Hadászat | Középiskola » Belügyi rendészeti ismeretek középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 31 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:22

Feltöltve:2013. június 01.

Méret:230 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24 Név: . osztály: BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Belügyi rendészeti ismeretek középszint írásbeli vizsga 1011 Belügyi rendészeti ismeretek középszint írásbeli vizsga 1011 Név: . osztály: 2 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében. Kérjük, kék színű tollat használjon! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: • Olvassa el figyelmesen a feladatokat! • Kövesse pontosan az utasításokat! • Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! Ha mégis

javítani szándékozik, kérjük a rossz megoldást egy vonallal húzza át! A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor javasoljuk, hogy a megadott szempontok sorrendjében fogalmazza meg a válaszát. Ügyeljen a szakkifejezések használatára, fogalmazzon szabatosan, nyelvileg helyesen, figyeljen a helyesírásra is! A szöveges, kifejtendő feladatok javításakor figyelembe vesszük: • a feladat megértését, a helyes feladatmegoldást, • a tartalmi követelményeknek való megfelelést, • a válasz logikusságát, • a megszerkesztettségét és a nyelvhelyességét. Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga 1011 3 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. Párosítsa a fogalmat a megfelelő definícióval! A fogalom betűjelét a definíció számával együtt írja be a pontozott helyre!

Fogalom A. Határrendészet 1. B. Közbiztonság 2. C. Rendészet 3. D. Közrend 4. Definíció Meghatározott állami szervek által végzett állami tevékenység, amely a közrend (belső rend) és a közbiztonság fenntartására, megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül zavaró magatartás megszakítására (megakadályozására) és a megzavart rend helyreállítására irányul. A rendészet része, az arra feljogosított állami és önkormányzati szervek által végzett sajátos állami tevékenység, amely a határrend fenntartására, megzavarásának megelőzésére, a határrendet közvetlenül zavaró magatartás megakadályozására és a megzavart határrend helyreállítására irányul. Tárgyi értelemben a társadalom tagjai személy- és vagyonbiztonságának állam általi garantálása és megvalósulása. Az alkotmányos rendnek és az arra épülő jogrendnek megfelelő működése, mely akkor biztosított, ha az állam és a társadalom

szervezetei a jogszabályok alapján rendben, zavartalanul működnek. - ; - ; - ; - 4 pont 2. Válassza ki, hogy a felsoroltak közül melyek nem rendészeti szervek! Válaszát a betűjelek bekarikázásával jelölje! a. Rendőrség b. Önkormányzati szabálysértési hatóság c. Igazságügyi Hivatal / Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala d. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat / Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve e. Katasztrófavédelmi Főigazgatóság f. Polgári Titkosszolgálatok g. Büntetés-végrehajtási szervezet h. Magyar Honvédség i. Jegyzői Gyámhatóság j. Vám- és Pénzügyőrség / Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5 pont írásbeli vizsga 1011 4 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint 3. Név: . osztály: Válassza ki, és karikázza be a megfelelő választ az alábbi kérdések esetében! Figyeljen, mert minden kérdésnél csak egy jó válasz lehetséges! A. Az alábbi

jogszabályok közül melyik határozza meg a Rendőrség feladatait? 1) 2) 3) 4) 1949. évi XX törvény 218/1999. (XII 28) Kormányrendelet 1994. évi XXXIV törvény 1996. évi XLIII törvény B. Melyik rendészeti szerv tartozik a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá? 1) 2) 3) 4) Rendőrség Büntetés-végrehajtási szervezet Vám- és Pénzügyőrség / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Katasztrófavédelmi szervezet C. Egészítse ki a rendészeti szervek személyi állománycsoportjait bemutató felsorolást! 1) . 2) köztisztviselő / kormánytisztviselő 3) hivatásos D. Sorolja be, hogy a rendészeti szervek eszközeinek mely csoportjába tartoznak a különféle videokamerák! 1) Műszaki-technikai berendezések – figyelést segítő berendezések. 2) Műszaki-technikai eszközök – video- és kinotechnikai eszközök. 3) Műszaki-technikai eszközök – fotó, optikai, elektron-optikai és felderítési eszközök. 4 pont írásbeli vizsga 1011 5 / 20

2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint 4. Név: . osztály: Írja be a definíció betűjelét a táblázat megfelelő sorába! a. Kizárólagos hatáskörrel végzi Magyarország területén a terrorcselekmények felszámolását, elkövetőinek elfogását b. Szolgálatukat egyenruhában, a közterületen teljesítik, feladatuk a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, elkövetőik elfogása, előállítása c. A legfőbb közjogi méltóságok személyének és az állam működése szempontjából kiemelten fontos objektumok, hazánkba látogató külföldi kormánydelegációk védelme, személyi biztosítása. d. Tagjai a Ferihegyi / Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren látják el szolgálati feladataikat a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében e. Titkársági, adat- és titokvédelmi, ügykezelési, minőségügyi és innovációs, jogi és sajtótevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. f. Feladata a

