Nyelvtanulás | Angol » Relaxa - Villám angol aktív 1-20

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 83 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:7086

Feltöltve:2005. március 22.

Méret:8 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11110 pokpeti 2019. október 01.
  Nálam olvasható. Elég szépen, csak elenyészően homályos.
11000 csontie 2016. október 21.
  Kazetta nincs?
11000 NemoC 2016. február 22.
  Az anyag jó, hasznos! De a kivitel, a szkennelés elég pocsék!
10000 Kripton17 2015. szeptember 02.
  Használhatatlan.
11000 varesz 2014. július 16.
  Homályos.
11000 kovkazmer 2013. augusztus 05.
  Sajnos, a betűk mérete elég kicsi, nagyítással pedig torzít. Így nem tudtam magasabb pontot adni. Kár érte...

Tartalmi kivonat

--- Re:laxa VillámAngol® Aktív 1-20 Su:rkC!-ZlCUe; dr. Makara György lniic, - Elizabelh S:.,~ és Szsz f,siJcr VillimAngol® F.unília soro,:11 s-tövC"génck feldolgozW":al - dr. Oálnoki-Fésús András Horváthné Bánky Dóra Peterdi Pál Anyanyelvi kktorok: Robin Dalglish Stephen Anthony Alison Phillips /1. k olCICI 1lluszln!ilta: Sárközi Endre Rf::laxa )1agy:ar-,lfmN 11100,:k~ Kft Btxb~. V S1crb ulCa 9 e 8e,·e.t tl6 ú,,,•••• P:trt 10 99 Mary.s stroy - Mary törctnc1c Si.óstedtt, llasznos kiíf~USl"k Pari 11 Be~·utl& The Hill íamily - A Hill cu.1~ , Pari 1 Geuhig up - felkelt.s lhe mán - / f~rfi . . 105 )4 Part l2 The burgtar - A .• 111 betörő . 45 r.art 13 Pa.rl Z . 118 On lhe tr-ain - A von;u0n . ln the b:athroon1 - A íur<l&zoWban . Sl Pari 3 The blur ~irt - A k~k in.g • Part 14 D.l"lds mttling- Oavid é11ckc:clc1e 124 57 P~rl 15 SMppiag - Oc·i$átl.h Pari 4 .

·························-····················· 131 ln 1hr kit(ht-11 - / konyhlA!l ., , 63 Part 16 Pari S Oreakía st - Reg.geli Part 6 Letten - Levclck .,• Thc 6r(H~n family -A Brown csal:id . 131 69 Pari 17 8efore the parly - A par1i e16tt , . ,, Pari 7 On lhe bus - A Mzon . 81 Pari 3 TI1c: $1thOOI - Az iskol:i . 144 75 l¾rt 18 ·rom·.s tl"te house - Tom lombhiza ,,• Pari 19 T he pá.1"1) - A párti .• ISO .• 156 36 Pa.rl 20 Part 9 David comes home - Oavid haz.ajön 93 Problem:s - Probllmák „ . ,••, 162 Bevezet6 Miről szól? Ebbesl a 1an:uiy~ba.n a k::au:uil: clc~n cm!&wctOOI flllidtuül: a ViWmAngol Famfüa k&<"tek <"pimdjtil, nujd ct114n kél surcp16nl: - Kitty ~ Jolmny - riukten, kéM Vjra YiSnaballp!jik ezek« az cpizódQlat, t$ C&)M~»al é,·6(h,:, egymh1 ug111.h-a beszélg,c:tnd róluk (A kÖtlylben u: ~ szö~·eget mmdig vasua, bt:nh-tl, iti

lljat pedig oormil. bd4vd m,cpclcetjhl: a hatigk~t~n pedig: bangjelús Yilasnjl cl ll kétféle $i0vegd) Milói értjük! S hoe) rogt!5n MSlil: is azl, amit u.m-~iok bevilnd:, a F&mi111 k6lci bzeuiin e.lblm2ro1t módmfhet !aM)fll(Jon a surcpU!k roo1v:hmi"aJóját cl&zöc m!ll)arul tulljut. A2ul&l az angol mon<b101 - llsy, nuké11-1 :az kori~ a besdltcl6-ügyeJfl6 rkl.Ml voll - ké1~w i:s htll:ui1 f0&iuk A köwttúk ~,·6 SlfiM;t idtjtn j6 ha m•• &urtk!N.n c-lLSm~lj11,; - s még )Obb lui feMluiip i:s kimondjuk - u angol moadatot A mon,;tacom:tnu btmlta~ k6·t16m a szöveg rgybeffisg4en t$ ucrepc:l :, k:net1úi. Mikor, mikénl isméleljünk? A üÖvtgckt1 !Mg a lel,cstti kezd6k ~ m:1: az. djÓ mei"-llptis LIián is ugyr6zl értem fogják. An tanáaolJuk mlgi~ t&g) - :ik!r így van ez Önnfl, akar nem - , mtndcnki h~adJO(I IO·~bb a k<:kék során, mfg egy tt:swk.nd: ~tg) u Ö$$U$nCk ~m raem ff. ts így CW: l:é~b ttapot 1lgy belek cJtehé·cl

