Nyelvtanulás | Magyar » Anyanyelv központi írásbeli felvételi feladatsor megoldással, 2009

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 16 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:48

Feltöltve:2011. február 03.

Méret:87 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

2009. január 24 MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. január 24 10:00 óra NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. A megoldásra összesen 45 perced van. Az utolsó (10.) feladatra legalább 10–15 percet szánj! Jó munkát kívánunk! 8. évfolyam AMNy1 feladatlap / 3 1. a b c Alkoss két-két értelmes szót a magánhangzók pótlásával! a) t r l t r l b) k ny r k ny r c) Írj az üres téglalapba egy olyan hárombetűs szót, amely a megadott szótagokkal összeolvasva új értelmes szavakat alkot! fél – tü – . ö – 2. a b c d e Az alábbi meghatározások mellé írd le a beszél ige megfelelő igekötős alakjait! Például: önkívületi állapotban mond valamit: félrebeszél a) felesel: . b) eredeti szándékától eltérít: . c) valakivel elhitet valamit: . d) valamilyen cselekvésre

rávesz, rábír: . e) másról beszél, szándékosan kerüli a témát: . 3. Egészítsd ki a párbeszédet a megadott szituációnak megfelelően! Válaszd ki, hogy mely szavak illenek az egyes szituációkhoz! A felsorolt szavakat, szóelemeket csak egyszer írhatod le, és szabadon toldalékolhatod őket. Minden szót használj fel! volt, a, hurrá, meg, ünnepel, ő, ügyes, leg a) Érzelemmentes tájékoztatás: – Tibor nyerte meg a versenyt. – . b) Érzelem kifejezése: – Tibor nyerte meg a versenyt. – . c) Felhívás, befolyásolás: – Tibor nyerte meg a versenyt. – . 2009. január 24 a b c 8. évfolyam AMNy1 feladatlap / 4 4. Keresd meg a párját az a)-tól e)-ig megadott szavaknak! A megoldáshoz csak a szavak felépítésére, szerkezetére, szóelemeire figyelj! számoz gyönggyel névtelenül bútorasztalos házasok a b c d e felad Pl.: könyv/ek/ből – gyerek/ek/nek 5. a) virágárus – b) székkel – c) megmér – d)

helyiek – e) rajzol – A főnévi igenév többféle mondatrész szerepét is betöltheti. Lehet a mondatban: alany, jövő idejű állítmány a fog segédigével, tárgy, célhatározó. Írd a mondatok mellé, hogy a főnévi igenév milyen mondatrész szerepét tölti be az adott mondatban! 6. a) Tavasszal a Bükkbe fogunk kirándulni. . b) Kórusban énekelni jó. c) Zenetanárhoz gyakorolni járok. . d) A testvérem szeret festeni. . a b a) Összekeveredtek egy versszak sorai. Számozással rakd őket helyes sorrendbe! . . . . a b c d nem látjuk már napok óta, a kék eget bevakolta. Sem a napot, sem a holdat habarcsával a szürkeség b) Nevezd meg, milyen költői kép található a sorok helyes rendje szerint végigolvasott versszakban! . 2009. január 24 8. évfolyam AMNy1 feladatlap / 5 7. Olvasd el az elbeszélő szövegrészletet, majd válaszolj a kérdésekre! Harmadikos volt talán, akkor kezdte hozni a gyengébb bizonyítványokat.

Anya elképedve forgatta a kiskönyvet, majdnem sírt, ő meg kisomfordált a szobából szégyenében Mikor este lefeküdt, anya bejött hozzá, s faggatni kezdte, mi az oka ennek a siralmas bizonyítványnak. Nem tudott válaszolni, mert az egészet annyira egyszerűnek és természetesnek érezte, hogy nem is szorult magyarázatra A világ olyan érdekes volt, olyan napról napra táguló, hogy nem is jutott hely benne az iskolának. Nem volt mindig ilyen érdekes. Eleinte, még kisebb korában az osztály, a gyerekek meg az otthoni dolgok teljesen betöltötték a napjait. De ahogy az évek teltek, mindig egyre inkább részleteire bomlott, s a részletek izgalmasak voltak, nyugtalanítóak, alaposan meg kellett nézni mindent, hogy az ember tudja, mi micsoda. A tanító néni azt mondta anyának, hogy ő sose figyel az órán, ha hirtelen felszólítja, nem tudja, miről van szó, s ha az olvasást gyakorolják, nem tudja ott folytatni, ahol az előtte olvasó abbahagyta. Ilyenkor

