Informatika | Középiskola » Informatika emelt szintű gyakorlati érettségi vizsga megoldással, 2011

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 36 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:120

Feltöltve:2012. április 28.

Méret:255 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 10 Azonosító jel: Informatika INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2011. május 10 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok neve NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM emelt szint gyakorlati vizsga 1021 Azonosító jel: Informatika emelt szint Fontos tudnivalók A gyakorlati feladatsor megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. A feladatokat tetszőleges sorrendben megoldhatja. Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. Vizsgadolgozatát a

feladatlapon található azonosítóval megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, hogy a feladatlapon található kóddal megegyező nevű könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges! A beadott program csak abban az esetben értékelhető, ha a vizsgázó létrehozta a választott programozási környezetnek megfelelő forrásállomány(oka)t a vizsgakönyvtárában, és az tartalmazza a részfeladatok megoldásához tartozó forráskódot. A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Azon programok esetén, melyek nem támogatják a cm-es méretmegadást, az 1 cm = 40 px átváltást használhatja. Javasoljuk, hogy

a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes részfeladatokat! Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a dolgozat elkészítésében.) A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és alkönyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem mutatta! Kérjük, jelölje be, hogy mely operációs rendszeren dolgozik, és melyik programozási környezetet használja! Operációs rendszer: { Windows {

{ Linux MacOS X Programozási környezet: { { FreePascal 2.24 JAVA SE { gyakorlati vizsga 1021 { { { { Turbo C++ Explorer 2006 Dev-C++ 5 Perl 5 Lazarus 0.9 2 / 16 { { { { Turbo Delphi Explorer 2006 Visual C# 2008 Express Visual Basic 2008 Express Visual Studio 2008 Professional 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: 1. Fertő tó A Fertő tó Magyarország harmadik legnagyobb tava. Készítsen weblapot, amelyben a tó történetét, településeit mutatja be! • Az elkészítendő három állomány neve index.html, tortenethtml, telepules.html legyen! • Az oldalakon elhelyezendő szövegeket az ISO 8859-2 kódolású fertoszoveg.txt tartalmazza. A beillesztendő kódot a kod.txt állomány tartalmazza • A feladat megoldásához szükséges képek: fertoregi.jpg, fertotojpg, golyatocs.jpg A képek és a hivatkozások csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el. 1. A fertoregijpg kép méretét csökkentse 25%-ra az arányok

megtartásával! Ezt mentse fertoregi01.jpg néven! 2. Az oldalakon a következő egységes színvilágot és felépítést alakítsa ki: a. A háttérszín legyen sötétbarna (#2C210F kódú szín), a szöveg színe szürke (#959087 kódú szín), és a linkek színe minden állapotban kék (#367E85 kódú szín)! b. A böngésző címsorában mindegyik oldalon „A Fertő tó” szöveg jelenjen meg! c. Az oldalak teljes tartalma egy táblázatban jelenjen meg! Ez a táblázat kétsoros és kétoszlopos, 800 képpont széles, középre igazított, a cellák távolsága 15 képpont, a cellamargó 5 képpont legyen! d. A táblázat legyen szegély nélküli, és ez a beállítás szerepeljen a HTML-kódban is! e. A táblázat első sora két összevont cellából álljon! f. Az első sor tartalmazza a golyatocsjpg képet, amelyre állítson be hivatkozást, ami az index.html oldalra mutat! A kép helyettesítő (alternatív) szövege „Gólyatöcs” legyen! g. A bal oldali cella

menüként szolgáljon, amely a „Története” és a „Települései” szavakat tartalmazza, és formázza félkövér stílussal! A cella tartalma legyen felülre igazítva! h. Az egyes szavak szolgáljanak hivatkozásként: a „Története” szó a tortenet.html oldalra, a „Települései” pedig a telepuleshtml oldalra! i. A tortenethtml és a telepuleshtml oldalon ne legyen önmagára mutató hivatkozás a menüben! j. Az oldalon lévő szövegeket talp nélküli betűtípussal jelenítse meg! Ehhez a <HEAD> részbe illessze be a kod.txt állományban található kódot! 3. Az indexhtml lapon a táblázat második sorának a jobb oldali cellájába illessze be és formázza a minta szerint a fertoszoveg.txt állományból a megfelelő szöveget! A „Fertő tó” címet egyes szintű címsor stílussal formázza és igazítsa középre! A feladat folytatása a következő oldalon található. gyakorlati vizsga 1021 3 / 16 2011. május 10 Informatika emelt

szint Azonosító jel: 4. A tortenethtml lapon a jobb oldali cellába illessze be és formázza a minta szerint a megfelelő szövegrészt! A „Történet” szót formázza egyes szintű címsor stílussal és igazítsa középre! 5. A beillesztett szövegbe a minta szerinti helyre illessze be a fertoregi01jpg állományt! A képhez állítsa be „A Fertő tó régen” helyettesítő szöveget! 6. A képre készítsen hivatkozást, mely egy új böngészőablakban a fertoregijpg képet jeleníti meg! 7. A telepuleshtml oldalon a táblázat második sorának jobb oldali cellájában illessze be, majd formázza egyes szintű címsor stílussal és igazítsa középre a „Települések” szót a forrásállományból! 8. A szó alá készítsen egy egysoros, kétoszlopos táblázatot, melynek háttere legyen a fertoto.jpg állomány! A táblázat legyen szegély nélküli, és ez a beállítás szerepeljen a HTML-kódban is! A bal oldali cella szélessége legyen 40%! 9. Az