t&jcn(lc vima a kocllibi~. Aktor, amikor mii kt1lcptdtek clméJi,ikbelI 11 korábbon mtg (riu Mytg.Ok A kOll::t teljes sztivcgérlck. normd bcsddtempóJú fclvfülc11 u l!n• ,bnléll6 b:td· WI" kíil~o is megtalálja. A1 iuntlltsekhcI cukc1 k~kt: has:tt1Alhatja Stavakal 1anuljunk.e1 s ha igen, miként? 12.0k sWIWíl 1lcil mcp1,0k1U:, bor:) ~ nyclvtllnuUsc ,JLÓl11L111lbsal" lS piroi5Uják, a? CJ )CJo réutk Gj Sl/WJiil d6f-Ord11liwk somndjébcn, u.61#lunku, killoo 11 kJ gy(j:ö!till: Ju olvwshllj3. a h:inioss:OOdr b:tct1:u6l pedig meghallgath:i1p alct (Mc~~cu:ük, Jq;y at il~OJta !Mgyomli."l)W uót:inulit fdf11g~nk "- gyl):Or• latunk szcnnL egyföllin ntm ~ lkúlWJictctlcn, sót r,ern 1s ohet.k:nül fomos ckttIC :t.nydvtariuJbtwc: ) 0 . (""""., Bevezető ~ hbc»ég tal:Slgálni hles.tknem a hiba, tévedt.$ ,u áut6,·cncnyt6 rokonsá3ban lcntu állni vmíb61 a fiokó alig unlcss thc mistakc lht racing dn,·cr to be

rdiueJ 10 consi~ or somcthing :i 1alá1, ad.s mindenesc:1t<: kellene t11.M;t: valakinek kellcnc vifami1 h.vdly 10 a papagáj lhe PAffO< $Uirakoiou öriilni a mennyi~& a gyak0tlá$ cmttkcttlbc vúni állátuó a ctl-iás, 11.dis vini-e :a duma 3 10 cilm down ismételni cgykie5-il foci-botond a világ lhc guess :ll any ratc shóukl somcbot.ly s hoold do w rnc1hing tcnmc the guy dobni puha ltcscndesftcni tht cck.bnty 10 g.uc» repcat n bit a ,nenn)·oru.ág mcg tiltam IOlhrow ,.r, lhc hea,·en 10 íorb1d bárki anyone 1ovábbi for1hcr :1bscn1-millded to be pleascd thcdcal thc practice 10 mcmorizc rransp:1ttm a roko11ltlck lhe SQUlmalc réu.bcn parti) elvárni 10 CJll:pcct Mini nyilván lO judgc obvi,ou.~ly legalább al le.Ml lor1altin agclcss tbc hmt the .sp1d football-~ thc W(l(ld clv~lni köz~ge8 10 bcwitch vulgar sUkct dcaí a fo1 n(ini 10 """ grow rs.-, fflmzrv Hang01 u61M kazetta 1. rész ilmos

1öb~ nem különös különösen :tludni al. alvis vidim .slccp) not :11n)mQrC p:i.niculuparticul:ul) 10 ~kcp tbc 1-locp chirpy vidjm.ln chirp1Jy ocsmány low.y s.-, 1 J 2. rési a helyzcl lhc situ;)lion #. em1tlccltl chc mcmory lhc ;1,lck a bob oosly "" fog.ldni ., 10 l)el a fogadás buzgó kccn 10 h.,1,;3rd megkocUz1atni a trükk sl)ft(loln1 llilakozm a lilt:iko1is ké:1ségboe5ctt ,•on,,.tko:1ni vti:irc a ,·~tkozM dte uiclc 10 thlnk 10 pnMcst dte ptölW dcspcra1c a ,·tk:dcn a túkör to derane 1ht ftt:cdom 10 <:onttrn somcbody 1hc conccm ld!M gr.lleful vidirn c,heerful 1he lit v1d1man simllar rlleY31J3dn1 m:llc 1hc logac ícmak 1hc j;peech a bc~d "-sooló a j.te~-;r,ély 10 ;i.dtni1 a s:,.abJtds!ig a hv.ug$4g nóncm1I 1hc minor mcgh.a1ár07ni lht solutlQll :1 logik:. lO m irrót bel!merni a mc.goldM hímncm4 thc hazard 1ükrö-i:ni (viS5Zálükrötni) thét:rfully 1c,grnb lhc tr.1b a mcgragadá!

