Kereskedelem | Vendéglátás » Gyorséttermi eladó, szakmaismertető információs mappa

Adatlap

Év, oldalszám:2008, 8 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:23
Feltöltve:2012. október 28
Méret:71 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

GYORSÉTTERMI ELADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” GYORSÉTTERMI ELADÓ Feladatok és tevékenységek A gyorsaság a hírközlésben és a közlekedésben a XX. század vívmánya Ezek a tények az élet minden területét felgyorsították. Ma már az egész világon ismert az Egyesült Államokban elterjedt mondás „Az idő pénz”. Ennek a szemléletnek igyekeznek megfelelni azok a szolgáltatások, amelyek ennek a „gyorsasági” igénynek a kielégítésére törekednek. A világ első gyorséttermeit az USA-ban nyitották meg, nagy forgalmú helyeken. Ilyenek voltak a vasútállomások, repülőterek, de különösen az autópályák csomópontjai. A gyorsétterem alapelve, hogy a vendég minimális idő alatt tudjon ízletes ételhez, italhoz jutni, lehetőleg kényelmes körülmények között. Ennek értelmében speciális

ételféleségeket találtak ki, amelyek közül a legismertebb és tegyük hozzá a legkedveltebb, a mindenki által ismert hamburger. A gyorsétterem legfőbb célkitűzése, hogy a napnak bármely időszakában, azonos minőségben, azonos színvonalon tudja kiszolgálni a vendégeket. A gyorsétteremben való étkezés ma már egy sajátos életforma, amely jelképe is lehet felgyorsult világunknak. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? A gyorséttermi eladó rendelkezésére álló étel és italféleségeket igen rövid idő alatt (1-2 perc) a vevő rendelése alapján tálcára készíti. A rendelés alapján számlát készít és a vevő által megkapott ételekhez és italokhoz mellékeli. Gondoskodik arról, hogy a kínálati listán megjelent választék mindig rendelkezésre álljon, tehát az egyszerű ételeket elkészíti. Fontos, hogy a keze ügyében legyenek a szükséges kellékek, pl.: szalvéták, szívószálak, esetleg

evőeszközök. Gondoskodik a felszolgálás higiénikus, rendezett feltételeiről és a keletkezett hulladékot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően konténerekbe szelektíven (üveg, műanyag, papír stb.) gyűjti A nyitás előtt, illetve zárás után vagy megadott időben gondoskodik a kiszolgálás gördülékenységét biztosító feltételek kialakításáról. Mivel az étellel és itallal kerül kapcsolatba, így alapvető követelmény a személyi higiénia maximális betartása. 2 Nemcsak az amerikai típusú éttermekben, hanem számtalan más vendéglátó-ipari egységben dolgozhat a gyorséttermi eladó, ahol feladatai bővülnek, így felelős lehet az árukészletért is, lehet, hogy árubeszerzést is végez és ehhez árurendelést kell összeállítania. Szakosítottan kell az árut raktároznia. Egyszerű ételekhez a nyersanyagot elő kell készíteni, pl.: szeletelés, tisztítás Feladata a terítés, az asztalok tisztántartása, a

vendégek kiszolgálása. Kávét, illetve kávé különlegességeket is tudnia kell készíteni A cukrászati részlegben csomagolja a süteményeket, tortákat stb. A gyorséttermi eladónak a napi forgalommal is el kell számolnia és egyszerű számlát a vendég számára ki kell állítania. Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? A gyorséttermi eladó az étterem árulistáján szereplő étel és italféleségeket különböző formában (pl.: előre elkészített csomagban vagy saját maga által kimérve, illetve adagolva) kezeli, illetve felszolgálja, szükség esetén tárolja. Ez azt is jelenti, hogy a különböző felszolgálást segítő eszközökkel újra feltölti a különböző tartókat, pl.: ital-automatákat vagy más eszközök, pl. tálcák, poharak tartó edényeit Szükség szerint használ tisztítóeszközöket és egyéb higiénés célokat szolgáló anyagokat. Az étkezéshez szükséges szinte összes alapanyaggal és nyersanyaggal

dolgozik, a húsféleségektől a fűszerekig, a zöldségféléktől a süteményekig. A főzéshez szükséges eszközöket, háztartási gépeket is használ, valamint csomagoló anyagokat, számlagépet és nyomtatványt. Hol végzi a munkáját? Munkáját többnyire a vendégfogadásra alkalmas helyiségben végzi, amely sokszor egységesített formában működik bármely városban. Ennek a helyiségnek igen fontos jellemzője a gyakorlatias berendezés, az egyszerű kényelem és a tisztántarthatóság, illetve a könnyen átlátható szervezettség. A gyorséttermek mindig megfelelően világítottak, kellemes a klímájuk. A gyorséttermek vendégköre szinte valamennyi társadalmi réteget képviseli. Ennek megfelelően udvarias, megnyerő magatartást kell tanúsítania A gyorsétteremben dolgozók sokszor egy légtérben főznek, sütnek a vendégekkel. Ennek 3 előnye, hogy a vendég látja az étel elkészítését is. Sok helyen önkiszolgálással történik az

