Nyelvtanulás | Német » Német szókártyák

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 664 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:200

Feltöltve:2022. december 24.

Méret:123 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

~ ~ :.i ,, l,t,I • . 1 ,;--. • • leli alibeit für eine Modeagentur in Berlin. E~~ivatüg.ynökségnek dolgozom!FBerlinben ,., - ·~ ,,.~ r-,li!=:,:~ anfassen hozzányúl valamihez abholen -elhozni, érte menni Jeden Tag hole ich das Kind von der Schule ab . . Mindennap elhozom a gyereket az iskolából. • 1. • 1 • • .; 1 • • • • ., • • • ; I • . • :· . : . • 1 .: • . • ~· . . , • 1 . ,, . . ., • - -·s AI 1:~·.űr,· ~ilágegyeterr1::·: ··/ :):: :•···:-~; ·: ·:· • • • • • . • . ~ • •• • • •: • . • • 1 •• • . · : . • . < . , . . • • • ·• . -~ • • . - , 1 i • • . " . ·• • • : •. . •• • •• • " . • " • • • 1 1 / . ,· • :"-/. . · :- • . ,. 0 .

// · :· : • · : •;· :- - ·~--·: ::·~- >::· -~ ::: · : :: • . . , •· . • . , ., . - • • 1 • ,1 ~; • ~ i" • • : 1 . •• .- • • . ,:- · : - :: · ·: :·: ,· : ,: · ::·---·i· : • , ·• : ·• •,:: ·:~ ~:: ··-· . : :· · • · : ···. ··> .-,;::···:·: · :- ,~ :· - ~· : ~ > : . : -Weir ·war -d·e r.erste:-·M e··nsc~ h :-.·:1m··-Al:I:>--;:•-:~-·-· ;.-· ·: ::. . · - • • :: : : ::>: :;,:: ~:::;)/ -::·· :i :>/ · ·:: · :: : .:,: Ki ~olt az:· e1s·6:o e~b·e-;·a~ Íirb~hi:::::;::·.:-·: :-:</:/ ·,:•< . - - - - ,· ·>/ :-: ·< ·: ·<::,: : ; >, !: / -:<·:-:::: i ·/<: :·- : . • • . , · . • • . , • .• - • , ,1/ . . . 1, ; . ,i . • : . . • • • • • • . : • • • . • • • . •

• t • . . . .·~ • • • - - • • • .-! r • . ,. I • • • • r •. , , . ~ • •• •1 re ,1/ ,· • • . • • - , •, •• • • . : •. :J • -t, • • r • .- . " . • • : . ." • ., . • 1 • "11:• , ,. if ~ 1 ., • • . • ·,, • •• • • • l- • ", .• , • • ·•:• L •• ,. P • 1 • • • • • ; 1 ;, ~ . I· • ;r • ., , ; ,;; 1 • r ; · : : • • ~ •: •• 1 j • • ,:· . 1 . 1 • • • ~ . 1 ·. •,, . .• • , • • •. ~ 1 . ,.• , 1 1 • • • • • •• • . : • . • . . •1 .• l - . • ~ •• • I .J , t . ,. • ·• 1 . t ••• · • • • • • • 1 t • p • • . r • • : .1 ., • , • . • . • tii ! • • 1

, • o • • • • . • • 1 • . : • • " • ablehnenvisszautasítani Er lehnte meinen Vorschlag ab. Visszautasította az ajánlatomat. als ob - mintha Sie, sahen mich an, als ob ich verrückt ware. Ugy néztek rám, mintha őrült lennék. eJtt,:.en I mód anders másképpen Franz benimmt sich heute anders, als sonst. Franz ma másképpen viselkedik,mi~t szokott. • nehmen - fogyni abe 5 :·10 ,a bgenommen. seitde h Sport treib e. S kg-ot f gyta ~mióta sportolok. 1 e Aufmerksamkeit,-e figyelem ~ I allerdings-azonban --. .~~ anbieten-ajánlani Mir wurde noch keine Arbeit angeboten. Még nem ajánlottak munkát nekem. s Bargeld -készpénz " lch be Kész -- le mi zel fi etek. -·- beschaftig - elfoglalt lch bin zurzeit sehr beschaftig. Jelenleg nagyon elfoglalt v - 1! . • r Tisch,-e - asztal • • ! 1 - :.:~=

:::a~.··•:~==•■■■•·--~=•• . •• :.: •:■ ■:: r :••••••■ :•I L::·:■ ::■ •■·~: . = =••····•■==•-· ==•■ ■:· ■■ül ~-=~■;;r . ••• • ••••••• . • • • . a-.: ■ • •.:•■:r . ··· ·--:" • =•■■••=~•■■■• . 1:11 . ••••■~=--------=•■■·•·==·=·••-·: =••■···~ ■:~■-■:. ·-:li:·■: •: ~-■■•=~-· ~==-=••■••: :::■■::■ ::: ■: . :: ·: :·· •• . ·=•■■=··=■==•:=•■• ::■ ■:: • • • • • : :.=~;::::,: ;~::,:•: ••••• -~:= ••= ·-~ . :: ••. :■: . ::■ ::: ■·:■ -■: ■■ ■,i ■■ ■l ■■.o■H ■■, •••·•• "· . · ■ • • · · ·•: ■■OI ~ ■-■■ . ■ ■!I■•■ ~===n=~•=~~~·•·•■• = ===•·= == -■I■■ .•••- ••• • ■■■■• :: :.■ ::: ::~• •

•• .• · · ·· · •• ·;■ • .= . . ·b=···■■··••-■= . • ■ ati:i■■ 31:;:• .: · ::: ··-- : ■::mr.~;, :: : ::■: ;:;;•■■ ;~ :::;.:: G: ••■--■■:::: ;:. ;:::t1 11 ll■: :-■ ·■ ·········• . •-. •••· ,~,••"• -,• . . • 1:■, , •• ••--: r, =~ ■ ·: . , ·-· • •• . . ,, •• • •• , •• . • • •••• •i···· • •• •. • •••• ., • ~••· " ·····■ •••••••• . : -=~="i~:::: ,. ■···· ., •••• •• ••• . ••.•• •• •• • ., ;" . •••~ . .••• ~--,. :, t:: ■■:::: ■ :::.1t•■ .::■:; ;: ~ :■:::::, :~::■•" ::::: ■::: : ■: ::il: : :• ~:: :•: : ,I .• ,, ~:=•=., ~t::::■::::■ ■ ::·· :■. ::•--•--: :■::::· ■:::.::::~• •!; : :•■•"•= = ~ ., ::• •••••• . ,.■■■■•

•• •• . ■•. • ···: ■■••······ . · ••· · • ■ ■■■••· ■f ■■a :.:: . •• • • ••• • • •• •• • ••• ···• • ·• . .• . . . . . . · "r ••• .•• ,, - !! •• •• •• •• ., , • •• •• •"··· ••••• . ,:• • •• ••••••••• m:::: : = ~ • . ;t••· ••••••••• •• , ., •••· • :•••::: .: •·•"==■ :;:~ . - .:: :::, :r· •::::· · ": • ;"";., . -~· ·••·· . , o, ··;;:; • . =·· ~··:: .■::• ~·:::: ■ :: •• -, - •~·:::■: ~:■:, :::::: ~:· • : •:::.: :■ : • """.•::::■■-~: :. :··::: : :::::■: i,,:i~==·,•~,q·::::• • ·:• :• : •::■• ■ 11:.i: ~ • • . ::!■■:■:·::■ . . .• . 1/J;, . . --~ ,. ~ - . . ■■■::■11::■ l ::::■:::·■■·:a

.:■■: ■■ :SI •. !-- =•~ :•!!l•.••••r•• •, . • .•• ■•• · ••• . ~ ,111 "=1:•=·••••l . • ■. • ~ 6············ ,-~. • , ■■ 11■ ■ ■ ■■■■■ ■••· •• ■•■ ■ ■ • • ■:: .J: . . ~ I . 11■ . . ;11 . U !!!!!•• •• -.-~ m•■: , - . : • ••• ·-· · · • ••••••• -4•··•·••· ·· • . ,. ■ r• A · ···· " · ■ ■ ··• • • • •• •• • • .• • • • · · · · • • ··• ■- ,,. •• •• · !· . . : .,; ■:::::•~= lch beschaftigemic , -~Evek óta fogla11<ozo • •-•• • . • • •••·-•• •·• ::;. ,, • • ■ ■ ·■ ■■• - . ■■1. . • • · . •. • • ■- , □ -- ·· . • · · !I 1 . • . • =,••, •::•::: .

==•••••:: ::••= ••· • ===~•=•= . ••= : :: .=••=·""·· ::• . . ····• . . . L . ■•-■ •■ · · · ■ . , • ••• •• ,.-- • ·~:. , ■ • --~ --.:;• -- ·5 - ~ llt • . . - .■:--,·· • ■: ■ : : •:■:· .; . ••••••••• • • • • 111, .iÍ"!!~- ; ,.;••:;:: . .~ . .:•· ;,:• ,::■: -.t:■: •=•= . . .•• . .t r.::::••· •• ,. , ,•••••••• - ~:■ ·: ,::• ■-- ••••• ••• ■,· • =••·· • ·:::■ •• ·---·--~·- -- égni Das Legerfeue~ brannte bis in die Morgendammerung. ·Hajnalig égett a tábortűz. ~ 1 - - -.,, ~- --.:e ---. , - --~ ~~-- . - ----~=~ - ----- .:-::::- -- --~ - -- ----- ----=- -- - --;:, ~ -- -- ~ --~ ,. s - --;.:-~ = ► --~ --- = ►• - - - - .=-~ -· --:- ,.,, ~ ~ ~ . ~~ .::= - bewegen-mozdíta

ni r Briefumschlag,-e Bliiefiumsc ··9M • MAY2)~ 1)-~M ( 1956 l .-1· . . l lch muss den Briefumschlag noch adressieren. 1 Még meg kell címeznem a borítékot. 1 ,1//////////T 1 ,1//////////T ,1//////////T ,1//////////T ,1//////////T ,1//////////T ,1//////////T ,1//////////T s Blatt,- ··er -lap ast du ein leeres Blat Van egy üres lapod? behindern - akadályozni Der ,s tarke Nebe,1 behindert die freie Sicht. Az erős (sűrű) köd akadályozza a tiszta látást. 1 ein kuqel- e-~- - . -·- ------:e-- -- - -- - ----- -- . - 1 e Seite -n - oldal 1 Buch hat viele Seiten A: · nyvnek sok oldala van - - - - -- - - diskutieren vitatkozni ~~ lch -~-~ ,,, . ;j. J-•-· . ,.,:,~,:: dis kutiere nicht weiter mit dir! Nem vitatkozom tovább veled! ,.~ >lf"U," . •• ,,• .:-··,i , ~"<s!," . , , ~,~,~--- ·~ .l• drucken - nyomtatni . , rr • 1 • e1nsam ,

maganyos echt - valódi Das ist echtes z valódi arany. fangen - elkapni Fang den Ball! - Kapd el a labdát! ~7~ bestehen - létezni 1,1,, ,,. Der Verein besteht schon seit 120 Jahren. Az egyesület már 120 éve létezik. ~ , 1/ t, tfi y l1j. r t• 1 ) · , I1 1 j . -. "· . ~ / r Geruch,-··e - szag • 1 1 i 1, ! ~fi,. ,. f:;- - li ,. I -- / }// i, " Was ist dieser Geruch? Mi ez a szag? haufig - gyakori ~ ~ lch bin Müller Müller ist ein sehr haufiger Name in Deutschland. A Müller név nagyon gyakori Németországban. Luke,ich bin dein Vater. ,,. Luke,én vagyok az apád e Haupstadt,---e - főváros ■ er 1n Die Haupstadt von Németország fő utschland ist Berlin. sa Berlin. basieren - alapul Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. A film igaz történeten alapul. e Handlung,-en -cselekvés,cselekmény Die Handlung des Films ist nicht real. A film

cselekménye nem valós e Heimat,-en - haza, hon e e e 1n eutsc an ~a er me1ne Heimat bleibt immer Ungarn. Németországban élek, de mindig Ma arorszá marad a hazám. ln der Badehalle des Heilbades befinden sich drei Heilbecken. A gyógyfürdő csarnokában három gyógyvizes medence található. e Jahreszeit,-en - évszak Die vier Jahreszeiten sind der Frühling, Sommer, Herbst und Winter. A négy évszak a tavasz, a nyár, az ősz, és a tél. r Lautsprecher, e Lautsprecher hangszóró lcfi efj clirialc al Her. ~ uts riectie rae6 en mir. Plötzlicfii er;tönte Megi eclte ,mil<ori fiír.ite em megszolalt me lettem a lia1,gszó r.ó r Lebenslauf,- ·· e - önéletrajz Fügen Sie lhren Lebenslauf der bewerbung bei! Jelentkezéséhez csatolja az önéletrajzát! 1 1 e l:age,-n - fekvés begrüBen - köszönteni, üdvözölni Mein Mann begrüBte die Gaste an der Tür. A férjem az ajtóban köszöntötte a vendégeket.