elkészített táblázat bal oldali cellájába a magyarországi, a jobb oldali cellájába pedig az ausztriai települések neveit illessze be, és tagolja felsorolással a mintának megfelelően! A táblázatban lévő szöveg színét állítsa sötétbarnára (#2C210F kódú szín)! A táblázatban lévő szövegeket igazítsa függőlegesen felülre! A két ország neve legyen félkövér stílussal formázott! 30 pont Minta: A mintán az olvashatóság érdekében invertáltuk (megfordítottuk) a betű és háttérszíneket. index.html gyakorlati vizsga 1021 4 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: tortenet.html telepules.html gyakorlati vizsga 1021 5 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: 2. Rába Az Országos Vízjelző Szolgálat négy állomásáról 2009. június 18-tól 2010 június 17-ig adottak a Rába folyó napi vízmagasság értékei. Mérőállomásonként ismert, hogy milyen vízmagasságoknál

rendelhetik el a készültségi fokozat három szintjét. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása lesz a feladata. A megoldás során vegye figyelembe a következőket: • Segédszámításokat az adatokat tartalmazó utolsó oszloptól jobbra végezhet. • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! • Ha egy részfeladatban fel akarja használni egy korábbi részfeladat eredményét, de azt nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be valószínűnek tartott adatokat! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 1. Töltse be táblázatkezelő program segítségével a rabaforrastxt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású adatfájlt úgy, hogy az adatok elhelyezése az A oszlopban és az első sorban kezdődjön! Mentse a táblázatot vizallas néven a táblázatkezelő alapértelmezett

formátumában! 2. Az „Átlagos magasság” felirat melletti cellákban számítsa ki az éves átlagos vízmagasságot mérőállomásonként! A maximális vízmagasságokat és ezek időpontjait az alatta levő cellákban határozza meg! 3. Minden mérőállomás „vízszint” oszlopában a napi mért vízmagasságok vannak Ezek mellé a „fokozat” oszlopba minden napra határozza meg, hogy milyen árvízvédelmi készültségi fok volt érvényben! A K1:O4 tartományban mérőállomásonként azok a vízmagasság értékek szerepelnek, amelyektől a megadott készültségi fokozatokat el kell rendelni. Ha az I fokozatnál kisebb a vízmagasság, akkor a „Nincs” felirat jelenjen meg! 4. Állítsa be, hogy az B:O oszlopok vízmagassági adatokat tartalmazó celláiban a számok tizedesjegyek nélkül, „cm” mértékegységgel jelenjenek meg! 5. A mérési adatok feletti fejlécet az A:I oszlopban a minta szerint formázza! a. A településnevek 2–2 összevont

cellában és középre igazítva jelenjenek meg! b. Az első sorban a cella háttérszíne szürke és betűszíne fehér legyen! c. Az első két sorban félkövér betűstílust alkalmazzon! 6. Szegélyezze vékony vonallal az A:I oszlopokban található adatokat! A településneveket tartalmazó tartomány körül alkalmazzon vastag szegélyezést! A többi adatot ne keretezze be! 7. Ábrázolja vonaldiagramon a győri mérőállomáson mért vízmagassági adatokat! A diagram másik munkalapon vagy diagramlapon helyezkedjen el! A diagram címe legyen „A Rába vízállása Győrnél”! A vonaldiagramon ne legyen jelmagyarázat, és jelenítse meg az árvízvédelmi fokozatok értékét! Amennyiben az árvízvédelmi fokozatok elrendelésének vízmagasság értékeit megváltoztatják utólag, akkor ezt a diagram kövesse! Használhat segédcellákat is. 15 pont gyakorlati vizsga 1021 6 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: Minta a Rába

feladathoz: gyakorlati vizsga 1021 7 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: 3. Tánc A tánckedvelő statisztikusok 1999-ben alapították meg a Táncolj Te Is! klubot, ahol minden társastáncot kedvelőt szívesen látnak. A klubban mindig igen jó a hangulat, így aki bemegy, aznap biztosan táncol legalább egyszer. Az alapítók természetesen nem tagadták meg önmagukat, minden klubestéről pontos nyilvántartással rendelkeznek: tudják, hogy melyik nap milyen táncok voltak, de még azt is, hogy azt a táncot kik kivel táncolták. A táblákban szereplő adatok kitaláltak. 1. Készítsen új adatbázist klub néven! A mellékelt három adattáblát (tagtxt, tanctxt, par.txt) importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos táblanéven (tag, tanc, par)! Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlok, az első sorok a mezőneveket tartalmazzák. A létrehozás során minden táblában állítsa be a megfelelő

típusokat, és jelölje meg a kulcsnak alkalmas mezőt! A par táblában alakítson ki egyedi azonosítót! Táblák: tag (id, nev, ferfi, szulido) id nev ferfi szulido a klubtag azonosítója (szám), ez a kulcs a klubtag neve (szöveg) a klubtag nemét adja meg (logikai) a klubtag születési dátuma (dátum) tanc (id, datum, nev) id datum nev a tánc azonosítója (szám), ez a kulcs amikor azt a táncot táncolták (dátum) a tánc neve (szöveg) par (tancid, ferfiid, noid) tancid ferfiid noid a táncolt tánc azonosítója (szám) a páros férfi tagjának azonosítója (szám) a páros női tagjának azonosítója (szám) A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a megoldásban pontosan a kívánt mezők, kifejezések szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg! A megoldás során feltételezheti, hogy nincs két azonos nevű személy. 2. Készítsen lekérdezést, amely

