Zene | Középiskola » Zeneirodalom vizsgakérdések és válaszok

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:91

Feltöltve:2012. március 25.

Méret:98 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Középkor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Mit neveztek el I. Gregorius pápáról? Gregorián ének Hogyan nevezzük a szövegek fölé írt (hangmagasság és ritmusjelölés nélkül) dallamirányt? Neuma írás. Kinek a nevéhez fűződik a 4 vonalas kottaírás? Guido d’Arezzo. Mikortól kezdték kottában jelezni a hangok értékeinek különbségét (ritmus)? 12-13.sz Gregorián ének jellemzői: Egyszólamú, latin nyelvű, vallásos szövegű és ahhoz alkalmazkodó, kötetlen ritmusú. Hogyan nevezzük a dallamot, ha a szöveg minden szótagjára külön hang esik? Szillabikus. Hogyan nevezzük a dallamot, ha egy szótagra több hang is kerül (hajlított)? Melizmatikus. Az alleluja dallamok szillabikusak vagy melizmatikusak? Melizmatikusak. A gregorián zene melyik két nagy részt foglalja magába? Zsolozsma és mise énekeit. Középkor új műfajai (színfoltjai)? Tropus,

seqentia. Dies irae és a Stabat Mater műfaja? Szequentia. Mit jelent a Cantus firmus? Szilárd ének. Mi jellemzi a gregorián alapdallamot? Cantus firmus, szilárd ének. A gregorián alapdallamot kísérő másik szólam? Organum. Miről kapta a nevét az organum? Az orgonaszerű, sőt orgonával kísért hangzásáról. Minek köszönhetően jelentek meg a sextek és tercek? A világi zenéből érkező fauxbourdonnak. Mi a neve annak a műfajnak? Alapdallama nem gregorián, hanem szerző által kitalált, szövege latin és vallásos, de nem tartozik a liturgiához? Conductus. Mikortól jelent meg a motetta? 13. sz Mikor élte igazi életét a motetta? Reneszánszban. Középkor legjelentősebb mesteri? Leoninus, Perotinus. Középkorból fennmaradó magyar emlékek? Codex Albensis, Pray-kódex, Missale Notatum. Miben található a Halotti beszéd és az Ómagyar-Máriasiralom? Pray-kódexben. Melyik az első vonalrendszerre írt hangjegyírásos zenei anyagunk?

Ómagyar-Máriasiralom. Világi zene kiindulópontja? Dél-Franciaország, Provence. A világi zene legfőbb képviselői? Jongleur-ök (zsonglőrök) Minek nevezzük, ha a szöveg és dalszerző, az előadó ua. a személy? Trubadúr Minek a megszületésével jelent meg a trubadúr? A lovagi költészet megszületésével Miről szól a trubadúr-énekek szövege? Kedvesről, szerelemről, lovagi életről. Hogy nevezték a trubadúrokat német területen? Minnesängernek, később Meistersingernek. Trubadúr képviselői? Tannhäuser, Hans, Sachs, Vogelweide, Reuenthal, Moniot d’Arras, Oroszlánszívű Richárd. Mi az angol ikerének neve? Gymel. Többszólamúság egyik legjellemzőbb műfaja? Kánon Mikor kezdi életét a kánon? Középkorban. Alapdallamot a jobb érvényesülésért legfelülre teszik, és sorozatos sextfordítások jönnek létre? Faux-bourdon. Ars nova, reneszánsz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Hányadik századra

tehető az ars nova? 14. sz Hol van a kiindulópontja az ars novának? Franiaország, Párizs. Tempus perfectum: tökéletes 3-as löktetés. Tempus imperfectum: tökéletlen mérték. Az ars nova képviselői: Machault, Landino, Dunstable, Dufay, Binchois, Ockeghem, Josquin des Pres, Obrecht. Kitől maradt fenn az első négyszólamú mise? Machault. Kitől maradt fenn az első requiem? Ockeghem. Mi a requiem? Gyászmise. Mise jellemzői: 4szólamú, latin nyelvű, szertartás rendjébe illeszkedik, állandó és változó részekből áll. Mise állandó részei: Credo, Kyrie, Sanctus, Agnus dei, Glória Motetta jellemzői: általában 4szólamú, latin nyelvű, szertartások rendjébe nem illeszkedő, vallásos szövegű (előfordult: anyanyelven szólalt meg, világi témában). Madrigál jellemzői: általában 4szólamú, költői szövegű, témája bánat, öröm, szerelem, ember. Reneszánsz kóruséneklés: a cappella. Utolsó korszak, amikor a zenélés a mindennapi

