Vallás | Buddhista » Erőteljes Guru Rinpocse Guru Jóga és Gánacsakra felajánlás

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 98 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:12

Feltöltve:2023. november 04.

Méret:16 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Tartalomjegyzék . 29 Nemes imák a jószerencse megvalósításáért . 3 A kifejezhetetlen abszolút vallomás . 36 A hétágú ima . 8 . 43 A bódhiszattva fogadalom szertartása . 13 Kívánságimák. 44 . 18 A hétsoros vadzsra imához kapcsolódó gánacsakra (cog) felajánlás . 45 . 21 . 50 Fohász a Nagy Tökéletesség hagyományvonalához . 22 . 52 Fohász a gyökérmesterhez. 23 Menedékvétel . 24 Ima, mely gyorsan beteljesít minden kívánságot . 55 Tízágú érdemfelhalmozás . 25 . 59 1 A maradékok felajánlása . 60 . 92 A meditációs gyakorlat végén. 62 Ima a gazdagság istenségeihez . 93 Az érdemek felajánlása . 64 . 94 Kívánságima a kiváló magatartásért . 66 Szerencsét hozó ima Magyarországért . 95 Dévacsen ima . 84 . 96 . 85 . 96 . 88 . 90 Ima a megvilágosodott mesterekhez . 90 Ima az istenségekhez . 91 2 PHAG PA TRA SÍ GYHAD PÉ CHIG SZU CSHAD PA ZSHUG SZO LÉ GANG ZSIG CHOM PA NA THOG MAR DHI CHAR

CSHIG DZSOD NA DRUB PA DHE VA JID ZSHIN DU DZSED PAR GYU VÉ CSI NÉ JID LA DZSO OM / NHANG SZID NHAM DAG RANG ZSHIN LHUN DRUB PÉ / TRA SÍ CSHOG CSHÜ ZSING NA ZSHUG PA JI SZANG GYÉ CSHÖ DANG GHE DHUN PHAG PÉ CHOG KUN LA CSHAG CHAL DHAG CSAG TRA SÍ SOG DRON MÉ GYHAL PO CHAL THAN DON DRUB GHONG DZSAM PÉ GYAN PHAL GHE DRAG PHAL DAM PA KUN LA GHONG PA GYA CSHER DRAG PA CSAN LHUN PO THAR PHAG CHAL DRAG PHAL DANG NI SZEM CSAN THAM CSAD LA GHONG DRAG PÉ PHAL JID CHIM DZHAD PA CHAL RAB DRAG PHAL TE CHAN CAM THÖ PÉ TRA SÍ PHAL PHEL VA DHE VAR SHEG PA GYHAD LA CSHAG CHAL LO Nemes imák a jószerencse megvalósításáért* OM / tökéletesen tiszta jelenségvilágban lakozó lények, Tíz irány szerencsés birodalmainak lényei, 3 DZHAM PHAL ZSHON NU PHAL DHAN DOR DZSE DZIN CSHAN RÉ ZHIG VHANG GHON PO DZSAM PÉ PHAL SZA JI NYHING PO DRIB PA NHAM PAR SZEL NAM KHÉ NYHING PO PHAG CSHOG KUN TU ZHANG UTPHAL DOR DZSE PAD KHAR LHU SING DANG NOR BU DHA VA RAL DRI NYI MA JI CSHAG

CHAN LEG NHAM TRA SÍ PHAL GYI CSHOG DZSANG CSHUB SZEM PHA GYHAD LA CSHAG CHAL LO 4 RIN CSHEN DHUG CSHOG TRA SÍ SZER GYI NYA DHOD DZSHUNG BUM ZHANG JID ONG KHA MA LA NYHAN DRAG DUNG DANG PHUN CHOG PHAL BEU MI NUB GYHAL CHAN VHANG GYHUR KHOR LO THE RIN CSHEN THAG CSHOG GYHAD TYI CSHAG CHAN CSAN CSHOG DÜ GYHAL VA CSHOD CSING GYHÉ TYHAD MA GHEG SZOG NGO VO DRAN PÉ PHAL PHEL VÉ TRA SÍ LHA MO GYHAD LA CSHAG CHAL LO a szerencsét hozó aranyhalat, * , * végtelen csomót, 5 CHANG PA CSHEN PO DHE DZSHUNG SZED MED BU MIG THONG DHAN DANG GYHAL PO JUL KHOR SZUNG PHAG TYHÉ PO DANG LHU VHANG MIG MI ZHANG NHAM THO SZÉ TE LHA DZHÉ KHOR LO DANG TRI SU LA DANG DHUNG THUNG DOR DZSE CSAN * PI VANG RAL DRI CSHOD THEN GYAL CHAN DZHIN Ti gyarapítjátok a szerencsét és a jóságot a három birodalomban. SZA SZHUM NHÉ SZU GHE LEG TRA SÍ PHEL DZSHIG THEN TYHONG VA GYHAD LA CSHAG CHAL LO DHAG CSAG DENG DHIR DZSA VA CHOM PA LA GHEG DANG NYE VAR CHE VA KUN ZSI NÉ DHOD DON PHAL PHEL

SZHAM DON JID ZSHIN DRUB TRA SÍ DHE LEG PHUN SZUM CHOG PAR SOG * Indiai gitár, mely tökhéjból készül. 6 7 JAN LAG DHUN PA NI PHAG PA ZHANG PO CSHOD PÉ MHON LAM GYI GYHAL PO A hétágú ima PHAG PA DZSHAM PHAL ZSHON NUR GYUR PA LA CSHAG CHAL LO DZSI NYHED SZU DAG CSHOG CSHÜ DZSHIG THEN NA DÜ SZHUM SHEG PA MI JI SZENG GE KUN DHAG GI MA LÜ DE DAG THAM CSAD LA LÜ DANG NGAG JID DANG VÉ CSHAG GYHI O ZHANG PO CSHOD PÉ MHON LAM THOB DAG GÍ GYHAL VA THAM CSAD JID TYI NGHON SZUM DU ZSING GI DHUL NYHED LÜ RAB THUD PA JÍ GYHAL VA KUN LA RAB TU CSHAG CHAL LO A kiváló magatartásért szóló kívánságimám erejével Annyi testtel meghajolva, ahány atom létezik a világokban, 8 DHUL CSHIG THENG NA DHUL NYHED SZANG GYHÉ NHAM SZANG GYHÉ SZÉ TYI BHÜ NA ZSHUG PA DAG DE THAR CSHÖ TYI JING NHAM MA LU PA THAM CSAD GYHAL VA DAG GÍ GANG VAR MÖ Ehhez hasonlóan vetítem magam elé az üresség tiszta terét, DE DAG NGHAG PA ME ZAD GYHA CHO NHAM JANG TYI JAN LAG

GYHA CHÖ DRA KUN GYÍ GYHAL VA KUN GYI JON TAN RAB DZSHOD CSING DHE VAR SHEG PA THAM CSAD DHAG GÍ THOD ME TOG DAM PA THRENG VA DAM PA DANG SZIL NYHAN NHAM DANG DZSUG PA DHUG CSHOG DANG MAR ME CSHOG DANG DHUG PHÖ DAM PA JÍ GYHAL VA DE DAG LA NI CSHOD PAR GYHI 9 NA ZHA DAM PA NHAM DANG DRI CSHOG DANG CSHE MA PHUR MA RI RAB NYHAM PA DANG KHOD PA TYHAD PAR PHAG PÉ CSHOG KUN GYÍ GYHAL VA DE DAG LA NI CSHOD PAR GYHI CSHOD PA GANG NHAM LHA MED GYHA CSHE VA DE DAG GYHAL VA THAM CSAD LA JANG MÖ ZHANG PO CSHOD LA DAD PÉ THOB DAG GÍ GYHAL VA KUN LA CSHAG CHAL CSHOD PAR GYHI DHOD CSHAG ZSE DHANG THI MUG VHANG GYÍ NI LÜ DANG NGAG DANG DE ZSHIN JID TYÍ TYANG DHIG PA DHAG GÍ GYHÍ PA CSI CSHÍ PA DE DAG THAM CSAD DHAG GÍ SZO SZOR SHAG A legkiválóbb és legpompásabb módon elrendezett Mérhetetlen és felülmúlhatatlan felajánlásokkal A kiváló magatartásba vetett hitem erejével Bármilyen negatív tettet is követtem el Egyenként megvallom mindegyiket. 10 CSHOG

CSHÜ GYHAL VA KUN DANG SZANG GYHÉ SZÉ RANG GYHAL NHAM DANG LHOB DANG MI LHOB DANG DRO VA KUN GYI SZHOD NAM GANG LA JANG DE DAG KUN GYI DZSHÉ SZU DHAG JI RANG GANG NHAM CSHOG CSHÜ DZSHIG THEN DRON MA NHAM DZSANG CSHUB RIM PAR SZANG GYHÉ MA CSHAG NYHÉ GHON PO DE DAG DHAG GÍ THAM CSAD LA KHOR LO LHA NA MED PA KHOR VAR KHUL NYA NGAN DHA TON GANG ZSHED DE DAG LA DRO VA KUN LA PHAN ZSING DHE VÉ CSHIR KHAL PA ZSING GI DHUL NYHED ZSHUG PAR JANG DHAG GÍ THAL MO RAB DZSHAR SZHOL VAR GYHI A képzés felett állók és minden lény Érdemeire tekintve öröm tölti el a szívem. Kik végigjárván a felébredés szintjeit, a lények jóllétének és boldogságának javára, Maradjanak velünk minden világkoron keresztül, 11 CSHAG CHAL VA DANG CSHOD CSING SHAG PA DANG DZSHÉ SZU JI RANG KHUL ZSING SZHOL VA JI GHE VA CSUNG ZAD DHAG GÍ CSI SZHAG PA THAM CSAD DHAG GÍ DZSANG CSHUB CSHIR NGHO O Minden érdememet, még a legkisebbet is, Felajánlom a megvilágosodásért. 12

