Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan » Gazdasági fogalomtár és szótár

Alapadatok

Év, oldalszám:2013, 36 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:141

Feltöltve:2018. február 17.

Méret:1 MB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR KÉSZÍTETTÉK A HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN A BOSA MILICEVIC KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ÉS VARGA ISTVÁN KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA DIÁKJAI A 2012-13-AS TANÉVBEN. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST A BGA-12-HA-02-0955 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ 1.723050 FORINTTAL TÁMOGATTA Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 1. áruforgalom árengedmény discount sniženje 2. áruforgalom áru goods, commodities roba 3. áruforgalom árucimke product labels nalepnica 4. áruforgalom árukészlet stock holdings Definíció Olyan akciókat jelent, amikor az értékesítő eltér az alapártól, hogy a fogyasztókat meghatározott cselekedetekre sarkallja. Fajtái: Fizetés módjához kapcsolódó engedmény (Skontó): a készpénzben vagy rövid határidőn belüli fizetés fejében kínálja fel az eladó. Például a lakás eladója

felkínálhat olyan feltételeket a vevőnek, hogy a fizetési határidő 30 nap, de 5 napon belüli fizetés esetén 5% engedményt ad. Mennyiségi árengedmény (Rabatt): talán a legismertebb formái az árengedményeknek. Kiindulópontjuk a nagyobb mennyiségben történő vásárlásra való ösztönzés. Ha a vevő egy meghatározott szintnél nagyobb mennyiséget vásárol, engedményt kap, így összességében csökkentheti az egy termékre jutó (átlagos) beszerzési árat. A lakóingatlan piacon ilyen általában akkor fordul el, ha egy befektető több lakást vásárol egy újépítésű beruházásban. Minden, ami szükségletet elég ki és adás-vétel tárgyává válhat. Az árun elhelyezett, annak a használat szempontjából legfontosabb tulajdonságait tartalmazó információs eszköz. Az az árumennyiség, amely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 5. áruforgalom

beszerzés purchasing nabavka 6. áruforgalom egységár unit price jedinična cena 7. áruforgalom eladó for sale na prodaju 8. áruforgalom eladótér 9. áruforgalom ellenérték 10. áruforgalom értékesítés sales prodaja (realizacija) 11. áruforgalom fogyasztóvédelem customer protection zaštita kupaca 12. áruforgalom kirakat shop window izlog Definíció Olyan folyamat, amely jelentősen túllép az egyszerű vásárláson. Magába foglalja a beszerzés tervezését, a beszerzési stratégia kialakítását. Feladata a megfelelő szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a szállítók folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, valamint a vállalat egyéb szerveivel kialakítandó tevékenység koordinációja. Ezek révén járul hozzá a vállalati eredményhez. Az áru egy egységéért (kilogrammjáért, egy literéért vagy milliliteréért, egy méteréért, egy négyzetméteréért, egy köbméteréért vagy egy

darabjáért) fizetendő eladási ár. Az árut ellenérték fejében felajánló piaci szereplő. A termék bemutatására szolgáló terület. Az áru ára, az a pénzösszeg vagy cserejószág, melyért cserébe a megkívánt jószághoz hozzá lehet jutni. Az a munkaművelet, amivel az árut közvetlenül a vásárlónak adjuk el. Feladata, hogy megvédje a fogyasztóik érdekeit a gyártók és kereskedők erőfölényével szemben. A régi vásárlásösztönző eszköz, amely a benne elhelyezett árukon, az ott közölt információkon és a kialakított hangulaton keresztül hat. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 13. áruforgalom minőség quality kvalitet 14. áruforgalom minőségbiztosítás quality assurance obezbeđenje kvaliteta 15. áruforgalom munkavédelem safety at work bezbednost na poslu 16. áruforgalom pénztárgép cash register registar kasa 17. áruforgalom pult counter pult 18.

áruforgalom raktározás storing skladištenje 19. áruforgalom szállítólevél dispach notte otpremnica 20. áruforgalom számla invoice faktura 21. áruforgalom ügyfélszolgálat customer service korisnički servis Definíció Az áruk használata szempontjából lényeges tulajdonságainak színvonalát értjük. A vásárlók bizalmának megtartását szolgálja azzal, hogy ellenőrzi a minőségi követelmények teljesülését. A dolgozók testi épségének, egészségének megőrzését jelenti, melyhez minden munkavállalónak joga van. A vásárolt áru ellenértékének elszámolásához és a nyugta elkészítéséhez használt eszköz. Térelválasztó funkciót is betöltő speciális asztal. Segíti az árubemutatást, az áru kezelését az eladás során, de árutárolásra, egyéb eszközök tárolására is alkalmas. Az áru tárolására, állagának megóvására, a készletek elhelyezésére szolgáló tevékenység. Az a bizonylat, mellyel

az áru a vevőtől az eladóig eljut. Az ellenérték elszámolásának bizonylata, amelyet az áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki. A szervezet/vállalat/üzlet egy olyan részlege, mely szakmai segítséget nyújt, illetve tanácsokat ad az ügyfeleknek, vagy felhasználóknak, akiknek problémája van a termék vagy a szolgáltatás használatával, beüzemelésével, javításával, stb. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 22. áruforgalom vagyonvédelem propperty safety bezbednost imovine 23. áruforgalom vevő customer, buyer kupac 24. gazdasági alapfogalom prémium emission premium emisiona premija 25. gazdasági alapfogalom adás-vétel buying and selling prodaja i kupovina 26. gazdasági alapfogalom adó tax porez 27. gazdasági alapfogalom állam state država 28. gazdasági alapfogalom általános forgalmiadó value added tax porez na vrednost Definíció A

vállalkozás vagyonát képező épületek, berendezési tárgyak, gépek, eszközök, áruk, anyagok és egyéb készletek megóvása a rongálódástól, külső hatásoktól, nem rendeltetésszerű használattól, valamint a betöréstől és lopástól. Az a piaci szereplő, aki az eladásra felajánlott árukhoz ellenérték átadása útján kíván hozzájutni. Olyan ösztönző, amelyet a dolgozók a munkáltatótól kapnak az elvárt teljesítményeket meghaladó, előre kitűzött feladatok teljesítéséért. Az eladó a vásárlónak termékeket vagy szolgáltatást kizárólag pénzért kínál cserébe. Az állam által kivetett közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség. A társadalom közügyeinek intézésére rendelt, közérdekből eljáró, a hatalmat legitim és formalizált módon gyakorló szervezetrendszer. Olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában dodatu a hozzáadott érték

