Nyelvtanulás | Angol » Angol beszédfordulatok

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 58 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:607

Feltöltve:2022. december 24.

Méret:33 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

TARTALOMJEGYZÉK Unit 1 How Are You? (Hogy vagy?) 6 34 A lener to Nelly (Levél Nellynek) Szógyűjtemény Szógyűjtemény Szógyűjtemény Grammar (Nyelvtan) A "to be" jelen idejű alakjai A többesszám képzése 10 Exercises (Gyakorlatok) 11 Unit2 Unit4 14 Hello . (Szia. ) 40 Grammar (Nyelvtqn) A jelen idő - "Altalános" jelen Exercises (Gyakorlatok) 41 Grammar (Nyelvtan) A múlt idő A múlt idejű kérdés A visszaható névmás 92 44 Exercises (Gyakorlatok) 94 Unit9 96 UnitS At the Station (A pályaudvaron) Szógyűjtemény 54 Grammar (Nyelvtan) 20 Kérdőszavak és rövid válaszok Grammar (Nyelvtan) Tőszámnevek (1-100) Exercises (Gyakorlatok) Exercises (Gyakorlatok) Unit6 58 Szógyűjtemény Unit3 21 24 Telephone Calls (Telefonbeszélgetések) Szógyűjtemény Grammar (Nyelvtan) 30 Az -ing alakkal képzett folyamatos jelen idő Kérdezés az -ing alakkal Tagadás Exercises (Gyakorlatok) 31 55 Shopping <Vásárlás)

s?.~gyújtemény Grapvnar (Nyelvtan) 68 Altalános jelen idő - tagadás Jövőidő Exercises (Gyakorlatok) Unit7 70 72 TheNewHome (Az új otthon) Szógyűjtemény Grammar (Nyelvtan) A kérdő mondat képzése Exercises (Gyakorlatok) 4 84 Unit8 Holidays (Nyaralás) 80 A Lesson at Evening School (Egy óra az esti iskolában) Si.ógyűjtemény 102 Grammar (Nyelvtan) A melléknév fokozása A "somebody", az "anybody" és a "nobody" használata Exercises (Gyakorlatok) 104 Unit 10 106 At the Travel Agents (Az utazási irodában) Szó gyűjtemény Grammar (Nyelvtan) 112 Módbeli segédigék Exercises (Gyakorlatok) 113 A gyakorlatok megoldásai 116 81 5 Unitl Howa reyou ? 1. Lecke Hogy vagy? J : Hello, Anne. J: Szervus z, Anne! A: Hello, John. How are you? A: Szervus z, John. Hogy vagy? J : Fine, thanks. And you? J : Jól, köszön öm. És te? A: Oh, Im fine, too, thank you. A: Én is jól vagyok , köszön öm. J : What a

surprise to meet you in J : Micsod a meglep etés London ban London ! Are you here on busi- találkoz ni veled! Üzleti ügyben ness? vagy itt? A: No, Im here on holiday. My A: Nem, szabads ágon vagyok . A husband , George , is with me. We férjem, George is velem van. want to improv e our English . Tökélet esíteni akarjuk az ang0lsá gunkat. J: I see. 6 J: Énem. * S:zógyltjtemény egy Hogy vagy/va n? jól köszön öm Jól vagyok . is meglep etés Micsod a meglep etés! találkozni London ban itt üzleti ügyben Üzleti ügyben vagy/va n itt? nem én vagyok te vagy óvan az van szabads ág szabads ágon férj -val, -vel Velem van. one How are you? fi.ne thanks I am fine. too surprise What a surprise! tomeet inLond on here on busines s Are you here on busines s? no, not 1am you are he, she is it is holiday onholid ay husband with He is with me. we to want we want to improv e our English to see I see mi akarni akarunk, akarjuk javítani , tökélete síteni a mi

(vmink ) angol (tudás) éneni, látni énem/lá tom * * 7 J: Where is your hotel? J: Hol van a szállodátok? A: It s near King s Road. It s the A: A King ut közelében. A Metropole az. Metropole. J : Az jó szálloda, nem? J : Oh, the Metropole. Its a good hotel, isnt it? A: Yes, it is, indeed. A: Igen, az, valóban. J : How long will you stay in J : Meddig fogtok Londonban ma- London? radni? A: Two weeks. A: Két hétig. J : Wonderful! J : Csodálatos! * J: Cant we meet again? Theres a *. J: Nem találkozhatnánk újra? Van nice restaurant near your hotel. egy jó étterem a szállodátok Let s go there for dinner together mellett. Menjünk el oda with your husband. vacsorázni a férjeddel együtt. A: Thats a good idea! A: Jó ötlet! J : What about tomorrow night? J : Mit szólnál a holnap estéhez? A: Alright. At 8 oclock! Lets meet A: Nagyon jó Találkozzunk 8 óraín the Metropole J : O.K Till tomorrow Good-bye, Anne! A: Bye-bye, John! 8

kor a Metropole-ban . J : Oké, akkor holnap. Viszontlátásra, Anne! A: Viszlát, John! where Where is your hotel? near king road good yes indeed how howlong to stay How long will you stay in London? two week twoweeks wonderful Cant we meet again? There is . nice restaurant to go out dinner Lets go out for dinner. together with Thats a good idea! What about.? tomorrow tomorrow night alright eight at 8 oclock till till tomorrow good-bye bye-bye hol Hol van a szállodátok? (a szállodád?) mellett, közelében lcirály út jó igen valóban/igazán hogyan mennyi ideig maradni, tartózkodni Mennyi ideig maradtok Londonban? kettő hét két hét(ig) csodálatos * Nem találkozhatnán k újra? Van egy . szép, kellemes étterem elmenni vhova vacsora Menjünk el vacsorázni. együtt -val,-vel Ezjó ötlet! Mit szólnál, ha . ? holnap holnap este rendben nyolc nyolckor -ig holnapig viszontlátásra viszlát 9 Grammar (Nyelvtan) Exercises (Gyakorlatok) A "to be" jelen

idejű alakjai Egészítse ki a mondatokat a "to be" megfelelő alakjával! to be= lenni írott alak: beszélt alak: jelentés: kérdő alak: 1am you are he is sheis it is weare you are they are Im youre hes shes its were youre theyre én vagyok te vagy ó van (férfi) óvan (nó) az van (semleges nem) mi vagyunk ti vagytok ők vannak ami? areyou? ishe? is she? is it? arewe? areyou? are they? Im not youre not hes/shes/ its not were not youre not theyre not I am not you are not he/she/it is not we are not you are not they are not Im not you arent he/she/ it isnt wearent you arent they arent A többes szám képzése Az angolban a legtöbb szó többes számú alakját a szóhoz illesztett -s-szel 10 1. I . here for the füst time I am here for the füst time. My husband . in London 2. I here on business rövid alakok: tagadó alakok: képezzük. egyes szám Pl.: week restaurant Példa: 3. We . here on holiday 4. There . a nice restaurant near your

hotel 5. It . a good hotel 6. Where . your hotel? 7. How . you? 8. . you here on business? 9. Where . your husband? többes szám weeks[s] restaurants [s] husband hotel idea husbands [z] hotels [z] ideas [z] surprise surprises [iz] Zöngétlen mássalhangzók után . a többes szám -s-ét zöngétlenül [s]-nek ejtjük. Zöngés mássalhangzók és magánhangzók után a többes szám-s-ét zöngésen [z]-nek ejtjük. Sziszegő hangok után a többes szám-s-ét szótagszerúen [iz]nek ejtjük. 10. he in London? 11 how arc you? onbusiness hotel how long will you stay? meet again restaurant dinner llIJe 2. lecke onholiday . husband llJJp roveourE IC , ngJish lllg s Road MerropoJe two Weeks 8 oclock Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantomimmal fejezze ki magát 12 13 2.Lecke Unit2 Hello ••. (At the bar . ) Szia . (A bárban . ) T : Egy whiskyt kérek. M:Én

is, kérem. B: Tessék. T: Egészségedre! M: Egészségedre! T: Mi a te neved? M:Az én nevem Mike. És a tied? T: A whisky, please. M: Me too, please. B: Here you are. T: Cheers! M:Cheers! T: Whats your name? M: My narne is Mike. Whats your name? Tom. nevem A T: T: My name is Tom. él? M:Honnanjött M: Where are you from? vagyok. Hamburgból T: T: Im from Hamburg. itt? vagy ügyben M:Üzleti M: Are you here on business? vagyok konferencián Egy Igen. T: T: Yes, I am. Im here for a conferitt ence. foglalkozásod? a Mi M: M : Whats your job? vagyok. igazgató Kereskedelmi T: T: Im a sales manager. And what Éste? aboutyou? foglalkozom. kel Számítógépek M: M: Im in computers. érdekes nagyon bizonyára Az T: T: It must be very interesting work. munka. rossz. nem igen, Hát M: M: Oh yes, not too bad. 14 Szógyűjtemény at bar please metoo Here you are. Cheers! what? narne Whats your name? My name is . Where are you from? conference for a conference job Whats your job? manager

sales manager Im in computers. must it must be very interesting work bad not too bad -nál, -nél (-ban, -ben) bár kérem, legyen szíves én is (azt kérek) Tessék. Parancsoljon Egészségedre/Egészségére! mi? mit? név Hogy hívnak? Mi a neved? A nevem . Honnan jöttél? Hova valósi vagy? konferencia konferenciára foglalkozás Mi a foglalkozásod? igazgató kereskedelmi igazgató Számítógépekkel foglalkozom. kell bizonyára. (kell lennie) nagyon érdekes munka rossz nem túl rossz, jó 15 M: Ki az a férfi ott? M: Wh os that ma n ove r there? eesk ker is 6 n. Joh m, áto bar a Az T: a s He n. Joh nd. frie my T: Th ats k yun vag ütt Egy tó. zga iga ni deb re We . too er, nag ma s sale itt Londonban. together here in London. J : Szervusz. Tom J : Hello, Tom . T: Szervusz. John Hogy vagy? T: Hello, Joh n. Ho w are you? J : Jól, kösz. J : Fine, thanks. T: John, ez itt Mike. T: Joh n. this is Mike J : Szervusz. J: How do you do. M: Ho w do you do. Is this you r

first M: Szervusz Ez az első londoni utad, John? visit to London, John? J: Igen. J: Yes, it is. T: És neked, Mike? T: An d what about you, Mike? M: Én elé g gya kra n jöv ök Londonba, M: I com e to Lon don quite often, me rt jó bar áta im v~nnak in. Minbecause Ive got good friends den évb en meglátogatom őket. here. I visit the m eve ry year a újr y hog , lök örü ke. Mi z, vas Sze T: you et me to e Nic ke. Mi T: Hello, látlak. again. M: Sze rvu sz, To m. Ez ina feleséM: Hello, Tom This is my wife, gem, Sheila. Sheila. S: Üdvözlöm. S: Ho w do you do. T: Üdvözlöm. T: How do you do. S: A ma ga felesége is itt van? S: Is you r wife with you, too? T: Nem, sajnos, nincs. T: No. Im afraid she isn t got dol s eke érd nyi An . kár n lye Mi S: so are re The ! pity a at S: Oh, wh lehet Lon don ban csinálni. many interesting things to do in London. T: Igen, egyetértek. T: Oh, yes, I agree with you. 16 that man ove r there friend Ho w do you do? füs t visit 1 ,, i .1