a fogkefe loothbrush ti5né:nni 10 happen thc~cc 10 11 goom.z wid,:td 11 <letcktfvttg,ény a bajl:CV<:ró lhc trouble,m;i.ktt á fon1~1.i;, :, bonong1b thc: shi,,cr ai 3 gcnoc .a közép borotválkozni -· a boroiválkozás aludni puffa,nm angyal thc spioc ~dc• lhc muklle thc whodunil thc f:u•uasy lhc :1ngcl $W(.CI gűnyos sartesüc ki.áUM 1.he ShOOI 10 $NC lhe s.havc roncn 10 be aslcep 3 ~gysurúen sim~y rágc.ililni to crun ch nidió11 1hc id101 10 plop a div.u lhc fashion a pufiamb lheplop (IIV3l0$ f0$hionablc bckrtmczni locrcam az ig~t U)C tMlI a 1Íptt5 the l)pc a krém pfujl ll)L[Vánvnló thcen:.1m yock obviow a tempar;l.lMntum az ubork:a 3. rési káromkodni a Uromkodh a htihó thc ló-dO ktw:cr elfelejteni co forgc.t á a b.ul:11sztv1!Cl6 fclcdéktny bi1.AO$ thc: N nk-<:lerl thc tcmpcr thc cucumber I0 J WCllJ lhc swenr IWÍCC példá 1hc uan1plc lehet may. mighl forgclful a

rejtély """" thc mystcry rejtély« mys1crio1,1.~ 12 13 jmic, = S. rést 4. rés1, a Ji;1 (élscl: riügycnnckc vkirtek) rCCt~gc!I tánítani S3Y:lnyú ecetes együtt lhc M>n ridiculous 1ogc1hcr oc-.<mány, rond3 u1iLUO$ lO tt.aC-h j;()Uf pteklcd hMrid felfedni. ft lhúm to rcvcal voo,:ó .im-,eLivt rumutatni to poim out a k."í•éhil lhc caí6 today a lwbcrcg kcd~. csin()lS kedvesebb kgktdC$t:bl) ,;e. 10 .vgue megoldani 10 solve visdc1 lhc wtar a térd thc knee ln c lick a kaunn.is lhc click .u ideg .,~ """ ni~~I v11atkotni ,1 „tapc~lm" lhc atnl) :t 1hc ne~ sally knlyok, kisgyerek 1hc kid a hórMrstkJc1 1e111pera1urc to sip s1.Urcsbln1 mcntcgc167.ni lr.&lny(I könnyen 3:.0i)l)()111 10 apologiie for C:.~ casily 111;1;1,in a ~vé lhc coffcc a fi,ckó thc fcllow !l✓.tintclen cheeky 1116. illcddmC$ (leccni zálogba tconi a zá.los 10 p,1wn thc s:ttgrtllcni

rY1,1git 14 P)ll,r 10 be nshamcd 15 -6. rés, a lcvcg6 :aC$01113.,g th<cm:til ÖSSZCSM altogethcr ""adó gyanús .iuspiciou~ 11 n:agyi lhe i rnndma bino"-olni a vő bpclKll3oLba lépni vkivd ~ lhc a.ir kapesol11 a !0$S7jndulm lhe lu to havc thc sc)n•in~lriw 7. rész a p.emély rcilOnllblc ai esély lhé eh,111Cc a mndl.k a rajt.a sikolrani a Ukoly dC c:oniac1 thc .spitcrulness hlMi hihelcden tanulmány~trti kíváncsi cunoo5 a 1anulm:iny a nyelv lO g11Ul,, thc schoo!m:11e c lfogadhllló x<:cpubl<: 1olakOOóan kivincsi inquiJlillVC ~.ekcv<:ni a h:Mlnag) t0 lrl1ll thc hcu1cnant a fiú az irod:ilom jól a matematika 3o M3ltk a ft.Űb az ost1ilyiai a ucni kcrcmbctcMi a kereszt the son 10 scrc1:1111 thc scrc.am 8. rész j(:311)u.~ az ili-kolidrs 1hc in1cn1ion to comacl SOOlcbod} ftl1,kelly talilgatni lhe pen:on ~,.tn1 10 t,cheve unbcliev.ablc 10 $1udy lhe Sh~) the tan&uagc lhe boy thc litcrnunc

