy tetszőleges munkaterületre átlépni? . Válaszát írja a kipontozott

helyekre! 5. Relációk vizsgálatakor milyen logikai műveleteket alkalmazhatunk? . . . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 6. Húzza alá azt a fogalmat, amelyik NEM illik a többi közé ? rekord bekezdés mező adatbázis indexállomány (1 pont) 7. (3 pont) Milyen logikai műveletek végezhetőek az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? Soroljon fel hármat! . . . 8. Milyen aritmetikai műveletek végezhetőek az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? Soroljon fel négyet! . (4 pont) 9. (2 pont) Milyen műveletek végezhetőek karakter típusú mezőkkel az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben (két művelet)? . 10. Milyen összehasonlító műveletek végezhetőek el az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? Soroljon fel ötöt! . (5 pont) 11. (5 pont) Mi felel meg a hagyományos filekezelésben a relációs adatbázisok alábbi fogalmainak: A. Oszlop . B. Tábla . C. Sor . D. Adatbázis . E. Kulcs .

Válasszon a felsoroltak közül! A sorszámokkal válaszoljon! 1. Nincs megfelelője 2. File 3. Rekord 4. Kulcs 5. Mező 12. (1 pont) Mi indokolja a relációs adatmodell, relációs adatbáziskezelő elnevezéseket? Jelölje meg a legpontosabb megfogalmazást aláhúzással! A. Az táblák (egyedek) közti kapcsolatokat (relations) ábrázolják. B. Az első ilyen típusú adatbáziskezelő készítője (Jerome C Relation) emlékére. C. A táblák matematikai értelemben relációk 13. Az alábbi feladatok közül, melyek megoldásában alkalmazhatók adatbáziskezelő programok? A. Levelek írása B. Sakkprogram C. Havi bérelszámolás D. Telefonkönyv készítés E. Regényírás F. Termelésirányítás G. Raktárkészlet követése (4 pont) 14. Milyen adatbázis szerkezeteket ismer? Soroljon fel hármat! . . . (3 pont) 15. Sorolja fel a relációs adatbázis öt legfontosabb jellemzőjét! 1. 2. 3. 4. 5. (5 pont) 16. Melyek egy adatbáziskezelő rendszer

legfontosabb feladatai? Soroljon fel 8 feladatot! . . . (8 pont) 17. Nevezzen meg legalább három korszerű adatbáziskezelő rendszert! . (3 pont) 18. Milyen eszközt ismer, amely könnyebbé teszi az adatbevitelt? . (1 pont) 19. Milyen eszközt ismer, amely könnyebbé teszi az adatmódosítást? . (1 pont) 20. (3 pont) Milyen formátumok(formok) hozhatók létre az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? Soroljon fel hármat! . 21. Milyen eszközt ismer, amely könnyebbé teszi a listakészítést? . (1 pont) 22. Milyen parancsokkal tud listát nyomtatni? Soroljon fel két megoldást! . (2 pont) 23. (1 pont) Hogyan készítene grafikont (nevezze meg a programot, ha kell) olyan adatokból, melyeket az ön által ismert adatbáziskezelő egy táblájában tárol? . 24. Hogyan telepíthető az ön által ismert adatbáziskezelő rendszer? . . (1 pont) 25. (2 pont) Milyen módosításokra van szükség az AUTOEXEC.BAT és CONFIGSYS file-okban az ön

által ismert adatbáziskezelő megfelelő működéséhez? . . . 26. Melyik a legpontosabb meghatározás? Karikázza be a betűjelét! Adatbázis tábláiban tárolják: a. b. c. d. adatok számok szövegek rekordok (1 pont) 27. Melyik a legpontosabb meghatározás? (1 pont) Adott célból összeállított adatok és objektumok gyűjteménye. a. b. c. d. adatfile adatbázis adatállomány adatstruktúra Adott célból összeállított adatok és objektumok gyűjteménye. a. b. c. d. adatfile adatbázis adatállomány adatstruktúra 28. Melyik a legpontosabb meghatározás? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Szabadon választható név, melyet utasításokban mezőknek vagy kifejezéseknek adhatunk azért, hogy tömörebbek és lényegretörőbbek legyenek. a. b. c. d. rekordnév álnév alias változónév 29. Melyik kettő az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) A Microsoft Windows alatt futó alkalmazások közötti adatcsere szabványos

módja. a. b. c. d. ODBC, Open Database Connectivity DDE, Dinamic Data Exchange dinamikus adatcsere vágólap 30. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Táblák eleme, amely bizonyos fajta információt tartalmaz, pl. egy keresztnevet. Az adattáblákban, mint oszlop jelenik meg a. rekord b. mező 31. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Olyan jel vagy szó (pl. OR vagy < ), amely elemeken végzett művelet végrehajtását jelöli. a. negátor b. kooperátor c. operátor (1 pont) 32. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) SQL adatbázis serverekre vonatkozó szabvány, amely rendszerű kezelőprogramok segítségével lehetőség nyílik SQL adatbázis serverek közötti kapcsolat létrehozására és az SQL adatbázis adatainak elérésére. a. ISO 9002 b. ANSI FSM c. ODBC (Open Database Connectivity) 33. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz?

Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan adatbázis, amelyekben az adatok táblákban vannak tárolva, így hatékonyabban tudjuk azokat tárolni és kezelni, valamint a fölösleges adatismétlést is elkerülhetjük. a. osztott adatbázis b. relációs adatbázis c. moduláris adatbázis 34. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Adatok gyűjteménye adott személyről eseményről vagy más dologról. Az adattáblában sor formájában jelenik meg. a. mező b. rekord 35. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Lekérdezésekben megadott olyan mező, amely kifejezések eredményét jelenti meg, de nem tárol adatokat. Az érték követi a kifejezés értékeinek változását. a. számított mező b. pszeudo mező c. numerikus mező 36. Válassza ki a relációs adatbázisok kezelésére, módosítására és lekérdezésére használható szabványos programnyelveket. Karikázza be a

betűjelét! a. b. c. d. MS Access SQL strukturált lekérdező nyelv Paradox (2 pont) 37. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Nyitott adatbázis kapcsolat (ODBC) kezelőprogram keresztül elérhető adatbázis, amellyel adatokat importálhatunk, csatolhatunk vagy exportálhatunk. a. relációs adatbázis b. SQL adatbázis c. táblás adatbázis 38. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Számítógépek és más számítógépes eszközök, melyek egymással kapcsolatban állnak. Az egymás között kommunikáló eszközök a hálózat által szabályozott módon osztoznak meg az erőforrásokon. a. Internet b. helyi hálózat (LAN) c. Wide Area Network 39. (1 pont) A hierarchikus menüszerkezet jellemzője a fő és almenü. Igaz vagy hamis a fenti álltás? 40. A IMP B = E. Karikázza be a HAMIS sor betűjelét! a. b. c. d. e. A igaz igaz igaz hamis hamis B igaz hamis NULL igaz hamis

E igaz hamis NULL hamis igaz 41. Válassza ki a relációs adatbázis-kezelőket a felsorolásból. Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (3 pont) dBase Paradox Access Excel 42. A relációs adatbázis a következő alapvető jellemzőkkel bír. Karikázza be a HAMIS állítás betűjelét! a. b. c. d. (1 pont) táblás szerkezet a táblák közötti kapcsolatot kapcsolómezőn keresztül tartjuk egy oszlopban különböző típusú adatok is lehetnek egy táblában nem lehet két azonos nevű oszlop (1 pont) 43. Milyen mezőtípusokat használhatunk relációs adatbázisokban? Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . (5 pont) 44. Milyen mezőtípusra utalnak a következő betűk egy relációs adatbázis esetén? C: . N: . D: . L: . M: . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (5 pont) 45. Egészítse ki a következő mondatokat! Egy logikai típusú változó . különböző értéket vehet fel Egy dátum típusú mező szélessége .

Hosszabb szöveges információkat a . mezőben tárolhatunk (3 pont) 46. Mező definiálásakor melyik három paramétert kell meghatározni? Karikázza be a megfelelő paraméterek betűjelét! a. mezőszélesség b. cellatartalom c. mezőnév d. mezőtartalom e. adatmező beszúrása f. mezőtípus g. mezőlista (3 pont) 47. Milyen műveletek végezhetőek el dátum típusú mezőkkel az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben (két művelet)? . . (2 pont) 48. (4 pont) Milyen mezőtípusok használhatók az ön által megismert adatbáziskezelő rendszerben? Soroljon fel 4 mezőtípust! . 49. (4 pont) Az alábbi mezőtípusok közül melyek használhatók az ön által megismert adatbáziskezelő rendszerben? A. General B. Memo C. Numeric D. Float E. Date F. Text 50. Párosítsa az alábbi mezőket a megfelelő típussal: Mező Típus sorszáma(-i) ---------------------------------------A Törzsszám . ¦ 1 Karakteres B Ár . ¦ 2 Dátum C Osztály kód . ¦ 3

Numerikus D Születési idő . ¦ 4 Logikai E Áltag kereset . ¦ 5 Memo F Nem . ¦ 6 General (9 pont) 51. Párosítsa az alábbi mezőket a megfelelő típussal: Mező Típus sorszáma(-i) -------------------------------------------------A Azonosító . ¦ B 255 jelnél hosszabb megjegyzés . ¦ C Név . ¦ D Fizetési határidő . ¦ E Mennyiség . ¦ (6 pont) 1 2 3 4 5 Karakteres Dátum Numerikus Logikai Memo 52. (3 pont) Az alábbi mezőtípusok közül melyek használhatók az ön által megismert adatbáziskezelő rendszerben? A. General B. ASCII C. Numeric D. Float E. Array F. Character 53. (2 pont) Az alábbi mezőtípusok közül melyek használhatók az ön által megismert adatbáziskezelő rendszerben? A. Object B. Code Block C. Numeric D. Float E. Boolean F. String 54. Milyen feltételekkel hozható létre kapcsolat két tábla között? . . . (1 pont) 55. (1 pont) Hogyan jönnek létre a memóriaváltozók az Ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? .

56. (2 pont) Melyik kettő az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! Az olyan számot vagy karakterláncot jelent, melynek értéke futás közben nem változik. a. b. c. d. változó állandó integer konstans 57. Melyik az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! Megadja, hogy milyen típusú adatokat tárolhat egy változó. a. b. c. d. (1 pont) adattípus filetípus rekordtípus mezőtípus 58. Melyik kettő az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) A számláló mezőben tárolt számok a rendszerben automatikusan egymás után, a rekord rögzítési sorrendjének megfelelően íródnak be a rekordokba. a. b. c. d. counter adattípus számláló adattípus sorrend adattípus integer adattípus 59. (2 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Alapvető adattípus, amely dupla pontosságú, lebegőpontos számokat tartalmaz. a. b. c. d. a 16 biten (2 byte) tárolt szám double (dupla) adattípus a

32 biten (4 byte) tárolt szám a 64 biten (8 byte) tárolt szám 60. (2 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Alapvető adattípus, amely egész számokat tartalmaz. a. a változók 8 biten (1 byte) tárolódnak b. egész (integer) adattípus c. a változók 16 biten (2 byte) tárolódnak d. a változók 32 biten (4 byte) tárolódnak 61. (2 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Alapvető adattípus, amely egyszeres pontosságú, lebegőpontos számokat tartalmaz. a. A 16 biten (2 byte) tárolt szám b. szimpla adattípus c. A 32 biten (4 byte) tárolt szám d. A 8 biten (1 byte) tárolt szám 62. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Mező típus. Ilyen változókban maximum 64000 karakter tárolható a. memo adattípus b. karakteres adattípus c. string adattípus 63. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét!

(1 pont) Olyan szövegfile, amely vesszővel tabulátorral, pontosvesszővel vagy más karakterekkel elválasztott értékeket tartalmaz. a. lista file b. tagolt levél c. határoló jeleket tartalmazó szövegfile (pl adatkapcsolathoz) 64. (1 pont) Melyik NEM illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Alapvető adattípus hosszú egész számok tárolására. a. hosszú (long) adattípus b. 32 biten (4 byte) tárolják a számokat c. 16 biten (2 byte) tárolják a számokat d. az értékkészlet (-2 147 483 648 ; +2 147 483 648) 65. (2 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Adattípus, amely csak két féle értéket vehet fel. a. igen/nem (Yes/No) adattípus b. bit adattípus c. boolean adattípus 66. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Alapvető adattípus. Általában 64K adatot tartalmazhat, ahol egy byte egyenlő egy karakterrel. Lehet rögzített vagy változó

hosszúságú a. string adattípus b. karakterlánc adattípus c. szöveges adattípus 67. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) A szám értékes jegyeit tartalmazza a tudományos számábrázolásban, amikor a lebegőpontos számokat a túl nagy vagy túl kicsi számok könnyebb kezelhetősége érdekében kitevős alakban ábrázolják. a. pontissza b. abszcissza c. mantissza 68. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Hiányzó vagy ismeretlen adat jelölésére szolgáló érték. Azokba a mezőkbe írhatjuk, amelynek értéke ismeretlen. De használhatjuk kifejezésekben, lekérdezésekben is. a. NILL b. NO c. NULL 69. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Matematikai számítások értékeinek tárolására szolgáló adattípus. a. string adattípus b. numerikus adattípus c. logikai adattípus 70. (1 pont) Melyik NEM illik az alábbi

meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Az ilyen típusú mezőben tárolt számok automatikusan, egymás után a tárolás sorrendjének megfelelően íródnak bele minden rekordba. a. számláló adattípus b. számolt adattípus c. counter adattípus 71. (1 pont) Az ilyen típusú mezők a mezőméret tulajdonságban megadott, de legfeljebb 256 karaktert tartalmazhatnak. Melyik adattípusról van szó? Karikázza be a betűjelét! a. szöveg adattípus b. long integer adattípus c. memo adattípus 72. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan változó amely véges számú, azonos típusú elemet tartalmaz. Az elemek indexet kapnak. a. long integer b. indexelt tábla c. tömb 73. (1 pont) Ennél az adattípusnál a számok maximum 15 jeggyel lehetnek megadva a tizedespont bal oldalán és maximum 4 jeggyel a jobboldalán. Melyik adattípusról van szó? Karikázza be a betűjelét! a. double adattípus b. pénznem (currency)

adattípus c. long integer adattípus 74. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az amerikai szabványú billentyűzeten levő betűket és szimbólumokat tartalmazó, általánosan használt 7-bites karakterkészlet. Az ANSI karakterkészlet első 128 karaktere. a. ISO 9000 karakterkészlet b. ASCII karakterkészlet c. ABCII karakterkészlet 75. (1 pont) Karikázza be a betűjelét, amelyik NEM felel meg az alábbi meghatározásnak! Alapvető adattípus, amely egész számokat tartalmaz: a. egész adattípus b. integer adattípus c. 16 biten (2 byte) tárolódnak d. a tizedesvessző fix helyen van e. értékük -32768 -tól +32768-ig terjed 76. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Folyamatos karakterláncot eredményez. Elemei tartalmazhatnak karakterláncot, karakterlánc állandót vagy karakterláncot létrehozó függvényt. a. szöveges változó b. karakterlánc-kifejezés c. string

77. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan file, amelynek információi alapján az adatbázis-kezelőnkbe grafikát hozhatunk be: a. metafile b. datafile c. swapfile 78. Melyik igaz? Karikázza be a betűjelét! a. A NULL mező az a mező, amely nem tartalmaz karaktareket a nulla hosszú karakterlánc vagy a 0 értékű mező. b. A NULL mező az a mező, amely nem tartalmaz karaktareket mint a nulla hosszú karakterlánc vagy a 0 értékű mező. c. A NULL mező az a mező, amely nem tartalmaz karaktareket a nulla hosszú karakterlánc, de nem ugyanaz mint a 0 értékű 79. Melyik a kakukktojás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. integer long integer double string (1 pont) Ugyanaz mint Nem ugyanaz Ugyanaz mint mező. (1 pont) 80. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan számot vagy karakterláncot jelent, melynek értéke a program futása közben módosulhat. a. változó

b. állandó c. integer d. konstans 81. (1 pont) A double (dupla) adattípus alapvető adattípus, mely dupla pontosságú, lebegőpontos számokat tartalmaz. Az adatok 32 biten (4 byte) tárolódnak Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 82. (1 pont) A single (szimpla) alapvető adattípus, amely egyszeres pontosságú, lebegőpontos számokat tartalmaz. Az adatok 32 biten (4 byte) tárolódnak Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 83. (1 pont) A long (hosszú egész) alapvető adattípus. Az adatok 32 biten (4 byte) tárolódnak. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 84. A integer (egész) alapvető adattípus. Az adatok 8 biten (1 byte) tárolódnak. Értékük -32 768-tól +32768-ig terjedhet Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 85. Milyen típusú mezőt rendelne a telefonszám adathoz? Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! (1 pont) a. hosszú egész b. egész c. szöveges 86. Milyen típusú mezőt rendelne a személyi szám adathoz?

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! (1 pont) a. szöveges b. hosszú egész c. egész 87. Az Ön által használt adatbázis-kezelő programban, hogyan lehet a következő műveleteket végrehajtani? a: új adatbázis-szerkezet létrehozása : . b: meglévő szerkezet módosítása : . c: szerkezet kiírása a képernyőre : . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 88. Az Ön által használt adatbázis-kezelő következő műveleteket végrehajtani? a: adatbázis-állomány megnyitni b: adatbázis-állomány bezárni c: össze állományt bezárni Válaszát írja a kipontozott helyekre! programban, hogyan lehet a (3 pont) : . : . : . 89. Igaz vagy Hamis ? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! . 1: Adatbázis létrehozásakor nem szükséges a mezők számának megadása. . 2: Adatbázis létrehozásakor nem szükséges a rekordok számának megadása. . 3: Egy mező legnagyobb szélességét a mező típusa határozza meg. (3 pont) 90.

Hogyan hozható létre egy adatbázistábla? Írja le a legfontosabb lépéseket! . . . . . (1 pont) 91. Hogyan nyitható meg egy tábla? . (1 pont) 92. Hogyan zárható le egy tábla? . (1 pont) 93. Hogyan módosítható egy tábla szerkezete? . . . (1 pont) 94. Hogyan jeleníthető meg egy tábla szerkezete képernyőn? . . . (1 pont) 95. Hogyan nyitható meg egyidőben több adattábla? . . (1 pont) 96. Növelhető-e egy mező hossza (igen/nem)? Hogyan? . . (2 pont) . 97. Konvertálhatóak-e az Ön által ismert adatbáziskezelő táblái táblázattá (igen/nem)? . Ha igen, akkor hogyan? . . Ha nem, akkor miért? . . (2 pont) 98. (2 pont) Konvertálhatóak-e az Ön által ismert adatbáziskezelő táblái szövegszerkesztő táblázattá (igen/nem) ? . Ha igen, akkor hogyan? . . Ha nem, akkor miért? . . 99. (2 pont) Konvertálhatóak-e az Ön által ismert adatbáziskezelő táblái ASCII kódú szövegfile-lá (igen/nem)? . Ha igen, akkor hogyan? . . 100.

Hogyan készítene biztonsági másolatot adatbázisáról? . (1 pont) 101. Melyik a legpontosabb meghatározás? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan tevékenység, amellyel adatbázis adatvédelmét és integritását őrizhetjük meg, pl. felhasználói engedélyek, biztonsági másolatok kezelése, ill. adatbázis tömörítések tárolása a. adatarchiválás b. adatmentés c. adatbázis adminisztráció d. adatbázis felügyelet 102. Melyik az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Adatbázis adataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó tulajdonságcsoport, amellyel beállíthatjuk, hogy bizonyos szinteken csak a felhasználók bizonyos köre férhessen hozzá az adatokhoz. a. adatintegritás b. adatvédelem c. adatadminisztráció d. adatbázis felügyelet 103. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Adatbázis megnyitása úgy, hogy más felhasználó vagy program ne módosíthassa

annak adatait vagy objektumait. a. titkos megnyitás (secret mode) b. kizárólagos megnyitás c. feltétlen megnyitás 104. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan adatbázis, amelyben ugyanazon adatot egyszerre több felhasználó is elérhet. a. osztott adatbázis b. nyilvános adatbázis c. relált adatbázis 105. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Szoftver kezelőprogram, amelynek telepítésével olyan külső adatbázisokhoz férhetünk hozzá, mint a Btrieve, dBase, vagy a Paradox. a. telepíthető MASI (indexelt szekvenciális hozzáférésű módszer) b. telepíthető ISAM (indexelt szekvenciális hozzáférésű módszer) c. telepíthető ANSI (indexelt szekvenciális hozzáférésű módszer) 106. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Rekordok, rekordhalmazok vagy adatbázisok azon tulajdonsága, mely az adatokat csak olvashatóvá

teszi az összes felhasználó számára, kivéve azt a felhasználót aki megnyitotta azt. a. takart b. zárolt c. nyitott 107. (1 pont) Mit tenne Ön akkor, ha olyan számla érkezne be, amelyen a Számlaszám értéke részben elmosódott? A helyes válasz betűjelét karikázza be. a. Kidobnám a számlát b. A felismerhető karakterekkel vinném be a számlát c. Mesterséges azonosítót - például napi dátumot és sorszámot alkalmaznék d. Külön állományba tenném a kétséges tételt annak tisztázásáig 108. (4 pont) Az alábbiak közül melyik adatkezelési (K) és melyik adat-feldolgozási (F) művelet? Írja a betűkódokat a kipontozott helyekre! a. Kikeressük a Lada típusú kocsik tulajdonosait b. Módosítjuk a cikk árát 50-ről 60-ra c. Megállapítjuk a számla végösszegét a számlatételek tárolt értéke alapján. d. A Vevőkód tárolási sorrend helyett Vevőnév sorrendű listát készítünk. 109. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz?

Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan adatbázis hozzáférési típus, amellyel sem az adatokat sem pedig az adatbázis-objektumokat nem módosíthatjuk, hanem csak megtekinthetjük azokat. a. elrejtett b. írásvédett c. titkosított 110. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) Ha már létrehoztunk egy rekordstruktúrát és abba adatokat vittünk fel, a struktúra: a. a későbbiekben már nem változtatható b. szabadon változtatható, következmények nélkül c. szabadon változtatható, de fennáll az esetleges adatvesztés veszélye 111. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! Ha a. b. c. (1 pont) egy adatbázisban megbontjuk a létrehozott relációkat; az adatvesztéssel járhat. az a programunk elakadásával járhat, de adatot nem veszítünk. az a programunk elakadásával járhat, sőt még adatot is veszítünk. 112. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok után I

vagy H betűvel! a. A rekordok törlése mindig egyenértékű az adatbázisállomány megszüntetésével. b. Ha az összes rekordot kitöröltük, akkor megszüntettük egyben az adatbázis-állományt is. c. A rekord törlése azt jelenti, hogy csak a rekord tartalma törlődik és a kitörölt rekord továbbra is üres rekordként szerepel az adatbázis-állományban. 113. Az Ön által használt adatbázis-kezelő programban, hogyan lehet a következő műveleteket végrehajtani? a: egy rekordot törlésre jelölni : . b: egy rekordot törölni (fizikailag) : . c: az összes rekordot törölni : . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 114. Az Ön által használt adatbázis-kezelő programban, hogyan lehet új rekordokat bevinni az adatbázisba? Soroljon fel három lehetőséget! . . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 115. Hogyan vehetők fel új sorok(rekordok) egy táblába? . . . . (1 pont) 116. Hogyan módosíthatók egy tábla

sorai(rekordjai)? . . . . (1 pont) 117. Hogyan emelné meg minden áru árát 8%-kal az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . . (1 pont) 118. Hogyan emelné meg minden áru árát 16%-kal az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . . (1 pont) 119. Hogyan emelné meg minden áru ÁFA%-át 2%-kal az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . . (1 pont) 120. (1 pont) Hogyan emelné meg minden dolgozó fizetését 10%-kal az alábbi táblában: DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) . . . 121. Hogyan illesztene minden dolgozó telefonszáma elé egy hármast az alábbi táblában: DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Irszam,Varos,Utca,Telefon) . . . (1 pont) 122. (1 pont) Hogyan emelné meg a minimális készletet 100-zal azoknál az áruknál, ahol az Egyseg értéke DB az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,MinKeszlet,Afa,Egyseg) . . . 123. (1 pont) Hogyan emelné

meg a minimális készletet 100-zal azoknál az áruknál, ahol az Egyseg értéke KG az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,MinKeszlet,Afa,Egyseg) . . . 124. (1 pont) Hogyan emelné meg a minimális készletet 100-zal azoknál az áruknál, ahol az Egyseg értéke M az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,MinKeszlet,Afa,Egyseg) . . . 125. (1 pont) Hogyan írná be minden számlába, hogy az átutalás igaz logikai értékű? SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito,Atutalas) . . . 126. (1 pont) Hogyan töltené ki a Megbiz mező értékét igaz logikai értékkel, azokra a vevőkre, akiknél az Osszeg érték meghaladja a 1.000000-t? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos,Megbiz,Osszeg) . . . 127. A 10%-nál kisebb ÁFÁkat emelje meg 4%-kal az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . . (1 pont) 128. A 10%-nál kisebb ÁFÁkat emelje fel 10%-ra az alábbi táblában: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . . (1 pont)

129. Az alábbi táblában minden olyan áru ÁFÁját emelje 12%-ra, melynek ÁFÁja eddig 9% volt: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . . (1 pont) 130. Hogyan törölhetünk sorokat (rekordokat) egy táblából? . . (1 pont) 131. Milyen ellenőrzéseket írna elő egy áru árának bevitelekor? . . (2 pont) 132. Milyen ellenőrzéseket írna elő egy áru áfa %-ának bevitelekor? . . (2 pont) 133. (1 pont) Egy memóriaváltozó lehetséges értékei: Képernyő, Nyomtató. Hogyan küszöbölné ki adatbevitelnél bármilyen más érték megadását? . 134. (1 pont) Egy változó lehetséges értékei: IGEN, NEM. Hogyan küszöbölné ki adatbevitelnél bármilyen más érték megadását? . 135. Hogyan ellenőrizné adatbevitelnél, hogy a begépelt érték 1500 és 4000 közé essen? . (1 pont) 136. Hogyan ellenőrizné adatbevitelnél, hogy a begépelt érték 32 és 40 közé essen? . (1 pont) 137. Hogyan ellenőrizné adatbevitelnél, hogy a begépelt

érték 23000 és 40000 közé essen? . (1 pont) 138. Hogyan ellenőrizné adatbevitelnél, hogy a begépelt érték ne legyen nagyobb 40000? . (1 pont) 139. (1 pont) Hogyan ellenőrizné adatbevitelnél, hogy a begépelt érték ne legyen nagyobb 10000-nél? . 140. Egy változó lehetséges értékei: Férfi, Nő. Hogyan küszöbölné ki adatbevitelnél bármilyen más érték megadását? . (1 pont) 141. Melyik az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan formátum, mellyel a mező bevitelét szabályozzuk. Tartalmazhat konkrét és maszk karaktereket, amelyekkel azt adjuk meg hogy hova kerüljön a bevitt adat, milyen típusú adatot és hány karaktert írhatunk be. a. rekord maszk b. adat maszk c. bemeneti maszk d. maszkmező 142. (2 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Ellenőrzési folyamat, melynek során eldől, hogy a beírt adat bizonyos határok közé esik-e vagy megfelel a beírt

feltételnek. a. validitás b. szűrés c. érvényesség d. hibakeresés 143. (2 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Olyan szabály, amely a mezők értékeire határértéket vagy más feltételt szab meg. a. érvényességi szabály b. szűrőfeltétel c. keresési feltétel d. validitási feltétel 144. (1 pont) Ha egy dátum típusú mező hosszú formátumúra van definiálva (pl. 1970 szeptember 23.) akkor adatfelvitelkor Karikázza be a mondat helyes befejezésének betűjelét! a. végig ki kell írni az évet, nem elég a 94 b. szöveggel kell írni a hónapot c. ha nincs más előírás, a dátumot a Windows beállításnak megfelelően kell tagolni (pont, vessző .) 145. (1 pont) A rekord törlés általában csak logikai törlést jelent. Az adat ott marad a táblában csak éppen nem látjuk. Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás? 146. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) Adatrögzítésnél a mezők

bevitelének sorrendje . a. mindig kötött, a programozó által meghatározott sorrendű b. mindig kötött, a rekordszerkezet által meghatározott sorrendű c. általában szabad 147. Az adatbevitelkor módosíthatók a számított mezők is. Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! (1 pont) a. nem igaz b. igen, de a forrás adat nem kerül frissítésre a táblában c. igen, s a forrás adat is frissítésre kerül 148. (1 pont) Az alábbi állítások közül melyik hamis ? a. A logikai rendezés (indexelés) nem más mint egy újabb adatbázis-állomány. b. A logikai rendezés egy segédállomány, amelyben a rekordok sorrendje tárolva van. c. A logikai rendezés után a rekordok fizikai sorrendje nem változik 149. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatokat! A rekordok egyértelmű azonosítására az . mezőt használjuk Két adatbázis-állományt a . mező segítségével kapcsolhatunk össze. 150. Melyik rendezési Írja a jellemzők 1: Fizikai 2: Logikai

elvre jellemzők a következő tulajdonságok? betűjelét a kipontozott helyekre! rendezés : . rendezés (indexelés) : . (4 pont) a. új adatállomány jön létre b. automatikusan aktualizálódik c. egy segédállományt használ a rekordok sorrendjének megadásához d. kevesebb helyet foglal a háttértárolón, mint a másik rendezési elv esetén 151. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatokat! Logikai rendezéskor úgynevezett . hozunk létre, amiben a rekordok logikai sorrendje van tárolva. A logikai rendezés kevesebb helyet igényel a háttértárolón, mint a . rendezés 152. Mire szolgálnak az indexállományok? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. ezek ideiglenes tárolóhelyek b. törölt adatbázisok jelzésére c. az adatbázisban lévő rekordok logikai sorrendjének tárolására d. adatbázisok egymástól való megkülönböztetésére (1 pont) 153. Az Ön által használt adatbázis-kezelő programban, hogyan lehet a következő

műveleteket végrehajtani? a: adott sorszámú rekordra állítani a rekordmutatót . b: a legelső rekordra állítani a rekordmutatót . c: a legutolsó rekordra állítani a rekordmutatót . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 154. Mi a szerepe a kapcsolómezőnek? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. egy adatbázis két állományát kapcsolja össze b. egy adatbázis-állomány rekordjait kapcsolja össze c. egy adatbázis-állomány mezőit kapcsolja össze d. bekapcsolja az adatbázist (1 pont) 155. Soroljon fel három utasítást, amellyel a rekordmutatót tudja álltani! . . . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 156. Az Ön által használt adatbázis-kezelő következő műveleteket végrehajtani? a: indexállomány készíteni b: indexállományt megnyitni c: mesterindexet megváltoztatni Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) programban, hogyan lehet a : . : . : . 157. Kösse össze vonallal az egymáshoz

tartozó fogalmakat! Indexelés A rekordmutató új rekordra állítása Léptetés Új rekord bevitele Beszúrás Logikai rendezés (3 pont) 158. Hogyan jeleníthetők meg egy tábla sorai (rekordjai) a képernyőn? . . (2 pont) 159. Hogyan jeleníthetők meg egy tábla adott feltételnek eleget tevő sorai (rekordjai) a képernyőn? . . . (1 pont) 160. (1 pont) Hogyan kapcsolható össze két tábla az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? . . . 161. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim,Szigszam) B. GEPKOCSI(Tipus,Rendszam,Szin,T ulaj nev,Tulaj cim) C. VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Szamlaszam,Anyja nev) 162. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) B. GEPKOCSI(Tipus,Rendszam,Szin,Tulaj nev,Tulaj cim) C. VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Azonosito,Szul

dat) 163. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Azonosito) B. VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Szamlaszam,Telefon,Intezo) C. ARU(Megnevezes,Darab,Ar,Mennyiseg,Cikkszam,Afa) 164. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Azonosito,Lakcim) B. VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Kod) C. ARU(Megnevezes,Darab,Ar,Mennyiseg,Cikkszam,Afa) 165. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Vevokod) B. DOLGOZO(Szigszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) C. NYELV(Nyelv kod,Megnevezes) 166. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. OSZTALY(Okod,Nev) B. DOLGOZO(Azonosito,Nev,Fizetes,Datum be,Okod,Lakcim) C. BER(Azonosito,Honap,Oraszam,Osszeg,Levonasok,Atutalas)

167. (3 pont) Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! A. DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) B. NYELV(Nyelv kod,Megnevezes) C. NYELVTUD(Torzsszam,Nyelv kod,Minosites) 168. Milyen parancsokkal állítható a rekordmutató? . . (1 pont) 169. A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) Hogyan készítene listát a dolgozók nevével és fizetésével? . . (1 pont) 170. A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) Hogyan készítene listát a dolgozók nevével és lakcimével? . . (1 pont) 171. A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) Hogyan készítene listát a dolgozók törzsszámával,nevével és fizetésével? . . (1 pont) 172. (1 pont) A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim)

Hogyan listázná ki a 30000 forintnál többet kereső dolgozók nevét és fizetését? . . 173. A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) (Datum be a belépés időpontja) Hogyan listázná ki azon dolgozók nevét és cégben töltött éveinek számát, akik 3 évnél régebben dolgoznak a cégnél? . . (1 pont) 174. (1 pont) A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Vez Nev,Ker Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) Hogyan készítene listát a dolgozók teljes nevével és 10%-kal megemelt fizetésével? . . 175. A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: DOLGOZO(Vez Nev,Ker Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) Hogyan készítene listát a dolgozók nevével és fizetésük 30%-val? . . (1 pont) 176. (1 pont) Az ARU tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) Hogyan készítene listát az áruk nevével és 10%-kal megemelt árakkal? . . 177. Az ARU

tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) Hogyan készítene listát az áruk cikkszámával, nevével és készlet összértékével? . . (1 pont) cikkenként a 178. (1 pont) Az ARU tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) Hogyan készítene listát az áruk nevével és 16%-kal megemelt árakkal? . . 179. (1 pont) Az ARU tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) Hogyan készítene listát az áruk cikkszámával, nevével és a készletben lévő áruk árával ÁFÁval együtt?(Az ÁFA %-ban van megadva.) . . 180. (1 pont) Hogyan rendezné a DOLGOZO táblát, ha osztályonkénti névsorra lenne szüksége? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Oszt kod,Lakcim) . . 181. (1 pont) Hogyan rendezné a VEVOK táblát, ha városonkénti névsorra lenne szüksége? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Varos,Utca,Szamlaszam) . . 182. (1 pont) Hogyan rendezné a SZAMLAK

táblát, ha egy-egy vevő számláit dátum szerinti sorrendben szeretné megjeleníteni? Típus Hossz Leírás Szamlaszam Numerikus 5 Kulcs Datum Dátum 8 Számlázás időpontja Osszeg Numerikus 8 Azonosito Karakteres 4 Vevő egyértelmű azonosítója . . 183. (1 pont) Hogyan rendezné a SZAMLAK táblát, ha vevőnként számlaszám szerinti sorrendben szeretné megjeleníteni? Típus Hossz Leírás Szamlaszam Numerikus 5 Kulcs Datum Dátum 8 Számlázás időpontja Osszeg Numerikus 8 Azonosito Karakteres 4 Vevő egyértelmű azonosítója . . 184. (1 pont) Hogyan rendezné az ARU táblát az ÁFA értékek szerint és ezen belül az áru megnevezése szerint? (Afa mező numerikus típusú!) ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) . . 185. (1 pont) Egy cég dolgozóinak törzsállományából egy névsort kell kilistáznia. Milyen műveletet kell elvégeznie a listázás előtt? (parancs neve a tanult rendszerben) . . 186. Hogyan hozható létre indextábla (vagy indexállomány)

az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? . . (1 pont) 187. (1 pont) Miért lehet szükség indextáblákra (indexállományokra) az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? . 188. (1 pont) Egy raktárkészlet nyilvántartó rendszerből egy leltárlistát kell készítenie. Milyen sorrendben listázná a leltárban szereplő tételeket? . 189. Melyek az adatkeresés parancsai? . . . (1 pont) 190. Milyen műveletet kell elvégeznie, ha egy cég dolgozói közül a tíz legjobban keresőt kell kilistáznia? . . (1 pont) 191. Milyen műveletet kell elvégeznie, ha egy cég dolgozói közül a tíz legalacsonyabb jövedelmű dolgozót kell kilistáznia? . . (1 pont) 192. Milyen műveletet kell elvégeznie, ha a 20 legdrágább árut kell kilistázni egy készletnyilvántartásból? . . (1 pont) 193. Milyen műveletet kell elvégeznie, ha az öt legolcsóbb árut kell kilistázni egy készletnyilvántartásból? . . (1 pont) 194. (1 pont) Milyen műveletet

kell elvégeznie, ha a cégben dolgozó 20 legidősebb alkalmazottat kell kilistáznia a nyilvántartásból? . . 195. (4 pont) Az alábbi táblák mely oszlopaihoz készítene indexet? Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) A. Mindenképpen: B. Ha gyakori egy vevő számláira vonatkozó lekérdezés: C. Ha gyakran keresünk vevőt név szerint: 196. Az alábbi műveletek közül általában melyiket gyorsítja, melyiket lassítja az index? (Röviden indokolja is meg döntését!) A. A bővítés (sor beszúrása): B. A lekérdezés: C. A módosítás: D. A törlés: (4 pont) 197. (5 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Adott nevű vevő számláinak lekérdezése: B. A Számlák

listájának elkészítése vevőadatok feltüntetése nélkül, Fizetendő összeg szerint csökkenő sorrendben: . C. Új Vevő felvétele: 198. (4 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Vevők névsor szerinti listájának elkészítése: B. A Számlák listájának elkészítése Vevő nevének feltüntetésével, Számlaszám szerinti sorrendben: . C. Számlában Fizetendő összeg módosítása: 199. (4 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Egy adott városból való vevők

listájának elkészítése: B. Vevők névsor szerinti listájának elkészítése az összes Fizetendő összeg feltüntetésével: . C. Vevő nevének módosítása: 200. (4 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Adott kódú vevő nevének és címének lekérdezése: B. Adott nevű vevő összes Fizetendő összegének lekérdezése: C. Vevő címének módosítása: 201. (3 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Egy adott városból való vevők összes Fizetendő

összegének lekérdezése: . B. A Számlák listájának elkészítése vevőadatok feltüntetése nélkül, tetszőleges sorrendben: . C. Számlaszám módosítása: 202. (3 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Adott nevű vevő kódjának és címének lekérdezése: B. Az összes Számla Fizetendő összegének összesítése: C. Számlában Vevőkód módosítása: 203. (4 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Adott kódú vevő összes Fizetendő összegének

lekérdezése: B. A Számlák listájának elkészítése Vevő kódjának feltüntetésével, Számlaszám szerinti sorrendben: . C. Új Számla felvétele: 204. (4 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Vevők listájának elkészítése az összes Fizetendő összeg feltüntetésével, a vevők sorrendje közömbös: . B. A Számlák listájának elkészítése vevőadatok feltüntetése nélkül, Számlaszám szerinti sorrendben: . C. Vevő törlése: 205. (5 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index

gyorsítja, melyik lassítja? A. Vevők listájának elkészítése Vevőkód szerinti sorrendben az összes Fizetendő összeg és Vevő neve feltüntetésével: . B. A Számlák listájának elkészítése Vevő kódjának feltüntetésével, tetszőleges sorrendben: . C. Számla törlése: 206. (4 pont) A Szamla(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg) tábla 1. Szamlaszam és 2. Vevokod továbbá a Vevo(Vevokod,Vevo neve,Vevo cime) tábla 3. Vevokod és 4. Vevo neve oszlopához készítettünk indexet Az alábbi műveletek közül melyek végrehajtását melyik index gyorsítja, melyik lassítja? A. Vevők listájának elkészítése Vevőkód szerinti sorrendben az összes Fizetendő összeg feltüntetésével: . B. A Számlák listájának elkészítése Fizetendő összeg szerint csökkenő sorrendben, Vevő nevének feltüntetésével: . C. Új Számla felvétele: 207. (1 pont) Hogyan listázná ki a dolgozók névsorát osztályonként? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv

kod,Lakcim, Oszt kod) OSZTALY(Oszt kod, Oszt nev) ahol a Nyelv kod és Oszt kod mezők típusa karakteres. . . . 208. (4 pont) Hogyan számítaná ki a dolgozók osztályonkénti átlagfizetését? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim, Oszt kod) . . . . . . 209. (4 pont) Hogyan számítaná ki osztályonként az osztály létszámát? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim, Oszt kod) . . . . . 210. (4 pont) Hogyan számítaná ki a dolgozók osztályonkénti össz fizetését? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim, Oszt kod) . . . . . . 211. (1 pont) Hogyan listázná ki a DOLGOZO táblából azokat a (hibás) sorokat, melyekben nincs kitöltve a Nev? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) . . 212. Hogyan listázná ki az alábbi két táblából a gépkocsi tulajdonosok nevét és gépkocsijuk típusát? GEPKOCSI(Tipus,Rendszam,Szin,Tulaj kod) TULAJOK(Tulaj kod,Tulaj nev,Tulaj cim,Telefon) . . . . . (3 pont)

213. (3 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a dolgozók nevét és az általuk beszélt idegen nyelv megnevezését? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) NYELV(Nyelv kod,Megnevezes) . . . . . 214. (3 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a dolgozók nevét és beosztásuk megnevezését? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Beoszt kod,Lakcim) BEOSZTAS(Beoszt kod,Megnevezes) . . . . . . 215. (3 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a vevők nevét és számláikon szereplő összegeket? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito) . . . . . 216. (3 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból az áruk nevét és a számlaszámot amelyen szerepelnek? ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Cikkszam,Darab) . . . . . 217. Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a számlaszámot és a bennük szereplő áru összértékét? ARU(Cikkszam,Megnevezes,

Ar,Keszlet,Afa) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Cikkszam,Darab) . . . . . . (3 pont) 218. Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a számlaszámot és a bennük szereplő áru értékét áfával? ARU(Cikkszam,Megnevezes, Ar,Keszlet,Afa) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Cikkszam,Darab) . . . . . . (4 pont) 219. (4 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a számlaszámot, a számla dátumát és a számlán szereplő áru áfa értékét? ARU(Cikkszam,Megnevezes, Ar,Keszlet,Afa) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Cikkszam,Darab) . . . . . . 220. (3 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a vevők nevét és számláikon szereplő befizetest? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito,Befizetes) . . . . . . 221. (3 pont) Hogyan listázná ki az alábbi táblákból a vevők nevét,címét és számláikon szereplő tartozást? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito,Tartozas) . . . . . . 222. Jelölje

meg a helyes állítás betűjelét! A. Nézetek (view) létrehozásával a több táblába történő egyidejű adatfelvitel megakadályozható. B. Nézetek létrehozásával a több táblából történő lekérdezések egyszerűsíthetők. C. Nézetek létrehozásával a több táblából történő lekérdezések végrehajtási ideje csökkenthető. D. Nézetek létrehozásával a több táblából történő listázások lelassulnak. (1 pont) 223. (2 pont) Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! Hogyan szűrhetők ki egy táblának azon sorai, melyek eleget tesznek egy adott logikai feltételnek? (Több jó válasz is megengedett!) A. Kapcsolómezővel B. Filter (szűrő) alkalmazásával C. Nézet (view) létrehozásával D. Kizárólag listázáskor csatolható a feltétel a listázó parancshoz 224. (2 pont) Jelölje meg a helyes állítás(oka)t! A. Egy nézetbe (view) foglalt összes tábla minden oszlopának szerepelnie kell a nézetben. B. Egy nézetbe foglalt

összes tábla oszlopaiból a kapcsoló oszlopoknak feltétlen szerepelnie kell a nézetben. C. Egy nézetbe foglalt táblák bármely oszlopa szerepelhet a nézetben D. Egy nézetbe foglalt táblák oszlopai nem szerepelhetnek azonos névvel a nézetben. 225. (1 pont) Hogyan adhatók meg számított oszlopok nézetekben (view) az Ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? . 226. Hogyan gyorsíthatók az adatkeresések? . (1 pont) 227. Válassza ki a definícióhoz tartozó fogalmat! Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az a lehetőség, hogy egy adatbázisból egy másik adatbázisba adatokat vihetünk ki, hozhatunk be onnan vagy beszerkeszthetjük azokat. a. b. c. d. adat adat adat adat védelem frissítés struktúra kapcsolhatóság 228. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan mező, amelynek értéke egyedi. Egy táblának csak egy lehet a. b. c. d. elsődleges kulcs kulcs kulcsmező egyedi mező 229. Melyik illik az

alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Két tábla közötti olyan kapcsolat amelyben: 1) az első tábla minden rekordjának elsődleges kulcs értékei a másik táblából több rekord kapcsolómező értékeihez is illeszkedhetnek, 2) a másik tábla minden rekordjának elsődleges kulcs értékei vagy NULL értékűek, vagy az első táblából csak egyetlen kapcsolómező értékeihez illeszkednek. a. b. c. d. több-a-többhöz kapcsolat több-az-egyhez kapcsolat egy-a-többhöz kapcsolat egy-az-egyhez kapcsolat 230. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Két tábla közötti olyan kapcsolat amelyben: 1) az első tábla minden rekordjának elsődleges kulcs értékei a másik táblából csak egy rekord kapcsolómező értékeihez is illeszkedhetnek, 2) a másik tábla minden rekordjának elsődleges kulcsa vagy NULL értékűek, vagy az első táblából csak egyetlen kapcsolómező értékeihez

illeszkednek. a. b. c. d. több-a-többhöz kapcsolat több-az-egyhez kapcsolat egy-a-többhöz kapcsolat egy-az-egyhez kapcsolat 231. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Lekérdezések futtatásának, vagy szűrő alkalmazásának eredményét tartalmazó rekordhalmaz. a. b. c. d. keresés eredményhalmaz szűrő lekérdezés 232. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Rekordok azon csoportja, amelyeket táblákkal, lekérdezésekkel, SQL kifejezésekkel választottunk ki. a. b. c. d. értelmezési tartomány értékkészlet rekordhalmaz táblarész 233. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Két tábla összekapcsolása azonos típusú kapcsolómezőkön keresztül. a. b. c. d. másolás illesztés hozzáadás csatolás 234. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Meggyorsítja a keresést és a rendezést a táblákban. Egy vagy

több mező kijelölésével jár. a. SEEK utasítás b. index c. kapcsolómező 235. (1 pont) Melyik NEM illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Két tábla illeszkedő mezői között létrehozott viszony. Lehet egy-az-egyhez vagy egy-a-többhöz. a. csatolás b. kapcsolat c. reláció 236. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Frissítési lehetőség, ha a táblák közötti kapcsolatokban hivatkozási integritás van érvényben. Ha módosítjuk az elsődleges tábla egy rekordját, a kapcsolódó táblában (táblákban) az összes kapcsolódó rekord azonnal módosul. a. mantisszált frissítés b. SQL frissítés c. kaszkádolt frissítés 237. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Törlési lehetőség, ha a táblák közötti kapcsolatokban hivatkozási integritás van érvényben. Ha töröljük az elsődleges tábla egy rekordját, a kapcsolódó táblában

(táblákban) az összes kapcsolódó rekord azonnal törlődik. a. kaszkádolt törlés b. mantisszált törlés c. SQL törlés 238. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az adatokat táblázatkezelő formátumban szolgáltatja, azokból a mezőkből, amelyeket mint sor vagy oszlopfejléceket adtunk meg és azokból, amelyek az összegző adatokat tartalmazzák. a. kereszttáblás lekérdezés b. formázott lekérdezés c. kerettáblás lekérdezés 239. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan illesztés, amelyben az egyik tábla hozzáadódik az eredményhalmazhoz, még akkor is ha a másik táblában nincs illeszkedő mezőt tartalmazó rekord. A másik tábla rekordjai csak akkor kapcsolódnak össze az előző tábla rekordjaival, ha a kapcsoló mezőben van megegyező érték. a. szoros illesztés b. laza illesztés 240. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a

betűjelét! (1 pont) A táblákban tárolt adatokra vonatkozó kérdés, illetve azokon művelet végrehajtásának kijelölése. a. indexelés b. válogatás c. lekérdezés 241. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan illesztés, amelynek során táblák rekordjai ugyanazon tábla rekordjaival kerülnek illesztésre, a kapcsoló mezők azonos értékei alapján. a. ráillesztés b. önillesztés c. visszaillesztés 242. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Rekordok kiírásának sorrendje, amely lehet növekvő (1, 2, 3, . .) vagy csökkenő a. fizikai sorrend b. rendezési sorrend c. időbeli sorrend 243. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) A, B, C, (1 pont) Olyan lekérdezés, amelyet csak SQL utasítások írásával hozhatunk létre. a. szigorított SQL lekérdezés b. SQL specifikus lekérdezés c. logikai SQL lekérdezés 244. Melyik illik az

alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Rekordokra alkalmazott feltételcsoport, amellyel csak bizonyos rekordcsoportot jeleníthetünk meg vagy a rekordokat bizonyos sorrendbe állíthatjuk. a. index b. szűrő c. protected nézet 245. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az SQL utasítások azon része, amely meghatározza, hogy melyik rekordokat kell használni. a. DATA záradék b. WHERE záradék c. SINCE záradék 246. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az az illesztés, amelyben az SQL kifejezések műveletének jobb oldalán levő tábla minden rekordja hozzáadódik az eredményhalmazhoz, még akkor is, ha a bal oldali táblából nincs a kapcsoló mező alapján azonos rekord. A bal oldali táblából csak akkor kerülnek a rekordok az eredményhalmazba, ha a jobboldali tábla kapcsolómezőjében van megegyező érték. a. jobboldali laza illesztés b.

jobboldali illesztés c. laza illesztés 247. Hány index-et definiálhatunk egy adatállományhoz? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) a. szigorúan csak egyet b. kettőt c. több mint kettőt 248. Hány mező szerepelhet egy indexkifejezésben? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) a. akár az összes is b. szigorúan csak egy c. kettő 249. Hány index lehet aktív egyidőben? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) a. egyszerre csak egy b. akár az összes is c. négy 250. Igazak-e (I) vagy Hamisak (H) az alábbi állítások? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyre! (3 pont) a. Az indexelés fizikai átrendezést jelent Az adatok az indexkulcsban meghatározott módon fizikailag is átrendeződnek, hogy a keresés felgyorsuljon. b. Az indexelés az adatoknak csak logikai szintű átrendezése Az adatbázisunkban fizikai sorrendváltozás nem történik. c. Elsődleges kulcsként funkcionáló index használatakor a

kulcskifejezésben szereplő mezőben tilosak az azonos értékek. A táblában minden rekordnak különbözőnek kell lennie ebben a mezőben. 251. (1 pont) Adattáblában való kereséskor a kereső kifejezésben egyszerre hány mezőre hivatkozhatunk? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. csak egyre b. csak az indexeltre c. akármennyire 252. Hogyan folytatódik helyesen a mondat? Karikázza be a betűjelét! Adattáblában való kereséskor a kereső kifejezésben . a. nem lehet változó b. nem lehet egy másik tábla mezőjére hivatkozni c. nem lehet matematikai művelet d. akár 8 zárójel is lehet (1 pont) 253. Igaz, vagy hamis? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! (3 pont) a. Gyorsabb kereséshez egész mezőtartalomra keressünk b. Ha azt vesszük észre, hogy ismétlődően keresünk egy nem indexelt mezőre; jól tesszük ha indexeljük a mezőt. c. A keresés mindig a az első rekordtól kezdődik 254. (1 pont) Az Ügyfél adattáblából

el akarjuk különíteni a magyar ügyfeleket. Mi a teendő? Karikázza be a legjobb megoldás betűjelét! a. használjunk kereső eljárást b. használjunk szűrőt c. készítsünk új táblát 255. (1 pont) Szűrés végrehajtása után az adattáblából a szűrőfeltételt nem kielégítő adatok törlődnek. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 256. Hány adattáblát használhatunk egy időben? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. b. c. d. (1 pont) egyet kettőt, ha van köztök felépített reláció több, mint kettőt, ha van köztök felépített reláció több, mint kettő 257. (1 pont) Egy adattáblához egyszerre csak egy másik táblát kapcsolhatunk (reláció). Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 258. (1 pont) Adattábla egy mezője egyszerre csak egy relációban lehet kapcsoló tag. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 259. (1 pont) Egy adattáblához egyszerre akár 8-10 másik táblát is kapcsolhatunk (reláció). Igaz (I) vagy

Hamis (H) ez az állítás? 260. (1 pont) Adattábla egy mezője akár egy sereg másik táblával is létesíthet relációs kapcsolatot. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 261. (1 pont) Adattábla egy mezője akár egy sereg másik táblával is létesíthet relációs kapcsolatot, de egy időben csak az egyik kapcsolat lehet érvényben. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 262. (1 pont) Ha az adattábláink között felállított kapcsolatokat grafikusan ábrázoljuk, az akár egy bonyolult háló is lehet. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 263. (1 pont) Ha az adattábláink között felállított kapcsolatokat grafikusan ábrázoljuk, az csak lineáris szerkezetű lehet. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 264. (1 pont) Ha az adattábláink között felállított kapcsolatokat grafikusan ábrázoljuk, az csak fa szerkezetű lehet. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 265. Ha egy szűrés során a következő feltételt használjuk, milyen

eredményhalmazra számíthatunk? RENDELÉS DÁTUM<DATE()-30 AND NOT TELJESIT Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. b. c. d. csak csak csak csak a a a a 30 30 30 30 napnál napnál napnál napnál (1 pont) régebbi nem teljesített rendelések frissebb nem teljesített rendelések régebbi teljesített rendelések frissebb teljesített rendelések 266. (1 pont) Ha egy szűrés során a következő feltételt használjuk, milyen eredményhalmazra számíthatunk? Year([RENDELÉS DÁTUM]) = Year(Now()) And Month([RENDELÉS DÁTUM]) = Month(Now()) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Az előző hónap rendelései b. Az aktuális év és hónap rendelései c. Az aktuálist megelőző hónapok rendelései 267. Ha egy szűrés során a következő feltételt használjuk, milyen eredményhalmazra számíthatunk? Right([VEVŐKÓD],2)="99" Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) a. a 99-re végződő vevőkódúak b. a 99-el kezdődő

vevőkódúak c. az első két 99-el kezdődő vevőkódú 268. Ha egy szűrés során a következő feltételt használjuk, milyen eredményhalmazra számíthatunk? CIMZETT Like "[A-D]" Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) a. ahol a címzett A és D betűvel kezdődik b. ahol a címzett A-D c. ahol a címzett neve A és D közötti betűvel kezdődik 269. (2 pont) A keresés során helyettesítő karaktereket használtunk. A megadott feltétel alapján válassza ki, hogy miket találhattunk. "b?r" Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! a. b. c. d. bárka bér bír barna 270. (1 pont) A keresés során helyettesítő karaktereket használtunk. A megadott feltétel alapján válassza ki, hogy miket találhattunk. "1#3*" Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! a. b. c. d. 1234 123 321 4321 271. (1 pont) A keresés során helyettesítő karaktereket használtunk. A megadott feltétel alapján válassza ki, hogy miket

találhattunk. "b[!oő]r" Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. b. c. d. bor bír bőr bárka 272. Speciális mintával megegyező rekordok keresésekor használhatjuk a helyettesítő karaktereket (*, ?). Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 273. Érték nélküli mezőkre nem történhet keresés. Az ilyen próbálkozás eredménytelen. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 274. (1 pont) Ha két táblát illesztünk (relation) egymáshoz, akkor az illesztett mezők adattípusainak nem kell megegyeznie. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 275. (2 pont) Válassza ki a felsorolt lekérdezési típusok közül a feltétlenül mindig frissíthetőeket. Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. táblán alapuló egy-az-egy kapcsolattal rendelkező táblán alapuló egy-az-egy kapcsolattal rendelkező táblán alapuló kereszttáblás 276. (1 pont) Módosítható laza illesztésnek az "egy" oldalon levő illesztő

mezője, ha a több oldalon nincsenek megfelelő rekordok. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 277. (1 pont) Módosítható laza illesztésnek az "egy" oldalon levő illesztő mezője, ha az "egy" és a "több" oldalon levő táblák közötti kapcsolathoz a hivatkozási integritás megőrzése, kaszkádolt frissítés lehetőséggel lett beállítva. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 278. (1 pont) Amikor kereszttáblás lekérdezést futtatunk, akkor az egy pillanatfelvételt ad vissza, mely nem frissíthető típusú rekordhalmaz. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 279. A kereszttáblás lekérdezés több oszlopfejlécet, de csak egyetlen sorfejlécet tartalmazhat. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 280. (1 pont) A több-az-egyhez kapcsolat, két tábla közötti olyan kapcsolat amelyben: a) az első tábla minden rekordjának elsődleges kulcs értékei a másik táblából több rekord kapcsolómező értékeihez

is illeszkedhetnek. b) a másik tábla minden rekordjának elsődleges kulcs értékei vagy NULL értékűek, vagy az első táblából legalább egy kapcsolómező értékeihez illeszkednek. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 281. (1 pont) Az egy-az-egyhez kapcsolat két tábla közötti olyan kapcsolat, amelyben: a) az első tábla minden rekordjának elsődleges kulcs értékei a másik táblából csak egy rekord kapcsolómező értékeihez is illeszkedhetnek. b) a másik tábla minden rekordjának elsődleges kulcsa vagy NULL értékűek, vagy az első táblából legalább egy kapcsolómező értékeihez illeszkednek. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 282. (1 pont) Az inkonzisztencia többtáblás eredményhalmazok olyan állapota, amely bármely mező frissítését lehetővé teszi még akkor is, ha ez az eredményhalmaz más rekordjait is érinti. (Pl: ha eredményhalmazt két tábla egy-a-többhöz összeillesztésével hozunk létre, és a kapcsolat

mindkét oldalán levő táblában módosítunk adatokat.) Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 283. (1 pont) Azt a lehetőséget, ha a táblák közötti kapcsolatokban hivatkozási integritás van érvényben kaszkádolt frissítésnek hívjuk. Ha módosítjuk az elsődleges tábla egy rekordját, a kapcsolódó táblában (táblákban) az összes kapcsolódó rekord azonnal módosul. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 284. (1 pont) Azt a törlési lehetőséget, ha a táblák közötti kapcsolatokban hivatkozási integritás van érvényben kaszkádolt törlésnek hívjuk. Ha töröljük az elsődleges tábla egy rekordját, a kapcsolódó táblában (táblákban) az a rekordok érintetlenül maradnak. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 285. (1 pont) A konzisztencia többtáblás eredményhalmazok olyan állapota, amely csak azon mezők frissítését teszi lehetővé, melyek rekordjaihoz az eredményhalmazban legalább egy rekord tartozik. Ha például

egy-a-többhöz illesztésével hozunk létre eredményhalmazt, akkor csak a kapcsolat "többhöz" oldalán levő táblában módosíthatunk adatokat. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 286. (1 pont) A kereszttáblás lekérdezés az adatokat táblázatkezelő formátumban szolgáltatja, azokból a mezőkből, amelyeket mint sor vagy oszlopfejléceket adtunk meg, és azokból, amelyek az összegző adatokat tartalmazzák. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 287. Karikázza be az IGAZ állítás betűjelét! (1 pont) Adatbázisunk rendezésénél mindig figyelembe kell vennünk, hogy a magyar abc-sorrend eltér a nemzetközileg használt sorrendtől. a. A fenti állítás igaz, az adatbázis-kezelők alapértelmezésben nem támogatják a magyar nyelvet. b. A fenti álltás nem igaz, a fejlett adatbázis-kezelő programok (Pl a Windows alattiak) támogatják a magyar nyelvet. c. A fenti állítás igaz, az adatbázis-kezelők egyáltalán nem támogatják a

magyar nyelvet. 288. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) Egy néhány ezer rekordot tartalmazó adattábla egy mező szerinti indexelése. a. akár néhány óráig is eltarthat b. normális esetben maximum néhány másodpercig tart c. csak két menetben oldható meg 289. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) Ha egy MEGNEVEZÉS mezőben az adatok rögzítése kis- és nagy betűkkel is történt, akkor kereséskor . a. 2-ször is kell keresnünk kell, a kis, és a nagy betűs változatra is b. a keresés megoldható egy menetben is c. ha a kis és nagybetűket szabadon váltogatták a keresés szinte reménytelen. 290. (1 pont) Mi a következő szelektálás eredményhalmaza? SELECT Max([Szállítási költség]) FROM Rendelés WHERE [Ország] = UK Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! a. az összes "UK" jelű ország szállítási költsége b. az "UK" jelű ország összes szállítási költsége c. az

"UK" jelű ország rendelései közül a legköltségesebb szállítású 291. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mi a szerepe az azonosítómezőnek? a. az egyes mezők azonosítása b. adatbázis-állományok azonosítása c. rekordok azonosítása d. a felhasználó azonosítása 292. (2 pont) Ugyanazon rendszer adatait háromféleképpen ábrázolhatjuk: 1. Egyetlen táblában: Szamla(Szamlaszam, Vevo neve, Vevo cime, Osszeg) 2. Két Táblában: Szamla(Szamlaszam, Vevo neve, Osszeg) és Vevo(Vevo neve, Vevo cime) 3. Két Táblában: Szamla(Szamlaszam, Vevokod, Osszeg) és Vevo(Vevokod, Vevo neve, Vevo cime) Melyik megoldás igényel kevesebb tárolóhelyet? Írja a sorszámot a neki megfelelő megoldás mellé! A. Ha egy vevő általában csak egyszer vásárol tőlünk: . B. Ha egyazon vevőnek általában sok számlája van: . 293. Tegyük fel, hogy a Számla tábla oszlopai a következők: SZAMLA(Szamlaszam,Vevoneve,Vevocime,Fizetendo osszeg,.) Mi

történik, ha az egyik (több számlával rendelkező) vevő elköltözik? . . (1 pont) 294. A SZAMLA(Szamlaszam,Vevokod,Osszeg,.) és VEVO(Vevokod,Vevoneve,Vevocime) táblákban melyek a A. kulcsok: B. idegen kulcsok: (3 pont) 295. (7 pont) A Rendeles(R szama,Vevokod,R osszege), R tetel(R szama,Cikkszam,Mennyiseg), Arucikk(Cikkszam,Megnevezes,Egysegar), Vevo(Vevokod,Vevoneve,Vevocime) táblákban melyek az A. egyszerű kulcsok: B. összetett kulcsok: C. idegen kulcsok: 296. Milyen típusú és hosszú mezőket tervezne az alábbi táblában? DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum be,Torzsszam,Lakcim) Mező típusa Mező hossza Nev . . Fizetes . . Datum be . . Torzsszam . . Lakcim . . (10 pont) 297. Milyen típusú és hosszú mezőket tervezne az alábbi táblában? GEPKOCSI(Tipus,Rendszam,Vasarlas,Tulaj nev,Tulaj cim) (Vasarlas: a vásárlás időpontja) Mező típusa Mező hossza Tipus . . Rendszam . . Vasarlas . . Tulaj nev . . Tulaj cim . . (10 pont) 298. Milyen típusú és

hosszú mezőket tervezne az alábbi táblában? VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Azonosito,Telefon) Mező típusa Mező hossza Utca . . Nev . . Irszam . . Varos . . Azonosito . . Telefon . . (12 pont) 299. Milyen típusú és hosszú mezőket tervezne az alábbi táblában? SZAMLAK(Szamlaszam,Keltezes,Cikkszam,Darab) Mező típusa Mező hossza Szamlaszam . . Keltezes . . Cikkszam . . Darab . . (8 pont) 300. Milyen típusú és hosszú mezőket tervezne az alábbi táblában? ARU(Megnevezes,Darab,Ar,Minimum,Cikkszam,Afa) (Minimum: a minimális készletszintet tartalmazza Afa %-ban) Mező típusa Mező hossza Megnevezes . . Darab . . Ar . . Minimum . . Cikkszam . . Afa . . (12 pont) 301. (2 pont) Egy 200 fős cégnél az alábbi adatterv alapján tartják nyilván a dolgozóik törzsadatait: Mezőnév Típus Hossz Leírás TORZSSZAM Numerikus 4 Kulcs NEV Karakteres 20 A dolgozó neve FIZETES Numerikus 8 A dolgozó havi bére BELEPES Numerikus 8 Munkaviszony kezdete NYELV Karakteres

12 Beszélt idegen nyelv megnevezése LAKCIM Karakteres 20 Melyek a fenti adatterv hiányosságai? Karikázza be a betűjeleiket! A. LAKCIM mező rövid B. NYELV mező típusa nem megfelelő C. A két idegennyelvet beszélők nyelvtudását nem tudják nyilvántartani D. Azonos nevű dolgozókat nem lehet megkülönböztetni 302. (2 pont) Egy 150 fős cégnél az alábbi adatterv alapján tartják nyilván a dolgozóik törzsadatait: Mezőnév Típus Hossz Leírás TORZSSZAM Numerikus 4 Kulcs NEV Karakteres 20 A dolgozó neve FIZETES Numerikus 8 A dolgozó havi bére BELEPES Numerikus 8 Munkaviszony kezdete NYELV Karakteres 12 Beszélt idegen nyelv megnevezése LAKCIM Karakteres 20 Melyek a fenti adatterv hiányosságai? Karikázza be a betűjeleiket! A. BELEPES mező típusa nem megfelelő B. TORZSSZAM mező típusa nem megfelelő C. LAKCIM mező túl hosszú D. Csak egy idegen nyelvet lehet nyilvántartani 303. (1 pont) Egy 150 fős cégnél az alábbi adatterv alapján tartják

nyilván a dolgozóik törzsadatait: Mezőnév Típus Hossz Leírás TORZSSZAM Numerikus 4 Kulcs NEV Karakteres 20 A dolgozó neve FIZETES Numerikus 8 A dolgozó havi bére BELEPES Numerikus 8 Munkaviszony kezdete NYELV Karakteres 12 Beszélt idegen nyelv megnevezése LAKCIM Karakteres 20 Mi a fenti adatterv hiányosságai? Karikázza be a betűjelét! A. TORZSSZAM mező hossza nem megfelelő B. A LAKCIMben ismétlődik a városnév C. FIZETES mező hossza nem megfelelő D. A nyelv megnevezések redundánsan tárolódnak 304. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mi az alábbi adatterv hiányossága? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos) SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito,Irszam) A. A SZAMLAK táblából hiányzik a város neve B. A SZAMLAK táblából hiányzik a vevő neve C. Az irányitószámot feleslegesen tároljuk a VEVOK táblában D. Az irányitószámot feleslegesen tároljuk a SZAMLAK táblában (1 pont) 305. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mi az

alábbi adatterv hiányossága? SZAMLAK(Szamlaszam,Datum, Afa) SZTETEL(Szamlaszam,Cikkszam,Ar,Darab) ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Darab,Afa) A. A számlákon nem tüntethető fel az áruk neve B. A számlákon csak az össz áfa tüntethető fel C. Redundánsan tároljuk az áruk árát D. Redundánsan tároljuk a darabszámot (1 pont) 306. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Mi az alábbi adatterv hiányossága? SZAMLAK(Szamlaszam,Datum, Afa) SZTETEL(Szamlaszam,Cikkszam,Darab) ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Darab,Afa) A. A számlákon nem tüntethető fel az áfa árunként B. A számlákon csak az össz áfa tüntethető fel C. Redundánsan tároljuk az áfát D. Redundánsan tároljuk a darabszámot (1 pont) 307. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Mi az alábbi adatterv hiányossága? SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Cikkszam,Mennyiseg) ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) A. A számlákon nem tüntethető fel az áruk neve B. A számlákon csak az össz áfa tüntethető fel

C. Egy számlán csak egy árucikk tüntethető fel D. Redundánsan tároljuk a darabszámot (1 pont) 308. (1 pont) Egy 150 fős cégnél az alábbi adatterv alapján tartják nyilván a dolgozóik törzsadatait: Mezőnév Típus Hossz Leírás TORZSSZAM Numerikus 4 Kulcs NEV Karakteres 20 A dolgozó neve FIZETES Numerikus 8 A dolgozó havi bére BELEPES Numerikus 8 Munkaviszony kezdete NYELV1 Karakteres 12 Beszélt idegen nyelv megnevezése NYELV2 Karakteres 12 Beszélt idegen nyelv megnevezése NYELV3 Karakteres 12 Beszélt idegen nyelv megnevezése LAKCIM Karakteres 20 A fenti adatterv hiányosságait soroljuk fel az alábbiakban, egyik azonban nem hiányosság, melyik ez? (Karikázza be a betűjelét!) A. Ha valaki egyetlen idegen nyelvet sem beszél sok felesleges hely foglalódik el. B. A LAKCIMben ismétlődik a városnév C. Ha valaki négy idegen nyelvet beszél a negyedik nyelvet nem lehet nyilvántartani. D. A nyelvek redundánsan tárolódnak 309. Válassza ki a

szintaktikailag helyes mezőneveket! Karikázza be soronként a megfelelő állítást! A. Teljes név helyes/téves B. Nev helyes/téves C. Születési-év helyes/téves D. nev nap helyes/téves E. =Nem helyes/téves (5 pont) 310. Válassza ki a szintaktikailag helyes mezőneveket! Karikázza be soronként a megfelelő állítást! A. Teljes nev helyes/téves B. Név helyes/téves C. Szuletes helyes/téves D. %nap helyes/téves E. Nem% helyes/téves (5 pont) 311. Válassza ki a szintaktikailag helyes mezőneveket! Karikázza be soronként a megfelelő állítást! A. Teljes-nev helyes/téves B. Név helyes/téves C. Szuletes helyes/téves D. !nap helyes/téves E. Nem helyes/téves (5 pont) 312. Válassza ki a szintaktikailag helyes mezőneveket! Karikázza be soronként a megfelelő állítást! A. Teljes név helyes/téves B. KNev helyes/téves C. Születési év helyes/téves D. !nap helyes/téves E. Nem!jo helyes/téves (5 pont) 313. Válassza ki a szintaktikailag

helyes mezőneveket! Karikázza be soronként a megfelelő állítást! A. Kereszt-nev helyes/téves B. Nem= helyes/téves C. Csalad nev helyes/téves D. =nap helyes/téves E. Csalad nev helyes/téves (5 pont) 314. (1 pont) Milyen típusú mezővel egészítené ki az alábbi táblát, ha kimutatásaiban meg kell különböztetnie a férfi és női dolgozókat? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) . 315. (1 pont) Milyen típusú mezővel egészítené ki az alábbi táblát, ha kimutatásaiban arra is szüksége van kik a megbízható vevők? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos) . 316. (1 pont) Milyen típusú mezővel egészítené ki az alábbi táblát, ha kimutatásaiban arra is szüksége van ki van-e fizetve a számla? SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito) . 317. Hogyan egészítené ki az alábbi táblát, ha kimutatásaiban arra is szüksége van ki az ügyintéző és milyen telefonszámon érhető el? VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Irszam,Varos) . . .

