Földrajz | Középiskola » Földrajz középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2011

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 27 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:50

Feltöltve:2012. április 28.

Méret:234 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12 Név: . osztály: Földrajz FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM középszint írásbeli vizsga 1111 I. összetevő Földrajz középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. Az I. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 20 perc, ebben a részben a középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható Az idő letelte után a megoldott feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás

esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga, I. összetevő 1111 2/8 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 1. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz nem használható! 1. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! a) Nevezze meg a térképvázlatban kisbetűkkel jelölt folyókat! a. . b. . c. . d. . e. . 5 pont b) Mit jelöl a térképvázlatban a B betű? . 1 pont c) Mely tájunkat (kistájunkat) jelöli az A betű? . 1 pont d) Melyik szomszédos országból érkezik hazánkba a b betűvel jelölt folyó? . 1 pont 8 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 1111 3/8 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 2. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd

oldja meg a feladatokat! a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat! 1. . 2. . 3. . 4. . 4 pont b) Mely hegységeket jelölik a térképvázlat nagybetűi? C. D. 2 pont c) Mely folyókat jelölik a kisbetűk? a. b. 2 pont 8 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 1111 4/8 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 3. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt folyókat és tavakat! 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 5 pont b) Mely országokat jelölik a térképvázlat nagybetűi? A: . B: . 2 pont c) Mely városokat jelölik a kisbetűk? a: . b: . 2 pont 9 pont A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: írásbeli vizsga, I. összetevő 1111 5/8 25 pont 2011. május 12 Földrajz középszint írásbeli vizsga, I. összetevő 1111 Név: . osztály: 6/8 2011. május 12 Földrajz középszint írásbeli vizsga, I. összetevő

1111 Név: . osztály: 7/8 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor feladat sorszáma 1. 2. 3. ÖSSZESEN maximális elért pontszám pontszám 8 8 9 25 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt egész egész számra pontszám kerekítve I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 1111 8/8 2011. május 12 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12 Név: . osztály: Földrajz FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ

ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12 14:00 II. Időtartam: 100 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM középszint írásbeli vizsga 1111 II. összetevő Földrajz középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. A II. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 100 perc Ebben a részben a megoldáshoz használhatja a középiskolai atlaszt Amennyiben indokolt, használjon zsebszámológépet, de a feladatlapban minden esetben tüntesse fel a megoldás menetét is Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén

az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 2 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 2. rész 1. Oldja meg a tájékozódással kapcsolatos feladatokat! a) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! . 1 Tájoláskor a földrajzi (csillagászati) É–D irányt egyeztetjük a mágneses É–D iránnyal. . 2 A földbe szúrt bot árnyéka a déli félgömb telén délben déli irányba mutat . 3 A Sarkcsillag a déli félgömbön csak

télen használható tájékozódásra . 4 Az iránytű a földrajzi északi irányt mutatja meg 4 pont b) Az ábrák a földbe szúrt bot árnyékának feltételezett napi változását mutatják be, de a három ábra közül csak egy felel meg a valóságnak. Karikázza be a helyes ábra betűjelét! A. B. C. 1 pont 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 3 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint 2. Név: . osztály: Hasonlítsa össze az egyes mérésekhez tartozó A és B pontok helyi idejét! Amennyiben azonos a helyi idejük, tegyen X jelet a táblázatba a megfelelő helyre! Amennyiben nem, számítsa ki, és írja a táblázatba a két pont közötti helyi idő különbségét! Mérések 1. 2. 3. 4. A pont koordinátái B pont koordinátái é. sz 30º k. h 30º é. sz 60º k. h 30º é. sz 50º k. h 100º é. sz 20º k. h 50º é. sz 30º ny. h 30º é. sz 30º k. h 30º d. sz 30º k. h 100º d. sz 30º k. h 95º Megegyezik A helyi idő

