Nyelvtanulás | Román » Román nyelv emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2007

Adatlap

Év, oldalszám:2007, 48 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:68
Feltöltve:2007. június 02
Méret:194 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 24 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM emelt szint írásbeli vizsga 0612 I. Olvasott szöveg értése Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 1. Citiţi cu atenţie textul de mai jos, apoi completaţi propoziţiile, scriind după numere literele potrivite. Post de radio pentru animalele de casă Un iubitor de animale din California 1. unui post de radio pe internet, care are ca scop uşurarea vieţii animalelor de casă singuratice din toată lumea, relatează BBC News Online. Recomandându-se drept "postul de radio pe care îl 2. ", DogCatRadiocom emite live 17 ore pe zi dintr-o dubiţă aflată întrun parcaj din Los Angeles Dj-ii vorbesc 3 şi le cer "părinţilor" acestora să trimită poze cu acestea. Fondatorul

postului, Adrian Martinez, în vârstă de 34 de ani, a declarat că radioul trebuie 4. cât timp "părinţii" lor sunt la serviciu Piesele ce se pot auzi înfiecare zi pe postul DogCatRadio variază de la melodiile Enya până la 5. , Elvis Presley, printre care şi clasicul "Hound Dog" Printre piese, Martinez şi Dj-ii cu care lucrează 6. de animale de casă Martinez, un producător independent de discuri, speră să fie ascultat de cât mai multe animale care sunt lăsate singure acasă, bineînţeles, cu un pic de ajutor din partea stăpânilor lor. "Pisica mea, Snickers, 7 ", a declarat Martinez pentru ziarul New York Times, povestind cum i-a venit ideea de a crea un asemenea post atunci când pisica lui s-a calmat la auzul unei melodii din anii ’80. A – să ţină de urât animalelor B – dau sfaturi practice deţinătorilor C – mi-a zis să fac acest post de radio D – melodiile faimoase ale regelui rockului E – direct animalelor F –

a pus bazele G – preferă toate animalele 7 puncte 1. írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 2. 3. 4. 2/8 5. 6. 7. 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Azonosító jel: 2. Citiţi textul de mai jos, apoi răspundeţi la întrebări Meşterul Nicu "Cu acul ne-a crescut pe toţi biata mamă. Şi-o dată n-am auzit-o plângându-se, ori blestemând, ori spunând vreo vorbă rea. S-a trudit sărăcuţa de ea, şi-a învăţat singură să citească şi să scrie, ca să ne poată învăţa şi pe noi puţină carte. Că ce şcoli erau pe vremea aceea? De dimineaţă până în noapte muncea şi ne îngrijea s-avem de toate. Surorile începeau să coase şi ele. Un frate mai mare intrase ucenic la un unchi al mamei, zugrav de biserici. La zece ani am intrat şi eu la un iconar Dar era un om sucit, şi rar auzeai o vorbă cumsecade din gura lui. Mă punea să mătur, să-i leagăn copilul; când voiam să mă uit şi eu cum zugrăveşte, mă lua la goană. După

doi ani m-am întors acasă şi-am început să fac singur iconiţe. Era vară Duminica mă duceam la obor. Îmi aşterneam hăinuţa jos, ca orice negustor Treceau femei sărace, oameni de la ţară, mă-ntrebau cine le-a zugrăvit, le spuneam că eu. şi cumpărau bieţii oameni, ziceau că-s icoane cu noroc, că-s de la un copil nevinovat. Doamne, cu ce bucurie am venit eu acasă după cea dintâi afacere a mea! Făcusem vreo zece sorocoveţi – şi când i-am pus mamei în mână, s-a uitat la bani, apoi la mine, şi m-a întrebat îngrijorată de unde-s – că eu lucrasem pe ascuns icoanele. Când i-am spus, m-a sărutat, a dat să zică ceva şi s-a întors repede cu faţa spre fereastră, că-i venea să plângă. Aceea a fost, poate, cea mai fericită zi din viaţa mea! Eram mare, aduceam parale-n casă, bucurie la ai mei, cu munca mâinilor mele. Cine mai era ca mine!" Nicolae Grigorescu. era un copilaş plăpând naiv, sfios, care se uita la lucruri şi la oameni cu

nişte ochi mari, pururea întrebători. Copil sărac, fără nici un sprijin, la vârsta de paisperece ani, Grigorescu îşi propune să plece la Paris. Lucrează de zor la icoane, pe care acum le iscăleşte într-un colţişor cu litere de tipar, Nicu. Munceşte, munceşte, cu multă însufleţire. Ajuns aici, cu mari greutăţi, începe să facă studii de copaci în pădurile din jurul Parisului, timp de trei ani. Cu alţi tineri, deschide o expoziţie, în toamna anului 1866 A doua zi, toate tablourile lui erau vândute. 8. Cum şi-a crescut copiii mama pictorului? . 9. De ce a învăţat ea să scrie şi să citească ? . 10. Ce au făcut surorile şi un frate mai mare de-al lui Grigorescu? . 11. Cum a fost iconarul la care a intrat?. írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 3/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 12. Ce l-a pus să facă iconarul pe Grigorescu?. 13. Ce a făcut după doi ani? . 14. Ce a făcut cu iconiţele? . 15. De ce le-au

cumpărat oamenii? . 16. Ce a făcut mama când a aflat că Nicu a câştigat bani? . 17. Ce face la vârsta de paisprezece ani? . 18. Ce a fost rezultatul primei expoziţii la Paris? . 11 puncte 8. 9. 10. 11. írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 12. 13. 14. 4/8 15. 16 17. 18. 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Azonosító jel: 3. Citiţi povestea de mai jos, apoi scrieţi după fiecare afirmaţie dacă este adevărată (A) sau falsă (F). Merindea şi cele trei dorinţe A fost odată un flăcău cu numele Nicolae. Într-o zi, s-a dus în pădure să culeagă crengi pentru iarnă. Într-o traistă avea merinde: o bucată de pâine unsă cu untură şi un ardei verde Pe la ora mesei, când se pregătea să mănânce, apăru un moşneag cu barbă lungă, sprijininduse într-un băţ. Ajungând la flăcău, zâmbi blând şi zise: – Ce bine-i că te găsesc aici. Mi-am pierdut traista cu mâncarea şi sunt foarte flămând Flăcăule, fii bun, dă-mi

