Egészségügy | Anatómia » A prefrontális lebeny

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 23 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:62

Feltöltve:2015. július 11

Méret:1 MB

Intézmény:Semmelweis Egyetem

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A prefrontalis lebeny Cortico-corticalis rostok – csimpánz agyból, amberi agyra alkalmazva (Gerhardt von Bonin: Essay on the cerebral cortex 1950.) Fulton JF.: Frontal lobotomy and affective behavior New York, 1951. Prefrontalis asszociációs terület: kognitív magatartás motoros tervezés Limbikus asszociációs terület: memória emocionális magatartás Parieto – temporo – occipitális asszociációs terület: magasabb szenzoros működések (gnosztikus funkciók) beszéd és nyelv Unimodalis associációs kéreg Somatosensoros Visualis Auditiv Multimodalis associációs kéreg Prefrontal symptoms: 6aα/β DL (1) dorsolateralis (DL): 9 8 9/46 döntés, munkamemória, terv46 készítés 10 45 44 47/12 (2) ventromedialis-orbitofrontalis VLV (VMO): memória nem sérül, VLP socialis viselkedés zavarok, függés a környezettől 10 VMO (3) dorsomedialis (DM). figyelem, orientatio zavara, akinesis, mutismus 4 4 6aα/β DM 8 9 24 32 10 25

14 14 VMO 11 13 47 45 4) kétoldali ventrolateralis-prefrontalis (VLP) : interocepciós zavarok, a saját énnel kapcsolatos viszonyulások megélésének zavarai. (5) ventralis-lateralis (verbalizer) (VLV) a beszéd coordinatio – ált. verbalis képességek. (Faw, 2003) A ventromedialis és orbitofrontalis rendszer (VM) regiói : Br10, 11, 12, 13, 14, 45A and 47/12, A VM kapcsolatai a limbicus rendszerrel együtt (3 rétegű) a viselkedés és az emóciók kontrolja A VM és az orbitofrontalis rendszer károsodása: a konvencionális viselkedés zavara, fűggés a környezettől. orbitofrontal-ventromedial cortex ventro-medial nucl. caudatus globus pallidus medial-dorsomed. thalamus (VA and DM) „Affective division” Összeköttetések: hippocampus, amygdala, entorhinalis, perirhinalis cortex, globus pallidus, substantia nigra. Anterior cingular cortex (Br24) 24 . Nucl. accumbens 32 25 globus pallidus rostral-lateral thalamus (DM) Hornak et al, Brain 2003.

126:1691 A figyelem: elülső cingularis rendszer - szelektív figyelem Számolás és szókeresés alatt a Br24 area vizsgált neuronjainak 17%ában regisztráltak működésváltozást, mikroelektródokkal (Davis et al, 2000). De: érdeklődés és motiváció - frontobasalis terület visualis objektumokra figyelés - ventralis lateralis rendszer Az elülső cingularis “attender” rendszer a paralimbicus kör végállomása, fejlődéstanilag újabb szerzemény, mint a motivátor rendszer. A dorsolateralis (DL) rendszer: Br46, 9, 8A, 8B és a Br10 egy része szemmozgás mozgástervezés munkamemória működése dysexecutív syndroma: a feladatteljesítés, összevetés, eszmei tervezés, váltás, sorozat képzés, mozgástervezés, folyamat követés, gondolkodási flexibilitás, a figyelem és emóciók, a beszéd, a verbális készség, és az adequat viselkedés zavarai (Ghika,2000) dorsolateralisprefrontalis kéreg dorsolateralis caudatum globus pallidus –

dorsomed-lateralis thalamus (VA ésDM) Az exekutív zavarok: prefrontalis kéreg, a fronto-striatalis hálózatok, subdomináns parietalis vidék bántalmánál A dorsolateralis kéregterületek nagy része 6 rétegű --- a hasonló szerkezetű érző, mozgató és parietalis asszociációs mezőkkel állnak kapcsolatban (mozgásszabályozás, memória, asszociatív működések). A visualis minták térbeli lokalizációja (a bal oldali terület fókuszál - Br 46), a jobb oldali az egész teret érzékeli). Kapcsolat a cingularis (Br32) attender zónával A ventromedialis limbikus területek 3, vagy 4 rétegűek - kapcsolatuk: amygdala - hippocampus - thalamus DM magja - temporalis pólus - insula, gyrus cinguli - orbitalis- és frontalis medialis prefrontalis régiók (tanulás és emóciók szervezése) (Eslinger, 1999). Exekutív zavarok leggyakrabban 1. agykéreg alatti keringészavarok ischemiás károsodásokban, 2. Parkinson kórban és 3. frontotemporalis lobaris