különbsége A számításokat itt végezze! 6 pont 3. Oldja meg a Föld szerkezetével kapcsolatos feladatokat! a) Írja a megfelelő fogalom betűjelét a rá vonatkozó meghatározás sorszáma elé! Nem tud minden fogalmat elhelyezni. A. B. C. D. E. F. Asztenoszféra Belső mag Külső mag Litoszféra Szárazföldi kéreg Óceáni kéreg . 1 A földbelsőnek ezt a részét folyékony fémek (pl. vas és nikkel) alkotják . 2 Ennek áramlásai mozgatják a kőzetlemezeket. . 3 A kéreg sűrű, bazaltos kőzetekből áll. . 4 Két réteg, a gránitos és a fémekben gazdagabb bazaltos (gabbrós) réteg építi fel. 4 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 4 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: b) Egészítse ki az „egyenletet” a megfelelő kifejezésekkel! . + = kőzetburok Melyik adat jelöli a szárazföldi kéreg átlagos vastagságát? Karikázza be az egyetlen helyes választ! 7–10 km, 70–100 km, 30–40 km, 250 km

3 pont 7 pont 4. Oldja meg a légkörrel kapcsolatos feladatokat! a) Oldja meg a feladatokat a táblázat adatainak felhasználásával! Az adott hőmérsékleten befogadható legnagyobb vízgőztartalom °C g/m3 -25 0,7 -15 1,5 -10 2 0 5 5 7 10 9 15 13 20 17 25 23 30 30 35 38 1. Milyen összefüggést talál a táblázat két adatsora között? . 2. A levegő hőmérséklete 25 ºC, és 13 gramm vízgőzt tartalmaz köbméterenként Mekkora a levegő viszonylagos (relatív) vízgőztartalma? Két tizedes jegyig számoljon! A számítást itt végezze! A levegő viszonylagos (relatív) vízgőztartalma: . % 3. Hány ºC-ra kell lehűlnie a levegőnek, hogy telítetté váljon? 4 pont b) A folyosón hidegebb van, mint az osztályteremben. A kinyitott teremajtó küszöbére égő gyertyát helyezünk. (A tanterem ablakai zárva vannak) 1. Mit tapasztal, melyik irányba hajlik el a gyertya lángja? . 2. Miért abba az irányba hajlik el a láng? Mi a jelenség oka? . .

írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 5 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 3. Mely légköri jelenséget modellezhetjük ezzel a vizsgálattal? . 4 pont 8 pont 5. Mely fogalmakra ismer az alábbi információk, illetve meghatározások alapján? Írja a fogalmat a meghatározás utáni vonalra! 1. Ilyen típusú a Temze torkolata: 2. A talajszemcséket körülvevő, de a szemcsék közötti hézagokat csak részben kitöltő víz: . 3. Az a terület, amelyről a főfolyó az összes felszíni és felszín alatti vizet összegyűjti: . 4. A folyó vízszintjének többé-kevésbé szabályszerű ingadozása: 5. A folyókanyarulatok levágódásával / levágásával keletkező tó: 5 pont 6. Tanulmányozza a leírást, majd oldja meg a feladatokat! Az évi középhőmérséklet 27–29 ºC, az évi közepes hőingás / hőingadozás kicsi (1–3 ºC), az évi csapadékmennyiség több mint 1500 mm, a csapadékos napok száma meghaladja a 250-et

évente. 1. Mely éghajlatra ismer a leírás alapján: 2. Ebbe az éghajlati övezetbe tartozik az éghajlat: 3. Jellemző talajának humusztartalma: Karikázza be az egyetlen megfelelő választ! kicsi közepes nagy 4. Természetes növénytakarója: 5. Milyen a folyók vízjárása? 6. Melyik országban jellegzetes ez az éghajlat? Karikázza be az egyetlen megfelelő ország nevét! Kanada, Brazília, Oroszország, Kína, Mexikó 6 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 6 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint 7. Név: . osztály: Válaszoljon a népességföldrajzi kérdésekre a térképvázlat alapján! a) Mely számok jelölik a Föld nagy népesség-koncentrációinak területét? Írja a megfelelő sorszámokat a négyzetekbe! 3 pont b) Mely emberfajták (nagyrasszok) eredeti elterjedését, lakóhelyét jelölik az alábbi számok? Írja a nagyrassz nevét a sorszám után! 1. 2. 5. 6. 4 pont 7 pont 8. Az alábbi állítások egy-egy