után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 29. gazdasági alapfogalom anyagi javak material assets materijalna dobra 30. gazdasági alapfogalom áru piac commodity market robno tržište 31. gazdasági alapfogalom beruházás investment investicija 32. gazdasági alapfogalom betét deposit depozit 33. gazdasági alapfogalom család family porodica 34. gazdasági alapfogalom fogyasztás consumption potrošnja 35. 36. gazdasági alapfogalom gazdálkodás gazdasági alapfogalom gazdaság management economy Definíció Fogyasztási cikkek és termelő javak együttes fogalma fogyasztási javak: a lakosság közvetlen szükséglet kielégítésére szolgál – kiflit megeszik, a ruhát felveszik, lakásban laknak beruházási javak: új javak előállítására alkalmas termékek: gépek, anyagok, berendezések pl.:

esztergapad Az a hely, ahol az adásvétel lebonyolódik, a vevő és az eladó találkozik egymással - a kereslet és a kínálat találkozása. Az a tevékenység, ami tőke-javak beszerzésére, létrehozására és fenntartására irányul. Az összegyűjtött pénz kölcsönadása kamat ellenében egy hitelintézetnek. A társadalom alapvető egysége, egymással közeli rokonságban álló emberek csoportja. A javak szükséglet-kielégítésre való felhasználását értjük. upravljanje Olyan céltudatos tevékenység, amely keretében a rendelkezésre álló erőforrások legeredményesebb felhasználása történik. privreda Az emberi lét alapja, mert megteremti azokat a javakat, amelyekkel szükségleteinket kielégítjük, ezeknek a javaknak a létrehozása a termelés folyamatában történik. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 37. gazdasági alapfogalom gazdasági javak economic (business) privredna assets

(ekonomska) dobra 38. gazdasági alapfogalom gazdaságosság economical ekonomičnost Definíció Termeléssel létrehozott javak, gazdasági javak: - a gazdaság termeli azokat, - fogyasztásra alkalmassá kell tenni, - mennyiségük szűkös, fizetni kell értük. A gazdálkodás alapelve, amelynek alapján az elért eredményt a ráfordítással vetjük össze. 39. gazdasági alapfogalom háztartás housekeeping Olyan emberi közösség, amelyet közös életvitel jellemez, s így tagjai létfenntartásáról közösen vođenje domadinstva gondoskodnak. A gazdaság önálló gazdálkodó egysége, amely a javak tervszerű felhasználásáról, fogyasztásáról gondoskodik. 40. gazdasági alapfogalom igény needs potreba 41. gazdasági alapfogalom járulék Contribution doprinos 42. gazdasági alapfogalom javak assets dobra 43. gazdasági alapfogalom jogszabály legislation zakonodavstvo 44. gazdasági alapfogalom jövedelmezőség profitability

rentabilnost (profitabilnost) 45. gazdasági alapfogalom kereslet demand potražnja A szükséglet-kielégítés módját minőségét jellemzi, a hiányérzetet megszüntető konkrét eljárás. Olyan állami bevétel, amelyet intézményi útján a járulék befizetőnek személyre szólóan visszaoszt. Az ember szükségleteinek kielégítésére alkalmas dolgok összessége. A jogalkotásra jogosultnak szabályt kimondó kijelentése. az adott társadalomban általánosan kötelezőek és érvényesülését az állami szervek végső soron kényszerrel biztosítják. A jövedelem az elérése érdekében hozott gazdasági áldozat. A vevő egyértelműen kinyilvánított vásárlási szándéka. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Definíció 46. gazdasági alapfogalom kínálat supply ponuda Az eladásra felajánlott árumennyiség. A negatív hatással fenyegető események (lehetséges következmények) bekövetkeztének

esélye. Olyan pénzügyi terv, amely adott időszakra vonatkoztatva tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. Olyan kimutatás, amely a szervezet eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait pedig értékben, egy adott időpontra vonatkozóan, részletesen tartalmazza. A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök, és források valódiságát támasztja alá. Célirányos tevékenység: valaminek a létrehozására, átalakítására, megváltoztatására szolgál azért, hogy a keletkező javakat az ember vagy más haszonélvező használni, hasznosítani, elfogyasztani tudja. 47. gazdasági alapfogalom kockázat risk rizik 48. gazdasági alapfogalom költségvetés budget budžet 49. gazdasági alapfogalom leltár inventory popis 50. gazdasági alapfogalom munka labour rad 51. gazdasági alapfogalom munkabér salary, wage plata A munkavégzésért kapott ellenérték. 52. gazdasági alapfogalom munkaerő labour force radna snaga Az ember

szellemi és fizikai képességeinek összessége. 53. gazdasági alapfogalom munkamegosztás division of labour podela rada 54. gazdasági alapfogalom nemzetgazdaság national economy nacionalna privreda Az emberek együttműködése a gazdasági tevékenység bármely területén. Egy ország földrajzi határain belül lévő vagy azon kívül, de tulajdonjogilag az országhoz tartozó gazdaság egésze: anyagi, emberi erőforrások, javak, szolgáltatások és kapcsolataik. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Definíció Az árbevételből a költségek kifizetése után fennmaradó összeg. Fiatalkorból időskorba történő jövedelem átcsoportosítás. Olyan állandó vagy ideiglenes jellegű pénzbeli ellátás, amelyet a jogszabályok penzija alapján meghatározott életkort és szolgálati időt elért vagy jelentős mértékű egészségkárosodást szenvedett biztosítottak, illetve haláluk esetén

hozzátartozóik kapnak. az eladók és a vevők, illetve azok tržište cserekapcsolatainak rendszere, ahol találkozik a kereslet és a kínálat A gazdaságban megtermelt áruk (termékek) és szolgáltatások természetes mértékegységük és anyagi jellemzőjük alapján történő mozgása, tokovi realnih dobara amely tartalmazza a létrehozásukat, forgalmazásukat és felhasználásukat (elfogyasztásukat). A nomináljövedelem vásárlóereje; azt fejezi ki, realn prihod hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni. 55. gazdasági alapfogalom nyereség prdofit dobitak (dobit) 56. gazdasági alapfogalom nyugdíj pension 57. gazdasági alapfogalom piac market 58. gazdasági alapfogalom reálfolyamatok real processes 59. gazdasági alapfogalom reáljövedelem real income 60. gazdasági alapfogalom szabad javak natural resources prirodna dobra 61. gazdasági alapfogalom szavatosság guarantee, warranty garancije Korlátlanul állnak

rendelkezésre és nem szükséges velük gazdálkodni. Pl víz, levegő A kötelezett felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 62. gazdasági alapfogalom személyi jövedelemadó personal income porez na dohodak 63. gazdasági alapfogalom szolgáltatások services usluge 64. gazdasági alapfogalom szükségletek needs potrebe 65. gazdasági alapfogalom társadalombiztosítás insurance company 66. gazdasági alapfogalom termék product proizvod 67. gazdasági alapfogalom termelékenység productivity produktivnost 68. gazdasági alapfogalom termelés production proizvodnja of the osiguranje društva Definíció Természetes személyek belföldön megszerzett éves jövedelme után fizetendő adó. A szükséglet-kielégítés a fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat

