Gépészet | Gépjárművek » Dacia 1310 szerelési, javítási kézikönyv

Alapadatok

Év, oldalszám:1991, 236 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:226

Feltöltve:2018. január 21.

Méret:15 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 szzoltan 2018. szeptember 28.
  Szuper, hiánypótló!

Tartalmi kivonat

,, DACIA típusú személygépkocsik JAVÍTÁSI , . KEZIKONYVE , - , DA CIA Szerelési,-javítási kézikönyv . BUDAPEST, 1991 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK 7 1.1 Méretek és tömegek 7 1.2 1.3 A járml.l azonosítása A gépkocsi felemelése krokodilemelóvel . 8 8 MOTOR. 2. 1 MOszaki adatok 2.2 Motor alkatrészeinek mérete, meghúzási nyomatékok . , 2.21 Hengerfej 2.22 Szeleprugók 2.23 Szelepek 2.24 Szelepvezet6k 2.25 Vezérmlltengely 2.26 Szelepvezérlés 2.27 Szelepemelő rudak 2.28 Szelepemelő talpak 2.29 Hengerpersely 2.210 Forgattyústengely 2. 2 11 Hajtókarok 2.212 Dugattyúk, dugattyúcsapok, dugattyúgyl.lrllk 2.2 13 Olajszivattyú 2.214 Benzinszivattyú 2.215 Kenőanyag-táblázat 2.3 Motor ki· és beszerelése 2.3 1 A motor kiszerelése 2.32 A motor és a sebességváltó együttes

ki- és beszerelése . 2.33 A motor javítá$a kiszerelés nélkül 2.34 Hengerfej cseréje 2.35 Szeleprugó cseréje 2.36 Szelephimbatengely ki- és beszerelése . 2.37 Szelepvezetók cseréje 2.38 Szelepfészek kialakítása 2.39 Motorblokk 2.310 Hüvelygamitúra cseréje 2.311 Hüvelyek beállítása 2.3 12 Dugattyús csapszeg szerelése 2.3 13 Dugattyúgyúrllk 2.314 Forgattyústengely 2.315 A tengelykapcsoló-ter1gely központosító perselyének cseréje 2.316 Fótengelycsere minden típusnál 2.317 Vezérmú 2.318 Vezérmüfedél tömítésének cseréje. 2.319 Vezérmúlánc és a láncfeszítő cser-éje . 2.320 Vezérmútengely-csere 2.321 Olajozási rendszer 2.322 Olajszúró cseréje 2.323 Olajszivattyú ki- és beszerelése 2.4 Hútórendszer 2.41 A hűtőrendszer töm itettségének ellenőrzése . : 2.42 A kiegyenlítótartály kétirányú

szelepének ellenőrzése . 11 12 2. A hút6folyadék sűrűségének ellenórzése . 2.44 A hút&endszer feltöltése és légtelenítése . 2.45 A hút6 ki• és beszerelése 2.46 Elektromos ventilátor ki• és beszerelése . 2.5 Vizszivattyú ki- 6s beszerelése 2.51 Vízszivattyúfedél le- és felszerelése . 2.52 Kiegyenlítótartály ki- és beszerelése . 2.53 Termosztát ki- és beszerelése 2.6 Az üzemanyag-ellátó berendezés 2.61 A benzinszivattyú nyomásának ellenőrzése . · 2.62 A Carffl-Weber porlasztó 2.63 A porlasztó ki- és besZerelése 2.64 Az úszószint beállítása 2.65 A porlasztó javitása próbapadon 2.66 Üresjárat beállítása 2.67 Gázhuzal cseréje 2.68 Levegószúró ki- és beszerelése 2.7 Kipufogórendszer 2.71 A szívó-kipufogókönyök ki- és beszerelése . 2.72 Kipufogódob-csere 2.73 Hangtompítócsere 2. 74 Az elsó kipufogócsö-csere 2.43 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

13 13 14 14 14 15 17 20 21 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 30 34 35 36 38 41 43 43 45 45 46 3 46 47 48 48 49 50 50 50 51 51 52 52 53 53 53 54 54 -. :~ 55 55 55 56 56 ·} 3. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK . 3.1 Az elektromos berendezések védelme 3.2 Akkumulátor 3.3 Gyújtógyertyák 3.4 Gyújtáselosztó 3.41 Általános múszaki adatok 3.42 Az előgyújtás-szabályozó görbék 3.43 Gyújtáselosztó javítása : 3.44 Megszakít6érintkez6k cserélése 3.45 A megszakítóérintkezók és a megszakító-alaplap cseréje . 3.46 Gyújtáselosztó beállltása próbapadon . 3.4 7 Gyújtásek)sztó beállítása a gépkocsin . 3.5 Önindító 3.51 Általános múszaki adatok 3.52 Önindító ki- és beszerelése 3.53 önindító javitása 3.6 Váltóáramú generátor 3.61 Általános műszaki adatok 3.62 Váltóáramú generátor ki- és beszerelése . 3.63 Váltóáramú generátor csapágyainakcserélése . 3.64

Szénkefék cserélése 3 .65 Diódatartócserélése 3.66 Diódák cserélése 3. 7 F e s z ü l t ~ ó 3.7 1 Általános műszaki adatok 3.7 2 FeszültségszaM,tvozó javitása 59 59 59 60 60 60 60 61 62 64 64 65 66 66 66 66 69 69 69 74 75 75 76 76 76 n . DACIA 3.8 3.9 Bizlosltók . Mllszerfal .·········· 3.91 Általános m0szaki adatok 3.92 Az 5130, 5131 5132-es típusú rm1~- )rfal . 3.93 A km-számláló spirál ki- és beszerelése . 3.94 Múszerfal ki- és besZerelése 3.95 Mérómúszerek ki- és beszerelése 3.9 6 Ablaklörló ki- és besZerelése 3.97 Ablaktör16motorki-és beszerelése 3.98 Gyújtáskapcsoló cserélése 3.99 Az agyesltett világításkapcsoló ki- és beszerelése . 3.910 Olajnyomásjelzó-adó ellen6rzése . 3.911 Hc5m6rsékletjelzó-adó ellenórzése . 3.912 Elektromos ventlllátor hoolérsékletjeló adóiának ellenór.zése n 8. 78 78 6 .1 Általános műszaki adatok

6.2 Meghúzási nyomatékok 6.3 GI 69-es t ípusú csukló védóharangjának cserélése . 6.4 GE 86-os tlpusú csukló védóharangjának cserélése . 78 78 79 81 81 82 84 7. Általános mOszaki adatok . Meghúzási nyomatékok . KonnánymOház ki- és beszerelése . 7.4 Tolórúd beállítása 7.5 Fogasléc kopásának ellenórzése 7.6 Kormánykerék ki- és beszerelése 7.7 Korménytengety ki- és beszerelése 7.8 Hardy-tárcsa cserélése 7 .9 Kormányösszekötő ki· és beszereiése 7.2 7.3 86 87 87 ellenőrzése . 88 88 89 89 8. 139 140 141 143 KORMÁNYSZERKEZ ET . 145 7.1 85 3.9 13 Ozemanyagszintjelzó-adó 3.914 Fényszórók ki- és beszerelése 3.915 lzzólámpakészlet 3.916 Hibafelismerés, hibaelhárítás MEGHAJTÁS . 139 145 145 145 147 148 149 151 151 152 ELSO FUTOMO . 153 8.1 Beállítási értékek . 154 8.2 Az első Mómú csavarjainak meghúzási 4. TENGELYKAPCSOLO

nyomatéka a tengelyeknél . 93 Attalános műszaki adatok . 93 Lendkerék ki- és beszerelése . Kiemel6villa cserélése . T~tengely szm,enngcserélése . Tengelykapcsoló - cserélése . Tengelykapcsoló holtjátékának 94 96 beéllltása . 4 .7 Tengelykapcsolófóbb hibái 98 98 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 97 97 1. SEBESSÉGVÁLTÓ 101 5.1 352-es tlpusú sebességváltó . 5.1 1 Beáll ltás, meghúzási nyomatékok 5.12 352-es sebességváltó ki-·és beszerelne . 5.13 Meghúzási nyomatékok 5.14 A bolygóház szétszerelése 5.15 A bolygóház összeszerelése 5 .16 Kúpkerék-bord6stengely beállítása 5.17 Bolygóházcsapágyak beállítása 5.18 352-es tlpusú sebességváltó zéröfedelének ki- és besz8felése . 5 .19 A kapcsolótengely-szime ring 5.25 5.26 8.5 8.6 8.7 8.8 8 .9 Utánfutás szögének ellenőrzése . Kerékdőlés szögének ellenórzése . Konnánymú magasságának ellen6rzése .

Kerékösszetartás ellenórzése . Utánfutás, kerékdőlés, csapterpesztés ellenórzése és beállítása . 8.1 o Konnénymű magasságának ellenórzése és beállítása . 8.11 Kerékösszetartás ellenőrzése és beánltása . a .12 Felső lengOkar ellenórzése 8.13 Alsó lengőkar ki- és beszerelése 8 .14 Kitámasztókar ki- és beszerelése 157 157 158 158 159 160 161 162 165 168 101 102 102 106 11 O 112 112 113 9. HÁTSO FUTOMO 171 9.1 Általános múszaki adatok 9.2 Meghúzási nyomatékok 9 .3 Fels6 leng6kar ki- éG beszerelése 9 .4 Alsó lengőkar ki-és beszerelése 9 .5 Hátsótengely ki- és besz8felése 9.6 Hátsótengely csapágyainak beállítása 171 171 174 178 10. KERÉKFELFOGGES ZTÉS 181 172 173 116 cserélése . 117 5.1 10 Váltókar javítása 5.2 365-0s tlpusú sebességváltó 5.21 Hajtómőcsavarok meghúzási nyo,natékai . 5.2 2 365-68 típusú sebességváltó ki-

és beszerelése . 5.23 365-ös tlpusú sebességváltó javítása . 5.24 Az 5 sebesség szlnkroncsoport- 155 8 .3 Az első futómű geometriája 155 . 8 4 Fényvetők beállítása 157 118 119 120 121 123 jénak összeszerelése . 129 A foghézag beéllltása . 134 A 365-0s tlpusú sebességváltó kapcsolótengelyének szimeringcseréje . 134 10. 1 Első felfüggesztés meghúzási nyomatéka 10.2 Hátsó felfüggesztés meghúzási nyomatéka . 10.3 Első lengéscsillapítók ki- és beszerelne 10.4 Első lengéscsillapító és rugó együttes ki- és beszerelése . 10.5 Első rugó cseréje 10.6 Első keresztsabilizátor szilentperselyeinek cseréje . • 10.7 Hátsó lengéscsillapító ki· és beszerelése 10.8 Hátsó rugó ki- és beszefelése 10.9 Hátsó keresztstabilizátor ki- és beszerelése . 181 182 183 184 186 187 187 189 190 DÁCIA 1 1 . ~ R 193 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.e 11.7

11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11 .17 11 .18 11.19 ÁJtal6nos mOszakl adatok . Meghúzási nyomat6kok . A szer.tOf6k lelrása Fékpedál kj. és beszerelése Fófékhenger ki- és beszerelése . Szervof6k ki- és beszerelése . Szervofék tOmltettségé nek ellenőrzése . Els6 kerékhenger ki- és beszerelése . Elsófékpofák cseréje . Féknyereg ki- és beszeretése . Elaó ~ k i - é s beszerelése . Hátsó fékdob ki- 6s beszerelése . Hátsó fékpofák cseréje . Hátsó fékpofák cseréje (Onszabályoz ós Mtsó fékeknél) . Kerékfékhen ger ki- és beszerelése . Fékeró-határ oló ki- és beszerelése . Kézlfékbeáll ltása . Kézifék hátsó huzaljának cseréje . Fékrendszer légtelenítése . 1.93 193 196 198 199 200 201 202 204 205 206 207 208 209 211 212 214 215 216 12. fOrts-SZEL LÓZTETÉS 217 12.1 Altalános műszaki adatok 217 12.2 Flltésszabály

ozó cseréje (Dácia 1310, 1410tlpusok nál) . 219 12.3 Flltóház ki- és beszerelése 219 5 12.4 besz., Flltéac:sap kj. és (Dácia 1300tlpusn61) . 220 12.5 Flltóradlátor ki- és beszerelése 221 12~6. Ventillátormo tor ki- és beszerelése 223 13. HIBAFEUS IIERtS, HIBAELHM ITÁS 225 13.1 13.2 Túlzott hcltdfofyad6k -fogyaszt68 . 225 Motor túl hidegen vagy túl melegen rnúkOdlk . 225 13.3 TúlZOtt üzemanyag-f ogyaszt6s • 226 13.4 Motor nehezen indítható hidegen 226 13.5 Motor nehezen indltható melegen 226 13.6 Robbanások a kipufogórend szerben · 228 13. 7 Túlzott olajfogyasztás (a motor k6kes fOstOt ereszt) . 228 13.8 A tengefykapcsolóesúsZik 228 13.9 ~ sebeslégvél ló za;osan kapcsot egyik sebes96gi fokozatba . 228 13.1o Menet kOzben a gPkoc:si oldalra (jobbra balra) húz •. • 230 13.11 Korrnénykeré k rezeg •• 230 13.12 Gumiabronc sok "fllrészfóg~ alakban kopnak . ,, 230 13.13 A fék csak teliesen lenyomott

fékpedél esetén rnakOdlk .; 231 13.14 A szellőztetés nem megfeleld, k8YN a levegő . 233 DÁCIA 7 1. ÁLTALÁNOS ADAT OK ----- o--- - i-----------A--------◄ 1.1 6brll ~ 1310TX, ~1310TX Combl, Décla 1310TLX 1.1 MÉRETEK ÉS TÖMEGE K Tőmegek és terhelések Méretek (mm) limousine Dácia 1310TX Dácia 1310TLX Aj6rmtl teljes hossza Szélessége Szabadmagasság, terhelve Magasslga nyitott ajtóval Acsomagtér magassága A hátsó ajtó szélessége A csomagtér hossza (hátsó székek fektetve) 4371 e 1435 D E F 2441 1312 1332 1-455 2441 1312 1314 L 120 Umousine Oácia 4348 1636 G H 1 K Tömeg (kg) 1310TX A B Magassága, terhelés nélkül Tengelytáv Nyomtáv, elOI Nyomtáv, hátul Combi 1636 131 1935 760 1290 1650 Combi Dácia Oácia Oécia 1310TX 1310TLX 1310TX üzemképes teljes tömeg Tengelyterhe lés - elOI - hátul Megengedett teljes tömeg Tengelyterhe lés - elOI - hátul Max. megengedet t gOrdülótOmeg - fékezett

utánfutóval - fék nélküli utánMóval A tetócsomagtartó terhelhetóség e 960 920 980 560 535 385 1320 530 -450 1380 620 700 720 ~ 1360 660 700 660 2210 1810 2170 1770 2225 1825 60 60 60 DACIA 8 1.3 A GÉPKOCSI FELEMELÉSE KROKODILEMELOVEL 1.2 A JÁRMO AZONOSÍT ÁSA A gépkocsi azonosítása a motortérben, a jobb alsó doblemezen elhelyezett táblák segítségével történik (1 .2 ábra) Négyszögletes tAbla Ov6lis tábla 1 - gépjénnú llpusa 3 - alapfelszerelés 45 - kOIOnleges felszerelés 6- kOloolegesfelszerelés 7 - amodell évjárata 1 - a gépkocsi típusa megegyezési szám gyártási sorszám teljes tömeg teljes tömeg menetkészen 7 - az első tengely maximális megengedett terhelése 8 - maximális vontatható tömeg 345s- A gépkocsit tilos úgy megemelni, hogy az karokat használjuk támasztópontoknak. HA A KOCSISZEKRÉNY ALATT DOLGOZNAK EMELŐVEL, NE BAKOLJUK A KOCSIT! A gépkocsi elejének emeléséhez a CHA 280as alátétet

használjuk. Az alváznyúlványt az első tengely irányában támasszuk alá. A gépkocsi oldalának emeléséhez a CHA 280-as alátétet kell használni Az alátétet az első ajtó alatti küszöb alá kell helyezni. A gépkocsi hátsó részének emelését Limousine-nál a CHA 408-as hüvellyel végezzük úgy, hogy a hátsó tengely közepén támasszuk alá. Combi esetén a CHA 280-as alátétet használjuk. Az alátétet a hátsó zárólemez élére kell illeszteni. első vagy hátsó felfüggesztési 0 INTREPRINOEREA DE AU10T~ISME PITESTI ROMANIA 1------+ 4 •=r•-1 -Tt -, - ,.r- - 111111-- . --1---r-• 1.3 ábra Gépkocsi emelése krokodllemet6v el 1.2 ábra Azonoeltó táblák 1.4 ábra Gépkocsi emelése krokodllemel6v el --- --- --- --- --- --- --- --- --DACIA 9 . ~1 1.5 ábra, Combi emeNIM krokodllem et6vel 1.6 ábra AIMjrnasztáai pontok a 9PkOC81n DACIA 2. MOTOR 2.1 ábra Motor met . 11 DÁCIA 12 2.1 MOSZAKI ADATOK A

rnotortömbOn az olajszűrő felett egy négyszögletes W>la található.: 1 - motortíp us-szám 2 - gyártási szám 2.2 MOTOR ALKATRÉSZEINEK MÉRETE, NYOMATÉKOK ÚZÁSI MEGH 2.21 Hengerfej Motortfpu sa 810-99 1~ A hengerfej meghúzása (mkp;Nm ) hidegen melegen Szelephé zag hidegen (mm) - szívószel ep - kipufogós zelep A hengerfej magasslllga (mm) Legkisebb magasség (mm) l.efnookál ható magasság (mm) Max. defonnac ió a felületen (mm) Égéstér térfogata (cm3) 5,5-6,5; 5,5-6,5 (55--65) 6,5(65) (55--65) 0,15 0,20 73,40 72,90 0,15 0,20 72,90 72,40 0 ,50 0,50 0 ,05 37,81 0,05 36,57 6,5(65) 2.22 Szelepr ugók A szelepru gók azonosa k a szívó- és kipufogószelepeknél. Beszere léskor a súnl menete k a hengerf ej felé kerülnek. ., ~ ., 2 Rugóhuza l átméróje (mm) Rugó be19115 átmérője (mm) Rugó magassflg a (ml") Rugó Magasság a 360 N (36 kp) terhelésse l (mm) Csavarod ási Irány .!!!! !!!!!! !~~~ ~ &lrflNiarány

Maximális teljesítmé ny (DIN, LE; kW) Muim611s forgatóny omaték (mkp.~) Alapjératl fofdulatszám (f/p) Szeleph6zaghidegen - ezrwsze1ep (mm) - klpufogóe zelep (mm) Megszakl tóhézag(m m) ~M ZM6ssz0 g(%) ~ek5gy úftés(" ) Gyújlúiso rrend Heligerek száma elrendezéee Porlasztó tfpusa Motortlpu sa 102-00 810-99 1397 1289 076 073 n n 9,5:1 8,5:1 65149,4 54/41,1 5250 t/1>-flél) (5500 f/1>-flél) 10,5; 105 9,5;95 (300f/l>flél) (3000f/p-néf) 750-800 750-800 0,15 0,20 0,4 57±3 63±3 0±1 1--3-4-2 4 0,15 0,20 0,4 57±3 63±3 0±1 1--3-4-2 4 321RMAA 321RMA2A soros 03,4 021,6 42 42 25 25 jobbra jobbra 2.23S zelepek 2.2 ábra Motor azonosft áu Lekettérfo gat (cm3) Henge,fu rat(mm) DugattyúlO ket (mm) 03,4 021.6 soros Szelepek átmér6je (mm) - szlvószel epnél (") 0 - kipufogós Zelepnél ( ) Szeleptányér átméróje - szlvószel epnél (mm) - klpufogós zelepnél (mm) Szeteptányér-szélesség - azlvószel epnél (mm) -

kipufogós zelepnél (mm) KOlsóátm6r6 - szfvószel epnél (mm) "- kipufogós zelepnél (mm) 07 90 90 07 90 90 33,5 30,3 33,S 30,5 1,1-1,4 1,4-1,7 1,1-1,4 1,4-1,7 034,5 031,3 034,5 031,3 2.24 Szelepvezet6k Bela6étmér6 (mm) KOlsóátmérd - alapmére t (mm) . első javítás (mm) - másodlkj avltú (mm) Szelepve zetdk d6lése (") 07 07 011 011,1 011,25 17 011 011,1 011,25 17 26,5 26,2 26,5 26,2 Szelepvezetó és a szelepOléaekhe lyzete - szlvószele pn6I (mm) - klpufogóeze1epn61 (mm) DACIA 2.25 Vezérmatengely Fekvdcsapok száma (db) Hossz;áték (mm) 4 0,06--0,12 4 0,06-0,12 13 Az azonos oldalon elhetyezked6 1-es és 3as fekvócsapágyak. valamint a 2-es, 4-es és 5ös mindkét oldali csapégyak megegyeznek . 2.26 Szelepvezérlés - szlvószelep nyit felsó holtpont el6tt (0 ) - szívószelep Zár alsó holtpont után (°) - kipufogószelep nyit alsó holtpont e16tt (") - kipufogószelep zár fels6 holtpont után ( 0 ) 22 22 62 62

60 60 20 20 2.27 Szelepemel6 rudak Hosázüság (mm) Atmér6(mm) 176 05 176 05 2.211 Hajtókarok Csapágycsé$Zeanyaga cinkalumlnlum 6tv0zet 2.28 Szelepemel6 talpak KOlsóétméró - alapméret(mm) - javltásiméret(mm) 019 019,2 Hajtókaranyák meghúúsi nyomatéka (mkp) (Nm) Hajtókar hosszjátéka (mm) 4,5(45 4,5(45) 0 ,31--0,57 0,31--0,57 019 019,2 2.212 Dugattyúk, dugattyúcsapok, dugattyúgytlnlk 2.29 Hengerpersely Bels6 átmér6 (mm) Peremátmér6 (mm) 073 078,5 076 080,6 0 ,04-0, 11 0,04-0, 11 Hengerpersely túlnyúlási mérete(mm) Hézagolók vastagséga - kék(mm) - piros(mm) - zöld(mm) 0 ,08 gumigyllnlk 0,10 0,12 01.~145 Fekvócsapégyak széma (db) 5 Hosszjáték (mm) Hézagolókvastagséga(mm) Fekvócsapégyak élmér6je ·cmm) Javltási méret (mm) l<Osz&Olési tllrés (mm) 62 62 020 020 1,75 2 2 4 - a csapszeg a hajtókarban rOgtítve, a ~ szemben „úszik" - a dugattyútet6n lev6 nyll, iHetve a „V" betil a

lendkerék felé essék Szerelés Szerelésiirény 2 4 5 cinkalumlnium OtvOzet 2.213 Olajszivattyú Fdcsapégymeghúzási nyomatéka (mkp) (Nm) hossza(mm) étmér6je (mm) Ougattyúgyúnlk vastagsága - kompresszió (mm) - t0mlt6(mm) - olajlehúzó (mm) 2.21 O Forgattyústengely Csapégyanyaga Dugattylmpszag 5,5-6,5 5,5-6,5 (55-65) 0,05--0,23 2,28 (55-65) 0,05--0,23 2,38 2,28 2 ,38 2,43 2 ,43 046 046 043,73 - 0,00 043,73 - 0,00 - 0,02 - 0,02 Olajnyomés80 "C-on - üresjáratban (750-800 f/p) (bar) - 4000 f/p-n (bar) min.0,7 min.3,5-4 2.214 Benzinszivattyú Szállltási nyomés - minimum (bar) - maximum (bar) 0.170 0,265 DACIA 14 Ken6anyag-táblázat Ator Motorolaj egész INben HaJómoolajegészéYben Zslr CV380-01 MOT .a1 MOT369 10.02038010 Sheff SuperMotor 10W-50 F.1 Super ~E 10W-40 20W-50 · 10W-40 20W-50 10W-50 VISCCrStatic 10W-40 Hycomol K-80 F.1 Hypogear RotraMP-80 EP80 LZS--2 LZS--1 F.1 Energrease Alvania Grease30 L-2

GreaseR--2 F.1 Energrease Grease15 L-2 Alvanla Grease~1 (EnergreaseC-1) (RefinaxA) Szerszámok Cikkszám BP Multisuper 2.3 MOTOR KI- ÉS BESZERELÉS Kódszám Agip Megnevezés Elkon S 320 elektronikus . mér6múszer Elkon S 105 kipufogógáz elemz6 Emel6 Olajleereszt6csavarold6 szerszám Hút6rendszer-feltölt6 célszerszám Motorszerelő-állvány A motor és a hajtómű külön-külön, illetve egyben is kiszerelhető. SpiraxHO 2.31 A motor kiszerelése - Lekapcsoljuk az akkumulátor kábeleit; - Leeresztjük a hűtőfolyadékot; - Leszereljük - a motorházfedelet; - a levegószúrót; - a hűtővíz-és benzinvezetékeket; - Lekapcsoljuk az elektromos vezetékeket az önindítóról, a generátorról, a gyújtótekercsr61, az elosztófejról, az olajnyomásmérő gombjáról, a h6mér6r61, az elektromos venti• látorról; - Leszereljük - a hűtőt; - a gyorsító és a hidegindító tokos huzalját; - az önindító védólemezét; - az önindítót; - Oldjuk

a motor- és a hajtómű-összekapcsoló csavarokat; - Leszereljük a vízszivattyú ékszíjtárcsáját és a ventilátort. Kiszerelés - a kocsiszekrény alatt - Leszereljük - a motor védólemezét; 2.4 ibra llolor ~ 2.5 6bra Motor lduer1lll ■1 • kocaluelcNny allla DACIA - az alváznyúlvány közti rudat; - a stabilizátorrúd gumiperselyének csavarjait; - a motorrezgés-csillapítót; - a forgattyústengely ékszíjtárcsáját; - a tengelykapcsoló védólemezét; - Ofdjuk - a kipufogóvezeték szorító bilincsét; - a hajtómú és a motor összekötócsavarjait; - A hajtómű alá emelőt helyezünk, és elhelyezzük a MOT 477 kiemelő kötélzetet a motoron; - A motort előre toljuk és kiemeljük; - A motort a MOT 369 szerelóállványra helyezzük. 15 A beszerelés sajátosságai Ellenőrizzük a tengefykapcsoló központosító perselyeinek meglétét a motortOmbOn; - A tengelykapcsoló-tengely hornyait LZS-2 zsírral bekenjük; - A

motorrezgés-csillapítók beszerelésekor ügyeljünk a ,gumiágyak helyes e l ~ z ~ re. A meghuzási nyomaték 4-4,5 mkp (4()-, 45Nm); . · - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát · (2,5-3 mm); - Beállítjuk a gázpedál holtjátékát. 2.32 A motor és a sebességv•ltó egyQttes ki- és beszerelése Szerszámok 2.6 ,bra Motor klem1ll61e Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Kódszám Cikkszám Megnevez6s CV380--01 MOT 401 10.02038010 10.01<MO 100 Olajleeresztócsavarotdó · Hút6rendszer-tölt6 célszerszám MOT369 MOT336 10.01036900 10.01033600 Motorszerel6-állvény Billncsoldócélszerszém (nagy kivitel) MOT 400 10.01040000 Bilincsoldó célszersám (kicsi kivitel) CV31-01 10.02003110 Csapszegkihúzó célszerszám TF 476 TF509 10.02047600 10.06050900 Gömbcsuklólehúzó célszerszám . Els6futómll-6sszenyomó célszerszám . Elkon S 320 elektronikus mér6mllszer ElkonS105kipufogóg6z elemzó A

motor és a hajtómúegyüttes csak a motor- . tér felső részén emelhet6 ki. Kiszerelés (a motortérben) 2.7 Motor a ~llrinyon -- Leoldjuk az akkumulátor kábeleit; - Leeresztjük a hl.itórendszert; - Leszereljük DÁCIA. 18 - Leengedjük a sebességviltómllból az olajat; - Oldjuk a kipufogóvezeték bilincsét; - Leszereljük a kilométeróra-meghajtó huzalt; - Kiszereljük a meghajtótengely rögzít6sze- gét; - Elhelyezzük a TF 476 célszerszámot; - a motortér fedelét, - a leveg6szúr6t, - a hút6vfz. és benzinvezetékeket; - Lekapcsoljuk az elektromos vezetékeket a generátorról, az önindftóról, a gyújtótekercs• r61, az elosztófejról, az elektromos ventilátor• r61, az olajnyomásmér6r61, a h6mér6r61; - Leszereljük - a hútót, · - a gyorsftószelep visszaállító rugóját, · - a gyorsító, a hidegindító huzalját, a tengelykapcsoló huzaJját; - Leszereljük a ventilátort és a vízszivattyú ék• szfjtárcsáját. 2.11

KlorMIIN~eplr6IIN w1l•11 Kiszerelés (a kocsiszekrény alatt) - Leszereljük - a motor védólemezét, - az aJváznyúlvány közti rudat, - a stabilizátorrúd gumiperselyének rögzítő csavarjait, - a motorrezgés~llapítót, - a forgattyústengely ékszíjtárcsáját, - a kipufogóvezeték gumiágyát; 2.12ara~,•11 ••· - Leszereljük - az efs6 kerekeket, - a felső trapéz és a kormányösszekötő rúd gömbcsuklóit, - a sebességváJtó kar rögzítócsavarját; - A sebességváltót emelőn tartjuk; - Leszereljük - a sebességváltó hátsó tartórúdját, - a féttengelyeket, - Oldjuk a motortartó rudak rögzítését; - Felszereljük a MOT 4n ernel6t; - A sebességváltó motoregységet el6re toljuk, . megdöntjük és kiemeljük; - Ráhelyezzük a MOT 369 szerelóáltványra; , - Leszereljük a sebességváltót (ha szüksé- ! 2.10 ara Klear1l•I • lco cal-lcnny alatt ges). DÁ.CIA 17 - FeltOltjük az olajat a motorban és a hajtómclben; -

FeltOltjOk és légtelenítjük a hl.itórendszert; - Beállítjuk a gyújtást és a porlasztót; - Az. összekötórudazat r0gzít6csavarját meg- húzzuk; (a sebességváltót a 4. fokoza1ba kapcsoljuk). 2.33 A motor javltáea kiszerelés MlkOI Hengerfej A hengerfejcsavarok utánhúzása Szerszámok Kódszám Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. A beszerelés sajátosságai: - A féltengelyek homyait kenózsírral megkenjük; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát: 2,53 mm; - Beállítjuk a gázpedál holtjátékát; MOT50 MOT 13 10.01 005000 10.01 001300 Nyomatékm6r6kulcs Szelephézag-Mftó kuk:a A hengerfejcsavarok utánhúzását 500 km lefutása után végezzük: 1 /4 fordulatot lazítunk minden csavaron majd 6,5 mkp (65 Nm)-rel meghúzzuk meteg motornál. Betartjuk az ábrán megjelölt sorrendet A hengerfejcsavarok meghúzása után sz• lephézag-állítás is szükséges. A hengerfejcsavaro k meghúzása a hengerfej

felszerelésekor Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, ha javítás céljából leszereltük a hengerfejet. FONTOS! A hengerfej felszerelése el6tt megtisztítjuk a menetes furatokat. - Új tömítéssel felszereljük a hengerfejet; - Meghúzzuk a csavarokat, betartva a megadott sorrendet; - Beállítjuk a szelephézagot; - Feltöltjük és légtelenítjOk a hűtőrendszert; - Beindítjuk a motort és melegítjük, amit a termosztát nyit (a Dácia 130().nál), vagy amfg beindul az elektromos ventilátor (a Dé.cia 1310, 1210, 1410 típusoknál); - 50 perccel a motor leállítása után 1/4 fordulatot lazítunk minden csavaron, majd meghúzzuk a csavarokat, betartva az ábrán megadott sorrendet; - BeálHtjuk a szelephézagot. Szelephézag beállltása Kódszém MOT 13 Cikksúm 10.01001300 Megnevezés Szelephézag-Mf16ku lca A himbatengely meghúzási nyomatéka 1,5 mkp(15Nm). DACIA 18 2.15 M>ra Hengerfef @@®@ (í)@@@(í g Nyitott kipufogószelep Beállltandó szelep

Szlvószélep 1 3 4 2 3 4 2 4 2 1 3 1 Figyelem! A szelephézag beállításakor a seüresben van. bességváltómű · Ellenőrizzük a himbatengely meghúzását. A jó állapotban lévő motornál, leálláskor az egyik kipufogószelep teljesen nyitott. Forgatjuk a motort, míg teljesen nyit az 1-es kipufogószelep (a gyújtógyertyákat nem szereltük ki) és beállítjuk: - a 3-as szívószelepet, - a 4-es kipufogószelepet. A következőkben a táblázat szerinti sorrendet kell betartani. 2.17 Mn ~ bNlltu. DACIA 19 - Leszereljük - a hengerfejfedelet, - a szelepemelóket; sorba rakjuk, hogy a · beszereléskor eredeti helyükre kerüljenek, - a hengerfej-tócsavarokat, a középsőt csak lazítjuk; 0 2.18 ábra Szelephézag beállítása Hengerfej le- és felszerelése Cikkszám MOT124 10.01012400 MOT13 10.01 001 300 0 0 0 ---- 2.20 ,, Hengerfei elfordítá„ Szerszámok Kódszám --- 0 Megnevezés Gumikalapács lndikátoróra•állvány

Hüvelyleszorító célszerszám Szelephézag-állító célszerszám A szívó-kipufogó torok rögzítócsavarjainak meghúzási nyomatéka-1,5 mkp (15 Nm). Ne emeljük fel a hengerfejet, mert a hengerfejtömítés összetartja a hengerfejet a motortömbbel és leszereléskor elmozdulnak a hengerek és elszakadhat a tömítés; - A hengerfejet elfordítjuk a bennhagyott tó· csavar körül és gumikalapáccsal ütögetve leválasztjuk a motortömbról; - Leszereljük a tócsavart, a hengerfejet; 2.21 ábra Célszerszám felszerease 2.19 ábra Hengerfej leszerelése Leszerelés - Leszereljük - az akkumulátor saruit, - a levegőszűrőt, - Kiürítjük a hűtőrendszert ; - Leszereljük a gyújtáselosztót, a váltóáramú generátort a vezetékeivel; - A gyorsító, hidegindító-huzalokat; - Lekapcsoljuk a hőmérsékletjelzó adó vezetékeit; - Leszereljük a hűtőfolyadék tömlőit (hengerfej-porlasztó, porlasztó-vízszivattyú); - Felszereljük a

hengerleszorító célszerszámot; - Megtisztítjuk a tömítófelületeket. FONTOS! Az alumínium alkatrészeket ne tisztítsuk háromélű hántolóval. Ellenőrizzük a kenöfuratok tisztaságát. Sűrített levegővel kifújjuk a szennyeződéseket A hengerfej-deform áció ellenőrzése Megengedett hengerfej-deformáció a töm ített felületen : X = 0,05 mm. Az ennél nagyobb deformációt csiszolással javítjuk. Ellenőrzés előtt leszereljük a vízszivattyút. Javítás után a hengerfej őrizze meg egysíkúsá- . gát. Lecsiszolható max 0,5 mm 20 - Beállítjuk a gyújtást és a por1asztót; - Utánhúzzuk a hengerfejet. O 05mm X:O 2.34 Hengerfel cseréje Szerszámok X 2.22 ábra Hengerfej-deformáció ellenórzése A hengerfej magassága A motor típusa Alapméret(mm-ben) Javítási méret (mm-ben) 810-99 102--00 73.40 72.90 72,90 72.40 A megadottnál kisebb méretű hengerfej nem használható, mert megváltoztatja a súrítési arányt. Kódszám

Cikkszám MOT320 10.01032000 MOT382 10.01 038200 MOr so MOT 13 10.01 005000 10.01 001300 Megnevezés Szetepbiztosltó célszerszám Szeteprugó-leszorltó célszerszám Nyomalékmér6 kuk:s Szelephézag-beéllltó kulcs Elkon S 320 elektronikus berendezés Elkon S 105 kipufogógáz elemző Leszereljük a hengerfejet; - Kiszereljük a gyújtógyertyákat; - Leszereljük a - vízszivattyút, - hengerfejfedelet, - váltóáramú generátor tartókonzolját; Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 2.23 ábra Hengerfej felületének tisztltása A beszerelés sajátosságai Megtisztítjuk - a felületeket, - a hengerfej menetes furataít; - Leszereljük a hengerleszorító célszerszá- mot; - A tömítést a „HAUT" vagy „TOP" jelzéssel felfelé helyezzük el és ellenőrizzük, hogy az olajfuratok egybeessenek; - Elhelyezzük a hengerfejet és a tócsavarokat; - Meghúzzuk a csavarokat 6,5 mkp (65 Nm)val; · - Eredeti

helyükre visszaszereljük a szelepemelő rudakat; ~ Beállítjuk a szelephézagot, a gázpedál holtjátékát; - Feltöltjük a motorolajat és a légtelen ftünk; hűtőfolyadékot 2.24 illlbra CazenlZáffl elhelyedN - ~ . - A hengerfejet a MOT 320 célszerszámra helyezzük; - Osszenyomjuk a szeleprugókat a MOT 382 Í célszerszámmal. Kivesszük a biztosító fél- ; gyürúket, felengedjük a rugókat, kivesszük a felső tányért, a rugót, az alsó tányért. Az al- : katrészeket sorba rakjuk, hogy beszerelés- i kor eredeti helyükre kerüljenek; : - Leszereljük a szelephimbatengetyt; - Kiszereljük a szelepeket és sorba rakjuk; : - Az új hengerfejet megtisztítjuk és ellen6riz- : zük a kenófuratokat; · - Ellenőrizzük a szelepeket; . - Bejáratjuk a hengerfejet és a szelepeket (hal. cseréljük a szelepeket). Megtisztítjuk a sze- J lepeket; J - Beszereljük a szelepeket és a hengerfejet a; MOT 320 célszerszámra helyezzük; i ! - DAclA .21 •

• • 2.2&6brasl epb1aINlll11 --- . 2.276bnt8Hl l bllll 111111 - Feltöltjük a motorolajat; Feltöltjük és-Jégtelenítjük a htltórendszer t; Beállítjuk a gyújtást és a portasztót; Utánhúzzuk a hengerfejet 2.35 Szeleprugó CNl9J• Szerszámok MOT61 1001 .006100 Szelepbiztoeltó c61szerszjm - Megtisztítjuk az alkatrészeke t; - Felszereljük a szelephimba tengelyt; - Elhelyezzük - a rugótartó tányérokat, - a szeleprugókat. Megjegyzés. A szívó és kipufogó szelepru- gók azonosak. - A szeteprugók stlnl része a hengerfej felé kerül; - Leszorítjuk a rugókat és beszereljük a biztosító félgyllnlket; - Felszereljük - a hengerfejedelet új tömítéssel, - a vízszivattyút új tOmltésset, - a váltóáramú generátor tartókarját, - a hengerfejet új tOmítéssel; - Eredeti hetyOkre felszereljük a szelepemelő rudakat; - Beállítjuk - a szelephézagot, - a gázpedál holtjátékát; MOT382 10.01038200 MOT 13 10.01001300

Szeleprug6-les% 1t6 c6lszersúm Szeleph6zag-bN llftókuk:s ElkonS320eieldronikus rn6róbel•ldez6 s El«>nS105kipufogógú elemzó - Leoldjuk az akkumulátor saruit; Kiakasztjuk a gyorsítóhuza lt; Kiszereljük a gyújtógyertyá kat; Leszereljük a hengerfejfede let; A gyújtógyertyá k helyére szelepbiztosí tó célszerszám ot szeretünk; Leszereljük a szelepemeló rudat; A MOT 382 célszerszámm al leszorítjuk a szeleprugóka t és kivesszük a biztosító félgyúnlket; Leszereljük - a fets6 tányért, - a szeleprugókat; Megtisztítjuk az elscS tány6r helyét; Elhelyezzük - a szeleprugóka t (sílnl r6sz a hengerfejre), - a fels6 tányért; Leszorítjuk a rugókat; Felszereljük a szelepemelór udakat; Beátlítjuk a szelephézag ot; DACIA 22 - Felszereljü k a hengerfejfe delet. Meghúzzu k 1,5 mkp-daJ (15 Nm); - Beakasztju k a gyorsítóhu zalt és beállítjuk a holtjAtékát; - Leszereljü k a szeiepbizt osító célszerszá mot és felszereljük a

gyújtógyer tyákat; - Beállítjuk a motort (a gyújtást, a porlasztót) . 2.36 Szelephimbatengely ki- é9 beszerelése Szerszámo k Cikkszám Megnevezés 10.01 001 300 Szelephézag.beálllt6 kulcs Elkon S 320 elektronikus Kódszém MOT 13 mérómÚSZet Elkon S 105 kipufogógáz . elemző 2.29 ábra T-,gety, ~ Kiszerelés 2.3 7 Szelepvez et6k cseréje - Leszereljü k a szelephim batengelyt a hengerfejról; - Kivesszük a tengely biztosítóját. Figyelem! Vigyázzun k, hogy a rugók felengedésekor ne szóródjana k szét az alkatrésze k. - leszereljü k a többi alkatrészt is a tengelyről, sorba rakjuk, hogy beszerelés kor eredeti helyükre kerüljenek ; - Ellenőrizzük az alkatrésze ket, cseréljük a hi- Szerszám ok Cikkszám Kódszám . MOT 121 10.0101210 0 Hengerfejtartó célszerszám (17) MOT148 10.0101480 0 MOT 13 10.01 001 300 Szelepvezetókiszereto célszerszám 07, 011 ,1, 011 ,25d0rzsár Szelephézag -beállft6 kulcs Elkon S 320

elektronikus mérőműszer básakat; Elkon S 105 kipufogógáz - Megolajoz zuk a szelephim bákat és a tengelyt; (]~• .----• ;;;;;;---·-·-=::---•,,,,,,,,,,, Megnevezés elemző ~h~ 2.28 6bra Sntephlmb a azenl6N - Felszereljü k az alkatrésze ket a tengelyre; - Felszereljü k a tengelyt a hengerfejr e és meghúzzu k 1,5-1,7 mkp-dal (15-17 Nm); - Beállítjuk a szelephéz agot; - Felszereljü k a hengerfejfe delet; - Felszereljü k a gyorsítóhu zalt és beállítjuk a pedál holtjátékát; - Beállítjuk a gyújtást és a porlasztót. - Leszereljü k a hengerfeje t a motorról; - leszereljü k a hengerfejr ól - a vízszivatty út, - a szelepeket , - a szelephim batengelyt, - a tócsavarok at, - a gyújtógyer tyákat; - A hengerfeje t a MOT 121 szerelóállványra . DÁ.CIA 23 2.30 6bra EllencJrZ, , - helyezzük és a MOT 148 célszerszámmal kiszereljük a szelepvezetóket; Ellenőrizzük a szelepvezetók átmérőjét; • Alapméret 011 mm; Elsó

javítási méret 011, 1 mm (1 horonnyal); Második javítási méret - 011,25 mm (2 horonnyal). Megjegyzés: Javított szelepvezet6t csak kérésre szállítanak. A szetepvezetó fészkét csiszoljuk - Az új szelepvezetót elhelyezzük a MOT 148 célszerszámban; - Felszereljük a gyorsító huzalját és beállítjuk a pedál holtjátékát; - Feltöltjük és légtelenítjük a hútórendszert; - Beállítjuk a gyújtást és a porlasztást; - Meghúzzuk a hengerfejet. 2.38 Szelepfészek klalaldtúa Szerszámok - ---- - Megolajozzuk a szelepvezet6t és besajtoljuk, betartva az elóí rt méreteket: - kipufogószelep B = 26,2 mm, - szív~elep A = 26,5 mm. Amikor a tüske pereme a vezetóperselyre majdnem felfekszik, a hüvelyt le kell fordítani, mígnem a rátét azt érinti. - A szelepvezet6t 07 mm méretre csiszoljuk, kimarjuk a szelepüléseket; - Bejáratjuk a szelepülést és a szelepvezet6t; - Megtisztítjuk a hengerfejet; - Felszereljük - a tócsavarokat, - a

szelephimbatengelyt, - a vízszivattyút, - a gyújtógyertyákat; - Felszereljük a hengerfejet új tömítéssel; Kódszám Cikkszám MOT50 MOT121 10.01005000 10.01012100 MOT287 MOT13 10.01028700 10.01001 300 10.01040000 MOT400 Nyomatékrn6r6kulcs Hengertetta,tó célszersz6m{1r) 00rzsk6szlet Szelephézag-beállító kulcs Bilincsoldó kulcs (kicsi kivitel) Elkon S 320 elektronikus mér6mllSZ6f ElkonS105 kipufogógáz-elemz6 MOT124 10.01012400 HOVelyleszorltó célszersmm - Leszereljük a hengerfejet a motorról; - Leszereljük a hengerfejr61 - a vízszivattyút, - a szelepeket, - a szelephimbatengelyt, - a tóesavarokat; - A hengerfejet a MOT 121 állványra helyezzük; - A szelepülést a MOT 287 dörzskészlettel csi szoljuk, a következő sorrendben: Szívószelep Kipufogószelep múkOdési szOg 90" 90" 1,1-1 ,4 1,4-1,7 - A szelepfelfekvés szélességemm-beo - A működési felületet 45°-os dOrzskéssel kO- DÁCIA 24 0 szörüljük,

míg az egész felület sima és fényes lesz; megjelöljük festékkel a felülstet; - A sz8epet elhelyezzük a szelepülékben, • megforgatjuk és megvizsgáljuk a hagyott nyomot; - Attól függ6en, hogy a szelepülék milyen nyomot hagy a szetepen, folytatjuk a merást; a 2es felületet 15°-os szerszámmal, a 3-as felüi. : etet 75°-os szerszámmal marjuk, míg megkapjuk az el6frt szelepfetfekvés szélességét, és a szetepen a nyom a mllködési felület felénél van; - Bejáratjuk a szelepeket és sorba rakjuk, hogy beszereléskor a bejáratott helyre kerüljenek: 2.34 6bra Sz1l1pH 1:nll DACIA - Megtisztftjuk az alcatrészeke t; - FelszeretjOk - a t6csavarokat. - a szelephimbat engetyt. - a szetepeket, - a vízszivattyút; - Felszereljük a hengerfejet a motorra új tOm r- téaael; - Felszereljük a gyorsító huzalját és beállítjuk a pedál holtjátékát; Feltöltjük és légtekmítjOk a hútórendszer t; - Beállítjuk a gyújtást és a porlasztást; -

Meghúzzuk a hengerfejet. 25 Olajcsatoma -záródugók cseréje (minden tf- . pusnál) · MOT111 A · 10.01011100 Kiszerelés - A záródugók kiszeretése a bk>kkból 01<>-ee fúróval történik; - A blokkot lemossuk, az olajcsatom6t és az olajfuratokat megtisztítjuk és stlrftett leveg6vel átfújatjuk. 2.39 Motorblokk e:, • Beszerelés - A záródugókat bekenjük szigetel6 anyaggal; - A záródugót a furatba illesztve a MOT 111es célszerszám mal rögzítjük. • 1 , 2.31 F a - , , ~ 2.37 ~ ■■ dl ■■ DACIA 28 2.31 0 HOw lyga mltú ra C■llél ■ 1 MOT1 3 10.01 0013 00 17.01 001 300 MOT251 MOT2 52 10.01 025100 MOT2 55 MOT4 00 MOT2 18 MOT4 59 MOT6 55 MOT5 0 10.01 0252 00 00.21 01 01 58 10.01 0255 00 10.01 0400 00 10.01021 80 10.01 0459 00 10.01 065SOO - hengerhüvely-gamitúrát (hOv ely-d ugatt yú~ e g ) megtisztítjuk és s0rített leveg6vel lefújatjuk (tilos az alumínium felületeket hántolószerszámmal tisztí tani).

Ellenőrizzük az - olajpumpa állapotát, megjavítjuk vagy rétjOk, - a hengerfej állapotát. cse- 2.31 1 HOvelyek beál lft6u A hengerhüvely-gamitúrában lévő alkatrészek párosítva vannak (hengerpersely-dugatty(H:sapszeg). Jelölés A-tól O.ig Meghúzási nyomatékok Hengerfejcsavarok (hidegen) 6,5 mkp (65 Nm) Szívó-kipufogócsonk anyák 1,5 mkp (15 Nm) 4-4,5 mkp Hajtókar anyák (4~5 Nm) Szelephézag (hidegen) 0,15 mm - szívó 0,20 mm - kipufogó Kiszerelés Kiszereljük a - hengartejet, - az olajteknőt. Az 1-es dugattyút az alsó holtpontba állítjuk. Kiszereljük az egyes hajtókart (a lendkerék fe161i oldalon van). A hajtókar jelölése a vezérmű­ tengely ellenkező oldalán történik. Kiszereljük a - hajtókarfedelet, - csapágyakat, (A hajtókarfedelet, -csapágyakat a kiszerelés sorrendjében helyezzük el, hogy visszaszereléskor az eredeti helyükre kerüljenek); Az alkatrészeket megmossuk és sűrített le- . vegóvel lefúüuk. .