hazai nagytáj természeti adottságaira vonatkoznak. Írja a megfelelő nagytáj nevét az állítások alá! 1. Itt található hazánk legnagyobb szénhidrogén készlete: . 2. Éghajlatában mind az óceáni, mind a mediterrán hatások érvényesülnek: . írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 7 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint 3. Név: . osztály: Kőzettömegét főként középidei mészkő és dolomit alkotja: . 4. E nagytájunkhoz tartoznak a Kárpátok belső vulkáni vonulatának egyes tagjai: . 5. Nyugati peremét hegységek alkotják, ezek lábainál hordalékkúpok és kavicstakarók terülnek el: . 6. Viszonylag kiegyensúlyozott éghajlatának és termékeny talajainak köszönhetően fejlett, sokoldalú mezőgazdaság jellemzi: . 6 pont 9. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! . 1 India gazdasági életében fontos szerepe van a

szoftverfejlesztésnek és a szolgáltatás-exportnak. . 2 Az Amerikai Egyesült Államok nyugati partvidéke ma is a nyersanyagigényes vas- és acélgyártás központja. . 3 Dél-Korea a gyorsan iparosodott DK-ázsiai országok első hullámához tartozik . 4 Brazília Latin-Amerika spanyol nyelvű országa . 5 Az Asszuáni-gát a Tigris vizét duzzasztja fel, amely így energiatermelésre is alkalmas. . 6 A Ruhr-vidék az átalakult gazdasági szerkezetű egykori hagyományos iparvidékek közé tartozik. . 7 Japán lakosságának élelmezésében fontos szerepe van a halászatnak . 8 Az Európai Unió legutoljára 2004-ben bővült új tagállamokkal . 9 Szlovákia Kelet-Közép-Európa egyik legjelentősebb autógyártó országa . 10 Hazánk legjelentősebb vegyipari központjai folyók mentén jöttek létre . 11 A Duna–Majna–Rajna vízi út a Fekete-tengert és az Északi-tengert kapcsolja össze. 11 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 8 / 12 2011. május 12

Földrajz középszint Név: . osztály: 10. Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Az alábbi diagram azt szemlélteti, hogy az egyes országcsoportokban a gazdasági szektorok mekkora arányban részesednek a termelésből. Az azonos színű oszlopok azonos gazdasági szektorokra vonatkoznak. Az A betű a magas jövedelmű országok csoportját jelöli Az X-szel jelölt oszlop azoknak a gazdasági tevékenységeknek az arányát mutatja, amelyek meghatározzák a termelés feltételeit és a lakosság életkörülményeit. a) Nevezze meg, hogy mely gazdasági szektorokat jelölik az alábbi oszlopok! Z. Y 2 pont b) Mely országok csoportját jelöli a C betű? C. 1 pont c) A B betűvel jelölt országok egyikében a GDP értéke 2009-ben 1600 milliárd $ volt. Hozzávetőlegesen hány $ volt a legjelentősebb gazdasági szektorban megtermelt javak értéke? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe! A) 240 $ B) 720 $ C) 1040 $ D)

240 milliárd $ E) 720 milliárd $ F) 1040 milliárd $ A számítást itt végezze! 2 pont 5 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 9 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 11. Tanulmányozza a grafikonokat, majd válaszoljon a kérdésekre! Ft Ft Ft Forrás: Valutaárfolyamok, MNB, CHF = svájci frank, EUR = euró, USD = USA-dollár 1. Melyik valutáért adták a legtöbb forintot 2010 január 1-jén? A valuta neve: . 2. Hány forintot kapott a turista, aki ebből a valutából 100 „egységnyit” váltott be forintra? . Ft 3. Melyik valuta árfolyama ingadozott a legnagyobb forint-tartományban? . 4. Melyik időszakban volt a legerősebb a forint a dollárhoz képest? Válaszoljon az ábrán feltüntetett, megfelelő dátumpár beírásával! . ⎯ . között 4 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 10 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: 12. Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a