1001~,s besorgen - szerezni Wo hast du dir das Gewehr besorgt? Hol szerezted ezt a puskát? ~ . ~" ,~-:,, ·. ! . 1. . . . ,. ~., . . .- -AS K O CHT . , . . ·.: . . . .- . . . - .: - . •.· · ; ·t · :; . R ,: ~ E . : , . f J:~ ; N -, r . E · ~ 8 7 I H. -, U · - :i:~- -")<: ;".{j~}~ · • •:, . - · · · • ••·•·.;c•-· Mit főztö-k szf.Jé;én? · t~- · .- . . . .- ·. , - . : . . . . - . ~ . . ~. • . .· ·.• . . e Linie,-n - vonal !==----== Die Linien verlaufen parallel zueinander. A vonalak párhuzamosan futnak egymással. - ~ Zum Abendessen gibt es gekochten Mais. tt kukorica lesz vacsorára. aufladen - feltölteni Wir haben versucht die Batterie des Autos aufzuladen. Megpróbáltuk feltölteni az autó akkumlátorát. ~~ bewerben sich für ~ pályázik valamire i Sie bewirbt sich für ,die Stelle. Pál~ázik az állásra.

Die Aufziige hitte nicht benutzen! Kérjük ne használják a liftet! Die Marmelade von meiner Mutter schmeckt sehr gut mit Toast. Anyám lekvárja nagyon finom pirítóssal. mitnehmen - elvinni, magával vinni Der Dieb hat das ganze Geld mitgenommen. A tolvaj elvitte az összes pénzt. nachfragen - megkérdezni i Warum fragst du nicht an der lnformation nach? Miért nem kérdezed meg az információs pultnál? r Nagel, e Nagel - köröm, szög Sie war nervös und fing an, ihre Nagel zu kauen. Ideges volt, elkezdte rágni a körmét. Er schlug einen Nagel in der Wand. Bevert egy szöget a falba. husten - köhögni Wegen dem st,a ub musste er hu.s ten- A portól höhögnie kell1ett. 1 in Kraft treten - hatályba lépni Die neue Datenschutzregelung tritt dieses Jahr in Kraft. Az új adatvédelmi szabályzat ebben az évben lép hatályba. e Nummer,-n - szám e Zahl,-en- számjegy Wie lautet die Summe der Zahlen? Mi a számok összege?

anmachen - felkapcsolni ausmachen - lekapcsolni 1 1 1 1 p . .• . ~ • .•• e~nschsltenl a mac en ausschalle-nl usmachen Andreas machte das Licht an. András felkapcsolta a villanyt. Vergiss nicht das Licht auszumachen ,wenn du gehst! Ne felejtsd el lekapcsolni a villanyt, ha elmész! herstellen - gyártani Das wird heutzutage nicht mehr hergestellt. Manapság már nem gyártják. 1caeutt - tölill<rtemelill - f 1 . -~t. . ., - , --- - -- ~ J - ~lj (j .) . •. ~ 1 :;iiiii - ~ ! ! ! -·. - r ;-·. Si~ spielt~ so-l~nge daran rú~-bis e;-k~p~tt war; "··Addig játszottak vele, míg tönkre nem ment Mit dieser Geschwindigkeit sind wir in kurzer Zeit zu Hause. Ezzel a sebességgel rövid idő alatt hazaérünk. e Kasse, -n pénztár.kassza r:, der Kasse ist wenig Kleingeld. Kevés a ró van a kasszában. r Ker .-e - fickó Der Kerl steht schon seit einer Stunde var der Tür~ A fickó már egy

órája az ajtó előtt áll. beten - imádkozni Er ist Christ und hetet jeden Abend zu Gott. Ő keresztény és minden este Istenhez imádkozik. J , ~ e Aussage,-n ~ allt I as Die Haupstadt von Deutschland ist Berlin. 1st die Aussage r:ichtig oder falsch? Helyes, vagy Helytele az állítás? r LKW,-s (Lastkraftwagen) - teherautó Dieser Lastkraftwagen ist sehr groB. Ez a teherautó nagyon nagy. irren sich tévedni 2X2=5 lrren ist menschlich. Tévedni emberi dolog. ,1. FCBARCELONA ~ -e~ 1"" -t.) vi" c(c;ih möglich - lehet, lehetséges =-[l) GENERAL rACCES: 2 . -· · - - ,, JORNADA: 10 FCBARCELONA · CELTA DE VIGO + PORTA: BOGA: 89 FILA : 0026 sErENT = 547 ra:,i!EmiiWJIJ (CAJ.tP NOU MINI, PALAIJl GENERAL :::::) LL QucADDVA 4CCO ACCES : PORTA: BOCA : FILA : 2 89 547 CAMP NOU, MINI, FAlAU) 0026 1st es noch möglich Karten für das Spiel zu bekommen? Lehet még jegyeket szerezni a meccsre? r

Schnurrbart, e Schnurrbarte - bajusz Ein Kerl mit groBem Schnurrbart begann mir zu folgen. Egy nagy bajuszú fickó követni kezdett engem. r Bart, e Barte - szakáll Mein Opa hat einen Bart. A nagyapámnak szakálla van. s Ding,-e(r) - izé, dolog Was ist das für ein grünes Ding? . ··1d • ,, M1 ez a Z0 · 1ze. 1 e Nadel,-n - tű lch brauche Nadel und Faden um den Knopf an dein Hemd zu nahen. Tűre és cérnára van szükségem, hogy felvarrjam a gombot az ingedre. • • • y • • y • s Muster, e Muster - minta Die Wönde waren mit verschiedenen t Mustern geschmückt. t Különböző mintákkal díszítették a falakat. • • • • • • • nachste, nachster, nachstes - következő lch bin die Nachste in der Reihe , En vagyok a következő a sorban. r Gebrauchtwagen, e Gebrauchtwagen - használt autó lch will einen Gebrauchtwagen kaufen. Venni szeretnék egy használt autót. reparieren - szerelni, javítani

Paul lasst den Mechaniker den Wagen reparieren. Paul a szerelővel szerelteti a kocsit. nicken - bólintani llse nickte düster. llse komoran bólintott. r Vorteil,-e - előny r Nachteil,-e - hátrány Was sind die Vor- und Nachteile dieser Methode? ~ Mik az előnyei és a hátrányai ennek a módszernek? notieren lejegyezni Sie notiert alles in ihrem Tagebuch, was mit ihr passiert. A naplójában mindent lejegyez, ami vele történik. e Pflicht,-en - kötelesség Die Mutterschaft bringt viele Pflichten mit sich. Az anyaság sok kötelességgel jár. lch gehe nirgendwohin. Nem megyek sehova. r Platz, e Platze - ülőhely, tér . . - . - Guten Tag! Bitte nehmen Sie Platz! Jó napot! Kérem foglaljon helyet! Am Ende unserer StraBe ist ein schöner Platz. Az utcánk végén van egy szép tér. passieren - történik, megesik Was ist passiert? - Mi történt? r Pinsel, e Pinsel - ecset Trage die Farbe mit einem dünnen Pinsel auf. Vékony

ecsettel vidd fel a festéket ~ s Produkt,-e -termék Wir brauchen ein neues Produkt, das verkauft werden kann. Egy új eladható termékre van szükségünk. ~ l l ~ -i& ,.,, 11 pflegen - ápolni Weri wird dich pflegen , wenn ich nicht mehr da bin? ~- fog téged ápolni, ha már ni m leszek itt? Angst haben (vor + D) - félni valakitől, valamitől Er hat Angst vor Hunden. Fél a kutyáktól. r Preis, -e - ár, díj Sie fragte nach dem Preis und ich habe es gesagt. Megkérdezte az árát és én megmondtam. Man kann wertwolle Preise gewinnen. Értékes díjakat lehet nyerni. e Postleitzahl,-en - irányítószám Wie ist lhre Postleitzahl? Mi az Ön irányítószáma? r Prozess,-e - folyamat Eine Fremdsprache lernen ist ein langer Prozess. Egy idegen nyelvet megtanulni hosszú folyamat. pünktlich - pontos, pontosan(időpont) genau - pontos, pontosan Herr Müller ist immer pünktlich. Müller Úr mindig pontos. Peter arbeitet immer sehr

genau. Péter mindig nagyon pontosan dolgozik. • . . ! Der Hi q1meJ ül>erzog sich pl,ífizlich mit -~ . ·. dunklen vyolken. . .· ·, . ,1 , putzen - takarítani Von nun an putzt jeder sein eigenes Zimmer. Mostantól mindenki a saját szobáját takarítja. -;#* / r Partner, e Partner, / e Partnerin,-nen - társ Anna ist eine zuverlassige Partnerin. ;;;;;;;,;~.::;:: Anna egy megbízható társ. r Quatsch - butaság, hülyeség Rede doch keinen Quatsch, den Nicolaus gibt es wirklich ! Ne beszélj butaságot, a Mikulás valóban létezik! .~ . . • - • s Prozent,-e - százalék Wie viel Prozent der Bevölkerung ist übergewichtig? A lakosság hány százaléka túlsúlyos? retten - megmenteni Er rettete das Madchen vor dem Ertrinken. Megmentette a lányt a vízbefúlástól. 0 raten - találgatni ( - · r,., ~ .:, 4 1 C D Oo , lch wusste die Antwort nicht, so musste ich raten. Nem tudtam a

választ, így találgatnom kellett. r Bus, e Busse - autóbusz /ch fahre jeden Morgen mit dem Bus. Minden reggel busszal utazom. e Party, e Partys - buli, parti lch gehe gern auf / zu Partys. Am Samstagabend war ich auf einer Party. Szívesen járok bulikba. Szombat este egy partin voltam e Freizeit,-en szabadidő ln der Woche komme ich immer erst sehr spat von der Arbeit nach Hause. Darum habe ich nur am Wochenende Freizeit. Hétközben mindig csak későn érek haza a munkából. Emiatt csak hétvégén van szabadidőm. r Zug, e Züge - vonat -~~~ ~ . M ; , . > · -- /ch nehme jedes Wochenende den Zug. Minden hétvégén vonattal J utazom. e StraBenbahn,-en - villamos ~ - ., Nach der Arbeit nehme ich die StraBenbahn. Munka után villamossal megyek. reifen érik lm Herbst gesater Hafer und Roggen reift früh. Az ősszel vetett ~ zab és rozs korán fi érik. r Reifen, e Reifen - gumiabroncs 1hr Wagen braucht neue Reifen. Autójának új

gumiabroncsokra van szüksége. e U-Bahn,-en - metró · Vom Flughafen kommst du mit der U-Bahn ins Zentrum. A repülőtérről eljuthatsz metróval a városközpontba. r Flughafen, e Flughiifen - repülőtér Die Maschine landete am internationalen Liszt Ferenc Flughafen. A gép leszállt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. ---------~. ~- ,. ln zwanzig Minuten startet das Flugzeug. Húsz perc múlva felszáll a repülőgép. r Obus, e Obusse - trolibusz Der Obus als Verkehrsmittel ist nicht typisch in Deutschland. A trolibusz, mint közlekedési eszköz nem jellemző Németországban. r Rest,-e - fennmaradó rész, maradék Hier sind 100 Euro. Den Rest gebe ich dir spater. Itt van 100 euró, a többit (a maradékot) később adom meg. . ~{ - ~ ~ ?i; • - -- Íl1 . ; . ·. .,-· . ~· , •• • - • i- r• ~ • • ,,. • , : v" :· Rollladen, e Rolll3den - redőny Sobald es dunkel wird, lasse