rendvédelmi szervek és az állam működése szempontjából kiemelten fontos küldemények továbbítása. Repülőtéri rendőri szolgálat Hivatali szakszolgálat Közrendvédelmi szolgálati ág Terrorelhárító szolgálat Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág Állami futár szolgálat 6 pont írásbeli vizsga 1011 6 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: 5. Melyik állítás igaz és melyik hamis az alábbiak közül? Írjon „x”-et az oszlopba annak megfelelően, hogy igaz vagy hamis az adott meghatározás. Állítások Igaz Hamis A katasztrófavédelem esetében a Rendőrségéhez hasonló szolgálati tagozódásról nem beszélhetünk, hanem szakmai tevékenységi területeket különböztethetünk meg. A rendészeti szervek tagjai esetében a szolgálati érintkezés szigorú szabályokhoz kötött, melyek kiterjednek a megszólításra, a köszönésre, valamint a jelentések és jelentkezések rendjére

is. A rendészeti szerveknél elöljárónak nevezzük azt, akinek magasabb rendfokozata van, hozzá képest az alacsonyabb rendfokozatú megnevezése: alárendelt. Az elöljárói jogviszonyban lévő szükségképpen egyben az alárendelt feljebbvalója is. A Rendőrség és a Polgári védelem hivatásos állományú tagjai egyenruha és fegyver viselésére jogosultak. A katasztrófavédelem, polgári védelem és a tűzvédelem szervezetének szükség esetén végre kell hajtania műszaki mentési feladatokat is, ez mindhárom esetében fontos szakmai tevékenységi területet képez. Állományilletékes parancsnok az az elöljáró, aki az alárendelt állomány vonatkozásában munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai esetében a legsúlyosabb fegyelmi büntetés a szolgálati viszony megszüntetése. 8 pont 6. Tanulmányozza figyelmesen a képeket, és válaszoljon a kérdésekre! A. Milyen tájékozódást segítő

eszköz látható az alábbi képen? B. Egészítse ki a tájékozódás meghatározását! A tájékozódás az égtájak, , illetve az eligazodás útjainak, a mozgás irányainak megállapítása. írásbeli vizsga 1011 7 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: C. Milyen eszköz működését szemlélteti az alábbi kép? Írja be a kép mellett található pontozott vonalra! . Kilépő Belépő pupilla D. Hogyan jelölik az autópályákat Magyarország területén? 1) Az autópályák egy számmal vannak jelölve, mely három számjegyből áll, például: 111, 443 stb. 2) Az autópályák egy betű és egy szám alapján vannak jelölve, például: M1, M5, M0 stb. 3) Az autópályákat egy számmal jelölik, mely egy vagy két számjegyből áll, például: 8, 44, 87 stb. E. Melyik képen látható nyílt terep? Írja be a kipontozott helyre a megfelelő kép betűjelét! Nyílt terep: A B C D 5 pont írásbeli

vizsga 1011 8 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint 7. Név: . osztály: Olvassa el a meghatározást, és a vastagon szedett válaszelemek közül válassza ki, majd aláhúzással jelölje a megfelelőt! a. A jogellenes cselekményeket társadalomra veszélyességük szerint két csoportba sorolhatjuk: bűncselekmények és vétségek / szabálysértések b. A bűntett / vétség, az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a Btk 2 évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli. c. Bűncselekmény elkövetője csak olyan természetes személy lehet, aki az elkövetéskor 14. életévét már betöltötte, és cselekvő- / beszámítási- képességgel rendelkezik d. A bűnösségnek két fajtáját különböztethetjük meg: a szándékosságot és a gondatlanságot / mulasztást e. A bűncselekmények elkövetőire kiszabható, szabadságelvonással járó szankciót elzárásnak / börtönbüntetésnek /

szabadságvesztésnek nevezzük f. A pénzbírság kiszabása esetén is napi tételeket kell megállapítani A pénzbírság meg nem fizetése esetén minden napi tétel helyébe egy nap szabadságvesztés / elzárás lép. g. A jogos védelem / az elkövető halála / az elévülés büntethetőséget kizáró ok h. Amennyiben a szabálysértés elkövetője külföldi állampolgár, vele szemben intézkedésként kitiltásnak / kiutasításnak van helye 8 pont írásbeli vizsga 1011 9 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint 8. Név: . osztály: Nevezze meg, és alkalmazásuk súlyossága szerint állítsa sorrendbe a képen látható kényszerítő eszközöket, kezdje a legenyhébbel! Írja be az eszköz megnevezését és a kép betűjelét is a kipontozott helyre! a b c d e 1. 2. 3. 4. 5. 5 pont írásbeli vizsga 1011 10 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint 9. Név: . osztály: Olvassa el

figyelmesen a kérdéseket, és oldja meg a feladatokat! Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Figyelemjen, mert mindenhol csak egy jó válasz lehetséges! A. Melyik nem rendőri intézkedés az alábbiak közül? 1) 2) 3) 4) elővezetés biztonsági intézkedés őrizetbe vétel előállítás B. Milyen eszköz használata megengedett a testi kényszer alkalmazása során? 1) A rendőr a testi kényszer során csak saját fizikai erejét használhatja fel. 2) Csak olyan eszköz használható a testi kényszer során, mely sérülés előidézésére nem alkalmas. 3) Csak a rendszeresített eszközök alkalmazhatók, azok közül bármelyik, amely arányban áll az ellenszegülés mértékével. C. Mit jelent a szükségesség elve a rendőri intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásának vonatkozásában? 1) Csak a törvényben meghatározott esetekben kerülhet sor rendőri intézkedésre, és csak a jogszabályokban meghatározott módon hajthatók végre.