műveltséghez tartozott? Reneszánsz. Mikor nyílt meg az első hangjegynyomda? 1501. Reneszánsz időszaka: 1450-1600. Reneszánsz legjelentősebb zeneszerzői: Palestrina, Marenzio, Gesualdo, Monteverdi, Morley, Gibbsons, Byrd, Dowland, Jannequin, Victoria, Lassus. Ki az a zeneszerző, akit madrigáljai alapján reneszánsznak, operái révén barokknak vehetünk? Monteverdi. Reneszánsz magyar emlékei: Zsigmondkori-kori töredék, Kassai töredék, Mátyás-Graduále, Bakócz-Graduále, Brassói Graduále, Peer-kódex, Nádor-kódex. Reneszánsz magyar egyéniségei: Bakfark Bálint (lantművész), Tinódi Lantos Sebestyén (históriás ének). Barokk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Barokk korszaka mikorra tehető? 1600-1750. Barokk zene jellemzői: dúr, moll hangnemek, funkciós rend,

dosszináns feszültségek, basso continuo Mit jelent a basso continuo? Megszakítás nélküli, folytonos basszus. Mi a barokk zene keletkezésének legfőbb színtere? Itália Mely időszakban vált ketté a hallgatóság és előadó-művészet? Barokk Mi a monódia? Hangszerrel akkordokkal kísért szólóének. Barokkra jellemző műfaj? Recitativo, ária, opera. Hol volt az opera születési helye? Firenze. Mi az opera jelentése? Szent színjáték. Kik írták az első operákat? Monteverdi, Caccini, Peri. Opera állandósult szerepei? Udvarhölgy, dajka, szerelmi vallomás, álomlátás. Hol kezdődött szétválni a komoly (opera seria) és a vígopera (opera buffa)? Római operában. Ki volt a nápolyi opera nagy alakja? Alessandro Scarlatti. Kinek a nevéhez kötődik a sinfonia? Alessandro Scarlatti. Mi a sinfonia? Új típusú, gyors – lassú – gyors szakaszokból álló nyitány. Mi a da Capo? ABA típusú visszatéréses forma. Mit jelent a canto? Szép ének. Ki

tette általánossá? Alessandro Scarlatti. Francia opera legnagyobb mestere? Lully, itáliai származású. Mit teremtett meg Lully? Barokk nagyoperát. Kinek a nevéhez fűződik a trió? Lully. Mi az Ouverture? Lassú – gyors – lassú típusú operanyitány. Ki fejlesztette ki az Ouverture-t? Lully. Angol színpadi zene legnagyobb mestere? Purcell. Mi az oratórium? Többtételes, drámai-epikus kompozíció, történet az elbeszélő énekli, recitativo formájában. Mire utal az oratórium elnevezés? Római kolostor imatermére. Mi az oratórium tárgya? Vallásos. (kivétel: Haydn Északok című operájában, világi) Az oratórium első jeles mestere: Carissimi. Az oratórium betetőzője? Händel. Mi a passió témája? Jézus keresztre feszítése. Mi énekli az evangélistát a passióban? Tenor. Mi énekli a Jézust a passióban? Basszus. Ki írta az első passiót? Obrecht. Hány módon személyesítheti meg a népet a kórus? 2. Jézus-korabeli? Turba. Bach-korabeli?