DZSANG DHOM LEN CSHOG SZHOL VA DHEB PA NI CSHOG CSHU NA ZSHUG PÉ SZANG GYHÉ CSHOM DHAN DHÉ THAM CSAD DANG SZA CSHU LA NHÉ PÉ DZSANG CSHUB SZEM PHA SZEM PHA CSHEN PO NHAM DANG LHA MA DOR DZSE DZHIN PA CSHEN PO NHAM DHAG LA GHONG SZU SZHOL A bódhiszattva fogadalom szertartása Ttíz szintet megvalósított bódhiszattvák és mahaszattvák, TYHAB DRO DZSANG CSHUB NYHING POR CSHÍ TYI VAR SZANG GYHÉ NHAM LA TYHAB SZU CSHI CSHO DANG DZSANG CSHUB SZEM PHA JI CHOG LA ANG DE ZSHIN TYHAB SZU CSHI Mindaddig, míg elérem a megvilágosodást, A dharmától és a bódhiszattvák LAN SZHUM 13 SZEM TYHED DZSI THAR NGHON GYI DHE SHEG TYÍ DZSANG CSHUB THUG NI TYHED PA DANG DZSANG CSHUB SZEM PHÉ LHAB PA LA DE DAG RIM ZSHIN NHÉ PA THAR DE ZSHIN DRO LA PHAN DON DU DZSANG CSHUB SZEM NI TYHED GYHI ZSING DE ZSHIN DU NI LHAB PA LA ANG RIM PA ZSHIN DU LHAB PAR GYI 3x Én is leteszem e szent fogadalmat, ZSÉ LAN SZHUM GYÍ SZEM TYHED LHANG LA DZSHUG TU ZHENG THOD CSING GHA VA GHOM PA

NI 14 DENG DÜ DHAG CHE DRÉ BU JOD MI JI SZID PA LEG PAR THOB DE RING SZANG GYHÉ RIG SZU TYHÉ SZANG GYHÉ SZÉ SZU DA GYUR TO DA NI DHAG GÍ CSI NÉ TYANG RIG DANG THUN PÉ LÉ CHAM TE TYHON MED CHUN PÉ RIG DHI LA NYHOG PAR MI GYHUR DE THAR DZSA LONG VÉ CSHAG DAR PHUNG PO LÉ DZSI THAR RIN CSHEN NYHED PA THAR DE ZSHIN DZSI ZSIG THAR THÉ NÉ DZSANG CSHUB SZEM DHI DHAG LA TYHÉ Életem ezzel elnyerte értelmét. Születésemkor emberi létre leltem, Ezentúl, történjen bármi, Csak helyesen cselekszem, És soha nem hozok szégyent E folt nélküli nemes családra. A szemétdombon, 15 DHAG GÍ DE RING TYHOB PA THAM CSAD TYI CSHAN NGHAR DRO VA DHE SHEG NYID DANG NI BAR DU DHE LA DRON DU BÖ ZIN GYÍ LHA DANG LHA MIN LA SZOG GHA VAR GYÍ MHON LAM GYI RIM PA NI DZSANG CSHUB SZEM CSHOG RIN PO CSHE MA TYHÉ PA NHAM TYHE GYUR CSIG TYHÉ PA NAM PA MED PAR JANG GONG NÉ GONG DU PHEL VAR SOG DZSANG CSHUB CSHOD LA ZSHOL VA DANG SZANG GYHÉ NHAM TYÍ JONG ZHUNG ZSING DHÜ TYI LÉ

NHAM PHONG VAR SOG Akik viszont már kifejlesztették, fejlesszék tovább és tovább, 16 DZSANG CSHUB SZEM PA NHAM TYÍ NI DRO DON THUG LA GHONG DRUB SOG GHON PO JÍ NI GANG GHONG PA SZEM CSAN NHAM LA ANG DE DZSHOR SOG SZEM CSAN THAM CSAD DHE DANG DHAN GYUR CSIG NGAN DRO THAM CSAD THAG TU THONG VAR SOG DZSANG CSHUB SZEM PHA GANG DAG SZAR ZSHUG PA DE DAG KUN GYI MHON LAM DRUB PAR SOG Teljesüljön a bódhiszattvák minden kívánsága 17 NHANG SZID VHANG DU DHUD PÉ SZHOL DHEB DZSIN LHAB TRIN CSHEN ZSHUG SZO OM AH HUNG HRI DHE CSHEN BHAR VA VHANG GI PHO DRANG DU DHE THONG SZO SZOR THOG PÉ JE SÉ KHU MA CSHAG DHE DHAN PAD MÉ RANG ZSHIN LÉ DOR DZSE NYI MA NHANG VA CSHEN PÖ PHAL CSHÖ KHU NHANG VA THA JÉ DOR DZSE CSHÖ DZSHIG THEN VHANG CSHUG THUG DZSÉ DZSÉ CSHAG ZHUG / PAD MA GYHAL PÖ KHOR DHÉ NGHA VAHNG GYHUR / NHANG SZID ZIL NHON VHANG CSHEN HE RU KA SZANG VA JE SÉ VADZSRA VA RA HI DHE CSHOG DHOD PÉ GYHAL PO DHE CSHEN THER MA LÜ TYHE GYHÜ JID THROG RIG DZSED

MA CSHOG THUN CSHAG GYHÉ VHANG CSHUG DHE THONG GAR / VHANG ZHAD DOR DZSE PHA VO DA KHÉ CHOG 18 NHANG THONG NYHAM PA CSHEN PÖ NGANG NYID DU DOR DZSE KHU JI GAR GYÍ SZID SZHUM JHO GHAG MED SZHUNG GI ZSHAD DRÉ KHAM SZHUM GHUG Kacajotokkal és szüntelen beszédetekkel megidézitek a három birodalmat. OD ZER MHAR PÖ KHOR DHÉ JONG LA TYHAB SZID ZSÍ DANG CSHUD JHO ZSING DHUD PAR DZSED DOR DZSE CSHAG PA CSHEN PÖ THUG TYÍ NI NHAM NYHÍ NGHÖ DRUB DHOD GHÜ CSHOG CHOL ZSING DOR DZSE CSHAG TYU ZSAG PA CSHEN PO JÍ NHANG SZID DHE VA CSHEN POR DHOM DZSED PA Megadjátok a legtöbbet, mi kívánható, a kétféle sziddhit. Óriás vadzsra kampóitokkal és lasszóitokkal Megkötitek a megjelenés és létezés világát a nagy gyönyörben. THA JÉ GYHU THRUL DRA VÉ ROL GAR CSAN TIL GYI GONG BU CSHE VA ZSHIN ZSHUG PÉ RAB DZSHAM CHA SZHUM VHANG GI LHA CHOG LA GÜ PÉ SZHOL VA DHEB SZO DZSIN GYÍ LHOB CSHOG THUN NGHÖ DRUB DHOD GHÜ PHAL THA DAG THOG MED VHANG DU DZSED PÉ NGHÖ

DRUB CHOL 19 CSÉ PA ANG RAB CHÉ SZA JÖ DHA / CHÉ/ LA DHI MING PÉ PHEL / SZOL VA DHEB NA GANG ZAG SZU JANG RUNG THE VANG GI LÉ KUN ZI THAR SZEM PA ZSIN DRUB PAR DON MI ZÉ / DAR MAR LA DRÍ TE CSHAR VA AM ME LHUNG LA KHOR LO DZSÉ TYANG DRUB VO / MANGALAM 20 CHIG DHUN SZHOL DHEB DANG DREL VÉ LHA MÉ NHAL DZSOR DZSINLHAB CSHAR BHEB ZSHUG SZO GU RU RIN PO CSHE CHIG DHUN SZHOL DHEB HUNG OR GYHAN JUL GYI NUB DZSANG CHAM PAD MA GE SZAR DHONG PO LA JA CHAN CSHOG GI NGHÖ DRUB NYHÉ PAD MA DZSHUNG NHÉ ZSÉ SZU DRAG KHOR DU KHA DRO MANG PÖ KHOR TYHED TYI DZSHÉ SZU DHAG DRUB TYÍ DZSIN GYÍ LHOB CSHIR SHEG SZU SZHOL GURU PADMA SZIDDHI HUNG 3x 21 Fohász a Nagy Tökéletesség hagyományvonalához KUN ZHANG DHOR SZEM GHA RAB SRHI SZING PAD MA KA RA DZSHE VHANG NYI SU NGHA SZO ZUR NHUB NYHANG THER THON GYHA CHA SZOG KHA THER LHA MA NHAM LA SZHOL VA DHEB DZAM LHING DZÉ PÉ GYHAN DRUG CSHOG NYHÍ DANG THUG DZSHE LUNG THOG NYHAM PÉ THUG NGA VA NAG THROD DAM PAR BHÉ PÉ

THUL ZSUG CSAN KHOR DHÉ CSHÖ KHUR DZHOG PÉ LHONG CSAN PA DRI MED OD ZER ZSAB LA SZHOL VA DHEB * Szamszára és nirvána tökéletes dharmakája kiterjedése, 22 Fohász a gyökérmesterhez OG MIN CSHÖ TYI JING TYI PHO DRANG NA DÜ SZHUM SZANG GYHÉ KUN GYI NGO VO NYID RANG SZEM CSHÖ KHUR NGHON SZUM THON DZHAD PÉ CHA VÉ LHA MÉ ZSAB LA SZHOL VA DHEB PHAL DHAN CA VÉ LHA MA RIN PO CSHE DHAG SZOG CSI VOR PAD MÉ DHAN ZSHUG LA KHA DRIN CSHEN PÖ GHO NÉ DZSHÉ ZHUNG THE KHU SZHUNG THUG TYI NGHÖ DRUB CHAL DU SZHOL Akanishta* tiszta lényeg palotájában Fogadj el végtelen jóságoddal 23 TYHAB DRO NI NAMO LHA MA DHE SHEG DHÜ PÉ KHU KHON CSHOG SZHUM GYI RANG ZSHIN LA DHAG DANG DRO DRUG SZEM CSHAN NHAM DZSANG CSHUB BAR DU TYHAB SZU CSHI LAN SZHUM SZEM TYHED NI Menedékvétel NAMO Mindaddig, míg elérjük a megvilágosodást, Én és a SZEM TYHED DRO VA KUN DON DU LHA MA SZANG GYHÉ DRUB NÉ NI GANG LA GANG DHUL THRIN LÉ TYÍ DRO VA DROL VAR DAM CSHA O LAN SZHUM