to com e quite often because I have got to visit them year eve ry yea r Nice to me et you. again wife 1 1 1 " This is . I m afraid What a pity! so many thing to do to agr ee with I agree with you. az. azt férfi, em ber on, am ott barát Üdvözlöm. első látogatás, tartózkodás jönni elé ggé , meglehetősen gyakran mert nekem van meglátogatni őket év minden évb en örü lök , hogy találkozunk. újra feleség Ez itt . sajnos, attó l tartok Milyen kár! olyan, így sok dolog csinálni egyetérteni Egyetértek veled. 17 r M: Sheila and I are going sightseeing on Saturday aftemoon. T: How wonderful ! S: On Friday Im going shopping, because Mikes at a conference. T: Will you need a guide on Friday, Sheila? M: Oh, no thank you, Tom. On Sunday moming we re going to Petticoat Lane. Why don t you M: Sheila és én városnézésre megyünk szombat délután. T: Nagyszerű! S: Pénteken vásárolni megyek, mert Mike konferencián lesz. T: Nincs szüksége egy

idegenvezetőre pénteken, Sheila? M: Nem, köszönöm, Tom. Vasárnap délelőtt a Penicoat Lane-re megyünk. Miért nem találkozunk meet us there? on? T: Oh fine! Well, how long will you T: Nagyon jó! Nos meddig fognak stay in London? Londonban maradni? M:Well leave on Monday moming. M: Hétfőn reggel fogunk elutazni S: Andyou? S: ÉsÖn? T: 111 leave either on Tuesday or on T: Vagy kedden vagy szerdán utaWednesday. Im not quite sure, zom. Nem vagyok egészen biztos but I must be back home on benne, de csütörtökre mindenképThursday, because its my wifes pen otthon kell lennem, mert a binhday. iS feleségem születésnapja van. to go sightseeing to go sightseeing Saturday aftemoon Friday Sunday to go shopping toneed guide moming Petticoat Lane Why dont you meet us there? to leave well leave Monday either . or Tuesday Wednesday Im not sure home back to be back home Thursday binhday Its my wifes birthday. menni városnézés városnézésre menni szombat délután

péntek vasárnap vásárolni menni szüksége van . idegenvezető reggel P. L (zsibárusok utcája Londonban) Miért nem találkozunk on? elutazni, elindulni fogunk elutazni hétfő vagy . vagy kedd szerda nem vagyok biztos benne otthon vissza újra otthon lenni csütörtök születésnap A feleségem születésnapja van. 19 Exercises (Gyakorlatok) Grammar (Nyelvtan) /. Feleljen az alábbi kérdésekre "igen"-nel vagy "nem"-mell Kérdőszavak: Who is this? -Kiez? Where are you from? - Honnnn jöttél? (Honnnn jött?) What is your job? Yes. I am No. Im not 1. Are you a sales manager? - Mi a foglalkozásod? (Mi a foglalkozása?) Whose friend is he? Where is your friend? Példa: Are you here on business? 2. Is your wife with you? - Kinek a barátja ó? - Hol a barátod? 3. Are you in London for the first time? (Hol a barátja?) 4. Are you from Hamburg? Rövid válaszok: Are you from London? 5. Is Tom in London? - Yes, I am. - No, Im not. Is

Tom your friend? Is this your book? - Yes, he is. - No, he isn t. - Yes, it is. - No, it isn t. II. Tom elmeséli baráraina~ mi áll az előjegyzési naptárában vasárnaptól szombatig. lrja be a hiányzó nap ok neveit! 1. 2. 3. 4. 5. 6. On Sunday I stay at home with my wife. On . I arn in London for a conference On . I meet friends in London On . I go sightseeing On . I am back home On . I am in Hamburg 7. On ···-······················· I go to a nice restaurant together with my wife. 20 21 3. lecke -n.-nel bats your , .- w but& ce for a confercn an saesroanager rnY friend ]ogt . tondon togetherlll q/1 né k va sza tt do ga me a Ha it. de zé es rb pá nk ké lec n pjá ala p ké a Jázssza el t. gá ma ki ze ez fej al mm mi nto pa a, atv tog mu r ko ak , be zé es t melyike ne m ju . ),, 23 3. Le ck e Telefon beszélgetések Un it3 Te lep ho ne Calls A: Hello. A: Halló. C: Hello, Ale x. Th is is Ch arle s Im pho nin g

fro m my office. Wh at C: Sze vas z, Alex. Itt Ch arle s Az iro dám ból telefonálok. Mi t csi nál sz mo st épp en? are you doi ng rig ht now? A: Oh , not hin g much. Im jus t dri nk- A: Sem mi különöset Ép pen egy csésze káv ét iszom Na és te? ing a cup of cof fee . An d wh at abo uty ou? C: Weil, rm enj oyi ng my break. Im C: Élv eze m a szünetet Cig are ttáz om és újs ágo t olv aso k. De tíz per c jus t sm oki ng a cig are tte and rea dmú lva besz.élnem kell egy ügyféling the new spa per Bu t in ten lel. min ute s l11 have to talk to a customer. * 24 Szógyűjtemény three tele pho ne cal l top hon e fro m the off ice rig ht now much not hin g not hin g mu ch jus t to dri nk cup coffee a cup of cof fee toe njo y break to sm oke cig are ne to rea d new spa per but ten min ute to talk to Ill hav e to talk to hím. cus tom er hár om tele fon hívás tele fon álni az iro dáb ól épp en mo st sok sem mi nem sok (at ) épp en inni csé sze kávé egy

csé sze káv é élv ezn i szü net doh ány ozn i, szí vni cig are tta olv asn i újs ág de tíz perc bes zél ni vki vel Bes zél nem kell vele. vás árló , ügy fél * 25 S: Sorry to disturb you, but . S: Elnézést kérek a zavarásért, de . A: Charles, excuse me for a moment, A: Charles, bocsáss meg egy pillaplease. My secretarys just com- natra, kérlek. A titkárnőm éppen ingin. Shes bringing a lener for most jön be. Egy levelet hoz me. Not bad news, I hope Hold nekem. Remélem, nem rossz hír the line a moment .Charles, are Tartsd a vonalat egy pillanatra . you still on the line? Charles, a vonalban vagy még? C: Yes, I am. C: Igen. A: What about a game of tennis A: Mit szólnál egy tenisz-játszmához during the week? a héten? C: Good idea, Alex. Can we play on C: Jó ötlet, Alex Játszhatunk esetleg Friday? pénteken? A: ln the aftemoon would be fine. A: Délután jó lenne. C: At four oclock? C: 4-kor? A: Thats alright. See you on

Friday A: Rendben Akkor pénteken találkozunk. C: Bye-bye. C: Szevasz. * 26 sorry to disturb Sorry to disturb you! excuse me moment secretary to come in to bring she lener forme news not bad news to hope to hold line to hold the line still Are you still on the line? game game of tennis during to play in the aftemoon it would be fine four see you bocsánat zavarni Elnézést a zavarásért! bocsánatot kérek pillanat titkárnő bejönni hozni ő ( nőnemben) levél nekem hír, újság nem rossz hír remélni tartani vonal tartani a vonalat még (mindig) Vonalban vagy még? játék tenisz játszma (idő) alatt, folyamán játszani délután jó lenne négy viszlát * 27 A: Hello. A: Halló. H: Hello, this is Helen speaking. H: Halló, in Helen beszél. A: Hello, Helen! How are you? A: Szervusz Helen. Hogy vagy? H: Fine thanks. And you? What are H: Jól, kösz. És te? Mit csinálsz you doing at the moment? A: Im just writing a lener to my son, Mike. Hes on his

school most? A: Éppen levelet írok a fiamnak, Mike-nak. Iskolai szünet van és a holidays and is staying with his nagyszüleinél nyaral. Éppen most grandparents right now. lve just kaptam tóle levelet. got a letter from hun. H: Oh, lovely. Where do they live? H: Ó, nagyszerű. Hol élnek? A: ln Cologne. A: Kölnben. H: Thats a nice town, isnt it? H: Az szép város, nem? A: Oh yes, it is. And what are you A: Ó, igen. És te mit csinálsz most? doing right now? H: I m sitting at home and watching H: Itthon ülök és tévét nézek. Éppen TV. They are showing a film with Gregory Peck. Its quite egy Gregory Peck film megy. Elég unalmas. boring. A: And what is your husband doing? A: És a férjed mit csinál? H: Hes out with some friends. H: Elment a barátaival. A: Poor Helen! 111 call you back in A: Szegény Helen! Fél óra múlva half an hour, O.K? 28 visszahívlak.jó? to speak This is . speaking to write son school He s on his school holidays.

grandparents to get Ive got a lener. lovely to live Cologne town to sit at home to watch TV=television to show they boring he is out poor Ill call you back. half hour in half an hour beszélni Itt . beszél írni vkinek a fia iskola Az iskolai szünidejét tölti. nagyszülők kapni Kaptam egy levelet. remek, jó, szép élni Köln város ülni otthon nézni televízió mutatni ők unalmas nincs otthon, elment szegény Majd visszahívlak. fél óra fél óra múlva 29 Exercises (Gyakorlatok) Grammar (Nyelvtan) Az -ing alakkal képzett folyamatos jelen idő: I am reading. You are reading. He is reading. She is reading. It is reading. We are reading. Y ou are reading. They are reading. Helyesírás: Én olvasok (most). Te olvasol (most). Ó olvas (most). (ffi) Q olvas (most). (nő) 0 olvas (most). (tárgy, pl egy computer v robot) Mi olvasunk (most). Tj olvastok (most). Ok olvasnak (most). tal.k - talking, hold - holding, hope - hoping, smoke - smoking Kérdezés az -ing

alakkal Are you smoking? Is she reading? Are they drinking a cup of coffee? What are you doing? Where are you going? Who is coming in? Why is she phoning? Dohányzol (most)? Olvas (most)? Kávéznak (most)? Mit csinálsz (most)? Hová mész (most)? Ki jön be (most)? Miért telefonál (most)? Írja le, mit csinálnak éppen a képen ábrázolt személyek! 1. He is phoning. 2. He . 3. She . 4. They . 5. She . 6. They . Tagadás I am not reading. You are not reading. He is not reading. Nem olvasok (most). Nem olvasol (most). Nem olvas (most). 1. A folyamatos jelen időt éppen folyamatban levő cselekvések, történések leírására használjuk, pl.: Az irodából telefonálok. - Im phoning from the office. Esik. - lts raining. 2. Gyakori képleírásokban, pl: A képen Tom éppen teniszezik. - ln the picture Tom is playing tennis. 3. A magyarban gyakran szerepel együtt olyan idóhatározókkal, mint "éppen", "ebben a pillanatban",

