Építészet | Tanulmányok, Esszék » A dinamikus tömörségi fok elmélete

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 17 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:22

Feltöltve:2015. október 02.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A dinamikus tömörségi-fok elmélete Subert, Andreas Ltd Prológ: Az izotópos módszert kiváltó és az építőiparban széleskörűen alkalmazható dinamikus tömörségmérési módszer kidolgozása 2003-ban kezdődött KMOP114 uniós támogatású projekt keretében. Az korábbi tömörségmérések a halmazsűrűség mérésén és referencia sűrűséghez való összehasonlításon alapul. Az új mérési elmélet a talaj térfogatcsökkenését süllyedés-méréssel, 10-18 ejtéssel létrehozott tömörödési görbéből határozza meg. Az új elmélet a térfogati elemzésen alapul, melyet e cikk részletesen bemutat A BC (Bearing Capacity & Compaction-rate) 2in1 dinamikus mérési módszer a LFW (Light Falling Weight) ejtősúlyos terhelési módot alkalmazza a statikus terheléshez hasonló tárcsa alatti terhelés mellett. A mérési módszert 2005-ben megjelent ÚT2-2.124 Útügyi Műszaki Irányelv, majd 2008-ban a CWA15846 rögzítette A szabványt

honosították Kínában, Japánban, Koreában, Új-Zélandon, Oroszországban az Európai tagállamokban Norvégiában, Hollandiában, Litvániában, Brazíliában és számos más országban. Az elmúlt évtized nagyszámú mérései, az elméleti tanulmányok, a nemzetközi verifikációk lehetővé tették a szabályozás véglegesítését. A dinamikus tömörségmérés pontosabb, gyorsabb és olcsóbb, mint a korábbi módszerek Környezetbarát, az unióban kiváltani tervezett izotópos mérés utódja lehet. Proctor vizsgálat (V=constans modell) - Standard (egyszerűsített) Vd=constans EN 13286-2 - Módosított V=constans modell : Levágjuk a tömörített mintát a Porctor-feltét eltávolítása után. Meghatározzuk a víztartalmat és mérjük a tömeget. Számítjuk a talajminta nedves és száraz sűrűségét ϱi-1 ϱi ϱdi+1 ϱdi-1 ϱdmax ϱdi wi-1 wopt wi+1 Mdi= különböző Proctor edény (A,B,C) ϱdi-1 < ϱdmax > ϱdi+1 wi-1 < wopt < wi+1

1 Vi= constans Proctor-vizsgálati minta optimális víztartalomnál: Térfogati összetétel tömörítés előtt a = air (levegő) térfogat tömörítés után: w = water (víz) térfogata s = soil part (szilárd rész térfogata) a1 a2 w Md=opt , Vs=opt w = wopt w a s1 csökken WC=tömörítési munka=const s a szabványban megadottan = (1) ahol h* az (1) képéletből és =h/h A tömörségi fok általános kifejezése: Cr=V*dmax / Vdi = dmax / di Tömörségi fok = Cr*100 (%) Proctor vizsgálat különböző víztartalmakkal (Md=constans modell) Képzeljük el, hogy a száraz tömege minden mintának azonos, ekkor a magassága különböző lesz a talajhengereknek. A legkisebb magasságot az optimális víztartalomnál találjuk, magasabb a henger magasabb víztartalomnál és magasabb a minta kisebb víztartalomnál is. Az optimális víztartalom a legtömörebb, legkisebb henger víztartalma, itt a Proctor tömörség 100%. Ez a

természetes szituáció a terepen is. A száraz talajsűrűség Md=constans, a víztartalom az esőtől, vagy a talajvíztől függő. A henger alatti tömörödés csak a víztartalomtól függ (ha a tömörítési munkát rögzítettnek vesszük) 2 A mm magasság-különbségek (a választott bázis az optimális víztartalmú minta magassága), úgy is tekinthetők, mint mm süllyedések. Minden magasságkülönbségnek (süllyedésnek) van Proctor tömörségi-fok párja Meghatározva ezt az összefüggést a magasságkülönbségeknél extrapolálhatjuk az épített szerkezet, földmű terített rétegvastagságára. Ez igazolja, hogy a süllyedésekből is lehet számítani a tömörségi fok, adott tömörítő munka mellett mérve meg lehet határozni, tehát nem csak sűrűség arányokból. 1. ábra Összefüggés a Proctor-hengerek magassága és a nedvességtartalom között (Md=const modell) Következtetések: wi < wopt < wi+1 . a laboratóriumi Proctor