wcll 1he ,n.iuht:matics thc m Mhs thc phy$kS lhcmarl< lhc gc:nius 10 Cr0$$ the cross , . ::::: : ,, "" ~ni az clóadá„ a jelenet ténykgc." VQhi képpcn H~ °11.ót;r1-,a i lhc lingcr t hcC.1-i; {Ogivc the lc::c-mn:: [H•~• bzc. = a:,.övé(n6nern) jómódú megsd.llc;Nt a szere lme.$1Cvtl lhes<:cnc acrual aetually lhc 5Cn~ no1 •.• irigyelni :iz mgység untat.ni megemlíteni c1thc.r to cnvy theen) to mcnuon a haJmosás thc hair-wa.~hing thc rivll rivalizáló rival a 1:1.th:uár 1hc hori1.on c-.sintafan fortunatc unfonuna1t 11:;,t.ughty 9. rész clc.,~r likdy a puffanás mcg1crhelni a ichcr mcgkörmyít~1i 1,;TkO.tOU ,.zél!elcn a bün lénys;,erí1cni 61• t~:n a m~yanúat a pos1:b unlikcly lhc lhlld 10 l1»d tbc lood 10 tt:hCC 10 COllliC rcscrvcd e.tim w indlcss thc crinv: to forcc since whole remegni IO lrernble a rcucgés 1z.gatni 1he anxicly iz.saltnas j(lnni 1he l ovc-lcucr to borc 3

VClélytá!l ~,ere~~ wtll-10-d o 1ima nyugodt .sroertneiétlcn hc~ v:llószfn(i va16uiniitlcn az érlék s,,, I 10 C:tti1C uccuing to kidriap elrabolni (cmbcr1) thc c:tplan.ition thc po8tman 18 1~ 10. rési k:uJcni sí.lwdcíj 10 Mart a kezdts thc :sl.lrl i"1.~ga C:iteil~ble .- rcgtny lhc no,·el becsületes """"" twncsuy a rémUle1 lhe 1crr0f a poh.11 thc gla.ss ah.llár thclimit (1.$iintén h<>l .? whero •. ! sehol noc anywhcrc ""° nowhcre mindenki cvcrybody anybody -,n)u n01 anyb()(I) fon1os Ja.,;sú cél.mndtk nonriáli~ iMi Wrt:i nem ronl~ ;i - important .ax i1al akkor. alllin normal m<lrirk lhe drink Lhen 11. rés~ unimponruu slow the purpose az iUcsztés lhc joint thc paticnet a türc:lcm thc l:mcr az.utóbbi fokozni a foko:r.As a fes,,.(IJ1s~g bolónd csod.m::oin1 to increasc the inctc~ 1he tcrmon mad hllir-r.1i,;ing acs~nt dte d iri;~ 57,áinolnt

asdmol§s 1hc ncighbour menni 10 ~o 10 motk kopogtatni 1he knock a kop<,&1:uás tO wonder ha.jrt1eresi16 hirtelen a stoms.,A! """ tocount lhc CQunt 20 thc valuable ai: étltktárgy külön6s :Mt.l)ge si.t~ntd,cs disgraccful ,mb 1he pockct the hcap a halom dcod holl 21 ~~Íl~i IOspccd tclJ~n a gyoru.~ lhc spoed a C~lreéné$ kúlönbe:n ocherwi-k- zav.aró ugrani 10 jump Jl hali<; us.ris 1he j1,1mp :ti félbestakita.ni aeip6 :iboolutdy the nusundct$.t:lnding ~inba,rrassing thc c:ffor.:1 1hc$hoc. 10 imcnupt 13. résL 12. rési kit1t)CU11 kétes doubtíuJ a kicgyeús to1:,iJcc """ ti.sttílíln[ IOékM cg)tdUI alqnc belül 1nsldc a rémuk 1 thc h<H"rot tlt«llt!le:i oomr:uy e"g szot.::ulw, a l)cnyomis :ljel majdnem :l;e :lfC óI 1(~52:ony hb ,ni 10 1mprus -~omcbody thc 1mprcssion thc S1gn alm0$I •~ COfllpromise enougb unu$W.l a miliomos Lht millMlll;,"t,irc

gra1ulflni 10 congratulate 1n;,gát ( hímnem) dolgozni h.11:bt lenni vkirc 10 ccmpromi--c :. munka mú gyt1M1$(t.111i 1i11lálni hi~lf LO IO StlSpcci 1() vár11lnn a cs.wi,rá, find the find a L3.lált t:irgy the fac,e the mu,. lll pult ai ulazá.~ :it lht lr;!vCI imlög. 1~ dcvil h:ltáfoZót~ mcgcs.av:am1 wod thc wort unc:ir.p«ied to twi~ thc 1wist 22 (lcfolitdy íügjtni vmi16I to dcpcnd o n :wmc1hin.g a rom:mík:,i the romancc a ntbl:b Lht robbcry 23 f™ 14. rész """" 1ov;i,bb a mo7.dulat 3 ld.llis az utca idtgcs aggódni IOct.twl along d1c rnovc lhc ~andsoll r., doggcd 5-túl,ni 10 walk 10 lhc walk ckvcr unlucky 16. rés, miért? a ktp~let lcgJobb jől iCveh el~ulnf elesni "~ a fol)OISÓ • w, a fickó, cimbora why? 1hc im11g.1n11íon bt$1 wcll-brought up. wcll-brcd :sikerülni to succ«<i bírálni tocrit ici,.c IOtire CS7.ódni vmivcl Ol< cxcucdl y lhc li.sr mabes fárawani lhc