keretében kielégíthető. Az emberekben felmerülő hiányérzet, igény, amely cselekvést vált ki annak megszűntetésére. A modern társadalom szervezett gondoskodása tagjainak szociális biztonságáról, amelynek keretében a tagok meghatározott mértékű ellátásra jogosultak azokban az élethelyzetekben, amikor saját magukról, illetve eltartott hozzátartozójukról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni. Kézzelfogható dolog, amelynek elfogyasztásával vagy felhasználásával szükségletet elégítünk ki. Kifejezi a termelési tényezők azon képességét, hogy új javakat tudnak előállítani. Az egységnyi felhasznált inputra jutó kibocsátás nagyságával mérjük. Az a folyamat, amely során az ember a természet javait megszerzi, átalakítja, és alkalmassá teszi a szükséglet-kielégítése. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 69. gazdasági alapfogalom termelési eszközök production

assets sredstva za rad 70. gazdasági alapfogalom termelési költség Protaction cost troškovi poslovanja 71. gazdasági alapfogalom termelési tényező Protaction factor proizvodni činilac 72. gazdasági alapfogalom tőkepiac 73. gazdasági alapfogalom váltó menica 74. áruforgalom barkod vonalkód Capital merket tržište kapitala Definíció A munkatárgy és munkaeszközök alkotják. Termelési eszközöknek nevezzük azokat a javakat, amelyek más javak előállítására szolgálnak. Egy adott tevékenység érdekében felmerült termelési tényezők élőmunka, holtmunka felhasználásának pénzben kifejezett értéke. Megjelenési formája szerint költség nemek: •anyag jellegű ráfordítások •személyi jellegű ráfordítások •értékcsökkenési leírás. A gazdasági javak előállítása során felhasznált erőforrások. (munka, tőke, természeti erőforrások, vállalkozó) Mindazon részpiacok összessége, amelyek a tőke javak

megszerzésével, adásvételével összefüggnek. A megszületését követően elsősorban készpénz-helyettesítő értékpapír volt, ma már egyre inkább hiteleszköz funkciót tölt be. Fizetési ígéret, a vevő a váltó kiállításával vagy elfogadásával még nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, csupán fizetést ígér. Eltérő szélességű fekete és fehér csíkokból, valamint az alatta elhelyezett, szemmel is látható számokból áll, az áruk egyértelmű azonosítását szolgálja. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 75. közgazdaságtan hasznosság useful koristan 76. közgazdaságtan haszonmaximalizálás profit maximsing maksimiranje profita 77. közgazdaságtan határhaszon marginal utility marginalna korist 78. közgazdaságtan hatékonyság efficiency efikasnost 79. közgazdaságtan jövedelem income prihod 80. közgazdaságtan kereslet törvénye demand law zakon

potražnje 81. közgazdaságtan készletek stock holdings zalihe 82. közgazdaságtan készletgazdálkodás management inventory of upravljanje zalihama Definíció Valamely jószág hasznos tulajdonságainak összességét, ill. azt a kielégülést, amit a fogyasztó az adott jószág elfogyasztásával nyer. A lehető legnagyobb haszon megszerzése a lehető legkedvezőbb áron. Megmutatja, hogyan változik a fogyasztó összhaszna, ha egységnyivel növeli fogyasztását valamely jószágból. Amikor a befektetett erőforrásokkal jól gazdálkodva elérjük a kívánt hatást, célt. Az emberiség rendelkezésére álló erőforrások mennyisége véges. Minél kevesebb van egy adott jószágból, annál szűkebb csoport egyre drágábban jut hozzá. Éppen ezért van szükség a javak hatékony felhasználására, valamint növelésére. A magánszemély különböző forrásból származó bevétele. Minél alacsonyabb áron, minél nagyobb mennyiség

megvásárlása. Olyan eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, egy éven belül felhasználásra, értékesítésre vagy átalakításra kerülnek. Mindazt a tevékenységet, amely arra irányul, hogy a termelést a technológiákban meghatározott időben és mennyiségben ellássa a szükséges anyagokkal. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul 83. közgazdaságtan készletezés storing 84. közgazdaságtan kínálat törvénye supply law 85. közgazdaságtan közgazdaságtan economy 86. közgazdaságtan makroökonómia macro economy 87. közgazdaságtan mikroökonómia micro economy 88. közgazdaságtan működő tőke 89. közgazdaságtan nomináljövedelem 90. közgazdaságtan összhaszon 91. közgazdaságtan pénzpiac money market 92. közgazdaságtan pénzügyi piacok financial markets Kifejezés szerbül Definíció A készletek valamilyen célból történő

uskladištenje (držanje felhalmozása, amely során hozzájárulhat a zaliha) vállalatok különböző céljainak - pénzügyi, marketing, stb. - megvalósulásához Minél magasabb áron, minél nagyobb zakon ponude mennyiséget eladni. Olyan társadalomtudomány, amely a javak ekonomija megtermelésével, elosztásával, értékelésével és fogyasztásával foglalkozik. Az országok gazdaságának kérdéseivel makro ekonomija foglalkozó tudomány. A gazdaság szereplőinek (emberek, mikro ekonomija háztartások, vállalatok) döntéseit vizsgáló tudomány. A hosszú lejáratú eszközökkel finanszírozott kapital u funkciji forgótőke nagyságát mutatja. nominalni dohodak A jövedelem pénzegységben kifejezett értéke. Olyan mérőszám, amely kifejezi, hogy az ukupna korist elfogyasztott javak összessége mekkora szükséglet kielégítést okos a fogyasztónak. A rövidlejáratú, egy évnél nem hosszabb tržište novca pénzügyi eszközök piaca. A pénzügyi

eszközök teljes forgalmát lebonyolító piacok összességét. Azokat a piacokat, amelyeken a pénzügyi eszközök rövid finansijska tržišta lejáratra cserélnek gazdát, pénzpiacoknak, amelyeken pedig hosszabb lejáratra, tőkepiacoknak nevezzük. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 93. közgazdaságtan reáljövedelem real income realni prihod 94. közgazdaságtan rugalmassági mutatók flexibility index indeks fleksibilnosti 95. közgazdaságtan Szűkösség elve scarcity principle princip nestašice 96. közgazdaságtan tőke Capital kapital 97. közgazdaságtan tőke szerkezet Capital structure struktura kapitala 98. közgazdaságtan tőkejavak Capital assets kapitalna dobra 99. közgazdaságtan törlesztés Amortization otplata 100. közgazdaságtan törlesztési faktor Amortiyation factor otplatni faktor 101. közgazdaságtan túlkereslet excessive demand višak potražnje 102.