degeneratióban – FTLD egyéb okok: agyzúzódás, az aca aneurysma rupturája, sclerosis multiplex, orbitofrontalis tumorok, aca infarctus, hydrocephalus A célszerű gondolkodás alapfeltétele a munkamemória működése 1. a szükséges új ismeret tárolása néhány sec-ig vagy percig (késleltetés) 2. a rész-eredmények célszerű használata Az exekutív (végrehajtás, teljesítmény, cselekvés vagy tevékenység) részműködések fiziológiai háttere 1. a figyelem és a figyelem gátlása (orientatio), 2. a komplex feladatok tervezése, 3. a részfeladatok sorrendjének meghatározása, 4. a munkamemória tartalmának ellenőrzése, amely meghatározza a következő lépést (monitoring), 5. a feladat megjelenésének és hatásának elképzelése (coding) Parkinson kór A prefrontalis kéregben a D1 dopamin receptorok 20-szoros sürűségben fordulnak elő. A pyramissejtek distalis dendritjein és tüskéin mutathatók ki elsősorban, ami eltér az 5-HT2A

serotonin receptorok helyétől, mert ezek a proximális dendritüskéken találhatók. Exekutív teljesítmények romlanak, a tanult ismeretanyag viszonylag megtartott Az exekutív teljesítmények zavara a munkamemória zavarával társul de gnosticus zavarok, úgy mint Ak-ban - nem alakulnak ki A mozgás-tervezés, összehangolás és végrehajtás nehéz, a cognitív teljesítmények és az indíték csökkenek, ld. prefrontalis kéreg sérülése (Owen et al, 1998) 1 2 3 A thalamus infarctusok kognitív és psych. következményei Arteria ered tünetek 1. a tuberothalamica a. commpost bal: dysorientáció, depressió aphasia, anomia, verbalis és visualis memóriazavar, jobb: hemineglect, visouspatialis zav. 2. a paramediana, a. thalamoperforata acp P1 segment féloldali: amnesia, confabulatio kétoldali: dementia KÉK= kéregfelszini PIROS= mély keringési határzónák Volpe JJ, 2001 Az exekutív zavarok fontosabb tüneteinek áttekintése lokalizáció

szerint 1. Orbitofrontális (ventromedialis) szindróma: a szociális viselkedési normák betartásának zavara, függés a környezettől. 2. Dorsolateralis szindróma: döntésképtelenség, a munkamemória gyengesége, a memóriatartalmak használatának zavarai. 3. Dorsomedialis szindróma: akinesia, apathia, mutismus 4. "Subcorticalis" szindróma: lassú gondolkodás, passzivitás, döntésképtelenség. Exekutív zavarok izolált subcorticalis károsodásokban Domináns oldali caudatum : memória, a beszéd és a figyelem zavar, a tervezés, szerkesztés és a sorozatok készítése gátolt Globus pallidus infarctusok: memóriazavar, a feladatok közötti váltások nehézsége. Thalamus infarctusok: . lokalizációtól függő memóriazavar, amnesia, transcorticalis és nominalis aphasia, az önkontroll, a váltások, a sorozatok képzése, mozgásszervezés (McPherson és Cummings, 1996) “Frontális dysexecutív amnesia” (Mayes, 1999) *

tájékozatlanság, * figyelemzavar és a * feladat-helyzetek lényegének fel nem ismerése a tudatbahívás nehézsége - a beteg nem tudja használni a memóritartalmait - elfelejt emlékezni, de a helyes válaszra rátalál. „a felejtés fája alatt felejteni is elfelejtettem” “Depressio és exekutív zavar” - tünetegyüttes Depressio agyi vascularis károsodás után leggyakrabban: Pallidum (mko) Capsula interna (bo)Capsula elülső fehérállomány (bo) Nu. caudatus (bo) Következtetések: * Frontális tünetegyüttes – általában - nem létezik - a prefrontális területek sérülése során a lokalizációtól függő tünetek alakulnak ki, amelyek specifikus tesztvizsgálatokkal kimutathatók. Az exekutív működések (percepció, munkamemória, figyelem, hosszú távú emlékezés, felidézés, viselkedés) szervezésében mind az öt alrendszer (Felfogó, Beszédszervező, Motiváló, Figyelmet irányító, és Összehangoló)részt vesz, amelyek

egymással interactióban vannak. A prefrontalis lebeny működésének eredménye az a humán egyedülálló képesség, hogy az éppen jelenlévő külső ingertől függetlenül a válasz, vagy cselekvés lehetséges következményeit el tudjuk képzelni és arra fel tudjunk készülni.