dalc cxci1cd kövtr 1he drivu szerencséden itga1011.an """ ncrvous 3 $0Í(Ít okos ll.gil11 a llS13 ai a.,aoctalom ~•a ruvan. a randevó lhc ~fCCI worry lhc worry .i IS. r és, !here to flint [Q fa.11 lhc (aJI the corriOOr the kg the chap Anglia term~lC$ 1erméSZCIC$t.n :) nyt:lv (1e51rés.i) bc1Usunn1i a jckmts 10 bother wilh somcthing England nalWlll 1;,l,lut-,,1lly thc tonguc fücr.l thc mcamng 111 lanár. ltlnÍIÓ lhc l(.lChcr a lt1rtczj$1~7,Q the t:•pC•r«:Order bármikor i4eg-c11 11 k iilföldi (ember) the foreisocr kimerf1hc.1clic11 incxha.u~111,lc ISCl.kt:dni j:1IM11.ni :I j;iték Gordilll1 a C$ólUÓ lhe knot b:imn wha.lc·e, meg:s~fr1cni 10 offcnd an)timc forcig.11 gútdíu$7.i 18. rész to bchaC topl;1y A (nói) tUh3 épitcni thc play bá&Y3d! fclfcdeuu 1:imadni ;1 1.imadis ajclentő.~g, i*ép(I to d1scovcr a ny1tJa vmmck aUsid: lO 3 lt.lC:k komoly.111 thc auacJ. rcpúlni

che lml)()tt.1"ICC kérdc7Jli a vilasz a s,.Qkn)a .t mini!-7óknya :17. :illapot ~z agy harcoln i a harc tO build faim 1he elvi; lhc""" M:rioudy to fly good-lO<>l.u,g éren 17. rés, vála.~t0ln i thcdre.,;,, :u:.evé,; b.~rmil:Qr lO ,c,,ly fedni thc rcply thc ski11 ,1 fc<lés, fedd toask rip< 1hc ca1mg whc-oevcr l()C01;.( 1he cover thc m1m~kin thc SIMC the affair lO fight tbc light 19. rés-, magolni csip& nyth•U 10 grub c:my :u:. í gfrc1 1hc promisc a htt·ége 1he wcd,cnd amíg unül honlályos dim ösnekuporodni :,1 ~,.ilon ostoba $Ul:1rd s:t.iUrdan finn fümly to cuddJc the dr.1wing room idio1ic is 11(3Yáltouii a v:iltol.á$ 100 10 c:hante 1he chani;c ~ stic:k•in-thc-mud a fanncrnadrág the jc3nS a maradi a látdny lile sighl az. oroszlá11 clrontaru to spo1l :1.4 oroszl:invcliditó thc lion-u1mer fun .a gyerek gycrclcck the child . 4;hüd1tn a 1.-tfa annak a vm1jc az

ol43J ll)C. " lhc SiJe 20. rés, védeni boss?.1ncan1 as.z1kla bc.slélictni a bcszélgclés a sarol: bttlOSán ~u:r4 a vtla.urlis {X ts Y közül) k~pcs lenni (vmirc) bcC$0magolni a poggyis:t. tO ju.lAiÍ) to annóy thl:diff lO lalk thc talk thc hoel surcly seri.~iblc thc ct.oicc bc1w·ccn X and Y ro be abfo 10 do $0fflC.lhing to p:1ck thc p:tCk függeni 1he, lion 10 han.g Hann<>slufc~J H asznos kifejezések :d:icsony magas az.ónh a tötpe ~malJ tall thc giant thc dw:irf. thc gnonic bajnos """" móSólygó sn11hng p .akálla~ mOll~;C:hCd laughmJ BCVCl6s ., t,ri.nmng vi<:sorgó gyenge hclplc~~ gyámoltalan mcape l:lnky. skinny slim kövtr izmos ,•~llu 111gbas1m.adt fal , 5COUI muscufar. sinewy broad-shoukkred .sturdy, robus1 s.killful 0$)~ ügyc1len .:lwkw;ud ch1m~y c;.Jc,·cr dull okos i,.,, ostobo ~tupi<l kind l,,c(lv,U rudc duo,a csinos (egy férfi) cs,no.s (egy •~) handsome