(2 pont) 318. Hogyan egészítené ki az alábbi táblát, ha kimutatásaiban meg kell különböztetni ki melyik osztályon dolgozik? DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum be,Nyelv kod,Lakcim) . . (1 pont) 319. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Mit nevezünk rendezési hierarchiának? A. Összetett kulcs szerinti rendezésnél a kulcsot alkotó mezők sorrendje. B. Összetett kulcs szerinti rendezésnél a kulcsot alkotó mezők fa struktúrája. C. Több szempont szerinti rendezés D. A kulcs megadásának sorrendje (1 pont) 320. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Azok a szabályok, melyeket követve a táblák között megadott hivatkozási kapcsolatok nem sérülnek új rekord felvételekor vagy régi rekord törlésekor. a. b. c. d. hivatkozási biztonság adat integritás hivatkozási integritás adatbiztonság 321. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Többtáblás

eredményhalmazok olyan állapota, amely bármely mező frissítését lehetővé teszi még akkor is ha ez az eredményhalmaz más rekordjait is érinti. (Pl: ha eredményhalmazt két tábla egy-a-többhöz összeillesztésével hozunk létre, és a kapcsolat mindkét oldalán levő táblában módosítunk adatokat.) a. b. c. d. inkonzisztencia inpertinencia impotencia interpinencia 322. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Többtáblás eredményhalmazok olyan állapota, amely csak azon mezők frissítését teszi lehetővé, melyek rekordjaihoz az eredményhalmazban csak egy rekord tartozik. Ha például egy-a-többhöz illesztésével hozunk létre eredményhalmazt, akkor csak a kapcsolat "többhöz" oldalán levő táblában módosíthatunk adatokat. a. b. c. d. határoltság konzisztencia inkonzisztencia határolt konzisztencia 323. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) A

relációs adatbázis-kezelés alapvető struktúrája: a. a tábla b. a mező c. a rekord 324. Információt (I) vagy adatot (A) takar-e a következő mondatok? Írjon utána I vagy A betűt! a. "Ez az én autóm" b. "Van egy BMW gyártmányú 323-as típusú autóm" (2 pont) 325. A következő állítások közül melyik igaz (I) illetve hamis (H)? Írjon I vagy H betűt a betűjelek mellé! a. b. c. d. (4 pont) A könyveket szövegszerűen szerkesztjük. A könyvek ismereteit szövegszerűen szerkesztjük. A könyveket nem lehet adatszerűen kezelni. Magát a könyvszöveget nem célszerű adatszerűen kezelni. 326. A következő állítások közül melyik igaz (I) illetve hamis (H)? Írjon I vagy H betűt a betűjelek mellé! (4 pont) (adat és szövegszerű ismeretkezelés) a. A szövegszerű kezelés nem alkalmas több állomány kezelésére b. A szövegszerű kezelés nem alkalmas az adatkapcsolásra c. A készletkimutatást adatszerűen érdemes

kezelni d. A múzeumi tárgyak leírására a kétféle kezelés együttese a célszerű 327. Melyik mondat rejt egyedtípust, előfordulást és halmazt? Kösse össze vonallal az összetartozókat! 1.Egyedtípus 2.Előfordulás 3.Halmaz (3 pont) a. A Forint utcai lakók nem szeretik a tököt b. Kíváncsiak vagyunk a Forint utcai lakók ismereteire. c. Tibi a Forint utcában lakik 328. (1 pont) Az egészségügyi dolgozók pótlékot kapnak. Ön miként tükrözné a pótlékra vonatkozó ismereteket? Válassza ki a legjobb megoldást a három lehetséges közül és karikázza be a betűjelét! a. egyedtípussal b. tulajdonságtípussal c. mindkettővel 329. Ön szerint melyik kitétel igaz (I) és melyik hamis (H)? Írjon I vagy H betűt a betűjelek mellé! (4 pont) a. Az relációs adatbázis a számítógépen tárolt adatok összessége b. Hanglemezeim adatait egy dBASE-állományban tartom Ez relációs adatbázis. c. Van egy HANGLEMEZ és egy KIADÓ állományom A

kettő között egy közös Kiadókód adattal tartok kapcsolatot. Ez relációs adatbázis d. Az a relációs adatbázis, amely a felhasználó számára fontos ismereteket tartalmaz. 330. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Az SQL nyelvben létezik a duplapontosságú numerikus adattípus. Az ön véleménye szerint ez a. fogalmi, b. logikai, vagy c. fizikai-tárolási szintű tényező? 331. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A SZEMÉLY állományban szerepel a nyelvtudásra vonatkozó ismétlődő csoport (nyelv, vizsgadátum, nyelvpótlék). A tervező 3 ilyen csoportot alkalmaz Véleménye szerint ez a. fogalmi, b. logikai, vagy c. fizikai szintű szerkezeti megfontolás? 332. (4 pont) A SZEMÉLY állományban szerepel a nyelvtudásra vonatkozó ismétlődő csoport (nyelv, vizsgadátum, nyelvpótlék). A tervező 3 ilyen csoportot alkalmaz Döntse el hogy az állítások közül melyik igaz (I) illetve hamis (H). Írjon I vagy H betűt a

betűjelek mellé! a. A baj az, hogy negyedeik nyelvet nem lehet megadni b. A fogalmi szintű tervben külön nyelv egyedet illene tervezni c. Ha biztos, hogy további nyelvre soha nem lesz szükség, a terv akkor sem elfogadható. d. A kezelés mindenképpen nehézkes, mert melyik csoport az angol nyelvé? 333. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A tervező meghatároz egy külön Telefonszám adattípust. Ennek tartalmát az előre elképzelt felépítés szerint validálja, de sima karakteres módon tárolja. a. Fogalmi, b. logikai, vagy c. fizikai megfontolásról van-e itt szó ? 334. (5 pont) Egy jó adatkezelő használata esetén Ön szerint az alábbi tényezők közül melyiket kell változtatni (V), melyeket esetleg (E), és melyeket nem (N), ha a Telefonszám adat méreteit egy karakterrel megnöveljük? Írja a kipontozott helyre a betűjeleket! a. b. c. d. e. . . . . . az az az az az adatot tartalmazó bemeneti képet adatot tartalmazó kimeneti képet

adatot kezelő programot adatbázis fizikai szerkezetét adatbázis logikai szerkezetét 335. (3 pont) Van egy kárrendező és egy biztosítási díjmegállapító részlegünk. Az egyik arra kíváncsi, hogy egy káreseményben milyen bajok érték az abban résztvevő kocsikat. A másik arra, hogy egy kocsit milyen károk érték és emiatt miként számolja ki a bonus/malus százalékát. Mondja meg, hogy melyik megoldás jó (J) és melyik a rossz (R) a feladat támogatására. Írja a betűjeleket a kipontozott helyekre! a. A két részlegnek nincs köze egymáshoz b. A feladatok részben közös ismeretekre támaszkodnak Legjobb lenne két részben átfedő adatszerkezetet kreálni, ügyelve arra hogy a közös KÁR egyed karbantartása egyszerre történjen meg a két részben. c. Itt csak egyetlen adatbázisnak a két nézetéről van szó 336. (1 pont) Iskolai adatbázist tervezünk - az oktató tanárokról, a tanulókról, és a bedolgozókról. Van olyan, aki a

tanárak által oktatott tantárgyakra, más a tanulók által tanulandókra, megint mások a tantárgyakhoz segédeszközöket szállítókra kíváncsiak. A tanárt a képzettséghez, a diákot a jegyekhez, a bedolgozót az eszközökhöz kötődő ismeretek jellemzik. Ezek az ismeretek kölcsönösen kizáróak (pl. a tanár nem kap jegyet) A kérdés az, hogy milyen módon lehet az egyetlen Személy egyedhez kapcsolódó különböző ismereteket mindenki részére a saját maga által igényelt módon megjeleníteni? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Három különböző Személy rekordképet kell tervezni b. A sajátos igénynek megfelelő szemléletet virtuális egyedben fejezzük ki. c. rövid programmal kell összeválogatni az ismereteket 337. (3 pont) Egy iskolában tanító tanárokról listát késztünk. Mindegyik a tanár nevét és az általa oktatott tárgyak listáját tartalmazza. Az egyiken a tanár, a másikon a tantárgy sorrendjében. A harmadik a

másodikkal azonos, de a tantárgy teljes neve helyett csak a név első x jele szerepel. Ön szerint az alábbiak közül melyik álltás igaz (I), illetve hamis (H)? Írjon I vagy H jelet a kipontozott helyekre! a. Az ANSI szerint három külső nézetet kell megadni b. Logikai szinten nézve a dolgot valójában csak két listáról van szó c. A tantárgynév eltérő hossza csak fizikai szintű változatot jelent 338. Az alábbi kitételek közül melyik igaz (I) illetve hamis (H) ? Írjon I vagy H jelet a kipontozott helyekre! (4 pont) a. Az adatmodell nem más mint a Bachman-diagram b. Az adatbázis tervét rekordképben kell megadni c. Az adatbázis tervét jó bő szövegben le kell írni, hogy a felhasználó értse. d. Lista, szűkszavú leírás és néhány áttekinthető rajz a modell veleje. 339. (3 pont) Ön szerint az alábbi állítások közül melyik igaz (I) és melyik hamis (H): Írjon I vagy H jelet a kipontozott helyekre! a. Van egy Magnószalag és

egy Hanglemez állományom Mivel mind a kettőben szerepelnek ugyanazok a zeneszámok, van egy jó adatbázisom. b. A fenti két állományomat bármikor összeválogathatom pl a "Richard" név szerint és ezzel megfelelő ismeretekhez jutok. c. A két egyedtípus belső és külső szerkezete összefügg Ha van egy külön Személy állományom, akkor abból indulva lekérdezhetem azokat a szalagokat és lemezeket, amelyeken Cliff Richard énekel. 340. (3 pont) Ön szerint milyen viszonyban állnak egymással a következő jelenségek? Hierarchikus (H), hálós (S) vagy lineáris (L) megjelölést alkalmazzon a viszony 1:N, M:N illetve 1:1 foka szerint. Írja a betűjeleket a kipontozott helyekre! a. Kocsi és CASCO- biztosítása b. Személyek és nyelvek c. Számla és azon levő tételsorok 341. (5 pont) Adott a RENDELÉS egyedtípus a Rendelésszám, -dátum és Számlaszám tulajdonságtípusokkal, valamint a SZÁMLA egyedtípus a Számlaszám és

Számlaegyenleg tulajdonságtípusokkal. Adja meg a tulajdonságok relatív és abszolút szerepeinek a párosait. Az azonosítót A, a kapcsolót K, a leírót L jelölje. Például a SZEMÉLY egyedben a Személynév szereppárosa LL lenne. Írja a betűkódokat a kipontozott helyekre! a. b. c. d. e. . . . . . RENDELÉS/Rendelésszám RENDELÉS/Rendelésdátum RENDELÉS/Számlaszám SZÁMLA/Számlaszám SZÁMLA/Számlaegyenleg 342. (1 pont) Ön szerint milyen a számla és az azon levő tételsorok közötti viszony? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. b. c. d. A számla felől kötelező, a sor felől nem az. A sor felől kötelező, a számla felől nem az. Mindkét oldalról kötelező. Mindkét oldalról opcionális. 343. (1 pont) Ön szerepeltetné-e a SZEMÉLY egyedtípusban a Képzettség tulajdonságot az alábbiak szerint? A helyes válasz sorszámát adja meg. a. Nem, mert egy személynek több képzettsége is lehet b. Ismétlődő csoporttal megoldható a

dolog c. Mindez nem probléma, ha csak a legmagasabb képzettséget veszem fel 344. (3 pont) Adott a SZÁMLA egyedtípus Számlaszám azonosítója, amely voltaképpen a Vevőkód értékéből és egy Sorszám-ból áll. Legyen kedves és adja meg a három tétel abszolút és relatív szerepjelét az azonosító (A), kulcsrész (R) és kapcsoló (K) megjelölésekkel. Például a RENDELÉSTÉTEL Rendelésszám és Cikkszám összetett azonosítójában az utóbbi jele AK lenne, mivel azonosító a CIKK egyedben, de ugyanakkor kapcsol is felé a RENDELÉSTÉTEL-ben. Írja a betűkódokat a kipontozott helyekre! a. számlaszám b. vevőkód c. sorszám 345. Az alábbiak közül melyik jó (J) és melyik rossz (R) megoldás. Van szállásköltség, napidíj és dologi költség. Írja a betűkódokat a kipontozott helyekre! (3 pont) a. KIKÜLDETÉS (Személy, Költség-1, Költség-2, Költség-3) b. KIKÜLDETÉS (Személy, Szállásköltség, Napidíj, Dologi) c.

KIKÜLDETÉS (Személy+Költségtípus, Költség) 346. (2 pont) Az alábbi két megoldás közül melyik tükrözi helyesen a fix szervezetek (S) és az egymásba fonódó projektek (P) ismereteit, ha mindkettő részeit egységnek nevezzük. Írja a betűkódokat a kipontozott helyekre! a. EGYSÉG (Egységkód,, Fölérendelt-egységkód) b. EGYSÉG (Egységkód,), KAPCSOLAT (Egységkód-1+Egységkód-2,) 347. (5 pont) Bevételi számlák nyilvántartása a feladat. A számlák többtételesek Az alábbi kitételek közül melyik igaz (I) és melyik hamis (H)? Írja a betűkódokat a kipontozott helyekre! a. A Számlatétel-érték a Mennyiség és Ár alapján származtatott adat b. A Számlatétel-értéket mindig a SZÁMLATÉTEL egyedben kell tárolni c. A Számlatétel-érték mindig a SZÁMLATÉTEL egyedet jellemzi d. Ezt az adatot sohasem kell tárolni e. A Számlaérték adatot tároljuk, ha a főnök azt gyorsan akarja visszakeresni. 348. (1 pont) Hol tárolná Ön a

szerződésekre vonatkozó Változás-oka és a Változás-dátuma adatokat, ha a változás technikai jellegű (bevitel, törlés stb.)? Számmal adja meg a helyes választ. a. Sehol A változás tényét papíron kell rögzíteni b. A SZERZŐDÉS egyedben, hiszen a változás arra vonatkozik c. Mivel több változás is vonatkozhat egy szerződésre és ez csak technikai adat, terveznék egy külön SZERZŐDÉSVÁLTOZÁS technikai egyedet. 349. Milyen problémákat fedez fel a következő adatbázisrészletben? Karikázza be a betűjelét! VEVŐ (Vevőkód, Vevőnév, Vevőcím) RENDELÉS (Rendelésszám, Rendelésdátum, Vevőkód, Vevőcím) a. b. c. d. e. látszólagos logikai átfedés rejtett logikai átfedés nyílt logikai átfedés jelsor ellentmondások logikai átfedés hiánya (1 pont) 350. Milyen problémákat fedez fel a következő adatbázisrészletben? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) VEVŐ (Vevőkód, Vevőcím) RENDELÉS (Rendelésszám,

Rendelésdátum, Vevő-megnevezés) a. b. c. d. e. logikai átfedés hiánya nyílt logikai átfedés látszólagos logikai átfedés jelsor ellentmondások fizikai átfedés 351. A nyelv háromszorosan ismétlődő tartalmú. Milyen problémákat fedez fel a következő adatbázisrészletben? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) SZEMÉLY (Törzsszám,., {Nyelvkód}) a. b. c. d. e. nyílt logikai átfedés látszólagos logikai átfedés rejtett logikai átfedés kiegyensúlyozatlanság jelsor ellentmondások 352. Hány rekord lehet maximum egy adattáblában? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. b. c. d. (1 pont) 2^10 háttértártól függően, akár több millió is kb. 100 000 max. egymillió 353. Hány mezője lehet egy adattáblának? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (1 pont) a. 16 b. 8 c. több mint 16 354. (1 pont) Helyettesítő karakterekkel nagy és kisbetűt egyaránt helyettesíthetünk. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az

állítás? 355. Információt (I) vagy adatot (A) rejtenek-e a következő mondatok: Írjon I vagy A betűt a kipontozott helyre! a. "A hőmérséklet 385 fok Celsius" b. "Hideg van" (2 pont) 356. Milyen típusú mezőt rendelne a megjegyzés rovathoz adathoz? Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! (1 pont) a. ha nem végzünk rendszeres keresést a mezőre feljegyzés (memo) típust b. jó hosszú szöveges típust c. long integer 357. Milyen típusú mezőt rendelne az Adó kulcs adathoz? Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! (1 pont) a. numerikus egész b. single c. létrehoznék egy relált táblát a létező kulcsokkal és valamilyen kis helyet foglaló kulcsmezőt kreálnék 358. Milyen típusú mezőt rendelne a Számla sorszáma adathoz, ha az következetesen sorszám szerű? Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! a. b. c. d. (1 pont) szöveges hosszú egész egész counter 359. Milyen függvény segítségével tudja a

következő műveleteket elvégezni? Írja a függvények nevét a kipontozott helyekre! 1: dátum szöveggé alakítása : . 2: egy szám egészrészének kiszámítása : . 3: szám abszolutértékének kiszámítása : . 4: dátum lekérdezése : . 5: szöveg hosszának megállapítása : . (5 pont) 360. Adatbázis-kezelő programjában melyik utasítással (vagy programmal) tud létrehozni forrásprogramot? . Hogyan lehet lefuttatni az elkészült programot? . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (2 pont) 361. Az Ön által használt adatbázis-kezelő programban, milyen függvénnyel lehet a következő műveleteket végrehajtani? a: szöveg hosszának megállapítása : . b: karakterek leválasztása balról : . c: karakterek leválasztása jobbról : . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (3 pont) 362. Mikor alkalmazzuk a ciklusokat ? Karikázza be a helyes válasz betűjelét ! a. ha két értéket akarunk összehasonlítani b. ha többirányú elágazásokat

akarunk létrehozni c. ha egy programrészt többször akarunk végrehajtani d. ha logikai műveleteket akarunk elvégezni (1 pont) 363. Milyen eszközök állnak rendelkezésére egy program megírásához, a forráskód nyomtatásához az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? Írjon egy-egy megoldást! . (2 pont) 364. (3 pont) Milyen programszerkezeteket ismer? Soroljon fel három típust! . 365. Melyek a programelágazás parancsai (vagy feltételes utasítások)? Írjon két parancsot! . (2 pont) 366. Melyek a programciklust kezdő és záró utasítások? . . (2 pont) 367. Hogyan futtathatók programok az ön által ismert adatbáziskezelő rendszerben? Írja le a parancsot! . (1 pont) 368. Milyen alakban tárolja az ön által megírt programokat az adatbáziskezelő rendszer? . . Mi történik a forráskóddal a program futása során? . (3 pont) 369. Melyik az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan utasítás, amely futás

alatt nem hajtódik végre, csak állandók, változók, felhasználó által definiált típusok és eljárások nevét, ill. adattípusát határozza meg. a. b. c. d. ugrás ciklus mentés deklaráció 370. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az összes szubrutin vagy függvény eljárás előtt található szakasz. Ez tartalmazza a felhasználó által definiált adattípusok, a globális állandók és változók megadását. a. b. c. d. információs szakasz definíciós szakasz bevezető szakasz deklarációs szakasz 371. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) A felhasználó, a programkód vagy a rendszer által előidézett esemény hatására automatikusan lefutó eljárás. a. b. c. d. menüvezérelt eljárás eseményvezérelt eljárás procedúra függvény 372. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan eljárás, amely értéket

ad vissza. a. b. c. d. függvény procedúra programrész ciklus 373. (1 pont) Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Olyan hiba, amely csak az alkalmazás futása alatt derül ki. a. b. c. d. Run Time Error szintaktikai hiba kifejezés hiba futás idejű hiba 374. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan kifejezés, amelyet a program kiértékel majd az adott értékkel összehasonlít. Ha a feltétel teljesül egy vagy több meghatározott utasítás hajtódik végre. a. b. c. d. ugrás validitás feltételes kifejezés érvényesség 375. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan szó, amely a programnyelvben szerepel, és változónévként nem használható. a. b. c. d. dupla szó foglalt szó egyedi szó kiemelt szó 376. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan váltózó, amely egy

adatbázis minden moduljában és azon belül minden eljárásban látható. a. b. c. d. helyi változó foglalt változó konstans globális változó 377. (1 pont) Az alábbiak közül melyikre jellemző, hogy eredménye igaz vagy hamis? Karikázza be a betűjelét! a. hosszvizsgálat b. logikai kifejezés c. függvényérték 378. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Operátorok, konkrét értékek, állandók, függvények valamint mezők olyan kombinációja, amely egyetlen értéket ad eredményül. a. objektum b. kifejezés c. függvény 379. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan programozási hiba, amelynek következtében a programnak helytelen eredménye lesz, vagy a program lefutása megszakad. Okozhatják érvénytelen vagy megegyező változónevek, változótípusok végtelen ciklusok, tömbök stb. a. szemantikai hiba b. szintaktikai hiba c. logikai hiba 380. Melyik

illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet feladatok automatizálására használnak. a. makró b. mikró c. szubrutin 381. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Egy egységben tárolt deklarációk utasítások és eljárások közös neve. a. lista b. modul c. deklaráció 382. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Ablakok vagy űrlapok olyan típusa, amelyen addig marad a fókusz, amíg be nem zárjuk. a. b. c. d. inmoduláris inmodális modális moduláris 383. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Átadandó információ. Pl hogy a művelet melyik objektumra működjön vagy speciális feltételkód, amely mellett a művelet végrehajtódik. a. műveleti változó b. művelet argumentum c. műveleti sorrend 384. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be

a betűjelét! (1 pont) Egy eseményvezérelt eljárás közvetlenül vagy közvetve önmagát hívja. a. kurzív esemény b. dekurzív esemény c. rekurzív esemény 385. (1 pont) Melyik NEM illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! Kifejezés, amelynek végértéke szám: a. trim b. val c. count 386. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) A kód vagy kifejezés nyelvtani szerkezetének hibája. a. szintaktikai hiba b. szemantikai hiba c. logikai hiba 387. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Az a rögzített formula, ahogy utasítások vagy kifejezések foglalt szavait, változóit, illetve állandóit meg kell adnunk. a. b. c. d. ANSI 582 szintaxis ISO 9001 protaxis 388. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan eljárás, amely valamilyen műveletet hajt végre és nem ad vissza értéket. a. függvény eljárás b.

szubrutin eljárás 389. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Szintaktikailag helyesen megadott kifejezés, amely adott műveletet, deklarációt vagy definíciót tartalmazhat. a. parancs b. függvény c. utasítás 390. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Memóriaterület, melyben olyan adatokat tárolunk melyek a program futása alatt megváltozhatnak. Hogyan nevezzük ezt? a. swap terület b. konstans terület c. változó terület 391. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Olyan protokoll, amely leírja az objektumok csatolását vagy beágyazását valamilyen fájlba (pl. MS Access űrlapba vagy jelentésre) a. OLE b. ELO c. LEO 392. Melyik a kakukktojás? Karikázza be a megoldás betűjelét! a. b. c. d. "x" "+" "-" "<" 393. Melyik a kakukktojás? Karikázza be a megoldás betűjelét! a. b. c.

d. e. A igaz igaz igaz hamis hamis B igaz hamis NULL igaz hamis A igaz igaz igaz hamis hamis B igaz hamis NULL igaz hamis (1 pont) E igaz hamis NULL hamis igaz 397. A OR B = E. Karikázza be az IGAZ sor betűjelét! a. b. c. d. e. (1 pont) "And" "Int" "Or" "Not" egyik sem kakukktojás 396. A AND B = E. Karikázza be a HAMIS sor betűjelét! a. b. c. d. e. (1 pont) "<" "=" "&" "<=" egyik sem kakukktojás 395. Melyik a kakukktojás? Karikázza be a megoldás betűjelét! a. b. c. d. e. (1 pont) "/" "<" "=" "<>" egyik sem kakukktojás 394. Melyik a kakukktojás? Karikázza be a megoldás betűjelét! a. b. c. d. e. (1 pont) E igaz hamis NULL hamis igaz (1 pont) 398. A XOR B = E. Karikázza be a HAMIS sor betűjelét! A igaz igaz hamis hamis a. b. c. d. B igaz hamis hamis (1 pont) E igaz hamis igaz hamis hamis 399. A OR B =

E. Karikázza be az IGAZ sor betűjelét! A igaz igaz igaz hamis hamis a. b. c. d. e. B igaz hamis NULL hamis (1 pont) E igaz hamis NULL igaz igaz hamis 400. Melyik logikai operátor igazságtáblázata az alábbi? Karikázza be a betűjelét! A igaz igaz igaz hamis hamis a. b. c. d. e. B igaz hamis NULL hamis Eredmény igaz hamis NULL igaz hamis hamis XOR OR AND IMP NOT 401. Melyik logikai operátor igazságtáblázata az alábbi? Karikázza be a betűjelét! A I I H H a. b. c. d. e. (1 pont) XOR OR AND EQV NOT B I H I H Eredmény I H H I (1 pont) 402. Melyik logikai operátor igazságtáblázata az alábbi? Karikázza be a betűjelét! A I I H H a. b. c. d. e. B I H I H Eredmény I H I I XOR OR IMP EQV NOT 403. Melyik logikai operátor igazságtáblázata az alábbi? Karikázza be a betűjelét! A I I H H a. b. c. d. e. (1 pont) B I H I H (1 pont) Eredmény H I I H XOR OR IMP EQV NOT 404. (1 pont) Az adatok bevitelénél kivédhetetlen, hogy az

adatrögzítő egy szám típusú mező gépelésekor bevigyen egy alfabetikus karaktert, ezért a felhasználókat erre a hibaforrásra figyelmeztetni kell. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 405. (1 pont) Az megoldható feladat, (programozástechnikailag) hogy az adatrögzítő a telefonszámokat mindig olyan formátumban, tagolva vigye fel, mint ahogy azt mi szeretnénk. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 406. Az programozástechnikailag megoldhatatlan, hogy egy dátum adat felvitelekor csak olyan napot rögzíthessenek pl. mely időpont 94 december és a mai dátum közé eső péntek. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 407. Egy Validációs kifejezésben változóként csak az ellenőrzött mező szerepelhet. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 408. (1 pont) Egy Validációs kifejezésben nem hivatkozhatunk egy másik adattábla mezőire. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? 409. Validációs kifejezés nem tartalmazhat

matematikai műveleteket. Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 410. (2 pont) A keresés során helyettesítő karaktereket használt. A megadott feltétel alapján karikázza be, hogy miket találhatott. "f*ás" a. b. c. d. firkász falazás fogadás futásom 411. (2 pont) A keresés során helyettesítő karaktereket használt. A megadott feltétel alapján karikázza be, hogy miket találhatott. "f*ás" a. b. c. d. firkász falazás fogadás futásom 412. (1 pont) Elérhető-e az, hogy adatbevitelkor a rögzítő a Város mezőt csak nagy betűvel kezdődő és kicsivel folytatott formátumban vigye fel? Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! a. igen, egy megfelelően kialakított bemeneti maszkkal b. nem, vagy kis betű vagy nagy betű c. ez alapértelmezés 413. (1 pont) Elérhető-e az, hogy adatbevitelkor az adatrögzítő mindenféleképpen kitöltsön egy mezőt? Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! a. igen b. nem c.

mindig minden mezőt ki kell tölteni 414. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! A SUM() (összegző) függvény . a. mindig a tábla összes rekordjára végzi el az összegzést b. mindig az éppen aktuális rekordkészletre (szűrés!) végzi el az összegzést. c. a paraméterben meghatározott rekordok összegét adja (1 pont) 415. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) A COUNT() (számláló) függvény . a. mindig a tábla összes rekordjának számát adja b. mindig az éppen aktuális rekordkészletre (szűrés!) végzi el az számlálást. c. a paraméterben meghatározott rekordok számát adja 416. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! Az Avg() (átlag) függvény . a. mindig a tábla összes rekordjához tartozó mező átlagát adja b. a paraméterben meghatározott rekordokhoz tartozó átlagot adja c. mindig az éppen aktuális rekordkészlethez (szűrés!) végzi el az átlagszámítást. Elérhető maximális pontszám: 770

pont (1 pont) MEGOLDÁSOK 1. I, H, I (3 pont) 2. rekordnak mezőnek (2 pont) 3. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 4. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (2 pont) 5. AND ; OR ; NOT (3 pont) 6. bekezdés (1 pont) 7. .AND, OR, NOT (3 pont) 8. +,-,*,/ (4 pont) 9. +,- (2 pont) 10. <,>,=,<>,#,$ (5 pont) 11. A. B. C. D. E. (5 pont) 5. 2. 3. 1. 4. 12. C. azaz a táblák az oszlopok (tulajdonságok) értelmezési tartományai (lehetséges értékeik halmazai) Descartes-szorzatának részhalmazai (1 pont) 13. C. Havi bérelszámolás D. Telefonkönyv készítés F. Termelésirányítás G. Raktárkészlet követése (4 pont) 14. Hierarchikus, hálós, relációs (3 pont) 15. Táblázatban ábrázolja az adatokat. Egy oszlopban azonos típusú adatok lehetnek Egy táblában nem lehet két azonos nevű oszlop Oszlopok és sorok sorrendjére érzéketlen A táblák közötti relációk kapcsolómezőkön át

valósíthatók meg. (5 pont) 16. (8 pont) Az adatbázis szerkezet kialakítása és karbantartása: Adatbázis, táblák, indexek létrehozása, törlése táblák bővítése oszlopokkal, oszlopok elhagyása, oszlopok jellemzőinek módosítása A táblák sorainak módosítása, sorok beillesztése, törlése Lekérdezések, rendezések, válogatások, keresések összekapcsolással 17. ORACLE, INGRES, SQLBase (GUPTA), FOXPRO, dBASE V, ACCESS, VISUAL OBJECT, SYBASE (3 pont) 18. Képernyőformátum generátor. (1 pont) 19. Képernyőformátum generátor. (1 pont) 20. Listaformátum (REPORT) Képernyőformátum (SCREEN) Cimkeformátum (LABEL) (3 pont) 21. REPORT GENERATOR (1 pont) 22. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben LIST TO PRINT vagy REPORT FORMAT <név> TO PRINT 23. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben EXCEL felismeri a DBF file formátumot. 24. (1 pont)

Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Installáló lemezkészletről az 1. számú lemezről el kell indítani az INSTALL nevű programot. 25. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben AUTOEXEC.BAT PATH parancsban megadni a programkönyvtár elérési utját CONFIG.SYS FILES és BUFFERS megfelelő beállítása (min 20) 26. a. (1 pont) 27. b. (1 pont) 28. c. (1 pont) 29. b. c (2 pont) 30. b. (1 pont) 31. c. (1 pont) 32. c. (1 pont) 33. b. (1 pont) 34. b. (1 pont) 35. a. (1 pont) 36. b. c (2 pont) 37. b. (1 pont) 38. b. (1 pont) 39. igaz. (1 pont) 40. c. (1 pont) 41. a. b c (3 pont) 42. c. (1 pont) 43. szöveges ; numerikus ; dátum ; logikai ; memo (5 pont) 44. C: karakteres N: szám D: dátum L: logikai M: memo (5 pont) 45. két nyolc memo (3 pont) 46. a.; c; f (3 pont) 47. Dátum típusú mezők egymásból kivonhatók Dátum típusú mezőhöz

hozzáadható/kivonható numerikus típusú adat (2 pont) 48. (4 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Karakter,Numerikus,Dátum, Logikai,Memo 49. (4 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben B. Memo C. Numeric D. Float E. Date 50. (9 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben A Törzsszám 1 vagy 3 Karakteres vagy Numerikus B Ár 3 Numerikus C Osztály kód 1 vagy 3 Karakteres vagy Numerikus D Születési idő 2 Dátum E Áltag kereset 3 Numerikus F Nem 4 vagy 1 Logikai vagy Karakteres 51. (6 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben A Azonosító 1 vagy 3 Karakteres vagy B 255 jelnél hosszabb megjegyzés 5 Memo C Név 1 Karakteres D Fizetési határidő 3 Numerikus E Mennyiség 3 Numerikus 52. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben C. Numeric D. Float F. Character 53. (2 pont)

Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben C. Numeric D. Float 54. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Azonos nevű kapcsolómező a két állományban kapcsoló mező szerinti index a kapcsolt állományban 55. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Első értékadáskor pl. ber=5600 56. b., d (2 pont) 57. a. (1 pont) 58. a., b (2 pont) 59. b. d (2 pont) 60. b. c (2 pont) 61. b. c (2 pont) 62. a. (1 pont) 63. c. (1 pont) 64. c. (1 pont) 65. a. c (2 pont) 66. c. (1 pont) 67. c. (1 pont) 68. c. (1 pont) 69. b. (1 pont) 70. b. (1 pont) 71. a. (1 pont) 72. c. (1 pont) 73. b. (1 pont) 74. b. (1 pont) 75. d. (1 pont) 76. b. (1 pont) 77. a. (1 pont) 78. b. (1 pont) 79. d. (1 pont) 80. a. (1 pont) 81. hamis (1 pont) 82. igaz (1 pont) 83. igaz (1 pont) 84. hamis (1 pont) 85. c. (1 pont) 86. a. (1 pont) 87.

Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 88. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. a: b: c: (3 pont) 89. H ; I ; I (3 pont) 90. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Hogyan hozható létre egy adatállomány? CREATE <állománynév> Mező- név(szabályok), típus, hossz megadása 91. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE <állománynév> 92. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE 93. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE <állománynév> MODIFY STRUCTURE 94. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE <állománynév> DISPLAY/LIST STRUCTURE 95. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Új munkaterületeket kell választani nyitás előtt: SELECT

paranccsal 96. (2 pont) Igen. File megnyitása után szerkezet módosítással Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE <file név> MODIFY STRUCTURE 97. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Direkt konverzió nincs, de nincs is rá szükség hiszen az EXCEL külső fileként tud kezelni DBF formátumú file-okat. Kerülő úton a WKS formátumú file-okon át: A megnyitott adatbázis EXPORT vagy COPY paranccsal LOTUS 1-2-3 formátumú file-lá alakítható ezt pedig az EXCEL felismeri és konvertálja saját formátumú XLS file-lá. 98. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Direkt konverzió nincs, de nincs is rá szükség hiszen a WORD for WINDOWS külső file-ként tud kezelni DBF formátumú file-okat. Kerülő úton a ASCII formátumú file-okon át: A megnyitott adatbázis EXPORT vagy COPY paranccsal DELIMITED WITH "," formátummal. Ezt a

file-t a WORD for WINDOWS át tudja konvertálni saját táblázattá. 99. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Igen,a megnyitott adatbázis EXPORT vagy COPY paranccsal TYPE DELIMITED ASCII file-t hoz létre. 100. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben DOS COPY paranccsal lemásoljuk legalább a *.DBF és *.MDX file-okat 101. c. (1 pont) 102. b. (1 pont) 103. b. (1 pont) 104. a. (1 pont) 105. b. (1 pont) 106. b. (1 pont) 107. d. (1 pont) 108. K, K, F, K (4 pont) 109. b. (1 pont) 110. c. (1 pont) 111. b. (1 pont) 112. H, H, H (3 pont) 113. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 114. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 115. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben APPEND [BLANK] BROWSE EDIT 116. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben BROWSE

EDIT REPLACE 117. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL ar WITH ar*1.08 USE 118. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL ar WITH ar*1.16 USE 119. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL afa WITH afa+2 USE 120. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo REPLACE ALL fizetes WITH fizetes*1.1 USE 121. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben: USE dolgozo REPLACE ALL telefon with "3"+ltrim(telefon) USE (Ha a telefon mező elég hosszú, ha nem, előzőleg strúktúra módosítást kell végrehajtani) 122. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL minkeszlet WITH minkeszlet+100 FOR upper(egyseg)="DB" USE 123. (1 pont)

Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL minkeszlet WITH minkeszlet+100 FOR upper(egyseg)="KG" USE 124. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL minKeszlet WITH minKeszlet+100 FOR upper(egyseg)="M" USE 125. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE szamlak REPLACE ALL atutalas WITH .T USE 126. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE vevok REPLACE ALL megbiz WITH .T FOR osszeg > 1000000 USE 127. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL afa WITH afa+4 FOR afa < 10 USE 128. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru REPLACE ALL afa WITH 10 FOR afa < 10 USE 129. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben

USE aru REPLACE ALL afa WITH 12 FOR afa = 9 USE 130. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben DELETE [FOR <feltétel>][WHILE <feltétel>] törlésre jelöli az aktuális/vagy a feltételnek eleget tevő rekordo(ka)t PACK törli véglegesen ZAP minden rekordot töröl 131. Két tizedesjegy és csak pozitív érték lehet. Pl dBASE IV-ben: Numerikus mező: PICTURE "9999999.99" Alsó határ megadása: RANGE 1 (2 pont) 132. (2 pont) Kétszámjegyű egész érték,a törvényben megszabott határok közé esik. Pl. dBASE IV-ben Numerikus mező: PICTURE "99" Értéktartomány megadása: RANGE 10,25 133. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Multiple choice: PICTURE "@M Képernyő, Nyomtató" 134. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Multiple choice: PICTURE "@M IGEN, NEM" 135. (1 pont) Értelemszerűen a

tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Értéktartomány megadása: RANGE 1500,4000 136. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Értéktartomány megadása: RANGE 32,40 137. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Értéktartomány megadása: RANGE 23000,40000 138. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Felső határ megadása: RANGE ,40000 139. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Felső határ megadása: RANGE ,10000 140. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Multiple choice: PICTURE "@M Férfi, Nő " 141. c. (1 pont) 142. a. c (2 pont) 143. a. d (2 pont) 144. c. (1 pont) 145. igaz (1 pont) 146. c. (1 pont) 147. b. (1 pont) 148. a. (1 pont) 149. azonosító kapcsoló (2 pont) 150. 1: a 2: b ; c ; d (4 pont) 151.

indexállományt fizikai (2 pont) 152. c. (1 pont) 153. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 154. a. (1 pont) 155. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 156. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 157. Indexelés Léptetés Beszúrás (3 pont) ---> Logikai rendezés ---> A rekordmutató új rekordra állítása ---> Új rekord bevitele 158. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben LIST egyszerre több rekord DISPLAY 1 rekord a képernyőn 159. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE <file név> LIST FOR <feltétel> 160. Két tábla egyidejű megnyitása Kapcsoló mező egyezési feltételének meghatározása (Ha dBASE IV mezőnevek egyezése, megfelelő indextag masterindexé tétele) (1 pont) 161. A. Torzsszam vagy Szigszam B. Rendszam C. Szamlaszam (3 pont) 162. A.Torzsszam B.Rendszam

C.Azonosito (3 pont) 163. A.Azonosito B.Szamlaszam C.Cikkszam (3 pont) 164. A. Azonosito B. Kod C. Cikkszam (3 pont) 165. (3 pont) A. Szamlaszam vagy Datum és Vevokod együtt ha egy nap csak egyszer vásárolnak a vevők B. Szigszam C. Nyelv kod 166. A. Okod B. Azonosito C. Azonosito és Honap együtt (3 pont) 167. A. Torzsszam B. Nyelv kod C. Torzsszam és Nyelv kod együtt (3 pont) 168. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SKIP [<n>] GO TOP/BOTTOM/<n> 169. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST nev,fizetes 170. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST nev,lakcim 171. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST torzsszam,nev,fizetes 172. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST

nev,fizetes FOR fizetes > 30000 173. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozok LIST nev, int((date()-datum be)/365) FOR date()-datum be>3*365 174. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST rtrim(Vez Nev)+" "+Ker Nev,fizetes*1.1 175. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST rtrim(Vez Nev)+" "+Ker Nev,fizetes*0.3 176. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru LIST megnevezes,ar*1.1 177. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru LIST cikkszam,megnevezes,ar*keszlet 178. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru LIST megnevezes,ar*1.16 179. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru LIST

cikkszam,megnevezes,ar*(1+afa/100) 180. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo INDEX ON str(oszt kod)+nev TAG onev 181. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE vevok INDEX ON varos+nev TAG vnev 182. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE szamlak INDEX ON azonosito+dtos(datum) TAG azdat 183. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE szamlak INDEX ON azonosito+str(szamlaszam) TAG asz 184. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE aru INDEX ON str(afa)+megnevezes 185. (1 pont) Rendezni vezetéknév és ezen belül keresztnév szerint Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SORT vagy INDEX ON és SET ORDER TO 186. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE

<állománynév> INDEX ON <kulcskifejezés> TAG <tagnév> 187. Indextáblákkal gyorsíthatóak a keresések és rendezések. (1 pont) 188. Részlegen belül leltári szám szerint. (1 pont) 189. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben LOCATE FOR <feltétel> CONTINUE SEEK vagy FIND 190. (1 pont) Rendezni bér szerint csökkenő sorrendben. Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben GO TOP LIST <mezőlista> NEXT 10 191. (1 pont) Rendezni bér szerint növekvő sorrendben. Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben GO TOP LIST <mezőlista> NEXT 10 192. (1 pont) Rendezni ár szerint csökkenő sorrendben. Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben GO TOP LIST <mezőlisa> NEXT 20 193. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Rendezni ár szerint növekvő sorrendben.

GO TOP LIST <mezőlista> NEXT 5 194. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben Rendezni születési dátum szerint növekvő sorrendben. GO TOP LIST <mezőlisa> NEXT 20 195. A. Vevo Vevokod, Szamla Szamlaszam oszlopára B. Szamla Vevokod oszlopára C. Vevo Vevo neve oszlopára (4 pont) 196. (4 pont) A. lassítja B. gyorsítja, ha indexelt oszlop szerint rendezünk, vagy aszerint kapcsoljuk össze másik táblával. C. lassítja, ha az indexben részt vevő oszlop értékét (is) módosítjuk D. lassítja 197. A. gyorsítja a 4 és 2 index (2 pont) B. független a felsorolt indexektől (1 pont) C. lassítja a 3 és 4 index (2 pont) (5 pont) 198. A. gyorsítja a 4 index (1 pont) B. gyorsítja az 1 és 3 index (2 pont) C. független a felsorolt indexektől (1 pont) (4 pont) 199. A. független a felsorolt indexektől (1 pont) B. gyorsítja a 4 és 2 index (2 pont) C. lassítja a 4 index (1 pont) (4 pont) 200. A. gyorsítja a 3

index (1 pont) B. gyorsítja a 4 és 2 index (2 pont) C. független a felsorolt indexektől (1 pont) (4 pont) 201. A. gyorsítja a 2 index B. független a felsorolt indexektől C. lassítja az 1 index (3 pont) 202. A. gyorsítja a 4 index B. független a felsorolt indexektől C. lassítja a 2 index (3 pont) 203. A. gyorsítja a 2 index (1 pont) B. gyorsítja az 1 index (1 pont) C. lassítja az 1 és 2 index (2 pont) (4 pont) 204. A. gyorsítja a 2 index (1 pont) B. gyorsítja az 1 index (1 pont) C. lassítja a 3 és 4 index (2 pont) (4 pont) 205. A. gyorsítja a 2 és 3 index (2 pont) B. független a felsorolt indexektől (1 pont) C. lassítja az 1 és 2 index (2 pont) (5 pont) 206. A. gyorsítja a 2 index (1 pont) B. gyorsítja a 3 index (1 pont) C. lassítja az 1 és 2 index (2 pont) (4 pont) 207. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben use dolgozo index on oszt kod+nev tag onev list oszt kod,nev 208. (4 pont)

Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo INDEX ON oszt kod TAG oszt kod (1 pont) Report form létrehozása: CREATE REPORT FORM atlag ezen belül egy GROUP BAND megnyitása oszt kod szerint, itt az oszt kod megjelenítése GROUP SUMMARY BAND -ben AVG(fizetes) (2 pont) feltüntetése REPORT FORM atlag (1 pont) 209. (4 pont) USE dolgozo INDEX ON oszt kod TAG oszt kod (1 pont) Report form létrehozása: CREATE REPORT FORM letszam ezen belül egy GROUP BAND megnyitása oszt kod szerint, itt az oszt kod megjelenítése GROUP SUMMARY BAND -ben COUNT(torzsszam) feltüntetése (2 pont) REPORT FORM letszam (1 pont) 210. (4 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo INDEX ON oszt kod TAG oszt kod (1 pont) Report form létrehozása: CREATE REPORT FORM osszesit ezen belül egy GROUP BAND megnyitása oszt kod szerint, itt az oszt kod megjelenítése GROUP SUMMARY BAND -ben SUM(fizetes) feltüntetése (2

pont) REPORT FORM osszesit (1 pont) 211. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben USE dolgozo LIST nev FOR len(trim(nev))=0 (Ha a tanult adatbáziskezelő megkülönbözteti a null-értéket, azt kell használni!) 212. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE tulajok ORDER tulaj kod SELECT 1 (1 pont) USE gepkocsi SET RELATION TO tulaj kod INTO tulajok (1 pont) LIST 2->Tulaj nev,tipus (1 pont) 213. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE nyelv ORDER nyelv kod (1 pont) SELECT 1 USE dolgozo (1 pont) SET RELATION TO nyelv kod INTO nyelv LIST nev, 2-> megnevezes (1 pont) 214. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE beosztas ORDER beoszt kod (1 pont) SELECT 1 USE dolgozo (1 pont) SET RELATION TO beoszt kod INTO beosztas LIST nev, 2-> megnevezes (1 pont) 215. (3 pont)

Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE vevok ORDER azonosito (1 pont) SELECT 1 USE szamlak ORDER azonosito (1 pont) SET RELATION TO azonosito INTO vevok LIST 2-> nev, osszeg (1 pont) 216. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE aru ORDER cikkszam SELECT 1 (1 pont) USE szamlak SET RELATION TO cikkszam INTO aru (1 pont) LIST 2-> megnevezes, szamlaszam (1 pont) 217. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE aru ORDER cikkszam (1 pont) SELECT 1 USE szamlak (1 pont) SET RELATION TO cikkszam INTO aru LIST szamlaszam, (2-> ar)*darab (1 pont) 218. (4 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE aru ORDER cikkszam SELECT 1 (1 pont) USE szamlak SET RELATION TO cikkszam INTO aru (1 pont) SET FIELDS TO szamlaszam, darab,aru-> ar,aru-> afa (1 pont) LIST

szamlaszam,ar*darab(1+AFA/100) (1 pont) 219. (4 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE aru ORDER cikkszam SELECT 1 (1 pont) USE szamlak SET RELATION TO cikkszam INTO aru (1 pont) SET FIELDS TO szamlaszam, datum,aru-> ar,aru-> afa (1 pont) LIST szamlaszam,datum,ar*darabafa/100 (1 pont) 220. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE vevok ORDER azonosito SELECT 1 (1 pont) USE szamlak ORDER azonosito SET RELATION TO azonosito INTO vevok (1 pont) LIST vevok-> nev,befizetes (1 pont) 221. (3 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SELECT 2 USE vevok ORDER azonosito SELECT 1 (1 pont) USE szamlak ORDER azonosito SET RELATION TO azonosito INTO vevok (1 pont) LIST vevok->nev,vevok->irszam,vevok->varos,vevok->utca,tartozas (1 pont) 222. B. Nézetek létrehozásával a egyszerűsíthetők. több táblából történő

lekérdezések 223. B. Filter alkalmazásával C. Nézet létrehozásával (1 pont) (2 pont) 224. (2 pont) C. Egy nézetbe foglalt táblák bármely oszlopa szerepelhet a nézetben D. Egy nézetbe foglalt táblák oszlopai nem szerepelhetnek azonos névvel a nézetben. 225. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben SET FIELDS TO <kifejezéslista> 226. Indextáblák(állományok) létrehozásával. (1 pont) 227. d. (1 pont) 228. a. (1 pont) 229. c. (1 pont) 230. d. (1 pont) 231. b. (1 pont) 232. a. (1 pont) 233. b. (1 pont) 234. b. (1 pont) 235. a. (1 pont) 236. c. (1 pont) 237. a. (1 pont) 238. a. (1 pont) 239. b. (1 pont) 240. c. (1 pont) 241. b. (1 pont) 242. b. (1 pont) 243. b. (1 pont) 244. b. (1 pont) 245. b. (1 pont) 246. a. (1 pont) 247. c. (1 pont) 248. a. (1 pont) 249. b. (1 pont) 250. H, I, I (3 pont) 251. c. (1 pont) 252. d. (1 pont) 253. I, I, H (3 pont) 254. b. (1

pont) 255. hamis (1 pont) 256. c. (1 pont) 257. hamis (1 pont) 258. hamis (1 pont) 259. igaz (1 pont) 260. igaz (1 pont) 261. hamis (1 pont) 262. igaz (1 pont) 263. hamis (1 pont) 264. hamis (1 pont) 265. a. (1 pont) 266. b. (1 pont) 267. a. (1 pont) 268. c. (1 pont) 269. b. c (2 pont) 270. a. b (1 pont) 271. b. (1 pont) 272. igaz (1 pont) 273. hamis (1 pont) 274. hamis (1 pont) 275. a. b (2 pont) 276. igaz (1 pont) 277. igaz (1 pont) 278. igaz (1 pont) 279. hamis (1 pont) 280. hamis (1 pont) 281. hamis (1 pont) 282. igaz (1 pont) 283. igaz (1 pont) 284. hamis (1 pont) 285. hamis (1 pont) 286. igaz (1 pont) 287. b. (1 pont) 288. b. (1 pont) 289. b. (1 pont) 290. c. (1 pont) 291. c. (1 pont) 292. A. esetben 1 B. esetben 3 (2 pont) 293. A Vevő címét mindegyik hozzá tartozó sorban meg kell változtatni (ami felesleges többletmunkát jelent a felhasználónak vagy jobb esetben a programozónak és

később a rendszernek), ha ezt elmulasztjuk, ugyanaz a vevő különböző címekkel szerepel. (1 pont) 294. A. VEVO kulcsa Vevokod, SZAMLA kulcsa Szamlaszam B. SZAMLA táblában Vevokod idegen kulcs (3 pont) 295. A. Vevo kulcsa Vevokod, Rendeles kulcsa R szama, Arucikk kulcsa Cikkszam egyszerű kulcsok B. R tetel kulcsa összetett: R szama,Cikkszam C. R tetel táblában R szama és Cikkszam Rendeles táblában Vevokod idegen kulcs (7 pont) 296. Nev Fizetes Datum be Torzsszam Lakcim Karakteres Numerikus Dátum Numerikus vagy Karakteres Karakteres (10 pont) 297. Tipus Rendszam Vasarlas Tulaj nev Tulaj cim Karakteres Karakteres Datum Karakteres Karakteres 298. Utca Nev Irszam Varos Azonosito Telefon Karakteres Karakteres Numerikus Karakteres Numerikus/Karakteres Karakteres min min 4 min min min 299. Szamlaszam Keltezes Cikkszám Darab Numerikus/Karakteres Dátum Numerikus/Karakteres Numerikus min 6 jegyű implicit áruk számától függően min 6 min 5 jegyű 300.

Megnevezes Darab Ar Minimum Cikkszám Afa Karakteres Numerikus Numerikus Numerikus Numerikus/Karakteres Numerikus min 15 min 5 jegyű min 6 egész 2 tizedes min 5 jegyű áruk számától függően min 6 2 20 vagy nagyobb 7 egész vagy nagyobb implicit Létszámtól függő 30 vagy nagyobb (10 pont) min 8 min 6 implicit min 20 min 30 (12 pont) 20 20 15 4 7 max 15 (8 pont) (12 pont) 301. (2 pont) A. LAKCIM mező rövid C. A két idegennyelvet beszélők nyelvtudását nem tudják nyilvántartani 302. A. BELEPES mező típusa nem megfelelő D. Csak egy idegen nyelvet lehet nyilvántartani (2 pont) 303. D. A nyelv megnevezések redundánsan tárolódnak (1 pont) 304. D. Az irányitószámot feleslegesen tároljuk a SZAMLAK táblában (1 pont) 305. C. Redundánsan tároljuk az áruk árát (1 pont) 306. C. Redundánsan tároljuk az áfát (1 pont) 307. C. Egy számlán csak egy árucikk tüntethető fel (1 pont) 308. B. (1 pont) 309. (5 pont) Értelemszerűen a

tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben A. Teljes név téves B. Nev helyes C. Születési-év téves D. nev nap helyes E. =Nem téves 310. A. Teljes nev B. Név C. Szuletes D. %nap E. Nem% 311. A. Teljes-nev B. Név C. Szuletes D. !nap E. Nem (5 pont) helyes téves helyes téves téves (5 pont) téves téves helyes téves helyes 312. A. Teljes név B. Knev C. Születési év D. !nap E. Nem!jo téves helyes téves téves téves (5 pont) 313. A. Kereszt-nev B. Nem= C. Csalad nev D. =nap E. Csalad nev téves téves helyes téves téves (5 pont) 314. Egy logikai típusú mezővel. (1 pont) 315. Egy logikai típusú mezővel. (1 pont) 316. Egy logikai típusú mezővel. (1 pont) 317. Két új mezővel egészítjük ki a táblát: UGYINTEZO karakteres 20 hosszú mező az ügyintéző nevével és TELEFON karakteres 15 hosszú mező a telefonszámmal (2 pont) 318. (1 pont) Egy új karakter típusú mező, mely az osztály nevét tartalmazza (ha kevés az

osztály) Egy új tábla, mely tartalmazza az osztályok nevét és egyértelmű azonosítóját (pl. kod) valamint a DOLGOZO tábla bővítése az osztály kódjával a kapcsolat megteremtéséhez. 319. A. Összetett kulcs szerinti rendezésnél a kulcsot alkotó mezők sorrendje (1 pont) 320. c. (1 pont) 321. a. (1 pont) 322. b. (1 pont) 323. a. (1 pont) 324. I, A. (2 pont) 325. I, H, H, I (4 pont) 326. H, I, I, I (4 pont) 327. 1-b, 2-c, 3-a (3 pont) 328. c. (1 pont) 329. H, H, I, H (4 pont) 330. c. (1 pont) 331. b. (1 pont) 332. I, I, H, I (4 pont) 333. c. (1 pont) 334. V, E, N, V, N (5 pont) 335. R, R, J (3 pont) 336. b. (1 pont) 337. I, H, I (3 pont) 338. H, H, H, I (4 pont) 339. H, H, I (3 pont) 340. L, S, H (3 pont) 341. AA, LL, AK, AA, LL (5 pont) 342. c. (1 pont) 343. a. (1 pont) 344. AA, AK, RR (3 pont) 345. R, J, J (3 pont) 346. S, P (2 pont) 347. I, H, I, I, H (5 pont) 348. c. (1 pont) 349. c. (1 pont) 350. a.

(1 pont) 351. c. (1 pont) 352. b. (1 pont) 353. c. (1 pont) 354. igaz (1 pont) 355. I, A (2 pont) 356. a. (1 pont) 357. c. (1 pont) 358. c. (1 pont) 359. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 1: 2: 3: 4: 5: (5 pont) 360. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (2 pont) 361. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. a: b: c: (3 pont) 362. c (1 pont) 363. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben MODIFY COMMAND TYPE . TO PRINT 364. szekvencia, elágazás (szelekció), ciklus (iteráció) (3 pont) 365. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben IF . ENDIF IF. ELSE ENDIF DO CASE. CASE CASE ENDCASE 366. (2 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben DO WHILE <feltétel> ENDDO 367. (1 pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben DO <programállománynév> 368. (3

pont) Értelemszerűen a tanult adatbáziskezelő rendszerben pl. dBase IV -ben PRG típusú file-okban a forráskód, DBO típusú file-okban a köztes kódot. Az interpreter gépi kódra fordít futás közben. 369. d. (1 pont) 370. d. (1 pont) 371. b. (1 pont) 372. a. (1 pont) 373. a. d (1 pont) 374. c. (1 pont) 375. b. (1 pont) 376. d. (1 pont) 377. b. (1 pont) 378. b. (1 pont) 379. c. (1 pont) 380. a. (1 pont) 381. b. (1 pont) 382. c. (1 pont) 383. b. (1 pont) 384. c. (1 pont) 385. a. (1 pont) 386. a. (1 pont) 387. b. (1 pont) 388. b. (1 pont) 389. c. (1 pont) 390. c. (1 pont) 391. a. (1 pont) 392. c. (1 pont) 393. a. (1 pont) 394. c. (1 pont) 395. b. (1 pont) 396. e. (1 pont) 397. a. (1 pont) 398. d. (1 pont) 399. a. (1 pont) 400. c. (1 pont) 401. c. (1 pont) 402. c. (1 pont) 403. a. (1 pont) 404. hamis (1 pont) 405. igaz (1 pont) 406. hamis (1 pont) 407. hamis (1 pont) 408. hamis (1 pont) 409.

hamis (1 pont) 410. b. c (2 pont) 411. b. c (2 pont) 412. a. (1 pont) 413. a. (1 pont) 414. c. (1 pont) 415. c. (1 pont) 416. b. (1 pont) Elérhető maximális pontszám: 770 pont FELADATOK 1. Tegye ki a megfelelő relációjeleket ( < > = ) a következő mennyiségek közé! 1,2 Mbyte 1200 Kbyte 1 Kbyte 1024 byte 1024 bit 1 byte (3 pont) 2. Egy fogalomhoz egy állítás tartozik. Írja az állítás betűjelét a táblázatban neki megfelelő helyre! (8 pont) A. B. C. D. bit hardver ROM RAM - . . . . E. F. G. H. DPI szoftver bájt CPU - . . . . a. b. c. d. e. f. g. csak olvasható memória számítógép program számítógép összes műszaki berendezése információ feldolgozás alapegysége (vektor) központi vezérlőegység véletlen hozzáférésű, írható-olvasható memória információ alapegysége (0 vagy 1) 3. Egészítse ki a következő mondatot! A számítógép, matematikai műveletek elvégzésekor . számrendszerben számol.

(1 pont) 4. (6 pont) Elemezze a következő mondatok állítását és indoklását, majd mondatonként karikázza be a három megfelelő kategóriát! Ha az állítás vagy az indoklás közül bármelyik hamis, akkor a kapcsolat automatikusan nem értelmezhető! Állítás a. b. Indoklás Kapcsolat az állítás és indoklás között ---------------------------------------------------igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető a. Az ASCII kódrendszer összesen 256 jelet tartalmaz, mert a tároláshoz 1 bájtot (8 bitet) használ fel. b. Egy kilobájt az 1000 bájt, mert a kiszámítás módja a következő: 1kB egyenlő kettő a tizediken bájttal. 5. (9 pont) Elemezze a következő mondatok állítását és indoklását, majd mondatonként karikázza be a három megfelelő kategóriát! Ha az állítás vagy az indoklás közül bármelyik hamis, akkor a kapcsolat nem értelmezhető! Állítás a. b. c.

Indoklás Kapcsolat az állítás és indoklás között ---------------------------------------------------igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető a. Egy tizenhatos számrendszerbeli számjegy leíráshoz maximum 4 jegyből álló kettes számrendszerbeli szám kell, mert a 4 helyi értékből álló kettes számrendszerbeli számmal összesen 16 állapot tárolható. b. A mai modern számítógépek az adatok tárolására, feldolgozására a tizes számrendszert alkalmazzák, mert az adatok rögzítésére használt elektronikus és mágneses elemeknek két lehetséges állapotuk létezik. c. Egy kilobájt az 1024 bájt, mert a kiszámítás módja a következő: 1kB egyenlő kettő a tizediken bájttal. 6. (9 pont) Elemezze a következő mondatok állítását és indoklását, majd mondatonként karikázza be a három megfelelő kategóriát! Ha az állítás vagy az

indoklás közül bármelyik hamis, akkor a kapcsolat nem értelmezhető! Állítás a. b. c. Indoklás Kapcsolat az állítás és indoklás között ---------------------------------------------------igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető a. A mai modern számítógépek az adatok tárolására, feldolgozására a kettes számrendszert alkalmazzák, mert az adatok rögzítésére használt elektronikus és mágneses elemeknek két lehetséges állapotuk létezik. b. Az ASCII kódtáblázat önmagában nem alkalmas a magyar nyelvű szövegek helyes leírására, mert nem tartalmazza a magyar ABC összes magánhangzóját. c. Az ASCII kódrendszer maximum 128 jelet tartalmazhat, mert a tároláshoz 1 bájtot (8 bitet) használ fel. 7. Egészítse ki a következő mondatot! (2 pont) A számítógép elektronikus és mechanikus alkatrészeit összefoglalóan ., a

működtetéséhez szükséges programokat és dokumentációkat . nevezzük 8. Egészítse ki a következő mondatokat! (6 pont) A számítógépekben az adatokat olyan elemek segítségével tárolják, amelyeknek . állapotuk van Ez a két állapot megfelel a számrendszer . és számjegyeinek Egy bit segítségével állapotot, 8 bit segítségével . állapotot lehet megkülönböztetni 8 bitből álló egységet . nevezzük 9. (1 pont) Mit jelent a bájt (byte) szó? Karikázza be az igaz állítás betűjelét! a. b. c. d. e. elektromos alkatrészeket egy számítógép típust 8 bitből álló információ egységet nyomtató típust két bitből álló információ egységet 10. Egészítse ki a következő mondatokat! (3 pont) A . kódrendszer összesen 256 különböző jelet tartalmaz Ezt a kettes számrendszer segítségével . biten, illetve bájton lehet tárolni. 11. (6 pont) Számítsa ki a következő mennyiségek pontos értékeit! A kipontozott helyre

írja be a számítás módját, menetét is! a. b. c. d. e. f. 1024 bájt 2 kB 1 MB 1 MB 1 GB 12 kB = = = = = = számítás módja eredmény ----------------------------------. = . = . = . = . = . = kB bájt bájt kB MB bájt 12. (10 pont) Rendezze betűjeleik felhasználásával növekvő sorrendbe a következő bájtokban megadott értékeket! a. b. c. d. e. 1kB f. 10 MB 1023 bájt g. 100 MB 100 bájt h. 1000 kB 1000 bájt i. 111 kB 1MB j. 1022 kB .<<<<<<<<< 13. Melyik logikai művelet igazságtáblázatát látja? Írja a művelet nevét a kipontozott vonalra! x 0 1 0 1 y 0 0 1 1 (1 pont) x.y 0 1 1 1 14. Hányféle szám tárolható 1: 1 bit-en : . 2: 1 byte-on : . 3: 2 byte-on ? : . Írja az értékeket a kipontozott helyekre! (3 pont) 15. Tegye ki a megfelelő relációjelet ( < > = ) a mennyiségek közé! 1 Gbyte 1024 Kbyte ; 1 Kbyte 8000 bit 1 byte 1024 bit (3 pont) 16. (4 pont) Karikázza be a HIBÁS válaszok

betűjelét! Az ASCII kódrendszer részei: a. b. c. d. e. f. számjegyek több helyértékű számok az angol ABC nagy betűi szavak az angol ABC kis betűi a magyar ABC összes betűje g. h. i. j. k. l. írásjelek műveleti jelek grafikus jelek görög betűk mondatok vezérlő karakterek 17. (1 pont) Mit jelent a "hardver" szó? Karikázza be az igaz állítás betűjelét! a. b. c. d. e. f. számítógépes programot programozási nyelvet 8 bitből álló információ egységet számítógép működéséhez szükséges utasítások sorozatát számítógép elektronikus és mechanikus alkatrészeit egy kódtáblázatot 18. (12 pont) A felsorolt nevek mellé írja be a neki megfelelő halmaz betűjelét! hardver : H szoftver: S a. b. c. d. e. f. mágneslemez: . g. operációs rendszer: . h. RAM: . i. PASCAL: . j. nyomtató: . k. egér: billentyűzet: . l. monitor: . winchester: . DOS: . ROM: . . BASIC: . 19. (9 pont) Elemezze a következő mondatok

állítását és indoklását, majd mondatonként karikázza be a három megfelelő kategóriát! Ha az állítás vagy az indoklás közül bármelyik hamis, akkor a kapcsolat nem értelmezhető! Állítás a. b. c. Indoklás Kapcsolat az állítás és indoklás között ---------------------------------------------------igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető a. Az ASCII kódtáblázat önmagában alkalmas a magyar nyelvű szövegek helyes leírására, mert tartalmazza a magyar ABC összes magánhangzóját. b. Az ASCII kódrendszer összesen 256 jelet tartalmaz, mert a tároláshoz 2 bájtot (8 bitet) használ fel. c. A hajlékonylemezen valamint a RAM-ban rögzített információ a számítógép kikapcsolása után törlődik, mert mindkettő mágneses elven rögzíti az adatokat. 20. (1 pont) Írja le annak a számításnak a menetét, amely alapján a

következő eredményt kaptuk: 1 MB = 1048576 bájt! 1 MB = . = 1048576 bájt 21. Húzza alá az alábbi mondatokban található HAMIS állításokat! (3 pont) A mai modern számítógépekben az adatokat általában elektronikus, elektromechanikus és mágneses elemek tárolják. Ezért a számítógépekben az adatábrázolás céljaira kettes és tizes kódrendszereket (számrendszereket) alkalmaznak. Az ASCII kódtábla két bájton ábrázolja a felhasználható 256 karaktert. 22. Mit nevezünk bitnek? Írja a választ a kipontozott helyre! (1 pont) . . 23. Mit nevezünk bájtnak (byte)? Írja a választ a kipontozott helyre! (1 pont) . . 24. Egészítse ki a következő mondatokat! (3 pont) Az ASCII kódtáblázat . karaktert tartalmaz A karakterek leírásához . bitet, azaz összesen bájtot használnak fel 25. Húzza alá az alábbi mondatokban található HAMIS állításokat! (3 pont) Az információ feldolgozás alapegysége a bájt, amely 4 bitet tartalmaz.

Egy bit két állapot tárolására alkalmas. A 4 bit segítségével 16 különböző állapotot tárolható. Az ASCII kódtáblázat 256 különböző karaktert (jelet, kódot) tartalmaz. A 256 ASCII kód tárolására 2 bájtra van szükség. Egy kilobájt az ezer (1000) bájt A kilobájt és a bájt közötti átváltás a kettő hatványaival írható le. 26. Húzza alá az alábbi mondatokban található HAMIS állításokat! (5 pont) Az ASCII kódrendszer összesen 128 jelet tartalmaz, amelyet egy bájt segítségével tárol a számítógép. Az ASCII táblázat tartalmazza az angol és a magyar ABC összes kis- és nagybetűjét, írásjeleket, szavakat, matematikai műveleti és relációs jeleket, folyamatábra szimbólumokat, számjegyeket, programozási parancsokat. 27. Melyik logikai művelet igazságtáblázatát látja? Írja a művelet nevét a kipontozott vonalra! x 0 1 0 1 y 0 0 1 1 (1 pont) x . y 0 0 0 1 28. Fejezze ki kettő hatványaival az alább felsorolt

mennyiségeket! (3 pont) a. 1 Kilobájt = bájt b. 1 Megabájt = bájt c. 1 Gigabájt = bájt 29. Egészítse ki a következő mondatot! (2 pont) Az információ feldolgozás jelenleg használt önálló egysége a . , amely 8 . áll 30. Váltsa át 129 255 170 a = = = (3 pont) következő számokat 10-es számrendszerből 2-es számrendszerbe! . . . 31. (3 pont) Váltsa át a következő számokat 2-es számrendszerből 10-es számrendszerbe! 10010010 = . 11111110 = . 10011100 = . 32. (3 pont) Váltsa át a következő számokat 2-es számrendszerből 16-os számrendszerbe! 10100101 = . 11101011 = . 11111111 = . 33. (3 pont) Váltsa át a következő számokat 16-os számrendszerből 2-es számrendszerbe! F0 = . 11 = . A6 = . 34. (1 pont) Írja le azt a számítást (szám és művelet), amely alapján a következő eredményt kaptuk: 1 kB = 1024 bájt ! 1 kB = . = 1024 bájt 35. Miért tartalmaz 256 karakert az ASCII kódtáblázat? (1 pont) . . 36. Az alábbi

táblázat bájtokban megadott értékeket tartalmaz. Tegye ki az értékpároknak megfelelő nagyobb/kisebb (<,>), illetve egyenlő (=) jeleket! a. b. c. d. e. bájt 1024 1000000 1111111 1048576 4096 . . . . . kilobájt 2 100 1024 1024 4 . . . . . (10 pont) megabájt 0,1 2 1 1 0,04 37. (2 pont) Egy számítógép felhasználói kézikönyvben az alább felsorolt adatokat lehetett olvasni. Számítsa ki és írja pontos értéküket bájtban a kipontozott helyre! a. 1kB = bájt b. 1MB = bájt 38. Egészítse ki a következő mondatot! (2 pont) Az információ feldolgozás jelenleg használt önálló egysége a . bitből álló , amelyet bináris vektornak is neveznek. 39. Váltsa át a következő mennyiségeket! 8 byte = . bit 1 Mbyte= . Kbyte 1 Mbyte= . byte (3 pont) 40. Végezze el a következő logikai műveletet! 10101001 OR 10010011 -------- (1 pont) 41. (1 pont) Határozza meg, hogy egy 360 Kbyte-os háttértárolón hány karakterből álló szöveget

tárolhatunk, ha a teljes kapacitást felhasználjuk? . 42. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) bit; bájt; kB; MB; . 43. (1 pont) Mit jelent a "szoftver" szó? Karikázza be az igaz állítás betűjelét! a. b. c. d. e. f. mágneslemez típust szövegszerkesztőt számítógép működéséhez szükséges utasítások sorozatát elektromos alkatrészeket 8 bitből álló információ egységet számítógép elektronikus és mechanikus alkatrészeit 44. (1 pont) Az alábbiak közül az egyik megnevezés NEM számítógépes kódot jelez. Húzza át betűjelét! a. ASCII b. 437 c. EBCDIC d. 486 e. 852 45. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Egy karakter tárolásához mennyi memóriaterület szükséges? a. 10 bájt b. 1 Kbájt c. 1 bájt d. 2 bájt (1 pont) 46. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Miben mérjük a számítógép memóriáját? a. Kbájt

vagy Mbájt b. bit vagy bájt c. Gbájt d. Mbájt e. bármelyik felsoroltak mérhetjük (1 pont) 47. Végezze el a következő logikai műveletet! 10010010 AND 10101011 -------- (1 pont) 48. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) PC; XT; . 49. (4 pont) Írja a felsorolt angol fogalmak, nevek mellé a nekik megfelelő magyar változat betűjelét! A. B. C. D. COMPUTER: . INTERFACE: . BUFFER: . PASSWORD: . a. b. c. d. e. f. mágneslemez puffer számítógép illesztőegység nyomtató jelszó 50. Végezze el a következő műveletet! 10011001 + 01001001 -------- (1 pont) 51. Mi a betűjele a két bájton ábrázolható legnagyobb pozitív egész értéknek? . A. 65535 B. 16 C. 65536 D. 256 (1 pont) 52. Melyik állítás igaz (I) és melyik hamis (H)! Egy bit kétféle értéket tárolhat. . Egy Byte nyolcféle értéket vehet fel. Egy Kbyte = 1000 Byte. . (3 pont) 53.

A számítástechnikában mi a közös neve a betűknek, számoknak és jeleknek? . (1 pont) 54. (4 pont) Állítsa időrendbe a számítógép üzembe helyezésének alább felsorolt lépéseit! Írja a kipontozott helyre a megfelelő sorszámokat 1-től 4-ig! . . . . a. b. c. d. perifériák bekapcsolása alapgép bekapcsolása hálózati csatlakozó feszültség alá helyezése alapgép és a perifériák összekapcsolása 55. Értékelje ki a következő logikai kifejezést! Legyen A, B, C, D értéke sorra 1, 0, 0, 1 E = (A AND (NOT (B OR C))) AND (D AND (NOT (A OR C))) (1 pont) 56. Értékelje ki a következő logikai kifejezést! Legyen A, B, C értéke sorra 1, 0, 0 E = A AND (NOT (B OR C)) (1 pont) 57. Értékelje ki a következő logikai kifejezést! Legyen A, B, C értéke sorra 1, 0, 1 E = A AND (NOT (B OR C)) (1 pont) 58. Mit jelent az I/O rövidítés? a. Input és Output, azaz bevitel és kivitel b. Az írásvédelem tiltását ill feloldását c. A

winchester particionalizálásának tiltása és feloldása (1 pont) 59. Karikázza be a következő összetett műveletek eredményének megfelelő logikai értéket! (6 pont) a. b. c. d. e. f. (2 (2 (2 (2 (2 (2 <= >= >= <= <= < 5) ÉS (4 <= 5) VAGY 2) VAGY (4 >= 4) VAGY 3) ÉS (4 >= 6) ÉS 3) ÉS (8 <= 6) VAGY 3) VAGY (8 <= 6) ÉS 3) ÉS (8 < 6) VAGY (3 (1 (1 (1 (2 (1 >= >= >= <= > = 4) 0) 0) 2) 3) 2) : : : : : : IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ - HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS 60. (4 pont) Határozza meg a következő tizenhatos számrendszerben ábrázolt számok negatív bináris változatát 8 biten! tizenhatos kettes számrendszerbeli számrendszer negatív szám --------------------------------------a. 1 . b. 10 . c. 1B . d. 5A . 61. Sorolja fel a három alapvető logikai műveletet! a.: b.: c.: (3 pont) 62. Írja a logikai a. b. c. d. műveletek eredményeit a kipontozott helyekre! (4

pont) A B Eredmény érték érték A ÉS B ---------------------0 1 . 1 0 . 1 1 . 0 0 . 63. Írja a logikai a. b. c. d. ÉS VAGY műveletek eredményeit a kipontozott helyekre! (4 pont) A B Eredmény érték érték A VAGY B ---------------------0 1 . 1 0 . 1 1 . 0 0 . 64. Írja a logikai (2 pont) TAGADÁS műveletek eredményeit a kipontozott helyekre! A Eredmény érték NEM A --------------a. 0 . b. 1 . 65. Egészítse ki a következő mondatokat! (8 pont) A logikai IGAZ értéket ., a logikai HAMIS értéket . jelöljük Ha egy reláció teljesül akkor logikai értéke . , ha nem teljesül akkor lesz. A logikai ÉS művelet eredménye csak akkor egy, ha . komponens értéke egy A logikai VAGY művelet eredménye csak akkor nulla, ha . komponens értéke nulla. A logikai ÉS művelet eredménye , ha egy komponens értéke HAMIS. A logikai VAGY művelet eredménye ., ha egy komponens értéke IGAZ 66. Egészítse ki a következő mondatokat! A számítógép minden

műveletet . vezet vissza. A relációs műveleteknek fő típusa van A relációs műveletek eredménye . érték lesz A logikai eredményeknek . típusa létezik (4 pont) 67. Karikázza be a következő összetett műveletek eredményének megfelelő logikai értéket! a. b. c. d. e. f. (2 <= 5) ÉS (2 >= 2) VAGY (2 >= 3) ÉS (2 <= 3) ÉS (NEM (2 = 3)) NEM ((2 = 2) (4 <= 5) (4 >= 4) (4 >= 6) (8 <= 6) ÉS (1 > 0) VAGY (1 = 2)) : : : : : : IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ - (6 pont) HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS 68. Írjon a halmazok neve mellé három-három oda tartozó műveletet! (9 pont) a. aritmetikai műveletek: . . b. relációs műveletek: . . . c. logikai műveletek: . . . 69. (4 pont) Írja fel a következő binárisan ábrázolt pozitív számok negatív változatát! a. b. c. d. pozitív negatív --------------------00000001 . 01010111 . 00101011 . 01111111 . 70. (8 pont) Karikázza be a következő összetett műveletek

eredményének megfelelő logikai értéket! A paraméterek értékei a következőek: A=4, B=2, C=6, D=3, E=1, F=5 a. b. c. d. e. f. g. h. (B (B (B (B (E (E (E (F < > > < < < = = F) A) D) F) E) B) E) C) ÉS ÉS ÉS ÉS VAGY VAGY VAGY VAGY (A (A (A (B (D (D (A (D = = = = = = = < F) A) C) B) F) D) F) F) : : : : : : : : IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ - HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS 71. (3 pont) Soroljon fel három olyan szabályt, amely a műveletek végrehajtásának a sorrendjét befolyásolja! a. b. c. 72. Egészítse ki a következő mondatokat! (2 pont) A számítógép először a . közötti műveleteket hajtja végre. Azonos prioritású műveletek esetében a műveletek végrehajtása . történik 73. Írja a következő meghatározások mellé a nekik megfelelő fogalmat! (4 pont) a. az összetartozó rekordok halmaza: b. az adatábrázolás legkisebb része, általában egy bájton (8 biten)

ábrázolható: . c. az információ legkisebb, önállóan is értelmes része, számokból, betűkből, stb. épül fel: d. összetartozó elemi adatok halmaza: 74. Röviden definiálja a felsorolt négy fogalmat! a. karakter: . b. elemi adat: . c. rekord: . d. állomány: . (4 pont) 75. Az itt látható adathalmazban jelöljön meg: - bekarikázással két különböző karaktert; - hullámos vonallal két különböző elemi adatot; - folytonos egyenes vonallal két különböző rekordot; - szaggatott vonallal zárja körbe az adatállományt! (7 pont) Név Lakcím Telefon ================================================== Kis Imre Győr, Új út 2. 444-444 Dózsa György Écs, Fő út 22. 321-123 Ács Tamás Ács, Duna köz 23. 333-332 Kern Imre Táp, Földes utca 1. 323-232 76. Az itt látható adathalmazban jelöljön meg: - bekarikázással két különböző karaktert; - hullámos vonallal két különböző elemi adatot; - folytonos egyenes vonallal két

különböző rekordot; - szaggatott vonallal zárja körbe az adatállományt! Dátum Terv Tény Egységár Év/hó db db Ft ================================================== 1992.12 1000 1101 100 1993.02 1100 1090 102 1993.04 1100 1101 105 1993.12 1100 1200 111 1994.01 1150 1203 130 (7 pont) 77. (4 pont) Határozza meg a következő tizes számrendszerben ábrázolt számok negatív bináris változatát 8 biten! tizes kettes számrendszerbeli számrendszer negatív szám --------------------------------------a. 1 . b. 10 . c. 50 . d. 100 . 78. (8 pont) Karikázza be a következő összetett műveletek eredményének megfelelő logikai értéket! a. b. c. d. e. f. g. h. (2 (2 (2 (2 (1 (1 (1 (5 < > > < < < = = 5) 4) 3) 5) 1) 2) 1) 6) ÉS ÉS ÉS ÉS VAGY VAGY VAGY VAGY (4 (4 (4 (2 (3 (3 (4 (3 = = = = = = = < 5) 4) 6) 2) 5) 3) 5) 5) : : : : : : : : IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ - HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS HAMIS

79. Egészítse ki a következő mondatokat! (6 pont) A fixpontos számábrázolás a pozitív számokat . alakjukban, a negatív számokat az ún. formában tárolja. Az előjel bit értéke pozitív számoknál ., a negatív számoknál Egy szám negatív alakját a kettes számrendszert alkalmazva úgy kaphatjuk meg, ha a szám minden bitjét . változtatjuk és az így kapott számhoz . . 80. A nevük előtt álló betűjel bekarikázásával válassza ki azokat a feltalálókat és tudósokat, akik számoló- és/vagy számítógépekkel, illetve számítástechnikával foglalkoztak! a. b. c. d. e. Babbage Morse Pascal Hughes Chappe f. g. h. i. j. Schickard Kemény János Bell Ganz Ábrahám Neumann János (5 pont) 81. (6 pont) Írja a tudósok, feltalálók neve mellé annak az ötletnek, eszköznek a betűjelét, amely elsősorban hozzá kapcsolódik! A. B. C. D. E. F. Leibnitz Neumann János Zuse Napier Hollerith Kemény János . . . . . . a. bináris

számrendszer alkalmazása b. lyukkártyás feldolgozás c. BASIC programozási nyelv d. fogaskerekes számológép e. tárolt programmal működő számítógép 82. (3 pont) Karikázza be azoknak a funkcióknak a betűjeleit, amelyeket a számítógép SETUP funkciója segítségével NEM lehet beállítani, módosítani! a. b. c. d. e. rendszer idő egér illesztés alkalmazói jelszó rajzgép illesztés rendszer dátum f. g. h. i. j. beépített RAM mérete nyomtató illesztés képernyő típus boot meghajtók sorrendje merevlemezes egység típusa 83. Írja a számrendszer neve mellé a benne alkalmazott legnagyobb és legkisebb számjegyet! Számrendszer a. kettes b. nyolcas c. tizes d. tizenhatos legnagyobb . . . . (8 pont) legkisebb . . . . 84. (5 pont) Kösse össze egy-egy vonallal a számrendszerek angol és magyar nevét! A. B. C. D. E. Angol oktális hexadecimális heptális decimális bináris a. b. c. d. magyar kettes számrendszer tizes számrendszer

nyolcas számrendszer tizenhatos számrendszer 85. (10 pont) Az alábbi táblázat különböző számrendszerekben megadott számokat tartalmaz. Tegye ki az értékpároknak megfelelő nagyobb/kisebb (<,>), illetve egyenlő (=) jeleket! a. b. c. d. e. Kettes 0010 1111 1101 0101 1100 . . . . . tizes 2 18 10 6 12 . . . . . tizenhatos F B A 6 C 86. (12 pont) Az alábbi táblázat kettes, tízes és tizenhatos számrendszerben megadott számokat tartalmaz. Egészítse ki a táblázatot úgy, hogy az egy sorba írt számok azonos mennyiségeket jelöljenek! a. b. c. d. e. f. Kettes . 1011 . 1111 . . tizes 24 . . . 16 . tizenhatos . . 12 . . 1C 87. Sorolja fel a hat alapvető relációs műveletet! a. b. c. (6 pont) d. e. f. 88. (3 pont) Írja a megfelelő helyekre a mai számítógépeknél alkalmazott leggyakoribb kódrendszer: a. nevét: b. a benne található kódok, karakterek számát: c. azt a tényezőt (tárolási eljárást), amely behatárolja a

kódok lehetséges számát: . 89. (7 pont) Az ASCII kódtáblázat egy bájton összesen 256 karaktert képes tárolni! 8 bit felhasználásával írja a felsorolt karakterek és decimális kódjuk mellé a nekik megfelelő bináris változatot! a. b. c. d. e. f. g. ASCII karakter A a 9 1 + ; ) decimális kód 65 97 57 49 43 59 41 bináris kód . . . . . . . 90. (6 pont) A számítógépes adattárolás során különböző hosszúságú tárolóelemeket használnak. Írja a kipontozott helyre a megadott tároló elemek nagyságát bájtban és bitben. bájt méret bit méret -------------------------a. félszó: . . b. szó: . . c. dupla szó: . . 91. (3 pont) Sorolja fel a számítógépeken feldolgozható hagyományos adattípusok három csoportját! a. b. c. 92. (6 pont) Írja fel nyolc bit segítségével a következő tizes számrendszerben megadott számokat! a. b. c. d. e. f. tizes kettes számrendszer --------------------128 . 0 . 1 . 255 . 11 . 200 . 93. (6

pont) Írja fel nyolc bit segítségével a következő tizenhatos számrendszerben megadott számokat! a. b. c. d. e. f. tizenhatos kettes számrendszer ----------------------0 . 10 . FF . AA . A0 . 1 . 94. (6 pont) Írja fel a következő kettes számrendszerben megadott számokat tizes számrendszerben! a. b. c. d. e. f. kettes tizes számrendszer --------------------01011111 . 11110111 . 00000001 . 00000000 . 10000000 . 01111110 . 95. (6 pont) Írja fel a következő tizenhatos számrendszerben megadott számokat tizes számrendszerben! a. b. c. d. e. f. tizenhatos tizes számrendszer --------------------FF . 0 . 1 . 10 . A1 . BC . 96. (6 pont) Írja fel a következő kettes számrendszerben megadott számokat tizenhatos számrendszerben! a. b. c. d. e. f. kettes tizenhatos számrendszer -----------------------00000000 . 10101010 . 11111111 . 11110000 . 01010101 . 00000101 . 97. (6 pont) Írja fel a következő tizes számrendszerben megadott számokat tizenhatos

számrendszerben! a. b. c. d. e. f. tizes tizenhatos számrendszer ---------------------111 . 88 . 1 . 0 . 254 . 128 . 98. (12 pont) Az alábbi táblázat kettes, tizes és tizenhatos számrendszerben megadott számokat tartalmaz! Töltse ki úgy a táblázat hiányzó elemeit, hogy egy sorba azonos mennyiségek (értékek) kerüljenek! a. b. c. d. e. f. kettes tizes tizenhatos ---------------------------------10101011 . . . 253 . . . DE 00111100 . . . 129 . . . AF 99. (7 pont) Adott számú bit segítségével hány különböző állapot (adat) tárolható? Írja a kipontozott helyre a megfelelő számot! a. b. c. d. e. f. g. bitek száma 1 2 4 6 8 9 10 tárolható állapotok száma . . . . . . . 100. (9 pont) Az alábbi táblázat az ASCII kódtábla egy részletét mutatja be. Számítsa ki a hiányzó táblázati értékeket úgy, hogy az egy sorba írt különböző számrendszerben ábrázolt számok azonos ASCII kódot (karaktert) jelöljenek! a. b. c. d. e. f.