az ember csak hallgat, a felnőttek úgysem értenék, amit mondani akarna, mert hiszen ő azért nem figyel, mert annyira elfoglalja a figyelés. (Szabó Magda nyomán) a) Válaszd ki és karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyikről az első bekezdésben van szó! A) Az anyai faggatózásra sírás a válasz. B) Az érdekes, táguló világban nem jut hely az iskolának. C) A kislányt nem érdekelte semmi. b) Írj egy-egy tulajdonságot, amely kifejezi, hogy milyennek tartja a kislányt az iskola, és miként vélekedik róla az elbeszélő! az iskola: az elbeszélő: Az alábbiakban a szövegben található néhány szó magyarázatát adjuk meg, keresd meg és írd őket a pontsorra! c) észrevétlenül eloldalgott: d) nagyon megütközve: . e) Írd le azt a szót, amelyikre a második bekezdés első mondata („Nem volt mindig ilyen érdekes.”) vonatkozik! . f-g) Fejtsd ki 2-3 mondatban az alábbi mondat jelentését! „ hiszen ő azért nem figyel, mert

annyira elfoglalja a figyelés.” 2009. január 24 a b c d e f g 8. évfolyam AMNy1 feladatlap / 6 8. a b c d e f g Az alábbi bölcsességek kiemelt szavait egészítsd ki a megfelelő betűkkel! a) S ma modor és h zelgő szó ritkán az erkölcs jele. b) Testedet tar tisztán, de el ne kénye tesd! c) A mé ben van az igazság elre tve. d) Sok embert fenyeget az, aki e et bántalmaz. e) Átkozott legyen, aki kitalálta a hábor t. f)-g) Karikázd be az alábbi mondatpárokban annak a mondatnak a betűjelét, amelyikben nincs hiba! A) Az ünnepélyen elhangzott a Nemzeti dal megzenésített változata. B) Az ünnepélyen elhangzott a Nemzeti Dal megzenésített változata. A) Béla 5 cm-el magasabb Katinál. B) Béla 5 cm-rel magasabb Katinál. 9. Az alábbi telefonbeszélgetésben három nyelvhelyességi hiba rejlik. Húzd alá a hibákat, és írd le a helyes formát a megadott pontsorra! – Tessék! Titkárság! Kovács Éva vagyok. –

Jó napot kívánok! Itt Tóth Jenő beszélek. – Üdvözlöm. Miben segíthetek? – Érdeklődöm, bent-e van ma az igazgató úr. – Sajnos, nincs, vidékre utazott. – Mondja meg neki, légy szíves, hogy hétfőn csak 10 órára érek oda a tárgyalásra! – Rendben, átadom az üzenetet. – Köszönöm. Viszonthallásra! – Viszonthallásra! 2009. január 24 a b c 8. évfolyam AMNy1 feladatlap / 7 10. A közmondások mindig általános élethelyzetet, életbölcsességet fejeznek ki. Írj 10-12 mondatos történetet, melynek csattanója az alábbi közmondás! Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. január 24 a b c d e 2009. január 24 8. évfolyam – AMNy1 feladatlap – Javítókulcs / 1 Javítókulcs MAGYAR NYELVI FELADATOK 8. évfolyamosok számára AMNy1 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre

külön utalás van. 1. a) terel, tarol, töröl, törül, térül, turul, tárol, tárul b) kenyér, kanyar, kinyír, kényúr c) kör Más helyes megoldás is elfogadható. Csak a hibátlanul írt szavakért jár a pont 1 pont 1 pont 1 pont 2. a) visszabeszél b) lebeszél c) bebeszél d) rábeszél e) mellébeszél A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3. a) Ő volt a legügyesebb. b) Hurrá! c) Ünnepeljük meg! A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1 pont 4. a) bútorasztalos b) gyönggyel c) felad d) házasok e) számoz A másolásban elkövetett hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5. a) állítmány b) alany c) célhatározó d) tárgy A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. a) A