Ellenőrizzük a perselyek túlnyúlását a MOT és 252 és a MOT 251 mérőórával. A 103--00 810- 99 motoroknál az ellenőrzés a tömítéssel szerelve történik. Túlnyúlási érték: 0,04--0, 12 mm. 2.40 ábra HOvelyek bMllf táaa A papírtömítések vastagsága kék- 0,08 mm, piros - 0, 10 mm, zöld -0,12 mm. DÁCIA A szerelést a kék szfml tömítéssel kezdjük. Ha a túlnyúlás nem felel meg, kicseréljük a tömitést. A 102-00 és 102~ motoroknál az ellenőr­ zés t0mftés nélkül történik. Ezeknél a motoroknál a gumitömítéseknek nem hézagoló, hanem tOmftési szerepük van. A túlnyúlás értékét (X) a MOT 252 és MOT 251.s mérőórával ellenőrizzük 2.43MNa~ Hajtókarok előkészítése. Ellenőrizni kell a - hajtókarok állapotát, szemrevételezéssel, - hajtókarfedél illeszkedését a hajtókaron, -a párhuzamosságot a fedél és a hajtókar kOzött, - a hajtókar elcsavarodását. Dugattyúcsapszeg előkészítése. Ellenőrizzük,

hogy a dugattyúcsapszeg szabadon forog-e a dugattyúban. Toljuk fel a dugattyúcsapszeget a szerel6tüskére. 2.41 ábra Hüvely h6zagoláu A túlnyúlási érték: 0,02~,09 mm. Ha a túlnyúlási érték nem felel meg, ellenc5rizni kell a blokkhengerpersely méreteit. Molottlpus Hengerpersely-magasság (7 mm) Blokkmélység (K) mm 102-00 102--08 95,005 94,945 95,035 94,985 0 A hengerperselyek maximális különbsége 2 egymás mellett lévő perselynél 0,04 mm. A hengerperselyeket növekvő sorrendben kell elhelyezni. 1 J 1 1 2.42 M,ra Hüvelyek méretei 2.44 ábra Dugattyúcupueg bMllftMa Ha a túlnyúlás megfelelő, megjelöljük a hengerperselyek helyzetét a blokkban. A központosító hüvelyt csavarozzuk fel a tüskére addig, amíg fel nem fekszik. Rögzítódnle nem szabad. A központosító hüvelyt molibdén tartalmú zsírral kell megkenni. Dugattyú-hajtókar-dugattyúcsapszeg összeszerelése. Melegítsük fel izzító kemencében 250 °C-ra a

hajtókarokat. A hőmérséklet ellenőrzését úgy lehet magol- 2.312 Dugattyúcsapszeg szerelése A használt csapszeget a MOT 235 szerszámmal kell kiszerelni. A szerszám részei. a DÁC/A 2.313 Dupttyú gyOrdk o D 2.48 HaJlókanam melegfMN 2.48 DugattyúgyOrGll dani, hogy egy kis darab cint helyezün k a hajtókarra. A cin elotvadá sakor a hőmérséklet meg- A dugattyú ra szereljük fel - az olajlehúz ó-gytlnlt, - a tOmítógy únlt (TOP-jel zéssel felfelé), · - a kompres sziógytlrú t. A gytlrúket és a dugattyú t friss olajjal bcSségesen megolajo zzuk. Szerelés kor ügyeljün k arra, hogy a gyllrúk homyai 120° vagy 180°-ra legyenek eltolva egymást ól. felelő. Figyelem ! A dugattyú n lévő nyílnak a lendkerék felé kell néznie. A hajtókart ábon lévő jel a vezénml tengely irányába legyen. A mllvelete ket gyorsan kell elvégezn i, hogy a hajtókaro k lehtllésé t elkerüljük . A hajtókart behelyez zük a dugattyú ba, a

megadot t jelzéseke t figyelem be véve. Ossz88zerelés Megolajo zzuk a hengerpe rselyt friss olajj&J. A hajtókarral szerelt dugattyú a hengerper· selybe való illesztése a MOT 218 sz. szerszámmal történik 2. Dugaltyü ,,••• összesze relésnél a következőkre kell Ü9Y- ni: . -az1-e s, .,a ,ar edl; 2.47 6bra Dupttyúc upuag ,,••• - a hajtókaro n léY6 jel a ~ e l l e n kező irányába legyen; - a dugattyú n lév6 nyU a lendkeré k ir6nyéba rr legyen. DÁCIA FelazereljOk a hézagoló gyílnlket - a fc5tengely csapjait és csapégyaJt beolajozzuk, - a hajtókarokat a hajtókarcsapokra illeeztjQk, majd teblzereljOk a hajtókarfedeleket, - nyomatékkulccsaJ a megadott értékre húzzuk meg a hajtókarfedelek anyéit, - ellen6rizz0k az Osszeszerelt forgattyúsegyaég forgését. 2.11 U""SINtl 2.314 Forgattyúatenge ly A lendkerék oldali szimering cseréje Szerszámok MOTSO Nyomal6km6r6kuk:a MOT131-Q210.01 013120 Arnb319

10.03031900 Szimeliuglehúzó 2.52, CMl ■ r c61szenwm tn, DOrzstéK;sakOzpontosltó o6l8zersz6m Lendkerékr0gzít6 csavarok meghúzási nyo,, matéka: 5 mkp (50 Nm). Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumul.étor saruit, - leszereljük - a sebességváltót, - a tengelykapcsoló szerkezetet és a dörzstárcsát, megjelöljük eredeti helyét a lend- kertlrhlz ~ ; ; - ,a, - LeazereljOk - a lendkereket, - a kopQtt szimeringet. Be szere/és Figyelem! A szimering tOrékeny, vigyázzunk a beszereléskor. 2.U HIN „1~un1 H11 - A szimeringet a MOT 131--02 célszerszámba helyezzOk és megolajozzuk a k0186 felületen; DACIA 30 - Enyhén ütögetve helyretoljuk a szimeringet, érintse a forgattyústengelyt. A MOT 131-02 cétszerszámba használt dugattyúgyúrút helyezünk, így tároljuk, nehogy megrongálódjon; - F~ereljük a lendkereket. A rögzítócsavarokat LZS-2 kenőanyaggal megkenjük; - Meghúzzuk a rögzít6csavarokat; - Eredeti helyzetébe beszereljük a

dörzstárcsát és a tengelykapcsoló szerkezetet; - Felszereljük a dOrzstárcsát és a tengelykapcsoló szerkezetet (a bejelölt helyzetbe); - Az Amb 319 célszerszámmal központosítjuk a dörzstárcsát; - Felszereljük a sebességváltót; - Ellenőrizzük a feltöltéseket és elvégezzük a szük5"ges beállításokat. 2.316 F6tengelycsere minden tfpuanál Szerszámok Kódszám Cikkszám 10.01 004900 MOT49A MOT131~ 10.01 013120 Megnevezés Fogaskerék lehúzó Főtengetyszimering szerel6090 MOT259-01 10.01 025910 MOT 457 A 10.01 045700 Főtengetyszimeríng szeret60110 VezéllTMlház-szlmering szerelő MOT582 AM319 R0541 10.03031 900 10.07034100 00.21 010158 17.00001 000 MOTSO Fogasléc Meneszt6tárcsa Lap Mér6óra Motorállvány Nyomatékméró kulcs Meghúzási nyomatékok 2.54 ,bn K6zpontoeltáa - A dOrzstárcsát az Amb 319 célszerszámmal központosítjuk; - Felszereljük a sebességváltót; - Ellenőrizzük a feltöltéseket és elvégezzük a

szükséges beállításokat. 2.315 A tengelykapcsoló -tengely k6zpontoaftó perselyének cseréje Szerszámok Amb319 Cikkszám Megnevezés 10.03031 900 OOrzstárcsa-központosltó célszerszám. Perselylehúzóoélszerszám Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük - a sebességváltót, - a tengelykapcsoló szerkezetet és a dörzstárcsát, bejelöljük eredeti helyzetüket, - a kopott perselyt, Beszerelés - Az. Amb 319 célszerszámmal felsajtoljuk az új perselyt; F6csapágy csavarja . 5,5-6,5 mkp (55-65Nm) Hajtókarcsavarok . 4,5mkp(45Nm) Lendkerékrögzltó csavarok . 5 mkp (50 Nm) Vezérmúkerék-rögzít ó csavarok . 3 mkp (30 Nm) Vezérmútengely-záróanya . 3,5 mkp (35 Nm) Kiszereljük a motort a gépkocsiból és felszereljük az állványra. Szereljük le: - az ékszíjat, - az éksz íjtárcsát, - a kuplungszerkezetet és a tárcsát, - az olajteknőt, - az olajszivattyút, a vezérmúfedelet. a vezérművet, a

lendkereket, a főtengely szimeringet. Jelölések: Hajtókarok: 1-es hajtókar a lendkeréknél. A jelölés a főtengellyel szembe~. A fekv6csapágy fedelek a blokkhoz viszonyítva az 1-es hajtókamál. Kiszereljük: - a hajtókarfedelet és csapágycsészéket, - a f6csapágyfedelet és csapágycsészéket, - a főtengelyt, - a vezetócsapágyakat, - a hajtókar csapágyak csapágyait. - DÁCIA 31 2.55 llbrll Lendktrik 2.57 llbra VezérmG meghaJtua 2.58 ábra Haftólc# ~ ~··■■ 2.58llbraOlajtekn6 ~ Összeszerelés: - megtisztítjuk és lefújjuk levegővel az új fő­ tengelyt, ellenőrizzük az olajfuratokat, - megtisztítjuk a motorblokk felületeit, - beszereljük a hajtókarcsapágya kat és fócsapágyakat. Megjegyzés: a fócsapágycsészé knél 1-es, 3-as és a 2-es, 4-es, 5-ös egyforma. az Megolajozzuk: - a fócsapágyakat, - a főtengely fócsapjait, - beszereljük a főtengelyt, - megolajozzuk a vezetócsapágyak at és beszereljük a helyükre, -

beszereljük a fócsapágyakat a kiszereléskor megjelölt sorrendben, - meghúzzuk a fócsapágy rOgzítócsavarjait a MOT 50 nyomatékkulccsa l 5,5-6,5 mkp (5565 Nm)-ref, - ellenőrizzük, hogy a f6tengely szabádon mo-. zog-e. 32 DÁCIA j ( l behelyezzük a motort>tokkba, majd a szerszámra mért kis ütésekkel hozzuk megfelelcS : helyzetbe a szimeringet. HelyezzOk az RO 541 lapot és méróórát a fő­ tengely homlokfelOtetéhez és ellen6rizzük a fő­ tengely axiüs iátékát. Ennek értéke 0,050,23 mm lehet Ha az érték nem megfelelő, kicseréljQk a vezet6csapágyakat Ezek értékei: 2,28 mm; 2,38 mm; 2,43 mm. BeszereljOk a fekv6csapágy-szimeringet (az 090-est a MOT 131~ célszerszámmal, az 0100-ast a MOT 259-01 szerszámmal). Megolaiozzuk a szimering külső peremét és Megjegyzés: Használt fótengely esetén a~ mítést 2 mm-rel mélyebbre kell helyezni, ezért egy 2 mm-es alátétet helyezünk a szimering és . a célszerszám közé. A

lendkereket új csavarokkal szereljük. Sze- · relés előtt a csavarokat tömítőanyaggal beken- , jük. Meghúzási nyomaték 5 mkp (50 Nm) . A lendkerék ütését a RO 541 szerszámmal·i és méróórávaJ mérjük. A maximális megenge- · dett Otés 0,06 mm. DÁCIA 33 Megola;ozzuk a hajtókar csavarokat, majd behelyezzük a csapágyakat a hajtókarba. A csapágyfedelet rögzítő anyákat a MOT 50-es nyomatékkulocsal 4,5 mkp (45 Nm) erővel meghúzzuk. Ellenőrizzük, hogy a fótengely szabadon fo- rog-e. FetszereljOk az olajszivattyút tömítés nélkül. Osszeszeretés: - - Felszereljük a a vezérmwet, a vezérmllfedelet, az olajteknót, az ékszíjtárcsát. (A vezénnú-záróanyát bekenjük tömítő­ anyaggal.) - a kuplungtárcsát. Beszereljük a motort a gépkocsiba. Ezután: - feltöltjük a motort olajjal, - feltöltjük a hűtőt hútófolyadékkal, majd légtelenítünk. Beállítjuk a motort (gyújtás, porlasztó). 2.ee ábra ~ m e g 1 t < 1

: r M e 34 DACIA • 2.70 ábra Láncfeszftó 2.71 ábra K6zpontoal1áa 2.317 Vezérmll A vezérmű cseréje Szerszámok Kódszám MOT 457 A Cikkszám 10.01 045700 Megnevezés Szimeringlehúzó célszerszám Kiszerelés - Leoldjuk az akkumulátor saruit; Leszereljük a motorvédő lemezt, a forgattyústengely ékszíjtárcsáját; A MOT 457 A célszerszámmal lehúzzuk a kopott szimeringet. DÁCIA 35 . - A MOT 457 A célszerszámmal felsajtoljuk az új szJmeringet; - FelszereljOk - a forgattyústengely ékszíjtárcsáját, Meal••z• - a motorvéd61emezt; - FelszereljOk a generátor ékszíját és beállítjuk a feszességét. MOT ~ A 10.01045700 SDner:ug lehmó c6l8zeraúm Kiszerelés - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Lekapcsoljuk az elektromos ventilátor és hómérsékletjelzó vezetékeit; - Leeresztjük& motorból az olajat; - Leszereljük - az ékszíjat, - az elektromos ventilátort, - a motorvédólemezt. - az emelóforgattyú

csatlakozását, - 2.72 Szlmertng ~ 2 . 7 3 M n ~ - a forgattyústengety ékszíjtárcsáját, - az alváznyúlvány közti rudat, - a stabilizátorrúd szilentpersetyeinek rOgz ít6csavarjait; Leszereljük az olajteknőt: a forgattyústengelyt úgy fordítjuk, hogy az 1-es és 4-es dugattyúk alsó holtpontba kerOljenek, balra fordítjuk az olajtekn6t és leszereljOk; Leszereljük a vezénnúfedelet; Kiszereljük a fedélből a szimeringet; Megtisztítjuk a tOmítófelOleteket. Beszerelés - A fedelet új tömítéssel ráhelyezzük a motortOmbre; - A MOT 457 A célszerszámmmal közpon~ sítjuk a vezérmúfedelet; - Rögzítjük a fedelet a motortOmbOn, fentr61 lefelé haladva meghúzzuk a csavarokat; - A szimeringet a MOT 457 A célszerszámba helyezzük; - Megolajozzuk a szimeringet és ráhelyezzük a fedélre; - Meghúzzuk a csavaranyát, míg a szerszám megérinti a fedelet; - Felszereljük - a forgattyústengely ékszíjtárcsáját, - az emelóforgattyú

csatlakozását, - az ékszíjat, beállítjuk a feszességét, - az elektromos ventilátort; - Felszereljük az olajtekn6t; - Elhelyezzük - a gumitömítéseket, - az LZS-2 kenőanyaggal bekent oldalt6mítéseket: ezeket négy tócsavar tartja; - Ellenőrizzük a forgattyústengely helyzetét. az 1-es és 4-es dugattyú alsó holtpontban van; - ElhetyezzOk az olajtekn6t, vigyázva, hogy ne 36 DÁCIA 2.74 •bra Olajtekn6 ~ 2.n tbra TOmítéaek elheiyzéN - mozduljon el a tömítés: középről kiindulvaj meghúzzuk a rögzítócsavarokat; Felszereljük a stabilizátorrúd szilentperse.:, tyeinek rögzítő csavaranyáit; Felszereljük ;. az alváznyúlvány közti rudat, - a motorvéclőlemezt; Feltöltjük a motorolajat; Csatlakoztatjuk - az elektromos ventilátort és a hómérsék• letjelzó adót; - az akkumulátort. 2.319 VezénnlHánc éa a láncfeazft6 caeré)I 2.75 ábra V-rmatedél leszerel6N Szerszámok Kódszém MOT457A 2.79 V~aar■ IIIH Cikkszám 10.01

045700 Megnevezés Szimeringlehúzó oélszeiszám - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Lekapcsoljuk az elektromos ventilátor és t, hómérsékletjelzó vezetékeit; - Leeresztjük - a motorból az olajat, - a hűtőfolyadékot; - Leszereljük - a motorvéclólemezt, - a hlltót, - az olajteknőt, - az éksz íjtárcsát, - a vezérrritlfedelet, - a láncfeszítót, - a folyadékos láncfeszít6 szúr6betétjét, - a vezérmtltengely fogaskerekét és a v• zérmtlláncot; DACIA 37 - Felszereljük a célszerszám tartópersetyét, leljesen balra fordítva a láncvezet6t; - LeszereljOk a persely-láncfeszí td egyOttest a célszerszámról és felszereljük a rnotortOmbre; a rugó végei a furatokba illeszkednek; - Miután rögzítettük a láncfeszít6t a motortömbön, kivesszük a perselyt; 2.78 Mn Otaltekn6 INzerelNe 2.11 6bn llechanlkua lllldl 11"6 2.79 M,ra VezérmGf9cMI , - Megtisztítjuk a tömítőfelületeket, az alkatrészek helyét; - Felszereljük

a vezérműtengely kerekét és egyvonalba hozzuk a kerekeken lévő jeleket; - Az új vezérmúláncot ráhelyezzük a vezérmlltengely fogaskerékre és a forgattyústengely fogaskerekére; - Felszereljük a láncfeszítőt - folyadékos láncfeszítő esetén - felszereljük a szűrőbetétet. - felszereljük a láncfeszítőt, kivesszük a múanyag lapocskát, - mechanikus láncfeszítő esetén - elhelyezzük a MOT 765 szerszámon - az alátétet (4 ), - a láncvezet6t (1) és a rugót (2); a rugó vége a célszerszám furataiba illeszkedik, - a tengely (3) - a tengely homya a célszerszám stiftjébe illeszkedik, - az alkatrészeket alátétes csavarral (5) rögzítjük; 2.12 6bn v, , 38 DACIA A folyadékos lánc;eszft6 helyettesftése mechanikus láncfeszft6vel A következőképpen járunk el: - kiszereljük a szíir6betétet, helyére egy dugót/ nyomunk, - a stift részére egy lyukat fúrunk (a vázlat szerint), - behelyezzük a stiftet. A helyettesítést kiszerelt

motoron végezzük, de elvégezhető ki nem szerelt motor esetében is, csak ekkor le kell szerelni a hútőrácsot is. 2.320 Veánnlltengely-csere Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT 50 - Felszereljük a vezérmúfedelet, új tömítéssel; a MOT 457 A célszerszámmal kOzpontosítjuk a vezérmúfedelet a forgattyústengely végén; Nyomatékkuk:a Hengerpersely rOgzltó (2 db) MOT 124 10.01012400 MOT 13 MOT 400 10.01001 300 10.01040000 Szelephézag-beéllltó kub Kulcs a szorltóbilincsek rneghú.zéséhoz MOT 457 A 10.01045700 Vezérmtlház IOmltdgylnl szerel6 Mllanyag vagy gumlkalapács - A MOT 457 A célszerszámmal felsajtoljuk a szlmeringet; - Új tömítéssel felszereljük az olajteknőt; elő­ ször a gumitömítéseket helyezzük el, majd az oldaltömrtéseket, ezeket 4 tőcsavar tartja; - Felszereljük - a forgattyústengely ékszíjtárcsáját, - a motorvédő lemezt, - a hlltót; - Felszereljük és megfeszítjük a generátor ékszíját; - Feltöltjük a

motorolajat; - Feltöltjük és légtelenítjük a híit6rendszert; - Csatlakoztatjuk az elektromos ventilátort, a hómérsékletjelző adót és az akkumulátort. Megnevezés Meghúzási nyomatékok Hengerfejcsavarok (hidegen). Kipufogócsonk-csavarok . Vezérmö-lánckenW< rOgzltócsavarok . Fótengely-záróanya . (659 6,Smkp 1,5 mkp (15 3 mkp (30 3,5 mkp (35 . : · Szelephézag (hidegen) - szívó 0,15mm - kipufogó 0,20 mm - kiszereljük az akkumulátort, - leeresztjük a motorolajat és hlltófolyadékotj Leszereljük: - a motorháztetőt, 00 /:----- a ~--· ,~ 0 -------! "---~ 2.14 - Hldnlullkua lmlCfNzlt6 hefywtlNltéM mechanlkuml - a levegószúrót, - az alsó rácsot, - ahútót, - az elosztót. - a hengerfejet, - a szelepemelő rudakat (sorrendbe kel rakni, hogy visszaszereléskor az ~ helyükre kerüljenek). Felszereljük a hengerpersely-rögzítő~ teket a MOT 124 szerszámmal. Kiszereljük: - az üzemanyagtartályt, - az elosztó meghajtó

kereket, - motorvédő lemezt, - olajteknőt, - ékszíjtárcsát, - vezérmúfedelet, ~ vezérmúlánc-feszítót, DACIA 39 • 0 • 2.85 ábra Láncfeezít6 INzantléN 2.88 6bnl TótartóperNly - vezérműlánc-kereket, - a vezérműtengely-rögzítő csavarokat, - vezérműtengelyt. Megtisztítjuk a felületeket (motorblokk, olajtekn6, vezérmúfedél, hengerfal}. összeszerelés Felszereljük a vezérmútengelyre: - azéket, - az új tengelyperemet, - az új távolságtartó perselyt. összeszereljük a lánckereket és meghúzzuk a r0gzít6csavarokat 3 mkp (30 Nm) nyomatékkal. Ellenőrizzük a (j) játékot a tengelyperemnél, amely 0,06 és O, 11 mm között lehet. Ha a játék értéke nem megfelel6, kicseréljük a tengelyperemet. Kiszereljük a lánckereket Olajozzuk be a vezérmlltengelyt, és rOgzít:sük a tengelyperem csavarjait. A vezérmű lánckerekeinek jelzéseit úgy kell beáll(tani, hogy a jelzések a tengelyek középpontjait összekötő

egyenesén legyenek. Húzzuk le a lánckereket anélkül, hogy a vezémnltengelyt etmozdítanánk Helyezzük fel a vezérmúláncot a lánckerékre. Szereljük vissza a vezérmlltengely lánckerekét úgy, hogy a jelzések az el6z6ek során lelrt helyzetbe kerüljenek. DACIA 2.91 ábra Vez6rműlánc uerelés 2.89 ábra Játék ellenórzéM 2.92 ébra Szlmerlng bNzereléN Húzzuk meg a lánckerék rögzítócsavarjait 3 mkp (30 Nm) nyomatékkal. Szereljük fel a láncfeszítót és szereljük ki a vezérmú szimeringet a vezérmúfedélból a MOT 457 szerszámmal. Szereljük fel a vezérmúfedelet az új tömítéssel és kOzpontosítsuk a MOT 457 szerszámmal. Rögzítsük a vezérmúfedél csavarjait fentr6 lefelé. Kiszereljük a MOT 457 szerszámot. Beszereljük a vezérmű szimeringet a MOT 457 szerszámmal. Felszereljük: - az ékszíjtárcsát, DACIA , - az olajteknőt, - a motorvéd6 lemezt, - a szelepemelő tőkéket (beolajozva), - az elosztó meghajtótengelyt.

41 Szelephézag beáJlítása F.elszereljük: · - az üzemanyag-szivattyút, - ahatót, - az első rácsot, - a motorháztetőt, - elosztót. Feltöltjük a motort olajjal, a hút6t hútófolyadékkal és légtelenítünk. Beállítjuk a motort (gyújtás, porlasztó).• 2.M •bra Elosztó meghajtótengely beueteléN Az. elosztó meghajtótengely beszerelése - az 1. hengerben a dugattyút vigyük gyújtáshelyzetbe, - a fogastengelyt egy hengerfejcsavarral helyezzük be úgy, hogy a hasíték a motor hossztengelyére merőleges legyen. mégpedig úgy, hogy a nagyobb félkör (D) a lendkerÁ!<: felé mutasson. Hengerfejtömítés elhelyezése. Hengerfejleszorító csavarok meghúzási sorrendje. 2.321 Olajozásl rendszer Olajnyomás ellenőrzése Szerszámok Kódszám MOT73-01 ®®@® (i)@@@(g Cikkszám Megnevezés 10.01 007301 Olajnyom9mérómllszer Fordulatszámmér6 múszer Az. olajnyomás ellenőrzésekor: - Az. olajszint és az olaj minősége az előírt

legyen; - Az. olaj hőmérséklete 80 °C Az. olajnyomás ellenőrzése: - Ellenőrizzük az olajszintet, feltöltjük; ha az olaj nem megfelelő, kicseréljük; - Beindítjuk és melegítjük a motort, míg az olaj hőmérséklete eléri a 80 °C-t; - Leállítjuk a motort és leszereljük az olajnyomásjelzó adót; - Felszereljük a MOT 73--01 mér6m0szert; - Bekötünk egy fordulatszámmérőt; - Beindítjuk a motort és ellenőrizzük az olajnyomást: 750-800 f/min fordulatszám esetén 0, 7 bar 4000 f/min fordulatszám esetén 3,5-4 bar - Leállítjuk a motort, leszereljük a MOT 73--01 mér6mllszert és felszereljük az olajnyomásjelző adót; - Ellenőrizzük és feltöltjük az olajszintet. DACIA 2.98 lllbra Olajozáal rendszer • Az olajfogyasztás mérése Mo1 73 01 2.99 ,, Olajnyomáa ellen6rzéu A megengedett olajfogyasztás: 1 liter 1 OOO kilométerenként. Az. olajfogyasztás mérése: - Túlzott olajfogyasztás esetén a kipufogógáz kékes; -

Ellenőrizzük a tömítettséget, kiküszöböljük az esetleges olajszivárgásokat; - Az. olaj hőmérséklete 80 °C legyen; - Az. 1-es dugattyú a felsó holtpontban van; - Kivesszük az olajleeresztő csavart és 15-20 percig folyatjuk az olajat; - Visszarakjuk az olajleeresztő csavart; - A motorba kb. 3 liter olajat töltünk (feljegyez• zük a betöltött mennyiséget); - Lepecsételjük az olajleeresztő csavart, az olajfeltöltó csavart, az olajméró nyílást; - 1OOO km lefutása után ellenőrizzük az olajat; - Ellenőrizzük a pecsétek érintetlenségét és leeresztjük az olajat (az olaj 80 °C-os, az 1· es dugattyú felső holtpontban van, az olajbetölt6 csavar és az olajmér6 pálca kiszedve, a folyatás ideje 15-20 perc); - Lemérjük a leeresztett olajat; DACIA - Osszehasonlítjuk a két mennyiséget: a küaz olajfogyasztást l0nbség megadja 1000 km-en. 43 Leeresztjük a motorolajat; Leszereljük - a motorvédő lemezt, - az alváznyúlvány közti

rudat, ~ - az olajteknő rögzítőcsavarjait; 2.322 Olajszt1r6csere - A forgattyústengelyt úgy fordítjuk, hogy az 1es és 4-es dugattyú az alsó holtpontba kerOljenek; - Az olajteknő elejét balra fordítjuk és leszereljük; Megtisztítjuk a tömítófelületeket. Beszerelés - Elhelyezzük - a gumitömítéseket, - az olajteknő oldaltömítéseit, ezeket a sar- - kokon 4 tőcsavar tartja; Ellenőrizzük, nem fordult-e el a forgattyústengely; Elhelyezzük az olajteknőt, vigyázva, hogy ne mozduljanak el a tömítések; Középről kiindulva meghúzzuk az olajteknő rögz ítócsavarjait; Felszereljük - az alváznyúlvány közti rudat; - a motorvédő lemezt; Ellenőrizzük és feltöltjük a motorolajat; Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit. 2.100 jbra otajazQr6 cse, 2.323 Olajszivattyú ki- 8 beszerelése Szerszámok Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT445 10.01044500 Megnevezés Olajszűrő oldó kulcs Kódszám Cikkszám CV380-01 10.02038010

17.00007000 - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; - A MOT 445 célszerszámmal lazítjuk az olajszűrőt, majd kézzel lecsavarjuk. Az olajteknő ki- és beszerelése Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; Fáradtolajtaftély Kiszerelés Beszerelés - Kézzel becsavarjuk az olajszűrőt míg a töm ítés a motortömbhöz ér; - A MOT 445 szerszámmal félfordulattal meghúzzuk; - Lazítjuk az olajszűrőt míg a tömítés a motort0mbhöz ér, majd 1/2-3/4 fordulattal meghúzzuk; - Ellenőrizzük és feltöltjük a motorolajat. Olajleereszt6csavarold6 kulcs Kiszerelés - Az. új olajszűrő tömítését megolajozzuk; Megnevezés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; Leszereljük a motorvédő lemezt; Leeresztjük a motorolajat; Leszereljük a motorrezgés-csillapítót; Meglazítjuk a stabilizátorrudat; Leszereljük - az olajteknőt, - az olajszivattyút; Megjavítjuk vagy cseréljük az olajszivattyút. Beszerelés - Megtisztítjuk a tömítőfelületeket; -

Felszereljük - az olajszivattyút, - a gumitömítéseket, - az oldaltömítéseket rögzítjük, - az olajteknőt. vigyázva, hogy ne mozdulía- DÁCIA 44 2.101 M>ra Olll)tekn6 leszeNléM - nak el a tömítések ; a rögzítócsa varokat középről kiindulva húzzuk meg, - a motorrezg és-csillapí tót, - a motorvédő lemezt; Feltöltjük a motorolaja t; Felkapcso ljuk az akkumulát or saruit; Ellen6rizzü k - az olajnyomást, feltöltjük a motorolaja t; Meghúzzu k a stabilizátor rudat. 2.103 ,bra otajtekn6-t6 mftff behelyeHM 2.102 ,, Olalulvatty ú INzereléN Az olajszivattyú javítása Szétszerelés - Leszereljü k az olajszivatty ú fedelét, - a szabad fogaskerek ~ket, - a hajtó fogaskerek eket a tengellyel; - Megmossuk az alkatrésze ket és ellenőrizzük a kopásukat. A megenged ett foghézag a fog hegye és a ház fala között: 0,2 mm. Ha a hézag ennél nagyobb, ki keU cserélni a fogaskereke ket. összeszer elés - Felszereljü k - a szabad

fogaskerek eket, - a hajtó fogaskerek eket, - a rugótányér t, - arugót, - a szelepgoly ót, - a fedelet, összenyom va a szeleprugó t; . - Meghúzzu k a rögzít6csa varokat. DACIA Szerszámok Kódszám Cikkszám Megnevezés MS 554 MOT 453 10.01045300 Nyomásellen6rz6 készül6k Vezetékleszorító bilincs MOT 400 MOT 336 10.01 040000 10.01033600 Bilincsold6 (kicsi) Bilincsoldó (nagy) 0max=25 1 a Q 8 tD 2.105 ábra Olaiszlvattyú részel 2.4 H0TORENDSZER A hút6rendszer tőmítettségének és a kiegyenlít6tartály szelepének ellenőrzése 2.108 ábra HOl6rendenr elvi vázlata 2.41 A hl1t6rendszer t6mftettaégének ellen6rzése - A MOT 554 készüléket a hütófeltöltó csavarjának helyére szereljük; - Kinyitjuk a fútéscsapot; - Melegítjük a motort, míg nyit a termosztát; utána leállítjuk. A MOT 453 bilinccsel leszorítjuk a vezetéket a hútó és a kiegyenl ítótartály között. - Az MS 554 készülékkel nyomást alakítunk ki a

rendszerben, ennek értéke 0, 1 barral nagyobb mint a kiegyenlítótartály szelepén megjelölt nyomás (0,8 + 0, 1 bar); - A nyomás ne csökkenjen; - Ha a nyomás csökken, ellenőrizzük - a feszítópántok szorosságát, - a hűtőt, - a vízszivattyút, - a hengerfejet; - Leszorítjuk a fútóradiátor és a vízszivattyú közti vezetéket; - A rendszerben nyomás keletkezik; . - Ha a nyomás nem csökken, azt jelenti, hogy a fűtőradiátor hibás, ellenőrizzük és szükség esetén cseréljük; DACIA 46 talptömítést. Ha nem észlelünk folyadékszi• várgást, cseréljük a hengerfejtömítést; - Leszereljük a MOT 453 célszerszámot és az MS 554 berendezést; - Ellenőrizzük és feltöltjük a hűtőfolyadékot a kiegyenl ítótartályban. 2.42 A kiegyenut6tartály kétirányú szelepének ellen6rzése A hűtőrendszer töm ítettségének ellenőrzése után felengedjük a hút6- és a kiegyenlítőtartály közti vezetéket. - Nyomást alakítunk ki a

rendszerben; ennek értéke 0, 1 bar-ral nagyobb mint a szelepen bejelölt érték (0,8 + 0, 1 bar); 2.107 ébra Mérómúszer 2.109 ébra Klegyenlft6 tartály - Ebben az esetben a nyomás csökken, ha a nyomás nem csökken, a kétirányú szelep eldugult és cserélni kell; - A kétirányú szelepet akkor is kicseréljük, ha átereszti a folyadékot; - A szelepen a jelzés mbar-ban van feltüntetve (800 mbar-0,8 bar). 2.43 A hllt6folyadék sllrllségének ellen6rzése Szerszámok Kódszám 2.108 ábra Kiegyenlft6 wlep ellen6rz6 H - Ha a nyomás csökken, leszereljük az olajtekn6t, nyomást alakítunk ki a rendszerben és ellenőrizzük nincs-e szivárgás a hengertalpaknál. Ha szükséges, cseréljük ·a henger- Cikkszám Megnevezés Sűrűségmérő A hűtőfolyadék - 40 °C-ig fagyálló. A hlit6i folyadék desztillált víz és fagyálló folyadéW egyenlő arányú keveréke. A fagyálló-hómér, DACIA 8éldet CSOkken, ha a fagyálló aránya meghaladja a

60%-ot. - Oldjuk a hútó fett0ltó csavarját és a htltófolyadékból mintát veszünk; - BetOltjük a sllrúségméróbe és leolvassuk a hllt6folyadék fagyálló-hómérsékletét. 47 A hűt6rendszer térfogata: 5 liter - hideg és mérsékelt égOvre 6 liter - meleg égövre. FONTOS! Ne töltsünk vizet fagyálló nélkül a hlltórendszerbe. 2.44 A hllt6rendazer fett61tNe éa légtelenftéae Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT 336 MOT 400 1 0.01 033600 10.01040000 Bilinc:spéntokt6 (nagy) Bilincsoldó (kicsi) Hllt6rendszerfellOll6 készOlék ,, .-• , . :•. ) -··· •• 2.110 ábra HOtótolyedék ellen6rzése A hút6folyadék hőmérséklete Antigéllel mérés közben Fagybl~ helyettesített képesség 20 30 40 50 60 70 folyadékmennyiség A sl.lnlségmérón leolvasott érték -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 - 5 -38 -35 -30 -27 -23 -18 -13 -10 -35 -32 -28 -24 -21 -16 -12 - 8 -31 -28 -28 -26 -26 -24 -22 -19 -18 -16 -13 -12. -10 - 8 -6-4 -25 -23 -21 -17

-13 -10 -7 - 2 -23 -21 0,5 -20 0,9 -15 1,0 -11 1,3 -8 1,6 -5 1,9 - 1 kicseréljük Példa: a hútófolyadék hőmérséklete: 50 °c. A stlnlségmér6 -24 °C-ot mutat; a táblázat szerint a fagyálló hőmérséklet --30 °c. A -40 °C véd6h6mérséklet beállításához kiengedünk 0,9 liter hűtőfolyadékot, amit Antigéllel helyettesítünls. A hűtőfolyadékot 3 év vagy 30 OOO km után teljesen kicseréljük. 2.111 6bra FGt&encluar f9lt6HNe - Ellen6rizzük - a bilincsek szorosságát, - a leeresztő csavarok szorosságát; - Leszereljük a hútó feltöltő csavarját és helyére szereljük a feltöltc5 berendezést: - Kinyitjuk a ftltéscsapot; - Kinyitjuk a vízszivattyú és a hútővezeték 1égtelenít6 csavarját; - A kiegyenlítő tartályt 30 mm-rel a „MAXI" jelzés fölé töltjük; - A berendezésbe htltófolyadékot töltünk és feltöltjük a htltőt és a rendszert; - A MOT 453 szerszámmal leszorítjuk a vízszivattyú és a fűtőradiátor

közti vezetékeket; - Beindítjuk a motort és 1500 f/perc fordulatszámra gyorsítjuk; DACIA - Folytatjuk a rendszer feltöltését, amíg a légtelenitő csavarokon folyamatosan , légbuborék nélkül folyik ki a hútőfolyadék; ekkor elzárjuk a légtelenítő csavarokat ; - Leszereljük a leszorítókat; - Leszereljük a feltöltő berendezést és berakjuk a hútő feltöltő csavarját; - Ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét a kiegyenlítő tartályban. 2.45 A h0t6 ki- és beszerelése Kiszerelés - Lekapcsoljuk - az akkumulátor saruit, - az elektromos ventilátort - az elektromos ventilátor h6mérsékletjelz6. adóját; - A MOT 453 szerszámma l leszorítjuk a hútó, vezetékeit; - Kiürítjük a hűtőt; - Leszereljük a hűtő vezetékeit; - Oldjuk a rögzítő csavaranyák at és leszerel-, jük a hútót. 1. Hútó 2. 3. Fettöltő csavar Leeresztő csavar 4. Gumiágyak 5. Elektromos ventilátor 6 . Az elektromos ventilátor hómérsékletj elzó

adója. 2.113 ábra Hűt6 klaz, A beszerelés sajátosságai - 3 2.112 M>ra Elektromos ventilátor Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT400 MOT336 MOT453 10.01 040000 10.01033600 10 .01 045300 Megnevezés Bilincsoldó (kicsi) Bilincsoldó (nagy) Vezetékleszorltó 0 2S Hút6rendszer-feltottó berendezés ·- a gumiágyak és az acélperst; lyek meglétét; Felszereljük a hűtőt; Felszereljük a vezetékeket és meghúzzuk i feszítópántok at; Felkapcsolju k - az elektromos ventilátort, - a hómérsékletjelző adóját, - az akkumulátor saruit; Leszereljük a MOT 453 leszorítókat; Feltöltjük és légtelenítjük a hútóberende/ zést. Ellenőrizzük 2.46 Elektromos venttlátor ki- és bnzereléM - Lekapcsoljuk - az akkumulátor saruit, - az elektromos ventilátort; DM;/A 2.114 Eleldlomoe vdllálor u1,1 l t ■ ■ ·- Oldjuk a ház r0gzít6 csavaranyáit és leszereljQk az elektromos ventilátort. ~ ! A ventilátor csavaranya balmenetes. - Oldjuk a

villanymotor rOgzítócsavarjalt és leszereljük. 2.!i VÍZSZIVATTYÚ KI- ES BESZERELES E Szerszámok Kiszerelés - Lekapcsoljuk - az akkumulátor saruit, - az elektromos ventilátort 68 a hc5ménNik· letjetzó adóját; - Kiürítjük a hlltórendszert; - Leszereljük - a vízszivatty(( vezetékeit, - a váltóáramú generétor ékszíjét, - a ventilátort. Oldjuk a rOgzít6csavaroka t 68 leszereljOk a vízszivattyút. A vízszivattyú nem javítható Cikkaúm MOT338 ELE346 10.01033800 A beszerelés s~tosságai Bili11C801d6 (nagy) ~kszfjfeeza 116g ■11■n6rz6 c6lszerszM1 Hat6rendazer - Megtisztítjuk a tömft6fel01eteket és a vfz~•ttyút új, száraz tömftéssel szereljOk YISSZ8; 2 4 DACIA 50 Leszerelés - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; - FeltOltjük és légtelenítjük a hútórendszert; - Ellenőrizzük és feltöltjük a folyadékszintet. 2.52 Klegyenlft6 tart•ly ki- és beszerelése 2.118 ,bra Vfzazlvattyú anreléae - Fejszereljük a

ventilátort, - a vezetékeket és meghúzzuk a feszítőpántokat, - az ékszíjat és szabályozzuk a feszességét; a behajlás max. 7,5 mm, \ \ J 2.118 ábra Klegyenl lt6 tartály Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT453 10.01 045300 2.117 M,ra tkazllfNnNé g ellenórnH - az elektromos ventilátort és a hőmérsék­ letjelző adóját, - az akkumulátor saruit; - Feltöttjük és fégtelenítjük a hűtőberende zést; - Ellenőrizzük és feltöltjük a folyadékszintet. 2.51 Vfzazlvattyúfedél le- és felszerelése A vízszivattyú fedele nem javítható. Megnevezés Vezetéldev.orltó 0 25 Kiszerelés - Leszorítjuk a hűtővel összekötő vezetéket· Leszereljük a kiegyenlítő tartály szelepét; - Oldjuk a rögzítócsava rokat és leszereljük a1 kiegyenl ítő tartályt. A beszerelés sajátosságai - Ellenőrizzük a gumiágyak meglétét; - Elhelyezzük a kiegyenlítő tartályt és meg, húzzuk a rögzítócsava rokat; - A „M.AXI" jelzésig

feltöltjük a kiegyenlítótaP tályt; - A szelepet új tömítéssel szereljük vissza. Szerszámok MOT336 MOT400 ELE346 Cikkszám Megnevezés 10.0 1033600 10.01 040000 Nagyfeszlldpánt -oldó Kisfeszlt6pánt-o ld6 ~kszljfeszesség-ellenórzó célszerszám Hút6rendszer-felt0tt6 belendezés Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT336 10.01 033600 Megnevezés Feszltóp6ntoldó (nagy) DACIA Kiszerelés - Leszereljük a vízszivattyú vezetékét; - Kiszereljük a vezetékből a termosztátot. 51 . 26 AZ ÜZEMANYAGELLÁTÓ BERENDEZÉS 2.61 A benzinszivattyú nyom6únak ellen&zéN Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT 453 10.01045300 MOT213--01 Vezetékteszorftóbilincs ~ A nyomásmérőt sorba kötjük az üzemanyagellátó berendezésbe. Tilos párhuzamosan kötni, mivel a tűszelep nyitása nyomáscsOkkenést okoz, ami lehetetlenné teszi a mérést. A nyomásmérő vezetékei áttetszőek legyenek, hogy megfigyelhessük a benzin áramlását. A nyomás mérése

akkor történik, amikor a benzinszivattyú nem működik és a nyomásmérő vezetékében a benzin szintje a benzinszivattyú membránjáig ér. 2.119 ,, TennouUII , Beszerelés - A hengeres részével benyomjuk a termosztátot a vezetékbe és megszorítjuk a feszít6pántot; - Felszereljük a vezetéket a vízszivattyúra; - Feltottjük és tégtelenítjük a hűtőrendszert. , / 1 Termosztát mökődésének ellenőrzése 1 . Szerszámok Cikkszám Megnevezés Hómér6 0-200 °C Edény folyadéttkal - Az. edénybe hútőfolyadékot öntünk; - Bekthelyezzük a termosztátot a folyadékba és melegítjük; - A hlltőfolyadék hőmérsékletét hőmérővel mérjük; - A termosztát nyitási hőmérséklete . 2.120 ábra Benzlnezlvatt),J nyomnának ellen&zhe Nyitási Tennosztát Zárási hőmérséklet hőmérséklet 1s c 0 e9°C s1°c 100 °c A termosztáton feltüntetik a kezdeti nyitási hcSmérséldetet. Az ellenőrzés elvégzése - Beindítjuk a

motort, üzemeltetjük, míg megtelik az úszóház, leállítjuk és lekapcsoljuk a benzinszivattyú és a porlasztó közti vezetéket; DÁCIA 52 - Ellen6rizz llk a nyomásmé rót; a „O" jelzésen álljon a mutató; - Felszerelj0k a MOT 213--01 nyomásmérőt: - A MOT 453 bilinccsel leszorítjuk a visszafolyó vezetéket; .- A nyomásmé r6t a legfels6 helyzetbe állítjuk és üresjáratb an üzemeltetj ük a motort; - Amikor a nyomásméró vezetékében megállapodik a benzinszin t, leeresztjük a nyomásmér6t, amíg a benzin a szivattyú membránjáig ér; leolvassuk a statikus nyomást. A statikus nyomás (a benzinsziv attyú nem szállít) - 0,170bar minimum - 0,265bar maximum A benzintart ály visszafolyó ágának ellenőrzése - Az ellenőrzéskor nyitjuk a MOT 453 bilincset; A nyomás 0,01---0,02 bar-ral csökken. A benzinszivattyú ki- és beszerelése 25,5 3 ,5 135 170 E S 45 52 1,5 8 810-89 32 IRMA 3 ,5 155 1-40 F20 45 52 1,5 e 102--00 32 IRM 2 A 27 A

porlasztó lelrása A CARFIL-W EBER porlasztó függ61eges, I esóáramú , egylépesós, kézi mOkOdtetésll hi• degindftóv al, a k0vetkez6 berendezésekkel: - f6ellát6 berendezé s, - üresjárati berendezé s, - elómelegí tó berendezé s, · - gyorsító szivattyú, - hidegindító . 2.83 A porlasztó ki- N b ■ U8191Ne Szerszám ok MOT 453 10.0104530 0 V e z ~ l l ó blllnca Kiszerelés 2.121 ábra elVép11 Kiszerelés - Lekapcsol juk a benzinvez etékeket; - Oldjuk a benzinsziv attyú rögzít6csa varjait; - LeszereljOk a benzinszivattyút. Beszerelés - ~ í t j u k a tömítófelü leteket; Új tömítések et rakunk; Ellen6rizz0 k a határoló éket; FetszereljOk a benzinszlv attyút; Felkapcso ljuk a vezetékek et. 2.62 A CARFIL-W EBER porlasztó MOszaki adatok A típus és a cikkszám a porlasztó fedelén fel van tüntetve. - Leszereljü k a portasztó leveg6vezetékét;j - A MOT 453 szerszámm al leszorítjuk a melegítő vezetékeit ; - Lekapcsol

juk - a melegítő vezetékeit, - a vékuumve zetéket, - a benzinvez etéket, - a szfvóveze téket, - a gyorsftóhu zalt, - az indítócsappan tyú huzalját, - a visszahúz órugót; - Oldjuk a csavarany ákat és leszerelJQk a por{ lasztól Beszerelé s - CseréljOk a tömítések et: - Elhelyezzü k a portasztót; - Váltakozva meghúzzu k a r0gzít6 csavw~ anyákat; - Felkapcsol juk a vezet6keket és a huzalokC - Leszereljük a MOT 453 bilincseket; - Beállítjuk a gyorsító huzal útját; - FelszereljOk a porlasztó leveg6vezet6két; - Beállítjuk az üresjárato t. DACIA 53 2.122 jbra CarfU--Weber porlaató 2.84 Az úazósz:lnt beállítása - Leszereljük a porlasztó fedelét; - A fedelet függólegesen tartjuk és megmérjük a fedél és az úszó közti távolságot. Aporlaazlótlpusa Magasság A (mm) 321RMA 321RMA2A 7 7 2.65 A porlasztó javftáu próbapadon Leszereljük - a porlasztót a gépkocsiról, - a porlasztó fedelét, az üresjárati fúvókát,

a főfúvókát, a gyorsító szivattyú ürítő fúvókáját, a levegófék-fúvókát, a kever6csövet, - a benzinszűrőt. - Az alkatrészeket és a járatokat benzinnel megmossuk és sűrített levegővel szárítjuk; - A kopott alkatrészeket kicseréljük; - Felszereljük az alkatrészeket; - Ellen6rizzük az úszószintet; - Felszereljük - a portasztó fedelét. - a porlasztót a gépkocsira; - Beállítjuk az üresjáratot. 2.66 Üresjárat beállfUlaa Szerszámok Kódszám 2.123 Úu6ulnt bNlftáN Az "A" magasságot a lamella elhajlftásávaléllítjuk. · - Lemérjük az úszó játékát: B = 13 mm; - A játék beállítása a lamella elhajlftásával tör- ténik. Az úszó beállítása után ellenórizzük az úszó helyes mllködését. - FelszeretjQk a porlasztó fedelét. Megnevez6s Cikkszám Fordulatszámmérő múszer ELKON S 100 kipufogógázelemzó múszer - Felszereljük a fordulatszámmérő - Beindítjuk a motort és járatjuk. műszert;

Utasltások A motor legyen bejáratva és a szerelve. levegőszűrő fel- DÁCIA 54 2.124 Mn OJMJm bNIIHne - Ellenőrizzük a szívóvezetékeket, a vákuumvezetéket, hogy a motor ne szívjon hamis levegőt; - Az. alapjárati fordulatszám: 750-800 ford/ perc. Az alapjárat beállítása - Az. 1-es csavarral beállítjuk a 800 ford/perc fordulatszámot; - A 2-es csavart addig állítjuk, míg elérjük a legnagyobb fordulatszámot; - A két csavart addig állítjuk, amíg a 2-es csavar állításával maximum 750-800 ford./perc fordulatszám alakul ki és a gázelemző mű­ szer jelzése szerint a C0% értéke a 4,5% alatt van. 2.125 ~ Gázhuzal ~ - A gyorsítócsappantyút teljesen nyitott hettf zetbe állítjuk; - Ebben a helyzetben a huzalt kifeszítjük é( megszorítjuk a rögz ítőbilincset úgy, hogy f rugó A = 2 mm-re legyen összenyomva; - Ellenőrizzük a huzal helyzetét; - Teljesen lenyomott pedál esetén a gyorsítót csappantyú teljesen nyit-e; -

Alapjáratban a huzal eléggé ki van-e húmf Beállításkor a rögzítóperselyt szabályozzlll 2.67 Gúhuzal cseréje Kiszerelés - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Eltávolítjuk a huzalt rögzítő csavart és a csapszeget; - Kiakasztjuk a huzalt a pedálnál; - Leszereljük a pedálfalon a rögzítóperselyt; - A gázhuzalt a motortéren keresztül kihúzzuk. Beszerelés - Beakasztjuk a huzalt a pedálfalon és a pedálnál, majd biztosítjuk; - Vigyázzunk, hogy beszereléskor a huzal ne törjön meg; - A kocsiszekrényen tOrténó átvezetéskor a huzalperselyt tömítómasszával tömítjük; - Megolajozzuk a kapcsolópedál tengelyét. 2.129 *bra. GázhuUI bNllffáu 2.68 Leveg6azllr6 ki- be■zerelNe KIszerelés Gázhuzal beállltása - A gyorsítópedált teljesen lenyomjuk; - Leszereljük a levegővezetéket; - Oldjuk a rögzítő csavaranyákat; DACIA - Lekapcsoljuk - a légszllr6 és a melegítő közti vezetéket; 55 2.7 KIPUFOGÓRENDSZER - a

htlt6 és a kiegyenlítő tartály közti vezeté- ket és leszereljük a levegószürót. 2.71 A azfvó-klpufog6k 6ny0k kl-Hbeazerelj N Kiszerelés - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük - a levegószllrót, - a portasztót, - a kipufogócs6 rögzítő bilincsét, - a melegített levegótorkot; - Lekapcsoljuk - a szívóvezetékeket, - a szervofék vezetékét; - Leszereljük a szívó-kipufogókOnyököt. 2.127 jbra Leveg6sz0r6 Beszerelés - Elhelyezzük a levegószúrót; - Felkapcsoljuk a légszűrő és a melegítő közti vezetéket; - Meghúzzuk a rögzítő csavaranyákat; - Felszereljük a visszahúzó rugót. A szür6betét cseréje Kiszerelés Beszerelés - Megtisztítjuk a tömítófelületeket; - Felszereljük - új száraz tömítéssel a szívókOnyOkOt, - a melegített levegótorkot, - a porlasztót, - a kipufogócs6 rögzítő bilincsét, - a levegószúrót; - Felkapcsoljuk - a melegített levegő vezetékét, - a szívócsövek vezetékét, - a

szervofék vezetékét; - Légtelenítjük a hlltórendszert. - Leszereljük - a levegószürót, - a levegószüró fedelét; - Kivesszük a szűrőbetétet. 2 .129 ~ - - , · · · · 2.128 ,, Leveg6az(lr6 e., Beszerelés - Beszereljük az új szúróbetétet; - Felszereljük - a levegószllró fedelét, - a levegőszűrőt . 2.72 Klpufogódob-c■ IN l(iszerelés - Oldjuk a r0gzít6bilincseke t (szükség esetén lángvágóval vágjuk szét; Ilyenkor szigetek5 lemezzel védjük a kocsiszekrény alját); - Leszereljük a dob fedeleit; DÁCIA 56 - Leszereljü k - a gumigyűrűket, - a hangtomp ítót. 2.130 ábra Kfpufagódo b lemr■ 16ee - Lazítjuk a kipufogóre ndszer hátsó részét; - Leszereljü k - a gumiágyak at, - a kipufogódo bot. Beszerelés - Helyrerakj uk a kipufogócs ó hátsó részét· - A kipufogócs 6 és a kipufogód ob csatlak~zá ~t tOmítőmasszával bekenjük; - Uj rögzítóbilin csekkel felszereljü k a kipufogódobot; -

Elhelyezzü k a kipufogóre ndszert és meghúzzuk a rögzítőbilincseket; - Felszerelj ük a gumiágya kat; - Beindítjuk a motort, és ellenőrizzük a kipufogórendsze r tömítettsé gét. * , 2.132 • ,, Hangtompft ó dob Beszerelés - Tömítőmasszával bekenjük a közbetétcs6 végeit; - Felszereljü k a hangtomp ítót (új szorítóbilinccsel) ; - Elhelyezzü k a hangtomp ítót és meghúzzuk a rögzítóbilin cseket; - Felszereljü k a gumigyűrűket; - Beindítjuk a motort és ellenőrizzük a kipufogórendsze r tömítettsé gét. 2.74 Az els6 klpufogóc s6-caere Kiszerelés Kiszereljü k a motorvédő lemezt - ~ldjuk a kipufogócső rögzítő csavaranyáit i k1pufogókönyökön; - Leszereljü k a rögzítőbilincset a motor tartó: rúdján; - Leszereljü k a rögzítőbilincset; - A kipufogócsövet elvágjuk a kipuf~ előtt; 2.131 ábra Kipufogó u■rtcente 2.73 Hangtom pftóeNre Kiszerelés: - Oldjuk - a rOgzítóbilincset, - a hangtomp ító végét;

2.133 6bra Hangtompft ó DÁCIA ~ Kivesszük a bennmaradt csódarabot; · - Leszereljük a kipufogócsOYet. Beszerelés - A kipufogócs6 végeit t6mít6masszával bekenjük; . - Felszereljük a kipufogócsövet a SZÍV~ - ~; S7 - Elhelyezzük a kipufogórendszert .és meghúzzuk a rOgzít6bilincseket; - Felszereljük a rögzít6billncset a motor tartórúdjára; - Beindítjuk a motort és ellen6rizzük a kipufogórendszer tömítettségét; - Felszereljük a motorvéd6 lemezt• DACIA 3. ELEKTR OMOS BERENDEZÉSEK 3.1 AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK VÉDELME A gépkocsi javításakor megkülönböztetet t figyelmet fordítsunk az elektromos berendezések védelmére, a rongálódások vagy rövidzárlatok elkerülése érdekében. Aramtalanításkor először lekapcsoljuk az ak~ulátor negatív saruját a pólusról, majd a pozitlv sarut is. A bekötés fordított sorrendben történik Az önindító működtetése előtt ellenőriz Zük az akkumulátor bekötését (a

negatív saru földelve); a saruk tiszták legyenek és jól rögzítettek. Ne kapcsoljuk le az akkumulátor saruit, ha működik a váltóáramú generátor. Ha az akkumulátort töltőre kapcsoljuk (nem szereljük le a gépkocsiról), szereljük le a sarukat. Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit és a váltóáramú generátor vezetékeit akkor is ha a kocsiszekrényen elektromos hegesztési munkálatokat végzünk. Ne cseréljük fel a villogófény-irányjelző automata vezetékeit. Ne földeljük az automata és a váltóáramú generátor „EXC" vezetékét. Az automata és a váltóáramú generátor összekötő vezetékére nem szerelhető kondenzátor. A gyújtáselosztóra csak a gyártó által előírt kondenzátor szerelhető; párhuzamosan a megszakító áramkörével. 3.2 AKKUMULÁTO R AltaJános műszaki adatok A Oácia gépkocsikat a következő típusú akkumulátorokkal szerelik fel: - 12 V/45 Ah, 70 Ah akkumulátorok; gyértóm1 .,Acumulatorul

Bucuresti"; - 12 V/45 Ah, 55 Ah, 60 Ah, 88 Ah akkumulátorok; gyártómű 1. E P Bistrita Az akkumulátort tartólapon rOgzítik, két támasztókarral ellátott lemez segítségéYel. Rögzítéskor ne nyomjuk Ossze teljesen a rugókat Az akkumulátor csatlakoztatása a gépkocsi villamos áramkörébe fOkleft negatív saruval történik. Az akkumulátor saruit tisztán kell tartani, rögz ítésük után zsírral kell bekenni Új akkumulátor felszerelések~ megtisztítjuk a záródugók szellóz6 nyílásait. Az elektrolitszint minden cetlában 1O mm-rel a lemezek felett legyen Utántöltéshez csak desztillált vizet szabad használni. Az akkumulátorból nem üríthető ki az elektrolit Ha az elektrolit kifolyik az akkumulátorból, megkeressük és eltávolítjuk a szivárgások okát; a megmaradt elektrolitot ugyanolyan súrúségú elektrolittal pótoljuk. A savsőrúséget savsúrúségméróv el rendszeresen ellen6rizni kell. Az. elektrolit sllnlsége g/cm3 15°Con 1,28

1,20 1,12 Az. afd<Umulétor fenotléH Meleg éghajlaton 1,24 1,15 . 1,09 100%-ig fallOltYe 50%-igfettatve kisült Az elektrolit elkészftése Az elektrolit kénsav és desztillált víz keveréke. Az oldat elkészítésekor a kénsavat öntjük a v ízbe, ellenkező esetben robbanás tOrténhet. Az oldat elkészítésekor saválló eszközökkel dolgozunk (üveg, ólom, kerámia). A szárazon, kisülve szállított akkumulátorokat elektrolit oldattal kell feltölteni: 15 °C-on, 1 ,26 g/crn3 súrúségú oldatot használunk, a trópusokon 1,22 g/crn3 súnlségtlt. A szárazon, feltl>ltve szállított akkumulátorokat az elektrolit betöltése után 1-3 óráig állni hagyják, amíg az elektrolit behatol a lemezekbe, utána ellenórzik és feltOttik az elektrofitszintet. Az így elc5készített akkumulátort 12 óra múlva szereljük fel a gépkocsira. A váltóéramú · DACIA eo generátor 100 km után tölti fel az akkumulátort. Ha nem lehetségs a 100 km-es út,

az akkumulátort feltöltó berendezéssel töltik fel; a töltő­ áram (12 ) legfeljebb a névleges kapacitás 5%-a lehet. Az akkumulátor feltőltése A szárazon, kisülve szállított akkumulátort elektrolittal kell feltölteni, ennek szintje 1 ~ 15 mm-rel haladja meg a lemez felső szélét. Az akkumulátort töltő berendezéshez kapcsoljuk (a + saru, a + pólushoz, a - saru a - pólushoz). A feltöltést száraz, húvös, jól szellőzött helyiségben végezzük. Bekapcsoljuk az akkumulátortöltő berendezést A töttóáram legfeljebb a névleges kapacitás 10%-a lehet; mikor a cellák feszültsége eléri a 2,4 V-ot, felére csökkentjük a töltőáramot. Az akkumu.látorcellák záródugóit a töltési folyamat alatt ki kell csavarni. A töltés akkor megfelelő, ha valamennyi cella egyenletesen fejleszt gázt, és a töltőfeszültség eléri a 2,5-2,76 V-ot cellánként. Az elért töltófeszültségnek és az 1,27-1 ,28 g/cm3 savsllrúségnek (a trópusokon 1,23-1

,24 g/cm3) három óra múlva még változatlannak kell lennie. Feltöltés közben az elektrolitszintet desztillált víz hozzáadásával tartjuk az elő írt szinten. A cellák hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 ~C-t (a trópusokon 50 °C). Magasabb hőmér­ sékleten csökkenteni kell a töltóáram erőssé­ gét és szüneteket kell tartani feltöltés közben. A feltöltés időtartama általában 35 óra. Két órával a feltöltés befejezése után ellenőrizzük és feltöltjük az elektrolitszintet. A 1245 12-55 12 12 12-66 12-70 12 12 12 12-88 A „Dácia" személygépkocsiknál a következd típusú gyújtógyertyákat használjuk Motortí pus Elektródl, Sinterom CHAMPION AC BOSCH távo1úg (mm) 81o-99 (M 14x225) 102~ 14N21 (M14x240) N12V 43F3 W8A 0,55--0,BS A gyújtógyertyák gerjesztő feszültsége 8 kV; két gyújtógyertya között maximálisan 2 lehet a különbség. A gyújtógyertyákat drótkefével vagy homok;, fuvatással tisztítjuk.