ich die Rolll8den runter. Amint besötétedik leengedem a redőnyöket. Es riecht in der ganzen Wohnung nach Kaffee. Az egész lakásban kávéillat van. r Wasserfall, e Wasserf3lle - vízesés Der Wasserfall rauschte laut. A vízesés hangosan zúgott. s Risiko. e Risiken - kockázat Es ist ein groBes Risiko, dass in diesem schlechten Wetter noch ein Unfall passiert. agy a kockázata, hogy még egy baleset ·· ·k ebben a rossz időben. - .- ,- .;, • • olle, . , • r Monat,-e - • • • • • •• • 1 • Welchen Monat haben wir jetzt? Milyen hónap van most? • • • I s Jahr.-e - ev January Febrit1airy SMTWil"FS 1 2 SMTWJFS 12345 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 U!i 17 18 19 2·0 2."I 2l 23 24 215 cM 27 .2829 :a-, 3456789 10 11 12 13. 14 1i5 1B 17 18 18 :i!(I 21 22 Z3 2, :15 H :tr 2a 29 :30 March April SMI TWT F S S M T W 1i F S 1 2 3 4 ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -13 1, 15 16 1 May Ju.ne li w

ií 1 a 9 -10 11 12 17 18 18 20 2~ 22 2,3, 24 26 2 ~ 78 :19 31) Jtily August SM T WiíFS s 1 2 3 4 5 B 7 1 2 3 4 1 6 5 1 e 9 10 11 1l 13 14 15 16 17 18 19 21D :21 22 23 24 25 31 1 2 3456769 1~ 11 12 113 14 15 16 17 113 19. :20 21 22: :2l l4 :25 :2,6,27 .28 29 30 T W T F S 123456 1 a 9, 10 11 un 14 15 16 111819 2(11 21 22 23 24 :2! 26 27 28 29 30 31 September October Novemberr December SMTWTFS 1 2: :3 S M TWlIFS S:~TWTl=.S S, MlWTFS :30 3:1 1 :2 a 4 s e, 7 e 9. 1 o 11 12 1a 114 115 16 17 18, 19 1(1 21 tt 23 :24-25 2S 27 28 29 1 2 3 4 5 6 1 e 9, 10 11 12 11, 1!-t 1s 1:e 1.1 1a 119 20 21 22 23 24 25 21> %7 ti 29 lO 1 2 3 , 15 ,G 1· e 9 10 11 12 13 14 1s 1G 11 18 118 ,2Ó 21 22 23, :tA, 26 :26 27 ll 29 lO 3:1 e 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 ~ 21:2425 26 27 28 :29 30 31 1 • s e 7 e s 10 11112 13 14 1s 1s 11 18 1:9 :20 .21 22 23 24 2:5 26 27 :28 19 30 M F s s n 14! 1 s 11 11 1e. 19 2(1 21 22 23- 24 75, :ZIS :21 :2e :2.D :ló i1 S M TWliFS S M

Das Jahr besteht aus zwölf Monaten. Az év 12 hónapból áll. r Satz, e Satzemondat Kö.n ntest d u-mir--diesen de u tschen Satz übersetzen? -------·----·-------------·--·-Le tudnád nekem fordítani ezt a német mondat r Saal~ e ·sale ·- terem • • - ~ 7"fr · ~, ;••••e· ., ! > , ·••••••@ Jl~,••1tt1•••t11•••• e•• -,.~ - • -M 1mfinr, ,fir - ~ c- -, , ,. L-,~/ 1L,:, 1;L~, r P-.! ~ ·, alfíii•li•fít•@elii• 94@@•• 11 1 . 1~ rt1 @ ~QQl9 ~ 1 -- 1 • ;,,,Q~r/$aa·1~f~~sJ.,~~pp,íi ~is chauer . A terehl 1500 nézőt képes befogadni . ~ . ·1 . 1 schaffen - alkotni, teremteni Der Künstler schuf das Bild im Jahre 1869. A művész 1869-ben alkotta a képet. Der Bibel nach schuf Gott die Welt in sechs Tagen. A Biblia szerint Isten hat nap alatt teremtette meg a világot. r Sand - homok Paul spielte den -=== ganzen Tag im Sand. -~~-, -!~<-. Paul egész nap a

homokban játszott. a Das Gewitter verursachte einen riesigen Schaden. A vihar hatalmas kárt okozott. sauber - tiszta Dieser See hat sauberes Wasser. Ennek a tónak tiszta a vize. sammeln - gyűjteni ~- ;;.,,; ~-------"~ - ;;;, ~-~ -Si e sammelt jeden Kram Mindenféle kacatot gyűjt. stinken - büdös, bűzlik Meine Freundin hat stinkende FüBe. A barátnőmnek büdös a lába. - scheinen - fénylik, süt, látszik, tűnik Die Sonne schien hell. - Fényesen sütött a nap Das Brot scheint frisch zu sein. -A kenyér frissnek látszik. e Scheibe -n szelet Kann ich eine Scheibe Brot haben? Kaphatok egy szelet kenyeret? scHicl<én - l<üldeni lch scliii·cl<e cli~ Hann ~ine SMS. Küldöi neke d egy SMS-t. . . -- . e Schl3gerei,-en - verekedés Er wurde in der Bar in eine Schl3gerei verwickelt. Verekedésbe keveredett valakivel a bárban. schreien - kiáltani, kiabálni lch schrie um Hilfe, doch

keiner kam. Segítségért kiáltottam, de senki nem jött. schüchtern - szégyenlős Mach keine Fotos, ich bin schüchtern! Ne f otózz, szégyenlős vagyok! se eln - vitorlázni Karl segelte die Küste entlang. - -- -- - ~ Karl a part mentén vitorlázott. ,. absichtlich - szándékosan Er hat mich absichtlich gesto8en. Szándékosan lökött meg. gesamt - összes Eri 15at sein g s m tes ~er.mógen werilorielil : El~es2l:efte z összes ~ag~omál. r Soldat,-en - katona Mein Mann ist Soldat von Beruf. A férjem hivatásos katona. s.06alcl lílil el ti!, líliliml Sol5alcl wir. a l<oan ~ int ere„ mac ege l<ezülil li, ell<eszíte 1c ~ enae sen. aufstehen (steht auf, stand auf, ist aufgestanden} - felkelni, felállni Er steht auf, zieht seinen Bademantel an und verlasst das Schlafzimmer. Felkel, felveszi a köntösét és kimegy a hálószobából. aufwachen - felébredni lch wache immer früh auf. - Mindig korán

felébredek anziehen sich ( zieht sich an, zog sich an, hat sich angezogen) - felöltözni Zieh dich anl Das Frühstück ist fertig. Öltözz fel! Kész a reggeli. e Ausstellung,-en - kiállítás Redgree n and Violet•Yellow Rhythm s 1920 Kle o did not ombroce o bstroc::t ion in puts-uil o f Q Qeep ~plrítua, gool. rnstaod, a ~ his 1i1los playfully ind lcot o , he ju st triod to keap n!oliti. ol boy Whers t h& o r tis l begon t e- work se,iQu,1!!,1 in oil in 1919. ho p oilltcd o uries of sma ll wortc:s most/y o n cardbciord, thot hQ<f os t h oir .s ubja ct mott,er mo9iC fandscape11,; o r 901<.:hms Horo tho liu le f i r •~•■s plocod oo a ,sort o f Cubit:t 9(ou 111d ovcko on Sl"tChQfltód forest. 0 111-Mllropo11 !on Mu1111,1m of 4rl. lltYtN Yc>rlr, lh,e Blll"9Eln.,,-n l<IH Coll~c;:1l c,n, 1931t {108"-~1519) Die Ausstellung vom Maler Paul Klee hatte einen Riesenerfolg. A festő Paul Klee kiállításának óriási sikere volt.

a6. iegen [S·egli al5, 609 a , istt a SgeBogenl - ell< n~a i a Bei li Ki r.clie musst cl nacli liml<s a 61e ~ te glommál l<alilyaroclj e 15 l r.a ausgeben für ( gibt aus, gab aus, hat ausgegeben) - költeni valakire/valamire Mama gibt nie Geld für sich aus. Anya sose költ pénzt magára. e Bevölkerung,-en - lakosság e [Cj 0 0 11,11 r ip;! ::i .: :::a::: ",. ,° r-,, ~ :::i: ~ oJ.11 ::.:: 1111 . l,Ci :::l ::::1 il qi, a e !ifi! N N 0 ~ D ::::::1 i.! "":L :!r.t . ; u: • i ill -". ~ •1J --, ~ " -~ ~ ~- e iQ.I m e !:! -,0 -. E e• :,r . "e -• ;,r ~ "E "fQ - ·-E • iNI . N j .,, -E -ljJ ~ . Gti 11!"" J ~ ~ ~ l,:i ~ ~ ~ Az emberi ne~~ növekedé-s-e, a törtécnelem során Die Weltbevölkerung hat stark zugenommen. A Föld lakossága nagyon megnőtt. betteln koldulni Ein Obdachloser bettelt jeden Tag an der Ecke.

Egy hajléktalan szokott koldulni a sarkon mindennap. binden ( bindet, band, hat gebunden} kötni, bekötni, megkötni Sie lernte mit drei Jahren ihre Schuhe zu binden. Már háromévesen megtanulta bekötni a cipőjét. lemlegi, mostami e11 ist Bein élerizeitiger. li Ki a ·elenle i mu I< a ó íl- i eBer.? empfangen (empföngt, empfing, hat empfangen) - fogadni Der Besitzer hat uns persönlich empfangen. Maga a tulajdonos fogadott minket. s Eis - fagylalt, jég Mama, bekomme ich ein Eis? Anya, kaphatok egy fagylaltot? Das Eis ist geschmolzen. Elolvadt a jég. dreckig - koszos Geh und wasch dir deine dreckigen Hönde! Menj és mosd meg a koszos kezedet! entscheiden ( entscheidet, entschied, hat entschieden) - dönteni Wir haben entschieden, in Deutschland zu leben. Úgy döntöttünk Németországban fogunk élni. entschlieBen ( entschlieBt, entschloss,hat entschlossen) - elhatározni Sie hat entschlossen, eine neue Arbeit zu suchen.

Elhatározta, hogy új munkát keres. festhalten sich ( h31t sich fest, hielt sich fest, hat sich festgehalten} - kapaszkodni Halte dich im Bus fest! Kapaszkodj a buszon! Sich selbst sagt man immer die Wahrheit. Önmagának mindig igazat mond az ember. e Wahrheit,-en .1gazsag , . - ,. · " ,: . -, r ~ - . 1 · ~~i~~ neue Brille 1st eclit •cool. ~ag~on menő az új szemüveged. gültig - érvényes Meine Monatskarte ist nur noch bis morgen gültig. A havi bérletem már csak holnapig " " ervenyes entdecken - felfedezni Kolombus entdeckte 1492 Amerika. Kolombusz 1492-ben fedezte fel Amerikát. r Grund - valaminek a mélye, fenék Der Krebs lebt auf dem Grund des Meeres. A rák a tenger fenekén él. r Grund, e Gründe - ok Du hast keinen Grund, dich zu -:"; ~;~ beschweren. ·-r• .i; - ~~- ~ e ·~ -·":~~, ·-~~ .- ---- ~~--: Nincs okod panaszra Grund - alap, alapfokú, (mint előtag) Er verfügt in Deutsch nur