a hölgy klubtagok nevét születési dátum szerinti sorrendben jeleníti meg! (2holgy) 3. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy 2001-ben melyik táncot lehetett a leggyakrabban táncolni! A lekérdezéssel a tánc nevét adja meg! (32001) 4. Készítsen jelentést, amelyben napokra lebontva megadja Siket Karen úrhölgy táncrendjét! Az oszlopok neve nagy kezdőbetűvel a következők legyenek: Tánc, Partner! A dátumot tetszőleges formátumban jelenítheti meg! A jelentés létrehozását lekérdezéssel vagy ideiglenes táblával készítse elő! (4tancrend) gyakorlati vizsga 1021 8 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: 5. A klub vezetői minden olyan hölgyet rózsával köszöntenek, akik épp a születésnapjukon lépnek a parkettre. Pontosan annyi szál rózsát kapnak, ahányadik születésnapjukat ünneplik táncolásuk napján. Lekérdezéssel sorolja fel azok nevét, akiket már ért ez a megtiszteltetés, és adja meg, hány

szál rózsát kaptak! (5szulinap) 6. Bodrogi Gergely maga is nyilvántartja minden táncpartnerét Minden tánc után kitölt egy kis lapot, amelyre felírja a partner nevét, a korát (amit abban az évben tölt be), a dátumot és a tánc nevét. Rendezgetésük közben az egyik régi kartonra ráborult egy pohár őszibaracklé, és szinte teljesen olvashatatlanná vált. Annyi megállapítható, hogy a partner 30 éves volt, amikor táncoltak, és Stella vagy Sztella az utóneve. Készítsen lekérdezést, amelynek segítségével pótolhatók a lap olvashatatlanná vált adatai (teljes név, dátum, tánc neve)! (6gergely) 7. 2001 augusztus 4-én Kardos Norbert azzal az elhatározással lépett be a klub ajtaján, hogy aznap minden jelen lévő hölgyet megtáncoltat. Vajon sikerült neki? Készítsen lekérdezést, amely felsorolja azokat az akkor jelen lévő hölgyeket, akikkel aznap nem táncolt – ha van ilyen egyáltalán! (7kardos) 30 pont gyakorlati vizsga 1021 9 / 16

2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: 4. Szójáték Sok szórakoztató szójátékkal lehet elütni az időt. Ezek közül némelyekhez segítségül hívhatjuk a technikát is. Az alábbiakban szójátékokhoz kapcsolódó problémákat kell megoldania A feladatok megoldásához rendelkezésére áll a szoveg.txt fájl, amelybe Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből gyűjtöttünk ki szavakat. Az állományban csak olyan szavak szerepelnek, melyek az angol ábécé betűivel leírhatók, és minden szó csak egyszer szerepel. A könnyebb feldolgozhatóság érdekében valamennyi szó csupa kisbetűvel szerepel, szavanként külön sorban. Tudjuk, hogy ebben az állományban a szavak 20 karakternél nem hosszabbak Készítsen programot, amely az alábbi feladatokat megoldja! A program forráskódját szavak néven mentse! Minden – képernyőre írást igénylő – részfeladat megoldása előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát! Ha a

felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár (például a 1. feladat esetén: „1 feladat Adjon meg egy szót: ”)! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott. 1. Kérjen be a felhasználótól egy szót, és döntse el, hogy tartalmaz-e magánhangzót! Amennyiben tartalmaz, írja ki, hogy „Van benne magánhangzó.”! Ha nincs, akkor írja ki, hogy „Nincs benne magánhangzó.”! A begépelendő szóról feltételezheti, hogy csak az angol ábécé kisbetűit tartalmazza. (Az angol ábécé magánhangzói: a, e, i, o, u) 2. Írja ki a képernyőre, hogy melyik a leghosszabb szó a szovegtxt állományban, és az hány karakterből áll! Ha több azonos leghosszabb hosszúságú szó is van a szógyűjteményben, akkor azok közül elegendő egyetlen szót kiírnia. A feladatot úgy oldja meg, hogy tetszőleges hosszúságú szövegállomány esetén működjön, azaz a teljes szöveget ne tárolja a memóriában! 3. A magyar nyelv

szavaiban általában kevesebb a magánhangzó, mint a mássalhangzó Határozza meg, hogy az állomány mely szavaiban van több magánhangzó, mint egyéb karakter! Ezeket a szavakat írja ki a képernyőre egy-egy szóközzel elválasztva! A szavak felsorolása után a mintának megfelelően az alábbi adatokat adja meg: • hány szót talált; • hány szó van összesen az állományban; • a talált szavak hány százalékát teszik ki az összes szónak! A százalékot két tizedessel szerepeltesse! Például: 130/3000 : 4,33% A következőkben a szólétra játékkal kapcsolatos feladatokat kell megoldania. A szólétra építés egy olyan játék, amikor adott egy szó közepe, például isz, amit a létra fokának nevezünk. Ennek a szócsonknak az elejére és a végére kell egy-egy betűt illesztenünk úgy, hogy értelmes szót hozzunk létre, például hiszi vagy liszt. Ezt az értelmes szót a játékban létraszónak nevezzük. Az adott szórészlethez minél több