Az elektródatávolságot hí) zagméró segítségével állítjuk be az el6frt tékre. A gyújtógyertyákat próbapadon elle~ ellenőrizhetjük működő motoron is, ilyenkor . gyújtógyertyák gerjesztő feszültségét elle rizzük. A gyújtógyertyák ellenőrzése próbapadat 12-13 bar nyomással történik, figyeljük meg~ · szikraképzódést: - ha a szikra vöröses és szétszórt vagy a gyq/ tógyertya külső részén sül ki, a gyújtógy~ nem megfelelő; - ha a szikra kékes és az elektródák kö~ képződik, a gyújtógyertya megfeteló. érl 3.4 GYÚJTÁSELOSZTÓ 3.41 Általáno• mlluakl adatok tőlt6áram Névleges Névleges Iá Oltség kapacitás Akkumu tor- f esz v tlpus 3.3 GYÚJT0GYERTYÁK Töltőáram erőssége A A,, 11 12 45 55 66 4,5 5,5 2,25 70 6,6 7 ,0 3,3 3,5 88 8 ,8 4,4 2 ,75 Az akkumulátor karbantartása Az új elektrolitos akkumulátorokat, valamint az ideiglenesen leszerelt akkumulátorokat elektrolittal feltöltjük. Az így

előkészített akkumulátorokat száraz, hllvös, jól szellőzött helyiségben tároljuk Az akkumulátorokat havonta egyszer fel kell tOtteni (a tOltóéram 2), egyidejűleg ellenőrizzük és feltöltjük az elektrolitszintet. Motor . Gyújtáseloezló 103-00, 81 o-99 3230 102-00, 102-01 3233 GyArtómü 1. E P Sacale 1. E Psacale · Gyújtási sorrend: 1 - 3 -4- 2 A megszakító érintkezők között a megengei dett feszültségesés: 0,2 V. 3.42 Az el6gyújtáa-szabályozó g6rba Az elógyújtás.;szabályozó görbéket a táselosztó falába ütött szám jelzi. gyt A rőpsúlyos szabályozó gőrbe A röpsúlyos szabályozó görbét megadják - forgattyúszögben és forgattyúfordulatt>III ha a mllködó motort ellenőrzik, DÁCIA t 61 A vákuumos szabályozó gőrbe - a szabályozó görbét megadják: - higanymilliméterben vagy millibarban és forgattyúszögben, múk0d6 motor eUen6rzésekor, - higanymilliméterben vagy millibarban és

gyújtáselosztószögben, ha a gyújtásek>sztót ellenőrzik próbapadon. Példa: A e 33-as görbe A görbe „B" pontja 263 mbar (200 Hgmm) értéknél 12,2°-otjelenta lendkeréken, és6,1gértéket a próbapadon. 4 3.43 Gyújtáaelosztó javftáu A gyújtáselosztó leszerelése a gépkocsiról. - lecsavarjuk az akkumulátor saruját a pólusról. - Leszerelés előtt megjegyezzük: - a gyújtáselosztó helyzetét a motortömbhöz viszonyítva, - a gyújtásek>sztó tengely helyzetét a falához viszonyítva. - lekapcsoljuk a gyújtógyertyák kábeleit és a nagyfeszültségll gyújtótekercs kábelét az elosztófedélróf; - leszereljük a gyújtáselosztót. , 3.1 6bra A gyú)tu efvt ratza Gyújtáselosztó Megszakl1ó Röpsúlyos szabályozó Vákuumos szabályozó érintkez6k ZárásszOg Alap- Motor Típus el6- Görbe Ford./ min. gyújtás Forgattyú- GOfbe mmHg mbar szög Eló-- Forgattyu- Dwel % Zárássz6g (fok) 63±3% 57±3°

szög gyújtás 10:H)O 3230 0° ± 10 R251 3000 81()-99 102--00 1000 2000 .OOO 1000 3233 6° ± 1° A96 2500 5000 0° 11°-15° C34 250 29° 38°-42° oo~ 18°-26° 30°-380 C33 81 200 106 338 81 444 106 200 324 263 426 263 0° 50-9" 9"-13° 0°-7° 8°-16° 63±3% 57° ±3° 20°-28" - gyújtáselosztó fordulatban és szögben, ha a gyújtáselosztót ellen&zik próbapadon. A gyújtáselosztó szétszerelése Megjegyzés: 2° forgattyúszög = 1° gyújtáselosztószOg Példa: az A 96-os görbe esetében Az .A" pont értéke 2500 ford/perc esetén 22°; - Leszereljük - a stift (2) tartórugóját (1), - a stiftet (2), . - a fedél tartópántjait, - a vákuumberendezést (3) és a kondenzátort, - az árambevezetó csatlakozót, próbapadon 1250 ford./perc esetén 11 g DACIA T)< a1 ----- ----- ----- ---- - --1a ------ ------ ------ --- -" R 251 J f14 ---- ----- ---- ----- i •10 • . ! • ••• 0.0

. aa &00 1400 10t/Mlt1 3.2 ábra E l 6 g y ~ Megjegyzés: a gyújtás elosztó javítása vafd ellenőrzése után a gyújtáse losztót próbap a~ ellenőrizzük és beállítju k. C33 3.44 Megaza kító-érl ntkez6k cserélé N Szerszámok Kódszám Cikkszám · ELE 12 A 10.04001 200 - a bOtykös tengetyt (5); - Ellen6ri zz0k: · - a rugók állapotát, - a tengely és a r0gzít6p ersely közti játékot, - Megtisz títjuk és bekenjü k az alkatrés zeket. összes zerelés - Felszer eljük - a bOtykös tengetyt (5), - a megsza kító alaplap ot, :. a vékuum berende zést (3) és a konden zá- tort. • - a fedél tartópán tjait, - az é.rambe vezetó csatlako zót, · a stiftet (2), a stift (2) tartórug ójét (1 ), - a gyújtás elosztót , az elosztóf edelet. Gyújtáselosztó-élllt6 cétszerszám ELKON S 320 berendez~ Kiszerelés 3.3/a- C33g& N - az etosztóf edelet, - az elosztót engetyt , - a megsza kító alaplap ot (4), Megneve zés -

Leszere ljük - az akkumu látor saruját, - a gyújtóg yertyák kábelei t, - a nagyfes zültség ú gyújtóte kercs kábeWf - az elosztóf edelet, - az elosztót engelyt , - a tömítés t; - Lazltjuk az árambevezető csatlako zót; - Leszere ljük - a mozgóérintkező biztosít óját, . - a mozgóé rintkezó t, - a rögzítet t érintkezőt. Beszerelés - Beszere ljük és biztosít juk a rnozgóé rin"" z6t; - Felszer eljük és meghúz zuk az árarnt,e,,; zetó csatlako zót, - a rögzítet t érintkezőt, - a tömítés t, - az elosztó tengely t, 83 DÁCIA • 3.3 ábra GyúJtáNloaztó - az elosztófedelet; - Felkapcsoljuk - a gyújtógyertyák kábeleit, - á nagyfeszültségű gyújtótekercs kábelét, - az akkumulátor saruját; - Felszereljük az ELKON S 320 berendezést; - Beállítjuk a megszakító-érintkezók távolságát (a zárásszöget Owell % -ban és fokban); - A megszakító-hézag változása működő vagy nem múködó vákuumos

gyújtásszabályozónát nem haladhatja meg a ±3°-ot vagy a ±3%-ot. Magyarázat: amikor működésbe lép a vákuumos gyújtásszabályozó a mozgóérintkezó .karja elmozdul, megváltozik az érintkezők nyitási és zárási pontja, vagyis az előgyújtás Az. (a) és (b) távolság a P1 és P2 pontok hely- zetétól függ. Ahhoz, hogy a megszaldtóhézag ne változzon ha működésbe lép a vákuumos gyújtásszabályozó, úgy kell beállítani a mozgóérintkezóket, hogy a mozgóérintkez6 te,,gelyelmozdulása szimmetrikus legyen a megszakítóbütyök tengelyéhez viszonyítva; a P 1 és P 2 pontok egy síkban (P) vannak. A beállításhoz az ELE 12 A célszerszámot használjuk. Állítjuk a vákuumos gyújtásszabályozó excentert. Minden állítás után mérjük a zárásszöget múködó, illetve nem múködó vákuumos szabályozóval. A beállítás akkor megfeleld, ha a zárásszOgértékek közti különbség nem haladja meg a ± 3°-ot vagy a ± 3%-ot.

DACIA 3.5 üra V6kuum beállftáu 3.4 üra Megmkftóhúag ellen6rz•■- 3.45 A meg•zakftó-érlntkez6k • a megazaldtó-alaplap ~léae Szerszámok Kód8zém Cikkszám ElE 12A 10.04001200 Megnevezés - a tömítést, - az elosztótengelyt, - az elosztófedelet; - A gyújtáselosztót próbapadra szereljük; - Beállítjuk a megszakftótáv°8ágot; - Ellenőrizzük és beállítjuk - a megszakftóhézag változását, - a röpsúlyos szabályozógörbét, - a vákuumos szabályozógörbét. Gyújtúelosztó-álllló célszersúm Gyújtáaelosztó-beáftó p;óbapad 3.46 Gyú)túeloaztó beállftáaa próbapadon Szerszámok Kiszerelés - Leszereljük - a gyújtáselosztót a gépkocsiról, - az elosztófedelet, - az elosztótengelyt, - a tömítést, - a fedél rögzítópántjait, - lazítjuk az árambevezetó csatlakozót, - a vákuumos gyújtá~zabályozó állítócsavarját, - a megszakító alaplapot és az állítócsa- vart. Beszerelés . - Felszereljük - a

.megszakító alaplapot és az állítócsavart - az áUítócsavar-biztosítót, - a fedél rögzítópántjait, - az árambevezetó csatlakozót, K6dsz6m Cikkszám ELE 12 A 10.04001 200 Megnevezés Gyújtéseloszt6-áH fló oélszerszém Gyújtáseloszló-be6116 próbapad A megszakltóérintkez6k beállítása a zárásszőg-módszerrel - Felszereljük a gyújtáselosztót a próba• padra; - Ellenőrizzük a négy szikra helyzetét; - A legnagyobb kitérésű szikrát O-ra állítjuk; - A többi szikra kitérése nem haladhatja meg a ±3°-ot (az elméleti helyzethez viszonyítva); - A zárásszög értéke: 57° ± 3°; - A zárásszOget az ELE 12 A célszerszámma állítjuk. DACIA A rt,psúlyos el6gyújtás-szabályozó gőrbe ellenőrzése - Fetkapesotjuk az "A" vezetéket; - Ellen6rizzük a görbét; a görbe elsó részének éllítésakor a röpsúlytartó vékonyabb rugókat MUtjuk. A görbe végrészének változtatását a rOpsúlyokat tartó vastag

rugók állításával érjOk el. Ha Osszeszorítjuk a rugókat. a görbe értékei CSOkkennek, ha kiengedjük, nónek. vezetékei megszakadtak, hibás gyújtáselosztó). A megszakítóhézag (0,4 mm) helyes beállítása a zárásszög beállításával érhető el. - Beindítjuk a motort és üresjáratban üzemeltetjük; - Leolvassuk a zárásszög értékét és összehasonlítjuk a táblázatban megadott értékekkel: -fokban . 57°±3° -Dwell %-ban 63±3% A helyes értéket a rOgzített érintkező (A) áHftásával kapjuk meg. A vákuumos szabályozógőrbe ellenőrzése - Felkapcsoljuk a "B" csövet - Elenórizzük a görbe értékeit; - A „C" beállítócsavart az ELE 12 A célszerszámmal állítjuk, ezáltal változtatjuk a görbe értékeit. t4.7 Gyú)tueloutó beállítása a gépkocsin . Szerszámok Megnevezés e.E 12 A e.E 556 10.04001 200 Gyújtáselosztó állító célszerszám Gyújtáselosztó-leszereló célszerszám ELKON S 320

berendezés A megszakltóérintkez6k beállítása - Beköt;Ok az ELKON S 320 berendezést; - EUen6rizzük a megszakítóérintkez6ket. Zárt érintkezőkkel megmérjük közöttük a felZOltségesést. A feszültségesés maximum 0,2 V lehet. Megállapítjuk az esetleges hibákat (hibés megszakftóéríntkezők, a gyújtótekercs 3.8 ábra GyúftMeloeztó beéllftúa • g6pkocaln Az aJapelógyújtás beállltása Az alapek5gyújtást a megszakítóérintkez6k beállítása után állítjuk: ez speciális berendezéssel vagy vizsgálófámpával történik. - Az ELE 566 célszerszámmal lazítjuk a gyújtáselosztót; - Leszereljük a vákuumcsövet; - Beindítjuk a motort és üresjáratban üzemeltetjük; - Fordítjuk a gyújtáselosztót, közben a vlzsgálólámpával figyeljük a lendkeréken a jelzést; - A motor 1-es dugattyúja a felsc5 holtpontban van, amikor a lendkerék jelzése egyvonaJ- DACIA 66 ban van a tengelykapcsolóházon lévó jelzéssel; - Ebben a

helyzetben meghúzzu k a gyújtáselosztó rögzítő csavaranyáját. - leszereljü k - a levegőszűrőt, - az önindító véd6Jemezét, - az önindító három rögzítócsavarját a tengelykapcsolóházon;. zuk az önindítót, a végét leereszt• Visszahúz jük, 90°-kal elfordítjuk és kiemeljük. Beszerelés - Az önindítót a végével felfelé állítjuk, 90°-kat elfordítjuk és a helyére illesztjük; - Felszereljük - a rögzítócsavarokat, - a tápvezetékeket, - a védólemezt, - a levegőszűrőt; - Felkapcsoljuk az akkumulát or saruját. 3.53 Önindító javítása Javítás előtt az önindítót leszereljük a gépkocsiról. Szétszerelés 3.9 ábra Alapel6gyúJ tés bNllítésa 3.5 ÖNINDÍT Ó 3.51 Általános mllszakl adatok Típus:214 0 Teljesítmény: Forgatónyomaték: Áramerősség: 1. E P Sacele 995W 1,25mkp( 125Nm) 375A 3.52 Önindító ki-és beszerelé se Kiszerelés - Oldjuk · - az akkumulátor saruját a pólusról, - az önindító

tápvezetékét, .; az elektromágneses behúzótekercs tápvezetékét; - leszereljü k az - önindító fedelét, - a forgórész csavarját, - az árambevezetó csatlakozást, · - a kollektort, - az állórészt, - a behúzótekercs rögzítócsavarjait, - a villa tengelyét; - Kivesszük a forgórészt és a behúzóteker• eset; - Ellenőrizzük és megtisztítjuk a kollektort; - Ha cseréljük a forgórészt, be kell állítani ~ villa holtjátékát; - Ellenőrizzük a szabadonfutó és a kefék álla; potát, szükség esetén cseréljük; - Ellenőrizzük a perselyeket, cseréljük, hai szükséges. összeszer elés - Megkenjük a perselyt, felszereljük a forgó, részt és a behúzótekercset a villával; - Meghúzzu k a behúzótek ercs rögzítőcsavar• jait és felszereljük a villa tengelyét; - Felszereljük a forgórész tárcsáit, először az acéltárcsát, utána a textolit tárcsát; - Megkenj ük a hátsó csapágyat; - Felszereljük - az állórészt, ·

- a rugót (1) és a tárcsát (2); - Meghúzzu k a rögzítőcsavart és felszereljtl az önindító fedelét. DÁCIA 67 3.1 o ábra Oninc:t ftó ~ ::~ -~ ~ 3.11 ábra Ontndító kluentése A szabadonfutó cseréje - Leszereljük - az önindítót, - a forgórészt, - a határoló perselyt, - a szabadonfutót; - Felszereljük az új szabac:tonfutót, a határoló perselyt és a biztosító gyúrút; 3.12 ábra OnJncUtó ~ A forgórészt; Beállítjuk a villa holtjátékát. A szénkefék cseréje Leszereljük - az önindítót, - a hátsó csapágyat és az állórészt; - Kiszereljük a régi szénkeféket; DACIA 68 - Felszereljük az új szénkeféket, ellenőrizzük a forgórészt és felszereljük az önindítót. 3.18ábra ~ 3.13 jbra Onfnditó uétazei elé■• 3.17 ábra Szabad onfutó~ 3.14 ábra Forgór6u klYMele 3.18 , Sdnkefe ~ Az elektrom ágneses behúzóte kercs cseréje Leszereljük az önindítót a gépkocsiról. Szétszerelés -

Leszereljük - az állórészt és a forgórészt, - az elektrom ágneses behúzótekercset; - Oldjuk az "A" csavart: - Felszereljük az önindítót ; - Beállítjuk a villa holtjátékát. DACIA 89 A behúzótekercs vezetékeit nem szabad megcserélni. Nem szabad az akkumulátor vagy a behúzótekercs vezetékeit lekapcsolni, ha múka!dik a váltóáramú generátor. A váltóáramú generátor csak az akkumulátor vezetékeinek lekapcsolása után szerelhet6 ki. A behúzótekercs csak testeléssel múködtethetó. A váltóáramú generátor kapcsát az akkumulátor + pótusához kötjük; a - kapcsokat testeljük. · 3.62 Váltóáramú generátor ki- és beszerelése Kiszerelés A villa holtjátékának beá/1/tása - Oldjuk a behúzótekercs végén a csavart; - Ellen6rizzük az "F" holtjátékát a csavar és az éllítóanya között; ez minél kisebb legyen. Ebben a helyzetben a szabadonfutó a forgórészre támaszkodik; - Lenyomjuk a

behúzótekercs csavarját és ellenórizzük a „G" holtjátékot; ennek értéke o.~1,5 mm között legyen; - Az. ,F" és „G" holtjáték helyes értékét az 1es állftóanyával szabályozzuk 3.6 VÁLTÓÁRAMÚ GENERÁTOR - Lekapcsoljuk - az akkumulátor vezetékeit, - a váltóáramú generátor vezetékeit; - Leszereljük - a feszítócsavart, - az ékszíjat, - a rögzítőcsavart. Beszerelés - Felszereljük - a rögzítőcsavart, - az ékszíjat, - a feszítócsavart; - Kifeszítjük az ékszíjat; - Felkapcsoljuk - a váltóáramú generátor vezetékeit, - az akkumulátort. A váltóáramú generátor ellenőrzése próbapadon 3.61 Általános m1szakl adatok Aváltóáramú generátorral felszerelt gépkocsik gerjeszt6 áramkörének védelme A váltóáramú generátor vagy a behúzóte- kercs "EXC" kapcsait vagy az összekötő veze1ket nem szabad testhez kötni. Tipus FeszOttség (V) Aram- Gerjesztő erősség áramerősség

Kapcsolási vázlat Az N4 -es fordulatszámon végrehajtott ellenváltóáramú generátor hideg. Az N 1-N2-N3-N5 fordulatszám esetén a méréseket a váltóáramú generátor 1 órás múköőrzéskor a Teljesítmény (W) (A) 11111.EP Secele Behúzótekercs Megjegyzés 14101.EP 12 50 3,9 500 12 50 3,9 500 Sacele fekete ékszíjtárcsa Beépített fekete ékszljtárcsa 111821.EP Sacele 11141.EP Sacele 13421.EP 12 50 3,9 700 12 50 3,9 700 11221.EP Sacele Sacele (elektronikus) piros ékszijtárcsa 13421.EP Sacele piros ékszíjtárcsa (elektronikus) ragasztott diódák DACIA 70 ~o• • 3.20 llbre v,ttóáram ú generátor 1111 típus dése után végezzü k. A működés alatt a feszültség 14 V ±0,1 V Az N5 -ös fordulatszám esetén az áramerősség mérése után beállítjuk a gerjesztési feszültséget 10 V±O, 1 V-ra, a kapcsok feszOttségét 14 V±O, 1 V-ra. Beállítjuk az NN fordulats zámot 6000±60 fordJper cre és mérjük

az áramerősséget. FOldulatszám/perc = 1 300 = Na• ~ = 3000 5000 8000 12 500 6000 N1 Na= ~ = N4 Aramerósség (A) 11 43 47 52 50 40 A váltóáram ú generáto rt a próbapad kezeli utasítása inak megfelelően szereljük fel a Pii bapadra. Váltóáramú generáto r ellenőrzése a gépk~ A váltóáramú generáto r ellenőrzése a géf kocsin egy voltmérő segítség ével történik: a az akkumul átorra kapcsoljuk. 2000/min. fordulatszám esetén, fogy~ nélkül, a voltméró nek kb. 15 V feszültséget ki mutatnia. 2000/min. fordulatszám esetén, bekötO~ gyasztók kal (fényszórók, fűtés, ablaktörlók) voltméró k 13 V-14 V feszültsé get kell muta · DÁCIA 71 ~o• • 3.21 ábra Váltóáramú generátor 1114típua 3.22 Váltóáramú generátor rögzltéae DACIA 72 , .,---------, r . ----------, i 1 1 1. ~--., , 1 -1 -- 1 1 "-A,A.,1-~""-/ 1 1 1 1 1 i 1 r• T 1 9 • 1 - t L 1 1 7 +

3.24 ,, Kapcaoláal vázlat --~---: V : 1 + Ha a mért feszQttaég nem megfefel 6. a válló- nmú gener6tort próbapadon ellen6rizzük. · A mlJazerfaJon elhelyez ett vollmér6 e/JenlJrzllse A f8ntl vázlat szerint bekOtOtt voltmérővel vélllZZOk el az ellen6rz6st. Ha a voltm6n) 12.8 V feszültsé get mutat a mGazerfalon elhelyezett voltmér6 mutatója a lmtpr6sz bal oldalában 611. Ha a Y01tmércS 13,5 V feazOltséget mutat. a mllszerfalon efhe YOllrn6r6 mutatója a középrés z közepén - Ellenóriz zOk a tekercse lést (rongált azig1• 168, kopott gyllnlk. megszak adt vez ), Beszere lés - Felszere ljük - a hátsó csapégypersefyt, - az állórészt , - az ets6 csapágyperselyt. •ett M. Ha a voltrn6r6 15.8 V feszültséget mutat a mGszerfalon elhelyezett voltrnén5 mutatója a Wdpr6sz jobb oldaléba n van. v ~ generáto r javltása Kiszerelé s ., LeazereljOk a váltóáramú generáto rt a g6p- •kocliról; - Oldjuk a kefetartó r6gzft6cs avarjait;

- Az. 6kszfjtjr cút satuba szorftjuk; • Oldjuk az .acszfjtárcsa rögzft6csavarját; 3.27 Ge.-~ , III 1lfí1 • l.eszenlliOk - az 6kszfjtárcsát. -at6rcsaéket. - • ventiljtort; llhl .- Oldluk az OSszefog ó csavarokat; r Ciavarhúzó segftség ével leszereljOk a tor-~ 8 az ets6 csapégypersetyt. ·;·Figyelem/ A csavarhúzót nem szabad 2 mmm6iyebbre nyomni. mert megsérth eti az ál- § ~ - . Oldjuk az els6 csapégy tartö pajzs rOgzftcSCIIVarjait; „ LNzereljOk az els6 csapágy tartó perselyt a bgóréezr 6I (ha cseréljük a csapágya t); • Elle~lzzOk a gyilnlk tisztaság M; 3.216br aForg6N u:••· ,, •• DACIA 74 - Felszereljük - a generátort a gépkocsira, - megfeszítjük az ékszíjat; - Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit. 3.63 Váltóáramú generátor csapágyainak cserélése Szerszámok Kódszám 3.30 ábra Pajzs leszerelése Cikkszám CV28A 10.02002800 CV48 CV15.01 10.02004800 10.07001510 Megnevezés Csapágylehúz6

célszerszám Karok Védőlemez - Leszereljük - a váltóáramú generátort a gépkocsiról, - az első csapágyperse lyt és a forgórészt. 1 3.31 ábra Csapágy leszerelése 3.33 ábra Csapjgy lehúzatas Az első csapágy cserélése 3.32 M>ra FOfgóréaz - az összefogó csavarokat, - a tárcsaéket, - a ventilátort, - az ékszíjtárcsát, - az ékszíjtárcsa-a látétet és a rögzítőcsavart, - a kefetartókat; - Próbapadon ellenőrizzük a váltóáramú generátort; - Kivesszük az ékszíjtárcsaé ket; - A forgórészt satuba szorítjuk; - A CV 28 A célszerszámr a felszereljük a C~ 48 karokat és a RO 15.01 védólemezt és lehúzzuk a csapágyat; - Ellenőrizzük a csapágytartó lemez ferdeségét; - Visszaszerelj ük a lemezt; - Felszereljük - az új csapágyat, . - az ékszfjtárcsaé ket DACIA 75 3.34 ábra Új csapegy felszerelése A hátsó csapágy cserélése - CV 28 A célszerszám ra felszereljük a CV 48 karokat és a RO 15.01

védólemezt és lehúzzuk a csapágyat; - A RO 15.01 célszerszám ot a forgórész tengelyére helyezzük; - Felszereljük az új csapágyat; - összeszereljük a váltóáramú generátort; - Felszereljük - a váltóáramú generátort a gépkocsira, - és megfeszítjük az ékszíjat; - Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit. 3.64 Szénkefék cserélése Kiszerelés - Oldjuk a szénkefetartó k rögzítócsava rjait; - Leszereljük a szénkefetartó kat; - Kiszereljük a kopott szénkeféket. Beszerelés 3.36 ,, ~kef91ar1ó-c ulvarok - Felszereljük az új szénkeféket; - EHenórizzük - a szénkefék könnyen csússzanak a tartóban, - a szénkefék szigetelését, - a tekercselés folytonosság át; - Felszereljük a szénkefetartó kat a váltóéramú generátorra. 3.65 Dlódatartó cserélése Aváltóáramú generátort leszereljük a gépko- airól. 3.37 8-nkefewló DÁCIA 78 - Beszereljük az új diódát: a piros jelzés a (+I pólushoz, a fekete jelzés

a (-) pólushoz k& rül; - Felszereljük a diódatartó egységet. 3.7 FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ 3.7 1 Általános mOazakl adatok Szabályozott Ellenállás Váltóáramú generálOr feszültség (V) (Ohm) Tlpus 1410 I.E P Sacele 13,7-14, 1 13421. E P Sacele 3.38 ibra Dióda eHen6rd ■■ t (elektronikus) Kiszerelés - Leszereljük a műanyag védófedelet; - Lekapcsoljuk a vezetékeket: megjegyezzük a csatlakozások helyét, hogy eredeti helyükre kapcsoljuk össze - szereléskor; - Oldjuk a rögzítő csavaranyákat és leszereljük a diódatartót. Beszerelés - Felszereljük a diódatartókat, meghúzzuk a rögzítő csavaranyákat; ~ Felkapcsoljuk a vezetékeket; - Felszereljük a védőfedelet; - Próbapadon ellenőrizzük a váltóáramú generátort. 3.66 Diódák cserélése A két darabból álló diódatartó egység diódái nem cserélhetők. Egy kiégett dióda kb 5 A-rei csökkenti a gerjesztő áramerősséget. - - Kiszerelés Leszerefj0k a

dí6áatartót; A diódákat 12 V-os egyenáramú áramforrásról táplált ellenórzó lámpával ellenőrizzük· Be~öt;Ok az ellenórzó lámpát egyik irányba, majd megváltoztatjuk a pólusokat; A lámpa kigyullad az egyik irányú bekötéskor; Ha a lámpa kigyullad, vagy nem gyullad ki mindkét irányba, a dióda hibás és ki kell cserélni; Kiszerelj0k a hibás diódát. Beszerelés -: E"8n6rizzük az új diódát; 0,4 1111 1. E P Sacele 11141. E P Sacele 11221. EP Sacele A feszültségszabál yozó a váltóáramú generátor gerjesztő feszültségét szabályozza. 3.72 Feszühaégazab ályozó ki- és beazere&Ne Kiszerelés - Oldjuk az ~kkumulátor saruját a pólusról; - Lekapcsoljuk - a ( + ) vezetékeket, - a gerjesztő vezetéket, - a testvezetéket; - Oldjuk a jobb oldali csavaranyát és lesze~ jük a feszültségszabál yozót. Beszerelés - Felszereljük az automatát; - Elhelyezzük a testvezetéket és meghúzm a rögzítő csavaranyákat; -

Felkapcsoljuk - a ( + ) vezetékeket, - a gerjesztő vezetéket, - az akkumuJátor saruit. n A 6 biztosítót tartalmazó alaplap Az elektronikus, 1342-es trpusú automata nem javítható. Az.1410-es típusú szabAlyozó javítható: cseréljQk az ellenállást és a 0,4 ohmos ellenállás- azálat. Az 1410-es típusú feszültségszabályozó beállítása próbapadon - Felszereljük és bekötjük a szabályozót a próbapadra; - BeéJlítjuk a szabályozót a 13,7-14, 1 V elóf rt feszültségre, (fogyasztókk al és fogyasztók 1. Mclszerfal mtlszerek, hltóventilátor féklémpa, hétramenetje tzó lámpa fékberendezé s meghipásodá sát jelző lámpa. 2. Hátsó szélvédcShltés 3. Ablaktörló, ablakmosó szivargyújtó utastérvilág ftás, extra szerelések 4. Szabad 5 . Irányjelző és elakadásjelző 6. Városi világítás, rendszámvilá gftás, l<Odlémpa, csomagtér-vi lágítás, mclszerfal-, hamutartó-, kesztyútartó- világ ftás,

szivargyújtólámpa nélcül): - A beállítás az 1-es excenter elfordításáva l 10rténik; - Beállítás után meghúzzuk a biztosító csavart (2) és lepecsételjük a szabályozót. { -{■ •a i ■ li6 t 1 J s 6 3.41 ábra Blztoeftó alaplap A 10 biztosítót tartalmazó alaplap 1. A mtlszerfal ellen6rz6 lámpái, fútóventilátor, féklámpa, hátramenetje lz6 lámpa, fékberendezés- elakadásjelző lámpa 2. Hátsó szélvédóftlté s 3. Ablaktörlő-, ablakmosó-, szivargyújtó- , utastér-világítás, extra szerelések. 1 2 3 5 3.8 BIZTOSÍTÓ K A "Oácia" gépkocsikon kétfajta biztosítólap lalélható: - 6biztosltót tartalmazó alaptap: ezt a motortMben az ablakmosóta rtáty alatt helyezik el (az 1984-ig gyártott gépkocsiknál ); • 10 biztosítót tartalmazó alaplap: ezt az utas. 16rben, bal oktalon, a mtlszerfal alatt helye zlkel (az 1985-tól gyártott gépkocsiknál ) e DACIA 78 4. Fényszóró k reléje 5. Irányjelző

és elakadásjelző 6. Városi világítás, rendszámv ilágítás, ködlámpa, csomagtér -világítás, műszerfal-, hamutartó-, kesztyűtartó-világítás, szivargyújtólámpa. 7. Bal oldali fényszórók 8. Jobb oldali fényszórók 9. Bal oldali tompított fény 10. Jobb oldali tompított fény Ha valamelyik elektromo s egységben hiba keletkezik, elsősorban a biztosítóka t és az összekötő vezetékek et ellenőrizzük. 3.92 Az 5130-S13 1-5132-es típusú mGszerfal A csatlakozó 1. Test 2. Irányjelző 3. Hidegindít ó 4. Benzinszintjelző 5. Olajnyomá sjelz6 6. Hútófolyad ékjelzó B csatlakozó 1. Kézifék 2. ( + ) árambevezetd 3 . Elakadásjelző 4. Fényszóró k 5. Műszerfal-világítás, városi világítás S.Szabad 3.93 A kllométerszámláló spirál ki- é.,;; beszerelé se 3.9 MŰSZERFAL Kiszerelés 3.91 Attalános műszaki adatok A kilométers zámláló spirál a szerelése nélkül kiszerelhető. műszerfal lt Az 5130-513 1-5132-es típusú

műszerfal Gépkocsi- tlpus Napi kilométer- Megjegyzés Műszerfal átmérője számláló A csatlakozó Oácia 1310 5132-100 M 18 Décia 1410 5132-200 5132-300 M 12 M 18 igen 1. E P Sacele (km + mile) 1. E P 5acele 1. E P 5acele - Oldjuk a menetes csatlakozó t és előre húz. zuk a spirált; - Lazítjuk a rögzítőcsavart a sebességváM műnél , és kihúzzuk a spirált; - Kiakasztju k a spirált az alváznyúlványon; - A kilométers zámláló spirált az utastéren k& resztül húzzuk ki. ··- . ,-•-·• --. 3.43 4lbra 5130, 5131 típusú mQazerfal .-- -~ - - ~~ . . .,, DACIA $ ~ ~ 79 ® -Q ., 3.44 ábra 5132 Upusú müszerfal Beszerelés - Beillesztjük a spirált a sebességméró.órába; - Meghúzzuk a menetes csatlakozót; - Beillesztjük a spirált a kilométerszámláló fogaskerékbe, meghúzzuk a csavart és elle~anyával biztosítjuk; - Beakasztjuk a spirált az alváznyúlványon, hurokkal (Rmin = 150 mm). 3.94 Mllazerfaf ki-

és beszerelése Az 5130-5131-e s típusú mOszerfal A műszerfal a kül kiszerelhető. műszertábla leszerelése nél- Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; - Lekapcsoljuk - a 2 csatlakozót ( 1) , - a kijométerszámláló spirált (3); - Leszereljük a e r~zító csatot (3); - A műszerfalat elóce l,úzzuk, hogy kiakadjanak a rögzítő lábak (4) és kiemeljük. • • Beszerelés - A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. · Az 5132-es típusú mOszerfal A műszerfal a kül kiszerelhető. műszertábla leszerelése nél- Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; - Lekapa;oljuk - a 2 csatlakozót, - a kilométerszámláló spirált; - Beszereljük a kormányoszl op védőt; - Lazítjuk a műszertábla bal oldali rögzítését; - Lekapcsoljuk a 2 oldalcsatot; DACIA 80 •) §! - (~.~-+--•~-J 1- - - - - - - - - - -- - - . - - - - - - -- - 1 - - - - . - ·.- - 1 ~1 ~=~~ (0°00] .f 3.45 ábra 51• ·-

·--- --tfpueú mOamrfa -·------· - l ./ )< • A 3.48 ábra 5130, 5131, 5132 tlpuaú fflliuwfal kapceolul rap.a - Kiak.aszt;uk az afsó csatot; - A mQazerfala t a mllszertáb la alatt, bal ok:talon ldemeljOk. Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 81 . 3.49 tbra IIOanrfal ~ 3.48 •bra KllométeraplnU klazerelése 3.95 Mér6m0szerek ki- és beszerelése AD 1310, D 1410múszertábla ki- és beszerelése Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; - Leszeretjük - a szell6zórács sarokrögzítóit, - a szellózórácsot; - Oldjuk a fűtésszabályozó rögzft6csavarjait - Lekapcsoljuk - a múszerfalat, - a k!lométerszámláló spirált, - a tutóventilátort, - a szivargyújtót, - a műszertábla csatlakozóit; - leszereljük - a rádióboxot, - a r~szerfal-polcot; - Oldjuk - a műszertábla rögzítő csavaranyéit a kormányoszlopon, - a műszertábla tartórudak rögzítését az oldalfalon, - a műszertábla

rögzítését a szétvéd6 alatt· - Leszereljük a múszenáblát. Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ellenőrizzük a mérómllszerek és ellenórzólámpák működését. Dácla 1310, 1410 Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; DÁCIA 82 3.50 jbra E: tluert6b la ldazenl 1. fokozat - 54±6 fordulat/min 11. fokozat -75 ±6 fordulat/min Az. ablaktörlő szerkezetet leszereljük a gépkocsiról Kiszerelés - Oldjuk a motortengelyre rögzített vezérlóka, csavaranyáját, - a motor rögz ítócsavarjait. Beszer elés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrend;ében történik. Beszereléskor beállítjuk az A és B vezérlókart. Az ablaktőr/6motor javítás a 3.51 ábra Ablakt6r16 r6gzft•M - Leszereljük az ablaktörlőket; - Ok:ljuk az ablaktörlő tengelyek rögz ítőanyáit; megtartjuk az alátéteket és a gumiágyakat: - Leszereljük - a rádióboxot, - a kesztytltartót, - a flltésszabályozót; -

Lekapcsoljuk az ablaktörlőmotor vezetékeit; - Ok:ljuk a szerkezet rögzítőanyáit; - Az. ablaktörlő szerke zetet hátra húzzuk és a kormánykerék jobb oldalán kiemeljük. Beszer elés A beszerelés a kiszerelés fordíto tt sorrendjében történik. Ellenőrizzük a villamos berendezés mllködését 3.97 Ablakt6r16motor ki- éa beszerelése Altalán os műszaki adatok Kétfokozatú adott pontban leálló ablaktörlő­ motor EP 3-12 V 1. M E Pitesti típusú Az. ablaktörló szerkezetet leszereljük a gépkocsiról Kiszerelés - Leszereljük az ablaktörlőmotort a szerkezet• ről. DACIA 83 - a fogaskereket, - az áttétel fedelet; - Beállítjuk a forgórész tengely iránti játékát, a csavar enyhén nyomja a forgórész végét; - Felszereljük az ablaktörlőmotort a szerkezetre. Ablaktőr/6motor szénkefék cserélése a 0 3.53 •bra Ablakt0rl6 motor leszeretése A lassító áttétel leszerelése - Oldjuk a fedél rögzít6csavarjait; - Lazítjuk a

forgórész állítócsavarjait; - Leszereljük - az áttétel fedelét, - a fogaskerekeket. Az ablaktörlő egységet leszereljük a gépko- csiról. Kiszerelés - Leszereljük - a motort az ablaktörlő egységről, - az áttételt, - a forgórészt; - Lekapcsoljuk a szénkefék vezetékeit; - Leszereljük a szénkeféket. A forgórész kiszerelése · Beszerelés - Oldjuk az áttétel rögzítőcsavarjait az állóré- - Ellenőrizzük a kollektor állapotát és megtisztítjuk a furatokat; - Felszereljük az új szénkeféket; ellenőrizzük, hogy a szénkefék könnyen csússzanak a tartóban; - Felcsatoljuk a szénkefék vezetékeit; szen; - Leszereljük - az áttételházát, - a motor hátsó csapágyát, - a forgórészt. 3.54 8bnl Ablektörtó motor forgórffz-klazere16ee Beszerelés - Megtisztítjuk az alkatrészeket; - Ellenőrizzük az alkatrészeket, cseréljük a hibás, vagy kopott alkatrészeket; - Az alkatrészeket LZS II kenózsírral megkenjük; -

Felszereljük - a forgórészt, - a motor hátsó csapágyát, - az áttételházát, - Felszereljük - a forgórészt, - az áttételt; - Beállítjuk a forgórész axiális játékát; - Felszereljük a motort az ablaktörl6egységre. Ablaktőr/6 hajtótengelyének javltása Az ablaktörlő egységet leszereljük a gépkocsiról. DACIA Beszerelés - EllenórizzOk a gumitömítések állapotát. ha kopottak, kicseréljük; - Megtisztítjuk az alkatrészeket; - Az. alkatrésze ket LZS II ken6zsírral megken jük; - Felszereljük - a gumitömít éseket a tengelyre, - a tengelyt, - a 1umitOmítést, - a perselyt; - Felsajtoljuk a hornyolt perselyt; - Felszereljük a tengelyeket; - A csuklókat LZS II kenózsírral megkenjük és a karokat a tengelyekre felszereljük. 3.55 ~ . Ablakt6tt6 m o t o r ~ 2 1 3.56 ábra Ablakt6tt6 motor etlen6néae 3.58 ábra Gyúftáekap ceol6 Kiszerelés - Leszereljük - a tengelyről a karokat, - a tengelyeket; - Lehúzzuk a hornyolt perselyt;

- Leszereljük a tengelyt, megtartjuk a perselyt és a gumitömítéseket. Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulát or saruit; - Leszereljük a kormányoszlop burkolatot, DACIA megtartjuk a gyújtáskapcso,ó dfszgyúnljét; • - lekapcso1juk a gyújtáskapcsoló vezetékeit; · - Az. indítókulcsot a „G" (garázs) állásba fordítjuk és kivesszük; - Oldjuk a rögzítőcsavart (1 ); - Benyomjuk a stiftet (2) és kihúzzuk a gyújtáskapcsolót. 85 Beszerelés - Felszereljük a gyújtáskapcsoló vezetékeket; - Felszer~jük a kormányzár biztosítószeget; - Meghúzzuk a kormányzár biztosr.tószeg rögzftócsavarjait; - Felszereljük a gyújtáskapcsolót; - Ellenőrizzük a gyújtásk~ működését. Beszerelés - Helyére nyomjuk a gyújtáskapcsolót; - Meghúzzuk a rögzítőcsavart (1 ); Felkapcsoljuk - a gyújtáskapcsoló vezetékeit, - az akkumulátor vezetékeit; - Ellen6rizzük a gyújtáskapcsoló működését; - Felszereljük a kormányoszlop

burkolatot és a gyújtáskapcsoló díszgyúnljét. 3.99 Az egyeeltett vlljgltáskapceoló ki- ée beszerelNe Kiszerelés - Lecsavarjuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük a kormányoszlop burkolatot; - Elvágjuk a múanyagpántot; ---- -· - --. ---. 3.59 tbra Gyújtáakapcaoló kluenll••• A gyújtéskapcsoló vezetékek cserélése Kiszerelés - Leszereljük a gyújtáskapcsolót a gépkocsi. ról; - Az. indítókulcsot az „ST" (kormányzár) állásba fordítjuk és kivesszük; - Oldjuk a kormányzár biztosítószeg rögzítócsavarjait; - Kiszereljük a kormányzár biztosítószeget; - LeszereljOk a gyújtáskapcsoló vezetéket. - Lekapcsoljuk - a csatlakozót, - a csavaranyával rOgzftett vezetékeket, - a mérórmlszerek vezetékeit; - Oldjuk az egyesített világításkapcsoló r0gzít6csavarjait a kormányoszlopon; - Leszereljük a világításkapcsoló egységet. Beszerelés Megjegyzés: a világításk~ egység javítható. DACIA 86

Kiszerelés Oldjuk az akkumulátor saruit; Leszereljük a kormányoszlop burkolatot; Elvágjuk a műanyag pántot; Leszereljük a csatlakozót; Oldjuk a világításkapcsoló rögzítócsavarjait a kormányoszlopon; - Leszereljük a világításkapcsoló egységet. - Beszerelés Megjegyzés: a világításkapcsoló egység nem javítható. Felszereljük a világításkapcsoló egységet; Meghúzzuk a rögzítócsavarokat; Felszereljük a csatlakozót; A vezetékeket új múanyag pánttal összefogjuk; - Felcsatoljuk az akkumulátor saruit; - Ellenőrizzük a világításkapcsoló egység működését; - Felszereljük a kormányoszlop-burkolatot. - 3.61 ábra Világításkapcsoló - Felszereljük a világításkapcsoló egységet; - Meghúzzuk a rögzít6csavarokat; - Felkapcsoljuk - a mérómúszerek vezetékeit, - a csavaranyával rögzített vezetékeket, - a csatlakozót; - A vezetékeket műanyag pánttal összefogjuk; - Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Ellenőrizzük

a világításkapcsoló múködését; - Felszereljük a kormányoszlop burkolatot. A világításkapcsoló ki- és beszerelése 3.91o Olajnyomásjelz6-adó ellen6rzése Megjegyzés: az javítható. olajnyomásjelző-adó Az olajnyomásjelzó-adó ellenőrzéséhez szükséges: - egy sűrített levegőt szolgáltató készülék, - egy nyomásmérő 0-1 bar között, - egy ellenőrző lámpa. 3.82 MM-a Vlljgitáskapcsoló klaurel nem 3.63 ábra OlajnyOfflNlelz6 ellen6RNa DACIA összeállítjuk az ábrán bemutatott kapcsolási vázlatot. Ha a levegóforrás el van zárva, az ellenörz6 lámpa ég Ha az ellenőrző lámpa nem gyullad ki, kicseréljük az olajnyomásjelz6-adót. Ha megindítjuk a sűrített levegőt, és a levegő nyomása meghaladja a 0,4 bart, az ellenőrző lámpa kialszik. Ha nem alszik ki a lámpa, vagy lassan alszik ki, kicseréljük az olajnyomásjelzóadót. 3.911 H6mérsékletjelz6-adó ellen6rzése Megjegyzés: a hőmérsékletjelz6-adó nem

javítható. A hómérsékletjelzó-adó ellenőrzéséhez szükséges eszközök: - egy olajteknő olajjal, - egy hőmérő 0-200 °c közötti jelzéssel, - egy ellenőrző lámpa, - egy hőforrás. 87 3.912 Elektromos ventilátor h6mérsékletjelz6-adójának ellen6rzéae Megjegyzés: az elektromos ventilátor hónem javítható. mérsékletjelző-adója Az „adó" ellenőrzéséhez szükséges eszközök: - egy edény folyadékkal, - egy hőmérő 0-200 °C-ig, - egy ellenőrző lámpa, - egy hőforrás. összeállítjuk az ábrán bemutatott kapcsolási vázlatot. Ha a folyadék hőmérséklete alacsony, a lámpa nem ég. Ha a lámpa kigyullad, kicseréljük az adót Felmelegítjük a folyadékot. Mikor a folyadék hőmérséklete eléri az adó kapcsolási hőmérsékletét, kigyullad a lámpa. Fokozatosan hűtjük a folyadékot, a lámpa T + / BAT I ,, 12 V 3.64 ébra H6mérsékletjelz6 ellen6rzése összeállítjuk az ábrán bemutatott kapcsolási vázlatot.

Amikor a folyadék hőmérséklete alacsony, a lámpa nem ég Ha a lámpa kigyullad, kicseréljük a hómérsékletjelzó-adót. Felmelegíijük a folyadékot Ha a folyadék hőmérséklete eléri a hómérsékletjelzó-adó kapcsolási hő­ mérsékletét, az ellenőrző lámpa kigyullad. Ha a lámpa nem gyullad ki, kicseréljük a h6mérsékletjelző-adót. A hőmérsékletjelző-adó kapcsolási hőmérséklete az adón fel van tüntetve. Kapcsolási hőmérséklet "C Hómérsékletjelzó-adó + 115 ± 5° 108 ± 5° addig ég, amíg a folyadék hőmérséklete eléri az adó kikapcsolási hőmérsékletét. Ha a lámpa nem gyullad ki a bekapcsolási hőmérséklet elérésekor vagy égve marad a kikapcsolási hőmérséklet elérése után is, kicseréljük a hőmérsékletjelz6-adót. A kapcsolási hőmérséklet az „adó" falán fel van tüntetve. Bekapcsolási Kikapcsolási hőmérséklet hőmérséklet "C "C 92" 82" Az. elektromos

hűtőventilátor hómérsékletjelző-adója DACIA 88 T + / BAT I ,, 12 V 3.es ~• Elektromos ventll4rtoradó elletl6rzé N 3.913 Üzeman yagszint jelz6-ad ó ellen6rz ése - Felszerelünk egy ohm-mérőt a tápvezeték pólusa és az adó közé. - Az. úszót elmozdítjuk, leolvassu k a kapott értékeket, és összehasonlítJuk a táblázati értékekkel 0 ······················ 1/4 . Beszerel és - Felszereljük - a csatlakozót, - a beállító csavarokat; - Bekötjük az akkumul átor saruit; - Ellenőrizzük a fényszórók működését; - Rögzítjük a lemezrugót (1) és a rugót (2); - Felszereljük a fényszóró keretét; - Beállítjuk a fényszórókat. Fényszóró izzócser e 1/2 ·············· ········ 3/4 . 4/4 . Kiszerelés 3.914 Fényszó rók ki- és beszere lése Kiszerelés - Oldjuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük - a fényszóró keretét; - a lemezrugót (1) és a rugót (2), - a

beállító csavarokat; - Kiszereljük a fényszórókat; - Leszereljük a csatlakozót. - Leszereljük - a fényszórót, - a rugókat (1 ), - az alátétet, - a kiégett izzót. Beszerel és Behelyezzük az új izzót - Felszereljük az alátétet a rugókkal (1 ); biztosítjuk - a fényszórókat; - Beállítjuk a fényszórókat. 1 ~I = 3.87 ábra lzzóc DÁCIA A Dácia 1310, 1410 tlpusok fényszóróinak beállítása A Dácia 1310, 1410 típusokat kerek fényszórókkal látták el; a két szélső tompított fény, a két középső távfény. A fényszórók beállításakor: - az üres gépkocs;t vízszintes felületre állítjuk, - a kerekek nyomása az előírt értékűek, - a dinamikus állítógomb helyzete: ,,üres" (terhelés nélkül). A fényszórókat fényszóróbeállító készülékkel állítjuk be. Az. ,A" csavar állításával a vízszintes síkban, a „8" csavar állításával a függőleges síkban állítjuk be a fényszórókat

A külső lámpákat városi világításra állítjuk be, a belső lámpákat országúti világításra. 89 A kiégett izzót C88fétj0k. Kigyullad az izzó; cseréljük a testvezetékat. Ha az Izzó jó, 11l11n611zzQk ateate!Nt. Az Izzó nem ég; a blpvezetékmeglazult, V8fllmegaz•d. A bels6 világltás nem m0k6dik az ajtó nyitásakor A belső világító lámpát kézzel kapcsoljuk be. Ha meggyullad: az a;tö csatlakozó vezetékei lazák vagy megszakadtak. A kiégett izzót cseréljOk. Az iZZó nem gyullad meg: ellenórizzük, nincs-e kiégve. Az izzó vezet6ke levélt, vagymegszat<adt. A bels6 világltás nem múk6dik az ajtó nyitásakor A belső világító lámpát kézzel kapcsoljuk be. Ha meggyullad: az ajtó csatlakozó vezetékei lazák vagy megszakadtak. A kiégett izzót cseréljük. Az izzó nem gyullad meg: ellenórizzük nincs-e kiégve. Az izzó vezetéke levélt vagy megszakadt. A be/s6 világltólámpák nem gyulladnak ki az ajtók nyitásakor

Ellenőrizzük a szivargyújtó múkOdését. Ha nem működik a szivargyújtó, cseréljük a biztos itékot. A testelés jó: a csatlakozók vezetékei leváltak vagy megszakadtak. Mllködik a szivargyújtó: ellen6rizzük az ajtó csatlakozók testelését. 3.88 ábra Fényszóró bNIUtáN Az egyik oldalon levő be/s6 világltólámpa nem gyullad ki a másik oldali ajtó nyitásakor 3.915 lzzólámpakészlet Ha a lámpa kigyullad az azonos oldalon levő ajtó nyitásakor, akkor az ajtók érintkezőit ösz• szekötó levált vagy megszakadt. Fényszórók Elsó hetyzetjelzó, rendszámlámpa Hátsó helyzetjelzó, féklámpák Elsó-hátsó irányjelzők, alakadásjelzók, ködlámpa, hitramenetjelz6 lámpák 12 V - 40/45 W kétszálas izzó, foglalata P15 t 41 sárga, vagy fehér 12 V - 5 W, egyszálas izzó, R 19trpusú, foglalata BA 15S19. 12V-21/5 W , kétszálas izzó, P25-2típusú, foglalataBA 15D 19. 12V-21 W,egyszálas izzó. trpusa P 25--1 , foglalataBA 15S