"ma". 30 31 4. Lecke office to enjoy the break to read me newspaper ten rnmutes Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantomimmal fejezze ki magát 32 33 Unit4 A letter to Nelly 4. Lecke Levél Nellynek Cologne, 13th of July, 1988 Köln, 1988. július 13 DearNelly, Kedves Nelly! ln your last letter you asked me Az utolsó leveledben azt kérdezted, how I usually spend my day here in hogyan töltöm általában a napomat Germany. Let me tell you: itt Németországban. Most elmondom I get up at 6 oclock in the moming. 6-kor kelek reggel. Aztán reggelit Then I make break:fast for my hus- készítek a férjemnek és a gyerekek- band and the children. nek. My husband leaves the house at 7 A férjem 7-kor indul el otthonról. oclock. The children go to school at 8 A gyerekek iskolába mennek 8-kor. oclock. Then I always make the beds, do the Aztán mindig megágyazok,

elvégwashing-up and clean the rooms. zem a mosogatást és kitakarítom a After that I usually go shopping. szobákat. Ezután általában vásárolni megyek. 34 Szógyűjtemény last to ask you asked usually Germany to spend the day to tel1 let me tel1 you to get up six ín the moming then to make break:fast children heleaves seven to go to school always bed to make the beds washing-up to do the washing-up to clean room after utolsu kérdezni, kérni kérdezted általában Németország eltölteni a napot mondani, megmondani hadd mondjam el neked felkelni hat reggel (határozó) azután csinálni, készíteni reggeli gyerekek elmegy hét (számnév) iskolába menni mindig ágy megágyazni mosogatás elmosogatni úsztítani, takarítani szoba után 35 f At 4 oclock the children retum írom 4-kor hazajönnek a gyerekek az isschool and we have tea. kolából és akkor teázunk. After tea I often play with the child- A tea után gyakran játszom a gyereren. ln the late

aftemoon I sometirnes work in the garden or help the children with their homework. We have supper at 7 oclock. kekkel. Késő délután néha dolgozom a kertben vagy segítek a gyerekeknek a házi feladatukban. 7-kor vacsorázunk. ln the evening we watch television. Sometimes we go to the cinema or to the theatre. Thats all for today. 1 hope that you will write soon and teli me what Este tévét nézünk. Néha elmegyünk moziba vagy színházba. Hát, mára ennyit. Remélem, te is your day is like. milyen egy napod. With best wishes Minden jót! Yours Szeretettel Anne 36 hamar írsz majd és elmondod, hogy Anne toretum írom school to have tea late to work garden or to help (with) homework I help the children with their homework supper to have supper sometimes cinema to go to the cinema theatre to go to the theatre thats all today fortoday soon What is it like? What is your day like? the best wish With best wishes. yours visszatérni iskolából teázni késó dolgozni

kert vagy segíteni (vmiben) házi feladat segítek a gyerekeknek a házi feladatukban vacsora vacsorázni néha mozi moziba menni színház színházba menni ez minden ma mára hamar Milyen? Milyen a napod? a legjobb kívánság Minden jót! a tiéd 37 She: (laughing) Mr. Brown, whats Nő: your day like? He: I get up at 6 o clock in the (nevetve) Mr. Brown, milyen to laugh nevetni egy napja? to start kezdeni Férfi: 6 órakor kelek reggel. monúng. She: And you leave the house at 7 alotof N6: És 7-kor megy el otthonról. oclock . He: I start work at 8 o •clock. She: You work in an office. He: Yes, there I answer phonecalls, write a lot of letters and At 1 o •clock I eat lunch in the sok (vmiból) tea-szünet tizenegy Férfi: 8-kor kezdem a munkát. to eat enni Nő: Egy irodában dolgozik. lunch ebéd Férfi: Igen. Telefonbeszélgetéseket bonyolítok le, sok levelet írok canteen to be back visszaérni és ügyfelekkel tárgyalok. Im back

home hazaérek Nő: 11-kor teaszünet. oclock . He: tea-break válaszolni eleven talk to customers. She: You have a tea-break at 11 to answer étkezde to wait vámi loving szeretó (melléknév) Férfi: 1-kor ebédelek az étkezdében. canteen. She: You leave the office at 4 Nő: dából. o clock in the aftemoon. He: Im back home at 5 oclock . She: There your loving wife is waiting for you. Délután 4-kor megy el az iro- Férfi: 5-kor érek haza. Nő: Ott szerető felesége várja magát. 39 38 Grammar (Nyelvtan) Exercises (Gyakorlatok) A jelen idő - "Általános" jelen - játszom - játszol - játszik (ffi) - játszik (nő) I play you play he plays she plays it plays we play you play they play - játszik (tárgy) - játszunk - játszotok - játszanak a) A jelen idő képzése Jelen időben csak az egyes szám 3. személyű igealakok (he, she, it) kapnak végződést, amely kiejtésben (és legtöbbször alakjában is) megegyezik a

főnév többes számának végződésével: -s ill. (sziszegő hangok után) -es. Pl.: he sits/-s/ he stands/-z/ he watches/-iz/ - ül - áll - néz Kivételek: do - she does /dtv./ go - she goes/gouz/ say - she says/sez/ have - she has/hrez/ - csinál -megy -mondj - neki van J. Gondolatban idézze fel Anna levelét, és értelemszerűen egészítse ki a mondacokat: 1. I at 6 o clock in the moming 2. Then I breakfast for my husband and the children 3. At 8 o clock the children to school 4. Then I always the beds, the washing-up and . the rooms 5. At 4 oclock the children from school 6. After tea I usually with the children 7. ln the aftemoon I often in the garden 8. ln the evening we television or we . to the cinema 11 Írja be a helyes igealakokat: Az igető y-ja magánhangzó után megmarad (plays, says), mássalhangzó után azonban -ie-vé alakul át (hurry - hurries, try - tries). b) A jelen idő használata A jelen idő visszatérő, szokásos

tevékenységek, történések kifejezésére szolgál. Olyan cselekvéseket jelöl, amelyek újra és újra végbemennek Gyakori idóltatározók: always often -mindig - gyakran usually ~vcr v day • altalában ·· llmden nao Példa: She . a cigarette (smoke) She smokes a cigarette. 1. The children in the garden every day (play) 2. He mme friends every day (meet) 3. She work at 8 o clock (start) 4 J . a tea-break of 10 (ha ve) - She . ·2 tea-oreak at ! 1 fhavcy .,;:,· t r .: l , - : ,t 40 5 e · 2loá in th·~ aflenioon. (te) •l usually to spend the day to get up at 6 o, clock to make the breakfast my husband leaves the children go to school to make the beds to do the washing-up to go shopping 1 1 5. Lecke tea to play with the children to work in the garden supper television Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva,·pantomimmalfejezze ki magát 42 43 Unit S At the Station 5.

Lecke A pályaudvaron l Szógyújtemény five (Ar the lnformation Desk) (Az információs pultnál) A: Whens the nexl train to London, A: Mikor van legközelebb Londonba please? vonat, kérem? B: At 9 .25 (nine twenty-five) B: 9.25-kor A: Is there a train in the aftemoon, A: Van vonat délután is? at the station desk information desk the next train too? B: Of course, there is. Theres one at B: Természetesen van Van egy 3.10 and another at 518 A: Thank you very much. station 3.10-kor, és egy másik 518-kor A: Nagyon köszönöm. train to London nine twenty Is there a train to . ? of course 44 öt pályaudvar a pályaudvaron íróasztal, pult információs pult a következő vonat londoni vonat kilenc húsz Van-e vonat .? természetesen another egy másik eighteen tizennyolc 45 (At the Ticket-Office) A: A ticket to London, please. C: Single or retum? A: Retum, please. C: When are you coming back? A: Next Saturday. C: Then you need a monthly retum.

Thatsí.10 A: A monthly retum? What does that mean? C: British Rail offers four kinds of retum tickets: monthly retums, that means you can t come back before the next Saturday; weekend retums, that means you go on Friday or Saturday and come back on Sunday or Monday. A: Oh, just a moment, please! It was first: monthly and second: weekend retums? ! C: Yes, madam, and also day retums, that means you are there and back on the same day; and ordinary retums, that means you can come back at any time. A: I see. Monthly retums are cheaper than ordinary ones, arent they? C: Right. A: Thank you very much. 46 (A pénztárnál) A: C: A: C: A: C: Egy jegyet kérek Londonba. Csak oda vagy retúr? Retúrt legyen szíves. Mi.kor jön vissza? Jövő szombaton. Akkor havi retúrt kell váltania. l Ofontba kerül. A: Havi retúrt? Az mit jelent? C: A Brit Vasút négyféle retúrjegyet kmál: havi retúrt, ami azt jelenti, hogy a következő szombat előtt nem jöhet haza; hétvégi retúrt, arrú

azt jelenti, hogy pénteken, vagy szombaton utazik és vasárnap vagy hétfőn jön vissza. A: Egy pillanat, ne haragudjon! Az első havi retúr, a második hétvégi retúr volt?! C: Igen, asszonyom, és van még napi retúr, ami azt jelenti, hogy még aznap oda és vissza utazik; és sima retúr, ami azt jelenti, hogy bánnikor visszajöhet. A: Értem. A havi retúrjegyek olcsóbbak mint a simák, ugye? C: Úgyvan. A: Nagyon köszönöm . 1 ticket ticket-office jegy jegyiroda, pénztár single (ticket) menetjegy (csak oda) retum (ticket) retúrjegy monthly f. 10 havi 10 font Whatdoesthatmean? Az mit jelent? British Rail Brit Vasutak to offer kind four kinds of thatmeans before ajánlani, kínálni féle, fajta négyféle (vmiból) ami azt jelenti, hogy . előtt weekend hétvége to be out távol lenni otthonról Just a moment! Egy pillanat! second második, másodszor madarn hölgy(em) on the same day ordinary ugyanazon a napon közönséges at any time

bánnikor cheap(er) olcsó(bb) right úgy van; helyes, jó 47 A: Is this the right platform for the 9.25 to London? D: Yes, it is. But the trains late A: What a pity! How long will I A: Erröl a vágányról indul a 9.25-ös londoni vonat? D: Igen. De a vonat késik A: Milyen kár. Mennyi ideig kell platform Is this the right platform? have to wait? várnom? to be late D: About an hour. D: Kb. egy órát The train s late. A: One hour? My goodness! Is there A: Egy órát? Te jó ég! Van in egy a restaurant where I can get étterem, ahol reggelit kaphatok? breakfast? about My goodness! D: Yes, there is. Its at the end of the D: Igen van, a következő peron végén. next plaúorm . A: Will I hear the loudspeaker there? A: Fogom hallani a hangosbeszélót ott? D: Yes, I think so. D: Igen, úgy gond~lom. A: Thank you. (when leaving): One hour! That means sixty minutes! A: Köszönöm. (elmenőben) : Egy 48 to have to end vágány, peron Ez a jó vágány?