24 CHOG SZHAG JAN LAG CSHU PA NI LHA MA JI DAM KHA DRO SHEG NYI DHA PAD MÉ DHAN LA ZSHUG LÜ NGAG JID SZHUM GÜ CSHAG CHAL CSHI NANG SZANG VÉ CSHOD PA BHUL NYAM CSHAG DHIG DRIB THOL ZSING SHAG SZANG NGHAG DRUB LA DZSHÉ JI RANG MHIN DROL SZANG NGHAG CSHÖ KHOR KHOR NYA NGAN MI DHA ZSHUG SZHOL DHEB NYHING PO SZEM CSAN DON DU NGHO JANG DAG DOR DZSÉ DON THOG SOG Tízágú érdemfelhalmozás És örvendezek mindazoknak, akik a titkos mantrajána útját járják. 25 AH RANG LÜ THA MAL NHÉ PÉ DHUN KHA RU OR GYHAN DRI MED DHA NA KO SÉ CHO THING ZAB JAN LAG GYHAD DHAN CSHÜ GANG VÉ Orgyen földjének egén Dhanakosha tiszta tava. Ez a nyolc kvalitással megáldott tó* Orgyen Dordzse Cshang,* ki minden menedékadót megtestesítesz. TYHAB NHÉ KUN DHÜ OR GYHAN DOR DZSE CSHANG miközben összefonódsz hitveseddel, Jesé Cögyellel. CHAN PÉ PHAL BHAR CHO GYHAL JUM DANG THRIL Jobb kezedben vadzsrát tartasz, bal kezedben koponyacsészét, melyben egy kancsó áll. CSHAG

JHÉ DOR DZSE JHON PÉ THOD BUM NHAM DAR DANG RIN CSHEN RÜ PÉ GYHAN GYÍ DZHÉ OD NGHÉ LHONG NÉ DHE CSHEN ZHI DZSIN BHAR KHOR DU CHA SZHUM GYHA CHO TRIN THAR THIB DZSIN LHAB THUG DZSHÉ CSHAR BHEB DHAG LA ZHIG GYHAL KUN NGO VO CSHI MED JE SÉ KHUR DHUNG SUG DRAG PÖ DAD CSHAG THAG TU CHAL 26 LÜ DANG LONG CSHOD DÜ SZHUM GHE VÉ CHOG KUN ZHANG CSHÖ PÉ TRIN DU MHIG NÉ BHUL THOG MED NÉ SZHAG DHIG THUNG MA LÜ SHAG SZÉ CSHÉ GYHAL VA KUN GYI JON TAN GYI TYHAB DHAG CSHIG PU GHON PÖ NHAM THAR LA NYHING NÉ JI RANG DAD PÉ SZHOL DHEB SING ZAB GYHÉ CSHÖ TYI CSHAR CSHEN BHEB PAR KHUL RANG ZSHAN GHE VÉ NGHÖ PO KUN DHOM NÉ DRO KHAM GYHA CHO DZSI SZID NHÉ TYI BAR GHON PO TYHOD TYI NHAM THAR DZSHÉ NYHEG TE KHA TYHAB DRO VA DREN PÉ DON DU NGHO TYHAB NHÉ KUN DHÜ TYHEN CHÉ THER CSHEN PO DÜ NGAN NYHIG MÉ TYHAB CSHOG RIN PO CSHE élettörténetének és kvalitásainak. a bódhiszattváknak a megtestesülése. Arra kérünk, árassz el minket a mély, Mindent átható dharma

tanítások záporával. 27 * NGA DHÖ GHUD PÉ NHAR SING DHUNG SUG TYÍ SZHOL DHEB BU LA CHE VÉ THUG TYI ZHIG GHONG PÉ LHONG NÉ THUG DZSÉ CHAL CSHUNG LA MÖ DHAN DHAG GI NYHING LA DZSIN GYI LHOB THAG DANG CHAN MA NYUR DU THON PA DANG CSHOG DANG THUN MONG NGHÖ DRUB CHAL DU SZHOL KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYHÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát képességekben, egészségben stb. 28 CHIG DHUN SZHOL DHEB CSI NU SZU DHON HUNG OR GYHAN JUL GYI NUB DZSANG CHAM PAD MA GE SZAR DHONG PO LA JA CHAN CSHOG GI NGHÖ DRUB NYHÉ PAD MA DZSHUNG NHÉ ZSÉ SZU DRAG KHOR DU KHA DRO MANG PÖ KHOR TYHED TYI DZSHÉ SZU DHAG DRUB TYI DZSIN GYI LHOB CSHIR SHEG SZU SZHOL GURU PADMA SZIDDHI HUNG 7x 29 HUNG OR GYHAN JUL GYI NUB DZSANG CHAM PAD MA GE SZAR DHONG PO LA JA CHAN CSHOG GI NGHÖ DRUB

NYHÉ PAD MA DZSHUNG NHÉ ZSÉ SZU DRAG KHOR DU KHA DRO MANG PÖ KHOR TYHED TYI DZSHÉ SZU DHAG DRUB TYI DZSIN GYI LHOB CSHIR SHEG SZU SZHOL NHÉ CSHOG DHI RU DZSIN PHOB LA DRUB CSHOG DHAG LA VHANG ZSHI KHUR GHEG DANG LOG DREN BAR CSHOD SZOL CSHOG DANG THUN MONG NGHÖ DRUB CHÖL KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYI LHOB Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, 30 KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYHÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB DZSA LÜ KHA CSHOD DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA THOD THRENG CAL VADZSRA SZAMAJA DZA SZIDDHI PHALA HUNG AH 3x Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA THOD THRENG CAL VADZSRA SZAMAJA DZA SZIDDHI PHALA HUNG AH OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG ZSÉ MÖ GU TYÍ SZHOL VA THAB PÉ LHA MA JAB JUM GYÍ DZSHOR CHAM DANG THUG KA NÉ JE SÉ KI OD SZER NHA NGHA VA THAG THUR GYHANG NÉ RANG GI NYHING GAR THIM PÉ GYHUD DZSIN GYÍ

LHAB PAR SZHAM DZHA GU RU CSI RIG DHA 31 OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA THOD THRENG CAL VADZSRA SZAMAJA DZA SZIDDHI PHALA HUNG AH HRIMA HARI NISZA RACA HRI JA CITTÁ HRIM HRIM DZA DZA GU RU KHA DRÖ CHOG CSHÉ TYÍ DHAG CSAG MÖ PÉ BU NHAM LA LÜ LA KHU JÍ DZSIN GYÍ LHOB NGAG LA SZHUNG GÍ DZSIN GYÍ LHOB JID LA THUG TYÍ DZSIN GYÍ LHOB VHANG ZSHI KHUR VAR DZSIN GYÍ LHOB GYHUD ZSHI DAG PAR DZSIN GYÍ LHOB LAM ZSHI DZSHONG VAR DZSIN GYÍ LHOB KHU ZSHI THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB Nekünk, odaadó gyermekeidnek A testünkre add isteni tested áldását, Beszédünkre add isteni beszéded áldását, 32 OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA DEVA DAKINI KAJA A BHI KHENCA OM VAKKA A BHI KHENCA AH CITTA A BHI KHENCA HUNG SZARVA A BHI KHENCA HRI 3x * * 33 OM A AH I Í OM A AH I Í U Ú RI RÍ LI LÍ AJ AJJ O AU ANG AH O AU ANG AH KA KHA GA GHA NGA CA CHA DZA DZHA NYA TA THA DA DHA NA TA THA DA DHA NA TA THA DA DHA NA* TA THA DA DHA NA PA PHA BA BHA MA JA RA LA VA SA KHA SZA HA

CSA és dh hangokat úgy ejtjük, hogy a nyelv a fogak között van. A második 34 OM VADZSRA SZATTVA SZAMAJA MANUPALAJA VADZSRASZATTVA TENOPA TRISZTA DRIDHO ME BHAVA SZUTTO KAJO ME BHAVA SZUPO KAJO ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA SZARVA SZIDDHI ME PRAJACA SZARVA KARMA SZUCAME CITTAM HIRI JA KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGAVAN SZARVA TATHAGATA VADZSRA MAME MUNCA VADZSRI BHAVA MAHA SZAMAJA SZATTVA AH OM JE DHARMA HE TU PRABHAVA HE TUN TE SHEN TA THA GA TO HAJA VA DA TA TE THYEN CA JO NI RO DHA E VAM VA DI MA HA SRA MA NA JE SZVAHA 35 DZSHOD MED DON GYI SHAG PA NI A kifejezhetetlen abszolút vallomás OM JE SÉ KHU CSHOG RANG ZSHIN TYHIL KHOR NI DHA GYHÉ ZSHIN DU TRÖ PA MI NGHA JANG THUG DZSE NYI SZAL OD ZSHIN NYHOM DZHAD PA DHIR SHEG DHAG LA GHONG SING ZSHUG SZU SZHOL DZSHOD MED SÉ RAB MI JHO CSHÖ TYI KHU DHE CSHEN LONG CSHOD DZHOG KHU RIG NGHÉ CHO THUG DZSHE THAB KHÉ GYHA CSHE ROL PÉ LHA ZSI THRO TRUL PÉ KHU LA CSHAG CHAL LO NGÖ SZU DZSHOR DANG JID TYÍ NHAM TRUL PÉ KUN