19. Belsó világítás, csomagtér, 12 V-5 W, egyszálas izzó, típusa Szofita 10x35, kesztyűtartó, ha- mutartó. Elenórző lámpák, mliszerfal-világítás, • szivargyújtó, háromszögű vilogók az elsó sárvédőn 12 V- 2 W, egyszálas izzó, típusaAL2, foglalata BA9S. A szivargyújtó nem múk6dik Ellenőrizzük a biztosítókat. A kiégett biztosítókat cseréljük. múködtetjük. A szivargyújtó mllködik, a tápvezeték levélt vagy megszakadt. A szivargyújtó múködik, a testvezeték levált vagy megszakadt. működik: a szivargyújtót testeljOk. A szivargyújtó nem múködik, kicseréljük. nem múkődnek Ellenőrizzük a biztosítókat. Az iZZó nem ég; helyreéllftjuk a testel6st. Az izzó nem ég; 3.916 Hlbafellsmerés, hibaelhárítás Ellenőrizzük, hogy nincs-e kiégve az izzó. A szivargyújtó nem Az e/só-hátsó irányjelzők, elakadásjelz6k A kiégett biztosítókat cseréljük. Nem ég egy izzó A biztositók jók: a

szivargyújtót külOn ellenc5rizzük, nincs-e kiégve. Az izzó ki van égve; cseréljük. Az izzó nincs kiégve; a vezeték levélt vagy . megszakadt DACIA 90 Az irányjelző nem működik egy oldalon de működik az elakadásjelző sem, Ellenőrizzük és helyreá llítjuk a lámpák kapcso lásait; ha nem működik, cserélj ük az automa tát. Az elakadásjelző nem működik, az irányjelzők mllköd nek. Cserél jük az automatát Az irányjelző működik, az irányjelző-ellenőrző lámpa nem működik Ellenőrizzük a hátsó ablakfűtés Ha a jelzőlámpa nem mllködik : ellenőrizzük és helyreáll ítjuk a műszercsoport testelését. Az izzó kiégett: kicserélj ük. A vezeték megszak adt: cseréljük a vezetéke t. az jelzólámpáját. A jelzőlámpa működik : ellenőrizzük , az izzó nincs-e kiégve. Az izzó jó: ellenőrizzük a vezetéke ket. A vezeték jó: cseréljük az automat át. Az elakadásjelző működik,

elakadásjelző-ellenőrző lámpa nem működik Ellenőrizzük az izzó nincs-e kiégve . Az izzó kiégett: cseréljük. Az izzó jó: a vezeték levált vagy megszak adt. Az ablaktörlők nem működnek, az ablakm osó pumpa nem működik A pumpa (-) saruját testeljük. A pumpa működik : a vezeték levált vagy megszakadt. Apumpanemműködik : kicseréljük. A kijövókábel nem kap áramot: kicserélj ük a csatlako zót. A pumpa nem működik : külön áramforr ásról működtetjük a pumpát. A pumpa működik : ellenőrizzük. a csatlako zó kap-e áramot, ha működtetjük a kart. A kijövőkábel áram alatt van: a vezeték levált. hibás vagy megszak adt. Az ablaktörlők nem működnek, a pumpa működik A motorh ázat testeljük. A motor működik . helyreálllt;uk a testelést . A csatlakozó kap áramot: a vezetékek leváltak vagy megszakadtak. A motor nem működi k : ellenőrizzük, hogy a csatlako zó kap-e áramot. A vezetéke kben nincs áram:

cseréljük a csatlako zót. Az ablaktőrlők nem működnek a gyorsa bb fokozatban, a pumpa Ellenőrizzük, működik hogy a vezeté k kap-e áramot. A vezeték nem kap áramot: cseréljük a csatlakozót. A motor kap áramot: cseréljük a motort. A vezeték kap áramot: ellenőrizzük, a motor kap-e áramot. A motor nem kap áramot: a tápvezeték levált vagy megszakadt. Az ablaktörlők nem működnek a lassúb b fokozatban, nem állnak le: a pumpa működik Ellenőrizzük, hogy a vezeté k kap-e áramot . A vezeték nem kap áramot. A motor kap áramot: kicserélj ük a motort. A vezeték áram alatt van: ellenőrizzük, hogy a motor kap-e áramot. A motor nem kap áramot: a tápvezeték megszak adt. Az ablaktörlők mindké t fokozatban működnek, de nem állnak le: a pumpa működik Söntöl jük a csatlak ozás A motor nem múködik : kicserélj ük A bekötés helyes: a vezeték levált vagy megszak adt. kijövő vezeté keit. A motor a megado tt pontban

leáll: ellenőrizzük a tápvezet ékek bekötését. , A bekötés nem jó: cseréljük a csatlako zót. A hátsó ködlám pák nem működnek, az ellenőrző lámpa működik A lámpa árambevezető vezeté ke levált vagy i megszakadt. A bal hátsó ködlám pa nem működik Az izzó kiégett. A jobb hátsó ködlám pa nem működik Ellenőrizzük , az izzó nincs-e kiégve . Az izzó kiégett: kicserélj ük. Az izzó jó: a lámpáka t összekötő vezeték levált vagy megszak adt. A hátsó ködlámp ák működnek : az ellenőrző lámpa nem működik . Ellenőrizzük az ellenőrző lámpa izzóját. Az izzó jó: a vezeték levált vagy megszak adt. Az izzó kiégett: kicserélj ük. A hűtőventilátor nem működik Söntöl jük a hőmérsékletjelző-adó pólusait. A hűtőventilátor működik : cseréljük az adót: ellenőrizzük, hogy a hűtőkör nincs-e eldugulv a. A hűtővent ilátor működik : a testelés megszak adt. A hűtóventi látor nem

működik : testeljük a hűtőventilátort. A hűtőventilátor működik: az áram bevezető vezeték megszak adt. A hűtőventilátor nem A hűtőventilátor nem működik : működtetjük a hűtőventilátort. működik : kicserélj ük a motort. A hátsó ablakfűtés és az ellenőrző lámpa nem működik Ellenőrizzük a biztosí tékot. A biztosíté k kiégett: kicserélj ük. A biztosíté k jó: söntöljük a csatlako zó kijövő vezetéke it. DACIA Az. ellen&ző lámpa kigyullad: kicseréljük a csatlakozót. Az. ellenőrző lámpa nem ég: a vezeték levált vagy elszakadt. A hátsó ablakfűtés nem műkődik: az el/en6rz6 lámpa műkődik Ellenőrizzük az ablakfűtés Az. ablakfűtés nem kap áramot: a tápvezeték árambevezetését. Az. ablakfűtés kap áramot az ablakfűtést testeljük. levált vagy megszakadt. Az. ablakfűtés működik : atestkábel elvált vagy megszakadt: oxidált érintkező. Az. ablakfűtés megszakadt:

kijavítjuk vagy kicseréljük az ablakfútést. 91 A jobb oldali hátramenetjelz6 lámpa nemmúkődik Ellenőrizzük az izzót. Az izzó kiégett: Az. izzó jó: a vezeték lev6tt vagy r,,egszakadt. kicseréljük. Az őnindftó nem műkődik Ellenőrizzük az akkumulátor feszültségét és a saruk állapotát. Az akkumulátor kisült: feltöltjük az akkumulátort, ellenőrizzük a gerjesztő áramkört. A hátsó ablakfűtés műkődik, az ellen6rz6 lámpa nem mükődik Az. izzó kiégett: kicseréljük Az. izzó jó: a vezeték levált vagy megszakadt. A féklámpák nem mükődnek Ellenőrizzük az irányjelző működését. Az. irányjelző nem működik: a biztosíték kiégett: kicseréljük. Alámpák kigyulladnak: kicseréljük az érintkezőt . Acsatlakozó nem kap áramot: a tápvezeték levált vagy megszakadt. Az. irányjelző működik: söntöljüka féklámpa-csatlakozót. A lámpák nem égnek: ellenőrizzük, a csatlakozó kap-e áramot. A

csatlakozó kap áramot: az égő vezetéke levált. Az egyik féklámpa nem műkődik Ellenőrizzük az izzót. Az. izzó kiégett: kicseréljük Az olajnyomásjelz6 ellen6rz6 lámpa égve marad a motor beindulása után Ellenőrizzük az olajnyomást. Az. olajnoymás az előírt: Az olaj nyomása nem kicseréljük az megfeleló: hiba az olajnyomásmérő adót. olajvezetékben. Az olajnyomásmér6 ellen6rz6 lámpa nem gyullad ki indításkor Az. izzó jó: a vezeték levált vagy megszakadt. Az ellenórzó lámpa kigyullad: kicseréljük az otajnyomásmér6-adót. Az. izzó kiégett: kicseréljük Az. ellen6rz6 lámpa nem gyullad ki: elienórlzzúk az izzót. Az. izzó: a vezeték levált vagy megszakadt. biztosítókat. Abiztositó kiégett: Aventilátor nem működ i k : -ha a szivargyújtó iruködik, kicseréljük aventilátort, - ha a szivargyújtó nem múködik, helyreállítjuk atestelést. Aventillátor működik : cseréljük az ellenállást. A biztosító jó:

direkt bekötjük a ventilátort. A ventilátor működik : söntöljük az ellenállés pólusait. A ventilátor nem működik: az ellenállás kap-e áramot. ellenőrizzük, Az.eNenállás kap áramot: ventilátor vezetéke levált vagy megszakadt. A hátramenetjelz6 lámpák nem működnek Ellenőrizzük a elektromágneses behúzótekercs rookOdik-e, ha elfordítjuk az indítókulcsot. A behúzótekercs nem kap áramot: ellenőrizzük a gyújtáskapcsolót. A gyújtáskapcsoló nem működik: kicseréljük. Az olajnyomásjelzó-adót testeljük. A szel/6ztet6 ventilátor nem mükődik Ellenőrizzük a A behúzótekercs kap áramot: leszereljük és ellenőrizzük az önindítót. A gyújtáskapcsoló működik : a behúzótekercs vezetéke levált vagy megszakadt. Az akkumulátor jó: ellen6rizzük, hogy az biztosítókat. Abiztosító kiégett: kicseréljük a csatlakozót. Acsatlakozó nem kap wamot:kicseréljük. A lámpák működnek : hogy a csatlakozó kap-e

áramot. A csatlakozó kap áramot: a vezeték levált vagy ellenőrizzük, megszakadt. Az üzemanyagszintjelz6-adó állandóan teli tartályt jelez Lekapcsoljuk a tápvezetéket. A mutató a .o· jelzésre visszatér: kicseféljük az adót. A mutató nem tér vissza a .o· jelzésre: kicseréljük a mutatót. Az üzemanyagszintjelz6-adó hibásan jelez Lekapcsoljuk a tápvezetéket. A mutató nem tér vissza .,O" jelzésre: ellenőrizzük, hogy a vezetékek nem testeltek-e. A mutató tele tartályt jelez: kicseréljük az adót. Az. ozemanyagszintjelz6adó nem működik: testeljük a tápvezetéket. A mutató működik: kicseréljük az adót. A vezetékek: jók: kicseréljük a mutatót. A mutató . O" -ra áll: a tápvezetékeket testeljük. A mutató nem jelez teli tartályt: a vezeték megszakadt. A mutató nem mllködik: ellen6tizzük a vezetékeket. A vezeték megszakadt: kicseréljük. DÁCIA 92 A hidegindltó-ellen6rz6 lámpa nem gyullad ki

Lekapcsoljuk a tápvezetéket. A tápvezetéket testeljük. Az. elen6rz6 lámpa kigyulad: kicseréljük a hideglndltó kábeljét. Az. ízzó kiégett: klcseréljOk A h/deglndltó-el/en6rz6 lámpa állandóan ég Az. elien6n6 lámpa nem gyulladki:ellen6rizzük az izzót. Az. izzó jó: a vezeték levált vagy rnegszalredt. Az. ellen6rzó lámpa kialszik: kicsenWjQk a hidegindító kábelj6t. Az. ellen6rz616mpe 6gY9 marad: a v~zet6k testeit. 93 DACIA 4.TENGELVKAPCSOLÓ 4.1 ALTALANOS MÜSZAKI ADATOK Egytárcsás, száraz tengelykapcsoló, nyomóalapja tányérrugóval működtetve. Adörzstárcsa vastagsága: 7,4 mm. Golyós kinyomócsapágy . Atengelykapcsoló holtjátéka a kapcsolóvillánál: 2,5-3,5 mm A lendkerék rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 5 mkp (50 Nm) 4.2•bra T ~ n w t a n t e Szerszámok 4.1 • ,, Tengelybpcaoló uonoaftó , Kódszám Cikkszám Megnevezés Emb 319 10.03031 900 DOrzstárcsa központosltó célszerszám Azonosítás

Kiszerelés A tengelykapcsoló típusa G6pkocsi Motor Tengelykapcsoló 01310 81CHJ9 01410 102--00 18008R 1800BR . - Leszereljük a sebességváltót; - Jelöljük össze a nyomólapot és a lendkere- · ket; - Távolítsuk el a rőgzít6csavarokat; - Vegyük le a nyomólapot és a tengelykapcsoló-tárcsát. DACIA 94 Ellenőrzés Ellenőrizzük ·~ az alkatrészeket, cseréljük a hi- bás vagy kopott alkatrészeket. Beszerelés - Zsírtalanítjuk a lendkerék felületét; - Az Emb 319 célszerszámmal beállítjuk a dörzstárcsát; - Folyamatosan megszorítjuk, majd meghúzzuk a csavarokat; - Merevítőt enyhén megkenjük, ott ahol érintkezik a kinyomócsapággyal ; - Felszereljük a sebességváltót; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát. ~ 7 ~.L-- ------ 4.5 ábra Tengelykapcso ló öaueszereeae 4.2 LENDKERÉK KIÉS BESZERELÉSE Szerszámok Kódszám MOTSO MOT582 Emb319 4.3 ábra Tengelykapcso ló r6gzlt6 csavarjai Megnevezés Cikkszám

Nyomatékméró kulcs 10.03031 900 Dörzstárcsa központosító célszerszám A lendkerék rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 5 mkp 50 (Nm). Kiszerelés - Leszereljük a sebességváltót; - A lendkereket a MOT 582 célszerszámmal biztosítjuk; - Oldjuk a lendkerék rögzítócsavarjait. A csa• varokat minden kiszerelés után cseréljük; - Leszereljük a lendkereket. Beszerelés 4.4 ábra Tengetykapcao ló mennzt6tárcsá jának beállftáaa - Zsírtalanítjuk a lendkerék forgattyústengelyre fekvő felületét, a lendkerék rögzít6• csavarjait; - A rögzft6csavarokat kenőanyaggal megken• jük; - A lendkerék forgattyústengelyre fekvő felüle· tét kenőanyaggal kenjük be; - Felszereljük a - lendkereket, - a MOT 582 célszerszámot; DACIA - Meghúzzuk a rögzítócsavarokat, - a sebességváltót; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát. 4.6 ábra Tengelykapcsoló rögzít6 csavarjai 95 A lendkerék utáncsiszolása Ezt a műveletet

csak a 810-99 típusú motornál alkalmazzák 170 DBA 275-es és 170 DBA 310-es típusú tengelykapcsolóknál. - Leszereljük a lendkereket; - Kiszedjük a központosító stifteket (1 ); - Az „A" és „ B" felületeket egyidejűleg, ugyanazon értékkel utáncsiszoljuk, betartva a d = 12.4+0, 1 mm értéket; - A „ e" nem lehet kisebb mint: C = 27±0, 1 mm a 170 DBA 275 típusnál, C = 27,5±0,1 mm a 170 DBA 310 típusnál. Ha ez az érték az utáncsiszolás következtében kisebb, cseréljük a lendkereket; Helyükre sajtoljuk a stifteket. A stiftek magassága: E= 7±0,25 mm a 170 DBA 275típusnál, E = 7,4±0,25 mm a 170 DBA 310 típusnál; - Kiszerelés után cseréljük a stifteket; - Felszereljük a lendkereket. A tengelykapcsoló-tengely központositó perselyének cseréje Kódszám Cikkszám Megnevezés MOT 582 Emb319 10.03031 900 Perselylehúzócétszerszám Dörzstárcsaközpontositó célszerszám Kiszerelés - Leszereljük a sebességváltót; -

Lehúzzuk a kopott perselyt. Beszerelés - Az Emb 319 célszerszámmal felsajtoljuk az új perselyt; Felszereljük a sebességváltót; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát. A kinyomócsapágy cseréje Kiszerelés 4.7 ábra Tengelykapcsoló szerelése Leszereljük a sebességváitót; - Eltávolítjuk a rugót; Leszereljük a kinyomócsapágyat. E 4.8 ábra Lendk~ utjncslszoláa DACIA 96 4.3 KIEMELÓVILLA CSERÉLÉSE Kódszám AMB384 A Cikkszém 10.03038400 Lehúzócélszerszém Kiszerelés - Leszereljük - a sebességváltót, - a kinyomócsapágyat; - Az AMB 384 A célszers zámma l leszereljük a kiemelóvilla rögz ít6 csapszegeit; - Leszereljük a kiemelóvilla tengelyét. Beszerelés 4.9 ábra Tengely upcNtó k6zponto aftótenge ly-caere - Megken jük a kiemelóvilla tengelyét; - Felszereljük - a tengely t a tömítőgyúrúvel, Beszerelés - Megken jük a kiemelóvillát és a csapágyutat; - Elhelyezzük a csapágyat; - Elhelyezzük a rugót:

egyik vége a csapág y lyukakba, másik vége a kiemelóvilla lyukakba kerül; - Megken jük a merevítő és a csapág y érintkező felületét; - Felszereljük a sebességváltót; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát. 4.11 ábta Klemel6vtlla / .t ~ y: ·., TJ - 4.10 ábra Kinyom ócup8gy -cwe 4.12 ~ l<Jemel6vtlla bMant• DACIA - a kiemeldvillát és a rugót, - a kiemeldvilla rOgzító csapjait, betartva a D = 1 mm-t, - a kinyomócsap ágyat, - a sebességvált ót; - Beállftjuk a tengefykapcs oló holtjátékát. 4.4 TENGELY KAPCSOL ÓTENGELY SZIMERIN G CSERÉLÉ SE Szerszámok Cikkszám Kódszjm BVl488 10.03048800 97 4.5 TENGELY KAPCSOL ÓHUZAL CSERÉLÉ SE · Kiszerelés - Kiakasztjuk a tengelykapcsotó-huzalt; - Leszereljük - a gumiágyat, - a pedál rOgzftó csatját, - apedált, - a rugót (2) és a kiemelóvilla tengelyét (3), - a kiemelóvillát, - a tengelykapcs oló-huzalt. Megnevezés SZimeringlehúzó célszerszám Kiszerelés

- Leszereljük - a sebességvált ót, - a tengelykapcs olóházat, - a szjmeringtöm ftést. Beszérelés - A BVI 488 célszerszámm al beszereljük aszimeringet; - A papfrtOmítést kenőanyaggal megkenjük; - Felszereljük - a tengelykapcs olóházat, - a sebességvált ót; - Beállítjuk a tengelykapcs oló holtjátékát. 4.14 jbra T ~ z a l c , l 4.13 jbra Szlmer:~ Beszerelés - A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik; - Megkenjük a kiemeldvilla tengelyét és a pedál tengelyét; - Beállítjuk a tengelykapcs oló holtjátékát. DACIA 98 Lazítjuk vagy szorítjuk az állóanyát (2) míg elérjük a 2,5-3,5 mm holtjátékot a kiemelő­ karon mérve; Meghúzzuk az ellenanyát (1). 4.6 TENGEL YKAPCS OLÓ HOLTJÁTÉKÁ NAK BEÁLLÍT ÁSA Lazítjuk az ellenanyát; 4.15 ábra Tengelykapcsoló hoh~ték-beá llítása 4. 7 TENGEL YKAPCS OLÓ FÖBB HIBÁI A meghibásodás Ok Ellenőrzés Nem megfelelő A tengelykapcsoló Ellenőrizzük a

tengelykapcsoló csúszik holtjátékát A sebességváltómű Ellenőrizzük a tengelykapcsoló zajos (lenyomott pedállal, járó motorral, a gépkocsi áll) holtjátékát A tengelykapcsoló pedál nehezen jér Megkenjük A sebességvált ó nem kapcsolható (álló gépkocsi, járó motorral) a pedál tengelyét A holtjáték kicsi Ki javítás Megjegyzés Beállítják a tengelykapcsoló holtjátékát Megfelelő A tengelykapcsoló Cserélik a tengelykapcsolót kopott vagy olajos Nem megfelelő A holtjáték nagy Elhárítják az olajszivárgás okét Beállítják a tengely• Ha nem használ, kapcsoló holtjátékát ellenőrizzük a sebességváltómllvet Megfelelő Kopott . tengelykapcsoló Cs~rélik a tengelykapcsolót Nem megfelelő a pedál A huzal elszakadt, vagy be· szorult Cserélik a huzalt A pedál jó Olajhiány Ellenőrizzük a tengelykapcsoló működését Ellenőrizzük Nem a tengelykapcsoló holtjátékát megfelelő Megfelelő

A tengely· kapcsoló beszorult Szétválasztjá k a tengely- A holtjáték Beéllitják a tengelykapcsoló holtjátékát A huzal elszakadt vagy beszorult Cserélik a tengelykapcsoló huzalt kapcsolót Hosszas éllás után elófordulhat DACIA A meghibásodás Ellenőrzés Ok A tengelykapcsoló hangos 99 Kijavltás Serágódott a kinyomócsapágy Cserélik a kinyomócsapágyat A kapcsolópedál csiko,og Megkenjük a pedál tengelyét Kopott tengely Cserélik a pedál tengelyét A kapcsolópedál leesik Ellenőrizzük a huzalt A huzal elszakadt Cserélik a huzalt Törött támaszok, meglazult rögzitOcsavarok Cserélik a támaszokat, A gépkocsi rendszertelenül gyorsul Ellenőrizzük Nem a sebességváttómú támaszait megfelelő Megfelel6 A tengely· kapcsoló olajos Megjegyzés a csavarokat meghúzzák Cserélik a tengelykapcsolót Elhárítják az olajszivárgás DACIA 5. SEBESSÉGV ALTÓ 5.1 352-ES TfPUSÚ SEBESSÉGVÁLT0M0

Azonosltás A 352-es típusú sebességváltóval szerelik fel a Dácia 121 o. 131 o, 141 oS és L típusú személygépkocsikat A hajtórml végzárófedelén ovális tábla van elhelyezve. Ezen feltüntetik a hajtómll típusszámát és a gyártási számot. 101 rameneti nem szinkronizált fokozattal. Az elsó és második fokozat Renault-rendszenl szlnkroncsoporttal, a hannadik és negyedik fokozat Berg-Warner rendszenl szinkronnal rendel<ezik. A hajtómll magában foglalja a dlfferenciálmllt is Tlpus =00 01 02 Fogszám Anétel 1.47x13 3,61 :1 2. 43x19 3. 37x25 4. 32x31 H. m 40x13 9x34 8Jc33 8><13 6x14 Kapceoló9x34 8x13 tengely 013 352-------------07 08 Általános mOszaki adatok 1. 47x13 2. 43X19 3. 37x25 4. 29x28 H. m 4x13 A 352-es típusú sebességváltó négyfokoza- tú, valamennyi fokozat szinkronizálva, egy hát- 2,26:1 1,48:1 1,03:1 3,07:1 Tengely- Km Meghajtis meg- jegyzés fogszA,naha,ró Olajtöltés: 21. 1.1 ábra 352tl, ; N1111NgVM6

3,61 :1 2,26:1 1,48:1 1,03:1 3,07:1 9x34 6x13 8Jc33 6x14 =015 DÁCIA 102 Zárófe dél rOgzltócsavarjai 1,2 A tengelykapcsoló-fedél mkp (12 Nm) - M 8-as csavarok . - M 10-esc savaro k . Hátram enet-á tvéttók ar . Tányér kerék-c savaro k . Km-óra -megha jtó spirál záróanyája . mkp mkp mkp mkp összef ogó csavarjai 2 4 2,4 ~11 10-12 (20 Nm) (40Nm ) (24 Nm) (90-11 0Nm) mkp (100-1 20 Nm) 5.12 3524 8 sebe sNgv áltó klN beazerelése Szerszámok Kódszám CV380--01 10.020 38100 TF509 10.060 50900 összenyomó CV31- B TF476 10.030 03110 10.060 47600 MOTSO Megnevezés Cikksz ám Olaíleereszt6 csavarok:16 célszerszám Els6fu tómtlve t célszerszám 0 5-östüske Gömbcsukló lehúzó célsze rszám Nyomatékméró kulcs Az első futómú csavarjainak meghúzási nyomatéka · Keréktart6 anya . 7 mkp (70 Nm) 5 mkp (50 Nm) Felsó trapéz gömbc suklók anyái . nak suklójá gömbc kötő Kormányössze anyái . 3,5 mkp (35 Nm)

A sebességváltó kiszerelhető: - a motorral együtt, a motortér felső részén, - magában, a kocsiszekrény alatt. Kiszerelés 5.11 Beáll ítáa, megh úzási nyom aték Beáll ítás kúpkerék távolsága a tengelyvonaltói = 59mm Bolygóház-csapágyak beállítása: Elófeszítettség: régi csapágyaknál - játék nélkül új csap ágya knál- 1-3 mkp (1()-3 0 Nm) Foghézag a kúp- és tányérkerék között: O, 120,25 mm. A Hajtómücsavarok megh úzási nyomatékai 2-2,5 mkp (20-25 Nm) mkp (30Nm ) 3 - Leoldjuk az akkumulátor nega tív saruját a pólusról; - Az első futómúvet a TF 509 célszerszámmal összenyomjuk. A célszerszámot az alsó len• gókarokhoz akasztjuk be; - Leszereljük az önindító védólemezét; - Lekapcsoljuk - az önindító vezetékeit, - az elektromágneses behúzótekercs vezetékeit; - Leszereljük az önindítót; - Oldjuk a tengelykapcsoló-ház felső rögzít6csavarjait; - Leszereljük a tengelykapcsoló-huzalt; - A

gépkocsi első részét felbakoljuk; - Leszereljük - az első kerekeket, - a sebességváltóból az olajat; a CV 380--01 célszámot használjuk; - A CV 31-B kinyomótüskével kiszedjük a féltengelyek csapszegeit; - Leszer~ljük - a kormányösszekötő gömbcsuklókat, DACIA ,w.c, 103 íin ~ 5.3 •bn 352 tfpuaú sebességváltó bontott rajza - a felső trapéz gömbcsuklóit, - a féltengelyeket, - a kapcsolótengelyt, - - - oldva az összekötő rudazat csavarjait; Oldjuk a kipufogócső rögzítócsavarját a sebességváltómű hátsó támasztókarján; Lekapcsoljuk - a hátramenetjelzó lámpa vezetékeit, - a kilométerszámlálót; A sebességváltó hátsó részét emelővel megemeljük; Oldjuk - a sebességváltómű támasztókaron a rögzítőcsavarokat, - az alváznyúlványon a rögzít6csavarokat; · - Leszereljük - a támasztókarokat, - a tengelykapcsoló védólemezét; - Oldjuk a sebességváltó és a motor rögzítócsavarjait; - A

sebességváltót hátrafelé toljuk és kiszereljük. Beszerelés - Ellenőrizzük a forgattyústengely központosító perselyét; .; Ken6zsírral megkenjük a tengelykapcsolótengely hornyait; - összeszereljük a motort és a sebességváltót; - Felszereljük - a tengelykapcsoló védólemezét, - a sebességváltó hátsó támasztókarját; - Rögzítjük a kipufogócsövet; - Felkapcsoljuk a hátramenetjelzó lámpa vezetékeit. - Felszereljük - a kilométeróra-meghajtó spirált, - a kapcsoló tengelyt, - 4 . fokozatba kapcsolva meghúzzuk az összekötő rudazat csavarjait; - Kenózsírral megkenjük a féltengelyek hornyait; - Elhelyezzük a féltengelyeket; - Felemeljük a kitámasztókart, csatlakoztatjuk a féltengelyt a bolygókerékhez és a CV 31 B célszerszámmal központosítunk; - Felszereljük - a hasított stifteket; a stiftek hasítéka mindig a forgásirányban (vagy vele szembe) nézzen, - a felső trapéz gömbcsuklóit, - a kormányösszekötő

gömbcsuklóit, - a kerekeket, leengedjük a gépkocsit és meghúzzuk a keréktartó csavaranyákat; - Leszereljük a TF 509 célszerszámot; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát; - Felszereljük az önindítót és a védólemezét; - Felcsatoljuk - az önindító vezetékeit, DÁCIA 104 5.4 ábra Ha)tómll bontott rajza - az elektromágneses behúzótekercs vezetékeit; - Feltöltjük a sebességváltót olajjal; Ellenőrizzük a sebességfokozatok kapcsolását; - Felcsavarjuk az akkumulátor negatív saruját. - 105 DACIA " 5.5 ábra Célannzám •Mlyuáe " ,,, -~ 5.8•,, lndftómotor r6gzlt6 csavarfának leszerel•• 352-es típusú sebességváltó javítása Szerszámok Kódszám Cikkszám 17.00001 000 CV22A 10.02002200 CV31 B CV39 CV344 CV380-01 1 0.02003110 10.02003900 10.02034400 10.02038110 CV488 10.02038800 CV204 TS65 MOTSO CV239-01 CV239-02 CV3n 10.02023910 10.02023920 10.02037700 CV28A 10.02002800 CV48

10.02004800 10.06006500 Megnevezés Sebességváltótömb tartó szerelóállvány Csapágytehúzó célszerszám 0 5-östüske 0 4-es és 0 10·es tüske 06-ostüske Olajleeresz16 csavaroldó kulcs Szimering lehúzó célszerszám Kilométeróra-meghajtó csavaroldó kulcs Lehúzó célszerszám Nyomatékméfó kulcs Mérődarab (.kaliber") Mérődarab H = 48,5 Differenciál állító célszerszám Differenciál-csapágy lehúzó célszerszám Lehúzó karok 5.8 ábra A kapc901ó rudazat 6unköt6 csavarjának leszerelffe 5.9 ábra SebMMgvettó r6gzit6e~Mk INnreléN DACIA 106 Cserélendő alkatrészek papírtömítések; szimering tömítések; tányérkerék csavarok; kilométeróra-meghajtó spirál; rugalmas stiftek; Leszereljük - a sebességváltót a gépkocsiról, - a hátramenetjelző lámpa csatlakozását; - A sebességváltót a szerel6állványra helyezzük. - 5.10 6bra Féltengetycsapueg klszereléM 5.12 ábra 8ebeuégvaltó • uerel6állványon

Szétszerelés 5.11 Tengelykapcsoló h0ttj6ték-beáll ftá„ 5.13 Meghúzási nyomatékok Km-óra-meghajtó spirál záróanyája . Tényérkerék-csavaro k . SebesMgváltóház Osazefogó csavarok - M 7-es csavarok . - M S-as csavarok . 10-12 !,H 1 mkp (100-120Nm) mkp (90-11 ONm) 2-2,5 mkp (20-25 Nm) mkp (30 Nm) 3 Tengelytcapcsolófedé l r0gzlt6csavarjal - M 8-as csavarok . 2 - M 10-es csavarok . 4 21ófed61 r0gzit6csavarjal 1,2 Háiramenet-átváltókar . 2,4 mkp mkp mkp . ml<p (20Nm) (40Nm) (12Nm) (24 Nm) - Leszereljük - a tengelykapcsoló-házat, - a sebeségváltó végzárófedelét; - Megtartjuk az el6téttengely hézagoló alátéteket; - Leszereljük a differenciál állítócsavarok biztosítóit ; - A CV-377 célszerszámmal leszereljük - a differenciál állítócsavarjait, - a bal félházat, - a differenciált, - a bordástengelyt, - az előtéttengelyt. A kapcsolóvillák és a tengelyek leszerelése - CV 31 B tüskével kinyomjuk a 3-4

kapcsolóvilla stiftjét; - Leszereljük a kapcsolóvillát és a tengelyt, megtartjuk a rugót és a biztosító golyót; DACIA 107 - Leszereljük a kapcsolóvillát és a ten. gelyt,megtartjuk a rugót és a biztosító golyót, - a hátramenet átváltókart, - a hátramenet tengelyt. -------;o :;--~o----/4. 5.13 ~ - GyQrOunya leszerelése 5.16 ábra 1-2 sebesMgfokoz at kapc90lóvllláln ak szere. 0 5.14 ábra Sebességváltó a házfedelek szétválasztása után 5.17 ábra HaHramenet kapcaolóvll"Jn ak szere. Hátrameneti fogaskerék leszerelése 5.15 ábra Kapcsolóvtllák szerelése - Leszereljük a kapcsolóvilla tengelyhézag oló tárcsáját; - 1. fokozatba kapcsolunk; - a hátrameneti tengelyt hátra toljuk; - Az 1-2 kapcsolóvilla stiftjét kinyomjuk; - Leszereljük - a biztosító gyűrűt, - a tengelyt, - a hajtó fogaskereket, - az alátétet, - a terelő éket. A félházak leszerelése - Leszereljük - a csapágy külső gyűrűjét, - a

differenciál állító csavaranyák szimering tömítéseit. DACIA 108 5.20 ábra E16tétten gely rögzí t~ klOtéM 5.18 i,ra Hátrameneti fogaskerék szerelése 5.21 ábra Km-megh ajtócsiga klazer - CV 204 célszerszámmal leszereljük a kilométeróra-meghajtó spirált; 5.11 ábra GyQnlaanya tömítésé nek eltávolítása Az el6téttengely leszerelése - Leszereljük a csapágyak" külső gyúrúit és a hézagoló gyúrút; - CV 39 tüskével kinyomjuk a stiftet, és szétválasztjuk az elótéttengelyt a tengelykapcsoló helyétől ; - CV 22 célszerszámmal lehúzzuk a csapágyakat. A bordást engely szétszerelése - Az. elsó sebesség hajtó fogaskerekét satuba szorítjuk; elsó fokozatba kapcsol unk; DACIA - Leszereljük - a két kúpgörgős csapágyat, - a hézagoJó alátétet, - a 4. fokozat hajtó fogaskerekét és a szinkrongyúrút - a 3-4 szinkrondobo t az ékeket; megjelöljük a szinkronagyh oz viszonyított helyzetét; - TS 65

célszerszámmal lehúzzuk a 3-4 szinkronagyat; - Leszereljük - az alátéteket, - a 3. sebességkeré k biztosító lemezét, - a 3. sebességkere ket és a szinkrongyúrú jét, - a 2. sebességkeré k biztosító lemezét, - a 2. sebességkere ket és a szinkrongyúrújét, 109 5.25 ,, 1-2 fokozat fogaskerek„nel c , 5.23 ábra 3-4 fokozat szlnkronagy leszerelése 5.26 ábra 1-2 fokozat azinkronagy az, 5.24 ábra Homya tárcA é k ~ eltávoUtáN 5.27 ábra 1 fokozat szinkrongyQrQJének szerelne • DACIA 110 - az 1-2. szinkrond obot- megjelölve helyzetét, - az 1-2. szinkronagy biztosító lemezét; - TS 65 préssel lehúzzuk az 1-2. szinkronagyat; - Leszereljük - az első sebességkerék szinkrongyúrújét, - az első sebességkerék biztosító lemezét, - az első sebességkereket. FONTOS! A kúpkerék- vállcsapágyat ne engedjük szétcsúszni. Külön azért nem cserélhető, mert a 0,005 mm nagyságrendű szórású csapágyakat a szintén minimális

szórással készült tengelyekkel csak a gyárban tudják összepárosítani; a felsajtolás is igen gondosan történik. - Leszereljük - a rózsakerék tengelyeket, - a rózsakerekeket. - az alátétet, - a bolygókereket. A hátsó végfedél leszerelése - Leszereljük - a kilométeróra-meghajtó spirál tőkéjét, - a kilométeróra-meghajtó spirált; - Oldjuk a csuklós segédkar véganyát, leszereljük a kart; . - CV 344 célszerszámmal kinyomjuk a kapcsolótengely rugalmas stiftjét; - Leszereljük a kapcsolótengelyt; - Kiszedjük a csuklós segédkar biztosító gyűrűjét; - Leszereljük a csuklós segédkart és a tengelyt; - Leszedjük a tömítést. 5.1 4 A bolygóház szétszerelése - Oldjuk a tányérkerék két szembenálló csavarját; - CV 28 A préssel lehúzzuk a csapágyakat; - Leszereljük a tányérkereket; a csavarok nem használhatók újból; - CV 31 B tüskével kinyomjuk a rózsakerék tengelyek stiftjét; 5.29 ábra Kapceolófedél

8Zélszerel6 N 5.30 ábra Segédkar blztoaftógyűnljének azereli6N Beszerelés A bordásten gely összeszerelése 5.21 ábra Kúpk-kten gely biztosftócN pjának kUltéee A kúp- és tányérkerék párosított. A kúp- és tányérkeréken párosítási szám van beütve. DACIA 1.11 5.31 •bra Kúp- és tányérl<er6k pjrosítáA □ 5.34 ábra Kilométerspirál-meghajtó csiga meghúzjA 5.32 llbn 1 fokozat togukentkelnek felszerelése 5 .33 ábra 4 fokozat togaskerekének felhelyezése a szfnkrongyún1vel - Az első sebességkerékre felszereljük a szinkron rugót; a szinkronagyat felmelegítjük; - Felszereljük - az első sebességkerekeket a szinkrongyúrúvel, - a hornyos alátétet, - az orr nélküli vezető acéllemezt; - Az első-második szinkronagyat 250 °C-ra hevítjük, majd gyorsan felsajtoljuk; - Felszereljük a szinkrondobot, a 3 orr illeszkedjen a hornyokba, - a 2. sebességkereket; legyen bent a vezető acéllemez csík (tájolás), - a 3.

sebesség kereket és a hornyos gyúrút; a biztosító lemezt helyrenyomjuk, - a 3-4 szinkronagyat; letört éllel előre, a széles horony a biztosító lemezhez jön (hidegen felsajtolni). A szinkront célszerű összeszerelve felnyomni a tengelyre. A két biztosító gyúrú ne egyfelé nézzen, és a végek ne egy horonyba essenek; a szinkrongyürúk hornyai helyre menjenek, - a 4. sebességkereket, a kúpkerék hézagoló lemezét, - a kétsoros kúpgörgős csapágyat, a kilométeróra-meghajtót; - A kilométeróra-meghajtó spirált 1O mkp-dal (100 Nm) meghúzzuk. DACIA 112 5.15 A botygóház összeszerelése - Felszereljük - a kerék-hézagoló bakelit alátéteket; A méretek: 1,96--2 mm-ig és 2,03-2,07 mm-ig, - bolygókereket megolajozzuk, - a rózsakerekek gömbcsés ze alakú alátétjeit, - a rózsakerekeket; - Felszereljük a rózsakerék tengelyt; - CV 31 B tüskével felnyomjuk a központos ító stiftet; ez kb. 5 mm-ig befut a bolygóház falába; - A másik

bolygókereket is megkenjük és felszereljük; - Új csavarokkal felszereljük a tányérkereket ; - Nyomatékkulccsal meghúzzu k a csavaro- = 48,5 mm, a mérődarab hossza, a differenciál helyettesítő sugara; e= 100mm; A = 59 mm, a kúpkerék elméleti távolsága a tengelyvonaltól; X- eltérés az elméleti távolságtól; A= H + C = 48,50 + 10 = 58,50mm; X = 59- 58,50 = 0,50 mm; - Felszereljük - a jobb oldali félházat, - a bordástengelyt, - a bal oldali félházat, - a hátsó végzárófedelet, tömítés nélkül, hogy megtartsa a kétsoros kúpgörgős csapágyat; - Elvégezzük a differenciál bemérését. H kat; - Felszereljük a bolygókerekek tömítő.gyűrűit; - Felsajtoljuk a csapágyakat. Az el6téttengely összeszerelése - Felsajtoljuk a két csapágyat; - Felszereljük a tengelykapcsoló tengelyét; a tengelyek végei közé zajcsökkentő alátét kerül. 5.36 ábra Kúpktrik-be4111ftu 5.16 Kúpkerék-bordástengely beállítása A műveletet a

sebességváltó összeszerelése előtt végezzük. A kúpkerék elméleti távolsága a tengelyvonaltól: A= 59 mm A helyes távolságot hézagoló alátétek behelyezésével érjük el. Előfordulhat, hogy a kúpkerék vége és a bolygóház tengelyvonala közötti távolság nem az előírt; a különbséget villanyceruzával a kúpkerék egy fogának homlokoldalára írják, századmilliméterben. Célszerszámok a beállításhoz CV 239-01 differ~nciál helyettesítő; CV 239-02 méródarab; 5.37 ébnl Kúpkerék korrekció• jrlékének i~l61éM 5.35 ábra Bolygóház DACIA 113 5.38 6bra Kúpkerék helyzetét ellen6rz6 célszerszám 5.40 ábra Próbaszerelés végrehajtáu 5.39 ábra Beállltási értékek A mért távolság kisebb - Ebben az esetben vékonyabbra cseréljük a hézagoló alátétet. · A mért távolság nagyobb - A hézagoló alátétet egy vastagabbal cseréljük. A hézagoló alátétek 3,5 mm-től 4 , 1O mmig készülnek, 0,05 mm-es

lépcsőkkel A differenciál bemérését már teljesen meghúzott fedélcsavarok, kilométeróra-meg hajtó spirál, bordástengely mellett végezzük, hogy pontos értéket kapjunk. Leszereljük: - a bal félházat, - a bordástengelyt, - a végfedelet. 5.17 Bolygóház csapágyak beállítása A bolygóház csapágyait az "-esés 2-es csavaranyák segítségével állítjuk. - A félházakba felszereljük a csapágyak külső gyűrűjét, úgy hogy kintebb legyenek, mint a félház belső felülete; -~ A jobb oldali iélházba behelyezzük a kúpkereket; 5.41 ábra Bofygóházcsapágya k beállltása - Felszereljük a bal oldali félházat és össze-· csavarozzuk a félházakat; - Meghúzzuk a csavarokat, betartva a megadott sorrendet; - A csavarokat bekenjük; - Az állító-csavaranyá kat a CV 377 célszerszámmal meghúzzuk, míg hozzáérnek a csapágyak külső gyúrújéhez. Régi csapágyak beáll/tása A régi csapágyakat szabadon, játék nélkül szereljük

be. Meghúzzuk az áJlító-csavaranyákat, míg a csapágyak szabadon, játék nélkOI forognak DACIA 114 Az. 1-es csavaran yát a jobb oldali félházba n erósebbe n meghúzz uk, hogy nagyobb legyen a foghézag. Megjelölj ük a csavaran yák helyzetét a félházho z viszonyít va Leszerel jük a bal oldali félházat és a differenciált. Új csapágy ak beállítás a Az. új csapágya kat elófeszít ve szereljük be A csavaran yákat addig húzzuk, m íg a csapágyak enyhe ellenállás t fejtenek ki. A jobb oldali félház 1-es csavaran yáját erő­ sebben meghúzz uk, hogy nagyobb legyen a foghézag. - Az előfeszítettséget ellenőrizzük: - a differenc iált néhánys zor megforga tjuk, hogy elhelyezk edjenek a csapágya k, - a bolygóhá zra zsinórt csavarun k, ezt egy dinamóméterrel meghúzv a megkapj uk az előfeszítettség értékét - 1-3 mkp (1o-30 Nm). Ha a beállítás nem megfelelő, állítjuk a csavaranyákat: A félházako n bejelöljük a csavaran

yák helyzetét. Leszerel jük a bal félházat és a differenc iált 5.43 ábra Az elótétteng ety helyzeténe k bNIIIUa 5.44 ábra EJ6tétt-,gely Az előtéttengely kihézago lása hézagoló-alátétekkel történik, a bordáste ngely beépítése után. A fogasker ekek egymás melletti eltérését arányosa n osszuk el. A hézagoló -alátétek méreteinek megállap ítása után leszereljü k az elótéttengel yt és a bordáste ngelyt A kapcsolóvillák és a tengelye k beszerelése 5.42 6brL Csapágya k kQla6 gyclnljtfflek behelyezé se a dlffer-,clál házMlbe Megjegy zés: Beszerel éskor a rugalmas stiftek hasítéka a hajtómCí vége felé néz. Az el6téttengely beállítása - Az. elótéttengelyre felszereljük: - a csapágya k külső gyCírúit, - a hézagoló-alátéteket. - A jobb félházba felszereljük: - az elótétten gelyt, - a bordáste ngelyt. - A jobb félházba felszerelj ük a hátrameneti tengelyt; - A hátramen et-átváltó kart a hátramen eti

tengely hornyába illesztjük ; - Meghúzz uk a hátramenet-átváltókart, 2 mkp-ra (20 Nm); DACIA 115 - Fel.s zereljük - az 1-2 kapcsolóvilla rugóját és biztosítóját, - a tengelyt; - Berakjuk a stiftet. A hátrameneti hajtókerék beszerelése - A bal félházban elhelyezzük a hátrameneti tengely rugóját és a biztosító golyót; - Elhelyezzük a hátrameneti hajtókerék tengelyét; - Felszereljük - a hátrameneti hajtókereket. - a gömbcsésze alátétet; a bronz bevonat a hajtókerék felé nézzen; · - Behelyezzük a vezető éket, és felszereljük a tengelyt; - Felszereljük a biztosító gyűrűt. 5.46 ábra Hátsó fedtl 16 13 12 4 7 5.47 ábra SebesMgváltót összefogó csavarok meghúzási sorrendje 5.45 - Kapcsolótedél aze. A hátsó fedél ősszeszerelése - Felszereljük a kapcsolótengely-szimeringet; - Összeszereljük a csuklós segédkart és a kapcsolótengelyt; - Felszereljük a segédkart; - Meghúzzuk a csuklós kar rögzítő

anyáját; - Felszereljük - a védó gumiharangot, - a rugalmas stiftet. - a kilométeróra-meghajtó spirált a tömítésével. - A bal félházat ráhelyezzük a jobb félházra; a hátrameneti átváltókar pontosan illeszkedjen a hátrameneti hajtókerék tengelyének hornyaiba; - Elhelyezzük a félházak összetartó csavarjait és enyhén megszorítjuk. Az e/6téttengely csapágyaina k beállítása - Elhelyezzük az elötéttengelyen az ékeket; a csapágyakat; - Enyhén ütögetjük, hogy elhelyezkedjenek a csapágyak; A félházak ősszeszerelése - A jobb oldali fél házba elhelyezzük: - az elótéttengelyt, - a bordástengel yt a csapágy biztosító stifttel, - a differenciált; - A félházak összeszerelé si felületeit kenózsírral bekenjük; 5.48 ábra El6téttengely beálHtá„ DACIA 116 - Berakjuk a papírtöm ítést; - Lemérjük az J távolságo t J = 0,02--0, 12 mm. Az „J" értékét hézagoló lemezek behelyez ésével állítjuk be. A

hátsó fedél felszerelése - A papírtöm ítést kenózsír ral megkenj ük; - Elhelyezz ük a hátsó fedelet; az átváltóka r illeszkedjé k a kapcsotó villa hornyaib a; - A hátsó fedél összefog ó csavarjai t enyhén megszor ítjuk; - Meghúzz uk - a félházak összefog ó csavarjait, - a zárófedé l összefog ó csavarjai t. A foghézag beállítás a A foghézag beállítás kor lazítjuk a jobb félházban levó 1-es csavaran yát és ugyanaz zal a nyomaté kkal meghúzz uk a bal félházba n levő 2-es csavaran yát. - Megállap ítjuk a foghézag ot; - Lazítjuk az 1-es csavaran yát és szorítjuk a 2-es csavaran yát míg a foghézag a megfelelő lesz; - lndikátoró rával mérjük a foghézag ot a kúpés tányérke rék között - értéke O, 120,25 mm; - Addig állítjuk a két csavaran yát, míg a helyes játékot kapjuk; biztosítju k a csavaran yákat; - Kenózsír ral megkenj ük a tengelyka pcsolóház papírtöm ítését; - Felszerel jük a tengelyka

pcsoló-há zat; - Meghúzz uk a tengelyka pcsoló-h áz összefogó csavarjai t; - Felszere ljük a hátramen eti lámpa csatlakozását. 5.18 352-es típusú sebessé gváltó zárófede lének ki .s beszerel ése Szerszám ok Kódszám CV 380-01 MOT 50 Megnevezés Cikkszám 10.020380 10 OlajleeresZ16 csavaroldó kulcs Nyomatékm éró kulcs Kiszerelés - Leereszt jük a sebesség váltó olajat; - Lekapcso ljuk a kilométer óra-megh ajtó spirál huzalját; - Leszerelj ük a kapcsoló tengelyt, oldva az összekötő rudazat csavarjai t; - Oldjuk a kipufogócső rögzítésé t a sebességváltó hátsó tartórúdjá n: - Emelőt helyezün k a sebesség váltó hátsó része alá; - Leszerelj ük - a tartórúd 3 rögzítő csavarjá t a sebességváltómún , - a tartórúd 2 rögzítő csavaran yáját az al• váznyúlv ányon, - a tartóruda t; - Oldjuk a zárófedé l rögzítésé t; 5.50 ábra Kapcsolór úd 6sszek6t6 csavarjána k és a kipufogó r6gzít6Jén ek

eltávolltás a 5.51 ábra Sebes8gY áttó tartócsava rjalnak eltávolltás a DACIA 117 - Leszereljük a zárófedelet; - Megtartjuk az e16téttengely hézagoló alátétjeit: - Megtisztítjuk a tömitófelületeket. 5.52 ábra Kapcsolófedél csavarjainak eltávolítása 5.53 ábra Csuklós Mgédkar stlftjtnek eltávolftu a Beszerel és - Elhelyezzük - a megkent papirtöm ítést, - az elótéttengely hézagoló alátétjeit, - a végfedelet; - Meghúzzuk a végfedél rögzítócsavarjait; - Felszereljük - a tartórudat. - a kipufogócsövet: - Felcsatoljuk a kilométeróra-meghajtó spirál huzalját; - 4. fokozatba kapcsolva meghúzz uk az összekötő rudazat csavarjai t; - Feltöltjük a sebességváltóba az olajat. 5.1 9 A kapcsoló tengely- szimerln g cserélés e Oldjuk a csuklós segédkar csavaranyát: A CV 344 célszerszámmal kinyomjuk a csuklós segédka r stiftjét: Leszereljük - a kapcsoló tengelyt, - a csuklós segédka r tengelyt, - a kopott

szimeringet. Beszerel és Felszereljük az új szimeringet; (1976. márciusig: 0 13 mm): 0 15mm, - a csuklós segédka r tengelyt, - a kapcsoló tengelyt; - Meghúzz uk a csuklós segédkar rögzítő csavaranyát; belső átmérője: Szerszám ok Kódszám Cikkszám CV380--01 10.020380 10 CV344 MOT 50 10.020344 00 Megnevezé s Olajleeresztó csavaroldó kulcs 0 6-os kinyomótüs ke Nyomatékm éró kulcs A zárófedél csavarok meghúzá si nyomaté ka: 1,2 mkp (12 Nm). Kiszerelé s - Leszereljük - a zárófedelet, - a kilométeróra-meghajtó spirált; 5.54 WW SZlmerlng aw1li111 DACIA 118 - Felszereljük - a gumivédót, . - a védóharangot, - a kapcsoló tengelyszemet, - a rugalmas stiftet, - a kilométeróra-meghajtó spirált, - a zárófedelet. 352-es típusú sebességv áltó kapcsolószerkezetének ki- és beszerelés e - Kiakasztjuk a visszahúzó rugót; - Kiszereljük - a sebességváltókar biztosító gyűrűjét, - az összekötő rudazat csavarját,

I - a gumiharangot; - Leszereljük - a gumiharan g díszítését, - a védőházat; - Felemeljük a gumiharan got; - Oldjuk a váltókarház rögzítő csavarjait; - Leszereljük a váltókart. 5.11 o Váltókar javítása - Leszereljük - a rugót, - a váltókar fogantyút ( 1), - a gumi védóharangot, - a házat (2), - a biztosító gyűrűt (4), - a nigalmas alátétet (5), - a gömbcsuk ló alsó csészéjét (6), - a gömbcsuk ló felső csészéjét. Az. összeszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik Az összeszerelés előtt kenőanyaggal megkenjük az alkatrészeket 5.55 ,, Kapcsolórudazat leszereléae 5.57 ábra Kapcaolókar uétezereléN Beszerelés -~ 5.58 ~ Kapcaolóka rlNzereléN A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. - A 4. fokozatba kapcsolva meghúzzu k az összekötő rudazat csavarját; - Ellenőrizzük a hátramene t átváltó határoló lemez helyzetét; DACIA 119 - Betartjuk az "A" méretet,

mikor az átváltókar vége érinti a határoló lemezt; A= 5-6 mm; - Az „ A" méretet hézagoló alátétek behelyezésével biztosítjuk. 5.58 6bra Kapcsoló mechanizmus be6llftása 5.2 365-ÖS TÍPUSÚ SEBESSÉGVÁLTÓ Azonosítás 365-ös típusú sebességváltóval szerelik fel a Dácia 131 O, 141 O TLX típusú gépkocsikat. Az azonosítási tábla a hátsó végfedélen található; feltüntetve a típusszám, a gyártási szám. 5.60 ábra 356 típusú váltó metszete 5.59 ábrL 356 típusú váltó DACIA 120 Altalános műszaki adatok 365-ős A sebességváltó 5 szinkronizált sebességfokozatot tartalmaz és egy hátrameneti nem szinkronizált fokozatot. Az 1-2 sebesség Renault-rendszerű szinkroncsoporttal, a 3-4-5 sebesség Borg-Warner szinkronnal rendelkezik. A sebeségváltó magába foglalja a differenciált is Típus Fogszám Áttétel -Tengelyhajtás Kilométer lassító meghajtás áttétele 1. 42/11 365 2. 38/17 3 . 34/23 3,82:1 2,24:1

4. 29/28 1,48:1 1,04:1 5.31/36 H.m37/12 0,86:1 3,08:1 9x34 Olajtöltés: 2 1. 365-ös típusú sebességváltó (differenciál-és kapcsolóvillák). 5x17 típusú sebességváltó beállítása A kúpkerék elméleti távolsága a tengelyvo. naltól: 59 mm. Bolygóház - a csapágyak elófeszítettsége: régi csapágynál - szabadon, játék nélkül, új csapágynál - 1-3 mkp ( 1Q-30 Nm). A foghézag - 0, 12-0,25 mm. 5.21 HajtómOcsavarok meghúzási nyomatékai A félházak összefogó csavarjai - M 7-es . - M 8-as . A végzárófedél rögzítócsavarjai . Tengelykapcsolóház rögz ítócsavarjai - M 8-as . - M 10-es . Hátramenet-váltókar . Tányérkerékcsavarok . Km-óra-meghajtó spirál . Bordástengely-véganya . Differenciálbiztosító véganya . 5.61 ábra 356 tfpuaú vjltó bontott szerkezeti rajza 2-2,5 mkp (20--25 Nm) 3 mkp (30 Nm) 1,2 mkp (12 Nm) 2 4 2,4 9-11 10-12 10-12 mkp mkp mkp mkp mkp mkp 2,4 mkp (24 Nm) (20 Nm) (40 Nm) (24 Nm)

(90-100Nm) (100-120 Nm) ( 100-120 Nm) DACIA 121 5.62 jbra, 356 tfpusú váltó kapcaolóvH I 5.22 365-ös tfpusú sebességváltó ki- és beszerelése Szerszámok Kódszém Cikkszám C/380-01 10.02038010 TF509 10.0605900 ·- C/31 B TF476 10.02003110 MOTSO 10.06047600 Megnevezés Olajleefeszt6 csavaroldó kulcs Első sebességváltó leszorltó célszerszám 15-ös kinyomótüske Gömbcsukló lehúzó célszerszám Nyomatékméró kulcs Meghúzási nyomatékok Kerékanyák .: 7mkp(70Nm) Fels6 t r ~ gOmbcsuktó anyái . 5 mkp (50 Nm) Kormányösszeköl6 gömbcsuklók anyái . 3,5 mkp (35 Nm) 5.63 ébra c l a z e ~ ~ A sebességváltó kiszerelhető: - a motorral együtt a motortér felsó részén, - magában, a kocsiszekrény alatt. Kiszerelés - Leoldjuk az akkumulátor saruját a pólusról; Felszereljük a TF 509 célszerszámot; Leszereljük az önindító védólemezét; Lecsatoljuk - az önindító vezetékeit, - - az elektromágneses behúzótekercs

vezetékeit; Leszereljük az önindítót; Oldjuk a tengelykapcsoló-ház felsó rögzitócsavarjait; Leszereljük a tengelykapcsoló-huzalt; A gépkocsi első részét felbakoljuk; Leeresztjük a sebességváltóból az olajat; Leszereljük az első kerekeket; 122 5.64 ábra Indítómotor rögzftó csavarjainak kiszerelése 5.66 ábra Féltengefy klszeretéee 5.67 ábra Km-meghajtó huzal leszerelése 5.65 ábra FcMtengelycsapszeg kiszerelése - A CV 31 B kinyomótüskével kiszedjük a féltengelyek csapjait; - Leszereijük - a kormányösszekötő gömbcsuklóit, - a felső trapéz gömbcsuklóit, - a féltengelyeket, - a sebességváltó kapcsoló szerkezetét; - Oldjuk a kipufogócső rögzítócsavarjait a sebességváltó hátsó támasztókarján; - Lekapcsoljuk - a hátramenetjelzó lámpa vezetékeit, - a kilométeróra-meghajtó huzalt; - A sebességváltó hátsó részét emelővel megemeljük; - · Leszereljük a hátsó támasztókarokat; - Oldjuk a

sebességváltó és a motor összefogó csavarjait; - Kiszereljük a sebességváltót. 5.68 ábra Váltó r6gzft6 caavarjalnak oldása DACIA Beszerelés 123 Kódszám - Ellenőrizzük a főtengely központosító perselyét; - Kenőzsí rral megkenjük a tengelykapcsoló hornyait; - Összeszereljük a motort a sebességváltóval; - Felszereljük - a tengelykapcsoló védólemezét, - a sebességváltó hátsó támasztó karjait; - Rögzítjük a kipufogócsövet; - Felkapcsoljuk a hátramenetjelző lámpa vezetékeit; - Felszereljük - a kilométeróra-meghajtó spirál huzalját, - a kapcsoló szerkezetet; - Beállítjuk a kapcsoló szerkezetet; - A bolygókerekek hornyait zsírral bekenjük; - Elhelyezzük a féltengelyeket; - Felszereljük a féltengelyeket, berakjuk a szegeket; a csapszegek hasítéka mindig forgásirányba (vagy vele szembe) nézzen; - Felszereljük - a felső trapéz gömbcsuklóit, - a kormányösszekötő gömbcsuklóit, - az els6 kerekeket,

meghúzzuk a keréktartó csavaranyákat; - Leszereljük a TF 509 célszerszámot; - Felszereljük a tengelykapcsoló-huzalt; - Beállítjuk a tengelykapcsoló holtjátékát; - Felszereljük az önindítót és a védőlemezét; - Felcsatoljuk - az önindító vezetékeit, - az elektromágneses behúzótekercs vezetékeit; - Feltöltjük a sebességváltót olajjal; - Ellenőrizzük a sebességfokozatok kapcsolását; - Felcsatoljuk az akkumulátor saruját. 5.23 365-ös Upusú sebességváltó javítása Cikkszám MOTSO CV 239-01 CV239-02 10.02023910 10.02023920 CV3TT 10.02037700 CV28A 10.02002800 CV48 10.02004800 Megnevezés Nyomatékmér6 kulcs IVléródarab H = 48,5 mm-es mér6darab Differenciál állltó célszerszám Differenciál-csapágylehúzó célszerszám Lehúzó karok Cserélendő alkatrészek - papírtömítések, szimeringtöm ítés, tányérkerékcsavarok, kilométeróra~meghajtó spirál csavarja, rugalmas stiftek, előtéttengely véganya.

