Szociológia | Családszociológia » Jegyesi beszélgetés kezdőknek

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 4 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:30

Feltöltve:2013. február 10.

Méret:174 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

JEGYESI BESZÉLGETÉS vázlata - a hitben kevéssé járatos résztvevőkkel Az alábbiakban egy olyan beszélgetés-sorozat vázlatát adjuk, amely a hitben kevéssé járatos párokat bevezeti a hit alapvető fogalmaiba is (A hit alap-tanításaiba nem hívőket bevezeti Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel c. kötetet Bp SZIT Az alábbi vázlat e könyv megfelelő fejezeteire utal. Rövidítése: „Találkozás”) A szerző, és sok lelkipásztor évtizedes tapasztalata, hogy a jegyesek nagy része nyitott a hit alapkérdéseire, különösen ha sikerül azokat kapcsolatba hozni a jegyesek kérdés- és élményvilágával, amint a következő vázlat is útmutatást ad ehhez. A házasságról szóló témákat részletesen kifejtjük a következő fejezetrészben: amely a hitben járatos jegyesek felkészítésével foglalkozik. 1. Ismerkedés: Téma: Él-e bennem a Megfoghatatlan keresése? Bevezető kérdés: Miért kérik az egyházi házasságot? Beszélgetés: Az

ember szíve mélyén van a titok: A Végtelen Szeretet, Igazság Minden vallási titok: nem valamiféle „dogma” vagy szabály, és nem is a külsőségek! Elsősorban a szívünk mélyén levő titkokat keressük – és ezekre kapunk választ a kereszténységben (Vö. „Találkozás” 3 fejezet) A szerelem – a legmélyebb szeretet. Amely a Végtelen Szeretetben teljesül csak be Csak a Végtelen Szeretetben talál két pár teljesen egymásra. (Miért bomlik fel annyi házasság?) Gyakorlat: Isten megsejtéséhez csak a személyes szeretet által juthatunk közelebb. Házi feladatuk legyen: Próbáljanak örömet szerezni olyannak, aki nehéz maguk számára. – A Szeretet nyitja meg a szívet. Ha az ismerkedő találkozáskor a jegyesek nem kapták kézbe az esküvőben tett ígéretek szövegét, most adjuk oda nekik azt, legépelve! Tudják meg, mire tesznek ígéretet! A jegyesi beszélgetés abban is segítségükre van, hogy felkészülhessenek ezeknek az

esküknek-ígéreteiknek felelős kimondására. Ha nem hoztuk volna még tudomásukra, tegyük meg most: hogy le kell adniuk keresztleveleiket, illetve vegyes vallás vagy valláskülönbség esetén egyeztessük a teendőket. 2. Az imádságról Bevezetőben: A tapasztalatok megbeszélése: hogy ment a nehéz ember szeretete? Ismétlés: Az ember végtelen keresése. Mit tapasztaltak magukban? Két ember között támadnak feszültségek, amely gyakran csattanássá válik (később nagy sebeket, válást okozhat) Ha megszokják, hogy legalább este elcsendesüljenek, ne maradjanak személyiségük felületén, hanem mélyebbről nézzenek önmagukba és így gondoljanak párjukra, ez a mély kapcsolat alapja. Erre tanít meg az esti elcsendesülés – illetve az esti imádság(Ami a házasságban közös elcsendesülés, közös ima a személyes kapcsolat leghatékonyabb biztosítéka). Új anyag: Mi az imádság? Hogyan kezdjünk el imádkozni? Vö. „Találkozás” a 4fej/ 1,