"" bam;1h;1jú brown-h:Lircd szókc hajú blondc-ha1rcd fekete hajú bfack~h.Airéd rtd•haitcd, ~ndy,haired grc.y-h:mcd vÖrós hajú 6n h.ajtt gölldor hajú sima hajó knp:-1.,z kopa.wodó l)cir()(v!Jt curly-he.:idcd mrugh1-haircd b.11d bnklmJ ck.an--s~vcn szerény modc.~1 bcktp:rt.lt OórIOC:1100 b.trál~ij:(J(! clknségc:s &vinte nyílt 1id:ol(11/l igat.mondó fritndly OOS1ilc frank """ ,l,CCTChVC hw1,g true, lrulhful 111,1n,c, ut11ruthfol duhö~ .,niry ícldúll upsct qvitl 11)11.lr)lil 30 31 ellenséges agresszív ~lile agrc.,i,·e .-- = ros1,:ubb a kgroi-sz.abb bikts kötel::cd,G ~ lt prQ,·~1,·e. rowdy "k tid), C3red•for. well-groomcct thc WCN.SI a legtöbb r-noch m., 1hc m05,1 untidy. uncacC(l-for (e.gy) kc,·ts: Figyeljünk worsc pcoc.ablc 1öbb e lhanyag.oll - bad cle~ns .smnn ódivatú o ld•fa~hioncd k.c,·c-t-bb .a lcg}:nescbb . li11le lhe k.t~I :i uabátyosságolua:

csinos C5inosabb a legcsinosabb .1 szép s:r.cbb Jcgsl.Cbb nice niou 1hc nicciu lovely lo,·ehcr thc 1o,·el1CSI Így van ez a rövid, aza7. egy• 6 kEt szótagru; ~zavaknil UodtlW05 csod.il:it~bb a lcgc.sod:ila1oubb wonderíul morc Wi.lndcrful 1he lhOSl w(mdcrful lgy Yan ci a hosst!i. legalább h:irom nótagos szaYaknál jó jobb 0ilegjobb D good bcnc.r 1hc~1 D -~1 A HlLL család ·== Ann és Tom ~ m; llrtl0t Ann lfill "al,;JOk. 1i:(fl1rtfgyf,·ts ":l!~Olt. Éclts1n)·á11un;il, Nf<"illlp3mm.al {>cS a tiú1es1,i rt mmtl, Tomn1ál ikk, Jolwt): No:c. JI unó a flill család elsó lagia. Hac$lk lltffl lhtdtk, e ~ Íl3L111 ki~lúi). Di: mi a nc,·c? Mmck híJil? BOCllíitl:l1 - r.zu: s~omorú vat;)OI: -. mcs 11odnád 11d;<"m ÚJNI rnondam, kérlek! Fol)ton clfc:lcJICm, mmck hí.-JU Kmy: EJrcleJICtlcd. fflllICk hí,j11:/ Elfc-lej1e1kd a nné1? De mondt.ll ndunk· .Alfllllll "ll&)"lk, T~cnntgy ~ Vllg}Ql." The Hill family

Ann and Tom Ann: füUo, 1 am Ar111 Hill, lm fourltm .)tU:i old 1 füt wi th my molb<-r 3nd blher and n1y brOlhtr fom. klrihnny: Wt!I, hm• shc is, Llic ftnt l11Cmber of 1l11: 1h11 (amily. Unit"$ J nm m.istalcn ~he is quite a )~.JU:lg gul Bar 1-.h:111s hcr namc? What 1$Slbec;aUcd? lm )llff}, cooki }011 e-cll mc -S.tlllI pkaiC? l lt,~p f0ti~t11og 11oil.:!1 sht 1( c-~lkd Kuty: v~·e íor gottr:fl ,1du.1 sl)e l:i 1.""allc,I"! You foq:ot hcr namc! 8u1~t01iJu~ J aiin Ann H1ll. rm fourtCCn yc~ old." K: VáQCC:)" r,<;r«I! B~mtit:i1ja a. c~l~djit 1$ Y3)M. oly111 1!$1~-e l!$ó ~-~~­ mint amil)c·n kcdvts 11 hangja .! AM lhll. ;1 fOYrtcen-}tat-old gid •• rr ~hc i~ •i trttty lOO k"ind ;L her voicc i.~ ntC-C •1 Shc 1~ inttO<Jllc:mg. bcr famdy :n wcll. Of O)Ut$C yoo didn"t tar thai t lther. Pn~Le m sem h:;.llouad J: 8i7t.osara haUOU3ll"I, dc é~n nem figyeli.Cm J: 1 mt11t ~,·e hcud it but I wunt K: Rémes vagy. K: YCM.l