über Grundkenntnisse. Németből csak alapfokú nyelvismerettel rendelkezik. I Sort! -n - fajta • • f ~ ~ - ES 9ibt verschif(féne S,O~t«f~:;· ·n,,i ~ffeé. · . se~~~---~~ ,:~~:~~~ -=·k· -ka"v··~i(e}; f· ·"a· · . . . J ; , 4 e . . . • , V . ~-;-- -~" ;, ·~;.;;;1»p1: . ; : - 1ita · é f ~• . , : · ~ . ~ i: · : · . , : . ~ ~ ; : ~ ~,, ,.~ lJ f . -~ . . - -· ijl;; tii , ·~- ~-- -· ·.·;;·~~:f spöter - később • • - Bis spiiter! találkozunk! Később . .• I ~•- ~ e Sprache,-n - (beszélt) nyelv Wie viele Sprachen sprichst du? Hány nyelven beszélsz? sprechen (spricht, sprach, hat gesprochen) - beszélni ------------ lch spreche gerne Deutsch. Szívesen beszélek németül. sparen - spórolni • • 1, • • gutaussehend - jóképü Andreas ist sehr gutaussehend. András nagyon jóképű. e Staatsbürgerschaft,-en - állampolgárság Sie hat

die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Kérvényezte a német állampolgárságot. • e Hecke,-n - sövény Jedes Jahr im Juni stutzen wir die Hecke. Minden év júniusában lenyírjuk a sövényt. springen ( springt, sprang, ist gesprungen) - ugrani y;~ ~=~~~~ - Er sprang ins Wasser, ohne seine Kleidung auszuziehen. =~ A vízbe ugrott anélkül, hogy g~~~~ levette volna a ruháját. Nachdem er sich ausgezogen hatte, sprang er wieder ins Wasser. ~~~~~ L-L~,: Miután levetkőzött, újra beugrott a vízbe. - --- schieBen (schieBt, schoss, hat geschossen) - lőni SchieBt dieses Gewiihr genau? ~ ·---:~ Pontosan lő ez a fegyver? stricken kötni Meine Oma strickt immer. A nagymamám mindig köt. standig - állandó Sie lebt in stiindiger Angst. Állandó félelemben él. r Strom, e Ströme - áram Beim Gewitter ging der Strom aus. A vihar közben elment az áram. strecken - nyújtani Die Kinder streckten ihre Hinde in die Höhe. A

gyerekek a magasba nyújtották a kezüket. hlimmelsa;ic~tulilg,-en . ,,» ,;:- 1, ., ~- 1,.11 .-,1 t1( ~ ,1 klauen - lopni /ch habe nichts geklaut. , En nem loptam semmit. s Tablett -s/-e - tálca Er brachte ihr das Frühstück auf einem Tablett ins Bett. ) • Tálcán hozta neki ágyba a reggelit. e Tankstelle,-n - benzinkút Wo ist hier eine Tankstelle in der Niihe? Hol van itt egy benzinkút a közelben? s Tor,-e - kapu, gól Das Tor ging auf. - A kapu kinyílt Die Mannschaft schoss in der letzten Minute zwei Tore. A csapat az utolsó percben két gólt lőtt. tippen - gépelni lch habe nie tippen gelernt. Sose tanultam meg gépelni. losfahren (f3hrt los, fuhr los, ist losgefahren) - elindulni ijármű) Das Auto wi/1 nicht losfahren. Az autó nem akar elindulni. e Tröne,-n - könny Triinen stürzten ihr in die Augen. Könnybe lábadt a szeme. teilen - elosztani, szétosztani Sie teilte den Kuchen in zwölf Stücke.

· Tizenkét részre osztotta a süteményt. teilnehmen an, (nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen ) - részt venni valamin r Teilnehmer, e Teilnehmer , e Teilnehmerin, e Teilnehmerinnen résztvevő Er nahm an einem Kochwettbewerb teil. Részt vett egy főzőversenyen. A/le Teilnehmer bekamen ein Kochbuch geschenkt. Minden résztvevő kapott egy szakácskönyvet ajándékba. s Schach,-s - sakk Sie spielen Schach - Sakkoznak. Schach ist mein Lieblingsspiel. A sakk a kedvenc játékom. 1- Das Schachbrett mit den Figuren in der Ausgangsstellung. Sakktábla a figurák alapállásával. (i; 3 2- das wei/le Feld - világos mező 3- das schwarze Feld - sötét mező 4 - die wei/len Schachfiguren - világos sakkfigurák 5- die schwarzen Schachfiguren - sötét sakkfigurák 6 6- die Buchstaben und Zahlen - !A!ttg A 8 9 10 11 12 13 betűk és számok 7- die einzelnen Schachfiguren sakkfigurák 8- r König,-e - király 9- e Dame,-n - vezér {királynő) 10- r Laufer, e

Laufer - futó 11- r Springer, e Springer - huszár 12- r Turm, e Türme - bástya 13- r Bauer,-n - gyalog r Zug,-e - lépés e Schachuhr,-en - sakkóra -az egyes r Schatten, e Schatten - árnyék , Plötzlich erblickte er seinen ~~~ eigenen Schatten vor sich. L~--"""f:=-- Hirtelen megpillantotta maga előtt a saját árnyékát. i 1 s Schloss, e Schlösser - kastély, zár -· 11 1 lm Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. Szabadságunk alatt ellátogattunk a schönbrunni kastélyba. ,.~,u i! , --,~?)1). l t~ . Der Schlüssel steckt im Schloss. A kulcs a zárban van. r Seemann,-■ ·er - tengerész Sie waren beide erfahrene Seemanner. Mindketten tapasztalt tengerészek voltak. unbekannt - ismeretlen Die Ursache der Krankheit ist unbekannt. A betegség oka ismeretlen. e Unterhose,-n - alsónadrág Er triigt immer weiBe Unterhosen. Mindig fehér alsónadrágot hord. r Tanga,-s - tanga, r Slip,-s - bugyi

Sie tragt einen schwarzen Tanga. Fekete tangát visel. s Urteil-e - ítélet • r. Richter kündigte das Urcte"il A bíró kihírdette-·a z íteletet. untersuchen - megvizsgálni Der Artz untersuchte Nora und sagte, dass sie gesund sei. Az orvos megvizsgálta Nórát és azt mondta, hogy meggyógyult. s Autogramm,-e, e Unterschrift,en { hivatalos) - aláírás Stell dir vor, ich habe ein Autogramm von meinem Lieblingsspieler bekommen! Képzeld, kaptam egy aláírást a kedvenc játékosomtól! . . · -- -. ,-- --; "-. ~ ~?- ·: ·~ - -- ·~ - . . .- -; Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen. Kérem ne felejtse el a dátumot és az aláírást. stören - zavarni Verzeihen Sie, dass ich störe, könnte ich Sie eine Minuten sprechen? Bocsásson meg, hogy zavarom, de beszélhetnék önnel egy percre? singen {singt, sang, hat gesungen)- énekelni Emma singt in einem Chor.- Emma egy kórusban énekel verbinden ( verbindet.

verband hat verbunden) - összekötni A ~ Wenn du dlie Pun1kt,e A u1 n ,d B mi,t einander v erbindest. bekommst d1 u eine gerade Linie. Ha összekötöd egym1ással az A és a B pontot . 1 akkor egy egyenes vonalat kapsz. verschwinden (verschwindet, verschwand, ist verschwunden} - eltűnik Das Schiff verschwand in der Ferne. A hajó eltűnt a távolban. verschmutzen - szennyezni ~ a" Der Fluss wurde durch die giftigen Stoffen aus den örtlich gelegenen Fabriken verschmutzt. A folyót a helyi gyárakból származó anyagok szennyezték. mérgező verabschieden sich von elköszönni valakitől Erik, verabschiede dich von Lisa, wir gehen nach Hause. Erik, köszönj el Lizától, indulunk haza. verhindern (verhindert, verhinderte, hat verhindert) - megakadályozni Die Feuerwehrmanner verhinderten die Ausbreitung des Feuers. A tűzoltók megakadályozták a tűz elterjedését. verlieben sich in - beleszeret, szerelmes lesz valakibe Peter hat sich

sofort in Ingrid verliebt. Péter azonnal beleszeretett Ingridbe. s Solarium, e Solarien - szolárium Unkraut j3ten, j3tete, hat gej3tet - gyomlálni, gazolni Udo j3tet Unkraut im Garten. Udo gyomlál a kertben. harken, harkte, hat geharkt - gereblyézni Karl harkt das Laub. Karl gereblyézi az avart. Rasen mahen , mahte, hat gemaht - füvet nyírni lch habe im ganzen Hof den Rasen gemaht. Az egész udvaron lenyírtam a füvet. hacken ( hackt, hackte, hat gehackt) - kapálni i/ Die Blumen müssen auch noch gehackt werden. Még a virágokat is meg kell kapálni. siezen (siezt, siezte, hat gesiezt) - magázódni ., -~ Bleiben wir lieber beim Siezen --~ Maradjunk inkább a magázódásnál. sich duzen+mit+D (duzt, duzte, hat geduzt) - tegeződni Können wir uns duzen? ~ Tegeződhetünk? t l ú m l e , e g é v i e b r o v R E B M E T P E S • • 0 vorschlagen - javasolni lch schlage vor, dass wir es probieren. . Azt

javaslom, hogy "-""" ·: : . :,:-,"" ro, b,a 1·~u k k1 " . • \~, 1 einen Gefallen tun - szívességet tenni Könnten Sie mir e,i nen Gefallen tun? Megtenne nekem egy szívességet? Nachhilfe brauchen (braucht, brauchte, hat gebraucht) korrepetálásra van szüksége Lisa ist schwach in Mathe, sie braucht Nachhilfe. Lisa gyenge matekból, korrepetálásra van szüksége. spicken {spickt, spickte, hat gespickt) - puskázni Karl hat für heute nicht gelernt und hat versucht zu spicken. Karl nem tanult mára és puskázni próbált. e Kreide,-n kréta Der Lehrer schreibt in der Deutschstunde mit der Kreide an die Tafel. A tanár németórán krétával ír a táblára. alles im Griff haben ura a helyzetnek - ~· · Nur keine Panik, ich . · · ··~ ~ · =- habe a/les ím Griff ~ ~ • . • :-- =- . - 1 ~- ◄ ~ ~- Csak semmi pánik, ura .!;i-= ··~ vagyok a helyzetnek ~ -. alles auf eine

Karte setzen mindent egy lapra feltenni . ~ ~~~•.W!!~f jl ~ Die Goldgriiber setzen ott a/les auf eine Karte. Az aranyásók sokszor mindent egy lapra tettek fel. bestehen (besteht, bestand, hat bestanden ) - fennáll r7 - -LJ - 1 JC - ~,i .~ -::,r:::: -- . ,, :, .,,,, • - - - - . - i,- - - . -~L . Es besteht der Verdacht dass er das Geld gestohlen hat. Fennáll a gyanú, hogy lopta a pénzt. r Vortrag, e Vortröge - előadás Der Vortrag über gesunde Ernahrung war sehr interessant. Az egészséges táplálkozásról szóló előadás nagyon érdekes volt. vorsichtig - óvatos Sei vorsichtig! Die straBen sind rutschig. Légy óvatos! Csúsznak az utak. e Vorwahl,-en, e Vorwahlnummer,-n - előhívószám, körzetszám Was ist die Vorwahl von München? Mi München előhívószáma? r Wald, e Walder - erdő Jedes Jahr werden mehrere tausend Hektar Wald vernichtet. Több ezer hektár erdő pusztul el minden évben.

wechseln - felváltani Könnten Sie mir 50 Euro wechseln? Fel tudna váltani 50 Eurót? r Wecker, e Wecker - ébresztőóra /ch habe den Wecker auf sieben gestellt. Hétre állítottam be az ébresztőórát. r Zahn, e zahne - fog Mir wurde gerade ein Zahn gezogen. Most húzták ki egy fogamat. e Zahnbürste,-n - fogkefe , , 1 ( Die Zahnörzte empfehlen heutzutage elektronische Zahnbürsten. A fogorvosok mostanában elektromos fogkefét ajánlanak. e Zahnpasta, e Zahnpasten - fogkrém Die Zahnpasta ist alle. Elfogyott a fogkrém. - :. A --· ----. - -e Wenaung-en - fordulat . ~ . ·~ ~1 t ·;, 1 1. , . 1. 1 1 1 j 1 •-· I lY1eilile Kanr.ie11e natim eine nel!Je Wenctung. , Uj fior.i:lulatot rvett a l<afjliierem •• • trauen sich - merni Sie traute sich nicht zu sagen, was sie dachte. · Nem merte kimondani, amit gondolt. r Zauberei, e Magie varázslás, varázslat Die Kinder glauben an Zauberei. A gyerekek

hisznek a varázslatban. e Hexe, e Hexen - boszorkány Die Hexe wohnte in einem Lebkuchenhaus in der Mitte des Waldes. A boszorkány egy mézeskalács házban lakott az erdő közepén. e Fee, e Feen - tündér Die gute Fee erschien vor Tom und gewahrte ihm einen Wunsch. A jóságos tündér megjelent Tomnak és teljesítette egy kívánságát. zeichnen { zeichnet, zeichnete, hat gezeichnet) - rajzolni Eva zeichnete ein Pferd. - Eva rajzolt egy lovat reden (redet, redete, hat geredet) - beszélni, beszélgetni Rede ich zu viel? Túl sokat beszélek? plaudern ( plaudert, plauderte, hat geplaudert) - csevegni, elbeszélgetni (barátokkal, közeli ismerősökkel) /ch plaudere oft mit meinen Freunden. Gyakran beszélgetek a barátaimmal. jemanden / etwas mit FüBen treten - lábbal tiporni Peter hat meine Gefühle mit FüBen getreten. Péter lábbal tiporta érzéseimet. ausfallen {föllt aus, fiel aus, ist ausgefallen) - kihullni, kiesni Dem Kind ist ein