közgazdaságtan túlkínálat excessive supply višak ponude Definíció A nomináljövedelem vásárlóereje; azt fejezi ki, hogy mennyi árut tudunk a nomináljövedelemből megvásárolni. Olyan mutatók, amelyek az árbevétel és a termelési érték értékbeli változásának, illetve e kettő erőforrás-igényességének megállapítására alkalmasak. Segítségükkel kimutatható, hogy az erőforrások 1 %-os változása hány %-os változást eredményez az árbevételben. A gazdaságot általánosan jellemző jelenség, amikor a termeléshez a rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítéséhez. Termeléssel létrehozott eszközök, amelyeket a termelő folyamatban felhasználunk. A vállalkozás tartós finanszírozási forrásainak összetételét mutatja, azaz a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát. Emberi tevékenység által létrehozott javak, további termelőtevékenység számára. A

felvett hitelnek egy részletben szereplő hányada. A diszkonttényező reciproka. A keresett árumennyiség nagyobb, mint a kínált mennyiség. A kínált árumennyiség nagyobb, mint a keresett mennyiség. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 103. marketing AIDA AIDA 104. marketing árpolitika price policy 105. marketing befogadási szituáció situation reception 106. marketing csomagolás packaging pakovanje 107. marketing értékesítési politika sales policy politika prodaje 108. marketing hirdetés élettartama life ads životni vek oglasa 109. marketing impulzusvásárlás impulse purchase Kupovina impulsa politika cena of situacija prijema Definíció Az a modell, amely bemutatja, hogy miként jut el a fogyasztó a reklám hatása a vásárlásig. Atention: figyelemfelkeltés Interest: érdeklődés felkeltése -Desire: vágyak felkeltése- Action: cselekvés -Confirmation: megerősítés,

visszaigazolás, vagyis vásárlás. A vállalat által kínált termékek árának meghatározása. Azokat a körülményeket jelentik, amelyek között a médium és befogadó találkozik. Az áru szállíthatóságának biztosításán túl reklámfeladatokat is ellát. A marketingcsatornák kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek összessége. Marketing csatorna: az az út, amelyen a termék a termelőtől a fogyasztóig eljut. Azt a hasznos élettartamot jelenti, ameddig a vállalat szerepeltetni szeretné hirdetésüket, ameddig a célcsoport új tagjai találkoznak a hirdetéssel, illetve az nem válik unalmassá. Olyan vásárlói magatartás, amikor a bennünket ért ingerek hatására nem a szokott módon cselekszünk, hanem a pillanatnyi érzéseink alapján. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 110. marketing marketing marketing marketing 111. marketing marketing kommunikáció marketing

communication marketinška komunikacija 112. marketing megfigyelés observation zapažanja 113. marketing MLM 114. marketing piacorientáció market orientation tržišna orijentacija 115. marketing piacpotenciál market potential potencijal tržišta Definíció Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Mindazon piacbefolyásoló eszközök gyűjtőneve, ahol a befolyásolás a kommunikáción keresztül történik. Az emberek viselkedésének előre eltervezett módon történő nyomon követése és rögzítése. A hálózati értékesítés, a hagyományértékesítést ötvözi a direkt marketing eszközeivel. Ebben a rendszerben minden elosztót, a rendszerben korábban csatlakozott

disztribútor szervez be tagnak vagy vevőnek. Az értékesítés újszerű értelmezése: a piaccal kapcsolatos döntéseket elsősorban külső tényezők határozzák meg, a piaci lehetőségek vezérelnek - a szervezeti cél elérése a vevők, a közönség megnyerésén és megtartásán keresztül; a fogyasztói magatartásból kiindulva keresi a megoldást a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással. Egy adott termékből, vagy szolgáltatásból elméletileg eladható mennyiség. Sorszám 116. 117. 118. Téma marketing marketing marketing Kifejezés magyarul piacvolumen PR (Public Relations) reklám Kifejezés angolul market volume PR advertising advertising tools Kifejezés szerbül Definíció veličina tržišta Egy adott időszak alatt, adott piacon, adott termékből ténylegesen eladott mennyiség. odnosi sa javnošdu Olyan kommunikációs tevékenység, melynek célja: a vállalkozás és környezete közötti bizalom kiépítése és

folyamatos ápolása. reklama Olyan szélesebb körre ható, nem személyes befolyásolás, amelyet egy meghatározott szervezet vagy személy fizet. reklamni alati A reklámhordozó és a reklámanyag együttese, tehát a televízióban, rádióban, moziban sugárzott reklám, a táblára kiragasztott plakát, újságban megjelent hirdetés. 119. marketing reklámeszköz 120. marketing szekunder információ 121. marketing szolgáltatás services usluge 122. marketing szükséglet piramis pyramid of needs piramida potreba 123. marketing termékfejlesztés product development razvoj proizvoda 124. marketing termékpolitika product policy politika proizvoda sekundarna informacija Más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége. Cselekvések teljesítmények, amelyek egyik fél nyújt a másiknak. Nem tárgyiasult forma Jellemzői: megfoghatatlanság, elválaszthatatlanság. Maslow a szükségleteket fontossági sorrendbe állította. A

legerőteljesebben hatótól a leggyengébbig. (biológiai, biztonság, szociális, elismerés iránti vágy, önmegvalósítás) A z új ötletek keresésétől a termékek piaci bevezetéséig tartó tevékenységek összessége. Az előállítandó termékek körének, szerkezetének meghatározása. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul 125. marketing választás mélysége range debth 126. marketing védjegy trademark 127. marketing vevőkör customer base 128. pénzügy adómorál tax morale 129. pénzügy annuitás annuity 130. pénzügy árfolyam exchange rate 131. pénzügy árfolyamnyereség capital gains 132. pénzügy banki hitel: bank loan Kifejezés szerbül Definíció Egy adott termékcsoportba tartozó termékek dubina dometa száma ez szerint a választék lehet lapos, vagy mély. Példa: méretválaszték, modell változatok Egy áru, vagy árucsoport megkülönböztető zaštitni znak jelzése, mely jogi

oltalmat élvez, s kizárólag a birtokosa használhatja. A célcsoport kialakítása a termék, ill. baza klijenata szolgáltatás tükrében. Az a morál, ahogyan az adózók viszonyulnak az poreski moral adózás rendjéhez. Meghatározott ideig esedékes, periódusonként anuitet egyenlő nagyságú pénzáramlás sorozat. A valuták, devizák, értékpapírok tényleges piaci értéke, amely a kereslet és a kínálat hatására a kurs lakul ki a piacon; az értékpapírok mindenkori piaci ára. Árfolyamrés, amely a vételi és az eladási kapitalni dobici árfolyam különbségéből adódik % pontban. Pénzeszközök időleges átengedése meghatározott lejáratra kamat fizetése ellenében. A hitelintézet arra vállal bankarski zajam, kötelezettséget, hogy jutalék ellenében kredit meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. Sorszám Téma Kifejezés