şi mie puţină pâine! Nicolae rupse în două bucata de pâine şi i-o dădu bătrânului. Acesta a mâncat cu poftă, apoi grăi: – Îţi mulţumesc pentru bunătate! Drept răsplată ia băţul acesta şi du-l acasă! Îţi va împlini trei dorinţe. Când vrei să-ţi vezi dorinţa împlinită, ţine-l în mână Cu aceasta moşneagul dispăru în pădurea deasă. Cum a ajuns acasă, Nicolae vru să încerce băţul. Căzu pe gânduri Ce să-şi dorească? Avea nevoie de atâtea lucruri! De o casă ca lumea în locul cocioabei în care sta, de haine, de unelte, de o căruţă şi un căluşor să-şi câştige pâinea mai uşor. – Ia, să mă satur întâi, hotărî flăcăul şi luă băţul în mână. Se gîndi la o masă încărcată cu fel de fel de mâncăruri. Şi ce să vadă? Numaidecât apăru o masă aşternută, întocmai cum îşi dorise. Pe masă erau nişte mâncăruri cum n-a mai văzut niciodată: supă de găină, friptură de porc, carne de oaie la grătar,

pui pane, sărmăluţe cu mămăliguţă, pâine proaspătă fel de fel de prăjituri, torturi şi fructe. După ce s-a ospătat bine, Nicolae n-a mai mers să aducă din pădure legăturile de crengi, ci s-a culcat, deoarece l-a pălit somnul, fără ca să se mai gândească la treburile lui. În cealaltă zi s-a trezit târziu. Dădu cu ochii de băţ şi uită de lucrul ce-l aştepta Îşi aduse aminte de masa de seară şi acum ceru un dejun bogat. Băţul magic îi împlini şi cea de a doua dorinţă. Apăru din nou măsuţa cu multe bunătăţi Nicolae se apucă să mănânce până se sătură bine. După dejun, în loc să-şi vadă de lucru, se întinse din nou să se odihnească La amiază, luă din nou băţul şi îi ceru o masă şi mai bogată. Măsuţa apăru şi de data aceasta şi Nicolae se sătură încât nici nu i se făcu foame în ziua aceea. Lungit pe pat, se gândea la zile fără muncă, fără griji. A treia zi însă degeaba luă băţul în mână. Acesta

nu-i mai împlini şi a patra dorinţă În schimb, începu să vorbească: – Vei mânca răbdări prăjite, flăcăule! Vrei să trăieşti fără lucru? Asta nu se poate! Dute şi lucrează! Vezi-ţi de trabă! Nicolae a rămas înlemnit, cu gura căscată. Abia acum şi-a dat sema că a fost lacom Dar şi-a adus aminte şi de cuvintele unui moş, care spunea adesea: "Nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim!" írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 5/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Nicolae într-o zi, s-a dus în pădure să culeagă crengi pentru iarnă. Într-o traistă avea merinde: o bucată de pâine unsă cu untură şi nişte roşii. La ora mesei a apărut un moşneag care n-avea mâncare. Flăcăul nu i-a dat din mâncarea lui. Drept răsplată i-a dat un băţ. Băţul îi va împlini trei dorinţe. Întâi şi-a dorit o casă în locul

cocioabei în care stătea. Nicolae apoi a dorit o masă încărcată cu fel de fel de mâncăruri. Apoi se duse după crengi în pădure. La amiază, luă din nou băţul şi îi ceru o masă şi mai bogată. A treia zi luă băţul în mână, care i-a împlini şi a patra dorinţă. Şi-a dat sema că a fost lacom, amintindu-şi de cuvintele unui moş, care spunea adesea: "Nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim!" 12 puncte 19. 20. 27. írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 21. 22. 28. 23. 29. 6/8 24. 30. 25. 26. Total: 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 7/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint I. Olvasott szöveg értése Azonosító jel: maximális elért pontszám pontszám 1. feladat 7 2.feladat 11 3. feladat 12 ÖSSZESEN 30 javító tanár Dátum: . Dátum: .

pontszáma programba beírt pontszám I. Olvasott szöveg értése javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. vizsgarész 0612 8/8 2007. május 24 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 24 8:00 II. Nyelvhelyesség Időtartam: 50 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM emelt szint írásbeli vizsga 0612 II. Nyelvhelyesség Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 1. Completaţi textul de mai jos cu forma potrivită a următoarelor verbe: a se acorda, a propune, a recomanda, a elimina, a se

pierde, a restabili, a funcţiona, a se intoxica, a-şi pierde, a se obişnui. Apa, element de bază al organismului În ultimii ani 1. o atenţie tot mai susţinută consumului de apă Medicii 2. un consum cât mai mare de apă, 3 zilnic cel puţin doi litri de apă. De ce este important să bem minimum doi litri de apă? Apa este cel mai important element pentru sănătatea pielii şi pentru starea generală de sănătate. În mod normal, organismul omului 4 zilnic 2-3 litri de apă: un pahar sau un pahar şi jumătate se elimină prin respiraţie. Cam şase pahare 5. prin rinichi, sub formă de urină Încă circa două pahare se elimină prin piele, în funcţie de temperatura de afară. Deci, pentru 6 echilibrul normal, necesar pentru ca organismul 7. bine, trebuie recuperată cantitatea de apă eliminată. Aceasta se face prin alimentaţie, dar mai ales prin consumul de lichide, în primul rând prin apă. Ce se întâmplă dacă nu bem suficientă apă? Pe scurt,

organismul 8. : celulele nu mai funcţionează bine, substanţele toxice nu se mai elimină. Ca o consecinţă a lipsei de apă pielea se usucă, devine zbârcită, 9. elasticitatea Dar apa are şi efect reglator în privinţa temperaturii corpului. Vara când corpul omenesc primeşte mai multă căldură decât are nevoie, atunci este cu atât mai important să bem cât mai multă apă. Tot mai multă apă necesită organismul şi în timp ce depune efort fizic susţinut, mărindu-se cantitatea de apă eliminată, mai ales, sub formă de sudoare. Cum să 10. să bem mai multă apă? Este recomandabil de a bea la fiecare oră sau oră şi jumătate câte un pahar de apă. Trebuie să fim conştienţi de faptul că nu trebuie neapărat să ne fie sete ca să bem apă. 10 puncte 1. 2. 3. írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 4. 5. 6. 2/8 7. 8. 9. 10. 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 2. Puneţi cuvintele din paranteze la forma potrivită