Milchzahn ausgefallen. A gyereknek kiesett egy tejfoga. r Anhalter, e Anhalter, e Anhalterin, e Anhalterinnen; (r Hitchhiker, e Hitchhiker, e Hitchhikerin, e Hitchhikerinnen ) - stoppos per Anhalter fahren autóstoppal utazni Heutzutage ist es gefiihrlich, per Anhalter zu fahren. Manapság veszélyes stoppolni. jemandem um den Hals fallen valakinek a nyakába borulni {ugrani) ; ~ ~· Sie fiel mir um den Ha/s, a/s sie die Lottozahlen hörte. A nyakamba ugrott, amikor meghallotta a lottószámokat. jemandem stehen die Haare zu Berge égnek áll a haja A/s sie die Rechnung erblickte, standen ihr die Haare zu Berge. Amikor megpillantotta a számlát, égnek állt a haja. e Arche,-n - bárka Ob Noah Fische auf der Arche hatte? Vajon Noé bárkáján volt hal? barfuB- mezítláb Es ist gut, im Sommer barfuB im Garten herumzulaufen. Jó dolog nyáron mezítláb szaladgálni a kertben. auf eigenen FüBen stehen - megáll a saját lábán .- · · , ··

·; ·- I , 11 Mit 23 steht er schon auf eigenen Fü/Jen. 23 évesen már megáll a saját lábán. rasen { rast, raste, hat gerast) őrjöngeni, tombolni Die FuBballfans rasten vor Wut, als die Gastmannschaft gewann. A szurkolók tomboltak a vendégcsapat nyert. dühtől, amikor a streicheln (streichelt, streichelte, hat gestreichelt) - megsimogatni Die Oma streichelte ihrem Enkelkind . über den Kopf und liichelte Nagyi megsimogatta az unokája fejét és mosolygott. jemanden auf H3nden tragen tenyerén hordoz valakit Wirst du mich immer auf den Handen tragen, wenn ich dich heirate? Mindig a tenyereden fogsz hordozni, ha feleségül megyek hozzád? anlügen (lügt an, log an, hat angelogen) - hazudni valakinek Lüg mich nicht an! Du hast doch keine Ziege! Ne hazudj nekem! Nincs is kecskéd! verderben (verdirbt, verdarb, hat/ ist verdorben) - elrontani,tönkretenni Das Regenvetter hat ihnen den Urlaub verdorben. Az esős idő tönkretette a

nyaralásukat. ~ l ,. I íl ~ 1//j reagieren (reagiert, reagierte, hat reagiert) - reagálni Wie hat deine Mutter reagiert, als sie erfahren hat, dass du schwanger bist? Hogyan reagált édesanyád, mikor megtudta, hogy terhes vagy? verlegen {verlegt, verlegte, hat verlegt) - áthelyezni, átrakni Könnten wir den Zeitpunkt auf Freitag verlegen? Átrakhatnánk az időpontot . péntekre? knarren (knarrt, knarrte, hat geknarrt) - nyikorogni Das Bett knarrt und ist unbequem. Az ágy nyikorog és kényelmetlen. bügeln (bügelt, bügelte, hat gebügelt) - vasalni · Karl bügelt immer seine Hemden. Karl mindig kivasalja az ingeit. e Gebühr, -en - díj Gibt es eine Kontoführungsgebühr? Van számlavezetési díj? r Aufenthalt,-e - tartózkodás /ch wünsche lhnen einen angenehmen Aufenthalt. Kellemes tartózkodást kívánok Önöknek! r Schein,-e bankjegy .1 ~ 0 /ch habe nur noch groBe Scheine. 1. , Csak nagycímletű

bankjegyeim vannak. r Sprachkurs,-e - nyelvtanfolyam Zweimal pro Woche gehe ich abends zum Sprachkurs. Der Sprachkurs dauert zwei Stunden. Hetente kétszer esténként nyelvtanfolyamra járok. . A nyelvtanfolyam két órán át tart e Hausarbeit,-en - házimunka Nachmittags mache ich die Hausarbeit. Délutánonként megcsinálom a házimunkát. r Zettel, e Zettel cédula /ch habe dir a/les, was du einkaufen musst, auf einen Zettel geschrieben. Felírtam neked mindent, amit be kell vásárolnod, egy cédulára. etwas groB schreiben - valamit komolyan venni, fontosnak tartani Die Pünktlichkeit wird bei uns groB geschrieben. Nagy hangsúlyt fektetünk a pontosságra. zurückrufen (ruft zurück, rief zurück, hat zurückgerufen) - visszahívni lch rufe dich spater zurück. Majd később visszahívlak. r Zins,-en kamat Die Zinsen sind seit dem letzten Jahr um 2,5 Prozent gestiegen. A kamat tavaly óta 2,5%-kal nőtt. verabreden ( verabredet,

verabredete, hat verabredet) - megbeszélni Die Jungs haben mit den Madchen verabredet, am Wochenende eine Radtour zu machen. A fiúk megbeszéltek a lányokkal egy hétvégi biciklitúrát. e Kosten ( nur Pluralwort!) - költségek Die Kosten der Veranstaltung stiegen auf 500 Euro. A rendezvény költségei 500 euróra emelkedtek. kosten - kerülni valamibe, megkóstolni Wie viel kostet das? Mennyibe kerül? /ch koste die Suppe. , Megkóstolom a levest. verfolgen (verfolgt, vervolgte, hat verfolgt) - üldözni, követni vom Pech verfolgt sein - üldözi a balszerencse Mein Wagen ist kaputt, meine Freundin ist weg, - warum bin ich vom Pech verfolgt? Tönkrement a kocsim, elhagyott a barátnőm,- miért üldöz a balszerencse? ab und zu - néha-néha, időnként 7 Ab und zu gehe ich joggen um mich fitzuhalten. Időnként elmegyek kocogni, hogy fitten tartsam magam. r Muskelkater, {nur Singular) - izomláz Muskelkater haben/bekommen - izomláza van/lesz Nachdem

sie den Plattensee (Balaton) durchschwommen hatte, bekam sie Muskelkater im ganzen Körper. A Balaton átúszása után mindenütt izomláza volt. munter (munterer, am muntersten) - élénk, éber jemanden munter machen - felélénkíteni valakit -4/1.~ ll Ein starker Kaffe wird dich munter machen VV Egy erős kávé majd te/élénkít. all - minenki(t) alle - az összes Einer für a/le, a/le für einen. Egy mindenkiért, mindenki egyért. etwas ist alle - elfogyott Unser Geld ist a/le. Elfogyott a pénzünk. alles - mindent Er wei/l immer a/les! Mindig mindent tud! pflücken ( pflückt, plückte, hat gepflückt) szedni, leszedni ( virágot, gyümölcsöt) . /ch pflücke Pflaumen Szilvát szedek. verführen ( verführt, verführte, hat verführt) - elcsábítani Petra hat Jürgen verführt. Petra elcsábította Jürgent. sehnen sich nach { sehnt sich, sehnte sich, hat sich gesehnt) vágyni valakire, valamire Veronika sehnte sich nach Jürgens Umarmung.

Veronika vágyott Jürgen - ölelésére. verzichten auf (+ AKK) (verzichtet, verzichtete, hat verzichtet) - lemondani valamiről /ch kann nicht auf die Schokolade verzichten. Nem tudok lemondani a csokiról. gehören zu + D - tartozni valamihez, valakihez Zu diesem Hemd gehört auch eine Krawatte. Ehhez az inghez tartozik egy nyakkendő is. sich handeln um + Akk. szólni valamiről Der Film handelt sich um eine Familie. , A film egy családról szól. leiden unter + D - szenvedni valamitől lm Sommer leiden wir oft unter der Hitze. Nyáron gyakran szenvedünk a forróságtól. e Hunderasse,-n - kutyafajta Es gibt sehr viele Hunderassen. Nagyon sok kutyafajta van. fressen (frisst, fraB, hat gefressen) - enni (állatoknál) Jürgens Hund frisst gerne Fleisch, lnnereien und Knochen. Jürgen kutyája szívesen eszik húst, belsőségeket és csontot. e Sauna, e Saunen ( e Saunas) - szauna saunen - szaunázik Das Saunen ist die einfachste Art der Entgiftung. A

szaunázás a legegyszerűbb módszer a méregtelenítésre. ··. Das 73 °C warme Heillwasser quillt aus ~ 1090 Metern der Tiefe hervor. A 73 °c -os meleg gyógyvíz 1090 méter ~~~ mélyről .i(ajdus:::dJs:::!d i(6fcrr:ü a k1fcr ·s ,dcp:~~·af:-,n /j2S tör a felszínre . sich freuen auf + Akk. - örülni valaminek (előre) /ch freue mich schon auf die Weihnachten. Már (előre) örülök a Karácsonynak. (Várom a karácsonyt) sich freuen über + Akk. örülni valaminek (megtörtént dolognak) /ch freue mich über mein neues Auto. Örülök az új autómnak. bestehen aus + D - állni valamiből Meine Familie besteht aus vier Personen. A családom négy főből áll. deutlich ( deutlicher, am deutlichsten) érthető, egyértelmű, világos (beszéd) Sprechen Sie bitte deutlich! Kérem, beszéljen érthetően/ s Haustier,-e - háziállat r Tierlaut,-e - állathang 1 rész s Lamm, e Liimmer - bárány Die Liimmer blöken. - A bárányok bégetnek

e Schwein,-e - disznó Die Schweine grunzen. - A disznók röfögnek e Ente,-n - kacsa Die Enten quaken. - A kacsák hápognak r Hahn, e Hiihne - kakas · Die Hiihne kriihen. - A kakasok kukorékolnak s Huhn, e Hühner - tyúk Die Hühner gackern. - A tyúkok kotkodácsolnak r Hund,-e - kutya ~-=•~·. · Die Hunde be/len. - A kutyák ugatnak s Haustier,-e - háziállat r Tierlaut,-e - állathang 2. rész e Katze,-n - macska Die Katzen miauen und schnurren. A macskák nyávognak és dorombolnak. e Ziege,-n - kecske Die Ziegen meckern. - A kecskék mekegnek s Pferd,-e - ló Die Pferde wiehern. - A lovak nyerítenek e Gans, e Ganse - lúd Die Ganse schnattern. - A ludak gágognak e Kuh, e Kühe - tehén Die Kühe muhen. - A tehenek bőgnek r Tierlaut -e - állathang 3. rész e Mücke,-n - szúnyog Die Mücken sirren. - A szúnyogok zümmögnek e Biene,-n - méh Die Bienen summen. - A méhek dongnak r Vogel, e Vögel -madár Die Vögel zwitschern und singen. A

madarak csiripelnek és énekelnek. r Frosch, e Frösche - béka Die Frösche quaken und unken. A békák brekegnek és kuruttyolnak. r Storch, e Störche -gólya Die Störche klappern. - A gólyák kelepelnek r Fisch,-e - hal r Karpfen, e Karpfen - ponty Die Fische sind stumm. - A halak némák s Gestan is,-se - vallomá-s Du bist die Liebe mein s Lebens. - Te vagy az igazi lch habe mich auf den erJten Blick in dich verliebt. - Első pillantásra beléd szerettem ir. - Odavagyok érted lch kann nicht ohne dich leben. - Nem tudok nélküled élni erziehen (erzieht, erzog, hat erzogen) - felnevelni /ch erziehe meine Tochter alleine. ~ Egyedül nevelem a lányomat. ermutigen ( ermutigt, ermutigte, hat ermutigt) - bátorítani, buzdítani Die Kinder miJssen ermutigt werden. , . A gyerekeket bátorítani kell adoptieren ( adoptiert, adoptierte, hat adoptiert) - örökbe fogadni Wir haben einen kleinen Jungen adoptiert. Örökbe fogadtunk egy kisfiút.