késni Késik a vonat. kell köriilbelül Te jó ég! Istenem! vége (vminek) at the end a végén to hear hallani loudspeaker sixty hangszóró hatvan óra! Az 60 percet jelent! 49 ,. (At tlze Station Restaurant) Waiter: What would you like, madam? A: This is my first visit to England. I would like an English breakfast. Can you teli me what an English breakfast is like? Waiter: Y ou can have tea or coffee, orange or tomato juice, bacon and eggs, jam or mannalade and bread and buner. And you can have porridge or cornflakes, of course. A: Then I will have a cup of coffee, a glass of orange juice, bread and butter, jam, bacon and eggs. (A pályaudvari étteremben) Pincér: Mit parancsol, asszonyom? A: Most vagyok először Angliában. Angol reggelit szeretnék. Megmondaná, milyen az angol reggeli? Pincér: Választhat teát vagy kávét, narancs- vagy paradicsomlét, szalonnát tojással, dzsemet vagy narancslekvárt és vajaskenyeret. És persze zabkását vagy

kukoricapelyhet is fogyaszthat. A: Akkor kérek egy csésze kávét, egy pohár narancslét, vajaskenyeret, dzsemet és szalonnát tojással. Waiter: Pincér: Thankyou. Igen, köszönöm. Loudspeaker: Hangszóró: The train to London is now A londoni vonat most érkezik az 5. vágányra Szíves elnézésüket arriving at platform 5. We are sorry for the late arrival. The kérjük a késésén. A vonat 1005train will leave at ten-five kor indul. Üzenet Mrs. Miller londoni We have a message for Mrs. Miller from London. Please, utasunk számára. Legyen szíves come to the Station Supervisors jöjjön az állomásfónöki Office on Platform 2! hivatalba, a 2. vágány mellett! What would you like? Can you teli me .? you can have orange tomato juice bacon egg bacon and eggs jam marmalade bread butter bread and butter porridge comflakes glass/glasses a glass of juice to arrive at we are sorry for . arrival message Station Supervisor s Office Mit parancsol?/Mit szeretne? Meg tudja

mondani. ? fogyaszthat, kaphat narancs paradicsom lé angolszalonna tojás szalonna tojással dzsem, lekvár narancslekvár kenyér vaj vajaskenyér zabkása kukoricapehely pohár/poharak egy pohár gyümölcslé megérkezni (vhova) sajnáljuk, elnézést kérünk érkezés üzenet Állomásfőnöki Iroda 50 51 (On the plat form ) (A peronon) A: Excuse me, is this the train to A: Bocsánat, ez a londoni vonat? London? E: Yes, it is. Are you in England for E: Igen Mos t van először Angliában? the first time? A: Yes, I am. A: Igen. E: Where are you from? E: Honnan jött? A: Im from Düsseldorf. I travelled A: Düsseldorfi vagyok. Harwich-ig to Har wic h by boat. From here Im going to London by train. E: I see. 52 hajóval utaztam. Inne n vonattal to travel I travelled boat to travel by boat from here to go by train utazni utaztam hajó hajóval utazni innen vonatta l utazni megyek Londonba. E: Értem. 53 Grammar (Nyelvtan) Tőszámnevek Exercises

(Gyakorlatok) (1-100) /. Adja meg az 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety a (one) hundred időpontokat angolul! Például: 7.00 Its seven oclock. 8.15 10.20 15.30 20.40 22.05 - Az "o clock"-ot csak egész óra esetén has2.11áljuk pl.: six o clock = 6 óra two oclock = 2 óra 6.55 - Az első félóra időadatait az el6zó órához, a második félóráét a következő órához viszonyítjuk. pl.: 815 = a quarter past eight 8.45 = a quarter to nine 10.55 = five to eleven 10.10 = ten past ten 10.30 = half past ten - A fél napokat "a.m"-mel (délelőtt) és "pm"-mel (délután) jelöljük pl.:

915 pm = 2115 9.15 am = 9 15 54 55 6. Lecke When singJe or retum are You co · four kind ~mg back? s of tickets monthJy retu m weekendretum day retum Ord·mary retum --·· -- Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantom immal fejezze ki magát 56 57 Unit6 Shopping 6. lecke Vásárlás Customer: ld like to buy a dress, Vásárló: Szeretnék egy ruhát venni, size 10. 10-es méretet. Eladó: Milyen szintit szeretne? Fehé- Shop assistant: What colour would you prefer? White, for instance? ret például? C: Im not quite sure. Have you got V: Nem is tudom biztosan. Van piros , ··? a red one? S: Im sorry, there isnt a red one. szmu. E: Sajnálom, piros nincs. De mit But what about this blue dress? C: Oh, thats really nice! Will it fit szól ehhez a kékhez? V: Hú, ez nagyon szép! Jó lesz me? S: Perfectly. It matches your blue nekem? E: Tökéletesen. Illik a kék szeméhez.

eyes. C: How much is it? V: Mennyibe kerül? S: Eighty pounds. E: 80font C: Oh dear! Thats too expensive. V: Te jó ég! Az túl drága. ••• 58 Szógyűjtemény tobuy I d like to buy dress, dresses size shop assistant colour to prefer sg to sg white forinstance sure Have you got.? red blue really tofit Will it fit me? perfectly to match eye It matches your blue eyes. How much is it? eighty pound Oh dear! expensive venni szeretnék venni ruha, ruhák méret eladó szín előnyben részesíteni, jobban szeretni fehér például biztos Van Önöknek . ? piros kék igazán, valóban illeni (méretben) Jól illik majd rám? Az én méretem? tökéletesen illeni szem Illik a kék szeméhez. Mennyibe kerül? nyolcvan font Tejó ég! drága * 59 C: Haven t you got a cheape r one? V: Van valami olcsóbb ? S: Certain ly, for your slim figure! E: Termés zetesen , a maga vékony alakjára! Mit szól ehhez a What about this green dress? zöldhöz ? C: I dont like green at

all. V: A zöldet egyálta lán nem szeretem . T certainl y slim termész etesen, biztosa n karcsú figure alak green zöld I don t like . at all Nem tetszik nekem . egyálta lán yellow sárga S: And this yellow one? E: És ezt a sárgát? to wear viselni C: I cant wear yellow. V: Nem hordok sárgát. I cant. Nem tudok . S: Ive got a nice white dress for E: Van itt egy szép fehér ruha az ön s.zámára És tudja, a fehér divatos you. And- white is in, you know White is in. toknow A fehér divatos . tudni C: Wil1 it suit me? V: Jól áll nekem? Will it suit me? Jól áll majd nekem? S: Its wonder ful for you. E: Csodála tosan. to suit illeni vkihez, vmihez C: Really? How much is it? V: Valóba n? Menny ibe keriil? foryou az ön számár a S: Sixty pounds . E: 60 font. 111 take it. Megves zem. C: Alright . I 11 take it V: Rendbe n, megves zem. * * 61 60 C: Id like to buy a suit. Could you V: Szeremék egy öltönyt venni. Tudna

segíteni? help me? S: l11 be glad to help you. What l E: örömmel segítek. Mit szól ehhez about this brown suit? S: Of course, have a look over sötétkék? E: Természetesen. Nézzen körül ott Ehhez mit szól? C: Yes, I rather like it. How much is V: Igen, eléggé tetszik Mennyibe it? S: Eighty-five pounds. kerül? C: Thats a lotofmoney! Is it worth V: Az rengeteg pénz! Megéri ezt az S: Yes, it is. The material is top árat? E: Igen! Az anyag kiváló minőségű. V: Rendben, megveszem. Cipőre is need some shoes. Shall I take szükségem lenne. Feketét vagy black ones or grey ones? szürkét vegyek? S: 1 would take black shoes. Follow E: Én feketét vennék Jöjjön velem me to the shoe deparnnent. This way, please. worth something price top quality quality. C: Alright. 111 buy it Weil, I also Have a look over there. to look rather Is it worth the price? material E: 85 font. that price? örülni fogok alook egyáltalán. Nincs véletlenül

there. What about this one? 111 be glad dark C: Oh, Im sorry. I dont like brown V: Sajnos nem szeretem a barnát blue one? öltöny Tudna Ön . ? örülni brown a barna öltönyhöz? at all. Havent you got a dark suit Could you . ? to be glad top quality shoes black grey to follow Follow me. a cipóosztályra. Erre legyen shoe depanment szíves. This way, please. barna sötét egy pillantás Nézzen körül ott. némi igazán, meglehetősen ér vmit ár Megéri az árát? anyag csúcs minőség legjobb minőség cipó fekete szürke követni Kövessen. cipóosztály Erre legyen szíves. * * 63 62 Wh ere can I get.? pic tur e C: Ex cu se me, ple ase , wh ere can I ge t som e pic tur e po stc ard s? V : Bo csá na t, ké rem , ho l ka ph ato k B: Tr y the bo ok sho p ov er there. B: Pró bá lja me g am ott , a kö ny ve s- képeslapokat? boltban. C: An d wh ere can I ge t som e V: És bé lye ge ke t ho l ka ph ato k? starnps? pic tur e po stc ard B: Ap

os tán. C: Is the po st off ice ne ar here? B: Yes, it is. Go do wn this str eet V: A po sta in va n a kö zel be n? B: Igen. Me nje n eg ye ne sen ez en az utc án . Az els 6 utc a job bra Its the fir st str eet on the right. is ot ág vir l aho val ott t he Le V: wn do rs we flo e som t ge I can C: And venni? there. too? bjob A t. zle ágü vir y eg n va n, Ige B: on s It p. sho r we flo a s re B: Yes. the the rig ht ha nd sid e at the en d of ké z felöli old alo n va n, az utc a the street. végén. V: Kö sw nö m szé pe n. * kép levelezőlap képeslap to try me gp rób áln i book kö ny v sho p bolt bo ok sho p B: At the po st office. C: Thank yo u ve ry mu ch . po stc ard Ho l ka ph ato k .? könyvesbolt sta mp bélyeg po sto ffi ce po sta at the po st off ice a po stá n do wn le, vé gig str eet utca rig ht job b on the rig ht flo we r left on the left ha nd s ide a job b old alo n virág bal ba l old alo n, a ba lké z felöli old