TU ZHANG PO LHA MED CSHOD TRIN GYÍ KHA JING NHAM DAG GYHA CSHER JONG KHOD DE CSHI NANG SZHANG VÉ CSHOD PA GYHA CHÖ CSHOD OM Szamantabhadra felülmúlhatatlan, a tiszta teret És óceánnyi küls 36 KUN TU ZHANG MO SZHANG VÉ BHA GA LA GYHAL VÉ TYHIL KHOR RAB DZSAM MA LÜ KUN DHU DRAL MED PÉ NGANG DU RO CSHIG PA NYHÍ MED DZSANG CSHUB SZEM TYÍ NYHÉ GYUR CSIG SZEM TYI RANG ZSHIN CSHÖ JING NAM KHA CSHE CSHÖ NHAM NHAM DAG JE NÉ OD SZHAL ZSING NHAL DZSOR NYID JING MHA SZHAM LÉ DHÉ PÉ NYHAM NYID DZSANG CSHUB SZEM LA THAG TU DHUD AH KUN ZHANG DZOG CSHEN JE NÉ DHAL VA LA CSHI NANG SZHANG VA KHOD PÉ TYHIL KHOR NI NHANG SZID NHAM DAG LHA DANG LHA MÖ JING DZSHUNG DANG DZSHUNG GHYUR JAB JUM LHUN DZOG NHAM Az örökre kiváló szent anya, Szamantabhadri titkos kelyhének terében,* Minden találkozást és elszakadást meghaladván, E gyakorlat tere meghalad minden gondolatot, szót és leírást. Az egyenl A spontán megvalósított apa és anya istenségek köre az, mi

itt megjelenik most és mindörökre. 37 SZHANG CSHEN RAB GYHÉ ZHUG CSAN DHAG NYID MA KHA JING LHONG JANG PAD MO TYHIL VA LÉ NYHÍ MED THIG LE CSHEN POR OD SZHAL ZSING Az elmeszüleményeket meghaladó megvilágosodott lényeg nem mesterkélt tere MA CSHÖ TRÖ MED DZSANG CSHUB NYHING PÖ KHU CSIR JANG NHANG VA DHE CSHEN JHUNG DRUNG LHA DHU DRAL MED PA SZHANG VÉ TYHIL KHOR DHIR DHAG NYID CSHEN PO RIG NGHA JAB JUM DANG DZSANG CSHUB CSHAM DRAL THRO VO THRO MÖ CHOG DOR DZSE LHA MO CHOG DZSHE CHOG TYI DHAG RIG NGHA PHAL CSHEN THRO GYHAL JAB JUM CSHU NHÉ DANG JUL GYI CSHAG GYHA GHO MA ZSHI JE SÉ TRUL PÉ LHA CHOG MANG PO DANG MA THAR DZSAM SING SZING THAR DHUNG LA SZOG * LEG NYÉ THANG DZSHIN DAM CHIG DZSHÉ CSHOD MA 38 CSHI NANG KHA DRO NHAL DZSHOR MA JI CHOG PHANG GYUR DOR DZSE DAM CSAN GHONG SZU SZHOL HUNG THUG DZSHE DHUNG CHOB RIG DZHIN DHAG CSAG GÍ DRO VÉ DON DU DZSANG CSHUB SZEM TYHED DE LHA MED GO PHANG DROD PAR DZSA VÉ CSHIR THAN PA GYHA CHO SZO SZÖ DHUL THRIM

DANG KHU SZHUNG THUG DANG NYHAM DZSHOR DHOM PÉ CSHOG DOR DZSE DHA KHA DAM CHIG THAN GYI NYHER CSHI DANG TYHAD PAR LHAG PÉ DAM CHIG NHAM NGHA CSHIR NHÖ SING NYHER DU MHÉ SZO CHAL JUN DU MI THONG DHA VAR MI GYHID CSING DON LA GOL ZSING DHOG SZEM MA CSHÍ TYANG DHOD DZSA LONG JOD NYHAM PÉ LE LO JÍ LHONG DU MA GYUR CHAL SUG CSHUNG VA DANG Kik felkeltettük a bódhicsittát a lények javára, Azért, hogy elérjük a megvilágosodás felülmúlhatatlan állapotát, 39 SÉ ZSHIN MI DHAN BAG MED VANG GYUR TE GHOM LA MI CHON NYHEN DRUB JHEL LA SZOG CHA VA KHU SZHUNG THUG TYI DAM CHIG LA CHOR DANG MA CHOR MA RIG VHANG GÍ NA THON PÉ KHA DANG DAM LÉ GHAL GYUR TE NHAL DZSHOR GANG ZSIG DAM CHIG NYAM PA DANG KHAD CSIG CAM JANG THRAD PAR MI DZSA ZSÉ KHA LÉ DZSUNG ZSING DE THAR MA CSHOG TE SZHANG GHO CSHOL VÉ DZSHE SZHAL KHA VA DANG NGHON SÉ MED PÉ TYHON CSAN MA THOG TE NYAM DANG NHOD MIN NHAM LA CSHÖ SHAD DANG NYAM LA MI DZHEM NYAM PÉ TYHON LA SZOG NYAM DANG DROG SING NYAM PA DE

DAG GÍ NYAM DRIB TYHON GYÍ GÖ PAR GYUR TO CHAL NYAM DANG CHOG DRÉ NYAM PA KHANG VA DANG Figyelmetlenséggel telve, gondatlanságtól vezérelve Egy jóginak egyetlen pillanatra Magasabb észlelés híján nem ismertük fel a vétkeseket. Minket is beszennyez az áthágott titkos fogadalom mocska. 40 CHE DHÍ TYHEN DANG JUN GYÍ DRIB GYUR NHAM RAB NHONG GYHOD PÉ SZEM TYÍ THOL LO SHAG DZSAM PÉ THUG CHÉ DHAG LA GHONG NÉ TYANG NYHÍ MED JING LÉ MI GYHUR DHAG KHOD DE MHIG MED THANG NYHOM NGANG DU ZSHUG NÉ TYANG NYHÍ MED DON GYI CHANG PA CHAL DU SZHOL DON DAM MHIG MED TRÖ LÉ DHÉ PA LA NHAM THOG GANG JANG MHIG PAR MI GYHUR ZSING KUN DZHOB GYHU MA CAM GYI VHANG GÍ NA NONG PA CSHÍ NA RAB NHONG ZHOD PAR SZHOL CSHOM DHAN DHÉ PHAL DOR DZSE SZEM PHA LA CSHAG CHAL LO Bár a fogalmakon túli pártatlan állapotban lakoztok, 41 OM VADZSRA SZATTVA SZAMAJA MANUPALAJA VADZSRA SZATTVA TENOPA TRISZTA DRIDHO ME BHAVA SZUTTO KAJO ME BHAVA SZUPO KAJO ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA

SZARVA SZIDDHI ME PRAJACA SZARVA KARMA SZUCAME CITTAM HIRI JA KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGAVAN SZARVA TATHAGATA VADZSRA MAME MUNCA VADZSRI BHAVA MAHA SZAMAJA SZATTVA AH OM VADZSRA SZATTVA HUNG 42 KHANG VA DHU PA NI HUNG KHA SZHANG MHAD DU DZSUNG VÉ TYHIL KHOR DU LHA MA JI DAM LHA CHOG JONG DZHOG LA RANG DZSUNG CSHÖ TYI JING TYI KONG BU RU RIG PÉ JE SÉ MAR ME THAM TE BHUL CHA GYHAD JAN LAG THONG DZSHAR A MRI TA KHU NGHA JE SÉ JONG DZHOG CSHOD PA BHUL THOR ZSHONG NHAM DAG PHAL GYI THOR MÉ THAM DHOD JON JONG SZU DZHOG PÉ CSHOD PAR BHUL KHAM SZHUM KHOR VA JONG DROL KHA JING DAG CSHAG MED RAK TA MHAR GYI NYHÉ CSHOD BHUL DRU CSHUD THONG LA DZSHAR VA PHA VÖ DZHÉ ZHI DZSIN TYHED CSHIR DZA GAD CSHOD PA BHUL A LA LA TE GYHÉ PAR ZSHÉ SZU SZHOL A csodálatos titkos mandalában, Az önmagától keletkezett tiszta tér fényében Mint a tökéletes öt káját* és öt bölcsességet ajánlom fel. A tiszta tormaedényt, s benne a pompás tormákat Az élvezet tökéletes

tárgyaiként ajánlom fel. * Felajánlom a kívánatos vörös raktát, melyet nem köt ragaszkodás. * A tiszta lényeg tere. 43 MHON LAM NI NAM KHÉ THAR THUG THA LHÉ SZEM CSAN NHAM MA BHAD ZSHIN DU KHU SZHUM NGHON GYUR TE PHA MA DRO DRUG SZEM CSAN MA LÜ PA CSHAM CSHIG DHOD MÉ SZA LA CSHIN PAR SOG 44 A hétsoros vadzsra imához kapcsolódó gánacsakra (cog) felajánlás DOR DZSE CHIG DHUN DANG DREL VÉ CHOG CSHOD PHAL TYI BUM ZHANG SA CSHANG SZOG CSI DZSHOR VÉ DAM DZHÉ SHAM LA 45 mint a mindent átható tér tiszta természete. HUNG AH LÉ CSHÖ JING DANG NYHAM KA PA LAR OM LÉ NHANG SZID DHOD JON CHOG SZU SHAM HUNG GÍ DHE CSHEN JE SÉ ROL PAR GYHUR HRÍ JÍ CHA SZHUM LHA CHOG GYHÉ PA KHANG a megvilágosodás nektárjának nagy gyönyörévé. OM AH HUNG HRI SZHA DZSIN GYÍ LHAB 46 HUNG OR GYHAN JUL GYI NUB DZSANG CHAM PAD MA GE SZAR DHONG PO LA JA CHAN CSHOG GI NGHÖ DRUB NYHÉ PAD MA DZSHUNG NHÉ ZSÉ SZU DRAG KHOR DU KHA DRO MANG PÖ KHOR TYHED

TYI DZSHÉ SZU DHAG DRUB TYÍ DHOD JON CHOG LA CSHAN DREN NA DZSIN GYI LHOB CSHIR SHEG SZU SZHOL NHÉ CSHOG DHI RU DZSIN PHOB LA CHOG CSHOD JE SÉ DHUD CHÍR GYHUR DRUB CSHOG DHAG LA VHANG ZSHI KHUR GHEG DANG LOG DREN BAR CSHAD SZOL CSHOG DANG THUN MONG NGHÖ DRUB CHOL 3x 47 * HUNG Kit dákinik és vidjadharák serege kísér, LHA MA DZSHE CHUN PAD MA THOD THRENG CAL RIG DZHIN KHA DRÖ CHOG DANG CSHÉ PA JI CHA SZHUM KUN DHÜ GYHAL VÉ TYHIL KHOR LA MÖ GÜ DHUNG SUG DRAG PÖ SZHOL VA DHEB DHAG ZSHAN GHO SZHUM GHE CHOG LONG CSHOD CSHÉ NHANG SZID DHOD JON GYHÉ GHU MA CHANG MED Fogadd ezeket a felajánlásokat szeretettel, örvendeztessék meg és KUN ZHANG DHE CSHEN CHOG TYI KHOR LOR BHUL THUG CHÉ GYHÉ ZSHÉ THUG DAM KHUNG GYUR CSIG SZHOL VA DHEB SZO GU RU RIN PO CSHE DZSIN GYI LHOB SIG RIG DZHIN KHA DRÖ CHOG MÖ DHAN BU LA CSHOG THUN NGHÖ DRUB CHOL DAM CHIG NYAM CSHAG THAM CSAD DZSHANG DU SZHOL CSHI NANG SZHANG VÉ BAR CSHAD JING SZU DROL DZSANG CSHUB BAR DU DHRAL MED