bellen (bellt, bellte, hat gebellt) - ugatni Die Hunde bellten die ganze Nacht über. A kutyák egész éjszaka ugattak. r Antrag,-e - kérelem llze stellt einen Antrag auf Arbeitslosengeld. llze benyújt egy kérvényt munkanélküli segélyre. ■■ s Amt, e Amter- hivatal ~-:""~ Morgen früh gehe ~~~ ich zum Amt. ~ i§; / Holnap reggel megyek a hivatalba. die Ozonschicht (nur Singular)- ózonréteg Die Ozonschicht um die Erde wird immer dünner. A Föld körüli ózonréteg egyre ritkább lesz. · Vielen Dank für lhren Einkaufl Deutschlands Flache betragt 357000 km 2 • Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Deutschland hat neun Nachbarlander. Der gröBte See ist der Bodensee. Die langsten Flüsse sind die Donau, der Rhein, die Elbe und die Oder. Der höchste Punkt ist die Zugspitze. (2962 m) Der niedrigste Punkt des Landes ist Neuendorf.{ - 3,5 m) Deutschland hat ein gemaBtiges Klima. Németország területe 357000 km 2 • Fővárosa

Berlin. Németország kilenc országgal határos. Legnagyobb tava a Bodeni-tó. Leghosszabb folyói: a Duna, a Rajna, az Elba, és az Odera. Legmagasabb pontja a Zugspitze. { 2962m) Legalacsonyabb pontja Neuendorf. {-3,5m) Éghajlata mérsékelt s Einwohnermeldeamt, e Einwohnermelde3mter,lakásbejelentő hivatal /ch bin neu in Wien. /ch muss das Einwohnermealdeamt über meine Adresse informieren. Új vagyok Bécsben. Tájékoztatnom kell a lakásbejelentő hivatalt a címemről. brüten (brütt, brütete, hat gebrütet) - költeni (állat) Die Meisen brüten ím Frühling. A cinegék tavasszal költenek. nisten (nistet, nistete, hat genistet) - fészkelni Auf dem Schornstein nisten Störche. A kéményen gólyák fészkelnek. nutzen (nutzt, nutzte, hat genutzt) - hasznosítani Die Sonnenkollektoren nutzen die Solarenergie. A napelemek a napenergiát hasznosítják. vermehren sich - szaporodik A/le Vögel vermehren sich durch Eiern. Minden madár tojással

szaporodik. e Arbeitssuche,-n - munkakeresés Bei der Arbeitssuche liest man Stellenanzeigen und bewirbt sich auf viele Stellen. Munkakeresésnél az ember álláshirdetéseket olvas, és több állásra jelentkezik. e Verantwortung - felelősség jemanden zur Verantvortung ziehen felelósségre von valakit Nach dem I.Jn&llwurdé der schuldlge Fahrer zur Verantwottung gezogen. - A baleset után felelosségre vontak a - vétkes sofőrt. einweisen (weist ein, wies ein, hat eingewiesen) - beutalni ,, ~ /ch muB Sie in ein Krankenhaus • • e1nwe1sen. Be kell Őnt utalnom a korházba. Gegen welche Krankheiten hat 1hr Kind Schutzimpfungen bekommen? Milyen betegségek ellen kapott védőoltást a gyermeke? /ch werde lhnen zuerst einige Fragen stellen und Sie danach untersuchen. Először néhány kérdést teszek fel, azután megvizsgálom. 1st lhnen etwas ins Auge gespritzt? Handelt es sich um eine Saure, Lauge oder unbekannte Flüssigkeit? Valami a

szemébe fröccsent? Mi volt az: sav, lúg, vagy ismeretlen folyadék? r Nehmen Sie regelmaBig Medikamente? Können Sie uns diese Medikamente zeigen? Szed rendszeresen orvosságot? Meg tudja mutatni ezeket az orvosságokat? Stehen Sie in regelm3Biger arztlicher Behandlung? F-~ -~ · Áll-e Ön rendszeres orvosi kezelés alatt? Wann hatten Sie zuletzt Stuhlgang? Mikor volt utoljára széklete? Wann war bei lhnen die letzte gynakologische Untersuchung? Mikor volt utoljára vizsgálaton? nőgyógyászati 1/ ~ ·: Waren Sie schon mai bewusstlos? Elvesztette az eszméletét? Welche lnfelctionskrankheiten hat 1hr Klnd durchgemacht? ~ ~ · Milyen felfözó betegsége volt már a gyermekének? einschalten ( schaltet ein, schaltete ein, hat eingeschaltet) - bekapcsolni lch schalte den Computer ein. Bekapcsolom a számítógépet. • • ausschalten { schaltet aus, schaltete aus, hat ausgeschaltet) - kikapcsolni Schalte den Fernseher aus! Kapcsold ki a

TV-t! r Vertag, e Vertrage - 1i szerződés Karl hat seinen neuen Vertrag unterschrieben. Karl aláírta az új szerződését. e Verbindung,-en kapcsolat, összefüggés mit jemandem in Verbindung bleiben valakivel kapcsolatba maradni die Verbindung mit jemandem aufnehmen (verlieren) - felveszi (elveszíti) a kapcsolatot valakivel Bleiben wir in Telefonverbindung! Maradjunk telefonkapcsolatban! Was ist die Verbindung zwissen den beiden Fallen? Mi az összefüggés a két eset között? e Sommerferien- nyári szünet (nur pluralwort) Die Kinder waren wöhrend der Sommerferien bei ihren GroBeltern. A gyerekek a nagyszüleiknél voltak a nyári szünet alatt. verurteilen {verurteilt, verurteilte, hat verurteilt) - elítélni Der Einbrecher wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. A betörőt három év börtönre . ítélték . Wie oft pro Woche gehst du einkaufen? Hetente hányszor mész bevásárolni? verschreiben (verschreibt, verschrieb, hat

verschrieben) - felírni (orvosságot) Können Sie diese Medikamente verschreiben? ~ ~ -- " Fel tudja írni ezeket a gyógyszereket? krankschreiben ( schrieb krank, hat krankgeschrieben) - betegállományba küldeni / kiírni /ch bin für eine Woche krankgeschrieben. Egy hétre betegállományba lettem küldve. e Strecke,-n - táv Die Fahrradfahrer haben schon ein Drittel der Strecke zurückgelegt. A biciklisták már túl vannak a táv egyharmadán. r Stoff,-e - anyag 1hr Kleid war aus dünnem, spitzenartigem Stoff. A ruhája vékony, csipkés anyagból készült. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Können Sie über diese lmpfung eine Bescheinigung vorzeigen? r Kapott-e tetanusz elleni védőoltást? Fel tud-e mutatni erről az oltásról valamilyen igazolást? steigen steigt, stieg, ist gestiegen - emelkedik Die Benzinpreise steigen schon wieder. l Megint emelkedik a benzin ára. strahlen - ragyogni Die Sonne strahlte den Wurden Sie von einem

Tier gebissen? (Hund, Katze, Schlange, Fuchs oder Dachs, anderes Tier) Megharapta valamilyen állat? (kutya, macska, kígyó, róka vagy borz, más állat?) drehen ( dreht, drehte, hat gedreht) - forgatni, fordítani Der Film wurde in Neuseeland gedreht. A filmet Új-Zélandon forgatták. sich drehen - forog, kering Der Mond dreht sich um die Erde. A Hold a Föld körül kering. Guten Tag! Kann ich mit lhnen einige Worte wechseln? Jó napot! Válthatnék Önnel néhány szót? ~ /ch habe kein Fieber, nur erhöhte Temperatur. Nincs lázam, csak hőemelkedésem. r Anfall, -■ ·e - roham lm dicken Rauch bekam einer der Hausbewohner einen Hustenanfa/1. A sűrű füstben az egyik lakó köhögési rohamot kapott. rutschen (rutscht, rutschte, ist gerutscht) - csúszni, csúszkálni Das Auto ist in einen Graben gerutscht. Az autó az árokba csúszott. r Weihnachtsmarkt karácsonyi vásár Man muss den Weihnachtsmarkt in Wien erleben! A bécsi karácsonyi

vásárt látni kell! werben ( wirbt, warb, hat geworben) - reklámozni für etwas werben - reklámot csinál valaminek Für Zigaretten darf nicht mehr geworben werden. Cigarettát már nem szabad reklámozni. abonnieren ( abonniert, abonnierte, hat abonniert) - előfizetni /ch habe eine historische Fachzeitschrift abonniert. Előfizettem egy történelmi szakfolyóíratra. abspeichern (speichert ab, speicherte ab, hat abgespeichert) elmenteni, eltárolni (adatot) erscheinen (erscheint, erschien, ist erschienen) - megjelenni Die Zeitung erscheint monatlich. Az újság havonta jelenik meg. Probleme rund um den Computer Problémák a számítógép körül Das Dokument kann nicht geöffnet werden. Nem lehet megnyitni a dokumentumot. Das Computer stürzt dauernd ab. - A gép állandóan lefagy Der Computer kann nicht mit dem internet werbunden werden. A számítógép nem csatlakozik az internethez. Der Drucker druckt nicht.- A nyomtató nem nyomtat /ch konnte das

Programm nicht installieren. Nem tudtam telepíteni a programot. Die Datei kann nicht heruntergeladen werden. Nem lehet letölteni a fájlt. Mein Computer hat einen Vírus. - Vírusos lett a gépem /ch habe seit gesten kein Internet. - Tegnap óta nincs internetem /ch habe mein Passwort vergessen. - Elfelejtettem a jelszavamat Es ist nicht genügend Speicherp/atz auf dem Computer. Nincs elég szabad hely (memória) a gépen. verlegen ( verlegt, verlegte, hat verlegt) - kiadni (sajtóterméket) Die Zeitung wird in 5000 Exemplaren verlegt. Az újságot 5000 példányban adják ki. Warum sollte ich fernsehen? lm Internet komme ich an alle lnformationen . Minek nézzek TV-t? Az interneten minden információhoz hozzájutok. Wie und wozu kann man das Internet benutzen? - Hogyan és mire használhatjuk az internetet? lm Internet finde ich alle lnformationen. Az interneten minden információt megtalálok. J -- - - 1 lch kann leiot~ t alles nach~~hlagen. 1 --. r"- -

,.l - Könnyen utána ti.Jdok--né~niárminek / ( -- 1ch kann meine Fotos mit meinen Freunden teilen. 1 1 Megoszthatom a barátaimmal a fényképeimet. . . lch kann alles, über das Internet bestellen. . - 1 . 1 ~- Bálmit meg Íud?ltren~elni interneten. 1 1 Internet macht das Arbeiten-aus der Ferne möglich. 1 Az internet ~- lehetővé teszi a távmunkát. l Was ich nicht mehr-brauche, kann ich verkaufen. ~mire nincs szükségem, el tudom adni. lch kann Fremdsprachen lernen. Idegen nyelveket tudok tanulni. 1 11 r s Rührei,-er - rántotta s Spiegelei,-er - tükörtojás Möchtest du Rühreier oder Spiegeleier essen? Rántottát szeretnél vagy tükörtojást? s Vorstellungsgesprich,-e állásinterjú, bemutatkozó beszélgetés lch treue mich über 1hr lnteresse und aul dle Galegenhelt zu alnam persönllchen Vorstellungsgesprllch. Elore örülök az étdekl6désének és a leh«OS,Onek $9Y személyes lnterJu,a~ einfallen (f3llt ein, fiel

ein, ist eingefallen) - eszébe jutni Jetzt fallt mir gerade ein, dass mein Bruder morgen Geburtstag hat. ~ ; ~-~s Most jut eszembe, hogy az öcsémnek holnap szülinapja van. etwas in Worte fassen valamit szavakba foglalni Man kann seine Gefühle nicht immer in Worte fassen. Érzéseinket nem tudjuk mindig szavakba foglalni. etwas ist klipp und klar valami teljesen világos )<t, 0 e., ,. ~0 0 ~ . ~ o" oQ 0 0 t,. • 0 v- ·<o . <-J··l" ~- " 0 (.j .~ o "?" ~ - oQ e., OQJ- 0 r. O e, 0 o ?" Co· Zuerst habe ich die Aufgabe nicht verstanden, jetzt ist a/les k/ipp und klar. J ov O <o . 0 0 (J ~ a- . " ------=-?~· 0(Q . . Eloször nem értettem a feladatot, de most már minden teljesen világos. jemandem den Hof machen udvarol valakinek • / ◄-; ~ - ,~~ Jetzt macht er einer Blondine den Hof. ·- Most egy szőkének udvarol. jucken {juckt, juckte, hat gejuckt) -