magyarul Kifejezés angolul 133. pénzügy banki költségek: bank costs 134. pénzügy bankkártya: bank card 135. pénzügy befektetési alap: investment base 136. pénzügy bekerülési érték: investment value 137. pénzügy beruházás: investment 138. pénzügy BÉT: Kifejezés szerbül Definíció A pénzintézetek a banki szolgáltatásokkal kapcsolatban, mint a folyószámla vezetés, bankarski troškovi hitelezés, állandó utalási megbízás alapján felszámított költségek, díjak és jutalékok összege. A bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő bankarska kartica eszköz. ATM használata esetén az üzletfél azonosítására is szolgáló fizetési eszköz. Olyan alap, melyet valamely befektetési alapkezelő tevékenységet folytató társaság nyilvános vagy zárt módon összegyűjtött tőke investiciona osnovica értékpapírokba vagy ingatlanokba történő befektetésével alakít ki, és a befektetési jegyek

tulajdonosainak általános megbízása alapján kezel Az eszköz megszerzésére, létesítésére, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, vrednost ulaganja raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele ulaganja érdekében az üzembe helyezésig, vagy a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. A hazai és külföldi értékpapírok kereskedésének likvid, átlátható piacot biztosít. Sorszám 139. 140. Téma pénzügy pénzügy Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Definíció BEVA (BefektetőVédelmi Alap): A befektetésekre vonatkozóan mérsékli az ügyfelek kárát, amikor tagjai nem képesek ügyfeleiknek jogos követelését kifizetni. brókercég: Közvetítők, akik ügyfeleiktől megbízásokat vesznek fel tőzsdén

(vagy tőzsdén kívüli) kereskedett termékek eladására vagy vételére, majd bizományosként azokat a tőzsdén teljesítik. broker agancy brokerska kuda 141. pénzügy BUX-index: 142. pénzügy családi költségvetés: family budget porodični budžet 143. pénzügy deficit: deficit deficit 144. pénzügy deviza: foreign currency deviza Budapesti értéktőzsde index. Olyan értékpapír kosárból számítják ki, amely meghatározott súllyal tartalmazza az adott tőzsdevezető papírjainak forgalmát. Ennek változását fejezi ki az index. A család által készített pénzügyi terv, adott időszakra vonatkozó bevételek és kiadások időrendi kimutatása. A hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó volta. A beszedett, végleges bevételek nem érik el az adott évi teljesített kiadások összegét és ez az állapot az adósságállományt növeli. Külföldi pénznemre szóló követetés vagy tartozás. Formailag lehet: külföldi

pénznemben kiállított váltó, csekk, külföldi pénznemben nyilvántartott számlapénz. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul 145. pénzügy devizaszámla: foreign account 146. pénzügy direkt bankolás: direct banking pénzügy EBKM (Egységesített Betéti Kamat Módszer): 148. pénzügy EHM (Egységesített értékpapír Hozam Mutató): 149. pénzügy eladósodottság: indebtedness zaduženost 150. pénzügy életpálya: career karijera 147. currency Kifejezés szerbül devizni račun direktno bankarstvo Definíció Olyan bankszámla, amelyet a hitelintézet nem forintban, hanem az általa meghatározott külföldi pénznem - leggyakrabban euró, amerikai dollár, angol font, vagy svájci frank alapon vezet. A fiókkiszolgálás kizárásával, telefonon, Interneten működő bankolás. A betétre meghatározott jövőbeni értékből visszaszámítva angolszász módszer szerint meghatározható kamatláb. A hitelviszonyt

megtestesítő értékpapírok esetében alkalmazott mutatót, mely által az e körbe bevont értékpapírok hozama összehasonlíthatóvá válik. Egy magánszemély, belátható időn belül nem kerül olyan helyzetbe, hogy fennálló kötelezettségeit az esedékesség időpontjában kiegyenlítse. Az egyének, háztartások élettartama alatt bejárt út. Pénzügyi szempontokat szem előtt tartva a tervezés során figyelembe vett belső és külső tényezőkre különböző utak alakíthatók ki. Valamilyen jószág vagy szolgáltatás a fogyasztó szempontjából hasznosnak ítélt tulajdonságiak összessége. 151. pénzügy érték: value vrednost 152. pénzügy értékpapír securities hartije od vrednosti Vagyonjogot vagy követelést megtestesítő (vrednosni papiri) okirat. Sorszám 153. 154. Téma pénzügy pénzügy Kifejezés magyarul finanszírozás Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Fi nancing, Funding fogyasztási kölcsön: consumer

sloan Definíció finansiranje Valamely vállalkozáshoz, beruházáshoz a szükséges pénzösszeg rendelkezésre bocsátása hitelnyújtás, értékpapír - kibocsátás vagy egyéb pénzügyi műveletek útján. potrošački kredit A mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javításához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez természete személy részére nyújtott hitel. 155. pénzügy fogyasztói árindex: indeks consumer price index cene 156. pénzügy folyószámla current account 157. pénzügy futamidő 158. pénzügy hátralék: 159. pénzügy helyettesítő tömegáru: potrošačke tekudi račun A lakosság által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező átlagos árváltozását méri. A bankszámlaszerződés alapján megnyitott bankszámla, mely a hitelintézet és ügyfele közötti szerződésből következően rendeltetésénél fogva a számlatulajdonos

fizetési megbízásának harmadik személyek részére, illetve más bankszámlák javára vagy terhére a fizetési forgalom útján történő teljesítését szolgálja. otplatni period A kölcsönszerződésben rögzített időtartam, ami az első ügyleti év kezdetétől a hitel megszűnéséig (visszafizetéséig) tart. arrears zaostale obaveze A kintlévőségből a végrehajtás alá vont vagy vonható fizetési kötelezettség. substitute comodity roba za zamenu Azok a termékek, amelyek homogének, nagy tömegükre igaz, hogy az egyes egyedek főbb tulajdonságaikat tekintve teljesen egyformák. M aturity (finance) Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Definíció 160. pénzügy hitel loan kredit A pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében. 161. pénzügy hitelkamat loan interest cena kredita (zajma) Hiteldíj, a pénz használatáért fizetett összeg. 162.