létraszót tudunk kitalálni, annál magasabb lesz a szólétra. A cél az, hogy egy megadott szócsonkhoz a lehető legmagasabb szólétrát építsük. gyakorlati vizsga 1021 10 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: Például: Szórészlet: isz A hozzá tartozó létraszavak: hiszi liszt viszi tiszt 4. Hozzon létre egy tömb vagy lista adatszerkezetet, és ebbe gyűjtse ki a fájlban található ötkarakteres szavakat! A szoveg.txt állomány legfeljebb 1000 darab ötkarakteres szót tartalmaz. Kérjen be a felhasználótól egy 3 karakteres szórészletet! Írja ki a képernyőre a szólétra építés szabályai szerint hozzá tartozó ötkarakteres szavakat a tárolt adathalmazból! A kiírásnál a szavakat egy-egy szóköz válassza el! (Teszteléshez használhatja például az „isz” vagy „obo” szórészleteket, mert ezekhez a megadott szövegállományban több létraszó is tartozik.) 5. Az eltárolt ötkarakteres szavakból

csoportosítsa azokat a szavakat, melyek ugyanannak a hárombetűs szórészletnek a létraszavai! Hozzon létre egy letra.txt állományt, amelybe ezeket a szavakat írja az alábbiak szerint: • minden szó külön sorba kerüljön; • csak olyan szó szerepeljen az állományban, aminek van legalább egy párja, amivel egy létrát alkotnak (azaz első és utolsó karakter nélkül megegyeznek); • az egy létrához tartozó szavak közvetlenül egymás után helyezkedjenek el; • két létra szavai között egy üres elválasztó sor legyen! Például: letra.txt megye vegye hegyi tegye lehet teher mehet tejes fejet fejen neked nekem reked . 45 pont gyakorlati vizsga 1021 11 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: Forrás: 1. Fertő tó http://hu.wikipediaorg/wiki/Fert%C5%91#TelepC3BClC3A9sei http://www.fertoparthu/ http://www.ferto-hansaghu/ http://www.kerekparturacom/indexphp gyakorlati vizsga 1021 12 / 16 2011. május 10 Informatika

emelt szint gyakorlati vizsga 1021 Azonosító jel: 13 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint gyakorlati vizsga 1021 Azonosító jel: 14 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint gyakorlati vizsga 1021 Azonosító jel: 15 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint Azonosító jel: maximális pontszám Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés elért pontszám javító tanár aláírása 30 1. Fertő tó Táblázatkezelés 2. Rába Adatbázis-kezelés 3. Tánc Algoritmizálás, adatmodellezés 4. Szójáték A gyakorlati vizsgarész pontszáma 15 30 45 120 Dátum: . elért pontszám egész számra kerekítve javító tanár aláírása programba beírt egész pontszám Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés Algoritmizálás, adatmodellezés jegyző Dátum: . gyakorlati

vizsga 1021 16 / 16 2011. május 10 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 10 Informatika emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1021 INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint Bevezetés A feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontozás szerint történik. A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont. Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra több megoldás érkezik, a legtöbb pontot

érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldásokért nem adható többletpont. Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni kell a vizsgadolgozathoz (a vizsgázó feladatlapjához). Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot a vizsgadolgozat utolsó oldalára is – a megfelelő helyekre – be kell írni Kérjük, hogy későbbi feldolgozás érdekében töltse ki a megoldáshoz mellékelt elektronikus pontozótáblázatot is. gyakorlati vizsga 1021 2 / 16 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint 1. Fertő tó Teljes értékű megoldásnak számít, ha jó stílusok használatával formázta a weblapokat a vizsgázó a tagek esetleges paraméterezése helyett. A képek és a hivatkozások

csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el. Weblapszerkezet kialakítása legalább egy lapon A háttérszín sötétbarna (#2C210F kódú szín), a szöveg színe szürke (#959087 kódú szín) A linkek színe minden állapotban kék (#367E85 kódú szín) A böngésző címsorában „A Fertő tó” szöveg jelenik meg A <HEAD> részbe a kódrészletet hibamentesen beillesztette A táblázat kétsoros és kétoszlopos, 800 képpont széles A táblázat középre igazított, nincs szegélye, és ez a beállítás a HTML-kódban is megjelenik Például: 10 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont <table border="0"> A táblázatnál a cellák távolsága 15 képpont, a cellamargó 5 képpont A táblázat első sora két összevont cellából áll Az első sor tartalmazza a golyatocs.jpg képet, amelyre beállított hivatkozás az index.html oldalra mutat Például: 1 pont 1 pont 1 pont <a href=”index.html”> <img

src=”golyatocsjpg” alt=”Gólyatöcs”></a> A képhez tartozó alternatív szöveg: „Gólyatöcs” A menüpontok elkészítése egy oldalon A baloldali cellába beírta a megadott szavakat („Története”, „Települései”) A szavakat félkövér stílussal formázta, és a cella tartalma felülre igazított A szavakra elkészítette a hivatkozásokat, és azok a megadott oldalakra mutatnak Például az index.html oldalon: 1 pont 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont <p> <strong> <a href=”tortenet.html”>Története</a> </strong> </p> <p> <strong> <a href=”telepules.html”>Települései</a> </strong> </p> A tortenet.html vagy a telepuleshtml oldalon nincs önmagára mutató hivatkozás A pont csak akkor adható meg, ha az oldalon a többi hivatkozást elkészítette. A táblázat jobb oldali cellájában lévő címek formázása Legalább egy oldalon a megadott szövegrészt („A Fertő

