Nyelvtanulás | Angol » Have got, has got használata

Adatlap

Év, oldalszám:1998, 3 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:338
Feltöltve:2013. január 25
Méret:114 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

HAVE/HAS GOT: „VALAKINEK VAN VALAMIJE” A magyartól eltérően az angolban a birtoklást nem a létigével („van egy házam”), hanem a „birtokol” jelentésű have got/has got szerkezettel („birtoklok egy házat”) fejezzük ki. Kijelentő módú alakjai: E/3. személyben has got, az összes többi személyben have got A have/has segédigeként viselkedik: kérdésben az alany elé kerül, tagadásban not tagadószó járul hozzá. (Formailag a have got/has got szerkezet tulajdonképpen a „get” ige Present Perfect idejű alakja.) A „have got/has got” tárgyas igei szerkezet: mindig meg kell nevezni a birtoklás tárgyát (=a birtokot.) Ha a birtok egyes számú, számszerű főnév, akkor nem állhat önmagában: elé névelőt, mennyiségjelzőt, névelőféleséget kell tenni. Állító alakok: teljes alak have got have got has got összevont alak ’ve got ’ve got ’s got birtok (példa) I a house you six brothers he/she/it/Mr. Bean/my friend/ 200 forints

this girl etc. a headache we have got ’ve got a lot of books you have got ’ve got etc. they/my friends/those boys have got ’ve got etc. FIGYELEM! A „he’s/she’s/it’s (got)” alakok itt tehát nem a létige összevont alakjai (he is>he’s stb.)! Tagadó alakok teljes alak összevont alak I have not got haven’t got you have not got haven’t got he/she/it/Mr. Bean/my friend/ has not got hasn’t got this girl etc. we have not got haven’t got you have not got haven’t got they/my friends/those boys have not got haven’t got etc. (Tagadásnál tehát a „have/has” segédige kap „not” tagadószót.) birtok (példa) a house six brothers 200 forints a headache etc. A birtoklás tagadását („nincs valamim”) úgy is ki lehet fejezni, hogy a „have/has got” szerkezet állító alakjait használjuk ugyan, de a főnév elé „no” tagadószócskát teszünk. Ilyenkor nem kell semmi mást a főnév elé tenni. Pl.: I’ve got no brothers (Nincsenek

testvéreim) She’s got no English money (Nincs angol pénze) We’ve got no luck (Nincs szerencsénk.) FIGYELEM! Az angol nyelv nem használja a kettős tagadást (Nincs semennyi pénzem=I’ve got no money. Vagy pedig: I haven’t got any money” Nem pedig I haven’t got no money) Eldöntendő kérdés: SEGÉDIGE ALANY Have Have Has I you he/she/it/Mr. Bean/this girl etc. we you they Have Have Have ÁLLÍTMÁNY MARADÉKA EGYÉB (itt: a birtok) a pen? two hundred pounds? any idea? any milk? brothers? etc. got Kiegészítendő kérdés: (általában a birtok mivoltára, minőségére, mennyiségére stb. kérdez rá) KÉRDŐSSZÓ, KÉRDŐ KIFEJEZÉS How many books What colour hair Why SEGÉDIGE ALANY ÁLLÍTMÁNY MARADÉKA have I got? have has you he/she/it/Mr. Bean/this girl etc. we you they we have have have haven’t EGYÉB (itt: a birtok) got? got a new car? FIGYELEM! A have/has got szerkezetet csak a jelenben fennálló birtokviszony kifejezésére

használjuk!  (TO) HAVE: „VALAKINEK VAN VALAMIJE” Az amerikai angol nyelvhasználatban és az írott brit nyelvhasználatban birtoklás kifejezésére inkább a (to) have ige ragozott alakjait használják. A have itt tehát főigeként viselkedik, és az igeidőnek megfelelő segédigéket kap, pl.: I have five brothers. I don’t have five brothers Does he have five brothers? (Present Simple) They will have another baby. You will never have a proper job Will you ever have some time for me? (Future Simple) Did you have a nice weekend? (Past Simple) I have never had such a bad holiday. (Present Perfect) FIGYELEM! –INGES (CONTINUOUS) IGEIDŐKBEN NEM HASZNÁLHATÓ!!! She is having five brothers. (TO) HAVE+FŐNÉV=VALAMILYEN CSELEKVÉST KIFEJEZŐ SZERKEZET A „have” ige különféle tárgyakkal ellátva sokféle cselekvést fejezhet ki. A legfontosabbak – a teljesség igénye nélkül: (to) have

breakfast/lunch/dinner/supper=reggelizik/ebédel/vacsorázik (to) have a coffee/a drink/a tea/a coke/a beer=iszik egy kávét/italt/teát/kólát/sört (to) have a glass of wine=iszik egy pohár bort (to) have a chat/a talk/a walk/a holiday/a day off=cseveg/beszélget/sétál/nyaral/szabadnapos (to) have a rest/sleep/dream=pihen/alszik egyet/álmodik (to) have a shower/a bath/a shave=lezuhanyzik/megfürdik/megborotválkozik (to) have a disagreement/a row/a quarrel/an argument/a fight=vitázik/veszekszik/verekszik (to) have a good time/fun=jól érzi magát/szórakozik (to) have a look (at sg)=megnéz (vmit) (to) have a try/a go=kipróbál (vmit) (to) have a swim=úszik egyet Az ilyenfajta „have”-es szerkezet nyelvtani tulajdonságai: 1. A have főige – ennek megfelelően látjuk el különféle segédigékkel 1.1 How often do you have quarrels?=Milyen gyakran veszekedtek? (Present Simple) 1.2 I didn’t have breakfast today=Ma nem reggeliztem (Past Simple) 1.3 Will you have lunch

with me?=Velem ebédelsz? 2. Folyamatos (Continuous) igeidőkben is használhatjuk – ellentétben a birtoklást kifejező „have”vel: 2.1 He is having a rest=(Éppen) pihen 2.2 They are having a holiday=(Éppen most) Nyaralnak 2.3 I am having a great time=(Éppen most) Jól érzem magam 3. Gyakran szerepel felszólító, kínáló, kívánságot kifejező mondatokban: 3.1 (Why don’t you) Have a pint of beer? = Igyál egy korsó sör! 3.2 Have a try/a go=Próbáld meg! 3.3 Have a nice evening=Kellemes estét (kívánok)! 3.4 Have a good time=Érezze jól magát!