alo n * 65 64 " C: Excuse me, please. This is my V: Bocsánat. Most vagyok először nearest legközelebbi centre központ first visit to this town. Where s ebben a városban. Hol van a leg- the nearest shopping centre? közelebbi bevásárlóközpont? shopping centre B: lts only ten minutes from here B: Csak l O percre van innen gyalog. foot on foot. C: Can you tel1 me what kind of shops there are? B: There s a bookshop, a record on foot V: Meg tudná mondani, milyen üzletek vannak ott? B: Van egy könyvesbolt, egy lemez- áruház virágüzlet, egy bank, egy áruház, shopping-list office and a shoe shop. egy postahivatal és egy cipőbolt. May I have a look at . ? B: Azt hiszem a nagy rádió- the big radio shop. to suppose feltételezni bevásárlólista Megnézhetném .? Vethemék egy pillantást. ? suitcase bőrönd szaküzletben lehet videót is coat kabát kapni. hat kalap C: Thank you very much. V: Nagyon köszönöm. B: I see,

you have a long shopping- B: Látom, hosszú bevásárlólistája list. May I have a look at it? Milyen üzletek . ? department store a bank, a department store, a post B: I suppose you can get videos in gyalog lemez bolt, egy rádiószaküzlet, egy V: Video-üzlet is van? láb record shop, a radio shop, a flower shop, C: Is there a video shop, too? van. Megnézhetem? C: Yes, of course. V: Igen, természetesen. B: You want to buy a suitcase, a B: Egy bőröndöt, egy kabátot, egy 66 What kind of shops . ? bevásárlóközpont apair egypár a pair of trousers nadrág blouse a pair of gloves those coat, a hat, a pair of trousers, a kalapot, egy nadrágot, egy blúzt to cost sg blouse and a pair of gloves. I és egy pár kesztyűt akar venni. money think, you 11 get all those things Azt hiszem, ezt mind megkap ja a in the shopping centre. But itll bevásárlóközpontban. De sokba cost a lot of money. fog kerülni. a lot of money blúz egy pár

kesztyű azok(at) kerül vmibe pénz sok pénz 67 Grammar (Nyelvtan) Általános jelen idő - tagadás írott alak I do not eat you do not eat he does not eat she does not eat it does not eat we do not eat you do not eat they do not eat Az angolba n a jövő időt elsősorban az alábbi esetekb en használjuk: beszélt alak jelentés I dont eat you don t eat he doesn t eat she doesn t eat it doesn t eat we dontea t you don t eat they don t eat nem eszem, nem szoktam enni nem eszel, nem szoktál enni nem eszik, nem szokott enni (ffi) nem eszik, nem szokott enni (n6) nem eszik, nem szokott enni (pl. állat) nem eszünk, nem szoktun k enni nem esztek, nem szoktat ok enni nem esznek, nem szoktak enni Jelen időben, ha nincs segédige a mondat ban minden igét a "to do"-val tagadunk. 1. ha a mondat nem tanalm az határozott időmegjelölést (gyakra n a "majd egyszer" általános jövő énelmé ben) . 2. feltételes mondat fómond atában (az if mondat ban

jelen idő áll) Pl.: lf I meet him, l11 teli him - Ha találkoz om vele, megmo ndom neki 3. mellékrnondatokhoz tanozó főmondatban (az időhatározói mellékm ondatba n jelen idő áll) Pl.: When he comes home, l11 ask hím at once - Amiko r hazajön, azonna l megkér dezem. időhatározói Jövőidő írott alak I will eat beszélt alak l11 eat you will eat he will eat she will eat it will eat we will eat you will eat they will eat youll eat hell eat sheJle at itll eat well eat youll eat theyll eat jelentés enni fogok enni fogsz enni fog (ffi) enni fog (nő) enni fog (pl. állat) enni fogunk enni fogtok enni fognak Az angolban a "will"-lel képzett igealak egy, a jövőben végbemenő cselekvés kifejezésére szolgál, ezzel mintegy kiemeljük a cselekv ést a jelen idejű történések közül. A jövő id6 használ atában az angol követke zeteseb b, mint a magyar, úgyhogy gyakran ott is "will"-nek kell állnia, ahol a magyarban a jelen idejű

alak is elegendő. Például: I don t think 111 come Nem hiszem, hogy eljövök 1/he/she/it Tagadó alak: will not you wont we they 68 69 ,, Exercises (Gyakorlatok) /. Feleljen a következő kérdésekre: Példa: Where can I get flowers? You can getflowers ín theflower shop over there. 1. 2. 3. 4. 5. Where can I get books? Where can I get stamps? Where can I get shoes? Where can I get records? Where can I get a dress and a suitcase? e· What coJour? to Prefer · bJue dress tomatch •ghty POUJJd White is in s W0nderfu1 {,()Pounds //. Tagadja az alábbi mondatokat: Példa: He smokes a cigarette. Hedoesnt smoke a cigarette. 1. 2. 3. 4. 5. We go shopping. She buys a blue dress. I wear a green blouse. He plays tennis. We meet friends. Ill. Egészítse ki az alábbi mondatokat a helyes jövő idejű igealakokkal: Példa: Tomorrow I . go shopping Tomorrow I will go shopping. 1. 2. 3. 4. 5. Next week you . meet friends in London Next year we . go to England Tomorrow she

. travel to Harwich Tomorrow Anne . buy a new dress Next week I . travel back home Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantomimmal fejezze ki magát 70 71 7.Le cke Az új otth on Uni t7 The New Hom e Szógyűjtemény L: Szervusz, Susan, örülök, hogy L: Hello, Susan, nice to see you. látlak. new N: Szervusz, Linda. Hogy sikerült a N: Hello, Linda. How did you man- költözködés? age moving house? L: Fine, thanks. Please, come ín and L: Köszönöm, jól Kérlek, gyere be, és vedd le a kabátod. Mit take off your coat. Wha t would szeretnél inni? you like to drink? N: Egy pohár sherry jól esne. De N: A glass of sherry would be fine. először But first of all I would like to have a look at your rooms. is szeretném megnézni a szobáidat. L: Oh, persze. Hát, ez a nappali L: Oh yes, of course. Weil, this is the living-room. toma nage tomo ve How did you mana ge moving?

N: Milyen szép! Új bútorotok van? L: Yes, we have. Wev e got new chairs, a table, a book-case and a költözni Hogy sikerült a költözés? levenni first of all először is living-room nappali szob a fumiture bútor chair szék table asztal lamp Do you like it? fumiture? boldogulni to take off book-case N: How lovely! Have you got new új könyvszekrény lámpa Tetszik? L: Igen. Új székek, asztal, könyvszekrény és lámpa Tetszik az új bútorunk? lamp. Do you like our new fumiture? N: Oh, yes, very nice indeed. N: Igen, igazán szép. * 72 * 73 l cooking kitchen N: És hol fózól? [Hol intézed a N: And where do you do the főzést?] cooking ? cupboa rd plate főzés konyha konyha szekrén y tányér L: Come into the kitchen with me. L: Gyere velem a konyhá ba. N: What a nice room. I do like your N: Milyen szép helyisé g. Nagyon fork villa tetszik a konyha szekrén yed. spoon kanál cupboa rd. L: A szekrén yben van az

összes L: ln the cupboa rd there are all our cups, glasses , plates, knives, csészén k, poharu nk, tányéru nk, forks and spoons . We re getting a késünk , villánk és kanalun k. Hol- new r~friger ator tomorro w. nap kapunk egy új hűtőszekrényt. knife/k nives we are getting refriger ator to sleep to go upstairs kés/kés ek kapunk hűtőszekrény aludni felmenn i az emeletr e N: l see. And where do you sleep? N: Értem. És hol aluszto k? bedroom hálószo ba L: Lets go upstairs to the bedroom . L: Menjün k föl az emeletr e, a hál6- wardro be ruhássz ekrény lll show you . Well, this is our szobába . Megmu tatom Hát, ez mirror bedroom . The bed, the wardro be a hálószo bánk. Az ágy, a ruhás- bathroo m and the mirror are not new. And szekrén y és a tükör nem új. És now l11 show you the bathroo m. most megmu tatom a tükör fürdőszoba fürdőszobát. * * 75 74 N: Oh, Linda, Ilike your new home. N: Linda, tetszik az új

otthonod Minden olyan szép és kényelmes. Everything is so nice and comfortable. How much is the rent Mennyi a lakbér? for the house? L: 250 font havonta. N: Az nem túl sok. Biztos lesz még you ll have a little money left egy kis maradék pénzetek egy over for a house-warming-party!? laUsszentel6re!? L: As a malter of fact, we re L: Ami azt illeti, jövő szombaton tartjuk a bulit. (nevetve) Reméthrowing the party next Saturday lem, te és a férjed is eljöttök és a (laughing) I hope you and your vendégeink lesztek. husband will come along and be L: 250 pounds a month. N: Thats not too much. rm sure ourguests. N: Oh, yes, were looking forward to N: Igen, már alig várjuk. it. minden comfortable rent hundred kényelmes bér fifty száz ötven amonth havonta toomuch túl sok egy kevés fennmaradó a little left over house-wanning-party as a matter of fact to throw to throw a party to come along guest to look forward to sg we look forward to it * 76

everything felett lakásszenteló ami azt illeti, tulajdonképpen dobni bulit rendezni eljönni vendég örömmel vámi vmit már alig várjuk * 77 A: Where do you Iive? B: I live ina flat. Its ina modem A: Hol laksz? B: Egy lakásban lakom. Egy modern block in a quiet street. But my bérházban van, egy csöndes utcá- husband and I want to move. We ban. De a férjem és én el akarunk are looking for a house. költözni. Családi házat keresünk A: Do you want to buy or rent a house? A: Venni vagy bérelni akartok egy házat? B: We intend to buy a house. But its B: Az a szándékunk, hogy veszünk quite difficult to find one. Every egy házat, de elég nehéz találni. day we read the advenisements in Minden nap elolvassuk a hirdetéthe newspaper. There are many seket az újságban. Sok ház van houses for sale, but they are either eladó , de vagy túl drágák, vagy too expensive or too small, or túl kicsik, vagy túl messze they are too far out of London.