Korál. Evangélikus német egyházi népének, szövege és dallama mindenki által ismert? Korál. Ki volt a korál-feldolgozások nagy mestere? Bach. Hosszabb terjedelmű, énekeseket és zenekart foglalkoztató, főként egyházi témájú műfaj? Kantáta. Ki volt a Kantáta betetézője? Bach. Mely a legtöbb zenei műfajt teremtő korszak? Barokk. Imitációs műfaj, leginkább 4szólamú, általában 1 témára épülő, végigvonul az egész művön? Fúga. A fúga betetőzője? Bach. Olaszul partitának nevezték? Variációs szvit. Mi a szvit 4 állandó tánctétele: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. Mi a menüett? Francia eredetű, 3/4 –es, mérsékelt tempójú tánc. Mi a Bourrée? Francia eredetű, 4/4-es gyors tempójú tánc. Mi a Gavotte? Francia eredetű 2/2-es felütéses, élénk tempójú tánc. Szonáta fajtái: templomi, kamara, szóló, trió. Hegedűszonáták első nagy mestere: Corelli. Cembaló szonáták legnagyobb mestere: Domenico Scarlatti. Mi a

Concerto: versenymű. Mi a concerto grosso? Vastagon szőtt koncert. Concerto grosso első jelentős képviselője? Corelli. Ki írta az első szóló versenyművet? Torelli. Versenymű műfaj kiemelkedő egyénisége? Vivaldi (450) Minek a felépítése az A B A C A? Barokk rondó. Magyar emlékek a barokkból? Vietórisz-kódex, Kájoni kódex, lőcsei virginálkönyv darabjai, kuruc költészet zenéje, Balassi Bálint, Eszterházy Pál. Rokokó és bécsi klasszicizmus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ki volt az opera buffa első legjelentősebb képviselője? Pergolesi. Mikor adták elő az opera buffát a kezdetekben? Opera seriák szünetében. Ki volt milánói vagy londoni Bach? Johann Christian Bach. Milyen stílust sajátított el és fejlesztett tovább J. C Bach? Rokokó Preromantikus irányzat: Strum and Drang (Vihar és vágya). Ki végezte el az opera seria megreformálását? Gluck. Ki állította

vissza az opera eredeti, ábrázoló, drámai jellegét? Gluck. Ki jelentette az opera történetének csúcsát? Mozart. Mi a műfaja Figaró házasságának? Vígopera. Ki hozta létre az opera semiseriát? Mozart (Don Giovanni). Mit egyesít magában az opera semiseria? Opera buffa, opera seria. Milyen opera Beethoven Fidelioja? Szabadító opera. Bécsi klasszicizmus zeneszerzői? Haydn (alakít), Mozart (betetéző), Beethoven (lebontó, romantika előkészítése). Hol szolgált 30 évig Haydn? Eszterházyaknál. Hol szolgált Haydn? Kismartonban és Eszterházán. Ki volt az első, aki szakított a feudális kötöttségekkel? Mozart. Ki nem szegődött senki szolgálatába? Beethoven. Mi a zenei kérdés - felelet? Periódus Milyen periódusok vannak? 4+4, 8+8 ütemű, aszimmetrikus. Szonátaforma? Expozíció, Kidolgozás, Repríz. Mi alakult ki a szonátával párhuzamosan? Szimfónia. Mi volt a szimfónia előzménye? Barokk sinfonia. Miből vált ki a szimfónia?

Operától (Sammartint). Ki volt a szimfónia első nagy mestere? Haydn. Mivé alakult a 4 előadóra írt triószonáta? Vonóstrió. Ki a vonósnégyes mestere? Haydn Mi a kis létszámú együttesre írt, szabadtéri előadásokra szánt, könnyed hangú, többtételes műfajok? Divertimento, szerenád. 28. Mi a melodárium? Közhasználatú, vegyes eredetű, műfajú és témájú dalok zenei gyűjteményei Romantika: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Mi a romantikus zene előzménye? Sturm und Drang (Vihar és vágya). Mikorra tehető a romantika? 19. század Ki az aki, dalaiban a múltba vagy a z idealizált jövőbe álmodja magát a zord jelen elől? Schubert. Ki a dal műfaj legnagyobb mestere? Schubert (600). Dalciklus? Több, összetartozó dalból álló műfaj. Kihez fűződik A szép molnárlány, Téli utazás dalciklus? Schubert. Ki írta Asszonyszerelem, asszonysors dalciklus? Schumann. Ki írta