vizsgálatnál. Feltéve, hogy henger Md=constans, és a tömörítési munka=constans, lehet számítani a térfogati összetevőket, a henger magasságát. A választott bázis-térfogat önkényesen Vopt=2065,5 cm3 (Boussinesq feszültségeloszlás hatásmélységből ≈ 253mm és a Proctor mintahenger alapterületéből számítva). és és (*jele a Proctor optimumnak), és a jele a magasság különbségnek a 3 és között, A=alapterület. Összefüggés vizsgálat (V=változó, =constans) (2) (3) A két módszer tehát azonos eredményre vezet, ha (4) Ez igazolja, hogy a magasságkülönbségekből számított tömörségi fok egyenlő a sűrűségarányokból számított tömörségi fokkal. Cr% - h relationship Modified Proctor y = -0,3777x + 100 R² = 0,9998 Crg% 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 y = 0,0014x2 - 0,3948x + 100 R² = 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 h (mm) 2. ábra Összefüggés a tömörségi-fok és a süllyedés mm, mint a

Proctor-talajhenger magasságok különbsége között Mintapélda: siSa, iszapos homok Proctor eredményei: w% d  8,9 1,99 10,9 2,06 Összefüggés a Regressióanalízis a 11,1 2,06 12,5 2,01 13,9 1,96 magasságkülönbség és a Proctor tömörségi-fok között Proctor vizsgálat eredményeiből 4 Proctor edény “A”, döngölő “B” (EN 18286-2) ahol Proctor munka = constans, a relatív tömörsége minden mintának Tömörségi fok ahol Moisture Correction Coefficient (nedvességkorrekciós tényező) , és a maximuma A vizsgálati eljárás: - elvégezzük a Proctor vizsgálatot az EN Standard szerint - Számítjuk az - Meghatározzuk a regressziós összefüggést, a  értéket, ami a regressziós egyenes meredeksége modell-állapotot (referencia térfogat 2065,5cm3), wopt-nál A regressziós egyenes általános alakja Crd=100-*l, nem-linearis alakja (polynom) Crd=(100-0,014l2-0,39l). Ez azt mutatja, hogy a aktuális minimum

tömörség legkisebb értéke 71% körül van. Terepi tömörség mérés (on-site B&C) A süllyedés számítható a Boussinesq-képletből különböző Ei modulusokra. A laboratóriumi körülmények különböznek a helyszíni méréstől. A hatásmélység miatt, a feltételezett (tárcsa alatti) talajhenger magassága különböző. Az arány: The Light Falling Weight (LFW) terhelési elv azon alapul, hogy leejtünk kb 10kg tömeget 72cm-ről, ezzel terheljük a talajfelületet p=0,35MPa tárcsa alatti terheléssel, using D=163mm átmérőt használva. Gyorsulásmérőt és quartz-órát felhasználva meghatározzuk a süllyedést: S=a/t2 ahol - a – gyorsulás mértéke m/sec2, - t – terhelési idő (sec) 5 CEN 15846 előírása szerint 18 ejtés szükséges, és ezek a süllyedések csökkenést mutatnak az ejtések számának növekedésével. A süllyedések különbsége felfogható úgy, mint állandó (maradó) süllyedés Ilyen módon, az összegzett