étkezés, ekkor a gyorséttermi eladó munkaterülete csak a pult mögötti rész. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? A gyorséttermeket a „siető” embereknek találták ki, ezért a legtöbb ember, aki a gyorsétteremben étkezik, gyorsan akarja a szolgáltatást igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy fiatalok, idősek, egyedülállóak vagy csoportok egyaránt előfordulhatnak, tehát széles társadalmi réteggel találkozhat az eladó. A forgalom miatt fontos a jó együttműködés, barátságos, nyílt magatartás. Természetesen egy gyorséttermi eladó többedmagával dolgozik, így a munkatársaival is jó kapcsolatban kell lennie. Azzal is számolni kell, hogy a gyorsétteremben ún többműszakos, tehát napi 18-24 órás munkaidő szokásos, így pl.: műszakonként napközben vagy éjjel más-más vevőkör jelenhet meg. Munkája során az étterem vezetője a közvetlen felettese, aki ellenőrzi, de a felügyeleti szervek munkájához

kapcsolódóan a hatóság képviselőivel is találkozhat. Követelmények Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? A gyorséttermi eladó munkája közepesen nehéz fizikai munkát jelent. A munka túlnyomó részét álló helyzetben végzi, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy viszonylag kis területen belül kell sokat mozogni. Mindezt természetesen a hely jellegének megfelelően gyorsan, célszerűen, szabályozott fordulatokkal kell végeznie. A gyorséttermi eladói munkakör éppen ezért állóképességet, megfelelő fizikai kondíciót kíván. Megterhelést okozhat a pára, illetve a szagok elviselése, pl. olajszag, valamint a pszichés terhelés, pl a vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás. 4 Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Jó higiénés viszonyok mellett a balesetveszély állandó, pl. forró ételek stb A légúti megbetegedés, allergia mellett a lábak folyamatos

terhelése is hátrányt jelent. Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Fontos tudni, hogy minden foglalkozásnak szigorú egészségügyi alkalmassági feltételei vannak. A fontosabb szempontok közül néhányat kiemelünk, tájékoztató jelleggel: • jó látás, • ép hallás, • jó beszélőképesség, • karok, kezek, ujjak fokozott használata, • fokozott figyelem, • együttműködés. A foglalkozás gyakorlása során felmerülő kockázati tényezők: • tartós állómunka. Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Az eladó munkájából adódóan bizalmat kell, hogy ébresszen a vevőben. Ezért a szívélyes, megnyerő magatartás, az udvarias viselkedés nagyon kedvező egy ilyen tevékenységnél. Mindez fegyelmezettséggel és rendszerességgel is kell, hogy társuljon. Jó arányérzék, pl adagok kimérése, becslés és számolási képesség is előnyös. Milyen tantárgyakban kell jó

eredményt elérni ehhez a szakmához? A gyorséttermi eladói munkakörhöz minden olyan tantárgyban való eredményesség előnynek számít, amelyik az általános értelmességet jelzi, illetve azt fejleszti. Ezek lehetnek, például: a matematika épp úgy, mint a különböző nyelvek. Általában 5 nyelvismeret jelentős előnyként értékelhető. A fizikai állóképességet a testnevelésben (sportban) nyújtott jó teljesítmény megalapozhatja. Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában? A gyorséttermi eladó érdeklődésének tárgya alapvetően a vendég, tehát az ember, ezért minden olyan érdeklődés, amely pl.: a szociális érzékenységet, az emberi kapcsolatok kialakításában mutatott érdekeltséget segíti, előnyös lehet. E mellett a szabályok betartásának szükségességét is elfogadja és kedveli az utasítások szerinti ismétlődő munkafeladatokat. Szakképzés A gyorséttermi eladó képzés célja olyan