2) Rendőri intézkedésre csak szükséges esetben, és csak törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor. 3) A rendőri intézkedés csak 30 percig tarthat, a rendőr senkit nem korlátozhat indokolatlanul a szabad mozgásában. D. Melyik esetben nem kerülhetett volna sor lőfegyverhasználatra az alább felsoroltak közül? 1) A rendőrjárőr segélyhívásra érkezve intézkedést kezdeményezett egy magánlakásban, melynek során az intézkedés alá vont személy a konyhaasztalról felvett késsel a rendőröket fenyegetni kezdte, majd a rendőrök irányába több kaszáló, illetve szúró mozdulatot tett. A rendőrök felszólították cselekménye abbahagyására, melynek nem tett eleget, továbbra is támadólag lépett fel. A járőrvezető a személy karjára egy célzott lövést adott le. 2) A rendőrjárőr fokozott ellenőrzés során szabályos megállító jelzéssel egy személygépjármű megállítását kísérelte meg. A jármű vezetője először

lassított, majd a rendőrök közelébe érve hirtelen gyorsításba kezdett, és járművét a rendőrök irányába kormányozta. Ezt észlelve a gépkocsi megállítását végző rendőr a jármű elől félreugrott, társa szolgálati fegyveréből a gépkocsi kerekére több célzott lövést adott le. A gépkocsiban a vezető egyedül tartózkodott 3) A rendőrjárőr fegyveres rablás elkövetőjének üldözésébe kezdett. A menekülő bűnöző egy személygépjárművet megállított, a vezetőjét túszul ejtette, majd vele együtt menekült tovább. Az üldözés közben a rendőrök több lövést adtak le a jármű kerekeire, melyek közül több a karosszérián is áthatolva az utastérben csapódott be írásbeli vizsga 1011 11 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: E. Mikor nem kerülhet sor az elővezetés foganatosítására az alábbiak közül? 1) Szabálysértési bírság meg nem fizetése miatt elzárás

letöltése érdekében rendelték el elővezetését. A lakására kiérkező rendőröknek nevezett bemutatta az időközben befizetett bírság feladását igazoló postai feladóvevényt. 2) Kihallgatása érdekében a bíróság G. János elővezetését rendelte el, aki az elővezetés foganatosítása érdekében lakására kiérkező rendőröknek azt az ígéretet tette, hogy saját gépkocsijával elindul a tárgyalásra. 3) Szabadságvesztés büntetés letöltése érdekében G. János elővezetését rendelték el, aki a lakására kiérkező rendőröknek ígéretet tett arra, hogy a következő napon reggel 8 óráig a Büntetés-végrehajtási Intézetben jelentkezik. 5 pont 10. Röviden válaszoljon a feltett kérdésekre, válaszát írja a kipontozott helyre! A. Milyen sérülések ellátására szolgál a nyomókötés? B. Milyen eszközön gyakorolják az újraélesztést az alábbi képen látható diákok? . C. Mit kell tenni akkor, ha a sérült savas

kémhatású maró folyadékot ivott? D. Milyen jellemző tünetei vannak a sokkos állapotnak? Írjon három példát! 6 pont írásbeli vizsga 1011 12 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: 11. Tanulmányozza figyelmesen a kérdéseket, és oldja meg a feladatokat! A. Soroljon fel két járandóságot vagy szociális juttatást, amit a rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai kapnak! B. Milyen öltözetben vannak a képeken látható rendőri alegység tagjai? A választ írja a megfelelő betűjelzés mellé a pontozott helyre! b a a. b. 4 pont írásbeli vizsga 1011 13 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: II. Szöveges, kifejtendő feladatok 12. Hogyan kapcsolódik a szövegben megjelölt esemény a katasztrófavédelem szakmai tevékenységéhez? Olvassa el figyelmesen, majd elemezze! Válaszában térjen ki a megadott szempontokra! Elérhető 20

pont „Katasztrófa-elhárítási és nemzetközi együttműködési gyakorlat Gyékényesen A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 27-én katasztrófa-elhárítási és nemzetközi együttműködési gyakorlatot tartott a gyékényesi vasútállomás zákányi kocsijavító műhelyénél. A veszélyes anyagot szállító vonat balesetének felszámolása során gyakorolták és bemutatták, hogy miként tudnak együttműködni a kárelhárítást végző, az együttműködő és a káros következményeket csökkentő szervezetek és nem utolsósorban Horvátország valamint Magyarország katasztrófavédelmi szervei. A feltételezés szerint a gyorstehervonatba sorozott vasúti tartálykocsi az állomásra behaladás során műszaki meghibásodás miatt kisiklott, a szomszédos vágányon összeállított gázolajjal rakott kocsikból álló szerelvénynek ütközött. A tartálykocsik veszélyes áruval rakottak. A kisiklott tartálykocsi ammóniát

szállított, melyből a sérülés következtében egy 3 cmes lyukon keresztül gáz áramlott a szabadba. A gázolajat tartalmazó tartályból kifolyt az anyag A gázolajjal teli kocsik őrzésére kirendelt biztonsági őr a kárterületen megsérült. A helyszínre érkező tűzoltók a felderítést követően kimentették a sérülteket, be- és kiléptetési pontot, valamint mentesítési pontot alakítottak ki. A kimentett sérülteket a mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai látták el. Közben a zákányi polgármesteri hivatalba összehívták az érintett három település polgári védelmi parancsnokait, akik a kárhelyről kapott információk alapján megtervezték, majd végre is hajtották a lakosságvédelmi feladatokat. Amikor a MÁV helyi egységei elvégezték a feszültségmentesítést, a Dombóvári Vasúti Vegyi Elhárító Kirendeltség szakemberei megakadályozták további veszélyes anyag kijutását a tartályokból (A írásbeli vizsga

