Agrártudomány | Állattartás » A szelén takarmányozás-élettani hatása baromfifélékben I.

Adatlap

Év, oldalszám:2005, 3 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:10
Feltöltve:2019. december 13
Méret:1 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

k / / u--a-PITl-a-ny()~arf- A SZELÉN TAKARMÁNYOZÁS-ÉLET- T ANI HATÁSA A SZELÉH ÉLETTAHI BAROMFIFÉLÉKBEN SZEREPE 1. ÉS A SZÜKSÉGLET A magyarországi baromfíállományokban a szelén pozitív és negatív emésztés-élettani hatásairól, az erre vonatkozó kutatásokról és kísérletekről ezidáig a hazai szakirodalomban csak néhány közlemény jelent meg. Figyelembe véve mind a világ, mind pedig a magyar barom" fítenyésztés fejlődését, valamint a baromfíhús-fogyasztásnak a 80-as évek elejétől bekövetkező térhódítását a modern élelmiszeriparban, e kérdés nem csak érdekessé, hanem központi jelentőségűvé vált a hazai szakemberek számára is. A dolgozatban megpróbáltunk rávilágítani a hatékony és kockázatmentes szelén-kiegészítés szükségességére a hazai baromfí-, ezen belül kiemelten a pulyka takarmányozásban. A baromfifélékkel etetett takarmányok szelén (és/vagy E-vitamin) tartalma gyakran eltér

az igényektől és ennek következtében( számolni kella szelénhiányos állapot kialakulásával( illetve a szükségleten felüli adagolás esetén szelén toxikózis létrejöttével. Továbbá fontos tisztáznil hogy a szükségletet meghaladó szelén mennyiségi illetve a szükségleti értéknek megfelelő( de jobb hatékonyságú szelénforrás biztosításával befolyásolni lehet-e a baromfifélék( ezen belül a pulykák takarmány felhasználását( testsúly-gyarapodását( ellenálló képességük fokozását( vagy egyes betegségek klinikaitüneteinek kialakulását. A szelén (Se) fontosabb élettani hatásai A Se élettani szerepének tisztázásában a döntő lépés volt egy metalloenzimnek( a glutation-peroxidáznak (GSH-Px) a felfedezése (Mills(1957). Hamarosanarrais rájöttek(hogya Sehiánybetegség tünetei közvetlen kapcsolatba hozhatók a szövetek GSH-Px aktivitásánakcsökkenéséveI (Hafeman és mtsai.(1974) ~ A Se és az E-vitamin legfontosabb

együttes hatása aZt hogy in vivo antioxidánsok( jóllehet hatásukat a biológiai antioxidáns védőrendszer más-más pon~ain fejtikki. Ismeretes( hogy a szervezetben az oxigén vízzé redukálásának energiatermelő folyamata során számos rendkívülreaktív vegyület keletkezik(mintpl. aszinglet (egyatomos) oxigént többféle szuperoxid( hidrogén-peroxid és küIönféle hidroxilgyökök.Különösen fokozódik az intenzívenoxidáló tulajdonságú anyagok termelődése( ha a takarmánynagyobb mennyiségben tartalmaz többszörösen telítetlen zsírsavakat( illetve ha a takarmányzsírnemű anyagaitnem védik antioxidáns vegyületekkel. Jóllehet( a polimorf magvú leukocytéit<ban(PMN sejtek) és a macrophagokban képződő oxidáló hatású anyagok meghatározó szerepet töltenek be a szervezetbe került mikroorganizmusokelleni védelemben( hatásuk a gazdaszervezetre károsis leh~t(mert károsítha~ák a sejtmembránokat( akadályozhatják a sejtmembránokban

elhelyezkedő enzimek működését( s ezáltal nemkívánatos reakciótermékek (pl. lipofuszcin) felhalmozódásához vezethetnek Szerencsére a szervezet szá- mos védekező mechanizmussal rendelkezik a peroxidok ellen (Chance és mtsai.( 1979) így pl a sejtbeli citokróm-oxidáz affinitásaaz oxigénhez és annak intermedier termékeihez igen nagYi s ezzel képes megakadályozni( hogy az oxigén toxikus termékeia környezetükkelérintkezzenek. Vannak specifikus enzimek iSi amelyek nagyrészt intracellulárisan helyeződnek eI( és arnelyek ezeket a toxikusanyagokatelbontják. Ilyeneka cytosolbanés a mitochondriummátrixában lévő szuperoxid-dizmutáz, a peroxiszomában kimutatottkataláz(a korábban említett GSH-Px( valamint egyéb nem enzimhatású vegyületek, mint a szabadgyökök redukciójára képes B-karotinés az a-tokoferol. A Se és az E-vitaminfontos szerepet tölt be a sejtrnembránok peroxidációtói való védelmében. A GSH-Px a peroxidoktóla