sorrend: 2. nem látjuk már napok óta, 4. a kék eget bevakolta 1. Sem a napot, sem a holdat 3. habarcsával a szürkeség Csak a hibátlan sorrendért adható meg a pont. b) megszemélyesítés 1 pont a) Bekarikázandó: (B) b) Az iskola: figyelmetlen vagy elkalandozó vagy érdektelen vagy közömbös vagy passzív vagy közönyös. 1 pont Az elbeszélő: érdeklődő vagy elgondolkodó vagy elmélyülő vagy kíváncsi vagy szemlélődő vagy vizsgálódó. 1 pont Más rokon értelmű szó vagy helyes körülírás is elfogadható. c) kisomfordált 1 pont 2 pont 7. 1 pont 1 pont 2009. január 24 8. évfolyam – AMNy1 feladatlap – Javítókulcs / 2 d) elképedve e) világ vagy a világ szóra b)-e) A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. f) A tartalmi kifejtésért jár egy pont, ha az kifejezi a két tagmondat közötti ellentétet. Pl.: Nem figyel az iskolában, mert ott számára érdektelen dolgokról hall, a

körülötte lévő világ dolgaira figyel, azok érdekesek számára. g) A nyelvi megformálásért: legalább két összefüggő, grammatikailag, stilisztikailag helyes mondatért jár a pont. Egy-egy ékezet vagy központozási hiba esetén még megadható a pont. 1 pont 1 pont 8. a) b) c) d) e) f) g) 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 9. a) 10. sima, hízelgő tartsd/ tartsad és kényeztesd mélyben és elrejtve egyet háborút Bekarikázva: A (Nemzeti dal) Bekarikázva: B (cm-rel) Az a,b,c item esetén csak akkor adható meg a pont, ha mindkét válaszelem jó. 1 pont 1 pont Aláhúzva: Itt Tóth Jenő beszélek. Javítás: Tóth Jenő vagyok vagy Tóth Jenőnek hívnak vagy Itt Tóth Jenő beszél. b) Aláhúzva: bent-e van. Javítás: Bent van-e vagy Bent van (ma az igazgató úr?) c) Aláhúzva. légy szíves Javítás: kérem vagy .legyen szíves Más helyes megoldás is elfogadható. A javítás a fontosabb, ha az aláhúzás elmarad, de a javítás

helyes, akkor megadható a pont. Fordítva nem 1 pont a) 3 pont Tartalom 3 pont, ha a szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott közmondás szervesen épül bele a szövegbe. 2 pont, ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó megállapításai is vannak, az adott közmondás szervesen illeszkedik a gondolatsorhoz. 1 pont, ha szegényes, szokványos, közhelyes a gondolatsor, vagy az adott közmondás alig illeszkedik hozzá, de tartalma a témáról szól. 0 pont, ha a közmondáshoz egyáltalán nem kapcsolódó a gondolatsor, semmitmondó, tartalmatlan megállapításokat tartalmaz. b) A szöveg szerkezete 3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt, formailag is tagolt, logikusan szerkesztett (koherens mondatok, a gondolat egy meghatározott irányba tart). A szöveg eléri a megadott terjedelmet. 2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik szempont nem érvényesül, pl. hiányzik a befejezés, vagy nem az adott gondolatsort összegzi, de a terjedelmi

előírásnak megfelel. 1 pont, ha az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül. 0 pont, ha szövegnek nem minősíthető, összefüggéstelen mondathalmaz. c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának. d) Hibátlan helyesírás, legfeljebb két központozási hiba: 2 pont Egy-két ékezet hiánya és legfeljebb 3–5 központozási hiba: 1 pont A felsoroltaknál több és súlyosabb hiba esetén: 0 pont e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan. c)-e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra nem jár pont. 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 2 pont 1 pont 2009. január 29 MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. január 29 14:00 óra NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. A megoldásra összesen 45 perced van. Az utolsó (10.)