1011 14 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: VVE Kirendeltség 24 órás készenlétet ad, így bármely napszakban riaszthatók, járművükben található technikai eszközök segítségével képesek a vasúti veszélyes anyagok szállításában előforduló balesetek kezelésére.) A kárhelyszín veszélyeinek csökkentése után a Vám- és Pénzügyőrség beavatkozó alegysége (védőruhában, tűzoltói kísérettel) a kocsik jelzéseinek, valamint a nem közösségi áru azonosságának megállapítását hajtották végre. A közvetlen vegyi veszély elhárítása után a MÁV Dombóvári Vasúti Segélynyújtó Egysége a kisiklott vasúti kocsit visszahelyezte a sínekre.” (Fotó: Kőhalmi Szilvia - Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóhíre alapján forrás: www.somogykatasztrofavedelemhu) Válaszának megfogalmazása során térjen ki az alábbi szempontokra: - Milyen feladat

végrehajtásáról számol be a tudósítás? - A katasztrófavédelem mely szakmai tevékenységi területeihez kapcsolódik az esemény, és mi ennek a célja? - Hogyan illeszkedik a katasztrófavédelem szerveinek együttműködési feladataiba az ilyen jellegű tevékenység? - A feladat végrehajtásában milyen szervezetek erői, eszközei vettek részt, és milyen feladatokat hajtottak végre? - Milyen veszélyhelyzet elhárítását gyakorolták, és az ilyen jellegű veszélyhelyzetek a katasztrófák mely csoportjába sorolhatók? - A katasztrófavédelem szakemberei milyen egyéni védőeszközöket használnak a képeken, és mi ennek az oka? - Milyen fontossági sorrendben hajtották végre a mentés feladatait? . . . . . . . . . . . . írásbeli vizsga 1011 15 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás

10 szaknyelv alkalmazása 4 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 12. feladat pontszáma összesen: 20 írásbeli vizsga 1011 16 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: 13. Tanulmányozza figyelmesen a megadott szöveget és a forrást, majd válaszoljon a feltett kérdésekre! Elérhető 20 pont „Fegyveres rablás történt ma este hét óra körül a Török utcában. Egy férfi késsel a kezében fenyegette meg egy újságosstand elárusítóját, és a bevételt követelte. Az elárusítónő azonban nem adott neki semmit. Kiabálni kezdett, mire a rabló zsákmány nélkül kereket oldott Az elkövető húsz év körüli, 180 centiméter magas, vékony testalkatú Arcát lila-fekete kendővel fedte el. Szeme barna A rablás idején kék kapucnis melegítő felsőt viselt, valamint kék farmert és fehér tornacipőt” (Forrás: wwwujszocom/online/regio/2009/12/09/keses-rablas-szencen híre alapján)

„Rablás Btk. 321 § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. (3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást a) felfegyverkezve, b) jelentős értékre, c) bűnszövetségben vagy csoportosan, d) hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során követik el. (4) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást a) fegyveresen, b)

különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre, c) jelentős értékre hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, illetőleg jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan, d) felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során követik el” Vesse össze a sajtóhírt a rablás bűncselekmény idézett törvényi tényállásával, és válaszoljon az alábbi kérdésekre: - Valóban rablás bűncselekménye történt? Válaszát indokolja! - A bűncselekmény mely megvalósulási szakaszáig jutott el, és miért? - Hogyan alakul az elkövető büntethetősége? - Mely történeti tényállási elemek alapozzák meg a bűncselekményt? Vesse össze a törvényi tényállással! - Az elkövető

valóban fegyveresen követte el cselekményét? Ennek kapcsán mutasson rá a szaknyelv és a köznyelv eltéréseire, lehetőség szerint más példákkal! . . írásbeli vizsga 1011 17 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontszám Elérhető Elért feladatmegértés, helyes feladatmegoldás 10 szaknyelv alkalmazása 4 logikus felépítés 4 megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 13. feladat pontszáma összesen: 20 írásbeli vizsga 1011 18 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga 1011 19 / 20 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Név: . osztály: maximális pontszám elért pontszám I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4 5 4 6 8 5 8 5 5 6 4 feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60 II. Szöveges, kifejtendő feladatok 12. feladat 13. feladat II. Szöveges, kifejtendő feladatok 20 20 összesen Az írásbeli vizsgarész pontszáma 40 100 javító tanár Dátum: . pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges, kifejtendő feladatok javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 1011 20 / 20 Dátum: . 2012. május 24 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 1011 BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Általános tudnivalók AZ EGYSZERŰ, RÖVID

VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK ÉRTÉKELÉSE Értékelési alapelv, hogy a javítókulcsban szereplő válaszelemeket kell jó válaszként elfogadni. Pontozás Jó válasz/válaszelem: minden válasz 1 pontot ér (a javítókulcsban feltüntetettek szerint). Rossz válasz: 0 pont Hiányzó válasz: 0 pont A javítókulcsban megadott pontszám egy-egy eleme már tovább nem bontható. Minden olyan megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a javítási útmutatóban szereplő válasszal, ezért ezeknél a feladatoknál a megoldásokat „/” jellel választottuk el. Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani (pl.: igazhamis), az összes válaszelem megjelölése esetén a válasz nem értékelhető Ha egy feladat meghatározza az elem(ek) számát, és a vizsgázó ennél többet ír, akkor a beírás sorrendjében kell értékelni. A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. Hibás

vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad. írásbeli vizsga 1011 2 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Elérhető pontszám A - 2; B - 3; C - 1; D - 4 4 pont 2. Elérhető pontszám 5 pont b. Önkormányzati szabálysértési hatóság c. Igazságügyi Hivatal / Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala d. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve h. Magyar Honvédség i. Jegyzői Gyámhatóság 3. A. B. C. D. 4. / Elérhető pontszám Kormányhivatal 4 pont 3) 1994. évi XXXIV törvény 3) Vám- és Pénzügyőrség / Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1) közalkalmazott 2) Műszaki-technikai eszközök – video- és kinotechnikai eszközök Elérhető pontszám 6 pont Repülőtéri rendőri szolgálat Hivatali szakszolgálat Közrendvédelmi szolgálati ág Terrorelhárító

szolgálat / TEK Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág Állami futár szolgálat d. e. b. a. c. f. 5. Elérhető pontszám 8 pont Állítások A katasztrófavédelem esetében a Rendőrségéhez hasonló szolgálati tagozódásról nem beszélhetünk, hanem szakmai tevékenységi területeket különböztethetünk meg. A rendészeti szervek tagjai esetében a szolgálati érintkezés szigorú szabályokhoz kötött, melyek kiterjednek a megszólításra, a köszönésre, valamint a jelentések és jelentkezések rendjére is. A rendészeti szerveknél elöljárónak nevezzük azt, akinek magasabb rendfokozata van, hozzá képest az alacsonyabb rendfokozatú megnevezése: alárendelt. Az elöljárói jogviszonyban lévő szükségképpen egyben az alárendelt feljebbvalója is. A Rendőrség és a Polgári védelem hivatásos állományú tagjai egyenruha és fegyver viselésére jogosultak. írásbeli vizsga 1011 3 / 11 Igaz Hamis X X X X X 2012. május 24

Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Állítások A katasztrófavédelem, polgári védelem és a tűzvédelem szervezetének szükség esetén végre kell hajtania műszaki mentési feladatokat is, ez mindhárom esetében fontos szakmai tevékenységi területet képez. Állományilletékes parancsnok az az elöljáró, aki az alárendelt állomány vonatkozásában munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol. A rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai esetében a legsúlyosabb fegyelmi büntetés a szolgálati viszony megszüntetése. 6. Elérhető pontszám A. B. C. D. Igaz Hamis X X X 5 pont tájoló irányok távcső 2). Az autópályák egy betű és egy szám alapján vannak jelölve, például: M1, M5, M0, stb. Nyílt terep: .C E. 7. Elérhető pontszám a. b. c. d. e. f. g. h. 8 pont szabálysértések bűntett beszámítási gondatlanságot szabadságvesztésnek elzárás jogos védelem kiutasításnak 8.

Elérhető pontszám 5 pont 1. bilincs – a 2. rendőrbot – e 3. szolgálati kutya – b 4. útzár – c 5. lőfegyver – d Megjegyzés: 5 pont csak a jó sorrendben leírt helyes párosításért jár. Minden egyéb esetben 1-gyel kevesebb pont adható, mint ahány helyes párosítás (eszköz – betűjel) van. Nullánál kevesebb pont nem adható. írásbeli vizsga 1011 4 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 9. Elérhető pontszám 5 pont A. 3 őrizetbe vétel B. 1 A rendőr a testi kényszer során csak saját fizikai erejét használja fel C. 2 Rendőri intézkedésre csak szükséges esetben, és csak törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor. D. 3 A rendőrjárőr fegyveres rablás elkövetőjének üldözésébe kezdett A menekülő bűnöző egy személygépjárművet megállított, a vezetőjét túszul ejtette, majd vele együtt menekült tovább. Az üldözés közben a rendőrök

több lövést adtak le a jármű kerekeire, melyek közül több a karosszérián is áthatolva az utastérben csapódott be. E. 1 Szabálysértési bírság meg nem fizetése miatt elzárás letöltése érdekében rendelték el G. János elővezetését A lakására kiérkező rendőröknek nevezett bemutatta az időközben befizetett bírság feladását igazoló postai feladóvevényt. 10. Elérhető pontszám 6 pont A. artériás / ütőeres / verőeres vérzés B. ambu-babán / újraélesztési babán C. A savat semlegesíteni kell, a sérülttel lúgos kémhatású folyadékot kell itatni, pl: szappanoldatot. D. A sokkos állapot tünetei lehetnek: szapora pulzus / sápadt, szürke bőr / feltűnő ajaksápadtság / hűvös, nyirkos bőr / aprócseppes verejtékezés. 11. Elérhető pontszám 4 pont A. járandóságok: pl jutalom, napidíj, távolléti díj, stb; támogatások: üdülési hozzájárulás, lakhatási támogatás, kedvezményes étkezés, stb. B. a

díszöltözet; b bevetési ruházat írásbeli vizsga 1011 5 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató II. A SZÖVEGES FELADATOK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE A szöveges feladatok értékelése A feladatok értékelése a következő szempontok alapján történik: • feladatmegértés, helyes feladatmegoldás, • szaknyelv alkalmazása, • logikus felépítés, • megszerkesztettség, nyelvhelyesség. A szöveges feladatok értékelése a javítókulcs alapján történik, mely minden feladat esetében azonos pontértékkel tartalmazza a fenti értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk rendelhető tartalmakat. 1. A feladatmegértés, helyes feladatmegoldás értékelése A feladatmegértés során a következő szempontokat kell figyelembe venni: • A feladat azonosítása: A diák a megadott témáról, problémáról ír-e? • A tématartás, a lényeg kiemelése: Lényegre törően, a feladatban