DZSHÉ DZHIN ZSING 48 CHE SZHOD NYAM THOG JAR NGHÖ DHA THAR PHEL SZHAM PA LHUN GYI DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB DZSA LÜ KHA CSHOD DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB Áldjatok meg és rázzátok fel az egész világegyetemet, Áldjatok meg és alakítsátok át az egész szamszára három világát OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG 49 CHOG DHÜ NI CHOG DZHA NHAM OM AH HUNG HO SZA DZSIN GYÍ LHOB OM AH HUNG HO CHA SZHUM LHA CHOG CHOG LA CSHAN DREN SHEG CSHI NANG SZHANG VÉ DHE CSHEN CHOG CSHOD BHUL DAM CIG NYAM CSHAG THAM CSAD THOL LO SHAG NYHÍ DZHIN DRA GHEG CSHÖ TYI JING SZU DROL NYHAM NYID DHE VA CSHEN PÖ THUG DAM KHANG CSHOG DANG THUN MONG NGHÖ DRUB CHAL DU SZHOL KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB. OM AH HUNG HO OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA DEVA DAKINI GANACAKRA PUDZA KHAHI Áldjatok meg és rázzátok fel az egész

világegyetemet. Alázatosan megvallok minden fogadalomszegést. Szabadítsátok meg ellenségeinket és akadályainkat, 50 EMAHO ZHIG SIG DZHÉ DHAN DAM PÉ CSHÖ DHI LA THE CHOM SA DZSA ME RUNG DRAM ZI TYHI DANG DHOL PA SZHUM RANG ZSHIN CSHIG TU GHONG TE ROL DHE VAR SHEG PA CSHÖ TYI KHU DHOD CSHAG DRI MA DANG DRAL VÉ ZHUNG DANG DZHIN PA NHAM PAR PHANG DE ZSHIN NYID LA DHAG CSHAG CHAL A LA LA HO A dharma, a megvilágosodás megvalósításának isteni formája A tárgyakba való kapaszkodást és az alanyhoz való ragaszkodást meghaladva, 51 THAN PÉ GYHAL CHAN RIN PO CSHE ZSAB THAN SOG LO KA NI OM SZVASZTI KHON CSHOG CHA SZHUM DAM CSAN DHEN THÜ JI OR GYHAN PAD MÉ THUG SZHANG MAN NGAG CSHUD THAN PÉ GYHAL CHAN KHA NYHAM DRENG KHÉ DZHO DOR DZSE CSHÖ DHUN NGO VOR CHO ZSHAD SZHOL * Tanpai Gyalchen Mester, aki tökéletesen állítod fel 52 OM SZVASZTI KAR MA KA ZSÉ CSHOG CSHÜ ZSING KUN DU DRAG PA KHA TYHAB SZANG GYHÉ CSHU DRUG PÉ DZSIN THOB DRUB GYHUD THAN

PA DZHIN PÉ NYHEN NYHIG MA NGHA DHÖ KHAL NGAN NYAM THAG DRO DHU NGHÖ ZSHI JÍ PHAN DANG DHE VA LA TRI VÉ THAB KHÉ VHANG DZSHOR SZEM PHA CSHÉ KHU CSHÉ GYHAL CHAN SZID ZSÍ PHAL DU THAN NHAM KHAR THRIN LÉ DZHAM LHING ZSI DHER MHAN MI NYAM GONG PHEL THAG THAN PHUN CHOG SOG birodalmát, mint a mindent átható tér. akiket az ötféle hanyatlás félelme és szenvedése nyomaszt. a béke és a boldogság gyümölcsét. 53 DÜ BAB CSHÖ CHUL COD MED JONG DRAG LA CSHOG LHUNG PHANG NÉ DAG NHANG NOR BÜ OD LHA DANG LHA MAR NYHÉ PA DRUB KHÉ SING KHUR THI RIM DRO GANG LA GANG GHÖ DZHAD DE JI THU DANG KHON CSHOG CSHÖ SZANG GI DHEN PÉ MI KHA LHENG DZSHOD SZHAM DZSHOR NGAN GHAL TYHEN BAR CSHAD DHUD GHEG THA DAG LÉ DENG NÉ NHAM PAR GYHAL VÉ TRA SÍ SOG Tiszteletteljesen szolgálsz másokat és teljesíted kívánságaikat. és rosszakaratú emberek híresztelései és pletykái, CSÉ PA ANG DAM PA GANG GI KU JI CSUNG MO CHE RING DROL MÉ NAN KUL NGOR NYHING GAN SZANG GYÉ

DOR DZSÉ SZA TAB DHA NGA CSÉ CSU DUN LA GE VAR RANG NÉ JU DRUG GANG GI DZSAG CSIL DU DRÍ PA GÉ 54 SZHAM PA NYHUR DRUB NI EMAHO CHO VHÜ GE SZAR PAD MÉ DHONG PO LA KHU NGHA JE SÉ LHUN GYÍ DRUB PÉ LHA RANG DZSUNG CSHEN PO PAD MA JAB JUM NI KHA DRÖ TRIN PHUNG THRIG LA SZHOL VA DHEB SZHAM PA NYUR DU DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB Ima, mely gyorsan beteljesít minden kívánságot * Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát Practice According to the Seven Line Prayer, Palri Parkhang Kiadó (2009). * Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, 55 LÉ NGAN CSHAD PÉ NHAM MHIN THÜ TYHED PÉ NAD DHON BAR CSHOD MHAG THRUG MU GE SZOG TYHOD ZSAL DRAN PÉ MOD LA ZAD DZSED PÉ ZSAL ZSHÉ NYHING NÉ KHUL LO OR GYHAN DZSHE SZHAM PA NYUR DU DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB

KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát 56 DAD DANG CHUL THRIM THONG LA GOM PA DANG THÖ PÉ GYHUD DROL THREL JOD NGO CHA SÉ SÉ RAB PHUN SZUM CHOG PÉ NOR DHUN PO SZEM CSAN KUN GYI GYHUD LA RANG ZSUG NÉ DZSHIG THEN DHE TYHID DHAN PAR VHUG DZSHIN DZHOD SZHAM PA NYUR DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB A gyönyör és boldogság lehellete tölti meg a világot. Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát 57 GANG LA NAD DANG DHUG NGAL MI DHOD TYHEN DZSHUNG PÖ DHON DANG GYHAL PÖ CSHAD PA DANG ME CSHU CSHAN ZHAN LAM THRANG DZSHIG PA CSHE CHE JI PHA THAR THUG PÉ NHÉ KHAB KUN TYHAB DANG RE SZA

ZSHAN DU MA CSHÍ PÉ THUG DZSHÉ ZHUNG SIG GU RU OR GYHAN DZSHE SZHAM PA NYUR DU DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB Te vagy egyedüli menedékünk és reménységünk. Áldj meg minket és rázd fel az egész világegyetemet, Áldj meg minket és alakítsd át az egész szamszára három világát 58 DÜ SZHUM SZANG GYHÉ GU RU RIN PO CSHE NGHÖ DRUB KUN DHAG DHE VA CSHEN PÖ ZSHAB BAR CSHAD KUN SZEL DHUD DHUL DRAG PO CHAL SZHOL VA DHEB SZO DZSIN GYÍ LHAB TU SZHOL CSHI NANG SZHANG VÉ BAR CSHAD ZSI VA DANG SZHAM PA LHUN GYÍ DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB KHOR VA DONG NÉ TRUG PAR DZSIN GYÍ LHOB KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VAR DZSIN GYÍ LHOB DRO KUN SZANG GYÉ THOB PAR DZSIN GYÍ LHOB DZSA LÜ KHA CSHOD DRUB PAR DZSIN GYÍ LHOB OR GYHAN RIN PO CSHE LA SZHOL VA DHEB GHAL TYHEN BAR CSHAD MI DZSHUNG ZSING THUN TYHEN SZHAM PA DRUB PA DANG CSHOG DANG THUN MONG NGHÖ DRUB

CHOL Áldjatok meg és rázzátok fel az egész világegyetemet, Áldjatok meg és alakítsátok át az egész szamszára három világát 59 A maradékok felajánlása OM AH HUNG 3x LHAG LA VHANG VA DREG PÉ CHOG TRIN THAR THIB SING HAB SA GYHUG SA THRAG GYHAN PÉ CHOG LHAG ZSHÉ NGHON GYI DAM CSHA DZSI ZSHIN DU THAN DRA DAM NYAM ZÉ SZU ZO THAG DANG CHAN MA NYUR DU THON DRUB PÉ BAR CSHAD DHOG PA DANG THRIN LÉ THOG MED DRUB PAR DZHOD Korábbi ígéretetek szerint UCHISZTHRA BALINGTA KHAHI 60 HO RIG DZHIN LHA MÉ TYHIL KHOR DU CHOG TYI CSHOD PA BHUL VA JÍ DHAG ZSHAN DRO VA MA LÜ PA TYHIL KHOR CSHIG TU DRUB PAR SOG MA NYED JONG SZU MA CHANG DANG GANG JANG NÜ PA MA CSHI VÉ DHIR NI GYI PA GANG NONG PA DE KUN GON PÖ ZOD PAR ZOD E gánacsakra felajánlás erejével, Megvallok minden hibát, amit elkövettem. OM VADZSRA SZATTVA SZAMAJA. 61 A meditációs gyakorlat végén THUN THAR LHA MÉ NHÉ SZHUM JI GE DRU SZHUM LÉ OD ZER KHAR MHAR THING SZHUM DZSUNG NÉ