vannak Londontól. A: Oh, I see. Its not too easy to find A: Értem Nem túl könnyű szép, a nice, comfortable home. kényelmes otthonra találni. 78 l flat lakás house ház block háztömb, bérház quiet csendes, nyugodt to look for keresni to rent bérelni to intend szándékozni difficult nehéz to find találni everyday advertisement for sale small far far out of London easy minden nap hirdetés eladó kis távol, messze messze Londontól könnyű 79 Grammar (Nyelvtan) Exercises (Gyakorlatok) A kérdő m on da t képzése zik bö lön kü n be tés lej ng ha a ak cs n ba alá ált at nd mo ő rd ké a an arb 1. A magy a kijelentő mondattól. Pl.: Elmennek. Képezzen kérdő mondatokat a Példa: Elmennek? "10 do" helyes alakjával W ha t . sh e ea t? W ha t does she eat? az , nk ssü he int tek k ne és rd ké t ato nd mo y eg gy ho z. ho ah n lba go an Az A .) stb y ma st, mu n, (ca ét dig gé se y eg ni ten ll ke ki

t ala ny elé rendszerin szórend a kérdő mondatban: k. ze és atr nd mo b yé eg e+ sz ré bi töb y án ítm áll y+ an al + ge di gé se at) nd mo ő ent jel (ki r. tko ha ek gy me El 6. at ve lea I PI: (kérdő mo nd at) Elmehetek? Ca n I leave now? 1. Where . you live? 2. W hy . they want to bu y a house? 3. W ha t . he read? Where . you go ín the aft em oo n? e. jér ele at nd mo a uk zz ho t ez ", ak nn va , an "v pl. , ige lét a y Ha az áll ítm án at) nd mo ő ent jel (ki n. va n tho Ot . me ho at is He : Pl. (kérdő mo nd at) Otthon van? Is be at ho me ? 4. 5. W hy . you want to ren t a house? 6. r? pe pa ws ne e th in s nt me se ni ve ad the d rea e sh . . . . W hy . 7. W ha t . sh e bu y ín the de pa nm en t store? 8. W he n . you ge t up ín the mo mi ng ? 9. y? da ery ev ol ho sc to go ren ild ch the . . . . . . e tim t ha W 2. Ha nin cs segédige, a kérdést a "ro do" PI: He re ad s a book. Do es be rea d a book? You go

by train. Do yo u go by train? megfelelő ala kjá va l képezzük. Könyvet ol va s. Kö ny ve t ol va s? Vonattal mé sz . Vonattal mé sz ? kezdődik, l va zó ós rd ké " hy "w t", ha "w , n" he "w , re" he "w a és rd ké a Ha 3. k. lun ná sz ha ét dig gé se y eg gy va ő, el el gf me " do "10 a ugyancsak Ho vá mé sz ? W he re do you go? PI: M iko r jö n? W he n do es be co me ? Ho vá me he tek ? W he re ca n I go? M iko r kell jö nn ie? W he n mu st he co me ? Kivétel: a "who" PI: 80 10. W he n you do the cooking? kérdőszó. W ho co me s in? Ki jö n be? 81 8. Lecke 1 to come in to lakeof( to drink toshow living room to move a glass of sherry kitchen 10 have a look at new re/i. new furniture nice comfortable house-warming-partY to look forward to 1 t ngeraror o go ups•~· ba L4lfS throorn OpolUJds a rnonth to ,,. 25 "uow a Party nexr Sat Utday Játssza el a kép

alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantomimmal fejezze ki magát 82 83 8. Lecke Nyara lás Unit S Holidays r Szógyűjtemény Nice to hear from you. A: Hello. A: Halló. J: Hello, Anne. This is Jenny J: Halló, Anne. Itt Jenny beszél speakin g. Örulök , hogy hallok felőled. I tried megpró báltam I was voltam you were voltál he/she/ it was volt (ffi, nő, tárgy) we were voltunk ó, Jenny. Örülök , hogy hallok you were voltatok I tried to phone you last week, but felóled. Próbált alak hívni a múlt theywe re voltak you weren t home. héten, de nem voltál otthon. A: 0h. Jenny Nice to hear from you A: Tell me all about it. Minden t mesélj el! J: Thats right. We were on holiday J: Úgy van Nyaraln i voltunk I spent töltötte m (időt) A: Oh, teli me alt about it. Where did A: Ó, mesélj nekem erről Hol France Francia ország you spend your holiday , in nyaralta

tok, Németo rszágba n. Italy Olaszor szág German y, in France or in Italy? Francia országb an vagy Olaszo r- Spain Spanyo lország szágban? car autó J: No, we went to Spain. J: Nem. Spanyo lország ba mentün k bycar autóval A: Did you go by train, by car or by A: Vonatta l, kocsiva l vagy repülóv el plane repülőgép byplan e repülővel mentete k? plane? J: We went by plane. J: * 84 Repülővel mentün k. * 85 A: Whe re did you stay? ln a hotel , in A: Hol szállt atok meg? Száll odáb an, nyara lóban vagy kemp ingez tetek ? a holid ay-fl at or did you go camp ing? J: I dont like camp ing at all. So we J: Egyá ltalán nem szere tem a kemp ingez ést. Ezért száll odáb an staye d at a hotel. We had a nice room , but it was very noisy at laktu nk. Szép szobá nk volt, de night. nagy on zajos volt éijel. A: Why was that? A: Miér t volt ez? J: The disco next to our hotel was J: A diszk ó a szállo dánk melle tt nyitv a volt regge

l 4-ig. open till 4 oclo ck in the mom ing. A: Ti szegé nyek . Mit csiná ltatok A: Poor you! Wha t did you do napk özbe n? durin g the dayti me? J: Most of the time we spent on the J: A legtö bb idót a stran don töltöt - beach . We lay in the sun, went tük. Fekü dtünk a napo n, úszni swim ming or walk ed along the ment ünk vagy sétál tunk a parto n. beach . Whe n the weat her was not Ha az idó nem volt túl mele g, too hot we playe d tenni s. terúszeztünk. A: What did you do in the even ing? A: Mit csiná ltatok este ? J: We went out for dinne r and had a J: Elme ntünk vacso rázni és megi ttunk egy pohá r jó vörös bort. nice glass of red wine . holid ay-fl at to go camp ing noisy at night why? next to open Poor you! Wha t did you do durin g the dayti me? most of the time beach to lie wela y sun in the sun we went to go swim ming to walk along weath er hot we playe d even ing wine nyara lótele pi lakás kemp ingez ni zajos éijel rnién ?

melle tt nyitv a Ti szegé nyek ! Mit csiná ltatok napk özbe n? többn yire, az idó legna gyob b részé ben stran d, tenge rpart feküdni feküd tünk nap a napo n ment ünk úszni menn i sétálni végig vmin idó(járás) forró játszo ttunk este bor * * 86 87 A: Hány hetet töltöt tetek Span yol- A: How many week s did you spen d to tour orszá gban ? in Spain ? moun tain J: Hánn at. J: Three. Wha t was the weat her like? A: Háro m hetet abba n a zajos A: Thre e week s in that noisy hotel ? szállo dában ? J: Ó, nem. Az utols ó héten bejár tuk J: Oh, no! The last week we toure d a hegy eket. the moun tains . A: Nice idea! Wha t was the weat her A: Rem ek ötlet! Mily en volt az idő? J: Most of the time it was sunn y and J: Több nyire napo s és mele g volt, de a hétvé ge warm, but the week end was felhős és esős volt. A: Mit csiná ltatok napk özbe n ? A: Wha t did you do durin g the J: Nem , sétált unk is az erdőben, J:

No, we also walk ed throu gh the forest, climb ed some moun tains , mele g cloud y felhős rainy autózgatni throu gh keresztül tocli mb some mászni megm ásztu nk néhány levegőt. fresh friss good ? J: Ó igen! Gyer e, Anne , látogass See for yours elf. A: Jó ötlet! Akko r holna p. Szia megl átoga tni vkit Nézd meg a saját szem eddel ! Gyóz ódj meg róla! meg és gyóz ódj meg róla a saját szem edde l. Mon djuk holna p? levegő Did the holid ay do you some good ? Jót tett a nyara lás? to call on some body we say tomo rrow ? erdő hegy eket mász tunk, úsztu nk egy A: Jót tett nekte k a nyara lás? Anne - and see far yours elf. Shall autót vezet ni tó enjoy ed the fresh air. J: Oh, yes. Com e and call on me, esős to drive aroun d air A: Did the holid ay do you some Mily en volt az id6? lake tóban és élvez tük a friss went swim ming in a lake and hegy wann we climb ed Autóztatok? dayti me? Drive aroun d? bejárni,

túráz ni napos forest cloud y and rainy . Hány ? sunn y todri ve like? A: Good idea! See you tomo rrow. How many ? Shall we say tomo rrow ? See )Oli IOtn() ITOW . Mond juk holna p? Holn ap találk ozun k. Bye! * * 89 A: Did you spend your last holidays A: Legutóbbi szabadságukat külfölabroad? B: No, we didnt. We spent our holidays at home. dön töltötték? B: Nem. Inhon töltöttük a szabadságunkat A: Why was that? A: Miért? B: Weil, we bought a new house B: Hát, vettünk egy új házat néhány some monlhs ago, which meant hónappal ezelőtt, ami azt jelen- we couldn t afford to travel tette, hogy nem tellett külföldi abroad. utazásra. A: Oh, I see. But its nice to have A: Á, értem. De ugye kellemes, ha one s own house, isn tit? az embernek saját háza van? B: Oh, yes, of course. We have a B: Ó igen, persze. Van egy csodála- wonderful garden wilh a swimm- tos kertünk úszómedencével, így ing-pool and so we enjoyed our

élveztük a nyaralást, bár nem holiday, allhough we didnt go utaztunk el. away. A: And what about your children? Were lhey disappointed lhat lhey A: És a gyerekeik? Csalódottak voltak, hogy nem utazhattak? couldnt travel? B: Not at all. They enjoyed them- abroad we bought ago some monlhs ago whichmeant to afford külföldön vettünk előtt (időben) néhány hónappal ezelőtt ami azt jelentette módjában áll, megengedheti magának we couldn t afford to . own one s own house swimming-pool allhough nem engedhettük meg magunknak . saját vkinek a saját háza úszómedence habár to go away elmenni disappointed csalódott Were they disappointed? not at all themselves bike to go out on a bike-tour Csalódottak voltak? egyáltalán nem maguk(at) bicikli biciklitúrára menni B: Egyáltalán nem. Jól érezték selves in lhe swimming-pool. magukat az úszómedencében. Az One day we all went out togelher egyik nap mindnyájan on a bike-tour. biciklitúrára

mentünk. 91 90 Grammar (Nyelvtan) A múlt idejű kérdés A múlt idő Ha a moncfatban csak főige áll, a múlt idejű kérdést "did"-del képezzük. A szabályos igék múlt idejét úgy képezzük, hogy az igetóhöz az -ed, illetve a -d végződést illesztjük. Például: ask help smoke - asked [t] - helped [t) - smoked [t] Zöngétlen mássalhangzó után az -ed-et zöngétlenül [t]-nek ejtjük. call phone play - called [d] - phoned [d] - played [d] Zöngés mássalhangzó és magánhangzó után az -ed-et zöngésen [d]-nek ejtjük. want visít - wanted [id] - visited [id] [t] és [d] után az -ed végződést [id]-nek ejtjük. ~ Hová ment? Mikor ment el? Írtak levelet? Olvasott? Where did he go? When did he leave? Did they write a letter? Did she rt·ad? De: ha az alanyra kérdezünk: ~~hány ige múlt idejét nem -ed-del képezzük. Ilyen rendhagyó igék pl a kovetkezók: 1am you are Ido I can l lie lgo Példa: - I was (voltam) - you were