În fiecare an, toamna, spre Munţii Atlas din Maroc se îndreaptă caravane nesfârşite de cămile şi cai. Din toate colţurile 11 (ţară) se adună călăreţi Iar în ajunul 12. (zi) consacrate 13 (sărbătore) , 14 (a răsări) . ca din pământ, şiruri lungi de corturi pestriţe, 15 (a forma) .între ele adevărate uliţi A doua zi, se aude un semnal. La marginea orăşelului de corturi 16 (a se alinia) . câţiva tineri călăreţi Încă un semnal, şi călăreţii pornesc în galop întins spre locul unde îi aşteaptă cei mai severi arbitri: părinţii, rudele, dar mai ales fetele care au venit acolo pentru a-şi alege un soţ. Ele urmează 17 (a aprecia) iscusinţa cu care tinerii trag la ţintă în plin galop şi execută adevărate numere acrobatice. Într-adevăr, călăreţii 18.(a se întrece) pe ei înşişi în a-şi demonstra talentele, fiindcă la sfârşitul 19. (originală competiţie) trebuie 20. (a se alege) nu cu o cupă sau cu un premiu, ci cu o

nevastă Iar cu cât călăreţul se va dovedi mai dibaci, cu atât fata care îl va alege urmează să fie mai frumoasă. 10 puncte 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 3. Completaţi textul cu prepoziţiile potrivite írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 3/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint Dieta cu mere şi cu lămâi purifică şi slăbeşte Dietele 21. bază de fructe nu numai că revitalizează organismul, dar menţin şi silueta. Acestea sunt doar două motive 22 care dieteticienii recomandă fructe 23. merele şi lămâile 24 alimentaţia zilnică Sunt două modalităţi ideale de luptă 25. bolilor, mai cu seamă în prag de iarnă Astfel, specialiştii recomandă consumul merelor 26. formă 27. compot, 28 foarte puţin zahăr, timp de trei zile consecutiv, excluzând orice altă hrană. Cura de mere are rezultate excelente 29 inflamaţiilor intestinului şi 30. păstrarea unui ten cât mai curat Merele crude sunt

bune pentru ficat şi intestin. Mâncate seara, înainte de culcare, dau un somn liniştit şi odihnitor 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 10 puncte írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 4/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 5/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 6/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 7/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint II. Nyelvhelyesség maximális elért pontszám pontszám 1. feladat 10 2. feladat 10 3.feladat 10 ÖSSZESEN 30 javító tanár Dátum: . pontszáma programba beírt pontszám I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó

a III írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a II vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, II. vizsgarész 0612 8/8 2007. május 24 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 24 8:00 III. Hallott szöveg értése Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM emelt szint írásbeli vizsga 0612 III. Hallott szöveg értése Azonosító jel: Román nyelv emelt szint Dragi candidaţi, urmează proba înţelegerii textului oral. •Proba se compune din 4 texte pe care le veţi asculta de două ori. •Textele se introduc şi se termină cu un semnal muzical, apoi urmează definirea temelor. •Vă stă la dispoziţie

aproximativ un minut să citiţi temele. •Apoi veţi asculta textul pentru prima dată. •Din nou vă stă la dispoziţie un minut să studiaţi şi să rezolvaţi temele. •După aceea veţi asculta textul încă o dată. •La sfârşit veţi avea încă un minut să vă verificaţi răspusurile. •Această probă a examenului durează 30 de minute. •Spor la lucru! 1. Veţi asculta un text despre universităţile virtuale Înainte de a asculta textul, citiţi afirmaţiile de mai jos. După ce aţi audiat textul, scrieţi în tabel sub numărul potrivit dacă afirmaţiile ce urmează după text sunt adevărate (A) sau false (F). 1. 2. 3. 4. 5. Pe continentul nord-american n-au fost înfiinţate universităţi virtuale. De exemplu, Concord University, creată de Washington Post, decernează o diplomă în drept, recunoscută. Potrivit informaţiilor IDC mai mult de 2,2 milioane de persoane din SUA se vor înscrie la cursuri pe Internet în viitorii trei ani. În viitor se vor

putea înscrie la facultăţi studenţi fără cunoştinţe de informatică. Din 11 milioane de site-uri existente în lume numai 12 mii sunt site-uri educative. 1. 2. 3. 4. 5. 5 puncte írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 2/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 2. Veţi asculta un text despre studenţii români Înainte de a asculta textul, citiţi temele După ce aţi ascultat texul, completaţi tabelul, conform modelului. Model:Câţi agjaţi are concernul Continental? 81. 000 6. În câte ţări este prezent concernul? 7. Ce volum de investiţii are Continentalul în România? 8. Dintre studenţii români nu au acumulat experienţă practică în ţară: 9. Dintre studenţii români au participat la o practică în străinătate: 10. Dintre români sunt foarte încrezători în existenţa acestor şanse de carieră: 11. Dintre studenţii români ar renunţa la întemeierea unei familii pentru carieră: 12. În cazul româncelor doar 15%