feladatra legalább 10–15 percet szánj! Jó munkát kívánunk! 8. évfolyam AMNy2 feladatlap / 3 1. a b c Alkoss értelmes szót a hiányzó betűk pótlásával! Pl.: arkaarka tarkabarka a) epeupa b) hrchrc . c) Írj az üres téglalapba egy olyan hárombetűs szót, amely a megadott szótagokkal összeolvasva új értelmes szavakat alkot! vár – ko – . ost – 2. Írd le egy szóval vagy szókapcsolattal, mit jelentenek az alábbi kifejezések, szókapcsolatok! Pl.: Jól megy neki – sikeres 3. a) Nem megy a fejébe. . b) Úgy megy, mint a karikacsapás. . c) A maga feje után megy. . d) Egyre megy. . e) Ölre megy valakivel. . a b c Írd a táblázat megfelelő részébe az oda tartozó szavak betűjelét, illetve számát! A beszédhelyzet szereplői: (A) hivatalnok – ügyfél (B) szakember – munkatárs (C) diák – igazgató (D) anya – gyermek A szereplők viszonya: (1) baráti, (2) ellenséges, (3) bizalmas, (4) hivatalos

Elhangzó mondatok a) – Kicsikém, hozd ide a könyvet! b) – Hölgyem! Kérem, foglaljon helyet! c) – Tibi, légy szíves, adj egy csavarkulcsot! Szereplők a b c d e Viszonyuk 2009. január 29 8. évfolyam AMNy2 feladatlap / 4 4. Keresd ki a szövegből azokat a szavakat, amelyek szerkezetük, felépítésük szerint párba állíthatók a megadott szavakkal! A madarak télen sokat szenvednek az éhségtől. Ha szereted a nálunk telelő madarakat, a b c d e és szívesen segítenél nekik átvészelni a telet, gondoskodj az élelmükről! Az etetőbe szórj kölest vagy tökmagot! Pl.: gond/os/an a) elkészülni – szív/es/en . b) kenyérhéjat . 5. c) barátságtól . d) padokat . e) síelő . Írd a mondatok mellé, hogy milyen mondatrész szerepét tölti be a tilos szó az alábbi mondatokban! 6. a) Az autóvezető nem vette észre a tilos jelzést. b) Tilosban parkoltam. c) A fűre lépni tilos! d) A tilos színe a közlekedésben a

piros. a b a) Összekeveredtek egy versszak sorai. Számozással rakd őket helyes sorrendbe! . . . . a b c d s elejtjük ezt a drága percet is, Az őszi napnak édes aranya mint ág a levelet. elsápad a hideg hegyek felett, b) Írd ki azt a két sort, amelyben hasonlat található! 2009. január 29 8. évfolyam AMNy2 feladatlap / 5 7. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, majd válaszolj a kérdésekre! Gregorics ilyenkor csak a fiúnak élt. Az utolsó leckeóra után ott várta az iskola kapujában, s a fiú szeretettel futott feléje – pedig a gonosz nebulók eleget csúfolódtak vele a vörös emberke miatt. Azt beszélték, hogy az maga a pokolbeli sátán, ő önti Wibra Gyuri fejébe egy varázsmondattal a feladott leckét, könnyű így első eminensnek lenni. Volt olyan gézengúz is, aki égre-földre esküdözött, hogy a rejtélyes öregnek lólába van, ha a csizmáját leveti. A rongyos vörös esernyőnek is, melyet mindig magával

hordott, valami varázslatos tulajdonságot képzeltek, olyanformát, mint az Aladin lámpájáé lehetett. Parocsányi Pista, aki a legjobb verselő volt, egy disztichont is írt a vörös esernyőre. De meg is kapta érte a honoráriumot Wibra Gyuritól, olyan nyaklevest, hogy orrán, száján buggyant a vér. A Gyuri fiút ezentúl bosszantani kezdte a rongyos vörös esernyő, mely nevetségessé tette osztálytársai előtt az „apabácsit”, s egy nap maga is előhozakodott Gregoricsnak: – Bizony vehetne már, apabácsika, egy új esernyőt. Az öregúr furfangosan mosolygott: – Micsoda? Talán nem tetszik neked az esernyőm, te mizimázi? – Kinevetik érte a diákok apabácsikát, higgye meg. – Mondd meg a diákoknak, hogy nem mind arany, ami fénylik, ezt ők még nem tudják, de tedd még hozzá, hogy némelykor arany lehet az is, ami nem fénylik. Majd egyszer megérted te ezt. Majd, ha nagy leszesz (Mikszáth Kálmán nyomán) a) Karikázd be annak a mondatnak a