pénzügy hitelkártya: credit card kreditna kartica Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy birtokosa a számára valamely pénzügyi intézmény által meghatározott hitelkeret erejéig, annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. hitelszámla áll. 163. pénzügy hitelszerződés Loan agreement kreditni ugovor A szerződéssel a hitelintézet kötelességet vállal, hogy jutalék ellenében hitelkeretet tart a másik fél rendelkezésére. 164. pénzügy 165. pénzügy 166. pénzügy 167. pénzügy 168. pénzügy Hosszútávon megtérülő fejlesztések, Long-term financial dugoročni finansijski hosszúlejáratú hitel beruházások megvalósításához felhasználható placements plasmani hitel. Olyan, megtakarítás, amikor befektetik a pénzt dugoročna hosszútavú megtakarítás Long-term reserves és a szerzet hozamokat később kapják meg, pl.: rezervisanja a nyugdíj. Azokat a tőkeelemeket soroljuk

ide, amelyek idegen források Foreign sources tuđi izvori meghatározott ideig állnak a vállalat rendelkezésére. Tartós, folyamatos árszínvonal emelkedés, infláció: inflation inflacija melynek következtében a pénz vásárlóereje folyamatosan csökken. kamat interest kamata A jövőbeni és a jelenbeli pénz nominális értéke közötti különbség, a pénz időértéke. Sorszám Téma Kifejezés magyarul 169. pénzügy kamat tőkésítése 170. pénzügy kamatadó: 171. 172. pénzügy pénzügy kamatláb kamatos kamat Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Definíció A kamatos kamat számításának elvén működő pénzügyi számításoknál azt a folyamatot jelenti, amely során, a periódus végén a kapitalizacija kamate kamatot az alaptőkéhez csatolják és a következő időszakban a megnövelt összeg fog tovább kamatozni. tax interest interest compound interest porez na kamatu A kamatjövedelmek után fizetett adó. kamatna

stopa Egy meghatározott időszakra (rendszerint egy évre) fizetendő kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti- százalékban kifejezettarány. Azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő. kamata na kamatu A kamat számításakor minden tőkésítési periódus végén az alaptőkéhez csatolják a kamatot, és a következő periódusban a kamattal növelt alaptőke kamatozik. A periódus a kamatjóváírások gyakoriságát mutatja. 173. pénzügy kamattényező interest factor kamatni činilac 174. pénzügy kereskedelmi bankok: commercial banks komercijalne, poslovne banke 175. pénzügy készpénz cash gotovina A kamattényező kifejezi, hogy a kezdőtőke hányszorosára növekszik a kamatozási időtartam végére. Olyan pénzügyi intézmény, mely betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Ezen fizetési eszköz kézzelfogható (materiális) és egyben

a leglikvidebb, mivel azonnal elkölthető. Sorszám Téma Kifejezés magyarul 176. pénzügy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: 177. pénzügy kétszintű bankrendszer: 178. pénzügy kintlévőség: Kifejezés angolul Kifejezés szerbül Definíció Elektronikus fizetési eszköz, csekk, bankkártya, egyéb dolog, mely birtokosa számára lehetővé sredstvo pladanja teszi, hogy a pénzügyi intézménnyel szemben payment assets umesto gotovog fennálló valamely pénzkövetelésével instead of cas novca rendelkezzék, annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. Egy adott ország bankjainak összessége. Az első szint a gazdálkodó szervezetek részére two-level bank bankarski sistem na szolgáltatást nyújtó bankok közül kiemelkedő system dva nivoa központi bank, a második szint az üzleti bankok csoportja, melyeknek feladata az üzleti és magánszféra számára szolgáltatásokat

nyújtani. Előírt és nem teljesített fizetési kötelezettség receivables potraživanja fizetési határidőre való tekintet nélkül. 179. pénzügy korrupció: corruption korupcija 180. pénzügy kötvény: bonds obveznice 181. pénzügy központi bank: central bank centralna banka 182. pénzügy külső finanszírozás external financing spoljno finansiranje Olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, aminek során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatására való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. Hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes okirat, számlán megjelenő összeg, vagy elektronikus jel. A monetáris politika fő irányítója, mely a kétszintű bankrendszer felső szintjén áll. Elsődleges célja az árstabilitás fenntartása és a gazdaságpolitika támogatása. A vállalkozás a pénzügyi piacok bevonásával növeli forrásállományát. Sorszám 183. Téma pénzügy

Kifejezés magyarul likviditás Kifejezés angolul liquidity Kifejezés szerbül Definíció likvidnost Éven belüli fizetőképességet jelent, vagyis meghatározott időben, meghatározott helyen és módon, a meghatározott összeggel eleget tesz fizetési kötelezettségeinek. 184. pénzügy magáncsőd: private bankruptcy privatni stečaj Egy magánszemély fizetésképtelenné válik, vagyis, a megadott határidőn belül nem tudja kielégíteni a vele szemben fennálló hitelezői, szállítói, szolgáltatói követeléseket. 185. pénzügy megtakarítás: saving štednja A jövedelemnek fogyasztásra el nem költött része. 186. közgazdaságtan megtakarítási hajlandóság: uncertainty neizvesnost 187. közgazdaságtan megtérülési idő: payback period period otplate 188. pénzügy névérték: saving par value nominalna vrednost 189. pénzügy OBA (Országos Betétbiztosítási Alap): Megmutatja, hogy egységnyi többletjövedelem

mekkora részét kívánják megtakarítani a gazdasági szereplők. Az az időpont, amikor a beruházási ráfordítások a beruházással elért eredményekből megtérülnek. Az értékpapíron feltüntetett érték. célja a hitelintézetek betéteseinek védelme. A hitelintézetek által fizetett rendszeres és kötelező befizetésekből pénzügyi alapot képez, majd az esetleges banki fizetésképtelenség vagy betétek befagyása esetén ebből teljesít kifizetéseket a betétesek felé. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 190. pénzügy osztalék dividends dividenda 191. pénzügy pénz: money market novac 192. pénzügy pénzügyek finance finansije 193. pénzügy pénzügyi döntések financial decisions finansijske odluke 194. pénzügy pénzügyi egyensúly: financial balance finansijski bilans 195. pénzügy pénzügyi kockázat: financial risk finansijski rizik 196. pénzügy részlet

installemnt rata 197. pénzügy részvény: share akcija 198. pénzügy teherviselő képesség: nosilac tereta Definíció Egy társaságban a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyek jogosultak a társaság által adott időszakban elért eredményből részesedni. formailag a bankrendszer tartozása a bankrendszeren kívüli gazdasági szféra felé, hitelpénz. A gazdaság azon területe, amely a pénz kezelésének és hasznosításának módszereivel, eljárásaival foglalkozik. Olyan döntés, amely a cég eszközeinek, forrásainak vagy mindkettőnek a változásait hozza, amelyek lehetnek befektetési, vagy finanszírozási döntések. Egy adott időszak jövedelmei fedezik az időszak kiadásait. A tőke- és pénzpiac működéséből adódó bizonytalansági helyzetek. Azaz összeg, amely magában foglalja a kamatot és a törlesztést. Vagyoni jogot megtestesítő forgalomképes okirat. A háztartások költségvetésének terhelhetősége.

Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Hiteldíj Kifejezés szerbül 199. pénzügy THM (Teljes Mutató): 200. pénzügy tőzsde: stock market berza 201. pénzügy trezor safe deposit box trezor 202. pénzügy ügylet: transaction transakcija 203. pénzügy valuta: foreign currency valuta APRC Definíció Tartalmazza a kölcsönszerződésben meghatározott kamatot, a folyósítási jutalékot, és minden egyéb költségeket az alábbiak kivételével: prolongálási költség, késedelmi kamat, biztosítási díj, garanciadíj. Általa az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapnak a hitelintézetek által nyújtott, különböző feltételekkel folyósított hitelek összehasonlításához. Koncentrált piac, ahol a kereskedés tárgyát képező árunak fizikailag nem kell jelen lennie. Egy hely, ahol eljárási szokványok alapján meghatározott árukat, meghatározott személyek, meghatározott időben és meghatározott módon

adhatnak, vehetnek. Értéktárgyak, okmányok, iratok, egyéb személyes tárgyak biztonságos elhelyezésére ad lehetőséget. Az a szerződés, amelyet a tőzsdei kereskedési joggal rendelkezők a tőzsdén forgalmazott árukra vonatkozóan egymással kötnek. Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. Sorszám Téma Kifejezés magyarul 204. pénzügy vásárlóerő-paritás: 205. számvitel aktív elhatárolások 206. számvitel állóeszközök 207. számvitel 208. számvitel 209. számvitel Kifejezés angolul purchasing parity Kifejezés szerbül power paritet snage Definíció Két ország valutájának, illetve életszínvonalának összehasonlítására szolgáló számítási módszer. A két valuta árfolyamát oly kupovne módon hasonlítják össze, hogy az adott ország árszínvonalait figyelembe véve kiszámítják, az adott valután mennyi terméket lehetséges vásárolni. időbeli accured

assets aktivna vremenska Az adott évben elszámolt, de a következő évet (prepayments) razgraničenja terhelő tételek. A termelés során felhasznált eszközök, melyek hosszabb távon szolgálnak. Az értékesített termék illetve szolgáltatás árbevétel revenue prihod od prodaje érétke egyenlő eladási egységár * eladott mennyiség A jegyzett tőke egy része nem kerül megfizetésre, rendelkezésre bocsátásra, de a jogszabály megengedi, hogy a források között a be nem fizetett jegyzett not paid registered nepladeni upisani saját tőkén belül negatív előjellel kerüljön tőke capital kapital kimutatásra. Tehát ez tartalmában egy követelés, mely még az alapítóval, tulajdonossal szemben fennáll. A megmunkálás alatt álló, a vállalkozó termelő egységein belül további megmunkálásra váró unfinished nedovršena befejezetlen termelés termékek összessége. Olyan termékek, producement proizvodnja melyeken legalább egy számottevő

munkaműveletet elvégeztek. fixed assets osnovna sredstva Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 210. számvitel befektetett eszközök assets uložena sredstva 211. számvitel befektetés investment ulaganje 212. számvitel beszerzési ár purchasing price nabavna cena 213. számvitel bevétel income prihod 214. számvitel bizonylat 215. számvitel értékcsökkenési leírás amortization, depreciation, amortizacija 216. számvitel eszközök (aktívák) assets sredstva (aktiva) 217. számvitel fogyasztási cikkek Consumer goods potrošna dobra potvrda 218. számvitel forgó eszköz Working capital obrtna imovina 219. számvitel források (passzívák) Sources (financial) izvori (pasiva) Definíció Olyan eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Új tárgyi eszközök beszerzése, létesítése,

előállítása; meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, felújítása; a raktárba való beszállításig végzett mindazon tevékenység, amely az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. Az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár. A pénzeszközök növekedése. Olyan dokumentum, amely hitelérdemlően bizonyítja a vállalkozás gazdaságával kapcsolatos információt. Az értékcsökkenés költségként történő elszámolása. A vállalkozó vagyonának konkrét megjelenési formái. A személyes szükségleteket kielégítő termékek és szolgáltatások. Egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozást, egy éven belül új termékbe vagy eladásra kerülnek. A vállalkozás rendelkezésére álló erőforrások, vagyis az eszközök származását/eredetét jelöli. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul ledger Kifejezés szerbül 220. számvitel főkönyvi

számla general number 221. számvitel gazdasági esemény business evenet poslovni događaj 222. számvitel késztermék final product gotov proizvod 223. számvitel kiadás expense izdatak 224. számvitel költségnemek types of costs vrste troškova 225. számvitel könyv szerinti érték bookkeeping value knjigovodstvena vrednost 226. számvitel könyvvitel (könyvvezetés) bookkeeping knjigovodstvo 227. számvitel kötelezettségek obligations, liabilities obaveze, pasiva broj glavne knjige Definíció Olyan kétoldalú kimutatás, amelyek egyik oldalán a nyitóegyenleg és a növekedés, a másik oldalán a csökkenés és a záró érték szerepel. Mindazon események, amelyek hatására megváltozik a vállalkozás vagyoni helyzete. Olyan termék, amely a vállalkozónál valamennyi megmunkálási folyamaton átment, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, megfelelő minőségű átvétel után raktárra vették és értékesíthető.

Minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket. A költség tárgyi jellege szerinti csoportosítása. Az az érték, amelyen a vállalkozó valamely eszközét, forrását a könyvviteli számlán nyilvántartja. A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről – e törvényben rögzített szabályok szerint – folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja. A szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások. Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 228. számvitel követelés claims, receivables, potraživanja 229. számvitel leltározás inventory inventarisanje 230. számvitel passzív elhatárolások 231. számvitel ráfordítás 232. számvitel időbeli

saját források expenses own resources standards Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített. A készletek tényleges felmérése az áruk megszámolásával, mérésével. A vállalkozás tulajdonát képző eszközök valóságban meglévő állományok megállapítása pasivna vremenska Adott évet terhelő tételek, amelyek később razgraničenja kerülnek elszámolásra. A bevétel elérése érdekében befektetett javak rashod értéke. sopstveni izvori 233. áruforgalom szabvány 234. számvitel számlakeret/számlatükör accounting principles računovodstveni principi 235. számvitel számvitel računovodstvo 236. számvitel számviteli alapelvek accounting Definíció standardi A vállalkozás azon forrása, amelyet az alapítók, tulajdonosok bocsátottak véglegesen a cég