süllyedések az elejétől az aktuális ejtési számig az adatsorból számíthatók. Mivel a süllyedések nagysága csökkenő, a súlyozott átlaga ezeknek adja az eredő süllyedést, mint eredményt, elosztva 17-tel a súlyozott summa adatsorok összegét. Számítás elmélete: ejtés számával súlyozott átlag  süllyedésből (deformációból) minden adatsorban számítva: Ejtés száma/ Maradó Süllyedés süllyedés Summa süllyedés delta Ejtésszámmal súlyozva N°=di 1/ 2,47mm 2 / 1,74mm 3/ 1,14 mm . SUM 17/ 0,80mm =1-17 18 / 0,75 mm A súlyozott átlag neve a Deformációs index =Dm (limitált értéke=3. nem értékelhető a mérés, ha Ed<10MPa és Dm>3), mert nem jött létre elegendő deformáció, a süllyedés mértéke, azaz a süllyedési görbe nem csökkenő. Nem teherbíró felületen a leejtett súly nem tudja tömöríteni a réteget. A tömörítő henger sem Általánosságban a deformációs idex: 6 Ha ábrázoljuk ezeket az

értékeket az ejtések számának függvényében, a süllyedési-tömörödési görbe második szakasza lineárishoz közelít, ezért 6-8 ejtés után lehet már becsülni a süllyedési görbét. Ez a gyorsított tömörségi-fok mérés, minimum 10 ejtéssel, a 18 helyett. Ilyenkor a Dm (CrE%) értéke egy kicsit rosszabb, mint ha 18 ejtést végeztünk volna. A súlyozott tömörödési görbét egy pont reprezentálja. Minél nagyobb az ejtések száma, a súlya annál inkább érvényesülni fog. Ily módon a Deformációs index (Dm) reprezentálja a teljes összegzett süllyedéskülönbséget mint adatsort egyetlen pontként. (Példa: ha Dm=22; akkor CrE%=100-1,25·0,380·22=89,55=90%) CrE% - Helyszíni relativ Tömörségi-fok (terepi víztartalom mellett) CrE% (a CWA-ban TrE%-nak jelölve) – Ez az a mért érték, melyet az BC SP-LFWD készülékkel mérünk, ami reprezentálja a henger tömörítési hatékonyságát a terepi víztartalom mellett, és független az

optimális víztartalomtól: ahol a módosított Proctor vizsgálat regressziós analíziséből származó meredekség értéke, és 1,25 az aránya. A CWA 15846 előírja a  érték ellenőrzését. Ha a  értéke és a különbsége nagyobb, mint a megadott határ, akkor a mért tényleges  értéket kell alkalmazni a számításban. (Ilyen eset nem volt az eddigi gyakorlatban) A választott meredekség értéke *. 7 Nedvesség Korrekciós Tényező (MCC Moister Correction Coefficient) Ahhoz hogy megkapjuk a tömörségi-fokot, transzformálni kell a mért CrE% helyszíni relatív tömörségi fokot az optimális víztartalomra. Hogy ezt megtegyük, a normalizált Proctor-görbét kell használjuk, mely az adott víztartalom melletti száraz sűrűség és a maximális száraz sűrűség hányadosa. Ezt könnyű meghatározni a Proctor vizsgálatból: 3. ábra A CrE% helyszíni relatív tömörségi-fok meghatározása és a Trd% Dinamikus tömörségi-fok

Dinamikus tömörségi-fok (CWA 15846 SP-LFWD) Megszorozva a CrE% helyszíni tömörségi-fok értéket (a természetes víztartalommal mérve) a é ó é ő transzformáljuk azt az optimális víztartalomra. Ebből következik, hogy a BC mérés CrE% eredménye mindig ≥ Trd% értéke, attól függően, hogy a terepi víztartalom mennyire tér el az optimálistól (lásd 2. ábra) 8 A hatásmélység vizsgálata (Boussinesq-elmélete) IDP= Impact Depth Multiplier= hatásmélység szorzó, a rétegvastagság figyelembevételére szolgál. Példa: , különböző E talaj-modulusok esetén egyformán, attól független. Proctor értéke függ a mért réteg vastagságától. Nincs szükség korrekcióra, ha a rétegvastagság 22-28cm közötti és elfogadjuk a mérési pontosságot. Nincs szükség korrekcióra, ha a rétegvastagság 20-31cm közötti és elfogadjuk a mérési pontosságot. Minden más esetben korrekció szükséges: cm +2% +1% 0% -1% -2% 1,25 1,14