tó”, „Történet”, „Települések”) egyes szintű címsor stílussal formázta és középre igazította Mindhárom oldalon a megadott helyen és helyes formázással jelenik meg a cím Az index.html weblap létezik A második sor második cellájába a megadott szöveget beillesztette. A szöveg a mintának megfelelő tagolású gyakorlati vizsga 1021 3 / 16 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint A fertoregi.jpg kép kicsinyítése A kép méretét 25%-ra csökkentette az arányok megtartásával (200×147 képpont), és fertoregi01.jpg néven mentette A tortenet.html weblap létezik, és oldalbeállítása helyes A megadott szöveget beillesztette és tagolta a minta szerint a második sor jobb oldali cellájába A mintának megfelelő helyre beillesztette a fertoregi01.jpg képet „A Fertő tó régen” helyettesítő szöveget beállította a képre Például: 1 pont 5 pont 1 pont 1

pont 1 pont <img src="fertoregi01.jpg" alt="A Fertő tó régen" align="right"> A képre hivatkozást készített, mely a fertoregi.jpg képre mutat A kép egy új böngészőablakban jelenik meg A telepules.html belső táblázata Az oldalon a jobb oldali cellában egysoros, kétoszlopos táblázatot készített, a táblázatnak nincs szegélye, és ez a beállítás a HTML-kódban is megjelenik A táblázat bal oldali cellája 40% széles A táblázat háttere a fertoto.jpg állomány A táblázatban lévő szöveg és a felsorolásjelek színe sötétbarna (#2C210F kódú szín), a cellákban a szövegek felülre igazítottak A telepules.html oldalon a települések felsorolása A belső táblázat bal oldali cellájába a magyarországi települések vannak felsorolással tagolva A jobb oldali cellában az osztrák települések nevei vannak felsorolással tagolva Egy pont jár, ha nem készítette el a belső táblázatot, de a felsorolást

beállította. A két ország neve félkövér stílusú, és nem része a felsorolásoknak Összesen: gyakorlati vizsga 1021 4 / 16 1 pont 1 pont 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 30 pont 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint 2. Rába Az adatok beolvasása és mentés vizallas néven A rabaforras.txt állomány teljes tartalmát elhelyezte az A1-es cellától, és a táblázatot mentette vizallas néven a táblázatkezelő saját formátumában. Az éves átlagos vízmagasságok kiszámítása Mind a négy cellában függvény segítségével meghatározta a teljes évre a vízmagasságok átlagát. Például: L5-ös cellában: =ÁTLAG(B3:B367) A pont nem adható meg, ha az átlagot nem a megfelelő tartományra végezte. A maximális vízmagasságok és időpontjuk meghatározása Mind a négy cellában függvény segítségével meghatározta a teljes évre a vízmagasságok maximumát 1 pont Például:

L6-os cellában: =MAX(B3:B367) Egy cellában függvénnyel helyesen megadta a maximális vízmagasság időpontját 1 pont Mind a négy cellában jó a maximális vízmagasság időpontja 1 pont Például: L7-es cellában: =INDEX($A$3:$I$367;HOL.VAN(L6;B3:B367;0);1) vagy Az A oszlop átmásolása a J oszlopba és az L7-es cellában: =FKERES(L6;B3:J367;9;0) A „fokozat” oszlopok kialakítása Mind a négy oszlop celláiban megfelelő függvény alkalmazásával megadta, ha nincs készültségi fok 1 pont Például: C3-as cellában: =HA(B3<$L$2;"Nincs") Pont nem adható, ha hibás a feltétel, vagy ha nem minden I. fokozatnál kisebb vízmagasságnál jelenik meg a „Nincs” felirat. Egy cellában megfelelő függvény alkalmazásával meghatározta a készültségi fokot 1 pont Mind a négy oszlop celláiban megfelelő függvény alkalmazásával meghatározta a készültségi fokot 1 pont Például: A K2:K5 tartomány átmásolása a P2:P5 tartományba és a C3-as

cellában: =HA(B3<$L$2;"Nincs";FKERES(B3;$L$2:$P$4;5)) vagy 1 pont 1 pont 3 pont 3 pont =HA(B3<$L$2;"Nincs";HA(B3<$L$3;"I. fok"; HA(B3<$L$4;"II. fok";"III fok"))) A vízmagassági adatokat tartalmazó cellák formázása A vízmagassági adatokat tartalmazó cellákban a számok tizedesjegyek nélkül és „cm” mértékegységgel jelennek meg (B, D, F, H és L:O oszlopokban). gyakorlati vizsga 1021 5 / 16 1 pont 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint A mérési adatok feletti fejléc formázása A településnevek 2–2 összevont cellában középen vannak, és betűszínük fehér Az első sorban a cellák háttérszíne szürke, és az első két sorban a betűstílus félkövér Pont nem adható, ha a formázásból cella kimaradt. A mérési adatok szegélyezése A mérési adatok vékony, a településnevek vastag vonallal szegélyezettek. Pont nem adható, ha