(voltál) - I did (csináltam) - I could (tudtam . ) - I lay (feküdtem) - I went (mentem) múlt i dó olyan múltban lezajlott cselekvést, történést jelöl. amelynek JClenbeh vonatkozása nincs. Múlt időt használunk ha a mondatban múltra utaló idóhatározó szerepel, mint pl. yesterday, the other day, in 1984, (/ast Sun day, lW ? "!in~tes ago stb) A beszélő érd~klódése ilyenkor a cselekves megtortentere, nem pedig annak eredmenyére irányul. Who bought the house? Ki vene a házat? Who went to ~rance? Whathappene d? Which car brokc down? Ki ment Franciaország ba? Mi történt? Melyik autó romlott el? (Az alanyra úgy kérdezünk, hogy a mondat elejére, az alany helyére kirakjuk a ki? who?, a mi? what? ill. a melyik? which? kérdószót és utána a mondat változatlan marad: Peter went swimming. Who went swimming?) A visszaható névmás myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves magam, magad, maga, maga, maga, magunk,

magatok. maguk, magamat magadat magáz magáz magáz magunkat magatokat magukat 93 92 Exercises (Gyakorlatok) Tegye múll időbe az alábbi mondatokat: Példa: I visít friends. I visited friends. 1. I lie in the sun. I . in the sun 2. We buy a new house. We . a new house 3. She is in London. She . in London 4. totrY tophone not at hotne where to spend b car~ did you go y nofüay flat (layütnC ,., evening weeKS , hOWtnanJ on holiday Spain bypJane to Stay ara hotel disco to Walk along the be ach tor . •e m the sun red wine 3 Weeks ro rour the mountains ro enjoy fresh air The childre n go to school. The childre n . to school 5. She does the washing-up. She . the washing-up 6. The children play in the garden. The childre n . in the garden 7. He wants to come at six oclock . He . to come at six oclock 8. Where do you spend your holidays? Where . you spend your holiday s? 9. What do you do in the evenings? What . you do yesterday evening ? 10. The

disco is open till four oclock in the momin g The disco . open till four oclock in the momin g 94 Játssza el u kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megado tt szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantom immal fejezze ki magát 95 9. lecke Egy óra az esti iskolában Unit9 A Lesson at Evening School Teacher: Today weII talk about the seasons. Please, divide the year into the four seasons. Student (Sam): Spring, summer, autumn, winter. T: Sam, can you teli me the names of the twelve months? Sl: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tanár: Ma az évszakokról fogunk beszélgetni. Légy szíves, oszd föl az évet a négy évszakr a. Diák (Sarn): Tavasz, nyár, ősz, tél. T: Sarn, meg tudod mondani nekem a 12 hónap nevét? Dl: Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. Szógyűjtemény lesson teacher season to divide

into student spring summer autumn winter January February March April May June July August September October November December iskolai óra tanár évszak fölosztani vmire tanuló tavasz nyár ősz tél január február március április május június július augusztus szeptember október november december * * . 97 T: T: Wha t are the name s of the days Mik a hét napjainak nevei? Whic h seaso n do you like best? of the week? S2: Mon day, Tues day, Wednesday, D2: Hétfő, kedd, szerda, csütö nök, Thur sday, Friday, Saturday, péntek, szom bat, vasár nap. Sunday. T: How many days are there in a T: Hány nap van egy évben? year? D2: 365. S2: 365. T: T: Mely ik évsza kot szere ted a leg- Whic h season do you like best? jobban? Dl: A nyarat szere tem legjobban. T: Meg tudod mondani, mién ? S 1: One reason is that in summ er the Dl: Az egyik ok az, hogy nyáro n S1: Ilike summ er best. T: Can you say why? idő. A napo k weather is hot and dry. The days

mele g és szára z az are longer and the nights are hossz abba k és az éjsza kák rövi- shon er than in spring, autum n or debbek, mint tavasszal, ősszel winter. The sun rises earlie r and vagy télen. A nap koráb ban kel sets later. I can enjoy swim ming , és később nyugszik. Élvez hetem eatin g ice-cream and takin g a az úszást, a fagyizást és a sun-bath. ln my opini on summ er napozást. Szeri ntem a nyár a is the best season. legjobb évszak. good better (the) best reaso n insum mer dry long longer (the) longe st shon short er (the) shon est to rise The sun rises. early earlie r (the) earlie st to set The sun sets. later (the) latest ice-c ream sun-b ath to (take a) sun-b ath opinion in my opini on Mely ik évsza kot szereted a legjobban? jó jobb(an) legjobb(an) ok nyáro n száraz hosszú hosszabb leghosszabb rövid rövidebb legrövidebb felkelni A nap felkel. korán korábban legkorábban lenyugodni A nap lenyugszik. később legkésőbb

fagylalt napfürdő napozni vélemény vélem énye m szerint * * 98 99 D2: Nem értek egyet Sammel. Én a S2: 1don t agree with Sam. 1 like telet szeretem a legjobban. winter best. I can stand the cold Bírom a hideget. Télen élvezem ln winter I enjoy the snow and a havat és a fehér tájat. Emellett the white landscape. Besides, I korcsolyázhatok vagy síelhetek a can skate or ski in the hegyekben. mountains. D3: Én jobban szeretem a tavaszt a S3: 1prefer spring to winter and télnél és a nyárnál. Minden kisummer Everything tums green zöldül tavasszal. A madarak énein spring The birds sing The kelnek. Az idő melegebb lesz, de weather becomes warrner but not nem túl forró. too hot. ••• T: Does anybody like autumn best?. Nobody? Why not? S l : ln autumn the weather is often stormy, cool and rainy. Most of the time you need an umbrella. S4: But not in my home-country, sír. T: No? Where are you from? S4: From Australia. And your autumn is our springtime. T:

Yes, indeed. Well, I think, we should stop our discussion on the seasons at this point. It was quite interesting for me to hear your opinions. T: Van, aki az őszt szereti a legjobban? . Senki? Miért? Dl: Ősszel az idő gyakran viharos, hűvös és esős. Legtöbbször szükség van egy esernyőre. D4: De nem az én hazámban, uram. T: Nem? Te honnan jöttél? D4: Ausztráliából. És az Önök ősze nálunk a tavasz. T: Igen, valóban. Azt hiszem, be kell fejeznünk az évszakokról való beszélgetést ennél a pontnál. Meglehetősen érdekes volt számomra hallani a véleményeteket. to stand cold I can stand the cold. snow landscape besides to skate to ski totum to tum green bírd to sing to become warrner (the) warmest anybody nobody stormy cool umbrella country home-country to stop discussion We should stop our discussion. point at this point more interesting (th)e most interesting állni, bírni hideg Jól bírom a hideget. hó táj emellett korcsolyázni sízni

fordulni; válni vmivé kizöldülni madár énekelni válni vmivé melegebb legmelegebb * bárki, valaki senki viharos hűvös esernyő ország szülőhaza befejezni, megállni beszélgetés Abba kell hagynunk a beszélgetést. pont ennél a pontnál érdekesebb legérdekesebb 101 100 Grammar (Nyelvtan) A melléknév fokozása -erl-est végződéssel fokozzuk általában a) az egy tagú mellékneveket, mint "cheap", "great" stb. Pl.: a chea p car a che ape r car the chea pest car - egy olcs ó autó - egy olcs óbb autó - a legolcsóbb autó b) azokat a kétszótagú mellékneveket, amelyek (má ssal han gzó után) -ow-ra vag y-y -ra végződnek. Pl.: easy happy narrow - könnyű/ easier, easi est - bol dog / happier, happiest - szú k/ narrower, narr owe st Helyesírás: az -y végű melléknevekben -ierl-iest áll. e) azokat a kétszótagú mellékneveket, ame lyek végződése -er, -y, vag y ly: Pl.: clev er pretty silly -ok os - csinos -bu

ta A "somebody", az "anybody" és a "nobody" használata Any bod y áll a tagadó és a legtöbb kérdő mondatban. Pl.: The re isn t any bod y in this room - Sen ki sincs ebb en a ~zobában - Aka r valaki beszélru. Doe s any bod y want to spea k? Somebody elsősorban kijelentő mon dato kba n áll. Pl: Som ebo dy is swi mnú ng in our swimming-pool. Val aki úszik az úszómedencénkben. Kérdő mon dato kba n is használjuk, ha igenlő választ várunk. Pl: Cou ld you ask som ebo dy? - Meg kérd ezné l valakit? A "nobody" jele ntés e: senki. Mellette az ige állító alak ban áll The re is nob ody in this room Sen ki sincs ebb en a szobában. Nob ody is s~·i mm ing in our swim min g pool. Sen ki sem tíszik az úszómedencénkben. A kettőnél több szótagból álló mel lékn evek et mindig a "more" ill. a "most" szóval fokozzuk. - egy érdekes könyv Pl.: an interesting book - egy érde kese bb könyv a more

interesting book the most interesting book - a legérdekesebb kön yv Rendhagyó fokozás: goo d (jó), better, best bad (rossz), worse, worst 102 103 ,- Exercises (Gyakorlatok) /. Egészítse ki a mondatokat a melléknév közép- és felsőfokú alakjával spring , su.rnmer Példa: Tom bought a cheap car. Mike bought a cheaper car and Anne bought the cheapest car. 1. I am reading an interesting book You are re ad ing a . book, and he is reading the book 2. Anne buys an expensive dress, Jenny buys a dress, and Judy buys the . dress 3. Mike is a goo d salesman, Tom is a salesman and John is the . salesman 4. Mike gets up late, Tom gets up and Anne gets up Janu.:i~ ,, - J , rebl lJ 1 ,. to talk seasons montllS óa)S of the week tO Ü(.C beS ,nterestinS discussion oninions O heat )our r •·· ary . ,v1onday ., , 1 uesday summe„ h • Ot d 0 Pinion . ,Y, to SWin J . , ,ce cream , coJd wh· , ,re landsca pe, skare sk · to Prefer sp · , i nng: to nun 8reen,

bir~- . aulllntn- 5 sm8 • tonny , cooJ• u~b ,,. reJJa Winter: snow ro agree = 5. Tom has a slwrt way to his office, John has a way and Mike has the . way to his office II. "Somebody" ,anybody" vagy "nobody" illik a pon tok hely ére? 1. I went, but was there 2. Yesterday tried to phone me, but I was not at home 3. Did watch TV yesterday? 4. He went to Germany, somebody went to Italy, but went / to France. 5. is swimrning in our swimming-pool Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantomimmal fejezze ki magát 104 105 Unit 10 10.Lecke Az utazási irodában At the Travel Agents A: Im planning a weekend trip to London. T: When do you want to set out? A: On Thursday, thats the day after tomorrow. T: I can offer you a coach tour. You could leave on Thursday moming at 8 oclock and be back on Sunday at 6 p.m A: That sounds great. T: How many seats may I book for