viszketni Mein Rücken juckt. Viszket a hátam. sich jucken - vakaródzni ln der Vorstellung darf man sich nicht jucken. Előadás alatt nem illik vakaródzni. s Gehalt, e Geh31ter - fizetés J ----. Die Arbeit ist hart, aber das Gehalt ist gut. 5~~ , A munka kemény, de jó a fizetés. ~ über etwas im Klaren sein - tisztában van valamivel Bist du darüber im Klaren, dass du so auch deine Arbeit verlieren kannst? Tisztában vagy vele, hogy így a munkádat is elveszítheted? r Zirkus,-se - cirkusz lm Zirkus können wir Akrobaten, Jongleure, Clowns und dressierte Tiere sehen. A cirkuszban láthatunk akrobatákat, - zsonglőröket, bohócokat és idomított állatokat. begründen (begründet, begründete, hat begründet) - megindokolni Bitte begründen Sie lhre Meinung. Kérem, indokolja a véleményét. r Flohmarkt, e Flohm3rkte - bolhapiac Diesen Hut habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Ezt a kalapot a bolhapiacon vettem. kriegen (kriegt, kriegte, hat

gekriegt) - megkapni ~j~~ ~ ~~~I ~ /ch kriege 20 Euro in der Stunde für meine Arbeit. - Óránként 20 eurót kapok ",;. a munkámért hupen hupt, hupte, hat gehupt - dudálni Es ist verboten hier zu hupen. Itt tilos dudálni. freiwillig - önként r/e Freiwillige, e Freiwilligen - önkéntes Manchmal bleibe ich freiwillig langer im Büro. Néha önként tovább maradok az irodában. beliebt {beliebter, am beliebtesten) népszerű, közkedvelt ·,~~ ~ Fu8ball ist bei vielen Menschen beliebt. A futball sok ember körében népszerű. mager (magerer, am magersten) - sovány Bitte 1 kg mageres Fleisch. 1 kg sovány húst kérek. e Religion,-en - vallás religiös - vallásos Maria ist sehr religiös. Mária nagyon vallásos. erschöpft (erschöpfter, am erschöpftesten) - kimerült ~~ Nach dem Sport bin ich immer sehr erschöpft. Sportolás után mindig nagyon kimerült vagyok. beschlieBen ( beschlieBt, beschloss, hat beschlossen) - dönteni ~~

~~~ Wir haben beschlossen, uns ein kleineres Auto zu kaufen. Úgy döntöttünk, hogy . ; veszünk egy kisebb autót e Bedeutung,-en - jelentés Das Wort ,,Maus hat inzwischen zwei Bedeutungen. Az ,,egér szónak időközben két jelentése lett. r Bescheid,-e - válasz, információ Sag uns bitte bis morgen Bescheid, ob du mitkommen kannst. Légy szíves holnapig válaszolj, hogy velünk tudsz-e jönni. r Bedarf,-e - igény, szükséglet An diesem Produkt besteht groBer Bedarf. Nagy az igény erre a termékre. e Distanz,-en - távolság Diese Firma transportiert Waren über groBe Distanzen. Ez a cég árukat szállít nagy távolságokon át. eindeutig - egyértelmű Du kannst eindeutig besser kochen a/s ich. Egyértelműen jobban mint én. tudsz főzni, erfinden ( erfindet, erfand, hat erfunden) - feltalálni, kitalálni Das Rad wurde vor ca. 6000 Jahren erlunden. A kereket kb. 6000 évvel ezelőtt találták fel. erfordern {erfordert,

erforderte, hat erfordert) - igényelni Dieser Job erfordert ·1 viel Kraft. ,.,= . Ez a munka sok erőt igényel. e Nebenwirkung,-en - mellékhatás Bei Medikamenten mit starken - -. · Nebenwirkungen sollte man vorsichtig sein 1 , l J PM,/ Óvatosan kell eljárni a súlyos mellékhatású ~. gyogyszerekkel -~ , e Umfrage,-n - felmérés Wir machen eine Umfrage zum Thema Umweltschutz. Felmérést készítünk a környezetvédelemről. erarbeiten ( erarbeitet, erarbeitete, hat erarbeitet) - kidolgozni 1 . 1 Das Team erarbeitet einen Plan für die nachsten sechs Monate. A csapat kidolgozza a következő hat hónap tervét. merkwürdig (merkwürdiger, am merkwürdigsten) - furcsa, különös, érdekes ~ : : - - ~. ~ ltr11 ~~"iiiii. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Ez egy különös történet. die Bank -en -Bank .,- ,,/ ,! . . ··••-~ , •• T~ ·• ~ lcH sitze gern auf der Bank vor unserem Haus. Szeretek ülni a adon a

házunk előtt. s Format,-e - formátum Diese Datei hat das falsche Format, deshalb kann ich sie nicht öffnen. Ez a fájl rossz formátumú, ezért nem tudom megnyitni. streng {strenger, am strengsten) - szigorú Unsere Tochter hat einen sehr strengen Lehrer. A lányunknak nagyon szigorú tanára van. s Tuch, e Tücher - kendő Der Hund hat ein rotes Tuch um den Ha/s. A kutya nyakán egy piros kendő van. versorgen (versorgt, versorgte, hat versorgt) - ellátni, gondoskodni Sie versorgt seine kranke Mutter bereits seit drei Jahren. Három éve gondoskodik beteg édesanyjáról. drohen (droht, drohte, hat gedroht) (meg)fenyegetni drohen jemandem mit etwas / etw. zu + lnf fenyeget valakit valamivel Der Kriminelle drohte der Frau, sie zu erschieBen. A bűnöző azzal fenyegette a nőt, hogy lelövi. etwas droht ( jemandem) - fenyeget valami /ch glaube ,dem Kind droht eine Gefahr. -~ l r , Azt hiszem, a gyerekeket veszély fenyegeti. e Ehre (nur

Singular) - becsület Man darf die Ehre anderer Menschen nicht verletzen. - Nem szabad megsérteni mások becsületét. ich habe die Ehre / es ist mir eine Ehre zu + lnf. megtiszteltetés számomra /ch habe die Ehre, lhnen diesen Preis überreichen zu dürfen. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy átnyújthassam Önnek ezt a díjat. e Energie,-n - energia Kinder sind immer voller Energie. A gyerekek mindig tele vannak ·.· · · · energiával e Trennung,-en - elválás Die Trennung von der Familie war schwierig. A családtól nehéz volt az elválás. e Wirklichkeit -en - valóság I . ln Unseren TrBumen glauben wir, der Traum ware die Wirklichkeit. Álmainkban azt hisszük, hogy az álom a valóság. einbrechen (bricht ein, brach ein, hat/ ist eingebrochen)- betörni Zwei Miinner haben gestern in die " Bank eingebrochen. i Tegnap két férfi betört a bankba. etwas bricht ein (ist) - betörik, beszakad ~ ~JJ!li lm Gewitter ist das Dach des Hauses

eingebrochen . ~~ . ~ :-- -~ -.;::::;: A viharban beszakadt a ház teteje eine schwere Zunge haben - nehezen forog a nyelve etwas löst jemandem die Zunge - megoldja a nyelvét Wenn Uwe ein Glas Wein trinkt, hat er gleich eine schwere Zunge. aber meinem Freund Emil löst schon ein wenig Wein die Zunge. Ha Uwe megiszik egy pohár bort, mindjárt nehezen forog a nyelve, de Emil barátomnak már egy kis bor is megoldja a nyelvét. elektrisch s elektromos l m Laden w erden elektrische Maschinen verkauft. A bolt elek tromos készülékek e t árul. . ~ Gut, dass ich auf dich ziihlen kann. Jó, hogy számíthatok rád. jemandem ins Wort fallen - valakinek a szavába vágni, félbeszakítani Du bist mir schon wieder ins Wort gefallen! Már megint félbeszakítottál! locken {lockt, lockte, hat gelockt) - csalogatni Das kleine Miidchen lockt eine Katze in den Garten. A kislány macskát csalogat a kertben. mit einem Wort - egyszóval, röviden ~~ ~~~~, b

Sie ist schön und nett und lieb, mit einem Wort: ich liebe sie. -;- Szép, rendes és kedves - ~ - egyszóval szeretem. r Anspruch, e Ansprüche - igény Ansprüche an jemanden / etwas - követelés, elvárás valakivel szemben J Unser Chef stellt hohe ~.:~- Ansprüche an uns -==- ~ - :,,. A főnökünk magas k követelményeket állít elénk. r Umzug, e Umzüge - költözés ~~ 1 ~~- Der Umzug wird nachste Woche sein. s Opfer, e Opfer - áldozat Bei der Schiffskatastrophe gab es viele Opfer. A hajókatasztrófában sok áldozat volt. s Lager, -s, e Lager - raktár r Laden,-s, e L3den - bolt, üzlet ~ . . 1~ ~: - 1 Das Lager befindet sich hinter dem Laden. A raktár az üzlet mögött van. überholen {überholt, überholte, hat überholt) - megelőzni Das Auto überholte den LKW auf einer sehr schmalen StraBe. ~-~ ~ ~ ~ ~ - - . 1 Az autó egy nagyon keskeny úton eI őzte meg a ta h era u tót. wirksam GRANULAT zur Herst~llung einer Suspensi □

n mm Einnehmen mit 500mi Acetylsalicylsaure und 30 m& Pseudoepned11nh,droc~lo11d Erlciltung bzw. grippaler lnfekt: Bei Schnupfen mit Schmerzen . ~ • und Fieber ; hatékony Aspirin ist ein einfaches, aber sehr wirksames Medikament. Az Aspirin egyszerű,de nagyon hatékony gyógyszer. {sich) zanken {zankt, zankte, hat gezankt) - veszekedni zanken mit jemandem um / über etwas veszekedni valakivel valamin Nach dem Tod ihres Vaters zankten sich die Geschwister lange um das Erbe. Apjuk halála után a testvérek sokáig -~ -. veszekedtek az örökségen ~ ~~~~ ~"i zittern {zittert, zitterte, hat gezittert) - remegni, reszketni zittern vor etwas ( Angst, Wut, Kii/te) - remeg, reszket valamitől (félelem, düh, hideg) Der Hund zitterte am ganzen Körper vor Kalte, als er gefunden wurde. A kutya egész testében reszketett a hidegtől, amikor megtalálták. zugrunde gehen / richten tönkremegy/ tönkretesz valamit ~~:----.,, .J Meine ganzes Leben ist wegen dir

zugrunde gegangen! Du hast mich zugrunde gerichtet! Az egész életem miattad ment -~~~- tönkre! Tönkretettél! .:::::i~~ ~ zuhören (hört zu, hörte zu, hat zugehört) - meghallgat, odafigyel zuhören jemandem / etwas - hallgat, figyel valamire / valakire 1 Das Kind hörte dem Marchen aufmerksam zu. A gyerek figyelmesen hallgatta a mesét. zu Wort kommen - szóhoz jutni -~~ Jetzt lasse ich Frau Müller zu Wort kommen. Most átadom a szót Müller asszonynak. auBerhalb - kívül (egy körülhatárolt területen kívül) ~ ~;!~ ~ /ch verbrachte meinen Urlaub au8erha/b der Stadt. Szabadságomat a városon kívűl töltöttem. innerhalb -belül (egy körülhatárolt területen, vagy időszakon belül) lnnerhalb eines Monats fahre ich nach Prag. Egy hónapon belül Prágába utazom. r StrauB-e - strucc r StrauB-""e - virágcsokor e Schraube,-n -csavar Er kauft zehn Schrauben. Vásárol tíz csavart. ntspannt-laza Die Sonne geht