más cellákat is bekeretezett. Diagram elkészítése A győri mérőállomás összes adatát vonaldiagramon külön munkalapon vagy diagramlapon ábrázolta Az árvízvédelmi fokozatok három értékét a diagramon megjelenítette A pont nem adható meg, ha a határértékek megváltoztatásakor az ábra nem frissül. Ha legalább 1 határértéket jól ábrázolt, akkor a pont jár. A diagram címe „A Rába vízállása Győrnél”, és a diagram jelmagyarázat nélküli Összesen: gyakorlati vizsga 1021 6 / 16 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 15 pont 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint 3. Tánc Az adatbázis létrehozása Az adatbázis létrehozása klub néven, valamint a táblák importálása megtörtént 1 pont A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek 1 pont A tag, tanc táblákban beállította a megadott mezőt kulcsként, a par táblában megfelelő azonosítót alakított ki 1 pont

A pont jár akkor, ha egy számláló típusú mezőt vett fel, de akkor is, ha a három mezőből egyetlen összetett kulcsot hozott létre. A 4tancrend lekérdezést kivéve minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg A pont nem adható meg, ha négynél kevesebb feladatot oldott meg a vizsgázó. 2holgy lekérdezés A neveket születési idő szerinti sorrendben sorolja fel 1 pont A pont jár csökkenő és növekvő rendezés esetén is. A nemre helyesen szűr 1 pont Például: 3 pont 1 pont 2 pont SELECT nev FROM tag WHERE Not ferfi ORDER BY szulido; 32001 lekérdezés A 2001-es évre helyesen szűr A tánc neve szerint csoportosít, és a csoporton belül számlál A megfelelő elemet jelenítette meg A pont jár, ha ezt elvileg helyes módon tette, például az adatokat darabszám szerint csökkenően rendezte, és az elsőt jelenítette meg. Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT TOP 1 nev FROM tanc

WHERE Year(datum)=2001 GROUP BY nev ORDER BY count(*) DESC; vagy SELECT TOP 1 nev FROM tanc WHERE datum Between #1/1/2001# And #12/31/2001# GROUP BY nev ORDER BY Count(nev) DESC; gyakorlati vizsga 1021 7 / 16 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint 4tancrend lekérdezés Helyesen szűrt Siket Karen nevére A táblák közötti kapcsolatot helyesen alakította ki A jelentés készítéséhez szükséges mezők (dátum, tánc neve, partner neve) a kimenetben szerepelnek A pont jár akkor is, ha a lekérdezés eredményében a felsoroltakon kívül más mezőket is megjelenít. Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT ferfi.nev, datum, tancnev FROM tag as holgy, tag as ferfi, par, tanc WHERE holgy.id=parnoid AND par.ferfiid=ferfiid AND par.tancid=tancid AND holgy.nev="Siket Karen"; vagy SELECT datum, tanc.nev, tagnev FROM Tag, Tanc, Par WHERE tanc.id=partancid AND par.ferfiid=tagid AND par.noid=( SELECT id FROM tag WHERE nev

like "Siket Karen"); 4tancrend jelentés Létezik jelentés 4tancrend néven A jelentésben naponként csoportosít A táncok neve felett a „Tánc”, a partnerek neve felett a „Partner” szó látható 5szulinap lekérdezés A táblák közötti kapcsolatokat helyesen adja meg A születési idő és a klubest dátuma közötti kapcsolatot helyesen adja meg A pont nem bontható. Minden tag neve pontosan egyszer szerepel Helyesen határozta meg a rózsák számát Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 5 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont SELECT DISTINCT tag.nev, Year(datum)-Year(szulido) FROM tag, par, tanc WHERE tag.id=parnoid AND par.tancid=tancid AND Month(szulido)=Month(datum) AND Day(szulido)=Day(datum); gyakorlati vizsga 1021 8 / 16 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint 6gergely lekérdezés Helyesen szűr Bodrogi Gergelyre Helyesen szűr az életkorra Helyesen szűr a Stella és Sztella utónévre A pont csak akkor

adható, ha a név előtt szóköz is szerepel. Az előző feltételt helyesen építi be a lekérdezésbe A táblák közötti kapcsolat helyes Például: 5 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT holgy.nev, datum, tancnev FROM tag as holgy, tag as ferfi, par, tanc WHERE holgy.id=parnoid AND par.ferfiid=ferfiid AND par.tancid=tancid AND Year(tanc.datum)-Year(holgyszulido)=30 AND (holgy.nev like "* Stella" OR holgy.nev like "* Sztella") AND ferfi.nev="Bodrogi Gergely"; vagy SELECT Tag.nev, datum, tancnev FROM Tag, tanc, par WHERE Year(datum)-30=Year(szulido) AND (tag.nev like "* Stella" OR tag.nev like "* Sztella") AND tanc.id=partancid AND par.noid=tagid AND par.ferfiid=( SELECT id FROM tag WHERE nev like "Bodrogi Gergely"); 7kardos lekérdezés Egy al- vagy segédlekérdezésben helyesen szűr a dátumra (2001. augusztus 4) és a névre (Kardos Norbert) Az al- vagy segédlekérdezésben hölgyek azonosítóját