reaktívoxigént egy szabad szulfhidril(SH) csoportot tartalmazó tripeptidre, a glutationraviszi át( s eközben oxisavvagy víz keletkezik.Az E-vitamin(ezen belül elsősorbanaz atokoferolsajátoxidációja révén, eddig még nem pontosan ismertmódon redukáljaa folyarnatosankeletkező lipidperoxidokat(illetvea hidrogén-peroxidot. " II r"I}!W GSH-Px-al zom és a zsírszövet a növények nem rendelkez- nek, de az összes állati testszövetben centrációjával, megtalálható. Aktivitása (ritkábban szövetekben, illetve szervekben rő. Újabban szelént amely a különböző kimutatták, GSH-Px a májban, ben, a zsírszövetben, herékben, pendens en- egyik tagja. Megtalálható mellékvesékben, A bélből is, a glutation-S-transzferáz zimcsalád a a de nem találtak Se-indeGSH-Px-t az erythrocytéit<.- ban, a bőrben, a vázizmokban, a felszívódott szelén a szeleno-metionin onin, illetve a cisztin kén atomjait szelénnel

(X-tokoferol és helyettesítik. biotechnológiai ma jó korrelációt maznak a szerves mérhető mutat a vérszérum- A módszereket és előállítására. A leggyakrabban alkal- és mazott eljárás szerint az élesztőgombák (Saccharomyces ugyanakkor a szöveti felhasználással arányosan gyorsan szaporítása során a táptalajhoz szer- külön- vetlen szelént adagolnak, amelyet a és sze- gombák felhasználnak és sejtjeikbe változik, és úgy tűnik, hogya musban és a bélben (Vleet, 1980). lén igényét a szervezet Az újabb kísérleti adatok egyre inkább májból testszövetek elégíti E-vitamin elsősorban megerősíteni látszanak azt, hogya E-vitamin lege miatt, a zsírszövetben emellett, dáns védőrendszer részei, de egymás- zódik. tól független hatással is rendelkeznek. san változik Az E-vitamin elsősorban a sejtmemb- távú ránban és közvetlenül a sejtmembrán (Mahan, Zsírszöveti zsíroldékony

jel- is raktáro- koncentrációja és a szervezet igényét a 1997). Az ki (Mahan, szelén és az E-vitamin, bár az antioxi- las- májában beépítik. A szerves szelén (szeleno-metionin) elsősorban a fehérjében gazdag szövetekben mozódik hosszabb hivatott leggyakrabban szeleno-metionin for- (pl. az izomban) hal- fel. A szeleno-metionin biológiailag kielégíteni aktív szelénforrás, izomtevékenységhez 1991, 1994). alatti rétegekben lévő lipoproteineket szelénforrásként védi - közvetlen fizikai kapcsolata szeleno-proteinek szelénnel immunrendszer működését és ked- A különböző életkorú vezően hat a szaporodásbiológiai szelénigényét a takarmány-alapanya- folyamatokra gok természetes dotironin-5-dejodináz a jo- enzim része- takarmányhoz szeléntartalma ként részt vesz a T3 (trijódtironin) letek elégíthetik képzésében (Arthur és mtsai, 1990), Teki ntette I arra, nélkülözhetetlen szerepet tölt

be a aiapanyagok hímivarsejtek folyamataiban ezért (Calvin, érési 1978) és működésében léntartalmának és mtsai., legutóbbi továbbá az E-vitaminnal hatásban, kedvezően 1997), kölcsön- módosítja az hogya gazdagítása. elsősorban kálcium-szelenitet, ban (Edens, 1997). A kísérlet során a szelén nátrium-, ritkábban során. nyozták a baromfi-takarmányozás- szeErre érhetők el, mint a szelénvegyületek hatékonyságát kísérletesen is tanulmá- változó, a takarmányok szöveti szelén A szerves takarmány- időkig anorganikus vegyületeket, és a szelén vegyü- szeléntartalma (Marin-Guzman képződéséhez szelén szervetlen formáinak etetése ki. szükséges szolgál különböző nagyobb koncentrációk baromfifélék adagolt az kapcsolódóan (Mahan és mtsai., 1994) A szerves A szelén-kiegészítés és szabad gyököktől. Támogatja az sze lén cerevisiae) szeléntartalma böző is. A