rendelkezésére. A gazdálkodó valós vagyoni helyzetét mutatja be. A tevékenység során, szabadon felhasználható. Elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott műszaki (technikai) dokumentum. A számlakeret a könyvviteli elszámolások során alkalmazandó főkönyvi számlák egységesen és következetesen felépített rendje. A vállalkozás vagyonát, jövedelmét és a pénzügyeit érintő információs rendszer. osnovni principi A számviteli törvényben érvényesülő alapelvek računovodstva Sorszám 237. Téma számvitel Kifejezés magyarul számviteli politika Kifejezés angolul accounting policy Kifejezés szerbül računovodstvena politika 238. számvitel vagyon property imovina 239. számvitel vagyonmérleg balance bilans 240. számvitel veszteség loss gubitak 241. vállalkozás apport 242. vállalkozás átlag average prosek 243. vállalkozás cégvezető general director

generalni direktor 244. vállalkozás csődeljárás 245. vállalkozás egyéni vállalkozás 246. vállalkozás infrastruktúra doprinos u naturi bankrupcy proceeding private enterpreneurship infrastructure Definíció A számviteli törvény végrehajtásához az adott gazdálkodónál szükséges módszerek, eszközök, sajátos szabályok, előírások összessége. A magán illetve a jogi személyek tulajdonában lévő szellemi és anyagi javak illetve a velük kapcsolatos jogok összessége. A vállalkozás vagyonát egy adott időpontra vonatkozóan pénzértékben, összevontan, összetétel és eredet szerint tartalmazó kimutatás. Olyan kötelezettségtöbblet, eszközcsökkenéssel jár. amely Az alapítói vagyonhoz való nem pénzbeli hozzájárulás. Az azonos fajta, számszerű adatok közös jellemzésére szolgáló mutatószám. Olyan személy, aki a tulajdonosok rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. stečajni

postupak Kísérlet a fizetőképesség helyreállítására. privatno preduzetništvo Természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. infrastruktura A termelés feltételeit biztosító eszközhálózat. Sorszám 247. Téma vállalkozás Kifejezés magyarul korlátolt felelősség anyagi Kifejezés angolul limited liability 248. vállalkozás minimálbér minimal salary 249. vállalkozás munkaerőgazdálkodás work management 250. vállalkozás munkakör 251. vállalkozás munkaszerződés 252. vállalkozás munkavállalók 253. vállalkozás munkaadó Kifejezés szerbül Definíció ograničena odgovornost A vállalkozás tulajdonosai csak a vállalkozásba bevitt vagyonukkal felelnek a vállalkozásért minimalna zarada Az a kötelezően fizetendő legkisebb összeg, melyet a teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottaknak a munkáltató fizetni köteles. force upravljanje radnom A munkaerő biztosítása és a munkaerő

ésszerű snagom felhasználása. A szervezeti struktúra alapegysége. Szűkebb értelmezésben azon feladatok összegzését jelenti, amelyeket egy embernek kell elvégeznie. Tágabb értelemben a szervezet job description opis posla azon szabályozási egysége, amelyhez hozzárendeljük a feladatot, a munkavégzés helyét, a munkavégzés rendjét, kapcsolatait és a felelősségi kört is. A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés és a labour contract ugovor o radu foglalkoztatás általános körülményeiről, feltételeiről, a szerződő felek jogairól, kötelezettségeiről. A munkáltatóval munkaszerződést köt, munkaviszonyt létesít, annak alapján a employee zaposleni munkáltató szolgálatában munkát vállal és ebből eredően önállótlan munka teljesítésére köteles. employer poslodavac A munkavállalóval munkaszerződést kötő természetes vagy jogi személy, illetve azzal egy tekintet alá eső szervezet.

Sorszám Téma Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 254. vállalkozás próbaidő test period probni period 255. vállalkozás részvénytársaság joint stock company akcijsko društvo 256. vállalkozás statisztika statistics statistika 257. vállalkozás szállító supplier dobavljač 258. vállalkozás székhely headquarter sedište 259. 260. vállalkozás vállalkozás telephely törzstőke location equity capital lokacija sopstveni kapital 261. vállalkozás tulajdonos/tag owner member vlasnik član 262. vállalkozás üzleti vállalkozás business enterpreneurship poslovno preduzetništvo 263. vállalkozás vállalat company, enterprise preduzede 264. vállalkozás vállalkozás enterpreneurship preduzetništvo Definíció A munkáltató és a munkavállaló kölcsönös megismerését szolgáló idő. olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű alaptőkével

alakul. A valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány. A számvitelben áruszállításból és szolgáltatásból vagy egyéb szerződésekből származó, elismert tartozások megnevezése. Az a földrajzi, fizikai hely, ahol a cég vagy annak központja található. Ez az irányítás helye, ahol a cég hivatalosan elérhető. Az a hely ahol a tényleges tevékenység folyik A tagok törzsbetétjének összege. Saját tőkéjét kockáztatja. Vállalásának legfontosabb befolyásoló tényezője a részesedés mértéke. Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével Önállóan gazdálkodó szervezeti alapegység. A gazdaság mikro egysége, amely anyagi javakat állít elő. Önállóan dönt, piacra termel és viseli a piaci szereplés kockázatát. Sorszám Téma

Kifejezés magyarul Kifejezés angolul Kifejezés szerbül 265. vállalkozás vállalkozó enterpreneur preduzetnik 266. vállalkozás viszonyszám ratio odnosni broj 267. közgazdaságtan közgazdasági törvények economic ekonomske zakonitosti 268. pénzügy kulcsszám 269. számvitel nem anyagi befektetések 270. vállalkozás 271. kamatni divizor jellegű non-material nematerijalna ulaganja nyereségérdekeltség profit interest dobitni interes számvitel önfinanszírozás self-financing samofinansiranje 272. pénzügy paritás parity paritet 273. pénzügy pénzelés Financing, Funding finansiranje Definíció Aki a saját nevében és kockázatára nyereségés vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez. Egy statisztikai adatnak egy másik statisztikai adathoz mért viszonyát, arányát fejezi ki. A társadalmi gazdasági élet jelenségei közötti

lényeges, szükségszerű és tartósan ható összefüggések. Az év napjainak száma és a kamatláb (százalékos formában kifejezett) hányadosa Immateriális javak. A vagyon gyarapításához és megőrzéséhez fűződő közvetlen gazdálkodói érdek. Az eredmény visszaforgatása révén megvalósuló finanszírozás. Elméleti érték, amelyet hosszas elemzés után állapíthatunk meg, s amely arra utal, hogy milyen szinten kellene elhelyezkednie a "reális árfolyamnak". A mindenkori árfolyam azonban ettől eltérhet, sőt az esetek döntő többségében el is tér. A devizaárfolyam ugyanis egy piaci érték, amely magában foglalja a mindenkori keresleti-kínálati elemeket is. Pénzzel való ellátás, finanszírozás.