arcawful St-,t 531d: ,J Ji,·c w11h m) nu)thtt aOO fa1Mr and my brothcr Tom.~ Atl mondl:i: .,Édesmyimrn:il, 6k:~p1n1m3l b a fiú1Cl1Véctmmcl. Tommal élek" J; Így blit ~iYCII ,·~nrial: - wHs,H: né&) YIO lx!ólük • t CS31~- J: Apropó. "an t&) BcMy lhllflCk ne~1cu ufntsz„ t$ cgy Damon Ihll• nclc fkl)lfllmCmlClJ, J: So űltl(: 3rc fou:r of 1btm in 1hc famil). J: By tht ,,,ay, lhtre •~ 3n r.c:or~~llcd Benny 1h11 ~nd a nicing dri,·cr <"3lltd D:mlOO Hdl. Do you tbink 1hc)"ri.: n:b1e4? ntWlC:tl U IÓ~"CTSC:nytö Gonool.W, ll(i> roloBQk? K: Nem biJ11cm. bár Ann öc-esc bmo, w, nem !»1t:ú. A fi11c azot üyc:nd,. K: l don1 thmk. ~o bul Anon·s bzóther .ouiiJn1 r11111d Oo)i- :fC lil:c tlial. J: Tt~l 1léi) 1~gból iU 3 c:salSd. J: So tbt liUmly ((lfl(\1., uí ÍO"Jt Ann-nek "~ i;sy T{lffl ncvtl flli1cs1- mc~lSA.nn hu a broch,,t c;all~I Tocn vfre. Rtmélcm. ·rom •~ k;dé~ fid:ó 1 h1-.pe Tom•~ a nkc guy,

100 A; Su.,-~l~llI Arm llill . egy ltlmn!gy b-d ltL~- llin).• K: W:1111 a nunu1e! ;11 , ,eru~I és :i láncot. A: l likt musk ami danei11g. Wh::11 do roo likf.>? T t m illlltfi:b."1? ( ;ooclb.ft! Goodb)·c? -------- 34 35 pz - - , J: Hogylkigy „Ooodb)e?" - ~u:,A; M11 fflel1 azon. hogy goodb}en•I mondott? Nem lehetetl komoly. Alig nólt mrtJ Mrmil IS, é$ miri~ goodbye-t mood? K: Ne ickgt~j fd! J: Wh::u cM $be m~, by ~y~ t;oodbye"! Shc oouwo·t be s:enou,. Shc h.1rdly said Dn)·thing ar,d shc 1s alrrady sayuig goodbye1 K: Oon1 get 111)1d! NyugodJ k. vum fog jonni C.Im <lown shc ,,mcomc tx,c--k forn: Siia {.Háj!"), a nt,·em Tom Hill. ·rmntgy hts vagyok. A uültim~l fs a n6,·trtmmtl, Ann•nrl flek. Tom: Hi. my oarM is Tom Hill K: lt1 van a H1ll C$lllid mhodik iagp! K: llcn: ht 1s, thc 5Ccood rncmbtr ol tbc: ,amily! 1 u ~ . )tlU dadtt·1 bur h1m Fehé1clncm. 61 sc:m h311ocl3d J : Nc·m vagJ,tll: fclide~e. csak IÍJtll s«rctnhn

h3Jtan.i 3 h~ngjk Micsodal:c,h-eshang . M11 moOOOu? Meg l1Út1;kt i~!mlelru, kértek! K; Mmdcnt ismfalnem kell? Mukk n~ld crigcm, pop:1gá,1t1t1k:? Egy kicsit m,lakcy,tQU v;tg). oon- dc? K: A7.tlll(lCdlJI! ,.Sterc1em a unft k s:u:1l:trd(::i;1e: 1ánoo1;• .,Te m11 s:zcmszT Jo Úgy én,d. hogy la? Ó. ÖÖ nos, hál !ld,oJ • Há1, 1LadOO. meg ~tem a-t OlfMI Linyoka1. d:ik w::rttik a teDét ,n bc-.ar h!r voict ~gain Wb;).I a ni« voice Wll3t did .shc uy? Coo!d you. n::pc-11 1t pleaie? K: Do I have 10 rcpe:11 everythmg? Wtm do )Otl W:t t,"tt íor, ~ pam:)(? You ;11tt ~ bi1 :ibsml-mmdcd, 31tn1 yóu! .J lllc- mu:,:i(: and danc"mg:· ~N-ed: ,.Wlu1 dl) )"(M,;I hkef" J: v~ITIC:2lmc"! Oh.--c11, ><Ml koow•• Weil. )OU l:now 1hkc t"h 11·bo l1kc mu~ Mid <l:mcmg. katiRool, Suttud. táncolni de Vlllam1 JÓ """ 36 ci1hcr. J: lnl OOl llpSCI. 1 would ju~I ltl:e 10 K: Shc sa1d; 3 lm denn f-cáN old. l li·t with my