1,0 0,89 0,81 20 22 25 28 31 0,474 0,431 0,380 0,340 0,308 A biztonság javára az IDP=1,25 (lásd a CWA-ban) ami ±2% a CrE% pontosságában de a 25cm névleges rétegvastagság is közelít a 20cm-hez az építési gyakorlatban. Ha rosszabb mérési eredmény, jobb lesz a minőség 9 Vastagsági korrekció szükséges minden más esetben: LTC=Layer Thickness Correction= rétegvastagság korrekció figyelembe vétele: ahol ahol: h a rétegvastagság cm-ben  - layer thickness regression y = 9,1185x-0,987 R² = 1 0,5200 0,5000 0,4800 0,4600 0,4400  value 0,4200 0,4000 0,3800 0,3600 0,3400 0,3200 0,3000 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Layer thickness cm Az elégséges tömörítő munka ellenőrzése CWA 15846 meghatározza a rétegvastagság határokat, biztosítva a pontosságát a dinamikus tömörség-mérésnek. Számos esetben lehet a réteg vastagabb, vagy tudni kell, hogy a BC mérésnél alkalmazott tömörítési munka

elégséges volt-e, vagy sem. Ebben a helyzetben a szabály a következő: Végre kell hajtani egy újabb tömörség mérést, a tárcsa elmozdítása nélkül. Ha az eredmény CrE% kisebb mint 98% lenne, akkor a következő munkavégzési korrekció (Control Work Coefficient) számítása és alkalmazása szükséges: Ez a CWC érték csökkenti a Trw nedvességkorrekciós tényező értékét: TrwCorr = Trw * CWC; és Trd% = CrE% TrwCorr Ily módon a dinamikus tömörség mérése függetlenné vált a rétegvastagságtól, mert az figyelembe vehető. (Maximális rétegvastagság értelemszerűen a hatásmélység lehet.) 10 Korrekciók (összefoglaló) Dinamikus modulus korrekciója az impulzus-törvény miatt: A dinamikus modulust korrigálni kellene minden dinamikus mérésnél (Német-típusú and ASTM nagytárcsás BPLFWD és LFW mint KUAB és Dynatest méréseknél is) a mért réteg (talaj) sűrűségétől függően. Korrekciót általában csak a teherbírás

értékére kell végezni (Ed), hatása igen kicsi a helyszíni relatív tömörségre (CrE%). Korrekciót mindig kell számítani a pernyére, kohósalak esetén vagy más, nagy sűrűségű anyagok esetén Ed KORR = Ed *K ahol dmax*1/(1+wopt)) Korrekció és a Tömörítési munka ellenőrzése a CWA 15846-ban (vagy >29cm rétegvastgaság esetén) A tömörségmérés (18 ejtéses) után újabb 18 ejtéses mérést végzünk, a tárcsa elmozdítása nélkül. Ha a második mérés eredménye CrE2%≤98%, korrigáljuk a korábbi mérési eredményt; ha nagyobb, vagy egyenlő akkor elfogadjuk a korábbi mérési eredményt korrekció nélkül: CWC=CrE2%/100 and TrwK=CWC*Trw Korrekció az egyszerűsített (standard) Proctor tömörségi fokra (Német területen használt): A dinamikus tömörségi fok a módosított Proctor-vizsgálatot alkalmazza (Trwértékében). Az egyszerűsített (standard) tömörségi fok a következőképpen számítható dmax simplified dmax modified)