alkal- kötésű szelén (Chung szívben, a tüdőben, a lépben, a thy- révén - az oxidatív hatású anyagoktói, drága, újabban máj E-vitamin értékekkel 1992). Tekintette I arra, hogya szeleno-metionin előállítása meglehetősen a májba kerül. A máj E-vitamin és szeléntartal- mtsai., és a sze- leno-cisztin. A molekulában a meti- egyéb sejtek), illetve a vér- sze lén a portális keringéssei ban a vesék- az agyban, kon- savó GSH-Px aktivitásával mérik. elté- hogy létezik nem tartalmazó Se/E-vitamin illetve a vörösvérsejtek sze lén- brojler csirkékből két csoportot alakítottak ki: az első csoport állatai takarmányukban szerves szelént, a máso- dik csoportban a csirkék Na-sze- lenitet kaptak sze lén-kiegészítésként 0,1-0,3 mg/testsúly kg mennyiség- immunrendszer működését, valamint dioxidot elősegíti a nőivarú állatok szaporodási Mahan és Magee (1991, 1993) megál- használtak. ben.

Mindkét csoport tápjában le- lapították, hogy a nátrium- és a kálci- csökkentették az E-vitamin mennyi- a um-szelenit ségét 33 NE/kg-ról 17,5 NE/kg-ra. cytosoJban eliminálja a szabad gyö- szelénforrás köket. podást, folyamatait is. GSH-Px Emellett a szelén a részeként elsősorban szelén azonos mind a testtömeg-gyara- mind a szérum koncentrációt, tion-peroxidáz Életkor, ellátottság, transzport Újabban A szervezet A és E-vitamin ellá- tottságát a vér, a máj, a szív-, a vázi- a illetve a gluta- szélesebb körben szerves kötésben lé- vegyületek leggyakrabban tetikusan és a szöveti aktivitást illetően. egyre próbálkoznak vő szelén szelén hatékonyságú alkalmazásával. alkalmazott is előállított szerves szinkötésű állatokat alommal borított Az padlós helyiségben tartották 13 db/m2 sűrűségben. A kísérlet tavasztól-nyárig terjedő időszakra esett. Az ered- mények

szerint a Se-kiegészítés sem a testtömeg-gyarapodást, sem pedig a takarmány-értékesülést nem befolyásolta. Az első csoportban ugyanakkor kisebb volt az elhullás, m 1" ~ lEtt-P-rrl-a1ty{}X56td- " mint a másodikban. Valószínűsíthető, hogy az intenzívebb tollasodás az első csoportban a szerves szelén megnövekedett retenciójával magyarázható. További eltérés volt e csoport tagjainál a hús minőségének javulása és a pectoralis izmok tömegének csökkenése (Edens,1997). A takarmányok kiegészítésétoxidált növényi olajokkal, és felhasználását brojler takarmányokban,valamint ennek a tápanyag egyensúlyra és a brojle- A zsírretenció(p=O,07) és az energia (p=O,09) retenció értéke nem szignifikánsan,míg az a-tokoferol tartalom szignfikánsan (p<O,01) alacsonyabb volt abban a csoportban, amelyet oxidált zsírral takarmányoztak. A csirkék- ben a TBARS koncentrációjaszignifirol, a lutein, aB-karotin és a

retinol kon- Tekintettel a szelén és az E-vitamin centrációja viszont alacsonyabb volt a sokoldalú biológiai vérplazmában és a szövetekben (Engberg és mtsai., 1996) arra, hogy a szelén viszonylag kis kon- is hatását vizsgálták egy másik kísérletbrojler tojót 4 héten keresztül 11 % növényi olajat tartalmazó (9% repceolaj, A pulykák szelén és E-vitamin szükségleti értékeinek meghatározása hatására,valamint centrációkbanis toxikus lehet, már évtizedekkel ezelőtt megpróbálták szabályozni a szelén takarmányban megengedhető koncentrációját.Mivel az E-vitamin toxicitásával gyakorlati körülmények között nem kell számolni, ezekre vonatkozóan mennyiségi elő- 2% szójababolaj) takarmánnyal etettek csakaz utóbbi évekbenkezd- (Engberg és mtsai.,1996)A kísérletso- A pulykák szelén és E-vitamin szüksé- írásokat rán a növényi olajat két formában ke- gletét számos tényező (pl. életkor,