felvetett problémára koncentrál-e? • Tartalmi mélység, kifejtettség: Megállapításai, következtetései mennyire összetettek, illetve relevánsak a problémára nézve? • A műveleti sokszínűség, eredményesség: A megadott forrásokat használja-e, és azokra utaló lényeges megállapításokat tud-e tenni? • Részkérdések kifejtése: A szükséges szakkifejezésekkel a válasz valamennyi lényeges elemet tartalmazza-e? • Az egyes részkérdések közötti kapcsolat megteremtése: A problémamegoldás során felismeri és megfogalmazza-e a fontos összefüggéseket? • A tartalmi kifejtettség szükséges mértéke: Képes-e arra, hogy az egyes részkérdéseket csak a szükséges mélységben fejtse ki? A feladatok konkrét értékelése során az értékelés első lépése annak eldöntése, hogy a feladatmegértésre adható 10 pontból a diák legalább 1 pontot elért-e. Ha nem, akkor a feladat összpontszáma csak 0 lehet. 8-10 pont akkor adható, ha a

vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen értelmezte, az általa leírt megoldás a javítási útmutatóban kiemelt válaszelemeket tartalmazza. A kifejtés arányos, logikus, lényegre törő Ahol ez szükséges, a források felhasználásával lényeges következtetéseket fogalmaz meg, és utal is magára a forrásra. A konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyenlített. A válaszban minden lényeges tanult szakkifejezés helyesen kerül alkalmazásra. 5-7 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. A forrásokat ugyan használja, de nem tesz lényegi megállapításokat. A javítási útmutatóban kiemelt válaszelemeket nagyobb részt tartalmazza. A szakkifejezéseket csak részben alkalmazza, esetleg körülírja írásbeli vizsga 1011 6 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint

Javítási-értékelési útmutató 3-4 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozza ki, és a megadott forrásokat egyáltalán nem használja, de legalább egy részkérdést teljes egészében kidolgozott, a többi kidolgozását megkezdte, és a válaszban vannak a fentieknek megfelelő értékelhető elemek. 1-2 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, mely alapján igazolható, hogy a problémát megértette, és minimum egy olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a válasza, mely a feladat megoldása szempontjából lényeges, de a kifejtés túlnyomórészt nem azzal kapcsolatos, vagy nem a megoldásra irányul. 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, nem használja a forrásokat, megoldásai nem a feladatban meghatározott problémára irányulnak, vagy egyáltalán nem válaszol a kérdésekre, illetve a válaszban nincsen értékelhető elem. 2. A

szaknyelv alkalmazásának értékelése A szaknyelv alkalmazása során figyelni kell arra, hogy a vizsgázó a feladatok mindegyikében a már tanult jogi ismereteiről ad számot, mely elképzelhetetlen a szakkifejezések pontos, és odaillő használata nélkül. Elfogadható az is, ha a pontos szakkifejezést nem ismeri, de azt körülírja, így a válaszából kiderül, hogy tisztában van a helyes megoldással. Ha a vizsgázó rossz szakkifejezéseket használ, pontatlanul fogalmazza meg, vagy egyáltalán nem használja azokat, akkor pont nem adható. Ugyanakkor az összesítés szempontjából az erre az értékelési szempontra adott 0 pont nem jelent összesített 0 pontot is egyben. 3-4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma megoldása során valamennyi lényeges szakkifejezést pontosan írja le, és helyesen alkalmazza. Következtetéseiben a hosszas kifejtést a helyesen alkalmazott szakkifejezésekkel pótolja. 2 pont akkor adható, ha a probléma megoldása

során a szakkifejezéseket csak kisebb mértékben alkalmazza, esetleg nem a pontos megnevezést használja, de az általa használt megnevezés utal a helyes kifejezésre. 1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan fontos szakkifejezést tartalmaz a válasza, mely a feladat megoldása szempontjából lényeges. 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó egyáltalán nem használ szakkifejezéseket, még körülírás szintjén sem. 3. A logikus felépítés értékelése 3-4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a probléma kifejtése során az egyes részkérdések közötti logikai kapcsolatot felismeri, és válaszában szükséges mértékben levezeti. Emellett a megoldás során tématartó, a forrásokat logikus rendszerben alkalmazza. 2 pont akkor adható, ha a részkérdések kifejtése során válaszában eltér a megadott kérdések logikai sorrendjétől, de az egyes részkérdések között más logikai kapcsolatot teremt. 1 pont akkor adható, ha az egyes részkérdések

között nem teremt logikai kapcsolatot, de az egyes válaszelemek között van felfedezhető logikai összefüggés. 0 pont akkor adható, ha a válasz csupán szavakból álló vázlat, így logikai összefüggésekre egyáltalán nem lehet következtetni. írásbeli vizsga 1011 7 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 4. A megszerkesztettség, nyelvhelyesség értékelése 2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg. 1 pont akkor adható, ha több nyelvhelyességi, szerkesztési hiba van a szövegben. 0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne összefüggő mondatok. Az általunk javasolt megoldásokban: - vastagon szedett betűvel jelöltük a kötelező tartalmi elemeket, - aláhúzással jelöltük azokat a szakkifejezéseket, melyeknek meg kell jelenniük a tanuló válaszában. II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 12.