kérdésekre! „ A klímaváltozás miatt előtérbe kerülnek azok az energiatermelési módok, melyek nem járulnak hozzá a szén-dioxid-kibocsátás növeléséhez. Az egyik ilyen az atomenergia felhasználása. Az energiabiztonság is fontos ok Miután az orosz-ukrán gázháborúk miatt többször is előfordult, hogy nem érkezett földgáz Oroszországból Európába, a nyugateurópai államok sokkot kaptak, és alternatívát kerestek.” Forrás: HVG 2010. október 2 a) Mivel indokolja a cikk az atomenergia hasznosításának lehetséges előretörését az energiatermelésben? Fogalmazzon meg két indokot! - . . - . . 2 pont b) Miért tiltakoznak mégis sokan az atomenergia nagyobb mértékű hasznosítása ellen? Fogalmazzon meg két okot! - . . - . . 2 pont c) Melyik országban a legnagyobb az atomerőművek szerepe a villamos energia előállításában? Karikázza be a megfelelő ország betűjelét! A. Norvégia B. Franciaország C. Németország D. Oroszország 1

pont 5 pont A feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 75 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 11 / 12 2011. május 12 Földrajz középszint Név: . osztály: maximális elért pontszám pontszám I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. II. Földrajzi ismeretek, 6. képességek feladatsor 7. 8. 9. 10. 11. 12. Az írásbeli vizsgarész pontszáma: 25 5 6 7 8 5 6 7 6 11 5 4 5 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt egész egész pontszám számra kerekítve (I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor II. Földrajzi ismeretek, képességek feladatsor) Az írásbeli vizsgarész pontszáma javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga, II. összetevő 1111 Dátum: . 12 / 12 2011. május 12 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató 1111 FÖLDRAJZ

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató I. rész 1. FELADAT a) a. Hernád b. Szamos c. Bodrog d. Sajó e. Zagyva Minden helyes válasz 1 pont. 5 pont b) Tisza-tó. 1 pont 1 pont c) Bodrogköz. 1 pont 1 pont d) Romániából. 1 pont 1 pont Összesen 8 pont 2. FELADAT a) 1. Strasbourg 2. Párizs 3. Lyon 4. Marseille Minden helyes válasz 1 pont. 4 pont b) C: Pireneusok D: Alpok Minden helyes válasz 1 pont. 2 pont c) a) Szajna b) Rhône Minden helyes válasz 1 pont. 2 pont Összesen 8 pont írásbeli vizsga 1111 2/7 2011. május 12 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató 3. FELADAT a) 1. Kongó 2. Csád-tó 3. Niger 4. Viktória-tó 5. Tanganyika-tó Minden helyes válasz 1 pont. 5 pont b) A. Kenya B. Nigéria Minden helyes válasz 1 pont. 2 pont c) a. Alexandria b. Kairó Minden helyes válasz 1 pont. 2 pont

Összesen 9 pont írásbeli vizsga 1111 3/7 2011. május 12 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató II. rész 1. FELADAT a) 1. H 2. I 3. H 4. H Minden helyes válasz 1 pont. 4 pont b) Bekarikázva: C 1 pont 1 pont Összesen 5 pont 2. FELADAT Mérések A pont koordinátái B pont koordinátái Megegyezik é. sz 30º é. sz 30º k. h 30º ny.h 30º é. sz 60º é. sz 30º 2. X k. h 30º k. h 30º d. sz 30º é. sz 50º 3. X k. h 100º k. h 100o é. sz 20º d. sz 30º 4. k. h 50º k. h 95º Minden helyes válasz 1 pont. Számítások: 1. A számítás elve: 30º+ 30º = 60º ; 60 X 4 = 240 perc 4. A számítás elve: 95º – 50º = 45º ; 45 X 4 = 180 perc 1. A helyi idő különbsége 240 perc = 4 ó 1 pont 1 pont 1 pont 180 perc = 3 ó 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 6 pont 3. FELADAT a) 1. C 2. A 3. F 4. E Minden helyes válasz 1 pont. 4 pont b) kéreg/földkéreg + a földköpeny felső szilárd része = kőzetburok Bekarikázva: 30–40 km