Napvilág nélkül, Halál dalai és táncai, Gyermekszoba dalciklust? Muszorgszkij. Ki írta a Vándorlegénydalok, Gyermekgyász-dalok, Dala Földről? Mahler. Ki volt az ördög hegedűse? Paganini. Kik voltak a hangszeres virtuozitás legnagyobb alakjai? Paganini, Liszt. Ki mutatta be Bach, Máté passiót? Mendelssohn. Mely korban jelent meg a gyermek világa? Romantika. Kihez kapcsolódik Rómeó és Júlia nyitányfantázia? Csajkovszkij. Kihez kapcsolódik Trisztán és Izolda? Wagner. Kihez kapcsolódik Don Juan? Richard Strauss. Kihez kapcsolódik Vándorévek? Liszt. Mely korszakban jelent meg a negatív élmények, érzések ábrázolása? Romantika. Kinek a művei Éj a kopár hegyen, Egy kiállítás képei? Muszorgszkij. Marschner: A vámpír c. opera, Mendelssohn: Szentivánéji álom, Csajkovszkij: Diótörőmit jelez? Kísértetromantika. Ki volt a Zeneakadémia első elnöke? Liszt Ki volt a Zeneakadémia első igazgatója? Erkel. Mikor alakult ki a magyar nóta?

Reneszánsz. Hol jelentek meg a cseh táncok jellegzetességei? Smetana, Dvorák zenéjében. Hol jelentek meg az orosz táncok jellegzetességei? Glinkam Dargomüzsszkij. (orosz ötök) Korai romantikus? Schubert, Mendelssohn. Forradalmi romantikus? Chopin, Liszt. Későromantikus? Mahler, R. Strauss, Puccini 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Zenei élet fővárosa a romantikában? Párizs. Ki volt a zongora poétája? Chopin. Ki vitte el a zongora virtuozitását a legszélső határig? Liszt. Ki fedezte fel újra az ötfokúságot és modális hétfokúságot? Liszt. Kinek a művészetében jelenik meg a magyar skála, neomodalitás és az akusztikus sor? Liszt. Mi a romantika korszakának központi kérdése? Vezérmotívum. Ki szerezte a Spanyol capriccio, Seherezáde, Aranykakas műveket? Rimszkij Korszakov. Kinek a műve A bűvös vadász? Weber. Mi a Gesamtkunstwerk? Egyetenes összművészet. Mi a műfaja Auber: A

portici néma c operájának? Szabadság-opera. A francia nagyopera legnagyobb komponistája? Meyerbeer. Ki szerezte a Hugenották-at? Meyerbeer. Ki volt még a kor jelentős szerzője? Gounod, Offenbach, Bizet, Donizetti, Bellini. Ki volt a romantikus opera betetőzője? Giuseppe Verdi. Ki az olasz vígopera legnagyobb mestere? Rossini. Mi a műfaja Rossini: Tell Vilmos c. operájának? Szabadság opera Kinél figyelhető meg a szonáta formájának lazulása? Beethoven. Ki teremtette meg az operettet? Offenbach. Ki folytatta a szimfónia klasszikus hagyományait? Schubert, Brahmson, Bruckner. Mit jelent az idee fixe? Későbbi vezérmotívum. Ki hozta létre a szimfónikus költeményt? Liszt. A szimfónikus költemény későbbi nagy mesterei? Csajkovszkij, R. Strauss Mi jellemző a romantikus versenyműre? Szólóhangszer megnövekedett virtuozitása. XX. század: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32. 33. 34. Kinek a késői művészetét nem értették meg a közvetlen utódok? Liszt. Wagner zenéjéből kiindulva próbálták egyéni hangjukat kialakítani? Wagnerizmus. A wagnerizmus elleni vonal fő központja? Franciasrszág. Kinek a nevéhez kötődik a zenei impresszionizmus? Debussy. Ki volt a francia hatok legfőbb támogatója? Eric Satie. Minek a zenei megfelelői Bágyadt prelüdök, Hajnali alkony, Gymnopédiák? Dadaizmus. Minimalizmus? Ismétlődő stílus. Legjelentősebb francia hatok? Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Hornegger. Kinek a nevéhez fűződik a futurizmus? Marinetti. Milyen irányt képvisel a motorzúgás, körfűrész, gépkattogás, autóduda? Bruitizmus. Neofolklorista szerzők? Bartók, Sztravinszkij. Kinek a műve az Allergo Barbaro? Bartók. Carl Orff irányzata: neo-primitivizmus (pár egyszerű akkord használata). Kinek a műve a Carmina Burana és Catulli Carmina? Carl Orff. Az elfojtott indulatok és a tudatalatti felszínre