vagy nevét határozza meg Az al- vagy segédlekérdezésben és a fő lekérdezésben helyesen határozza meg a táblák kapcsolatait Az al- vagy segédlekérdezést helyesen építi be a lekérdezésbe (közöttük a kapcsolat helyes) A lekérdezésben helyesen szűr a dátumra mindkét helyen, és a lekérdezés a helyes eredményeket adja Például: 5 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT DISTINCT tag.nev FROM tag, par, tanc WHERE par.noid=tagid AND par.tancid=tancid AND tanc.datum=#8/4/2001# AND tag.id NOT IN ( SELECT noid FROM tag, par, tanc WHERE par.ferfiid=tagid AND par.tancid=tancid AND tanc.datum=#8/4/2001# AND tag.nev="Kardos Norbert"); Összesen: gyakorlati vizsga 1021 30 pont 9 / 16 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint 4. Szójáték A beadott program csak abban az esetben értékelhető, ha van a választott programozási környezetnek megfelelő forrásállomány, és az tartalmazza a részfeladat

megoldásához tartozó forráskódot. A pontozás során futási hibás vagy részlegesen jó megoldás is értékelendő! A részpontszám jár, ha a program forráskódjának az adott elemnél feltüntetett megfelelő részlete hibátlan. A kiírásokért ékezethelyességtől függetlenül is járnak a pontok Létezik a program szavak néven A pont csak akkor jár, ha a program szintaktikai hibáktól mentes, futtatható. Üzenetek a képernyőn A pont jár, ha minden képernyőre írást igénylő feladatnál megjelenítette a sorszámot. A pont nem adható meg, ha háromnál kevesebb feladatot oldott meg. Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó Utalt a beolvasandó tartalomra, és beolvasta a szót Helyesen határozta meg, hogy tartalmaz-e magánhangzót Az általa meghatározott értéknek megfelelő szöveget helyesen jelenítette meg A leghosszabb szó meghatározása Megnyitotta olvasásra a szoveg.txt fájlt beolvasás előtt Beolvasta a szavakat A pont

jár, ha legalább egy adatot helyesen beolvasott. Beolvasta az összes szót, és hosszra vonatkozó összehasonlítást végzett mindegyik szóval A pontok csak akkor adhatók meg, ha az összehasonlítások elvégzéséhez nem tárolta a teljes szövegállományt a memóriában. Helyesen döntötte el, hogy két szó közül melyik a hosszabb Helyesen határozta meg a leghosszabb szó hosszát A megadott állományban 15 karakteres szavak a leghosszabbak. Helyesen határozta meg a leghosszabb szavak közül az egyiket A képernyőn helyesen jelenítette meg a leghosszabb szavak közül az egyiket, és annak a hosszát Ez a pont csak akkor adható meg, ha az előtte lévő két pontot is megszerezte. gyakorlati vizsga 1021 10 / 16 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 8 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2011. május 10 Javítási-értékelési útmutató Informatika emelt szint Meghatározta, hogy mely szavakban van több magánhangzó, mint

egyéb karakter 11 pont Legalább egy szónál meghatározta a benne lévő magánhangzók számát 2 pont Legalább egy szónál meghatározta a szó teljes hosszát vagy a nem magánhangzó karakterek számát 1 pont Legalább egy szónál helyesen döntötte el, hogy magánhangzóból van-e több 1 pont A szoveg.txt összes szavára helyesen határozta meg a benne lévő magánhangzók számát 1 pont Az állomány összes szavára helyesen döntötte el, hogy magánhangzóból van-e több 1 pont A képernyőre írta az összes megfelelő szót szóközökkel elválasztva 1 pont Meghatározta a kiírt szavak számát 1 pont A pont jár, ha hibás algoritmust alkalmazott a szavak kigyűjtésére, de az általa kigyűjtött szavakat helyesen számolta meg. Meghatározta a fájlban található szavak számát 1 pont Meghatározta a százalékos értéket 1 pont A megadott formátumban írta ki az adatokat 1 pont Az eredeti szoveg.txt esetében a helyes értékek két tizedesre

kerekítve: 79/7825 : 1.01% Pont akkor is jár, ha két tizedesre nem kerekítette az értéket, hanem két tizedes után levágta. Ötkarakteres szavak tárolása 3 pont Megfelelő adatszerkezettel dolgozott 1 pont A pont csak akkor jár, ha a választott adatszerkezet képes legalább 1 000 darab 5 karakteres szó tárolására. Az összes 5 karakteres szót eltárolta, de csak azokat 2 pont Létraszavak meghatározása 5 pont Utalt a beolvasandó tartalomra, és beolvasta a 3 karakteres szórészletet 1 pont Az eltárolt szavakból legalább egyet helyesen megvizsgált, hogy a szórészlethez tartozó létraszó-e 1 pont Az eltárolt összes szót helyesen megvizsgálta, hogy létraszó-e 2 pont A kiválasztott szavakat szóközzel elválasztva a képernyőre írta 1 pont A pont akkor is jár, ha a kiválasztás algoritmusa hibás, de az általa kiválasztott szavak a megadottak szerint jelennek meg. gyakorlati vizsga 1021 11 / 16 2011. május 10 Javítási-értékelési