you? A: Two, please. T: Where do you want to stay in London? A: We would like to stay in the centre of London. Can you recommend a good hotel? T: Yes, the Kings Hotel. Its in the centre of London and its very comfortable. How many rooms would you like? A: One double room, please. With a shower. T: Let me see . Yes, weve got a dout"lle room available for you. A: How nmch will it be? T: 55 pounds a 1ight. A: Does that include breakfast, or is it extra? T: Its included. A: Then 111 take it. A: Egy hétvégi utat tervezek Londonba. T: Mikor akar indulni? A: Csütörtökön, azaz holnapután. T: Egy autóbuszutat tudok ajánlani önnek. Csütörtök reggel 8-kor indulnának és vasárnap este 6-ra érnének vissza. A: Ez remekül hangzik. T: Hány helyet foglalhatok önnek? A: Kettót legyen szíves. T: Hol akarnak megszállni Londonban? A: London központjában szereménk: megszállni. Tud ajánlani egy jó szállodát? T: Igen, a Kings Hotelt. A város központjában van és nagyon

kényelmes. Hány szobát szereme? A: Egy kétágyasat. Zuhanyozóval T: Lássuk csak . Igen, van itt az ön számára egy kétágyas szoba. A: Mennyibe fog kerülni? T: 55 font egy éjszakára. A: Ebben benne van a reggeli, vagy az külön van? T: Reggelivel együtt. A: Akkor kérem szépen. * 106 S1úgyűjtemény ti avel agc11ts toplan trip weekend trip to set out the day after tomorrow coach tour to sound great It sounds great. seat to book May I book for you . ? to recommend double-room shower room with a shower Letme see . available 55 pounds a night to include its extra utazási iroda tervezni utazás hétvégi utazás elindulni holnapután autóbuszkirándulás hangzani nagy,nagyszer ú Remekül hangzik. ülóhely, féróhely foglalni Foglalhatok önnek . ? ajánlani kétágyas szoba zuhany(ozó) zuhanyozós szoba Hadd lássam . kapható 55 font egy éjszakára magába foglalni nincs az árban, külön számolják * 107 A: I would like to go to Spain. Can you

recommend any package holidays? T: Yes, of course. Scveral companies offer package holidays When do you want to travel? A: Next month. Have you got any brochures? T: Yes, I can show you four different brochures. A: Can I take them home and look them over? T: Yes, of course. A: Thank you. l11 come back when lve had a look at them. A: I would like to go to Austria. T: Would you like a package holiday or would you prefer an individual holiday? A: Id like a package holiday. T: You can go by plane or by train. A: I want to go by train, please. T: When do you want to travel? A: Next week. On Monday T: Shall I reserve seats or sleepers? A: Four sleepers, please. T: How many rooms would you like? A: One double room and two singles, please. T: How long do you intend to stay? A: T: A: T: A: Spanyolországba szeretnék menm. Tudna javasolni valamilyen társasutazást? T: Igen, termész.etesen Több (különböző) vállalat (is) ajánl társasutazásokat. Mikor akar utazni? A: A jövő

hónapban. Van valamilyen prospektusuk? T: Igen, négy különböző prospektust is tudok mutatni önnek. A: Hazavihetem és otthon átnézhe tem őket? T: Igen, természetesen. A: Köszönöm. Viszajövök, ha már megnéztem őket. A: Ausztriába sz.eretnék menni T: Társasutazást sz.eretne vagy inkább egyénit? A: T: A: T: A: T: Társasutazást sz.eretnék Mehet repülővel vagy vonattal. Vonattal akarok menni. Mikor akar utazni? /j. jövő héten Hétfőn Ulóhelyet vagy hálókocsit foglaljak? A: 4 hálóhelyet sz.eretnék T: Hány szobát szeretne? A: E~ kétágyasat és két egyágyasat kerek. T: Mennyi ideig szándékoznak maradni? Three weeks. A: Három hétig. Have you ever been to Austria? T: Volt már Ausztriában? Nem? Oh, No? Oh, I love it. Its such a én nagyo,n sz.eretem Olyan szép beautiful country. YouII enjoy it o,rszág! Elvezni fogja. Will I also enjoy the prices? A: Es az árakat is élvezni fogom? Well - I think so. Austria is not T: Hát - azt hiszem.

Ausztria nem too expensive. túl drága. 108 company brochure társasutazás jónéhány, több vállalat prospektus different különböző to take home to look over when Ive had a look at them hazavinni package holiday several individual toreserve sleeper single (room) ever Have you ever been to .? such beautiful átnézni amikor megnéztem őket egyéni foglalni hálókocsi egyágyas szoba valaha Volt már valaha.? olyan gyönyörű 109 A: Im plannin g to go on holiday in Septem ber. A: Szeptem berben szabads ágra akarok menni. T: May I ask where you want to go? T: Megkér dezhete m, hová akar menni? A: Ive no idea. But it must be a A: Fogalm am sincs. De napos hely sunny place. Can you suggest a legyen. Tudna javasol ni egy country where it is wann in olyan országo t, ahol szeptem ber- Septem ber? ben (is) meleg van? T: Weil, you can go to Spain, Italy, T: Nos, mehet Spanyo lország ba, Greece or Yugosl avia. Take a Olaszor szágba, Görögo rszágba

look at these brochur es. vagy Jugoszl áviába. Nézze meg My I ask .? Megkér dezhete m . ? Ive no idea. Fogalm am sincs. place to suggest hely javasol ni Greece Görögo rszág Yugosl avia Jugoszl ávia to take a look at to decide megnéz ni elhatáro zni right away most azonna l ld better én inkább . to think someth ing over for a day or two vmit átgondo lni egy-két napig ezeket a prospek tusokat . A: I cant decide right away. Id A: Nem tudom eldönte ni most rög- better think it over for a day or tön. Inkább gondol kodom rajta two. egy-két napig. 111 110 Grammar (Nyelvtan) Exercises (Gyakorlatok) Módbeli segédigék A hiányos segédigék - mint arra nevük is utal - nem rendelkeznek valamennyi idóalakkal. Nincs sem főnévi, sem melléknévi, sem határozói igenevük Csak jelen és múlt idejű alakjuk, ill pl a must-nak csak jelen idejű alakja van. A jelen idejű alakok sokszor jövő idejű időhatározók mellett is állnak. Pl:

Can you phone next week? Must I come tomorrow? (A hiányzó időket körülírással vagy rokonértelmű igékkel fejezik ki.) Can you recommend any good hotel? Tud javasolni valamilyen jó szállodát? /. Tegye múlt idoöe a következő igealakokat! 1. I see - I saw 2. Iread 3. youget 4. wecome - . - . - ····························. theyknow . - . hethinks - . lshow - . you find - 5. sheeats May I come in? 6. 7. 8. 9. Bejöhetek? 10. he sleeps Could you please open the door? Ki tudná nyitni az ajtót? I must work every day. Minden nap dolgoznom kell. - .··················· - . II. Egészltse ki a mondatokat értelemszerűen: I musn t forget your birthday. Nem szabad elfelejtenem a születésnapodat. Shal/ I call her? Felhívjam? 112 1. I don t like package holiclays I prefer 2. I like to fly, so I travel by • You shouldnt do that. Nem kellene ezt csinálnod. 3. He wants to sleep in the train, so he

books a Wouldyou please help me? Lenne szíves segíteni? 5. Mr Miller travels alone He books a room 4. ln a good hotel you can get a room with bath or with a 6. Last week he travelled with his wife and booked a room 113 Gratulálunk Onnek, weekend trip to London on Toursday centre of London to recommend a good hotel one double room 111 take it to Set our coach tour to b0ok kin • g s 1-IoteJ alailabJe 55pollnd s a night ha Ön mostanra eredményesen végzett e tananyagunk 10 leckéjével és megismerkedett a benne lévő, kereken 700 angol szóval, kifejezéssel! Ne hagyja semmiképpen feledésbe menni a megszerzett tudását! Ragadjon meg minden alkalmat a használatára, frissentartására . Időről időre szánjon rá egy kis időt, vegye elő újra, hallgasson bele a kazettákba. Elérte a célját? Vagy tovább akar haladni az angolban? Ha igen, akkor a Relaxa Angol, Alapfok 2 következő tananyagunk újabb, kereken 700 új kifejezéssel már készen vár

Önre! Továbbjuthat vele céljafelé! Szeretne most más nyelv tanulásába kezdeni? Vagy korábban szerzett ismereteit szeretné felfrissíteni? Ne tétovázzon! Az aktuális ajánlatunkért forduljon hozzánk bizalommal! Játssza el a kép alapján leckénk párbeszédeit. Ha a megadott szavak némelyike nem jut eszébe, akkor mutogatva, pantomimmal fejezze ki magát Relaxa Magyar-Német Innovációs Kft. Budapest., V Szerb utca 9 114 115 S.lecke A gyakorlatok megoldásai l. lecke 1. 1·s 6. (s) is 9. is 10. is (re) (s) 6. lecke /. 1. You can get books in the bookshop over there 2. You can get stamps in the post office over there 3. You can get shoes in the shoe shop over there 4. You can get records in the record shop over there 5. You can get a dress and a suitcase in the departrnent store over there. II. 1. We dont go shopping 2. Shc doestnt buy a blue dress 3. I don t wear a green blouse 4. He doesnt play teMis 1. • you will meet 2. we will go 3. she

will travel 4 . Anne will buy 1. do 6. does 7. does 8. do 9. do 10. do 2. lecke /. 1 Yes, I am - No, Im not 2. Yes, she is - No, she isn t 3. Yes, I am - No, Im not - No, Im not. 4. Yes, I am 5. Yes, he is - No, he isn t /J. 2 Monday 3. 4. 5. 6. 7. Tuesday Wednesday Thursday Friday. Sarurday Ill. 3. lecke 2. is working 3. is bringing a lener 4. arc working pl.: 5. is reading 6. arc not reading the newspaper 4. lecke /. 1. get up 2.make 3.go 4. make , do , clean 5.retum 6. play 7. work 8. watch , go 116 - lts twenty to nine. - lts five past ten. - Its five to seven. (s) 7. arc 8. are 2. am (m) 3. are (re) 4. is (s) 5. is (s) - Its a quarter past eight. - Its twenty past ten. - lts half past three. II 1. play 2. meets 3. starts 4. have 5. 5. We dont meet friends 5. I will travel 7. lecke 2. do 3.does 4.do 5.do has 6. leave 7. eat 8. is 117 8. lecke l. lay 2. bought 3. was 4. went 5. did 6. played 7. wanted 8. did 9. did 10. was 9. lecke /. 1.

more interesting - most interesting 2. more expensive - most expensive 3. bener - best 4. later - latest 5. shorter - shortest //. 1 nobody 2. somebody 3.anybody 4. nobody 5. somebody 10. lecke /. 2. I read 7. he thought 3. you got 4. wecame 5. she ate 6. they knew 8. I showed 9. you found 10. he slept //. 1 individual holidays 2. plane 3. sleeper 118 4. shower 5. single 6. double l