betűjelét, amelyik legjobban összefoglalja az első bekezdés tartalmát! A) Nem mind arany, ami fénylik. B) Gyuri rá akarja venni Gregoricsot az ernyő cseréjére. C) Csodás feltételezések az öreg kilétéről. b) Írd le, milyen jelek alapján mondták Gregoricsra a fiúk, hogy „maga a pokolbeli sátán”! Nevezz meg két elemet! Magyarázd meg egy szóval vagy körülírással, mit jelentenek a szöveg alábbi szavai! c) nebuló: . d) gézengúz: . e) Írd le, miről (azaz „mire”) írtak verset a diákok! f)-g) Fejtsd ki 2-3 mondatban, milyen kapcsolatot fejez ki az „apabácsika” megszólítás Gregorics és Wibra Gyuri között! 2009. január 29 a b c d e f g 8. évfolyam AMNy2 feladatlap / 6 8. Az alábbi bölcsességek kiemelt szavait egészítsd ki a megfelelő betűkkel! a) A kivételes szerencse hű k sérője az ir gység. b) A tett előtt mérlegelj, hogy a meggondolatlanság vá a ne érjen, ne ke en meggondolatlan tetteidért

vezekelned! a b c d e f g c) Az öregség koroná a a tekinté . d) Az idő változik, s vele e ütt mi is. e) Barátaink ítéletét is gyan val kell fogadnunk, ha kedvezők ránk nézve. f)-g) Karikázd be az alábbi mondatpárokban annak a mondatnak a betűjelét, amelyikben nincs hiba! A) Széchenyi sokat vitázott Kossuth-tal. B) Széchenyi sokat vitázott Kossuthtal. A) A csapat a döntő mérkőzést 2009 tavaszán játssza. B) A csapat a döntő mérkőzést 2009. tavaszán játssza 9. a b c Az alábbi utcai beszélgetésben három nyelvhelyességi vagy stílusbeli hiba rejlik. Húzd alá a hibákat, és írd le a helyes formát a megadott pontsorra! – Hé! Nem tudja véletlenül, merre van a Kossuth utca? – Itt, az öt kerületben. – Hogy jutnák oda a leghamarabb? – Szálljon fel a hetes buszra, és menjen vele két megállót! – Köszönöm! 2009. január 29 8. évfolyam AMNy2 feladatlap / 7 10. a b c d e Írj 10-12 mondatos történetet,

melynek tanulsága az alábbi közmondás! Kétszer ad, aki gyorsan ad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009. január 29 2009. január 29 8. évfolyam – AMNy2 feladatlap – Javítókulcs / 1 Javítókulcs MAGYAR NYELVI FELADATOK 8. évfolyamosok számára AMNy2 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 1. a) hepehupa b) hercehurca c) rom Csak a hibátlanul írt szavakért jár a pont. 1 pont 1 pont 1 pont 2. a) nehézfejű vagy buta vagy nem érti vagy nem fogja fel vagy nehéz a felfogása stb. b) könnyen vagy sikeresen csinál valamit vagy könnyedén végzi a feladatát, munkáját stb. c) makacs vagy önfejű vagy nem lehet meggyőzni stb. d) mindegy vagy ugyanaz az eredmény stb. e) verekszik vagy ütik egymást vagy verik egymást stb. A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1

pont 1 pont 1 pont 3. a) D b) A c) B 1 pont 1 pont 1 pont 4. a) átvészelni b) tökmagot c) éhségtől d) madarakat e) telelő A másolásban elkövetett helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5. a) b) c) d) (minőség)jelző (hely)határozó állítmány (birtokos)jelző Ha a jelző és a határozó fajtáját nem jelölte meg pontosan, attól még megadható a pont. A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6. a) A sorrend: 3. s elejtjük ezt a drága percet is, 1. Az őszi napnak édes aranya 4. mint ág a levelet 2. elsápad a hideg hegyek felett, Csak hibátlan sorrendért adható meg a pont. b) A kimásolandó hasonlat: s elejtjük ezt a drága percet is, mint ág a levelet. A másolásban elkövetett hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. 1 pont 7. 3 4 1 a) Bekarikázva: C b) vörös