ar renunţa la familie pentru carieră: 13. 87,3% dintre studenţii români visează la salarii de pornire: 8 puncte 6. 7. írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 8. 9. 10. 3/8 11. 12. 13. 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 3. Veţi asculta un un fragment din romanul Moromeţii de M Preda Înainte de a asculta textul, citiţi temele. După ce aţi ascultat fragmentul, răspundeţi la întrebări 14. Cum se numeşte familia? . 15. De unde se întorsese familia? . 16. Ce a făcut Paraschiv când a ajuns acasă? . 17. Dar Nilă ce făcuse după ce a ajuns acasă? . 18. Unde se furişase Achim? . 19. Cum se numeau fetele şi ce au făcut ele? . 20. Ce a făcut tata? . 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 7 puncte írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 4/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint 4. Veţi asculta un text cu titlul În Japonia sunt premiaţi cei ce poartă chimono Înainte de a asculta textul, citiţi

temele. După ce aţi audiat textul, completaţi propoziţiile neterminate. 21. Acţiunea este menită să promoveze . 22. Kyoto este un centru important . 23. 24. 25. Kyoto este cel mai conservator oraş al Japoniei, fosta . Pentru cei ce nu au un chimono acesta . Vor oferi intrare gratuită celor ce vor purta chimono . 5 puncte 21. írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 22. 23. 24. 5/8 25. total 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 6/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 7/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint maximális elért pontszám pontszám 1. feladat 5 2. feladat 8 III. Hallott szöveg értése 3. feladat 7 4. feladat 5 Dolgozatpont összesen 25 Vizsgapont összesen 30 javító tanár Dátum: . pontszáma

programba beírt pontszám I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség III. Hallott szöveg értése javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a IV írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a III vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, III. vizsgarész 0612 8/8 2007. május 24 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 24 8:00 IV. Íráskészség Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM emelt szint írásbeli vizsga 0612 IV. Íráskészség Román nyelv emelt szint Azonosító jel: 1.Vă numţi /Livia Crişan şi sînteţi elev/elevă în calasa a XII-a A la Liceul

Nicolae Bălcescu din Giula şi locuiţi în acelaşi oraş, pe strada Dózsa nr 2. Doriţi să obţineţi o bursă în România.” Scrieţi o cerere (100-150 de cuvinte) adresată directorului şcolii - Motivaţi cererea dumneavoatră. Atenţie la adsresare şi la data cererii. 10 puncte írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 0612 2/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Azonosító jel: 2. Redactaţi o compunere (200-250 de cuvinte), alegând tema a) sau b) a) Un spectacol de neuitat data şi locul, împrejurările , cu cine aţi fost la teatru, de ce v-a plăcut . Atenţie la: introducere, cuprins şi încheiere, alineate, aranjarea estetică în pagină a textului. b) Scrieţi cunoscuţilor dumneavoastră din România o scrisoare în care le mulţumiţi pentru invitaţie, accentuând cât de important este pentru dumneavoastră exersarea limbii române, deoarece se apropie bacalaureatul. Atenţie la: formula de adresare şi de încheiere, alineate, data precisă,

aranjarea estetică a textului în pagină. 20 puncte írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 0612 3/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 4/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 5/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 6/8 2007. május 24 Román nyelv emelt szint írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 0612 Azonosító jel: 7/8 2007. május 24 Azonosító jel: Román nyelv emelt szint IV. Íráskészség maximális elért pontszám pontszám 1. feladat 10 2. feladat 20 ÖSSZESEN 30 javító tanár Dátum: . pontszáma programba beírt pontszám I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség III. Hallott szöveg értése IV. Íráskészség javító tanár Dátum: . írásbeli

vizsga, IV. vizsgarész 0612 jegyző Dátum: . 8/8 2007. május 24 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0612 ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont 3. Félpont és többletpont nem adható 4. A feladatok értékelésére a szürke mező szolgál Ebben jelölje a helytelen megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. Példa: 11. 0 helytelen helyes 12. 1 5. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik 6. A vizsgán összesen 150 pont szerezhető Az egyes vizsgarészek arányát a vizsgaleírás

szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a vizsgapontok száma. A. Vizsgarész Olvasott szöveg értése Nyelvhelyesség Hallott szöveg értése Íráskészség Írásbeli összesen Szóbeli Összesen B. Vizsgapont 30 30 30 30 120 30 150 A III. vizsgarész kivételével a feladatpontok megegyeznek a vizsgapontokkal A III vizsgarész (Hallott szöveg értése) vizsgapontjainak kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási táblázatot! írásbeli vizsga 0612 2 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Részletes útmutató 1. feladat 1. F 2. G 3. F 4. A 5. D 6. B 7. C 2. feladat 8. Cu acul, adică a cusut 9. Să-şi poată învăţa şi copiii 10. Surorile lui au început să coase, iar fratele mai mare era ucenic la un zugrav de biserici. 11. Era un om sucit, şi rar auzeai o vorbă cumsecade din gura lui? 12. L-a pus să măture şi

să-i legene copilul 13. S-a întors acasă şi a făcut singur iconiţe 14. Le-a vândut 15. Deoarece ziceau că-s icoane cu noroc, că-s de la un copil nevinovat 16. L-a sărutat şi i-a venit să plângă 17. Pleacă la Paris 18. A doua zi toate tablourile le-a vândut írásbeli vizsga 0612 3 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. feladat 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A A A F. A. A F. A F A. F A II. NYELVHELYESSÉG A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Variációk megadásakor nem jár pont, még akkor sem, ha közöttük van a jó megoldás. Részletes útmutató 1. feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. s-a acordat propun recomandând elimină se pierd a restabili să funcţioneze se intoxică pierzându-şi ne obişnuim 2.feladat 11. 12. ţării ilei írásbeli vizsga 0612 4 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Javítási-értékelési útmutató sărbătorii răsar formând se alinie să aprecieze se întrec originalei competiţii să de aleagă 3. feladat 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.a pe pentru precum în împotriva în de cu împotriva (contra) în III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Részletes útmutató 1. feladat 1. F 2. A 3. A 4. F 5. A Universităţi virtuale Internetul schimbă încetul cu încetul lumea. Problema este: suntem pregătiţi să ne adaptăm la schimbările produse de acesta? Suntem gata să reînvăţăm să învăţăm? Pe continentul nord-american au fost înfiinţate universităţi virtuale şi peste 17.000 de programe de învăţământ pot fi urmărite datorită Internetului. De exemplu, Concord University, creată de Washington Post, decernează o diplomă în drept, recunoscută. Şi totul are loc în reţea, de la înscriere până la examene. Alte instituţii de învăţământ superior, cum ar fi celebra