ASCII A Z 1 9 = ? Kettes . 01011010 . . 00111101 00111111 tízes 65 . . 57 . 63 tizenhatos . . 31 39 3D . 101. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) 0E; 0F; A0; . 102. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) 0101; 0110; 0111; . 103. Adatstruktúrák esetén definiálja a tömb fogalmát! . . (2 pont) 104. (1 pont) Karikázza be azt az egy műveleti jelet, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! =, =>, +, =<, <, >, <> 105. Karikázza be a helyes állítások előtt álló betűjeleket! A mai modern számítógépek az adatok tárolásához: a. b. c. d. e. f. (2 pont) elektromechanikus elemeket használnak lyukszalagot használnak lyukkártyát használnak elektronikus elemeket használnak reléket használnak mágneses elemeket használnak 106.

Írja a felsorolt perifériák mellé a hozzájuk kapcsolható adatok, rövidítések, típusok előtt álló betűjelet! (10 pont) A. nyomtató : B. képernyő : C. mágneslemezes egység : a. b. c. d. e. 300 dpi 3 1/2" CGA lézer EGA f. g. h. i. j. 5 1/4" SVGA mátrix 600 dpi Hercules 107. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógépes adattárolónak a nevét, amelyhez az alábbi rövidítések, adatok, kapcsolhatók: 256 kB, 512 kB, 1MB, 4MB, 8 MB, 16 MB, 41256, CACHE! . 108. Írja a felsorolt adattároló típusok neve mellé a hozzájuk kapcsolható eszközök (memória, háttértár) betűjeleit! A. írható-olvasható: B. csak olvasható: a. RAM b. floppy disk (FD) c. ROM d. CD lemez e. mágnesszalag f. winchester (HD) (6 pont) 109. (8 pont) Írja a mellékelt rajz mutatóvonalain szereplő számokat a megfelelő részegység neve mellé! Ha nincs párja, akkor írjon egy X-et a mutatóvonalra! a. b. c. d. e. f. g. h. képernyő: .

doboz (ház): . 5 1/4" mágneslemezes egység: . 3 1/2" mágneslemezes egység: . billentyűzet: . egér: . nyomtató: . képdigitalizáló: . 2. 3. 5. 1. 4. 110. (5 pont) Írja a felsorolt számítástechnikai eszközök angol neve mellé a neki megfelelő magyar fogalmat! a. b. c. d. e. Screen : . Floppy disk : . Hard disk : . Printer : . Keyboard : . 111. (7 pont) Írja a mellékelt rajz mutatóvonalain szereplő számokat a megfelelő részegység neve mellé! Ha nincs párja, akkor írjon egy X-et a mutatóvonalra! a. b. c. d. e. f. g. 14" monokróm: . 5 1/4" : . 3 1/2" : . 102 gombos magyar: . MOUSE: . 300 dpi Laser: . SCANNER: . 2. 3. 5. 1. 4. 112. (8 pont) Írja a megfelelő halmaz neve mellé a hozzá tartozó periféria betűjelét! A. beviteli (INPUT) egységek: B. kimeneti (OUTPUT) egységek: C. háttértárak: a. b. c. d. mágneslemezes egység billentyűzet merevlemezes egység mágnesszalagos egység e. f. g. h. nyomtató

képernyő vonalkódolvasó egér 113. (6 pont) A két oszlopban felsorolt fogalmak páronként azonos jelentésűek. Írja a kipontozott helyre az angol fogalomnak megfelelő magyar kifejezés betűjelét! A. B. C. D. E. F. Screen Floppy disk Winchester Printer Keyboard CPU . . . . . . a. b. c. d. e. f. g. hajlékonylemez nyomtató alaplap billentyűzet központi vezérlőegység merevlemezes egység képernyő 114. A számítógép központi egységétől és az operatív memóriájától különböző hardver elemeit . nevezzük (1 pont) 115. (3 pont) Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! . a: Minden memória tartalma törlődik a számítógép kikapcsolásakor . b: A CD-n (kompakt lemezen) tárolt adatok nem módosíthatók . c: Egy byte-on 256 féle számot tárolhatunk 116. Karikázza be a helyes állítások betűjelét! (3 pont) a. a 3 1/2" lemeznél, ha zárt az írásvédelmi

ablak, akkor a lemez írásvédett (csak olvasható) b. a 3 1/2" lemeznél, ha nyitott az írásvédelmi ablak, akkor a lemez írásvédett (csak olvasható) c. az 5 1/4" lemeznél, ha nyitott az írásvédelmi ablak, akkor a lemez írásvédett (csak olvasható) d. az 5 1/4" lemeznél, ha zárt az írásvédelmi ablak, akkor a lemez írásvédett (csak olvasható) e. a 3 1/2" lemezeknél a borító rései alapján megkülönböztethető egymástól a DD (720 kB) és a HD (1,44 MB) típus f. az 5 1/4" lemezeknél a borító rései alapján megkülönböztethető a DD (360 kB) és a HD (1,2 MB) típus 117. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógép részegységnek a nevét, amelyhez az alábbi fogalmak, rövidítések kapcsolhatók: CPU, BIOS, COPROCESSZOR, RAM BANK, SETUP! . 118. Sorolja fel a számítógép központi egységének főbb részeit! a. b. c. d. . . . . 119. Mit jelentenek magyarul a következő rövidítések? A választ írja a

kipontozott helyre! a. b. c. d. (4 pont) CPU: . ROM: . RAM: . EPROM: . (4 pont) 120. Melyik egységre igazak a következő állítások? Írja a tulajdonságok betűjelét a kipontozott helyekre! 1: ROM : . 2: RAM : . 3: háttértárolók : . (floppy, winchester) a: b: c: d: e: (7 pont) adatai a gép kikapcsolásakor elvesznek csak olvasható adataink hosszabb ideig való tárolására szolgál alaplapon található tartalma változtatható 121. (4 pont) Egy bekapcsolt IBM PC számítógép már hosszabb ideje nem reagál a billentyűzetre. Milyen sorrendben próbálná meg újra kezelhetővé tenni? Írja a megfelelő sorszámokat 1-től 4-ig a kipontozott helyekre! . . . . a. b. c. d. felhívnám telefonon a számítógépszervizt egyszerre lenyomnám a ALT-CTRL-DEL billentyűket kikapcsolnám, majd újra bekapcsolnám a számítógépet a RESET nyomógombot használnám 122. (3 pont) Soroljon fel hármat a számítógépeknél alkalmazható memória típusok közül! a.

b. c. 123. Mit nevezünk egy számítógép minimális konfigurációjának? Írja a rövid definíciót a kipontozott helyre! (1 pont) . . 124. Karikázza be azoknak az elemeknek a betűjeleit, amelyek NEM szükséges feltételei egy IBM PC számítógép működésének! a. b. c. d. e. f. g. keménylemezes egység (HDD) mágneslemezes egység (FDD) képernyő CD ROM nyomtató mikroprocesszor (CPU) billentyűzet h. i. j. k. l. m. n. (5 pont) doboz és tápegység egér RAM alaplap WINDOWS DOS periféria csatolók 125. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógép alkatrésznek a nevét, amelyhez az alábbi azonosítók kapcsolhatók: 8086, 80386, Pentium, 80286, 80486! . 126. Egészítse ki a következő mondatot! Lebegőpontos műveletek felgyorsítására használjuk a . -t (1 pont) 127. Karikázza be annak az eszköznek a betűjelét, amelyik NEM illik a többi közé! a. alaplap b. CPU c. RAM d. lapadagoló e. I/O vezérlőkártya (1 pont) 128. (2

pont) Karikázza be annak a két egységnek a sorszámát, amelyek NEM illenek a többi közé! 1: Winchester (HDD) 2: Kompakt lemez (CD) 3: Nyomtató 4: Mágnesszalagos egység (Sreamer) 5: Egér 6: Hajlékony lemez (Floppy Disk) 129. Mit nevezünk számítógép konfigurációnak? Írja röviden a választ a kipontozott helyre! (1 pont) . . 130. (4 pont) Mit jelent az alábbi három rövidítés? Milyen eszközön olvashatók a felsorolt rövidítések? Írja a választ a kipontozott helyre! a. b. c. Az 1S, 2D DS, HD DS, DD eszköz : . : . : . neve: . 131. Adatirány szerint osztályozza a következő eszközöket! Írja a kipontozott vonalra az eszközök nevét! rajzgép; egér; fényceruza; billentyűzet; monitor; nyomtató; Bemeneti: . Kimeneti: . (6 pont) 132. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógép alkatrésznek a nevét, amelyhez az alábbi rövidítések kapcsolhatók: SX, DX, DLC, SLC! . 133. Karikázza be azoknak az elemeknek a betűjeleit,

amelyek egy IBM PC számítógép működéséhez MINIMÁLISAN szükségesek! a. b. c. d. e. f. g. keménylemezes egység (HDD) mágneslemezes egység (FDD) képernyő CD ROM nyomtató mikroprocesszor (CPU) billentyűzet h. i. j. k. l. m. n. (9 pont) doboz és tápegység egér RAM alaplap WINDOWS DOS periféria csatolók 134. Miért ad a 9 tűsnél jobb minőségű írásképet a 24 tűs mátrixnyomtató?. (1 pont) 135. (3 pont) Igaz vagy hamis ? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! . a: Egy floppy lemez tárolókapacitása kisebb, mint egy winchester tárolókapacitása. . b: Egy program gyorsabban tölthető be hajlékony lemezről, mint winchesterről, mert kevesebb adat található rajta. . c: A mágnesszalagon (streameren) az adatok nem írhatók felül 136. (2 pont) Az alábbi paraméterek közül kettő a nyomtatók jellemzésére használható. Melyek ezek? a./ DD (Double Density) b./ DS (Double Sided) c./ NLQ (Near Letter Quality) d./ TPI (Tracks/Inch) e./

CPI (Character/Inch) 137. Az alábbi paraméterek közül az egyik nem nyomtatók hanem mágneses perifériák jellemzésére használható. Melyik ez? a./ DPI (Dot/Inch) b./ DS (Double Side) c./ NLQ (Near Letter Quality) d./ CPS (Character/Second) e./ CPI (Character/Inch) (1 pont) 138. Elemezze az alábbi mondatot! Mivel a floppyn kevesebb adat tárolható, mint a winchesteren, ezért a kívánt adat elérése a floppyn gyorsabb. a. Igaz-e a mondat első része? (I/H) b. Igaz-e a mondat második része? (I/H) c. Igaz-e a teljes állítás? (I/H) (1 pont) 139. A felsoroltak közül melyik NEM illik a sorba? Miért? ROOT, BOOT, SETUP, FAT A .nem illik a sorba, mert a többi (2 pont) 140. (1 pont) Egy 3,5 inch-es lemezen fontos adatokat tárol. Mit tesz, hogy megvédje lemezét a véletlen törlés és formattálás ellen? . 141. Hogyan tudja megakadályozni az 5 1/4 inch-es lemez törlését, formattálását, vírusfertőzését egy művelettel. Mit tesz a lemezzel? . (1

pont) 142. A kérdések mindegyikére igen vagy nem válaszokat adhat! A floppy lemez írást engedélyező ablakát letakarta. Végrehajtható-e a lemezről való másolás?. Megvalósítható-e az állományok átmozgatása erről a floppyról a winchesterre? . (2 pont) 143. Az alábbi eszközök közül az kettő adatbevitelre szolgál. Melyek ezek? a./ tintasugaras nyomtató b./ egér c./ lézernyomtató d./ CD-ROM e./ plotter (2 pont) 144. (4 pont) Állítsa párba a megfelelő szám- és betű jelöléseket! Egy számítógép konfigurációjának leírásában találkozhat a következő kifejezésekkel. 1 - párhuzamos port 2 - Cache memória 3 - HDD 4 - CD ROM A - Speciális memória egység, amely az információáramban a viszonylag lassú operatív tár és a mikroprocesszor között helyezkedik el. Eltérő műveleti sebességüket egyenlíti ki. B - Egy nagy kapacitású külső tároló egység. Adathordozója a Compact Disk. C - Elterjedt nevei még: fixlemez,

winchester. D - Az adatátviteli vonalain egyszerre 8 bitnyi, azaz egy bájtnyi információ kerül át egyik eszközről a másikra. 145. (1 pont) Az alábbi számítógépes egységek közül melyikre van szükség közvetlen, nagy távolságú adatátvitelhez? a./ CD-ROM b./ Mikrocsatorna c./ modem d./ terminál e./ szerver 146. (5 pont) Az első oszlopban levő fogalmakat kapcsolja hozzá a másodikban levőkhöz. a. cache g. periféria b. pentium h memória c. soros port i. processzor d. plotter j adatátviteli csatlakozó e. EPROM 147. (2 pont) Az alábbi jelölések közül kettőt NEM floppy-k jelölésére használnak: a. HD (High Density) b. DD (Double Density) c. ISA (Industrial Standard Architecture) d. VLB (VESA Local Bus) e. DS (Double Sided) 148. (2 pont) Az alábbiak közül két megnevezés mikroszámítógépes adatátviteli csatornát jelez, jelölje be betűjelüket! a. ASCII b. EISA c. 852 d. SCSI e. EBCDIC 149. (4 pont) Állítsa időrendbe a monitorok

típusait! A legrégebbi típussal kezdje a felsorolást! EGA, CGA, HERCULES,VGA 1 - . 2 - . 3 - . 4 - . 150. Az alábbi felsorolás a billentyűzet részeit tartalmazza. Pótolja hiányzót! alfanumerikus, kurzormozgató, numerikus, . (1 pont) 151. Melyik NEM illik a sorba, miért? floppy, winchester, operációs rendszer, alaplap ., mert a többi (2 pont) 152. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az alábbiak közül az egyik NEM mikroprocesszort jelöl: a. Alpha b. Intel 486 c. Paradox d. Pentium e. Power PC 620 (1 pont) 153. (3 pont) Egészítse ki az alábbi meghatározást! Két számítógép egymással . kompatibilis, ha a kisebb teljesítményű gépen (vagy régebbi modellen) készített minden . változtatás nélkül az újabb, nagyobb teljesítményű modellen. (Ugyanakkor ez fordítva nem minden esetben igaz.) 154. (3 pont) Egészítse ki az alábbi meghatározást! A kompatibilitás .-et jelent Két számítógép akkor kompatibilis ha ugyanaz a .

bármilyen . nélkül használható mindkét gépen 155. (1 pont) A felsorolt jellemzők közül az egyik NEM a monitorok jellemzői közé tartozik! (Karikázza be betűjelét!) a. alacsony sugárzás b. villogásmentesség (min 60 képváltás/sec) c. legalább 300 DPI felbontás d. 14" képátló e. torzítás-mentesség 156. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Az alábbi vídeó-szabványok közül melyik alkalmas az 1024*768 képpontos felbontásra? a. CGA b. EGA c. SVGA d. Hercules e. VGA 157. Milyen típusú nyomtatókra jellemzők a leírtak? A .nyomtatók kis pontokból rakják össze a karaktereket. A nyomtatást egymás alatt elhelyezkedő tűk végzik. A megfelelő helyen a tűk "kiugranak" és a festékszalagon keresztül festéknyomot hagynak a papíron. (1 pont) 158. Az 3.5" DD-s a. oldal=2 b. oldal=2 c. oldal=2 d. oldal=2 (1 pont) lemez adatai sáv=40 szektor= sáv=40 szektor= sáv=80 szektor= sáv=80 szektor= 8 9 8 9

byte/szektor=512 byte/szektor=512 byte/szektor=512 byte/szektor=512 159. (3 pont) Írja be a hiányzó adatokat ! Egy 5,25"-os hajlékony lemezen oldalanként . sáv, sávonként . szektor található Egy szektoron belül byte tárolható 160. Kösse össze vonallal az egymáshoz tartozó fogalmakat! ROM kemény lemez meghajtó FDD csak olvasható memória HDD hajlékony lemez meghajtó RAM tartalma kikapcsoláskor elvész (4 pont) 161. Mit jelentenek a következő jelzések egy hajlékony lemezen? Válaszát írja a kipontozott helyekre! DS : . DD : . HD : . (3 pont) 162. Nevezzen meg magyarul a számítógép perifériái közül négyet! (4 pont) a. b. c. d. 163. Hol tároljuk 1: az éppen futó programot 2: a jelenleg nem használt programot? Válaszát írja a kipontozott helyekre! (2 pont) : . : . 164. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógép alkatrésznek a nevét, amelyhez az alábbi azonosító kapcsolható: 80387 ! . 165. (6 pont)

Sorolja be az alábbi fogalmakat a következő két kategória valamelyikébe! Írja a kipontozott helyekre a fogalmak betűjelét! 1: Szoftver : . 2: Hardver : . a: b: c: d: e: f: ROM BIOS memória operációs rendszerprogram felhasználói kézikönyv monitor CPU 166. Soroljon fel 3-3 bemeneti, illetve kimeneti eszközt! Válaszát írja a kipontozott helyekre! bemeneti 1: . kimeneti 1: . 2: . 2: . 3: . 3: . (6 pont) 167. Írja az egyes egységek neve mellé a rájuk vonatkozó tulajdonságok betűjelét! 1: Winchester : . 2: Hajlékony lemez (floppy disk) : . 3: Kompakt lemez (CD) : . a: b: c: d: (6 pont) Tárolókapacitása 1 Mbyte nagyságrendű Tárolókapacitása 100 Mbyte nagyságrendű Mágneses tároló Csak olvasható 168. Az alábbi írási módok közül az egyik nem nyomtatóra vonatkozik. a./ tűs b./ mágneses c./ tintasugaras d./ lézeres e./ termotranszfer (hő) (1 pont) 169. Az 3.5" HD-s a. oldal=2 b. oldal=2 c. oldal=1 d. oldal=1 (1 pont) lemez

adatai sáv=80 szektor=17 sáv=80 szektor=18 sáv=80 szektor=17 sáv=80 szektor=18 byte/szektor=512 byte/szektor=512 byte/szektor=1024 byte/szektor=1024 170. Pótolja a hiányzó adatokat, mértékegységeket! Egy számítógép memóriája általában 4-8 . Egy 3,5"-os hajlékony lemez tárlókapacitása . Mbyte A lézernyomtatók felbontása elérheti a 300-1200 .-t Egy 386-os számítógép órajelének frekvenciája 40 . (4 pont) 171. Az 5.25" HD-s lemez adatai a. oldal=2 sáv=80 szektor=15 b. oldal=2 sáv=80 szektor=17 c. oldal=1 sáv=80 szektor=15 d. oldal=1 sáv=80 szektor=17 (1 pont) 172. Az 5.25" DD-s lemez adatai a. oldal=2 sáv=40 szektor= b. oldal=2 sáv=40 szektor= c. oldal=1 sáv=80 szektor= d. oldal=1 sáv=80 szektor= byte/szektor=512 byte/szektor=512 byte/szektor=1024 byte/szektor=1024 (1 pont) 8 9 8 9 byte/szektor=512 byte/szektor=512 byte/szektor=512 byte/szektor=512 173. (6 pont) A két hajlékony lemez közül melyikre igazak a

következő állítások? Írja a jellemzők betűjelét a kipontozott helyekre! 1: 3,5"-os : . 2; 5,25"-os : . a: b: c: d: e: tárolókapacitása 1,44M byte tárolókapacitása 1,2 Mbyte oldalanként 80 sáv található rajta sávonként 15 szektort tartalmaz sávonként 18 szektort tartalmaz 174. Egészítse ki a következő mondatokat! 1: Egy 3,5"-os lemez tárolókapacitása = . 2: Egy 5,25"-os lemez tárolókapacitása = . (2 pont) 175. Melyik háttértárolót jellemzik a következő állítások? - lemezes tároló - lemezei cserélhetők - tárolókapacitása több száz Mbyte - adatai nem módosíthatók . Írja az egység nevét a kipontozott vonalra! (1 pont) 176. Milyen nyomtatót jellemeznek a következő tulajdonságok? - lapadagoló csatlakoztatható hozzá - jó minőségű nyomatot készít - a nyomtatáshoz szükséges festék toner-ben található . Írja a nyomtatótípus nevét a kipontozott vonalra! (1 pont) 177. (3 pont) Állítsa

növekvő sorrendbe a következő monitorokat felbontásuk alapján! VGA ; CGA ; EGA . < < 178. (1 pont) Mi a közös jellemzője a következő számítógépen alkalmazott perifériáknak? egér, billentyűzet, szkenner . 179. Egészítse ki a mondatok! A(z). periférikus eszközök, az információt a gépből a külvilág felé továbbítják. (1 pont) 180. A PC-k megkülönböztetésére használatos "286-os", "386-os: jelző a számítógép melyik hardver elemének típusára utal? Az egység neve:. (1 pont) 181. Egészítse ki a mondatot a memóriák alaptípusainak nevével! . csak olvasható memória, amely a chipbe beégetett információt tartalmazza. . írható, olvasható memória, másképpen operatív tár, ide kerülnek az általunk használt programok és adatok. (2 pont) 182. Lehet-e? Írja a kipontozott helyekre a válaszát! 1: HD-s lemezmeghajtóval DD-s lemezt olvasni : . 2: DD-s lemezmeghajtóval HD-s lemezt olvasni : . (2 pont)

183. Karikázza be azt az egy fogalmat (jelet, rövidítést), amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! (1 pont) bit, bájt, CD, kB, GB, MB 184. Jelölje mutatóvonalakkal és értelemszerűen betűkkel az alábbi két mágneslemez részeit! (2 pont) a. írásvédelmi ablak b. mágnesezhető felület (adathordozó felület) 185. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat, nevet, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! Keyboard, Mouse, Pentium, Floppy disk drive, Scanner 186. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat (jelet, rövidítést), amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! FAT, Cilinder, TRACK, BIOS, ROOT, BOOT SECTOR 187. (1 pont) Karikázza be azt az egy jelet, rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! SX, DPI, DX, SLC, DLC 188. (1 pont) Karikázza be azt az egy jelet, rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! RAM, ROM, EPROM, FDD, HDD, CD-ROM, STREAMER 189. (1 pont) Karikázza be azt az egy jelet,

rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! FDD, CPU, HDD, CD-ROM, STREAMER, MOUSE 190. Karikázza be azt az egy jelet, nevet, rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! (1 pont) 8086, Pentium, 80286, 41256, 80386 191. (1 pont) Karikázza be azt az egy jelet, rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! 3 1/2", 5 1/4", DS DD, 360 kB, DPI, DS HD, FD 192. (1 pont) Karikázza be azt az egy mennyiséget (jelet), amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! 1,2 MB; 360 KB; 720 kB; 256 kB; 1,44 MB 193. (12 pont) Írja az alábbi perifériatípusok neve mellé a hozzá tartozó fogalmakat, rövidítéseket, elveket! A. soros elérésű eszközök: B. direkt elérésű eszközök: a. b. c. d. e. f. g. FDD STREAMER HDD sáv szektor TRACK szekvenciális h. beírás és kiolvasás sorrendje azonos i. csak az utoljára beírt adattal végezhető művelet j. a keresés cím szerint történik k. LIFO l. mágneslemezes egység

194. Karikázza be a helyes állítások előtt álló betűjeleket! (3 pont) a. szekvenciális adatstruktúra jellemzi a mágnesszalagot b. szekvenciális adatstruktúra bármelyik eleme egy lépésben elérhető c. szekvenciális adatstruktúra esetében egy adott sorszámú adat beolvasásához minden alacsonyabb (esetleg magasabb) sorszámú adatot be kell olvasni d. szekvenciális adatstruktúra esetén az adatok csak az első (esetleg az utolsó) adat irányából olvashatók ki e. szekvenciális adatstruktúra mellett az adatok a rögzítés sorrendjétől függetlenül nyerhetők vissza f. a szekvenciális stuktúrára jellemző a LAST-IN, FIRST OUT eljárás 195. Soroljon fel a számítógép hardver berendezései közül ANGOL rövidítéseik felhasználásával hatot (6)! a. b. c. (6 pont) d. e. f. 196. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógép alkatrésznek a nevét, amelyhez az alábbi számok, mértékegységek kapcsolhatók: 8 MHz, 12 MHz,

20 MHz, 40 MHz, 66 MHz, 100 MHz! . 197. Soroljon fel a számítógép hardver berendezései közül ANGOL neveik felhasználásával hatot (6)! Ne rövidítéseket írjon! a. b. c. d. e. f. 198. Nevezzen meg angolul a számítógép perifériái közül négyet! a. b. (6 pont) (4 pont) c. d. 199. Írja le a hardver fogalom rövid definícióját! (nem a hardverelemek felsorolását kérjük) . . (1 pont) 200. Elemezze a következő mondatok állítását és indoklását, majd mondatonként karikázza be a három megfelelő kategóriát! Ha az állítás vagy az indoklás közül bármelyik hamis, akkor a kapcsolat nem értelmezhető! Állítás a. b. c. (9 pont) Indoklás Kapcsolat az állítás és indoklás között ---------------------------------------------------igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető igaz-hamis igaz-hamis van-nincs-nem értelmezhető a. A hajlékonylemezes egység valamint a

streamer által rögzített információ a számítógép kikapcsolása után sem veszik el, mert mindkét periféria mágneses elven rögzíti az adatokat. b. A számítógép kikapcsolása után a ROM és a RAM tartalma elveszik, mert mindkettő a felhasználó által egyaránt írható és olvasható memória. c. A CD-ROM és a streamer nagy tömegű adatok tárolására alkalmas, mert mindkét periféria a felhasználó által egyaránt írható olvasható. 201. (7 pont) Mágneslemezeken és winchestereken az alább felsorolt adatokat találtuk. Betűjelzésük felhasználásával rendezze őket a tárolási kapacitás alapján növekvő sorrendbe! a. b. c. d. e. f. g. 720 kB 360 kB 1,44 MB 1,2 MB 1 GB 420 MB 40 MB .<<<<<< 202. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Ha a számítógép bármely része meghibásodik, mit tegyünk? a. Az egész számítógépet mindenképpen ki kell cserélnem b. Csak a hibás kártyákat kell kicserélnem c. Minden

alkalommal a meghibásodott vezérlőkártyákat szétszedem és a hibás részeket megjavítom egy csavarhúzóval. 203. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Melyik állítás hamis? a. A személyi számítógép előlapján található a TURBO gomb, amely lehetővé teszi a CPU kétféle sebessége közül a kiválasztást. b. A RESET gomb újraindítja a személyi számítógépünket c. A személyi számítógép előlapján található a TURBO gomb, amely lehetővé teszi a CPU négyféle sebessége közül a kiválasztást. 204. (1 pont) A mátrixnyomtatókra NEM jellemző: a. A nyomtatófejben függőlegesen egymás alatt vannak a tűk elhelyezve b. A nyomtatási kép minőségét a nyomtatófejben található tűk száma határozza meg. c. Több példányos nyomtatásra is alkalmasak d. Csak soros portokon csatlakozik 205. Mi jellemzi a párhuzamos portot? a. Egyidőben csak egy bit átvitelre képes b. Egyidőben több bit átvitelre képes c. Nem

használható nyomtatók csatlakoztatására d. Bármikor képes több bit átvételére (1 pont) 206. A soros portot jellemzi, KIVÉVE: a. Egyidőben csak egy bit átvitelre képes b. Egyidőben több bit átvitelre képes c. RS 232 d. Bármikor képes több bit átvitelére (1 pont) 207. (1 pont) Az alábbi állítások közül melyik hamis? a. A 80386SX jelű CPU egy 16 bites külső és 32 bites belső adatbuszt használ. b. A 80386DX jelű CPU a külső és a belső adatbusza egyaránt 32 bites c. A 80386SX és 80386DX jelű CPU-k között nincs különbség 208. (1 pont) A 80486DX és az 80486SX jelű CPU-kat jellemzi, KIVÉVE: a. Mindkettőnél az adatbusz 32 bites b. Mindkettőnél az aritmetikai koprocesszor be van építve c. 80486SX aritmetikai koprocesszor nélkül forgalmazzák, külön megvásárolható a hozzá tartozó 80487SX jelzésű koprocesszor. 209. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A lemezmeghajtó melyik 2 műveletet képes elvégezni a

hajlékonylemezen? a. Írási és törlési műveleteket b. Írási és olvasási műveleteket c. Olvasási és törlési műveleteket d. Védelmi és olvasási műveleteket 210. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Minek nevezzük a központi műveletelvégző egységet ill. a számítógép agyát? a. CPU (Central Processing Unit) b. CPA (Central Processing Access) c. VGA 211. (1 pont) Karikázza be azt az egy nevet, rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! MGA, Hercules, CPU, EGA, SVGA 212. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! A billentyűzetre jellemző: a. Egyféle, azaz egységes billenytűzet létezik b. Léteznek 86, 101, 102 és 257 gombos billentyűzetek is c. Az alaplapra csatlakozik d. A központi egységhez tartozik (1 pont) 213. (6 pont) Soroljon fel a számítógép hardver berendezései közül MAGYAR neveik felhasználásával hatot (6)! a. b. c. d. e. f. 214. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az

alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) Q; W; E; R; T; . 215. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) 87; 101; . 216. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) MGA; CGA; EGA; . 217. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) 8086; 80286; 80386; . 218. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! 360 kB 720 kB 1,2 MB . - (2 pont) 5 1/4" 3 1/2" 5 1/4" . 219. (1 pont) Kezébe kerül egy 3 1/2" mágneslemez, amelyen sem címke, sem felirat nem található. A közelben nincs számítógép Hogyan tudja eldönteni a lemezről, annak

megtekintése után, hogy 720 kB-os (DD) vagy 1,44 MB-os (HD) típust tart a kezében? Írja a választ röviden a kipontozott helyre! . . 220. (1 pont) Karikázza be azt az egy jelet, rövidítést, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! CAPS LOCK, PRINT SCREEN, NUM LOCK, SHIFT, DRAFT, ENTER 221. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat, nevet, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! alaplap, képernyő, ház és tápegység, merevlemezes egység, hajlékonylemezes egység, periféria csatolók, billentyűzet, RAM 222. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat, nevet, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! billentyűzet, képernyő, nyomtató, keménylemezes egység, központi vezérlőegység, hajlékonylemezes egység 223. (1 pont) Miken keresztül történik a számítógép és a különféle hardvereszközök csatlakoztatása? . 224. Írja a rövidítések mellé a neki megfelelő magyar fogalmat! a. b. c. d. e. FDD: HD : FD : HDD: CPU: (5 pont) .

. . . . 225. Mi látható az alábbi ábrán? Írja a válaszokat a kijelölt helyre! a. az eszköz (tárgy) neve: b. az eszköz mérete (típusa): c. jellemző kapacitása formázás után (két érték): . (4 pont) 226. (12 pont) Írja a mellékelt rajzok mutatóvonalain szereplő számokat a megfelelő részegység neve mellé! Ha nincs párja, akkor írjon a mutatóvonalra egy X-et! a. b. c. d. e. 3 1/2" mágneslemez: . 5 1/4" mágneslemez: . írásvédelmi ablak: . mágnesezhető felület: . 100 MB streamer kazetta: . 4 2 5 7 6 3 1 227. Milyen fizikai hatások okozhatnak kárt egy mágneslemezben? Írjon le négyet ezek közül! a. b. c. d. . . . . 228. Mit jelentenek, és milyen eszközön olvashatók a felsorolt angol kifejezések? Írja a választ a kipontozott helyre! a. b. c. d. Az (4 pont) (5 pont) FORMATTED: . UNFORMATTED: . DOUBLE SIDE: . DOUBLE DENSITY: . eszköz neve: . 229. (2 pont) Írja a megadott meghatározások mellé a mágneslemezen

történő adatrögzítési eljárás magyar alapfogalmait! a. koncentrikus kör alakú pálya: b. a TRACK egyenlő nagyságú, önállóan címezhető része: . 230. Húzza alá az alábbi mondatokban található HAMIS állításokat! (4 pont) A számítógép RAM és ROM memóriája a kikapcsolás után is megőrzi a bennük tárolt információt. Mágneses adatrögzítési eljárásokat alkalmaznak a STREAMER-nél, a CD és a hajlékonylemezes meghajtóknál. A STREAMER, a hajlékonylemezes és a CD meghajtók a felhasználók számára biztosítják az adatok rögzítését és beolvasását. A billentyűzet és a hajlékonylemezes egység INPUT és OUTPUT műveleteket hajt végre. 231. Sorolja fel a mágneslemezek formázás utáni jelenleg leggyakoribb négy (4) elméleti kapacitási értékét bájtokban (kB, MB)! a.: b.: c.: (4 pont) d.: 232. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógépes perifériának a nevét, amelyhez az alábbi adatok,

fogalmak kapcsolhatók: 360 kB; 720 kB; 1,2 MB; 1,44 MB; törlés, írás! . 233. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógépes adattárolónak a nevét, amelyhez az alábbi rövidítések, adatok, fogalmak kapcsolhatók: 96 TPI, 3 1/2", SOFT-SECTORED, 360 kB, 1,2 MB! . 234. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógép perifériának a nevét, amelyhez az alábbi rövidítések, adatok, fogalmak kapcsolhatók: LOAD; EJECT, DRAFT, 300 DPI, leporelló! . 235. (16 pont) Írja a felsorolt számítástechnikai eszközök, részegységek neve mellé a hozzájuk kapcsolható adatok, rövidítések, típusok előtt álló betűjelet! A. B. C. D. E. F. nyomtató : . képernyő : . mágneslemez : . billentyűzet: . alaplap: . winchester . a. b. c. d. e. f. g. h. leporelló 87, 101, 102 DS DD CLUSTER BIOS EGA traktoros továbbítás DRAFT i. j. k. l. m. n. o. p. low radiation HDD partíció 96 TPI cilinder Hercules coprocesszor numerikus szektor i486 DX/2

236. Mi látható az alábbi ábrán? Írja a válaszokat a kijelölt helyre! (4 pont) a. az eszköz (tárgy) neve: b. az eszköz mérete (típusa): c. jellemző kapacitása formázás után (két érték): . 237. (4 pont) Az alábbi ábrát két mutatóvonallal és két betűvel egészítettük ki. Írja a betűk melletti kipontozott helyre a megjelölt rész nevét és funkcióját! név funkció -----------------------------------------------------a. . . . b. . . . b. a. 238. (4 pont) Írja a nyomtatón olvasható angol feliratok mellé a nekik megfelelő funkció vagy állapot betűjelét! A. B. C. D. READY: . LINE FEED: . FORM FEED: . PAPER OUT: . a. b. c. d. e. elfogyott a papír, vagy elakadt a papír lapdobás, a lap tetejére történő beállítás a nyomtató kész az adatok fogadására betűtípus beállítása egy sor emelése (papír léptetése) 239. (5 pont) A felsorolt rövidítések, nevek mellé írja be a neki megfelelő betűjelzést! color: C

monokrom: M a. b. c. d. e. SVGA: . MGA: . CGA: . EGA: . HERCULES: . 240. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a perifériának a nevét, amelyhez az alábbi fogalmak, rövidítések kapcsolhatók: FAT, BOOT, CLUSTER, SÁV, SZEKTOR, CILINDER! . 241. (1 pont) Egészítse ki a mellékelt rajzot úgy, hogy legalább 3 különböző sávot berajzol! 242. Írja le röviden a kipontozott helyre, hogy mit nevezünk egy mágneslemeznél sávnak (forma, elhelyezkedés)? . . (1 pont) 243. Jelöljön meg az alábbi mágneslemezt ábrázoló rajzon legalább két sávban szektorokat a határvonalak berajzolásával!! (1 pont) 244. Írja le röviden a kipontozott helyre, hogy mit nevezünk egy mágneslemeznél szektornak (forma, elhelyezkedés)? (1 pont) . . 245. Egy monitor leírásában a következő adatot találtuk: Size: 14". Karikázza be annak a méretnek a betűjelét, amelyre a megadott szám vonatkozik! a. b. c. d. e. (1 pont) kép szélesség kép magasság kép

átló kép szélesség és magasság szorzatából képzett szám felsoroltaktól eltérő méretre vonatkozik 246. (7 pont) Írja a háttértárak neve mellé a hozzájuk tartozó fogalom betűjelét! A felsorolt fogalmak több eszközhöz is kapcsolódhatnak. Egy eszközhöz több fogalom is kapcsolódhat. A. B. C. D. mágneslemezes egység, mágneslemez: . keménylemezes egység: . mágnesszalagos egység, mágnesszalag: . mágneskazettás egység, mágneskazetta: . a. sáv b. szektor c. cilinder 247. (1 pont) Karikázza be annak a tárolóeszköznek a betűjelét, amely csak a számítógép kikapcsolásáig őrzi meg a tartalmát! a. b. c. d. mágneslemez (FD) merevlemez (HD) mágnesszalag mágneskazetta e. f. g. h. CD lemez RAM EPROM ROM 248. Írjon a billentyűzet főbb egységeinek neve mellé két-két példát a billentyűkön olvasható feliratokból! Például: Numerikus szektor 1, nyíl jobbra (->). a. b. c. d. (8 pont) Funkcióbillentyűzet: .

Alfanumerikus billentyűzet: . Kurzorblokk: . Vezérlőbillentyűk: . 249. (5 pont) Írja a rövidítések mellé a neki megfelelő magyar fogalom betűjelét! A. B. C. D. E. FDD HD FD HDD CPU . . . . . a. b. c. d. e. f. központi vezérlőegység lézerlemez keménylemez hajlékonylemezes meghajtó keménylemezes meghajtó hajlékonylemez 250. (3 pont) Soroljon fel hármat a számítógépeknél alkalmazható mágneses elven működő háttértár típusok közül! a. b. c. 251. (3 pont) Soroljon fel hármat az IBM PC számítógépeknél alkalmazható képernyő (és csatoló) típusok közül! a. b. c. 252. Soroljon fel hármat a számítógépeknél leggyakrabban alkalmazott nyomtatási eljárások közül! (3 pont) a. b. c. 253. (6 pont) Milyen perifériát, adathordozót használna az alábbi adatok archiválására? Írja az eszköz neve mellé az adat betűjelét! A. STREAMER kazetta: B. mágneslemez: a. b. c. d. e. f. DOS rendszer alapvető fájljai egy

oldalas levél egy könyvtár teljes nyilvántartása (könyvek, olvasók) 300 kB-os játékprogram 30 MB-os adatbázis AUTOEXEC.BAT és CONFIGSYS fájl 254. (5 pont) A felsorolt rövidítések, nevek mellé írja be a neki megfelelő betűjelzést! színes: S "fekete-fehér": F a. b. c. d. e. SVGA: . MGA: . CGA: . EGA: . HERCULES: . 255. (4 pont) Az alábbi ábrát két mutatóvonallal és két betűvel egészítettük ki. Írja a betűk melletti kipontozott helyre a megjelölt rész nevét és funkcióját! név funkció -----------------------------------------------------a. . . . b. . . . a. b. 256. (2 pont) Az alábbi 5 ábra egy-egy számítógép képernyőt tartalmaz. Karikázza be azoknak az ábráknak a betűjelét, amelyeken helyesen lett bejelölve a tipikus méret (14") helye! a. b. d. c. e. 257. (7 pont) Karikázza be azoknak a funkcióknak a betűjeleit, amelyeket a számítógép SETUP funkciója segítségével (is) lehet

beállítani, módosítani! a. b. c. d. e. rendszer idő egér illesztés alkalmazói jelszó rajzgép illesztés rendszer dátum f. g. h. i. j. beépített RAM mérete nyomtató illesztés képernyő típus boot meghajtók sorrendje merevlemezes egység típusa 258. (4 pont) Egy szoftver leírásában a következő részletet lehetett olvasni: ". a program működéséhez legalább 286-os mikroprocesszor szükséges " Karikázza be azoknak a processzortípusoknak a betűjeleit, amelyek alkalmasak a szoftver működtetésére! a. b. c. d. e. 80486 8086 80386 80286 Pentium 259. (2 pont) Egy szoftver leírásában a következő részletet lehetett olvasni: ". a program működéséhez legalább 386-os mikroprocesszor szükséges " Karikázza be azoknak a processzortípusoknak a betűjeleit, amelyek NEM alkalmasak a szoftver működtetésére! a. b. c. d. e. 80386 Pentium 8086 80486 80286 260. Folytassa értelemszerűen (tartalma alapján) az alábbi

sorozatot a következő elemmel! A megoldást írja a kipontozott helyre! (1 pont) relé; elektroncső; tranzisztor; . 261. (1 pont) Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét! A CACHE memória a. az operatív memória 640 kbyte és 1 Mbyte közötti része b. egy külön tár, amely az adatátvitelt gyorsítja a tár és a számítógép többi egysége között. c. a mikroprocesszor belső regisztereit összesítve jelenti d. egy olyan tároló, amelyet gyorsan csatlakoztathatunk a számítógéphez e. egy olyan nagy tárolóképességű külső eszköz, amely a fix lemezeknél gyorsabb adatátvitelt biztosít. 262. (3 pont) A regiszter alábbi meghatározásában egészítse ki a hiányzó részeket! Regiszternek nevezzük a számítógépben a .-vel rendelkező . működésű meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott .-eket 263. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mekkora tárat tud megcímezni a mikroprocesszor, ha a címregisztere 32 bites a. 16

Mbyte b. 4 GByte c. 1 Mbyte d. 4 MByte e. 1 GByte (1 pont) 264. Egy nyomtató kézikönyvében a következő információt találtuk: Maximum: 300 DPI. Írja le röviden, hogy mit jelöl együttesen a szám és a rövidítés? (1 pont) . . 265. Soroljon fel hármat a számítógépeknél alkalmazható NEM mágneses elven működő háttértár típusok közül! (3 pont) a. b. c. 266. (4 pont) A két oszlopban felsorolt fogalmak páronként azonos jelentésűek. Írja a kipontozott helyre az angol fogalomnak, rövidítésnek megfelelő magyar kifejezés betűjelét! A. B. C. D. Streamer CD ROM Scanner Plotter . . . . a. b. c. d. e. lézerlemezes egység mágnesszalagos (kazettás) egység rajzgép képdigitalizáló alaplap 267. (1 pont) Írja le röviden a kipontozott helyre, hogy mit nevezünk cilindernek!: . . 268. (1 pont) Írja le röviden a kipontozott helyre, hogy mit nevezünk clusternek? . . 269. Karikázza be annak a funkciónak a betűjelét, amelyet egy IDE

csatolókártya NEM tartalmaz! a. b. c. d. soros kommunikáció párhuzamos kommunikáció képernyő csatlakoztatás nyomtató csatlakoztatás (1 pont) e. egér csatakoztatás f. FDD csatlakoztatás g. HDD csatlakoztatás 270. (1 pont) Mit jelent az a kifejezés, hogy egy új számítógép a korábbi változattal felülről kompatibilis? Írja a választ a kipontozott helyre! . . . 271. (1 pont) Az alábbi ábra egy számítógép képernyőt tartalmaz. Jelölje nyíllal (<---->) a tipikus méret - pl: 14" - mérésének, meghatározásának a helyét! 272. Mit jelent az a kifejezés, hogy két számítógép hardver kompatibilis? Írja a kipontozott helyre röviden a választ! (1 pont) . . . 273. (4 pont) Új winchestert szeretnénk beüzemelni. Milyen sorrendbe végezzük el a következő műveleteket? Írja a kipontozott helyekre a műveletek sorszámát! 1:SETUP beállítása 2:Formatálás 3:Csatlakoztatás (fizikai kapcsolat létrehozása)

4:Particionálás . ; ; ; 274. Egészítse ki az alábbi meghatározást! A CACHE egy ., amely lehetővé teszi az adatfeldolgozás . azáltal, hogy a feldolgozandó információt folyamatosan. a cache-be. (3 pont) 275. Mi lehet a hiba oka? Írja le a betűjelét!. A gépet bekapcsolva a SETUP táblázat jelenik meg és hiányoznak belőle az adatok. A. A billentyűzet kicsúszott a helyéről és billentyűzet nélkül a gép nem működik. B. Valaki DEL *.* parancsot kiadva törölte a CMOS RAM-ot. C. Kimerült a gépben az akkumulátor D. Az egér nem pontosan csatlakozik a géphez (1 pont) 276. Párositsa a fogalmakat és a magyarázatokat! 1 - soros adatátvitel 2 - memóriarezidens program 3 - multitask 4 - virtuális memória 5 - puffer A - Két vagy több program ugyanazon a gépen látszólag egyidejűen hajtódik végre. B - Az információ egyes bitjei sorban egymás után haladnak a perifériát és az illesztőt összekötő vezetéken. C - A ténylegesnél

nagyobb, látszólagos memória a háttértár egy részét átmeneti tárolóként használva valósítható meg. D - A tárnak egy olyan speciális területe, ahol az információ az adatátvitel során ideiglenesen tartózkodik. E - Olyan program, vagy programrész jelzője, amelyik a gép működésének teljes ideje alatt az operatív tárban marad. (5 pont) 277. Adja meg a helyes válasz betűjelét! . Mi a legfontosabb szerepe az órajelnek a PC működésében? A. A TIME paranccsal beállítva mutatja a pontos időt B. Periódikus jel, amely a gépen a műveletek ütemezését szabályozza. C. Óránként menti az adatokat D. Beállíthatjuk segítségével az adatmentés időintervallumát (1 pont) 278. (3 pont) Állítsa időrendi sorba a számítógép generációk jellemző részegységeit! mikroprocesszor, elektroncső, tranzisztor A. -(a legrégebbi) B. - C. - 279. (5 pont) Az első oszlopban levő fogalmakhoz kapcsolja hozzá a másodikban levőket! a. 852 g.

adatátviteli csatorna b. 486 h. kódlap c. ISA i. rendszerprogram d. 437 j. mikroprocesszor e. EMM386 280. (1 pont) Mit jelent a lemez particionálása? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Winchester lemez formázását b. Winchester lemez "parkoltatását" c. Winchester lemez felosztását d. Winchester lemez törlését e. Winchester lemez ellenőrzését 281. (4 pont) Rendezze időrendbe a felsorolt áramköri elemeket az alapján, hogy mikor jelentek meg a számítógépekben? Írja a megfelelő sorszámokat 1-től 4-ig a kipontozott helyekre! . . . . a. b. c. d. tranzisztor relé integrált áramkör elektroncső 282. Mit jelent az, hogy egy nyomtató 300 DPI-s? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Egy inch-re (25,4 mm) 300 pontot tud elhelyezni b. Másodpercenként 300 karaktert tud kinyomtatni c. Egy festékkazettával 300000 karaktert tud kinyomtatni d. Másodpercenként 600 karaktert tud kinyomtatni e. Egy inch-re (25,4 mm) 600 karaktert

tud elhelyezni (1 pont) 283. (2 pont) Karikázza be azoknak a funkcióknak a betűjelét, amelyet egy HERCULES csatolókártya tartalmazhat! a. b. c. d. e. képernyő csatlakoztatás egér csatlakoztatás nyomtató csatlakoztatás FDD csatlakoztatás HDD csatlakoztatás 284. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A számítógépek architektúrája a. a hálózatban levő számítógépek elrendezési módját jelenti b. a hálózatban levő adatátviteli szabályokat jelenti c. a számítógépek belső felépítését jelenti d. a számítógép külső megjelenítési módját jelenti e. a használt adatszerkezetek rendszerét jelenti (1 pont) 285. (1 pont) Az alábbiak közül az egyik megnevezés NEM mikroszámítógépes adatátviteli csatornát jelez. Karikázza be a betűjelét! a. Local bus b. ISA c. EISA d. ASCII e. SCSI 286. A partíció az alábbi elemek közül kettőnél értelmezhetők. Jelölje be a betűjelüket! a. CD-ROM b. operatív tár c. FDD

(hajlékony lemez) d. HDD (fix lemez) e. Cache (2 pont) 287. Egészítse ki a meghatározás hiányzó részeit! A partíció olyan különálló . jelent, ahol az ott elhelyezett . egymástól . kezelhetők (3 pont) 288. (1 pont) Szinte minden része a személyi számítógépünknek egy jobb típusra cserélhető. Az alaplap csere egy PC-AT 286-osról egy PC-AT 386-osra milyen előnyőket biztosít? (Írja le egy rövid mondatban!) . 289. (1 pont) A számítógépben található alábbi elemek közül az egyik NEM valamilyen memóriát vagy memóriarészt jelent. Jelölje be a betűjelét! a. EPROM b. cache c. HMA d. verem (stack) e. interface 290. (1 pont) A számítógépben található alábbi elemek közül az egyik regisztert jelent, jelölje be a betűjelét! a. Cache b. HDD c. EPROM d. FDD e. akkumulátor 291. (1 pont) A számítógépben található alábbi elemek közül az egyik NEM regiszternév, jelölje be a betűjelét! a. utasításszámláló b. akkumulátor

c. cache d. címregiszter e. verem mutató 292. A regiszterekre az alábbi állítások közül az egyik nem igaz. Jelölje be a betűjelét! a. A regisztereknek saját címük van b. A regiszterekkel végzett utasítások gyorsabbak, mint a memóriacímeket használók. c. A regiszterek hosszát az elvégzendő feladatnak megfelelően hardver úton alakították ki. d. A regiszterek átnevezhetők e. Használatukkal megtakaríthatjuk a műveletek végrehajtása közben a memóriában levő adatok kiolvasását, illetve beírását. (1 pont) 293. (5 pont) Az első oszlopban levő fogalmakat kapcsolja hozzá a másodikban levőkhöz! a. HD g. Floppy (hajlékony lemez) b. HMA h. Winchester (fix lemez) c. HDD i. Memória d. UMB e. FDD 294. Karikázza be azoknak a funkcióknak a betűjelét, amelyet egy IDE csatolókártya tartalmazhat! a. b. c. d. soros kommunikáció párhuzamos kommunikáció képernyő csatlakoztatás nyomtató csatlakoztatás (6 pont) e. egér

csatlakoztatás f. FDD csatlakoztatás g. HDD csatlakoztatás 295. (1 pont) Mekkora tárat tud megcímezni a mikroprocesszor, ha a címregisztere 32 bites? (Egészítse ki a mondatot!) A 32 bit hosszúságú címregiszterrel egy mikroprocesszor .méretű tárat tud megcímezni 296. Mit jelent a szoftver verzió fogalma? Írja röviden a választ a kipontozott helyre! (2 pont) . . 297. Írja le a szoftver fogalom rövid definícióját (nem a szoftverek felsorolását kérjük)! (1 pont) . . 298. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat (jelet, rövidítést), amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! PASCAL, BASIC, C++, LOGO, RAM, CLIPPER, dBASE 299. (3 pont) Írja a kipontozott helyre három (3) magasszintű programozási nyelv nevét! a. b. c. 300. (3 pont) Soroljon fel az IBM PC-n alkalmazható szövegszerkesztő programok közül hármat. Írja a nevüket a kipontozott helyre! a. b. c. 301. Mit értünk a helyi menük alatt? a. az összes menüparancsot b.

egy menüpontban megtalálható összes menüparancsot c. a kijelölt objektumra alkalmazható leghasznosabb parancsokat d. egy aktuális parancsot (1 pont) 302. Mit jelent a számítástechnikában az archiválás? Írja röviden a választ a kipontozott helyre! (2 pont) . . 303. Az első oszlopban levő fájl kiterjesztésekhez kapcsolja hozzá a másodikban levő fogalmakat. (Egy fájl kiterjesztés több meghatározáshoz is tartozhat.) a. *.COM g. szöveges (karakteres) fájl b. *.EXE h. azonnal végrehajtható fájl c. *.TXT i. forrásnyelvű program d. *.PAS e. *.BAT (7 pont) 304. Melyik két szó NEM jelöl programozási nyelvet? (Húzza alá!) CALCULUS, PASCAL, BASIC, BAUD, LOGO (2 pont) 305. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat, nevet, amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! Word 6.0; PE2, CHIWRITER, Excel, Word 20 for WIN 306. (3 pont) Soroljon fel az IBM PC-n alkalmazható táblázatkezelő programok közül hármat. Írja a nevüket a kipontozott

helyre! a. b. c. 307. (4 pont) Írja a felsorolt számítógépes alkalmazások mellé az elsősorban hozzájuk kapcsolható szoftvertípus betűjelét! A. B. C. D. egy rövid levél elkészítése: . egy iskola tanulóinak a nyilvántartása: . az osztálypénztár adatainak a vezetése: . fényképes plakát elkészítése: . a. b. c. d. e. f. játékprogram szövegszerkesztő grafikai rendszer DOS SHELL program táblázatkezelő adatbáziskezelő 308. (8 pont) Írja a felsorolt számítógépes alkalmazások mellé az elsősorban hozzájuk kapcsolható IBM PC szoftver betűjelét! A. B. C. D. egy rövid levél elkészítése: . egy iskola tanulóinak a nyilvántartása: . az osztálypénztár adatainak a vezetése: . fényképes plakát elkészítése: . a. b. c. d. EXCEL Paintbrush Clipper WORD e. f. g. h. WINDOWS WRITE dBASE Lotus COREL DRAW 309. (3 pont) Soroljon fel az IBM PC-n alkalmazható adatbáziskezelő programok közül hármat. Írja a nevüket a

kipontozott helyre! a. b. c. 310. (1 pont) A felsorolt szoftverek közül karikázza be annak a betűjelét, amely nélkül egy IBM PC számítógép nem működhet! a. b. c. d. e. f. BASIC DOS PASCAL WINDOWS 3.1 C LOGO 311. (2 pont) Az alábbiak közül melyik két megnevezés igaz azokra a programokra, amelyek a munka befejezése után is a tárban maradnak? a. tranziens program b. TSR program c. rezidens program d. interaktív program e. segédprogram 312. (3 pont) Egészítse ki az alábbi meghatározást! Memória-rezidensnek nevezzük azokat a programokat, amelyek a . és .után a számítógép maradnak 313. (8 pont) A felsorolt szoftverek neve mellé írja be a neki megfelelő rövidítés betűjelét! operációs rendszerszoftver: O programozási nyelv: P a. b. c. d. BASIC DOS PASCAL UNIX . . . . e. f. g. h. dBASE WINDOWS Clipper OS/2 . . . . 314. (5 pont) Az első oszlopban levő állomány típusokhoz kapcsolja hozzá a másodikban levő meghatározásokat:

a. exe g. adat b. doc h. szöveges c. dat i. rendszer d. sys j. futtatható e. txt k. parancs 315. Milyen típusú file-okra utalnak a következő kiterjesztések? Írja a kipontozott helyekre a megfelelő file-típusokat! 1: EXE : . 2: BAT : . 3: TXT : . (3 pont) 316. A helyes válasz betűjelét jelölje be! Mit jelent az, hogy egy programot installálni (telepíteni) kell? A. A DOS COPY parancsával le kell másolni a telepítő lemezeket. B. A telepítő lemezeken található, erre a célra készült programot elindítva kerül a program a winchesterünkre. C. Valamelyik tömörítő program megfelelő kapcsolóit alkalmazva magunk bontjuk ki az archívot. (1 pont) 317. (4 pont) A különböző programozási nyelvek eltérő módon támogatják a programozó munkáját. Rendezze sorszámok beírásával felhasználó közeliségük alapján növekvő sorrendbe (1-től 4-ig) az alábbi nyelveket! . . . . a. b. c. d. PASCAL gépi kód assembly C 318. (1 pont) Egészítse

ki a meghatározást! A prioritás a programok végrehajtása során azt jelenti, hogy az egyik program . élvez a másikkal szemben 319. (2 pont) Egészítse ki! Mit értünk az interpreter alatt? Egy olyan program, amely egy . en írt programot utasításonként . re fordít, és végre is hajtja 320. (1 pont) Karikázza be az igaz állítás betűjelét! a. Egy programot akkor nevezünk tárrezidensnek, ha azt a memóriába betöltöttük és akkor is a memóriában marad, ha közben egy másik programot elindítunk. b. A tárrezidens program megszűnik, ha egy másik tárrezidens programot elindítunk. c. A tárrezidens programok mindig csak a merevlemez gyökérkönyvtárából kerülhetnek be a memóriába. 321. (2 pont) Mi a különbség az értelmezőprogram és a fordítóprogram működése között? Írja röviden a választ a kipontozott helyre! . . 322. (1 pont) Mit jelent az a kifejezés, hogy egy szoftver felülről kompatibilis? Írja a kipontozott helyre röviden a

választ! . . . 323. (4 pont) Pótolja mondatok hiányzó részét a megfelelő betűjelekkel. A. MENT B. MENT MÁSKÉNT (egyes alkalmazásokban MENT ÚJ NÉVEN) C. MINDKETTŐ D. EGYIK SEM Az új dokumentum első tárolásakor .használható A betöltött dokumentum folytatása párbeszédablak megjelenése nélkül a .paranccsal tárolható Ha azt szeretnénk elérni, hogy a megnyitott dokumentum másik dokumentum folytatása legyen a probléma megoldására . alkalmas. A betöltött állományt másik lemezmeghajtón is tárolni kívánjuk használható . 324. (5 pont) Írja a felsorolt számítógépes alkalmazások mellé az elsősorban hozzájuk kapcsolható periféria betűjelét! A. B. C. D. E. számítógépes játékprogram: . CAD tervező rendszer: . számítógépes képfeldolgozás: . számítógépes vezérlés, szabályozás: . számítógépes adatbázis: . a. b. c. d. e. f. STREAMER SCANNER INTERFACE PLOTTER JOYSTICK KEYBOARD 325. (1 pont) Adja meg a helyes

válasz betűjelét! . Mit jelent az INTEGRÁLT PROGRAMCSOMAG kifejezés? A. Olyan matematika programok csoportját, amelyek ismerik az integrálszámítás műveletét. B. Az adatfeldolgozás minden ágát lefedő programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő) C. A felhasználó közvetlenül a programcsomaggal társalog D. Az adatfeldolgozás egy ágát magas szinten lefedő programcsomag 326. (5 pont) Az első oszlopban levő fogalmakhoz kapcsolja hozzá a másodikban levőket. a. Works g. operációs rendszer b. EMM386 h. integrált adatkezelő rendszer c. OS/2 Warp i. adatbázis kezelő d. Foxpro j. egy operációs rendszer segédprogramja e. Unix 327. (2 pont) Mi a különbség az interpreter és a compiler programok működése között? Írja röviden a választ a kipontozott helyre! . . 328. (5 pont) Írja a billentyűzet feliratok mellé a hozzájuk tartozó funkció, hatás betűjelét! A. B. C. D. E. Shift Tab Caps Lock Print Screen ENTER

(Return) . . . . . a. b. c. d. bekezdés kezdetének beállítása (jobbra ugrás) nagybetűállás rögzítése parancs lezárása (kocsi vissza soremelés) a számbillentyűzet(szektor) numerikus állásban történő rögzítése e. lenyomása után nagybetű, illetve a kétállapotú billentyűk felső karaktere jelenik meg f. a képernyőtartalom kinyomtatása (hardcopy) 329. (1 pont) Határozza meg a következő struktogrammal megadott algoritmus eredményét! A=100 i A>=0 B= A h B=A B 330. Sorolja fel az algoritmusok megadásának három tipikus formáját! a. b. c. (3 pont) 331. (3 pont) Határozza meg a következő folyamatábrával megadott algoritmus eredményét az alábbi értékekre! Az eredményt írja a kipontozott helyre! a. A=0, B=10, C=5 ------> D= b. A=5, B=0, C=10 ------> D= c. A=10, B=5, C=50 -----> D= START A,B,C h h C>0 D=A*B i A>0 i i D=A*B/C B>0 D=C/A*B h D=C/A D STOP 332. (1 pont) Határozza meg a

következő folyamatábrával megadott algoritmus eredményét! START A=10 B=A*2 h A>10 B STOP i B=A+1 333. (3 pont) Határozza meg a következő struktogrammal megadott algoritmus eredményét az alábbi értékekre! Az eredményt írja a kipontozott helyre! a. A=100, B=10, C=5 ------> D= b. A=5, B=0, C=15 --------> D= c. A=10, B=1, C=2 --------> D= A, B, C B=0 h h C=0 i i i D=A/B*C D=A/B A=0 D=A/C h D=C/A D 334. (4 pont) Határozza meg a következő mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét az alábbi értékekre! Az eredményt írja a kipontozott helyre! a. b. c. d. A=0, A=4, A=0, A=5, B=0 B=0 B=2 B=2 ------> ------> ------> ------> D=. D=. D=. D=. INDULÁS Be: A, B, Ha A=0 akkor Eljárás 1 különben Ha B=0 akkor Eljárás 2 D:=100/(A*B) Ki: D [Képernyőre] VÉGE Eljárás 1 D:=B*B Ki: D [Képernyőre] VÉGE Eljárás vége Eljárás 2 D:= Négyzetgyök (A)*B Ki: D [Képernyőre] VÉGE Eljárás vége

335. (1 pont) Határozza meg a következő struktogrammal megadott algoritmus eredményét! A=10 i A<=10 B=A*2 h B=A+1 B 336. Írja a következő folyamatábra szimbólumok mellé a neki megfelelő (algoritmus) funkció nevét! a. e. b. f. c. g. (7 pont) d. 337. (8 pont) Rajzolja a következő folyamatábra lépések (algoritmus lépések) neve mellé a neki megfelelő folyamatábra szimbólumot! A. folyamatkezdet (START): ------------------------------------------------B. részfeladat (eljárás): ------------------------------------------------C. végrehajtandó lépés (értékadás): ------------------------------------------------D. döntés (elágazás): ------------------------------------------------E. ciklus: ------------------------------------------------F. INPUT művelet: ------------------------------------------------G. csatlakozás: ------------------------------------------------H. OUTPUT művelet: 338. (8 pont) Írja a következő

folyamatábra szimbólumok betűjelét a neki megfelelő név (fogalom) mellé! A. folyamatkezdet (START): B. részfeladat (eljárás): C. végrehajtandó lépés (értékadás): . D. döntés (elágazás): E. ciklus: F. INPUT művelet: G. csatlakozás: H. OUTPUT művelet: a. e. b. c. f. d. g. 339. (3 pont) Írja le a algoritmus fogalom rövid definícióját (nem típusok felsorolását kérjük)! . . . 340. Egy szoftver elkészítésének a folyamatát . nevezzük. Egy probléma véges számú lépésekben történő egyértelmű leírását . nevezzük A program és az utasítások megadásának formai előírásait . szabályoknak nevezzük Az utasításokban megadott műveletek tartalmára vonatkozó előírásokat . szabályoknak nevezzük (4 pont) 341. (7 pont) Írja az alábbi adatszerkezetek neve mellé a hozzá tartozó fogalmakat, rövidítéseket, elveket! A. verem: B. soros: a. b. c. d. e. f. g. h. szekvenciális last-in, first-out minden elem (rekord)

azonnal elérhető csak az utolsó beírt elemmel végezhető művelet stack a beírás és a kiolvasás sorrendje megegyezik LIFO mágnesszalagok jellemzője 342. Karikázza be a helyes állítások előtt álló betűjeleket! a. b. c. d. e. f. g. h. (5 pont) a verembe beírt első számot tudjuk először kiolvasni a verem lineáris adatszerkezet a verembe beírt utolsó számot tudjuk először kiolvasni művelet a verem bármelyik elemével végezhető a verembe új elem csak az utolsó elem után helyezhető a verem kezeléséhez legalább három utasítás szükséges művelet csak a verem utolsó elemével végezhető a verem kezeléséhez két (2) utasítás elegendő 343. Írja le a két jellemző veremműveletet! (2 pont) . . 344. (1 pont) Írja le annak a hardver vagy szoftver szerkezetnek a MAGYAR nevét, amelyhez az alábbi fogalmak, rövidítések, parancsok kapcsolhatók: LIFO; last-in, first-out; POP; PUSH! . 345. Karikázza be a helyes állítások előtt

álló betűjeleket! (4 pont) a. egy algoritmus maximum száz (100) műveletet tartalmazhat b. az algoritmus véges számú lépést tartalmaz c. megírható a heti LOTTÓ húzás 5 nyerőszámát pontosan előre meghatározó algoritmus d. a nyilvános telefon használatának leírása algoritmizálható e. összeadást, szorzást, osztást és zárójeleket tartalmazó matematikai műveletek végrehajtásának sorrendje algoritmizálható f. egy számítógép üzembehelyezésének a sorrendje algoritmizálható 346. (7 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő mondatszerű leírással megadott algoritmus folyamatábráját! INDULÁS Be: A Ha A>0 akkor B:=A*A különben B:=A Ki: B VÉGE 347. (9 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő struktogrammal megadott algoritmus folyamatábráját! A, C A>0 i h i B=1 B=C A=0 h B=A B 348. (9 pont)

Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő folyamatábrával megadott algoritmus struktogramját! START A, C B=1 i A>0 h B=C i A=0 h B=A B STOP 349. (9 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő mondatszerű leírással megadott algoritmus folyamatábráját! INDULÁS Be: A, C Ha A>0 akkor B:=1 különben Ha A=0 akkor B:=C különben B:=A Ki: B VÉGE 350. (7 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő struktogrammal megadott algoritmus folyamatábráját! A i A>0 B=A*A h B=A B 351. (7 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő folyamatábrával megadott algoritmus struktogramját! START A B=A h A>0 i B=A*A B STOP 352. (5 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő

mondatszerű leírással megadott algoritmus struktogramját! INDULÁS Be: A Ha A>0 akkor B:=A*A különben B:=A Ki: B VÉGE 353. (3 pont) Határozza meg a következő mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét az alábbi értékekre! Az eredményt írja a kipontozott helyre! a. A=3, B=1 ------> D= b. A=5, B=2 ------> D= c. A=3, B=2 ------> D= INDULÁS D:=0 Be: A, B Ciklus N:=1-től A-ig B lépéssel D:=D+N Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE 354. (1 pont) Írja le annak a hardver vagy szoftver szerkezetnek az ANGOL nevét, amelyhez az alábbi fogalmak, rövidítések, parancsok kapcsolhatók: LIFO; last-in, first-out; POP; PUSH! . 355. (6 pont) Határozza meg a következő mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét az alábbi értékekre! Az eredményt írja a kipontozott helyre! a. A= 1, B=1 --> D= b. A= 2, B=2 --> D= c. A= 1, B=2 --> D= INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus D:=D+N N:=N+1 amíg N<=B

Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE d. A= 1, B=3 --> D= e. A= 5, B=0 --> D= f. A=-1, B=3 --> D= 356. Lépésenként feldolgozva készítse el a következő folyamatábrájával megadott algoritmus mondatszerű leírását! (8 pont) START D=0 A,B N=1,A,B D=D+N D STOP 357. (6 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával lépésenként feldolgozva készítse el a következő mondatszerű leírással megadott algoritmus folyamatábráját! INDULÁS D:=0 Be: A, B Ciklus N:=1-től A-ig B lépésenként D:=D+N Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE 358. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=-1, B=0 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus amíg N<=B D:=D+N N:=N+1 Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 1 b. 5 c. 0 d. -2 e. -1 f. végtelen ciklus 359. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű

leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=0, B=0 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus amíg N>=B D:=D+N N:=N+1 Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 1 b. 5 c. 0 d. -2 e. -1 f. végtelen ciklus 360. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=0, B=0 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus D:=D+N N:=N+1 amíg N<=B Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 1 b. 5 c. 0 d. -2 e. -1 f. végtelen ciklus 361. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=1, B=0 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus D:=D+N N:=N+1 amíg N<=B Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 1 b. 5 c. 6 d. -2 e. -1 f. végtelen ciklus 362. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű

leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=1, B=3 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus D:=D+N N:=N+1 amíg N<=B Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 0 b. 5 c. 6 d. -2 e. -1 f. végtelen ciklus 363. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=1, B=2 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus D:=D+N N:=N+1 amíg N>=B Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 0 b. 1 c. 2 d. -2 e. -1 f. végtelen ciklus 364. (1 pont) A felsorolt végeredmények, hatások közül karikázza be a mondatszerű leírással (szöveggel) megadott algoritmus eredményét jelölő betűt, ha A=1, B=1 ! INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus D:=D+N N:=N+1 amíg N>=B Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE a. 0 b. 1 c. 2 d. végtelen ciklus e. -1 f. -2 365. (5 pont) Határozza meg a következő mondatszerű leírással (szöveggel) megadott

algoritmus eredményét az alábbi értékekre! Az eredményt írja a kipontozott helyre! a. A= 1, B=1 --> D= b. A= 1, B=2 --> D= c. A=-1, B=3 --> D= d. A= 1, B=3 --> D= e. A= 5, B=0 --> D= INDULÁS D:=0 Be: A, B N:=A Ciklus amíg N<=B D:=D+N N:=N+1 Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE 366. (9 pont) Szabványos jelölések alkalmazásával, lépésenként feldolgozva készítse el a következő mondatszerű leírással megadott algoritmus struktogramját! INDULÁS Be: A, C Ha A>0 akkor B:=1 különben Ha A=0 akkor B:=C különben B:=A Ki: B VÉGE 367. (1 pont) A gép winchesteréről véletlenül letörölte a DOS IO.SYS rendszerállományát A törölt állomány már nem állítható helyre a feltételezett C:lemezen. Hogyan pótolná, ha van egy rendszerlemeze az első floppy meghajtóban és a winchester programjainak nem szabad letörlődnie: . 368. Egészítse ki a következő mondatokat! A mágneslemezeket első használat előtt . kell Ezt a

műveletet a . utasítással lehet elvégezni (2 pont) 369. (1 pont) Milyen DOS parancsot és hogyan kell használni, hogy tetszőleges könyvtárból az aktuális lemez gyökérkönyvtárába lépjen? . 370. A felsoroltak közül melyik NEM jelenik meg a kiadott DIR parancs hatására? . az állomány neve készítésének ideje hozzárendelések (attribútumok) az állomány hossza byte-ban (1 pont) 371. (1 pont) Milyen parancs hiányzott az AUTOEXEC.BAT állományból, ha a következőket tapasztalta? A gép DOS könyvtárában van TREE.COM program Az floppy lemezen nem sikerül a lemez könyvtárainak szerkezetét "fát" felrajzolni. A hiányzó parancs a . 372. Mi okozta a hibát? Egészítse ki a mondatokat! Az FMOUSE.COM program nevét beírva hibaüzenetet kapunk (Bad command or file name) A gépen van ilyen program. Hol keresi először a gép a programot?. Mely parancs kiadása esetén keresi máshol is?. A program olyan könyvtárban volt, amely.és nincs .

megadva (4 pont) 373. (1 pont) Húzza át a helyes válasz betűjelét! Melyik DOS parancsot használjuk akkor, amikor egy hajlékonylemez teljes tartalmát át akarjuk másolni egy még formázatlan céllemezre? a. COPY b. DISKCOPY c. REN d. CHKDSK 374. Melyik két állítás igaz a megszakításokra? a. A megszakítások csak a nagygépeknél értelmezhetők b. Vektoros megszakításoknál egy táblázat tartalmazza a megszakításokat. c. A megszakítások lehetővé teszik az operációs rendszer számára a vezérlési feladatok elvégzését. d. A megszakításokat használják fel a vírusok a kártékony hatás kifejtésére. e. A megszakítások a processzor működésének a leállítását jelentik. (2 pont) 375. Melyik válasz a helyes? (Karikázzba be a betűjelét!) A. Az operációs rendszer mindig a winchesteren található B. Az operációs rendszer működteti a hardvert és kapcsolatot tart a külső egységekkel. C. Az operációs rendszer egésze a memóriába

töltődik a gép bekapcsolásakor. (1 pont) 376. (1 pont) Hogyan tudjuk egy könyvtárból kilistázni a D-vel kezdődő, legalább 3 karakterből álló EXE kiterjesztésű állományokat? Írja le, hogy mivel folytatná a DIR után. 377. (1 pont) Melyik, a gép működését befolyásoló állomány tartalma lehet az alábbi két utasítás? FILES 20 BUFFERS 25 Az állomány neve: . 378. (1 pont) Mit jelent, ha a CONFIG.SYS-ben FILES = 20 bejegyzést látunk? a. Az MS-DOS operációs rendszer számára lehetővé tesszük azt, hogy egyszerre 20 fájl-hoz is legyen képes hozzáférni. b. Be van állítva, hogy az MS-DOS fájl-ok másolásánál legfeljebb 20 fájl-t tudjon átmásolni. c. Megadjuk az MS-DOS operációs rendszer számára azt, hogy egy alkönyvtárban legfeljebb 20 fájl tartózkodhat. 379. Rendelje egymáshoz a számokat és a betűket. Melyik másoló parancsot melyik mondat jellemzi? 1 - DISKCOPY 2 - XCOPY 3 - COPY 4 - BACKUP A - Formázatlan lemezre is tud

dolgozni, de a lemezek azonos minőségűek kell hogy legyenek.(méret, jelzés) B - Könyvtárak alkönyvtárait és azok programjait is képes másolni megfelelő kapcsolókat alkalmazva. C - Archiválásra használható, a készített állományok tömörítve tárolnak, kicsomagolásuk nélkül nem futtathatók. D - A billentyűzetet megadva bemeneti eszközül, szöveges állomány is készíthető vele. (4 pont) 380. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mikor jelenik meg a DOS-ban a következő üzenet: "Insert new diskette for drive B: and press ENTER when ready." ? a. Ha egy fájl-t COPY-paranccsal át akarunk másolni b. Ha egy lemezt formázni akarunk c. Ha kiadjuk a CHKDSK A: parancsot d. Ha egy már formázott lemezt akarunk betölteni (1 pont) 381. Hány darab helyesen megadott állománynév van az alábbi filenevek között? .db CONFI G.DBF WIN,COM ABLAKOK.PAS SELEJTSEK.BAT MAGYAR.COM NC.4EXE (1 pont) 382. (1 pont) Honnét tudja betölteni a gép

induláskor az AUTOEXEC.BAT állományt? A. Minden olyan könyvtárból, amelyet a PATH paranccsal megadtunk B. Annak a lemeznek a gyökérkönyvtárából, ahonnét a DOS-t is betölti C. A DOS-t tartalmató lemez DOS nevű könyvtárából D. Bármelyik lemez tetszőleges könyvtárából 383. (3 pont) Melyik állítás jellemző a külső és melyik a belső DOS parancsokra? Pótolja a megfelelő szót! Ha a DOS könyvtárban látom egy parancs nevét, akkor az egy . parancs Ha nem használok a gépen PATH parancsot és a választott parancsot bármely könyvtárból tudom használni, akkor az egy . parancs Ha egy floppy lemezt a FORMAT A: /S paranccsal formattálunk és erről indítjuk a gépet a .parancsok nem használhatók. 384. (1 pont) Húzza át az oda nem illő válasz betűjelét! Az operációs rendszerekre az alább felsorolt állítások közül az egyik NEM igaz: a. vezérli a programok futtatását b. feldolgozza a hibákat c. kezeli a megszakításokat d. kezeli

az adathordozókat e. kezeli a beviteli és kiviteli műveleteket 385. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent a következő DOS üzenet: "Invalid drive specification" a. Érvénytelen könyvtárat adtunk meg b. Rosszul adtuk meg a parancsot vagy a fájl nevet c. Egy nem létező meghajtó azonosítót adtunk meg d. Elfelejtettük a meghajtót pontosan kijelölni (1 pont) 386. (1 pont) A rendszer betöltésekor a képernyőn melyik üzenet jelenik meg, ha nincs a betöltésre használt lemezen rendszerfájl? a./ INVALID DRIVE SPECIFICATION b./ NON SYSTEM DISK OR DISK ERROR c./ DISK BOOT FAILURE d./ BAD COMMAND OR FILE NAME e./ INVALID PATH, NOT DIRECTORY OR DIRECTORY NOT EMPTY 387. Jelölje be a helyes állítás betűjelét! Mit jelent a következő DOS üzenet: "Bad command or file name" a. Érvénytelen könyvtárt adtunk meg b. Rosszul adtuk meg a parancsot vagy a fájl nevet c. Egy nem létező meghajtó azonositót adtunk meg d.