SZU RANG GI NHÉ SZHUM THIM PÉ GHO SZHUM GYI DRIB DZSANG KHU SZHUNG THUG TYI DHOR DZSHER GYUR THAR NI LHA MA KHOR CSHÉ OD DU ZSU KHAR MHAR THIG LE HUNG GÍ CHAN PA RU RANG GI NYHING GAR THIM PÉ LHA MÉ THUG RANG SZEM JER MED LHAN TYHÉ CSHÖ KHUR NHÉ AH AH * A megvilágosodás abszolút állapotában* AH AH 62 ZSÉ DZSHOD LA JE NÉ CSHÖ GYHUR PHANG LHANG LÉ DHÉ PA RANG GI SZEM NYID DHOD MÉ CSHÖ KHU CSHENPÖ RANG ZSAL THA LHAR JANG GYHU MA THA VÜ NHANG VA THAM CSAD LHA MÉ RANG ZSHIN DU THÉ LA GE VA DHO ZSING SÍ PA DZSHOD PÉ DHE LEG SZU DZSÉ ZSÉ PA ANG THAM CSAD DHUL CSÉ PÉ DRO ZSHIN DHA VÉ JAR CHÉ GYHAD LA CHE RAB THAM CSAD DU GU RU PAD MÉ DRAN DU MHON LAM DHEB PA MI PHAM NHAM PAR GYHAL VÉ JID TYI CHO LÉ DZSUR GHÉ SZARVA MANGALAM * 63 NGHO MHON NI Az érdemek felajánlása TYHE VA KUN TU JANG DAG LHA MA DANG DRAL MED CSHÖ TYI PHAL LA LHONG CSHOD CSING SZA DANG LAM GYI JON TAN RAB DZHOG TE DOR DZSE CSHANG GI GO PHANG NYUR THOB SOG Minden

életemben legyek elválaszthatatlan az igaz lámától, DZSHAM PHAL PHA VÖ DZSI THAR TYHEN PA DANG KUN TU ZHANG PO DE JANG DE ZSHIN TE DE DAG KUN GYI DZSHÉ SZU DHAG LHOB CSHIR GHE VA DHI DAG THAM CSAD RAB TU NGHO Élvezzem az ösvény és minden szint tökéletes Szamantabhadra Lábanyomát követve, Felajánlok minden érdemet. 64 OM JE DHARMA HE TU PRABHAVA HE TUN TE SHEN TA THA GA TO HAJA VA DA TA TE THYEN CA JO NI RO DHA E VAM VA DI MA HA SRA MA NA JE SZVAHA THON PA DZSHIG THEN KHAM SZU DZSON PA DANG THAN PA NYI OD ZSHIN DU SZHAL VA DANG THAN DZHIN PHON LHOB SHAD DRUB GYHÉ GYUR PÉ THAN PA JUN RING NHÉ PÉ TRA SÍ SOG És szétárasztotta tanításainak tiszta fényét. 65 DHÉ PÉ SZANG GYHÉ NHAM DANG CSHOG CSU JI DZSHIG THEN DAG NA GANG ZSHUG CSHOD PAR GYUR GANG JANG MA DZSHON DE DAG RAB NYUR VAR SZHAM DZHOG DZSANG CSHUB RIM PAR SZANG GYHÉ CSHON CSHOG CSHU GA LÉ ZSING NHAM DZSI NYHED PA DE DAG GYHA CSHER JONG SZU DAG PAR GYUR DZSANG CSHUB SING VHANG DRUNG

SHEG GYHAL VA DANG SZANG GYHÉ SZÉ TYÍ RAB TU GANG VAR SOG CSHOG CSHÜ SZEM CSAN GANG NHAM DZSI NYHED PA DE DAG THAG TU NAD MED DHE VAR GYUR DRO VA KUN GYI CSHÖ TYI DON NHAM NI THUN PAR GYUR CSING RE VA ANG DRUB PAR SOG Akárhány világ is tölti meg a tíz irányt, Akárhány lény is népesíti be a tíz irányt, Éljen minden lény a dharma céljai szerint 66 DZSANG CSHUB CSHOD PA DAG NI DHAG CSHOD CSING Teljesítsem be a felébredettség magatartását, CHE RAB KUN TU CSHI PHO TYHE VA NA THAG TU DHAG NI RAB TU DZSUNG VAR SOG GYHAL VA KUN GYI DZSHÉ SZU LHOB GYUR TE ZHANG PO CSHOD PA JONG SZU DZHOG DZSED CSING CHUL THRIM CSHOD PA DRI MED JONG DAG PA THAG TU MA NYAM TYHON MED CSHOD PAR SOG LHA JI KHAD DANG LHU DANG NHOD DZSHIN KHAD DRUL BUM DAG DANG MI JI KHAD NHAM DANG DRO VA KUN GYI DRA NHAM DZSI CAM PAR THAM CSAD KHAD DU DHAG GYÍ CSHÖ THAN TO Legyen az az istenek, a nagák, a jaksák, Akárhány nyelven is beszéljenek a lények, 67 DÉ SING PHA ROL CSHIN LA RAB

CHON TE DZSANG CSHUB SZEM NI NAM JANG DZSHED MA GYUR DHIG PA GANG NHAM DRIB PAR GYUR PA DAG DE DAG MA LÜ JONG SZU DZSANG VAR SOG LÉ DANG NYON MONG DHUD TYI LÉ NHAM LÉ DROL ZSING DZSHIG THEN DRO VA NHAM SZU JANG DZSI THAR PAD MO CSHÜ MI CSHAG PA ZSHIN NYI DHA NAM KHAR THOG PA MED THAR CSHAD ZSING GI TYHON DANG CSHOG NHAM DZSI CAM PAR NGAN SZONG DHUG NGHAL RAB TU ZSI VAR DZSED DHE VA DAG LA DRO VA KUN GHOD CSING DRO VA THAM CSAD LA NI PHAN PAR CSHAD Minden irányban, ameddig a világok elérnek, 68 DZSANG CSHUB CSHOD PA JONG SZU DZHOG DZSED CSING SZEM CSAN DAG GI CSHOD DANG THUN PAR DZSHUG ZHANG PO CSHOD PA DAG NI RAB THON CSING MA ONG KHAL PA KUN TU CSHOD PAR GYUR DHAG GI CSHOD DANG CHUNG PAR GANG CSHOD PA DE DAG DANG NI THAG TU DROG PAR SOG LÜ DANG NGAG NHAM DANG NI SZEM TYÍ TYANG CSHOD PA DAG DANG MHON LAM CSHIG TU CSHAD DHAG LA PHAN PAR DHOD PÉ DROG PO DAG ZHANG PO CSHOD PA RAB DU THON PA NHAM DE DAG DANG JANG THAG TU THRAD PAR SOG DE DAG DHAG GÍ NAM JANG JID MI

DZSHUNG Szünet nélkül legyek együtt azokkal, Mindig olyan barátokkal találkozzam, 69 SZANG GYHÉ SZÉ TYÍ KHOR VÉ GHON PO NHAM NGHON SZUM THAG TU DHAG GÍ GYHAL VA THA MA ONG KHAL PA KUN TU MI TYHO VAR DE DAG LA JANG CSHOD PA GYHA CSHER GYHI GYHAL VA NHAM TYI DAM PÉ CSHÖ DZHIN CSING DZSANG CSHUB CSHOD PA KUN TU NHANG VAR DZSED ZHANG PO CSHOD PA NHAM PAR DZSHONG VA JANG MA ONG KHAL PA KUN TU CSHOD PAR GYHI SZID PA THAM CSAD DU JANG KHOR VA NA SZHOD NAM JE SÉ DAG NI MI ZAD NYHED THAB DANG SÉ RAB TING DZHIN NHAM THAR DANG JON TAN KUN GYI MI ZAD DZHOD DU GYUR A kiváló magatartást gyakorolva, Létformáimban vándorolva 70 DHUL CSHIG THENG NA DHUL NYHED ZSING NHAM TE ZSING DER SZHAM GYÍ MI TYHAB SZANG GYHÉ NHAM SZANG GYHÉ SZÉ TYI VHÜ NA ZSHUG PA LA DZSANG CSHUB CSHOD PA CSHAD CSING THA VAR GYHI DE THAR MA LÜ THAM CSAD CSHOG SZU JANG TRA CAM TYHON LA DÜ SZHUM CHAD NYHED TYI SZANG GYHÉ GYHA CHO ZSING NHAM GYHA CHO DANG KHAL PA GYHA CHO CSHOD CSING RAB TU

DZSHUG Bódhiszattvák kíséretével körülvéve. Ehhez hasonlóan minden irányban, SZHUNG CSHIG JAN LAG GYHA CHÖ DRA KHAD TYÍ GYHAL VA KUN JANG JAN LAG NHAM DAG PA DRO VA KUN GYI SZHAM PA DZSI ZSHIN JANG SZANG GYHÉ SZHUNG LA THAG TU DZSHUG PAR GYHI 71 DÜ SZHUM SHEG PÉ GYHAL VA THAM CSAD DAG KHOR LÖ CHUL NHAM RAB TU KHOR VA JI DE DAG GI JANG SZHUNG JANG MI ZAD LA LHO JI THOB TYÍ DHAG TYANG RAB TU DZSHUG Kimeríthetetlen dallamos beszédével, MA ONG KHAL PA THAM CSAD DZSHUG PAR JANG KHAD CSIG CSHIG GÍ DHAG TYANG DZSHUG PAR GYHI GANG JANG KHAL PA DÜ SZHUM CHAD DE DAG KHAD CSIG CSHA SÉ TYÍ NI ZSUG PAR CSHAD DÜ SZHUM SHEG PA MI JI SZENG GE GANG DE DAG KHAD CSIG CSHIG LA DHAG GÍ THA THAG TU DE DAG GI NI CSHOD JUL LA GYHU MAR GYUR PÉ NHAM THAR THOB TYÍ DZSHUG Pillantsam meg azonnal 72 Legyek képes egyetlen atomban megteremteni GANG JANG DÜ SZHUM DAG GI ZSING KHOD PA DE DAG DHUL CSHIG THENG DU NGHON PAR DRUB DE THAR MA LÜ CSHOG NHAM THAM CSAD DU GYHAL VA