Universitate Harvard, utilizează reţete pentru studenţii care nu pot merge la cursuri. Cu siguranţă, nord-americanii au echipamente net superioare faţă de cele ale europenilor. Iar utilizarea calculatorului peste Ocean a atins cote inimaginabile: 85% dintre copiii americani dispun de un calculator şi folosesc Internetul pentru a-şi face temele pentru şcoală. Potrivit informaţiilor IDC (International Data Corporation), mai mult de 2,2 milioane de persoane din SUA se vor înscrie la cursuri pe Internet în viitorii trei ani. Nu peste mult írásbeli vizsga 0612 5 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató timp, chiar înainte de a se înscrie, studenţii vor trebui să treacă teste de stăpânire a e-mail-ului sau de utilizare a motoarelor de căutare pe Internet. Nu este o glumă: acestea sunt deja condiţiile de intrare la Universitatea din Arlington, Texas, SUA. "Dacă din 11 milioane de site-uri existente în lume

numai 12 mii sunt site-uri educative, viitorul Internetului este acolo unde s-a născut şi a crescut: universitatea", susţine Jeremy George, directorul reţelelor de la Universitatea Yale. 2. feladat Model: Câţi agjaţi are concernul Continenetal? 81. 000 6. În câte ţări este prezent concernul? 27 7. Ce volum de investiţii are Continental în România? 109 miliarde euro 8. Dintre studenţii români nu au acumulat experienţă practică 43% în ţară: 9. Dintre studenţii români au participat la o practică în străinătate: 1,7% 10. Dintre români sunt foarte încrezători în existenţa acestor şanse de carieră 11. Dintre studenţii români ar renunţa la întemeierea unei familii pentru carieră: 12. În cazul româncelor doar 15% ar renunţa la familie pentru carieră: 13. 87,3% dintre studenţii români visează la salarii de pornire: ar 73,5% 17,4% doar 15% între 120 şi 150 de euro „Pentru o formulă ideală am putea spune că băieţii noştri ar

trebui să se căsătorească cu fetele lor“, a concluzionat, într-o formă esenţializată, psihologul Aurora Liceanu, studiul efectuat de compania Continental în rândul studenţilor români, prima cercetare de acest gen, realizată până acum în România. Formula apropiată de ideal se desprinde din rezultate: studenţii (băieţi) români sunt mai deschişi spre a-şi căuta un loc de muncă, oriunde în lume, calitate ce s-ar potrivi mai bine cu cea a studentelor germane, care sunt capabile să pună mai mare accent pe carieră, decât pe familie. Motivaţia realizării studiului a fost prezentată chiar de către responsabilul cu formarea resurselor umane ale uneia din cele mai mari concerne ale lumii, Continental, cu peste 81.000 de angajaţi (în 27 de ţări) şi cu o cifră de afaceri de 12,6 miliarde euro, dl. Thomas Sattelberger: „ Reprezentantul celui mai mare investitor străin din România (Continental are un volum de investiţii de 109 milioane euro, începând

cu 1999) este preocupat, chiar mai mult decât noi, de perspectivele pieţei muncii din România. Studiul evidenţiază aspecte interesante privind comparativ studentul român şi cel german: 43% dintre studenţii români nu au acumulat experienţă practică în ţară, în timp ce abia 1,7% au participat la o practică în străinătate. Procentul ridicat al celor ce reclamă lipsa componentei practice a învăţământului românesc se corelează direct cu procentul celor care cred că, la teorie, şcoala românească e mai tare decât altele. 61% dintre absolvenţii români ar pleca în SUA, pentru un loc de muncă, în timp ce doar 50,6% dintre germani ar face acelaşi lucru. írásbeli vizsga 0612 6 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Absolvenţii români resping, în schimb, puternic ideea plecării după un loc de muncă în Rusia (80,8%), în China (78,9%) sau Brazilia (53,8%), faţă de cei germani, care nu resping la

fel de puternic această idee. Dacă slujba ideală s-ar afla în China, doar 17,5% dintre români sar duce acolo, în timp ce 45,7% dintre germani ar accepta-o Şi şansele în carieră sunt percepute diferit: 73,5% dintre români sunt foarte încrezători în existenţa acestor şanse, în timp ce 63,1 dintre absolvenţii germani sunt mai puţin optimişti. 17,4% dintre studenţii români ar renunţa la întemeierea unei familii pentru carieră, iar 59,9% n-ar face acest lucru, sub nici o formă. În cazul româncelor, doar 15% ar renunţa la familie pentru carieră, în timp ce nemţoaicele ar face aceasta în procent de 62,5%. Bărbaţii nemţi, în schimb, nu ar renunţa la familie pentru carieră (68,5%), pe când 56,7% dintre studenţii români ar face aceasta. Nemţii învaţă mai mult timp (9,3 semestre) decât românii (7,9 semestre), în schimb, atitudinea faţă de acceptarea perioadelor de angajare între 3 şi 5 ani este mai ridicată la nemţi, ceea ce arată cum

capacitatea de adaptare a românului pe piaţa muncii se modifică mai greu decât a germanului. 87,3% dintre studenţii români visează la salarii de pornire între 120 şi 150 de euro şi doar 1,8% ţintesc un salariu de 250 de euro. 3. feladat 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Moromete. De la câmp. Se culcase gemând. Se aruncase într-un pat. (S-a culcat şi el) În grajdul cailor. Tita şi Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scalde. Moromete, tatăl, trăsese căruţa sub umbra mare a celor doi salcâmi „În Câmpia Dunării, cu câţiva ani înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfărşită răbdare; viaţa se scurgea aici fără conflicte mari. Era începutul verii. Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp. Când ajunseseră acasă, Paraschiv, cel mai mare dintre copii, se dăduse jos din căruţă, lăsase pe alţii să deshame şi să dea jos uneltele, iar el întinsese pe prispă o haină veche şi se culcase