Elfelejtettük a meghajtót definiálni (1 pont) 388. (1 pont) Véletlenül letörölt egy KOCKA.COM programot az aktuális könyvtárból Melyik parancs kiadásával állíthatja vissza, ha közvetlen a törlés után észreveszi a hibát? . KOCKACOM 389. (1 pont) Egy adatállományt szeretnénk floppy-ra másolni, de Write protect error hibaüzenetet kapunk. Mi lehet a hiba oka? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. A lemez megtelt b. A lemez írásvédett c. A lemez nem olvasható d. A lemez teljesen üres 390. (1 pont) A DOS készenléti jele a PROMPT. Milyen fontos információ hiányozna a következő beállításakor? . PROMPT SZIA 391. Az alábbi programok közül az egyik nem operációs rendszer (húzza át betűjelét): a. Windows NT b. OS/2 Warp c. VMS d. Works e. Unix (1 pont) 392. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Miért NEM töltődik be a WINDOWS operációs rendszerünk, ha a következő parancs sorozatot adjuk ki? C:>PATH;

C:>WIN Bad command or file name. a. Egyetlen egy oka lehet, azaz a WINDOWS operációs rendszerünk nincs telepítve. b. Mert a WINDOWS operációs rendszert csak a WINCOM -mal lehet betölteni, ami nem egyenértékű a WIN-nel. c. Mert az oda vezető útvonal hiányzik, így a parancsot (WINCOM)-ot sem tudja megtalálni és betölteni. d. Mert nem létező fájl nevet adtunk meg 393. (1 pont) Jelölje be a helyes állítás betűjelét! A következő DOS parancs kiadására C:>MD BERADATOK megjelenik egy üzenet: "Directory already exists". Mit értünk ezen az üzeneten? a. Azt a tényt közli velünk, hogy már létezik egy ilyen könyvtár b. A fenti könyvtárat sikeresen létrehozta c. Az MD parancs hiányosan van megadva d. Azt jelzi, hogy képes adatok fogadására 394. Melyik parancs NEM illik a sorba? . Miért, milyen művelet végez a többi? . XCOPY , COPY , BACKUP , ATTRIB (2 pont) 395. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A következő DOS parancs

után milyen készenléti jelet (PROMPT) fogunk látni? C:> MD KOPIE a. C:> b. C:KOPIE> c. C:KOPIE> (1 pont) 396. Húzza alá a következő DOS utasítások közül a két külső utasítást! ChDir (CD) DATE FORMAT RENAME SYS (2 pont) 397. Húzza alá azt a kifejezést amelyik NEM illik a sorba! COPY DEL MOVE AUTOEXEC RENAME (1 pont) 398. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A következő DOS parancs sorozat után milyen készenléti jelet (PROMPT) fogunk látni? C:> MD MENTES C:> CD MENTES a. C:> b. C:MENTES> c. C:MENTES> 399. Mely utasításokkal valósíthatók meg a következő funkciók az Ön által használt operációs rendszerben? Írja a kipontozott helyekre a megfelelő utasításokat! 1: Könyvtár tartalmának megjelenítése : . 2: File másolása : . 3: File törlése : . (3 pont) 400. Egy tartalomjegyzékben a következő programok láthatók . DIR parancs segítségével hogyan listázható ki a közvetlenül nem

indítható programok neve? VGIF.EXE ,PINKGIF, EGÉRGIF, FELADATBAT, MARSGIF Folytassa! DIR . (1 pont) 401. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A következő DOS parancsban a megadott MORE milyen szerepet tölt be? TYPE MENTES.TXT | MORE a. Egy belső parancs, ami oldalakra tördeli a szöveget b. A TYPE parancshoz tartozik, és paraméterként megadhatjuk c. Egy külső parancs, ami oldalakra tördeli a szöveget d. Valamennyi válaszunk helyes 402. Egészítse ki a mondatot! Ha a számítógép menet közben "lefagy", akkor a . billentyű-kombinációval vagy a . gomb lenyomásával indíthatjuk újra. (2 pont) 403. Mely utasításokkal hajthatók végre a következő műveletek? Írja a kipontozott helyekre az utasítások nevét! 1: rendszerlemez készítése adatlemezből : . 2: file-ok mozgatása : . 3: file-ok átnevezése : . (3 pont) 404. Mely utasításokkal hajthatók végre a következő műveletek? Írja a kipontozott helyekre az

utasítások nevét! 1: hajlékony lemez másolása (teljes lemez) : . 2: lemez ellenőrzése : . 3: winchester particionálása : . (3 pont) 405. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Hogyan jelentkezik a DOS-ban a készenléti jel (PROMPT), ha a következőket írjuk be: PROMPT $p$g a. C:> b. C: c. C> d. C: 406. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent a következő DOS üzenet: "Incorrect dos version" a. Nem megfelelő DOS verzió b. Megfelelő DOS verzió c. A DOS verzió legújabb változata d. Nem DOS üzenet (1 pont) 407. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Milyen feladatot végez a következő DOS parancs? C:MENTES> CLS a. Egy fájl-t a lemezről kitöröl b. Az aktuális könyvtár összes állományait törli c. A DOS felületű képernyő tartalmát törli d. Az összes fájl-t kitörli a C: winchesterről (1 pont) 408. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Milyen feladatot végez a következő DOS

parancs? C:MENTES> VER a. A fenti MENTES nevű alkönyvtár létrehozásának időpontját írja ki b. A betöltött DOS operációs rendszer verziószámát jeleníti meg c. Az előző kiadott parancs verziószámát adja meg d. A MENTES nevű programcsoportot ellenőrzi 409. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Mit kell tenni ahhoz, hogy a parancs folytatódjon, ha a következő DOS üzenetet kapjuk: "press any key to continue." a. Nyomjunk meg egy tetszőleges billentyűt b. Kattintsunk az egér bármely gombjára c. Írjuk be az "any" szót d. Be kell gépelnünk a "yes" utasítást (1 pont) 410. Egészítse ki a következő mondatot! A DOS . parancsait a COMMANDCOM parancsértelmező hajtja végre, míg a . utasításokat mint programokat hajtja végre a számítógép. (2 pont) 411. (1 pont) Melyik file segítségével érhető el, hogy egy program automatikusan elinduljon minden bekapcsoláskor? Írja a file nevét a kipontozott

helyre! . 412. Egészítse ki a következő mondatot! Operációs rendszerben dolgozva, a legutoljára kiadott parancs egy karakterét az . billentyű leütésével lehet megismételni, míg az aktuális pozíciótól kezdve az összes karaktert megismételhetjük az . billentyű leütésével. (2 pont) 413. Melyik fájl műveletet jellemzik a következők? A fájl régi neve helyett új kerül be a könyvtárba, a fájl tartalma nem módosul. (1 pont) 414. Hol nem lehet egy mágneslemezen két azonos nevű könyvtár? . (1 pont) 415. Hogyan érhetjük el, bármely könyvtárból 1: indíthatók 2: olvashatók legyenek? (Írja a kipontozott (2 pont) hogy egy adott könyvtárban lévő file-ok : . : . helyekre az utasítások nevét!) 416. Melyik, a gép működését befolyásoló állományban olvashatnánk a következő utasításokat? . PROMPT $P$G PATH C:;C:DOS (1 pont) 417. A számítógépünkön több ADAT nevű könyvtár is elérhető. Egyikben található a

zene.exe program Mit kell megadni a ZENE.EXE program neve előtt a biztos elindítása érdekében? . és (2 pont) 418. (1 pont) Mi a CTRL - ALT -DEL billentyűhármas együttes megnyomásának eredménye? . 419. Mi NEM tartozik a DOS feladatai közé? Mi a betűjele? . A. A kapott parancsok értelmezése B. A monitor ki vagy bekapcsolt állapotának figyelése C. A programok memóriába töltése és futtatása D. A programok felügyelete (1 pont) 420. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent a következő üzenet: "360864 bytes available on disk" ? a. 360864 bájt felhasználható üres lemezterület áll rendelkezésünkre b. 360864 bájt felhasználhatatlan hibás lemezterület van a lemezen c. 360864 bájt memórialemez van kijelölve a lemezen d. 360864 bájt foglalt lemezterületünk van a lemezen 421. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A következő DOS parancs kiadására C:>MD BERADATOK megjelenik egy üzenet:

"Unable to create directory". Mit értünk ezen az üzeneten? a. Egy hibaüzenetet közöl velünk, amely azt mondja ki, hogy a könyvtárat nem képes létrehozni. b. Egy figyelmeztetést ad arról, hogy a fenti könyvtárak már léteznek, és így nem hozhatok létre. c. A DOS rendszer közli a sikeres parancs megvalósítását d. Egy hibaüzenetet közöl velünk, amely azt jelzi, hogy megtelt az aktuális memória. 422. (1 pont) Egy külső lemezegység esetén, melyik DOS paranccsal készíthető a HD-s floppy lemezből rendszerlemez? (A kiadott parancs egészét írja le!) . 423. (2 pont) Melyik két állomány töltődik be automatikusan a DOS betöltődése után? Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 424. (1 pont) Milyen billentyűt kell lenyomva tartani, ha a billentyűzeten nem található 233 kódú karaktert szeretnénk megjeleníteni úgy, hogy a kód számát leírjuk a numerikus billentyűzeten?. 425. (2 pont) A DOS COPY parancsával egyszerre

több fájlt akarunk másolni. Adja meg azt a két lehetséges karaktert, amelyek segítik a több állományra hivatkozást! . és 426. (3 pont) Egészítse ki a mondatokat! Az utoljára beírt karaktert a . billentyű leütésével törölhetjük A számbillentyűk feletti jeleket a . billentyű segítségével állíthatjuk elő. A numerikus billentyűzeten lévő számok csak akkor használhatók, ha a . visszajelző világít 427. Sorolja be a következő DOS utasításokat az alábbi két csoport valamelyikébe! Írja az utasítások betűjelét a kipontozott helyekre ! 1: Belső utasítások : . 2: Külső utasítások : . a: b: c: e: f: (5 pont) COPY FORMAT FDISK DEL MD (MkDir) 428. Karikázza be a helyes állítás betűjelét! A következő DOS parancs után milyen készenléti jelet (PROMPT) fogunk látni? C:> CD MENTES Invalid directory a. C:> b. C:MENTES> c. C:MENTES> (1 pont) 429. (5 pont) Az operációs rendszer feladatai közé tartoznak-e a

következő funkciók? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! Lemezkezelés : . Táblázatkezelés : . Scanner vezérlése : . Memória kezelése : . Billentyűzet kezelése : . 430. (4 pont) Egészítse ki a mondatokat! A DOS operációs rendszert a . memóriában lévő BIOS program tölti a . memóriába A rendszerprogram az jelű vagy a jelű lemezről töltődhet be. 431. Mely utasításokkal valósíthatók meg a következő funkciók az Ön által használ operációs rendszerben? Írja a kipontozott helyekre a megfelelő utasítások nevét! Könyvtár létrehozása : . Könyvtárváltás : . Könyvtár törlése : . (3 pont) 432. (1 pont) Egészítse ki a mondatot! . nevezzük azt a villogó jelet, amelynek helyén a leütött karakter megjelenik a képernyőn. 433. Melyik DOS parancs kiadásakor kapja a következő üzenetet? Are you sure? Y/N (Biztos ön ebben?). A. FORMAT C: B. COPY *.* C. DEL *.* (1 pont) 434. Válassza ki az TREE parancs lehetséges

kapcsolóit! a. /F: /s b. /F: /e c. /F: d. Egyik sem (1 pont) 435. Válassza ki az CHDIR parancs lehetséges kapcsolóit! a. /r b. /r /s c. /s d. Egyik sem (1 pont) 436. Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet : "ENTER CURRENT VOLUME LABEL FOR DRIVE a:" ? a. VOL b. LABEL c. DIR d. Egyik sem (1 pont) 437. Válassza ki az COPY parancs lehetséges kapcsolóit! a. /v /a /b b. /v /s c. /s d. Egyik sem (1 pont) 438. Válassza ki az DEL parancs lehetséges kapcsolóit! a. /s b. /s /F: c. /F: d. Egyik sem (1 pont) 439. Válassza ki az DIR parancs lehetséges kapcsolóit! a. /P: /w b. /s /P: c. /s /w d. Egyik sem (1 pont) 440. Válassza ki az FORMAT parancs lehetséges kapcsolóit! a. /4 /s /v b. /3 /s c. /3 /v d. Egyik sem (1 pont) 441. Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet : "ERROR FOUND, F: PARAMETER NOT SPECIFIED" ? a. COPY b. CHKDSK c. FORMAT d. Egyik sem (1 pont) 442. Válassza

ki az RMDIR parancs lehetséges kapcsolóit! a. /e /s b. /x /e c. /x d. Egyik sem (1 pont) 443. (1 pont) A "FORMAT a: /s" parancs hatására a formattált lemezre a következő file-ok kerülnek a. IOSYS, MSDOSSYS, COMMANDCOM, AUTOEXECBAT, CONFIGSYS b. IOSYS, MSDOSSYS, COMMANDCOM, AUTOEXECBAT c. IOSYS, MSDOSSYS, COMMANDCOM d. IOSYS, MSDOSSYS 444. Válassza ki az TYPE parancs lehetséges kapcsolóit! a. /P: b. /more c. /w d. Egyik sem (1 pont) 445. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "ALLOCATION ERROR, SIZE ADJUSTED" ? a. TREE b. COPY c. CHKDSK d. Egyik sem 446. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "ARE YOU SURE (Y/N)?" ? a. FORMAT b. DEL c. COPY d. Egyik sem 447. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "ATTEMPTED WRITE-PROTECT VIOLATION" ? a. FORMAT b. DEL c. COPY d. Egyik sem 448. (1 pont) Melyik

DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "CONVERT LOST CHAINS TO FILES (Y/N)?" ? a. COPY b. DIR c. FORMAT d. Egyik sem 449. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "DELETE CURRENT VOLUME LABEL (Y/N)?" ? a. LABEL b. VOL c. DEL d. Egyik sem 450. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "DISK UNSUITABLE FOR SYSTEM DISK" ? a. DIR b. COPY c. FORMAT d. Egyik sem 451. A "DIR W*" paranccsal megkapjuk azon file-oknak a listáját, a. melyek neve W-vel kezdődik és nincs kiterjesztésük b. melyek neve W-vel kezdődik c. melyek kiterjesztése W-vel kezdődik d. melyek neve és kiterjesztése W-vel kezdődik (1 pont) 452. Válassza ki az MKDIR parancs lehetséges kapcsolóit! a. /x /e /s b. /x /e c. /x d. Egyik sem (1 pont) 453. A "REN LEVEL.NEW *.OLD" parancs kiadása után a rendszer a. átnevezi a LEVELNEW file-t

LEVELOLD-ra b. átnevezi az összes OLD file-t LEVELNEW-ra c. hibát jelez, mert a *.OLD hibás d. hibát jelez, mert a LEVELNEW-nál is kell *-ot használni (1 pont) 454. A "DIR ??A*" paranccsal megkapjuk azon file-oknak a listáját, a. melyek neve A karakterre végződik b. melyek kiterjesztése A karakterre végződik c. melyek neve és kiterjesztése A karakterre végződik d. melyek nevének 3 karaktere A (1 pont) 455. (1 pont) A "DIR" parancs kiadása után nagyon sok file-t látunk a katalógusban, ezért használjuk a a. /s kapcsolót b. /w kapcsolót c. /a kapcsolót d. /? kapcsolót 456. (1 pont) A "TYPE OLVASS.EL" parancs kiadása után a file tartalma olvashatatlanul elrohan, ezért használjuk a a. /P: kapcsolót b. /w kapcsolót c. | more szűrőt d. /? kapcsolót 457. A "TYPE *.HLP" parancs kiadása után a. hibajelzést kapunk, mert itt nem alkalmazható a * b. a rendszer kiírja az összes HLP kiterjesztésű file-t c. csak

az első megtalált HLP kiterjesztésű file-t írja ki d. a rendszer kiírja a *.HLP nevű file-t (1 pont) 458. A "COPY *.HLP HELPEKTXT" parancs kiadása után a rendszer a. hibát jelez, mert egy helyre akarjuk másolni a file-okat b. az összes HLP kiterjesztésű file-t összefűzi c. csak az utolsó HLP kiterjesztésű filet másolja d. hibát jelez, mert TXT kiterjesztésbe nem lehet HLP-t másolni (1 pont) 459. A "COPY ADAT1.DAT+ADAT2DAT a. hibajelzést kapunk, mert b. hibajelzést kapunk, mert c. csak az ADAT1DAT file-t d. a két file-t egymás után (1 pont) ADATOK.DAT" parancs kiadása után + jelet nem lehet írni 3 file neve nem szerepelhet másolja át az ADATOK.DAT-ba másolja 460. Válassza ki az CHKDSK parancs lehetséges kapcsolóit! a. /F: /v /s b. /F: /s c. /F: /v d. Egyik sem (1 pont) 461. A "REN *.NEW *.OLD" parancs kiadása után a rendszer a. átnevezi az összes OLD kiterjesztésű file-t NEW-ra b. átnevezi az összes

NEW kiterjesztésű file-t OLD-ra c. hibát jelez, mert a *.NEW hibás d. hibát jelez, mert a *.OLD hibás (1 pont) 462. Ha a főkönyvtárat akarjuk törölni, akkor a. egy másik lemeznek kell lennie az aktuálisnak b. "RD " parancsot kell kiadni c. nem lehet törölni a főkönyvtárat d. "RD " parancsot kell kiadni (1 pont) 463. Ha AT-ben a 5.25" DD-s lemezt formázzuk, akkor ezt jelezni kell a. a /l paraméterrel b. a /dd paraméterrel c. a /4 paraméterrel d. nem kell jelezni (1 pont) 464. Ha 360K-s meghajtóban 5.25" HD-s lemezt formázunk, akkor ezt a. a /l paraméterrel b. a /dd paraméterrel c. a /4 paraméterrel d. nem kell jelezni (1 pont) 465. Az alábbiak közül melyik tekinthető a CHKDSK program feladatának? a./ A merevlemez aktív partíciójának a kiválasztása b./ Virtuális lemezegység létrehozása c./ Formatálás előtt a partíciós táblázat létrehozása d./ A lemezen a hibák kiderítése és fixálása e./

Bármilyen lemezre a rendszerfájlok átvitele (1 pont) 466. (1 pont) Ha Q egy katalógus neve és kiadjuk a "DEL Q" parancsot, akkor a rendszer a. hibát jelez, mert DEL-lel nem lehet katalógust törölni b. törli a katalógust c. megerösítés után törli a katalógust d. hibát kelez, mert "DEL Q" -ként kellett volna a parancsot kiadni 467. (1 pont) Az "MD AKTUAL" parancs kiadása után a rendszer a. sohasem jelez hibát b. hibát jelezhet, ha már van AKT-tal kezdődő katalógus c. hibát jelezhet, ha már van AKTUAL nevű katalógus a lemezen d. hibát jelezhet, ha már van AKTUAL nevű katalógus az adott helyen 468. (1 pont) Egy paranccsal szeretnénk létrehozni két, egymás alatti katalógust, név szerint KAT és ALKAT a. "MD KATALKAT" parancs létrehozza b. "MKDIR KATALKAT" parancs létrehozza c. "MD ALKATKAT" parancs létrehozza d. nem lehet egy paranccsal létrehozni őket 469. Törölni szeretnénk

az alkatalógusból a "." nevet a. "RD " b. "DEL " c. "RD " d. nem lehet törölni (1 pont) 470. A "RD ATMENO" parancs kiadása után a "DIRECTORY NOT EMPTY" üzenetet küldi a rendszer, mert a. a katalógus nem üres b. hibásan adtuk meg a parancsot, itt csak a RMDIR-t lehet használni c. hibásan adtuk meg a parancsot, mer "RD ATMENO" a helyes d. más oka van a hibaüzenetnek (1 pont) 471. Az összes file-t törölni akarjuk, ezért adjuk ki a a. DEL *.* b. DEL *. c. DEL * d. DEL parancsot (1 pont) 472. (2 pont) Egy alkönyvtárt kell kitörölni. Milyen két bejegyzést tartalmazhat (látható) a törlendő alkönyvtár ahhoz, hogy a RMDIR (RD) paranccsal azt törölni lehessen? Írja a választ a megadott helyre! . 473. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "DRIVE LETTER MUST BE SPECIFIED" ? a. FORMAT b. DIR c. COPY d. Egyik sem 474. Írja a

felsorolt funkciók mellé a neki megfelelő DOS parancsot! a. b. c. d. e. f. az aktuális könyvtár tartalmának megjelenítése: . képernyő törlése: . elérési út (aktuális könyvtár) módosítása: . fájl törlése: . lemez előkészítése a DOS használatára: . alkönyvtár létrehozása: . (6 pont) 475. (3 pont) Milyen paranccsal és paraméterekkel lehet a következő DOS funkciókat kiváltani? Írja a DOS parancsot paramétereivel együtt a neki megfelelő funkció mellé! a. egy tíz bejegyzésből álló aktuális alkönyvtár minden paraméterének a megjelenítése: . b. kb 100 bejegyzésből álló aktuális alkönyvtár fájl neveinek a megjelenítése egy képernyőn: . c. ismeretlen számú fájlt tartalmazó alkönyvtár minden bejegyzésének a megtekintése (lapozás): . 476. (4 pont) Milyen paranccsal és paraméterekkel lehet a következő DOS funkciókat kiváltani? Írja a DOS parancsot paramétereivel együtt a neki megfelelő funkció mellé!

a. adott alkönyvtár tartalmának teljes törlése egy lépésben: . b. adott alkönyvtárból az összes BAS kiterjesztésű fájl törlése egy lépésben c. adott alkönyvtárból az összes HIBAS nevű fájl törlése egy lépésben: . d. a C meghajtó PROBA nevű alkönyvtárából azoknak a fájloknak a törlése, amelyek neve A betűvel kezdődik és összesen öt betűből áll: . 477. (5 pont) Milyen paranccsal és paraméterekkel lehet a következő DOS funkciókat kiváltani? Írja a DOS parancsot paramétereivel együtt a neki megfelelő funkció mellé! a. az 1,2 MB-os A meghajtóban elhelyezett DD típusú lemezt DOS használatra előkészíteni: . b. az 1,2 MB-os B meghajtóban elhelyezett HD típusú lemezt DOS használatra rendszerlemezként előkészíteni: . c. a 360 kB-os B meghajtóban elhelyezett lemezt DOS használatra előkészíteni: . d. az 1,44 MB-os A meghajtóban elhelyezett HD típusú lemezt DOS használatra rendszerlemezként előkészíteni: . e. a C

winchestert DOS használatra rendszerlemezként előkészíteni: . 478. Egy formázás után a DOS a következő üzenetet adta: Volume label (11 characters, ENTER for name)? Melyik paramétert nem adtuk meg a parancsban? Írja a választ a kipontozott helyre! (1 pont) . 479. (1 pont) Karikázza be azt az egy fogalmat (jelet, rövidítést), amely tartalmi szempontból nem illik a sorba! DOS, UNIX, PASCAL, WINDOWS, OS/2 480. (4 pont) Írja a felsorolt DOS parancsok mellé a neki megfelelő hatás betűjelét, ha az aktuális meghajtó és könyvtár mindig: C:WINDOWSSYSTEMADAT ! A. B. C. D. CD CD. CD CD WINDOWS : : : : . . . . a. b. c. d. e. f. C:ADAT C:WINDOWS C:WINDOWSSYSTEMADAT C:C:WINDOWSADAT C:WINDOWSSYSTEM C: 481. (1 pont) Írja a kipontozott helyre annak a számítógépes szoftvernek a nevét, amelyhez az alábbi adatok kapcsolhatók: 3.0; 321; 33; 40; 50; 60; 62; 622! . 482. (1 pont) A C:ADATPROBA az aktuális könyvtár. A PROBA alkönyvtárat megpróbálta RMDIR

paranccsal törölni, de a DOS hibajelzést adott. A PROBA alkönyvtár üres, csak a . és a bejegyzést tartalmazza Miért nem sikerült a törlés? Írja a választ a kipontozott helyre! . 483. (5 pont) Karikázza be azokat a karaktereket, amelyek DOS operációs rendszer esetén nem alkalmazhatók egy fájl-névben (első nyolc karakter)! A C D Ó L Ű 0 9 - $ . szóköz 484. (5 pont) Karikázza be azokat az állományneveket, amelyek DOS operációs rendszer esetén nem alkalmazhatók! COM1, UJ, PRN, ROSSZ, CON, FAJL, FILE, AUX, DOS, NUL 485. Egészítse ki a következő mondatokat! A DOS operációs rendszer esetén egy fájl-név maximum . karakterből állhat A kiterjesztés maximum karaktert tartalmazhat. A nevet és a kiterjesztést kell elválasztani. (3 pont) 486. (3 pont) A DOS operációs rendszer DIR parancsával megjelenítette az aktuális tartalomjegyzéket. A fájl nevén és kiterjesztésén kívül még milyen, az adott fájlra vonatkozó

bejegyzéseket (oszlopokat) jelenít meg egy-egy sorban a DIR parancs? Írja a választ a pontokkal kijelölt helyre! . . 487. (1 pont) Egy DOS operációs rendszer alatt futó programmal fájlokat készített. A fájlokat a munka során állandóan JAVÍTOTTA, majd mindig más és más névvel és kiterjesztéssel azonos, csak erre a célra fenntartott alkönyvtárba mentette el. Néhány nap múlva elfelejtette, hogy melyik fájl tartalmazza a végső változatot. A fájlok elolvasása nélkül hogyan tudná megállapítani azt, hogy az ismert alkönyvtár melyik fájlja tartalmazza a végső változatot. Írja a választ a pontokkal kijelölt helyre! . . 488. (1 pont) Egy DOS operációs rendszer alatt futó programmal fájlokat készített. A fájlokat a munka során állandóan JAVÍTOTTA, majd mindig más és más névvel és kiterjesztéssel azonos, csak erre a célra fenntartott alkönyvtárba mentette el. Az alábbi tartalomjegyzék fájljai közül karikázza be annak a

betűjelét, amely a végső változatot tartalmazza! a. b. c. d. e. f. g. ADATOKAT EGY ADATOKKA.RRR ADTTTTTT.FEL AAAAADFS.FED ASASDDDF.DDE AAAAAAAA.ADT ASAWQAQW.ADD 123 143 132 145 148 156 134 10-23-94 10-24-94 11-12-94 11-12-94 11-12-94 11-09-94 11-10-94 8:41p 6:56p 7:12p 8:11p 7:19p 9:45p 9:59p 489. (1 pont) Egy megnyitott alkönyvtárban, amely kb 150 fájlt tartalmaz egy részben ismert azonosítójú fájlt keresünk: - a fájl neve A betűvel kezdődik és 5 karakterből áll, az utolsó jele W; - a kiterjesztése ADT. Adja meg azt a DIR parancsot paramétereivel együtt, amely csak a felsorolt leírásnak megfelelő fájlokat, kizárólag a nevükkel és a kiterjesztésükkel listázza ki a képernyőre ! . 490. (1 pont) Egy formázás során a meghajtó azonosítóján kívül más paramétert nem adtunk meg. Mi határozza meg ekkor a formázandó lemez típusát? Írja a választ a kipontozott helyre! . 491. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben

kaphattuk a következő üzenetet: "VOLUME LABEL (11 CHARACTERS, ENTER FOR NONE)" ? a. VOL b. LABEL c. ENTER d. Egyik sem 492. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "FILE CANNOT BE COPIED ONTO ITSELF" ? a. DIR b. COPY c. CD d. Egyik sem 493. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "FORMAT ANOTHER (Y/N)?" ? a. DIR b. FORMAT c. COPY d. Egyik sem 494. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "NO PATH" ? a. DIR b. CD c. PATH d. Egyik sem 495. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "NO ROOM FOR SYSTEM ON DESTINATION DISK" ? a. SYS b. FORMAT c. COPY d. Egyik sem 496. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "NO SUB-DIRECTORIES EXIST" ? a. PATH b. CD c. TREE d. Egyik sem 497. (1 pont) Melyik DOS parancs

végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "SYSTEM TRANSFERRED" ? a. FORMAT b. COPY c. CD d. Egyik sem 498. (10 pont) A felsorolt DOS parancsok mellé írja a neki megfelelő halmaz betűjelét! belső parancs: B külső parancs: K a. b. c. d. e. DIR: . COPY: . DISKCOPY: . FORMAT: . CLS: . f. g. h. i. j. MKDIR: . LABEL: . FDISK: . CHDIR (CD): . DEL (ERASE): . 499. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "UNABLE TO CREATE DIRECTORY" ? a. CD b. MD c. RD d. Egyik sem 500. Ha AT-ben a 3.5" DD-s lemezt formázzuk, akkor ezt jelezni kell a. a /l paraméterrel b. a /dd paraméterrel c. a /4 paraméterrel d. nem kell jelezni (1 pont) 501. (2 pont) Karikázza be azokat a betűjeleket, amelyek azt a háttértártípust és logikai meghajtót jelölik, amelyről egy IBM PC számítógép elindítása után a DOS operációs rendszer (alapesetben) betöltődik? a. b. c. d. mágneskazettás egység

keménylemezes egység BIOS hajlékonylemezes egység e. f. g. h. A B C D meghajtó meghajtó meghajtó meghajtó 502. (1 pont) Meg szeretnénk gyorsítani egy IBM PC számítógép elindulását úgy, hogy az operációs rendszer azonnal a C winchesterről töltődjön be. Karikázza be annak a beállításnak a betűjelét, amely ezt lehetővé teszi! a. b. c. d. e. módosítani kell az AUTOEXEC.BAT fájlt módosítani kell a CONFIG.SYS fájlt módosítani kell a SETUP beállítást DOS 6.22-es verziót kell használni WINDOWS-t kell használni a számítógépen 503. (3 pont) Írja a kipontozott helyre azt a három eljárást, amellyel egy "lefagyott" számítógépet ismét kommunikáció képessé lehet tenni! a. b. c. 504. (2 pont) Egy winchestert is tartalmazó IBM PC számítógép a bekapcsolás után az A: meghajtóhoz fordult, majd a következő hibaüzenetet adta: "Non-System disk or disk error". Karikázza be a hiba lehetséges okát

tartalmazó magyarázatok betűjeleit! a. b. c. d. e. f. g. elromlott a winchester nem volt lemez az A meghajtóban nem volt lemez a B meghajtóban nem volt lezárva az A meghajtó nem rendszerlemez (DOS) volt az A meghajtóban nem rendszerlemez (DOS) volt a B meghajtóban megsérült a DOS-t tartalmazó A meghajtóban lévő lemez 505. (4 pont) Írja a választ a kipontozott helyre! Milyen billentyűk segítségével lehet: a. b. c. d. karaktert törölni: . listázást a képernyőn megszakítani: . nagybetűket begépelni: . parancsot, sort lezárni: . 506. (3 pont) Milyen hatása van (általában) az alábbi billentyűk lenyomásának, ha a DOS operációs rendszer promtja után gépeljük be a karaktereket? Írja a válaszokat a kipontozott helyekre! a. ENTER (Return): b. BACKSPACE: c. SPACE: 507. (6 pont) Milyen billentyű (billentyűk) lenyomásával válthatók ki a az alábbi hatások, funkciók? Írja a választ a kipontozott helyekre! a. b. c. d. e. f. a

számítógép melegindítása: . egy sor lezárása, egy parancs végrehajtása: . egy karakter törlése jobbról balra: . egy üres hely bevitele a sorba: . nagybetű írása (alapesetben): . állandó nagybetűs írásmód: . 508. (3 pont) Soroljon fel az IBM PC-en alkalmazható operációs rendszerek közül kettőt! Írja a választ a kipontozott helyre! a. b. 509. (2 pont) Írja a kipontozott helyre az IBM PC-n leggyakrabban alkalmazott két (2) operációs rendszer nevét (rövidítését). a. b. 510. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "TRACK 0 BAD - DISK UNUSABLE" ? a. SYS b. CD c. CLS d. Egyik sem 511. (1 pont) Az alábbi billentyű kombinációk közül melyikkel kérhető a képernyőre folyamatosan kiíródó lista ideiglenes leállítása? (Húzza át betűjelét!) a. CTRL - S b. CTRL - Break c. CTRL - ALT - F1 d. CTRL - ALT - Del e. ALT - F4 512. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelenik meg a

DISKCOPY parancs hatására? (Húzza át a betűjelét!) a. All files in directory will be deleted! Are you sure (Y/N)? b. Invalid drive specification c. Not ready reading drive A Abort, Retry, Fail? d. Insert SOURCE diskette in drive A: Press any key to continue . e. File not found 513. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelenik meg a DEL parancs hatására? (Húzza át a betűjelét!) (Az A: egységben nincs lemez!) a. Bad command or file name b. Invalid drive specification c. Not ready reading drive A Abort, Retry, Fail? d. All files in directory will be deleted! Are you sure (Y/N)? e. File not found A: A: A:ABC.TXT (1 pont) (1 pont) 514. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelenik meg a DEL A:ABC parancs hatására? (Húzza át a betűjelét!) (Az A: egység főkönyvtárában nincs ABC nevü fájl, csak ABC nevű könyvtár!) a. Bad command or file name b. Invalid drive specification c. Too many parameters d. All files in directory will be deleted! Are you sure

(Y/N)? e. File not found (1 pont) 515. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelzi azt, hogy a DEL B:ABCALFA.TXT parancsot hibásan írtuk be? (Húzza át a betűjelét!) (A számítógépben nincs B: egység!) a. Bad command or file name b. Invalid drive specification c. Too many parameters d. Invalid path e. File not found (1 pont) 516. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelzi azt, hogy a DEL A:ABCALFA.TXT parancsot hibásan írtuk be? (Húzza át a betűjelét!) (Az A: egységen nincs ABC könyvtár!) a. Bad command or file name b. Invalid drive specification c. Too many parameters d. Invalid path e. File not found (1 pont) 517. (1 pont) Ha a parancsban megadottak léteznek, akkor az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelzi azt, hogy az RD A:ABCALFA parancsot nem lehetett végrehajtani? (Karikázza be a betűjelét!) a. Press any key to continue b. Invalid path, not directory, or directory not empty c. Too many parameters d. Bad command or file name e. File not

found 518. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelzi azt, hogy a DIR ALFA.TXT BETATXT parancsot hibásan írtuk be? (Húzza át a betűjelét!) a. Press any key to continue b. Invalid drive specification c. Too many parameters d. Bad command or file name e. File not found (1 pont) 519. (1 pont) Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelzi azt, hogy a DOS parancsban megadott fájl nevét rosszul írtuk be, vagy ilyen nevű fájl nem is létezik? (Jelölje be a betűjelét!) (Pl.: TYPE ALFA.TXT hatására) a. Press any key to continue b. Invalid drive specification c. Too many parameters d. Bad command or file name e. File not found 520. Az alábbi DOS üzenetek közül melyik jelzi azt, hogy a parancsot rosszul írtuk be? (Húzza át betűjelét!) a. Press any key to continue b. Invalid drive specification c. Too many parameters d. Bad command or file name e. File not found (1 pont) 521. (1 pont) Az alábbi esetek közül az egyikben a FORMAT parancs használata kárt

okozhat. Melyik ez az eset? (Jelölje be a betűjelét!) a. Új lemez vásárlásakor b. Régi lemez munkalemezként való használatba vételekor c. Egy lemez tartalmának a törlésekor d. DD jelzésű floppy HD formátumú használatakor 522. (1 pont) Az alábbi billentyű kombinációk közül melyikkel kérhető a betöltött kódlap (pl 852-es) kikapcsolása? (Jelölje meg betűjelét!) a. CTRL - S b. CTRL - Break c. CTRL - ALT - F1 d. CTRL - ALT - Del e. ALT - F4 523. (1 pont) Az alábbi billentyűkombinációk közül melyikkel kérhető a PC újraindítása? (Jelölje be a betűjelét!) a. CTRL - S b. CTRL - Break c. CTRL - ALT - F1 d. CTRL - ALT - Del e. ALT - F4 524. (1 pont) Az alábbi billentyű kombinációk közül melyikkel kérhető a végrehajtás alatti program megszakítása? (Húzza át betűjelét!) a. CTRL - S b. CTRL - Break c. CTRL - ALT - F1 d. CTRL - ALT - Del e. ALT - F4 525. A "COPY CON LPT1" parancs kiadásával a. hibát okozunk, mivel egyik

file-nak sincs kiterjesztése b. átmásoljuk a CON nevű file-t az LPT1 nevű file-ként c. a billentyűzetre beírtakat küldjük ki a nyomtatóra d. a billentyűzetre beírtak egy LPT1 nevű file-ba kerülnek (1 pont) 526. (1 pont) A számítógép billentyűzetén az alább felsorolt vezérlő nyomógombok közül az egyik lenyomásakor csak akkor történhet valami, ha ezzel egyidejűleg egy másik nyomógombot is lenyomunk. Melyik ez a billentyű? (Húzza át betűjelét!) a. CAPS LOCK b. INS c. PGUP d. DEL e. CTRL 527. A CHKDSK parancs a lemez a. vírustalanítására használatos b. csak a vírusok felismerésére való c. a lemezen a FAT állapotát ellenőrzi d. más feladata van (1 pont) 528. (1 pont) A számítógép billentyűzetén az alább felsorolt vezérlő nyomógombok közül az egyik lenyomásakor NEM történik semmi. Melyik ez a billentyű? (Karikázza be a betűjelét!) a. HOME b. DEL c. PGUP d. ALT e. END 529. (2 pont) A számítógép billentyűzetén

az alábbi vezérlő nyomógombok lenyomásakor (kettő kivételével) NEM történik semmi. Melyik az a két billentyű, amelynél történik valami? (Húzzá át betűjelüket!) a. ALT b. INS c. SHIFT d. DEL e. CTRL 530. (4 pont) Egészítse ki az operációs rendszerre vonatkozó alábbi meghatározást! Az operációs rendszer . összessége, amely gondoskodik a számítógép erőforrásainak . kihasználásáról, . kapcsolatot tart a gép kezelőjével, értelmezi és végrehajtja a . 531. (1 pont) Az alábbi folyamatok közül az egyik NEM a számítógép bekapcsolásakor hajtódik végre. (Jelölje be a betűjelét!) a. A ROM-BIOS-ban levő program alapján öntesztet és memória tesztet hajt végre. b. A boot lemezen található szabad lemezterület méretének vizsgálata és kiírása. c. Boot lemezről az IOSYS (IBMBIOCOM)betöltése d. Boot lemezről az MSDOSSYS (IBMDOSCOM) betöltése e. Boot lemezről a COMMANDCOM betöltése 532. (1 pont) Karikázza be a

hibás állítás betűjelét! Joker karakterek használata esetén az alábbiak közül az egyik állítás NEM igaz: a. Joker karakterek az állományokra való hivatkozási lehetőségeket kiszélesítik. b. Joker karakterek minden DOS utasításban használhatók c. Joker karakterek használatával több állományra hivatkozhatunk egyszerre. d. Joker karakterek együttes alkalmazásakor - egy állomány nevének bármely részében - mindig a "?" karaktert kell előbb megadni. e. Joker karakterek: a "?" és a "*". 533. (1 pont) Joker karakterek használata esetén az alábbiak közül az egyik hivatkozás hibás (húzza át betűjelét): a. alfa*.t* b. *.a? c. a??a*.* d. *a?.txt e. alfa?0*.t* 534. (3 pont) Egészítse ki az alábbi meghatározást! Két operációs rendszer egymással kompatibilis, ha az egyik operációs rendszer felügyelete alatt . minden ugyanúgy viselkedik, mint a másik operációs rendszer alatt. 535. (2 pont) Egészítse

ki az alábbi meghatározást! Az operációs rendszer tranziens része csak addig van a ., amíg a saját . be nem fejeződik 536. (1 pont) Az alábbi billentyű kombinációk közül melyikkel kérhető az aktuális Windows alkalmazás (program), vagy a Windows kikapcsolása? (Karikázza be betűjelét!) a. CTRL - S b. CTRL - Break c. CTRL - ALT - F1 d. CTRL - ALT - Del e. ALT - F4 537. (2 pont) BOOT lemez készítésére az alábbi válaszok közül melyik két válasz helyes? a./ Formázás után minden lemez BOOT lemez b./ COPY utasítással át kell másolni egy főkönyvtár tartalmát. c./ SYS utasítással át kell másolni a rendszerfájlokat d./ FORMAT utasítás használatakor meg kell adni a /S paramétert e./ A CHKDSK parancs /F paraméterének a használatával 538. (9 pont) Az alábbi felsorolásban összekeverve szerepelnek a fájlkezelő és a könyvtárkezelő parancsok. Válassza szét őket és írja a halmazábra megfelelő helyére a betűjelüket. (Az

ábrát készítse el!) a./ DELETE (DEL) g/ RMDIR (RD) b./ TREE h./ UNDELETE c./ COPY i./ CHDIR (CD) d./ DISKCOMP j./ TYPE e./ RENAME (REN) fájlkezelő parancsok: könyvtárkezelő parancsok: 539. (1 pont) Az alábbi esetek közül melyiknél lehet használni a DISKCOPY parancsot? a./ Egy 360 kbyte-os lemez átmásolása egy 720 kbyte-osra b./ Egy 720 kbyte-os lemez átmásolása egy 360 kbyte-osra c./ Egy 360 kbyte-os lemez átmásolása egy 1,2 Mbyte-osra d./ Egy 360 kbyte-os lemez átmásolása egy 360 kbyte-osra e./ Két 360 kbyte-os lemez átmásolása egy 720 kbyte-osra 540. (1 pont) Egy megnyitott alkönyvtárban, amely kb 10 fájlt tartalmaz egy részben ismert azonosítójú fájlt keresünk: - a fájl neve S betűvel kezdődik és 8 karakterből áll; - a kiterjesztése kettő betű és az utolsó jele T. Adja meg azt a LEGRÖVIDEBB DOS DIR parancsot paramétereivel együtt, amely csak a felsorolt leírásnak megfelelő fájlokat listázza ki a képernyőre ! . 541. Az

alábbiak közül melyik a fájlkezelő parancs? a./ TYPE b./ TREE c./ RMDIR d./ DISKCOPY e./ FORMAT (1 pont) 542. (9 pont) Az alábbi felsorolásban összekeverve szerepelnek a fájlkezelő és a lemezkezelő parancsok. Válassza szét őket és írja a halmazábra megfelelő helyére a betűjelüket. (Az ábrát készítse el!) a./ DELETE (DEL) g/ FORMAT b./ CHKDSK h./ UNDELETE c./ COPY i./ DISKCOPY d./ MKDIR (MD) j./ TYPE e./ FDISK fájlkezelő parancsok: lemezkezelő parancsok: 543. Az alábbiak közül az egyik könyvtárkezelő parancs. a./ FORMAT b./ CHKDSK c./ DIR d./ DISKCOPY e./ DISKCOMP (1 pont) 544. (9 pont) Az alábbi felsorolásban összekeverve szerepelnek a lemezkezelő és a könyvtárkezelő parancsok. Válassza szét őket és írja a halmazábra megfelelő helyére a betűjelüket. (Az ábrát készítse el!) a./ FORMAT g/ RMDIR (RD) b./ DIR h./ DIKCOMP c./ DISKCOPY i./ CHDIR (CD) d./ MKDIR (MD) j./ FDISK e./ CHKDSK lemezkezelő parancsok: könyvtárkezelő

parancsok: 545. (1 pont) Az alábbiak közül melyik parancs nem könyvtárak karbantartására szolgál? (Melyik a lemezkezelő parancs?) a./ XCOPY b./ RD c./ MD d./ FORMAT e./ DEL 546. Az alábbi fájlok közül válassza ki azt a kettőt, amelyet szövegszerkesztővel módosítani lehet. a./ RAMDRIVESYS b./ CONFIGSYS c./ ANSI SYS d./ DOSEDITEXE e./ AUTOEXECBAT (2 pont) 547. A <CTRL>+<Num Lock> billentyűket együtt lenyomva a program a. futása megszakad és visszakapjuk a DOS PROMPT-ot b. futása felfüggesztődik a következő billentyű lenyomásáig c. futását nem befolyásolja d. sípol egyet figyelmeztetve bennünket (1 pont) 548. A <CTRL>+<Break> billentyűket együtt lenyomva a program a. futása megszakad és visszakapjuk a DOS PROMPT-ot b. futása felfüggesztődik a következő billentyű lenyomásáig c. futását nem befolyásolja d. sípol egyet figyelmeztetve bennünket (1 pont) 549. A <CTRL>+<ALT>+<Del>

billentyűket együtt lenyomva a program a. futása megszakad és visszakapjuk a DOS PROMPT-ot b. futása felfüggesztődik a következő billentyű lenyomásáig c. futását nem befolyásolja d. futása megszakad és a számítógép meleg indítást hajt végre (1 pont) 550. A "ELSOLEVELEM.LVL" a. helyes b. nem helyes, mert c. nem helyes, mert d. nem helyes, mert (1 pont) file név a név csupa nagybetűt tartalmaz a név első része több, mint 8 karakter a LVL kiterjesztés nem szabványos 551. A rendszer betöltésekor a képernyőn melyik üzenet jelenik meg, ha megsérült valamelyik rendszerfájl? a./ INVALID DRIVE SPECIFICATION b./ NON SYSTEM DISK OR DISK ERROR c./ DISK BOOT FAILURE d./ BAD COMMAND OR FILE NAME e./ INVALID PATH, NOT DIRECTORY OR DIRECTORY NOT EMPTY (1 pont) 552. A "COPY CON INDUL.BAT" parancs kiadásával a. egy CON (kiterjesztés nélküli) file-t másolunk át INDULBAT névre b. hibás parancs, mivel a CON névnek nincs

kiterjesztése c. a képernyőre (CONSOL) írja az INDULBAT File tartalmát d. a billentyűzetről (CONSOL) begépelhetjük az INDULBAT file-t (1 pont) 553. (2 pont) Az alábbiak közül melyik kettő tekinthető az FDISK program feladatának? a./ A lemezen a hibák kiderítése és fixálása b./ A merevlemez aktív partíciójának a kiválasztása c./ Virtuális lemezegység létrehozása d./ Formatálás előtt a partíciós táblázat létrehozása e./ Bármilyen lemezre a rendszerfájlok átvitele 554. Az alábbiak közül az egyik lemezkezelő parancs. a./ RENAME b./ COPY c./ UNDELETE d./ DISKCOPY e./ DELETE (1 pont) 555. Egészítse ki az alábbi meghatározást! A UNIX egy ., amely egyidejűleg . részére biztosítja a . használatát (3 pont) 556. Mit nevezünk UMB memóriának? (Egészítse ki!) UMB memóriának nevezzük a tárnak azt a részét, amely a .-tól -ig terjedő címtartományban helyezkedik el. (2 pont) 557. Egészítse ki az alábbi

meghatározást! A OS/2 WARP egy ., amely kihasználja a . bites processzorok lehetőségeit és így hatékonyabban biztosítja a . használatát (3 pont) 558. (1 pont) Az alábbi memóriákra vonatkozó fogalmak közül az egyik NEM a számítógép (PC) operatív tárra vonatkozik. Jelölje be a betűjelét! a. Extended Memory b. High Memory c. Upper Memory d. Cache Memory e. Expanded Memory 559. Egészítse ki a mondatot! A rendszer konfigurálására, eszközvezérlők betöltésére való a . (1 pont) 560. Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet : "COMPARE ANOTHER DISKETTE (Y/N)?"? (Húzza át betűjelét!) a. DISKCOMP b. FC c. DISKCOPY d. Egyik sem (1 pont) 561. Mit nevezünk HMA memóriának? (Egészítse ki!) HMA memóriának nevezzük a tárnak azt a részét, amely a . címtől területet foglal el (2 pont) 562. (1 pont) Melyik állományt használjuk ahhoz, hogy a HIMEM.SYS-t be tudjuk tölteni? . 563. (1 pont) Írja

le a parancs pontos formáját, ha a HIMEM.SYS-t telepíteni szeretnénk A HIMEM.SYS a C:DOS6 könyvtárban található! . 564. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Melyik paranccsal lehet a fájlok és könyvtárak jelzőbitjeit állítgatni? a. TREE b. COPY c. ATTRIB d. REN 565. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Melyik adatállományt használhatjuk ahhoz, hogy az utolsó DOS által fenntartott meghajtót pl. LASTDRIVE = F tudjuk megadni? a. AUTOEXECBAT b. CONFIGSYS c. AUTOEXECBAT és CONFIGSYS d. Bármilyen adatállományt 566. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Nézessük meg a C:MENTES nevű könyvtár jelzőbitjeit! C:DOS> a. ATTRIB C:DOSMENTES b. ATTRIB MENTES c. ATTRIB C:MENTES d. DIR C:MENTES (1 pont) 567. Mire NEM használjuk az ANSI.SYS-t? (Húzza át betűjelét!) Arra, hogy a. használhassuk az escape-szekvenciákat b. váltogathassunk a különböző monitor üzemmódok között c. a billentyűzetet át tudjuk definiálni

d. a Microsoft Windows operációs rendszert be tudjuk tölteni (1 pont) 568. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. A UNIX egy operációs rendszer neve, amelyet csak a nagygépek használhatnak b. A UNIX egy amerikai számítógép gyártó cég neve c. A UNIX egy operációs rendszer neve, amely géptípustól független. (Mindenféle gépen használható) d. A UNIX egy mikroprocesszor neve, amelyet az IBM és a Motorola közösen fejlesztett ki. e. A UNIX egy operációs rendszer univerzális fájlkezelő programja. (1 pont) 569. (2 pont) Egészítse ki! Mire használjuk az AUTOEXEC.BAT-ban elhelyezett parancsot: SET TEMP=C:TEMP Megadjuk az . tárolásra kerülő könyvtárát. 570. Hogyan lehet a CONFIG.SYS állományt létrehozni? (Karikázza be a helyes megoldás betűjelét!) a. COPY CON CONFIGSYS begépeljük a parancsokat CTRL-C b. COPY CON CONFIG begépeljük a parancsokat CTRL-Z c. COPY CON CONFIGSYS begépeljük a parancsokat CTRL-Z (1 pont) 571. (1

pont) Hogyan jelentkezik a DOS-ban a készenléti jel (PROMPT), ha a következőket írjuk be: PROMPT $n$g a. C:> b. C: c. C> 572. (1 pont) Hány könyvtárba van megadva a keresési útvonal, ha következő DOS parancsot kiadjuk? (Húzza át a helyes válasz betűjelét!) PATH C:DOS;C:DOSMENTES;C:;C:WINDOWS; a. 5 b. 3 c. 4 d. 6 573. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Melyik paranccsal egyezik meg a következő DOS parancs? C:DOS> PATH C:;C:DOS;D:WINDOWS;A:MENTES;C:ADATOK a. C:> PATH ;DOS;D:WINDOWS;A:MENTES;ADATOK b. D:> PATH ;DOS;WINDOWS;A:MENTES;ADATOK c. C:> PATH ;DOS;WINDOWS;MENTES;ADATOK (1 pont) 574. (4 pont) Milyen attributumokkal rendelkezhetnek a file-ok az Ön által használt operációs rendszerben? Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 3: . 4: . 575. (2 pont) Melyik parancs kiadásával akadályozhatná meg az AUTOEXEC.BAT állomány DOS parancsokkal történő véletlen törlését? A parancs teljes alakját írja le! . 576. Az

alábbi állítások jelölje be az igazat! a. Az OS/2 Warp egy grafikus felhasználói program neve b. Az OS/2 Warp egy operációs rendszer neve c. Az OS/2 Warp egy operációs rendszer szolgáltatásának a neve d. A OS/2 Warp egy játékprogram neve e. A OS/2 Warp egy hardver eszköz neve (1 pont) 577. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. A OS/2 Warp egy rendszerprogram, amely az ablakok kezelését biztosítja. b. A OS/2 Warp egy játékprogram, amit a Windows-hoz adnak c. A OS/2 Warp egy mozaikszó, amellyel az írható és olvasható perifériákat jelöljük. d. A OS/2 Warp egy operációs rendszer neve e. A OS/2 Warp egy processzor-típus neve (1 pont) 578. (1 pont) Egészítse ki a mondatot! Ha a CONFIG.SYS-ben a következőket megadjuk: BREAK = ON, akkor a program . a CTRL + C billentyű kombinációval 579. Jelölje be a helyes vűlasz betűjelét! Az "ATTRIB" parancs kiadása után a rendszer a. kiírja a file-okat az attribútumaikkal együtt b.

hibát jelez, mert nincs megadva file-név c. hibát jelez, mert nincs megadva az attribútum d. nem jelez hibát, de nem is történik semmi (1 pont) 580. (1 pont) Az alábbi esetek közül melyiknél NEM tudja a parancsprocesszor (COMMAND.COM) végrehajtani a külső parancsokat? (Jelölje be a betűjelét!) a. A parancsot végrehajtó program az aktuális könyvtárban van. b. A külső parancs SYS kiterjesztésű c. A PATH parancsban szerepel annak az alkönyvtárnak a neve, ahol a külső parancs található. d. A parancskiadás útvonal megadással kezdődik 581. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "ACCESS DENIED"? (Húzza át betűjelét!) a. DIR b. ATTRIB c. CD d. Egyik sem 582. (1 pont) Az operációs rendszerekre az alább felsorolt állítások közül az egyik NEM igaz, jelölje be a betűjelét! a. Biztosítja a perifériák kezelését b. Gazdálkodik a számítógép erőforrásaival c. Értelmezi és

végrehajtja a felhasználó parancsait d. Egységes programrendszer e. Kezeli az adathordozókat 583. (1 pont) Az operációs rendszerekre az alább felsorolt állítások közül az egyik NEM igaz, jelölje be a betűjelét! a. Vezérli a programok futtatását b. Gazdálkodik a számítógép erőforrásaival c. Kezeli a megszakításokat d. Kezeli az adathordozókat e. Értelmezi és végrehajtja a felhasználó parancsait 584. (1 pont) Az alábbi BATCH parancsok közül, melyikkel lehet a paraméterek léptetését elvégezni? Karikázza be a betűjelét! a. ECHO b. REM c. GOTO d. SHIFT e. FOR 585. (1 pont) Az alábbi BATCH parancsok közül, melyikkel lehet a végrehajtott parancsok kiírását letiltani? Jelölje be a betűjelét! a. REM b. ECHO c. GOTO d. SHIFT e. FOR 586. (1 pont) Az alábbi BATCH parancsok közül, melyiknek NINCS hatása a batch fájl végrehajtására? Karikázza be a betűjelét! a. ECHO c. GOTO c. REM d. SHIFT e. FOR 587. Az alábbi BATCH fájl

egyik sora szintaktikai hibát tartalmaz. Melyik ez a sor? (Húzza át a betűjelét!) a. @ECHO OFF b. REM Paraméter ellenőrzés c. SHIFT %1 d. ECHO %1 e. ECHO Ez csak egy próba volt! (1 pont) 588. Az alábbi BATCH fájl egyik sora szintaktikai hibát tartalmaz. Melyik ez a sor? (Húzza át a betűjelét!) a. @ECHO OFF b. IF EXIST A:ALFATXT GOTO VEGE c. DEL ALFATXT d. VEGE e. ECHO Ez csak egy próba volt! (1 pont) 589. (1 pont) Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét! Az UMB memória a tárnak a. azon része, amely a 0-tól 640 kbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. b. azon része, amely a 640 kbyte-tól Mbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. c. azon része, amely a 1 Mbyte-os címhatártól 1 szegmens (64 kbyte) hosszúságban helyezkedik el. d. az 1 Mbyte os címhatár alatti része e. az 1 Mbyte os címhatár fölötti része 590. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az "ATTRIB +R PROBA.TXT" parancs kétszeri kiadása

után a rendszer a. hibát jelez, mert nem lehet kétszer egymás után kiadni b. hibát jelez, mert már a R/O be van állítva c. nem jelez hibát, de a R/O jelzőt törli d. nem jelez hibát (1 pont) 591. (1 pont) Az alábbi DOS programok közül válassza ki azt, amelyik az 1 Mbyte feletti címtartomány kezelését végzi. Karikázza be a betűjelét! a. IOSYS b. COMMANDCOM c. EMM386EXE d. DOSSHELL e. DOSEDIT 592. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az "ATTRIB" parancs kiadása után a rendszer a. kiírja a file-okat az attribútumaikkal együtt b. hibát jelez, mert nincs megadva file-név c. hibát jelez, mert nincs megadva az attribútum d. nem jelez hibát, de nem is történik semmi (1 pont) 593. (1 pont) Mi a különbség a RESET gomb, illetve a CTRL-ALT-DEL billentyűk egyidejű lenyomása után a számítógépben lezajló folyamatokban? Csak a számítógép képernyőjén is megfigyelhető eltérést írja a kipontozott helyre! . 594. (1 pont)

Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét! A HMA memória a tárnak a. azon része, amely a 0-tól 640 kbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. b. azon része, amely a 640 kbyte-tól 1 Mbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. c. azon része, amely az 1 Mbyte-os címhatártól 1 szegmens (64 kbyte) hosszúságban helyezkedik el. d. az 1 Mbyte-os címhatárig terjedő része e. az 1 Mbyte-os címhatár fölötti része 595. (1 pont) Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét! A kiterjesztett (Extended) memória a tárnak a. azon része, amely a 0-tól 640 kbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. b. azon része, amely a 640 kbyte-tól 1 Mbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. c. azon része, amely 1 Mbyte-tól 1 szegmens (64 kbyte) hosszúságban valamelyik szegmensen helyezkedik el. d. az 1 Mbyte-os címhatár alatti része e. az 1 Mbyte-os címhatár fölötti része 596. (1 pont) Karikázza be a helyes meghatározás

betűjelét! A kiszélesített (Expanded) memória a tárnak a. azon része, amely a 0-tól 640 kbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. b. azon része, amely a 640 kbyte-tól 1 Mbyte-ig terjedő címtartományban valamelyik kijelölt szegmensen helyezkedik el. c. azon része, amely 1 Mbyte-tól 1 szegmens (64 kbyte) hosszúságban helyezkedik el. d. az 1 Mbyte-os címhatár alatti része e. az 1 Mbyte-os címhatár fölötti része 597. (1 pont) Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét! A programok futtatására alkalmas (hagyományos) memória a tárnak a. azon része, amely a 0-tól 640 kbyte-ig terjedő címtartományban helyezkedik el. b. azon része, amely a 640 kbyte-tól 1 Mbyte-ig terjedő címtartományban valamelyik szegmensen helyezkedik el. c. azon része, amely 1 Mbyte-tól 1 szegmens (64 kbyte) hosszúságban helyezkedik el. d. az 1 Mbyte-os címhatár alatti része e. az 1 Mbyte-os címhatár fölötti része 598. (1 pont) Egy számítógépet a

RESET billentyűvel, majd a CTRL-ALT-DEL billentyűk lenyomásával újraindítottuk. Mi a különbség a két indítási folyamat között? Csak az eltérést írja a kipontozott helyre! . 599. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az "ATTRIB +R PROBA.TXT" és a "DEL PROBATXT" parancsok kiadása után a rendszer a. kérdés nélkül törli a PROBATXT file-t b. a törlés elött megerösítést kér c. "ACCESS DENIED" üzenetet küld és nem törli a file-t d. az előzőektől különböző dolog fog történni (1 pont) 600. (2 pont) Milyen két módszerrel idézhető elő a számítógép ún. "melegindítása"! Írja röviden a választ a kipontozott helyre! a. b. 601. Milyen módszerrel idézhető elő a számítógép ún. "hidegindítása"! Írja röviden a választ a kipontozott helyre! (1 pont) . 602. (1 pont) Melyik DOS parancs végrehajtása közben kaphattuk a következő üzenetet: "CANNOT FORMAT AN

ASSIGNED OR SUBSTED DRIVE"? (Húzza át betűjelét!) a. ASSIGN b. SUBST c. CD d. Egyik sem 603. (1 pont) Válassza ki az FDISK parancs lehetséges kapcsolóját! (Húzza át betűjelét!) a. /x /s b. /x /e c. /x d. Egyik sem 604. Válassza ki az APPEND parancs lehetséges kapcsolóját! (Húzza át betűjelét!) a. /x /e /s b. /x /e c. /s d. Egyik sem (1 pont) 605. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A MEM parancs a lemez a. vírustalanítására használatos b. csak a vírusok felismerésére való c. a lemezen a FAT állapotát jelzi d. más feladata van (1 pont) 606. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az "ATTRIB +R *.LVL" parancs kiadása után a rendszer a. hibát jelez, mert itt a * nem alkalmazható. b. az összes LVL kiterjesztésű file-ra R/O-t rak c. csak az első megtalált LVL kiterjesztésűre rak R/O-t d. az előzőektől különböző dolog fog történni (1 pont) 607. Jelölje az állítások igaz vagy hamis voltát! a. A Windows

egy grafikus felhasználói segédprogram b. A Windows vágólapot használó műveletei akkor is végezhetők, ha a vágólap megjelenítő nem aktív. c. A Windows egér nélkül nem működik (3 pont) 608. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent ha a WINDOWS operációs rendszer "Filekezelő"-nél egy név bal oldalán a következő ikon jelenik meg 0? a. Egy fájlt, melyet még nem töltöttünk be a memóriába b. Egy olyan program, amelynek a kiterjesztése EXE, COM vagy BAT c. Ezen a néven szerepel egy könyvtár, mely még nincs megnyitva d. Ez egy másik könyvtár létezésére utal 609. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent ha a WINDOWS operációs rendszer "Filekezelő"-nél egy név bal oldalán a következő ikon jelenik meg 1? a. Egy fájlt, melyet már a memóriába betöltöttünk b. Olyan program, amelynek a kiterjesztése EXE, COM vagy BAT c. Ezen a néven szerepel egy könyvtár, mely meg van

nyitva d. Ez egy másik könyvtár létezésére utal 610. (1 pont) Jelölje be a helyes állítás betűjelét! Mit jelent a fájlok számára, ha a WINDOWS operációs rendszeren belül egy programindító ikont áthelyezünk? a. A fájlok a merevlemezen megduplázódnak b. A fájlok egy másik könyvtárba kerülnek c. A fájlok érintetlenül maradnak d. Az adott fájlokat elvesztjük 611. (1 pont) Jelölje a be a helyes állítás betűjelét! Ha a WINDOWS operációs rendszerünkben egy programindító ikont átmásolunk, akkor melyik állítás igaz? a. A programindító ikon megduplázódik b. A programindító ikonhoz tartozó fájlok megduplázódnak c. A programindító ikon átkerül egy másik csoportablakba oly módon, hogy az eredeti helyéről törlődik. d. Mindegyik állításunk igaz 612. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Ha a WINDOWS operációs rendszerünkben kitörölünk véletlenül egy programindító ikont, akkor melyik állítás igaz? a.

Többé nem tudjuk elindítani azt a programot b. Az ikon törlése egyenértékű a fájlok törlésével c. A Windowsnak a "Filekezelő"-jével meg tudjuk keresni a programot és el is indíthatjuk. d. Bármikor elindíthatjuk újra a programot 613. (1 pont) A Windows esetén kérhetjük az ablakok lépcsőzetes (cascade) és mozaik (tile) elrendezését. Három nyitott ablakot használva melyiknél elrendezésnél nem takarják egymást az ablakok? Válasz:. 614. (1 pont) Mi a különbség a kivágás (Cut) és a másolás (Copy) parancs között? a. Nincs különbség, mivel mindkét parancs a kijelölt szövegrészt a vágóasztalra (Clipboardba) másolja. b. Igaz, hogy a vágóasztalra (Clipboardba) kerül mindkét parancs hatására a kiválasztott szövegrész, de a kivágásnál az eredeti helyéről törlődik, holott a másolásnál megmarad. c. A vágóasztalra (Clipboardba) kerül mindkét parancs hatására a kiválasztott szövegrész olyan módon, hogy a

kivágásnál és a másolásnál az eredeti helyén megőrzi a kiválasztott szövegrészt. 615. Egészítse ki az alábbi meghatározást: A WINDOWS egy olyan ., amely a . betöltése után felhasználja annak a szolgáltatásait, és . környezetet biztosít a felhasználóknak. (3 pont) 616. Egészítse ki a mondatot! A kijelölt szöveg a vágólapra (clipboardba) kerül és eredeti helyéről eltűnik. Ez a művelet a (1 pont) 617. Adja meg a helyes válasz betűjelét! Melyik művelet nem végezhető a Windows fájlkezelő programjával? A. rendszerlemez formattálása B. fájl keresése C. könyvtárak tartalmának összehasonlítása D. könyvtár törlése (1 pont) 618. (1 pont) Melyik állítás hamis? a. Az OK nyomógombot akkor használjuk, ha a parancsot végre is akarjuk hajtani. b. A Mégsem/Cancel nyomógombot akkor használjuk, ha a parancsot NEM akarjuk végrehajtani, azaz visszavonjuk a parancsot. c. A Mégsem/Cancel nyomógombot úgy is tudjuk aktivizálni,

hogy ha az ESC billentyűt lenyomjuk helyette. d. Az OK nyomógombot akkor használjuk, ha a parancsot NEM akarjuk végrehajtani. 619. Lehet-e a Windowsban: a. egyszerre több aktív objektum? (nyomógomb, menü, szöveg, stb) b. egyszerre több aktív ablak? c. egyszerre több futó alkalmazás? KArikázza be a betűjelét, amelyik lehet! (1 pont) 620. (1 pont) Melyik NEM illik a sorba? Melyik nem szabályozható a Windows vezérlőpult (Control Panel) elemével?. A. A számban tizedesvessző vagy pont válassza le a törtrészt B. Az egér bal és jobb gombja felcserélve működjön C. Az egyszerű vagy a tudományos számológép jelenjen meg D. Milyen legyen a háttéren a tapéta 621. (1 pont) Hogyan jelöli a Windows fájlkezelő azokat a könyvtárakat, amelyekben újabb könyvtárak találhatók? . A. kérdőjellel B. plusz jellel C. csillaggal D. más módon 622. (5 pont) Igen vagy nem válaszokkal jelölje, hogy az adott művelet végrehajtható-e a Windowsban? A.

Programcsoport törlése B. Programikon vontatása a programkezelőn kívülre C. Játékprogram elhelyezése az AUTOMATIKUS INDÍTÁS ablakába . D. A vágólap tartalmának állományba mentése E. Csoportablak belsejében új csoportablakot készíteni. 623. A Windows vágólap használatára az egyik állítás nem igaz. a./ Lehetővé teszi az egyes alkalmazások közötti adatcserét. b./ A vágólapra küldhetjük az adatot a programok Edit/Copy (szerkesztés/másolás) menüpontjának a használatával. c./ A vágólapra küldhetjük az adatot a programok Edit/Cut (szerkesztés/kivág) menüpontjának a használatával is. d./ A vágólapra küldhetjük az adatot ha a programkezelővel (Program Manager) átmásoljuk. e./ A vágólapról beilleszthetjük az adatot a programok Edit/Paste (szerkeszt/beilleszt) menüpontjának a használatával. (1 pont) 624. Rendelje hozzá a megdott elemek betűjeléhez a rajz számait! Amelyik elem nem szerepel a rajzon, oda írjon x-et!

a. Ablakon belüli mozgást segítő gördítő nyíl b. Ablakon belüli mozgást segítő gördítő sáv c. Ablak maximalizáló d. A felhasználó által beállított ablakméret visszaállítása e. Vezérlőmenü nyomógombja f. Ablak minimalizáló (6 pont) 2. 3. 1. 4. 5. 625. Windowsban a vágólapon egy képet tároltunk. A karaktertáblából egy jelet másolunk a vágólapra. Mit mutat a vágólap megjelenítő? A. Csak a képet B. Csak az egy karaktert C. A kép egy részét letakarja a karakter D. Csak a jelet (1 pont) 626. Milyen billentyűket kell használni a Windowsban, hogy a vágólapra kerüljön a képernyő tartalma . az aktív ablak tartalma? . (2 pont) 627. (2 pont) Egészítse ki a hiányos mondatokat! A vágólapra egy képet vittünk és elhelyeztük egy dokumentumban. Melyik jellemzi a csatolt és melyik a beillesztett képet? A .kép megváltozik, ha módosítják az eredetit A .nem változik, az eredeti kép módosításakor 628. (2 pont) A

Windows alatt működő szövegszerkesztőt vagy táblázatkezelőt használva, melyik menüelem vonatkozik egy dokumentumra s melyik többre? Ablak főmenü ELRENDEZÉS eleme .fájl használatát tételezi fel. Az Ablak menü FELOSZTÁS eleme .fájlt esetén érvényesül. 629. Az alábbi felsorolásban összekeverve szerepelnek a grafikus felhasználói felület használatának az előnyei és hátrányai. Válassza szét őket és írja a megfelelő helyre a betűjelüket! a. multitaszkos lehetőség b. parancsszavak helyett ikonok c. a nagy hardver igény d. kezelhetőség e. program összeomlások a kezelése f. a speciális konfigurálás g. a felhasználó barátság h. kényelem (8 pont) Előnyös tulajdonságok: . Hátrányos tulajdonságok: . 630. (2 pont) A windows menük hívásakor a párbeszéd-ablakban az alábbi formában megjelenő esetek közül melyik kettőnél kell valamilyen értéket beírni? (Jelölje be!) a. Szöveg b. Szöveg: c. Szöveg d. [Szöveg]* e.

