Történelem | Középiskola » A görög istenek nevei és foglalkozásuk

Alapadatok

Év, oldalszám:2001, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:2036

Feltöltve:2004. június 09

Méret:56 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 Anonymus 2014. augusztus 18
  Sokat segített.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

1 Görög istenek Adónisz: A természet körforgásának (halálának, újjászületésének) istene. A férfiszépség megtestesítője. Adraszteia: A megtorlás istennője, vagyis a Nemeszisz. Akhelóosz: a hasonló nevű folyó istene Alpheiosz: a hasonló nevű folyó istene, Ókeanosz és Thetisz fia. Amphitrité a Néreidák egyike, Néreusz és Dórisz leánya; tengeri istennő. Poszeidón felesége Ananké: Az elkerülhetetlen, szükségszerű végzet istennője, a Moiráknak – az emberi sors irányítóinak – az anyja. Aphrodite: szépség és szerelem istenasszonya. Homérosz szerint Zeusnak Dionétől született leánya; Hesiodus szerint a tenger partjából szállott partra Apollo: Zeus és Létó fia, Artemisz testvére. Nyilazó, pusztító, látnok, a kozmikus és emberi harmónia őrzője. Delphoi jós Arész: hadisten Artemisz: Zeusz és Létó leánya, Apollón ikertestvére, a vadászat istennője Aszklépiosz: a gyógyítás istene Asztraia: Zeusz és Themisz

leánya. Az igazságosság istennője Até: Zeusz lánya. istennő, az ámítás és az elvakultság megtestesítője Boreasz: Asztraiosz titán és Éósz fia. Az északi szél istene Demeter: Cronus és Rhea leánya, Zeus testvére. A föld termékenységének és a földművelésnek istennője Diké: Zeusz és Themisz leánya. igazságosság istennője A Hórák egyike Dionüszosz: A föld termőerejének, a növényzetnek, a szőlőtermesztésnek és a bornak istene. Eileithüia: Zeusz és Hére leánya. A szülő asszonyokat védő istennő Eiréné: A béke megszemélyesítője Enüó: A háború istennője. Árész kísérője Éósz: A hajnal istennője Erisz: Éj leánya, Khaosz unokája. A viszály istennője Erósz: A szerelem istene Eurosz: A délkeleti szél istene Gaia: Földanya Hadesz=Aidész: Cronus és Rhea fia, Zeus és Posidon fiútestvére. Az alvilág ura és fejedelme Hébé: Zeuisz és Héra leánya, Arész és Eileithüia testvére. Az ifjúság istennője

Hekaté: A sötétség, az éjszakai látomások és a bűvölés istennője. 2 Héiosz: A Nap istene. Héphaisztosz: A tűz és a kovácsmesterség istene. Hera: Cronus és Rhea legidősebb leánya. Zeusnak testvére és felesége is Holdistennő Hermész: Zeus és Maja fia. Istenek követe, az utasok oltalmazója, a holt lelkek vezetője Heszperosz: Az Esthajnalcsillag istene Hesztia=Vesta: Kronosz és Rhea elsőszülött leánya. A családi tűzhely istenasszonya Hórák. Zeusz és Themisz leányai: Eunomia (törvényesség), Diké (igazságosság), Eiréné (béke). Az évszakok istennői Hümenaiosz: A házasság istene. Hüpnosz: Az álom istensége. Iaszión: A földművelés istene Khariszok: Jóindulatú istennők. A jóság, a jókedv, az örökifjú lét megszemélyesítői Kronosz: Titán. Uránusznak és Gaeának fia Zeusz apja Léthé: Erisz leánya. A feledés istennője Létó: Zeusz felelése, Apollón és Artemisz anyja Lüssza: A téboly istennője Métisz: Zeusz

első felesége. Az értelem istennője Mnmoszüné: Az emlékezet istennője. Zeusztól szülte kilenc leányát a Múzsákat A dal istenasszonyai. Költői műfajoknak, művészeteknek, tudományoknak pártfogói és védői Moirák: Sorsistennők Mónosz: A gáncsoskodás istene. Morpheusz: Szárnyas isten, bárki alakját magára tudja ölteni, alvás közben jelenik meg az embereknek. Múzsák: A művészetek és tudományok istennői. Nemeszisz: A megtorlás istennője Nephelé: Felhőistennő. Néreidák: Tengeri istennők. Ötvenen vannak Nimfák: Természetistennők. Notosz: A déli szél istene Nüx: Az éj istennője Paión: Az istenek orvosa Pán: A nyájak, erdők és mezők istene. Panakeia: A gyógyítás megszemélyesítője 3 Pallas Athene=Minerva: Zeusnak nem anyától született leánya, hanem Zeus fejéből pattant ki fényes fegyverzetben, magasra tartott dárdával. A bölcsesség és az igazságos harc istennője Perszephoné: Zeus és Demeter leánya,

Hadész felesége. Az alvilág királynéja Plutón: Hádésznak az alvilág istenének egyik elnevezése. Plutosz: Déméter és Iaszión fia. A gazdaság istene Poszeidon: Kronosz és Rheiai fia, Zeusz és Aidész testvére. A tenger királya Priaposz: A természet nemzőerejének phallosz alakú istene. Prométheusz: titán, az emberek gondviselője. Rheia: Uranosz és Gaia leánya, Kronosz felesége, Zeusz anyja. Ősistennő Szeléné: A Hold istennője. Themisz: Uranosz és Gaia leánya. A törvényesség istennője Thetisz: A Néreidák közöl. a legismertebb Titánok: Első istennemzedék. Gaia és Uranosz gyermekei Tithónoszh: A fény istene Tükhé: A véletlen istennője Urania: A kilenc múzsa egyike, a csillagászat múzsája. Uranosz: Az eget megszemélyesítő isten. Zephürosz: A nyugati szél istene Zeus: A legfőbb istenség, az istenek és emberek ura