és Trd Simplified% rd% Az összefüggés-vizsgálatok eredményei (Összefoglaló) Az összehasonlítások a CWA 15846:2015 módosítási javaslat alapján korrigáltuk, majd az összefüggéseket elemeztük. E2v – Ed összefüggés vizsgálata: 11 A statikus teherbírási modulus E2v Ed vagy E2v=1,0*Ed R2=0,8, közel azonos mint az SP-LFWD-vel mért Ed érték. A regresszió szorossága kifejezetten jó. Ez azt jelenti, hogy a BC mérés hasznos eszköz lehet az építőmérnöki gyakorlatban. A D=300mm tárcsaátmérőjű statikus tárcsás vizsgálat és a BC-1 Dinamikus Tömörség- és Teherbírás mérés AZONOS TEHERBÍRÁSI ÉRTÉKET MUTAT. A figyelembe vett tolerancia a statikus tárcsás mérés ereményekben ±5MPa, míg a CWA 15846 Ed értékeknél ±2,6MPa a következő ábrán bemutatva (58 próbabeépítés, 763 mérés). A méréseket független, akkreditált laborok végezték Ev2 - Ed relationship (58pcs Trial section, 763pcs test) 160 y = 1,0x R² =

0,8 140 120 Ed (MPa) 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Ev2 (MPa) 120 140 160 Izotópos és dinamikus tömörségi fok összefüggése: A Trd% dinamikos tömörségi fok egyenlő az izotópos (vagy más sűrűségi arányon alapuló) tömörségi fokkal, (R2=0.7) A regresszió szorossága meglehetősen jó. Ez azt jelenti, hogy a BC készülék hasznos műszer lehet az építőmérnöki gyakorlatban. A méréseket MC-3 Nuclearis mérőeszközzel és BC-1 Dinamikus tömörség- és teherbírás mérő berendezéssel végezték független, akkreditált laborok. A figyelembe vett tolerancia az isotópos mérésnél ±3Tr% , míg a CWA 15846 szerinti dinamikus tömörség mérésnél ±1 Trd%. Az összefüggést a következő ábrán mutatjuk be 12 y = 1,00x R² = 0,70 Trd% - Tr% Comparison (32pcs Trial section, 501pcs test) 105 100 Trd% 95 90 85 80 80 85 90 95 100 105 Tr% Homok-kitöltéses tömörségi fok – Dinamikus tömörségi fok

összefüggése RAMKHAMHAENG University, Bangkok Thailand Department of Civil Engineering (Comparison of B&C LFWD and sand filling method –Ramkhamhaeng University, Thailand Ms.Panarat-Mr Korrakoch Taweesin: Calibration Certificate B&C, Gabor Enterprise CO Ltd. 2007) Összehasonlító mérések Egy mérési szakaszon 30- 30 darab mérés, eredménye: 13 SAND CONE - B&C BangkokThailand Sand-Cone and B&C 10 105 8 CWA15846:2014 B&C 100 6 95 4 90 85 2 85 90 95 100 105 0 85 AASHTO T-191 SandCone 90 95 100 105 AASHTO T-191 Homok-kitöltéses és a CWA 15864 dinamikus tömörségi fok összehasonlítás (Bangkok-Thailand) N=30-30 darab méréssel, azonos mérési szakaszon és rétegen. A szórás a homok-kitöltéses mérésnél s=1,40, átlaga 95,9%. A szórás a CWA15846 SP LFWD tömörségi foknak kedvezőbb s=1,13 átlaga 95,9% (azonos) A szürke vonal a CWA módosítása utáni értékeket jelöli, eltérés jelentéktelen -1% körüli.

Irodalom: Comparison of CWA15846 regulation B&C LFWD and Sand Cone method –Ramkhamhaeng University, Thailand. Ms.Panarat-Mr Korrakoch Taweesin: Calibration Certificate B&C, Gabor Enterprise CO Ltd 2007 ÁTSZÁMÍTÁSOK (Összefoglaló) A számos próbabeépítés és azok vizsgálati eredményei lehetővé tették, hogy egyéb összefüggéseket is vizsgáljunk és magas korreláció szint esetén megadjuk ezeket. Várható süllyedés értéke a töltéstestben (ha a tömörségi fok idővel 100%-ra változik): 10·Dm (ha Dm=2,01 akkor 20,1mm/25cm, illetve 8cm/1m háttöltés tömörödés esetén) Dinamikus ágyazási tényező a BC mérésből (ipari-padló burkolatok előírásainál használatos) cd = 0.0761 / S0a (N/mm3) ahol S0a = (ejtés No 1 + 2 + 3) / 3 (mm) Regresszió szorossága R2=0,92 Példa: ha S0a =1,33mm akkor cd =0,0761/1,33mm=0,06N/mm3 Evib értéke BC dinamikus teherbírás mérésből: Evib=0,5Ed+57 (R2=0,93) Evib CCC-method (University of Ljubljana) 14