Leszereljük - a sebességváltót a gépkocsiról, - a hátramenetjelzó lámpa csatlakozását; - A sebességváltót szerelóállványra helyezzük. Szétszerelés - Leszereljük a tengelykapcsoló-házat; - Oldjuk az „A" csavart, megtartjuk a rugót és · az 5. sebesség golyósreteszét; - üresbe kapcsoljuk a sebességváltót és leszereljük a zárófedelet; - Kapcsoljuk az 5. sebességet vagy a hátramenetet; - Oldjuk az elótéttengely véganyáját; - Leszereljük a kilométeróra-meghajtó spirált; - Kapcsoljuk a 4. sebességet; - CV 31 B célszerszámmal kinyomjuk az 5. se- · besség kapcsolóvilla csapszegét; - Leszereljük - az 5. sebesség szinkroncsoportját és kapcsolóvilláját, - az 5. sebesség hajtókerekét, Szerszámok Kódszám Cikkszám 17.00001000 CV22A 10.02002200 CV31 B . CV39 10.02003110 10.02003900 CV344 CV380-01 10.02034400 10.02038010 CV488 10.02048800 TS65 10.06006500 Megnevezés Hajtómútömb szerelő állvány

E~téttengely csapágy lehúzó célszerszám 0 5-ös kinyomótüske 0 4-es, 0 10-es kinyomótüske 06-os kinyomótüske Olajleeresztő csavaroldó kulcs Szimering lehúzó célszerszám meghajtó oldó kulcs Lehúzó célszerszám 5.69 6bra Kapcaolófadél -, DACIA 124 A kapcsolóvillák és a tengelyek kiszerelése - A 3--4 kapcsolóvillát üresbe tesszük; - Leszereljük az 5. sebesség kapcsolóvillájának tengelyét; - CV 31 B kinyomótüskével kiszedjük a 3--4 kapcsolóvilla rugalmas csapszegét; - Leszereljük - a tengelyt és a kapcsolóvillát; megtartjuk a rugót és a golyósreteszt, - a hátrameneti átváltót, - a hátrameneti tangelyt; - Kiszedjük az 1-2 kapcsolóvilla rugalmas csapszegét; - Leszereljük a kapcsolóvillát és a tengelyt; megtartjuk a rugót és a golyósreteszt. 5.70 ábra Km-meghaftó anya oldása - a csapágyat, a hézagoló lemezt, a reteszt, a differenciál állító csavaranyák biztosítá- sát, - a differenciál állító

csavaranyákat; - A sebességváltó bal oldalát emeljük; - Oldjuk a félházak összefogó csavarjait; - Leszereljük - a bal oldali félházat, - a bolygóházat, - a bordástengelyt és a kétsoros kúpgörgős csapágy biztosító csapszegét, - az elótéttengelyt. 5.72 ábra Hátrameneti tengely klezenlne A hátrameneti hajtókerék leszerelése - Leszereljük - a biztosító gyűrűt, - a tengelyt, - a hajtókereket, - az alátétet, - az irányító éket; megtartjuk a rugót és a golyósreteszt. 5.71 6bra Kapc90lóvll„k klazeteiee 5.73 M>ra Rugalmas stift kinyomása · DACIA 5.74 ábra Blztosítógyúr(l klszereléH 125 5.75 ábra Csapágy lehúúaa A félházak leszerelése - leszereljük - a csapágy külső gyúrújét, - a bolygóház szimeringjeit. Az e/6téttengely kiszerelése - A CV 39 célszerszámmal kinyomjuk a rugal- - - mas stiftet, és elválasztjuk a tengelykapcsoló tengelyét az el6téttengelyt6I; Leszereljük a biztosító gyűrűt ;

Leszedjük a csapágy külső gyűrűjét; CV 22 célszerszámmal lehúzzuk a csapágyat; TS 65 célszerszámmal lehúzzuk a hátsó csapágyat; Kiszedjük az előtéttengely hézagoló alátétjét. . A bordástengely kiszerelése - Az. 1-es sebesség hajtókerekét satuba fogjuk; - Leszereljük - a kétsoros kúpgörgős csapágyat, - a kúpkerék hézagoló alátétet, - a 4-es sebesség hajtókerekét és szinkrongyúnljét, - a 3-4 sebesség szinkrondobot, és az ékeket, megjegyezzük a szinkronagy és dob helyzetét; - TS 65 célszerszámmal lehúzzuk a 3-4 szinkronagyat; - Leszereliük - a hajtókerekek hornyolt gyűrűinek ékeit, - a 3-as sebességkerék hornyolt gyűrűjét, - a 3-as sebességkerekeket és a szinkrongyúrút, 5.76 ábra Km-meghajtó lnze, N - a 2-es sebességkerék hornyolt gyúrújét, - a 2-es sebességkereket és a szinkrongyúrút, - az 1-2 sebesség szinkrondobot, - az 1-2 szinkronagy hornyolt gyúrújét; - TS 65 célszerszámmal lehúzzuk az 1-2

szinkronagyat; - Leszereljük - az 1-es sebesség szinkrongyűrújét, - az 1-es sebességkerék hornyolt gyűrűjét, - az 1-es sebességkereket. DACIA 126 FONTOS! A kúpkerék vállcsapágyat ne engedjük szétcsúszni. Külön azért nem cserélhető, mert a 0,005 mm nagyságrendú szórású csapágyakat szintén egy minimális szórással készült tengelyekkel csak a gyárban tudják összepárosítan~ a felsajtolás igen gondosan történik. - Oldjuk a tányérkerék szembenálló csavarjait; - CV 28 A célszerszámmal lehúzzuk a csapágyakat; - Leszereljük a tányérkereket; - CV 31 B célszerszámmal kiszedjük a rózsakerék tengelyek csapszegeit; · - Leszereljük - a tengelyeket, - a rózsakerekeket, - az alátéteket, - a bolygókereket. 5.78 ábra Kúpkere,t tengelycsa,;nak kiszerelése s.79 ábra Stiftek kiszerelése A hátsó fedél leszerelése - CV 31 B célszerszámmal kiszedjük az átváltókarok rugalmas stiftjeit; - Leszereljük a biztosító gyűrűt

és a tengelyt; - Megtartjuk - a rugókat, - az átváltókart, - az alátétet; - Leszereljük - a zárófedél szimering tömítéseit, - a kilométeróra-meghajtó spirál fogaskerekét. Beszerelés A bordástengely ősszeszerelése 5.77 ábra Cupégy INzereléM A kúp- és tányérkerék párosított. Ha cseréljük az egyik alkatrészt, cserélni kell a párját DACIA 127 5.80 ábra Kúp- •• tányérke„k párosítása is. A kúp- és tányérkerékre párosítási szám van írva. - Az els6 sebességkerékre felszereljük a szinkron rugóját úgy, hogy eltakarja a 3 hornyot; ."" Az 1-2 szinkronagyat felmelegítjük; - Felszereljük - az első sebességkereket a szinkrongyúrúvel, - a hornyosalátétet, - az orr nélküli vezető acéllemezt; - Eltávolítjuk a kúpkerék-váll csapágyat tartó célszerszámot; - Az 1-2 szinkronagyat melegen felsajtoljuk, a letört bels6 éllel előre; - Kiszedjük a biztosító lemezt; 5.81 ábra Szlnkronagy szerelése

- Felszereljük - a szinkrondobot, a 3 orr menjen be a hornyokba, - a színkronagy hornyos alátétjét, 5.82 ábra 1-2 fokozat azerelffe DACIA 128 5.83 ábra Szlnkrongyl lrü szeretése 5.86 ábra Szinkron Illesztése - 5.84 ébra 2-3 fokozat azereléae - a 2. sebességkereket (legyen benn a vezető acéllemez-csík; tájolás), - a szinkrongyűrűt, - a hornyos gyűrűt, - a 3. sebességkereket a szinkrongyúrúvel, - a hornyolt gyűrűt, a biztosító lemezt helyre nyomjuk; - Felszereljük a 3-4 szinkronagyat, letört éllel előre; széles horony a biztosító lemezhez jön (hidegen felsajtolni). A szinkront célszerű összeszerelve felnyomni a tengelyre. A két biztosító rugó ne egyfelé nézzen, és a végek ne egy horonyba - essenek (a két rugó egymással ellenkező irányba van feszítve). Ugyeljünk, hogy a szinkrongyúrűk hornyai helyre menjenek. Felszereljük - a 4. sebességkereket és a szinkrongyúrút, - a kúpkerék hézagoló lemezét, - a

kétsoros kúpgörgős csapágyat, - a hézagoló lemezt, - az 5. sebességkereket, - a rugalmas alátétet. - a kilométeróra-meghajtó spirált; Az 1. sebességkereket satuba szorítjuk; Az első fokozatba kapcsolunk ; Meghúzzuk a kilométeróra-meghajtó spirál záró anyáját, de nem biztosítjuk, hogy be tudjuk állítani a kúpkereket ; Ellenőrizzük a 3. szinkrongyűrű és szinkronagy közti játékot, min = 0,2 mm; Ellenőrzés - a hajtókerék hozzáér az agyhoz, - a szinkrongyűrű hozzáér a hajtókerékhez; - Ellenőrizzük a 4 szinkronagy és szinkrongyűrű közötti játékot. DACIA 129 A bolygóház ősszeszerelése Az el6téttengely ősszeszerelése - Elhelyezzük a házban - a múanyag alátéteket, az olajterelóhornyok a bolygókereke k felé néznek. Kétféle vastagságú alátéteket használunk: 1,96-2,00 mm-ig és 2,03-2,07 mm-ig, - a bolygókereke ket, beolajozva, - a rózsakerekek alatti alátétet, - a rózsakerekek et; - Elhelyezzük az

el6téttengely hézagoló leme-zeit; - Felszereljük a kétsoros kúpgörgős csapágyat; - Felsajtoljuk a hengergörgős csapágy külső gyűrűjét; - Felszereljük - a csapágy belső gyűrűjét, - a biztosító gyűrűt, - Felszereljük a rózsakerekek tengelyeit, központosítjuk a csapszegek furatait; · - CV 31 B tüskével felnyomjuk a központosító stiftet, ez kb. 5 mm-ig befut a bolygóház falába; - Felszereljük a tányérkereke t, új csavarokkal; - Nyomatékmé ró kulccsal meghúzzuk a csavarokat; - Felszereljük a bolygókereke k tömítógyúrúit ; - Felsajtoljuk a csapágyakat. - a tengelykapcs oló tengelyét; a tengelyek végei közé zajcsökkentő alátét kerül. 5.24 Az 5 sebeuég azlnkroncao portlának 6sazeazereléae 5.88 6bra Tényérkerékcuvarok rMghúzáu - Felszereljük a szinkronagyr a: - a három éket. - a két rugót (a rajz szerint), . - a szinkrondobo t. ·. DACIA 130 j -. 1 1 L 1 5.92 ábra Kúpker•k-beállító

célszerszám 5.90 ábra 5 sebesség szinkron 6aazeazer Kúpkerék bordástengely beállítása A kúpkerék elméleti távolsága a tengelyvonaltól A= 59 mm. A helyes távolságot hézagoló alátétek behelyezésével érjük el; a kúpgörg6s csapágy és a hajtókerék közé EI6fordulhat, hogy a kúpkerék vége és a bolygóház tengelyvonala köz.ötti távolság nem az el6írt; a különbséget villanyceruzávat a kúpkerék egy fogának homlokoldalára írják, századmilliméterben, X = 20 = 0,2 mm. Ebben az esetben a kúpkerék távolsága a tengelyvonaltól A + X = 59 + 0,2 = 59,2 mm. 5.93 •bra Beállítás , Célszerszámok a beállításhoz CV 239--01 - differenciál helyettesítő; CV 239--02- mér6darab, H = 48,5 mm; C = 10 mm - a differenciál helyettesítő sugara; X = A - (H + C) = 59 - 58,5 + 10 "" 0,5mm; X - eltérés az elméleti távolságtól. - Felszereljük a jobb oldali félházat; - Kiszedjük a hézagoló lemez központosító stiftjeit; -

Elhelyezzük a bordástengelyt; - Felszereljük a bal oldali félházat és néhány · csavarral rögzítjük; lemezt; hézagoló a - Rögzítjük - Meghúzzuk a félházak összefogó csavarjait; - Bemérjük a differenciált. 1. A mért érték kisebb mint a normális érték (0,5 mm) 5.91 ábra K ú ~ jel61éN - a hézagoló lemezt vékonyabbra cseréljük. DACIA 131 5.95 Meghúzul aorrend 5.94 MHa Dlfferenclálmcl csa~alnak bNIHtjsa ,. 2. A mért érték nagyobb mint a normális érték (0,5 mm) :*·~ - a hézagoló lemezt vastagabbra cseréljük. A hézagoló alátétek 3,5 mm-tói 4, 1O mm-ig készülnek, 0,05 mm-es lépcsőkkel. A differenciál bemérését már teljesen meghúzott fedétcsavarok, kilométeróra-meg hajtó spirál bordástengely mellett végezzük. - Leszereljük - a bal félházat, - a bordástengelyt. Bolygóház csapágyak beállítása A bolygóház csapágyakat az 1-es és 2-es csavaranyák segítségével állítjuk. - A félházakba

felszereljük a csapágyak külsó gyúrújét úgy, hogy kijjebb legyenek mint a félház belső felülete ; - A jobb oldali félházba elhelyezzük a differenciált; - Elhelyezzük a bal oldali félházat és összecsavarozzuk; - Meghúzzuk a csavarokat, betartvci a megadott sorrendet; . - Az. állító csavaranyákat bekenjük; · - Az. állító csavaranyákat meghúzzuk, míg érintik a csapágyak külső gyúrújét. Ffégi csapágyak beállítása - A régi csapágyakat szabadon, játék nélkül szereljük be. Meghúzzuk az állító csavaranyákat, míg a csapágyak szabadon, játék nélkül forognak. Megjegyzés: Az 1-es csavaranyát jobban meghúzzuk, hogy nagyobb legyen a foghézag. Megjelöljük a csavaranyák helyzetét a félházakhoz viszonyítva. Leszereljük a bal féfházat és a differenciált. • Új csapágyak beá/1/tása Az új csapágyakat elófeszítve szereljük be. A csavaranyákat előfeszítve szereljük be. Acsavaranyákat addig húzzuk, m íg a

csapágyak enyhe ellenállást fejtenek ki. Megjegyzés: A jobb félházban levő csavaranyát erősebben húzzuk meg, hogy nagyobb foghézagot kapjunk. Az elófeszítettséget ellenőrizzük: - a differenciált néhányszor megforgatjuk, hogy elhelyezkedjenek a csapágyak, ::. a bolygóházra zsinórt csavarunk, ezt egy dinamóméterrel meghúzva megi,ük H el6feszítettség értékét: 1-3 mkplfb:-30 Nm) Ha a beállítás nem megfelelő, állítjuk a~ . varanyákat. A félházakon bejelöljük a csavar; anyák helyzetét · ·, .• 11 Leszereljük a bal félházat és a differenc~lt:; --··:., ~:, :}: Az előtéttenge/y beállítása - Az el6téttengelyre !elszereljük: - a kilométeróra-meg hajtó spirál fogaskerekét, - a rugalmas alátétet, ~ az 5. sebességkereket, . - a hézagoló lemezt; DACIA 132 5.97 ábra Hátrameneti tengely azerelé„ ö 5.96 a,,a El616ttengely állítása -A jobb félházba elhelyezzük: - az efótéttengelyt, - a bordástengelyt; -

Lemérjük az „ A" távolságot; ez egyenlő mindkét hajtókerék pár esetén; - Az ,,A" távolság hézagoló alátétekkel állítható. Miután megállapítottuk a hézagoló alátét vastagságát, leszereljük - az elótéttengelyt, - a bordástengelyt. A kapcsolóvillák és a rugalmas stiftek hasí. téka a sebességváltó vége felé néz; - A jobb félházba felszereljük a hátramenet, . . tengelyt; - A hátrameneti átváltókart be1llesztJuk a hátrameneti tengely hornyaiba; - Meghúzzuk a hátrameneti átváltókart; - Elhelyezzük az 1-2 kapcsolóvilla-tengely rugóját és golyósreteszét; - Felszereljük - a tengelyt, - az 1-2 kapcsolóvillát; · - Berakjuk a rugalmas stifteket; - Elhelyezzük a 3-4 kapcsolóvilla-tengely rugóját és golyós-reteszét; -, ltt:~:!?;, · -":~ a 3-4 kapcsolóvillát; ~ Berakjuk a rugalmas stiftet. A hátramen eti hajtókeré k beszerelése - A bal félházba elhelyezz ük a rugót és a goly(,sreteszt; 5.98

ábra Kapcaolóv llla sz,léM tr492 5.99 ábra R6gzft6sz eg kfuerel6• • - Felszereljük - a hátramen eti hajtókeré k tengelyét, - a hátrameneti fogaskereket, ., - a bronz alátétet; felszereljük a és éket - Behelyezzük a vezető tengelyt; - Felszereljük a biztosító gyűrűt. DACIA 133 - A félházak összeszerelési felületeit kenózsírral bekenjük; - A bal félházat ráhelyezzük a jobb félhézra, a hátrameneti átváltókar pontosan illeszkedjen a hátrameneti hajtókerék tengelyének hornyaiba; - Berakjuk - a félházak összefogó csavarjait, - a megkent tömítést, · - a hézagoló lemez központosító stiftjeit, és meghúzzuk a három rögzítócsavart; - A megadott sorrendben meghúzzuk a félházak összefogó csavarjait. Az s. sebességkerek felszerelése A hátsó zárófedél ősszeszerelése - Felszereljük a kapcsoló tengely szimeringjét; - Elhelyezzük - a kapcsoló tengelyt, - a rugókat, - az átváltókart, - az alátétet; - Új

rugalmas stiftekkel rögzítjük az átváltókart a tengelyen; - Felszereljük - a biztosító gyűrűt, - a kilométeróra-meg hajtó spirált a tömítésével. - Az el6téttengelyre felszereljük: - a hézagoló alátétet, - a tűcsapágyat, - az 5. sebesség hajtott fogaskerekét, - a szinkroncsoportot (szinkrongY)~g ydob), . - az 5. fokozat kapcsolóvilláját, - a rugalmas alátétet, - a rögzítő csavaranyát; - A bordástengelyre felszereljük: - az 5. sebességkereket, - a rugalmas alátétet, - a kilométeróra-meg hajtót: - A CV 31 B célszerszámmal berakjuk a kapcsolóvilla csapszegeit; - Kapcsoljuk a hátramenetet és az 5. sebességet; - Meghúzzuk - az előtéttengely állító csavaranyáját, - a kilométeróra-meg hajtó spirál véganyáját; 5.101 MN-11 Zárófedél felszerelffe A félházak ősszeszerelése - A jobb oldali félházba elhelyezzük: - az elótéttengelyt, - a bordástengelyt a csapágy biztosító stifttel, - a differenciált; 5. 102

MN-11 5 ~ , , DACIA 134 5.104 ábra Zárófedél felszerelése 5.103 ábra Állitócsavar meghúzása - Biztosítjuk a csavaranyákat; - Ellenőrizzük az 5. sebesség szinkrongyúrúje és szinkronagya közti játékot; Ymin = 0,2mm. A hátsó zárófedél felszerelése - A kapcsolóvillákat holthelyzetbe állítjuk; - A papírtömítést zsírral megkenjük; - Elhelyezzük a zárófedelet; az átváltókart a kapcsolóvilla-teng ely hornyaiba illesztjük; - Meghúzzuk a fedél rögzítő csavarjait; - Elhelyezzük - az 5. sebesség golyósreteszét, -- az alátétet, - a védóharangot zsírral bekenjük. 5.25 A foghézag beállítása A foghézag beállításakor lazítjuk a jobb félházban az 1-es állító csavaranyát és ugyanakkora nyomatékkal meghúzzuk a bal félházban levő 2-es állító csavaranyát; - Megállapítjuk a foghézagot; - Lazítjuk az 1-es csavaranyát és szorítjuk a 2-es csavaranyát, míg a foghézag megfelelő lesz; - lndikátorórával

mérjük a foghézagot, a kúpés tányérkerék közötti értéke: 0,12--0,25 mm; - Addig állítjuk a csavaranyákat. míg a helyes játékot kapjuk, biztosítjuk a csavaranyákat; - Zsírral megkenjük a tengelykapcsoló-ház papírtömítését; - Felszereljük a tengelykapcsoló-házat; - Meghúzzuk a tengelykapcsoló-ház összefogó csavarjait; 5.105 ábra Foghézag beállítása - Felszereljük a hátrameneti lámpa csatlakozását. 5.26 365-ös típusú sebeségváltó kapcsolótengelyének szlmerlngcseréie Szerszámok Kódszám C ikkszám CV 380--01 10.02038010 CV31 B MOT 50 10.02003100 Megnevezés Olajleereszt6csavarof d6 kulcs 0 5-öskinyomótüske Nyomatékméró kulcs DACIA 135 5.108 ábra BlztoeHMl ~ 5.108 ábra FoghézagáJHtu A zárófedélcsavarok meghúzási nyomatéka: 1,2 mkp (12 Nm). A cserét a hajtómű-kiszerelés nélkül végezzük el. - az átváltókart, - az alátétet, - a kopott szimeringeket. Beszerelés Kiszerelés - Leeresztjük - a

sebességváltó olajat; - Leszereljük · - a kilométeróra-meghajtó spirált, - a kapcsoló szerkezetet, - az „A" csavart; - Megtartjuk az 5. sebességfokozat rugóját és golyós reteszét; - A sebességváltót üresbe állítjuk és leszereljük a hátsó zárófedelet; - Kiszereljük - az átváltókar rugalmas stíftjeit, - a biztosító gyűrűt, . - a tengelyt, megtartjuk - arugókat, Felszereljük az új szirneringet. - Elhelyezzük a kapcsolótengelyt; - Elhelyezzük - arugókat, - az átváltókart, - az alátétet; - Az átváltókart új stiftekkel rögzítjük a tengelyre; - Felszereljük a biztosító gyűrűt; - A kapcsolóvillákat üresbe állítjuk; - A papírtömítést zsírral megkenjük; - Elhelyezzük a hátsó zárófedelet, az átváltókart beillesztjük a kapcsolóvilla tengelyének hornyaiba; - Meghúzzuk a zárófedél rögzít6csavarjait; - Elhelyezzük - az 5. sebeség rugóját és golyósreteszét, - az alátétet, - a védóharangot; -

Felszereljük - a kapcsoló szerkezetet, - a kilométeróra-meghajtó spirál huzalját; - Olajjal feltöltjük a sebességváltót; - Ellenőrizzük és beállítjuk a kapcsolószerkezetet. A 365-ős tlpusú sebességváltó 5. sebesség szinkroncsoportjának cseréje Szerszámok 5.107 ábra Zárófedél anr1INe Kódszám Cikkszám CV 380--01 10.02038010 Megnevezés Olajleeresztócsavaroldó kulcs DACIA 136 Kódszám Cikkszám CV 204 MOT 50 CV 31 B 10.02003100 Megnevezés Kilométeróra-meghajtó spirálold6 kulcsa Nyomatékméfó kulcs 05-ös stift kinyornótüske A cserét a sebességváltó kiszerelése nélkül végezzük el. - Kiszerelés - Leeresztjük a sebességváltó olajat; - Leszereljük - a kilométeróra-meghajtó spirál huzalját, - a kapcsotószerkezetet, - az „A" csavart, megtartjuk az 5. fokozat rugóját és a golyósreteszt, - a hátsó zárófedelet; - Kapcsoljuk az 5. sebességet vagy a hátramenetet; - Leszereljük a

kilométeróra-meghajtó spirált; - Oldjuk az elótéttengely csavaranyáját; - Új csavaranyát szerelünk; Meghúzzuk és biztosítjuk a csavaranyát; Berakjuk a kapcsolóvilla csapszegét; Új kilomét~róra-meghajtót szerelünk fel; Meghúzzuk és biztosítjuk a kilométeróra• meghajtó spirál véganyáját; A sebességváltót üresbe állítjuk; · Felszereljük - a hátsó zárófedelet, - az 5. fokozat rugóját és a gotyósreteszt, - a kilométeróra-meghajtó spirál huzatját; - a kapcsofószerkezetet; Olajjal feltöltjük a sebességváltót; Ellenőrizzük és beállítjuk a kapcsolószerkezetet. A kilométeróra-meghajtó fogaskerék cseréje a 365-ös sebességváltónál Szerszámok Kódszám CV 380-01 CV 204 MOT 50 Cikkszám 10.02038010 Megnevezés Olajleeresztő csavaroldó kulcs · Kilométeróra-meghajtó oldó kulcs Nyomatékméró kulcs A cserét a sebességváltó kiszerelése nélkül végezzük el. Kiszerelés 5.109 ,, Az s fokozat szinkron

~ - Kiszedjük az 5. fokozat kapcsolóvillájának rugaJmas stiftjét; - Megjegyezzük a dob és a szinkronagy helyzetét; - Leszereljük - az s. fokozat kapcsolóvilláját, - a szinkronagyat, - a szinkrondobot. - Leeresztjük a sebességváltó otajat; - Leszereljük - a kilométeróra-meghajtó spirál huzalját; - a kapcsolószerkezetet; - Oldjuk az „A" csavart, megtartjuk az 5. fokozat rugóját és a golyósreteszt; - Leszereljük - a zárófedelet, - a zárófedélról a fogaskereket; - Az. 5 fokozatot kapcsoljuk és behúzzuk a kéziféket; - CV 204 célszerszámmal oldjuk a kilométeróra-meghajtó spirál fogaskerekét a bordástengelyen. Beszerelés BeszereMs - Új kilométeróra-meghajtó spirált szereltünk fel, meghúzzuk és biztosítjuk; - Felszereljük a fogaskereket a zárófedélre; - A sebességváltót üresbe állítjuk; - Felszereljük - a zárófedelet, - az 5. fokozat rugóját és a golyósreteszt, - a kilométeróra-meghajtó spirál huzalját,

- Elhelyezzük a kapceolóvillát a dobon; - A kapcaolóYillát, a dobot és a szinkronagyat - Onljjal feltöltjük a sebességváltót; - t!flen6rizzük és beállítjuk a kapcsoló szerke- felszereljük az elc5téttengetyre; - a kapcsolószerkezetet; zetet. DACIA 365-ős típusú sebességvál tó kapcsolószerkezetének ki- és beszerelése Kiszerelés - Kiakasztjuk a visszahúzó rugót; . - Leszereljük - a biztosító gyűrűt a sebességvált ókar vé- 137 - Leszereljük - a védőharang díszgyűrújét, - a védóházat; - Megemeljük a védóharango t; - Leszereljük az átváltókar rögzítő házát; - Kiszereljük az alsó védóharango t és kiemeljük az átváltókart. géről, - az összekötő rudazatot; - Oldjuk - a gömbcsukló rögzítő csavaranyájá t a kapcsoló tengelyen, - az emelő rögzít6csavar ját az állítóvillán; 11 . gumiágyának cseréje / a.:: ✓- - !- .~,-: ,.,, , -~ . , 1 - : -,,, I 1 /••••; 1 · ,/ ,

Kiszerelés p:; ,• . - , • - A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Beszerelés előtt a csuklókat kenőzsírral bekenjük.Ellenőrizzük és beállítjuk a kapcsoló szerkezetet a gömbcsukló állításával és a határoló lemez elhelyezésév el 365-ös típusú sebességváltó --1-- ~ Beszerelés 5.110 ábra Kapcsolószerkezet beállitáaa - A sebességvált ó hátsó részét emelővel megemeljük; - Oldjuk - a támasztókaro k rögzít6csavar jait a sebességváltón , - a támasztókar 1-es rögzít6csavar ját a gumiágyon, - a gumiágy 2-es rögzítő csavaranyájá t az alváznyúlván yon; - Hasonlóképp en járunk el a másik gumiágy esetében is. Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. 352-es, 365-ö~ típusú sebességváltónál a féltengelyek szimering cseréje Szerszámok Kódszám Cikkszám Megnevezés CV31 B TF476 10.02003110 10.06047600 TF509 10.06,Q~900 CV377 10.02037700

CV380-01 10.,0 2038010 Kinyomótüske Gömbcsukló lehúzó célszerszám Első hajtómű összenyomó célszerszám Differenciál állító csavaranyákat oldó kulcs Olajleeresztő csavaroldó kulcs Nyomatékmér6 kulcs MOTSO Kiszerelés 5.111 ábra Kapceolószerkezet klszereléN - Felszereljük a TF 509 célszerszámo t; az alsó tengókarokho z beakasztva; - A gépkocsi első részét felbakoljuk; DACIA 138 - •. •, . • •----♦ 5.112 ábra Gumlágycsere - Leszereljük az első kerekeket; - Leeresztjük a sebességváltóból az olajat; - CV 31 B célszerszámmal kiszedjük a féltengelyek biztosító csapszegeit; - A TF 476 célszerszámmal leszereljük - a kormányösszekötő gömbcsuklókat, - a felső trapéz gömbcsuklókat; - Kiszedjük a féltengelyeket; - Megjegyezzük a csavaranya helyzetét a házhoz viszonyítva; - Leszereljük a csavaranyák biztosítását; - CV 377 célszerszámmal oldjuk az állító csavaranyákat; megjegyezzük eredeti

helyzetü- - Felszereljük az első kerekeket, leeresztjük a gépkocsit; - Meghúzzuk a keréktartó csavaranyákat; - Leszereljük a TF 509 célszerszámot: - Olajjal feltöltjük a sebességváltót. ket; - Leszereljük a szimeringet és a tömítőgyű rűt; - Megtisztítjuk a csavaranyát. . Beszerelés Felszereljük a szimeringet és a töm ítógyú- rút; - A csavaranyát kenőolaüal bekenjük; - Felszereljük a csavaranyát eredeti helyzeté- be; - A bolygókerekek hornyait kenőanyaggal kenjük; - A CV 31 B célszerszámmal központosítjuk és beszereljük a féltengelyeket; - Berakjuk a féltengelyek feszítő csapjait (a hasított stiftek hasítéka mindig a forgásirányba vagy vele szembe nézzen); - Felszereljük - a kormányösszekötő gömbcsuklóit, - a fels6 trapéz gömbcsuklóit; 5.113 ábra Féltengelyek blztoaitóinak klazerelétt DACIA 6. MEGHAJTÁS 6.1 ÁLTALÁNOS MÜSZAKI ADATOK A Dácia gépkocsikat két meghajtó féltengelylyel szerelik fel.

A féltengelyek homokinetikus csuklókkal kapcsolódnak a kerekekhez és a sebességváltóhoz. 139 DACIA 140 A kerekek felé GE 86-os típusú csuklók, a sebességváltó felé GI 69-es típusú csuklók kapcsolódnak. A meghajtás ki- és beszerelése Szerszámok Kódszám TF509 10.06050900 TF235A 10.06023500 FF236 10.06023600 CV31B TF476 10.02003110 10.06047600 MOT50 Megnevezés Cikkszám Első futómű leszorító célszerszám Féltengely lehúzó célszerszám Féltengely beszerelő célszerszám 0 5-ös s1ift kinyomótüske Gömbcsukló lehúzó célszerszám Nyomatékmérő kulcs 6.3 ábra Gömbcsuklók lehúzása A gépkocsi első részét felbakoljuk; - Leszereljük a kereket; - Lazítjuk - a felső trapéz gömbcsukló anyáját, - a kormányösszekötő gömbcsukló anyáját; - A TF 4 76 célszerszámmal lehúzzuk a gömbcsuklókat; - A CV 31 B célszerszámmal kiszedjük a meghajtó féltengelyek feszítő csapjait; - A kerékagyat a TF 235 A

célszerszámmal rögzítjük és leszereljük - a kerékagy anyát, - az alátéteket; - Leszereljük a kerékfékhengert; - Oldjuk a gömbcsuklók csavaranyáit; - Leszereljük a féltengelyeket a bolygókere- 6.2 MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK Felső trapéz gömbcsuklók anyái . S mkp (50 Nm) Kormányösszekötő gömbcsuklók anyái . 3,5mkp (35Nm) Kerékagyanya . 16 mkp (160Nm) (70 Nm) Kerékrögzítő anyák . 7 mkp Kiszerelés - Az. alsó lengókarokhoz beakasztjuk a TF 509 célszerszámot és összenyomjuk az első futómúvet ; kekról ; - Ideiglenesen berakjuk a kormányösszekötő gömbcsuklót; · - TF 235 A célszerszámmal lehúzzuk a féltengelyt a kerékagyról; - Leszereljük a kormányösszekötő gömbcsuklót és leszereljük a féltengelyt. Beszerelés - A bolygókerekek homyait zsírral bekenjük; - A féltengelyt és a bolygókereket összeillesztjük és a CV 31 B célszerszámmal központosítjuk; - Új csapszegeket rakunk; - A hasított stiftek

hasítéka mindig forgásirányba vagy vele szembe nézzen. A stiftek végeit zsírral bekenjük; - A féltengelyt TF 236 célszerszámmal beszereljük a kerékagyba; - Felszereljük - a kormányösszekötő gömbcsuklót, - a felső trapéz gömbcsuklót; - Meghúzzuk a gömbcsuklók anyáit; DACIA 141 - A TF 235 A célszerszámmal rögzftjük a kerékagyat és felszereljük az alátétet és a kerékagyanyát; - Meghúzzuk a kerékagy anyát; - Felszereljük - a kerékfékhengert, - a kereket; - Leeresztjük a gépkocsit, meghúzzuk a kerékrögz ító csavaranyákat; - Leszereljük a TF 509 célszerszámot; - Néhányszor lenyomjuk a fékpedált, hogy a kerékfékhenger működésbe hozza a fékberendezést. 6.5 ábra Lehúzószerszám elhelyezése 6.3 GI 69-ES TÍPUSÚ CSUKLÓ VÉDÖHARANGJÁNAK CSERÉLÉSE Szerszámok Kódszám TS65 Cikkszám 10.06006500 Megnevezés Lehüzócélszerszám Kiszerelés Leszereljük a féltengelyeket a gépkocsiról; Oldjuk az 5-ös

szorítóbilincset; Elvágjuk a védóharangot; Megtartjuk a kenózsírt; Kihajtjuk a ház széleit és kiszereljük a belsó kapcsolódást. Figyelem! A hengergörgók és a tűk párosítva vannak; ne szereljük le a hengergörgóket a hármas villáról. - Rögzítjük a hengergörgóket; - Leszereljük a biztosító gyűrűt ; - TS 65 célszerszámmal lehúzzuk a hármas villát a tengelyről. - 6.6 ábra Fels6 lengókar gömbcsuklójának szerelése / • 4 6.4 ábra Féltengely biztosítófának kiütése 6.7 ábra GI U- caukló DACIA 142 - Felszereljük - a hármas villát a tengelyre, - a biztosító gyúrút; Kb. 130 g zsírt rakunk a védóharangba; Felszereljük a belső kapcsolódást; Kiegyenesítjük a házat; Elhelyezzük a védóharangot a tengelyen ér a belső kapcsolódáson; Felszereljük a védóharangra a gumigyúrút; A tengely és a védóharang közé kerekített· rudat feszítünk, hogy szabályozhassuk a védóharang belsejében a

levegőmennyiséget R.45mm 6 m 40mm 6.8 ábra Keresztcaukló kisajtolása Beszerelés 6.1 o ábra Szerel6alátét - Megkenjük a tengelyt, a véd6harangot és a gumigyűrűt; - A tengelyt satuba fogjuk és ráhúzzuk a gumigyűrűt és a védóharangot; 6.11 ábra Otköz6tárcsa szerelése •., ábra Cauklóstengely azereléN 6.12 ábra Gumiharang felszerelése DACIA 143 Elmozd ítjuk a belső kapcsol atot. míg megkapjuk az A = 162 mm méretet a védóha rang széle és a belső kapcsol ódás széle között; - Felszer eljük - a szorítób ilincset, - a féltenge lyt a gépkocs ira. 6.4 GE-86 TÍPUSÚ CSUKLÓ VéDOHARANGJANAK CSERÉLÉSE Kiszerelés - Leszere ljük - a féltenge lyt a gépkocs iról, - a GI 69 típusú csuklót, elvágjuk a védóha rangot; - A tengely t satuba fogjuk, leszedjü k a szorítóbilincset, felvágju k a véd6ha rangot és kiszedjük a kenózsí rt. 6.15 M>ra Gumikarmantyú r6gzH6rugóiának eltMlyezéae Beszerelés 6.13 ábra GF

86-o9 caukló uer 8.14 ábra Gumikarmantyú annlé„ - Megken jük a tengelyt , a védóha rangot és a gumigyűrűt; -· - Felszer eljük a tengelyr e - a védóha rangot, - a gumigyűrűt; - A tengely t satuba fogjuk; - A véd6ha rang alá kb. 260 g ken6zsí rt teszünk; - Elhelye zzük a védóha rangot a tengelye n; - A tengely és a védóha rang közé rudat feszítünk, hogy szabály ozzuk a védóha rang alatt a levegőmennyiséget; - Felszer eljük - a gumigyűrűt, a szorítób ilincset, - a GI 69-es típusú csuklót, - a féltenge lyt a gépkoc sira. DACIA 145 7.KORMÁNYSZERKEZET 7.1 ALTALANOS M0SZAKI ADATOK Fogasléces kormányszerkeze t Attétel 20: 1 Fordulási körátmérő : - úttesten - 10 m - falak között - 10,7 m A kormánykerék fordulása - 3,5 fordulat = A kormánymú kőzépállásának meghatározása A kormánymű középállásának meghatározásához a fogaslécet a C = 65 mm helyzetbe állítjuk. Ekkor a rugalmas csukló gömbfeje

felfelé néz 7.1 ábrL Kormányezerkezet 7.2 MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK Kormánymt.lház rögzítóanya Kormány0sszeköt6 gOmbcsuklók anyái . KormányOsszekOtO anyái . Kormánykeréktengety-anya . Kormányösszekötó-tengetyanya . Kormánykardánanya . 2,5 mkp (25 Nm) 3 ,5 mkp 1,5 mkp 4,5 mkp 3,5 mkp 3 ,5 mkp (35 Nm) (15 Nm) (45 Nm) (35 Nm) (35 Nm) Segédanyagok Kenőzsí r a csuklókhoz múvet középállásban rögzítjük. Az alsó "A" csavaranyát meghúzzuk. A kormánykereket 1/4 fordulattal jobbra vagy balra fordítjuk. A felső „ B" csavaranyát meghúzzuk. Ha a kormánymű középállásban van (a kerekek egyenes irányban) a kardán egyik csavarvége felfelé néz 7.3 KORMANVMOHAz KI- ÉS BESZERELÉSE A kardántengely meghúzása Kiszerelés Az elsó kerekeket forgózsámolyra helyezzük, vagy felbakoljuk a gépkocsit. A kormány- - Oldjuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük az akkumulátort és a tartólapját; 146 DACIA 7.2

llibra 7.3 ábra Kardllintengely meghúzása - Oldjuk a kormánykar tengelyek csavarjait a fogasléc végein; - Leszereljük a kormánykarokat; - Oldjuk - a karimás kötés rögzítócsavarjait; - a kormánymúház rögzítócsavarjait a segédvázon. 7 .5 ábra KonnánymGhú kl-beanrel6N Megjegyzés: ha nem cseréljük a kormánymúházat, ne állítsuk el az excenter csavarjait; így nem kell a beszerelés után a kormánymOmagasságot állítani. Beszerelés 7 .4 ábra KormánymQt)áz kl-buzerelffe - A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjé- . ben történik; - A csuklókat kenózsírral megkenjOk; - Ellenőrizzük a védóharangok állapotát és rögzítését; - Meghúzzuk a karimás kötés csavaranyált; - Ellenőrizzük és beállítjuk - a kormánymű magasságát, majd meghú~uk a kormányház rögzítócsavarjait a segédvázon, - a kerékösszetartást. DACIA e 1 1 1 • 7.6 ábra Zajca6kkent6 gumlágy csere 147 -:- Leszereljük - a

fogaslécszemet, - a régi zajcsökkentő gumiágyat; - A külső alátét ne fedje a biztosító gyúrll hornyát; - Felszereljük - a biztosító gyűrűt, - a védőharangot, - a fogaslécszemet, - a kormánykart; - Ellenőrizzük és beállítjuk a kerékösszetartást. 7.4 TOLÓRÚD BEÁLLfTÁSA ------- --- A tolórúd beállításánál figyelembe vesszük a fogasléc, a tolórúd, a kormányműház kopását. A beállításhoz leszereljük a kormányműhá­ zat. Beállítás 7.7 ébra ZaJcaökkent6 gumlágyCMnt Zajcsökkentő gumiágy cseréje Kiszerelés - A gépkocsi első részét felbakoljuk; - Leszereljük - a jobboldali kereket, - a kormányrudat, - a fogaslécszemet, - a védóharangot; - A kormánykereket fordítjuk, míg visszahúzódik a fogasléc; - Leszereljük - a biztosítógyúrűt, - a külső alátétet, - a rugalmas gyűrűket , · - a zajcsökkentő gumiágyat. - A kormánymúházat satuba fogjuk; - Leszereljük - a fedelet(1 ), - az állító

alátétet (4), - a rugalmas alátétet (2), - a rugót (3), - a tolórudat (5). Ne fordítsuk a fogaskereket, ha a fedefet leszereltük. Megtisztítjuk a kiszerelt alkatrészeket, majd zsírral bekenjük Felszereljük az al• katrészeket, kivéve az alátétet. Beszerelés - Megtisztítjuk a fogaslécet, kenózsírral megkenjük; - A gumigyűrűket a zajcsökkentőre szereljük; - Elhelyezzük a fogaslécen - az új zajcsökkentő gumiágyat, - a támasztó alátétet, - a régi zajcsökkentő gumiágyat; - Ideiglenesen meghúzzuk a fogaslécszemet; .: Fordítjuk a kormánykereket, míg visszahúzódik a fogasléc és a zajcsökkentő gumiágy a helyére csúszik; 7.8 ábra Tolórúd bNllnaa DÁCIA 148 A rugalm as alátét szaba d maga sságá nak méré se lndikátorórával megm érjük az alátét maga sságát. 7 .1 O ,bra Fogas léc kopáú nak ellenó rzMe 7.9 ,bra Tolórúd be•llf t„a 7.5 FOGASLÉC KOPASANAK ELLENŐRZÉSE Lemérjük a fogaslécet a középső

részén. A maximális és minimális érték közti különbség oldja meg a fogasléc kopását. A méré seket indikátorórával végezzük el, az „A" pontb ól a „B" pont felé haladva. Az indikátorórát a fedélr e rögzítjük. A fogaslécet az „A" pontb a hozzu k, az indikátoróra a „O" jelzésen. A fogaslécet a „ B" pontb a mozd ítjuk, vissz a az „ A"-ba, majd abba a helyzetbe állítjuk, ahol a mért érték a legnagyobb. Itt „O" -ra állítjuk az indikátorórát. Egy villáskulccsal mindk ét irányban forgatjuk a fogaslécet, míg a tolórúd érinti az állító alátéteket. Leolvassuk és megje gyezzük a legna gyobb értéket Az alátétek vastagságát a fogasléc legalsó pontjához képes t állapítjuk meg úgy, hogy az alátét előfeszített legyen E= (D + 0,06 mm) -H E - az ékek vastagsága D- a tolórúd és fedél közti távolság H - a rugalmas alátét szaba dmag asság a 0,06 mm - az alátét

elófeszítettsége 7.11 tbra Fogasi«: kopásának ellen6 rzéM Hogy biztosítsuk az alátétek játékát, a kapott értéke t 0,04 mm-r el csökkentjük. - Beszerelésnél a rugalmas alátét hozzá ér a tolórúdhoz és az állító alátét a fedélhez. Fi• gyeljük a rugalmas alátét szerelési irányát; - Az ékeke t a tolórú d felé helye zzük; - Lemérjük a tolórúd és az ékek közti távolságot, ez mege gyezi k a rugalmas alátét szabad maga sságá val, illetve kiseb b 0,020,06 mm-rel; - Leszereljük az indikátorórát ; - Kiszedjük az állító alátéteket, kenózslrral megk enjük az alkatrészeket; - Felszereljük - a rugalmas alátétet, - az állító alátéteket, - a fedelet; - Megh úzzuk a fedél rögz ítócsavarjait. DACIA 149 Példa: A tolórúd és az állító alátétek közti távolság : D = 1,48mm H = 1,32mm E = (D + 0,06) - H = 1,48 + 0,06 - 1,32 E= 0,22mm Ekkor 0,2 mm vastagságú éket használunk. 7.14 ábra Kormány

beállitáaa 7.12 ábra Fogaakk: kopásának ellen6rnM 7.15 ábra Kormány beállftáa Sajátságos eset Előfordulhat, hogy az állító alátétek vastagsága negatív érték: D = 1,17mm H = 1,35mm E= 0,12mm Ilyenkor kiveszünk egy 0, 15 mm vastagságú alátétet. 7.6 KORMÁNYKERÉK KI - ÉS BESZERELÉSE Szerszámok Kódszám Cikkszám DIR21 B 10.05002100 Megnevez6s Korményk-k-lehúzó célszerszám 7.13 ábra KormánybeálH"N A kormánykerék-rögzítő csavaranya meghúzási nyomatéka: 4,5 mkp (45 Nm). DACIA 150 Kiszerelés - Oldjuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük - az alsó kormányoszlop-burkolatot , - a kormánykereket, - a fényjelzéskapcsolót, - a kormánykardánt, - a felső persely biztosító gyűrűjét; - Benyomjuk a tengelyt, míg lejön az alsó persely, majd leszedjük a felső perselyt. 7.16 Clszerazám Kiszerelés 7 .18 ábra Persely beszere - Leszereljük - a kormányoszlop burkolatát, - a kormánykerék fedelét, - a

csavaranyát; - DIA 21 B célszerszámmal lehúzzuk a kormánykereket. Beszerelés - A kormányművet középállásba hozzuk; Beállítjuk a kormánykereket; Meghúzzuk a csavaranyát; Felszereljük - a kormányoszlop burkolatát, kormánykerék fedelét. A tengelypersely cserélése Szerszámok Kódszám Cikkszám OIR21 B 10.05002100 Megnevezés Kormánykerék-lehúzó célszerszám 7.17• ,, Kormányburkolat Beszerelés - Az új perselyeket zsírral bekenjük; - Az alsó hasított perselyt (1) ráhelyezzük a tengelyre; - Az új persely alá egy 2 mm-rel kisebb külsó átmérőjű régi perselyt helyezünk és ennek segítségével felnyomjuk az új perselyt. - Lenyomva a tengelyt, leszedjük a régi perselyt. - Ellenőrizzük - a felső perselyt, - a perselyek helyzetét; - Felszereljük a felső persely biztosítógyúrújét; - A kormányművet középállásba állítjuk; - Meghúzzuk a csukló alsó csavaranyáját (A); - A kormánykereket balra vagy jobbra

forcítjuk és meghúzzuk a csukló alsó csavaranyáját (B); - Felszereljük - fényjelzéskapcsolót, - a kormánykereket, - az alsó kormányoszlop-burkolatot ; - Felcsatoljuk az akkumulátor saruit. 7.19 M>ra DACIA 151 7.20 llbra 7.7 KORMANY TENGELY KI- ÉS BESZEREL ÉSE Szerszámok Kódszám Cikkszám DIA 21 B 10.05002100 Megnevezés Kormánykerék-lehúzó célszerszám 7.22 ébra Alsó penety behelyuMe Kiszerelés Javítás - Oldjuk az akkumulátor saruit; - Leszereljük - az alsó kormányoszlop-burkolatot, - a kormánykereket, - a fényjelzéskapcsoló egységet, - a villogóautomatát; , - Lekapcsoljuk a féklámpa csatlakozását és a gyújtáskapcsolót; - Leszereljük - a kormánykardánt, - a fófékpumpa rögzítócsavarjait; - Lekapcsoljuk - a központi fékpumpa tolórúdját, - a tengelykapcsoló huzalt; - Oldjuk a tengely rögzítő csavaranyáját és kiszereljük a tengelyt. Ellenőrizzük az alkatrészeket, cseréljük a hibás vagy kopott

alkatrészeket. Beszerelés A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjé-, ben történik. 7.8 HARDY-TÁ RCSA CSERÉLÉS E Kiszerelés - Leszereljük a kormányművet; Kiszedjük a Hardy-tárcsa gOmbfejeit; Cseréljük a Hardy-tárcsát; A Hardy-tárcsát 2 db M 7x30 csavarral rögzítjük; a csavaranyáka t a kormánymll felé szereljük. 7.23 6bra Hardy-tárcu CNN Beszerelés 7 .21 ábra F6fékhenger két rögzit6csavarjának eltjvolftua - A kormányművet felszereljük a gépkocsira; - Ellenőrizzük és beállítjuk a kormánymll magasságát és a kerékösszetartást. 152 DACIA 7.9 KORMÁNYÖSSZEKÖTŐ KI- ÉS BESZERELÉSE Szerszámok Kódszám TF476 Cikkszám 10.06047600 Megnevezés Gömbcsuklólehúz6 célszerszám Azonosítás A kormányösszekötő „B" furatai a gépkocsi eleje felé néznek. A bal kormányösszekötő „A" azonosító jelzéssel rendelkezhet. A Cserélhető a gömbcsukló védóharangja. Beszerelés - Zsírral megkenjük

a kormányösszekötő tengelyét; - Felszereljük a kormányösszekötőt, ellenőrizzük a fogaslécszem tengelyeinek párhuzamosságát; - Ellenőrizzük, hogy a kormányösszekötók vízszintesen álljanak; · - Meghúzzuk a csavaranyát; - Felszereljük és meghúzzuk a gömbcsuklót; - Ellenőrizzük és beállítjuk a kerékösszetartást. A kormányösszekötő gömbcsukló védőharangíának cserélése B Szerszámok Kódszám TF476 Cikkszám 10.06047600 Megnevezés Gömbcsuklólehúzó célszerszám 7.24 ábra Bal oldali nyomórúd Kiszerelés Kiszerelés - Oldjuk a kormányösszekötő gömbcsukló rögzítóanyáját; - TF 476 célszerszámmal kiszereljük a gömbcsuklót; - Oldjuk a kormányösszekötő rögzítóanyáját a fogaslécszemnél; - Leszereljük a kormányösszekötót. - Leszereljük a kormányösszeköt öt a gépkocsiról; - A kopott védöharangot csavarhúzóval lefeszítjük. Beszerelés - Az. új védóharangba 6-7 g zsírt teszünk; - A

védóharangot ráhelyezzük a gömbcsuklóra; - Felszereljük a szorítóbilincseket. 1 7.25 ,bn Nyomórúd klazeretéM Javítás A kormányösszekötő gömbcsuklók nem javíthatók. 7.26 ábra Gömbcsapszeg kannantyújánall CH,., DACIA 153 8. ELSÖ FUTÓMŰ 1,Sm 10mkp 3 ,Smkp . 6,5mkp B.1 ábra Elad tutómO keresztmetszet• 3,Smkp r::· DACIA 154 8.1 BEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKEK Kerékdőlés Utánfutás Értékek Az. első futómli magassága 1°30 + 30 - 60 A jobb és bal oldali értékek közti eltérés max. 1° D = 45mm vagy H1 - H2 = 80mm Nem állítható = = = = H5 - H2 = A fels6 lengókaroknál, az alvázhoz kikötött vonórúddal 40 3°30 30 2°30 2° Csapterpesztés A kormánymű magassága Kerékösszetartás HS H5 HS H5 - H2 H2 H2 H2 20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 8° ± 30 Eltérés a két kerék között: max. 1° Beállítás A csavaranya egy teljes fordulata 20 -cel módosítja az utánfutást Nem állítható 6 - 7,75mm D =

7mm H1 - H2 = 128mm Excenter, csavarokkal állítható 1 - 4mm széttartás D = 7mm H1 - H2 = 128mm A kormányml.ifej egy teljes fordulata 3 mm = t módosít D = 45mm H1 - H2 = 128mm A szilentperselyek végleges rögzítése C = 65mm A kormányrrnl középállása 8.2 ábra Kocalazekrény magaaúgl méretei 8.3 ábra A 9Pl(ocal legmélyebb pontjának a talajtól mért távolúga 8.4 ábra Alrizállvány magassága DACIA 155 8.3 AZ ELSO FUTóMO GEOMETRIÁJA A futómű geometriájának hatása a gépkocsi úttartására és a gumi kopására. A kerékdőlés A kerékdőlés a kifelé d61t kerék és ennek függőleges helyzete közti szöget jelenti. A kerékdőlés-eltérés a két kerék között max 1 ° lehet; ennél nagyobb különbségnél romlik a kormányozhatóság, az úttartás és megnő a gumikopás. 8.5 ábra Kormány k6zéphefyzete Az utánfutás 8.2: AZ ELSO FUTÓMŰ CSAVARJAINAK MEGHÚZÁSI NYOMATÉKA A TENGELYEKNÉL Az utánfutást a csapszeg

hátradólése adja meg a függőlegeshez viszonyítva. Az utánfutás-eltérés a két kerék között max 1° lehet; ennél nagyobb különbségnél a gépkocsi kitér arra az oldalra, ahol kisebb az utánfutás szögének az értéke. A kormánymú magassága Kormányösszekötók . Keresztstabilizátor-rogzítócsapok . Alsó lengőkarok . Fels6Ieng6karok . Csavaranyák: Lengéscsillapító alsó rögzítése . Felső trapéz gOmbcsuklók . Alsó trapéz gömbcsuklók . Kormányösszeköt6 gömbcsuklók . Kerékagy . Kormánymű rögzítése . Fogaslécszem . Avonórúdrögzftéseafelsókaroknál . Kerekek, gumiabroncsok Kerékpánttípus: 4,5 Bx13 A keréktárcsa ütése: max. 1,2 mm Gumiabroncsok mérete: 155 SR 13 3,5 mkp (35 Nm) 8 mkp (80 Nm) 11 mkp (110 Nm) 10 mkp (100Nm) A kormányműmagasságot állítani kell, mert nagy a kocsinak a rugózása. A kormánynnl helyes beállítása csökkenti a rugózást és az út 6 mkp (60 Nm) 5 mkp (50 Nm) 5

mkp (50 Nm) 3,5 mkp (35 Nm) 16 mkp (160Nm) . 2,5 mkp (25 Nm) 4 mkp (40 Nm) 4 mkp (40Nm) változását. A kerékösszetartás jobb és bal oldali különböző változása miatt a gépkocsi egyik oldalra húz gyorsításkor és a másik oldalra fékezésnél, valamint romlik az úttartás, főleg egyenlőtlen talajon. 155SR 13 Terhelés nélkül Terhelve Elöl Hátul Elöl 1,6 1,8 1,8 Hátul · 2,0 ·Menet közben melegedés miatt a légnyomás nő 0,2--0,3 bar-ral. Segédanyagok Segédanyagok Kenözslr Felhasználás Csapágyszimmering kenése Csapágykenés Kenőzsír függő kerékösszetartás A kerékösszetartás Légnyomás Légnyomás, bar egyenetlenségeitől Kerékrögzít6 csavarok kenése Leng6karok kenése A kerékösszetartás állítása nem befolyásolja a gépkocsi úttartását. A Oácia gépkocsi első kerekei széttartanak, a széttartás értéke o-4 mm. Megjegyzendő: - a túl nagy széttartás egyenletesen koptatja a gumik belső részét, -

a túl kicsi széttartás egyenletesen koptatja a gumik külső részét. Az első futómű geometriájának ellenőrzése és beállítása Beállítási lehetőségek Csak a következő méretek állíthatók: - az utánfutás, a felső lengókamál, az alvázhoz rögzített vonórúddal, - a kerékösszetartás és elosztása, a fogaslécszem állításával, - a kormánymű magassága, excenter csavarokkal. DACIA 156 A kormánymúmagasságot állítani kell, ha leszereltük a kormányművet, vagy ha a gépkocsi egyik irányba kitér, gyorsuláskor és a másikba fékezéskor. El6ellen6rzések Az. első futómű beállítása előtt elvégezzük a következő ellenőrzéseket, azonos gumiabroncsokat szerelünk, és egyforma (előírt) nyomásra fújjuk fel őket. - Ellenőrizzük a keréktárcsaütést; - Ellenőrizzük a csatlakozások állapotát és meghúzását; - Ellenőrizzük a kormánykardán állapotát és meghúzását; Ellenőrizzük a lengéscsillapítók

állapotát és a gépkocsi magasságát; - Ellenőrizzük a csapágyak játékát. Az. első futómű beállítása előtt kijavítjuk az észlelt rendellenességeket - dőlési Ellenőrzés és beállítás A futómű ellenőrzése sík terepen, megadott sorrendben és megfelelő készülékekkel történik. Következő sorrendben ellenőrizzük: - az utánfutás szögét, - a csapterpesztés szögét, - a kerékdőlés szögét. Ellenőrizzük és szükség esetén beállítjuk - a kormánymű magasságát, - a kerékösszetartást, - a kerekek helyzetét a kocsiszekrényhez viszonyítva. Az első futómű geometriájának ellenőrzése PKO típusú optikai készülékkel A PKO készülék leírása. Az optikai készülék a következő részekből áll: - két, keréktárcsára rögzíthető fényszóró, - két mozdítható, beosztásos skálatábla (1 beosztás 1"-nak felel meg), csapdólés szög l~QIJ. utánfutás két elsö kerék távolsága két hátsó

kerék távolsága 8.6 ábra PKO készülék DACIA - két forgózsámoly, - két beosztásos mérőrúd (1 beosztás 1 mm). = 8.4 FÉNYVETŐK BEÁLLÍTÁSA 157 8.5 UTÁNFUTÁS SZÖGÉNEK MÉRÉSE A kormányművet középállásba állítjuk és kitámasztjuk a fékpedált. Elhelyezzük a skálatáblát, párhuzamosan a gépkocsi hosszirányú tengelyével, 1200 mm távolságra a keréktől. A fényvetők fénysávja a keréktárcsa síkjával párhuzamos síkban kell legyen. Három állítócsavar segítségével állítható a fényvető A fényvetót sík terepre állítjuk, 2--3 m távolságra eléje helyezünk egy beosztásos falmezót. Bejegyezzük a fény helyét a skálatáblán, majd fordítjuk a tartóját A csavarok segítségével a bejegyzett pontba állítjuk a fénysávot; ezt addig ismételjük, míg a fénysáv mindig ugyanabba a pontba esik, függetlenül a tartó fordításától. Rögzítjük az állítócsavarokat 8.8 ábra Utánfutás méréM 1 .