ivar,genetikaitényezők) módosíthatja, ezért a szükségleti értékek pontos meghatározása meglehetősen nehéz. A módosító tényezők közülmindenek előtt fontosaka különböző fertőzések, de főleg a takarmánymegemelkedett telítetlen zsírsavtartalma,illetve ennek következtében jelentkező avasodása jelentősen fokozhatjaa Se- és E-vitamin szükségletet. A Se- és E-vitamin, valamintegyes nyomelemek(vas, réz, cink és kadmium)kölcsönhatásais módosíthatjaa Se- és E-vitaminigényt (Jensen, 1975; Flegal és Cary, 1980), jóllehet nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy ezek az elemek a Se felszívódását, vagy retencióját módosítanák(Hill,1975). Aszelén retencióját fokozni lehet a takarmányCa tartalmának növelésével, de a takarmány szelén-tartalmanem hat a Ca retencióra (Lowry és mtsai., 1985) A szükségleti értékekmeghatározásánálnem hagyható figyelmen kívül,hogy a szelén szükségletet lényegesen meghaladó

koncentrációjatoxikusis lehet.Az EgyesültÁllamokbana takarmánySe-el való kiegészítése hosszú éveken keresztül tilos volt, mert karcinogénnek hitték.Később kiderült,hogy a szelén nem rendelkezikrákkeltőhatással,sőt tekalkalmazni. A hetvenesévekben a takarmány Se- verték a takarmányba: frissen (1 meq O/kg olaj) illetve oxidálva (156 meq O/kg). Ezt követően vizsgálták az ily módon összeállított takarmányoknak a táplálóanyagok emészthetőségére kifejtett hatását, valamint a csirkék antioxidáns státuszát. Meghatározták a "tio- barbitursav reaktív anyagok" (TBARS) koncentrációját a vérplazmában, az erythrocitak in vitro haemolízisét, a Sedependens és Se-independens tion-peroxidáz gluta- aktivitást a májsejtek cytosol frakciójában. A tokoferolok és más antioxidáns tulajdonsággal rendelkező zsíroldékony anyagok (glu- tein, B-karotin, retinol) koncentrációját a plazmában és különböző

szöve- tekbe (vázizom, szívizom, máj, hasi zsírszövet). A többszörösen telítetlen zsírsasvak közül a linol- és linolénsav koncentrációja kissé alacsonyabb volt az oxidált olajban. A friss olajat tartalmazó takarmány 80,8 mg/kg a-tokoferolt tartalmazott, míg az oxidált olajat tartalmazó takarmány esetén ez csak 44,0 mg/kgvolt. A Se tartalomátlagosan 0,48 mg/kgvolt mindkéttápban A kísérlet során egy csirke sem mutatott hasmenéses, vagy E-vitamin hiányos tüneteket. Az oxidált olajok bevitele csökkentette a testtömeg gyarapodást. m A takarmány szelén és E-vitamin tartalmára vonatkozó előírások kánsan (p<O,01) magasabb, a tokofe- rek antioxidáns státuszára vonatkozó ben, melynek során 24 db 10 napos bizonyos típusú tumorok megelőzésében is szerepe lehet (Millnerés Hsu, 1981). optimumát egyes országokban (Finnország, Dánia, Svédország, EgyesültÁllamok)0,1 mg/kg-ban tartalmának határozták meg. A későbbi

vizsgálatok azonban bizonyították, hogy a Se kon- centrációját növeini lehet (Jenkins és Winter,1973) és ma mármagasabb Se koncentrációt kívánnak meg a takarmányban. Magyarországon a takarmányok előállításárói és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII Törvényhez kap- csolódó 25/1996. (IX 4) FVM rendelet a szelén takarmánykeverékre, tápra és tápszerre vetített maximális koncentrációját0,5 mg/kg mennyiségben határozta meg. KÓSA tMMA, POZSÁR MIKLÓS, RIGÓ ZSUZSA, FEKETE SZlE ÁlLATORVOS-TUDOMÁNYI TENYÉSZTÉSI, TAKARMÁNYOZÁSI SÁNDOR KAR ÁLLATÉS LABORÁlLAT- TUDOMÁNYIINTÉZET PUCSOK AlBERT BÉKE AGRÁRSZÖVETKEZET, HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A szövegben hivatkozott irodalmak jegyzéke a szerzőknél, az érdeklődők rendelkezésére áll.