peste ea, gemând. La fel făcuse şi al doilea fiu, Nilă, intrase în casă şi după ce se aruncase într-un pat, începuse şi el să geamă, dar mai tare decât fratele său, ca şi când ar fi fost bolnav. Al treilea băiat, Achim, se furişase în grajdul cailor, se trântise în iesle să nu-l mai găsească nimeni, iar cele două fete, Tita şi Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scalde. Rămas singur în mijlocul bătăturii, Moromete, tatăl, trăsese căruţa sub umbra mare a celor doi salcâmi de lângă poarta grădinii şi apoi ieşise şi el la drum cu o ţigară în gură. Părea de la sine înţeles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârşească bine. 4. feladat 21. Acţiunea este menită să promoveze îmbrăcămintea tradiţională japoneză. írásbeli vizsga 0612 7 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató 22. Kyoto este un centru important al industriei textile. 22. Kyoto

este cel mai conservator oraş al Japoniei, fosta capitală japoneză între 794 şi 1868. Pentru cei ce nu au un chimono acesta poate fi închiriat cu 3.000 de yeni Vor oferi intrare gratuită celor ce vor purta chimono peste 20 de obiective turistice. 23. 24. În Japonia sunt premiaţi cei ce poartă chimono În oraşul japonez Kyoto transportul public şi intrarea la majoritatea obiectivelor turistice sunt gratuite pentru cei ce poartă chimono. Acţiunea este menită să promoveze îmbrăcămintea tradiţională japoneză pe care majoritatea locuitorilor oraşului o poartă numai la ocazii speciale. Kyoto este un centru important al industriei textile. Este şi cel mai conservator oraş al Japoniei, fosta capitală japoneză între 794 şi 1868. Aici tradiţiile sunt încă respectate, iar templele şi parcurile care împânzesc oraşul stau mărturie acestui lucru. "Pentru cei ce nu au un chimono acesta poate fi închiriat cu 3000 de yeni, adică 28 de dolari pe zi",

spune Ami Tsujii, un reprezentant al biroului pentru promovarea industriilor tradiţionale din Kyoto. Peste 20 de obiective turistice vor oferi intrare gratuită celor ce vin purtând chimono. Între acestea Castelul Nijo, fostul palat al familiei shogunului Tokugawa, construit între anii 1603-1626. Átszámítási táblázat Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. Dolgozatpont 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 írásbeli vizsga 0612 Vizsgapont 30 29 28 26 25 24 23 22 20 19 18 17 16 Dolgozatpont 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 / 16 Vizsgapont 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 2 1 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató IV. ÍRÁSKÉSZSÉG Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével

történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempontnál újra kell olvasni. Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. A javítás alapelvei 1. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól 2. Félpontok és jutalompontok nem adhatók 3. Az ismétlődő nyelvhelyességi hibákat csak egyszer kell az

értékelésnél figyelembe venni Első feladat Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: Értékelési szempontok Tartalom Formai jegyek és hangnem Szövegalkotás Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan, helyesírás Összesen Maximális pontszám 5 pont 2 pont 3 pont 5 pont 5 pont 20 pont Vizsgapont 10 pont 1. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3–2/3, az első feladatnak a pontszámát felezni kell, azaz 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám felezése után kapott összeg fél pontra végződik, felfele kell kerekíteni. Ebben a vizsgarészben tehát nincsen külön átszámítási táblázat. 2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom, Szövegalkotás, Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont írásbeli vizsga 0612 9 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató A szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi

elemei A szöveget a mondatok halmazától a kohézió különbözteti meg, amit a szöveget alkotó elemek jelentésének szerves összefüggése és a szerkezeti összekapcsoltság biztosít. A szöveg egységét biztosító jelentés szintű kapcsolatteremtés leggyakoribb eszközei a következők: • teljesen vagy részben ismétlődő szavak, szószerkezetek, • szinonimák, • a szavak és szószerkezetek jelentése között lehetséges néhány viszony (ellentét, okokozati viszony stb.), • a mondatok logikai-tartalmi elrendezése (ok-okozat, általános-konkrét stb.) A mondatok kapcsolódását biztosító nyelvtani, szerkezeti kapcsolóelemek: • az önálló mondatok közötti kötőszók, • rámutató szók (különféle névmások, határozószók), • egyéb nyelvtani viszonyító elemek (igeragozás, középfok stb.) A Szövegalkotás szempontnál a Tartalom szemponttól függetlenül kell eljárni és csak a tárgyalt szempontok alapján lehet megítélni a

dolgozat felépítését és gondolatmenetét. Szókincs és kifejezésmód E szemponton belül azt értékeljük, hogy • megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a közlési szándéknak, • megfelel-e a szóhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire változatos). Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újraolvasás után érthető, azaz anyanyelvi olvasó csak nehezen vagy egyáltalán nem értené meg a mondanivalót. A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ (pl. a „ a auzi“ ige helyett a „a asculta“ igét), ezt a hibát csak

a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. Ha a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ (pl. „contra + gen”), ezt a hibát csak a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell E szempont értékelésénél a megszólítás és az elköszönés hibáit is figyelembe kell venni. Nyelvtan, helyesírás E szemponton belül azt értékeljük, hogy • megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak, • megfelel-e a nyelvhasználat az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek (mennyire változatosak a nyelvtani