!··- r~- n::::::::::::~::J~ -~! ·- ~- ~ :. :: ) ·. , ,, j ,. A fényvetót függőleges helyzetbe állítjuk. Beállítjuk a fénypont tisztaságát és a falmező függőleges beosztására állítjuk. Fordítjuk a kormánykereket, míg a fénypont a vízszintes beosztás végére ér, és ráállítjuk a nyíl végére. Ellenkező irányba forgatjuk a kormányt, míg a fénypont eléri a beosztásos vonalat és leolvassuk az utánfutás szögét. Ajánlott, hogy a jobb oldali utánfutás szöge 30-45 -cel nagyobb legyen mint a bal oldali. 8.7 ábra Els6 Mómli beéllltéaa A keréktárcsa ütésének ellenőrzése A fényvetóket rögzítjük a keréktárcsán, a keréktárcsa tengelye egybeessen a fényvető forgatási tengelyével. A kormánymű középállásban van, a kormánykereket rögzítjük. A beosztásos rudat a fényvetők elé helyezzük, párhuzamosan a kerekek tengelyével, 1850 mm távolságra. A gépkocsi elejét emelővel megemeljük. A fényvetót

a beosztásos rúdra irányítjuk, majd fordítjuk a kerekeket és megfigyeljük a fénypont kitérését a beosztásos rúdon. A megengedett keréktárcsaütés: max 3 mm Ha ennél nagyobb értéket kapunk, más helyzetbe szereljük a fényvetóket és megismételjük amérést. A kerekeket abba a helyzetbe állítjuk, ahol a legkisebb az ütés értéke, majd leeresztjük a gépkocsit. 8.9 ábra Uténfutu méréM 8.6 KERÉKDŐLÉS SZÖGÉNEK ELLENŐRZÉSE A kormányt középre állítjuk, rögzítjük a kormánykereket, a fékpedált és a forgózsámolyokat. 158 DACIA összenyomjuk az első futóművet (0 = 45mm). A skálatáblákat a gépkocsi elé helyezzük 1200 mm távolságra a keréktengelytől. A fénysugarat a függőleges nyíl végére állítjuk és beállítjuk a tisztaságát. Fordítjuk a fényvetőt, míg a fénypont egybeesik a skálával és leolvassuk a dőlésszöget. A csapterpesztés ellenőrzése 8.7 KORMÁNYMŰ MAGASSÁGÁNAK ELLENÖRZÉSE A

kormányt középre állítjuk, rögzítjük, kitámasztjuk a fékpedált és a forgózsámolyokat. összenyomjuk az első futóművet (0 = 7 mm). Az ajtóküszöbre rögzítjük a TF 481 skálatáblákat 1250 mm távolságra a keréktengelytől. A kormányt középre állítjuk, kitámasztjuk a fékpedált és rögzítjük a forgózsámolyokat. 8.12 ábra Mutató útja a gépkocsi megemetésekor 8.1 O ábra Utánfutás mérése A fénysugarat a skálatábla B pontjába állítjuk. Megszüntetjük a gépkocsi terhelését, míg a fénypont eléri az „A" vonalat. Az „A" és „B" pont közti távolság 80 mm. • A skálatáblán leolvassuk a kormánymu magasságának értékét. 8.8 KERÉKÖSSZETARTÁS ELLENŐRZÉSE 8.11 ábra Kerékdólés """9e összenyomjuk az első futóművet (D = 45mm). A skálatáblákat a gépkocsi elé helyezzük 1200 mni távolságra a keréktengelytól. A fénypontot a skála közepébe állítjuk. Fordítjuk a

kormánykereket, míg a fénypont a vízszintes vonal végére ér, és ráállítjuk a vízszintes nyíl végére. Visszafelé fordítjuk a kormánykereket, míg a fénypont eléri a skálabeosztást és leolvassuk a csapterpesztés értékét. A kormányt középre állítjuk, rögzítjük a kormányt, a fékpedált és a forgózsámolyokat. összenyomjuk az első futóművet (0 = 7mm). .A mérórudakat a kerekek elé és mögé helyezzük 1850 mm távolságra a keréktengelytól A fénypontot a mérórudak nyilaira állítjuk, az egyiket az első mérórúdra, a másikat a hátsó mérórúdra. Az első mérórúdon leolvasott érték 1-4 beosztással nagyobb kell legyen, mint a hátsó mérórúdon mért érték. Az e/osztás ellenőrzése Ellenőrizzük tást. és beállítjuk a kerékösszetar- DACIA - :-:, ] .! ,--.;~-=--" -=-r=.,I 1 159 ., - • 1 l 1 1 1 i ,1 1 ~---~ , C - - - . - 1 1 1 F-=-l. F- .L :ai :.=-, -=1r-~ 1 . - >

1 . a -- r 1 t • • 1 1 1 • 1 ! 1 ~ - 1. a = .J • 8.13 ábra Keték6sszetart áa mérése tása végett lemérjük a következő magasságot: H2 - az alváznyúlván y és a talaj közti távolság, H5- a hátsó-alsó lengőkar csatlakozása és a talaj közti távolság. üres gépkocsinál lemérjük az utánfutás szögét és összehasonl ítjuk a táblázatban foglalt · értékekkel. 8.14 ábra Mells6 kerekek beállftása a kormány k6zés»llása mellett A küszöb alsó részéhez egy mérórudat helyezünk kb. 1300 mm távolságra a keréktengelytől A fénypontot a mérórúdra állítjuk és leolvassuk mindkét oldalon a mutatott értéket. A két érték egyforma (a jobb és bal keréknél) kell legyen 71 788 1 8.9 UTANFUT AS, KERÉKDÖLÉS, CSAPTER PESZTÉS ELLENÓR ZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁ SA Szerszámok Kódszám Cíkkszám TF238-02 10.06023820 8.15 á b r a ~ Megnevezés Els6M6mú-össz enyom6 célszerszám Az utánfutás szőge

Ellenőrzése Az. utánfutás szöge változik az alváz és a talaj dőlésszögétól fü996en Ennek megálJapi- H5-H2 20mm 40mm 60mm 80mm 100mm Utánfutás szöge 40 3°30 30 2°30 20 Eltérés a két kerék között: max. 1° 160 DACIA Beállítás Az. utánfutás beállítása: a felső lengőkarnál az alvázhoz kikötött vonórúddal. Ha növelni akarjuk az utánfutás szögét, lazítjuk az „ 1 "-es csavaranyát és szorítjuk a „2" -es csavaranyát. Ha csökkenteni akarjuk az utánfutás szögét, lazítjuk a „3"-as csavaranyát és szorítjuk a „4"es csavaranyát. kerékdőlés szögét és összehasonlítjuk az ek5írt értékekkel: 1°30 -30 -60 Eltérés a két kerék között: max. 1° 8.1 O KORMÁNYMŰ MAGASSÁGÁNAK ELLENÓRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA Szerszámok 8.16 ábra Utánfutás átlltáaa A csavaranya egy teljes fordulata az utánfutás szögét 0°20 -cel módosítja. A „2"-es és „3"-as csavaranyát

5 mkp (50 Nm)-rel húzzuk meg, az „ 1 "-es és „4" -es csavaranyát 7 mkp (70 Nm)-rel. A vonórudak hosszának változtatása után ellenőrizzük a kormánymű magasságát és a kerékösszetartást. Kódszám Cikkszám TF 238--02 10.06023820 TF246 TF34B 10.06025600 10.06003400 DIR487 10.05048700 A kormányműház magassága az excenterek állításával állítható. Munkamódszer ~ A kerékdőlés szöge A kerékdőlés szöge nem állítható. Különleges esetekben különböző hosszúságw alsó lengőkarokat használhatunk; ezeket megrendelésre készítik. Elsófutómll-összenyomó célszerszám Skálatábla Kormánykerék rOgz ító célszerszám Excenter csavarállltó kulcs Fékpedál-kitámasztó A csapterpesztés szöge A csapterpesztés szöge állítható. Ellenőrzéskor a gépkocsi terheletlen Eltérés a két kerék között : max 1° Megnevezés Az. első kerekeket forgózsámolyra helyezzük Kitámasztjuk a fékpedált. A kormányt

és a kerekeket egyenesbe (középre) állítjuk. Rögzítjük a kormánykereket. A TF 246 műszert az ajtóküszöbre rögzítjük. A = 1300 mm távolságra az első kerekek tengelyétől. ·~ t,at-, . ·- ~ ~-~-.::~ ,· -. . i •. 8.17 ábra A gépkoc•I legrMlyebb pontjának . • talaJtól mért távolNga 1 I -:~ :--= · · - . Ellenőrzése TF 238--02 célszerszámmal összenyomjuk az efső futóművet (D = 45 mm). Lemérjük a 8.18 ábra KormánykeNk r6gzltáN DACIA +• 161 - Meghúzzuk a kormánymúház rögzít6csavarjait; - Ellenőrizzük a kormánymű magasságát; Ellenőrizzük és szükség esetén beállítjuk a kerékösszetartást. 8.11 KERÉKÖSSZETARTÁS ELLENÖRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA Szerszámok Kódszám Cikkszám TF238-02 10.06023820 TF246 TF34B 10.06024600 10.06003400 Megnevezés Elsófutómú-összenyomó célszerszám Skálatábla Kormánykerék-r0gzit6 célszerszám 8.19 ábra A mutató útja a gépkocsi mells6

megemelésekor Ellen6rzés - A kormányt egyenesbe (középre) állítjuk; - Rögzítjük a kormánykereket; 8.20 ábra Az excenter forgatása Összenyomjuk az első futóművet (D = 7mm). . Az első kerekekre felszereljük a fényszórókat; a fénypontot a skálatábla „B" pontjára állítjuk . Lazítjuk a futómű összenyomását, amíg a fénypont a skálatábla „A" vonalához ér; a futómű magassága 80 mm-rel változik. Leolvassuk a fénypontnak megfelelő értéket. - Megfelelő kormánymű ház-magasságnál a fénypont a skálatábla 6-7,75 értékei között áll. Ha nem megfelelő a kapott érték, emeljük, vagy leeresztjük a kormányművet. Lazítjuk a kormánymúház rögzítócsavarjait atámasztókaron és a DIA 487 célszerszámmal · csavarjuk az excentert. A kormánymű emeléséhez az excentert az 6ramutat6 járásával egyező irányba csavarjuk. 8.21 ábra A gépkocsi legrMlyebb po,ntjának , a talajtól 8.22 ábra Melle6 kerekek

beállftna a kormMy k6zépéllua mela.tt DACIA 162 ~. 8.24 ábra Lengéscslllapító alsó r6gzít6csavarjénalc eltávolftása 8.23 ábra Nyomtávrúdfej az ellenanyával - TF 238--02 célszerszámmal összenyomjuk az első futóművet (D = 7 mm) és lemérjük a kerékösszetartást. Értéke 1-4 mm, nyi tott Egy mérórúdon lemérjük a fénypont és az ajtóküszöb alsó része közötti távolságot (G) mindkét oldalon. Ha a kerékösszetartás és elosztása nem megfelelő: - a kerekeket egyenesbe (középre) állítjuk és beállítjuk a kerékösszetartást. Beállítás - Leszereljük a fogaslécszemről a kormányösszekötót; - Lazítjuk a fogaslécszem „E" ellenanyáját; - A fogaslécszem lazításakor csökken a széttartás, a szorftáskor nó. A fogaslécszem egy teljes fordutata a széttartást 3 mm-rel módosítja. A megfelelő érték elérése után biztosítjuk az ellenanyát; - Ellenőrizzük, hogy a kormányösszekötók vízszintesen

álljanak; - Meghúzzuk a kormányösszekötő csavaranyát; - Szorítás nélkül felszereljük - a felső lengőkar tengelyét, - a lengéscsillapító alsó csatlakozó tengelyét, - a vonórudat, - összenyomjuk az első futóművet (H1 H2 = 80mm); - Ebben a helyzetben megszorítjuk a felső lengőkar tengelyét, - a lengéscsillapító alsó csatlakozótengelyét, . - a vonórudat, - a felső gömbcsuklót; - Felszereljük a kereket; - Leeresztjük a gépkocsit; - Meghúzzuk a kerékrögzítő csavaranyákat. 8.25 ábra Els6futómü-felfüggesztés 8.12 FELSŐ LENGŐKAR ELLENŐRZÉSE Szerszámok Kódszám yikkszám TF509 10.06050900 TF476 10.06047600 TF502 10.06050200 MOT50 Megnevezés Elsófutómú-leszorító célszerszám Gömbcsukló lehúzó célszerszám Felsó lengókar ellen6rz6 célszerszám Nyomatékméró kulcs - Leszereljük a felső lengőkart; - A lengőkart a TF 502 célszerszámba helyezzük; - A karnak könnyedén kell becsúsznia a központi horonyba

és elhelyezkedni valamelyik alátámasztó éken (1, 2, 3, 4); - Lemérjük a kar és az ék közti távolságot (0-1 mm); 163 DACIA · - A felső csira. lengőkart visszaszereljük a gépko- ·1 D 1 t· l 8.2611 ábra Ellen6rz6 szerszám 8.27 ábra SzHentblokk szereléH 8.2612 ábra Fets6 kereaztleng6kar ellen6rzése Felső lengőkar szilentperselyének cserélése Szerszámok Kódszám Megnevezés Cikkszám TF509 10.06050900 TF476 10.06047600 MOT50 Elsófutómú leszorító célszerszám Gömbcsukló lehúzó célszerszám Nyomatékméró kulcs - Leszereljük a felső lengőkart; - Kisajtoljuk a kopott szitentperselyt; D = 26 mm átmérőjű csövet használunk; - Az új szilentperselyt a helyére préseljük, betartva az A = 6 mm távolságot; - Felszereljük a felső lengőkart a gépkocsira. Felső trapéz gőml)csukló cserélése Szerszámok Kódszám Cikkszám TF509 10.06050900 TF476 10.06047600 MOT50 Megnevezés Első futómú leszorító

célszerszám Gömbcsukló lehúzó célszerszám Nyomatékméró kulcs 8.28 ábra Els6futómü-felfOggeaztN Megrongált védóharang esetén cseréljük a gömbcsuklót. - Leszorítjuk az első futóművet, a TF 509 célszerszámot az alsó lengókarokhoz akasztjuk be; - A gépkocsi első részét felbakoljuk és leszereljük a kereket; - Lekapcsoljuk a gömbcsuklót; - Oldjuk a gömbcsukló rögzítócsavarjait; - Kilyukasztjuk és kivesszük a gömbcsukló rögzítő szegecseit; - Leszereljük a gömbcsuklót; - A vonórúd rögzítócsavarját összeszereljük a gömbcsuklóval és ráhelyezzük a lengókarra; - A gömbcsuklókat csavarokkal rögzítjük a lengókarra, a csavarfejek a védóharang felé néznek; - Felszereljük a vonórudat; - Felsajtoljuk a gömbcsuklót és meghúzzuk; - Felszereljük a kereket és leeresztjük a gépkocsit; DACIA 184 8.29 6bra T81tóazeraúm bNnre&éN 8.31 6bra Tartóuenzám ~ 1.30 ,, G6mbceuldó - Kivesszük a TF 509

célszerszámot; - Ellenórizzük és beállítjuk: - az utánfutás szögét, - a kerékd61ést, - a kormánymú magasságát, - a kerékösszetartást és elosztását. 1.32 ábra Ela6 futórnQ felfGggeaz:téN Fels6 trapéz gőmbcsukló véd6harangjának cserélése Szerszámok Kódszám TF509 Cikkszám Megnevezés 10.06050900 ElsóMómllleszorító célszerszám TF 476 MOT 50 . 1006047600 Gömbcsuklólehúzó célszerszám Nyomatékméró kutcs Megrongált védőharang esetén cseréljük a gömbcsuklót. - Fétszereljük a TF 509 célszerszámot; - · A gépkocsi els6 részét felbakoljuk és leszereljük a kereket; 8.33MnV~ DACIA 185 - Lecsatoljuk a gömbcsuk lót; - A régi védóharan got levesszük, megtisztítjuk a gömbcsukl ót; - Az. új védóharan got félig megtöltjük kenózsírral; - Ráhúzzuk az „A" szorítóbil[n cset a védóharangra; - Felszereljü k - a védóharan got, - a "B" szorítóbilin cset; - Felszereljü k a gömbcsuk

lót és meghúzzu k; - Felszereljük a kereket és leeresztjük a gépkocsit; - Kiszereljük a TF 509 célszerszámot. 8.13 ALSÓ LENGŐKAR KI- ÉS BESZERELÉSE Szerszámo k Kódszám Cikkszám TF 509 10.06050900 TF476 10.0604760 0 MOT 50 Megnevezés ElsóMómll-le szorító cétszetSZám GOmbcsuklólehúzó - A TF 476 célszerszá mmal lekapcsolju k a gömbcsukl ót; - Leszereljük a keresztstabilizátor szilentperselyeit, leeresztjük a keresztstabilizátort, hogy kiszerethessük a lengókar tengetyét; - Oldjuk a tengely hátsó csavaranyáját; - Kiszereljük a lengőkar tengetyét; . - Lekapcsofjuk az alsó gömbcsuk lót és leszereljük a lengőkart. célszerszám Nyomatékméró kulcs Meghúzás i nyomatéko k Als6 lengc5karcsavarok anyái . 8 mkp ~fels6 trapéz gOmbcsuklók anyái . 5 mkp Keréktartó csavarok anyái . 7 ~P Fels6 leng6karcsavarok anyái . 1o mkp OsszekOtó rúd anyái . 4 mkp (80Nm) (50Nm) (70Nm) (100Nm) (40Nm) Kiszerelés - A

gépkocsi első részét felbakoljuk és leszereljük a kereket; Beszerelés - összekapc soljuk az alsó gömbcsuklót, gyengén meghúzva a csavaranyákat; - A fél futóművet emelővel megemeljük; - Elhelyezzü k a zsírral bekent lengőkart; - Felszereljük a szilentbtokkokat; - összenyom juk az első Mómúvet (H1 - H2 = ~m~; . - Meghúzzu k - az alsó gömbcsuk ló anyáit, - az alsó lengőkar csavarok anyáit, - a szilentpers elyek rögzítő anyáit; - Felszereljük a kereket és leeresztjük a gépkocsit; - Kiszereljük a TF 509 célszerszámot. Als6 leng6kar e/len6rzése Szerszámo k Kódszám Cikkszám TF509 10.06050900 TF476 10.0604760 0 Megnevez6s Els6futóma-leszoltó célszerszám TF501 MOT50 1.34 , , Ale6 ~f11 6mb ceapeng JdannllH GOmbcsutdólehúZÓ célszerazém 10.0605010 0 Alsólengl5 elen6rz6 cétszerszim Nyomat6km6r6 kutcs - Leszereljü k az alsó teng6kart; - Fetszereljük az alsó teng6kart a TF 501 szer• számra és behelyezz ük a tengelyt; -

A kar a "D" éken elhelyezke dik; megmérjOfc 168 DACIA A szilentpersefyeke t egyenként cseréljük, hogy a két persely közötti távolság megmaradjon. - Leszereljük az alsó lengőkart; - Kisajtoljuk az egyik szilentperselyt; - Felszereljük az új perselyt, betartva az A = 151 mm távolságot; - Kisajtoljuk a másik szilentperselyt; - Felszereljük az új szilentperselyt, betartva az A= 151 mm távolságot; - Felszereljük az alsó leng6kart. 8.36jbraA leók~ 31 mm 1 J 8.37 ábra Aleó lengcSkar ellenórzéee az „A", ,.B", ,C" ékek és a lengőkar közti távolságot; ennek értéke 0-1 mm között kell legyen; - Az. alsó lengőkart felszereljük a gépkocsira Alsó leng6kar szilentperselyeinek cserélése 8.39 ábra Aleó leng6kar u:llentpenetyCNN Szerszámok Kódszám Cikkszám TF 509 10.06050900 TF 476 10.06047600 MOT 50 Megnevezés Elsó futómú leszorító célszerszám Gömbcsukló lehúzó célszerszám Nyomatékméró

kulcs 8.40 ábra Aleó leng6kar szllentpenelynt• l6N Alsó leng6kar gömbcsukló cserélése Megrongált védóharang esetén cseréljük a gömbcsuklót. - Leszereljük az alsó lengőkart; - Kilyukasztjuk és kiszedjük a gömbcsukló szegecseit; . - Elhelyezzük az új gömbcsuklót és csavarok• kal rögzítjük, a csavarfejek a véd6harang felé néznek; - Felszereljük az alsó leng6kart a gépkocsira; - Ellenőrizzük és beállítjuk: - az utánfutás szögét, - a kerékdólést, - a kormánymű magasságát, - a kerékösszetartás t és elosztását. DACIA 187 Az alsó gf,rr;bcsuklo véd6harangjának cserélése Szerszámok Kódszám TF509 10.06050900 TF476 10.06047600 MOTSO 8.41 ábra Alsó k-ztlengóker g6mbcsa~ klazentléae Cikkszám Megnevezés E~ftó célszerszim GOmbcsuklOlehúió célsz88Zám Nyomatékmérókutcs Megrongált védóharang esetén cseréljük a gömbcsuklót. - Leszereljük - az alsó lengőkart, - a régi véd6harangot,

megtisztítjuk a gömbcsuklót; - A2. új véd6harangot félig megtöltjük ken6zsirral; - Ráhelyezzük az "A" szorftóbilincset a v~ harangra; - Felszereljük - a védóharangot, - a „B" szorftóbilincset, - az alsó lengőkart a gépkocsira. 8.42 ábra Alsó leng6kar earl 8.44 GOmllcaapuea B.3 ábr• G / J m ~ DACIA 168 8.14 KITAMASZTÓKAR KI• ÉS BESZERELÉSE Szerszámok Kódszém Cikkszám TF 235 A 10.06023500 TF 236 10.06023600 TF476 10.06047600 TF 509 10.06050900 MOT 50 Megnevezés Féltengelytehúzó célszerszám Féltengelybeszerefó célszerszám GOmbcsuklólehúzó célszerszám Elsófutómll-leszorftó célszerszám Nyomatékméró kulcs 8.47 ábra Célszersúm elhely Meghúzási nyomatékok Fels6 trapéz gömbcsuklók anyái . 5 mkp (50 Nm) (50 Nm) Alsó trapéz gömbcsuklók anyái . 5 mkp Kormányösszekötő gömbcsuklók anyái . 3,5 mkp (35 Nm) Kerékagyanya . 16mkp (160Nm) KerékrOgzft6 csavaranyák . 7 mkp

(70 Nm) Kerékfékhenger-rögzftó csavarok . 6,5 mkp (65 Nm) . . , Irányítókar ki- és beszerelése Kiszerelés - Felszereljük a TF 509 célszerszámot; - A gépkocsi első részét felbakoljuk; - Leszereljük - akereket, - a fékhengert, . - a féknyerget, - a kerékagyanyát; - Felszereljük a TF 235 A célszerszámot; 8.48 ábra Célszerszám elhelyeúM (0 • 8.48 ábra Kerékagytárcaa■eyüttu - Leszereljüka"kerékagytárcsa"-együttest; - A TF 476 célszerszámmal lecsatofjuk a három gömbcsuklót; - Leszereljük az irányítókart. Beszerelés - Az. irányítókart>a kenőanyagot teszünk; - Elhelyezzük az irányítókart a „kerékagytárcsa"-tOmbön; - Felszereljük a „kerékagytárcsa"-tömböt az irányítókarra; - Elhelyezzük az összeszerelt alkatrészeket, összekapcsoljuk a gömbcsuklókkal és meghúzzuk a gömbcsuklók anyáit; - A TF 236 célszerszámmal felszereljük a féltengelyt, és meghúzzuk a csavaranyát; -

Felszereljük a kereket és leengedjük a gépkocsit; DACIA 169 Kiszerelés · - Leszereljük - az irányítókart a gépkocsiról, - a hátsó zárófedelet; - A belső csapágyat egy 45 mm átmérójtl ca6 segítségével húzzuk le; - Az irányítókart egy 80 mm átmérójll cs6re helyezzük; A külsó csapágy :-- Felszereljük az RO 15--01 célszerszámot; - A CV 28 A célszerszámmal lehúzzuk a csapágyat. 8.49 ábra Kerékagy é8 a téktalircaa - Leszereljük a TF 509 célszerszámot. Néhányszor lenyomjuk a fékpedált. floM. ll-01 Megjegyzés: az irányítókar-csere esetén ellenőrizzük és beállítjuk a kerékösszetartást. Irányítókar-csapágyak cserélése 8.51~Golyóecapágylehú z6N Szerszámok Kódszám Cikkszám lr235A 10.06023500 TF236 10.06023600 TF476 10.06047600 Megnevezés " Kerékagy-féltengely lehúzó célszerszám Féltengetyszerel6 célszerszám Gömbcsuk161ehúz6 célszerszám lr509 10.06050900

Els6fut6mú-leszorft6 célszerszám FI015-01 10.07001 510 CV28A Tengetyvédó persely 10.02002800 Csapágytehúz6 célszerszám Nyomatékmér6 kulcs MOT50 l 8.52 ábra Golyóecapágy kinyom••· Beszerelés A belső csapágy - Az új csapágyat egy 68 mm-es külső és 62 mm-s t>e,só átmérőjtl csó segítségével felsajtoljuk; - A csó a csapágy külsó gyúnljére támaszkodik. Figyelem/ Ne rongálódjon meg a csapágy tömítése. A külsó csapágy - A csapágy és kerékagy közé kenózs rrt teszünk; - Az új csapágyat egy 35 mm-es belső átmér6jú cs6 segítségével felsajtoljuk. 170 DÁCIA - A cs6 a csapágy bels6 gyűrűjére támasz- - kodik; Az irányítókarba kenózsírt teszünk; A külső csapágyra felszereljük; Elhelyezzük az irányítókart a „kerékagytárcsa"-tömbön; · A belső csapágyat egy 43 mm-es küls6 és 32,6 mm-es bels6 átmérőjű csó segítségével felsajtoljuk a kerékagyra; A cső a csapágy bels6

gyűrűjén támaszkodik; A belső csapágy tömítését zsírral bekenjük; Fetszereljük - a zárófedelet, - az irányítókart a gépkocsira. - Az „A" és „B" tüskéket bevezetjük a trapézgömbcsuklók helyére. Ebben a helyzetben az irányítókar „E" felülete párhuzamos kell legyen az ellenőrző szerszám felületével és a kormányösszekötő · gömbcsukló ágya elhelyezkedik a szerszám hornyában. Irányítókar ellenőrzése Szerszámok Kódszám TF496 Cikkszám Megnevezés Irányítókar etlen6rz6 szerszám Az ellenőrzést leszerelt irányítókaron végezzük. - Kisajtoljuk a belső csapágyat; - A TF 496 szerszám „C" éket bevezetjük a belső csapágy helyére; 8 8.53 6bra Tengelycsonktartót ellen6rz6 kéezalék 8.55 ábra lrányftókar elhelyezked6N 171 DACIA 9. HÁTSÓ FUTÓMŰ Lengéscsillapltó alsó anya . Fels6 leng6karanya . Alsó lengókaranya . Fels6 lengőkar szilentblokkanyák . Fels6 leng6kar

szilentblokk-tengelyanyék .••• Keréktartóanyák . AkeréktányérrOgzltócsavarjai . 9.1 ÁLTALÁNOS MOSZAKIADATOK A hátsó tengely egy felső és két alsó lengő­ karra támaszkodik. Az alsó és felső lengőkarok szilentpersetyekkel kapcsolódnak. A stabilizátor a felső lengókarokra támaszkodik A kerékdob 2 kúpgörgős csapágyra van szerelve A hátsó futómű beállltási értékei Érték 9.2 MEGHÚZÁSI NYOMATéi<OK 3 mkp (30 Nm) 11 mkp (11 o Nm) 3,5 mkp (35 Nm) 1,5 mkp (15 Nm) 5mkp 7 mkp Smkp (50Nm) (70 Nm) (-40Nm) Segédanyagok Anyagok Fefhasznélés Kenózslr Csapágyak ken6se Keréktartóc8avarokken6se Leng6kar-a1uklótengelyek Kenózsfr A hátsó Beállltás Mómú A hátsó futóml1 geometriájának ellen6rzése magas- sága Kerékdőlés Nem állítható 0-1,Smm Terhelés Nem nélkül állítható nélkül Kerékosszetartés széttartás Aszilentperselyek végleges rOgz ítése Ellenőrzések 0"--0"30 Terhelés G =

150 mm A hátsó futómll geometriájának ellen6rzése következ6 műveleteket: - Ellen6rizzük a gumitömlók légnyomását és állapotát; azonos típusú gumitömlóket használunk, azonos gumikopással, az előírt értékre felfújva; előtt elvégezzük a 9.1Mnl~futóma DACIA 1-U 1,5mkp(15Nm) "· . ,t 3 mkp(30 Nm) 9.2 *bra. Hattó futómll réulete - Ellenőrizzük ., a keréktárcsa ütését, - a csuklók meghúzását, - a lengéscsillapítók állapotát, - a csapágyak játékát. Kijavítjuk az észlelt hibákat. Ellenőrzés - Lekapcsoljuk a fékerőszabályozó vezérlését; - Oldjuk - a felső szilentpersely 2 rögz ítóanyáját, - a felső lengőkar tengelyének 2 r0gzftc5 anyáját; - Leszereljük a tengelyeket; - Kiszereljük a felső lengőkart. A hátsó futómú geometriájának ellenőrzése sík terepre állított gépkocsival, megadott sorrendben, megfelelő készülékkel történik. A hátsó kerekeket forgózsámolyra helyezzük és

ellenórizzOk: - a kerékösszetartást és elosztását, - kerékdőlést. 9.3 FELSO LENGÓKAR KI- ÉS BESZERELÉSE 9.3 libra Fel96 leng6kar k, Meghúzási nyomatékok Fels6 leng6kar szllentblokk-tengelyanyák . 5 mkp (50 Nm) Fel96 leng6kar szlfenlblokk-blllncsany6k .~ 1,5 mkp (15 Nm) Fel86 leng6kar tenget,any6k . 11 mkp (110 Nm) Kiszerelés - A gépkocsit felemeljük; Beszerelés - A tengelyeket kenőzsírral megkenjük; - Elhelyezzük a szilentperselyt, bevezetjük a tengelyt és meghúzzuk a csavaranyákat; - Elhelyezzük a lengőlart az alvázon, bevezetjük a tengelyt és kissé megszorítjuk a csavaranyákat; - Elhelyezzük a szilentpersely tartóbilincsét és meghúzzuk a rögzítő csavaranyákat; DACIA - A hátsó futómtlvet terheljük (G és meghúzzu k: 173 = 150 mm) - a felső lengőkar tengelyéne k csavaranyáit, - a szilentpers ely rögzítő csavaranyáit; - Ellenőrizzük a fékerőszabályozó beállítását és beállítjuk a vezértőrudat. A

fels6 lengőkar szilentperselyeinek cserélése A perselyeke t egyenként kell cserélni, hogy a lengőkar tengelyéhe z viszonyíto tt helyzetük ál- landó maradjon. - Leszereljük a felső lengőkart a gépkocsiról; - Az egyik szilentperselyt kisajtoljuk; 31,5 mmes kütsó átmérójú, 26 mm-es belső átmérőjú ~vet használun k; - Az új szilentperselyt besajtoljuk, -betartva a D = 243 mm távolságot ; - Kisajtoljuk a másik szilentperselyt; - Az új szilentpers elyt a helyére préseljük, betartva a D = 243 mm távolságot; - A felsó lengőkart felszereljük a gépkocsira ; - Ellen6rizz0k a fékerőszabályozó beállítását és beállítjuk a vezértőrudat. 9.4 ALSO LENGOK AA KI- ÉS BESZER ELÉSE Szerszámo k Kódszám Clkksz6m Megnevez6s -TF235A · 10.0602350 0 R0441 10.0704410 0 R0541 FR03 10.0705410 0 10.0700030 0 FékdobtedéMehúzó c61szeraz6m ~ Fékpof8Ylea zaMI~ FR09 10.0600090 0 rugólehúzóc 6tlzermm Fékpofawd6 Kerékagyleh( lzó

o61sze,ujm Meghúzás i nyomatéko k Alsó leng6kartengety-caaveranya . 3,5 mlcp (35 Nm) Te~-csa varanya . 16mlcp (180Nm) Kerltktartóenyék . 7 ITlkp (70 Nm) Kiszerelés - A gépkocsit felemeljOk; - Leszereljü k - a kereket, - a fékdobot; - Kiakasztju k a kézifék huzalját a kapcsolókar· nál; - Kiszereljük a hátra~alá tétet a keréktá· nyérról; - Kiakasztjuk a huzalt a lengőkarnál; DACIA 174 Beszerelés A tengelyeket kenózsírral megkenjük; Felszereljük - a lengőkart, - a tengelyeket és enyhén meghúzzuk a csavaranyákat. 9.5 HÁTSÓ TENGELY KI- ÉS BESZERELÉSE Szerszámok 9.7 ábra Kézlfékkötél oldása Cikkszám Megnevezés RO441 10.07044100 TF235A 10.06023500 RO542 10.07044200 RO541 FR03 10.07054100 10.08000300 FR09 FR279--01 10.08000900 10.08027910 Fékdobfedél-leszereló célszerszám Fékdoblehúzó célszerszám Csapágytehúzó célszerszám lndikátoróra-állvány Fékpofavisszaáll ftórugóleszerel6 célszerszám

Fékpofavéd6 Fékpofa-beállító célszerszám FROSA 10.08000500 Kódszám Fékhengerdugattyú biz1os ító célszerszám Nyomatékmér6 kulcs MOT50 9.8 ábra Szilentblokk rögzítési helyzete Meghúzási nyomatékok Felső szilentblokk-tengelyanya . . Alsó leng6kar-tengelyanya . Lengéscsillapít6-rögzít6anya . Kerékrögzítóanyák . Keréktányér-rögzít6csavarok . Felső szilentblokk 5 mkp 1,5 mkp 3,5 m:,P 3 mkp 7 mkp 3,Smkp 9.9 IM>ra Hoaazlrányitókar kötésének oktása - Leszereljük a stabilizátorrudat a lengókarról; - Oldjuk a lengőkar tengelyek csavaranyáit és kiszedjük a tengelyeket; - Kiszeretjük a lengőkart. Megjegyzés: A szilentperselyek csak szakmllhetyben cserélhetők. 9.10 ábra Határolók klszeteltl•e (SONm) (15Nm) (35Nm) (30Nm) (70Nm) (35Nm) 175 DACIA 9.11 ,, Hátsó lengéKstllapftó k61Nének oldása Kiszerelés - A gépkocsit felemeljük; - Leszereljük - a kerekeket, - a fékdobokat;

t.12 jm Féker6elosztó r6gzftéeének oldáu t.13 ,, Hátaófutóm(I Nsztet 9.14 ,, KerMZtstablllútor r6gzf1Ne - Kiakasztjuk a kézifék huzalját a kapcsolókarnál; - Kiszereljük a hátratoló alátéteket a keréktányérról; - Oldjuk a lengéscsillapító alsó rögzítő anyáit és felfelé toljuk a lengéscsillapítót; - Oldjuk a tengely rOgzítócsavarját a lengőka­ ron és kivesszük a tengelyt; - Kiakasztjuk a-gumivezetéket a 3 utas csatlakozásnál; - Felszereljük a kézifék huzalját és biztosítjuk; - Ellenőrizzük a lengőkaron levó huzattartó gyúrú helyes felszerelését; - Tömítőanyaggal megkenj0k a hátratoló alátétet; - Felszereljük a stabilizátorrudat a leng6karra; - A hátsó futóművet terheljük (G = 150 mm) és meghúzzuk - a tengelyek csavaranyáit, - a stabilizátor rögzítő csavaranyált; - Felszereljük a fékdobot és beállítjuk acsapágyak holtjátékát; - Ellenőrizzük és beállítjuk a kéziféket; - Felszereljük a

kereket és leengedj0k a gépkocsit; - A tengelyt lenyomjuk és kiszereljük a rugókat; - A hátsó tengelyt emelővel megtartjuk; - Leszereljük - a felső szilentpersely bilincsét, - a hátsó tengelyt. Megjegyzés: ha cseréljük a hátsó tengelyt, leszereljük róla: - a belső csapágyakat, - fékvezetékeket, - a keréktányérokat, - a b8Js6 csapágyakat. DÁCIA 178 Beszerelés Megjegyzés: ha cseréljük a hátsó tengelyt, felszereljük ré: - a kOzponti szilentperselyt, - fékvezetékeket, - a keréktányérokat, - a belső csapágyakat. - A hátsó tengelyt emetón tartjuk és felszerel- . jük - a fefsó szilentpersely bilincsét, - az alsó leog6karok tengelyeit, enyhén meghúzva a csavaranyákat; - Felszereljük - arugókat, - a lengéscsillapítókat, meghúzzuk a csavaranyákat; - összekapcsoljuk a gumicsöveket; - Felszereljük - a fékhuzalt, - a fékdobot, beállítjuk a csapágyak játékát; - A gépkocsitterheljük (G = 150 mm) és meghúzzuk · -

az alsó lengőkarok tengelyének rögzít6anyáit, - a felsó szilentpersely bilincsének rögzító- 9.16 ábra Hátsótengety-eflen6rz6 kNnllék vfzazhrt• •Ikra állftve anyáit; - Légtelenítjük a fékrendszert; - EllenórizzOk és beállítjuk - a fékerószabályozót, - a kéziféket. Hátsó tengely ellen6rzése Szerszámok Cikkszám Mégnevez.és Hátsótengely-ellenórz:6 berendezés 9.17 ábra Hátsó tengely vfzazlntH N togg61egee silcban 9.15 , ·••n6rz6 kNnllék - Leszereljük - a hátsó tengelyt a gépkocsirót, - a hátsó tengelyről - a belső csapágyakat, - a keréktányérokat, - a központi szilentperselyt; - A vázlat alapján 2 alkatrészt készítünk; - J-2 központosító pont bejelölve; 1n DACIA - A tengelyt a berendezés végei közé befog- juk. A széttartás ellen6rzése - Fordítjuk a tengelyt, míg az elülső része felfelé néz; - Függőlegesen rögzítjük az előkészített alkatrészeket a tengelyre; -

Lemérjük az „A" és „B" távolságot - a „ B" értéke nem lehet kisebb mint az „A" értéke, - a „B" értéke nem lehet 3 mm-rel nagyobb mint az „A" értéke. A jobb és bal oldali kerékdob átmérők egyfor.mák legyenek Javításkor mindkét kerékdobot egyforma értékre csiszoljuk. A csapágyakat cseréljük (a külső és belső gyűrűt). A csapágyak cserélésekor cseréljük a tOmftógyűrút is. A fékdob kiszerelése - A gépkocsit felemeljük; - Leszereljük a kéziféket és oldjuk a fékhuzalt. Az önálló fékeknél csavarhúzóval kiakasztjuk a kapcsolókart; A kerékdőlés ellenőrzése - A tengelyt beszerelt helyzetébe fordítjuk; - Az elkészített alkatrészeket - - - - függőlegesen rögzítjük a tengelyre; Lemérjük az „A" és „B" távolságot - a „B" értéke nem lehet kisebb mint az „A", - a „B" értéke nem lehet 3 mm-nél nagyobb mint az „A"; Leszereljük a

tengelyt a berendezésről; Felszereljük a tengelyre - a központosító szilentperselyt, - a keréktányérokat, - a belső csapágyakat, - a hátsó tengelyt a gépkocsira; Terheljük a gépkocsit (G = 150 mm) és meghúzzuk - az alsó lengőkarok tengelyének rögzítő anyáit, - a felső szilentpersely bilincsének rögzítő anyáit; Légtelenítjük a fékrendszert; Ellenőrizzük és beállítjuk - a fékerószabályozót, - a kéziféket. 9.18 ábra Fékdob kluereléN Hátsó tengely csapágyainak cserélése 9.19 ábra caapagy klwrel••• Szerszámok. Kódszém Cikkszám Megnevezés 10.07044100 Fékpedál leszerelő FF235A 10.06023500 célszerszám Fékdob lehúzó R0542 10.07054200 Csapágy lehúzó R0541 FR279--01 10.07054100 10.08027910 FROSA 10.08000500 R0441 célszerszé.m Nyomatékméró kulcs MOTSO RO 15--01 céiszerszám lndikátoróra állvány Fékpofa állltó céiszerszám Fékhenger dugattyú biztosító célszerszám 10.07001510

Tengelyvédó persely Meghúzási nyomatékok Kerékr0gzrt6 csavaranyák . 7 mkp (70 Nm) 9.20 ábra Clazerszám elhel~ DACIA 178 - Leszereljük - az RO 441 célszerszámmal a fékdobfedelet, - a hasított csapot, - a csavaranya biztosítót, - a csavaranyát, - az alátétet; - A TF 235 A célszerszámmal lehúzzuk a fékdobot; - Megtartjuk a külső csapágyat; - Kiszereljük a tömítőgyúrút a fékdobból. A bels6 csapágy kiszerelése A belső csapágy leszerelhető magában vagy alátéttel együtt. - Elhelyezzük - az AO 15-01 célszerszámot a tengelycsonkon, - a két félházat (1) és egy gyűrűvel (2) b~ztosítjuk; - Leszereljük a belső csapágyat; - Ellenőrizzük a tengelycsonk állapotát; ha kopott, cseréljük a hátsó tengelyt; - Leszereljük a csapágyak külső gyűrűjét a fékdobról. Beszerelés - Felszereljük a fékdobra - a belső csapágy külső gyűrűjét, egy 58 mm átmérőjű cs6 segítségével, - a töm ítőgyűrűt, - a külső

csapágy külső gyűrűjét, egy 46 mm átmérőjű cs6 segítségével; - Az alátétet egy 26 mm átmérőjű- csővel ráhelyezzük a tengelycsonkra; - A bels6 csapágyat egy 26 mm belső átmé. rőjű csővel szereljük be; - A hengergörgóket kenózsírral megkenjük; - Felszereljük - a külső csapágyat, - az alátétet. - a csavaranyát; 9.22 ábra F"dobtedél Beállítjuk a csapágyak játékát; Biztosítjuk a csavaranyát; A fékdobfedélbe kenózsírt teszünk; Felszereljük - a fékdobfedelet, - a kereket; - Ellenőrizzük és beállítjuk - a fékpofákat, - a kéziféket; - Leengedjük a gépkocsit. - 9.6 HÁTSÓ TENGELY CSAPÁGYAINAK BEÁLLfTÁSA Szerszámok Kódszám A0441 Cikkszám 10.07044100 Megnevezés Fékdobfedéllehúzó célszerszám R0541 MOT50 TFB35A 10.07054100 10.06023500 - Leszereljük - a fékdobfedelet, lndlkátoróra állvány NyomatékménS kulcs Fékdob lehúzó célaz«SZM! DACIA - a hasított szeget, - a csavaranya

biztosítót; 179 - A csavaranyát 3 mkp (30 Nm) meghúzzuk, . forgatva a fékdobot is; - A csavaranyát 1/8 fordulattal lazítjuk; - Felszereljük a TF 235 A célszerszámot a fékdobra; - Meghúzzuk a célszerszám csavarját, hogy lazuljanak a csapágyak; - Leszereljük a TF 235 A célszerszámot és felszereljük az RO 541 állványt; - lnclikátorórával lemérj0k az axiális játékot, ennek értéke 0-0,03 mm között legyen; - A helyes játékot a csavaranya lazításával vagy meghúzásával érjük el; - Felszereljük - a csavaranya biztosítót, - a hasított szeget; - A fedélbe ken6zsírt teszünk és felszeretjOk; - Ellenőrizzük és beállítjuk - a fékpofákat, - a kéziféket. 181 DACIA 10.KERÉKFELFÜGGESZTÉS Az elsó és hátsó felfüggesztés spirál rugókkal, keresztstabilizátorral. Folyadékos, kétirányú lengéscsillapító, beépített kor1átozóval. 7mkp 16mkp 10.1 Mn Els6 f91fi)ggNztés Felső trapézgömbcsutdók anyái . Alsó

trapézgömbcsuklók anyái . Hátsó feffüggesztés 10.1 ELSO FELFÜGGESZTÉS MEGHÚZÁSI NYOMATÉKAI Felsó lengókm-tengelyanya . 11 Alsó lengókar-fengetyanya . 11 mkp (110 Nm) mkp (110 Nm) 5 5 mkp (!iQ Nm) mkp (50 Nm) Kormányösszekötő gömbcsuklók anyái .• Keresztstabilizátor-rögzlt6csapok . Kormányösszekötő alsó csavaranya . Lengéscsillapltó fels6 csavaranya . Els6 lengéscsillapft6 ellenanya . Keresztstabilizátor bilincsrOgzllőanya . 3,5 mkp 8 mkp 1,5 mkp 1,5 mkp 6 mkp (35 Nm) (80 Nm) (15 Nm) (15 Nm) (60 Nm) 1,Smkp (15Nm) OACIA ,- ,.:::- ; ~ ·- - --,==e-::: //~ 1. 1 • "I t , / ;J 10.2 ,, Hátsó felfQggnztéa 10.2 HATSÓ FELFÜGGESZ TÉS MEGHÚZÁSI NYOMATÉKA I Fels6 leng6karcsavarok anyái . 11 mkp Alsó lengókarcsavarok anyái . 3,5 mkp Fetsó szilentperselyanya . 5 mkp Fetsó szilentpersely-bilincsanya . 1,5 mkp Lengéscsillapltó felsó csavaranya . 1,5 mkp · L.engéscsillapltó alsó csavaranya

3 mkp (11 ONm) (35 Nm) (50 Nm) (15 Nm) (15 Nm) (30 Nm) Első és hátsó lengéscsillapftók 10.4 M>ra lengMc8ll1apftók FONTOS! A lengéscsillapftókat ne tárofjuk vízszintes helyzetben. Az első lengéscsillapftó azonosftása 10.3 6bra lengffcsUlapftók Lemérjük a „H" távolságot, a rugótányér és a lengéscsillapító alsó vége között. H = 161 mm DACIA 183 SUS513 10.09051 300 TF509 10.06050900 MOT50 Lengé8CSllapll6 k6zponlosll6 c6lsarsz6m Ele6fut6m0 leszorlló o6lszermm NyorRatékménSkulcs Meghúzási nyomatékok Lengéscsillapltófelsó csavaranya . LengéscsiHapltó alsó ellenanya . Keresztstabilizátor r0gzlt6csapok . 1,Smkp (15Nm) 6 mkp (60 Nm) 8 mkp (80 Nm) l(jszerelés - Felszereljük a TF 509 célszerszámot; - A gépkocsi elejét felbakoljuk; 10.5 6bra LMlgNc:attlap{tók 10.7 6bra C"8weúm 10.1 6bra ~ l a p l t ó k Hátsó rugók Első keresztstabilizáto r mérete: 0 17 mm Hátsó keresztstabilizáto r mérete: 0 14

mm Dácia Limousine 016 mm Oácia Combi 10.3 ELSO LENGÉSCSILLAPfTO KI- ÉS BESZERELÉSE Szerszámok Kódszám Cikkszám SUS478--01 10.09047810 Megnevezés Els6rugószerel6 célszerszám behelJ,a·•· - Kiszedjük a lengéscsillapító mllanyag elzáróját; - Leszereljük a kereket; - Felszereljük a SUS 478--01 célszerszámot; - összenyomjuk a rugót; - Lazítjuk a keresztstabilizáto r csavaranyéját; - Okijuk - a lengéscsillapító felsó ellenanyát és anyát, - a lengéscsillapító alsó ellenanyát; - Fordítjuk a lengéscsillapítót és kiakasztjuk az alsó csatlakozásnál; - Benyomjuk a tengelyt, megdönt;Ok a lengéscsillapítót és kiemeljük. Beszerelés - A lengéscsillapító menetes részeit kenc5zsfrral kenjük; DACIA 184 10.10 ,bra Ele6 lengNcslllapHó kluer1l611 10.8 ,bra Rugó összenyomása 10.11 ,bra. Ele6 lengNcslllapftó klu11 el61e 10.4 ELSO LENGÉSCSILLAPÍTÓ ÉS RUGÓ EGYÜTTES KI- ÉS BESZERELÉSE 10.1 , Ele6 leng6scslllapftó

ldszerel611 - Benyomjuk a tengelyt, megdöntjük a lengéscsillapítót és behelyezzük a rugóba; - Becsavarjuk a lengéscsillapítót az alsó csatlakozásba; - A tengelyt a SUS 513 célszerszámmal kihúzzuk; - Elhelyezzük a gumialátéteket; - Meghúzzuk - a felsó csavaranyát és ellenanyát, - az alsó ellenanyát, - a keresztstabilizátor csavaranyát; - LeszeretjOk a SUS 478--01 célszerszámot; - Felszereljük a kereket; - Leeresztjük a gépkocsit; - LeszeretjOk a TF 509 célszerszámot. Szerszámok Kódszám Cikkszám SUS478 10.09047800 SUS513 10.09051 300 TF509 10.06050900 MOT50 Megnevezés Elsó rugó szerelő célszerszám Lengéscsillapit6 központosltó célszerszám Elsó Mómú leszorító célszerszám Nyomatékméró kulcs Meghúzási nyomatékok Lengéscsillapitó felsó anya . Lengéscsillapitó els6 ellenanya . Keresztstabilizátor-rögzítócsapo k . 1,5 mkp (15 Nm) 6 mkp (60 Nm) 8 mkp (80 Nm) DÁCfA 185 A SUS 478 célszerszámmal a

következőkép­ pen járunk el: - megkenjük a menetes pántokat; - a pántokat a rugó felső utolsó előtti menetére akasztjuk; - Elhelyezzük a szerszám tartólapját; - enyhén meghúzzuk a csavaranyákat, - felszereljük a biztosítópántot a rugó felénél, - fokozatosan összenyomjuk a rugót, míg · felemelkedik a lengéscsillapító pereméről; - Oldjuk - a lengéscsillapító felső anyát és ellenanyát, - a lengéscsillapító alsó ellenanyát; - Fordítjuk a lengéscsillapítót és l>.:iakasztjuk az alsó csatlakozásnál; - Benyomjuk a tengelyt; - Leszereljük a célszerszám-rugó--lengéscsillapító együttest. Beszerelés 10.12 ábra Célszerszám behelyezése - A lengéscsillapító menetes részeit kenózsírral kenjük; - Benyomjuk a tengelyt; - Elhelyezzük a célszerszám-rugó-lengéscsillapító együttest; - A lengéscsillapítót becsavarjuk az alsó csatlakozásba; - A SUS 513 célszerszámmal kihúzzuk a tengelyt; - Elhelyezzük a gumi

alátéteket; - A felső csavaranyát és ellenanyát meghúzzuk; · - Meghúzzuk - az alsó ellenanyát, - a keresztstabilizátor rögzítócsapokat; - Felengedjük a rugót és leszereljük a SUS 4 78 célszerszámot; - Felszereljük a kereket; - Leengedjük a gépkocsit; - Leszereljük a TF 509 célszerszámot. 10.13 ábra Rugó 6sszehúzatáu Kiszerelés - Felszereljük a TF 509 célszerszámot; - A gépkocsi első részét felbakoljuk; - Leszereljük a kereket. 10.14 ábra Els6 lengMcalllapftó kluareléN DACIA 186 10.5 ELSÖ RUGÓ CSERÉLÉSE Szerszámok Kódszám Cikkszám SUS478 SUS513 10.09047800 10.09051 300 SUS480 10.09047000 TF509 10.06050900 MOTSO Megnevezés Első rugó szerelő céiszerszám Lengéscsillapitó központosító célszerszám Első rugó leszorító célszerszám Első futómű leszorító célszerszám Nyomatékméró kulcs Meghúzási nyomatékok Lengéscsillapítófelsóanya . Lengéscsillapító alsó ellenanya .