Példa: ha Ed=86,8MPa akkor Evib=100,4Mpa Német nagytárcsás LFWD Evd a CWA szerinti mérésből: Evd = 0,42Ed (R2=0,90), vagy Evd = 0,69Edend (R2=0,91) a kisebbik a kettő közül. Példa: Evd=0,42·EdEnd=0,42·131,6=55,3MPa; Evd=0,69·Ed=0,69·86,8=59,9MPa; a kisebb: Evd=55,3MPa CBR% számytása a BC dinamikus teherbírás mérésből: CBR% érték: CBR5=5,43/s0a ;CBR2,5=4,07/s1a ; A CBR% súlyozott átlaga e kettőnek. A CBR% számításának választott módja különbözik a szokásostól, mivel a terhelési görbe eltérő a statikus teherbírás és a dinamikus teherbírás mérése esetében. A súly a CBR5–nek és a CBR2,5–nek a CBR% meghatározásához a mért s0a és s1a amplitúdóktól függ. A figyelembe veendő súlya a CBR5–nek= 1-(s0a/(s1a+s0a)); míg a CBR2,5–nek = 1-(s1a/(s1a+s0a)). A súlyok összege =1 A választás és a módszer a dinamikus tömörödési görbe jellemzőit tükrözi természetes úton következtetve, és egy egyedi módszer a

súlyozás választásával. Példa: ha s0a=1,33mm és s1a=0,47mm, akkor CBR5=5,43/1,33=4,1% ; és CBR2,5=4,07/0,47=8,7%; CBR2,5 súlya= (1-(s0á/(s1á+s0á))= 0,231; CBR2,5 súlya= ( 1-(s1á/(s1á+s0á))=0,739; összegük=1,0 CBR%=4,1·0,231+8,7·0,739=CBR%=7,5% A CWA15846 módosítás hatása a korábbi TrE% eredményekre Az elemzés azt mutatta, hogy a különbség az új és a régi TrE% között 90% tömörségi foknál -2,5TrE% Ugyanez TrE=95%-nál vagy e felett kevesebb mint 0,5TrE% , azaz kevesebb mint a mérési hiba (TrE% ≈1TrE%). 15 CEN 15846 New old TrE% 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 y = 0,7304x + 26,937 R² = 0,9991 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 New TrE% ÖSSZEFOGLALÓ A CWA 15846 dinamikus tömörségmérés alkalmazása megbízhatóbbá teszi a minőségellenőrzést és emeli a földmunkák, szemcsés rétegek építésének megbízhatóságát. Lehetővé teszi, hogy a mérés eredménye sokkal pontosabb és

megbízhatóbb minősítési módszert kínáljon. A két nagyon különböző mérést (tömörségi-fok és teherbírás mérés) egy eszközzel lehet végrehajtani a CWA 15846 (B&C dinamikus SPLFWD) szerint, míg az ára a készüléknek nem éri el a két különböző berendezések együttes árának felét sem és fenntartási költségei jóval alatta maradnak az izotópos készülék üzemeltetési költségeinél. A CWA 15848 szerinti dinamikus tömörség mérést alternatívaként lehet alkalmazni, a környezetet és az egészséget szükségtelenül veszélyeztető izotópos mérőeszköz helyett. Az előírást nem kielégítő földmunka meghibásodáshoz vezet, mely mindig és jól láthatóan megbosszulja magát. A nem megfelelő alapok utólagos javítása igen nehéz Autópályáinkon, közútjainkon gyakran látjuk viszont a deformációt, a megsüllyedést, az építés alatti minősítő mérések „megfelelősége” ellenére. A B&C berendezés és