struktúrák és a mondatszerkesztés). írásbeli vizsga 0612 10 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a megértést. A további részletes útmutatást lásd a Szókincs, kifejezésmód szempontnál Javítási jelrendszer Áttekinthetőbb a javítási jelrendszer, ha az egyes szempontokhoz tartozó jeleket egy-egy oszlopban egymás alá írjuk. Tartalom A tartalmi szempontok teljesítését a lap jobb oldalán található sávban jelöljük a szempont sorszámának megadásával: 4 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, √3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt vagy nyelvi okból nem érthető tartalmi szempont, 2– (szám + mínuszjel) = érintett, de nem megfelelően kifejtett tartalmi szempont. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont teljesítését az utolsó

említés helyénél kell jelölni. Formai jegyek és hangnem A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: Dátum = D Megszólítás = M Köszönés = K Aláírás = A A teljesítés minőségét mutató jelek: D (bekarikázott betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, √ K (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy. Szövegalkotás A Tartalom szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is. Szókincs, kifejezésmód A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: L = lexikai hiba, ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. A szövegben használt jelek: aláhúzás hullámvonallal = lexikai hiba,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aláhúzás hullámvonallal + i = ismétlődő lexikai hiba. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. írásbeli vizsga 0612 11 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Nyelvtan, helyesírás A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: G = nyelvtani (grammatikai) hiba, ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, H = helyesírási hiba. A szövegben használt jelek: aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, √ (hiányjel) = hiányzik egy szó, nyíl = szórendi hiba, aláhúzás + i = ismétlődő hiba. i Az ismétlődő hibákat nem kell a javító sávban jelölni. írásbeli vizsga 0612 12 /

16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Értékelési skála (emelt szint 1. feladat) Tartalom 5 pont A vizsgázó öt irányító szempontot dolgozott ki megfelelően. 4–3 pont 2–1 pont A vizsgázó négy irányító szempontot dolgozott ki megfelelően, a többit pedig csak részben vagy egyáltalán nem. A vizsgázó három irányító szempontot dolgozott ki megfelelően, a többit pedig csak részben vagy egyáltalán nem. A vizsgázó a kommunikációs vagy: A vizsgázó két irányító célokat megfelelően valósíA vizsgázó a kommunikációs szempontot dolgozott ki megtotta meg. célokat nagyrészt megfelelően felelően, és még legalább egy valósította meg. irányító szempontot tárgyalt részben. A kommunikációs célokat részben valósította meg. 0 pont A vizsgázó csak két irányító szempontot dolgozott ki megfelelően és nem tárgyalta a többi szempontot. Alapvető kommunikációs célját nem

éri el. Formai jegyek és hangnem 2 pont 1 pont A szöveg formai jegyei teljesen megfelelnek a szövegfajtának, hangneme a közlési szándéknak és a címzetthez való viszonynak. Van helyes megszólítás, dátum, elköszönés és aláírás. A szöveg formai jegyei nagyjából megfelelnek a szövegfajtának, hangneme a közlési szándéknak és a címzetthez való viszonynak. Van helyes megszólítás és aláírás. A dátum és az elköszönés hibás vagy hiányzik 0 pont A szöveg formai jegyei nem felelnek meg a szövegfajtának, hangneme a közlési szándéknak és a címzetthez való viszonynak. Hiányzik vagy nem helyes a megszólítás és/vagy az aláírás. vagy: A vizsgázó nem törekedett a levélforma betartására. Szövegalkotás 3 pont 2 pont 1 pont A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése logikus. A gondolati tagolás megfelelő: van bevezetés, tárgyalás és befejezés. A vizsgázó megfelelően használja a

szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit: létrejön a szövegkohézió. A formai tagolás megfelelő. A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése nagyrészt logikus. A vizsgázó törekszik a gondolati tagolásra: van bevezetés vagy befejezés. A vizsgázó nagyrészt megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. A mondatok nagyrészt szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű. A vizsgázó nem törekszik a gondolati tagolásra: hiányzik a bevezetés és a befejezés. Az írásmű még szövegnek tekinthető, bár a mondatok több helyen nem kapcsolódnak egymáshoz. 0 pont Nem jött létre szöveg. A mondanivaló nem logikus elrendezésű, a gondolatok esetlegesen követik egymást. Az írásmű tagolatlan és áttekinthetetlen, túlnyomórészt izolált mondatok halmazából áll. Szókincs, kifejezésmód 5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont A szöveget a témának és

a közlési szándéknak megfelelő változatos szókincs jellemzi. Az előforduló kisebb lexikai pontatlanságok nem nehezítik a megértést. A szöveget nagyrészt a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik a változatos szóhasználatra. A szóhasználat néhány helyen nem megfelelő, ez azonban alig nehezíti a megértést. A szöveg szókincse egyszerű. Sok a szóismétlés. A szóhasználat többször nem megfelelő. A hibák néhány helyen nehezítik a megértést. A szövegben felhasznált szókincs szegényes. A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen nehezíti és/vagy akadályozza a megértést. Nyelvtan, helyesírás 5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont A vizsgázó változatos nyelvtani struktúrákat használ, valamint mondatszerkesztése is változatos. A szöveg hibátlan vagy csak kevés, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattan, alaktan, helyesírás) hiba található

benne. A vizsgázó törekszik a változatos nyelvtani struktúrák használatára és a változatos mondatszerkesztésre. A szövegben több, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattan, alaktan, helyesírás) hiba és/vagy néhány, a szöveg megértését nehezítő hiba található. A vizsgázó egyszerű nyelvtani struktúrákat használ és/vagy mondatszerkesztése nem kellően változatos. Rendszerszerű hibákat ejt. A szövegben sok hiba van, a hibák többször nehezítik a megértést. A szöveget a szintnek nem megfelelő, túlságosan egyszerű nyelvtani struktúrák és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi. A szövegben sok, a szöveg megértését jelentősen nehezítő és/vagy akadályozó hiba található. írásbeli vizsga 0612 13 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Második feladat Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról: Értékelési szempontok Tartalom Szövegalkotás

Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan, helyesírás Összesen Vizsgapont Maximális pontszám 5 pont 5 pont 5 pont 5 pont 20 pont 20 pont Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont. Az értékelési szempontok részletes kifejtése Tartalom E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó • hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta azokat, • megfelelően kifejtette és indokolta-e véleményét. A témakifejtés során a vizsgázónak a megadott témát tágabb kontextusba kell helyeznie, továbbá ki kell fejtenie, és érvekkel alá kell támasztania véleményét (valamelyik irányító szempont kapcsán). A vizsgázónak mind a négy irányító szempontra ki kell térnie dolgozatában. Egy irányító szempont tárgyalása akkor tekinthető megfelelően részletesnek, ha a vizsgázó legalább két gondolatot fogalmaz meg hozzá. Amennyiben a vizsgázó szó szerint átvesz

egy vagy több mondatot a gondolati segítséget nyújtó segédanyagból, a lemásolt rész nem vehető figyelembe az adott irányító szempont értékelésekor. Egy szinten belül (4–3 vagy 2–1) az irányító szempontok kifejtésének részletessége értékelhető. Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt a Tartalom szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az irányító szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontoknál. Szövegalkotás Az emelt szint első feladatánál található részletes útmutatás érvényes ennél a feladatnál is. Azonban a 4–3 és a 2–1 pontos sávoknál a formailag nem megfelelően tagolt szövegeket az alacsonyabb pontszámmal kell értékelni. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a formailag

tagolt, de kevésbé logikus felépítésű szövegek nem értékelhetők az alacsonyabb pontszámmal. írásbeli vizsga 0612 14 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Szókincs és kifejezésmód A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. Nyelvtan, helyesírás A részletes útmutatást lásd az emelt szint első feladatánál. Javítási jelrendszer Lásd az emelt szint első feladatánál. írásbeli vizsga 0612 15 / 16 2007. május 24 Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató Értékelési skála (emelt szint 2. feladat) Tartalom 5 pont 4–3 pont 2–1 pont A vizsgázó négy irányító szempont kifejtésével részletesen és megfelelő mélységben dolgozta ki a témát. Minden irányító szemponthoz két gondolatot fogalmazott meg. A vizsgázó három irányító szempontot megfelelő mélységben dolgozott ki, azaz két gondolatot írt hozzájuk. A negyedik

szempontot csak részben, vagy egyáltalán nem tárgyalta. A vizsgázó két irányító szempontot dolgozott ki részletesen (két-két gondolatot fogalmazott meg) vagy négy, illetve három irányító szempontot tárgyalt részben (egy gondolatot írt hozzájuk). Részletesen kifejtette, és ér- A vizsgázó törekedett arra, hogy részletesen kifejtse, és vekkel megfelelően alátáérvekkel alátámassza vélemasztotta véleményét. ményét. A vizsgázó nem fejtette ki részletesen véleményét, alig érvelt. 0 pont A vizsgázó csak egy irányító szempontot dolgozott ki részletesen (két gondolatot fogalmazott meg hozzá), vagy csak két irányító szempontot tárgyalt részben (egy-egy gondolatot fogalmazott meg). A vizsgázó nem fejtette ki megfelelően véleményét. Szövegalkotás 5 pont 4–3 pont A szöveg felépítése, az irányító szempontok és az ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése logikus. A gondolati tagolás megfelelő. A vizsgázó

megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit: létrejön a szövegkohézió. A szöveg formai tagolása megfelelő. A szöveg felépítése, az irányító szempontok és az ezekhez kapcsolódó gondolatok elrendezése nagyrészt logikus. A vizsgázó törekszik a gondolati tagolásra. A vizsgázó nagyrészt megfelelően használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. A mondatok nagyrészt szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a szöveg formailag nem megfelelően tagolt, az alacsonyabb pontszámot kell adni. 2–1 pont A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű. Sok a gondolati ismétlés. A vizsgázó nem törekszik a gondolati tagolásra. Az írásmű még szövegnek tekinthető, bár a mondatok több helyen nem kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a szöveg formailag nem megfelelően tagolt, az alacsonyabb pontszámot kell adni. 0 pont Nem jött létre szöveg. A mondanivaló nem logikus elrendezésű, a gondolatok

esetlegesen követik egymást. Az írásmű tagolatlan és áttekinthetetlen, túlnyomórészt izolált mondatok halmazából áll. Szókincs, kifejezésmód 5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont A szöveget a témának és a közlési szándéknak megfelelő változatos szókincs jellemzi. Az előforduló kisebb lexikai pontatlanságok nem nehezítik a megértést. A szöveget nagyrészt a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs jellemzi. A vizsgázó törekszik a változatos szóhasználatra. A szóhasználat néhány helyen nem megfelelő, ez azonban alig nehezíti a megértést. A szöveg szókincse egyszerű. Sok a szóismétlés. A szóhasználat többször nem megfelelő. A hibák néhány helyen nehezítik a megértést. A szövegben felhasznált szókincs szegényes. A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen nehezíti és/vagy akadályozza a megértést. Nyelvtan, helyesírás 5 pont A vizsgázó változatos nyelvtani struktúrákat

használ, valamint mondatszerkesztése is változatos. A szöveg hibátlan vagy csak kevés, a szöveg megértését nem nehezítő nyelvi (mondattan, alaktan, helyesírás) hiba található benne. írásbeli vizsga 0612 4–3 pont 2–1 pont A vizsgázó egyszerű nyelvtani struktúrákat használ és/vagy mondatszerkesztése nem kellően változatos. Rendszerszerű hibákat ejt. A szövegben több, a szöveg A szövegben sok hiba van, megértését nem nehezítő nyel- és/vagy a hibák többször vi (mondattan, alaktan, henehezítik a megértést. lyesírás) hiba és/vagy néhány, a szöveg megértését nehezítő hiba található. A vizsgázó törekszik a változatos nyelvtani struktúrák használatára és a változatos mondatszerkesztésre. 16 / 16 0 pont A szöveget a szintnek nem megfelelő, túlságosan egyszerű nyelvtani struktúrák és igénytelen mondatszerkesztés jellemzi. A szövegben sok, a szöveg megértését jelentősen nehezítő és/vagy akadályozó

hiba található. 2007. május 24