útmutató Informatika emelt szint A letra.txt állomány létrehozása Létrehozta a letra.txt állományt, és írt a fájlba Meghatározott legalább két olyan ötkarakteres szót, amelyek ugyanahhoz a szólétrához tartoznak, azaz közös a középső három karakterük Az állományba ez a két szó egymás utáni sorba került A pont akkor is jár, ha egy szólétrához tartozó szavak több csoportban találhatók az állományban, de vannak egymást követő összetartozó párok. Az egy szólétrához tartozó megtalált szavakat egy csoportban kezelte Az egy szólétrához tartozó összes szót minden esetben a saját csoportjával kezelte A pont nem adható meg, ha van olyan szó, amelyik egy szólétrához tartozik, de nincs a szólétra többi tagjával egy csoportban. Az összes ötkarakteres szóra helyesen határozta meg, hogy melyik szólétrához tartozik Elkülönítve kezelte azokat a szavakat, amelyeknek nincs párja A pár nélküli szavak nem kerültek az

állományba A pont csak akkor adható, ha legalább egy szópárt helyesen írt az állományba. A fájlban minden sor legfeljebb egy szót tartalmaz A fájlban a szócsoportok között pontosan egy üres sor található Összesen: 13 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 45 pont Forrás: 1. Fertő tó http://hu.wikipediaorg/wiki/Fert%C5%91#TelepC3BClC3A9sei http://www.fertoparthu/ http://www.ferto-hansaghu/ http://www.kerekparturacom/indexphp gyakorlati vizsga 1021 12 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 1. Fertő tó Weblapszerkezet kialakítása legalább egy lapon 10 pont A menüpontok elkészítése egy oldalon 4 pont A táblázat jobb oldali cellájában lévő címek formázása 2 pont Az index.html weblap létezik 1 pont A fertoregi.jpg kép kicsinyítése 1 pont A tortenet.html weblap létezik, és oldalbeállítása helyes 5 pont A telepules.html belső táblázata 4 pont

A telepules.html oldalon a települések felsorolása 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1021 30 pont 13 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 2. Rába Az adatok beolvasása és mentés vizallas néven 1 pont Az éves átlagos vízmagasságok kiszámítása 1 pont A maximális vízmagasságok és időpontjuk meghatározása 3 pont A „fokozat” oszlopok kialakítása 3 pont A vízmagassági adatokat tartalmazó cellák formázása 1 pont A mérési adatok feletti fejléc formázása 2 pont A mérési adatok szegélyezése 1 pont Diagram elkészítése 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1021 15 pont 14 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 3. Tánc Az adatbázis létrehozása 3 pont A 4tancrend lekérdezést kivéve minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg 1 pont 2holgy lekérdezés 2 pont

32001 lekérdezés 3 pont 4tancrend lekérdezés 3 pont 4tancrend jelentés 3 pont 5szulinap lekérdezés 5 pont 6gergely lekérdezés 5 pont 7kardos lekérdezés 5 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1021 30 pont 15 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 4. Szójáték Létezik a program szavak néven 1 pont Üzenetek a képernyőn 1 pont Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó 3 pont A leghosszabb szó meghatározása 8 pont Meghatározta, hogy mely szavakban van több magánhangzó, mint egyéb karakter 11 pont Ötkarakteres szavak tárolása 3 pont Létraszavak meghatározása 5 pont A letra.txt állomány létrehozása 13 pont Összesen: 45 pont gyakorlati vizsga 1021 16 / 16 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 1. Fertő tó Weblapszerkezet kialakítása legalább egy lapon 10 pont A menüpontok elkészítése egy oldalon 4 pont A

táblázat jobb oldali cellájában lévő címek formázása 2 pont Az index.html weblap létezik 1 pont A fertoregi.jpg kép kicsinyítése 1 pont A tortenet.html weblap létezik, és oldalbeállítása helyes 5 pont A telepules.html belső táblázata 4 pont A telepules.html oldalon a települések felsorolása 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1021 30 pont 1/4 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 2. Rába Az adatok beolvasása és mentés vizallas néven 1 pont Az éves átlagos vízmagasságok kiszámítása 1 pont A maximális vízmagasságok és időpontjuk meghatározása 3 pont A „fokozat” oszlopok kialakítása 3 pont A vízmagassági adatokat tartalmazó cellák formázása 1 pont A mérési adatok feletti fejléc formázása 2 pont A mérési adatok szegélyezése 1 pont Diagram elkészítése 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1021 15 pont 2/4 2011. május 10 Informatika emelt szint

értékelőlap Azonosító jel: 3. Tánc Az adatbázis létrehozása 3 pont A 4tancrend lekérdezést kivéve minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg 1 pont 2holgy lekérdezés 2 pont 32001 lekérdezés 3 pont 4tancrend lekérdezés 3 pont 4tancrend jelentés 3 pont 5szulinap lekérdezés 5 pont 6gergely lekérdezés 5 pont 7kardos lekérdezés 5 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1021 30 pont 3/4 2011. május 10 Informatika emelt szint értékelőlap Azonosító jel: 4. Szójáték Létezik a program szavak néven 1 pont Üzenetek a képernyőn 1 pont Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó 3 pont A leghosszabb szó meghatározása 8 pont Meghatározta, hogy mely szavakban van több magánhangzó, mint egyéb karakter 11 pont Ötkarakteres szavak tárolása 3 pont Létraszavak meghatározása 5 pont A letra.txt állomány létrehozása 13 pont

Összesen: 45 pont gyakorlati vizsga 1021 4/4 2011. május 10