DAG GI ZSING NHAM KHOD LA DZSHUG GANG JANG MA DZSON DZSHIG THEN DRON MA NHAM DE DAG RIM PAR CHANG GYHA KHOR LO KHOR NYA NGAN DHÉ PA RAB TU ZSI THA THON GHON PO KUN GYI DRUNG DU DHAG CSHÖ KUN TU NYUR VÉ DZHU THRUL THOB NHAM DANG KUN NÉ GHO JI THEG PÉ THOB DAG DANG KUN TU JON TAN CSHOD PÉ THOB NHAM DANG KUN TU TYHAB PA DZSAM PA DAG GI THOB A világ azon lámpásai, melyek még nem gyúltak ki, Fokozatosan felébrednek, megforgatják a tanítások kerekét, A gyors csodák erejével, * erejével, A kiváló kvalitásokkal felvértezett magatartás erejével, A mindent átitató szeretet erejével, 73 KUN NÉ GE VÉ SZHOD NAM THOB DAG DANG CSHAG PA MED PAR GYUR PÉ JE SÉ THOB SÉ RAB THAB DANG TING DZSHIN THOB DAG GÍ DZSANG CSHUB THOB NHAM JANG DAG DRUB PAR DZSED A nemes érdem erejével, A ragaszkodástól mentes bölcsesség erejével, LÉ TYI THOB NHAM JONG SZU DAG DZSED CSING NYON MONG THOB NHAM KUN TU DZSHOM PAR DZSED DHUD TYI THOB NHAM THOB MED RAB DZSED CSING ZHANG

PO CSHOD PÉ THOB NI DZHOG PAR GYHI ZSING NHAM GYHA CHO NHAM PAR DAG DZSED CSING SZEM CSAN GYHA CHO DAG NI NHAM PAR DROL CSHÖ NHAM GYHA CHO RAB TU THONG DZSED CSING JE SÉ GYHA CHO RAB TU THOG PAR DZSED 74 CSHOD PA GYHA CHO NHAM PAR DAG DZSED CSING MHON LAM GYHA CHO JONG SZU DZHOG PAR DZSED SZANG GYHÉ GYHA CHO RAB TU CSHOD DZSED CSING KHAL PA GYHA CHO MI TYHO CSHAD PAR GYHI GANG JANG DÜ SZHUM SHEG PÉ GYHAL VA JÍ DZSANG CSHUB CSHOD PÉ MHON LAM DZSE DRAG NHAM ZHANG PO CSHOD PÉ DZSANG CSHUB SZANG GYHÉ NÉ DE KUN DHAG GÍ MA LÜ DZHOG PAR GYHI GYHAL VA KUN GYI SZÉ TYI THU VO PA GANG GI MING NI KUN TU ZHANG ZSÉ DZSA KHÉ PA DE DANG CHUNG PAR CSHAD PÉ CSHIR GHE VA DHI DAG THAM CSAD RAB TU NGHO Mind a kiváló magatartással gyakorolt Kívánságimák által érik el a felébredett magatartást. Szamantabhadrának hívják. Felajánlok minden érdemet, 75 LÜ DANG NGAG DANG JID TYANG NHAM DAG CSING CSHOD PA NHAM DAG ZSING NHAM JONG DAG DANG NGHO VA ZHANG PO KHÉ PA CSI

DRA VA DE DRAR DHAG TYANG DE DANG CHUNG PAR SOG A tiszta magatartásért és a tiszta világokért KUN NÉ GE VA ZHANG PO CSHAD PÉ CSHIR DZSHAM PHAL GYI NI MHON LAM CSHAD PAR GYHI MA ONG KHAL PA KUN TU MI TYHO VAR DE JI DZSA VA MA LÜ DZHOG PAR GYHI CSHOD PA DAG NI CHAD JOD MA GYUR CSIG JON TAN NHAM TYANG CHAD ZHUNG MED PAR SOG CSHOD PA CHAD MED PA LA NHÉ NÉ TYANG DE DAG THRUL PA THAM CSAD CHAL VAR GYHI 76 NAM KHÉ THAR THUG GYUR PA DZSI CAM PAR SZEM CSAN MA LÜ THA JANG DE ZSHIN TE DZSI CAM LÉ DANG NYON MONG THAR GYUR PA DHAG GYI MHON LAM THA JANG DE CAM MO GANG JANG CSHOG CSHÜ ZSING NHAM THA JÉ PA RIN CSHEN GYHAN TE GYHAL VA NHAM LA PHUL LHA DANG MI JI DHE VÉ CSHOG NHAM TYANG ZSING GI DHUL NYHED KHAL PAR PHUL VA VÉ GANG GÍ NGHO VÉ GYHAL PO DHI THÖ NÉ DZSANG CSHUB CSHOG GI DZSHÉ SZU RAB MÖ SING LAN CSHIG CAM JANG DHAD PA TYHED PA NI SZHOD NAM DAM PÉ CSHOG TU DHI GYUR RO Egész teret betöltik. Kívánságimáim is érjenek el addig, Díszítse fel bárki becses

drágakövekkel Annyi világkor idejére, ahány atom a világban, Annak a lénynek a tiszta érdeme, Ki meghallja a felajánló imák királyát, És felébred benne a megvilágosodásban való hit, ennél sokkal hatalmasabb. 77 GANG GÍ ZHANG CSHOD MHON LAM DHI THAB PA DÉ NI NGAN SZONG THAM CSAD PHANG PAR GYUR DÉ NI DROG PO NGAN PA PHANG PA JIN NHANG VA THA JÉ DE JANG DÉ NYUR THONG DÉ DAG NYHED PA RAB NYHED DHE VAR CHO MI CHE DHIR JANG DE DAG LEG PAR ONG KUN TU ZHANG PO DE JANG CSI DRA VAR DE DAG RING POR MI THOG DE ZSHIN GYUR CHAM MED NGA PO DAG GI DHIG PA NHAM GANG GÍ MI SÉ VANG GÍ DZSÉ PA DAG DE JÍ ZHANG PO CSOD PA DHI DZSHOD NA NYUR DU MA LÜ JONG SZU DZSANG VAR GYHUR Bárki, aki elmondja ezt a kiváló magatartásért szóló kívánságimát, És hamarosan épp olyanná válik, Mint Szamantabhadra. Bárki, aki elmondja ezt a kiváló magatartásért szóló imát, Minden gonoszsága, még az azonnali következményekkel járó öt tett is, 78 JE SÉ DANG NI

ZHUG DANG CHAN NHAM DANG RIG DANG KHA DOG NHAM DANG DHAN PAR GYHUR DHÜ DANG MU THEG MANG PÖ DE MI THUB DZSHIG THEN SZHUM PO KUN NA ANG CSHOD PAR GYHUR DZSANG CSHUB SING VANG DRUNG DU DE NYUR DRO SZONG NÉ SZEM CSAN PHAN CSHIR DER DHUG THE DZSANG CSHUB SZANG GYHÉ KHOR LO RAB TU KHOR DHUD NHAM DHE DANG CSHÉ PA THAM CSAD THUL Emellett bölcsességben, szépségben és visszaigazoló jelekben lesz része. Jó családba születik szép arccal, És a három világ tesz neki felajánlásokat. És megérkezvén leül alá a lények javára. Felébredvén eléri a megvilágosodást, megforgatja a dharma kerekét, És leigázza a márákat seregükkel együtt. GANG JANG ZHANG PO CSHOD PÉ MHON LAM DHI CSHANG VA DANG NI THON TAM LHOG NA JANG DE JI NHAM PAR MHIN PA ANG SZANG GYHÉ TYHEN DZSANG CSHUB CSHOG LA SZOM NYI MA DZSED CSIG 79 DZSAM PHAL DZSI THAR TYHEN CSING PHA VA DANG KUN TU ZHANG PO DE JANG DE ZSHIN TE DE DAG KUN GYI DZSHÉ SZU DHAG LHOB CSHING GE VA DHI DAG THAM CSAD RAB TU

NGHO DÜ SZHUM SHEG PÉ GYHAL VA THAM CSAD TYÍ NGHO VA GANG LA CSHOG TU NGHAG PA DÉ DHAG GI GHE VÉ CHA VA DHI KUN TYANG ZHANG PO CSHOD CSHIR RAB TU NGHO VAR GYHI DHAG NI CSHI VÉ DÜ DZSED GYUR PA NA DRIB PA THAM CSAD DAG NI CSHIR SZHAL TE NGHON SZUM NHANG VA THA JÉ DE THONG NÉ DHE VA CSAN GYI ZSING DER RAB TU DRO És Szamantabhadra* Lábanyomát követve Felajánlok minden érdemet. Érdemem minden gyökerét A kiváló magatartásnak szentelem. Mikor eljön halálom ideje, 80 DER SZONG NÉ NI MHON LAM DHI DAG TYANG THAM CSAD MA LÜ NGHON DU GYHUR VAR SOG DE DAG MA LÜ DHAG GÍ JONG SZU KHANG DZSHIG THEN DZSI SZID SZEM CSAN PHAN PAR GYHI Megérkezvén ide, váltsam valóra GYHAL VÉ TYHIL KHOR ZHANG ZSING DAG VA DER PAD MO DAM PA SIN TU DZHÉ LÉ TYHÉ NHANG VA THA JÉ GYHAL VÉ NGHON SZUM DU LUNG THAN PA JANG DHAG GÍ DER THOB SOG DER NI DHAG GÍ LUNG THAN RAB THOB NÉ TRUL PA MANG PO DZSE VA THRAG GYHA JÍ LHO JI THOB TYÍ CSHOG CSHU NHAM SZU JANG SZEM CSAN NHAM LA