Szöveg:[]* 631. (1 pont) Windows karaktertáblájából egy telefon jelét másoltuk a vágólapra. Beillesztve egy szöveges dokumentumba a telefon helyett más jel jelenik meg. Mi lehet a hiba oka? (Húzza át a betűjelét!) A. A szövegszerkesztőben a karaktertábláétól eltérő betűkészletet választottunk, igy másként értelmezi a jel kódját. B. A telefon csak a karaktertáblában jelenhet meg C. Nem betű így a szövegszerkesztő nem tudja kirajzolni D. Nem nyitottuk meg a vágólap megjelenítőt és a vágólap nem közvetítette a jelet. E. A szövegszerkesztőben a karaktertábláéval megegyező betűkészletet választottunk, így ugynaúgy értelmezi a jel kódját. 632. Karikázza be a helyes meghatározás betűjelét! A taszk a. a billentyűzetet jelenti b. a numerikus billentyűzetet jelenti c. egy feladatot jelent a Windows felügyelete alatt d. egy feladat végrehajtásának eredményét jelenti e. egy Windows ablakban megjelenő ikonsort jelent (1

pont) 633. Az alábbi meghatározások közül melyik NEM igaz a jelszóra? (Húzza át betűjelét!) a. A hálózatban a jelszó - a felhasználói névvel együtt a felhasználó azonosítására szolgál b. Általában jelszó szükséges a hálózatba való bejelentkezéshez. c. A jelszót senki nem változtathatja meg, aki nem jogosult a jelszóval védett információ elérésére. d. A jelszót programok azonosítására használják e. A jelszó beírás közben nem látható a képernyőn (1 pont) 634. Az alábbi meghatározások közül melyik igaz a jelszóra? (Karikázza be a betűjelét!) a. A jelszót senki nem változtathatja meg, aki jogosult a jelszóval védett információ elérésére. b. A jelszót programok azonosítására használják c. Aki nem ismeri a jelszót az nem tudja használni a jelszóval védett szolgáltatásokat. d. Egy hálózatba való bejelentkezéshez elegendő a jelszó ismerete. e. A jelszót a rendszergazda adja, és ezt nem lehet

megváltoztatni. (1 pont) 635. (4 pont) Írja a következő angol fogalmak mellé a nekik megfelelő magyar neveket! a. b. c. d. NETWORK: . SERVER: . WORKSTATION: . CONSOLE (KONZOL): . 636. (4 pont) Írja a következő hálózati parancsok mellé a nekik megfelelő funkciót (mire szolgál a parancs)! a. b. c. d. LOGIN: . LOGOUT: . LISTDIR: . NPRINT: . 637. (1 pont) Az alábbi fogalmak közül melyik vonatkozik számítógépes hálózatra? (Jelölje be a betűjelét!) a. interpreter b. leporelló c. protokoll d. rezidens e. monitor 638. Egészítse ki a hiányos mondatokat! (3 pont) Számítógépes hálózatoknál az adatvédelmet a hozzáférési jogosultság szabályozásával biztosítják. A minden könyvtárhoz és fájlhoz hozzáférhet. A szerverhez való illetéktelen hozzáférés ellen a . és a . megadásával lehet védekezni 639. Karikázza be az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak, kifejezések, parancsok előtt álló betűjeleket! a. b. c. d. e. f. g.

kezelői név megadása SYSTIME LOGIN jelszó könyvtári hozzáférési jog fájl tulajdonságok beállítása LOGOUT 640. Írja a következő hálózati funkciók mellé a nekik megfelelő hálózati parancsot! a. b. c. d. (5 pont) hálózati nyomtató használata: . belépés a hálózatba: . kilépés a hálózatból: . hálózati könyvtár lista: . (4 pont) 641. Az alábbi meghatározások közül melyik kettő igaz a jelszóra? (Jelölje be betűjelüket!) a. A jelszót programok azonosítására használják b. Aki nem ismeri a jelszót az nem tudja használni a jelszóval védett szolgáltatásokat. c. A jelszót senki nem változtathatja meg, aki jogosult a jelszóval védett információk elérésére. d. Valamely hálózatba való bejelentkezéshez csak egy jelszó ismerete szükséges. e. A jelszót a rendszergazda adja, és ezt a felhasználó bármikor megváltoztathatja. (2 pont) 642. Kösse össze vonallal az egymáshoz tartozó kifejezéseket! LAN kiterjedt

hálózatok MAN helyi hálózatok WAN városi hálózatok (3 pont) 643. (3 pont) Írja a következő magyar fogalmak mellé a neki megfelelő angol kifejezést! a. számítógépes hálózat: b. a hálózatot vezérlő számítógép: c. munkaállomás: 644. (5 pont) Írja a következő angol fogalmak mellé a nekik megfelelő magyar változat betűjelét! A. B. C. D. E. NETWORK: . SERVER: . WORKSTATION: . CONSOLE (KONZOL): . SUPERVISOR: . a. b. c. d. e. f. a vezérlő, kiszolgáló számítógép kijelzője kezelői jelszó a hálózatot vezérlő számítógép munkaállomás számítógépes hálózat rendszerfelügyelő 645. Egészítse ki a következő mondatot! A hálózat perifériákkal rendelkező . kapcsol össze. A hálózat központi (vezérlő) számítógépét angolul . nevezzük A felhasználók, kezelők számítógépét angolul . nevezzük! (3 pont) 646. (1 pont) Az alábbiak közül válassza ki a helyes választ arra a kérdésre, hogy: Mi a protokoll?

a. A számítógépek elrendezési módja a hálózatban b. Valamilyen kommunikációs (adatátviteli) szabály c. A rendszer betöltési folyamatának a neve d. A rendszergazda elnevezése e. A nyomtatóba helyezhető papír neve 647. (2 pont) A hálózat alábbiakban felsorolt felhasználói közül melyik az a kettő, akinek joga van a hálózatban új csoportokat és felhasználókat létrehozni? a. felhasználó b. rendszergazda c. munkacsoport menedzser d. operátor e. menedzser f. adatszolgáltató 648. (1 pont) Melyik nem a számítógépes hálózattal kapcsolatos fogalom? (Húzza alá!) SERVER, SCANNER, NOVELL, LOGIN 649. (1 pont) Az alább felsorolt hálózatok közül az egyik helyi hálózatot jelöl. Melyik az? a. Arpanet b. Bitnet c. Token Ring d. HBONE e. Internet 650. Az alábbi hálózatnevek közül az egyik egy nemzetközi számítógépes hálózatot jelöl. Melyik az? a. Token Ring b. Ethernet c. Internet d. Arcnet (1 pont) 651. (1 pont) Az alábbi

felsorolásban az egyik fogalom NEM hálózattal kapcsolatos. Melyik az? a. Ethernet b. WAN c. EPROM d. Token Ring e. MAN 652. (4 pont) Írja a következő hálózati parancsok mellé a neki megfelelő funkció betűjelét! A. B. C. D. LOGIN: . LOGOUT: . LISTDIR: . NPRINT: . a. b. c. d. e. hálózati nyomtató használata belépés a hálózatba kilépés a hálózatból hálózati könyvtár lista jogosultságok lekérdezése 653. Egy hálózatba való belépéshez az alábbiak közül az egyik NEM szükséges (elhagyható). Jelölje be a betűjelét! a. hálózati kártya (meghajtó) b. szerver c. print szerver d. munkaállomás e. DOS (1 pont) 654. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A számítógépek topológiája a. a hálózatban levő számítógépek elrendezési módját jelenti b. a hálózatban levő adatátviteli szabályokat jelenti c. a számítógépek belső felépítését jelenti d. a számítógép külső megjelenítési módját jelenti e. a

használt adatszerkezetek rendszerét jelenti (1 pont) 655. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Számítógépeknél a protokoll a. a hálózatban levő számítógépek elrendezési módját jelenti b. a hálózatban levő adatátviteli szabályokat jelenti c. a számítógépek belső felépítését jelenti d. a számítógép külső megjelenítési módját jelenti e. a használt adatszerkezetek rendszerét jelenti (1 pont) 656. Karikázza be a helyes állítás betűjelét! Az alábbiak közül melyik meghatározás igaz egy Ethernet hálózatra? a. A hálózat számítógépei egy gyűrű mentén vannak összekötve. b. A hálózat számítógépei egy közös pontban (a szervernél) vannak összekötve. c. A hálózat számítógépei egy adatátviteli sínre kapcsolódnak. d. A hálózat számítógépei rádióhullámokkal (az éteren keresztül) vannak összekötve. e. A hálózat számítógépei telefon-vonalonon keresztül vannak egymással összekötve. (1

pont) 657. Karikázza be a helyes állítás betűjelét! Az alábbiak közül melyik meghatározás igaz egy Token Ring hálózatra? a. A Token Ring hálózat egy városi hálózat, amely azonos típusú számítógépeket köt össze. b. A Token Ring hálózat egy helyi hálózat, amely gyűrű alakú csatlakozókat használ a számítógépek összekötésére. c. A Token Ring elnevezés egy nagykiterjedésű hálózatra utal. d. A Token Ring hálózatban a számítógépek összekötése egy gyűrű mentén történik. A gépek egyenrangúak, ezért elvileg bármelyik gép lehet a kiszolgáló (szerver). e. A Token Ring egy hálózati topológia neve, amelyet nagytávolságú összeköttetések létrehozására fejlesztettek ki. (1 pont) 658. Melyik két hálózati utasítással lehet a fájlok attribútumait megjeleníteni (megnézni)? (Karikázza be a betűjelét!) a. SALVAGE b. PURGE c. NDIR d. FILER e. RIGHTS (2 pont) 659. (1 pont) Hálózatban az alábbi DOS parancsok

közül az egyiknek csak a hálózati megfelelője használható. (A többi mindkét formában használható!) Karikázza be a betűjelét! a. DIR b. COPY c. PATH d. VER e. TIME 660. (1 pont) Az alábbi DOS parancsok közül az egyik hálózatban NEM használható. Húzza át a betűjelét! a. DIR b. COPY c. PATH d. RENAME e. VER 661. Melyik hálózati utasítással lehet a hálózati jogokat kiíratni? (Húzza át a betűjelét!) a. SALVAGE b. PURGE c. RIGHTS d. SLIST e. USERLIST (1 pont) 662. (1 pont) Melyik hálózati utasítással lehet a kitörölt fájlokat helyreállítani (visszahozni)? (Jelölje be a betűjelét!) a. FILER b. PURGE c. SYSCON d. SALVAGE e. RIGHTS 663. (1 pont) Melyik hálózati utasítással lehet a fájlokat véglegesen kitörölni? (Karikázza be a betűjelét!) a. SALVAGE b. FILER c. PURGE d. DELETE e. SYSCON 664. (1 pont) Az alábbi hálózati utasítások közül az egyiknek NINCS DOS megfelelője. Húzza át a betűjelét! a. MAP b. NCOPY c. NDIR d.

NVER e. SLIST 665. (1 pont) Egy másik számítógéppel való összeköttetés létesítéséhez az alábbiak közül az egyik NEM szükséges (elhagyható). Jelölje be a betűjelét! a. telefonvonal b. modem c. nyomtató d. kommunikációs program e. DOS 666. Egészítse ki az alábbi meghatározást! A WAN a .hálózatok összefoglaló neve Egy vagy több . tulajdonában van és a hálózat szolgáltatásait általában . másoknak (3 pont) 667. (1 pont) Az alábbi hálózati parancsok közül melyikkel lehet új felhasználóknak a rendszer használatát engedélyezni? (Új felhasználói nevek megadása.) Karikázza be a betűjelét! a. SALVAGE b. SYSCON c. SESSION d. FILER e. PURGE 668. (1 pont) Az alábbi hálózati parancsok közül melyikkel lehet a hálózati meghajtókat (drive-okat) módosítani? Jelölje be a betűjelét! a. SALVAGE b. SYSCON c. SESSION d. FILER e. PURGE 669. (1 pont) Az alábbi hálózati parancsok közül melyik NEM menüvezérelt segédprogram?

(Jelölje be a betűjelét!) a. SALVAGE b. SYSCON c. SESSION d. FILER e. MAP 670. (1 pont) Az alábbi hálózati parancsok közül melyik menüvezérelt segédprogram? (Karikázza be a betűjelét!) a. FLAGDIR b. WHOAMI c. SETPASS d. FILER e. MAP 671. (1 pont) Az alábbi hálózati parancsok közül melyik NRM hálózati információk lekérdezésére szolgál? (Jelölje be a betűjelét!) a. FLAGDIR b. WHOAMI c. SETPASS d. SLIST e. VOLINFO 672. (2 pont) Az alábbi parancsok közül melyik kettő szolgál hálózati információk lekérdezésére, illetve beállítására? Húzza át betűjelüket! a. NCOPY b. SALVAGE c. RIGHTS d. PURGE e. FLAG 673. Egy hálózatba való belépéshez az alábbi programok közül az egyik NEM szükséges (elhagyható). Jelölje be a betűjelét! a. IPX b. NETX c. SCAN d. COMMAND e. LOGIN (1 pont) 674. A hálózatokra vonatkozó meghatározások közül az egyik NEM igaz: (Jelölje be a betűjelét!) a. A hálózatban a szerver a központi

kiszolgáló gépet jelenti. b. A print szerver a hálózat nyomtatási igényeit kiszolgáló számítógép. c. A munkaállomás egy hálózatba bekapcsolt gép, amelyen a felhasználók dolgozhatnak. d. Egy munkaállomás csak egy szerverhez kapcsolódhat e. Egy hálózatban a nyomtatási igények két formában is elvégezhetők: helyi- (munkaállomáshoz kapcsolt) és hálózati nyomtatóval (print szerver). (1 pont) 675. Egészítse ki az alábbi meghatározást! Effektív jogoknak azokat a jogokat nevezzük, amelyek az .könyvtárban érvényesek Ezek az és . jogokból tevődnek össze Hatásukat módosíthatják a .jogok (4 pont) 676. Az alábbi állítások közül melyik NEM igaz hálózati környezetben? (Jelölje be a betűjelét!) a. A H (hidden) attribútum beállításával rejtetté tehetünk egy könyvtárat. b. Az A (archive) fájl attribútum az új vagy a módosított fájlokat jelzi. c. Valamennyi fájl attribútum használható a könyvtárakhoz is. d. Az Sy

(System) attribútum a rendszerfájlokat jelzi e. Egy könyvtár átnevezését letilthatjuk az R (rename inhibit) attribútummal. (1 pont) 677. (1 pont) Az alábbiak közül melyik fájl-attribútum az amelyik a DOS környezetben is használható? (Húzza át a betűjelét!) a. C (copy inhibit) - másolás tiltás b. D (delete inhibit) - törlésvédett c. H (hidden) - rejtett d. S (sherable) - megosztott e. R (rename inhibit) -átnevezés védett 678. (2 pont) Az alábbiak közül melyik két fájl-attribútum az, amelyik csak hálózati környezetben használható? a. A (archive) - arhíválás szükséges b. C (copy inhibit) - másolás tiltás c. R (read only) - csak olvasható d. H (hidden) - rejtett e. D (delete inhibit) - törlésvédett 679. Egészítse ki az alábbi meghatározást! A LAN a .hálózatok összefoglaló neve Általában egy . tulajdonában van és a hálózat szolgáltatásait . céljaira használja (3 pont) 680. (1 pont) Hálózati környezetben (a

helyi meghajtókat kivéve) az alábbi utasítások közül az egyik NEM használható. Jelölje be a betűjelét! a. COPY b. DELETE c. DIR d. FORMAT e. RENAME 681. (1 pont) Karikázza be a helyes állítás betűjelét! A FILE fertőzőkre jellemző: a. a merevlemez boot szektorába kerülnek be és onnan minden szöveges állományt megfertőznek. b. e fajta vírus saját víruskódját egy-egy programhoz hozzácsatlakoztatja. Aktivizálása és esetleges tovább fertőződés, akkor történik, ha az a program elindításra kerül. c. e fajta vírus kizárólag rosszindulatú, de a fertőzés után mindig önmaga a fertőzött állománnyal együtt kitörlődik. 682. (1 pont) Az alábbi megnevezések közül az egyik NEM programot jelez. Melyik az? a. ARJ b. EMM386 c. IOSYS d. ALR e. PKZIP 683. (1 pont) Az MS-DOS alatt működő DOSKEY program jellemzői,KIVÉVE: a. A DOSKEY egy tárrezidens segédprogram, amely kb 3 kbájt állandó memóriaterületet vesz igénybe . b. Minden

rendszer újraindításakor betöltődik a rendszerrel együtt automatikusan a RAM-ba. c. A DOSKEY telepítése után, a kiadott DOS parancsokat visszahívhatjuk és egyben szerkeszthetjük is. 684. (2 pont) Az alábbi programok közül válassza ki azt a kettőt, amely programok tömörítésére alkalmas! a. ACAD b. ARJ c. EMM386 d. BACKUP e. SCAN 685. Milyen típusú parancs NEM található a Norton Commanderben? . (1 pont) 686. Az első oszlopban levő fogalmakat! a. ARJ g. b. VIRKILL h. c. Norton Commander d. PKZIP j. e. BACKUP (5 pont) programokhoz kapcsolja hozzá a másodikban levő fájlkezelő tömörítő i. archiváló vírusirtó 687. Állományok archiválására az alábbiak közül az egyik program NEM használható. Melyik ez? a. ARJ b. PKZIP c. BACKUP d. RESTORE e. LHARC (1 pont) 688. (1 pont) A programnak megfelelő formátumú archivált állományok visszatöltésére az alábbiak közül az egyik program NEM használható. Melyik ez? a. ARJ b. PKUNZIP c.

BACKUP d. RESTORE e. LHARC 689. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A vírusok egy kivételével az alábbi területeken fejthetik ki hatásukat: a. A lemezek boot szektorában b. A FAT táblázatban c. Adatfájlokban d. COM és EXE programokban e. Partíciós táblázatban 690. (1 pont) Jelölje be a helyes állítás betűjelét! A BOOT vírusokra jellemző: a. A merevlemez boot szektorába kerülnek be és így minden egyes rendszer újraindításkor beférkőznek a memóriába. A memóriából pedig más meghajtók boot szektorát képesek megfertőzni. b. Csak a merevlemez boot szektorába kerülnek be c. A hajlékonylemez boot szektorát meg tudják akkor is fertőzni, ha az írásvédett. 691. (1 pont) Virusfertőzés elhárítására az alábbiakban ajánlott teendők közül az egyik állítás hibás.(Jelölje be a betűjelét!) a. Csak eredeti (gyári) szoftvert szabad alkalmazni b. Egy viruskereső és vírusirtó programot ki kell választani és

ettől kezdve csak ezt szabad használni. c. A floppy lemezeket használat előtt viruskereső programmal célszerű ellenőrizni. d. A rendszer indításakor egy rezidens virusfigyelő program telepítése célszerű. e. A fertőzöttnek talált fájlokat virusirtóval vírusmentesíteni, vagy törölni kell 692. Lássa el igaz , hamis jelzőkkel a következő, a számítógépes vírusokkal kapcsolatos mondatokat! (5 pont) A számítógépes vírusok programok. Az állítás Egy vírusos lemez, közös dobozban tartva a többivel megfertőzheti a másikat. A mondat logikai értéke A floppy lemezen az írást engedélyező ablakot lezárva a lemezt vírus nem tudja megfertőzni. A kijelentés A csak olvasható (read only) fájlokat a vírusok nem tudják megváltoztatni. A mondat A BOOT vírusok a gép indulási folyamatában válnak aktívvá, mert a BOOT munkaterületről töltődik a DOS. Az összetett állítás . 693. (2 pont) Milyen utasítás vagy program segítségével

tud előállítani kötegelt állományokat? Írjon le két lehetőséget! 1: . 2: . 694. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Ha a víruskeresésnél a következő üzenetet kapjuk: "No viruses found" akkor melyik állítás igaz? a. "No" nevű vírust talált a víruskeresőnk b. Nem talált vírust c. Sikertelen volt a víruskeresésünk d. Valamennyi válaszunk helyes 695. (2 pont) Milyen módon lehet nagy valószínűséggel megakadályozni, hogy egy számítógép "vírusos" legyen! Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! a. b. c. d. e. nem építünk a gépbe winchestert megfelelő hőmérséklet és páratartalom biztosításával nem helyezünk a gépbe bizonytalan eredetű mágneslemezt minden használat után letakarjuk a számítógépet csak ellenőrzött, tesztelt lemezt helyezünk a számítógépbe f. hetente egyszer fertőtlenítjük a gép környezetét 696. (5 pont) Jelölje a megfelelő párosítást a Norton

Commanderre vonatkoztatva! Melyik billentyű melyik művelethez tartozik? (Betű - szám) A - állományok csoportos kijelölése B - kijelölt állományok törlése C - egyik ablakból átlép a másikba D - fellép a felső menüsorra E - szöveges állományok tartalmának megtekintése 1 - F8 2 - TAB 3 - F9 4 - F3 5 - szürke+ 697. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! A számítógép vírusokat milyen főtípusokra osztályozhatjuk? a. 3 legelterjedtebb, elismert fő típust ismerünk: BOOT vírusok, FILE fertőzők és TRÓJAI vírusok b. Csak egy fajta típus létezik, de az minden állományt megfertőz és egyben kitörli. c. A számítógép vírusokat nem osztályozhatjuk, mivel nincs közös tulajdonságuk. 698. (1 pont) Melyik utasítást kell kiadni ahhoz hogy a C: egység MUNKA nevű alkönyvtárában található valamennyi fájlt tömörített formában MENT néven az A: egységre mentsük? (Jelölje be a betűjelét!) a. arj a a:ment b. arj a ment

c. arj e a:ment d. arj e ment 699. Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Írjon I vagy H betűt a mondatok betűjele mellé! (4 pont) a. A defragmentáló (töredékmentesítő) program helyreállítja a merevlemez fizikai hibáit. b. A defragmentáló (töredékmentesítő) program lefuttatása után már nem fognak elveszett állomány-láncok keletkezni a merevlemezen. c. Az elveszett állomány-láncok újraszervezésével lemezterületet szabadíthatunk fel. d. A defragmentáló (töredékmentesítő) program törli a merevlemezen lévő elveszett állomány-láncokat. 700. Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis? Jelölje I vagy H betűvel! (5 pont) a. A számítógépes vírusok a számítógépes szoftverek hibás működésének eredményei. b. Nem létezik olyan vírus, amelyik adatállományt fertőz, ill. azzal terjed. c. A számítógép-vírusok hálózaton is terjedhetnek d. Ha nem használok idegen lemezt, és nem kapcsolódok

hálózatba, és csak magam használom a számítógépemet, akkor nem kerülhet vírus a számítógépembe. (feltesszük, hogy a gyári programok vírusmentesek) e. Ha a merevlemezről eltávolítom a vírust, az a memóriából is "kipusztul". Elérhető maximális pontszám: 1780 pont MEGOLDÁSOK 1. 1,2 Mbyte 1 Kbyte 1024 bit (3 pont) > = > 1200 Kbyte 1024 byte 1 byte 2. A.:g; B:c; C:a; D:f; E:-; F:b; G:d; H:e (8 pont) 3. kettes (Bináris) (1 pont) 4. a.:igaz/igaz/van; b:hamis/igaz/nem értelmezhető 5. a.:igaz/igaz/van; b:hamis/igaz/nem értelmezhető; b.:igaz/igaz/van 6. a.:igaz/igaz/van; b:igaz/igaz/van; c.:hamis/igaz/nem értelmezhető; (6 pont) (9 pont) (9 pont) 7. hardvernek, szoftvernek (2 pont) 8. két; kettes; 0; 1; két; bájtnak (6 pont) 9. c. (1 pont) 10. ASCII; 8, 1 (3 pont) 11. a. 2^10 bájt = 1 kB b. 2*2^10 bájt = 2048 bájt c. 2^10*2^10 (2^20) bájt = 1048576 (10241024) bájt d. 2^10 kB = 1024 kB e. 2^10 MB = 1024 MB f.

12*2^10 kB = 12288 (121024) bájt 12. c.<d<b<a<i<h<j<e<f<g 13. OR (VAGY) 14. 1: 2 2: 256 3: 65536 (6 pont) (10 pont) (1 pont) (3 pont) 15. 1 Gbyte 1 Kbyte 1 byte (3 pont) > > 1024 Kbyte ; 8000 bit < 1024 bit 16. b., d, f, k (4 pont) 17. e. (1 pont) 18. a.:H; b:S; c:H; d:S; e:H; f:H; g:H; h:H; i:S; j.:H; k:H; l:S 19. a.:hamis/hamis/nem értelmezhető; b.:igaz/hamis/nem értelmezhető; c.:hamis/hamis/nem értelmezhető 20. kettő tizedik hatványának a négyzete (2^10*2^10) 21. mechanikus, tizes, két bájton 22. információmennyiség, (entrópia mértékegysége), kettes számrendszerben használt számjegy (értéke 0 vagy 1) 23. (rendszerint) 8 bitből álló bináris vektor, az információ feldolgozás önálló egysége (12 pont) (9 pont) (1 pont) (3 pont) (1 pont) (1 pont) 24. 256, 8, 1 (3 pont) 25. 4 bitet; 2 bájtra; ezer bájt (1000) (3 pont) 26. 128 jelet; magyar ABC összes .; szavakat; folyamatábra szimbólumokat;

programozási parancsokat (5 pont) 27. AND (ÉS) (1 pont) 28. a.:2^10; b:2^20; c:2^30 (3 pont) 29. bájt (byte); bitből (2 pont) 30. 10000001 ; 11111111 ; 10101010 (3 pont) 31. 146 ; 254 ; 156 (3 pont) 32. A5 ; EB ; FF (3 pont) 33. 11110000 ; 10001 ; 10100110 (3 pont) 34. kettő tizedik hatványa (2^10) 35. 8 bit (1 bájt) segítségével 256 (2^8/0-255) különböző szám adható meg (1 pont) (1 pont) 36. a.:<,<; b:>,<; c:>,=; d:=,=; e:=,< (10 pont) 37. a.:1024 (2^10); b:1048576 (2^10*2^10) (2 pont) 38. 8; bájt (byte) (2 pont) 39. 64 ; 1024 ; 1048576 (3 pont) 40. 10111011 (1 pont) 41. 360*1024 = 368640 (1 pont) 42. GB (adattárolási egységek) (1 pont) 43. c. (1 pont) 44. d. (1 pont) 45. c. (1 pont) 46. a. (1 pont) 47. 10000010 (1 pont) 48. AT (IBM számítógép) (1 pont) 49. A.:c; B:d; C:b ;D:f (4 pont) 50. 11100010 (1 pont) 51. A. (1 pont) 52. I, H, H (3 pont) 53. karakterek (1 pont) 54. 1.-d; 2-c;

3-a; 4-b (4 pont) 55. E = 0 (1 pont) 56. E = 1 (1 pont) 57. E = 0 (1 pont) 58. a. (1 pont) 59. a.:I; b:I; c:H; d:I; e:H; f:H0 (6 pont) 60. a.:11111111; b:11110000; c:11100101; d:10100110 (4 pont) 61. ÉS (logikai szorzás); VAGY (logikai összeadás); TAGADÁS (logikai NEM) (3 pont) 62. a.:0; b:0; c:1; d:0 (4 pont) 63. a.:1; b:1; c:1; d:0 (4 pont) 64. a.:1; b:0 (2 pont) 65. eggyel (1); nullával (0); egy (1); nulla (0); minden (összes); minden (összes); HAMIS (0); IGAZ (1) (8 pont) 66. összeadásra (logikai összeadásra); hat; logikai; két (4 pont) 67. a.:I; b:I; c:H; d:H; e:I; f:H; (6 pont) 68. a.:összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás (+,-,*,/,^) b.:kisebb, nagyobb, egyenlő, kisebb vagy egyenlő, nem egyenlő, stb. (<,=>,=,>,><) c.:ÉS (logikai szorzás), VAGY (logikai összeadás), NEM (logikai tagadás) 69. a.:11111111; b:10101001; c:11010101; d:10000001 (9 pont) (4 pont) 70. a.:H; b:H; c:H; d:I; e:H; f:I; g:I;

h:I 71. balról jobbra szabály; zárójel szabály; műveletek prioritása (8 pont) (3 pont) 72. zárójelek közötti; balról jobbra (2 pont) 73. a.:állomány; karakter; elemi adat; rekord (4 pont) 74. a.:az adatábrázolás legkisebb része, általában egy bájton (8 biten) ábrázolható b.:az információ legkisebb, önállóan is értelmes része, számokból, betűkből, stb. épül fel c.:összetartozó elemi adatok halmaza d.:az összetartozó rekordok halmaza 75. karakter: K/4/É (bármely eltérő két jel) elemi adat: Kis Imre, Écs, 323-232; rekord: egy sor összetartozó adat (Ács Tamás/Ács, Duna köz 23./333-332) állomány: a teljes négy sornyi információ együtt 0 76. karakter: 1; 0; .; 2; 9; stb elemi adat: 1992.12; 1000; 105; stb rekord: egy sor összetartozó adat (1993.04/1100/1101/105) állomány: a teljes öt sornyi információ együtt (4 pont) (7 pont) (7 pont) 77. a.:11111111; b:11110110; c:11001110; d:10011100 (4 pont) 78. a.:H; b:H; c:H;

d:I; e:H; f:I; g:I; h:I (8 pont) 79. bináris; kettes komplemens; 0; 1; megfordítjuk (0->1/1->0); hozzáadunk egyet (6 pont) 80. a., c, f, g, j (5 pont) 81. A.:d ;B:e ;C:a ;D:- ;E:b ;F:c (6 pont) 82. b., d, g (3 pont) 83. a.:0/1; b:0/7; c:0/9; d:0/F (8 pont) 84. A.:c; B:d; C:-; D:b; E:a (5 pont) 85. a.:=,<; b:<,>; c:>,=; d:<,=; e:=,= 86. a.:11000,18; b:11,B; c:10010,18; d:15,F; e:10000,10; f.:11100,28 (10 pont) (12 pont) 87. <; =; >; =>; <=; <> (szövegesen: kisebb, nagyobb, stb.) (6 pont) 88. a.:ASCII; b:256; c:1 bájt (8 bit) tárolási hely (3 pont) 89. a.:01000001; b:01100001; c:00111001; d:00110001; e.:00101011; f:00111011; g:00101001 90. a.:2, 16; b:4, 32; c:8, 64 91. számok (numerikus adatok); szöveg (karakteres adatok); logikai értékek 92. a.:10000000; b:00000000; c:00000001; d.:11111111; e:00001011; f:11001000 93. a.:00000000; b:00010000; c:11111111; d.:10101010; e:10100000; f:00000001 (7 pont) (6 pont) (3

pont) (6 pont) (6 pont) 94. a.:95; b:247; c:1; d:0; e:128; f:126 (6 pont) 95. a.:255; b:0; c:1; d:16; e:161; f:188 (6 pont) 96. a.:0; b:AA; c:FF; d:F0; e:55; f:5 (6 pont) 97. a.:6F; b:58; c:1; d:0; e:FE; f:80 (6 pont) 98. a.:171, AB; b:11111101, FD; c:11011110, 222; d.:60, 3C; e:10000001, 81; f:10101111, 175; 99. a.:2, (0/1); b:4 (00/01/10/11); c:16; d:64; e:256; f.:512 ; g:1024 100. a.:01000001,41; b:90,5A; c:00110001,49; d:00111001; e.:61; f:3F (12 pont) (7 pont) (9 pont) 101. A1 (tizenhatos számrendszer 14,15,16 =>17 (1 pont) 102. 1000 (kettes számrendszer 5,6,7 =>8 (1 pont) 103. egyenlő hosszúságú elemekből felépülő lineáris struktúra, ahol az adatelemek kiválasztása két vagy több index alapján történik 104. + (nem relációs művelet) 105. d., f 106. A.:a, d, h, i; B:c, e, g, j; C:b, f (2 pont) (1 pont) (2 pont) (10 pont) 107. RAM memória (1 pont) 108. A.: a, b, e, f; B: c, d (6 pont) 109. a.:3; b:2; c:4; d:5; e:1; f:-; g:-;

h:- (8 pont) 110. a.:képernyő; b:hajlékonylemez; c:merevlemez; d:nyomtató; e.:billentyűzet (5 pont) 111. a.:3; b:4; c:5; d:1; e:-; f:-; g:- (7 pont) 112. A.:b, g, h ; B:e, f; C:a, c, d (8 pont) 113. A.:g; B:a; C:f; D:b ;E:d; F:e (6 pont) 114. perifériáknak (1 pont) 115. H; I; I (3 pont) 116. b., d, e (3 pont) 117. alaplap (1 pont) 118. általános vezérlőegység; aritmetikai és logikai egység; operatív tár; input/output vezérlő (4 pont) 119. a.:központi vezérlőegység; b:csak olvasható memória; c.:véletlen hozzáférésű,írható-olvasható memória; d.:újraprogramozható fixtároló (olvasható memória) 120. 1: b; d 2: a; d ; e 3: c; e (4 pont) (7 pont) 121. 1.-b; 2-d; 3-c; 4-a (4 pont) 122. pl.:RAM, ROM; EPROM; (CMOS RAM, CACHE) (3 pont) 123. azoknak a hardveregységeknek a beépítettsége, melyek a számítógép (helyes) működésének alapfeltételei (1 pont) 124. a., d, e, i, l (5 pont) 125. processzor (1 pont) 126.

matematikai társprocesszort (Co-processzort) (1 pont) 127. d. (1 pont) 128. 3.; 5 (2 pont) 129. számítógép architektúrájának a jellemzője, adott számítógép hardveregységeinek a száma és típusa 130. a.:egy oldalas, dupla sűrűségű/Single sided, Double density; b.:kétoldalas, nagy sűrűségű/Double sided, High density; c.:kétoldalas, dupla sűrűségű/Double sided, Double density; mágneslemez vagy floppy disk 131. Bemeneti: egér; fényceruza; billentyűzet Kimeneti: rajzgép; monitor; nyomtató (1 pont) (4 pont) (6 pont) 132. processzor (1 pont) 133. b., c, f, g, h, j, k, m, n (9 pont) 134. Jobb a felbontás. Több a karakter képpontjainak száma (1 pont) 135. I ; H ; H (3 pont) 136. c., e (2 pont) 137. b. (1 pont) 138. a:I, b:H, c:H (1 pont) 139. SETUP nem a mágneslemez munkaterülete (2 pont) 140. (1 pont) Az írást engedélyező ablakot elhúzva letiltja a lemezre írási, törlési műveleteket. 141. Leragasztja az írást

engedélyező ablakot. 142. igen nem 143. b, d 144. 1 - D 2 - A 3 - C 4 - B (1 pont) (2 pont) (2 pont) (4 pont) 145. c (1 pont) 146. a-h, b-i, c-j, d-g, e-h (5 pont) 147. c., d (2 pont) 148. b., d (2 pont) 149. CGA, HERCULES, EGA, VGA (4 pont) 150. funkcióbillentyűk (1 pont) 151. Az operációs rendszer, a többi hardver elem. (2 pont) 152. c. (1 pont) 153. felülről, program, futtatható 154. felcserélhetőség, program, változtatás (3 pont) (3 pont) 155. c. (1 pont) 156. c. (1 pont) 157. mátrix(nyomtatók) (1 pont) 158. d. (1 pont) 159. 80 ; 15 ; 512 (3 pont) 160. ROM ---> FDD ---> HDD ---> RAM ---> (4 pont) csak olvasható memória hajlékony lemez meghajtó kemény lemez meghajtó tartalma kikapcsoláskor elvész 161. dupla oldal (kétoldalas lemez) dupla írássűrűség magas írássűrűség 162. pl.:billentyűzet, képernyő, egér, nyomtató, terminál, mágneslemezes egység, (rövidítések is elfogadhatóak) 163. 1:

memóriában 2: háttértárolón 164. társprocesszor (aritmetikai, matematikai segédprocesszor) 165. 1: a ; c ; d 2: b ; e ; f (3 pont) (4 pont) (2 pont) (1 pont) (6 pont) 166. Bemeneti: billentyűzet, egér, fényceruza, scanner, botkormány Kimeneti: monitor, nyomtató, plotter, audio-video eszközök 167. 1: b ; c 2: a ; c 3: b ; d (6 pont) (6 pont) 168. b (1 pont) 169. b. (1 pont) 170. Mbyte ; 1,44 ; DPI ; MHz (4 pont) 171. a. (1 pont) 172. b. (1 pont) 173. 1: a ; c ; e 2: b ; c ; d 174. 1,44 Mbyte 1,2 Mbyte (6 pont) (2 pont) 175. kompakt lemez (CD) (1 pont) 176. lézer(nyomtató) (1 pont) 177. CGA ; EGA ; VGA (3 pont) 178. beviteli (1 pont) (input) eszközök 179. kiviteli (output) (1 pont) 180. CPU (mikroprocesszor) (1 pont) 181. ROM RAM 182. 1: Igen 2: Nem (2 pont) (2 pont) 183. CD (hardver) (1 pont) 184. rajzos (2 pont) a. b. a. b. 185. Pentium (processzor, nem periféria) (1 pont) 186. BIOS (EPROM, nem lemezegység,

periféria) (1 pont) 187. DPI (nyomtatási sűrűség, nem processzor típus) 188. RAM (kikapcsolás után elveszti a tartalmát) 189. CPU (központi vezérlőegység nem periféria) (1 pont) (1 pont) (1 pont) 190. 41256 (RAM, nem processzor) (1 pont) 191. DPI (nyomtató, nem floppy disk) (1 pont) 192. 256 kB (RAM, nem FDD kapacitás) (1 pont) 193. A.:b, d, f, g, h; B: a, c, d, e, f, j, l (12 pont) 194. a.; c; d (3 pont) 195. CPU; FDD; HDD; RAM; ROM; EPROM; CDD; FDC; HDC; MDA; stb. (6 pont) 196. processzor (1 pont) 197. SCREEN; KEYBOARD; MOUSE; PRINTER; SCANNER; HARD DISK DRIVE; FLOPPY DISK DRIVE; STREAMER; stb. (6 pont) 198. pl.:monitor (screen), keyboard, mouse, hard disk drive, floppy disk drive, stb. 199. a számítógép összes elektronikus, mechanikus, mágneses és optikai berendezéseinek az összefoglaló neve; a számítógép nem szoftver elemei (kemény árú) 200. a.:igaz/igaz/van; b:hamis/hamis/nem értelmezhető c.:igaz/hamis/nem értelmezhető

(4 pont) (1 pont) (9 pont) 201. b.<a<d<c<g<f<e (7 pont) 202. b. (1 pont) 203. c. (1 pont) 204. d. (1 pont) 205. b. (1 pont) 206. b. (1 pont) 207. c. (1 pont) 208. b. (1 pont) 209. b. (1 pont) 210. a. (1 pont) 211. CPU (processzor, nem képernyőcsatoló típus) 212. c. 213. képernyő; ház; alaplap; processzor; egér; billentyűzet; mágneslemezes egység; lézerlemezes egység; stb. 214. Y vagy Z (billentyűzet betűi sorban) 215. 102 (billentyűzet) (1 pont) (1 pont) (6 pont) (1 pont) (1 pont) 216. VGA (SVGA) (1 pont) 217. 80486 (processzor) (1 pont) 218. 1,44 MB - 3 1/2" (floppy) (2 pont) 219. az 1,44 MB-os lemezen két négyszögletes rés található (az írásvédelmi ablak mellett még egy négyszögletes rés található a lemezen) 220. DRAFT (nem billentyűzet funkció, felirat) 221. merevlemezes egység (nem része a minimális IBM PC konfigurációnak) 222. központi vezérlőegység (nem periféria) 223. Portokon

keresztül. 224. a.:hajlékonylemezes meghajtó (egység); b:keménylemez (merevlemez); c.:hajlékonylemez; d:keménylemezes meghajtó (merevlemezes egység); e.:központi vezérlőegység 225. a.:mágneslemez, (FD); b:3 1/2"; c:720 kB, 1,44 MB 226. a.:4, (4/5/6); b:1, (1/2/3/7); c:2, 5; d:3,6; e:227 nagy meleg (napon, fűtőtest közelében); mágneses erőtér (állandómágnes és elektromágnes erőtere); por; pára; a lemez meghajlítása (állandó térbeli deformáció); nedvesség; a mágneses felület kézzel történő érintése; stb. 228. a.:formázott (mágneslemez); b:formázatlan (mágneslemez); c.:két oldalas tárolási formátum; d:dupla sűrűségű tárolási formátum; mágneslemez (FD, floppy disk) 229. a.: sáv; b:szektor 230. ROM (kikapcsolás után megőrzi); (mágneses adatrögzítési eljárásokat alkalmaznak a) CD meghajtónál; a CD meghajtók (a felhasználók számára biztosítják az adatok rögzítését); billentyűzet (INPUT műveleteket hajt

végre) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (5 pont) (4 pont) (12 pont) (4 pont) (5 pont) (2 pont) (4 pont) 231. 360 kB; 720 kB; 1,2MB; 1,44 MB (4 pont) 232. mágneslemezes egység (FDD) (1 pont) 233. mágneslemez (FD, floppy disk) (1 pont) 234. nyomtató (1 pont) 235. A.:a, g, h; B:f, i, m; C: c, k; D:b, o; E.:e, n, p; F:d, j, l 236. a.:mágneslemez, (FD); b:5 1/4"; c:360 kB, 1,2 MB 237. a.:mágnesezhető felület (adathordozó felület), a fej itt írja, olvassa az információt b.:írásvédelmi ablak, ha zárt akkor csak olvasható a lemez tartalma (16 pont) (4 pont) (4 pont) 238. A.:c; B:e; C:b; D:a (4 pont) 239. a.:C; b:M; c:C; d:C; e:M (5 pont) 240. winchester(merevlemezes egység, keménylemezes egység) (1 pont) 241. a lemezt határoló körökön belül legalább három koncentrikus kör rajza szükséges 242. az adattárolás koncentrikus körökön történik, a sáv egy körív (1 pont) (1 pont) 243. rajzos! (1 pont) 244. a

sáv egy része a szektor (a körív egységnyi része) (1 pont) 245. c. (1 pont) 246. A.:a, b; B:a, b, c; C:a; D:a (7 pont) 247. f. (1 pont) 248. a.:F1, F2, F12; b:A, 0, -, ?, (; c.: nyíl balra (<-), END, HOME ;d: ENTER(Return, stb), ESC 249. A.:d ;B:c ;C:f ;D:e ;E:a 250. pl.:mágneslemezes egység, mágneskazettás egység, merevlemezes egység , mágnesszalagos egység (angol nevek és azok rövidítései is elfogadhatóak) 251. pl.: Hercules, MGA, CGA, EGA, SVGA, stb 252. pl.:mátrix (tűs), lézer, tintasugaras, hőeljárásos, stb (8 pont) (5 pont) (3 pont) (3 pont) (3 pont) 253. A.: c, e; B:a, b, d, f (6 pont) 254. a.:S; b:F; c:S; d:S; e:F (5 pont) 255. a.:írásvédelmi ablak, ha nyitott akkor csak olvasható a lemez tartalma b.:mágnesezhető felület (adathordozó felület), a fej itt írja, olvassa az információt 256. a.; d (4 pont) (2 pont) 257. a., c, e, f, h, i, j (7 pont) 258. a.; c; d; e (4 pont) 259. c.; e (2 pont) 260.

integráltáramkör (1 pont) 261. b. (1 pont) 262. név(vel), gyors, tárolóelem(eket) 263. b. 264. 300 pontot nyomtat egy hüvelyk hosszon, vagy 25,4 mm távolságra 300 képpontot nyomtat (3 pont) (1 pont) (1 pont) 265. pl.:lyukszalag, lyukkártya, CD lemez, EPROM (3 pont) 266. A.:b; B:a; C:d; D:c (4 pont) 267. (winchestereken kemény/merevlemezeknél) az egymás felett, különböző felületeken elhelyezkedő sávok összessége 268. (winchestereken kemény/merevlemezeknél) az együtt kezelt szektorok 269. c. 270. az újabb változat a régire írt programokat helyesen hajtja végre 271. bármely képátló bejelölése 272. az egyik gépi kódját a másik számítógép módosítás nélkül képes végrehajtani (értelmezni) 273. 3 ; 1 ; 4 ; 2 (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (4 pont) 274. tár, gyorsítását, beolvassa 275. C. 276. 1 - B 2 - E 3 - A 4 - C 5 - D 277. B. 278. elektroncső tranzisztor mikroprocesszor (3 pont) (1 pont)

(5 pont) (1 pont) (3 pont) 279. a-h, b-j, c-g, d-h, e-i (5 pont) 280. c. (1 pont) 281. 1.-b; 2-d; 3-a; 4-c (4 pont) 282. a. (1 pont) 283. a.; c (2 pont) 284. c. (1 pont) 285. d. (1 pont) 286. b., d (2 pont) 287. tárrészt, programok, függetlenül (3 pont) 288. (1 pont) Nagyobb memória kiépítését teszi lehetővé. (Bármely ezzel ekvivalens válasz is elfogadható!) 289. e. (1 pont) 290. e. (1 pont) 291. c. (1 pont) 292. d. (1 pont) 293. a-g, b-i, c-h, d-i, e-g (5 pont) 294. a.; b; d; e; f; g (6 pont) 295. 4 Gbyte (1 pont) 296. adott szoftver (pl.: DOS 31, PASCAL 70) azonosítója (szám, betű); amely jelzi egy szoftver fejlesztésének egymásutániságát,(szolgáltatások száma, a fejlesztés idősorrendje, stb.) 297. számítógépes programok és dokumentációk összefoglaló neve, a számítógép nem hardver elemei (2 pont) (1 pont) 298. RAM (hardver, nem szoftver) (1 pont) 299. BASIC; PASCAL; FORTRAN; ADA; C; FORTH; LISP; stb.

(3 pont) 300. PE2, CHIWRITER, WORD, WORKS, WORD PERFECT, WINDOWS WRITE, stb. (3 pont) 301. c. (1 pont) 302. adatok mentése/tárolása, másolat(ok) készítésével (2 pont) 303. a-h, b-h, c-g, d-g, d-h, e-g, e-h (7 pont) 304. CALCULUS, BAUD (2 pont) 305. Excel (táblázatkezelő, nem szövegszerkesztő) 306. EXCEL, Lotus, Framework, Quattro, stb. (1 pont) (3 pont) 307. A.:b; B:f; C:e; D:c (4 pont) 308. A.:d, e; B:c, f; C:a, g; D:b, h (8 pont) 309. dBASE, Clipper, FoxPro, ACCESS, stb. (3 pont) 310. b. (1 pont) 311. b., c (2 pont) 312. betöltés, futtatás, tárban (memóriában) (3 pont) 313. a.:P; b:O; c:P; d:O; e:P; f:O; g:P ;h:O (8 pont) 314. a-j, b-k, c-j, d-i, e-h (5 pont) 315. 1: Gépi kódú program 2: Kötegelt (Batch) file 3: Szöveges file (3 pont) 316. B. (1 pont) 317. 1.-b; 2-c; 3-d; 4-a (4 pont) 318. elsőbbséget 319. magas szintű nyelv(en), gépi nyelv(re) 320. a. 321. az értelmezőprogram utasításról utasításra fordít és

azonnal végrehajt minden utasítást; a fordítóprogram az egész forrásprogramot lefordítja (előállítja a tárgyprogramot) 322. a szoftver újabb verziója (változata) változtatás nélkül képes értelmezni a régebbi verzióval készített programot, adatot (1 pont) (2 pont) (1 pont) (2 pont) (1 pont) 323. C. A. D. B. (4 pont) 324. A.:e; B:d; C:b; D:c; E:a (5 pont) 325. B. (1 pont) 326. a-h, b-j, c-g, d-i, e-g (5 pont) 327. az interpreter utasításról utasításra fordít és azonnal végrehajt minden utasítást; a compiler az egész forrásprogramot lefordítja (előállítja a tárgyprogramot) (2 pont) 328. A.:e ;B:a ;C:b ;D:f ;E:c (5 pont) 329. B=10 (1 pont) 330. folyamatábra; struktogram; mondatszerű leírások (3 pont) 331. a.: D=0; b: D=2; c:D=1 (3 pont) 332. B=20 (1 pont) 333. a.:D=2; b:D=3; c:D=5 (3 pont) 334. a.:D=0; b:D=0; c:4; d:10 (4 pont) 335. B=20 (1 pont) 336. a.:részfeladat (eljárás, szubrutin); b:ciklus; c.:START

(Kezdet) vagy STOP (Vége); d:(egyszer) végrehajtandó lépés (értékadás); e.:INPUT vagy OUTPUT művelet; f.:kapcsolódás (folytatás); g:döntés (elágazás) (7 pont) 337. rajzos a. e. (8 pont) b. c. f. d. g. 338. A.:d; B:c; C:a; D:b; E:f; F:g; G:e; H:g 339. véges számú (előre ismert) lépések sorozata; megadja egy feladat (problémakör) megoldásának pontos leírását; a lépések, műveletek sorrendjét meghatározza (8 pont) (3 pont) 340. programozásnak; algoritmusnak; szintaktikai; szemantikai (4 pont) 341. A.:b, d, e, g; B:a, f, h (7 pont) 342. b.; c; e; g; h (5 pont) 343. új adatelem elhelyezése; az utolsó adatelem kiolvasása (2 pont) 344. verem (1 pont) 345. b.; d; e; f (4 pont) 346. rajzos (7 pont) START A B=A h i A>0 B=A*A B STOP 347. rajzos (9 pont) START A, C B=1 i A>0 h B=C i A=0 h B=A B STOP 348. rajzos (9 pont) A, C A>0 i h i B=1 B=C A=0 h B=A B 349. rajzos (9 pont) START A, C B=1

i A>0 h B=C i A=0 h B=A B STOP 350. rajzos (7 pont) START A h B=A A>0 i B=A*A B STOP 351. rajzos (7 pont) A i A>0 B=A*A h B=A B 352. rajzos (5 pont) A i A>0 B=A*A h B=A B 353. a.:D=6; b:D=9; c:D=4 (3 pont) 354. stack (1 pont) 355. a.:D=1; b:D=2; c:D=3; d:D=6; e:D=5; f:D=5 (6 pont) 356. INDULÁS D:=0 Be: A, B Ciklus N:=1-től A-ig B lépésenként D:=D+N Ciklus vége Ki: D [Képernyőre] VÉGE 357. rajzos (8 pont) (6 pont) START D=0 A,B N=1,A,B D=D+N D STOP 358. e. (1 pont) 359. f. (1 pont) 360. c. (1 pont) 361. a. (1 pont) 362. c. (1 pont) 363. f. (1 pont) 364. d. (1 pont) 365. a.:D=1; b:D=3; c:D=5; d:D=6; e:D=0 (5 pont) 366. rajzos (9 pont) A, C A>0 i h i B=1 A=0 B=C h B=A B 367. SYS A: C: (1 pont) 368. formattálni; FORMAT (2 pont) 369. CD (1 pont) 370. hozzárendelések (attribútumok) (1 pont) 371. PATH (1 pont) 372. Az aktuális könyvtárban PATH nem aktuális nincs a kijelölt úton (4

pont) 373. b. (1 pont) 374. c., d (2 pont) 375. B. (1 pont) 376. DIR D??*.EXE (1 pont) 377. CONFIG.SYS (1 pont) 378. a. (1 pont) 379. 1 - A 2 - B 3 - D 4 - C (4 pont) 380. b. (1 pont) 381. 2db (1 pont) 382. B. (1 pont) 383. külső belső külső (3 pont) 384. d. (1 pont) 385. c. (1 pont) 386. b (1 pont) 387. b. (1 pont) 388. UNDELETE (1 pont) 389. b. (1 pont) 390. Az aktuális könyvtár kijelzése. A prompt út tényezője (1 pont) 391. d. (1 pont) 392. c. (1 pont) 393. a. (1 pont) 394. ATTRIB A többi parancs másolást végez. 395. a. (2 pont) (1 pont) 396. FORMAT SYS (2 pont) 397. AUTOEXEC (1 pont) 398. b. (1 pont) 399. DIR COPY DEL (3 pont) 400. DIR *.GIF (1 pont) 401. c. (1 pont) 402. CTRL + ALT + DEL ; RESET (2 pont) 403. 1: SYS 2: MOVE (COPY + DEL) 3: REN 404. 1: DISKCOPY 2: CHKDSK (SCANDISK) 3: FDISK (3 pont) (3 pont) 405. a. (1 pont) 406. a. (1 pont) 407. c. (1 pont) 408. b. (1 pont) 409. a. (1

pont) 410. Belső Külső 411. AUTOEXEC.BAT (2 pont) (1 pont) 412. F1 F3 (2 pont) 413. átnevezés (1 pont) 414. Azonos szinten. Azonos könyvtárban (1 pont) 415. 1: PATH 2: APPEND (2 pont) 416. autoexec.bat (1 pont) 417. Lemezmeghajtó jele, a könyvtárhoz vezető út. 418. A gép meleg indítása. (2 pont) (1 pont) Az operációs rendszer ismételt betöltése. 419. B. (1 pont) 420. a. (1 pont) 421. a. (1 pont) 422. FORMAT A: /s (1 pont) 423. AUTOEXEC.BAT ; CONFIGSYS (2 pont) 424. ALT (1 pont) 425. csillag *, kérdőjel ? 426. BACKSPACE ; SHIFT ; NUM LOCK 427. 1: a; e; f 2: b; c (2 pont) (3 pont) (5 pont) 428. a. (1 pont) 429. I ; N ; N ; I ; I (5 pont) 430. ROM ; RAM A ; C (4 pont) 431. pl. MD ; CD ; RD, Deltree (3 pont) 432. Kurzornak (1 pont) 433. C. Del *.* (1 pont) 434. c. (1 pont) 435. d. (1 pont) 436. d. (1 pont) 437. a. (1 pont) 438. d. (1 pont) 439. a. (1 pont) 440. a. (1 pont) 441. b. (1 pont) 442. d. (1

pont) 443. c. (1 pont) 444. d. (1 pont) 445. c. (1 pont) 446. b. (1 pont) 447. a. (1 pont) 448. d. (1 pont) 449. a. (1 pont) 450. c. (1 pont) 451. b. (1 pont) 452. d. (1 pont) 453. a. (1 pont) 454. d. (1 pont) 455. b. (1 pont) 456. c. (1 pont) 457. a. (1 pont) 458. b. (1 pont) 459. d. (1 pont) 460. c. (1 pont) 461. b. (1 pont) 462. c. (1 pont) 463. c. (1 pont) 464. d. (1 pont) 465. d (1 pont) 466. a. (1 pont) 467. d. (1 pont) 468. d. (1 pont) 469. d. (1 pont) 470. a. (1 pont) 471. a. (1 pont) 472. (az alkönyvtár csak a) . és (bejegyzéseket tartalmazhatja) 473. a. 474. a.:DIR; b:CLS; c:CD (CHDIR); d:DEL (ERASE); e.:FORMAT; f: MD (MKDIR) 475. a.: DIR; b:DIR/w; c: DIR/p 476. a.:DEL *.* (ERASE); b.:DEL *.BAS; c:DEL HIBAS*; d.:DEL C:PROBAA????* 477. a.:FORMAT a: /4 (FORMAT a:/ f:360); b:FORMAT b: /s; c.:FORMAT b:; d:FORMAT a: /s; e:FORMAT c: /s (a /u funkció minden esetben hozzáírható) (2 pont) (1 pont) (6 pont) (3

pont) (4 pont) (5 pont) 478. /v [címke] (1 pont) 479. PASCAL (programozási nyelv, nem operációs rendszer) (1 pont) 480. A.:c; B:e; C:f;D:b (4 pont) 481. (MS) DOS operációs rendszer (különféle verziói) (1 pont) 482. ha a törlendő alkönyvtár és az aktuális könyvtár megegyezik, akkor a törlés nem hajtható végre (ki kell lépni a törlendő könyvtárból) 483. Ó; Ű; ; .;szóköz (1 pont) (5 pont) 484. COM1, PRN, CON, AUX, NUL (5 pont) 485. 8; 3; ponttal (.) (3 pont) 486. a fájl hossza (bájt) a létrehozás dátuma (év, hónap, nap) a létrehozás időpontja (óra, perc) (3 pont) 487. a DOS DIR parancs dátum és idő oszlopai alapján a legutolsó bejegyzés a végső változat (utólag nem rendezett tartalomjegyzék esetén az utolsó fájl) (1 pont) 488. d. (1 pont) 489. DIR A???W.ADT /w (DIR /w a???wadt) (1 pont) 490. a lemezmeghajtó típusa (pl.: 1,2-MB FDD-be DD-s FD-t helyezve megkísérli 1,2 MB-ra formázni) (1 pont) 491.

b. (1 pont) 492. b. (1 pont) 493. b. (1 pont) 494. c. (1 pont) 495. a. (1 pont) 496. c. (1 pont) 497. a. (1 pont) 498. a.:B; b:B; c:K; d:K; e:B; f:B; g.:K; h:K; i:B; j:B (10 pont) 499. b. (1 pont) 500. d. (1 pont) 501. d.; e (2 pont) 502. c. (1 pont) 503. CTRL-ALT-DEL billentyűk együttes lenyomása; RESET nyomógomb használata; a számítógép kikapcsolása, majd bekapcsolása 504. e.; g (3 pont) (2 pont) 505. a.:DEL (Delete), BACKSPACE; b:PAUSE; c:SHIFT, CAPS LOCK; d.:ENTER (Return, stb) 506. a.: parancs lezárása (új sor, parancs értelmezése, végrehajtása) ;b.:helyőr balra lép és törli a következő karaktert; c.:egy üres hely karakter jelenik meg (SPACE), a helyőr eggyel jobbra lép 507. a.:CTRL-ALT-DEL ;b:ENTER (Return); c:BACKSPACE; d.:SPACE; e:SHIFT (+ betű billentyű); f:CAPS LOCK (+ betű billentyű) (4 pont) (3 pont) (6 pont) 508. DOS, UNIX, OS/2 (3 pont) 509. DOS, WINDOWS, OS/2, UNIX (2 pont) 510. d. (1 pont) 511. a.

(1 pont) 512. d. (1 pont) 513. c. (1 pont) 514. d. (1 pont) 515. b. (1 pont) 516. d. (1 pont) 517. b. (1 pont) 518. c. (1 pont) 519. e. (1 pont) 520. d. (1 pont) 521. d. (1 pont) 522. c. (1 pont) 523. d. (1 pont) 524. b. (1 pont) 525. c. (1 pont) 526. e. (1 pont) 527. c. (1 pont) 528. d. (1 pont) 529. b., d (2 pont) 530. programok, optimális, párbeszédes (vagy interaktív), utasításokat (4 pont) 531. b. (1 pont) 532. b (1 pont) 533. d. (1 pont) 534. futtatott, program 535. tárban, munkája (3 pont) (2 pont) 536. e. (1 pont) 537. c, d (2 pont) 538. fájlkezelő parancsok: a, c, e, h, j könyvtárkezelő parancsok: b, d, g, i 539. d (9 pont) (1 pont) 540. DIR S*.?T (1 pont) 541. a (1 pont) 542. fájlkezelő parancsok: a, c, h, j lemezkezelő parancsok: b, d, e, g, i 543. c 544. lemezkezelő parancsok: a, c, e, h, j könyvtárkezelő parancsok: b, d, g, i (9 pont) (1 pont) (9 pont) 545. d (1 pont) 546. b, e (2

pont) 547. b. (1 pont) 548. a. (1 pont) 549. d. (1 pont) 550. c. (1 pont) 551. c (1 pont) 552. d. (1 pont) 553. b, d (2 pont) 554. d (1 pont) 555. operációs rendszer, több felhasználó számítógép, (vagy erőforrások) 556. 640 kbyte 1 Mbyte (3 pont) (2 pont) 557. operációs rendszer, 32 számítógép, (vagy erőforrások) (3 pont) 558. d. (1 pont) 559. CONFIG.SYS (1 pont) 560. a. (1 pont) 561. 1 Mbyte (vagy XFFFF0 cím) 64 kbyte (2 pont) 562. CONFIG.SYS (1 pont) 563. DEVICE=C:DOS6HIMEM.SYS (1 pont) 564. c. (1 pont) 565. b. (1 pont) 566. c. (1 pont) 567. d. (1 pont) 568. c. (1 pont) 569. ideiglenesen, állományok (2 pont) 570. c. (1 pont) 571. c. (1 pont) 572. c. (1 pont) 573. a. (1 pont) 574. pl. S ; H ; R ; A (4 pont) 575. ATTRIB +R ATTRIB +H (2 pont) AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.BAT 576. b. (1 pont) 577. d. (1 pont) 578. megszakítható (1 pont) 579. a. (1 pont) 580. b. (1 pont) 581. b. (1 pont) 582. e.

(1 pont) 583. d. (1 pont) 584. d. (1 pont) 585. b. (1 pont) 586. c. (1 pont) 587. c. (1 pont) 588. d. (1 pont) 589. b. (1 pont) 590. d. (1 pont) 591. c. (1 pont) 592. a. (1 pont) 593. kimarad a számítógép öntesztje (1 pont) 594. c. (1 pont) 595. e. (1 pont) 596. b. (1 pont) 597. a. (1 pont) 598. kimarad a számítógép öntesztje (1 pont) 599. c. (1 pont) 600. ALT-CTRL-DEL billentyűk egyidejű lenyomásával vagy a RESET gomb lenyomásával (2 pont) 601. a számítógép ki és be kapcsolása (1 pont) 602. d. (1 pont) 603. d. (1 pont) 604. b. (1 pont) 605. d. (1 pont) 606. b. (1 pont) 607. igaz igaz hamis (3 pont) 608. c. (1 pont) 609. c. (1 pont) 610. c. (1 pont) 611. a. (1 pont) 612. c. (1 pont) 613. mozaik (tile) (1 pont) 614. b. 615. program, DOS, grafikus (1 pont) (3 pont) 616. kivágás (1 pont) 617. C. (1 pont) 618. d. (1 pont) 619. c. (1 pont) 620. C. (1 pont) 621. B. (1 pont) 622. igen

nem igen igen nem (5 pont) 623. d (1 pont) 624. a-5, b-4, c-3, d-X, e-1, f-2 (6 pont) 625. B. (1 pont) 626. PRINT SCREEN ALT PRINTSCREEN 627. csatolt beillesztett 628. több egy 629. Előnyös tulajdonságok: a, b, d, g, h Hátrányos tulajdonságok: c, e, f (2 pont) (2 pont) (2 pont) (8 pont) 630. b., e (2 pont) 631. A. (1 pont) 632. c. (1 pont) 633. d (1 pont) 634. c (1 pont) 635. a.:számítógépes hálózat; b:a hálózatot vezérlő számítógép c.:munkaállomás; d: a vezérlő, kiszolgáló számítógép kijelzője 636. a.:belépés a hálózatba; b:kilépés a hálózatból; c.:hálózati könyvtár lista; d:hálózati nyomtató használata 637. c. 638. SUPERVISOR (rendszerfelügyelő), kezelői név, jelszó (4 pont) (4 pont) (1 pont) (3 pont) 639. a.; c; d; e; f (5 pont) 640. a.:NPRINT; b:LOGIN; c:LOGOUT; dLISTDIR (4 pont) 641. b., e (2 pont) 642. LAN ---> helyi hálózatok MAN ---> városi hálózatok WAN ---> kiterjedt

hálózatok (3 pont) 643. a.:NETWORK; b:SERVER; c:WORKSTATION (3 pont) 644. A.:e; B:a; C:d; D:a; E: f (5 pont) 645. számítógépeket, servernek (szerver), workstation (3 pont) 646. b. (1 pont) 647. b., c (2 pont) 648. SCANNER (1 pont) 649. c. (1 pont) 650. c. (1 pont) 651. c. (1 pont) 652. A.:b; B:c; C:d; D:a (4 pont) 653. c. (1 pont) 654. a. (1 pont) 655. b. (1 pont) 656. c. (1 pont) 657. d. (1 pont) 658. c., d (2 pont) 659. c. (1 pont) 660. c. (1 pont) 661. c. (1 pont) 662. d. (1 pont) 663. c. (1 pont) 664. e. (1 pont) 665. c. (1 pont) 666. nagykiterjedésű, intézmény (vagy cég, vállalat, .) bérbe adják (3 pont) 667. b. (1 pont) 668. c. (1 pont) 669. e. (1 pont) 670. d. (1 pont) 671. c. (1 pont) 672. c., e (2 pont) 673. c. (1 pont) 674. d. (1 pont) 675. aktuális, egyéni csoport hozzáférési (fájl- és könyvtár) (4 pont) 676. c. (1 pont) 677. c. (1 pont) 678. b., e (2 pont) 679. helyi,

intézmény (vagy cég, vállalat, .) saját (3 pont) 680. d. (1 pont) 681. b. (1 pont) 682. d. (1 pont) 683. b. (1 pont) 684. b., d 685. lemezkezelő (2 pont) (1 pont) 686. a-h, b-j, c-g, d-h, e-i (5 pont) 687. d. (1 pont) 688. c. (1 pont) 689. c. (1 pont) 690. a. (1 pont) 691. b. (1 pont) 692. igaz, hamis, igaz, hamis, igaz (5 pont) 693. Copy ; EDIT ; NC szövegszerkesztője ; Jegyzettömb ; NE ; PE (2 pont) 694. b. (1 pont) 695. c.; e (2 pont) 696. A - 5, B - 1, C - 2, D - 3, E - 4 (5 pont) 697. a. (1 pont) 698. a. (1 pont) 699. H, H, I, H (4 pont) 700. H, H, I, I, H (5 pont) Elérhető maximális pontszám: 1780 pont FELADATOK 1. (1 pont) A Windows alatt futtatott táblázatkezelő programcsomag a pénznem, dátumformátum és a tizedesjel alapbeállítását honnan fogja értelmezni? . 2. Az Ön által használt táblázatkezelő miként tárolja a dátumot? . (1 pont) 3. (1 pont) Az Ön által használt táblázatkezelő

miként tárolja az összes időértéket? . 4. Hány aktív cella lehet egyszerre egy munkalapon belül? . (1 pont) 5. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Amikor olyan parancsot kell kiválasztanunk, amelynek neve után három pont áll, akkor mire számíthatunk? a. Egy üzenet jelenik meg, amely arra utal, hogy még a dokumentum nincs elmentve. b. Egy ún párbeszédpanel jelenik meg, amelyben kapcsolókat és értékeket állíthatunk be ami szerint a parancs végrehajtódik. c. Az állapotsorban elolvashatjuk a parancs végrehajtási szándékát és közben a parancs végrehajtódik. 6. (1 pont) Melyik dátumrendszert használhatja az Ön által használt táblázatkezelő? . 7. (1 pont) Az 1900-as dátumrendszerben a 10-es sorszám milyen dátumnak felel meg? . 8. (1 pont) Az 1904-es dátumrendszerben a nullás sorszám milyen dátumnak felel meg? . 9. (3 pont) Igaz vagy Hamis ? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! . 1: A táblázatkezelő

programokban nincs korlátozva a táblázat mérete. . 2: A táblázat két tetszőleges részletét is meg lehet jeleníteni egymás mellett. . 3: A táblázatban rajzok is elhelyezhetők 10. (2 pont) Karikázza be annak a két fogalomnak a betűjelét, amely nem kapcsolódik a táblázatkezeléshez ? a. cella b. bekezdés c. tartomány d. képlet e. körlevél 11. Hogyan tud két munkalap között adatokat átvinni? Írjon le egy módszert vázlatosan a kipontozott vonalra! . (1 pont) 12. (2 pont) Milyen hardver konfigurációt igényel az Ön által használt táblázatkezelő program? . Szükséges-e a programot az első használat előtt telepíteni? . (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) 13. (1 pont) Karikázza be annak a kifejezésnek a betűjelét, amelyik NEM illik a többi közé! a. pénznem formátum b. kapcsolómező c. függvény d. munkafüzet e. diagramkészítés 14. (5 pont) Elvégezhetők-e (igen/nem) a következő műveletek táblázatkezelő programmal?

1: Többhasábos szerkesztés : . 2: Adatok sorbarendezése : . 3: Betű formázása : . 4: Körlevél készítése : . 5: Helyesírás ellenőrzése : . (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) 15. Hogyan tud segítséget kérni a programtól, ha munka közben elakad? . (Válaszát írja a kipontozott vonalra!) (1 pont) 16. Mi a gyorsmenü? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Olyan menüsor, amit az egérgomb kétszeri gyors lenyomásával lehet előhívni. b. Olyan menü, amiben az egyes funkciók gyorsabban működnek. c. Olyan menüsor, ami az aktuális egérpozíciótól függően a leggyakrabban előforduló menüket tartalmazza. d. Olyan menüsor, ami csak akkor működik helyesen, ha megfelelő sebességgel választjuk ki. (1 pont) 17. (4 pont) Mi a táblázat alapegysége? . Milyen típusú adatokat írhatunk bele? Soroljon fel hármat! . . 18. (5 pont) Milyen területeken alkalmazzuk a táblázatkezelő programokat? Soroljon fel legalább ötöt! . .