szakemberek képzése, akik vendéglátás gyorsétkeztetést bonyolító üzleteiben étellel és itallal szolgálják ki a vendégeket kultúrált, udvarias és szakértő módon. A gyorsétkeztetési eladó olyan ételeket és italokat értékesít, amelyek egy részét maga készíti el, a másik részét készen kapja. Előképzettség A gyorsétkeztetési eladó szakképesítés alapfokú iskolai előképzettségre épül. Képzési idő A képzés időtartama 1 év. Az elméleti és gyakorlati oktatás aránya a szakképesítés során 30- 70 százalék. A szakképzés elméleti és gyakorlati tárgyai Gazdálkodási ismeretek, Ételkészítési alapismeretek, Élelmiszer- és italismeret, Szakmai idegen nyelv, Gyorsétkeztetési eladói ismeretek, Gyorsétkeztetési eladói gyakorlatok, Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak: Informatikai ismeretek, Kommunikáció, Ember és környezete, Az iskola helyi tantárgyi programja. A szakképesítés

vizsgakövetelménye 6 A szakmai vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. A gyakorlati vizsgán a szakképesítés munkaterületére alapvetően jellemző munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó munkafeladatot kell megoldani. A gyakorlati vizsga munkafeladatát, a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki és a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A vizsgabizottság által kiválasztott feladatnak az alábbi három fő területet kell felölelnie: étel- vagy italféleség elkészítése, az elkészített készítményekhez megfelelő terítés, az elkészített készítmények kiszolgálása, a munkafolyamathoz szükséges eszközök előkészítése, meghatározott termékek, termékcsoportok vizsgabizottság előtt történő csomagolása. Itt kerül sor a szakmai beszélgetésre is, amely nem részfeladat, de a vizsgafeladattal összefüggésben, a szakkifejezések

alkalmazásával, a tanuló felkészültségéről való meggyőződés érdekében történik. Ez a beszélgetés terjedjen ki a vizsgafeladathoz kapcsolódó munka-, tűz- és balesetvédelmi ismeretekre is. Szóbeli vizsgát gyorséttermi eladói ismeretek és élelmiszer- és italismeret tárgyakból kell tenni. A Gyorsétkeztetési eladói ismeretek vizsgatárgy tartalma: a gazdálkodási ismeretek tantárgy anyaga és a gyorsétkeztetési eladói ismeretek tantárgy anyaga. Az Élelmiszer- és italismeret vizsgatárgy tartalma: az élelmiszer- és italismeret tantárgy anyaga. A szakmacsoporthoz tartozó szakmákból szerzett szakképesítés esetén a közös modulok, illetve tantárgyak tanulása alól a vizsga letételét követő 5 éven belül felmentés adható. A szakképesítés OKJ azonosító száma: 31 7822 02 Kapcsolódó foglalkozások Cukrász, Szakács, Felszolgáló, Vendéglátó-ipari eladó, Vendéglátó, vendéglős. A szakképesítéssel

betölthető munkakörök Gyorséttermi menedzser, Pultos, Háttér kiszolgáló, Italos, Melegételes. 7 A szakmával kapcsolatos további információk részletesen a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet: www.nivehu honlapján találhatók, Szakképzési dokumentumok címszó alatt. Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási és Leonardo da Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja. A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az Erasmus Mundus programokról, valamint az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről. Elérhetőség: www.tkahu Kereseti lehetőségek: Az egyes foglalkozások

átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek és keresletek statisztikája). Elérhetőség: www.afszhu Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségein, a www.afszhu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a http://wap.afszhu linken Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató Ez a kiadvány az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával 2005-ben készült. Aktualizálva 2008-ban A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét. 8 ranslation, the dispute of literal translation and implied meaning translation still exists. We believe that through the study and practice of some translation theories and materials to think, literal translation and

implied meaning translation are relative, connect each other, and there is no absolute boundary line between them. The translation from a master piece even to a sentence will have literal translation and the implied meaning translation concurrently. A good translation always has literal and implied translation, the both combing always together. We think, if we adopt literal translation which can transmit many kinds of meanings of the original text accurately, then we translate literally, if we cant translate out meanings of the original text, especially cant translate out the implied meaning accurately, we should adopt implied translation. In terms of the above reasons, the translation method of English idiom is varied too. According to the corresponding relation of English and Chinese, it can be divided into complete corresponding relation, partial corresponding relation, culture blank and cultural conflict. And these relations have resulted in the difference of methods too Following

we will discuss different methods under different translation relations one by one. 3.1 Literal Translation The culture background is different, but the mankind has a great deal of common factors as a whole, such as like, anger, sadness, happiness, old, disease and death, etc., which decides that between English and Chinese there are the same artistic conceptions of language literature, especially idioms, most of them from life feeling, life experience. The same image in different readers of language can cause the same association in mind. So in the idiom, they are all complete corresponding relation that those images can cause the same assocration and feeling, which can adopt literal translation. For example: lose face 丢脸 Strike while iron is hot. 趁热打铁 A friend is easier lost than found. 朋友易失不易得 In these sentences, English and Chinese have surprising similarity, these are translated not only easy to understand, but also kept the culture characteristics,