PHAN PA MANG PO GYHI 81 ZHANG PO CSHOD PÉ MHON LAM THON PA JI GHE VA CSUNG ZAD DHAG GI CSI SZHAG PA DÉ NI DRO VÉ MHON LAM GHE VA NHAM KHAD CSIG CSHIG GÍ THAM CSAD DZSHOR VAR SOG Bármily kis érdemet is halmoztam fel Ezzel a kiváló magatartásért szóló kívánságimával, Azonnal részesüljön minden lény ZHANG PO CSHOD PA JONG SZU NGHÖ PA LÉ SZHOD NAM DAM PA THA JÉ GANG THOB DÉ DRO VA DHUG NGHAL CSHU VOR DZSING VA NHAM OD PHAG MED PÉ NHÉ RAB THOB PAR SOG A kiváló magatartásért szóló kívánságima felajánlásának MHON LAM GYHAL PO DHI DAG CSHOG GI CO THA JÉ DRO VA KUN LA PHAN DZSED CSING KUN TU ZHANG PÖ GYHAN PÉ ZSHUNG DRUB THE NGAN SZONG NHÉ NHAM MA LÜ THONG PAR SOG A kívánságimák királya PHAG PA ZHANG PO DZHOD PÉ MHON LAM GYI GYHAL PO DZHOG SZO Ezt a Szamantabhadra kívánságával ékesített szent szöveget befejezvén, 82 SZANG GYHÉ KHU SZHUM NYHÉ PÉ DZSIN LHAB DANG CSHÖ NYID MI GYHUR DHEN PÉ DZSIN LHAB DANG GHE DHUN ME

CSHED DHUN PÉ DZSIN LHAB TYÍ DZSI THAR NGHÖ ZSHIN MHON LAM DRUB PAR SOG A dolgok igaz természete megingathatatlan igazságának áldása által, A szangha sosem változó jókívánságainak áldása által MHON LAM DRUB PÉ ZHUNG NI TATJATHA PENCA DRI JA AVA BODHA NA JA SZVAHA 83 DHE MHON DHÜ PA EMAHO NGO CHAR SZANG GYHÉ NHANG VA THA JÉ DANG JÉ SZU DZSO VO THUG DZSE CSHEN PO DANG JHON DU SZEM PA THU CSHEN THOB NHAM LA SZANG GYHÉ DZSANG SZEM PHAG MED KHOR GYÍ KHOR DHE TYHID NGO CHAR PHAG TU MED PA JÍ DHE VA CSAN ZSÉ DZSA VÉ ZSING KHAM DER DHAG NI DHI NI CHÉ PHÖ GYUR MA THAG TYHE VA ZSHAN GYI BAR MA CSHOD PA RU DE RU TYHÉ NÉ NHANG THÉ ZSAL THONG SOG DE KHAD DHAG GI MHON LAM THAB PA DHI CSHOG CSHÜ SZANG GYHÉ DZSANG SZEM THAM CSAD TYÍ GEG MED DRUB PA DZSIN GYÍ LHAB TU SZHOL TATJATHA PENCA DRI JA AVA BODHA NA JA SZVAHA Dévacsen ima A mérhetetlen gyönyör és boldogság földjét hívják Dévacsennek. Én és mindenki más jelen életünk befejezésének

pillanatában 84 CHE RAB DZSHÉ DZHIN SZHOL DHEB DÜ SZHUM SHEG PÉ GYHAL VA THAM CSAD KUN RANG NGOR SHÉ NYHEN CSHOG GI KHUR NHANG VA KHA DRIN CHUNG DRAL JON TAN GYHA CHÖ THER JI ZSHIN NOR BU TYHED LA SZHOL VA DHEB TYHED TYÍ DRO DHUL THAB KHÉ CSHOD PA NI NHAM PA NHA CHOG DZSI THAR TAN DZSÉ TYANG TYHAD CSIG CAM JANG LOG THA MI TYHE VAR DZSI DZHAD LEG PAR THONG VAR DZSIN GYÍ LHOB GANG GÍ CHE VAR DHAM PÉ SZHUNG ZHANG LÉ CHIG ZUR CAM JANG GHONG PAR MI DZSED CSING BUM PA GANG DZSÖ CHUL GYÍ DZSIN LHAB KUN MA LÜ DHAG GI GYHUD LA PHO VAR SOG 85 GHON TYHOD DAG DANG MA DAG ZSING NHAM SZU NHA CHOG TRUL PÉ ROL GAR NGOM PÉ CHE DHAG TYANG TYHOD TYI ZSAB DRING CSHOG GYUR NÉ DZSANG CSHUB CSOD LA NYHAM DU DZSHUG PAR SOG NAM ZSIG RANG NHANG DAG PÉ ZSING CSHOG TU DZSHE TYHOD NGHON CHANG GYHA VÉ CHUL THON CHE DHAG TYANG DHÜ PA DANG PÖ DRAL KHOD DE THRIN LÉ PHEL VÉ DZSED PO CSHOG TU MHON DHOR NA DA NÉ TYHE VA THAM CSAD DU TYHAB CSHIG DAM PA TYHED DANG MI DRAL ZSING DZSANG

CSHUB THOB TYANG RIG TYI DHAG PO RU GYUR NÉ DRO KHAM DONG NÉ TRUG PAR SOG ZSÉ DRANG NGAR GYÍ HA CSANG DHUNG NÉ SZOR MO NHAM TYANG GUM GUM POR GYUR CHE NGAG VANG LHO DRÖ CHUNG MED PÉ DRÍ PÉ Mikor a létezés tiszta és tisztátalan birodalmaiban Mikor az önmagától keletkezett tiszta, magasztos birodalomban 86 DE THAR DRUB PAR DZSED PA ANG KHON CSHOG SZHUM GYI DHEN PA DANG / SZANG GYHÉ DANG DZSANG CSHUB SZEM PA THAM CSAD TYÍ DZSIN GYÍ LHAB DANG / CHOG NYHÍ JONG SZU DZHOG PÉ NGA THANG CSHEN PO DANG CSHÖ TYI JING NHAM PAR DAG CSING SZHAM GYÍ MI TYHAB PÉ THOB TYÍ DE DE ZSHIN DRUB PAR GYUR CSIG / A két felhalmozás tökéletes beteljesítésének hatalmas erejét 87 JE NÉ NHAM DAG KHA TAR KUN TYHAB DHE VA CSHEN PO NYID SZEM GYI NGO VO KHOR DHÉ LAM SZUM LA SZOG KUN GYI CSUD mint a tér, maga a nagy gyönyör. Ez a szamszára, a nirvána, az ösvény és minden jelenség lényege. SHÉ RAB JE SÉ ME JI MA RIG NYON MONG KUN SZEG CSING DHEN THONG DE NYID

JING SZU RANG DROL NHAM TYHEN SZANG GYÉ TYANG NHAM KHAI THAR TYHAB MA NHAM KUN DROL THUG DZSÉ TOB TYI CSUD tökéletes technikáját tanítják. 88 DAM CSHÖ RIN CSEN TON DZED GYAL VA KA DRIN CSEN GYI TRA SÍ SOG KHOR VA DONG NÉ TRUG SING KHAM SZUM CSHÖ LA GYUR VÉ TRA SÍ SOG THOG MED DRIN GYI TYANG VÉ DRO KUN SZANG GYÉ THOB PÉ TRA SÍ SOG 89 Ima a megvilágosodott mesterekhez CA GYUD LA MA NHAM TYI TRA SÍ SOG LA MÉ ZSAB PAD TEN CSING DZED THRIN KHA TAR TYHAB PÉ TRA SÍ SOG KHOR VA DONG NÉ TRUG PÉ TRA SÍ SOG KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VÉ TRA SÍ SOG DRO KUN SZANG GYÉ THOB PÉ TRA SÍ SOG 90 Ima az istenségekhez JID DAM LHA CHOG NHAM TYI TRA SÍ SOG NGÖ DRUB BED MED COL VÉ TRA SÍ SOG KHOR VA DONG NÉ TRUG PÉ TRA SÍ SOG KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VÉ TRA SÍ SOG DRO KUN SZANG GYÉ THOB PÉ TRA SÍ SOG 91 KHA DRO CSHÖ TYONG NHAM TYI TRA SÍ SOG THRIN LÉ KUN DRUB BAR CSHED KUN SZEL TRA SÍ SOG KHOR VA DONG NÉ TRUG PÉ TRA SÍ SOG KHAM SZHUM CSHÖ LA

GYUR VÉ TRA SÍ SOG DRO KUN SZANG GYÉ THOB PÉ TRA SÍ SOG 92 Ima a gazdagság istenségeihez NOR LHA TER DAG NHAM TYI TRA SÍ SOG DZED MED TER LA LHONG CSHOD UL PHUNG DHUG NGAL SZEL VÉ TRA SÍ SOG KHOR VA DONG NÉ TRUG PÉ TRA SÍ SOG KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VÉ TRA SÍ SOG DRO KUN SZANG GYÉ THOB PÉ TRA SÍ SOG 93 RIG DRUG PHA MA NHAM TYI TRA SÍ SOG ZOD MED NYING DZSÉ PHA MAI DRIN LEN CSHÖ GYI DZSAL VÉ TRA SÍ SOG KHOR VA DONG NÉ TRUG PÉ TRA SÍ SOG KHAM SZHUM CSHÖ LA GYUR VÉ TRA SÍ SOG DRO KUN SZANG GYÉ THOB PÉ TRA SÍ SOG 94 NGON DZSUNG LO GYÜ DZÉ DEN SAR NUB TRA SÍ GE VÉ MI RIG DÜ PÉ HUN GA RIR Szerencsét hozó ima Magyarországért RI CSOG DO BO GO KÖ DHE CSHEN JAB TYI TYIL KHOR LHA CHOG DÜ PI ZSING KHAM DZSID CHO CSEN BA LA TO NA SHÉ RAB JÜM TYI KHA SZANG DÜD CI LHA MÖ ZSING CSOG DIR és végtelen sok istenség palotája. MI NHAM ZSÍ ZANG CE DEN NYÉ PÉ DON GO DAM CSHÖ DUD CÍ NHOD GYUR TRA SÍ PÉ CE CSIG DRUB PA DZSED CSING

DHEN THONG PHO MO MANG PÖ DRO KUN DROL VÉ TRA SÍ SOG Az itteni emberek természete jó és szeretetteljes, közülük sokan értik az abszolút igazságot, és kiváló edények a szent dharma tanítások nektárjának befogadására. a megvilágosodás isteni technikáját, és amint felismerik az igazságot, segítsenek 95 a e CSAD cse TAN ten CAL cel o ö CSHOD csö PON pön SZOL szöl u ü GYUD gyü KUN kün JUL jül , 96 H-5340 Kunhegyes, Május 1. utca 8 Magyarország, Európai Unió www.omahhumcom 2011