19. Miként őrződnek a helyesen megadott dátumaink a táblázatban? Írja le röviden! . . (1 pont) 20. (2 pont) Milyen módon kell beírnunk a dátumokat, hogy sorszámként kerüljenek eltárolásra táblázatunk cellájában? Írjon két példát! . . 21. (1 pont) A számítógép mely részében van az Ön által éppen szerkesztés alatt álló táblázat? . 22. Mely bázistól számítódnak a táblázatkezelő dátumai? . (1 pont) 23. (1 pont) Mit jelent az a számérték (pl.33604), amely egy dátumot tartalmazó cella (92.0101) számértékké formázásakor megjelenik? . 24. (2 pont) Hogyan "fagyasztaná" hosszú adatállományának első sorát (mezőneveit)? . . Miért alkalmazzuk ezt? . . 25. Hogyan tudná több megnyitott táblázatát egyszerre megjeleníteni a képernyőn? . . (1 pont) 26. Vajon milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Eszköz | Dokumentum védelme | Jelszó a. Eszközöket kapcsol be, hogy csak a jelszó

törölje a fájlt a lemezen b. Az Eszközök menüben aktivizálja a dokumentum (cellák) védelmét és jelszót kér c. Védi a dokumentum jelszavát a táblázatban (1 pont) 27. (1 pont) Több táblázata van nyitva, hogyan tudja elérni, hogy minden táblázat látható legyen a képernyőn? . 28. Vajon milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Toolbars | Customize a. Eszköztárak egyéni beállítása b. Szerszámosláda sávok törlése c. Menüpontok testre-szabása (1 pont) 29. Mit jelent a következő üzenet: Undoes last action or command a. Megállítja az utolsó akciót és parancs-végrehajtást b. Visszavonja a legutóbbi műveletet vagy parancsot c. Megismétli a legutóbbi műveletet ill parancsot (1 pont) 30. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Creates new workbook a. Új könyvesboltot nyit b. A munkakörnyezet új néven keletkezik c. Létrehoz egy új munkafüzetet (1 pont) 31. Mikor alkalmazza a

célérték keresés műveletet? (Goal Seek, Solve for) . . (1 pont) 32. Milyen módon tudja védeni celláit írás- ill. törlés ellen? . . . (1 pont) 33. (1 pont) Milyen módon tudja védeni táblázatát illetéktelen személy által történő megnyitás ellen? . . 34. Mit értünk a dinamikus táblázat kifejezés alatt? (1 pont) 35. Mit nevezünk cellának? (1 pont) 36. (5 pont) Milyen adattartalma lehet egy cellának? sorolja fel az öt legfontosabbat! 37. Mekkora numerikus adat tárolható egy cellában? Legnagyobb pozitív szám: Legkisebb negatív szám: Legkisebb pozitív szám: Legnagyobb negatív szám: (4 pont) 38. Mi a tartomány? (1 pont) 39. Hogyan adhat meg egy tartományt? Írjon kétféle példát! (2 pont) 40. (4 pont) Írjon négy kitüntetett billentyűparancsot, amelyet a táblázatkezelő programban gyakran használ! 41. Tudunk-e több táblázatot egyidejűleg használni? A. B. C. D. E. (1 pont) Nem Igen Csak bizonyos

táblázatkezelőknél Csak egyforma adatokat tartalmazó tábláztoknál Csak bizonyos esetekben 42. (1 pont) Tudunk-e egyszerre képernyőre rendezni a táblázat különböző részeiből adatokat? A. B. C. D. E. Csak egy adott táblázatból Csak bizonyos esetekben Minden megkötés nélkül Csak azonos tartalmú adatokat Nem 43. (3 pont) Egészítse ki! Hogyan kell egy tetszőleges adatot egy cellatartományba bevinni? Jelöljük ki a . és után az adatokat. 44. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent számunkra, ha egy cellában a konkrét adatok helyett ####### szám-jelek jelennek meg? a. A képernyő nem képes olyan felbontásra, amely megjelenítené a konkrét adatot abban a betűtípusban. b. A program hibás c. Az adatok a cellához képest túl hosszúak és így nem jeleníthetők meg. d. Az adatok a cellához képest nem elegendőek, továbbiakra van még szükségünk. 45. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Mi a teendő,ha

egy cellában a konkrét adat helyett ####### szám-jelek jelennek meg? a. A képernyő nem képes olyan felbontásra, amely megjelenítené az adatot abban a színben. Teendők: "Lehetőleg válasszunk egy másik színt." b. A program megsérült Teendők: "Indítsuk el vagy telepítsük újból a programot. c. Az adatok a cellához képest túl hosszúak és így nem jeleníthetők meg Teendők: "Az oszlop szélességét kell akkorára növelni, hogy beleférjen." 46. (1 pont) Ha a Normál számformátummal dolgozik a táblázatkezelőnk, akkor a számokat a cella melyik oldalához igazítja? . 47. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Ha egy cellában a hozzárendelt számformátum 0,00% és a cellába beírt érték 0,25, akkor mi fog megjelenni a cellánkban? a. 0,25% b. 25% c. 25,00% d. 0,0025% 48. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Ha egy cellában a hozzárendelt számformátum 0,00% és a cellába beírt érték 25,

akkor mi fog megjelenni a cellánkban? a. 0,25% b. 25% c. 25,00% d. 2500,00% e. 0,0025% 49. (1 pont) Egy cellában a hozzárendelt számformátum # ##0,0 Ft és a cellába beírt érték 3650,5612. Ekkor mi fog megjelenni a cellánkban? . 50. (1 pont) Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Miért kell a legtöbb parancs kiválasztása előtt a cellát vagy az objektumot kijelölni,amelyre a parancs végrehajtódik? a. A program számára pontosan ki kell jelölni, hogy melyik cellán vagy objektumon végezze el a parancsot. b. A program számára pontosan megadjuk, hogy a nem kijelölt cellákon ill. a nem kijelölt objektumokon végezze el a parancsot c. Mivel a fájl mentése csak így valósítható meg 51. (1 pont) Adatbeviteli módszerekre NEM jellemző: (Jelölje be a betűjelét!) a. Az aktív cellába beírjuk az adatot és meg nyomjuk az ENTER billentyűt. b. Kijelölünk egy cellatartományt és egymás után begépeljük a konkrét adatokat. Minden egyes adatbegépelés

után ENTER billentyűt használunk. c. Több aktív cellába begépelhetjük az azonos értékeket, ha begépeléskor lenyomva tartjuk a CTRL billentyűt. 52. (1 pont) Ha nem szomszédos céllákat jelöltünk ki, akkor melyik állítás igaz? (Húzza át a betűjelét!) a. Ahány nem szomszédos téglalap alakú cellacsoportot jelöltünk ki, annyi aktív cellánk keletkezett. b. Pontosan egy aktív cella keletkezik, amely teljesen független a kijelölt nem szomszédos téglalap alakú cellacsoportok számától. c. Ahány cellát jelölünk ki, annyi aktív cellánk keletkezik. d. Több aktív cella keletkezik, amely teljesen független a kijelölt nem szomszédos téglalap alakú cellacsoportok számától. 53. (1 pont) Jelölje be a helyes érték betűjelét! Ha egy cellában a hozzárendelt számformátum Normál, és a cellába beírjuk a következő képletet: = 2 + "3,00Ft" akkor mi fog megjelenni a cellánkban? a. 5Ft b. 5 c. 5,00Ft d. #ÉRTÉK! 54. (1 pont)

Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Ha egy dátumot a táblázatkezelő egy formázatlan cellájába szeretnénk beírni, akkor mire kell felfigyelnünk? a. A megfelelő dátumformára, azaz amit az operációs (keret) rendszerben a nemzetközi dátum formátum megadásánál szerepel. b. Nem kell semmire felfigyelnünk, mivel a táblázatkezelő nem képes dátumokat kezelni. c. Nem kell semmire figyelnünk, mert mindenképpen kijavítja helyes dátumra, ha megadáskor a törtvonalat kétszer használtam pl. 95/01/32 55. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Ha a táblázatkezelőben egy teljes sort vagy oszlopot jelöltünk ki, akkor hány aktív cellánk lesz a kijelölés után? a. A sor kijelölés esetén 256, az oszlop esetén 16384 cella b. Egyetlenegy cella c. Pontosan két cella,azaz a kijelölésnek az első és az utolsó cellája d. Egy cella sem Külön kell a kijelölés után megadni 56. (1 pont) Hogyan lehet mozogni egy kijelölt adatblokk cellái

között anélkül, hogy a kijelölés feloldódna? . 57. Válaszait írja a kipontozott helyekre! Mit nevezünk tartománynak a táblázatkezelő programban ? . Hogyan tud tartományt kijelölni ? . (2 pont) 58. (3 pont) Az Ön által használt táblázatkezelő programban, hogyan lehet elvégezni a következő feladatokat? Írja le vázlatosan a kipontozott helyekre! 1: cella másolása : . 2: tartomány törlése : . 3: tartomány mozgatása : . 59. Egészítse ki a következő mondatot! Alapértelmezés szerint a szövegek . , míg a numerikus adatok . vannak igazítva a cellában (2 pont) 60. A táblázatkezelő programokban a numerikus értékek többféleképpen jelenhetnek meg. Soroljon fel ezek közül hármat! (számforma) Válaszát írja a kipontozott helyekre! . . . (3 pont) 61. Táblázatunk két cellájába beírtunk egy-egy számot, majd az A1 és B1 cellák formátumát százalék típusúra állítottuk. Mi látható ezután a két cellában? (2 pont) A B 1

0,25 0,2 2 Válaszát írja a kipontozott helyekre! A1: . B1: . 62. (4 pont) A táblázatunk két cellájába beírtunk egy-egy számot. Ezután beállítottuk a cellákhoz tartozó formátumot. Az alábbi kép látszik a képernyőn: A B 1 25000Ft 125% 2 Milyen számokat írtunk az egyes cellákba és milyen formátumokat állítottunk be? Válaszát írja a kipontozott helyekre ! Tartalom Formátum A1: . . B1: . . 63. (1 pont) Egy táblázat tartalma a következő: A B 1 1 2 Mi lesz olvasható az A1-es cellában, ha a formátumát dátum típusra állítjuk? . (Válaszát írja a kipontozott vonalra!) 64. A táblázatunkba három darab száznál kisebb számot vittünk be. Az egyes celláknak különböző formátumot adtunk. Lehet-e az A1 , B1 , C1 cella tartalma a következő? A B C 1 3900% 1,23E+02 150,00Ft 2 (3 pont) A1: . B1: . C1: . Válaszát írja a kipontozott helyekre ! 65. Az Ön által használt táblázatkezelő programban, hogyan lehet egy tartomány köré

keretet rajzolni? Írja le vázlatosan a kipontozott vonalra! . (1 pont) 66. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatot! Ha egy cellában lévő adatot szeretnék módosítani, akkor először ráállítom a . a megfelelő cellára, majd lenyomom az billentyűt. 67. (5 pont) Az Ön által használt táblázatkezelő programban lehet-e (igen/nem): . a: Egy cellán belül többféle betűméretet alkalmazni . b: Numerikus adatot balra igazítani . c: Betűk színét megváltoztatni . d: Számokat százalékformátumban megjeleníteni . e: Helyesírást ellenőrizni (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) 68. Hogyan szerkesztheti egy cella tartalmát? . (1 pont) 69. (5 pont) Milyen formai jellemzőit módosíthatjuk egy cellának? Soroljon fel legalább ötöt! . . 70. Milyen területekkel végezhetünk műveleteket a táblázatunkon? (Mit lehet kijelölni?) Soroljon fel ötöt! . . (5 pont) 71. (1 pont) Hogyan tud egy cellablokkot átmásolni egy új, üres táblázatba

az Ön által használt táblázatkezelőben? . . 72. (5 pont) Milyen műveleteket végezhetünk a táblázatunk egy teljes oszlopával? Írjon öt példát! . . 73. Milyen műveleteket végezhetünk a táblázatunk egy teljes sorával? Írjon öt példát! . . 74. Milyen szám kijelzési formátumokat ismer? Mutassa be ezeket egy-egy példa segítségével! (A formázandó cella tartalma: -120634,456!) formátum típusa példa ---------------------------------------. . . . . . . . . . . . . . (5 pont) (14 pont) 75. Milyen cimke-igazítási lehetőségek vannak az Ön által használt táblázatkezelőben? Írjon öt példát! . . (5 pont) 76. Milyen írásmódokat tud beállítani egy kijelölt területre? Írjon hat példát! . . (6 pont) 77. Milyen számérték szerepel a cellában, amikor 23%-ot látunk a kinyomtatáskor? . (1 pont) 78. Hogyan tudja a cellában egy képlet eredményeként megjelenő 0,2345-öt 23,45%-ként megjeleníteni? . . (1 pont)

79. Hogyan töltené fel az A2-től A100-ig tartó cellablokkot 1-től kezdődő számsorozattal? (lépésköz=1) . . (1 pont) 80. Hogyan sorszámozná be a B2:B100 tartományban szereplő neveket az A oszlopban? . . (1 pont) 81. (1 pont) Hogyan tud egy üres oszlopot beszúrni a táblázatba, az A oszlop elé? . . 82. Hogyan tud egy üres sort beszúrni a 4. sor elé? . . (1 pont) 83. Hogyan tud oszlopot elrejteni? . . (1 pont) 84. (1 pont) Mondjon egy példát, amikor alkalmazná az oszlop-elrejtés műveletet! . . . 85. Hogyan lehet állítani az oszlop szélességét? . . (1 pont) 86. (1 pont) Milyen számértékek (egész) lehetnek a cellában, ha a kijelzés 1,23E+03? . 87. (2 pont) Hogyan tudja megváltoztatni a cella tartalmának kijelzését oly módon, hogy a benne levő 2,467 számérték egy tizedesjeggyel jelenjen meg a cellában? Milyen értéket fog látni ezután a cellában? . . A cella tartalma: . 88. Mi az oka, ha egy szám kijelzési formátumának

beállítása után ####### (ill. *) jeleket lát? . Mi a teendő? . (2 pont) 89. Milyen módon tudja beállítani a dátumok kijelzési formátumát? . . . Írjon 3 példát! . . . (4 pont) 90. (1 pont) Hogyan vinné be egy cellába az 1994.augusztus 12-i dátumot, ha később műveleteket tervezne ezzel az értékkel? . 91. (1 pont) Hogyan tud felfedni egy előzőleg elrejtett oszlopot az Ön által tanult táblázatkezelőben? . . 92. Milyen lehetőségeket ismer a fejléc ill. lábléc kialakításában? Írjon egy példát! . . (1 pont) 93. Milyen Format Format Format műveleteket lehet végrehajtani a következő menüparancsokkal: | Number : . | Alignment | Right : . | Font : . (3 pont) 94. Milyen Format Format Format műveleteket eredményeznek a következő menüparancsok: | Column Width : . | Row Height : . | Pattern : . (3 pont) 95. Táblázatkezelőjében kijelölte a C oszlopot, majd az Edit | Insert menüpontokat választja. Mi történik? . . (2 pont)

96. Táblázatkezelőjében kijelölte a D oszlopot, majd az Edit | Delete menüpontokat választja. Mi történik? . . (2 pont) 97. Mi a célja az Insert Page Break menüpontnak? . A kijelölésnek az aktuális cellához képest hol lesz hatása? . (2 pont) 98. Hogyan lehet egy meghatározott terület tartalmát kitörölni? Adja meg röviden a lépéseket! . (1 pont) 99. Milyen jellemzőit állíthatja egy cellának az alábbi menüparancsokkal: Format | Font, Size, Color . (2 pont) 100. (1 pont) Táblázatában védetté tette a c és d oszlopokat. Mi lesz a harmadik oszlop fejléce? . 101. Mit jelent a következő menühívás-sorozat: Format |(Cells) | Number | Currency Karikázza be a helyes válasz előtt álló betűt! a. Cellaformázás, cimkeigazítás, középre b. Cellaformázás, szám kijelzési formátum, pénznem c. Cellaformázás, szám kijelzési formátum, százalék (1 pont) 102. Mit jelent a következő menühívás-sorozat: Format |(Cells) |

Alignment | Right Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Cellaformázás, cimkeigazítás, jobbra b. Cellaformázás, cimkeigazítás, igaz c. Cellaformázás, szám kijelzési formátum, pénznem (1 pont) 103. Mit jelent a következő menühívás-sorozat: Format |(Cells) | Font | Size Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Cellaformázás, szám kijelzési formátum, pénznem b. Cellaformázás, cimkeigazítás, nagyobb betű c. Cellaformázás, betűméret (1 pont) 104. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Insert | Page Break Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Oszlop beszúrás b. Oldaltörés elhelyezése (beszúrása) c. Lap-beszúrás az aktuális lap elé (1 pont) 105. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Format |(Cells) | Alignment | Vertical | Bottom Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Cellaformázás, szám kijelzési formátum, vízszintesen lent b.

Cellaformázás, cimkeigazítás, vízszintesen középre c. Cellaformázás, cimkeigazítás, függőlegesen alulra (1 pont) 106. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Undo | Column Width Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Vágás, oszlop szerkesztése b. Szerkesztés, oszlopszélesség beállítása, úgy mint az előbb c. Szerkesztés, oszlopszélesség állításának visszavonása (1 pont) 107. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Style | Hide column Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Formai változtatás, sor magasság beállítása b. Formai változtatás, oszlop elrejtése c. Stílus definiálása az oszlop felfedése által (1 pont) 108. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Undo | Clear Content a. Szerkesztés, tartalom törlésének visszavonása b. Szerkesztés, törlés megismétlése c. Vágás, oszlop törlése (1 pont) 109.

Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Undo | Entry a. Bevitel módosítás, szerkesztéssel b. Szerkesztés, adatbevitel visszavonása c. Szerkesztés, törlés visszavonása (1 pont) 110. Mit jelent a következő üzenet: Copies selected cells to Clipboard a. A Vágólap tartalmát beilleszti b. A kijelölt cellákat a Vágólapra másolja c. A Vágólapot a kijelölt képernyőre mozgatja (1 pont) 111. Mit jelent a következő üzenet: Pastes data into selected cells from the Clipboard a. Az adatok kijelölését a Vágólapra másolja b. Beragasztja a Vágólapra a kiválasztott adatokat c. Beilleszti az adatokat a Vágólapról a kijelölt cellákba (1 pont) 112. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Format | Alignment | Center across selection a. Formázás, Cimkeigazítás a Formátum közepére b. Formázás, Igazított középkijelölés c. Formázás, Cimkeigazítás a kijelölésen (keresztül) középre

(1 pont) 113. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Paste Special | Values a. Szerkesztés, a formátum speciális beragasztása b. Szerkesztés, az értékek speciális beillesztése c. A megjegyzések beillesztése a Speciális tárterületről (1 pont) 114. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Paste Special | Formats a. Szerkesztés, a formátumok speciális beillesztése b. Szerkesztés, csak az értékek speciális beillesztése c. A megjegyzések beillesztése a Speciális tárterületről (1 pont) 115. Mit jelent a következő üzenet: Enters the data and exits Edit mode a. Kilép az adatok módból b. Belépteti az adatokat és kilép a Szerkesztés módból c. Belép az Adat módba és szerkeszti azokat (1 pont) 116. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Applies borders to the selection a. Határokat húz a megfelelő oszlophoz b. A teljes táblázaton

függőleges rács kialakítása c. A kijelölt területen kereteket helyez el (1 pont) 117. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Adds one decimal place to number format a. Tizet ad a kijelölt cella értékéhez b. 0,1-et hozzáad a szám látható formájához c. A számformátum tizedesjegyeinek számát eggyel növeli (1 pont) 118. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Underlines selected text a. Felül bekeretezi a kijelölt számot b. Alul egy rácsot helyez el a cellában c. Aláhúzza a kijelölt szöveget (1 pont) 119. Hogyan tudná lemásolni egy cella formátumát? . . . (1 pont) 120. Hogyan tudná lemásolni egy képletet tartalmazó cella értékét? . . . (1 pont) 121. Milyen hosszú szöveget írhatunk egy cellába? (1 pont) A. B. C. D. E. Amekkora a cella szélessége. Amekkorát akarunk. Ez az adott számítógéptől függ. Általában 256 karaktereset. 1024 karaktert. 122. Ismertesse a négy

alapvető cellamozgatási műveletet! (4 pont) 123. (1 pont) Adott a következő probléma: 06-01 adatot visszük be egy adott cellába. Amikor megnyomjuk az Enter billentyűt, a cellában Jun.01 jelenik meg Hogyan éri el, hogy az eredetileg bevinni szánt adat legyen a cellában? 124. Mikor látja a következő jeleket egy adott cellában: #### A. B. C. D. E. Ha Ha Ha Ha Ha (1 pont) nem értelmezhető a cellában lévő képlet negatív szám van a cellában a cella mérete kisebb az ábrázolandó adatnál szöveget kell a cellába írni a dátum kisebb a rendszerdátumnál 125. Hogyan védheti meg táblázatát illetéktelen felhasználók ellen? Írjon le vázlatosan két lehetőséget! 1: . 2: . (2 pont) 126. (3 pont) Az Ön által használt táblázatkezelő programban, hogyan lehet elvégezni a következő műveleteket? Írja le vázlatosan a kipontozott helyekre! 1: új táblázat (munkafüzet) nyitása : . 2: lemezen lévő táblázat betöltése : . 3: táblázat

mentése lemezre : . 127. A táblázatunknak csak egy részletét szeretnénk kinyomtatni. Hogyan valósítható ez meg? . (Írja le vázlatosan a kipontozott vonalra!) (1 pont) 128. Mit jelent az automatikus mentés? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. A program automatikusan kimenti a táblázatot, ha kikapcsoljuk a gépet. b. Meghatározott időszakonként automatikusan elmenti a táblázatot. c. Esetleges áramkimaradás esetén automatikusan elmenti a táblázatot. d. A munka végén automatikusan elmenti a táblázatot (1 pont) 129. Milyen főbb lapbeállítási műveleteket alkalmazhatunk a táblázat kinyomtatása előtt? Soroljon fel ötöt! . . (5 pont) 130. Mit tartalmaz adatbázisunk első sora a táblázatban? . (1 pont) 131. (1 pont) Hogyan mentheti el táblázatát egy hajlékony lemezre is, amennyiben előzőleg már merevlemezén eltárolta azt? . . 132. (1 pont) Mi történik, ha módosított táblázatának elmentése nélkül akar kilépni a

táblázatkezelő programból? . . 133. Hogyan lehet egy táblázatot különböző neveken elmenteni? . (1 pont) 134. (1 pont) Milyen tipust (kiterjesztést) ad az Ön által tanult táblázatkezelő program mentéskor a táblázat-fájlnak? . 135. (1 pont) Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: File | Save As | Options | Allways Create Backup a. Ezután a beállítás után, ha a bármikor mentés nélkül lép ki a programból, akkor is létrehoz egy biztonsági másolatot b. Mindig létrehoz egy biztonsági másolatot, függetlenül attól, hogy elmenti táblázatát, vagy sem c. Ha a későbbiekben File Save paranccsal menti táblázatát, akkor a program az előzőleg elmentett változat típusát átnevezi pl. BAK-ra, (fájlnevét változatlanul hagyva), ezáltal mindig létrehozva egy biztonsági másolatot 136. (1 pont) Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: File | Page Setup | Header a. A

File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül a Lábléc beállítását végzi el b. A File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül a Fejléc beállítását végezheti el c. A nyomtatási kép felső margóját állítja be 137. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: File | Print | Page Range | Page(s) from 2 to 4 a. A File menü Nyomtatás almenüjében a kinyomtatandó oldal-tartományt állítja be: a 2.-tól a 6 oldalig fogja kinyomtatni táblázatunk adatait. b. A File menü Nyomtatás almenüjében a kinyomtatandó cellatartományt állítja be: a 2.-tól a 6 celláig c. A File menü Nyomtatási kép almenüjében a képernyőn megjelenítendő oldal-tartományt állítja be: a 2.-tól a 6-ik oldalig (1 pont) 138. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: . Print Titles | Rows to Repeat at top : $1:$1 a. A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott

oldalra táblázatunk első Oszlopát megismétli, bal oldalon b. Lapszámozást állít be a kinyomtatáshoz $-ok közé! c. A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk 1. sorát megismétli, a lap tetején. (1 pont) 139. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: . Print Titles | Columns to Repeat at left : $A:$B a. A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk A-B. sorát megismétli, a lap tetején. b. A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk első két oszlopát megismétli, bal oldalon c. Speciális, minden lap bal oldalára kerülő lapszámozást állít be (1 pont) 140. Milyen műveletet eredményeznek a következő menüparancsok: File | Save As? . Mikor alkalmazzuk? . (2 pont) 141. Mikor jelenik meg a következő hibaüzenet: Save changes in .? . Mi történik a következő választáskor: Yes: . No: . Cancel: . (4 pont)

142. Táblázatkezelőjében a File | Print Preview parancsot választja. Mi történik? . (1 pont) 143. (4 pont) Táblázatkezelőjében a File | Page Setup parancsot választja. Mit tehet ebben a menüpontban? Soroljon fel négy lehetőséget! . . 144. (2 pont) Mi a különbség a File menü Page Setup és Print Preview menüpontja között? . . 145. (3 pont) Miket tud megadni az alábbi kérdésekre a File Save As parancs során: File Name: . Directories: . Drives: . 146. Befejezi táblázatának szerkesztését és a File Save menü helyett véletlenül a File Close menüpontot aktivizálja. Mi fog történni? . . (1 pont) 147. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: File | Close All Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! a. Minden nyitott dokumentumot bezár b. Minden file-t töröl a lemezről c. Minden file-t bezár a merev lemez megfelelő könyvtárában (1 pont) 148. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő

programban: Displays active document in Print Preview mode a. Az aktuális dokumentumot a "nyomtatás előzetes megtekintése" módban jeleníti meg b. Kinyomtatja az aktív nyomtatóra a táblázatot c. Az aktív dokumentumot egy fájlba nyomtatja (1 pont) 149. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: File | Page Setup | Margins | Bottom: 2 a. A File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül a Fejlécet 2 sorosra állítja b. A File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül a Példányszámot 2-re állítja c. A File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül az alsó Margót 2 cm-re állítja be (1 pont) 150. (1 pont) Nyomtatásnál csak annak a cellának a tartalma jelenik meg a nyomtatón, amelyiken a kurzor éppen állt. Hogyan éri el, hogy a táblázat adatokkal feltöltött teljes tartalma megjelenjen? 151. (1 pont) Mi történik, ha az A10-es hivatkozású cellát,amelyben =A5+A7 képlet áll,

áthelyezzük egy másik helyre pl. C15-es cellába? . 152. (1 pont) Mi történik, ha az A10-es hivatkozású cellát,amelyben =A5+A7 képlet áll, átmásoljuk egy másik helyre pl. a C15-es cellába? . 153. (1 pont) Mi történik, ha az A10-es hivatkozású cellát,amelyben =$A$5+$A$7 képlet áll, átmásoljuk egy másik helyre pl. a C15-es cellába? . 154. (1 pont) A táblázatkezelőben az A2:C2 B1:C4 hivatkozás mely cellákat jelenti? . 155. (1 pont) Melyik címzéssel lehet a táblázatkezelőben a B1, C1, B2 és C2 cellákra hivatkozni? . 156. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Melyik hivatkozás egyenértékű a következővel: A2:B4 a. B1:C4 b. A1:C4 c. C1:C2 d. B2:A4 (1 pont) 157. Melyik hivatkozás egyenértékű a következővel a táblázatkezelőben? A teljes B oszlop: . (1 pont) 158. Melyik hivatkozás egyenértékű a következővel a táblázatkezelőben? A teljes 5-ös sorra: . (1 pont) 159. Melyik hivatkozás egyenértékű a következővel a

táblázatkezelőben? 1-től 5-ig az összes sorra: . (1 pont) 160. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Ha egy cellatartományra hivatkozunk a táblázatkezelőben A:A-val ill. AA-val, akkor mire hivatkoztunk? a. Egyetlen egy cellára, azaz A1-es hivatkozású cellára b. A teljes A oszlopra c. A teljes első sorra d. Egyik válaszunk sem helyes (1 pont) 161. Válaszait írja a kipontozott helyekre! A B 1 25 +A1*2 2 (4 pont) Milyen képlet lesz olvasható és milyen érték jelenik meg a B2-es cellába, ha 1: a B1 cella tartalmát másoljuk oda : . 2: a B1 cella tartalmát mozgatjuk oda? : . 162. Válaszait írja a kipontozott helyekre! A B 1 25 +$A$1*2 2 (4 pont) Milyen képlet lesz olvasható és milyen érték jelenik meg a B2-es cellába, ha 1: a B1 cella tartalmát másoljuk oda : . 2: a B1 cella tartalmát mozgatjuk oda? : . 163. A táblázatunk a következő adatokat tartalmazza: A B C D 1 1 2 +$A1*4 2 3 4 3 A C1 cella tartalmát átmásoljuk a D2 cellába.

1:Milyen képlet lesz olvasható a D2 cellában? . 2:Hogyan nevezzük az alkalmazott cellahivatkozást ($A1)? . (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) (2 pont) 164. Az egyes hivatkozások milyen tartományokra vonatkoznak? Kösse össze vonallal a megfelelőket! A8 egy oszlop részlete B9:B23 egy sor részlete C12:J12 egy cella (3 pont) 165. Milyen cellahivatkozásokat használhatunk a képletekben? Hogyan jelöli azokat? Név Példa -----------------------------. . . . . . (6 pont) 166. Mikor alkalmazzuk az abszolút cellahivatkozást? . . Írjon egy példát! . (2 pont) 167. Mikor alkalmazzuk a relatív cellahivatkozást? . . Írjon egy példát! . (2 pont) 168. Mi lesz a képletünk (=C2*$E$2) alatti két cella tartalma, ha a képletet lefelé másoljuk (kitöltjük)? . . (2 pont) 169. Mi a különbség az abszolút és relatív cellahivatkozás között? . . (2 pont) 170. Mi történik, ha egy olyan oszlopot törlünk, melynek celláira képletek hivatkoztak? .

. (1 pont) 171. (1 pont) Mi történik A2-beli képletünkkel (=C2+C2*$G$2), ha a C oszlop elé beszúrunk egy üres oszlopot? Írja a kipontozott helyre az új képletet! . 172. Mit jelent a körkörös hivatkozás hibaüzenet? . . (1 pont) 173. Hogyan változik A7-beli cellánk tartalma ha a 3. sor elé beszúrunk egy üres sort? . (1 pont) 174. Hogyan változik E2-beli cellánk tartalma beszúrunk egy üres oszlopot? . =SUM(A2:A6), (1 pont) =SUM(A2:D2), ha a D oszlop elé 175. (1 pont) Az A6-os cella tartalma =SUM(A2:A5). Mi lesz a B6-os cellában, ha eggyel jobbra (a B6-ba) másoljuk függvényünket? . 176. A B6-os cella tartalma =AVERAGE(B2:B5). Mi lesz a C6-os cellában, ha eggyel jobbra (a C6-ba) másoljuk függvényünket? . (1 pont) 177. A C6-os cella tartalma =COUNTA(C2:C5). Mi lesz a D6-os cellában, ha eggyel jobbra (a D6-ba) másoljuk függvényünket? . (1 pont) 178. (1 pont) A C6-os cella tartalma =C3+C4*$D$1. Milyen képlet lesz a D6-os cellában, ha

eggyel jobbra(a D6-ba) másoljuk képletünket? . 179. (1 pont) A C6-os cella tartalma =C3+C4*C1. Milyen képlet lesz a D6-os cellában, ha eggyel jobbra (a D6-ba) másoljuk képletünket? . 180. (1 pont) Az A6-os cella tartalma =SUM(A2:A5,$E$1). Mi lesz a B6-os cellában, ha eggyel jobbra (a B6-ba) másoljuk függvényünket? . 181. Az A6-os cella tartalma =SUM(A2:A5,E1). Mi lesz a B6-os cellában, ha eggyel jobbra (a B6-ba) másoljuk függvényünket? . (1 pont) 182. Egy képletben a következő cellahivatkozást látja: +B5 Milyen cellacímzésnek nevezzük: .(nak) (1 pont) 183. Egy képletben a következő cellahivatkozást látja: +$B$5 Milyen cellacímzésnek nevezzük: .(nak) (1 pont) 184. (1 pont) Egy adott képlet végeredményének kiszámításánál van-e jelentősége annak, hogy abszolút cellahivatkozás szerepel benne? (Húzza át a helyes válasz betűjelét!) a. Igen, de nem jelentős a különbség b. Nem, csak a képlet esetleges másolása után, az új

képlet kialakulásában (aktualizálásában) és ennek megfelelően annak eredményében van szerepe. c. Egészen más eredményt kapunk d. Igen, de jelentős különbség van 185. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Cannot resolve circular reference a. Nem tudok köralakú vonalat húzni b. A körkörös hivatkozás nem oldható fel c. A körkörös cellahivatkozás megoldható (1 pont) 186. Melyik két módon hivatkozhatunk egy tartományra? (2 pont) 187. Hogyan ad nevet egy tartománynak? Írja le két lépésben! . . (2 pont) 188. Milyen három módon címezhetünk meg egy cellát? . (3 pont) 189. (1 pont) Egészítse ki! A cella nem a másik cella címével, hanem az elsődleges cellától való elhelyezkedésével hivatkozik. Ezt a címzést nevezük. 190. (1 pont) Egészítse ki! Amikor a cella a másik cella címével hivatkozik, . nevezzük. 191. Hogyan jelöljük az abszolut címeket? Írjon mindegyikre példát! Sorra és oszlopra

abszolút:. Sorra abszolút: . Oszlopra abszolút: . (3 pont) 192. (3 pont) a. Definiálja (nevezze el) a vékonyan keretezett részt, mint tartományt b. Állapítsa meg a táblázatból, hogy a fenti tartomány összege melyik cellában lett célszerűen kiszámolva. c. Adja meg a fenti cella képletét a tartománynév felhasználásával I H G F E C D B A Össz. Max. Min 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag 1 403 112 84 112 2 1.név 112 84 95 100,75 2420 1456 185 195 185 584 1456 605 3 2.név 875 542 20 208 105 542 20 218,75 4 3.név 387,5 1550 985 97 355 97 113 985 5 4.név 5248 2556 499 870 499 1323 2556 1312 6 Év 355 185 584 1456 7 Max 112 97 84 20 8 Min 639 217,5 124,75 330,75 9 Átlag 193. (5 pont) a. Nevezze el tartományként a vékonyan keretezett részt! b. Nevezze meg, melyik két tartományra való hivatkozás adhat egyformán helyes eredményt a G6 cellában lévő képletben! c. Írja le mind a két képletet! A B C D E F G H I 1 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag

Össz. Max. Min 2 1.név 112 112 84 95 100,75 403 112 84 3 2.név 185 2420 195 584 1456 605 1456 185 4 3.név 208 105 542 20 218,75 875 542 20 5 4.név 355 97 113 985 387,5 1550 985 97 6 Év 870 499 1323 2556 1312 5248 2556 499 7 Max 355 185 584 1456 8 Min 112 97 84 20 9 Átlag 217,5 124,75 330,75 639 194. (5 pont) a. Nevezze el tartományként a vékonyan keretezett részt! b. Nevezze meg, melyik két tartományra való hivatkozás adhat egyformán helyes eredményt az F6 cellában lévő képletben! c. Írja le mind a két képletet! I H G F E D C B A Össz. Max. Min 1 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag 403 112 84 112 2 1.név 112 84 95 100,75 2420 1456 185 195 605 3 2.név 185 584 1456 875 542 20 4 3.név 208 105 542 20 218,75 1550 985 97 387,5 5 4.név 355 97 113 985 499 870 499 1312 5248 2556 1323 2556 6 Év 355 185 584 1456 7 Max 112 97 84 20 8 Min 639 217,5 124,75 330,75 9 Átlag 195. (5 pont) a. Nevezze el tartományként a vékonyan keretezett részt! b. Nevezze meg,

melyik két tartományra való hivatkozás adhat egyformán helyes eredményt a H6 cellában lévő képletben! c. Írja le mind a két képletet! I H G F B E A C D Min 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag Össz. Max. 1 84 403 112 2 1.név 112 112 84 95 100,75 2420 185 195 185 605 1456 3 2.név 584 1456 875 542 20 208 105 542 4 3.név 20 218,75 1550 985 97 355 97 113 985 387,5 5 4.név 5248 2556 499 2556 1312 6 Év 870 499 1323 355 1456 7 Max 185 584 8 Min 112 97 84 20 639 217,5 124,75 330,75 9 Átlag 196. (5 pont) a. Nevezze el tartományként a vékonyan keretezett részt! b. Nevezze meg, melyik két tartományra való hivatkozás adhat egyformán helyes eredményt a I6 cellában lévő képletben! c. Írja le mind a két képletet! A B C D E F G H I 1 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag Össz. Max. Min 2 1.név 112 112 84 95 100,75 403 112 84 185 605 2420 3 2.név 195 584 1456 1456 185 4 3.név 208 105 542 20 218,75 875 542 20 5 4.név 355 97 113 985 387,5 1550 985 97 6 Év 870 499

1323 2556 1312 5248 2556 499 7 Max 355 185 584 1456 8 Min 112 97 84 20 9 Átlag 217,5 124,75 330,75 639 197. (1 pont) Ha az A1 cella tartalma: Micro B1 cella tartalma: soft Hogyan lehet a két szöveges értékből egyetlen egyesített szöveges értéket előállítani egy harmadik cellában pl. Microsoft? (Húzza át a helyes megoldás betűjelét!) a. = A1 + B1 b. = A1 & B2 c. = A1 and B1 198. (1 pont) B1 cella tartalma (numerikus): 125 A1 cella tartalma (szöveges) : Terem: Hogyan lehet a két különböző tipusú értékből egyetlen egyesített szöveges értéket előállítani egy harmadik cellában pl. Terem:125 ? (Húzza át a helyes megoldás betűjelét!) a. = A1 & B1 b. = A1 + B2 c. = A1 and B1 199. (1 pont) Karikázza be a helyes képlet betűjelét! Ha azt szeretnénk, hogy egy cellában megjelenjen a B4:C8 cellatartomány celláinak összege, akkor melyik képletet kell használni? a. =SZUM(B4:C8) b. =SZUM(B4)+SZUM(C8) c. =SZUM(B4):SZUM(C8) d. =SZUM(B4+C8)

200. (1 pont) Jelölje be a helyes megoldás betűjelét! Ha a B4:E8 cellatartomány átlagát akarjuk kiszámoltatni egy cellában, mit tehetünk? a. Az =ÁTLAG(B4:E8) képletet a C6-os hivatkozású cellában helyezem el b. Az =ÁTLAG(B4+E8) képletet a F8-os hivatkozású cellában helyezem el c. Az =ÁTLAG(B4:E8) képletet a F8-os hivatkozású cellában helyezem el d. Az =ÁTLAG(B4+E8) képletet a C6-os hivatkozású cellában helyezem el 201. Mivel egyenértékű a következő képlet? =B1+B2+B3+B4 . (1 pont) 202. (1 pont) Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Mit jelent számunkra, ha egy cellában a konkrét adatok helyett #NÉV? hibaérték jelennik meg? a. A képletben a szám helyett szöveget használtunk, amelyet nem tudott a program átkonvertálni. b. A képletben olyan nevet adtunk meg, amelyet nem talált a program c. Hibás argumentumot használtunk fel d. Bármelyik fenti három eset lehetséges 203. Soroljon fel három függvényt (jelentésével együtt),

amelyek az Ön által használt táblázatkezelő programban alkalmazhatók! Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . ; 2: . ; 3: . ; (6 pont) 204. Egy táblázat D2:D50 tartományának celláiban egy gyár dolgozóinak fizetését tároltuk. Írjuk le azt a függvényt, amely kiszámítja 1: a gyár dolgozóinak átlagfizetését : . 2: legnagyobb fizetését : . 3: legkisebb fizetését : . (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) (3 pont) 205. A táblázatunkban a következő adatok láthatók: A B C D 1 2 3 5 3 8 4 (2 pont) A C3 és D3 cellában egy-egy függvény eredménye látható. A függvények az A2 és B2 cellában lévő adatokat használják paraméterként (adatként). Milyen függvények találhatók a C3:. D3:. cellákban ? (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) 206. A táblázatunkba a következő adatokat vittük be: A B C 1 10 20 =A1<B1 2 30 40 =A1<>A2 3 =ÉS(A1<B1;A1>B1) (3 pont) Milyen logikai értékek kerülnek a C1: . C2: .

C3: . cellákba? (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) 207. A táblázatunkba a A 1 Számítógép 2 3 következő adatokat vittük be: B C =Bal(A1;6) =Jobb(A1;3) =Közép(A1;3;4) Mi lesz a C1: . C2: . C3: . cella tartalma ? (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) (3 pont) 208. Táblázatunkban a következő adatok láthatók: A B C 1 Nettó ÁFA Bruttó 2 38000Ft 25% (4 pont) Milyen képletet kell írnunk a C2 cellába a megfelelő érték kiszámításához? C2: . Milyen formátumot kell beállítanunk az egyes cellákban? A2: . B2: . C2: . (Válaszát írja a kipontozott helyekre!) 209. Táblázatunk A1 és B1 cellájába egy-egy dátumot, C1 cellájába egy képletet (függvényt) írtunk. A B C 1 1900.0101 19000102 =szum(A1:B1) 2 (1 pont) Milyen érték jelenik meg a C1-es cellában? C1: . (Válaszát írja a kipontozott vonalra!) 210. (1 pont) Mit jelent a függvények egymásba ágyazása? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Egy függvény

paramétereként egy újabb függvényt adunk meg b. Egy függvényt képletbe illesztünk c. Két függvényt összehasonlítunk d. Több függvény tárolása későbbi felhasználásra 211. Milyen függvénykategóriákat ismer? Soroljon fel négyet! . . . . (4 pont) 212. Soroljon fel 3 statisztikai függvényt! . . (3 pont) . 213. Soroljon fel 4, különböző kategóriába tartozó függvényt! . . . . (4 pont) 214. Milyen formai részekből áll egy függvény az Ön által használt táblázatkezelőben? . . (1 pont) 215. Mi a felesleges a következő képletben: =C2-(E2*G2) . Miért felesleges? . . (2 pont) 216. Mi a hiba a következő képletben: =C2(E2-G2) . (1 pont) 217. (1 pont) Hogyan tudja előállítani egy cellában a táblázat az aznapi dátumot? . 218. Milyen üzenetet kapunk, ha az E2-es cellába a következő képletet írjuk: =(F2-G2)/I2*E2 . A képlet melyik tagja váltotta ki a hibaüzenetet? . (2 pont) 219. (1 pont) Hogyan tud függvénylistát

kérni az Ön által tanult táblázatkezelőben? . . 220. Mi lesz az új tartalma A2-beli képletünknek (=C2+C2*$G$2), ha a töröljük a B oszlopot? Az új képlet: . Kapunk-e hibaüzenetet (igen/nem)? . (2 pont) 221. (2 pont) Milyen hibaüzenetet kapunk, ha a G2-es cellába a következő képletet írjuk: =(F2-G2)/I2*E2 . A képlet melyik tagja váltotta ki a hibaüzenetet? . 222. A B1 cella tartalma a következő feltételes függvény: =IF(A1<>0;"HIBA";A1) Mi jelenik meg a B1-ben, ha A1=2,45? . (1 pont) 223. A D1 cella tartalma a következő feltételes függvény: =IF(C1<=0;-A1*C1;A1C1) Mi jelenik meg a D1-ben, ha C1=-2, A1=3? . (1 pont) 224. Hogyan tudja megállapítani, hogy egy cella számértéket tartalmaz vagy képletet? . (1 pont) 225. (2 pont) Egy kinyomtatott táblázat számértékéről eldönthető-e hogy egy képletből származik vagy eredetileg is szám volt? Döntse el, majd egy mondatban indokolja döntését! . . . 226. (1 pont)

Milyen hibát követett el a felhasználó, aki képletként begépeli a következőt: C2+C2*F2, Enter, majd a várt eredmény helyett a cellában is ugyanez a karaktersorozat jelenik meg? . 227. Mi a hiba a következő képletben: =(A2+C2))*E2 . (1 pont) 228. (1 pont) A B1 cella tartalma a következő feltételes függvény: =IF(A1<C1;C1-A1;A1-C1 Mi jelenik meg a B1-ben, ha A1=4, C1=6? Karikázza be a helyes válasz előtt álló betűt! a. -2 b. A1-C1 c. 2 d. 4 e. 6 229. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! Táblázatkezelő programjában hogyan hivatkozik egy függvényben egy cellatartományra? a. Megadom az első sor első és utolsó elemét b. A bal felső- és a jobb alsó cella címével, a megfelelő módon elválasztva azokat (pl. :-tal) c. Az első sor első- és az utolsó sor első cellájának a címével, két ponttal elválasztva. d. Elegendő megadnom a felső cella címét, a megfelelő módon elválasztva. (1 pont) 230. Mit csinál az alább

meghatározott függvény: Counts how many numbers are in list of arguments a. Összeadja az argumentumok listájában szereplő értékeket b. Megszámlálja, hogy hány számérték szerepel az argumentumok listájában c. Összeszorozza a számértékeket, amelyek az argumentumban szerepelnek (1 pont) 231. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: View | Formula Bar ? a. Megmutatja a formátumok oszlopát b. Megjeleníti a képlet-sávot c. Megmutatja a függvények kategóriáit (1 pont) 232. Melyik függvény meghatározását látja: Returns the average of its arguments a. Véletlenszám előállító b. Összesítő függvény c. Átlagszámító függvény (1 pont) 233. Melyik függvény meghatározását látja: Adds its arguments a. Átlagszámító függvény b. Megszámláló függvény c. Összesítő föggvény (1 pont) 234. Melyik táblázatkezelő függvény argumentumait látja: Logical test,value if true,value if false ? a. Az IF

feltételes függvény ( =HA ) b. A PMT (RÉSZLET) kiszámító függvény c. Az AVERAGE átlagszámító függvény (1 pont) 235. (1 pont) Minek a definíciója az alábbi meghatározás? Az olyan képletetkbe bevihető általános, de a szoftvertől függő műveletsor, ami meghatározott paraméterek megléte esetén az általa meghatározott eredményt adja. 236. Hogyan csoportosíthatjuk a képleteket? Írjon legalább négy csoportot! (4 pont) 237. A dátum- és időértékre az MS-Excel-ben mi a jellemző? . (1 pont) 238. (3 pont) Az Ön által használt táblázatkezelő programban, hogyan lehet elvégezni a következő feladatokat? Írja le vázlatosan a kipontozott helyekre! 1: számsorozatok készítése : . 2: adatok sorbarendezése : . 3: új munkalap létrehozása : . 239. (3 pont) Az Ön által használt táblázatkezelő programban, hogyan lehet elvégezni a következő műveleteket? Írja le vázlatosan a kipontozott helyekre! 1: adatok sorbarendezése : . 2: egy

tartomány összegének kiszámítása : . 3: egy adatot keresni a táblázatban : . 240. Mit jelent az automatikus újraszámolás? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. A program minden adat bevitele után újraszámolja a képleteket. b. Minden adat bevitele után kiszámítja a használt cellák számát. c. Csak a függvényeket számolja újra d. A program leellenőrzi az általunk elvégzett számolásokat (újraszámolja). (1 pont) 241. (1 pont) Hogyan számítaná ki az A2 cellában tárolt dátum óta a mai napig eltelt napok számát? . 242. (1 pont) Milyen képlettel tudja megvalósítani, hogy a C2 és D2 cellák tartalmának különbsége szorzódjon az E2-es cella tartalmával? . 243. (1 pont) Mi lesz az eredménye a következő képletnek egy táblázatkezelő programban: =(C2-D2)^E2 ha C2=5, D2=3, E2=2 Az eredmény: . 244. (1 pont) Mi lesz az eredménye a következő képletnek egy táblázatkezelő programban: =(C2-D2)/E2 ha C2=5, D2=3, E2=2 Az

eredmény: . 245. Mi lesz az eredménye a következő képletnek: =C2-D2*E2 ha C2=5, D2=3, E2=2 Az eredmény: . (1 pont) 246. (1 pont) Hogyan összesítené a C2:C12 és az E2:E12 cellablokkok számértékeit egy függvénnyel? . 247. Mennyi lesz a megjelenő eredmény, ha a cella a következő képletet tartalmazza: =A2*$E$2 ahol A2=4, E2=10 Az eredmény: . Miért írhatták a képletbe a "$" jeleket? . . (2 pont) 248. Van-e különbség (igen/nem) az eredményben a következő két képlet esetén: =C4*E4 ill. =C4*$E$4 ? . Ha igen, akkor mennyi, ha C4=4, E4=2 . Ha nem, akkor indokolja meg! . . (2 pont) 249. Hogyan lehetséges a következő: az A2 cellában látható érték 2,5. Egy másik cellában elő akarjuk állítani ennek kétszeresét (=A2*2 képlettel) és 4,96-ot kapunk eredményül? . . (1 pont) 250. Egy cella tartalma a következő: =C2/D2 Mi történik, ha töröljük a D2-es cella tartalmát? . (1 pont) 251. (1 pont) Hogyan jelenítené meg egy

cellában a C2-től C120-ig tartó cellatartomány számértékei közül a legkisebb értéket? . 252. Hogyan jelenítené meg a C2-től C120-ig tartó cellatartomány számértékeinek legnagyobb értékét egy cellában? . (1 pont) 253. (1 pont) Hogyan számlálná meg a D2:D1000 cellatartományban található számértékeket? . 254. (2 pont) Össze akarjuk adni az A1.A4 cellaoszlop (tartomány) adatait, az eredményt az A5 cellába írja be. Hogyan végzi el ezt a feladatot? Írjon kétféle módszert! 255. (1 pont) Az olyan billentyüzet megnyomási sorozatot, amelyet a számítógép a későbbiek folyamán automatikusan végrehajt, . nevezzük 256. (1 pont) Hány szempont szerint rendezhetjük le az adatbázist a táblázatkezelőben? A. B. C. D. E. egy kettő három ez mindig az adott szoftver tulajdonságaitól függ tetszőleges 257. Adott az alábbi táblázat. Adja meg a B9, E9, F2, F6 cellában lévő képletet! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1.név 2.név 3.név 4.név Év

Max Min Átlag (4 pont) B C D E F G H I 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag Össz. Max. Min 112 112 84 95 100,75 112 84 403 195 185 584 1456 605 2420 1456 185 208 105 542 20 218,75 875 542 20 355 97 113 985 387,5 1550 985 97 870 499 1323 2556 1312 5248 2556 499 355 185 584 1456 112 97 84 20 217,5 124,75 330,75 639 258. Adott az alábbi táblázat. Hogyan képezné az alábbi cellák tartalmát? (4 pont) G2: . G6: . H3: . I5: . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1.név 2.név 3.név 4.név Év Max Min Átlag B C D E F G H I 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem Átlag Össz. Max. Min 84 95 100,75 112 112 403 112 84 195 185 584 1456 605 2420 1456 185 105 542 20 218,75 208 875 542 20 355 97 113 985 387,5 1550 985 97 499 1323 2556 870 1312 5248 2556 499 355 185 584 1456 112 97 84 20 217,5 124,75 330,75 639 259. Hogyan számítaná ki a C2-től C120-ig tartó cellatartomány számértékeinek átlagát? . (1 pont) 260. Hogyan lehet rendezni az adatbázis rekordjait egy táblázatkezelő programban? .

. (1 pont) 261. (1 pont) Egy táblázatkezelő programban adatbázis sorbarendezésnél mikor célszerű másodlagos kulcs megadása? . 262. Milyen adatbáziskezelési lehetőségeket ismer a táblázatban? Soroljon fel négyet! . . . . (4 pont) 263. Milyen műveletetet végezhet a Data(base) Sort menüponttal? . (1 pont) 264. (4 pont) Válaszait írja a kipontozott helyekre! 1: Melyik utasítással, menüvel, eszközzel tud diagramokat létrehozni? . 2: Soroljon fel három diagramtípust! . . . 265. Lehet-e (igen/nem)? a. egy táblázatról kétféle diagramot készíteni b. tisztán szöveges táblázatról diagramot készíteni c. tisztán numerikus adatokat tartalmazó táblázatról diagramot készíteni (3 pont) : . : . : . 266. Milyen feliratokat helyezhet el a diagramokon? Soroljon fel négyet! . . . . (4 pont) 267. Mikor alkalmazna kördiagramot a táblázat adatainak ábrázolására? . . (1 pont) 268. (4 pont) Milyen változtatásokat tudna eszközölni a

diagram adatsorának oszlopaival? Soroljon fel négyet! . . 269. Milyen változtatásokat tudna eszközölni a grafikon főcímével, jelmagyarázatával? Soroljon fel négy lehetőséget! . . (4 pont) 270. (5 pont) Nevezze meg és írja be az ábrába az itt látható diagram vonalakkal megjelölt részeit! 1200 1000 800 JANUÁR 600 FEBRUÁR 400 200 0 ANDRÁS ZOLTÁN ZSUZSA 271. (5 pont) Nevezze meg és írja be az ábrába az itt látható diagram vonalakkal megjelölt részeit! Bérek a Sűrített Levegőt Ritkító Vállalatnál 50000 40000 Forint 30000 Fizetés 20000 Jutalom 10000 0 Ferenc Sári Katalin Győri kirendeltség 272. Hogyan módosítaná diagramjának főcímét? . . (1 pont) 273. Mit jelent a következő üzenet? Use first column for X (category) axis labels a. Használd az első sort, mint X tengely számértékeket b. Használd az első oszlopot, mint X (kategória) tengely cimkéket c. Használd az első oszlop számait, mint X tengely

jelölő vonalakat (1 pont) 274. Mit jelent a következő üzenet? Use first row for legend text a. Használd az első oszlopot, mint a diagram főcímét b. Használd az első sort, mint tengelymegnevezést c. Használd az első sort, mint jelmagyarázat szöveget (1 pont) 275. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Graph | Type | Pie ? a. Diagram előállítása begépelt adatokból b. Diagram típusválasztás: kördiagram c. Grafikon elnevezés "Pie" névvel (1 pont) 276. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Graph | Options | Grid | Both ? a. Diagram lehetőségek, tengely léptékezés kézi beállítása b. Grafikon beállítások, jelmagyarázat törlése c. Diagram-beállítási lehetőségek, mindkét irányú rácsvonal beállítása (1 pont) 277. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Graph | Options | Scale | Y-Scale | Manual ? a.Diagram-beállítási lehetőségek,

Y tengely feliratozása kézzel b.Diagram-beállítási lehetőségek, Y-tengely kézi léptékezés beállítása c.Grafikon opciók, rácsvonalak kézi beállítása az Y tengelyen (1 pont) 278. Mit jelent a következő üzenet a diagramkészítés során? Data Series in Rows a.Az adatsorok oszlopokban sorakoznak b.Az adatsorok (függvények) sorokban helyezkednek el c.Az adatbázis sorai a Data menüben találhatók (1 pont) 279. Mit jelent a következő üzenet a diagramkészítés során: Data Labels Show Values ? a. Adatérték-bemutatás b. Adatcimkék az értékeket mutatják c. Az adatbázis a cimkék értékét mutatja (1 pont) 280. Mit jelent a következő üzenet a diagramkészítés során: Double click chart to edit ? a. Dupla diagram módosítás b. Kattintson a szerkesztődiagramra c. Módosításhoz kattintson kétszer a diagramra (1 pont) 281. Mikor alkalmazna másodlagos Y tengelyt a diagram készítésénél? . (1 pont) 282. (1 pont) Milyen típusú

diagram gondoskodik az X tengelyen elhelyezendő számértékek léptékhelyes elhelyezéséről? . 283. (4 pont) Készítsen grafikont az alábbi táblázatból a megadott szempontok szerint, amely halmozott oszlopokban mutatja a 4 üzem éves termelését negyedévenkénti bontásban! Kövesse az alábbi szempontokat! a. melyik területet ábrázolja grafikonon? b. melyik terület tartalmazza a grafikon vízszintes tengelyének feliratait? c. melyik terület tartalmazza a jelmagyarázat feliratait? d. rajzolja le vázlatosan a grafikont! A 1 2 1.név 3 2.név 4 3.név 5 4.név B C D E 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem 112 112 84 95 195 185 315 256 208 105 225 97 355 97 113 85 284. (4 pont) Készítsen grafikont az alábbi táblázatból a megadott szempontok szerint, amely kördiagramban mutatja a 4 üzem éves termelését! Kövesse az alábbi szempontokat! a. melyik területet ábrázolja grafikonon? b. ki kell-e jelölni a táblázat B2E5 területét a grafikon készítésekor?

c. melyik terület tartalmazza a szeletek mellé írt szöveget? d. rajzolja le vázlatosan a grafikont! A 1 2 1.név 3 2.név 4 3.név 5 4.név 6 Év D E C B 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem 112 112 84 95 195 185 315 256 208 105 225 97 97 113 85 355 499 1323 2556 870 285. (4 pont) Az alábbi táblázatból képezzen grafikont, amely vonaldiagramon mutatja a 4 üzem éves termelését, úgy, hogy lássuk a termelés alakulását negyedévenként! Kövesse az alábbi szempontokat! a. melyik területet kell kijelölni az ábrázoláshoz? b. melyik terület tartalmazza a grafikon vízszintes tengelyének feliratait? c. melyik terület tartalmazza a jelmagyarázat feliratait? d. rajzolja le vázlatosan a grafikont! A 1 2 1.név 3 2.név 4 3.név 5 4.név 6 Év B C D E 1.üzem 2üzem 3üzem 4üzem 112 112 84 95 185 315 195 256 208 105 225 97 355 97 113 85 499 1323 2556 870 Elérhető maximális pontszám: 523 pont MEGOLDÁSOK 1. A Windows operációs rendszer beállításaiból. (1

pont) 2. sorszámonként (1 pont) 3. tizedes törtként (1 pont) 4. egy (1 pont) 5. b. (1 pont) 6. A tanult program alapján. Pl. az 1900-as rendszert (1 pont) 7. 1900. 01 10-nek (1 pont) 8. 1904. 01 01-nek (1 pont) 9. H ; I ; I (3 pont) 10. b.; e (2 pont) 11. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 12. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 13. b. 14. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 15. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 16. c. 17. A cella. Szöveges (CIMKE) Szám, dátum- és időérték, képlet (ÉRTÉK) (1 pont) (2 pont) (1 pont) (5 pont) (1 pont) (1 pont) (4 pont) 18. pénzügyi számítások, vállalati döntéselőkészítés, beruházások tervezése, nyilvántartások, árajánlatok készítése bér- és munkaügyi számítások, statisztikai elemzések, mérlegkészítés, tervkészítés 19. Számértékként, az 1900. január 1 óta eltelt napok számát tárolja. 20. Értelemszerűen, a

tanult szoftver alapján. Excelben Pl. az 1995 június 6-át: 95/6/3 95-6-3 1995/6/3 6/3 (Ha az aktuális év: 1995) QuattroPro-ban: Ctrl D után 95-6-3 @Date(95,6,3) 21. Az operatív memóriában, (a RAM-ban, az operatív tárban) 22. Excelben: 1900. január 1-től Quattro-ban 1899.dec31-től 23. Az ebben az évszázadban eltelt napok száma. (Excelben: 1900. január 1-től Quattro-ban 1899.dec31-től számítva) 24. Nagy adatállományoknál, adatbevitelkor, lapozáskor "eltűnik" a mezőneveket tartalmazó sor (ill. oszlop) Ilyenkor a megfelelő cella kijelölése (ami fölött, amitől balra) fagyasztani (rögzíteni) akarunk), meghívjuk az ABLAK Ablaktáblát rögzít (Window Freeze Pane) menüpontot 25. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel Az ABLAK (WINDOW) menü ELRENDEZ (Arrange) Mozaikszerűen (Tile) menüpontjával (5 pont) (1 pont) (2 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (2 pont) (1 pont) 26. b (1 pont) 27. Pl. az Ablak | Elrendez | Mozaik

menüparancs hívásával (1 pont) 28. a (1 pont) 29. b (1 pont) 30. c (1 pont) 31. Ha a táblázat egy képletet tartalmazó cellájába (Célcella) más eredményt (Célérték) akarunk kapni. Meg kell adnunk annak a cellának a címét (Módosuló cella), amely változtatása által magkaphatjuk a kívánt eredményt. 32. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 40 ban: Alapértelmezésben minden cella védett (zárolt). Kijelölöm a módosítható (írható, törölhető) cellákat Ezeknek a védelmét feloldom (pl. Formátum |Cellavédelem), majd "élesítem" a dokumentum védelmét (pl. Egyebek | Dokumentumvédelem) Ezen védelem kikapcsolását JELSZÓ megadásához is köthetem. 33. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Olymódon, hogy a védeni kívánt táblázat elmentésekor File | Mentés másként | Egyebek - ben megadok egy JELSZÓt betekintéshez. (1 pont) (1 pont) (1 pont) 34. (1 pont) Az adatbevitel során

a képletekkel leírt műveletek végrehajtódnak, a táblázat tartalma dinamikusan változik. 35. (1 pont) Az egy sor és egy oszlop kereszteződésében lévő elemi adattartároló helyet. 36. (5 pont) szöveg, numerikus, dátum/idő, kalkulált, logikai, makró, egyéb speciális 37. Legnagyobb pozitív szám: 9.9999999999999E307 Legkisebb negatív szám: -9.9999999999999E307 Legkisebb pozitív szám: 1E-307 Legnagyobb negatív szám: -1E-307 38. Cellák téglalap alakú halmaza. 39. Pl. A1.B10, vagy bármilyen tartománynév (4 pont) (1 pont) (2 pont) 40. (4 pont) A tanult szoftverre jellemző billentyűk. Pl Ctrl-Home = GOTO A1 stb 41. B (1 pont) 42. C. (1 pont) 43. cellatartományt, egymás, írjuk be (3 pont) 44. c. (1 pont) 45. c. (1 pont) 46. jobbra (1 pont) 47. c. (1 pont) 48. d. (1 pont) 49. 3 650,6 FT (1 pont) 50. a. (1 pont) 51. c. (1 pont) 52. b. (1 pont) 53. b. (1 pont) 54. a. (1 pont) 55. b. (1 pont) 56. Az ENTER billentyűvel. 57.

Cellák halmaza, a táblázat téglalap alakú része. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 58. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (1 pont) (2 pont) (3 pont) 59. balra jobbra 60. pénznem ; százalék ; tudományos ; fix tizedes ; tört ; stb 61. A1:25% B1:20% 62. A1: 25000 , pénznem B1: 1,25 , százalék 63. 1900.0101 64. A1: igen B1: nem C1: nem 65. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 66. cellakurzort, F2 (ill. a tanult program szerint) 67. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 68. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Kijelölöm a szerkesztendő cellát, majd a szerkesztőlécen az EGÉRmutatót a javítandó karakterhez viszem. bal egérgombbal kattintok, elvégzem a javítást, majd ENTER-rel érvényesítem vagy F2-vel szerkesztés módba kapcsolok, elvégzem a javítást és ENTERrel érvényesítem azt. 69. számformátumát, igazítását, keretvonalait, betütípusát írásmódját,

mintázatát, szinét, zároltságát 70. cella, cellablokk (tartomány), oszlop(ok), sor(ok), teljes munkalap (2 pont) (3 pont) (2 pont) (4 pont) (1 pont) (3 pont) (1 pont) (2 pont) (5 pont) (1 pont) (5 pont) (5 pont) 71. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Kijelölöm a másolandó cellablokkot, Kimásolom a vágólapra (Szerk. Másol vagy másoló ikon) Kijelölöm a helyet, ahova másolni akarok, Beillesztem a vágólap tartalmát (Szerk. Beilleszt v Enter) 72. oszlop - (1 pont) (5 pont) szélesítés, - elrejtés,- felfedés, beszúrás, - törlés, tartalom törlés formázás (számforma, igazítás, szegély, stb) másolás, mozgatás, 73. sormagasság beállítás, elrejtés, felfedés, sorbeszúrás, sortörlés formázás (számforma, igazítás, szegély, stb) másolás, mozgatás, 74. egész, két tizedessel, ezrescsoport, pénznemmel, százalékos, tudományos, tört Pl. -120634,456 -120634 -120634,46 -120.634,46 -120634,46 Ft

-12063446% -1,21E+05 -120634 1/2 75. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Vízszintesen: Balra, középre, jobbra, sorkizárt kijelölt területen középre Függőlegesen alul, középen, felül Írásirány is beállítható 76. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 5-ben: Félkövér, dőlt, betűtípus, betűméret, aláhúzott, áthúzott, felsőindex, alsóindex 77. 0,23 78. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Formátum | Cellál | Szám | Százalék kategória: 0,00% kód (5 pont) (14 pont) (5 pont) (6 pont) (1 pont) (1 pont) 79. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: A2-be 1-et írok, A3-ba 2-őt, majd a két cellát kijelölöm és a kitöltő fogantyúval az A100-ig vonszolom, lenyomott bal egérgombbal vagy A2-be 1-et írok, kijelölöm az A2:A100 tartományt, és a köv. menüpontokkal: Szerk Kitöltés Sorozattal Számtani 80. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl.

Excelben: A2-be 1-et írok, A3-ba 2-őt, majd a két cellát kijelölöm és a kitöltő fogantyúval az A100-ig vonszolom, lenyomott bal egérgombbal vagy A2-be 1-et írok, kijelölöm az A2:A100 tartományt, és a köv. menüpontokkal: Szerk Kitöltés Sorozattal Számtani 81. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: Kijelölöm az A oszlopot, majd Szerk. | Beszúr (Edit | Insert) vagy gyorsmenü (jobb egér kattintás a kijelölésen) és Beszúr (Insert) Pl. Excel 5-ben: Kijelölöm az A oszlopot, majd Beszúrás | Oszlopok (Insert | Columns) vagy gyorsmenü (jobb egér kattintás a kijelölésen) és Beszúrás (Insert) 82. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: Kijelölöm a 4. sort, majd Szerk. | Beszúr (Edit | Insert) vagy gyorsmenü (jobb egér kattintás a kijelölésen) és Beszúr (Insert) Pl. Excel 5-ben: Kijelölöm a 4. sort, majd Beszúrás | Sorok (Insert | Rows) vagy gyorsmenü (jobb egér kattintás a kijelölésen) és

Beszúrás (Insert) 83. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: Kijelölöm az elrejtendő oszlopot, majd Formátum | Oszlopszélesség | Elrejt vagy gyorsmenü (jobb egér kattintás a kijelölésen) Oszlopszélesség | Elrejt vagy egérrel 0.00-ig csökkentem az oszlopszélességet (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) 84. Az oszlop-elrejtést akkor célszerű alkalmazni, ha az adott oszlop olyan részeredményeket tartalmaz, melyek a további számításokhoz szükségesek, de a képernyőn vagy a nyomtatásban nem akarjuk megjeleníteni azokat. 85. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: A szélesítendő oszlop egy celláját kijelölöm, majd Az egérmutatót az oszlopok betűjeleit elválasztó vonalra viszem, és lenyomott bal egérgombbal a kívánt szélességűre állítom az oszlopszélességet, vagy dupla kattintással megvalósítom az Ahogy fér (automatikus) szélesítő funkciót. Vagy Formátum |

Oszlopszélesség | megadom a kívánt értéket 86. 1230 . 1234 terjedő számok lehetnek 87. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: Kijelölöm a 2,467-et tartalmazó cellát, majd Formátum | Számforma | 0,0 kód vagy A Formázás eszköztár Tizedesjegyeket csökkent ikonnal kettőt kattintok Pl. Quattro Pro for Windows 10: Kijelölöm a 2,467-et tartalmazó cellát, majd Property | Active Block | Numeric format | Fixed | 1 Az eredmény minden esetben: 2,5 lesz 88. A megadott kijelzési formátumban nem fér el a szám az adott oszlopszélességben. Ki kell szélesíteni az oszlopot. 89. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: Kijelölöm a dátumot tartalmazó cellát, majd Formátum | Számforma | Dátum | megfelelő kód A bevitt dátum legyen: 95/6/8 a kód: éééé.hhnn 19950608 éé.hhhn 95.jún8 hhh.nn jún.08 90. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel-ben: 94/8/12 94-8-12 94.812 Pl. Quattro-ban Ctrl D után

94-8-12 vagy @DATE(94,8,12) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (2 pont) (2 pont) (4 pont) (1 pont) 91. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel-ben: Az elrejtett oszlopot közrefogó oszlopokat kijelölöm, majd Formátum | Oszlopszélesség | Felfed vagy az egérmutatót az oszlopok betűjeleit elválasztó vonalhoz viszem, és amikor a megfelelő alakú lesz, (kétirányú nyíl, két párhuzamos vonalból kiindulva) lenyomott bal egérgombbal felfedem az elrejtett oszlopot. Pl. QuattroPro for Windows-ban Az elrejtett oszlopot közrefogó oszlopokat kijelölöm, Properties | Active Block | Revial/Hide | Columns | Revial vagy az egérmutatót a rejtett oszlop melletti oszlop elválasztó vonalához viszem, és lenyomott bal egérgombbal felfedem az elrejtett oszlopot. 92. Fejléc ill. lábléc kialakítása: Általában a File | Oldalbeállítás menüben történik Megadható a bal-, közép ill. jobb szekcióban: bármely szöveg, oldalszám(kód) Összes oldalszám

Kinyomtatás dátuma, időpontja A táblázat neve 93. Szám kijelzési formátum Cimke igazítás Betűtípus, -méret, írásmód 94. Oszlop szélesség beállítása Sormagasság állítás Mintázat beállítása 95. A C oszlop elé egy új, üres oszlop kerül beszúrásra, a táblázat adatai egy oszloppal jobbra léptetődnek azaz a régi C oszlopból D lesz. 96. A D oszlop törlődik, a táblázat adatai az E oszloptól kezdve egy oszloppal balra léptetődnek, azaz a régi E oszlopból D lesz. 97. Olaltörést elhelyez (beszúr) Az aktuális cella fölött, ill. attól balra kerül az oldaltörés, azaz kezdődik új oldal (1 pont) (1 pont) (3 pont) (3 pont) (2 pont) (2 pont) (2 pont) 98. A tanult program szerint. 99. A Formátum menüben a cella Betűméretét és betűszínét állítja be (1 pont) (2 pont) 100. E (1 pont) 101. b (1 pont) 102. a (1 pont) 103. c (1 pont) 104. b (1 pont) 105. c (1 pont) 106. c (1 pont) 107. b (1 pont) 108. a (1

pont) 109. b (1 pont) 110. b (1 pont) 111. c (1 pont) 112. c (1 pont) 113. b (1 pont) 114. a (1 pont) 115. b (1 pont) 116. c (1 pont) 117. c (1 pont) 118. c 119. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: A kijelölt cellát kimásolom a vágólapra, Szerkesztés | Másol menü, vagy másoló ikon, majd a kívánt célterület megmutatása után Szerkesztés | Irányított beillesztés Formátumot bejelöléssel vagy a megfelelő ikonnal (Szokásos eszköztár, SI) 120. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: A kijelölt cellát kimásolom a vágólapra, Szerkesztés | Másol menü, vagy másoló ikon, majd a kívánt célterület megmutatása után Szerkesztés | Irányított beillesztés Értéket bejelöléssel vagy a megfelelő ikonnal (Segédlet eszköztár, 12) (1 pont) (1 pont) (1 pont) 121. D (1 pont) 122. Kivágás, másolás, törlés, beillesztés. (4 pont) 123. (1 pont) Az adott cellára, az adott sorra, az

adott oszlopra, vagy az egész táblázatra vonatkozóan be kell állítani a cella tartalmának alapformátumát. 124. C. 125. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 126. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 127. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 128. b. 129. Fejléc, lábléc kialakítása Margók beállítása, Középre igazítás vízszintesen ill. függőlegesen Nagyítás, kicsinyítés megadása Rácsvonalak, oszlop-sor megjelölések nyomt/letilt Fekete-fehér nyomtatás kérése (1 pont) (2 pont) (3 pont) (1 pont) (1 pont) (5 pont) 130. A mezőneveket 131. File | Mentés másként (File Save As) lemezmeghajtó-váltással (Drives) 132. A program a következő kérdést intézi hozzánk: Menti "Munka1" változásait? (Save changes in .?) Ilyenkor a megfelelő válasszal eldönthetjük, hogy valóban mentés nélkül akarunk-e kilépni 133. A File | Mentés Másként (Save As) | File Név alatt megadom az új nevet

134. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel: XLS (eXceL Sheet) Quattro Pro WQ1 (Worksheet Quattro) Quattro Pro for Windows WB1 (WorkBook Quattro) Lotus WK1, .WK4 (WorKsheet verziótól függően) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) 135. c (1 pont) 136. b (1 pont) 137. a (1 pont) 138. c (1 pont) 139. b (1 pont) 140. File Mentés másként. Ha más néven, más helyre akarjuk menteni dokumentumunkat 141. Ha mentés nélkül akarjuk bezárni dokumentumunkat, ill. ki akarunk lépni programunkból, de nem mentettük el munkánkat. Yes: elmenti, No: kilép, Cancel:mégsem lép ki ill. mégsem zárja be 142. A képernyőn előzetesen megtekinthetem a nyomtatási képet (2 pont) (4 pont) (1 pont) 143. File menü, Oldalbeállítás. Itt a nyomtatás előkészítése történik, mely során beállíthatom a margókat, a lap-irányultságot, nagyítás-kicsinyítés mértékét, fejlécet, láblécet, . 144. Az első oldalbeállítást jelent, a

második (a beállításoknak megfelelő) nyomtatási kép előzetes megtekintését a képernyőn 145. File név Könyvtárak (elérési útvonal) Lemezegység 146. Megjelenik a Save changes in .? (Menti változásait?) kérdés és a választól függően a táblázat mentésre, bezárásra ill a bezárás visszavonásra kerülhet (4 pont) (2 pont) (3 pont) (1 pont) 147. a (1 pont) 148. a (1 pont) 149. c (1 pont) 150. (1 pont) Meghatározom az adott szoftvernek megfelelően a nyomtatási tartományt. 151. A képlet nem változik meg. (1 pont) 152. A képlet megváltozik, =C10+C12 (1 pont) 153. A képlet nem változik meg. (1 pont) 154. A B2 és a C2 cellákat. (1 pont) 155. B1:B2 (1 pont) 156. d. (1 pont) 157. B:B (1 pont) 158. 5:5 (1 pont) 159. 1:5 (1 pont) 160. b. (1 pont) 161. 1: +A2*2 ; 0 2: +A1*2 ; 50 162. 1: +$A$1*2 ; 50 2: +$A$1*2 ; 50 163. +$A2*4 vegyes hivatkozás 164. A8 ----> egy cella B9:B23 ----> egy oszlop részlete C12:J12

----> egy sor részlete 165. Relatív és abszolút (ill. vegyes) Relatív: C5 (Oszlop betűjele és a sor száma) Abszolút: $C$5 Vegyes: C$5 ill. $C5 (Általában az F4-es funkcióbillentyűvel állítható elő a relatív címből a többi) 166. Ha azt akarjuk, hogy képletünk másolásakor (az abszolút módon) megadott cella hivatkozása (címe) ne változzon Pl.: =C2*$F$2 képlet lefelé másolás után =C3$F$2 lesz 167. Ha azt akarjuk, hogy képletünk másolásakor (a relatív módon) megadott cella hivatkozása (címe) olymódon változzon, hogy mindíg a képlettől számított azonos pozícióban elhelyezkedő cellákkal számoljon. Pl.: =C2*F2 képlet lefelé másolás után =C3F3 lesz 168. =C3*$E$2, (4 pont) (4 pont) (2 pont) (3 pont) (6 pont) (2 pont) (2 pont) (2 pont) =C4*$E$2 169. Az abszolút cellahivatkozás a képlet másolásakor változatlan marad, (2 pont) míg a relatív cellahivatkozás a képlet másolásakor megváltozik, mivel a relatív

cellahivatkozás a cella elhelyezkedését őrzi a képlet cellájához viszonyítva. Pl.C6 (Balra a második, lefelé a negyedik) Az abszolút cellahivatkozást a "$" jelek mutatják. Pl $B$4 A relatív címben csak az oszlop és sor jele található 170. Azon képletek celláiban, amelyekben a törölt oszlop valamely cellájára hivatkoztunk, HIVATKOZÁS hibaüzenet fog megjelenni (Pl. #HIV! #REF! referencia hiba) 171. A képlet cellahivatkozásai automatikusan módosulnak, a példa esetén a következő módon: A2 új tartalma: =D2+D2*$H$2 172. A körkörös hivatkozás (CIRCular ref.) azt jelenti hogy a képletünk saját cellájára hivatkozik. (1 pont) (1 pont) (1 pont) 173. =SUM(A2:A7) (1 pont) 174. =SUM(A2:E2) (1 pont) 175. =SUM(B2:B5) (1 pont) 176. =AVERAGE(C2:C5) (1 pont) 177. =COUNT(D2:D5) (1 pont) 178. =D3+D4*$D$1 (1 pont) 179. =D3+D4*D1 (1 pont) 180. =SUM(B2:B5,$E$1) (1 pont) 181. =SUM(B2:B5,F1) (1 pont) 182. relatív(nak) (1 pont)

183. abszolút(nak) (1 pont) 184. b. (1 pont) 185. b (1 pont) 186. (2 pont) A tartomány átellenes celláinak címével, vagy a tartomány nevével. 187. 1. tartomány kijelölése 2. névadás (2 pont) 188. Abszolút, relatív, vagy vegyes címzéssel. (3 pont) 189. relatív címzésnek (1 pont) 190. abszolút címzés (1 pont) 191. $A$1 A$1 $A1 192. a. PL Összterv (jó még, de nem szép: B2:E5) b. G6 c. SUM(Összterv) 193. a. PL Eredmény (jó még, de nem szép: B2:E5) b. Eredmény, ill G2:G5 c. SUM(Eredmény), ill SUM(G2:G5)(ill az adott táblázatkezelő összegfüggvénye) (3 pont) (3 pont) (5 pont) 194. (5 pont) a. PL Eredmény (jó még, de nem szép: B2:E5) b. Eredmény, ill F2:F5 c. ÁTLAG(Eredmény), ill ÁTLAG(F2:F5) (ill az adott táblázatkezelő átlagfüggvénye) 195. a. PL Eredmény (jó még, de nem szép: B2:E5) b. Eredmény, ill H2:H5 c. MAX(Eredmény), ill MAX(H2:H5) (ill az adott táblázatkezelő maximumfüggvénye) 196. a. PL Eredmény

(jó még, de nem szép: B2:E5) b. Eredmény, ill I2:I5 c. MIN(Eredmény), ill MIN(I2:I5) (ill az adott táblázatkezelő minimumfüggvénye) (5 pont) (5 pont) 197. b. (1 pont) 198. a. (1 pont) 199. a. (1 pont) 200. c. (1 pont) 201. =SZUM(B1:B4) (1 pont) 202. b. (1 pont) 203. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 1: 2: 3: 204. 1: =átlag(D2:D50) 2: =max(D2:D50) 3: =min(D2:D50) 205. C3: =szum(A2:B2) D3: =átlag(A2:B2) 206. C1: IGAZ C2: IGAZ C3: HAMIS 207. C1: számít C2: gép C3: számít 208. C2: =A2*(1+B2) A2: pénzegység B2: százalék C2: pénzegység (6 pont) (3 pont) (2 pont) (3 pont) (3 pont) (4 pont) 209. C1: 1900.0103 (1 pont) 210. a. (1 pont) 211. matematikai és trigonometriai statisztikai pénzügyi mátrix (kereső) dátum és idő adatbázis logikai 212. átlag (Average), minimum (Min), maximum (Max), darab (Count) 213. Ha (If), Részlet (PMT), Szum (SUM), Min, Fkeres (Vlookup), Ma (Today) (4 pont) (3 pont) (4 pont) 214.

Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Pl. =MIN(A2:A100;C2:C100;D2) = képlet, MIN függvénynév, (.) argumentum, ; lista szeparátor, : tartomány (cellablokk) jele más programokban (pl. Lotus 1-2-3, Quattro ) a függvények @ jellel kezdődnek és a tartomány jele a . 215. A nyitó és záró zárójel, mivel a műveletek precedenciája miatt a szorzás a zárójelek nélkül is előbb hajtódik végre, mint a kivonás. 216. Hiányzik a * (szorzásjel) vagy valamilyen más műveleti jel a nyitó zárójel elől. 217. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: =MA() vagy =TODAY() QuattroPro-ban @TODAY 218. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: "Körkörös hivatkozás nem oldható fel" üzenetet kapunk az E2-es cellahivatkozás miatt, és ezután az állapotsorban megjelenik a CIRC E2 figyelmeztetés amely mindaddig ottmarad, míg az E2-es hivatkozást ki nem javítjuk az E2-es cellában lévő képletünkben.

219. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: KÉPLET | Függvény beillesztése vagy az =Fx ikonnal QuattroPro-ban Alt F3 220. =B2+B2*$F$2 (az eddigi C oszlop a B-be, a G oszl az F-be kerül) Nem kapunk hibaüzenetet, mert az A oszlopbeli képletünk a törlés előtt nem hivatkozott B oszlopbeli cellára. 221. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: "Körkörös hivatkozás nem oldható fel" üzenetet kapunk a G2-es cellahivatkozás miatt, és ezután az állapotsorban megjelenik a CIRC G2 figyelmeztetés amely mindaddig ottmarad, míg a G2-es hivatkozást ki nem javítjuk a G2-es cellában lévő képletünkben. (1 pont) (2 pont) (1 pont) (1 pont) (2 pont) (1 pont) (2 pont) (2 pont) 222. HIBA (1 pont) 223. 6 (1 pont) 224. Kijelölöm a cellát és a képletsávban leolvasom a cella valódi tartalmát. 225. Nem. Csak a megnyitott táblázat aktuális cellájában állva, a szerkesztőlécben (képlet sávban) lehet

megállapítani. 226. Elfelejtette, hogy a képletek "=" jellel vagy "+" jellel kezdődnek. (1 pont) (2 pont) (1 pont) 227. A C2 után két záró zárójel szerepel. (1 pont) 228. c. (1 pont) 229. b. (1 pont) 230. b (1 pont) 231. b (1 pont) 232. c (1 pont) 233. c (1 pont) 234. a (1 pont) 235. függvény (1 pont) 236. (4 pont) Statisztikai, dátum/idő, konverziós, string, matematikai, geometriai, különleges, egyéb. 237. Az összeadásban és a kivonásban szerepelhet. 238. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 1: 2: 3: (1 pont) (3 pont) 239. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 1: 2: 3: 240. a. 241. =Ma()-A2 242. =(C2-D2)*E2 (3 pont) (1 pont) (1 pont) =Today()-A2 @Today-A2 (1 pont) +(C2-D2)*E2 243. 4 (1 pont) 244. 1 (1 pont) 245. -1 (1 pont) 246. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján: =SUM(C2:C12,E2:E12) =SZUM(C2:C12;E2:E12) @SUM(C2.C12,E2E12) 247. 40 Az abszolút címzéssel $

rögzítették az E oszlopot és a 2. sort, így a képlet másolásakor az A3,A4 cellák mindíg az E2-vel fognak szorzódni. 248. Nincs különbség. Mindkét esetben 8-at kapunk eredményül. Az abszolút címzésnek ($E$4) csak a képlet másolásánál van szerepe, nem pedig az eredmény kiszámításánál. 249. Úgy, hogy az A2-es cella valódi tartalma 2,48 de a kijelzési formátuma csak egy tizedes, és mi a kerekített értéket látjuk, míg a képletben az eredmény kiszámítása a valódi, pontos értékkel történik. (Függetlenül a kijelzési formátumtól) 250. Nullával való osztás HIBAÜZENETET kapunk. Pl. #ZÉRÓOSZTÓ! vagy #DIV/0! vagy ERR 251. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: =MIN(C2:C120) QuattroPro-ban, LOTUS 1-2-3 -ban: @MIN(C2.C12) (1 pont) (2 pont) (2 pont) (1 pont) (1 pont) (1 pont) 252. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: =MAX(C2:C120) QuattroPro-ban, LOTUS 1-2-3 -ban: @MAX(C2.C12) 253.

Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: =DARAB(D2:D1000) vagy =COUNT(D2:D1000) QuattroPro-ban, LOTUS 1-2-3 -ban: @COUNT(D2:D1000) (1 pont) (1 pont) 254. (2 pont) 1. Képlettel: az A5 cella tartalma: +A1+A2+A3+A4 2. Manuálisan: kijelöli az A1A4 tartományt, majd az összegzés menüponttal az eredmény automatikusan az A5-be kerül. 3. Funkcióval: az A5 cella tartalma: SUM(A1A4) 255. billentyűzet-makró (1 pont) 256. D. (1 pont) 257. Átlag(B2:B5), Átlag(E2:E9), Átlag(B2:E2), Átlag(B6:E6) (4 pont) 258. SUM(B2:E2), SUM(B6:E6), MAX(B3:E3), MIN(B5:E5) (4 pont) 259. =ÁTLAG(C2:C1000) =AVERAGE(C2:C1000) @Average(C2.C1000) 260. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 4-ben: A rendezendő adatbázis fejléc nélküli kijelölése után beállítom a rendezési kulcsot (TAB ill. Shift TAB), majd a Segédlet eszköztár AZ (növekvő) ill. ZA (csökkenő sorrendbe) ikonjaival rendezek. (Több rendezési kulcs megadása az ADAT | Sorba rendez

menüpontok alatt adható meg.) 261. Amikor előfordulhat, hogy az elsődlege kulcs alapján "sorrend azonosság" jöhet létre (Pl. azonos NÉV, ilyenkor az UTÓNÉV a 2kulcs) (1 pont) (1 pont) (1 pont) 262. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel: Adatbázis sorbarendezés Űrlap-szerű rekordbevitel, -módosítás, -törlés, -keresés Feltételtábla alapján megfelelő rekordok kigyűjtése Szűrés (Excel 5.0) 263. Adatbázis rekordjainak sorbarendezését 264. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 1: 2: oszlop, kör, torta, vonal, 3D oszlop, stb. 265. a. igen b. nem c. igen 266. Főcím, esetleg alcím, jelmagyarázat, X tengelycím Y tengelycím, esetleg másodlagos Y tengelycím, szövegdobozok. 267. Amikor az ábrázolandó adatsor értékei egy egészet képeznek, és azok egészből való (pl. százalékos) "részesedését" szeretném bemutatni. 268. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excel 50-ban: Az

oszlop szegélyének szine, kitöltésének mintázata, előtér- és háttérszine, egymástól való távolsága (átfedése), adatcimkék ráhelyezése, hibasávok, trendvonalak beszúrása. 269. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: A szöveg szerkesztése, módosítása. A szöveg írásmódja, betűtípusa, betűszine. A főcím ill. jelmagyarázat szegélye, árnyék, kitöltési szine. A jelmagyarázat helye a diagramon Főcím ill. jelmagyarázat törlése 270. (4 pont) (1 pont) (4 pont) (3 pont) (4 pont) (1 pont) (4 pont) (4 pont) (5 pont) (vízszintes) rácsvonal jelmagyarázat X (kategória) tengely X (kategória) tengely cimkék Y (érték) tengely 271. (5 pont) 1.adatsor (1függvény) jelmagyarázat 2.adatsor X tengelycím Y tengelycím 272. Értelemszerűen, a tanult szoftver alapján. Pl. Excelben: Kijelölöm a diagramot (bal egérgomb), majd megnyitom szerkesztésre (dupla kattintás), ezután bal egérgombbal kiválasztom a főcím

objektumot, majd jobb egérgombbal helyi menüt hívok és az ott megjelenő menűpontokból választok (1 pont) 273. b (1 pont) 274. c (1 pont) 275. b (1 pont) 276. c (1 pont) 277. b (1 pont) 278. b (1 pont) 279. b (1 pont) 280. c (1 pont) 281. Ha a diagramon ábrázolandó adatsorok (függvények) nem azonos nagyságrendűek. 282. Az XY típusú diagram (1 pont) (1 pont) 283. a. A1E5; b A2A5; c B1E1; d rajzos (4 pont) 1000 800 4.üzem 3.üzem 2.üzem 1.üzem 600 400 200 0 1.név 2.név 3.név 4.név 284. a. B6E6; b nem; c B1E1 d rajzos (4 pont) Éves termelés 1.üzem 2.üzem 4.üzem 3.üzem 285. a. A1E5; b A2A5; c B1E4; d rajzos 400 300 1.üzem 2.üzem 3.üzem 4.üzem 200 100 0 1.név 2.név 3.név 4.név Elérhető maximális pontszám: 523 pont (4 pont) FELADATOK 1. Egészítse ki! (6 pont) A . programok azt a célt szolgálják, hogy egy levél, irat, űrlap, nyomtatvány, kiadvány, egyszóval . esztétikus elkészítését

megkönnyítsék. Ezeknek a programoknak az a legfontosabb előnyük az írógéppel szemben, hogy a beírt szöveg bármikor könnyedén ., a szöveg megírására sokféle . használhatunk, és magát a szöveget helyett . tárolhatjuk 2. (2 pont) Válassza ki azokat a hardver eszközöket, amelyek közvetlenül input eszközként szolgálhatnak egy szövegszerkesztő program használatakor! a. b. c. d. e. billentyőzet scanner egér Külső lemez egység (FDD) Belső lemez egység (HDD) 3. (1 pont) Válassza ki a végrehajtás szerinti legalacsonyabb szintű utasítást! Karikázza be a betűjelét! a. dokumentum mentése b. egy bekezdés jobbra igazítása c. dokumentum behívása d. betűméret megváltoztatása 4. (1 pont) Hogyan lehet elérni, hogy a szövegben az "Igaz" szóval kezdődő sor az alábbi módon helyezkedjen el? . Igaz, hogy mi i s m eg t udjuk v enni a zokat a ruhákat, de nem tudjuk hova tenni a sok ruha és a k evés s zekrény p roblémája

miatt. 5. Egészítse ki! (2 pont) A korszerű szövegszerkesztőben alkalmazott parancsok mindegyikét végrehajtathatjuk akár ., akár segítségével 6. Egészítse ki! A szövegbevitel legegyszerűbb eszköze a . (1 pont) 7. Egészítse ki! (2 pont) A dokumentum jelenleg nem látható részeinek megtekintése céljából kattintsunk a . azon részére, amely a dokumentum megfelelő irányú elmozdulását eredményezi. Ez a művelet azonban nem eredményezi azt, hogy a . pozicióját is megváltoztatjuk 8. Válogassa ki azokat a műveleteket, amelyek során lemezművelet is végrehajtódik! a. b. c. d. e. f. g. (6 pont) gépelés nagy méretű dokumentum gördítése nagy méretű kép vágólapra helyezése mentés betűméret változtatás betöltés betűtípus megváltoztatása 9. Egészítse ki! (3 pont) A korszerű szövegszerkesztőben a leggyakrabban használt parancsok nemcsak a . segítségével, hanem vagy használatával is kiadhatók. 10. (1 pont)

Egészítse ki! A korszerű szövegszerkesztőben . ., ezt WYSIWYG szövegszerkesztésnek is szokás nevezni. 11. (2 pont) Egészítse ki! A szövegszerkesztőben készülő dokumentumba szöveg kerülhet ., vagy . útján 12. (1 pont) Definiálja egy szóval! A képernyőn látható olyan, rajzzal ellátott eszköz, amely a végrehajtandó utasítások, parancsok előhívását könnyíti meg. . 13. (2 pont) Egészítse ki! A leggyakrabban használt parancsok nemcsak a menük, hanem . és . segítségével is kiadhatók 14. Döntse el, helyes-e az eljárás! (1 pont) A vágólapra a következő utasítások végrehajtása során tudunk elhelyezni egy bekezdést: a kívánt bekezdésbe helyezzük el a kurzort, majd megkeressük a szerkesztés menü vágólapra helyezés utasítását és azt végrehajtatjuk . 15. Döntse el, helyes-e az eljárás! (1 pont) A vágólapra a következő utasítások végrehajtása során tudunk elhelyezni egy bekezdést: a. a kívánt bekezdést

kijelöljük b. megkeressük a szerkesztés menü vágólapra helyezés utasítását és azt végrehajtatjuk 16. Döntse el, helyes-e az eljárás! (1 pont) A vágólapról a következő utasítások végrehajtása során tudunk elhelyezni egy bekezdést a dokumentum meghatározott helyére: - a kívánt bekezdés végére megyünk és egy üres bekezdést készítünk - a kurzort az üres bekezdésbe helyezzük - megkeressük a szerkesztés menü vágólapról történő másolás utasítását és azt végrehajtatjuk 17. Döntse el (igen/nem)! (1 pont) Igaz-e, hogy a vágólap tartalmának kimásolása annyiszor végrehajtható, ahányszor akarjuk, különösebb korlátozás nélkül? . 18. (3 pont) Írjon le három olyan funkciót, amit minden szövegszerkesztő programnak biztosítania kell! Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 3: . 19. (1 pont) Egészítse ki a mondatot! Szövegszerkesztők esetében . üzemmódról beszélünk, ha a képernyőn ugyanazt

látjuk, mint ami a nyomtatón meg fog jelenni. 20. Milyen szövegszerkesztővel végezné el a következő feladatokat? Írja a kipontozott helyekre a feladatokhoz tartozó betűjeleket! 1: Text editor (ASCII szövegszerkesztő) : . 2: Grafikus szövegszerkesztő : . a: b: c: d: e: (5 pont) kötegelt állomány (batch file) készítése termékismertető készítése üzleti levél megírása programírás szórólap készítése 21. (3 pont) Milyen hardver igénye van az Ön által használt szövegszerkesztőnek? Soroljon fel hármat! . . . 22. (2 pont) Egészítse ki a mondatokat, amelyek az Ön által használt szövegszerkesztő programcsomag használatbavételére vonatkoznak! A legelső használat előtt . kell a programot Ezt a műveletet az egyes számú lemez . nevű programjának elindításával lehet elvégezni. 23. (1 pont) Ha véletlenül letörölné a lemezéről az autoexec.bat nevű állományt, melyik szövegszerkesztő programmal készítené el újból ? .

Válaszát írja a kipontozott vonalra ! 24. A két állítás közül melyik az igaz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) a. A raszter-fontok különféle méretben való használata nem mindig ad szép rajzolatú karaktereket a nyomtatón. b. A vektor-fontok különféle méretben való használata nem mindig ad szép rajzolatú karaktereket a nyomtatón. 25. (8 pont) Elemezze az alábbi állításokat és az utánuk álló következtetéseket! Töltse ki az alábbi táblázatot ítéletei alapján! a. A vektor-fontokat paraméteres görbék írják le, ezért fokozat nélkül, szabadon méretezhetőek. b. A raszter-fontokat (bitmap, pixel fontok) nagyon apró pontok sokasága alkotja, ezért fokozat nélkül, szabadon méretezhetőek. c. A vektor-fontokat paraméteres görbék írják le, ezért a monitoron és a nyomtatón ugyanazt a képet mutatják (a monitor felbontásainak határai között.) d. A raszter-fontokat (bitmap, pixel fontok) nagyon apró pontok sokasága

alkotja, ezért mind a nyomtatón, mind a képernyőn bármilyen méretben jó minőségben megjeleníthetők. a. b. c. d. állítás (igaz, vagy hamis?) következtetés (igaz, vagy hamis?) 26. Egészítse ki! (2 pont) Azokat a betűtípusokat, amelyek egy rácson elhelyezett pontokból épülnek fel, . nevezzük Azokat a betűtípusokat, amelyeknek körvonalát paraméteres görbe írja le, . nevezzük 27. Igaz-e az alábbi állítás (igen/nem) ? . (1 pont) A szövegszerkesztő betűválasztékában csak azok a betűtípusok jelennek meg, amelyek a rendszerre telepítve vannak. 28. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A WYSIWYG szövegszerkesztés előnyei kizárólag vektor-betűtípusok használatával élvezhetők. b. A WYSIWYG szövegszerkesztők kizárólag színes monitorral használhatók c. A WYSIWYG kifelezés azt jelenti, hogy azt kapjuk (a

nyomtatón) amit látunk (a képernyőn). d. A korszerű kiadványszerkesztő programok hasonlóan működnek, mint a WYSIWYG szövegszerkesztő programok. 29. Igaz-e (igen/nem) ? . Bekezdés nélkül is lehet szöveget írni a szövegszerkesztőben. (1 pont) 30. Döntse el, hogyan jött létre az alábbi szövegrész! a. táblázat segítségével b. hasábszedéssel c. nem dönthető el a mintából, bármelyik lehet a fentiek közül (1 pont) Szent Iván havában megoltalmazd magadat a sok álomtól, érvágástól és sok borsos ételektől, füstölt és sok ideig sóban állott hústól; egyél salátát, és egyéb parékát. Este lábaidat megmossad meleg vízben, reggel forrásból ihatol, ne bőjtölj sokáig, igyál forralt tejet, vacsora után almát egyél, ne igyál sem méhsört, sem szaladsört. 31. (1 pont) Döntse le igaz-e (igen/nem)? . A WYSIWYG szövegszerkesztőprogramok a szöveg formázásakor figyelembe veszik az alkalmazott nyomtató felbontását. 32.

Egészítse ki! Egy szövegrész többszöri megismétlésének legegyszerűbb eszköze a . (1 pont) 33. Igaz-e (igen/nem)? . ASCII szövegszerkesztőben is alkalmazhatók betűtípusok. (1 pont) 34. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) Ha ASCII szöveget akarunk kinyomtatni, akkor a nyomtató a képernyőfontokat használja a nyomtatáshoz. 35. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! [Létezik | Nem létezik] olyan szövegformátum, amelyet minden szövegszerkesztő képes elolvasni. 36. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) Készíthetünk olyan szöveges állományt, amely a képernyőn megjeleníthető, de kinyomtatva hibát okoz. 37. Melyik NEM jellemző az ASCII (sima szöveg) szövegszerkesztőkre? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. A szövegben a betűk egymás alatt is rendezett oszlopban helyezkednek el. Sorkizárásra képesek. Képek beillesztése lehetséges. sorvégi szótördelés lehetséges. 38. Melyik NEM

jellemző az ASCII (sima szöveg) szövegszerkesztőkre? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (2 pont) betűtípus-információkat tartalmaznak nyomtatón kinyomtathatók képernyőn megjeleníthetők dőlt betűt tartalmazhat 39. Melyik NEM jellemző a WYSIWYG (dokumentum) szövegszerkesztőkre? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (2 pont) (2 pont) különféle betűtípusokat használhatunk benne. kiválóan alkalmas programfejlesztő szövegszerkesztőnek kiadványok készíthetők vele képeket nem lehet beleilleszteni 40. Egészítse ki! (1 pont) Folyamatos nagybetűs gépeléshez üssük le a . billentyűt 41. Karikázza be azon fogalmak betűjelét, amelyek egy WYSIWYG típusú szövegszerkesztőre IGEN, de egy sima szöveg (text editor) típusú szövegszerkesztőre NEM jellemzőek! a. b. c. d. (2 pont) sima szövegformátum mentése elválasztási program használata kép beillesztése keresési, helyettesítési funkció 42. Igaz-e (igen/nem)? . A sima

szövegformátum (text) is tartalmazhat vezérlőkaraktereket. (1 pont) 43. (9 pont) Rakja helyes sorrendbe az alábbi műveleteket, és egészítse ki a hiányzó részeket oly módon, hogy a végeredmény az alábbi szerkesztett szöveg legyen: a. Megnövelem a kezdőbetű méretét a . parancs segítségével b. A bekezdés bal oldali . 1 cm-el beljebb állítom, az . pedig 1 cm-el visszaállítom a . parancs segítségével c. Kijelölöm a . d. Begépelem a szöveget A legjobb ötletek viccnek indulnak. Igyekezz a lehető legviccesebben gondolkozni. 44. Egészítse ki a megfelelő szóval a leírt meghatározást! (1 pont) Ahhoz, hogy egy már meglevő szöveg bizonyos részének tulajdonságait (pl. betűtípus, betűméret, stb) megváltoztathassuk, a szövegrészletet . 45. Melyik a szövegrészlet másik dokumentumba történő áthelyezésének leggyorsabb módszere? (1 pont) . 46. (1 pont) Kiadtunk egy parancsot, ami nem az általunk elképzelt utasítást

végezte el. Mit tesz azért, hogy a lehető legegyszerűbben kiküszöbölje a hibát? . 47. (1 pont) Döntse el igaz-e vagy hamis a következő állítás! A vágólapra helyezett szövegrészletet csak egyszer lehet a vágólapról elvenni! . 48. Egészítse ki! (1 pont) Ha azt szeretném, hogy a "Bajcsy-Zsilinszky" névszó a sor végére kerülve ne legyen a kötőjelnél elválasztva, akkor .-t kell alkalmazni. 49. Egészítse ki! (2 pont) Két dokumentum egyesítése megoldható a . keresztül, vagy pedig úgy, hogy az egyik megnyitott dokumentumba . a másik dokumentumot. 50. (1 pont) Igaz vagy hamis? Egyszerűbb minden esetben az, ha az elkészítendő dokumentumokat új lapról indítva készítjük el teljes begépeléssel, mintha egy hasonló dokumentumot alakítunk át a kívánt formára. . 51. (1 pont) Egészítse ki a mondatot! Ahhoz, hogy egy bekezdésben a "Január 1." szövegben az "1" egyedül ne kerülhessen új sorba, . kell

alkalmazni 52. (3 pont) Soroljon fel legalább háromféle kötőjel fajtát! . . 53. (2 pont) Egészítse ki! A . funkció azért van, mert a nem kívánt, de mégis végrehajtott utasításokat így a legegyszerűbb. 54. (2 pont) Egészítse ki! A szövegszerkesztő a begépelt szöveget . az előre beállított . igazítva lapokra tördeli 55. Válassza ki a helyes állítás betűjelét! Ha a szövegszerkesztőben a gépelés során elértük a lap alját, a. új lapot kell beilleszteni b. automatikus laptörés keletkezik c. laptörést kell beilleszteni d. addig növekszik a lap mérete, amíg új lapot nem kezdünk (1 pont) 56. (2 pont) Igaz-e? A. Az, hogy az aktuális oldalból még mennyi van hátra, csak a nyomtatott forma nézetből derül ki. . B. Lehetséges-e a bekezdésen belül új sort kezdeni úgy, hogy az még ugyanazon bekezdés része legyen! . 57. (4 pont) Döntse el (igen/nem)! A. Lehetséges-e olyan szóközt definiálini, amely nem törhető (tehát a

szóközt megelőző és utána közvetkező szó mindig együtt marad)! . B. Lehetséges-e olyan kötőjelet definiálni, amely nem törhető (tehát a szóközt megelőző és utána közvetkező szó mindig együtt marad)! . C. Lehetséges-e olyan kötőjelet definiálni, amely csak akkor választja szét a szótagokat, ha az a szedéstükröt szélére esik! . D. Lehetséges-e egy lapon belül egyidejűleg egymás után egy, három, majd kéthasábos szekciók alkalmazása. . 58. Az Ön által használt szövegszerkesztő programban hogyan lehet egy tetszőleges szövegrészt új helyre 1: átmásolni (2 pont) : . 2: átmozgatni : . Írja le egy-egy módszer fő lépéseit a kipontozott helyekre! 59. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatot! A másolás és a mozgatás közötti különbség az, hogy másoláskor az eredeti szövegrész ., míg mozgatáskor az eredeti szövegrész 60. (3 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet

kijelölni a: egy szót : . b: egy teljes sort : . c: az egész dokumentumot? : . Válaszát írja a kipontozott helyekre! 61. (6 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet a következő műveleteket a legegyszerűbben elvégezni? Írja a kipontozott helyekre a billentyű vagy billentyűkombináció nevét! 1: ugrás a sor végére : . 2: ugrás a sor elejére : . 3: ugrás a szöveg végére : . 4: ugrás a szöveg elejére : . 5: lapozás oldalanként lefelé : . 6: lapozás oldalanként felfelé : . 62. (2 pont) A szövegszerkesztő programunkban a SZÁMÍTÓGÉP szöveg olvasható. A kurzor az M betű előtt áll. Milyen szöveg lesz olvasható, ha lenyomjuk az R betűt 1: beszúró (Insert) üzemmódban : . 2: felülíró (Overwrite) üzemmódban? : . Írja a kipontozott helyekre a keletkező szavakat! 63. (1 pont) Egészítse ki a következő mondatot! Ha a dokumentumunkban sokszor előfordul ugyanaz a szövegrész, akkor azt legegyszerűbben .

ismételhetjük meg 64. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatot! Szövegszerkesztő programban egy karakter a . vagy a gomb segítségével törölhetünk. 65. A szövegszerkesztő programjában két szó olvasható a következő sorrendben: ALMA KÖRTE Hogyan tudná a sorrendjüket a lehető legkevesebb munkával felcserélni? . Válaszát írja a kipontozott vonalra! (1 pont) 66. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatot! Ha nagybetűvel szeretnénk írni, akkor a betűbillentyűt a . billentyűvel együtt kell lenyomnunk. Ha hosszabb szövegrészt szeretnénk nagybetűvel írni, akkor érdemesebb a . billentyűt lenyomni, mert ezután a betűbillentyűk önmagukban való leütése nagybetűt eredményez. 67. (2 pont) 1:Ha szövegszerkesztés közben végrehajtott egy hibás (nem kívánt) műveletet, hogyan tudja ezt hatástalanítani? . 2:Hány ilyen művelet hatástalanítható visszamenőleg (egy vagy több)? . Válaszát írja a kipontozott helyekre! 68.

Egészítse ki! (2 pont) Ha gépelés közben elérjük a(z) ., a szöveg automatikusan a következő lapon folytatódik a szöveg. Ha előbb akarunk új lapot kezdeni, . kell alkalmazni 69. (2 pont) Írja a meghatározások második részének betűjelét a megfelelő helyre! Beszúrás üzemmód az, . Felülirás üzemmód az, . 70. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. WYSIWYG szövegszerkesztőben gépeléskor a sorok végére érve [entert kell ütni | automatikusan új sor kezdődik]. b. Beszúrás üzemmódban a kurzor mögötti rész [eltolódik | felülíródik] 71. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. WYSIWYG szövegszerkesztőben az egymás alatti teljesen teleírt sorok [ugyanannyi | nem ugyanannyi] karaktert tartalmaznak. b. Különféle betűtípusok azonos pontméretben [azonos | különböző] szöveghosszúságot eredményeznek. 72. (1 pont) Igaz-e

(igen/nem)? . Egy WYSIWYG szövegszerkesztőben készült dokumentum mérete bájtokban – ha nincsenek benne rajzok – jó közelítéssel megegyezik a leütések számával. 73. Helyes-e az alábbi állítás (igen/nem)? . (1 pont) Egy WYSIWYG szövegszerkesztőben a szöveg esztétikus rendezése érdekében a szavak közé szükség esetén több szóközt is be kell rakni. 74. (3 pont) Egészítse ki! A kurzor pozíciójától . töröl a Backspace (<-) billentyű A kurzor pozíciójától . töröl a Delete (Del) billentyű A gépelésünk ott jelenik meg, ahol . 75. Egészítse ki! A kurzor pozícióját a . vagy . segítségével helyezhetjük át (2 pont) 76. (2 pont) Egészítse ki! A szövegszerkesztőben a képernyőn történő lapozáshoz a . vagy a . használhatjuk 77. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. A szövegszerkesztőben kerülni kell

egymás után több szóköz leütését. A sorok végén mindig entert kell ütni, hogy új sort kezdhessünk. A TAB billentyű leütése is egy karakter beszúrását eredményezi. Ha egész mondadtot akarunk törölni, gyorsabb, ha előtte kijelöljük. 78. Egészítse ki a mondatot! Adja meg a helyes sorrendet! (5 pont) Az alábbi művelet neve: . a. Beillesztem a szöveget b. Kijelölöm a szöveget c. Vágólapra másolom a szöveget d. Új helyre viszem a kurzort . 79. Egészítse ki a mondatot! Adja meg a helyes sorrendet! Az alábbi művelet neve: . a. Kivágom a szöveget b. Kijelölöm a szöveget c. Beillesztem a szöveget d. Új helyre viszem a kurzort . (5 pont) 80. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. A szöveg kivágásához [ki kell jelölni | nem kell kijelölni] a szöveget b. A szöveg beillesztéséhez [ki kell jelölni | nem kell kijelölni] a megfelelő méretű területet. 81. (1 pont) A

zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Ha a felülírás üzemmód be van kapcsolva, a vágólapról beillesztett szöveg [felülírja | eltolja] a kurzor mögötti szöveget. 82. Egészítse ki egyetlen szóval! (1 pont) Egyetlen gombnyomással nagyobb szövegrészt törölhetünk, ha előtte . 83. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Ha a felülírás üzemmód be van kapcsolva, akkor a szóköz billentyű [töröl | nem töröl] 84. (1 pont) Igaz-e (igen/nem)? . Olyan betűket is elhelyezhetünk a szövegszerkesztővel a dokumentumban, amelyek nincsenek a billentyűzeten. 85. (2 pont) Egy közönséges karakterbillentyű leütésekor hirtelen eltűnt a szöveg egy része az éppen szerkesztett dokumentumból. Mi történt? . 86. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A vágólapon lévő szöveget [tetszőleges példányban | csak

egyszer] illeszthetjük be a szövegbe. 87. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) Ha a felülírás üzemmód be van kapcsolva a szövegszerkesztőben, akkor a vágólapról beillesztés nem alkalmazható. 88. Állítsa fel a helyes sorrendet! a. b. c. d. Megadom az állomány nevét Megkeresem a menüből a mentési parancsot Megadom a menteni kívánt állomány helyét (könyvár) Megnyomom az enter billentyűt és a gép elvégzi a mentést A sorrend: . (4 pont) 89. Döntse el, igazak-e az alábbi állítások! Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! (3 pont) A. A TrueType betűtípusok a nyomtatás folyamán teljesen megegyeznek a képernyőn látható formájukkal. . B. A Bitmap printerfontokhoz szükségesek a képernyőfontok is . C. A Bitmap fontok az úgynevezett skálázható fontok . 90. (1 pont) Melyik az az alapvető hardver eszköz, amely meghatározza azt, hogy mekkora lapméretű kiadványt készíthetünk el? Válassza ki a felsoroltak közül! a. b. c. d. e.

Monitor VGA kártya Nyomtató Billentyűzet Egér 91. Igaz-e vagy hamis? Lehet-e egyszerre több dokumentum megnyitva? . (1 pont) 92. (1 pont) Igaz-e vagy hamis? Képes-e a szövegszerkesztő más szövegszerkesztő által készített dokumentum fogadására? . 93. (1 pont) Egészítse ki! A szövegszerkesztőben a szöveg közé beilleszt egy színes ábrát. A szövegszerkesztő csak akkor tudja az ábrát színesen visszaadni a kinyomtatott formában, ha Önnek van . 94. (3 pont) Egészítse ki! A kívánt szöveget elkészítette már, de a későbbi javíthatóság és a visszakereshetőség miatt el szeretné . A teendői a következők: . választása; művelet elvégzése. 95. Egészítse ki! (2 pont) "Hibás állománynév" üzenet jelenik meg a kívánt mentés helyett a képernyőn. Mi a hiba oka: az állománynév hosszabb mint karakter, vagy olyan . tartalmaz, amelyeket állománynévben nem lehet alkalmazni. 96. Egészítse ki! (3 pont) "A

nyomtató nem üzemkész" üzenet jelenik meg a kívánt nyomtatás helyett a képernyőn. Mi a hiba oka: a nyomtató nincs , vagy . belőle a 97. Egészítse ki! (3 pont) Ha pontosan látni szeretnénk a nyomtatott oldal végleges formáját, akkor a . nézetet kell használni Az beállításának összhangban kell lenni a nyomtatóban használt . méretével 98. Egészítse ki! (2 pont) A megnyitható állományok számát az állományok . és a számítógép . nagysága határozza meg 99. Egészítse ki! (1 pont) Az állományok méretének csökkentése érdekében a dokumentumban található képeket, és más alkalmazások által készített objektumokat nem kell a dokumentum szövegével együtt elmenteni, hanem . is lehet a dokumentum szövegéhez. 100. Egészítse ki! (2 pont) A szövegszerkesztő által elmentett állományban nemcsak maga a . található, hanem az összes olyan információ, amely a . végleges megjelenítési formájához

elengedhetetlen. 101. Egészítse ki! (3 pont) A hosszú dokumentumok szerkesztése esetén a véletlen adatvesztés megelőzése céljából érdemes bekapcsolni az . funkciót. Ilyenkor a szövegszerkesztő meghatározott időközönként . Ebben az esetben célszerű előőte elkészíteni az eredeti dokumentum . 102. (1 pont) Mit jelöl az alábbi definíció? Az a képernyőn látható megjelenítési forma, amikor a nyomtatandó dokumentum egy vagy több oldala teljes mértékben megtekinthető úgy, ahogy az a nyomtatás után a papíron láthatóvá válik majd. . 103. (4 pont) Egészítse ki helyesen a mondatot! Használjon fel fogalmakat a felsoroltak közül! Nagyméretű dokumentumot nem célszerű . megnyitni, mert . a(z) sebesség, és kevés a hely a(z). számára írás-olvasás, floppy-lemez, mentés, merevlemez, lassú, átmeneti állomány, gyors, nyomtatás 104. (1 pont) Melyik az a tulajdonság, amely a leginkább meghatározza a dokumentum

állományméretét a felsoroltak közül! a. b. c. d. e. leütések száma betűméret betűtípus szedéstükör mérete az alkalmazott szekciók száma 105. A dokumentumban a rajzokon alkalmazott színeket egy fekete-fehér nyomtató milyen megjelenítéssel adja vissza. (1 pont) a. nem lesz különbség ahhoz képest, mintha fekete - fehér lenne a rajz b. a nyomtató szürke árnyalatokkal (raszterral) érzékelteti a színeket c. a nyomtató (angol nyelven) beleírja a színes területre a terület színét 106. (2 pont) Van-e lehetőség (igen/nem) egy elkészített dokumentum más szövegszerkesztő formátum szerinti elmentésére? Említsen egy példát! . . 107. (2 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet a dokumentumot lemezre menteni, illetve a lemezre mentett dokumentumot a memóriába tölteni? Válaszát írja a kipontozott helyekre! Mentés : . . Betöltés : . . 108. Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan

lehet a: a nyomtatót kiválasztani : . b: a nyomtatást végrehajtani : . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (2 pont) 109. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatot! A file-ba nyomtatás azt jelenti, hogy a számítógép a nyomtatónak szánt adatokat egy . írja, ahonnan aztán egy utasítással lehet az adatokat elküldeni a nyomtatónak. 110. (2 pont) Egészítse ki a következő mondatot! Ha a szövegszerkesztőnkkel elkészített dokumentumot átalakítjuk (konvertáljuk) más szövegszerkesztő formátumára, ezt a műveletet .nevezzük Ha más szövegszerkesztő által létrehozott dokumentumot alakítunk saját szövegszerkesztőnk formátumára, ezt a műveletet . nevezzük. 111. Kösse össze vonallal az alábbi nyomtatással kapcsolatos fogalmakat és a hozzájuk tartozó értékeket! Margó A4 Tájolás 300DPI Papírméret Szövegnek a lap szélétől mért távolsága Felbontás Aktuális oldal Nyomtatási Álló, fekvő terület (5 pont) 112. (3

pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet elvégezni a következő műveleteket? Írja le vázlatosan a kipontozott helyekre! 1: több szöveges állomány összefűzése egyetlen szöveggé . 2: a dokumentum egy részének elmentése új szövegként . 3: dokumentum védelme illetéktelen felhasználók ellen . 113. (1 pont) Karikázza be a megfelelő kifejezés betűjelét! A szövegszerkesztés közben időszaki mentés azért kell végeznünk, mert a. a programok nem tudják egyben kimenteni a nagyméretű szövegeket b. egy áramkimaradás miatt elveszíthetjük az addigi munkánkat c. így kevesebbet forog a winchester d. így gyorsíthatjuk a szövegszerkesztést e. akkor a munka végén nem kell elmentenünk a szövegünket 114. Egészítse ki! (1 pont) Hogy WYSIWYG üzemmódú szövegszerkesztőben a printer betűkészletével korrekt módon dolgozhassunk, rendelkeznünk kell a megfelelő . 115. Igaz-e az alábbi állítás (igen/nem) ? . (1

pont) A szövegszerkesztőben beállított nagyítás (zoom) kihatással van a nyomtatott szöveg méretére. 116. Egészítse ki! (1 pont) Ha olyan szövegszerkesztőből kívánunk szöveget átvenni, amelyhez nincs konvertálóprogram, akkor a másik szövegszerkesztőben . formátumban kell kimenteni. 117. Igaz-e? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Ahhoz, hogy több dokumentumot egyidőben szerkeszthessünk, annyiszor meg kell nyitni a szövegszerkesztőt. a. Igaz b. Nem igaz c. A szövegszerkesztőtől függ 118. Igaz-e? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) Ha a szövegszerkesztőben nyitva van egy dokumentum, és megnyitunk mégegyet, akkor az éppen nyitott dokumentum bezáródik, feltéve, ha ki van mentve. a. Igaz b. Nem igaz c. A szövegszerkesztőtől függ 119. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A dokumentum kimentésekor, ha létező állománynevet adok meg, akkor a program [felülírja az eredeti

állományt | rákérdez a felülírásra | biztonsági másolatot készít]. 120. Igaz-e (igen/nem)? (2 pont) a. Egy dokumentum meghatározott tartományát is kinyomtathatjuk b. A dokumentumot egyszerre több példányban is kinyomtathatjuk a: . 121. Egészítse ki! b: . (2 pont) Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a dokumentumon végrehajtott módosításaink véglegesek lesznek-e, készítsünk ., vagy mentsük ki a dokumentumot . 122. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Amikor kilépünk a szövegszerkesztőből, ha nem mentettünk, [eddigi munkánk elvész | a program felszólít a mentés végrehajtására]. 123. Egészítse ki! (2 pont) Ha egy szövegszerkesztővel egy másik szövegszerkesztő által készített dokumentumot akarunk megnyitni, csak akkor fog sikerülni, ha van a másik program formátumát felismerő ., vagy a két program formátumai . egymással 124. Egészítse ki! (1 pont) Egy

szövegszerkesztő program dokumentumait legegyszerűbben . alapján kereshetjük meg az alkönyvtárakban. 125. Egészítse ki! (1 pont) Más szövegformátumban is kimenthetjük dokumentumjainkat, ha rendelkezünk a megfelelő . 126. Egészítse ki! Ha kíváncsiak vagyunk, hogy szerepel-e egy név egy . funkcióval tudhatjuk meg használt szó helyett következetesen egy másik szót erre való a . (2 pont) szövegben, ezt a Ha egy szövegben szeretnénk alkalmazni, funkció. 127. Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet a: egy tetszőleges kifejezést gyorsan megkeresni . b: egy kifejezés összes előfordulását egy lépésben más kifejezésre cserélni . Válaszát írja a kipontozott helyekre! (2 pont) 128. (4 pont) Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! A. Lehetséges-e más fej-, vagy láblecek készítése különböző oldalakon? . B. Lehet-e a lap tetejére oldalszámot helyezni? . C. Lehet-e az első oldalról elhagyni az

oldalszámot? . D. Lehet-e a bal oldalon alul, a jobb oldalon felül az oldalszám? . 129. (1 pont) Döntse el igaz-e vagy hamis az alábbi kijelentés! Az alkalmazott lábjegyzet mindig az először megadott oldalon marad akkor is, ha a hivatkozás más oldalra kerül. 130. Egészítse ki! (3 pont) Könyv készítésekor lehetőség van a . és a fejlécek és láblécek külön - külön történő elkészítésére. Ezentúl az . oldalak is különbözhetnek a többitől 131. Egészítse ki! (3 pont) A szövegszerkesztőben lábjegyzetek készítése is lehetséges. A lábjegyzetek elhelyezkedhetnek a . vagy végén, illetve a . alján 132. (3 pont) Döntse el (igen/nem)? A. A szakasztörés automatikusan oldaltörést is jelent . B. A láb- és fejlécek betűtípusainak meg kell-e egyezniük a szövegtörzs betűtípusával. . C. Alkalmazhatunk-e több soros láb- vagy fejlécet! . 133. (3 pont) Hol helyezkedik el a kinyomtatott lapon a a: fejléc : . b: lábléc? : . Az

Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet fejlécet és láblécet készíteni? . . . Válaszát írja a kipontozott helyekre! 134. (3 pont) Soroljon fel három olyan formázási műveletet a szövegszerkesztő funkciói közül, amely a szakaszonként változtatható! (szakasz formázás) Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 3: . 135. (4 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. b. c. d. Az oldalszámozás a margón [kívüli | belüli] területre esik. A lábjegyzet a margón [kívüli | belüli] területre esik. A fejezetcím a margón [kívüli | belüli] területre esik. A fejléc a margón [kívüli | belüli] területre esik. 136. (4 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. b. c. d. Egy dokumentumon belül [lehet | nem lehet] egyszerre álló és fekvő lap. A margó szélessége [lehet | nem lehet] nulla. A páratlan oldalszámok a könyv

[jobb | bal] oldalán vannak. A lábjegyzetek a margó [alatt | felett] helyezkednek el. 137. (2 pont) Az alábbi ábra egy régi könyv kiszakadt oldala. a. A nyitott könyv melyik felén volt az oldal? (jobb, vagy bal) b. Mennyi volt a szemközti lap oldalszáma? Minden kemény szelek hidegitenek és száritanak, a lágy szelek nedvesek és melegek. Szél támad a hold feljövésekor vagy 13 138. Egészítse ki! (2 pont) A befűzésre szánt ráhagyás a páratlan oldal . szélén, a páros oldal . szélén helyezkedik el 139. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A befűzésre szánt ráhagyás a [páros | páratlan] oldal bal szélén, és a [páros | páratlan] oldal jobb szélén helyezkedik el. 140. (2 pont) Az alábbi ábra egy régi könyv kiszakadt oldala. a. A nyitott könyv melyik felén volt az oldal? (jobb, vagy bal) b. Mennyi volt a szemközti lap oldalszáma? Nem azon okból adom elődbe, szeretett

atyámfia e természet-magyarázó könyvecskét, hogy azt ítéld meg belőle, mintha pokol-planéta 12 141. Egészítse ki az alábbi mondatot! (3 pont) Az oldalak tetején és alján elhelyezkedő, többnyire ismédlődö szöveget és . tartalmazó területet , ill . nevezzük 142. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A fejléc és lábléc területe ugyanúgy formázható, mint a szövegtörzs. b. Fekvő oldalon nem lehet láblécet definiálni c. Kéthasábos oldal esetén a lábléc is kéthasábos d. A fejléc oldalanként ismétlődő szövegek megjelenítésére alkalmas 143. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A fejlécben csak egysoros szöveg helyezhető el b. Az oldalszámot tetszőlegesen a fejlécben vagy a láblécben helyezhetjük el. c. A

fejléc többhasábosra is formázható d. Ahhoz, hogy az első oldalon eltérő legyen a fejléc, külön szakaszt kell definiálni. 144. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A fejlécben tetszőleges objektum is elhelyezhető b. Ha hosszabb (több soros) szöveget helyezünk el a fejlécben, meg kell növelni a fejléc magassági méretét. c. Ha túl hosszú a lábléc szövege, esetleg átnyúlhat a következő lapra d. Az oldalszámozás bármilyen számtól kezdődhet 145. (1 pont) Karikázza be annak a betűjelét, amit nem lehet a fejlécben elhelyezni! a. b. c. d. rajz dátummező lábjegyzet szegélyvonal 146. (1 pont) Karikázza be annak a betűjelét, amit nem lehet a láblécben elhelyezni! a. b. c. d. kéthasábos szövegrész beillesztett objektum adatbázismező hivatkozás iniciálé 147. Nevezze meg az alábbi ábra részeit! (4 pont) a:. b: c:. d: a.

Felhasználói kézikönyv b. 45 c. d. 148. Nevezze meg az alábbi ábra részeit! (4 pont) a:. b: c:. d: a. b. d. c. 12 149. (1 pont) Karikázza be annak a betűjelét, amit nem lehet a fejlécben elhelyezni! a. b. c. d. kép több bekezdés lábjegyzethivatkozás egyedi tabulátorpozíciók 150. (1 pont) Karikázza be annak a betűjelét, amit nem lehet a láblécben elhelyezni! a. b. c. d. iniciálé dátum és idő grafikai objektum szakasztöréspont 151. (2 pont) Mondjon legalább két olyan helyet, ahol a lábjegyzet elhelyezkedhet! . . 152. Hogy nevezik az alábbi megoldást a szövegszerkesztőben? . Mielőtt a nyomtatást megkezdenénk, ellenőrizzük le, hogy az oldalbeállítás, a papírméret és a nyomtató* beállításai összhangban vannak-e. (1 pont) *A vezérlőpulton is beállítható. 153. (1 pont) Azt a megoldást, amikor egy szövegben egy szó mellett felső indexben egy jel vagy egy szám látható, s ez a lap alján egy hozzáfűzött

megjegyzést jelöl; . nevezzük 154. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A lábjegyzet a láblécben helyezkedik el b. A lábjegyzet a dokumentum végén is elhelyezkedhet, ilyenkor végjegyzetnek is szokás nevezni. c. A lábjegyzetben nem lehet képet elhelyezni 155. (1 pont) Igaz-e (igen/nem) ? . Ha sorszámozott lábjegyzethivatkozást alkalmazunk, a szöveg átrendezésekor ügyelni kell, hogy a sorszámokat a megfelelő sorrendben átírjuk. 156. Karikázza be a HAMIS állítás betűjelét! (1 pont) a. A végjegyzetet az különbözteti meg a lábjegyzettől, hogy a dokumentum végén helyezkedik el. b. A végjegyzetet az különbözteti meg a lábjegyzettől, hogy a hivatkozás jele mindig egy bekezdés végén található. 157. (1 pont) Igaz-e (igen/nem)? . Csak annyi lábjegyzetet írhatunk, amennyi az alsó margó távolsága által meghatározott helyre

kifér. 158. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A lábjegyzethivatkozás jele a szó [elején | végén] [alsó | felső] indexben van elhelyezve. 159. Kettő hiba van az alábbi szövegrészben. Melyek ezek? a: . b: . (2 pont) Dokumentumok *jó minőségű kinyomtatására a következő nyomtatótípusokat használhatjuk: 1 legalább 300 dpi felbontással 160. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Egy dokumentumon belül [használhatunk | nem használhatunk] különböző lábjegyzethivatkozás-jeleket. 161. Döntse el, igaz-e (igen/nem)? . Egy dokumentum oldalszámozása tetszőleges oldalszámtól indulhat. (1 pont) 162. (1 pont) Döntse el, igaz-e (igen/nem) ? . Ha egy dokumentum oldalformázása során oldaltükrözést állítunk be, akkor az oldalszámok helyzete automatikusan szimmetrikus lesz. 163. Egészítse ki az alábbi mondatot! (3 pont) Ahhoz, hogy

egy fűzött dokumentum szemben fekvő oldalain eltérő lábléc legyen, .-t kell alkalmazni, és külön kell beállítani a . és láblécet 164. (7 pont) Egészítse ki az alábbi szöveget! A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Ahhoz, hogy az ábra szerinti oldalszámozást el tudjuk készíteni, legyen, .-t kell alkalmazni, és külön kell beállítani a . és láblécet A [páros | páratlan] oldalon [jobbra | balra], a [páros | páratlan] oldalon pedig [jobbra | balra] kell rendezni a láblécben az oldalszámot tartalmazó bekezdést. 165. (2 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. Ha egy dokumentumot egyszer már oldalszámoztunk, és új oldalakat szúrunk be a dokumentum közepére, újra kell oldalszámozni a dokumentumot. . b. Ha egy dokumentumnak megváltoztatjuk az oldalméretét, újra kell oldalszámozni a

dokumentumot. . 166. Döntse el, igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) Egy dokumentumon belül akár többször is újra kezdődhet az oldalszámozás. 167. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. Az oldalszámozás a láb- ill fejlécen [belül | kívül] helyezkedik el b. Az oldalszámozás [csak | nem csak] egyestől indulhat 168. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A lábjegyzet különleges esetekben az oldal tetején is elhelyezkedhet b. A lábjegyzet lehet a dokumentum végén, ilyenkor végjegyzetnek is szokás nevezni. c. A lábjegyzethivatkozás jele lehet szám, betű, vagy szimbólum d. Ha a lábjegyzethivatkozás jele szimbólum, akkor a következő lábjegyzet automatikusan a kódja szerint soronkövetkező szimbólumot kapja jelölésként. 169. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül

melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. Ha egy dokumentumban oldalszámozást állítottunk be, és tovább írjuk a szöveget, az újonnan létrehozott oldalak automatikusan be lesznek sorszámozva. b. Ha egy kész, oldalszámozott dokumentumba középre szúrunk be új oldalakat, akkor a dokumentumot át kell számozni. c. Az oldalszámozást páros és páratlan oldalakon tükrözve is el lehet helyezni. 170. Helyes-e az alábbi eljárás (igen/nem)? . (1 pont) Ha egy oldalszámozott dokumentum legelső lapjára nem akarunk oldalszámot írni, akkor azt az oldalszámot ki kell jelölni, és törölni kell. 171. (3 pont) Válassza ki azokat a paraméterváltoztatási lehetőségeket, amelyek önmagukban az egész bekezdésre (annak megjelenésére, formájára, stb.) kihatnak. a. b. c. d. e. betűtípus változtatás sorkizárás beállítása betűméret változtatása középre helyezés bekezdés előtti távolság

beállítása 172. Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! A. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése ahhoz, hogy szedéstükörhöz képest középre helyezze? . B. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése ahhoz, hogy szedéstükör jobb oldalához igazítva helyezze el? . C. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése ahhoz, hogy szedéstükör bal oldalához igazítva helyezze el? . D. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése ahhoz, hogy köz méretét megváltoztassa? . (4 pont) a bekezdést a a bekezdést a a bekezdést a a bekezdés előtti 173. Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! A. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése sorközének mértékét megváltoztassa? . B. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése köz méretét megváltoztassa? . C. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése betűtípusa megváltozzon? . D. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése betűmérete megváltozzon? . (4 pont) ahhoz, hogy a bekezdés

ahhoz, hogy a bekezdés utáni ahhoz, hogy a teljes bekezdés ahhoz, hogy a teljes bekezdés 174. (3 pont) Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! A. Szükséges-e a bekezdés teljes kijelölése ahhoz, hogy a bekezdés a szedéstükör jobb és bal oldalához igazított (sorkizárás) legyen? . B. Egy kijelölt szövegrészleten csak egy változtatás hajtható végre egyszerre, vagy egymás után (a kijelölés megszüntetése nélkül) akár több utasítás is végrehajtható? . C. A bekezdésben beállított tabulátor-pozició csak a bekezdés azon sorára vonatkozik, amelyikben beállítottuk. . 175. (11 pont) Válassza szét két csoportra az alábbi utasításokat és nevezze meg a szétválogatás szempontjait. a. b. c. d. e. f. g. h. i. A: B: egy bekezdés betűtípusának megváltoztatása egy bekezdés tabulátor-pozicióinak beállítása egy bekezdés középre igazítása egy bekezdés betűméretének megváltoztatása a bekezdés kezdősora helyzetének

megváltoztatása egy bekezdés sorköz mértékének megváltoztatása a bekezdés előtti köz méretének megváltoztatása egy bekezdés betűinek dőltté változtatása egy bekezdés betűinek aláhúzottá változtatása . : . : 176. (4 pont) Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! A. Igaz-e, hogy minden esetben meg kell adnom a szövegszerkesztő program számára az új oldal kezdési helyét? . B. Igaz-e, hogy minden sor végén ENTER-t kell ütnöm, hogy új sort kezdhessek? . C. Igaz-e, hogy ENTER nélkül nem lehet új bekezdést kezdeni? . D. Igaz-e, hogy csak az oldal végén lehet új oldalat kezdeni? . 177. Hány fajta bekezdés-igazítást ismer? Sorolja fel őket! a. c b. d (4 pont) 178. Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! (4 pont) A. A keretprogram (WINDOWS™) által ismert és alkalmazott betűtípusok korlátozás nélkül alkalmazhatóak a szövegszerkesztőben. . B. Az ún skálázható, vagy vektor (TrueType, Adobe) betűtípusok

mérete kötetlenül (akár pontonként is) változtatható. . C. Minden TrueType betűtípusnak van egyaránt normál, félkövér, dőlt, dőlt-félkövér, és mindezek aláhúzott változata is? . D. Ki tudjuk-e jelölni billentyűparancsok lenyomásával az általunk elkészített dokumentum teljes egészét, amennyiben a dokumentum elején állunk? . 179. (3 pont) Állítsa sorrendbe a végrehajtandó parancsokat ahhoz, hogy a dokumentum betűit mindvégig az eddigiekben alkalmazott, de félkövér betűtípusra cseréljük! a. a dokumentum elejére megyünk b. átkapcsoljuk menüből a félkövér betűtípust, vagy megkeressük a félkövér betűtípus kiválsztási ikont és megnyomjuk c. kijelöljük a teljes dokumentumot 180. Egészítse ki! (1 pont) A táblázat egy celláját úgy kell tekinteni, mint a dokumentum egy . 181. Csoportosítsa két halmazba az alábbi tulajdonságokat! a. b. c. d. e. f. (6 pont) betűméret bekezdés előtti köz betűtípus sortávolság

igazítás aláhúzás betűformázás: . bekezdésformázás: . 182. (3 pont) Döntse el igazak-e vagy hamisak az alábbi kijelentések! A. Lehetséges-e egy bekezdésen belül más-más betűtípus használata? . B. Lehetséges-e egy bekezdésen belül más-más betűméret használata? . C. Lehetséges-e egy bekezdésben egyidejűleg a középre illetve a jobba igazítás használata? . 183. (4 pont) Döntse el lehetséges-e vagy sem! A. Lehetséges-e egy bekezdés jobb és bal oldali poziciójának megváltoztatása a szedési tükörhöz (laptükör) képest? . B. Lehetséges-e egy bekezdésen belül más-más sorköz használata? . C. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más sorköz használata? . D. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más betűtípusok használata? . 184. (3 pont) Döntse el lehetséges-e vagy sem! A. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más betűméret használata? . B. Lehetséges-e egy dokumentumban egyidejűleg a középre illetve

a jobba igazítás használata? . C. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más sorköz használata? . 185. Egészítse ki! (3 pont) Gépelés közben betűnagyságot szeretne változtatni úgy, hogy az utána beírt szöveg a megváltoztatott méretű betűvel jelenjen meg. Átváltja a betűnagyságot és mégsem történik meg a kívánt változtatás eredménye. Mi az oka? Az, hogy a betűméret megváltoztatás és a gépelés között a . . 186. Egészítse ki! (2 pont) Amíg egy bekezdés jellemzőit nem változtatjuk meg, és abból újabb bekezdéseket származtatunk, akkor az új bekezdések . az előző bekezdések . tulajdonságát 187. Egészítse ki! (3 pont) Egy dokumentumon belül lehetnek egyszerre . és elhelyezkedésű oldalak is, de ahol változik az elhelyezkedés, ott . .-t kell alkalmazni 188. Egészítse ki! (2 pont) A gyakran használt dokumentumformátumokra érdemes . készíteni, mert azok segítségével a dokumentumok . meggyorsítható.

189. Igazak-e az alábbi mondatok? Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! (3 pont) A. Egy stíluslap (dokumentum öntőforma) csak egy dokumentumhoz kapcsolódhat. . B. Mentéskor a dokumentumon alkalmazott stíluslap automatikusan a dokumentum nevét kapja, csak más kiterjesztéssel. . C. Sablonok készítésekor csak az alap sablonra építve lehet további új sablonokat elkészíteni. . 190. (1 pont) Igen vagy nem? Ha a bekezdést kijelöltük, akkor egymás után több formázási művelet is végrehajtható rajta, anélkül, hogy újra kijelölnénk. . 191. Válassza ki a helyes megoldást! (1 pont) A feladat az, hogy a teljes dokumentum szövegének betűméretét 10 pontosra kell megváltoztatni. a. a szöveg elejére állok és a betűméretet 10 pontosra állítom b. a szöveg végére állok és a betűméretet 10 pontosra állítom c. kijelölöm a teljes szöveget, majd a betűméretet 10 pontosra állítom d. a szöveg közepe tájára állok (csak a szövegbe

legyen a kurzor) és a betűméretet 10 pontosra állítom 192. Csoportosítsa az utasításokat a megadott szempontok szerint! (9 pont) Szempontok I. bekezdés szintű: II. karakter szintű: III. szekció (dokumentum) szintű: a. b. c. d. e. f. g. h. i. hasábok számának megváltoztatása betűméret megváltoztatása sorköz megváltoztatása oldalméret megadása margók beállítása betűtípus megváltoztatása bekezdés előtti köz megváltoztatása bekezdés utáni köz megváltoztatása aláhúzás bekapcsolása 193. (2 pont) Válassza ki az oda NEM illő fogalmat és két szóval indokolja meg a választását! (Jelölje be a betűjelét!) a. b. c. d. e. f. elválasztás sorköz új oldalon kezdődik igazítás félkövér másfeles sortáv 194. (4 pont) Az alábbiak közül melyik NEM bekezdés igazítási lehetőség! (Húzza alá!) balra igazított; jobbra igazított; fekvő; középre igazított; kizárásos (jobbra és balra egyaránt igazított) 195. (2

pont) Egészítse ki! A kívánt lapméret, a használatos margók és a laphelyzet beállítása a . vagy vonatkozik 196. (2 pont) Egészítse ki! Iniciálénak nevezzük azt, amikor a . első betűje ., mint az összes többi 197. (1 pont) Válassza ki a hibás szövegpozícionálási módot! Karikázza be a betűjelét! a. balra igazított tabulátor alkalmazása b. megfelelő mennyiségű szóköz alkalmazása c. jobbra igazított tabulátor alkalmazása d. a bekezdés adott poziciójú kezdése 198. (2 pont) Válassza ki a csoportba NEM illő utasítást és indokolja meg egy mondattal! a. b. c. d. szegélyekkel történő bekeretezés sorköz megváltoztatása félkövér betűtípus kiválasztása bekezdés előtti köz megváltoztatása Indoklás: . 199. Válassza ki a helyes állítás betűjelét! (1 pont) A szegélyek alkalmazásakor a különböző határoló vonalak vastagsága a. egyenként is megváltoztatható b. csak soronként lehet eltérő c. egybefüggő vonal

esetén egyforma vastag kell, hogy legyen 200. (3 pont) A karakterek mely jellemzőit tudja megváltoztatni az Ön által használt szövegszerkesztőben? Válaszát írja a kipontozott helyekre! . . . 201. (3 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet a következő műveleteket elvégezni? Válaszát írja a kipontozott helyekre! a: bekezdés sorkizárásos igazítása : . b: egy bekezdés törlése : . c: egy szó betűinek megvastagítása : . 202. (5 pont) Sorolja be a következő két kategóriába az alábbi formázási műveleteket! Írja a kipontozott helyekre a műveletek betűjelét! 1: Betű formázás : . 2: Bekezdés formázás : . a: b: c: d: e: szöveg aláhúzás szöveg balra igazítása dőlt betűk betűtípus változtatása első sor behúzása 203. (3 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet a következő funkciókat végrehajtani? Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: új oldal kezdése

: . 2: új bekezdés kezdése : . 3: új sor kezdése : . (ugyanazon bekezdésen belül) 204. Egészítse ki a következő mondatokat! Ha a szövegünkben sok azonos formátumú szövegrész van (pl. címsorok), akkor ezeket alkalmazásával lehet a legegyszerűbben megformázni. További előny, hogy ilyenkor egyszerűbbé válik a . (2 pont) 205. Kösse össze vonallal a megfelelő fogalmakat! betűtípus félkövér betűstílus 14 pont betűméret Courier New CE (3 pont) 206. (1 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban hogyan lehet egy bekezdést a legegyszerűbben meghatározott értékkel beljebb mozgatni (behúzás)? . Válaszát írja a kipontozott vonalra! 207. (6 pont) Milyen egységenként (betű , bekezdés vagy szakasz) lehet az Ön által használt szövegszerkesztő programban változtatni a következő formátumokat? Írja a formátumok betűjelét a kipontozott helyekre! 1: betű : . 2: bekezdés : . 3: szakasz : . a: b: c: d: e: f: fejléc

hasábszám középre igazítás betűméret behúzás betűtípus 208. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Írjon le négyet! . Szabad ember szabad országban azt csinál, amit szabad. Ismeretlen 209. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Írjon le négyet! . A hidrogén égése: 2H2+O2=2H2O Pitagorasz tétele: a2+b2=c2 210. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Írjon le négyet! . A levegő főbb alkotórészei: O2, N2, CO2, H2O Két tag négyzete: (a+b)2 = a2 + b2 + 2ab 211. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Írjon le négyet! . Répa, retek, mogyoró, Korán reggel r i t k á n rikkant a rigó! modóka 212. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Írjon le négyet! . Nem az tesz g a z d a g g á, ami a mienk, hanem aminek

örülni tudunk. Ismeretlen 213. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Ha egy szót vastagbetűssé akarok változtatni, elég a kurzort a szóra helyezni, és kiadni a karakter vastagítás parancsát. b. Egy bekezdésen belül csak egyféle betűtípust használhatok. c. Egy bekezdésen belül csak egyféle betűméretet használhatok. d. Egy bekezdésen belül csak egyféle sortávolságot használhatok. e. Egy bekezdésen belül csak egyféle stílust használhatok. 214. Igaz e az alábbi állítás (igen/nem) ? . (1 pont) Ha különleges betűfajtát használok a szövegszerkesztőben, a megírt dokumentum nem biztos, hogy egy másik számítógépen is ugyanúgy fog megjelenni. 215. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A

szövegszerkesztőben: a. Egy karakter, vagy karaktersorozat egyszerre többféle formázási jellemzővel is rendelkezhet b. Csak egybefüggő karaktersorozatot (szót) lehet formázni. c. A bekezdésen belül akár többféle betűtípus is alkalmazható. 216. Egészítse ki! (1 pont) A betűméret használatos mértékegysége a . 217. Igaz-e az alábbi állítás (igen/nem) ? . (1 pont) Különféle betűtípusok azonos pontméretű karakterei mindig ugyanolyan magasak. 218. (2 pont) A szövegszerkesztőben: Iniciálét úgy készíthetünk, hogy a . első betűjét . 219. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Alapértelemzés szerint a karakter-méret változtatásával a bekezdés sortávolsága is megváltozik. b. Ha abszolút módon rögzített sortávolságú bekezdés betűméretét megnöveljük, a karakterek egy része eltűnhet. c. Ha

automatikus sortávolságot állítunk be, a sortávolság a bekezdés legkisebb méretű betűjéhez igazodik. 220. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. A karakterek nyomtatásának A karakterek nyomtatásának A karakterek nyomtatásának is a monitorvezérlő kártya A karakterek nyomtatásának technikájától. minősége függ a minősége függ a minősége függ a sebességétől és minősége függ a nyomtató felbontásától. monitor felbontásától. számítógép, ezen belül minőségétől. nyomtató nyomtatási 221. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ szövegszerkesztőben beállított nagyítástól A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ

használt nyomtatótól. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ felbontásától A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ színes, vagy fekete-fehér nyomtatót telepítettünk a a az aktuálisan a monitor attól, hogy számítógépre. 222. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. e. A A A A A betűméret növelése növeli a szöveges állomány méretét. leütések száma növeli a szöveges állomány méretét. sortávolság növelése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét. betűméret csökkentése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét. betűméret növelése növeli a margók közötti távolságot. 223. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. e. A szimbólumok ugyanúgy formázhatók, mint a

közönséges betűk. A WYSIWYG rendszerű szövegszerkesztőkben a táblázatok szegélyeit vízszintes, függőleges vonal, ill. sarok és elágazás alakú speciális karakterek alkotják. Az aláhúzott szövegrész valójában az eredeti szövegből, és az ugyanarra a helyre begépelt aláhúzás-karakterekből tevődik össze. Nincs minden betűtípusnak dőlt változata. Lézernyomtatón csak vektor-fontok nyomtathatók ki. 224. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. e. A A A A A betűméret növelése nem növeli a szöveges állomány méretét. leütések száma növeli a szöveges állomány méretét. sortávolság növelése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét. betűméret csökkentése csökkenti a nyomtatott szöveg terjedelmét. betűméret növelése növeli a margók közötti távolságot. 225. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi

állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Alapesetben a sortávolság automatikusan igazodik a betűmérethez b. Ha egy bekezdés betűméretét megváltoztatjuk, akkor a sortávolságát is meg kell változtatni. c. Egy stílusdefiníció betűtípus beállítása egy egész bekezdésre vonatkozik. d. Ha egy bekezdés egy részének betűtípusát megváltoztatjuk, akkor az egész bekezdés betűtípusa megváltozik. 226. Milyen bekezdés-formázásokat ismer fel az alábbi szövegrészben? . . . . Lázár Ervin: C SAPDA (4 pont) Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmernadrában, fehér, rövid ujjú trikója elején egy háromárbocos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarrva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. 227. Hogyan van formázva a második bekezdés? . . A Pentium OverDrive processzor alapja az Intel legbonyolultabb Pentium technológiája: (3 pont)

Felépítés: chipre épített cache memória és gyorsabb lebegőpontos egység. Az Intel újdonságnak számító felépítési módja és a szilikon technológi teszi lehetővé 228. (1 pont) Az alábbi bekezdések között nincs üres bekezdés. Hogyan lett létrehozva a bekezdések közötti térköz? . . Válasszuk az Állomány menü Kilépés parancsát. Kattintsunk az eszköztár kilépés nyomógombjára. Kattintsunk kétszer a program vezérlő nyomógombjára (bal felső sarok). Kattintsunk egyszer a program vezérlő nyomógombjára, és a legördülő menüből válasszuk a Bezár parancsot. 229. Hogyan kell létrehozni az alábbi bekezdés formázást? . Válasszuk az Állomány menü Kilépés parancsát. Kattintsunk az eszköztár kilépés nyomógombjára. Kattintsunk kétszer a program vezérlő nyomógombjára (bal felső sarok). Kattintsunk egyszer a program vezérlő nyomógombjára, és a legördülő menüből válasszuk a Bezár parancsot. (1 pont) 230.

(7 pont) Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Csak a betűjeleket írja a megfelelő helyekre! a. b. c. d. e. f. g. dőlt sortávolság pont kiskapitális ritkított fattyúsor behúzás Bekezdés: . Karakter: . 231. (7 pont) Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Csak a betűjeleket írja a megfelelő helyekre! a. b. c. d. e. f. g. függő behúzás Times középre igazított jobb behúzás térköz előtte alsó index rejtett Bekezdés: . Karakter: . 232. (7 pont) Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Csak a betűjeleket írja a megfelelő helyekre! a. b. c. d. e. f. g. margó fekvő elhelyezés térköz előtte árvasorok fejléc távolsága a szövegtől kötés elválasztás Bekezdés: . Oldal: . 233. (7 pont) Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Csak a betűjeleket írja a megfelelő helyekre! a. b. c. d. e. f. g. dupla aláhúzás felső index ritkított

első sor behúzása jobbra rendezett félkövér-dőlt azonos oldalra Bekezdés: . Karakter: . 234. (7 pont) Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Csak a betűjeleket írja a megfelelő helyekre! a. b. c. d. e. f. g. felső margó papíradagolás alapértelmezés szerinti tabulátorpozíciók elválasztás nyelv oldaltükrözés páros oldal Bekezdés: . Oldal: . 235. (7 pont) Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Csak a betűjeleket írja a megfelelő helyekre! a. b. c. d. e. f. g. tabulátor definiálása eltérő első oldal másfeles sortáv lapméret betűtípus fejléc távolsága a szövegtől sorkizárt Bekezdés: . Oldal: . 236. Hogyan készült az alábbi stáblista? a. ., vagy b. . STÁBLISTA Vaj Ákos Karam Ella Kala Pál Parmerozpazepán Pozmerozpozipul (2 pont) 237. (4 pont) Sorolja fel az alábbi szövegrészben található bekezdés-formázásokat! . . . . Kettő Két fehér súly figyeli egymást,

két hófehér és vaksötét súly. Vagyok, mert nem vagyok. Pilinszky János 238. (5 pont) Sorolja fel az alábbi szövegrészben található bekezdés-formázásokat! . . . . . Ügyintézőnk: Szines Géza Levelünk jele:123456-95 Tárgy: Értesítés Tisztelt Ügyfelünk! Értesítjük, hogy elveszettnek hitt hosszúszőrű ír terrier kutyáját a mai napon Lajosmizse határában járőrözés közben megtaláltuk. Az eb átvehető naponta 8 és 16 óra között telephelyünkön. 239. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A bekezdések mindig margótól margóig tartanak b. A bekezdés formázás stílushoz is hozzárendelhető c. A bekezdéshatároló nem eshet margón kívülre d. Egy bekezdésen belül lehetnek jobbra és balra rendezett sorok is 240. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!

Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A stílusok nem tartalmaznak bekezdésinformációkat b. A bekezdés azt jelenti, hogy az első sor beljebb kezdődik, mint a többi. c. Ha a szövegtörzs bal oldala teljesen egyenes, akkor nincsenek benne bekezdések. d. Sorkizárt szövegnek mind a bal, mind a jobb oldala egyenes 241. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Ha a szövegtörzs jobb oldala teljesen egyenes, de a bal oldala nem, akkor a bekezdés valószínűleg jobbra igazított. b. Minden dokumentumban van legalább egy bekezdés (amennyiben nem teljesen üres a dokumentum) c. Balra, és jobbra igazított szöveg esetén a szövegtörzs ellentétes széle nem feltétlenül egyenes. d. A sorkizárás úgy igazítja a dokumentumot, hogy plusz szóközöket helyez el a szavak között. 242. (4

pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Sorkizáráskor a szavak közötti szóköz szélessége változik meg b. Balra rendezett szövegben a szóközök szélessége egyenlő c. Jobbra igazított szövegnél a sor végén mindig ENTER-t kell ütni d. Ha egy sort előbb akarunk befejezni, mint a sor vége, muszáj új bekezdést kezdeni. 243. Döntse el, melyik igaz! Karikázza be a betűjelét! (1 pont) A szövegszerkesztőben: a. Sorkizáráskor a szavak közötti szóköz szélessége változik meg b. A sorkizárás úgy igazítja a dokumentumot, hogy plusz szóközöket helyez el a szavak között. 244. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A bekezdés azt jelenti, hogy az első sor valamivel beljebb kezdődik, mint a többi. b. Sorkizárt

szövegnek mind a jobb, mind a bal oldala egyenes c. A sorkizárás úgy igazítja a dokumentumot, hogy plusz szóközöket helyez el a szavak között. d. Balra, és jobbra igazított szöveg esetén a szövegtörzs ellentétes széle nem feltétlenül egyenes. 245. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. Bekezdés nélkül is lehet szöveget írni a szövegszerkesztőben b. Sorkizáráskor a szavak közötti szóköz szélessége változik meg c. Ha egy sort előbb akarunk befejezni, mint a sor vége, muszáj új bekezdést kezdeni. d. Egy bekezdésen belül lehetnek jobbra és balra rendezett sorok is 246. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Ha egy bekezdésben kijelölünk egy sort, és megváltoztatjuk a betűtípusát, akkor a változtatás az [egész bekezdést | kijelölt sort] érinti. Ha egy bekezdésben

kijelölünk egy sort, és megváltoztatjuk az igazítását, akkor a változtatás az [egész bekezdést | kijelölt sort] érinti. 247. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Sorkizáráskor a szavak közötti [szóköz szélessége | szóközök száma ] változik meg. Jobbra rendezett szövegben a szóközök hossza [egyenlő | nem egyenlő]. Egy bekezdésen belül [lehetnek | nem lehetnek ] jobbra és balra rendezett sorok. 248. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A szövegszerkesztőben: Bekezdés formázásakor az egész bekezdést [ki kell jelölni | nem kell kijelölni]. A stílusok [tartalmaznak | nem tartalmaznak] bekezdésformázási beállításokat. A bekezdés első sora [kezdődhet | nem kezdődhet] kijjebb, mint a többi sora. 249. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A szövegszerkesztőben: A

bekezdések [nem feltétlenül | feltétlenül] margótól margóig tartanak. A bekezdések közötti távolság [mindig ugyanannyi | eltérő is lehet] mint a bekezdés sortávolsága. Az egy sorban beállított tabulátorok [csak abban a sorban érvényesek | érvényesek lesznek az egész bekezdésre]. 250. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Ha egy sort előbb akarunk befejezni, mint a sor vége, [muszáj | nem muszáj] új bekezdést kezdeni. A bekezdés első sora [kezdődhet | nem kezdődhet] kijjebb, mint a többi sora. Ha egy bekezdésben kijelölünk egy sort, és megváltoztatjuk az igazítását, akkor a változtatás az [egész bekezdést | kijelölt sort] érinti. 251. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Sorkizáráskor a szavak közötti szóközök száma [megváltozik|nem változik]. A bekezdések közötti távolság [mindig ugyanannyi|eltérő is lehet]

mint a bekezdés sortávolsága. Bekezdés formázásakor az egész bekezdést [ki kell jelölni|nem kell kijelölni]. 252. Egészítse ki! (2 pont) Sorkizárásos igazítás esetén a szavak közötti szóközök . változik meg. Jobbra vagy balra igzított bekezdésekben a szóközök . egyforma 253. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. b. c. d. e. Bekezdés formázásakor az egész bekezdést ki kell jelölni. A bekezdés első sora nem kezdődhet kijjebb, mint a többi sorok. A bekezdés határa nem eshet kívül a margókon. Egy bekezdésen belül nem lehetnek eltérő igazítású sorok. Egy bekezdésen belül különféle betűtípusok is szerepelhetnek. 254. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A bekezdések közötti távolság lehet más, mint a

bekezdés sortávolsága. b. Definiálhatunk olyan bekezdést, hogy mindig új oldalon kezdődik c. Nem lehet kiküszöbölni, hogy a lap aljára kerülő bekezdés utolsó sora átcsússzon a következő oldalra. d. A bekezdés szélessége kisebb is lehet, mint a margók távolsága e. Egy bekezdésen belül eltérő sortávok is alkalmazhatók 255. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. egy dokumentumon belül álló és fekvő oldalak lehetnek b. az oldalbeállítás nem függ a használt nyomtató fajtájától c. a margókon kívül nem lehet írni d. az oldalszám az alsó margó alatt is elhelyezkedhet 256. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. az oldalszámot minden oldal aljára a láblécben kell

begépelnünk b. A jobb és bal oldali margó eltérő szélességű is lehet c. Az alsó és felső margó eltérő szélességű is lehet d. A bal margónál beljebb nem lehet egy bekezdés bal oldali széle 257. Egészítse ki! (1 pont) Amikor az oldalakat és margókat úgy állítjuk be, mint a nyitott könyv szemben fekvő lapjai: azt . nevezzük 258. Egészítse ki! (1 pont) Ahhoz, hogy egy dokumentumon belül álló és fekvő oldalakat használhassunk, . kell alkalmazni 259. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A szövegszerkesztő oldalformázás szempontjából ugyanúgy kezeli a sima lapot és a borítékot. b. Ha fekvőre formázunk egy oldalat a WYSIWYG szövegszerkesztőben, akkor a papírt fektetve kell a nyomtatóba betenni. c. Nem lehet egy dokumentumon belül egyszerre álló és fekvő elrendzésű lap. d. Nulla szélességű margót is

beállíthatunk 260. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. Csak olyan formátumú lapot állíthatunk be a szövegszerkesztőben az oldalformázás paranccsal, amilyent a nyomtatóhoz megadott formátumok között szerepel. b. Fekvő oldalon a hasábok is vízszintesen helyezkednek el c. Fekvő oldalat úgy készítünk, hogy kétszeres méretű lapot állítunk be, és csak félig írjuk tele. d. Teljesen eltérő bal, jobb, alsó és felső margót is beállíthatunk 261. Válogassa szét a felsorolt fogalmakat a két megadott kategóriába! Csak a betűjeleket írja le! a. b. c. d. e. f. g. (7 pont) sorkizárás behúzás sortávolság margó lapszámozás tükör sorszámozás oldalbeállítás: bekezdés: . . 262. Egészítse ki! (2 pont) Fűzött kiadványban a páros oldalszámok a . oldalon, a páratlan oldalszámok a . oldalon helyezkednek el 263.