volt vagy ő önti Gyuri fejébe a leckét vagy varázsmondatokat mond vagy rejtélyes lólába van vagy vörös esernyője van Egy elemért egy pontot adunk, de maximum 2 pont adható. 1 pont 1 pont 2 pont 2009. január 29 8. évfolyam – AMNy2 feladatlap – Javítókulcs / 2 c) nebuló: tanuló vagy diák vagy iskolás vagy kisfiú stb. hasonló szinonima d) gézengúz: semmirekellő vagy csibész vagy gazfickó stb. hasonló szinonima e) a (vörös) ernyőről vagy a vörös esernyőre b)-e) A helyesírási hibákat a feladatlapon javítjuk, de pontot nem vonunk le értük. f) A tartalmi kifejtésért jár egy pont, ha az utal az összetétel két tagjának különböző jelentésére, pl. az apa szó- a fiú apjaként tiszteli vagy apjának tekinti vagy valószínűleg a fiú felnevelője. A bácsika szó – idősebb férfit jelent, a kicsinyítő képző kedvességet, szeretetet fejez ki. g) A nyelvi megformálásért: legalább két összefüggő, grammatikailag,

stilisztikailag helyes mondatért jár a pont. Egy-egy ékezet vagy központozási hiba esetén még megadható a pont. 1 pont 1 pont 1 pont 8. a) b) c) d) e) f) g) kísérője és irigység vádja és kelljen koronája és tekintély együtt gyanúval Bekarikázva: B Bekarikázva: A Az a,b,c item esetén csak akkor adható meg a pont, ha mindkét válaszelem jó. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 9. a) Aláhúzva: Hé! 1 pont 10. Javítás: Kérem, Uram! vagy Kérem szépen, segítsen nekem! vagy Legyen szíves, segítsen nekem! vagy Elnézést Más, tartalmilag helyes megoldás is elfogadható. b) Aláhúzva: öt kerületben Javítás: ötödik ( 5.) kerületben c) Aláhúzva: jutnák Javítás: jutnék Más helyes megoldás is elfogadható. A javítás a fontosabb, ha az aláhúzás elmarad, de a javítás helyes, akkor megadható a pont, de fordítva nem. a) Tartalom 3 pont, ha a szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag, a megadott közmondás szervesen

épül bele a szövegbe. 2 pont, ha a szöveg ötletes, de közhelyes, semmitmondó megállapításai is vannak, az adott közmondás szervesen illeszkedik a gondolatsorhoz. 1 pont, ha szegényes, szokványos, közhelyes a gondolatsor, vagy az adott közmondás alig illeszkedik hozzá, de tartalma a témáról szól. 0 pont, ha a közmondáshoz egyáltalán nem kapcsolódó a gondolatsor, semmitmondó, tartalmatlan megállapításokat tartalmaz. b) A szöveg szerkezete 3 pont, ha a szöveg kerek, egész, lezárt, formailag is tagolt, logikusan szerkesztett (koherens mondatok, a gondolat egy meghatározott irányba tart). A szöveg eléri a megadott terjedelmet. 2 pont, ha a fenti szempontok közül valamelyik szempont nem érvényesül, pl. hiányzik a befejezés, vagy nem az adott gondolatsort összegzi, de a terjedelmi előírásnak megfelel. 1 pont, ha az első pontban meghatározott szempontok közül kettő nem teljesül. 0 pont, ha szövegnek nem minősíthető,

összefüggéstelen mondathalmaz. c) Stílusa, szóhasználata megfelel a témának, a köznyelvi normának. d) Hibátlan helyesírás, legfeljebb két központozási hiba: 2 pont Egy-két ékezet hiánya és legfeljebb 3–5 központozási hiba: 1 pont A felsoroltaknál több és súlyosabb hiba esetén: 0 pont e) Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan. c)-e) Ha a terjedelem rövidsége miatt egyes szempontok nem ítélhetők meg, akkor azokra nem jár pont. 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 3 pont 1 pont 2 pont 1 pont