Az általunk megadott válaszban a feltett kérdések sorrendjében haladunk, a kérdéseket a jobb követhetőség érdekében a válaszba is beillesztettük: amennyiben a vizsgázó nem követi a javasolt sorrendet, de válaszában a kötelező tartalmi elemek megtalálhatóak, pontot nem lehet levonni! (20 pont) Milyen feladat végrehajtásáról számol be a tudósítás? - A tudósítás egy nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat végrehajtásáról szól, melyben a magyar katasztrófavédelmi egységek mellett Horvátország hasonló egységei is részt vettek. A katasztrófavédelem mely szakmai tevékenységi területeihez kapcsolódik az esemény, és mi ennek a célja? - Az ilyen gyakorlatok szervezése és végrehajtása a katasztrófavédelem mindhárom szakmai tevékenységi területének – katasztrófavédelem, polgári védelem és tűzvédelem – megelőzési és felkészülési tevékenységéhez kapcsolódik. - Célja, hogy a katasztrófavédelmi

szakalegységek előre eltervezett módon gyakorolják azoknak a veszélyhelyzeteknek az elhárítását, melyek bekövetkezésével számolni kell. A veszélyelhárítás és a mentés gyakorlása során lehetőség nyílik a különféle technikai eszközök, műszaki berendezések kipróbálására, használatuk elsajátítására, készség szintű begyakorlására. Fontos cél továbbá a vezetési, irányítási feladatok gyakorlása, összehangolása is az egyes szervezetek között. Minderre azért van szükség, hogy egy hirtelen bekövetkező katasztrófahelyzetben a mentés és a kárelhárítás minél hatékonyabban működjön. Hogyan illeszkedik a katasztrófavédelem szerveinek együttműködési feladataiba az ilyen jellegű tevékenység, és miért van erre szükség? - A katasztrófavédelem a mentés és kárelhárítás során szükségképpen együtt kell működjön más szervezetekkel is, melyek a feladatok végrehajtásában részt vesznek azért, mert

tevékenységük szükséges a katasztrófa hatásainak mérsékléséhez. Ezek között lehetnek olyanok, melyek más államokban látnak el hasonló feladatokat, mint a hírben is. A nemzetközi együttműködésre azért van szükség, hogy a több országra kiterjedő, határokon túlmutató katasztrófahelyzetekben az országok hasonló szervezetei összehangoltan tevékenykedhessenek. írásbeli vizsga 1011 8 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató A feladat végrehajtásában milyen szervezetek erői, eszközei vettek részt, és milyen feladatokat hajtottak végre? - A hírben a katasztrófavédelem szakmai területeinek alábbi egységei vettek részt: ƒ Tűzoltóság: kárterület felderítése, zárása, sérültek kimentése, be- és kiléptetési pontok kialakítása. ƒ Települési polgári védelmi parancsnokok: a három érintett település vonatkozásában a lakosságvédelmi feladatok

végrehajtása. - Mentőszolgálat és a Vöröskereszt: sérültek ellátása. - Vasúti Vegyi Elhárító Kirendeltség szakemberei: megakadályozták további veszélyes anyag kijutását a tartályokból. - Vám- és Pénzügyőrség beavatkozó alegysége: (védőruhában, tűzoltói kísérettel) a kocsik jelzéseinek, valamint a nem közösségi áru azonosságának megállapítását hajtották végre. - Horvátország katasztrófavédelmi egységei: együttműködtek a magyar katasztrófavédelmi egységekkel. - MÁV Vasúti Segélynyújtó Egysége: a kisiklott vasúti kocsit visszahelyezte a sínekre. Milyen veszélyhelyzet elhárítását gyakorolták, és az ilyen jellegű veszélyhelyzetek a katasztrófák mely csoportjába sorolhatók? - A tudósításból kiderül, hogy egy, az emberi tevékenység során bekövetkező ipari, vegyi katasztrófa elhárítását gyakorolták, melynek során szennyező anyag ömlött ki a talajra, valamint mérgező gáz került a

levegőbe. A katasztrófavédelem szakemberei milyen egyéni védőeszközöket használnak a képeken, és mi ennek az oka? - A képeken is jól látható, és a hírben is olvasható, hogy a mentésben résztvevők a kárterületen védőruházatban tartózkodnak. A képeken látható, hogy az egész testet védő, légmentesen záródó saválló ruházatban dolgoznak. Ezt egészítik ki a zárt rendszerű légzőkészülékek, melyek a háton viselt tartályból biztosítják a szükséges oxigént. - Ezekre az eszközökre azért van szükség, mivel a talaj és a levegő is egészségre ártalmas vegyi anyagokkal szennyezett. A hír alapján gázolaj ömlött ki, és ammónia gáz került a levegőbe. Milyen fontossági sorrendben hajtották végre a mentés feladatait? - A mentés során az első feladat a kárterület felderítése, és a veszély mértékének meghatározása, a kárterület behatárolása és lezárása, a be- és kiléptetési pontok kialakítására. Az