Keresztstabilizátor-rögzítócsapok . 1,Smkp 6 mkp 8 mkp (15 Nm) (60 Nm) (80 Nm) Kiszerelés - A SUS 478 célszerszámmal kiszereljük a lengéscsillapítót és a rugót; - A SUS 480 célszerszámot satuba fogjuk ; - A SUS 478 célszerszám-rugó együttest a SUS 480 célszerszámra helyezzük; Leszereljük a SUS 478 célszerszámot; Leszorítjuk a rugót és kivesszük. 10.16 ábra Rugó beszerelt állapotban Beszerelés - Az. új rugót a SUS 480 célszerszámra helyezzük; Leszorítjuk a rugót beszerelési helyzetébe; Felszereljük a SUS 478 célszerszámot, a pántokat a rugó felső utolsó előtti menetéhez kapcsoljuk. / 10.17 ábra Szerszám felhetyezéN • rugóra j L 10.15 M>ra Rugóöuzehúzatáaa Megjegyzés: a rugó alsó vége a tányéron fekszik és a SUS 478 célszerszámba illeszkedik. Leszereljük a SUS 480 célszerszámot; Felszereljük a célszerszám-rugó-lengéscsUlapító együttest a gépkocsira. DACIA 10.6 ELSO KERESZTSTABILIZATOR

SZILENTPERSELYEINEK CSERÉLÉSE Szerszámok Kódszám TF 509 MOT 50 Cikkszám 10.06050900 Megnevezés Első futómú teszorító célszerszám Nyomatékmén~ kulcs Meghúzási nyomatékok Bilincsrögzító csavaranyák . Keresztstabilizátor-rögzítócsapok . ÖSSzekOtókar-rögzítóanyák . 1,5 mkp 8 mkp 1,5 mkp (15 Nm) (80 Nm) (15 Nm) Kiszerelés - Felszereljük a TF 509 célszerszámot; - A gépkocsit felemeljük; 187 - Leszereljük a motorvédő lemezt; - Oldjuk - a bilincsek rögzítő csavaranyáit az alváznyúlványon, - az összekötőkarok csavaranyáit; - Leszereljük - a keresztstabilizátort és az Osszek0t6karokat, - az összeköt6karokat; - Ellenőrizzük a szilentpersely állapotát; ha megrongálódott, cseréljük. Beszerelés - Felszereljük az összekötőkarokat a stabilizátorra, betartjuk az alkatrészek szerelési sorrendjét és irányát; - Az összekötókarok tengelyét kenózsírral bekenjük; - Felszereljük a keresztstabilizátort; -

Meghúzzuk - a bilincsek rögzítóanyáit, - az összekötókarok anyáit, - a rögzítócsapokat; - Felszereljük a motorvédő lemezt; - Leeresztjük a gépkocsit; - Leszereljük a TF 509 célszerszámot. 10.7 HÁTSÓ LENGÉSCSILLAPÍTÓ KI- ÉS BESZERELÉSE Meghúzási nyomatékok Lengéscsillapító felső anya . Lengéscsillapító alsó anya . 1,5 rnl(p 3 mkp (15 Nm) (30 Nm) Kiszerelés 10.18 ábra Célszerszám elhelyerise Oldjuk a felső ellenanyát és anyát; A gépkocsit felemeljük; Oldjuk a „T csatlakozás rögzítő csavarját; Oldjuk a lengéscsillapító alsó csavarját; A lengéscsillapítót kézzel összenyomjuk; A futóművet lehúzzuk és kiszereljük a lengéscsillapítót és a rugót; - Megtartjuk az alátéteket és a gurniágyakat. - Beszerelés 10.19 ábra Ete6 keresztatablllzátor r6gzit6 caav.-ok - A lengéscsillapító felső részére felszereljük a gumiágyat és a fémperselyt, az alsó részére a lapos alátétet és a gumiágyat; -

Behelyezzük a lengéscsillapítót a rugóba; - Lehúzzuk a futóművet és behelyezzük a rugót és a lengéscsillapítót; a rugó alsó végét az alsó rugótányérba illesztjük; - Leeresztjük a gépkocsit; - Rögzítjük a lengéscsillapító felső részét, betartva a gumialátétek felszerelési irányát; 188 DACIA 10.20 ábra Els6 kefHZtstablllzátor • 10.21 ábra Hát8ó lengncstllapftó klszere 10.23 ábra Háta6 ,, c,Hl,ipltd u111H11 - Meghúzzuk a felsó csavaranyát; Fektmeljük a gépkocsit; Kieresztjük a lengéscsillapítót; A menetes részt ken6zsírral megkenjük; Rögzítjük a lengéscslllapftó alsó részét, betartva a gumialátétek felszerelési irányát; - Meghúzzuk az alsó csvaranyát; - Rögzítjük a „T" csatlakozást; - Leeresztjük a gépkocsit. DACIA 189 10.24 ,, Hátaó ~ l l a p f t ó 10.29 ,, Hátaó len9r1-Jillapftó kt11W•lll11 10.27 • ~- Hátaó rugó ueNINI ttoite 10.25 •bra Hátaó ~Ulapftó

10.8 HÁTSÓ RUGÓ KI- ÉS BESZERELÉSE Meghúzási nyomatékok l.8ng6scaillapftó al9Ó anya 3 mkp (30 Nm) 10.28ábra H l c e l o a t ó ~ DACIA 190 10.31 ábra Hátsó futómű szerelése 10.29 ábra Hátsó lengéscsillapító kiszerelése - A lengéscsillapító menetes részét kenőzsír­ ral bekenjük; - Kieresztjük a lengéscsillapítót; - Rögzítjük a lengéscsillapító alsó részét, betartva a gumialátétek felszerelési irányát; - Meghúzzuk az alsó csavarokat; - Leeresztjük a gépkocsit. 10.9 HÁTSÓ KERESZTSTABILIZATOR KI- ÉS BESZERELÉSE Meghúzási nyomatékok Alsó lengókaranya . Felső szilentperselyanya . 3,5 mkp 5 mkp (~5 Nm) (50 Nm) Kiszerelés 10.30 6bra Hátsó futómO szerelése Kiszerelés - A gépkocsit felemeljük; . Oldjuk a lengéscsillapító alsó csavaranyát; A lengéscsillapítót kézzel összenyomjuk; A futómúvet lehúzzuk és kiszereljük a rugót; Megtartjuk a gumialátéteket. Beszerelés

Ellenőrizzük a gumialátétek állapotát, cseréljük a nem megfelelő alátéteket; - A lengéscsillapító alsó részére felszereljük a laposalátéteket és a gumiágyat; - Lehúzzuk a futóművet és beszereljük a rugót; a rugó alsó vége az alsó rugótányérba il leszkedik; - - A gépkocsit felemeljük; - Leszereljük a kerekeket; - Oldjuk a stabilizátor rögzítő csavaranyáit az alsó lengőkarokon; - Lazítjuk - az alsó lengőkarok anyáit, - a felső szilentpersely anyáit. Beszerelés - A rögzítő csavaranyákat kenőzsírral kenjük; - Felszereljük a keresztstabilizátort az alsó karokra; - Terheljükahátsófutómúvet(G = 150mm); - Meghúzzuk - az alsó lengőkarok anyáit, - a felső szilentpersely anyáit; - Felszereljük a kerekeket; - Leeresztjük a gépkocsit. DACIA 191 10.32 ábra Hátsó keresztstabtllzátor ki-beszerelése " f ;. i . ·=- i . ~·-- DACIA 11. FÉKRENDSZER 193 Fékfolyadék-tartály- rekeszes

Fékfolyadék - SAE 70 R3, SAE J 1703F, DOT ·3;eIzésú Fékerő-határoló 11.1 ALTALANOS MŰSZAKI ADATOK Beállftás Folyadékos fékberendezés, egy vagy kétkörös, közvetlen vagy szervo működtetésű, fékerő-határolóval. Egy tárcsafék, hátsó dobfék. Hátsó kerekekre ható mechanikus kézifék. Vezető + üres üzemanyagtartály terhelésnél Dácia Limousine (kg) Dácia Combi . (kg) 30-34 21-17 Vezető + fél üzemanyagtartály · terhelésnél E/s6 tárcsafék 24-30 Vezető+ Kerékfékhenger átmér6 Féktárcsa átmérő Féktárcsa vastagság (új) Féktárcsa vastagság (megengedett), minimum Fékpofa vastagság a betéttel Fékpofa vastagság max. lekapva tele üzemanyagtartály terhelésnél 48mm 228mm 10mm 11.2 MEGHúZASI NYOMATÉKOK 7mm Dácia Limousine Dácia 1300 DáciaCombi mm mm 22 mm 228,5mm mm 40 mm s mm 229,5mm 40 mm 5 mm 0,5mm 0,5mm 22 180 Fékdobátmérő (max. megengedett) Fékbetét szélesség Fékbetét vastagság

(új) Fékbetét minimális magassága a gömbfejek felett 181 Tlpusa Lökethossz Holtjéték a dugattyú és a tolórúd közölt Szervófékhenger itmér6 Egyl<OrOs Kétkörös DBA IPA(RSR) 19mm 28mm 19mm 30mm 5mm 152mm Légtelenítő csavarok . 0,8 mkp (8 Nm) Gumifékcsó-csatlakozóanyál< . 2 mkp (20 Nm) Fékmunkahenger-rOgzltó csavar . 6,5 mkp (65 Nm) FéktárcsarOgzltó csavarok . 2 mkp (20 Nm Hátsó keréktányér-r0gzfl6 csavarok . 4 mkp (40 Nm) Tengelycsonkanyák . 16 mkp (160Nm) Szervofékr0gzít6 anyák . 1,3 mkp (13 Nm) Fémfékcs6 csatlakozó menetek Az. IPA típusú fófékhenger az els6 és hátsó fékmunkahengereket két folyadékkör segítségéver működteti. Ebben az esetben az egyik kör meghibásodása esetén, a másik kör mllködóképes marad. Fékezéskor Főfékhenger Fófékhenger átmérő 27-33 9mm 14mm Hátsó fékdob Kerékfékhenger átmérő Fékdobátmérő (új) 38-42 5mm 152mm A tolórúd

elmozdításakor a dugattyúk is elmozdulnak és elzárják a kiegenlító nyílásokat. A két független fotyadékoszlop a kerékfékhengerek felé áramlik. A két körben a nyomás azután nó, miutén a kerékfékhengerek dugattyúinak elmozduléséval a fékpofék érintkezésbe· lépnek a féktárcsákkal és a fékdobokkal. 194 DACIA 11.1 ábra Fékrendszer elvi rajza 11.2 ábra Fjkrendazer elvi rajza DACIA 13 1 195 • 11.3ábra F6Mkhenger A fékezés megszűnésekor A fékezés megszűnésekor a visszaállító ru- gók hatására a 2 dugattyú visszatér eredeti helyzetébe. A fékrendszer múkődése a másodlagos kőr meghibásodása esetén A fékpedál lenyomásakor, a második dugatytyú érintkezésbe lép a főfékhenger-testtel, a fékezés az elsódleges fékkör segítségével történik. . Ebben az esetben a fékpedál holtjátéka nagyobb egy-,.X" értékkel, míg a másodlagos dugattyú érintkezésbe lép a főfékhenger-test­ tel.

1 y „1 11.6 ábra FóMkhenger ml1k6d6N A fékrendszer múkődése az els6d/eges kőr meghibásodása esetén A fékpedál lenyomásakor az elsódleges dugattyú összenyomja a visszahúzó rugót és így működésbe hozza a másodlagos dugattyút; a fékezés a másodlagos fékkör segítségével történik. A fékpedál hottjátéka nagyobb lesz, egy "Y" értékkel, míg az első dugattyú érintkezésbe lép a másodlagos dugattyúval. 11.4 ábra F6Nkhenger ml1k6dne , 11.5~ábra F6Mkhe- mGk6d6N 11.7SwvoMlc, 186 DACIA Következtetés: Az. egyik fékkör meghibásodása esetén megnő a fékpedál hottjáka, a fékezés csak az egyik fékkör segítségével történik, ezért kevésbé,. hatásos A két kamra „G" és „H" közlekedik. A dugattyút a 3-as rugó holtállásban tartja. Master-Vac típusú szervófék A fékpedál lenyomásakor a tolórúd (9) jobbra mozdítja el a dugattyút (10). Először záródik a 8-as szelep,

elszigetelődik a két kamra, majd nyílik a 7-es szelep és a dugattyú mögött a „G" kamrába levegő áramlik; ennek hatására a dugattyú jobbra elmozdul és a nyomórúd segítségével működésbe hozza a főfékhengert. A főfékhenger folyadékkörében megjelenő nyomás hatására a nyomórúd (4) működésbe hozza a 10-es dugattyút, ami zárja a 7-es szelepet és nyitja a 8-as szelepet; ezáltal szabályozható a fékezés erőssége. A visszaható erő arányos a fékrendszerben megjelenő nyomással. A Master-Vac típusú szervófék szerepe, hogy csökkentse a gépkocsivezető áttal fékezéskor kifejtett erőt. A szervófék a szívótorok vákuum energiáját használja. Álló motor vagy meghibásodás esetén a fékrendszer úgy működik, mintha nem lenne szervófék; ilyenkor nagyobb fékerővel kell fékezni! 11.3 A SZERVÓFÉK LEÍRÁSA 2. Fékezéskor 3. Allandó fékezéskor Két félház „A" és „B" alkotja a munkahengert; a

félházakban található a dugattyú (1 ), a tolórúd (4) és a visszahúzórugó (3). A dugatytyúba szelep van beépítve, ami egy lebegő du gattyúból (10) és munkatárcsából áll (11 ) A szelepen két nyílás van: egy elzáró és egy levegő beeresztő (7) nyílás. A szelepet a fékpedálhoz kötött tolórúd (9) működteti A dugattyú (1) egy gumibetéttel (2) kapcsolódik a félházhoz, ez biztosítja a két kamra közötti tömítettséget. A vákuumkörbe elzáró szelep van szerelve (5); a levegóbeeresztó szelepet a légszllr6 (6) védi. Múkődés Ha a fékpedálra ható eró állandó, a berendezés kiegyenlítődik. A 7-es és 8-as szelepek zászívóhatás atmosztérikus 1. A szervófék nem mükődik A 7-es szelep zárva van, a 8-as szelep nyitott. nyomás 11.9 ábra Szervofék mGk6dNe 11.a llbra SnrvoHk me!:OdO:: DACIA 197 5. A fékezés megszüntetésekor A fékpedálra ható erő megszllnésekor a tolórúd (9) a visszahúzórugó (3)

hatására balra el-mozdul és elmozdítja a dugattyút ( 10) is, ami el· zárja a 7-es szel~pet és nyitja a 8-as szelepet. A két kamra közlekedik, a dugattyú két végén a nyomás kiegyenlítődik és a dugattyú a visszahúzórugó (3) hatására erede~ helyzetébe tér vissza. Karbantartás és ellen6rzés 11.10 • bnl SzervoMk műk6déN ródnak, a visszaható eró kiegyenlíti a fékpedálra ható erőt. A fékpedálra ható erő növelésekor nyílik a 7-es szelep ~s megnő a dugattyú mögötti nyomás. 4. Maximális fékezéskor Ebben az esetben a dugattyú (10) megnyomja a tárcsát (11 ), a 8-as szelep zárt és a 7es szelep nyitott. A légköri nyomás közvetlenül hat a dugatytyúra (1). A fékrendszerben nyomásnövekedé s csak a fékpedálra ható erő növelésével érhető el. A szervófék levegószúró betétjét minden 15 OOO km után cserélni kell. Ellenőrzéskor, álló motorral többször lenyomjuk a fékpedált, hogy megszüntessük a megmaradt

vákuumot; ezek után a fékpedál "fennmarad" és "kemény" . Indítjuk a motort, a fékpedál lassan süllyedni fog. Megjegyzés: a fékpadál lenyomása nem befolyásolja a motor múköd~t; a fordulatszám változhat a fékpedál felengedésekor. A fékpofák kopását őnm0kőd6en kiegyenllt6 hátsó fék lelrása Ez a típusú hátsó fék különbözik a klasszikus fékektól ; beállítása excenterek segítségével történik. Ennek alkotó elemei a következ6k: - egy „B" összeköt6kar, amelyet az "E" rugó állandó érintkezésben tart a hátsó fékpofával; - egy „ C " emelőkar, amely a „ B" összek0t6kar hatására a központ felé mozdul el; - egy „ D" fogazott rész összekötve a "C" emelókarral, együtt elmozdulnak a központ feté; - egy „ F" rugó, amely visszahúzza a „D" foga· zott részt az első fékpofa felé, ha a „D" fogazott rész kiakadt a „C" emelókarból.

11.11 6bra SzervoMk műk6dne 11.13 ~ f t ó DÁCIA 198 MOkődése MOkődése A fékpedál lenyomásakor a kerékfékhenger dugattyúi a fékpofákat a fékdobhoz nyomják. A ,,B" összeköt6kar együtt mozdul.el a hátsó fékpofával és a központ felé mozdítja el a „C" emelókarral összekötött „D" fogazott részt. Ha a fékdob és a fékpofa kózötti játék kicsi, a ,,C" emelókar összeköttetésben marad a „D" fogazott résszel. Ha a fékdob és a fékpofa közötti játék nagy, a „C" emel6kar kiakad a „D" fogazott részb6I, az ,.F" rugó hatására a „D" fogazott rész visszaugrik egy foggal és újra beakad a „C" emelőkar A fékpedál feleresztése után a fékpofák nem térnek vissza eredeti helyzetükbe, a „B" kitámasztókar széttartja 6ket. Fékezéskor a folyadék nyomása elmozdítja a dugattyút (2) és ez összenyomja a rugót (4). Amíg a folyadék nyomása kisebb mint a rugó

ereje, a fékfolyadék a kerékfékhengerbe áramlik.• Ha n6 a folyadék nyomása, összenyomja a rugót (4) és etzáródik a szelepnyílás, megsztlnik a fékfolyadék áramlása, a kerékfékhengerben, a folya~éknyomás állandó marad, függetlenül a főfékhenger nyot"Qásától. Ebből az következik, hogy a kerékfékhengerben létrejövő nyomás a rugó erejétől függ, vagyis a hátsó futómlJ terhelésétől. A fékezés megszllnésekor csökken a főfék­ hengerben a nyomás, a rugó (4) elmozdítja a dugattyút (2), nyílik a szelep és a fékfolyadék áramlása a főfékhenger és a kerékfékhenger között megindul. 11.4 FÉKPEDÁL KI- ÉS BESZERELÉSE Kiszerelés 3 11.14 M»ra F6fékhenger Fékerő-határoló - Leszereljük - a biztosító csatot (1 ), - a tengelykapcsoló pedált; - Kiakasztjuk a főfékhenger vagy szervófék tolórúdját; - A tengelyt jobbra toljuk és leszereljük a fék• pedált, megtartjuk az alátéteket. Fékezéskor

elkerülendő a kerekek blokkolá- sa. Fékezéskor a gépkocsi „orra előre esik", terhelóclik az első futómú és megszúnik a hátsó tengely terhelése. Ebben a helyzetben fékerő-határoló nélkül a hátsó kerekek blokkolnak, ami jelentősen csökkenti a fékezés hatékonyságát. Ezért a hátsó futóműre ható fékezési erő kisebb, mint az első futóműre ható fékezési erő. Az első és hátsó futóműre ható fékezési erő arányát a fékerő-határoló szabályozza. A fékerő-határoló a hátsó futómű terhelésétől függően szabályozza a hátsó kerekekre ható fékezési erőt. A féker6-határolót a hátsó futómúhöz kötött 11.15 ábra Fékf>edI emelőkar-rendszer működteti. Beszerelés Lelrása Az 1-es házban elmozdul a tömítógyúrúvel (3) ellátott dugattyú (2), melyet egy rugó (4) mozgat. A dugattyút (2) egy nyomórúd (6) segítségével az emelókar (5) mtlködteti - A tengelyt ken6zsírral bekenjük; -

Sorban felszereljük - a fékpedált az alátétekkel, - a tengelyt a stifttel, - a tengelykapcsoló pedált az alátétekkel: DACIA 199 - Elhelyezzük a stiftet a tengely vájatában; - Felszereljük a biztosító csatot; - Beakasztjuk a tolórudat; - Ellenőrizzük és beállítjuk a fékpedál holtjátékát. 11.5 F0FÉKHENGER KI- ÉS BESZERELÉSE A múvelet az egy- és kétkörös főfékhengerre érvényes. Kiszerelés :. - Ürítjük a fékfolyadék-tartályt; Lekapcsoljuk a főfékhengerről a 3 vezetéket; Oldjuk a főfékhenger rögzítócsavarjait; Leszereljük a főfékhengert. 11.17 lllbra Egylc&-6s t6Mkhenger javftáa - Az alkatrészeket alkohollal lemossuk és sllrített levegővel fújva megszárítjuk; - Ellenőrizzük az alkatrészeket és cseréljük a kopottakat; - Ellenőrizzük a fófékhenger furatát, ne legyen ovális, kopott. Megjegyzés: kopott tOmítógyúrú esetén cseréljük a dugattyút. összeszerelés - Az alkatrészeket fékfolyadékba

mártjuk; - Sorban felszereljük - a szelepet, - a visszahúzó rugót, - a tömítőgyűrűt, - a rézalátétet, - a dugattyút, - az alátétet, - a biztosítógyúrllt, - a fékolajtartályt. 11.16 lllbra F6fékhenger kiszerelése Beszerelés - Felszereljük a főfékhengert; - Ellenőrizzük és beállítjuk a fékpedál holtjátékát (csak az egykörös fófékhengemél); - Légtelenítjük a fékrendszert. Egykörős főfékhenger javítása A főfékhengert leszereljük a gépkocsiról. Szétszerelés - Benyomjuk a dugattyút és leszereljük - a biztosítógyúrút (1 ), - az alátétet (2), - a dugattyút (3), - a rézalátétet (4), - a tömítógyúrút (5), - a visszahúzó rugót (6), - a szelepet (7), - a fékfolyadék-tartályt; IPA tfpusú f6fékhenger javftása A főfékhengert leszereljük a gépkocsiról. Szétszerelés - Leszereljük a folyadéktartályt, megtartjuk a gumiperselyeket; - A rugalmas stiftbe 03,5 mm fúrót nyomunk, fordítjuk a pumpát míg

kihúzzuk a stiftet; - A másik stiftet is kihúzzuk; - Leszereljük - az első dugattyút, - az első dugattyú rugóját, - a második dugattyút, - a második dugattyú rugóját, - a légtelenítő csavart; - Az alkatrészeket alkoholban megmossuk és szárítjuk; - Ellenőrizzük a főfékhenger furatát, ne legyen ovális, kopott; · - Ellenőrizzük az alkatrészeket, cseréljük a kopottakat. 200 OÁCIA - Lenyomjuk a dugattyúkat és bevezetjük a stifteket; a stiftek hasítéka a tolórúd felé nézzen ; - Felszereljük - a légtelenítő csavart, - a fékfolyadék-tartályt. A fékpedál holtjátékának beállltása 11.1L Mn lPU tlpuaú ~ tavltáN A fékpedál holtjátékát a szervófék nélkQli egy-és kétkörös fékrendszem él állítjuk. A fékpedál holtjátékát a tolórúd hosszának. változtatásával állítjuk be. - Lazítjuk az ellenanyát; - Forgatjuk a tolórudat míg a fékpedál játéka 5mm lesz; - Meghúzzuk az ellenanyát. 11.19 M,ra lPU

tlpuaú f6Mkhenger javfUlu 11.21 , , ~ b e é l l f t á u 11.6 SZERVÓFÉK KI- ÉS BESZERELÉSE 11.20• IPU tfpuaú t6Mkhenger tavftáU Kiszerelés Megjegyzés: kopott tOmftógyllnlk esetén cserétjOk a dugattyúkat. Osszeszere/és - Az abtrészeket fékfolyadékba mártjuk; - Sorban felszereljOk - a máaodik dugattyú rugójét, - a méaodik dugattyút, - az ela6 dugattyú rugójét. - az ela6 dugattyút; - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Kiürítjük a fékfolyadék-tartályt; - Lekapcsoljuk - · a f6fékhengerr61 a három vezetéket, - a vákuumcsöve t a fófékhengerról; - Oldjuk - a kapcsolóvilla-tengetyt a pedálnál, - a szervófék r0gzít6csavarjait; - Leszereljük - a szer,óféket, - a főfékhengert a szervófékról. DACIA 201 - Felszereljük a főfékhengert a szervófékre; - A szervóféket felszereljük a gépkocsira; - Felszereljük a kapcsotóvilla-tengefyt a pedálra; - Felkapcsoljuk - a vákuum vezetéket, - a három vezetéket; -

Légtelenitjük a fékrendszert. Szervófék leveg6szúr6jének cserélése Kiszerelés -. ·"-. 11.22 ábra SntvoMk k ~ "" - Leszereljük a szervóféket a gépkocsiról; - Lazítjuk az ellenanyát és leszereljük - a kapcsolóvillát, - az ellenany.át; - Kiszedjük a légszúr6t. Beszerelés - Beszereljük az új légszúrót; - Felszereljük - az ellenanyát, - a kapcsolóviflát; - Beállítjuk az L = 131 mm méretet és meghúzzuk az ellenanyát; - Felszereljük a szervóféket a gépkocsira; - Légtelenítjük a fékrendszert. Szervófék elzáró szelepének cserélés• A szervóféket nem szükséges leszerelni a gépkocsiról. Kiszerelés - Lekapcsoljuk a vákuum vezetéket; - Leszereljük - a szelepet, - a gumiperselyt. 11.23 ábra SnrvoMlc r6gzlt6 anyáinak oldáa Beszerelés Ellenőrizzük a gumipersely állapotát, ha szükséges cseréljük; - Felszereljük az új elzáró szelepet; - Felkapcsoljuk a vákuum vezetéket. - 11.7 SZERVÓFÉK

TÖMÍTETTSÉG ÉNEK ELLENÖRZÉSE Szerszámok Beszerelés - Eflen6rizzük az x méreteket; = 9 mm és L = 131 mm Kódszém Cikkszám MOT~ 10.01 045300 Vezeték leszoi116 o6lazerszjm v~ 202 DACIA - Leszereljü k - akereket, - az ékbiztosító kat, - azékeket, - a fémfékcsö vet a gumics6r61, - a gumivezeté ket, - a kerékfékhengert, - a gumivezet éket a kerékfékhengerrcI; - Oldjuk a légtelenítő csavart. Az ellenőrzést a gépkocsin m0köd6 vákuum berendezéssel végezzük. - A vákuum-mérőt T csatlakozó segítségév el a szervófék és a szívótorok közé kapcsoljuk; - Indítjuk a motort és 1 percig üresjáratba n ml1ködtetjük; - A vákuum vezetéket leszorítjuk a MOT 453 célszerszá mmal; - Leállítjuk a motort; - Figyeljük a mér6müsz er jelzéseit; - Ha 15 mp alatt a vákuum több mint 33 mbar (25 Hgmm) értékkel csökken, a rendszer nem tömített: - az elzáró szelepnél - cseréljük az elzáró szelepet, - a szervófék membránjá

nál cseréljük a szervóféke t; - Leszereljü k - a MOT 453 célszerszá mot, - a mérómtlsz ert; - Felkapcsol juk a vákuum vezetéket a szervófékre. 11.8 ELSÓ KERÉKFÉKHENGER KI- ÉS BESZERELÉSE 11.29 ábra F""1yeNg klenr11•11 Szerszámo k CikkSúm FR~7 10.08044700 Megnevezés Kerékfékhenger dugattyú lenyomó célszerszám Meghúzás i nyomatéko k - Légtelenítócsavar . Gum6c86-csatlakozóanyék . Keréktartó-csavaranyik . ~ a n y á k . o,e mkp (8 Nm) 2 mkp (20 Nm) 7 mkp (70 Nm) 1,4mkp (14Nm) Kiszerelés - Kiürítjük a fékfolyadék-tartályt; - A gépkocsi elsó részét felbakoljuk; 11.rr ,, lálek elhetyedN DACIA 203 ,. 11.28 ábra Dugattyú klnyon,áu a kfrikhengert,61 Beszerelés - Ellenőrizzük a gumivezeték, a féktárcsa, a fékpofák és a védőharang állapotát; cseréljük a hibás vagy kopott alkatrészeket; - A kerékfékhengert megtöltjük fékfolyadékkal; - Felszereljük - a légtelenítő csavart, - a

gumivezetéket új rézalátéttel; - A kerékfékhengert az FR 447 célszerszámmal lenyomjuk; - Megtisztítjuk és megkenjük az ékek, a kerékfékhenger csúszófelületeit; - A kerékfékhengert bevezetjük a rugó és a tartó közé; - Benyomjuk az alsó éket; - Csavarhúzó segítségével benyomjuk a felső éket is; - Felszereljük - az ékbiztosítókat, - a fémfékcsövet; - Feltöltjük a fékfolyadék-tartályt; - Légtelenítjük a fékrendszert. 11.30ébra TOmftN-116•1 Első fékmunkahenger javítása Kiszerelés - Leszereljük a fékmunkahengert a gépkocsiról; - Leszereljük a - gumivezetéket, - a légtelenítő csavart, - a véd6harangot; - A kerékfékhenger és a dugattyú közé faéket helyezünk; - Kiszereljük . - a dugattyút, - a tömítógyúrút; . !i!f: - Az alkatrészeket spiritusszal mossuk, stlrített levegővel szárítjuk; - Ellenőrizzük az alkatrészek állapotát, cseréljük a kopott, ovális alkatrészeket. Beszerelés - A

kerékfékhengert és a tömítést fékfolyadékba l)lártjuk; - BeheÍyezzOk a tömítést; - 204 DÁCIA - A dugattyút fékfolyadékba mártjuk és kézzel betoljuk a fékmunkahengerbe; - Felszereljük a légtelenít6 csavart. A fékmunkahenger tömltettségének el/en6rzése nyomásmérőt kapcsolunk, ebbe sűrített leveg6t vezetünk; A kerékfékhengerben 0,3 bar nyomással levegőt vezetünk, majd spirituszba merítjük; A dugattyút néhányszor mozgatjuk, hogy kiürüljön a teveg6 a tömítógyúrúnél; A kerékfékhenger és a dugattyú közé faéket helyezünk; A kerékfékhenger tömítettségét különböző nyomással eltenórizzük; nem haladva meg a 2 bart; Ha a fékmunkahenger a dugattyú mellett leveg6t ereszt, szétszereljük a fékmunkahengert. Ha a dugattyú javított, kicseréljük; ha a dugattyú új, kicseréljük a kerékfékhengert és megismételjük a próbát; Ellen6rzés után leszereljük a kerékfékhengert és sűrített levegővel

megszárítjuk; A dugattyút és a kerékfékhengert megkenjük; Felszereljük - a dugattyút, - a védóharangot, - a légtelenítő csavart, - a gumivezetéket új rézalátéttel; A kerékfékhengert fékfolyadékkal feltöltjük és felszereljük a gépkocsira; Légtelenítjük a fékrendszert. - A kerékfékhengerre - - - - - 11.9 ELSO FÉKPOFÁK CSERÉLÉSE 11.33 ábra Fékpoftk behelyedee Szerszámok Cikkszám FR447 MOT50 10.08044700 Megnevezés Kerékfékhenger dugattyú lenyomócélszersúm Nyomatékméró kulcs Meghúzási nyomatékok ~ csavaranya . 7 mkp (70 Nm) A fékpofákat mindkét keréknél cseréljük; csak azonos gyártmnyú és minőségű fékpofákat szereljünk fel. Kiszerelés - A gépkocsi első részét felbakofjuk; 11.32 ábra Ékt elhelyemN ·, DACIA 206 - Leszereljük - a kerekeket, - a kerékfékhengereket, anélkül, hogy agumivezetékeket leszerelnénk, - a fékpofákat, -:- a rugólapokat, - a védóharangot; - A védóharang

helyét és a dugattyú végét spiritusszal lemossuk. Beszerelés - A dugattyú végét kenózsírral bekenjük; - Felszereljük a védóharangot; - Ellenőrizzük a féktárcsák állapotát, ha 9 mmnél vékonyabb, kicseréljük a gu~ivezetéket, cseréljük a repedt, fáradt vezeté~eket; - A dugattyút az FR 447 célsze~ámmal benyomjuk; - Felszereljük - a rugólapokat, - a fékpofákat, - a fékmunkahengert, - a kerekeket és leengedjük a gépkocsit; - Néhányszor lenyomjuk a fékpedált, hogy a dugattyúk érintkezésbe jöüenek a fékpofákkal. 11.10 FÉKNYEREG KI- ÉS BESZERELÉSE Szerszámok " Kódszám FA447 MOTSO Cikkszám 10.08044 700 Megnevezés Kerékfékhenger dugattyú leszorító célszerszám Nyomatékmér6 kulcs Meghúzási nyomatékok Féknyeregrögzító csavar . Keréktartóanya . 6,5 mkp 7 mkp (65 Nm) (70 Nm) FONTOS! Beszerelésnél a csavarokat kenózsírral kenjük és cseréljük a Grower alátéteket. ~~ ­ Kiszerelés - A gépkocsi

első részét felbakoljuk; - L~szereljük · - a kereket, - a kerékfékhengert; ne kapcsoljuk le a gumivezetékeket, - a fékpofákat, - a féknyereg két rögzítő csavarját a kitámasztókaron, 11.35ábraÉkek~ 206 DACIA - a keréktányér rögzítócsavarjait, - a féknyerget. Beszerelés - Behelyezzük a féknyerget; - A csavarokat kenózsírral megkenjük; - A csavarokat új Grower alátéttel szereljük be; - Meghúzzuk a csavarokat; - Meghúzzuk a keréktányér rögzítőcsavarjait ; - Felszereljük - a fékpofákat, ., a kerékfékhengert, - a kereket; - Leengedjük a gépkocsit; - Néhányszor lenyomjuk a fékpedált, hogy a dugattyú érintkezésbe jöjjön a fékpofákkal. 11.11 ELSÖ FÉKTÁRCSA KI- ÉS BESZERELÉS E 11.38 ábra Els6 kerékagy azere1éN Szerszámok Kódszám Cikkszani TF235A 10.06023500 RO482-01 10.07048,210 FR447 10.08044700 TF236 10.06023600 MOT50 Megnevezés Féltengely lehúzó célszerszám Első kerékagy lehúzó

célszerszám Kerékfékhenger dugattyú leszorító célszerszám Féltengely szerelő célszerszám Nyomatékmérő kulcs Meghúzási-nyomatékok Féknyeregrögz ítő csavarok . 6,5 mkp (65 Nm) Féktárcsarögzító csavarok . 2,5 mkp (25 Nm) Kerékagyanya . 16 mkp (160Nm) Keréktartóanyák . 7 mkp · Nm) fO Féktárcsa megengedett vastagsága: n;tin. 9 mm Féktárcsa maximális megengedett ü,t ése 0,11 mm (0215 mm körön mérve) Ha a féktárcsa vastagsága kisebb, miht 9 mm vagy nem egyenletesen kopott, ki~réljük. Kiszerelés - A gépkocsi első részét felbakoljuk; - Leszereljük - a kereket, - a kerékfékhengert a gumicsövekkel, - a fékpofákat, - a féknyerget; :. A TF 235 A célszerszámmal rögzítjük a kerékagyat és oldjuk a kerékagy anyát; 11.39 ábra Célazersúm felhelyezéee Oldjuk a féktárcsa három rögzít6csavarját, helyébe szereljük az RO 482--01 célszerszámot; - Az egyik csavart a csapágyfedél mellé helyezzük és a csavarokat

érintkeztetjük a kitámasztókarral; - Váltakozva meghúzzuk a három csavart és leszereljük a „kerékagytárcsa" együttest; - Leszereljük a tárcsát a kerékagyról. Beszerelés Ellenőrizzük a gumivezetéket és a fékpofák állapotát, cseréljük, ha kopottak; - Rögzítjük a tárcsát a kerékagyon; - A csapágyat kenózsírral megkenjük; - Elhelyezzük a „ kerékagytárcsa-c élszerszám" együttest a tengelycsonkon; DACIA 207 11.40 6bra Féktárcsa fethelyezéee a tartóra, · knkagy,6gzJt6 anya biztosításának otdáu - Felszereljük - a csavaranyát és meghúzzuk, - a féknyerget kenőzsírral megkenve, új Grower alátétekkel, - a fékpofákat, - a kerékfékhengert, - a kereket; - Leengedjük a gépkocsit; - Néhányszor lenyomjuk a fékpedált, hogy a dugattyú érintkezésbe jöjjön a fé.l<pofákkal 11.42 ábra Ftkdob lehúzáu A két fékdob átmérője azonos. Az egyik fékdob javításakor javítjuk a másikat is, megengedett

utáncsiszolás: max. 1 mm Kiszerelés 11.12 HÁTSO FÉKDOB KI- ÉS BESZERELÉSE - Szerszámok Kódszám Cikkszám R0441 10.07044100 TF235A 10.06023500 R0541 MOT50 10.07054100 . Megnevezés Fékdobfedél lehúzó célszerszám Kerékagy lehúzó célszerszám lndikátoróra állvány Nyomatékméró kulcs A gépkocsit felemeljük; Leszereljük a kereket; Lazítjuk a kézifék huzalját; Az RO 441 célszerszámmal lehúzzuk a fékdob fedelét; - Leszereljük - a csavaranya biztosítót, - a tengelycsonk csavaranyát, - a lapos alátétet; - A TF 235 A célszerszámmal lehúzzuk a fékdobot; - Megtartjuk a külső csapágyat. Beszerelés Meghúzási nyomatékok Keréktartó anya . 7 mkp (70 Nm) - A kerékagyba kenózsí rt rakunk és megkenjük a csapágyakat is; 208 DACIA - Felszereljük - a külső csapágyat, - a fékdobot, - a lapos alátétet, - a tengelycsonk anyát. A csapágyak játékának beállítása - A tengelycsonk anyát 3 mkp-val (30 Nm)

meghúzzuk, egyidóben fordítva a fékdobot is; - A csavaranyát 1/8 fordulattal lazítjuk; - Felszereljük a TF 235 A célszerszámot és felengedjük a csapágyakat; - Leszereljük a TF 235 A célszerszámot; · - lndikátorórával mérjük a csapágyak játékát; ennek értéke 0,01-0,05 mm között legyen; - A játékot a tengelycsonkanya lazításával, illetve meghúzásával állítjuk; - Felszereljük - a csavaranya biztosítót, - aszeget, ., a fékdobfedelet kenózsírral bekenjük; - Beállítjuk a fékpofákat: - kézi állítású fékeknél az excenterek beállításával, - önmllködó kopásutánállító fékeknél pedálnyomásokkal; - Beállítjuk a kéziféket; - Felszereljük a kereket; - Leengedjük a gépkocsit. 11.43 M>ra Kerékcsas>gy ~ ellen6rdee 11.13 HÁTSÓ FÉKPOFÁK CSERÉLÉSE Szerszámok Kódszám Cikkszám TF235A 10.06023500 R0441 R0541 FA 03 FA09 FA 05 A MOT 50 Megnevezés ~erékagylehúzó <iélszerszám 10.07044100

J<erékdobfedéllehúzó / célszerszám 10.07054100 / lndikátoróraállvány 10.0800030C, Hátsó fékpofa rugó / leszerelócélszerszám 10.08000900 Hátsófékpofavédólemez ·1 0.08000500 Kerékfékhenger lehúzó célszerszám Nyomatékméró kulcs 11.44 ábra Fékpofa visszahúzó rugójának ldakaaztáu - - a fékpofára az FA 09 célszerszámot és leszereljük a felső visszahúzó rugót az FR 03 célszerszámmal; Lekapcsoljuk a kézifék huzalját; Leszereljük a fékpofák rögzítő lemezeit; Eltávolítjuk a fékpofákat; Leszereljük a fékpofákat és az alsó rugót. Kiszerelés - A gépkocsi hátsó részét felbakoljuk; - Leszereljük - a kereket, - a fékdobot; - Felszereljük - az FR 05 A célszerszámot a kerékfékhengerre, Beszerelés - Felszereljük - a fékpofákat az első rugóval, - a felső visszahúzó rugót, - a rögzítő lemezeket; - Felkapcsoljuk a kézifék huzalját; - Felszereljük a fékdobot; ,,. ~)~ -· ·. ,·, Vf 1,.J · ,

~ ~ / ./i- ; ~ -1 1 •·• ~ . --A,,,,(,/ { , ,!Á DÁCIA ;· ,,., -v .- 209 - Beállítjuk - a csapágyak játékát, - a fékpofákat, az excenterek segítségével az excentereket addig forgatjuk a nyíl irányában, míg a fékpofák megérintik a fékdobot; ezután ellenkező irányba fordítjuk, amíg a fékdob szabadon forog; - A kéziféket~ - A fékpofák rögzítő lemezeit tömítjük; - Felszereljük a kereket; - Leengedjük a gépkocsit. 11.14 HÁTSÓ FÉKPOFÁK CSERÉLÉSE (ÖNSZABÁLYOZÓS HÁTSÓ FÉKEKNÉL) 11.47 ábra Fékpofák eltftolltáa Kiszerelés Szerszámok Kódszám Cikkszám TF235A 10.06023500 RO441 10.07044100 RO541 FR03 10.07054100 FR09 FROSA 10.08000900 10.08000500 10.08000300 Megnevezés Kerékagy lehúzó célszerszám Fékdob lehúzó célszerszám lndikátoróra állvány Hátsó fékpofa rugólehúzó célszerszám MOT50 Hátsó fékpofa védő Kerékfékhenger le$zoritó célszerszám Nyomatékméró kulcs Ezt a

műveletet csak az önszabályozós hátsó fékeknél végezzük. 1 - · li I F· ·., . ,i .,~ j/ - A gépkocsi hátsó részét felbakoljuk; - Leszereljük - akereket, - a fékdobot; - Felszereljük az FA 05 A célszerszámot a kerékfékhengerre; - Elhelyezzük az FA 09 célszerszámot a fékpofán és leszereljük a felső viszahúzó rugót; - Lekapcsoljuk a kézifék huzalját; - Leszereljük a fékpofák tartórugóját; - Fordítjuk a fogazott emelót „C", míg megérinti a tengelycsonkot; - Eltávolítjuk a fékpofákat; - Leszereljük a „B" karokat; - Felengedjük a „C" emelőt és a „O" fogazott részt eredeti helyzetébe állítjuk; 210 DÁCIA 11.51• ,, SzabályOIIÓI• , bMII, 11.48• ,, Fogaott , , tlez r■ lh• 11.SZ ,, ,H• , llekbMllltMa 11.IO MaraHkpolák~ - Az. elsó fékpofát 90°-kal elfordítjuk és leszereljük az aJsó rugót; - Leszereljük - az elsó fékpofát, - a hátsó fékpofát. Beszerelés -

Fe!Úereljük az aJsó rugót a fékpofákra; - Elhelyezzük a hátsó fékpofát a keréktányéron; - Az. első fékpofát 90°-kal elfordítjuk, majd elhelyezzük a tányéron; - Elmozdítjuk a fogazott emelót, míg megérinti a tengelycsonkot. - Felszereljük - akarokat, - a fékpofák tartó rugóit, a rugótartót ráhelyezzük a keréktányérra és 1/4 fordulattal elfordítjuk; - Felkapcsoljuk a kézifék huzaJját; - Beállítjuk az önszabályozó rendszert. A rendszer beállítása az „E" rugó megfeszítésétól függ; - Lemérjük a H = 1 mm távolságot (a kézifék vezérlő rúdja érinti a há~fát); DÁCIA - Ha a "H" értéke nem megfeleld, cseréljük a . rugóját és a fékpofák visszahúzó rugóit; - Felszereljük a fékdobot; - Beállftjuk - a csapágyak játékát, - a fékpofákat pedálnyomásokkal, - a kéziféket; - Felszereljük a kereket; - Leengedjük a gépkocsit. . . 11.15 KERÉKFÉKHENGER KI- ÉS BESZERELÉSE . . ·.: :

. ,. . . Szerszámok . , - ----=- 1154 ,, NkcMI e,,, m+e •• 11111 Kódszám 10.06023500 R0441 10.07044100 R0541 FR03 10.07054100 FR09 FROSA 10.06000900 10.08000500 MOT50 Megnevez6s Cikkszám TF235A · 10.08000300 Kerékagy lehúzó célszerszám Fékdobfedél lehúzo célszerszám lndikátoróta állvány Hétsófékpofa rugólehúzó célszerszám Hétsó fékpofa védő Kerékfékhenger leszorltó célszerszám Nyomatékméró kulcs Meghúzási nyomatékok L6gtelenltó csavar . Fémfékcsó-csatlakozóanya . Ker6ktart6-csavaranyák . 0,8 mkp 1,4mkp 7 mkp (8 Nm) Kiszerelés - A gépkocsi hátsó részét felbakoljuk; - Leszereljük - a kereket, - a fékdobot, - a fels6 visszahúzórugót; - Felszereljük az FA 05 A célszerszámot; - Eltávolítjuk a fékpofákat; - Leszereljük - a fémfékcs6 csatlakozást, - a kerékfékhenger r0gzít6csavarjait a k• réktányéron, - a kerékfékhengert. (14Nm) (70 Nm) Beszerelés - Felszereljük - a

kerékfékhengert, - a fémfékcs6 csatlakozást, - a fels6 visszahúzó rugót, - a fékdobot; - Beállítjuk - a csapágyak játékát, - a fékpofákat; - Légtelenítjük a fékrendszert; - Beállítjuk a kéziféket; - Felszereljük a kereket; - Leengedjük a gépkocsit. Kerékfékhenger Javítása Szétszerelés - Leszereljük - a kerékfékhengert a gl)pkocsiról, - a védóharangokat, - a dugattyúkat, - a tömítéseket, megtartjuk a rugót, - a légtelenít6 csavart; - Az. alkatrészeket spiritusszal mossuk és sú· rített levegóvet megszárítjuk. -- 212 DACIA - Felszereljük - a légtelenítő csavart, - a tömítést, - a dugattyúkat. - a védóharangokat; - Az. alkatrészek könnyedén csússzanak; - Felszereljük a kerékfékhengert a gépkocsira; - Légtelenítjük a fékrendszert; - Beállítjuk a kéziféket. 11.16 FÉKERŐ-HATÁROLÓ KI- ÉS BESZERELÉSE Szerszámok Kódszám FR214-01 11.55 • • · Vlrmhúzó rugó , Cikkszám Megnevezés

Nyomásméro A fékerő-határoló ellenőrzésekor a gépkocsit vízszintes talajra állítjuk, a csomagtartó üres, egy személy a vezetőülésen. Ellen6rzés - Oldjuk a jobb hátsó kerékfékhenger légtelenítő csavarjait; - Felszereljük az FA 214-01 nyomásmérőt; - A fékrendszert a nyomásmérő légtelenftó csavarján légtelenítjük; - Lenyomjuk a fékpedált és leolvassuk a fékerő-határoló zárási nyomását; - A kapott értéket összehasonlítjuk az előírt értékkel. 11.ST• , Kenldlenger ,apa összeszerelés - Ellenőrizzük a kerékfékhengert és a dugatytyúkat, a kopott, ovális alkatrészeket cserél- jük; - Az. alkatrészeket fékfolyadékba mártjuk; DÁCIA Üzemanyagtartály 213 A nyomás értéke (bar) DACIA Limousine DACIA Combi 38-42 27-33 24-30 21-27 Tele Fél 34-38 30-34 üres 11.IO 6bra Gumlce6 ue,1l•H Beállítás A fékerő-határoló beállítása a tolórúd (1) hosszabbítása vagy rövidítése által

történik. Az alsó csavaranyát megszorítjuk, hogy növeljük a nyomást. A felső csavaranyát megszorítjuk, hogy csökkentsük a nyomást. Ellenőrizzük a fékerő-határoló zárási nyomását. Leszereljük a nyomásmérőt. Légtelenítjük a fékrendszert. 11.61 á b r a ~ .-er••·· Meghúzási nyomatékok Légtelenltó csavar . Gumlvezet6k-csatlakozóanyák . Fémfékcs6-<:satlakoz6anyák . 0,8 mkp (8 Nm) 2 mkp (20 Nm) 1,4mkp (14Nm) / A fékerő-határoló nem javítható. A fékerő-határoló javítását csak speciális mllhetyek végzik! 11.U ábra KátMk bNIIUlu Kiszerelés - Lazítjuk a gumivezeték csatlakozását a fékeró-határolónál; · - Kiakasztjuk a fékerő-határoló emelójének visszahúzó rugóját; - Leszereljük · - a fémfékcs6 csatlakozását, - a fékerő-határoló rOgzítőcsavarjait . váznyúlványon, - a gumivezeték csatlakozását. · az al- Beszerelés - Felszereljük - a gumivezeték csatlakozását, - a

fémfékcs6 csatlakozását, - a fékerő-határoló rOgzítócsavarjait; - Ellenőrizzük, hogy a gumivezeték ne legyen megcsavarodva. Ha cseréljük a gumivezetéket a háromutas csatlakozónál a rézalétét vastagsága J = 1,5 mm legyen; 214 DACIA - Beakas*k a fékeró-hatiroló visszahúzó rugój6t; ~ Légtalonítj()k a fékrendszert és beállítjuk Mker6-határolót. a 11.17 Ki!zlftK BEÁLLITÁSA Ezt a mOveletet csak a kézi állítású hátsó fékeknél végezzOk. - A gépkocsit felemelj()k; - lazítjuk a kéziféket; - Beéllftjuk a fékpofákat; - lazítjuk az effenanyét (2); - Meghúzzuk a csavaranyát (1 ), míg a fékpofák érintik a fékdobot; - Ellen6rizzük a kézifékkar útját; ez 7~ fog; - Meghúzzuk az ellenanyét (2); - Leengedjük a gépkocsit. - A gépkocsit felemeljQk; - Lazítjuk a kéziféket; - Lazítjuk az ellenanyét (2); - Megszorítjuk a csavaranyát (1), míg a másodlagos huzal feszessége 30 mm lesz (az alvázhoz viszonyítva); -

Ha a huzal feszessége kisebb mint 20 mm, kiakad a vezértórúd, és eláHítódik az önszabályozó rendszer; - Ellen6rizz0k a kézifék útját, min. 9 fog; - Meghúzzuk az ellenanyát (2); - Leengedjük a gépkocsit. Kézifékkar ki- és beszerelése Kiszerelés - - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; A gépkocsit felemeljük; Kiengedjük a kéziféket; Kiakasztjuk az els6 kézifékhuzatt; Leszereljük a kézifékborftót; Lekapcsoljuk a kéziféldámpa érintkez6jét; Oldjuk a kézifékkar rOgzít6csavarjait; Kioldjuk a kézifékkart; Leszereljük - az elsó huzalvilla tengelyének biztosítóját, - a villatengelyt, - a kézifékkart. . 11.14 llbra UdMk bNIHV Kéz/Mk beMlftása Ezt a rnOveletet az önszabályozó hátsó fé- ~1 ., ,, keknél végezz()k. Az Onszab6Jyozó rendszer hat,- rnllkOdéee 6rdekében énítjuk a mésodlagoe kézifékhuzal feezesNgét. A k6ziMk beéltftbit csak aMkpofék leazere16■ala vagy a "8odlagoe kézifékhuzal cse- r6je aaltén

végezz()k. 11.NllbraK21Mka1t11a111 BeszereMs - Az els6 huzatvilla tengelyét ken6zsírrat meg- kenjük; 215 - Beakasztjuk az ela6 huzalt; - FelszereljOk a kézifékkart; - Caaöakoztatj uk a k6zifékJámpa érintkez6jét; - FelszereljOk a kézif~ftót ; - l.Nngedjük a gépkocsit; - Csatlakoztatjuk az akkumulátort . A kézJlék els6 huzaljának cserélése Kiszerelés - Leszereljük a kézifékkart; - Kiakaszt;uk az első huzalt; - Leszereljük - a huzalhatérolót, - az els6 huzalt. Beszerelés - Az. alvéz és az els6 huzalház kOzé masztikot teszünk; - Felszereljük - az els6 huzalt, - a határolót, - a kézifékkart; - BeáHít;uk a kéziféket. 11.17 KálHlur111n H11 , 11.--MldM ldlual - Kiakasztjuk a hátsó huzatt a vezérlókarok - nál; 11.18 KÉZIFÉK HÁT9Ó HUZALJÁ NAK CSERÉLÉSE - Leszereljük - a határolókat (a keréktányérró t és az aJvézrót), - a hátsó kézlfékhuzalt . Szerszámok Beszerelés - Elhelyezzük a hátsó huzatt; -