Válogassa szét a felsorolt fogalmakat a két megadott kategóriába! Csak a betűjeleket írja le! a. b. c. d. e. f. (6 pont) fekvő balra rendezett margó behúzás fattyúsor befűzés oldalbeállítás: . bekezdésformázás: . 264. (4 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. A befűzés [növeli | csökkenti] a szedéstükör szélességét, és [növeli | csökkenti] a margó szélességét. b. Borítékot [ugyanúgy | nem ugyanúgy] kell formázni, mint bármely más oldalat. c. Ha fekvőre formázunk egy oldalat a WYSIWYG szövegszerkesztőben, akkor a papírt [fektetve | állítva] kell a nyomtatóba betenni. 265. Hogyan nevezik az alábbi szedési formát? . (1 pont) 266. Az alábbi ábrán egy szerkesztett oldal vázlatát látja. Nevezze meg az oldalformázáskor előforduló fogalmakat! (7 pont) a. b. c. d. e. f. g. 267. Az alábbi ábrán egy szerkesztett oldal vázlatát látja. Nyilazza be a megfelelő

helyre a felírt fogalmakat! Fejléc Felső margó Befűzés Lábléc Jobb margó Bal margó Alsó margó 268. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (2 pont) befűzésre szánt ráhagyást lábléc távolságát a lap szélétől bekezdések törését az oldalhatárokon sorkizárást 270. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (2 pont) sortávolságot szedéstükör szélességét bekezdés szélességét alsó margó helyzetét 269. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (7 pont) (2 pont) álló, vagy fekvő-e a lap az alkalmazható betűtípust az automatikus elválasztás beállítását az oldaltükrözést 271. Igaz-e (igen/nem) ? . (1 pont) A szövegtörzs jobbról és balról mindig pontosan a margótól margóig tart. 272. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. az

oldalszámozás stílusát a lábléc bekezdésformázását hogy fekvő, vagy álló legyen a lap a papír szélességi méretét (2 pont) 273. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. a a a a papír szélességi és magassági méretét. nyomtatás felbontását. dokumentum nagyítását. margók távolságát a lap szélétől 274. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (2 pont) az oldalak nyomtatási sorrendjét a papírméretet a dokumentum terjedelmét a fejléc távolságát a lap tetejétől 276. Válogassa szét a felsorolt fogalmakat a két megadott kategóriába! Csak a betűjeleket írja le! a. b. c. d. e. (3 pont) a bekezdés szélességét a fejezetcím előtti oldaltörést a fattyúsorok kezelésének módját hogy álló, avagy fekvő lapra nyomtatunk 275. Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. (2 pont) (5 pont)

fattyúsor automatikus oldaltörés fejezetcímnél lap szélessége betűtípus oldal elhelyezkedése oldalbeállítás: . bekezdésformázás: . 277. Döntse el, igaz-e (igen/nem)! . (1 pont) A dokumentumot csak olyan méretűre formázhatjuk, ami szerepel a nyomtatónk beállításai között. 278. Rendezze el megfelelő sorrendbe az alábbi műveleteket! Egyhasábos szövegrész után kéthasábos szövegrészt így írunk: a. kéthasábosra formázzuk a szakaszt b. hasábtörést illesztünk be c. írunk a második hasábba d. írunk az első hasábba e. szakasztörést illesztünk be . . . . . (5 pont) 279. Igaz-e (igen/nem)? . Egy szakaszon belül csak egyfajta hasábfelosztást alkalmazhatunk. (1 pont) 280. (1 pont) Igaz-e (igen/nem) ? . Ha új hasábfelosztásra akarunk áttérni, akkor új szakasztörést kell beilleszteni 281. Sorolja fel az alábbi dokumentum Segítséget nyújtanak a berajzolt a: . b: c: . d: összes formázási beállításait! nyilak! .

. (5 pont) a. b. c. d. 282. (2 pont) Karikázza be annak a betűjelét, ahol nem lehet több hasábot alkalmazni! a. b. c. d. fekvő elrendezésű lapon fejlécben A5-nél kisebb álló lapon táblázat cellájában 283. Hány és milyen töréspont kell az alábbi szövegrész formázásához? . . Cropping a graphic means positioning it within a frame so that only a portion of the graphic shows. You may want to crop a graphic so that only the most significant part of it is visible in your document. The easiest (2 pont) way to crop a graphic is by dragging it with the mouse. 284. (1 pont) Karikázza be annak a betűjelét, ahol lehetséges több hasábot alkalmazni! a. b. c. d. láblécben lábjegyzetben A5-ös méretűnél kisebb lapon táblázat cellájában 285. (1 pont) Döntse el (igen/nem)! . Lehet-e a hasábformázási paranccsal egy kéthasábos szövegrész egyik hasábját továbi hasábokra osztani? 286. Tegye ki a helyes relációs jelet a két

mértékegység közé! 1 pont . (1 pont) 1 mm 287. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok után I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A bekezdések nem feltétlenül margótól margóig tartanak b. A bekezdéshatároló margón kívülre is eshet c. A bekezdés első sora nem kezdődhet kijjebb, mint a többi sora d. Egy bekezdésen belül lehetnek jobbra és balra rendezett sorok is 288. Két betű erősen nagyított képét látja. a. Az alábbi két betű közl melyik a vektor-betűtípus? b. Amelyik nem vektorfont, annak mi a típusa? (2 pont) B 289. (5 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! A WHISKEY a legnépszerűbb szőr szer mindazok közül, amelyek nem gyógyítják a náthát. Jerry Vale amerikai humorista 290. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Az étel a kiegyensúlyozott étrend FONTOS

része. Fran Lebowitz amerikai író 291. (2 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Szeretem a munkát; lenyűgöz. Képes vagyok órákig ülni, és nézni. Jerome K. Jerome angol író 292. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! A bohóc ugyanolyan ember mint mi, csak bohóbb. Edward Fitchner amerikai humorista 293. (5 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! MI MÁS a hárfa, mint egy hatalmas óriási sajtszeletelő, némi kulturális felhanggal? Denis Norden angol humorista 294. (4 pont) Sorolja fel, milyen karakterformázásokat ismer fel az alábbi szövegben! Legnagyobb keserűségemre minden nap egyre bölcsebb leszek. Lord Georg Byron 295. (1 pont) Lehetséges-e olyan tabulátort beállítani a 15 cm-hez, hogy írás közben a szöveg mindig a 15 cm-nél ér véget? Jelölje be a helyes válasz betűjelét! a. Igen, ha a bekezdés

jobbra van igazítva b. Nem lehetséges c. Igen, ha jobbra igazított tabulátort használunk, és a szöveg nem hosszabb, mint 15 cm d. Igen, jobbra igazított tabulátornál a szöveg minden esetben véget ér 296. (2 pont) Lehetséges-e olyan tabulátor-pozició beállítása a 6 cm-hez, hogy ha írok, akkor a szöveg a 6 cm-es poziciótól balra esik, akármennyi karaktert is ütök le? Indokolja válaszát! . 297. Hány fajta tabulátort ismer? Sorolja fel őket! a. c. (4 pont) b. d. 298. (2 pont) Adjon meg két olyan módszert, amellyel adatokat oszlopokba rendezve jeleníthet meg a szövegszerkesztőben! . . 299. (3 pont) Hogy tudja elérni azt, hogy a különböző helyiértékekkel rendelkező számok (pl. 11,2; 123,23; 1345,0) tizedesvesszői különböző sorban pontosan egymás alá kerüljenek? Egészítse ki! . alkalmazok sorban .a pozicíón 300. Igazak-e az alábbi mondatok? Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! (4 pont) A szövegszerkesztőben:

A. A táblázat mérete (oszlopok száma vagy sorok száma) utólag is módosítható. . B. A táblázat cellájában csak egyetlen bekezdés helyezkedhet el . C. A táblázat celláin belül tabulátorokat is használhatunk . D. A táblázat celláiban egymástól függetlenül tudjuk változtatni a betűméretet, vagy a betűtípust, vagy a szavak igazítását. . 301. (2 pont) Döntse el (igen/nem)! A. Lehetséges-e bekezdésen belül több fajta és több poziciójú tabulátor alkalmazására? . B. Amennyiben a bekezdésnél tabulátor poziciók vannak maghatározva, zavarja-e a munkát akkor, ha nem használjuk a TAB billentyűt? . 302. Egészítse ki! (2 pont) Kötött helyre egy szöveget, vagy más karaktert (karaktereket) a . definiálásával és a billentyű lenyomásával helyezhetünk. 303. Egészítse ki! (1 pont) Az alkalmazott . a karaktersorok (szavak, számok) pontos poziciójának meghatározására szolgálnak. 304. Igazak-e az alábbi mondatok? Válaszoljon I

(igen) vagy N (nem) betűvel! (3 pont) A. "Láthatatlanul" is lehet a szöveget bonyolult táblázatba szedni, ha nem rajzoljuk be a szegélyeket. . B. A szövegszerkesztőben a szöveg közé beillesztünk egy táblázatot A táblázatban szereplő számokkal a szövegszerkesztő mindenféle nehézség nélkül képes bonyolult matematikai műveleteket elvégezni. . C. A táblázatban minden sornak muszáj ugyanannyi cellából állnia . 305. Egészítse ki! (3 pont) A táblázat celláinak . és utólagosan is változtatható, azonban a cellák . mérete függ a beírt szöveg mennyiségétől is. 306. (1 pont) Igaz-e (igen/nem)? A táblázat egészén belül lehetőség van különböző szélességű oszlopok definiálására. . 307. Sorolja fel az Ön által ismert igazítású tabulátor karaktereket! . . (4 pont) 308. Melyik billentyű segítségével tud egyszerű táblázatokat készíteni? (Az egyes oszlopok elemei pontosan egymás alatt kezdődjenek!)

pl. Név Cím Telefon Kiss Ferenc Győr 921-999 Nagy Ottó Szeged 999-999 Írja a kipontozott helyre a billentyű nevét! . (1 pont) 309. (4 pont) a. Hogy nevezik az eljárást, amivel az alábbi szövegelrendezés megoldható? . b. Sorolja fel az alkalmazott eszköz típusait balról jobbra! . Cikkszám 012547 25-8 12/78-98 Megnevezés herkentyű klammerracsni húzódűzni Ár 47,50 123,80 12,00 310. (4 pont) a. Hogy nevezik az eljárást, amivel az alábbi szövegelrendezés megoldható? . b. Sorolja fel az alkalmazott eszköz típusait balról jobbra! . Raktár száma 12-es 822.125 Pince II. Termék meggy csicseriborsó sárgadinnye Van még? igen igen nem 311. (5 pont) a. Hogy nevezik az eljárást, amivel az alábbi szövegelrendezés megoldható? . b. Sorolja fel az alkalmazott eszköz típusait balról jobbra! . Sorszám 1. 2. 3. Számítógép típusa Commodore 64 486DX2-80 XT Windows futtatására nem alkalmas alkalmas nem alkalmas Ár 18 000,120 000,25 000,-

312. (4 pont) Milyen tabulátorokkal rendezné el esztétikusan az alábbi szövegfajtákat? a. Sorszámok egy oszlopban: b. Árjegyzék árai : c. Áru nevei: d. Széles fejléc szöveg alatti rövid adat (plévszámok): . 313. Hogyan lehet az alábbi módon megformázni egy szövegrészt? Egyetlen szóval válaszoljon! . (1 pont) 314. Egészítse ki! Árjegyzéket készítünk szövegszerkesztővel. Hogy az árjegyzékben az árak rendezetten egymás alá kerüljenek, .-t kell alkalmazni (1 pont) Szélsebes szélsebességmérő. 12 db Forgóturbinás naplementekésleltető. 5 db Bárányfelhő bodorító. 6 pár Szélkötő Kalamóna .1 fő 315. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A középre igazító tabulátor a margókhoz képest rendez középre b. A középre igazító tabulátor az oldalhoz képest rendez középre c. A középre

igazító tabulátor a tabulátorpozícióhoz képest rendez középre. d. Egy sorban több középre igazító tabulátor helyezhető el e. Egy sorban többfajta tabulátort is elhelyeztünk 316. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A margókon kívül is elhelyezhetünk tabulátorpozíciót. b. Egy bekezdés különböző soraiban különböző tabulátorpozíciók beállíthatók. c. A TAB billentyű csak akkor működik, ha előtte egyenként definiáljuk a szükséges tabulátorpozíciókat. d. Ha új bekezdést nyitunk, ez az új bekezdés minden esetben örökli az előző bekezdés tabulátorpozícióit. 317. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Ha több bekezdésben egyszerre akarunk új

tabulátorpozíciót létrehozni, muszáj előtte valamennyit kijelölni. b. Balra rendező, jobbra rendező, középre rendező, és sorkizárt tabulátorokat ismerünk. c. Jobbra és balra rendező tabulátor nem állhat egymás után, mert a közéjük írt szöveg egymásra csúszik. d. A TAB billentyű akkor is használható, ha magunk nem definiáltunk tabulátorpozíciókat. 318. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A balra rendző tabulátor a numerikus adatokat jobbra igazítja. b. Az általunk beállított tabulátorpozíciók csak akkor működnek, ha a megfelelő helyeken leütjük a TAB billentyűt. c. Az általunk beállított tabulátorpozíciók esetében nem kell leütni gépeléskor a TAB billentyűt, a szöveg automatikusan rendeződik a megfelelő tabulátorpozíciókba. d. A decimális (tizedesvesszőhöz rendező) tabulátor

működését a nemzetközi beállítások befolyásolhatják. 319. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A jobbra rendező tabulátor mindent jobbra rendez, függetlenül attól, hogy számokat, vagy szöveget írunk. b. A tabulátor egy speciális karakter c. A tabulátorok megfelelő mennyiségű szóközzel precízen helyettesíthetők. d. Az alapértelmezés szerinti tabulátorpozíciókat nem lehet megváltoztatni. 320. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor annak hatása nem érvényesül, automatikusan a következő szabad tabulátorpozíció tulajdonságai érvényesülnek. b. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a

következő tabulátorpozíció távolsága, akkor automatikusan a következő szabad tabulátorpozíció veszi át az előbbi tulajdonságait. c. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor a tabulátorpozíció automatikusan eltolódik a szöveg végéig. d. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor a szöveg után lévő TAB karakterek a következő szabad tabulátorpozícióra helyezkednek. 321. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A tabulátor is egy speciális karakter, és a szövegben szóközök sorozataként tárolódik. b. A tabulátor önmagában nem karakter, csak a szövegszerkesztő helyezi el a megfelelő pozíciókban a beírt szöveget. c. A tabulátor egy speciális láthatatlan karakter, amely azonban a megfelelő parancs

kiadásával láthatóvá tehető. d. A tabulátorokat a bekezdéshatárok formázására használjuk 322. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A stílusok tartalmaznak a tabulátorpozíciókra vonatkozó információkat. b. A tabulátorpozíciók beállítása az oldalformátumhoz kötődik c. Fejlécben és láblécben csak az alapértelmezés szerinti tabulátorok működnek. d. Tabulátorokkal elérhetjük, hogy két egymás melletti, középre igazított oszlopunk legyen. 323. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A hasábok kialakítását tabulátorokkal kell megoldani b. Hasábokon belül csak az alapértelmezés szerinti tabulátorpozíciók működnek. c. Egy bekezdésen belül vegyesen alkalmazahtjuk az

összes tabulátorfajtát. d. Tabulátorokat a stílusdefinícióban is megadhatunk 324. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A középre rendező tabulátor karakterhatároktól függetlenül pontosan középre igazít a szöveg hosszmérete alapján. b. A középre rendező tabulátor középre igazítja a szöveget, de a tabulátorpozíció mindig két karakter közé esik. c. A tabulátorpozíciók megadása mindig bekezdésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a bekezdés melyik része van kijelölve. d. Ha egy bekezdésen belül csak egy sort jelölök ki, a tabulátor beállítások csak erre a sorra vonatkoznak. 325. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A tabulátorpozíciók az egész oldalra vonatkoznak

b. A tabulátorpozíciók a margókon kívüli területre is eshetnek c. Jobbra igazított szövegben csak jobbra rendező tabulátort lehet alkalmazni. d. A tabulátorok a megfelelő parancs kiadásával láthatóvá válnak 326. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Ha a tabulátorokat láthatóvá tettük a képernyőn, akkor azok a nyomtatón is meg fognak jelenni. b. A tabulátorkarakter hossza az őt megelőző szövegtől a következő tabulátorpozícióig tart. c. A tabulátortávolság mérete mindig a szóköz méretének többszöröse d. A tabulátorkarakter hossza nem függ a betűtípustól és mérettől 327. (1 pont) Az alábbi szövegrészben az "A" betű oszlopában mindegyik sorban egy középre rendező tabulátorpozíció van. Miért nincs az utolsó sor középen? . A közepén van ez a sor még középen van ez a

sor már jól láthatóan nincs középen 328. (1 pont) Az alábbi táblázatot a szövegszerkesztőben tabulátorokkal hoztuk létre. Mindenhol csak egy tabulátort ütöttünk. Miért csúszott el az alábbi táblázat harmadik sora? . Honfoglalás 896-900 Kalandozó hadjáratok 900-970 Szent István királlyá koronázása 1000 329. (1 pont) Hogyan lehet az alábbi módon megformázni egy szövegrészt? Egyetlen szóval válaszoljon! . Úritök 12 db Suhintott leves 5 l Meggymagos palacsinta 6 pár Krampampuli 3 dl 330. Milyen tabulátorokat alkalmaztunk az alábbi levélrészletben: . Kiváló tisztelettel, forró baráti üdvözlettel: Vaj Ákos tenyér- és csillagjós Karam Ella cukorfalat helyettes (2 pont) 331. (4 pont) Hány darab, és milyen fajta tabulátorpozíció kell az alábbi aláíráshoz, ha

egyetlen pontot sem kívánunk begépelni? . . Hány TAB karaktert gépeltünk? . . Szemte Lenke 1. oszt tan 332. Milyen tabulátort alkalmaztunk az alábbi szövegrészben? . (1 pont) 333. Egészítse ki! (1 pont) indul a görög aludni Géza, kék az ég! gárdanadrág A szövegszerkesztőben: A számjegyek egymás alá oszlopba rendezésére alkalmas eszköz a . . 334. Egészítse ki! (3 pont) A szövegszerkesztőben: Az alábbi listát egy . és egy . segítségével készítettük A szereplők és a színészek nevei közé . ütöttünk Thomas Magnum: Higgins: T.C: Rick: Tom Selleck John Hillerman Roger E. Mosley Larry Manetti 335. Egészítse ki! (3 pont) A szövegszerkesztőben: Az alábbi listát egy . és egy . segítségével készítettük A zöldségek neve és az árak után mindig . ütöttünk Zöldborsó Kelbimbó Karfiol 65,98,72,- mélyhűtött friss friss 336. (3 pont) Milyen típusú, és hány darab tabulátorpozíció kell az alábbi

levélrészlet elkészítéséhez, ha pontokat nem kívánunk egyenként begépelni? . . Ügyintézőjük: Levelük jele: Ügyintézőnk: Levelünk jele: . . . . 337. Egészítse ki! (2 pont) A szövegszerkesztőben a sorokba és oszlopokba rendezett adatokat . . helyezzük el Az adatok a . helyezkednek el. 338. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázatot nem feltétlenül szükséges szegélyekkel, keretvonalakkal ellátni. b. A táblázat minden cellájában csak egy bekezdés helyezkedhet el c. A táblázat oszlopainak szélessége rögzített d. A táblázat sorainak magassága rögzített 339. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázat egy cellájában b. A táblázat egy cellájában c. A

táblázat egy cellájában d. A táblázat egy cellájában akár akár akár akár több több több több 340. Karikázza be a helyes állítás betűjelét! bekezdés is elhelyezkedhet. sor is elhelyezkedhet. hasáb is elhelyezkedhet. rajz is elhelyezkedhet. (1 pont) Ha a szövegszerkesztőben a táblázat egy keskeny cellájába hosszabb szöveget írunk, mint a cella szélessége, és szóköz nincs a szövegben, akkor a. a szövegszerkesztő nem tudja betördelni a szöveget, ezért a túlnyúló karakterek nem fognak látszani. b. a szövegszerkesztő nem tudja betördelni a szöveget, ezért a túlnyúló karakterek át fognak lógni a szomszédos cellába. c. a szövegszerkesztő a szón belül töri a szöveget, és a következő sorban folytatja, miközben a sor magassága megnő. d. a túlnyúló karakterek automatikusan a szomszédos cellába kerülnek 341. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A

szövegszerkesztőben: a. Egy sorban [lehetnek | nem lehetnek] eltérő magasságú cellák b. Egy táblázaton belül [lehetnek | nem lehetnek] eltérő cellaszámú sorok. c. Egy táblázatban [lehetnek | nem lehetnek] eltérő magasságú sorok 342. (1 pont) Döntse el! Tabulátorral, vagy táblázattal készült az alábbi részlet? . Sorszám Leírás Megjegyzés 1. Kiemelkedő teljesítményű, gyors gép kell háromdimenziós otthontervező programcsomag. 343. Szövegszerkesztővel dolgoztunk. a. Hogyan készült az alábbi táblázat-fejlécben a "Megítélés" szót tartalmazó terület? . b. Hogyan készült a "Viselkedésforma" szót tartalmazó terület? . Viselkedésforma Megítélés pozitív negatív (2 pont) 344. Döntse el (igen/nem)! . (1 pont) Szükséges-e a szövegszerkesztőben az alábbi szöveg létrehozásához táblázatot készíteni? Pénznem Réti Tallér Máriás Rúpia Lyukas Garas Peták 345. Döntse el (igen/nem)! Árfolyam

2568 97 458 11 657 . Szükséges-e a szövegszerkesztőben az alábbi szöveg létrehozásához táblázatot készíteni? VÉSZFÉK Csak veszély esetén szabad meghúzni. (1 pont) 346. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Táblázat cellájában nem lehet tabulátort alkalmazni b. Az egymás alatti cellák eltérő igazításúak (jobbra, balra, középre) is lehetnek. c. A táblázat celláiban csak egysoros szöveg helyezhető el d. A táblázat celláiba grafikai objektum nem helyezhető 347. (5 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázatnak lehetnek b. A táblázatnak lehetnek c. A táblázatnak lehetnek d. A táblázatnak lehetnek e. A táblázatnak lehetnek eltérő eltérő eltérő eltérő

eltérő szélességű sorai. szélességű cellái egy soron belül. szélességű oszlopai. magasságú sorai. magasságú cellái egy soron belül. 348. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázat egy cellájának tartalma ugyanúgy formázható, mint egy bekezdés. b. A táblázat celláiban képet nem lehet elhelyezni c. A táblázat egymás alatti sorai eltérő számú celákat tartalmazhatnak d. A táblázatba bármikor új sorokat szúrhatunk be 349. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Szegélyek nélkül is lehet táblázatot készíteni b. A táblázat celláinak hátterének színét a karakterek formázásakor kell beállítani. c. Szegélyvonalak elhagyásával összefüggőnek látszó

területek készíthetők a táblázatban. d. A táblázatot muszáj szegélyekkel ellátni 350. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A cellahatároló vonalak szegélyeinek eltávolítása automatikusan egyesíti a cellákat a táblázatban. b. A táblázat cellái akár egyenként is kisebb cellákra oszthatók c. A táblázat celláiban csak egysoros szöveg helyezhető el d. Táblázat cellájában nem lehet tabulátort alkalmazni 351. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázatok keretezésére használt szegélyeket speciális karakterek alkotják. b. A táblázat celláinak hátterének színét a karakterek formázásakor kell beállítani. c. Ha egy táblázat cellájában számot helyezünk el,

akkor az automatikusan jobbra lesz igazítva. d. A táblázat egy oldalnál hosszabb is lehet 352. (1 pont) Döntse el, hogyan készülhetett az alábbi táblázat a szövegszerkesztőben! Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Négyoszlopos táblázat, csak a középső függőleges rácson nincs szegély b. Háromoszlopos táblázat, a középső oszlopban tabulátort alkalmaztunk c. Fentiek közül bármelyik módszerrel készülhetett Cikksz. 00123 00124 Nettó 125 65 Bruttó Kód 133 025148 69 025478 353. (1 pont) Döntse el, hogyan készülhetett az alábbi táblázat a szövegszerkesztőben! Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Két táblázat egymás alatt helyezkedik el b. Egyetlen táblázatról van szó, csak a középső sorban nincsenek függőleges szegélyek a rácsokon. c. Fentiek közül bármelyik módszerrel készülhetett 354. (1 pont) Döntse el, hogyan készülhetett az alábbi táblázat üresen hagyott része (első sor jobb oldali üres

terület) a szövegszerkesztőben! Karikázza be a helyes válasz betűjelét! a. Cellák egyesítésével b. A szegélyek hiányoznak a rácsokról c. Fentiek közül bármelyik módszerrel készülhetett Indulás Győr Sopron 12:10 13:20 13:45 14:55 16:10 17:20 355. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázat egymás alatti sorai eltérő számú cellákat tartalmazhatnak. b. A táblázat egy cellájának tartalma ugyanúgy formázható, mint egy bekezdés. c. Az egymás alatti cellák eltérő igazításúak (jobbra, balra, középre) is lehetnek. d. A táblázatba bármikor új sorokat szúrhatunk be 356. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A táblázat egy oldalnál hosszabb is lehet b.

Szegélyvonalak elhagyásával összefüggőnek látszó területek készíthetők a táblázatban. c. A táblázat celláiban képet nem lehet elhelyezni d. Táblázat cellájában nem lehet tabulátort alkalmazni 357. (1 pont) Hogyan készülhetett az alábbi táblázat első oszlopának formázása a szövegszerkesztőben? . 358. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A cellahatároló vonalak szegélyeinek eltávolítása automatikusan egyesíti a cellákat a táblázatban. b. A táblázat minden cellájában csak egy bekezdés helyezkedhet el c. Ha egy táblázat szegélyeit eltávolítjuk, akkor automatikusan tabulátorok által határolt rendezett szöveggé alakul. d. A táblázat tetszőleges sorait vagy oszlopait törölhetjük, ill. új sorokat és oszlopokat szúrhatunk be. 359. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül

melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Ha egy táblázat cellájában számot helyezünk el, akkor az automatikusan jobbra lesz igazítva. b. A táblázat egymás alatti sorai eltérő számú cellákat tartalmazhatnak. c. A táblázat egy oldalnál hosszabb is lehet d. A táblázatot nem muszáj szegélyekkel ellátni. 360. (3 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! A szövegszerkesztőben: a. Egy hosszú táblázat [túlnyúlhat | nem nyúlhat túl] a következő oldalra b. Egy táblázatba egyszerre [csak egy | több] sort szúrhatunk be c. A cellák egyesítése parancs [eltünteti a szomszédos cellák szegélyét | egyetlen cellává alakítja a két szomszédos cellát]. 361. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. A

táblázat minden sora azonos számú cellát tartalmaz b. Szegélyvonalak elhagyásával összefüggőnek látszó területek készíthetők a táblázatban. c. A táblázat egy cellájának tartalma ugyanúgy formázható, mint egy bekezdés. d. A táblázat minden egyes cellájába csak egy bekezdés helyezhető el 362. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőben: a. Nem lehet olyan táblázatot készíteni, ahol egy oszlopban egymás alatt jobbra és balra igazított cellák vannak. b. A cellák egyesítésével egymás alatt azonos szélességű, de eltérő cellaszámú táblázat készíthető. c. Ha egy cellán belül entert ütünk, mindenképpen a következő cellába ugrik át a kurzor. d. Tetszőleges alakú egybefüggőnek látszó felület kialakítható egy táblázaton belül a szegélyek elhagyásával. 363. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi

állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A WYSIWYG szövegszerkesztőben: a. Bármely cella hátterét (árnyékolását) külön-külön is tetszőleges színűre festhetünk. b. A táblázat szegélyvonalait speciális karakterek építik fel c. A táblázat oszlopainak határai csak tabulátorpozíciókra eshetnek d. Lehet olyan táblázatot készíteni, amelynek soronként nem egyforma számú cellái vannak. 364. (3 pont) Hogyan készülhetett a szövegszerkesztőben az alábbi táblázat formázása? Karikázza be az összes szóba jöhető megoldást! a. kéthasábos szöveg, mindegyik hasábban egy-egy táblázat b. egyetlen táblázat, a középső hézag szegélyek kihagyásával van megoldva c. két, egyenként keretben elhelyezett táblázat egymás mellé rendezve 365. (2 pont) Hogyan készülhetett a szövegszerkesztőben az alábbi táblázat formázása? Karikázza be az összes helyes választ! a.

A szegélyek elhagyásával készült b. Egymás alatt egy 5, egy 4, egy 3, egy 2 és egy 1 oszlopos táblázat c. Az alábbi rajz csak rajzolóprogrammal hozható létre 366. (1 pont) Hogyan lehet elérni azt a hatást, mintha a lábléc is kéthasábos lenne? . 367. (1 pont) Mit kell tenni egy képpel ahhoz, hogy a szöveg körbe folyjon a kép körül? . 368. Igaz-e vagy hamis? Amennyiben a szövegszerkesztőnek van rajzoló része, tudunk-e más rajzolóval elkészített ábrát a szövegben elhelyezni? (1 pont) 369. (1 pont) Mi annak a műveletnek a neve, amikor egy más formátumú objektumot (pl. rajz, bitmap, grafikon, táblázat) elhelyezünk a dokumentumban? . 370. Idegen kép (nem a szövegszerkesztő rajzolójával előállított) kép beszúrásakor milyen formátumú képeket használhat fel? Jelölje be a betűjelét! a. bármely alkalmazás által létrehozott képet b. bármely képet, amihez szűrő van a szövegszerkesztőben c. bármilyen képet, ami a grafikus

keretrendszeren belül készült (1 pont) 371. Egészítse ki! (1 pont) A szövegszerkesztő a behelyezett objektumot (kép, stb) egyetlen .-ként kezeli 372. (1 pont) Döntse el (igen/nem)! A rajzok elkészítésének leegyszerűsítése érdekében a szövegszerkesztő készítői lehetőséget biztosítanak a saját rajzok elkészítésén túlmenően a készítők által felkínált ábrák egyszerű alkalmazására, beszúrására. . 373. Egészítse ki! (2 pont) A beszúrt képek és keretek . és egyértelműen meghatározhatjuk a szövegszerkesztő utasításaival. 374. Egészítse ki! (2 pont) A szövegszerkesztő a beillesztett rajzot, vagy más objektumot egyetlen . kezeli, amellyel ugyanazok a funkciók végrehajthatók, mint egy normál . 375. (1 pont) Igaz-e vagy hamis? Az elkészítendő dokumentumokban bármikor beilleszthető ábra, vagy rajz, vagy más alkalmazás által elkészített egyéb objektum. . 376. (2 pont) Döntse el (igaz/hamis)! A.

Átméretezhető-e a dokumentumba illesztett kép? . B. Lehet-e a szövegszerkesztőbe importált képet máshova is pozícionálni, mint a bekezdés bal oldala? . 377. (3 pont) Soroljon fel a beszúrható objektumok közül legalább hármat! . . . 378. (1 pont) Melyik az az objektum, amely a leginkább megnöveli a dokumentum méretét a felsoroltak közül! a. egyszerű vonaldiagram b. egyszerű vonaldiagram hozzácsatolva c. bonyolult grafika hozzácsatolva 379. (1 pont) Hogyan lehet "automatikusan frissülő" ábrát beilleszteni a dokumentumba? a. a dokumentumhoz csatolva és az ábrára hivatkozva elmenteni a dokumentumot b. a dokumentumba menteni az ábrát c. az ábrát nem elmenteni a dokumentumba, hanem a helyét üresen hagyni, majd a későbbiekben az új ábrát a dokumentumba illeszteni 380. Döntse el (igen/nem)! (1 pont) A. Lehetséges-e a margókon kívülre objektumot elhelyezni? . B. A keretben lévő objektumok pozíciója normál nézetben is látszik

. 381. (1 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet képeket importálni a szövegbe? (Írja le a parancsot vagy menüt, esetleg billentyűkombinációt a kipontozott vonalra.) . 382. Döntse el (igen/nem)! . (1 pont) Kell-e egy szövegszerkesztőnek saját rajzolóprogrammal rendelkeznie ahhoz, hogy ábrát lehessen beilleszteni a szövegbe? 383. (1 pont) Mit kell tenni a képpel, hogy az alábbi módon helyezkedjen el a szövegben? . A csillagok, üstökösök és égi jelek különféle természetéről; az emberi nem négyféle véralkatáról, természetéről, és tulajdonságáról, és arról, hogy mindenik hónapban micsoda rendet tartson az ember ételben, italban, alvásban, fürdésben, tisztulásban és érvágásban. CSÍZIÓ 384. (4 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! A szövegszerkesztőbe beillesztett rajz nyomtatási

minőségét meghatározzák: a. a nyomtatási nézetben alkalmazott nagyítás mértéke b. csak az alkalmazott nyomtató felbontása c. az alkalmazott nyomtató, és vele összhangban a kép felbontása d. a képernyő felbontása e. a szövegszerkesztő program fajtája, beállításai 385. Melyik növeli meg legkevésbé egy dokumentum méretét? (1 pont) a. objektumként beágyazott kép b. csatolva beszúrt kép c. vágólapról bemásolt kép 386. (1 pont) Hogyan a legcélszerűbb egy szövegszerkesztőbe beillesztett kép méretét megváltoztatni? Karikázza be a helyes megoldást! Ha a. b. c. d. a kép egy pixelgrafika (képpontgrafika), akkor: a szövegszerkesztőn belül a rajzolóprogramon belül legjobb, ha eleve méretre készül fentiek közül bármelyik megfelelő 387. (1 pont) Hogyan a legcélszerűbb egy szövegszerkesztőbe beillesztett kép méretét megváltoztatni? Karikázza be a helyes megoldást! Ha a. b. c. d. a kép egy vektorgrafika, akkor: a

szövegszerkesztőn belül a rajzolóprogramon belül legjobb, ha eleve méretre készül fentiek közül bármelyik megfelelő 388. Karikázza be a betűjelét, ahová LEHET képet beilleszteni! a. b. c. d. (4 pont) fejléc lábléc táblázat cellája kéthasábos szövegrész 389. Várhatóan melyik eredményez kisebb dokumentumállomány-méretet? Karikázza be a helyes válasz előtti betűt! (1 pont) a. 10 x 10 cm-es vektorgrafika beillesztése b. 10 x 10 cm-es pixelgrafika (képpontgrafika) beillesztése 390. (1 pont) Ha csak fekete fehér nyomtatónk van, és a dokumentumba képet is szeretnénk illeszteni, szükséges-e a színes képet fekete-fehérre konvertálni (igen/nem)? . 391. (1 pont) Mi fog történni, ha egy színes képet tartalmazó szöveges dokumentumot fekete-fehér nyomtatón szeretnénk kinyomtatni? a. b. c. d. e. a a a a a kép nem fog látszani. fekete részek fognak látszani. színek szürke tónusban jelennek meg. sötét részek feketék, a

világos részek fehérek lesznek. színek különböző sűrűségű raszterrel (pontráccsal) jelennek meg. 392. (1 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! Ha egy szövegszerkesztőbe objektumként beillesztünk egy táblázatkezelő grafikonját, akkor az [többé már nem formázható | továbbra is formázható]. 393. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) A szövegszerkesztőbe beillesztett kép nyomtatása függ a monitor és vezérlőkártya felbontásától. 394. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) Ha csak fekete-fehér monitorunk van, akkor a színes nyomtatón is csak fekete-fehérben tudjuk kinyomtatni a szövegszerkesztőbe beillesztett képet. 395. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok után I vagy H betűvel! a. Bármilyen megfelelő b. Bármilyen előállító c. Bármilyen vágólapra képformátumot beilleszthetünk a dokumentumba, amelyhez van

szűrőprogram a szövegszerkesztőben. képformátumot beilleszthetünk a dokumentumba, amelynek az programja megvan a gépünkön. képformátumot beilleszthetünk a dokumentumba, amely a másolható. 396. A céges dokumentum minden oldalán szeretnénk megjeleníteni a cég emblémáját. (2 pont) a. hová illesszük be a képet? . b. hogyan illesszük be a képet, hogy ha pl 100 oldalas lesz a dokumentum, akkor ne foglaljon 100-szoros tárolóhelyet a fenti embléma? . 397. (1 pont) Hogy lehet a legegyszerűbben megoldani 6 db kép elrendezését az alábbi módon? . 398. Karikázza be a betűjelet, ha lehetségesnek tartja! (3 pont) Képet szúrtunk be a dokumentumba, keret nélkül. Lehetséges-e a képet a margók között: a. balra igazítani? b. jobbra igazítani? c. középre igazítani? 399. (3 pont) Mi az, ami NEM befolyásolja a dokumentumba ágyazott kép minőségét, miután kinyomtatjuk egy nyomtatóval? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. e. a nyomtató

felbontása az eredeti kép felbontása a használt monitor felbontása a nyomtató puffermemóriája a nyomtatott nézet felbontása 400. (2 pont) Mi az, ami befolyásolja a dokumentumba ágyazott kép minőségét, miután kinyomtatjuk egy nyomtatóval? Karikázza be a betűjelét! a. b. c. d. e. a monitorvezérlő felbontása és a megjeleníthető színek száma az alkalmazott nyomtató nyomtatási eljárása a beillesztett kép minősége és felbontása a számítógép memóriája a nyomtató puffermemóriája 401. Hogyan kell a képet a szövegszerkesztőbe illeszteni, hogy a. szabadon áthelyezhető legyen? . b. hogy minél kevésbé növelje a dokumentumállomány méretét? . (2 pont) 402. Lehetséges-e egyszerre több dokumentumot a képernyőre helyezni? (Igen, nem). (1 pont) 403. Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! (3 pont) A. Lehetséges egy oldalon belül egy illetve több hasáb alkalmazása? . B. Lehetséges a fejlécet többhasábosra formázni?

. C. Lehetséges-e üres (szöveg nélküli) hasáb készítése egy többhasábos oldalon? . 404. Adja meg a végrehajtás helyes sorrendjét! A feladat kéthasábos oldalszakasz beillesztése a lapon belül. (előtte is utána is egy hasáb van) a. b. c. d. e. f. g. h. i. újabb töréspontot illesztek be begépelem az első hasáb szövegét begépelem a második hasáb szövegét begépelem az egyhasábos szöveget kéthasábosra formázom a szakaszt hasábtöréspontot illesztek be egyhasábosra formázom a szakaszt töréspontot illesztek be befejezem a szöveget Ez a mondat egy egyszerű egyhasábos szövegrészben helyezkedik el. Ez a mondat szintén egy egyhasábos szövegrészben helyezkedik el. Ez a m ondat e gy k éthasábos szövegrész első hasábjában helyezkedik e l. Ez a mondat szintén e gy k éthasábos s zövegrész első hasábjában helyezkedik el. A mondat további része már a következő hasáb tetején folytatódik. M indaddig tart a szöveg, amíg e l

nem érjük a hasáb legalját, vagy pedig nem akarjuk tovább folytatni a szöveget. Ez a mondat ismét egy egyhasábosra van formázva, bár ugyanazon a lapon van, mint az előző kéthasábos rész. (9 pont) 405. (10 pont) Javítsa ki a feladatmegoldás sorrendjét! A feladat a legegyszerűbb módon egy darab A4-es oldalon két A5-ös oldal kinyomtatása (mindkét A5-ös oldalon ugyanaz a szöveg van) a. b. c. d. e. f. g. h. i. hasábok számának megváltoztatása hasábtörés beszúrása szöveg begépelése oldalbeállítás (fekvő formátum) vágólapra helyezés a szöveg kijelölése vágólapról az oldalra másolás következő szakasz elejére állni nyomtatás 406. Egészítse ki! (2 pont) Ahhoz, hogy egy dokumentumon belül több hasábos részt tudjunk definiálni be kell szúrni egy ., valamint meg kell határozni a hasábok . 407. Egészítse ki! (2 pont) A helyesírásellenőrzővel ki tudom javítani a kisebb - nagyobb ., valamint az 408. Egészítse

ki! (1 pont) Amennyiben sok embernek kívánjuk ugyanazt a levelet elküldeni, de mindenkinek saját névre címezve, akkor a . funkciót kell alkalmazni. 409. Egészítse ki! (2 pont) Körlevél készítésekor fizikailag külön állomány készül a . és az . tárolására 410. Egészítse ki! (2 pont) Körlevél készítésekor a törzsdokumentum és az adatforrás adatainak összefűzését nemcsak a ., hanem előtte is megnézhetjük. 411. Egészítse ki! (2 pont) A bekezdések formázásának automatizálására felhasználhatjuk a beépített ., vagy készíthetünk saját 412. (2 pont) Válassza ki azt az utasítást, amelyik teljesen felesleges és indokolja meg! Körlevél készítése esetén az alábbi funkciókat (utasításokat) végeztük el. a. törzsdokumentum elkészítése b. adatbázis mezők definiálása c. adatbázis feltöltése adatokkal d. az adatbázisban lévő szöveg formázása (félkövér betűtípus, stb) e. a törzsdokumentum

formátumainak elkészítése f. a törzsdokumentum és az adatbázis összerendelése képernyőn . 413. Egészítse ki! (3 pont) A szövegszerkesztőben a gyakran használt műveletsorokat rögzíthetjük a . segítségével Az így rögzített a . együtt tárolhatók 414. Karikázza be a hamis állításokat: a. b. c. (2 pont) Dokumentumban lévő szavak megszámlálásához legegyszerűbb a dokumentumot kinyomtatni. A dokumentum leütéseinek (betűinek) számát az állomány méretéből kell kiszámítani. A dokumentumhoz tartozó összegzésből megtudható a dokumentum utolsó módosításának dátuma. 415. Válassza ki a helyes megoldást! (1 pont) A feladat az, hogy a teljes dokumentum kéthasábos legyen. a. a szöveg elejére állok majd a hasábok számát 2-re változtatom b. a szöveg végére állok majd a hasábok számát 2-re változtatom c. kijelölöm a teljes szöveget, majd a hasábok számát 2-re változtatom d. a szöveg közepe tájára állok

(csak a szövegbe legyen a kurzor) majd a hasábok számát 2-re változtatom e. a hasábok számát 2-re változtatom a dokumentumon belül, majd a szükséges helyeken esetlegesen elhelyezem a pótlólagos hasábtöréseket 416. Egészítse ki! (2 pont) Ahhoz, hogy a dokumentum valódi méretét láthassuk, . nézetbe, és . nagyításba kell kapcolni 417. (1 pont) Mit jelöl az alábbi definíció? Olyan dokumentumhalmaz elkészítése, ahol a dokumentum alapadatai azonosak, csak néhány változó paraméter pl. cím, név található benne . 418. (1 pont) Igen vagy nem? Amikor felsorolást készít, tud-e olyan utasítást adni a szövegszerkesztőnek, amely eredményeként a felsorolás sorainak elején sorszámok jelenjenek meg. . 419. Igazak-e az alábbi mondatok? Válaszoljon I (igen) vagy N (nem) betűvel! (3 pont) A. Meg lehet tiltani, hogy egy szót az automatikus elválasztóprogram elválasszon. . B. Magyar nyelvű (vagy magyar helyesírás ellenőrzővel

felszerelt) szövegszerkesztő minden szöveget a magyar helyesírás szerint ellenőriz. . C. Ha egy szövegrészre vonatkoztatva "visszacsináljuk" az elválasztást, akkor a bentmaradó elválasztójeleket a keresés/csere paranccsal kell eltávolítani. 420. Válassza ki! (2 pont) A helyesírás-ellenőrzésnél az ellenőrző olyan szóval találkozik, amely nincs az alap és a egyéni szótárban. Milyen lehetőségek közül választhat, ha a szó helyesírása megfelelő? a. módosít (a javasoltra) b. mellőz (figyelmen kívül hagy) c. felvesz (szótárba) d. javít (minden ilyen szót) e. kihagy (minden ilyen szót) 421. Egészítse ki! (2 pont) A helyesírásellenőrző azért praktikus funkció, mert a dokumentum készítése folyamán a szerző néha . a szöveget, illetve nem a . szerinti szavak is kerülhetnek a szövegbe 422. (2 pont) Döntse el (igen/nem)! A. A szövegszerkesztő tárolja-e a leütések számát az elkészített dokumentumban! . B. A

szövegszerkesztő tárolja-e a begépelt szavak számát a dokumentum formai tulajdonságai között! . 423. Sorolja fel a körlevélkészítés három fő lépését! Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 3: . (3 pont) 424. (3 pont) Soroljon fel három speciális lehetőséget, amelyet az Ön által használt szövegszerkesztő program az alapfunkciókon kívül ismer! Válaszát írja a kipontozott helyekre! 1: . 2: . 3: . 425. (3 pont) Az Ön által használt szövegszerkesztő programban, hogyan lehet elvégezni a következő műveleteket? Írja le vázlatosan a kipontozott helyekre! 1: Helyesírás ellenőrzése : . 2: Automatikus szóelválasztás : . 3: Fejléc, lábléc készítése : . 426. Melyik illik leginkább a körlevélre? Karikázza be a legmegfelelőbb leírás betűjelét! a. A szöveg adatai között körkörös hivatkozás található. b. Olyan dokumentum, amelyben a WORDART program segíségével "körbeírt" szöveget hoztunk létre

c. Olyan, nagyrészt azonos tartalmú dokumentum, amelyet több személyhez kell eljuttatnunk. (1 pont) 427. (2 pont) A zárójelek közötti választási lehetőségek közül húzza alá a HELYESET! a. Az, hogy egy szöveg melyik nyelv szerinti helyesírás-ellenőrző programmal legyen ellenőrizve, [az oldalformázási|dokumentumformázási| bekezdésformázási] információként van tárolva. b. Egy dokumentumon belül [többféle|csak egyféle] nyelv szerinti ellenőrzés adható meg. 428. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) A dokumentumban bizonyos részek automatikusan kihagyhatók a helyesírásellenőrzésből. 429. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. Egy szövegszerkesztőhöz többféle nyelvi ellenőrző eszköz vásárolható. b. A helyesírási szótár egyben szinonímaszótár is c. A helyesírási szótár egyben értelmező szótár is 430. (3 pont)

Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. Az elválasztóprogram által fel nem ismert szavak elválasztása kézzel is megoldható. b. Kézi elválasztás esetén, ha a szöveg átrendezése után a szó a sor közepére kerül, a kötőjeleket meg kell keresni, és ki kell törölni. c. Megtilthatjuk egy szó automatikus elválasztását 431. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok betűjele mellett I vagy H betűvel! a. A gyárilag készült helyesírási programokat nem lehet saját szótárakkal kiegészíteni. b. Helyesírásellenőrző és elválasztó programok általában egy csomagban kerülnek forgalomba. c. Elválasztóprogram nélkül is megadhatjuk egy szó feltételes elválasztási helyeit. 432. Egészítse ki! (1 pont) Azt a speciális karaktert, amelynek hatására egy hosszú szó a sor végére

kerülve a mi szándékunk szerint automatikusan elválasztódik: . . nevezzük 433. Igaz-e (igen/nem)? . (1 pont) Az automatikus elválasztás csak akkor működik, ha a szöveg sorkizártra (sorkiegyenlítettre) van formázva. 434. (2 pont) Egészítse ki! Mitől "csúnya" az alábbi hasáb formázása? Mert a bekezdés formázása ., és nem alkalmaztunk Elcsendesedett a z állomás, a kis tolatómozdony fáradtan beszuszogott a z é pen maradt fűtőházba. A vasutasok a fa bódéban szorongtak, időnként kihallatszott h angos nevetésük, a sápadt sárgán fénylő ablak előtt árnyak mozdultak. 435. (2 pont) Mondjon két módszert, amivel az alábbi hasáb szedése esztétikusabbá tehető! . . A k ocsmáros ott tornyosult me llettem, akkor é reztem meg, hogy mily en hatalmas e mber, tekintetem lassan futott f el kovácsfújtatónyi mellén k arba te tt kezéről az arcára. 436. Karikázza be a helyes választ! (1 pont) Automatikus elválasztást

alkalmaztunk. Mi történik a "rendezkedést" szóval az alábbi szövegben, ha az "egy órával" szövegrészt töröljük? a. a "rendezkedést" szó teljes egészében az első sorba kerül, és a "rendez-kedés" szóból ki kell venni a kötőjelet. b. ki kell törölni a "rendez-" végén a kötőjelet, ekkor az egész szó visszakerül az első sorba. c. a "rendezkedést" szó teljes egészében az első sorba kerül A társulat egy órával az előadás kezdete előtt kezdte meg a rendezkedést a tornateremben. 437. Milyen művelet vázlata látható az alábbi ábrán? (2 pont) . Írja a hiányzó szót az ábrába! adatfájl törzsdokumentum . 438. Az alábbi rajz a körlevélkészítés vázlata. Egészítse ki a blokkok feliratait! a:. b:. c:. (3 pont) 439. Milyen művelet vázlata látható az alábbi ábrán? (3 pont) . Írja a hiányzó szavakat az ábra megfelelő részére! . törzsdokumentum

. 440. (1 pont) Körlevélkészítés közben meg kell változtatni az egész levél betűtípusát. Hol kell ezt megtennünk? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 441. (1 pont) Körlevélkészítés közben meg kell változtatni az adatállományból beszúrt megszólítás betűtípusát. Hol kell ezt megtennünk? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 442. (1 pont) Körlevélkészítés során kiderül, hogy az egyik címzettnek egy rövid utóiratot is kell írni a leveléhez. Hol kell ezt megtennünk? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 443. Körlevélkészítés során kiderül, hogy az egyik címzett lakcíme megváltozott. Hol kell módosítani? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 444. (1 pont)

Körlevélkészítés során kiderül, hogy csak a budapesti lakosoknak kell elküldeni a levelet. Hol kell beavatkozni? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 445. (2 pont) Körlevélkészítés során kiderül, hogy Főnökünk egyéni megszólítást is szeretne alkalmazni a levélben, pedig erről korábban nem volt szó! Hol kell beavatkozni? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 446. (1 pont) Döntse el (igen/nem)! . Szükséges-e körlevélkészítéskor az egyesített dokumentumot kimenteni? 447. (1 pont) Körlevélkészítés során kiderül, hogy a lakcím megjelölése szükségtelen a levél szövegében. Hol kell beavatkozni? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 448. (1 pont) Kiderül, hogy a kész körlevelek közül az egyiket egy későbbi keltezéssel kell feladni. Hol kell

beavatkozni? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 449. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok után I vagy H betűvel! a. Körlevélkészítésnél adatforrásnak nem csak a szövegszerkesztőben készült állomány használható fel. b. Körlevél törzsdokumentum egy korábban létrehozott dokumentumból is készíthető. c. Az egyesített dokumentumot mindig ki kell menteni, mert egyébként a körlevél elvész. 450. Egészítse ki! (1 pont) Körlevélkészítéskor: Ugyanahhoz a törzsdokumentumhoz több adatforrás is felhasználható, ha . 451. (3 pont) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! Válaszoljon a mondatok után I vagy H betűvel! a. Körlevélkészítéskor az adatforrás összes mezőjét fel kell használni . b. Ha kész az egyesített dokumentum, és az adatforrásba új sort szúrunk

be, akkor az egyesített dokumentumban automatikusan megjelenik az új levél. . c. Ugyanahhoz a törzsdokumentumhoz több eltérő adatforrás is hozzákapcsolható. . 452. Melyik lépés maradt ki az alábbi folyamatból? (1 pont) adatforrás létrehozása -> adatok bevitele -> törzsdokumentum létrehozása -> körlevél kinyomtatása 453. (1 pont) Körlevélkészítés során kiderül, hogy Bergengóciában a vezetéknév, keresztnév és atyai név sorrendje nem úgy van, ahogy azt eredetileg gondoltuk. Hol kell beavatkozni? Karikázza be a betűjelét! a. törzsdokumentumban b. adatállományban c. egyesített dokumentumban 454. A körlevélkészítés mely fázisát mutatja az alábbi ábra? . Tisztelt <titulus> ! (1 pont) Értesítjük, hogy az Ön meghallgatásának időpontja <dátum>, helyszíne <helyszín> lesz. 455. A körlevélkészítés mely fázisát mutatja az alábbi ábra? . titulus dátum helyszín Asszonyom június 17. bálterem Uram

június 22. zeneszoba Elérhető maximális pontszám: 1153 pont. (1 pont) MEGOLDÁSOK 1. szövegszerkesztő, dokumentum, javítható|módosítható|átrendezhető, betűtípust|stílust, papír, számítógépen|adathordozón (6 pont) 2. a., c (2 pont) 3. d. (1 pont) 4. (1 pont) a bekezdés első sorának pozicióját 1 cm-rel visszább kell állítani, mint a bekezdés további sorainak pozicióját. 5. egér, billentyűzet 6. billentyűzet 7. gördítősor, kurzor 8. b., c, d, e, f, g 9. menü, eszköztár (ikonsor), gyorsbillentyű (2 pont) (1 pont) (2 pont) (6 pont) (3 pont) 10. (1 pont) amit látsz, azt kapod, azaz a nyomtatón megjelenő dokumentum a képernyőn ugyanúgy látható. 11. begépeléssel; beillesztés, importálás (2 pont) 12. ikon, nyomógomb (1 pont) 13. ikonok; gyorsbillentyűk (2 pont) 14. nem (1 pont) 15. igen (1 pont) 16. igen (1 pont) 17. igaz (1 pont) 18. javítási lehetőség ; szövegrészek másolása, mozgatása, törlése

nyomtatás ; file mentése, betöltése (3 pont) 19. WYSIWYG 20. 1: a ; d 2: b ; c ;e 21. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően RAM: Monitor (csatoló) típus: HD: Egér (van/nincs) 22. telepíteni setup, install, felrak (programtól függően) (1 pont) (5 pont) (3 pont) (2 pont) 23. (1 pont) bármely ASCII TEXT formátumban való mentésre alkalmas szövegszerkesztő 24. a. 25. a: i-i b: i-h c: i-i d: i-h 26. bitmap-font, vektor-font (1 pont) (8 pont) (2 pont) 27. (1 pont) nem (formázott szöveg tartalmazhat olyan betűtípus-információt, amely típus nincs telepítve a számítógépen, pl. egy másik számítógépen készült szövegben. 28. H, H, I, I (4 pont) 29. nem (1 pont) 30. c. (1 pont) 31. igen (1 pont) 32. vágólap (1 pont) 33. nem (1 pont) 34. nem (1 pont) 35. Létezik (1 pont) 36. igen (1 pont) 37. b., c (2 pont) 38. a., d (2 pont) 39. b., d (2 pont) 40. CapsLock, Capitals Lock, Caps (1 pont) 41. b., c (2 pont)

42. igen (1 pont) 43. (9 pont) d., b, c, a, behúzását (határolóját), első sort, bekezdés formázása, kezdőbetűt, karakter formázása 44. ki kell jelölni. 45. a vágólapon keresztül történő másolás (1 pont) (1 pont) 46. alkalmazom a parancs visszavonás (Undo) funkciót (1 pont) 47. hamis (1 pont) 48. nem törhető elválasztójelet (1 pont) 49. vágólapon; importáljuk, beszúrjuk (2 pont) 50. hamis (1 pont) 51. nem törhető szóközt (1 pont) 52. (3 pont) normál kötőjel, feltételes kötőjel, gondolatjel, nagykötőjel, nem törhető kötőjel, stb. 53. visszavon; érvényteleníteni (2 pont) 54. automatikusan; bekezdéshatárok (2 pont) 55. b. (1 pont) 56. A. nem, B igen (2 pont) 57. A. igen, B igen, C igen, D igen (4 pont) 58. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 59. megmarad, törlődik 60. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 61. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 62. 1:

SZÁRMÍTÓGÉP 2: SZÁRÍTÓGÉP (2 pont) (2 pont) (3 pont) (6 pont) (2 pont) 63. gyorsszöveg alkalmazásával ; másolással (1 pont) 64. BackSpace , Delete (2 pont) 65. az egyik szó mozgatásával (1 pont) 66. SHIFT Caps Lock 67. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 1: 2: 68. alsó margót, kézi oldaltörést 69. a. amikor gépeléskor a kurzor mögötti szöveg odébbcsúszik b. amikor gépeléskor a kurzor mögötti szöveg eltűnik 70. a. automatikusan új sor kezdődik b. eltolódik 71. a. nem ugyanannyi b. különböző (2 pont) (2 pont) (2 pont) (2 pont) (2 pont) (2 pont) 72. nem (1 pont) 73. nem (1 pont) 74. balra, jobbra, a villogó kurzor áll. (3 pont) 75. kurzormozgató nyomógombok, egér (mutató eszköz) (2 pont) 76. billentyűzetet - Page Up, Page Down; gördítősávot 77. I, H, I, I 78. szöveg másolása b., c, d, a 79. szöveg mozgatása b., a, d, c (2 pont) (4 pont) (5 pont) (5 pont) 80. ki kell jelölni, nem kell

kijelölni. (2 pont) 81. eltolja (1 pont) 82. kijelöljük (1 pont) 83. töröl (1 pont) 84. igaz (1 pont) 85. (2 pont) a szöveg ki volt jelölve, és a kijelölt szöveg törlése üzemmód be volt kapcsolva. 86. tetszőleges példányban (1 pont) 87. nem (1 pont) 88. b., a, c, d; vagy b, c, a, d (4 pont) 89. I, I, N (3 pont) 90. c. (1 pont) 91. igaz (1 pont) 92. igaz (1 pont) 93. színes nyomtatója (1 pont) 94. menteni; állománynév; mentési (3 pont) 95. nyolc; karaktert (2 pont) 96. bekapcsolva; hiányzik; papír (3 pont) 97. nyomtatási kép, oldalformázás, papír (3 pont) 98. mérete; memóriájának (2 pont) 99. csatolni (1 pont) 100. szöveg; dokumentum (kiadvány) (2 pont) 101. automatikus mentés; menti a dokumentumot; biztonsági másolatát. (3 pont) 102. nyomtatási kép (1 pont) 103. floppy-lemezről, lassú, írás-olvasás, átmeneti állomány (4 pont) 104. a. (1 pont) 105. b. (1 pont) 106. igen, pl. sima text

formátumú mentés (2 pont) 107. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 108. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 109. file-ba COPY (2 pont) (2 pont) (2 pont) 110. exportálásról importálás 111. Margó Tájolás Papírméret Felbontás Nyomtatási terület ---> ---> ---> ---> (2 pont) Szövegnek a lap szélétől mért távolsága ---> Álló, fekvő A4 300DPI Aktuális oldal 112. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 113. b 114. képernyő-fontokkal (5 pont) (3 pont) (1 pont) (1 pont) 115. nem (1 pont) 116. sima szöveg (text) formátum, esetleg RTF (1 pont) 117. c. (1 pont) 118. c. (1 pont) 119. rákérdez a felülírásra (1 pont) 120. a: igaz; b: igaz (2 pont) 121. biztonsági másolatot, más néven (2 pont) 122. a program felszólít a mentés végrehajtására (1 pont) 123. szűrő (konverter), megegyeznek (kompatibilisek, kicserélhetők) (2 pont) 124. kiterjesztésük (1 pont) 125.

konverterrel. (1 pont) 126. keresés, csere (2 pont) 127. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (2 pont) 128. i, i, i, i (4 pont) 129. hamis (1 pont) 130. páros; páratlan; első (3 pont) 131. fejezet; dokumentum; lap (3 pont) 132. N, N, I (3 pont) 133. a: a szövegtörzs teteje és a lap teteje között b: a szövegtörzs alja és a lap alja között Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (3 pont) 134. fejléc ; lábléc ; oldalszámozás ; margó beállítás ; hasábszám (3 pont) 135. a: kívüli, b: kívüli, c: belüli, d: kívüli (4 pont) 136. a: lehet, b: lehet, c: jobb, d: alatt (4 pont) 137. a: jobb; b: 12 (2 pont) 138. bal; jobb (2 pont) 139. páros; páratlan (2 pont) 140. a: bal; b: 13 (2 pont) 141. oldalszámozást, fejlécnek, láblécnek (3 pont) 142. I, H, H, I (4 pont) 143. H, I, H, H (4 pont) 144. I, H, H, I (4 pont) 145. c. (1 pont) 146. a. (1 pont) 147. a: fejléc; b: alsó szegélyvonal; c:

fejléc szövege; d: oldalszám (4 pont) 148. a: fejléc; b: szövegtörzs; c: oldalszámozás; d: lábléc (4 pont) 149. c. (1 pont) 150. d. (1 pont) 151. lap alján, szöveg után, dokumentum, szakasz végén (2 pont) 152. lábjegyzet (1 pont) 153. lábjegyzet (1 pont) 154. I, I, H (3 pont) 155. nem (1 pont) 156. b. (1 pont) 157. nem (1 pont) 158. végén, felső (2 pont) 159. (2 pont) a. A lábjegyzethivatkozás jelét a szó végére szokás tenni b. Nem egyezik meg a jelzés a lábjegyzetben és a lábjegyzethivatkozásban 160. használhatunk (1 pont) 161. igen. (1 pont) 162. nem (1 pont) 163. oldaltükrözés, páratlan, páros (3 pont) 164. oldaltükrözés, páros, páratlan, aláhúzandó: páros-balra, ill. páratlan-jobbra (7 pont) 165. H, H (2 pont) 166. igaz. (1 pont) 167. aláhúzandó: belül; nem csak (2 pont) 168. H, I, I, H (4 pont) 169. I, H, I (3 pont) 170. nem. (1 pont) 171. b., d, e (3 pont) 172. N, N, N, N (4

pont) 173. N, N, I, I (4 pont) 174. I, I, N (3 pont) 175. (11 pont) csak kijelöléssel készíthető el: a., d, h, i; elkészíthető, kijelölés nélkül is: b., c, e, f, g 176. N, N, I, N (4 pont) 177. (4 pont) balra igazított, jobbra igazított, középre igazított, kizárásos (bal és jobb oldalra egyaránt igazított) 178. I, I, N, I (4 pont) 179. a., c, b (3 pont) 180. bekezdését (1 pont) 181. a., c, f; illetve b, d, e (6 pont) 182. I, I, N (3 pont) 183. I, N, I, I (4 pont) 184. I, I, I (3 pont) 185. kurzor; helyzetét (pozicióját); megváltoztatta (3 pont) 186. öröklik; összes 187. álló; fekvő; szakasztörés (2 pont) (3 pont) 188. sablonokat; formázása (2 pont) 189. N, N, N (3 pont) 190. igen (1 pont) 191. c. (1 pont) 192. I - c., g, h; II - b, f, i; III - a, d, e (9 pont) 193. e.; ez a fogalom kizárólag karakterformázásra is vonatkozhat (2 pont) 194. fekvő (4 pont) 195. dokumentumra; dokumentum szakaszára (2

pont) 196. bekezdés; (sokkal) nagyobb (2 pont) 197. b. (1 pont) 198. (2 pont) c., mert az egy karakterre is igaz lehet, míg a többi utasítás egész bekezdésekre igaz. 199. a. 200. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően pl: betűméret, betűstílus, betűtípus 201. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 202. 1: a; c; d 2: b; e 203. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (1 pont) (3 pont) (3 pont) (5 pont) (3 pont) 204. stílusok tartalomjegyzék készítés (címsorok számozása) 205. betűtípus betűstílus betűméret (2 pont) (3 pont) ---> ---> ---> Courier New CE félkövér 14 pont 206. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 207. 1: d ; f 2: c ; e 3: a ; b 208. Karakter méret növelés, félkövér, aláhúzott, dőlt 209. Aláhúzás, alsó index, dőlt betű, felső index 210. dőlt, alsó index, pontozott aláhúzás, felső index 211. Karakter méret növelés, ritkítás, félkövér, dőlt

212. Karakter méret növelés, ritkítás, félkövér, dőlt (1 pont) (6 pont) (4 pont) (4 pont) (4 pont) (4 pont) (4 pont) 213. H, H, H, I, I (5 pont) 214. igaz. (1 pont) 215. I, H, I (3 pont) 216. pont (1 pont) 217. nem (1 pont) 218. bekezdés, megnöveljük (2 pont) 219. I, I, H (3 pont) 220. I, H, H, I (4 pont) 221. I, H, I, H (4 pont) 222. H, I, I, H, H (5 pont) 223. I, H, H, I, H (5 pont) 224. I, I, I, I, H (5 pont) 225. I, H, I, H (4 pont) 226. 1. sor: jobbra rendezett 2. sor: középre rendezett 3. sor: sorkizárt, első sor behúzás 1 cm (4 pont) 227. (3 pont) bal behúzás 1 cm-el beljebb, és 1 cm-es függő behúzás, balra rendezés 228. (1 pont) A bekezdés formázásakor "utána térköz" (v. "előtte térköz") opció, valamint a térköz mértéke meg lett adva. 229. Függő behúzást kell alkalmazni. 230. Bekezdés: b., f, g Karakter: a., c, d, e 231. Bekezdés: a., c, d, e Karakter: b., f, g 232. Bekezdés:

c., d, g Oldal: a., b, e, f 233. Bekezdés: d., e, g Karakter: a., b, c, f 234. Bekezdés: c., d, e Oldal: a., b, f, g 235. Bekezdés: b., d, f Oldal: a., c, e, g 236. Középre rendezett bekezdés, vagy középre rendező tabulátor 237. Cím: középre rendezve Vers: balra rendezve, margóhoz képest beljebb kezdve Szerző: jobbra igazítva (1 pont) (7 pont) (7 pont) (7 pont) (7 pont) (7 pont) (7 pont) (2 pont) (4 pont) 238. fejléc: jobbra rendezett megszólítás: középre rendezett tárgy jobbra rendezett szöveg: sorkizárt, első sor 1 cm behúzás (5 pont) 239. H, I, H, H (4 pont) 240. H, H, H, I (4 pont) 241. I, I, I, H (4 pont) 242. I, I, H, H (4 pont) 243. a. (1 pont) 244. H, I, H, I (4 pont) 245. H, I, H, H (4 pont) 246. kijelölt sort, egész bekezdést (2 pont) 247. szóköz szélessége, egyenlő, nem lehetnek 248. nem kell kijelölni, tartalmaznak, kezdődhet (3 pont) (3 pont) 249. (3 pont) nem feltétlenül, eltérő is lehet,

érvényesek lesznek az egész bekezdésre 250. nem muszáj, kezdődhet, egész bekezdést 251. nem változik, eltérő is lehet, nem kell kijelölni (3 pont) (3 pont) 252. mérete, mérete (2 pont) 253. H, H, H, I, I (5 pont) 254. I, I, H, I, H (5 pont) 255. I, H, H, I (4 pont) 256. H, I, I, H (4 pont) 257. oldaltükrözésnek (1 pont) 258. szakaszokat (szekciókat) (1 pont) 259. I, H, H, I (4 pont) 260. H, H, H, I (4 pont) 261. oldalbeállítás: d., e, f bekezdés: a., b, c, g (7 pont) 262. bal, jobb (2 pont) 263. oldalbeállítás: a., c, e, f bekezdésformázás: b., d (6 pont) 264. a: csökkenti; növeli, b: ugyanúgy, c: állítva (4 pont) 265. oldaltükrözés (1 pont) 266. (7 pont) a: fejléc; b: befűzés; c: bal margó; d: felső margó; e: jobb margó; f: alsó margó; g: lábléc 267. rajzos (7 pont) Fejléc Felső margó Befűzés Lábléc Bal margó Jobb margó Alsó margó 268. a., c (2 pont) 269. c., d (2 pont) 270. b., c (2

pont) 271. nem (1 pont) 272. a., b (2 pont) 273. b., c (2 pont) 274. a., b, c (3 pont) 275. a., c (2 pont) 276. oldalbeállítás: c., e bekezdésformázás: a., b, d (5 pont) 277. nem (1 pont) 278. e., a, d, b, c (5 pont) 279. igaz. (1 pont) 280. igaz. (1 pont) 281. (5 pont) a: fejléc; b: kéthasábos szakasz; c: oldalszámozás; d: oldaltükrözés, álló oldal 282. b., d (2 pont) 283. egy szakasztörés, egy hasábtörés. (2 pont) 284. c. (1 pont) 285. nem (1 pont) 286. 1 pont < 1 mm (1 pont) 287. I, I, H, H (4 pont) 288. a: B b: bitmap-betűtípus 289. Kiskapitális, áthúzott, félkövér, aláhúzott, dőlt 290. félkövér, duplán aláhúzott, kapitális, dőlt 291. dőlt betű, másik betűtípus alkalmazása (2 pont) (5 pont) (4 pont) (2 pont) 292. félkövér, aláhúzott, félkövér-dőlt, dőlt 293. Kiskapitális, félkövér, áthúzott, aláhúzott, dőlt 294. Karakter méret növelés, félkövér, aláhúzott, dőlt

295. c. (4 pont) (5 pont) (4 pont) (1 pont) 296. (2 pont) nem, mert ha hosszabb a szöveg, mint 6 cm, akkor a szövegszerkesztő nem veszi figyelembe a tabulátor-poziciót. 297. balról induló, jobbról induló, középre igazított, decimális (tizedespont) 298. tabulátorokkal, táblázattal 299. decimális (tizedes pontos) tabulátort, mindegyik, ugyanazon (4 pont) (2 pont) (3 pont) 300. I, N, I, I (4 pont) 301. nem, nem (2 pont) 302. tabulátor pozició; TAB (tabulátor) (2 pont) 303. tabulátorok (1 pont) 304. I, H, H (3 pont) 305. szélessége; magassága; magassági (3 pont) 306. igen (1 pont) 307. jobbra igazított; középre igazított; balra igazított; decimális (tizedesponthoz igazított) 308. TAB 309. a. tabulálás b. jobbra igazított, balra igazított és decimális tabulátor (4 pont) (1 pont) (4 pont) 310. a. tabulálás b. jobbra igazított, középre igazított, balra igazított tabulátor (4 pont) 311. (5 pont) a. tabulálás b. jobbra

igazított, balra igazított, középre igazított, és decimális tabulátor 312. a.: jobbra, b: decimálisan, c: balra, d: középre igazító tabulátorral. (4 pont) 313. tabulátorral (1 pont) 314. decimális tabulátor (1 pont) 315. H, H, I, I (4 pont) 316. I, H, H, I (4 pont) 317. I, H, H, I (4 pont) 318. H, I, H, I (4 pont) 319. I, I, H, H (4 pont) 320. I, H, H, I (4 pont) 321. H, H, I, H (4 pont) 322. I, H, H, I (4 pont) 323. H, H, I, I (4 pont) 324. I, H, I, H (4 pont) 325. H, I, H, I (4 pont) 326. H, I, H, I (4 pont) 327. (1 pont) Mert a szöveg fele hosszabb, mint a tabulátorpozíció távolsága a margótól. 328. A begépelt szöveg hosszabb, mint a tabulátorpozíció távolsága. (1 pont) 329. tabulátorral 330. 1 db jobbra rendező, 2 db középre rendező 331. egy normál balra rendező a pontozás sorában, egy pont-bevezetéses balra rendező szintén a pontozás sorában egy középre rendező az aláírás és titulus sorában 4

db TAB-ot gépeltünk. 332. középre rendező tabulátort 333. decimális (számjegy) rendező tabulátor 334. jobbra rendező tabulátor, balra rendező tabulátor, TAB karaktert (1 pont) (2 pont) (4 pont) (1 pont) (1 pont) (3 pont) 335. (3 pont) decimálisan rendező tabulátor, balra rendező tabulátor, TAB karakter 336. 1 db jobbra rendező 1 db balra rendező 1 db balra rendező pont-bevezetővel (3 pont) 337. táblázatban, táblázat celláiban (2 pont) 338. I, H, H, H (4 pont) 339. I, I, H, I (4 pont) 340. c. (1 pont) 341. nem lehetnek, lehetnek, lehetnek (3 pont) 342. táblázattal. (1 pont) 343. a. cellák egyesítése révén b. két egymás alatti cella között nincs szegély (2 pont) 344. nem (bekezdésekkel és tabulátorral is megoldható.) (1 pont) 345. nem (1 pont) 346. H, I, H, H (4 pont) 347. I, I, I, I, H (5 pont) 348. I, H, I, I (4 pont) 349. I, H, I, H (4 pont) 350. H, I, H, H (4 pont) 351. H, H, H, I (4 pont) 352. c. (1

pont) 353. c. (1 pont) 354. c. (1 pont) 355. I, I, I, I (4 pont) 356. I, I, H, H (4 pont) 357. sorok közti szegély törlésével (1 pont) 358. H, H, H, I (4 pont) 359. H, I, I, I (4 pont) 360. (3 pont) a: túnyúlhat, b: több, c: egyetlen cellává alakítja a két szomszédos cellát. 361. H, I, I, H (4 pont) 362. H, I, H, I (4 pont) 363. I, H, H, I (4 pont) 364. a., b, c (3 pont) 365. a., b (2 pont) 366. táblázattal, tabulátorral (1 pont) 367. keretbe (frame) kell helyezni (1 pont) 368. igaz (1 pont) 369. objektum beszúrás, importálás, beillesztés (1 pont) 370. b. (1 pont) 371. karakter (1 pont) 372. igen (1 pont) 373. méretét; pozicióját (2 pont) 374. karakterként; karakterrel (2 pont) 375. igaz (1 pont) 376. A. igen, B igen (2 pont) 377. (3 pont) kép, rajz, számolótábla munkalap, egyéb grafikai objektum, látványos diagramok, un. clipart-ok, szöveg állomány, más szövegszerkesztőben elkészített

dokumentum, táblázat, stb. 378. a. (1 pont) 379. a. (1 pont) 380. A. igen, B nem (1 pont) 381. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. (1 pont) 382. nem. (1 pont) 383. a képet keretbe (frame) kell helyezni. (1 pont) 384. H, H, I, H (4 pont) 385. b. (1 pont) 386. c. (1 pont) 387. d. (1 pont) 388. a., b, c, d (4 pont) 389. a: (1 pont) 390. nem (1 pont) 391. e. (1 pont) 392. továbbra is formázható. (1 pont) 393. nem (1 pont) 394. nem (1 pont) 395. I, H, I (3 pont) 396. a. fejlécbe, vagy láblécbe b. csatolással kell beilleszteni (2 pont) 397. táblázattal (1 pont) 398. a., b, c (3 pont) 399. c., d, e (3 pont) 400. b., c (2 pont) 401. a. keretben b. csatolva (2 pont) 402. igen (1 pont) 403. I, N, I (3 pont) 404. d., h, e, b, f, c, a, g, i (9 pont) 405. d., b, a, c, b, f, e, h, g, i 406. szekciótörést; számát (10 pont) (2 pont) 407. helyesírási hibákat; elütéseket (2 pont) 408. körlevél (1

pont) 409. törzsdokumentum; adatforrás (2 pont) 410. nyomtatáskor; képernyőn 411. stílusokat; stílusdefiníciókat 412. d., A mezők formázása a törzsdokumentumban történik 413. makrórögzítő; makrók; dokumentummal (2 pont) (2 pont) (2 pont) (3 pont) 414. a.; b (2 pont) 415. e. (1 pont) 416. nyomtatott forma, 100% (2 pont) 417. körlevél (1 pont) 418. igen (1 pont) 419. I, N, N (3 pont) 420. c., d (2 pont) 421. elgépeli; magyar heleysírás (2 pont) 422. A. igen, B igen (2 pont) 423. Törzsdokumentum készítés; Adatforrás készítés; Egyesítés (3 pont) 424. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 425. Értelemszerűen az adott programnak megfelelően. 426. c. (3 pont) (3 pont) (1 pont) 427. a: bekezdésformázási; b: többféle (2 pont) 428. igen (1 pont) 429. I, H, H (3 pont) 430. I, H, I (3 pont) 431. H, I, I (3 pont) 432. feltételes elválasztójel (1 pont) 433. nem (1 pont) 434. sorkizárt,

elválasztást (2 pont) 435. 1. balra zárt bekezdésformázás 2. elválasztás (2 pont) 436. c. (1 pont) 437. körlevélkészítés, egyesített dokumentum (körlevél) (2 pont) 438. a: adatállomány, b: törzsdokumentum, c: körlevél (3 pont) 439. körlevélkészítés, adatállomány, egyesített dokumentum (körlevél) (3 pont) 440. a. (1 pont) 441. a. (1 pont) 442. c. (1 pont) 443. b. (1 pont) 444. b. (1 pont) 445. a., b (2 pont) 446. nem (1 pont) 447. a. (1 pont) 448. c. (1 pont) 449. I, I, H (3 pont) 450. az adatforrás mezőnevei azonosak 451. H, H, I 452. mezők beszúrása (1 pont) (3 pont) (1 pont) 453. a. (1 pont) 454. Törzsdokumentum létrehozása. (1 pont) 455. Adatforrás létrehozása. (1 pont) Elérhető maximális pontszám: 1153 pont