ennek során kapott információk alapján került sor a lakosságvédelmi feladatok megtervezésére is. - A következő feladat a sérültek kimenekítése, ellátása. - Ezt követően kerülhet sor a kárelhárítás végrehajtására, ennek során a szakemberek: ƒ A MÁV szakemberei elvégezték az elektromos hálózat feszültségmentesítését. ƒ Meg kellett akadályozni a további gázszivárgást, illetve az olaj kiömlését. ƒ A vegyi veszélyhelyzet elhárítását követően helyre kellett állítani a vasúti közlekedést, a kisiklott vagonokat vissza kellett emelni a sínekre. - Bár a hír erről nem szól, a gyakorlatot követően kerül sor a teljes tevékenység értékelésére az esetleges hiányosságok kijavítása érdekében. írásbeli vizsga 1011 9 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 13. Az általunk megadott válaszban a feltett kérdések sorrendjében haladunk, a kérdéseket a

jobb követhetőség érdekében a válaszba is beillesztettük: amennyiben a vizsgázó nem követi a javasolt sorrendet, de válaszában a kötelező tartalmi elemek megtalálhatóak, pontot nem lehet levonni! (20 pont) Valóban rablás bűncselekmény történt-e, ha igen indokolja! - Az idézett sajtóhírben leírtak megfelelnek a Btk. 321 §-ban meghatározott rablás bűncselekménynek, mivel az elkövetési magatartás, valamint az elkövetés módja és célzata is megfelel a törvényi tényállásban meghatározottaknak. Az elkövető a dolog – a bevétel – megszerzése érdekében fenyegetést alkalmazott az eladónővel szemben jogtalan haszonszerzési célzattal. A bűncselekmény mely megvalósulási szakaszáig jutott el, és miért? - A bűncselekmény nem vált befejezetté, csak a kísérlet stádiumáig jutott azzal, hogy az elkövető a dolog megszerzése érdekében alkalmazott fenyegetéssel a bűncselekmény törvényi tényállásának keretei közé

lépett. Hogyan alakul az elkövető büntethetősége? - Az elkövető a kísérlet esetében is teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, ugyanazt a büntetést kell alkalmazni vele szemben, mint a befejezett bűncselekmény esetén. Mely történeti tényállási elemek alapozzák meg a bűncselekményt, és milyen információk hiányoznak a büntethetőség megítélése szempontjából? Vesse össze a törvényi tényállással! - A sajtóhír a bűncselekmény megvalósulása szempontjából a legtöbb lényeges információt tartalmazza: ƒ Az elkövető 20 év körüli, tehát biztosan elmúlt 14 éves, azaz büntethető természetes személy. Hogy beszámítási képességgel rendelkezik-e, azt nem tudjuk meg a hírből. ƒ Cselekményét tevéssel valósította meg, az elkövetés módját tekintve élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel. Ezt támasztja alá az, hogy élet kioltására alkalmas eszközzel fenyegette a sértettet. Az elkövető magatartása

az idegen, ingó, értékkel bíró dolog megszerzésére irányul. ƒ Ez utóbbi – a dolog, a bevétel – a bűncselekmény elkövetési tárgya. Az érték nagyságának a bűncselekmény megvalósulása szempontjából a rablás esetén nincs jelentősége, ez csupán minősítő körülmény lesz. ƒ A bűncselekmény célzatára abból következtethetünk, hogy a bevétel átadására szólította fel a sértettet, ami az anyagi haszonszerzés célzatát feltételezi. ƒ Ez utóbbi alapozza meg a jogi tárgy sérelmét is, mely a tulajdon és az élet, testi épség sérthetetlenségének joga. - A hírből nem szerzünk tudomást – ismeretlen tettesről lévén szó – annak beszámítási képességéről, mely a büntethetőség, valamint az eltulajdonítani kívánt, a bűncselekménnyel fenyegetett dolog értékéről, mely utóbbi a cselekmény minősítése szempontjából releváns. Az elkövető valóban fegyveresen követte el cselekményét? Ennek kapcsán

mutasson rá a szaknyelv, és a köznyelv eltéréseire, lehetőség szerint más példákkal! - Az elkövető cselekményét nem fegyveresen, csupán felfegyverkezve követte el. Fegyveres elkövetés alatt a lőfegyver alkalmazását értjük. Felfegyverkezve követi el a bűncselekményt az, aki a cselekményéhez az élet kioltására alkalmas eszközt használ, a lőfegyver kivételével. - A köznyelv ugyanakkor nem tesz ilyen kivételt, minden eszközt, mely az élet kioltására alkalmas a fegyver kategóriájába sorol. írásbeli vizsga 1011 10 / 11 2012. május 24 Belügyi rendészeti ismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató - A rendészeti munka szempontjából több más olyan kifejezést is használ a köznyelv, mely a szaknyelvben mást jelent, példa lehet erre: ƒ Cserbenhagyásos gázolás, mely jogi megítélését tekintve nem létezik, mivel vagy cserbenhagyás, vagy segítségnyújtás elmulasztása valósul meg. ƒ A köznyelvben akit

a rendőr személyes szabadságában korlátoz, azt „beviszi”. Ám valójában elfogja, előállítja, elővezeti, biztonsági intézkedést alkalmaz. ƒ A ruházat átvizsgálás és a motozás között sem tesz különbséget a köznyelv, holott az első rendőri intézkedés, míg a második egy büntetőeljárási kényszerintézkedés. Megjegyzés: Ezeken kívül a javítás során más példa is elfogadható, amit a vizsgázó helyesen értelmez. írásbeli vizsga 1011 11 / 11 2012. május 24