és 4 f. végén található olvasmány Feladat: Próbáljanak este 10 perc csendet tartani. – Mi volt szép a napban, mi volt hiba? Aki hisz: Gondoljon a Végtelen Szeretetre, Istenre, Aki átölel. A Végtelen Szeretet fényében – nézd embertársaidat, társadat. A nem hívő számára is ajánlják a személyiséggel foglalkozó szakkönyvek, a „mentálhigiénia”, az esti elcsendesülést, a napi terhek letételét! És a párkapcsolat számára a legnagyobb segítség ez. 3. Miért hívja meg az egyház a fiatalokat a házasság előtti szexuális megtartóztatásra? A jegyesség, illetve a szerelem időszaka egyedülálló kegyelmi időszak – amelyben a házasságra készülők közti lelki kapcsolat és kommunikáció rendkívüli intenzitással el tud mélyülni. A szexualitástól való tartózkodás a jegyesség idején hatalmas energia lehet, amely a személyes kommunikáció elmélyülése felé hajtja a párt. A szexuális kapcsolat nagy élményt nyújt, de

eltereli a figyelmet a felek közötti különbségekről. Ezért van, hogy sok jegyespár, akik a házasság előtt szexuális életet éltek, és egymáshoz illőnek érezték magukat, röviddel a házasságkötés után felfedezi: olyannyira különböznek, hogy el kell válniuk. - Sok kultúra ezért hívta a jegyeseket, és az egyház ma is arra hív, hogy a házasság előtt tartózkodjunk a nemi kapcsolattól (s ha elkezdtük azt, hagyjunk fel azzal a házasságkötésig). Ez nem tilalmat akar elénk állítani. Ellenkezőleg arra biztat, hogy használjuk ki a jegyesség lehetőségét: hogy mélyebben megismerjük egymást, és ezzel készüljünk fel a szent házasságra, és a beteljesült szexuális kapcsolatra, amely elmélyült kapcsolatunkra épül. Mi építi a jegyesek kapcsolatát, ha nincs testi kapcsolat? A személyes beszélgetések, egymás személyes megismerése. Keresztény – vagy humán értékekben hasonló célokra törekvő – jegyesek kapcsolatát

rendkívülien elmélyítheti, ha közös „lelki” célokat (egy közös Igét) tűznek maguk elé: pl. egy-egy hétre Pl ilyet, hogy minden nap mindketten valamilyen szokásoson túlmenő örömet szerzünk valakinek; ma a derűt visszünk munkahelyünkre; megdicsérünk valakit stb. Ezeknek a keresztény (humán) gyakorlatoknak, illetve ezek eredményeinek megbeszélése egy lehetséges jó „eszköz”, amely közös „kalandot” biztosít, és kiváló lehetőséget nyújt egymás kölcsönös megismerésére; valamint szeretet-képességünk fejlesztésére. Erre pedig nagy szükségünk lesz a házasságban is! (Lehetséges, hogy egyik héten egyikük, másikon másikuk javasolja a heti tervet.) E héten: Ha képesnek érzik magukat, határozzák el, hogy kerülik, illetve a házasságig felfüggesztik a szexuális kapcsolatot, s helyette a lelki kapcsolat építésére helyezik a súlyt. Különösen jó gyakorlat: hogy szeretettel fordulnak afelé az embertársuk felé,

aki nem nagyon kedvelnek. (Házasságuknak is összetartója lehet, ha folytatni tudják ezt a fajta közös játékot, s a megélt „lelki kalandok” kommunikációját.) 4. A Biblia: Isten szól az emberhez Vö „Találkozás” 5 fejezet Sok vallási könyvben vannak igazi bölcsességek Miben egyedülálló a Biblia? – Egyedülállóan tiszta Istenkép és emberkép (vö. 10 lecke) A Bibliában sok jelkép található: 1500 év irodalma. Pl a hat napos teremtés is jelképesek leírás Ezeknek mondanivalója a fontos. Az Ószövetség – Jézus előtt íródott. Nekünk legfontosabb az un Újszövetség: Jézus élete, tanítása Feladat: Van bibliád: Olvasd el a Szeretet himnuszt – 1 Kor 13 – Minden nap válassz ki belőle egy tulajdonságát a szeretetnek és gyakorold azt. 5. Kicsoda Jézus? Történeti személy is (Vö. „Találkozás” 12/1f ) De leginkább: Ő az, aki legmélyebb kérdéseinkre választ ad. Minden vallás keresi a választ ezekre, de sok