1+1 pont 1 pont 3 pont Összesen 7 pont írásbeli vizsga 1111 4/7 2011. május 12 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató 4. FELADAT a) 1. 2. 3. b) A magasabb hőmérsékletű levegő több vízgőzt képes befogadni / Az alacsonyabb hőmérsékletű levegő kevesebb vízgőzt képes befogadni 1 pont A számítás elve: (13 : 23) x 100 1 pont A levegő viszonylagos (relatív) vízgőztartalma: 56,52% 1 pont 15 ºC-ra 1 pont 4 pont 1. 2. A gyertya lángja az osztályterem felé / befelé hajlik el. 1 pont A folyosón hidegebb van, ezért ott magasabb a légnyomás / a folyosón lévő hidegebb levegő sűrűsége nagyobb, mint az osztályteremben. 1 pont A levegő a magasabb légnyomású/ sűrűbb levegőjű hely felől az alacsonyabb légnyomású/ kisebb sűrűségű hely felé áramlik. 1 pont 3. A szél kialakulását 1 pont 4 pont Megjegyzés: Tartalmilag helyes (például a meleg levegő szempontjából megközelített), de másképp

megfogalmazott válasz is elfogadható. Összesen 8 pont 5. FELADAT 1. 2. 3. 4. 5. tölcsértorkolat talajnedvesség vízgyűjtő terület vízjárás morotvató 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 5 pont 6. FELADAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. egyenlítői éghajlat forró (trópusi) övezet bekarikázva: kicsi esőerdő, (trópusi esőerdő) egyenletes bekarikázva: Brazília 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 6 pont 7. FELADAT a) 2 4 5 Megjegyzés: A sorrend felcserélhető. 3 pont b) 1. negrid 2. europid 5. mongolid 6. ausztralid /veddo ausztralid 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont Összesen 7 pont írásbeli vizsga 1111 5/7 2011. május 12 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató 8. FELADAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alföld Dunántúli-dombság a Mecsekkel / Dunántúli domb- és hegyvidék Dunántúli-középhegység Északi-középhegység Alpokalja / Nyugat-magyarországi peremvidék Kisalföld 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1

pont 6 pont Összesen 6 pont 9. FELADAT 1. I 2. H 3. I 4. H 5. H 6. I 7. I 8. H 9. I 10. I 11. I Minden helyes válasz 1 pont. Összesen 11 pont 10. FELADAT a) Z. mezőgazdaság Y. ipar 1 pont 1 pont 2 pont b) C) alacsony jövedelmű országok / fejlődő országok / a harmadik világ országai 1 pont 1 pont c) A számítás elve: 1600x 0,45 = 720 milliárd $ Négyzetben: E 1 pont 1 pont 2 pont Összesen 5 pont 11. FELADAT 1. 2. 3. 4. Az euróért. 27000 Ft-ot A dollár árfolyama. 2009.1001–20100101 között 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Összesen 4 pont írásbeli vizsga 1111 6/7 2011. május 12 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató 12. FELADAT a) Nem jár szén-dioxid kibocsátással, / nem fokozza az üvegházhatást / nem járul hozzá a globális éghajlatváltozáshoz, csökkenti az energiafüggőséget, / növeli az energiaellátás biztonságát. Bármelyik két elem említése elfogadható, másképp megfogalmazott helyes válasz esetén

is jár a pont. 2 pont b) Nem megoldott a radioaktív hulladékok (az elhasználódott fűtőelemek) tárolása. Üzemzavar esetén radioaktív szennyeződés történhet, amely akár környezeti katasztrófához is vezethet / hőszennyezés előidézése. Másképp megfogalmazott, tartalmi szempontból helyes válasz is elfogadható. Bármelyik két ok említése esetén jár a pont. 2 pont c) Bekarikázva: B 1 pont Összesen 5 pont A feladatlappal elérhető összes pontszám: 100 pont írásbeli vizsga 1111 7/7 2011. május 12