Beakasztiuk a hátsó huzalt .a vezért6karok- TF235A 10.08023500 ~lehúzó o6lsDraz6m KeNkagylehúzó R0541 MOTSO 10.07054100 o6lszeraúm lndllcö,róraMY6 ny R0441 10.07044100 ~kulcs Kiszerelés - Kier-.gedjOk a kéziféket; , tciakuzt;!k az ela6 huzalt; - l.NzereljOk a fékdobokat; hoz; - Felszereljük a határolókat; - Ellen6rizz0k - a huzalátereszt6 perselyek helyes elhelyezését, - a védóharangok helyes rOgzftéeét; - Felszereljük a fékdobot; - BeáJUt;uk - a csapágyak játékát, - a fékpofékat, - a kéziféket. DÁCIA 216 11.19 FÉKRENDSZER LÉGTELENÍTÉSE A szervófékkel felszerelt gépkocsiknál légte• lenítéskor a szervófék nem múködtethetó. Az ikerfékhengerrel felszerelt fékrendszer légtelenítése nehézkes, a megfeleló légtelenítés nyomás alatti műszerrel végezhető el. MOszer nélkül a légtelerútést a következőképpen végezzük: 1. EkSször a főfékhengert légtelenítjük: - kivesszük a légtelenítő

csavarvédót, - lazítjuk a légtelenítő csavart, - a légtelenítő csavarra egy folyadékba me• rített vezetéket szerelünk. Megjegyzés: a fékpedált percenként tízszer nyomjuk le. Légtelenítés közben gumikálapáccsal ütögetjük a fófékhengert és ellenőrizzük a fékfolyadék szintjét a tartályban; - lenyomott fékpedálnál megszorítjuk a légtelenítő csavart, - leszereljük a vezetéket és felrakjuk a légtelenítő csavarvédót. A fékrendszer légtelenítése kétféleképpen történhet: - külön légtelenítjük az első és a második fékberendezést, - egyszerre légtelen,tjük a két fékkört. Mindkét esetben lazítjuk a légtelenftó csavart, felszereljük a folyadékba merített vezet• ket és néhányszor lenyomjuk a fékpedált (percenként tízszer). Ha a légtelenítő csavarnál légbuborék nélkül folyik a fékfolyadék, lenyomott fékpedállal megszorítjuk a légtelenítő csavarokat. Leszereljük a vezetékeket és

felszereljük a védőket. FONTOS! légtelenítés közben pótoljuk a fékfolyadékot a tartályban. A kieresztett fékfolyadék csak 24 órai légtelenítés után használható újra. A fékrendszer légtelenítése földOn álló gépkocsival történik, nyitott fékerő-határolóval (a fékerő-határofót kitámasztjuk, vagy 2-3 személlyel megterheljük a hátsó tengelyt). Légtelenítés után ajánlott a fékerő-határoló beállításának ellenőrzése. A lassulást 30-80 km/óra sebességnél mérjük. A Dácia gépkocsi fékhatása jó, ha a lassulás értéke 5,5 m/sec2. A kézifék megfeleld, ha a lassulás értéke min. 2,7 m/sec2 DACIA 217 12. FŰTÉS - SZELLŐZTETÉS 12.1 ÁLTAÚNOS M0SZAKI ADATOK Altalánosságok Az utastér fűtése és szellózése valamint a szélvédó szárítása !<ülsó friss levegő segítségével történik. Az utastér melegítését a motor hlltórendszerétól biztosítják. A levegóáramlás a ftltóventilátor

bekapcsolásával fokozható. FOtésvezérlés 1. A hideg-meleglevegót az utastér felső részébe irányító kar 2. A hideg-meleg levegőt az utastér alsó részébe irányító kar 3. Hideg-meleg levegőt irányító flltéscsap - felfelé - a levegő a szélvédőre áramlik, - lefelé .: a levegó az utastérbe áramlik · 4. Fútéscsap (Dácia 1310, 1410 típusoknál) - piros pontnál - nyitott flltéscsap, - a kék pontnál - zárt fútéscsap. 5. Fútésállító gomb (Dácia 1300 típusnál) - balra - nyitott fútéscsap, - jobbra - zárt fútéscsap. A hideg-meleg levegóáramlás a flltóventilátor bekapcsolásával fokozható. - a fútóventilátor kapcsolója (6) a múszerfalon (a Dácia 1310, 1410 típusoknál), - a flltóventilátor kapcsolókarja ( 1) vagy (2) a Dácia 1300 tf pusnál. 12.1 Mwa FGIN elvi rajza 218 DÁCIA 3. A levegő irányitása az utastér alsó részébe Az. 1-es kart balra, a 2-es kart jobbra húzzuk Ebben a helyzetben a szellőztető

felső szárnya záródik, az alsó nyílik; a külsó levegó az utastér alsó részébe áramlik. A fenti helyzetekben a ftltéscsap nyitásával megvalósítható a beáramló levegó felmelegí- tése. Fűtésszabályozó cserélése 12.2 Leveg6 áramláu Dácia 1300 típusnál A fűtőberendezés múkődése Kiszerelés 1. A levegő irányítása az utastér alsó és felső részébe Az. 1-es és 2-es kart középállásba állítjuk; a szell6ztetó rácson beáramló levegő egyenletesen eloszlik az utastér alsó és felső része felé. 2. A levegő irányítása az utastér felső részébe - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; Kiszereljük a hamutartót a mtlszerfalból · Oldjuk a ftltésszabályozó rögzítócsavarJajt; Az egyik kart jobbra, a másikat balra húzzuk és kiemeljük a fútésszabályozót: - Lekapcsoljuk - a ventilátor vezetékét, - a légterelő lemezek vezérlő huzaljait. Az 1-es kart jobbra, a 2-es kart balra húzzuk. Ebben a

helyzetben a S:Zellóztetó felső szárnya nyitott, az alsó zárt; a külső levegő az utastér fefsó részébe áramlik. 5 • • - • Beszerelés - Beakasztjuk a felső légtereló huzalját az 1es karhoz; - Az 1-es kart balra húzzuk, 3-4 mm játékot hagyva; - A bowden köpenyét rögzítjük; . - Ellenőrizzük a kar mtlködését és a légterel6 záródását; - Beakasztjuk a felsó légterelő huzalját a 2-es karhoz; - A 2-es kart balra húzzuk, 3-4 mm-es játékot hagyva; . • • - A - 12.3 ábra Leveg6 lrány,táu 1 2 12.5 ábra Fl1tée azabályozáu 3 • • 2 12.1 ábra FOIN uabátyozáN DÁCIA 219 1 12.7 llbraFOINmM tyozáea - A bowden köpenyét rögzítjük; - Ellenőrizzük a kar működését és a légterelő záródását; - Felkapcsoljuk a ventilátor vezetékét; - Felszereljük - a fatésszabályozót és csavarokkal rögzítjük, - a hamutartót; - Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit. - A fútéscsapot a nyíl irányába

húzzuk (zárt helyzet); - A 3-as kart jobbra húzzuk, 3-4 mm játékot hagyva; - A bowden köpenyét rögzítjük; - Ellenőrizzük a kar működését és a fatésc:sap záródását; - Felszereljük - a flltésszabátyozót és csavarokkal rögzítjük, - a hamutartót; - Felkapcsotjuk az akkumulátor saruit. 12.2 FOTÉSSZABÁLYOZÓ CSERÉLÉ SE (DÁCIA 1310, 1410 TÍPUSOKN ÁL) Kiszerelés - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; Kiszereljük a hamutartót; Oldjuk a fútésszabályozó rOgzítócsavarjait; Kiszereljük a fatésszabályozót; Kiakasztjuk - a légterelő vezérlő huzaljait, - a fútéscsap vezérlő huzalját. 12.3 FOTÓHÁZ KI- ÉS BESZEREL ÉSE I Ezt a műveletet használjuk a légtereló huzaljának cseréjekor is. Kiszerelés 12.841braF~~ Beszerelés - A felsó légterelő huzalját beakasztjuk az 1-es karhoz; - A kart balra húzzuk 3-4 mm játékot hagyva; - Rögzítjük a bowden köpenyét; . - Ellen6rizzük a kar m0ködését és a légterelő

záródását; - Beakasztjuk a f0téscsap huzalját; - Lekapcsoljuk az akkumulátor saruit; Leszereljük a rádióállványt; Kiakasztjuk a motortérfedél huzalját; Leszereljük - a kesztyötartót, - a fútésszabályozót; Kiakasztjuk a fútésszabályozó huzalokat; Leszereljük az ablaktörló berendezést; Kiakasztjuk a flltóház huzaljait, megjelOlve helyüket, hogy beszereléskor a huzalok eredeti helyükre kerüljenek; Oldjuk a rOgzítócsavarokat és kiszereljük a fútőházat; - Kiakasztjuk a légtereló huzaljait. DÁCIA 220 Beszerelés - Beakasztjuk a légterelő huzaljait; - Beszereljük a fút6házat, csavarokkal rögzítjük és szivaccsal tömítjük; - Felszereljük az ablaktörlő berendezést; - Beakasztjuk a légtereló huzaljait a fútéssza~ bályozónál, beállítjuk a huzalok hosszát; - Felszereljük a fútésszabályozót; - Beakasztjuk a fűtőház huzaljait; - Felszereljük a kesztyűtartót; - Beakasztjuk a motortérfedél huzalját; -

Felszereljük a rádióállványt; - Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit; - Ellenőrizzük a légterelő és az elektromos berendezés működését. .·~~- 1 ~- " • :,, ,"··. : .·, J ·. : . . "} ". " -. . . Ili ., · ·. . 12.4 F0TÉSCSAP KI- ÉS BESZERELÉS E (DÁCIA 1300 TÍPUSNÁL) Szerszámok Cikkszám MOT <453 10.01 045300 Megnevezés Vezeték leszorító célszerszám Kiszerelés - Oldjuk a vezérlórúd rögzít6csavarját a fútéscsap rúdján; - Oldjuk a fűtéscsap rögzítőanyát a műszerfa­ lon; - Leszereljük - a szellóztető rácsot, - a fűtőradiátor rögzítő kapcsokat, - a fűtőradiátort; - A MOT 453 célszerszámmal leszorítjuk - a fűtéscsap vezetékeit, - a vezetékeket és kiszereljük a flltéscsa- 12.10 ,, Hc1t6radlMor pot. Megjegyzés: a fűtéscsap csak speciális mű­ helyekben javítható. Beszerelés - Felszereljük a fűtéscsap vezetékeit, megszorítjuk a bilincseket; -

Leszereljük a MOT 453 célszerszámot; - Felszereljük a radiátort, elhelyezzük a szel16z6rács tömítő profiljait; - Felszereljük - a szellózórácsot, - a fútéscsap rögzítóanyáját a műszerfalon, - a vezér16rudat a fűtéscsap rúdjára; 12.11 Fl1tMva6,16 CMYarjllnak oldUa - Légtelenítjük a hűtőberendezést, feltöltjük a kiegyenlítő tartályt. - Ellenőrizzük a fútéscsap múködését. 221 DÁCIA Fütéscsap ki- és beszerelése Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT 453 10.01 045300 Megnevezés Vezeték leszorító célszerszám - A fútéscsapot a nyíl irányába fordítjuk (zárva); - A 3-as kart jobbra húzzuk, 3--4 mm játékot hagyva; - Rögzítjük a huzalköpeny t; - Ellenőrizzük a kar és a fütéscsap mllködé- sét; - Légtelenítjük a hütóberende zést és feltöltjük a kiegyenlítő tartályt. Kiszerelés - A MOT 453 célszerszám mal leszorítjuk a fútéscsap vezetékeit; - Leszereljük a vezetékeket; - Kiakasztjuk a

fütéscsap huzalját; - Leszereljük a fútéscsapot. 12.5 FÜTÖRAD IATOR KI• ÉS BESZERE LÉSE (DACIA 1300 TfPUSNAL ) Megjegyzés: a fútéscsap nem javítható. Beszerelés - Felszereljük - a fütéscsapot, - a fútéscsap vezetékeit, megszorítjuk a bilincseket; - Leszereljük a MOT 453 célszerszámo t; - Beakasztjuk a fútéscsap huzalját; Szerszámok Kódszám Cikkszám MOT 453 10.01 <MS30 Megnevezés Vezeték leszorító célszerszám , . 12.12 ábra FGIMcup e 12.13 •bra FOtéecup w,11• ■■ 12.14ábnlRad WorcuvarjaJn alcolcMN DÁCIA 222 12.15 M,ra Radl,, klaerel•H Kiszerelés - Oldjuk a vezérlórúd rögzítócsavarját a ftltéscsap rúdján; - Okijuk a fútéscsap rügzít6anyáját a műszer- · falban; - Leszereljük - a szell6z6rácsot, - a fút6radiátor rögzitókapcsokat, - a radiátort; - A MOT 453 célszerszámmal leszorítjuk - a fútéscsap-szivattyú radiátor vezetéke- 12.18 ábra Ugteref6 lemez klmnl•H ket, - a

radiátor vezetékeit. Beszerelés - Felszereljük - a radiátor vezetékeit, megszorítjuk a bilincseket, - a radiátort és rögzítjük a kapcsokkal, - a szell6z6rácsot; - Leszereljük a MOT 453 célszerszámot; - Felszereljük - a ftltéscsap rOgzítóanyáját, - a vezérk5rudat a fútéscsap karra; - Légtelenítjük a hútőberendezést és feltöltjük a kiegyenlítő tartályt. 12.17 M,ra Rad,, ma ■l•H Ft1t6radiátor ki- és beszerelése (Dácia 1310, 1410 típusoknál) Szerszámok Cikksúm · MOT453 10.01 045300 Megnevezés Vezeték leszorító célszerszám 12.18 llbra Szorftó c6lenredm - Leszorítjuk a szivattyú-radiátor, szivattyú-fútéscsap vezetékeket; - Leszereljük a radiátor vezetékeit. Kiszerelés - Leszeretjük - a szetk5z6rácsot, - a radiátor rögzítókapcsokat, - a radiátort; Beszerelés - Felszereljük - a radiátor vezetékeit, megszoritjuk a bilincseket, DACIA 223 - a fútóradiátort és rögzítjük, - a szellózórácsot; -

Leszereljük a MOT 453 célszerszámot; - Légtelenítjük a hlltóberendezést, ellenőrizzük és feltöltjük a kiegyenlítő tartályt. Fútéscsaphuzal cserélése Kiszerelés - Leszereljük a flltésszabályozót; - Kiakasztjuk a huzalt a flltésszabályozónál és a flltéscsapnál; - Leszereljük a huzalt. 12.20 ábra Ventllátormolot rOgi:fl I 11 Beszerelés - Felszereljük a huzalt; - Beakasztjuk a huzalt a fútéscsapnál és a fútésszabályozónál; - Rögzítjük a huzalt; - A fútéscsapot zárt helyzetbe fordítjuk; - A 3-as kart jobbra húzzuk. 3-4 mm-es játékot hagyva; - Rögzítjük a huzal~öpenyt; - Felszereljük a fútésszabályozót; - Ellenőrizzük a kar és a fútéscsap múködé- sét. 12.21 Mwa VenlHMorhú 12.19 ábra F°"8huzalcNN 12.6 VENTILATORMOTOR KI- ÉS BESZERELÉSE ) Kiszerelés - Lekapcsoljuk - az akkumulátor saruit, - a ventilátormotor csatlakozóit; 12.22 ábra Ventlatormolor 224 DACIA - Oldjuk a ventilátormotor

rögzítócsavarjait; - Leszereljük - a ventilátort, - a ventilátor rotorját - Oldjuk a ventilátormotor rögzító~nyáit; . - Leszereljük a motort, megtartJuk a gum1ágyakat. Beszerelés - Felszereljük - a motort, elhelyezzük a gumiágyakat, - a ventilátor rotorját, - a ventilátort, tömítjük a ventilátorházat; - Csatlakoztatjuk a ventilátor motorját; - Felkapcsoljuk az akkumulátor saruit; Ellenőrizzük a ventilátor működését. Ventilátormotor javítása A javítást kiszerelt motoron végezzük. A motor műszaki adatai Tlpus EA204 EA244 EA204T EA204F Feszültség (V) Nyomaték (Nm) 12 12 12 12 8,5 8,5 8,5 8,5 Az EA 204, EA 244 típusú motor Szétszerelés - Leszereljük - a házak rögzítócsavarjait, - a biztosító gyűrűt, - a házakat, - a kefetartó lemezt; - Elkülönítjük a forgórészt és az állórészt. Beszerelés Ellenőrizzük az alkatrészeket és cseréljük a hibás. kopott alkatrészeket (csapágy, persely szénkefe); -

Megtisztítjuk a kollektort és vájatokat; - Behelyezzük a forgórészt az állórészbe; - Felszereljük - a szénkefetartó lemezt, - a házat, - a biztosító gyűrűt, - a házak rögzítócsavarjait. - •· 12.23 ábra Ventllátormotor részel DÁCIA 225 13. HIBAFELISMERÉS, HIBAELHÁRÍTÁS 13.1 TÚLZOTT HOTOFOLYADÉK-FOGYASZTÁS Nem megfeleló alkatrészek: kijavítjuk vagy cseréljük a hibás alkatrészeket. A hóméfséklet normális lesZ. Blenőrizzük a hűtőberendezés tömítettségét Az alkatrészek megfelelnek. Bleootizzük az elektromos hútóventilálor múlc0de 1M ésahútóvíz hómérsékletadó csatlakozását. .Nem észlelhető szivárgás A csatlakozás megfeleló. Megszüntetjük a hútőrendszer nyomását és leszorítjuk a levegő fútővezetékeit és a radiátor-kiegyenlítő tartály közti vezetéket. A hűtőrendszerben nyomást alakítunk ki. A nyomás csökken. Szivárgás a motorban Leeresztjük a motorolajat. Leszereljük az

olajteknőt. Ellenőrizzük, nincs-e szivárgás a hengertal• paknál. Cseréljük a hengertalp tömítéseket. A hóméfsél<le t nem lesz Folyadékszivárgás - a hűtőnél, - a vízszivattyúnál, - a hengerfejnél, - a vezetékeken, - a hengerfej tOmítésnél. Kijavítjuk a hibákat, cseréljük a hibás alkatrészeket. A nyomás nem csökken Szivárgás a levegóNtónél. Kijavítjuk a hibát, vagy cseréjük a levegóNtót. Nincs szivárgás a hengertalpak• nál. Cseréljük a hengerfejtömítést 13.2 MOTOR Túl HIDEGEN VAGY TÚL MELEGEN M0KÖDIK Ellenórizzük a hútófolyadék szintjét, a vezetékek állapotát, a hútó tisztaságát, a levegd szabad áramlását a hút6re. A csatlakoZás helytelen, kijavitjuk a csatlakozást A h6mérséklel megfeleló. kedvez6 (normális): ellenórizzük a termosztátot. A termoszt6t jO. A termosztát hibás. Cseréljük a termosztátot. A hómérséklet A hómérséklet megfeleld. nem megfeleld. ElenórizzQk A hút6n

lerakódás van. Megtisztftjuk a lerakódástól vagy cseréljük a hútót. nincs-elerakód6s ahútón. A hűt6n ninca leralcódM. Cseréljük a vfzszivaltyúl Az olajnyomás-visszajelz6 lámpa kigyullad Ellenőrizzük az olajnyomásad6 bekótését. 8len6rizz0kazolaj nyomását. Az olajnyomás az el6frtnál ló9ebb. Az olajnyoln6e megt■l■IIJ 81en6rizzük az OlajsZivattyút és az ürlldszelepet. Cseréljük az~ Az ola;szivattyú hibás. Javltjuk vagy cseréljük az OlajsZiYattyút. Az ola;szivattyú jO. Ellendrizzük az olaFfomáat. Az olajnyomás az el6írasnak megtetel. A z ~ - e161r1NI kisebb. Amolorlgenkopolt 226 DÁCIA „ 13.3 TÚLZOTT UZEMANYAG-FOGYASZTAs Kiváltó ok Ellenőrzés, Eldugult levegószúró. Cseréljük a légszúróbetétet. Ellenőrizzük a zárásszöget és beállítjuk az ek5gyújtást. Beállltjuk az alapjáratot a CO-métó készülékkel. A csapot az évszaknak megfelelően fordítjuk. Elálllott alapel6gyújtás. A keverék

beállitésa nem megfelelO. A levegdszüró meleglevegó-csapja nem a megfeleld helyzetú. A hidegindító pillangósZelep nem nyílik teljesen. Hibás gyújtógyertyák. A gyújtáselosztó nem megfeleló. A gumitOmlók állapota és nyomása nem megfeleld. A kocsiszekrényen ethelyzett felszerelések befolyásolják a leYegó ellenállását (Cx). A karburátor állapota és beáflltésa nem megfelelő. A benzinszivattyú szállltási nyomása nem megfeleld. Az. olai minősége nem megfelelő. Alacsony hómérsékleten az olaj túl súrú. Alacsony kompresszió. A hútófOlyadék túl hideg vagy túl meleg. Az. els6 és hátsó Mómü beállltása nem megfeleló. Az. önindító fordulatszáma túf~. · A gyújtótekercs nem kap áramot, vagy kicsi a feszültsége. A porlasztóban nincs ÜZ8fflanyag. Az. inctltócsappantyú múkOdése nem megfelel6. .A megszakító érintkezók kopottak. a kondenzátor hibás. A zérésszOg eléllítódott. Az. alapel6gyújtás nem megteleló:

A gyújtógyertya-kábetek szigetelése, javitás EllenőriZzük A motor kopott. Hamis levegőt szív a motor. A túszelep hibás, a benzinszint nem megfetel6. A benzinvezetékekbeo pára van. Ellenőrizzük a túszelep múködését. beállitjuk az úszóházban a benzinszintet. Javítjuk a motort. Ellenőrizzük a porlasztó és a gyüjt6torok tömítését. a vákuumrendszer · tömítését. Ellenórizzük a lúszelep múködését, beállftjuk a benzinszintet. Ellenőrizzük nincsenek-e meleg pontok a benzinvezetékeken. a hideginctitót (a huzal hosszát). Ellenőrizzük a gyújtógyertyákat: az elektródák közti távolságot. Ellenőrizzük és cseréljük. Előírt gumitömlókkel üzemanyag-fogyasztási próbát végzünk. A felszerelésekkel és nélkülük próbát végzünk. Javítjuk és beállltjuk a karburátort. Beállítjuk a benzinszivattyút. Cseréljük az olajat. Megfeleld minőségú olajjal cseréljük. Ellenőrizzük a szelepeket és a

dugattyúgyúrúket. Ellenőrizzük és cseréljük a termosztátot, a hútót. Ellenőrizzük és beáNltjuk. Ellenórizzük az akkumulátort. az önindító vezetékeit. Ellenórizzük a gyújtótekercset. üres az üzemanyagtartály, ellenórizzük a benzinszivattyút. TOrOtt rugó, beszorult tengely. kopott alkatrészek. Ellenórizzük az érintkezóket. beállltjuk a zárásszöget. Beállftjuk a zárásszOget. Ellenórizzük a zárásszOget és beállitjuk az etógyújtást. Megszárltjuk és ellenőrizzük agyújtásmegazakftó a szigeteléseket. fedeieátnedvesadett. A gyújtási sorrend nem megfelel6. A portasztó túl meleg. A fúvókák elduguttak V81JY a gyújtási sommdet. nem megfeleióek. A túszetep hibás, a benzin szintje nem megfelelő. 13.4 MOTOR NEHEZEN INDUL HIDEGBEN Kiváltó okok Az önindító fordulatszáma túl kicsi. A központi kapocs feszültsége túl kicsi. A porlasztó nem kap elég benzint. A hidegindító-csappantyú nem múködik

megfelet6en. Az alapelógyújtás nem megfeleló. A gyújtógyertyák hibásak. AzárásszOg nem megfeleló. A gyújtókábelek és az elosztófedél átnedvesedett. A gyújtógyertya védóharangok átnedvesedtek. Hami$ levegőt szív a motor. Ellenőrzés, javítás EllenóriZzük az akkumulátort, az önindítót, a vezetékek csatlakozását. Ellenőrizzük a központi kapocsnál a szikrát {a többi fogyasztó lekapcsolva). A benzinszivattyú hibás, üres az üzemanyagtartály. Törött a rugó, kopottak az alkatrészek. ElfenóriZzük a zárásszOget és beáNftjuk az atapelógyújtást. Ellenőrizzük a gyújtógyertyákat. Beáll ltjuk a zárásszOget. Megszárítjuk és ellenórizzük a szigeteléseket. Megszárítjuk és ellenőrizzük a védóharangokat. Ellenőrizzük a vákuumrendszer tömítettségét. A porlasztó beállítása nem megfelel6. Az olaj minősége nem megfelelő. Alacsony súrltés. Javltjuk és beállltjuk a porlasztót. Cseréljük az olajat.

Ellenórizzük a szelepeket és a dugattyúgyúrúket. 13.5 MOTOR NEHEZEN INDfTHATO MELEGEN Beállítjuk Ellenórizzük a tOmltéseket. Tlaztít;uk vagy cseréljük a fúvókékat. Kiváltó okok Ellenórzés. javitás A hideginctftó-csappantyú múködése nem megfeleló. TOrött a rugó, koponak az alkatrészek. DACIA Azárásszög nem megfeleló. Hibás gyújtógyertyák. Az. alapelógyújtás nem megfeleló. A motor lefullad. · Hamis levegőt szív a motor. Ellenőrizzük a gyújtógyertyákat. Ellenónzzük a zárásszöget és beállítjuk az előgyújtást. Ellenónzzük a tűszelep tömítettségét. az úszószintet. Ellenőrizzük A porlasZtó túl meleg. Az. olaj minősége a vákuumrendszer tömítettségét. Ellenőrizzük a tömítéseket. Cseréljük az olajat. nem megfelelő. Alacsony kompresszió. Ellenőrizzük a szelepeket és a dugattyúgyűrúket. A hútőfolyadék: túl meleg Ellenőrizzük vagy túl hideg. ésa hűtőt. Kiváltó okok

Ellenőrzés, Teljesen lenyomott gázpedálnál . a gyorsító-csappantyú nem nyílik ki teljesen. A hidegindltó-csappantyú működése nem megfelelő. A levegőszűrő piszkos. Azárásszög nem megfeleló. Az. alapelógyújtás nem megfeleló. Hibás gyújtógyertyák. Beállítjuk a gyorsítóhuzal hosszát. nem megfeleló. Aportasztó beállltása nem megfeleló. Eldugult vagy nem megfeleló fúvókák. A szelephézag Kiváltó okok Ellenórzés, javítás A keverék beállítása nem megfeletó. Azárásszög nem megfelelő. Az. alapelógyújtás nem CO%-mérómúszerrel beállltjuk. Beállítjuk a zárásszOget. megfelelő. Hibás gyújtógyertyák. Az előgyújtás nem az adott grafikonnak megfelelő. Hamis levegőt szív a motor. a termosztátot A motor nem adja le a szokásos teljesítményét Az. elógyújtás beállítása A motor üresjáratban megszakításokkal üzemel BeálHtjuk a zárásszöget. javítás Törött a rugó, kopottak az alkatrészek.

Cseréljük a szűrőbetétet. Beállítjuk a zárásszöget. Ellenőrizzük a zárásszöget és beállitjuk a gyújtást. 81enőrizzük a gyújtógyertyákat. Ellenőrizzük és beállítjuk a gyújtást. Javítjuk és beállítjuk a porlasztót. Megtisztítjuk vagy cseréljük a fúvókákat. Beállítjuk a szelephézagot. Hibás a tűszelep, a benZinszint az úszóházban nem megfeleló. Ellenőrizzük a Kiszerelt gyújtógyertyákkal a motor akadozva forog. A hútOvíz túl meleg vagy túl hideg. Alacsony hőmérsékleten az olaj túl sűrű. A porlasztó befagy. A gépkocsi nehezen M. A koesiszekrényen elhelyezett felszerelések befotyásolják a leYegóetlenállást. A vezérmű elállltódott. A kipufog6rendszer eldugult. Ellenőrzés. javítás A keverék beállítása nem CO%•mérómúszerrel beállltjuk a keveréket. Ellenőrizzük a ponasztást Cseréljük a szűrőbetétet. Beállítjuk a zárásszöget. megfelelő. A levegószurő piszkos. Azárásszög nem

megfelelő. Az alapelógyújtás nem megfelelő. Az. előgyújtási grafikonok beállítása nem megfeleló. Hibás gyújtógyertyák. Hamis levegőt szfv a motor. porlasztó A motor kopo<r. Ellenőrizzük a láncfeszitót. Cseréljük a meghibásodott elemeket. Javítjuk a motort. Ellenőrizzük a tűszelep . múködését, beállítjuk a benzinszintet. Kiváltó okok és a szívótorOk tömítését, a vákuumrendszer tömítettségét. 81en6rizzük a dugattyúkat, a hajtókarOkat. Ellenőrizzük a termosztátot és a hűtőt. Megfeleló minóségúvel cseréljük az olajat. Ellenőrizzük a por1asztó melegítő berendezését, • TARNA" helyZetbe állltjuk a légszúrót. Súrlódnak a fékek, a kerékcsapágyak. Felszerelésekkel és nélkülük próbát végzünk. Ellenőrizzük a gyújtógyertyákat. 81enőrizzük és beállltjuk az előgyújtási grafikonokat. Ellenőrizzük a portaazt6 és a szívótorOk tömítését, a vákuumrendszer tömítettségét.

A motor gyorsításkor megszakításokkal üzemel nem megfeleld. Hamis levegőt szív a motor. Ellenőrizzük a zárásszOget és beállltjuk az előgyújtást. Ellenőrizzük a zárásszöget és beállítjuk az elógyújtást. Ellenőrizzük és beállltjulc az elógyújtási grafikonokat. Ellenőrizzük a gyújtógyertyákat. Ellenőrizzük a ponasztó 6s a szívótorok tOmltését a vákuumrendszer töm itettségét. Beállítjuk a szelephézagot. A motor megszakításokkal üzemel Kiváltó okOk Ellenőrzés, A keverék beállltása nem megfeleld. A porlasztó beállltása vagy állapota nem megfeleló. Az. alapelógyújtás nem CO%-mér6múszenet beállítjuk a keveréket. Javítjuk a porlasztót és beáltltjuk a porlasztást. EllenóriUük a zár8slSZ6get 6s beállltjul< az elógyújtút. Ellenónzzük a gyújtógyertyákat. Beállltjuk a zarásszOget. megfeleld. Hibás gyújtógyertyák. Azárásszög nem megfeleló. Az. előgyújtási grafikonok beállltása

nem megfeleló. javítás Ellenőrizzük és beállltjulc az.elógyújtási grafikonokat 228 DACIA 13.6 ROBBA NÁSOK A KIPUFOGÓRENDSZERBEN Ellendrzés, javllás Ellenőrizzük a A keverék beálJltása nem BeállltjUk atengelyt<apcaol holtjátékát A tengelyt<ap caoló nemcsúszi k. KNáltó okok Ellenórzés, javítás A keverék beéllltása nem CO%-mér6rnúazerrel beéllltjuk a keveréket. Megfeleló oktánú benzinnel próbát végzünk. hasznMata. HibU gyújtógyert yák. Túl meleg hllt6folyadék. A holtjáték megfel-6. A tengetytcap caoló csllSZik Leszereljük a sebesség váJtót és ellenőrizzük a tárcsa állapotát. Öngyulladás megfelekS. tengelyka pcsoló holtjátékát. A holtjáték nem megfelel6. megfelelcS. Aportaztó Mapotaés bNlftésa nem megtelekS. KiNbboktá núbenzin használata. KiNbb oktánú benzin 13.8 A TENGELYKAPCSOLÓ CSÚSZIK Atengelyl< apcsolótálc sa Ellenórizzü k a gyújtógyer tyákat kOpott.

Cseréljük a tengelykapcsolótárcsát. Ellenórizzük a vezértési alkatrészek et. cseréljük a kopott.akat Ellen6rizzűk a tennosztáto t ésahút6t. At~ ola;os. Elhárítjuk a z ~ okát CaeréljOk -~ A gépkocs i haladásá t rezgések klsérik 13.7 TÚLZOTT OLAJF OGYAS ZTÁS (A MOTOR KÉKES FÜSTÖT ERESZT) Ellendrizzük a motor és a sebesség váltó ldtámasztókarok állapotát. A támasztóka rok hibásak. Meghúzzuk vagy cseréljOk a gumiágyak at. A rezgés megsztlnik. A támuzt6ka rokjó 611apoCben. A rezgée fennM. Ellenórzés, javftu Az olaj mindeége rwm megt1l1l6. Alacaony kompressz ió. A~ nem tOmítenek. Leszereljük a sebesség váltót és etlenórizzOk Eldugutt vezetékek. a tengelykapcsoló állapotát. Cseréljük az ota;at. A lendkerék ütésenem megfeleló. Ellen6rizzük a szelepeket és a dugattyúgy úrúket. Ellenórizzük a szelepszánllc és a szelepveze tdk kopuát. Megjavlt;uk a motort. Csiszoljuk Va/J/ cseréljűk a

lendkereket. A tengelykapcsoló-pedál laza · Ellen6rizz0k a tengelykapcsoló-huzalt. Ahuzalhibás. CeenW;:lk ahuallt. ApedM . norm•n •an~ A huzal jó. A ped6J laza. BlendliZzu ka vez6rtókart . A vez6rldla hibás. A vezérl6kar rnegfeleló. ~ leszereljük a sebességvá ltót. • .,,gvMót . CNr6lfOk • veztr1dkart Ea.ói u1»ta ~ 6s a vez6f161j aludrészek t■■raw. aMrilj(M( • hibás ablrNZ9lcet. Leszereljük a sebességváltót, eOendrizzük az illetd sebesség i fokozat szinkroncsoportjé- „ Elleló~ a vezériési alkariszek álapotát cserjljOka hibás alkatrészeket. 13.9 A SEBESSÉGVÁLTÓ ZAJOS AN KAPCS OL EGYIK SEBESSÉGI FOKOZ ATBA nak múködését. Cseréljük a hibás alkatrés z• ket. DACIA A sebességváltó zajosan kapcsol Ellenőrizzük a tengelykapcsoló holtjátékát. A holtjáték nem megfNló. A holtjáték megfeleló. BNllftjuk a holtjétékot. 229 Cseréljük a hibás alkatrészeket, beállítjuk az átváltókart.

A sebességvéltó kapcsolható. A sebességvéltó rögzítve marad. A zaj nem szűnik meg. A zaj megszooik. Leszereljük a sebességváltót és ellenőrizzük a tengelykapcsoló állapotát. A vezérlés hibás. Cseréljük a vezértést. Leszereljük a sebesa6gv6116t Ellenórizzük a r0gzlt6- és záróberendezést, a sebességváltó-villákat; csetéfjük a hibés alkatrészeket. A vezérlés jó. Ellenórizzük a szinkron-csoportokat és cseréljük a hibé.s alkatrészeket. Rendellenes zajok menet kőzben Megállítjuk a gépkocsit, a motort üzemeltetve a sebességváltót üres helyzetbe kapcsoljuk. A sebességváltó nem kapcsolható Ellenőrizzük az átváltókarok beállítását. A beállftás nem megfeleló. Beéllítjuk az átváltókart. A beállítás jó. A sebességváltó „kiugrik" a kapcsolt fokozatból a motor és a sebességváltó gumiágyainak állapotát. Ellenőrizzük A zaj megszűnik. Ellenórizzük a féltengelyeket. a

tengelykapcsoló A félteogelye« hibásak. A féttengetyek jók. Javítjuk vagy cserél;ük a féltengelyeket. A zaj megszűnik. A zaj nem szllnik meg. Ellen6rizzük a kerékcsapágyakat. A lámasztókarok hibásak. Meghúzzuk, vagy cseréljük a gumiágyakat. A támasztókarok jók. A sebességváltó A sebességváltó kiugrik. megfelelóen működik. Ellenőrizzük a tengelykapcsoló beállítását. A beállítás megfelek5. Beállftjuk a tengelykapcso66t. A sebességváltó A zaj nem szOnik meg. Ellenőrizzük Hibás csapágyak. Jó csapágyak. Cser61jük a csapágyakat. A zaj megszűnik. A zaj nem szllnik meg. Leszereljük és megjavítjuk a sebességváltót. A beállítás nem megfeleló. holtjátékát. A holtjáték nem megf 111116. A holtjáték megfei-6. Beállítjuk a holtjátékot. A zaj megszűnik. A zaj nem szúnik meg. Cseréljük a kinyom6csapégyat, eflen6rizzük a tengelykapcsoló állapotát. Ellenőrizzük a sebességváltóban az °8.jszintet

Az olajszint nem megfeleló. Az olajszint megfalal6. FeltOltjük az olaiat. A zaj megszűnik. A zaj nem szünik meg. Teljesen lenyorn;uk A sebességváltó kiugrik. megfelelően működik. Leszereljük a sebességváltót. Ellenőrizzük a rögzítő- és a záróberendezést, a szinkronegyüttest; cseréljük a hibás alkatrészeket. A zaj megszünik. Leszereljük és megjavítjuk a sebességvéltót. a tengelykapcsoló-pecWt. Ellenőrizzük a moloft, a kípufogórendsZert. A tengelykapcsoló holtjátéka nem állitható Ellenőrizzük a tengelykapcsoló-huzal állapo- tát. A sebességváltó az egyik fokozatban rőgzítődik Ellenőrizzük az átváltókar A beállftás nem megfeleló. beállítását. A huzal hibás. Cseréljük a huzalt. A holtjáték állítható. A sebességváltó rOgzítve marad. kapcsolható. Ellenőrizzük az átváltókar elemeinek állapo- tát. A holtjáték nem éllltható. Ellen6rizzük A beállítás megfeleló. a tengelykapcsOló

Beálllt;uk az átváttókart. A sebességváltó A huzal jó. A pedál hibés. Cseréljük a hibés alkatrészeket. A hoftjéték állltható. állapotát. A pedál jó. A holtjáték nem éllltható. Leszereljük a set>ességvéltót. Cseréljük az átvéltókart és Az átváltókar hibú. Az átváltókar jó. a tengelykapcsol6 k.iemel6viKát 230 DÁCIA 13.10 MENET KÖZBEN A GÉPKOCSI OLDALR A (JOBBRA, BALRA) HÚZ Javítjuk vagy cseréljük a hibás elemeket. A gépkocsi stabil. Ellenőrizzük : a gumitöml6k típusát, méreteit, levegónyomását, a gömbcsuklók, szilentperselyek hottjátékát, a kocsiszekrény magasságát. Hibás elemek. Javftjuk vagy cseréljük a hibás elemeket. MegszOnik az oldalra húzás Az. oldalra húzás Ellenőrizzük és beállítjuk az utánfutást, a kekormánymű magasságát, a kerék- rékdóUtst, a széttartást. 13.11 KORMÁN YKERÉK REZEG A rezgés nem szúnik meg. Ellenőrizzük az első futómú a kerekeket A

gépkocsi oldalra húz. Cseréljük a gumitöml6ket . A gépkocsi gyorsulásk or egyik irányba, fékezéskor a másik irányba húz Ellenőrizzük : a gumitömlók típusát, méreteit és leveg6nyomását; a gömbcsuklók és szilentpersefyek játékát, a kocsiszekrény magasságát. Hibás elemek. Megfetel6 elemek. Javltjuk vagy cseréljük a hib6s elemeket. Az. oldalra húzás A gépkocsi oldalra húz. alkatrészeine k meghúzását. A meghúzás nem megfeleló. Meghúuuk az első futóművet. A rezgés nem szűnik meg. Ellenőrizzük A kormányrml magassága Lazltjuk a szilentpe,sely eket kormánymű megf8ekS. Seálllt;uk a kormánymű ,nagasségát és a kerékszéttartást. A meghúzás megfeleló. Ellenórizzük a felfüggesztés t. A rezgés megszúnik. 13.12 GUMIAB RONCSO K „FŰRÉSZFOG" ALAKBAN KOPNAK Ellenőrizzük ma- A korménymü magassága nem megfelelő. Ellenőrizzük az utánfutást. a lengéscsillapítókat. Ellenőrizzük a

felfüggesztés t. Hibás felfüggesztés. Javítjuk vagy cseréljük a hibás elemeket. Hibás lengéscsillapítók. Cseréljük a lengéscsillap ltókat. A felfüggesztés jó. Fek:serétjük a gumltömlóket . A futófelület pereméne k kopása 6s „félterhelt" helyzetben húzzuk meg. Az utánfutás szöge A rezgés megszűnik. a felfüggesztés t. A lengéscsillap ítók jók. EUen6rizzük és beállítjuk a gasságát. megfeleló. A gépkocsi stabil. Kiegyensúlyozzuk a kerekeket. A gépkocsi oldalra húz. Egymés közt felcaeréliük megszűnik. A lengéscsillap ltók jók. A gépkocsi ingadozik. Lazítjuk a szilentpersely ek rögzítóanyáit és „ féttemelr helyzetben húzzuk meg. Megfelel6 elemek. nem szűnik meg. A gépkocsi egyenesen fut. A gépkocsi íngadozik. A lengéscsillap ltókat próbapadon ellenórizzük. A lengéscsillap ítók hibásak. Cseréljük a lengéscsillap llókat Az. utánfutás szöge nem megfelel6. Beállltjllk az

utánfutást. Ellenőrizzük a kormánymú magasságát, a kerékdótést, a kerékszéttartást. A kormányzás ingadozik, átadja a terep egyenetlen ségeit rossz utakon, vagy kanyarodá s után Ellenőrizzük: a gumitömlók típusát, méreteit, leveg6nyomását, a gömbcsuklók és szilentperselyek játékát, a kocsiszekrény magasságát. Megfelelő elemek. Az előírtnál kisebb nyomású gumitöml6k: a gumitöml6ket az elóí rt értékre fújjuk fel. A futófelület pereméne k szimmetrikus kopása az első illetve hátsó futómú gumiabron csainál Ellenőrizzük : a gumiabroncsok típusát, méreteit, levegőnyomását, a gömbcsuklók és szilentperselyek játékát, a kocsiszekrény magasságát. Hibás elemek. Javltjllk vagy cseréljük Megfelelő elemek. a hibás elemeket. Ellenőrizzük a kerékszéttart ást. A széttartás megfeleló. Beállltjuk a széttartást. A széttartás nem megfelel6. Ellenőrizzük és beállltjuk a kerékdólést. 231 DACIA

A gumiabroncsok egyenlőtlen kopása Ellen6rizz0k a lengéscsillapítókat. A lengéscsillapltók jók. Ellen6rizzük a felfüggeszt6s szílentperselyett. A szílentperselyek jók. Hibás lengéscsillapítók. Cseréljük a tengéscsi11aplt6kat. Hibás szilentpefselyek. Hibás szilentpefselyek. Ellenőrizzük a gömbcsuklókat. A gömbcsuklók jók. ENenórizzük és beánltjuk az uténfutás szögét. Hibás gömbcsuklók. · Ellenőrizzük és beáll itjuk az els6 futómű geometriáját. A fékpedál ellenállása túl kicsi Ellen6rizzük, hogy a fékpedál lenyomásakor csökken-e a fékfolyadék szintje a tartályban. A fékfolyadékszint esik. Ellenőrizzük, nincs-e szivérgás a fékberendezésnél. Nincs fékfolyadék-szivárgás. Cseréljük a főfékhengert. A fékfolyadékszint nem csökken. Cseréljük a fófékhengert. Szivárgés észlelhet6. Javítjuk vagy cseréljük a hibás alkatr6szeket. A fékpedál beesik 13.13 A FÉK CSAK TELJESEN LENYOMOTT FÉKPEDÁL

ESETÉN M0KODIK (a fékpedál többszöri lenyomása után a fék normálisan múködik) Kiakasztjuk a fékpedál visszahúzó rugóját és hogy a főfékhenger dugattyúja visszatér-e eredeti helyzetébe. ellenőrizzük, A dugattyú nem tér vissza. Cseréljük a főfékhengert. A dugattyú elmozdul. A következ6kben úgy járunk el, ~ mikor a fék csak a fékpedál teljes lenyomásakor múködlk. Kézi állítású fékekné Ellen6rizzük a fékpofák beállítását. A beáHítés jó. Hibás beállítás. BeáHítjuka fékpofákat. önszabályozó fékeknél - Ellen6rizzük a kézifék beállítását. - Ellenőrizzük az Onszabályozó berendezés működését. Abeállltés és a rmlködés jó. Hibás beállítás, a múkOdés jó. Javltjut(, vagy beállítjuk. Ellen6rizz0k az első és hátsó fékpofák kopását. A fékpofák jó áRapotban. Kopott fékpofák. Cseréljük a fékpofákat. Ellenőrizzük a A kopás normális. Ellenórizzük agumivezetékek

csatlakozását. fékdobok kopását. Kopott fékdobotc. Cseréljük a fékdobokat. A fékpedál laza Légtelenítjük a rendszert. A fékezés hatékonysága nem megfele/6 Ellen6rizzük a szervófék helyes ml.lködését A múkOdés megfelelő . Ellen6rizzük, hogy a fékfolyadék-tartály fedelén a szell6zónyílás nincs-e eldugulva. A szell6zc5nyilás nem tömített. Ellenórlzzük, hogy esik-e a fékfolyadékszint a fékpedál többszöri lenyomása után. A fékfolyadék szintje nem esik. Ellenőrizzük, nincs-e ellapult vezeték. Ellenőrizzük a fékpofák kopását.· A fékpofák jók. Ellenőrizzük az alkatrészek elhelyezését és a visszahúzórugók állapotát. Az. alkatrészek jók Ellenőrizzük a fékerő-szabályozó beállítását. A beállítás jó. Ellenőrizzük, nincsenek-e beszorulva a kerékfékhenger dugattyúi. Beszorult dugattyúk. Cseréljük a dugattyúkat. A rntlt<Odés nem megfetelO. Javítjuk vagy cseréljük a szervóféket. A

szell6z6nyilás tömített. Kitisztítjuk a szell6z6nyflást, vagy cseréljük a fedelet. Csökken a fékfolyadékszint. Ellapult fékvezeték. Cseréljük a fékvezetéket. Kopott fékpofák. Cseréljük a kopott fékpofákat. Nem megfeleló alkatrészek. Javítjuk és cseréljük a nem megfelel6 alkatrészeket. A beállítás nem megfelelő. Beállítjuk a fékeró--szabélyozót. A dugattyúk jók. Cseréljük a fékfolyadékot. DACIA 232 Melegszenek a fékek Fékezéskor a gépkocsi oldalra húz Ellenőrizzük, nincs-e eldugulva a fékfolyadék-tartály szellőzőnyílása. A gépkocsit felemeljük és ellenőrizzük a kerekek szabad forgását. A szellózónyllás A szell6zónyilás tömített. nem tömített. Ellenórizzük. hogy a főfékhenger dugattyúja visszatér-e eredeti helyzetébe. Ellenőrizzük a fékpedál holtjátékát. A dugattyú visszatér, a holtjáték megfelel6. Ellenőrizzük a szervófék múködését. A szervófék működése megfelelő.

E11en6rizzük a fékpofák visszahúzó rugóját. A rugók jól<. Ellen6rizzük, hogy a kerékfékhengerek dugattyúikOnnyen mozogjanak. A dugattyúk normálisan működnek. Ellenőrizzük a kézifék múködését. A kézifékhuzal jó. Cseréljük a fékpofákat. Kitisztítjuk a szellózőnyllást vagy cseréljük a fedelet. A fékpofák foltmentesek. A dugattyú nem tér vissza, a holtjáték túl kicsi. Javítjuk vagy cseréljük a főfékhengert, beállítjuk a holtjátékot. A szervófék múkOdése nem megfelelő. Cseréljük a szervóféket. a kerékfékhengerek dugattyúi könnyedén mozognak-e. Megállapítjuk az ütés okát: - féktárcsa, - kerékagy. Menyúlt vagy törött rugók. Cseréljük a rugókat. Javítjuk vagy cseréljük a hibás alkatrészeket. mozognak. Javítjuk vagy cseréljük a dugattyúkat. A kézifékhuzal beszorult. Cseréljük a huzalt. Megtisztítjuk a fékdobokat és a fékpofákat, megkenjük a mozgó alkatrészeket. Ellenőrizzük a

fékdobokat. A fékdobok jók. Ellenőrizzük a fékpofák játékát. A fékpofák nincsenek helyesen beállítva. Beállítjuk vagy cseréljük a fékpofákat. Ellenőrizzük. A rezgés megszűnik . Ovális fékdobok. Utáncsiszoljuk vagy cseréljük a fékdobokat. A fékpofák beállítása helyes. Ellenőrizzük a keréktárcsa és a fékdob felfekvő felületének síkferdülését. Ellenőrizzük a féktárcsa vastagságának egyenletességét. Javítjuk vagy cseréljük a hibás alkatrészeket. A következőkben úgy járunk el, mint a „ melegedő fékek" esetében. A fékpofákon v íz- vagy olajfolt van. Elhárítjuk a kiváltó okokat és cseréljük a fékpofákat. Ellenőrizzük: a kerékfékhengereket, a féknyergeket, a fékpofákat. Javítjuk vagy cseréljük a hibás alkatrészeket. A gépkocsit felemeljük és ellenőrizzük a kerekek szabad forgását. A kerekek könnyedén forognak. Ellenőrizzük , nincsenek-eolaj- vagy vízfoltok a fékpofákon. A

fékpofák foltmentesek. Ellen6rizzük, a kerékfékhengerek dugattyúi könnyedén mozognak-e. A dugattyúk könnyedén mozognak. Ellenőrizzük a fékcsöveket. A fékcsövek megfelelők. Ellenőrizzük az elsó futómű elemeit és beállítását. A féktárcsa vastagsága nem egyenletes. Cseréljük a féktárcsát. A féktárcsa megfelelő. Ellenőrizzük : a kerékfékhengereket, féknyergeket, a fékpofákat. Javítjuk vagy cseréljük a hibás alkatrészeket. a Az egyik kerék beszorult. Al<övetl<ezókben úgy járunk el, mint a „ melegedó fékek" esetében. A fékpofákon víz- vagy olajfolt van. · Elhárítjuk a kiváltó okokat és cseréljük a fékpofákat. Beszorult dugattyúk. Cseréljük a hibás dugattyúkat. Ellapított fékcsövek. Cseréljük a fékcsövet. A hátsó kerekek rőgzítve maradnak Fékezéskor a gépkocsi rezeg (tárcsafékeknél) A féktárcsa vastagsága egyenletes. Ellenórizzük a féktárcsa ütését. A féktárcsa

ütése meghaladja a megengedett értéket. Megállapítjuk az ütés okát: - féktárcsa, - kerékagy. Az egyik kerék beszorult. Fékezéskor a gépkocsi oldalra húz A dugattyúk nehezen Fékezéskor a gépkocsi remeg (dobfék esetén) A rezgés megmarad. A kerekek könnyedén forognak. Elten6rizzük. nincsenek-e olaj- vagy vízfoltok a fékpofákon. Ellenőrizzük a fékerő-határoló beállítását és múködését. A működés megfelelő. Ellenőrizzük a fékpofákat, melegedésüket. A fékpofák jók. Felemeljük a gépkocsi hátsó részét és megforgatjuk. Az egyik kerék rögzített. A következőkben úgy járunk el, mint a . melegedő fékek" esetében. Hibás múködés. Beállítjuk vagy cseréljük a fékeró-határolót. Nem megfelelő vagy felmelegedett fékpofák. Cseréljük a fékpofákat. A kerekek szabadon forognak. Ellenőrizzük a fékrendszer mechanikus részeit. „Zárt" állású karnál működik a fOtés A fékezést

zaj kíséri Ellenőrizzük a Ellenőrizzük a fékpofák állapotát. Kopott fékpofák. A fékpofák jók. Ellenőrizzük, a fékpofák megfelelóek-e. Nem megfelelő fékpofák. Megfelelő fékpofák. Ellenórizzük a féktárcsákat és a fékdobokat. Megfelelő féktárcsák és Vájatos, ovális, kopott fékdobok. féktárcsák és fékdobok. Ellenőrizzük a féktárcsák, Cseréljük a hibás alkatrészeket. féknyergek és a keréktányérok rögzítését. 13.14 A SZELL0ZTETÉS NEM MEGFELELO, KEVÉS A LEVEGŐ Ellenőrizzük a huzalok bekötését. Kiakadt huzalok. Beakasztjuk a huzalokat, cseréljük a hibás alkatrészeket. · A szellőztetés megfelelő. A rögzítés nem ~felelő. Megfelelően bekötött huzalok. A szellőztetés nem megfelelő. Ellenőrizzük a huzaltartók rögzítését. Megfelelő rögzítés. Rögzítjük a huzaltartókat. A szellőztetés megfelelő. A szellőztetés megfelelő. Beszorult huzalok. Cseréljük a huzalokat.

Ellenőrizzük a huzalokat. Elhajolt huzalok. Cseréljük a huzalokat. „ Nyitott" állású karnál nincs fűtés Ellenőrizzük a hűtőrendszerben a folyadék- szintet. A folyadékszint nem A folyadékszint megfelel6. megfelelő. Feltöltjük és légtelenítjük a hűtőrendszert. A melegítés működik. A fútéscsap rögzített. Cseréljük a fltéscsapot. A melegítés múködik. A víz nem megy át a fűtón. Kidugaszoljuk vagy kicseréljük a fútót. A melegítés működik. A melegítés nem múködik. Ellenőrizzük a fltéscsapot. A fút~p működik. A melegítés nem múködik. Ellenőrizzük a fűtőt. A víz átmegy a fltón, de kevés a levegőmennyiség. Úgy járunk el, mint " kevés levegő" esetében. A melegítés nem múködik. Ellenórizzük a huzalokat. fútéscsapot. A fltéscsap beszorult. A fűtéscsap működik. A fűtés működik. A fútés megszúnik. Ellenórizzük,hogy a fútéscsap teljesen zár-e "zárt

állású" karnál. A fútéscsap teljesen zár. A fltéscsap nem zár teljesen. Beállíljuk a huzalokat. A fútés megszűnik. Cseréljük a huzalokat és beállítjuk a karokat. A tatés múködik. Cseréljük a fltéscsapot. Beszorult karok Ellenőrizzük a huzalokat. Elhajolt huzalok. Megfelelő huzalok. Kiegyenesítjük a huzalokat. A karok müködnek. A karok szorulnak. Kiakasztjuk a huzalokat, és ellenórizzük. Megfelelő huzatok. Beszorult huzalok. Ellenőrizzük a karokat. Cseréljük a huzalokat és beállítjuk a karokat. Megfelel6 karok. Beszorult karok. Javítjuk vagy cseréljük Javítjuk a karokat vagy cseréljük a fltésszabályozót. a fűtésszabályozót. DACIA 1310 STANDARD , r--~ j~~~===~:==c, .r: =====---==-=~,1 29- ÖÍC>-i 1 ~I sz 42 8 j j K 11, ~?, N 9 47 11::! ~ ,, ~ 9 8 10 llr : •z 1 l - 11r 1 • lh ~ 235 DACIA JEL MA GY AR ÁZ AT · DACIA 1310 1 - Akkumulátor 2 - Generátor 3 -

Feszültségszabályozó 4- Indítómotor 5- Elosztófej 6 - Transzformátor 7 - Gyújtógyertya 8 - Fényszóró 9 - Első villogó és helyzetjelző 1O- Hátsó világítás 11 -Rend számt ábla megvilágítása 12 - Belső világítás · 13 - Villogó automata 14- Kürt 15 - Műszercsoport 16 - Vizhófokadó 17 - Olajnyomásadó 18 - Üzemanyag-szintjelző 19 - Ablaktörlő 20 - Fútóventilátor 21 - Biztosítékdoboz 22 - Gyújtáskapcsoló 23 -Világ ításka pcsoló 24 - Irányjelző-kapcsoló 25 - Ablaktörlő-kapcsoló 26- Hamutartó-világítás 27 - Fútéskapcsoló 28 - Fé~lámpakapcsoló 29 - Ajtóérintkezó 30 - Szívató-visszajelző 31 - Csatlakozó 32 - Sorkapocs 33 - Szivargyújtó 34 - Fényerő-szabályozó 35- Kesztyűtartó-világítás 36- Csomagtér-világítás 37- Kézifék-érintkező 38 - Ablakmosó 39 - Hűtőventilátor 40- Hűtőventilátor hófokadó 41 - Hűtőventilátor relé 42 - Fékfolyadék-szintjelző 43 - Hűtőventilátor-kapcsoló 44 -

Hátsóablak fűtéskapcsoló 45 - Ködlámpakapcsoló 46 - Csomagtérvilág ítás-kapcsoló 47 - Hátsószélvédó fútéscsatlakozó kapcsoló 48 - Tolatólámpa-kapcsoló 49 - Vészjelzókapcsoló F K S· SZ B Fe P Z L = fehér = kék = sárga =szür ke = barna =feke te = piros =zöld =lila ISBN 963 85 0341 6 Változa tlan utánnyo más Felelős kiadó: AUTÓK ER Kiskeres kedelmi Kft. Járvás András ügyvezető igazgató Készült: MOTTÓ Nyomda ipari és Szolgált ató Kft nyomda üzeméb en Felelős vezető: Kepler Uszló Nytsz. : 29/91