kérdéshez nem tudnak hozzászólni. Pl A bűn, az elégtelenség, a fájdalom kérdésére csak Jézus ad választ, szenvedése, keresztje által (bár abszurd dolognak tűnik, hogy Isten szenvedhet). Éltél már át értelmetlenséget, halált, fájdalmat, saját bűnödet? – Lehet újat kezdeni, ha valamit végleg elrontottam? Lehet döntő fájdalmak után is megbocsátani a másiknak? – Jézusban Isten egy új arca jelent meg (vö. 12/2f): Feladat: Nézz naponta a keresztre! Gondold át: A keresztények azt hiszik, hogy Isten függ a kereszten Jézusban. Isten Jézusban magára vette az emberi sorsot – a bűnt és halált – és legyőzte a halált, a bűnt. A kereszten függő Isten-Jézusban ott láthatod az ember minden sötétségét Mint egy Isten, mint egy anya, magába ölelte gyermekei fájdalmát. A halálon győzött az élet (A Te életedben is vannak és lesznek fájdalmak. Gondolj ezekre) Jézus maga a szeretet: Aki magára veszi az ember sorsát. Új módon

nézhetsz magadra: Jézus (Isten) az, akiben elfogadhatom magam, minden gyengeségemben. Benne tudom elfogadni társamat is – mindig új szeretettel Benne tudok irgalmat, emberséget tanítani gyermekeimnek. Gyakorlat: meghívás vasárnapi szentmisére. Hiszen arra tesznek ígéretet, hogy ebben az egyházban akarnak élni, ebben akarják nevelni gyermekeiket. (A nem hívők sok mindent nem értenek. De látnak egy emberi csoportot – emberi tulajdonságokkal, hibákkal; de akik mégis szeretnének a Jóért összefogni.) 6. Az egyház Jézus rá akarta bízni tanítványaira isteni üzenetét. Az apostolok el is kezdték vinni a világba Jézus tanítását. Igazság, egyenlőség, szeretet elve, Isten szeretetének hívása – egy rabszolgatartó világban. Az egyház emberekből áll: korról korra befészkelte magát az emberi gyengeség is. Erről sokat hallunk. Igaz is, meg nagyítva is van Amiről kevesebb szó esik: Minden nyomorúság után az egyházban támadtak

emberek, akik az evangéliumban új életet kezdtek – a szívükben levő Isten hívását követve. (Találkozás 25f) Ma is van az egyházban megújulás. Mi is ennek a megújulásnak vágyában vagyunk keresztények. (Tudjuk: az ember mindig hibázik, - de mindig újat kezdhet) Beszélgetés: Mi jót tud az egyházról, mi nehéz benne.? Miért is akarunk az egyháztól kérni egy szentséget? Mégiscsak egy fényt hordoz! Feladat: (Ismételjük meg a hívást:) Jöjjenek el szentmisére. 7. A szentségek – a házasság szentsége Minden emberi csoport ünnepel bizonyos életfordulókat: minden vallás, minden társadalom. A hívő ember – érzi, hogy létezik a Végtelen Szeretet. Egész életében és életfordulóinak titkaiban is Hozzá fordul – az Ő erejét kéri. Minden szentségnek van egy jele – pl. vízzel leöntés – a megújulás megtisztulás jele, a kenyér – az Istennel való táplálkozás jele. A jel egy kicsi egyszerű dolog. De imánk, Istenhez

forduló kérésünk jelképe: Ezért válik naggyá. De csak abban nagy, aki hittel fogadja, aki hitét fejezi ki e jel által Ha hittel vesszük a jelet: akkor hisszük, hogy Isten erejével, áldásával válaszol kérésünkre. Úgy válaszol, mint minden imában; de a szentségben egy különös erővel válaszol: mert Jézus ezt ígérte, mert az egyház közösségével imádkozunk, nemcsak magunkban. Minden szentség az egyházba is kapcsol. Isten segítségét kérem pl a házasság-kötéskor házaséletünkre. Egyben ígéretet teszek, hogy az egyház- és Jézus szellemében akarok élni; gyermekeimet katolikusnak nevelem. Szeretnék a hívőkkel együtt a Szeretet tanúja lenni családomban és a világban – és Jézus Szeretetének tanúja. S minderre kérem Isten áldását, erejét 8. A házasság szentségének tulajdonságai (Részletesen kidolgozva vö az alább következő „Jegyesi beszélgetés – hitet gyakorlók számára” 1. találkozása) A templomi