hinter dem Hügel unter. A domb mogött lemegy a nap . . . lf h hatte gern eine:Riste Bi:er ·- . Kérek egy láda sört. .· -:--- e- - -~·· -- . . 5 s Türschloss,-·· er - ajtózár st eichenbe es eni lch stre·che die wande neu. Újrafestem a falakat. klopfen - kopogni :Jemand klopft an der Tür. Valaki kopog az ajtón. nicht, s Gemalde~ e Gemalde - festmény oB ist dieses Gemalde?-Mekkora ez a festmény? - . 1 - . •• - - . ,t. . - ~~ . e: . ---. -- 1 , s Walross,-e - rozmar Mein Mann schnarcht wie ein Walross. A férjem úgy horkol, mint egy rozmár. Lieferung-en-szállítás Die Lieferung erfolgt per Flugzeug. . ,,, 1 A szal lt I as repu1ove t o··rt.,en1k Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Mit csináljak ezzel a tárggyal? --~ r Blitz,-e - villám Dieser Blitz hat irgendwohin eingeschlad en. Ez a villá becsaJJott valah va. zu satzl ieh-ki

egészít ő Ieg lch habe zwei Aufgaben zusatzlich gelöst. Két feladattal többet oldottam meg. ~ . . II[ - Herr Müller besucht seine Verwandten in ~olen . ~-:::Müller ~r meglátogatja lengyelországi r.oijonait . ; • " 1 - - ~ 1 e , , --r , :1 Du siehst mitgenom Megviseltnek látszo . - •~- • •• • in Er· neru g ingen emlékez etn· . 75 4fJI~ 11JP A,t 0 5u 51 59 2, Lassen 6· s~61 96·~,- 11 .::S 9 6 5 9 f6 9·"" &3·;, · · , 1.6 ,~- , e ~is 1 s1 1 1 1 · .9 99·!!, 9!16 ,o17 ! 11 ~" ~6.,o ~ s· e mich in Eri nerung bri gen, dass dieses Thema besonders wichtig ist. •• Hadd emlékeztessem Onöket, hogy ez a téma kü önöse fontos. jedenfal Is-mi ndenes,etre · denfalls gesünder als ren. etre egészségeseb autózás r Bericht,-e - jelentés,beszámoló Sie schreibt einen Bericht. Ír egy jelentést. lernen I r/e Angehörige,,-n - hozzátartozó Er hat

nicht mehr viele An,g ehörige, nur noch eine Tante und einen Bruder. l , Már nin.e " k h·o zzátartozója csak egy~rnag1ynerije és egy :bátyja. l IJ - -. ~•···~ selbstandig - önálló .-, "· - . r -.:H ., , . . , .,; }t e iben-hajtani,terelni • 1 I . ·. er U . n1vers1tat An d 11 . •• " arbeiten nur wenige weibliche Professore n. Csak néhány női professzor dolgozik az egyetemen. , r eind-e -ellenség ? ~" Eine ·ntel igente Fra u hat MH ionen Fe"nde. Egy intelligens nőnek mill"ó ellensége van. atmen-lélegezni Sie hat eine Erkaltung und kann nicht durch die Nase atmen. ~~ 1, Megfázott, és nem tu az orrán keresztül lélegezni. ! « riechen-sza-~:g······ ol- --- ·. · - lJ L 1 ; , , - - -• • -- . · ~ ·1~ 1 Das Mödcheíi/rieiEFlt:· a·n Ete■ : · A lány megszagolja a vir, . , --;~ 1· . -;, versinken- elsüllyedni

zuiliettellfflégett11:t Bist du vielleicht nicht mit deinen Erfolgen zufrieden? Talán nem vagy elégedett a sikereiddel? ,, -- ~ . - -:---• ; ) ~1- .- ,:,4á- --l =-e H1tt1~,--n :~ -------J 1 -- ? -- 1 - l -- j~-- ----- ,. - -,--1 j - ~-• -.J J .1 -1 --.:e , , -- - , ----- - • -- - ,. C · -- í - - - -~ ·;: --------.i j ~ - 1J j ,i - ·--~--- / erlauben - engedélyezni ~ @ 1 .- Q) Rauchen ist hier nicht erla·u.bt A dohályzás i1:t ne1. 11 engedélyezett . . ~ - 1 • • (i) r Bauer of- . , J;?a~asztgazdaság s lnstrument,-e - hangszer ► Spielen Sie ein lnstrument? Játszik valamilyen hangszeren? 1 Durch die Wurzeln bekommen Pflanzen Wasser. A növények a gyökereken át kapnak vizet. respektieren-tisztelni I 1~- 1 1 ·r Sch • 1 / h~ l wenig-kevés Ein Drittel ist weniger als ein Halb. Egyharmad kevesebb, mint egy fél. • túlsó . .:J11:i,~

- ~- lch habe ein halbes Dutzend Eier gekauft. Vettem fél tucat tojást. Wer kampft, kann verlieren. Wer nicht kampft, hat schon verloren. (Bertolt Brecht) Aki harcol,veszíthet. Aki nem harcol,már veszített ( Bertolt Brecht) .m weinst du? Miért sírsz? ~ ursprünglich-eredetileg Die Kartoffel stammt ursprünglich aus Südamerika. A burgonya eredetileg Dél-Amerikából • • · ." • . erledigen-elintézni einfach-egyszerü • ~ t ng g --- ergreifen-megragadni Gerne möchte ich nu n das Wort erg reifen. Szeretném megragadni a szót. reifen - érik . l lm Herbst gesöter 111 lt,·I . ,vn171,!1,UAJtWM, Hafe r und .• Roggen reift früh , . 111 •, 1 .1~ Az ősszel vetett zab és rozs korán érik. r Reifen, e Reifen - guJniabroncs 1hr Wagen braucht neue Reifen. Autójának új gumiabroncsokra van szüksége. ahlen hast du jeden Morgen. Ehlafst noch und traumst deine Traume weiter oder stehst auf

und lebst das. Minden reggel két választásod va □: vagy visszaalszol és álmoded továbl5 az álmaidat, vagy felkelsz és megvalósítod a:z{. blass-sápadt Du bist ganz blass. Egészen sápadt vagy. ·en1:fe:rnt - távol . 1,1. [)[ MillK /1 ~• • . , : . -:.--···~ . ,J . , Ber lin l · , , . · -:•," . L on IFILLf1ND --" J ,,. Pa.ris • - {" ~ Distance: 5899.21 km . P O II T Ü·c 1 1.< ., . .• . ~,;, . · .·- ~ , . ~. ~· f: •· · ,,· • FPANCE •. 3!1 ~ {SP!INf· . ; • ., : G E ll M ! NY . . , New York ist von Berlin weit entfernt. New York távol van Berlintől. • ,. n.1· - 0: - 1lfd Y . H e Menge,- n - tömeg, sokaság lch entdeckte dich nur zufalligerweise in der Menge. Csak véletlenül fedeztelek fel téged a tömegben. Fahrrad,e Fahrrader - ke nn immer ich kann, fahre ich mit de m kor csak tudok, kerékpárlT megye - • • ~ • . -

----- . / ·, ~ I ~ ( V • .,,,-· /r~ ~ v~ Arbe ·• 1 · 1 ! , ~,. • Wann fahrt der Zug ab? Mikor indul a vonat? DAS 1ST E~ lehetetlen-~ondja a félelem 1 Tul nagy kockazat-mondja a n, tapasztalat ~ ~inc; értelme-mondja a kétség ,llC 111lAo·· Ul~rl ll SA&TDIE ll/S,r" l~ll 1 • A T • MAC-T KEINEN ~PrObald meg!-suttogja a szív ZL VIEl · ~ISIKO, · ~ SA&T D(E , E~fA-~LN&. SINN, SA&T DE~ ZWElfEl. VE~SIACHS fl~STt~T DAS HE~Z • . . >.: ••P 1 , ,. , • J• . . " - . ◄j . i t i f • .~- 1 . . ~ · -· ; i t . 1 Pr p , Wr . 1i I wichfge,7 Lieben1oder g I elt ZM werden? 1 a chen lflügel brauc ein Vogel zum Fii g n1 D n linken 1 d r d n r,emten1 1 . , , I Mel ik szárn ára onto~bb? ~ van ma 1 hogy tudj, .· va . ---" , stimmen-rendben van.stimmel Da stimmt was nicht. - Itt valami nem stimmel glatzköpfig -

kopasz lch bin glatzköpfig. Kopasz vagyok. lch habe meinen Sohn gelobt,weil er eine gute Note in der Schule bekommen hat. Megdícsértem a fiamat,mert jó jegyet ka ott az iskolában. lgreich silleres r • Um erfolgrei li w werden, brauc st du nur etwas melir; zu lernen , dann schaffst du es bestimmt. Ahhoz, hogy sikeres legyél, csa~ egy kicsivel kell többet tanulnod, akkor biztos sikerülni fog. Das Herz einer Frau ist wie ein tiefer Ozean voller geheimnisse. y nő szíve olyan, mint egy mély óceán, tele van titkokkal. alen - emlél< " , . ·. li:eth,,. ~;1:eht mitten im Park 1 le.kmű áll a park közepén. Baren verbringen den Winter in einer Höhle. ~A medvék a telet egy barlangban töltik. ·t ·- -::, . - ~ ~ . - ~ Er ist imtner sehr ·a ufmerl. am zu alteren Mensc · d ig nagyon figyel ·es az idősebb emberek . . . e Atmosphare,-n - légkör . Die Atmosphare der Erde besteht aus

verschiedenen Gasen. A Föld légköre kült?nb9ző gázokból áll. wesentlich-lényeges Es ist wesentlich, dass du die Situation verstehst. Lényeges, hogy megértsd a helyzetet. ~ ~ :. """"-~ . "- •, ·» ., - 1, . ~ ,, ~ ~,,,. d/r.f b~ ,, - (~ " ,. tj~• . · r Hang, e Hange- léJ ó D~r Hang ist sehr steil. ; j1t~:-~~ A leitő nagyon meredek. ,t;t~: ~ · ~- .,,r J . . ., ~~ ) ;- J .• ,, . ~· ,. . ,;--• y J, "-+ ,. , :·¾, . ,· ., • :; . ) ► - • • • • ., gemeinsam-együtt,közösen -~·- Wir. maclílen gemeinsam Plane . Közösera il:eliVezürilR. ., r Sinn,-e értelem,ész Elmemt "Aufgrund meiner philologischen Studien bin ich überzeugt, dass ein begabter Mensch Englisch (auBer Schreibung und Aussprache) in dreiBig Stunden, Französisch in dreiBig Tagen und Deutsch in dreiBig Jahren lernen kann." ,,Filológiai tanulmányaim

eredményeképpen meggyőződtem arról, hogy tehetséges ember megtanulhat angolul {kivéve a helyesírást és a kiejtést) harminc óra alatt, franciául harminc nap alatt és németül harminc év alatt." Mark Twain s Blatt, e Blatter - falevél lm Herbst verlieren die Baume ihre Blatter. A fák ősszel elvesztik a leveleiket. e Kosten ( nur Pluralwort!) - költségek Die Kosten der Veranstaltung stiegen auf 500 Euro. ~ A rendezvény költségei 500 euróra emelkedtek. · Die Sterne leuchten. A csillagok ragyognak s Gerichtsurteil,-e - bírósági ítélet Wir informi · r:1~Sie über wichtige Gerichtsurteile. -- -~ ··.- ~ -;=". ,:--,, . e Erfahrung,-entapasztalat lch habe schon Erfahrungen im Hotel zu arbeiten. Már van tapasztalatom szállodai munkában. die Miene,-n " ~· J r arckifejezés Das ist eine komische Miene. íEJ. egy furcsa arckifeje,és • f Wie weiter?Hogyan továl:il:i? erz ieh en

-neve Ini Manche Eltern können ihre Kinder nicht richtig erziehen Egyes szülők képtelenek jól nevelni a gyerekeiket ordnen-rendez, sorrendbe rak Ordnen Sie die Bilder Rakja sorba a képeket! SMS rövidítések AKL (Alles klar?) BIBAL. (Bin bald im Urlaub.) Dl (Du bist doo,f) K (Kannste vergessen) IS (lch sehe deine Numer) K01 (Komm1e 15 Minuten spater) LAMIIN ( Lass mich in Frieden!) LAMIT (Lach mich tot) STIMS ( Stehe im Stau) W N (Wo zum Teufel warst du?) IL {lch liebe dich) L (L iebe GrüBe) D ( Denk an dich) LID ( Liebst du mich noch?) ILUVEMI ( lch Hebe und vermisse dich) 1 Minden rendben? Nemsolkára szabadságra megyek Hülye va gy Felejtsd el! 1 Láto,m a számodat! 15 p,ercet kések Hagyjál békén! Megszakadok a röhögéstől Dugóban áUok Hol a fenében voltál?! Szer,e tlek Üdv! Rád gondolok Szeretsz még? 1 Szeretlek, hi.ányzol Sport treiben ----~ sportolni Wann hast du zuletzt~Sp3>rt getrieben? Mikor sportoltál utoljára?

sich bewerben megpályázni lch möchte mich um die Stelle als Zimmermadchen bewerben. Szeretném megpályázni a szobalányi állást