kerülésének egy módja? Expresszionizmus. Ki írta a Csodálatos mandarint és A kékszakállú herceg várát? Bartók Béla Mit jelent a Sprechengesang? Beszéd és ének határán mozgó előadásmód. Kinek a nevéhez kapcsolódik a dodekafónia? Schönberg. Mi a lényege a dodekafóniának? 12 fokúság, 12egyenrangú hangból egyik sem szerepelhet újra, míg a másik 11 el nem hangzott a szerző által meghatározott sorrendben. Berg, Schönberg és Webbern szellemi közösségét milyen névvel illeti a zenetörténet: Új Bécsi iskola. Totális szerializmus? Ritmusképletek, hangszínek, szünetek következetes, tervszerű használata. Totalis szerializmus képviselői: Messiaen, Boulez, Stockhausen, Nono. Kinek a nevéhez kapcsolódik a pointillizmus? Webern. egyik legjellegzetesebb neoklasszikus mű: Prokofjev: Klasszikus szimfónia. Mi a preparált zongora? Megváltoztatott zongorahangszín. Kinek a nevéhez fűződik a preparált zongora? John Cage. Az elektronikus

zene nevezetes zeneszerzői: Stockhausen, Nono, Xenakis. A kocka perdüléséhez hasonlító véletlen szerepe? Aleatórikus zene. Szedett-vetett opera szleng neve? Sandwichopera Pré kódex keletkezésének ideje? XII. sz második fele Dodekafónia? Schönberg, Haydn Dux-comes építkezési műfaj neve? Fúga A dodekafónia és a sprechgesang technikát használó első jelentős komponáló? Schönberg Opera szleng neve? sandwich opera 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Melyik nem jellemző Haydnra? Opera Melyik nem Liszt műve? Forradalmi etüd Kik nem tartoztak a XX. sz? orosz ötök A reneszánsz fő műfajai? Motetta, mise, madrigál, a cappella Judás Makkabeus, Xerxes, Rinaldó szerzője? Handel A mise állandó részei közül melyik hiányzik?- Credo, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, ami hiányzik: Glória Cantata Profana és A csodálatos mandarin szerzője? Bartók Melyik nem oratórium? – Persal Zenehallgatás: Bach: D-dúr szvit Bakfark Bálint: Lantfantáziák Bakfart

Bálint: I.fantázia B.Béla: Allegro barbaro Bach: h-moll szvit(!!!!!!!) Beethoven: IX. szimfónia d-moll Bartók: C-dúr rondó Bizet: Carmen Bartók: Paprikajancsi Bartók: Fából faragott királyfi Bartók: Román népi táncok!!!!!!! Bach: D-dúr szvit !!!! Bach: G-dúr szvit!!!! Mozart: Duók két kürtre Mozart: Esz-dúr kürtverseny(!!!!) Mozart: B-dúr fagottverseny Mozart Varázsfuvola. Mozart: Kis éji zene!!!!!! Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Magyar gregorián: Consolamini Handel: A messiás HWV Halleluja Haydn: D-dúr fuvolaverseny Handel: Vizizene!!! Hendel: Messiás -Halleluja kórus Smetana: Hazám - Moldva Saint-Sains: Az állatok farsangja Smetana: Hazám Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps Sztravinszkij: Tavaszi áldozat Szokolay: Hüvelyk Matyí Vivaldi: A négy évszak -Tél- szólókantáta Verdi: Aida Vivaldi: Az ősz Fátyoltánc Liszt: Les Preludes Péter és a farkas jelenetei Weiner Leo-Tamási Sándor feld.- Rókatánc(!!!) Jean Phillipe Rameau: A

madarak éneke Kodály: sonáta gordonkára és zongorára Kodály: Háry János.(Intermezzo, Napóleon bevonulása!!!!!, Gyászinduló!!!). Zempléni: Allegro ütőhangszerekre Ránli György: Pomádé király új ruhája!!!!!!!!!!!!! Dvorák: h-moll gordonkaverseny!!!!!!!!