házasság során megfogalmazzuk a házasság titkait: 1. Csak egy (egyetlen) házastársnak adom életemet (egy férfi és egy nő kapcsolata) 2. Hűség „holtomiglan, holtodiglan” - - Ígérem a hűséget egy életre Nem kis ígéret De a szeretetben ez a természetes! A mélyebb emberség érzi, hogy ez az igazi. De a világ gyakran ellenkezőt hirdet. Testünkben megjelenhet bármikor más megkívánása! Ha a test a legfőbb úr, akkor engedni kell neki. Ha a szellem-lélek, az emberi a legfőbb érték: akkor (Isten erejében is) le tudjuk győzni az önző testet. Szociológiailag-lélektanilag: erre vágyik az ember, s ez ad pszichológiailag biztonságot a gyermeknek. Tehát ez a társadalmat építő erő Ellenkezője rombol 3. „Ígéred-e, hogy elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” A gyermek gyümölcs – ajándék. a) Gyermekszám. Az egyetlen gyermek estében: a félrenevelés, önzés veszélye Több gyermek szépsége. A

kapcsolatban tanulnak meg ők is szeretetben élni A szülőnek is könnyebb, szebb így. b) Abortusz: A kereszténység védi az életet. Isteni élet kezdődik már a magzatban Az anya érzi ezt szíve mélyén. 9. A keresztény házasélet (Részletesen kidolgozva a következő „Jegyesi beszélgetés – hitet gyakorlók számára” 2-3-4. találkozása) A házasok egysége. Hogyan tudja építeni a pár lelki egységét? Hogy készülhetünk fel erre? Keresem, ami a másiknak jó! Ez a legemberibb magatartás, még ha sokszor nehéz is. (A különböző „szeretet-nyelvek” gyakorlása már most.) Jézus is erre tanít Legalább heti beszélgetések lelkük legmélyéről. Megbeszélni: Hol sikerült ma jót tennem? Örömet okoznom? Hol találkoztam ma Istennel vagy hol adtam szeretetét? (Több könyv nyújt ehhez segítséget: Pl. G Calvo: Kéz a kézben Bp Mécs Családközösség Nemes Ödön: Párbeszélgetés. Bp Harmat-Új Ember 2006) Napi ima – ereje. Közös

újrakezdést jelent A nevelés alapelve: Nem az a jó anya, aki mindenben engedékeny! Szembe kell szállni a világba bedobott méreggel e téren. Ma a pedagógusok, pszichológusok egyre többen írtnak a liberális nevelés káros következményeiről. (Vö J Dobson: Az akaratos gyerek Bp Harmat) A házasélet és a nevelés feltétele is a házasok egysége. A gyermek a szülők egységéből tanul a legtöbbet. A vallásos élet javára válik a házasságnak: A rendszeres ima: a házasok egyéni életét is, kapcsolatát is megújítja. Újrakezdésre tanít Az élő közösséghez, egyházhoz tartozás: sok segítséget ad. Pl Család csoport A rendszeres szentmisék: felemelnek, lelki indítást adnak, közösségbe kapcsolnak. 10. A házasságkötés liturgiája – és a jelek mondanivalója (Részletesen kidolgozva vö alábbi „Jegyesi beszélgetés – hitet gyakorlók számára” 5. találkozás) A jegyespárnak tetsző olvasmányok kiválasztása. (Vö wwwjegyeshu

honlapon megtalálhatóak) Fogalmazzák meg a házasságkötésen beszédet mondó lelkipásztor számára: mit szeretnének elmondani a jelenlevőknek – a házasság, a hűség szépségéről Mit mondanának annak, aki megkérdezi, miért kötnek templomi házasságot? Gyakorlati kérdés: A beszélgetést vezető nézzen utána (ha netán elmaradt volna), rendben vannak-e a jegyesek adatai: a keresztlevelek, a vegyes-vallás stb. esetében a szükséges dokumentum Egyeztettük-e a jegyesekkel, mikor találkoznak a lelkipásztorral, hogy személyes kérdéseikről beszélhessenek: hívők esetében a gyónás időpontjáról? stb.