peculiar to Chinese, it 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸 8 is a very ideal method. Because there is similarity in the aspect of emotion impression of objective things and the experience of the society etc., there are a small amount of the same or approximate idioms , the literal meaning of these idioms in the English and Chinese idioms, the image meaning is the same or approximate , it is same to the implied meaning, that is to say, the cultural information that the literal meaning of this kind of idiom and image meaning express is the same, can translate with each other .As : “asy come,easy go”and the Chinese proverb“来得容易,去得快”, “Practice makes perfect”and“熟能生巧”, “Example is better than precept”and “身教胜于言传”etc. The approximate one is as follows:”spend money like water”and “挥金如土”Chinese idiom“破釜沉舟”and English“burn one’s boats”,are come from the military strategists tactics.

The literal meaning and image meaning of two idioms are approximate, have some the difference, it is the same to the implied meaning, the image meaning is mutually translated. This kind of idioms asopt literal translation, which can remain the literal meaning, image meaning and the implied meaning, keep the style of the original text, the translation is very apt to be understood and accepted, connect the love, it is a best way. As the implied meaning is very obviously or very easy to infer, reader can through literal meaning to comprehend its meaning. “All roads lead to Rome” translate into “条条大道通罗马”is a good example. For another example several following examples: 雪中送炭to offer fuel in snowy weather 一人得道,鸡犬升天even the dog swaggers when its master win favor “瓜田李下”comes from “瓜田不纳履,李下不整冠”,and translate into “Neither adjust your shoe in a melon patch,nor your hat under a plum tree。” Similar to

such idiom translation, readers only need to realize diligently, they can understand imply the implied meaning, not only keep the image of the original text but also increase the interest of reading. 3.2 Free Translation The partial corresponding relation means the idiom is corresponding on the whole, but there is a difference in details. 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸 9 Some idioms are because of the influence of the cultural factors, unable to keep literal meaning of original language and image meaning while translating, we can change the image of the original text into another image which reader knows well to express the purpose of language use and translate the implied meaning. For example, Professor He Ziran takes an example in the book “Language using and English study” (《语用学与英语 学习》)like “when in Rome,do as the Romans do”. If according to literal meaning of literal translation, readers will not understand why Rome is instead of

where else? In fact its implied meaning is to “do as the local people do” if translated into “to some mountains, what song does it sing” is more vivid. About two kinds of translations of the above-mentioned differ in different context. We know the meaning of “dragon” which in two kinds of English-Chinese culture are totally different. So the image of the Chinese saying “望子成龙”cant be kept while translating in English, it can translate into “to expect one’s son to become an outstanding person”. And for another example, the image of “a cat on hot bricks” is a cat walking on blazing brick, painful but extremely awkward, this scene happens to coincide with Chinese saying “热锅上的蚂蚁”,they all expression " anxious and extremely awkward ". Change the image when we translate can benefit readers understanding. Some idioms cant keep the literal meaning of the original text and image meaning while translating, and can only translate out

its implied meaning. For example, “天有不测 风云”,if we translate its literal meaning and image meaning into English, it will make English readers scarcely know what one has said, because the cultural meaning of it is very difficult for general westerners to understand. But If we translate out its meaning of implying, they will be very clear: Something unexpected may happen any time. This kind of situation is relatively common in coming from the idiom of the allusion. For example, if we translate “Achilles’heel” into " A grams of foot heel of Les " can not let most people understand, but if we translate the implied meaning " only fatal weakness " is more appropriate. For another example: the dog that will fetch a bone will carry a bone.When we translate it into Chinese, the literal image “dog、bone” can not be translate directly, we can only give up its literal meaning and image meaning then translate out the implicit meaning: “With person

that you speak ill of others, can say broken work of you too ". 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸 10 There are the similar examples, “fight like cat and dog”, if we translate it into Chinese according to literal meaning, although it has kept the image of the original text ,but it doesnt obey the Chinese habit. We can translate “We still love each other very much ,but we fight like cat and dog” into “Although we often fight, we still love each other very much.” The some corresponding relation partial can be divided into three kinds of situations: 3.21 The same meaning, with different expressions For example, the Chinese meaning of “King’s/Queen’s English” is “普通话”,but if we translate it into “国王或皇后的英语” most readers are certain to be unidentified so, even will misunderstand. For another example, “ 衙门自古朝南开,有理无钱莫进来”can translate into “Court doors may open but not to the poor”,