elméletének kifejlesztése lehetővé tette a korrekt minőségtanúsítást. Irodalomjegyzék MSZ 15320 Földművek tömörségének meghatározása radioizotópos módszerrel (Determination of the compactness of earthworks by radioisotopic method) 16 MSZ EN 13286-2 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek 2. Vizsgálati módszerek a laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és víztartalom meghatározására. Proctor-tömörítés (Mixtures without binding material and with hydraulic binding material 2. Test methods for the determination of the laboratory reference volume density and water content Proctor-compaction) CWA 15846 Measuring Method for Dynamic Compactness & Bearing Capacity with SP-LFWD ÚT 2-2.124 Dinamikus tömörség és teherbírás mérés kistárcsás könnyűejtősúlyos berendezéssel (Dynamic compactness and bearing capacity measurement with small-plate light falling deflectometer) Subert: ER-TRG01 Ellenőrzési rendszer

próbatömörítések végrehajtására és értékelésére az M7 Zamárdi–Balatonszárszó szakszán. (Control system for the implementation and the evaluation of test compactions on the road section of M7 between Zamárdi and Balatonszárszó/ Mérnöki Eljárási Utasítás. p10) Doc Dr Ana Petkovsek: Report on usage of Andreas dynamic load bearing capacity and compactness deflectometer) University of Ljubljana Katedra za mehaniko tal z laboratorijem Panarat: Comparison of B&C LFWD and sand filling method. Ramkhamhaeng University, Thailand Pusztai József, Imre Emőke, Lőrincz János, Subert István, Trang Quoc Phong: Nagyfelületű, dinamikus tömörségmérés kifejlesztése helyazonosítással és a tömörítő hengerek süllyedésének folyamatos helyszíni mérésével. (Development of large-area, dynamic compactness measurement by site identification and the continuous on-site measurement of the depression of compacting rollers) COLAS jelentés 2007. Subert I., Phong

TQ: Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise (Analysis of Standard deviation of the isotopic and the dynamic compactness rate) Subert I., Phong TQ: Proctor-vizsgálatok új értelmezési lehetőségei (Options for new interpretations of Proctor-tests) Mélyépítéstudományi Szemle, 2007. Király Á.: Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Magyarországon (Efficiency issues of qualification tests used for earthworks, in Hungary) Subert: Method for measuring Compactness-rate with New Dynamic LFWD. XIII Danube-European Conference on Geotechnical Engineering Ljubljana, Slovenia, 2006 Subert I.: „Dinamikus tömörségmérés a hazai autópályákon és városi helyreállításokon” (Dynamic compactness measurement on Hungarian highways and urban reconstructions) Geotechnika Konferencia 2006 Ráckeve. (2006 október 17-18) Fáy M., Király Á, Subert I: Közúti forgalom igénybevételének modellezése új, dinamikus tömörség- és

teherbírásméréssel (Modelling of the straining of public road traffic by the new, dynamic compactness and bearing capacity measurement) Városi Közlekedés 2006 Fáy M., Király Á, Subert I: Egy földmű-tömörségi anomália feltárása és megoldása (Presentation and solution of an anomaly of earthwork density’) Mélyépítéstudományi Szemle 2006 Subert I.: „Dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései A dinamikus tömörség mérés újabb tapasztalatai” (Recent issues of dynamic compactness measurement. New experiences of the dynamic compactness measurement) Geotechnika Konferencia 2005 Ráckeve. (2005 október 18–20) Subert I.: „Új, környezetkímélő, gazdaságos mérőeszközök a közlekedésépítésben” /’New, environmental-friendly, economical measuring instruments in traffic building’/ Geotechnika Konferencia 2004 Ráckeve. (2004 október 26–27) Subert I.: „A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a

modulusok átszámíthatósági kérdései” (Recent parameters of dynamic compactness and bearing capacity measurement and recalculation issues of moduluses) Közúti és Mélyépítési Szemle, 55. évf 2005 1 sz (5 oldal) Subert I.: „B&C dinamikus tömörségmérés” (B&C dynamic compactness measurement) Mélyépítés 2004 október–december (p 38–39) 17