“A beggar can never be bankrupt” can translate into “死猪不怕开水 烫”. So, to this kind of situation, most basic method to catch most basic meaning to translate, if not corresponding, it will make a stupid mistake . 3.22 The same target with different connotation For example, translate“天诛地灭”into English is “judgment of God”. These two kinds of expression methods have both shown a kind of mysterious strength that can control not. But in Chinese, this word comes from the Taoist temple on day, including Chinese nations abundant intension among them; but “judgment of God” includes strong Christianity taste. So, though this kind of translation expresses more accurately, easy to understand, but has already lost meaning peculiar to Chinese. 3.23 The same target with different metaphors We have also proposed that the same thing in the different languages has different meaning. For examplw,the attitude of animals.So, when we translate these kinds of idioms,

we should pay attention to that we can not give the reciprocal translation but find the same understanding in the semantic. There’re still some idioms, the image translation will not cause cultural conflict, but will cause fault, of language use reader can not understand the real meaning. It is vivid to 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸 11 name the translation, embody the style of the original text and sophisticated taste. For example, “黄鼠狼给鸡拜年”,the measel goes to pay his respects to the hen not mith the best of in entions. “盲人瞎马”,Ablind man on a blind horse rushing headlong to disaster, “又要马儿跑,又要马儿不吃草”, “you can’take your horse work without feeding her”. 3.3 Untranslatability Due to Cultural Graps The culture blank means a certain thing is owned by a certain culture only, does not have substitute at all in other culture. On the basis of the difference in politics, religion, and history, China and

Great Britain and America must have some blank place in culture. There is some that belongs to “seemingly in harmony but actually at variance” in the English-Chinese idiom, the literal meaning is the same, but the implied meaning (including commentary and derogatory meaning) differs greating from each other, so that, they cant be translated each other. For example, “laugh off one’s head” and “笑掉大牙”,the former one means “to laugh in an extreme may,or beyond reasonable limits.”But in Chinese “笑掉 大牙”means “看笑话”. Some idioms which contain commentary and derogatory meaning, cant correspond to each other while translating. For example, “speak of the devil and he will appear”and Chinese idiom “说曹操”has no derogatory sense, and to compare “雨后春笋”with “like mushrooms” is also unsuitable. The former means the good things appear in a large amount, and there is very strong vitality. The former means the good things

appear in a large amount, and there is very strong vitality, but in English “mushroom” often has the meaning of “Grow rapidly , become extinct and disappear fast too”. “To make one’s hair stand on end” and“令人发指”, The former is to see or hear some terrible thing but very much afraid in meaning, and the latters meaning is " makes people very angry ". There is a very famous Chinese idiom: “一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和 尚没水吃”. Because there is difference in the religion between China and Britain, it is impossible to find this slang in English. To this sentence, there are several kinds of translation versions, among them the most famous one is: “One monk, two buckets; two monks, one bucket; three monks, no bucket, no watermore hand, less work. (DengYanchang,1989). This is a translation method of an explanatory note, which has already reflected the intension of original culture, and provided the clear explanation

we 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸 12 can say it is,very classic in translation. For another example, we translate “初出茅庐”into “at the beginning of one’s career”. “初出茅庐”originates from “三国演义”, if literally translated, it is unable for forergners to understand the meaning of sentence who are not familiar with Chinese literatured. This kind of translation method has well explained the meaning of this sentence, but has already lost cultural intension of the original text, it is more pitiful. Certainly, except the above mentioned, there are still a lot of other circumstances, here we will not deep into. Conclusion This text analyzed mainly the distinction in literature berween English and China in the course of translation of idioms and discussed the translation of English idioms. Through comparision and analysis of above statements, we come to conclusion that in the idiom translation, we should start out from literature

background and comsider all kinds of factors in order to achieve the intension of translation. The translation should be loyal to the orrginal twxt and have the flexiblity. It should conform to the original work and keep the original taste of English, as well as correspind with the requirements of the native language to make the translation smooth, clear and coherent. 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸 13 参考文献: 1.何自然,《语用学与英语学习》,上海外语教育出版社1997。 2.朱光潜,《谈翻译》,《翻译研究论文集》,中国翻译工作者协会、《翻译通讯》 编辑部编,北京,外语教学与研究出版社,1984。 3.张培基,《论习语的汉译英》,载《论汉英翻译技巧》,中国译协《中国翻译》编 辑部选编,中国对外翻译出版公司,1986,北京。 4.童之侠,《英汉谚语格言》,外文出版社,2000。

5.高兰英,《实用英语谚语词典》,山东友谊出版社,20017。 6.杨曾茂,英语谚语荟萃,金盾出版社,20034。 吉林华桥外国语学院毕业论文用纸