paf"ffll! and niy sister Ann, !d love 10 danoc wilh bcr. lO SQnl(" goodmusic! J: Dc ii;cn, minden~ em~lw,cm. mcl)Cl nIOndClll. •.S-ti:i, a fK:tm T()nl lhll J; Yü, 1 did, l rcmcm"ba tvtry wooJ he saJd.; .Hi my name is T(lll• H1!1M ,Jm clt·ClI >tatS old. Tizenegy éves Ya;.)01~ K: Tchit Tom Hill a ne,·c. & llf(:rt~y K; Se> hL namc 1s Tom 1h11 alNJ 1.e i-5 6~s. t l~tn )CIICS old. Nem R;ll$)On idó~. Mtgis orulök, hej) n~g,~mcrbc- Stíll. lm pkucd 10 mtt1 him Kot vtl)· old. 1cm, É., aitán 6 1s bcsztl ~ ~!-dJ:ril: AniJ 1hen be a l~ l~k~ Jbolll hás íam11y: ,J hc wuh my partn~ ;,,nc.l ffi) ,istcr Anti.~ .,S1iiltimmd és a 00·~ramnel, A.nn-nel élek", J: Stó,·•1 .1 utlki-cl Cs a OO~~vd él J: So hc IÍ"Cj .,,-ith bi~ plJCnts and hii $,!j!Cf. Bi g cbJ. Ann ha.~ wd Ihat alrtsdy She ali,o 101d us wbo she is, whQ $be liCS with ariJ ""hat ~r brolhcr 1s<:3.llc:cL Nn~) do!og. A7.I mir Ann 1s rlIQrv;lta Ó i.~ thnonilia

ki 6 k1vt1 Mül:, h mtnck. hiv)ik ;ti fitílcs,wbit 37 ::K· Ismétlés • rud.h anyja- nsz: Gy:di:orli1 ~ 1M.clct<CS$t (): IW:flt Jirun, - SUL: stm:mi lfl3$l tl(m LCaoe - mcgjes)(:tDi ti)• sm .s mi:idtlortJ, MuI t{Y IJ1(11Jltgy é,·cs lu~l~iy, és Tom egy 10:rlc$.) ,,·ts };jsfiJ J: 0 llti."ll~Q t,·cs és Tom 11tJXgy K: Még i::t.tk Oten,cgy t(:$! J: Sti:mo&I, h3 id6scbb lcru,e 5Z-S-t.; 5,(ct1;tr,6d <it 1;lóstbbntk enni K: r>r.c:11u makcs pctfcct any harm 10 mernorit.e it, ~ and fOf aU 1h11 11 •wldn 1 &;, Ann b a fourt«.B-yt3J-Old jirl, Tom 1s an tle·clI )~r-old boy. J: Sl>e i:, fout1eet1 )elrs old and TÚln 1$ elcvro. K: Hc 1, ~ ty de,Cn }"t:ln Ol(P. J: You would likc him lO be older. wou~l)W? - .un,C? K Flf(:. t:cekb(il u ttlfuJJ6 ci~,kból! T: S~1cr11 fi íulballt, ugyon sttrt• l<"m az állatok.ti, k tg) kulyát :il::arok. Byt! J: 6 0kt, j6 J11mip. VJll E11~mer«n, nekem tct-til:. K: ~-e. c-z adrl van mert Sltn:ti a

f1d1:allt Ó15~1Cll.btei$ Kél Í1X1b<llond, egy JÓ p4,r $L5L: Jó p.in :1lblri - J: Ta~ocgy ~-cs. Ttt.lod, ,·iUghírf~ lcM1nc bc:ók 1: Nem n,1ni,k:n mcnegy éve~ lü~fii1 11;,, Vll~ires~t, J Nem. cJc mu-den vil:igh!m~II volt ll.:ihl Uic"DC,@) é,·cs Kuliit1btn lICm l~llk ez i,:;, ti)et!co ok. hogy V0n7Ólklnl hoVá Hallll.!Uod! mudi, and 1 .,-anl a dog J: Jki OK, hes g(l( a good ~:d, I lldmll l like him. K: Of COlltSC, lluils boca~ be hkes Jootbwl Heltl:uu2Jld.sodoyo11 T11ó footboll-m&J ~le make a gooclpait. J. lkisek,-<11 Hc wuld b«oolc a 11-odd ,dcbn1y, K: NOI Ccf) clc:vcn-)W-OlJ bo) becomc--1 a world ctlebniy. J: No. bu• e~tfY \Uld cckbnl) """$ oncc an c]C(ll•fC.l(•Old All)"•••a), tha.1 oot lllc (ICII) J 1.alc<: tohun rta.wn La~cn! lk~d: .J kwt footb:111 1 hke anirn:ali ,·cry tem a1. áilaioka1, 6 egy kutyái uU• much, 300 1 .,·111111 ;;1 ilog" ,. .ll• T: 1 lo1t íootb:1111, l litt aninUlls ltr}

Ryt! ncw Pdt or Plw:ú. .Stt~cm 3 futlx!lh ~Otl ~are- K: A foci :at e~ &!!log. ~ lrut)",11 u )Wkno11•. 18 A Ei-Y Uj Pdi ,•agy Pu:skh. J: Mit mo001ál, hl).} uertt(d a kul)"i• bt? M1é1 nctn mor.d1ad iw;:-;Lcm ttdGu? K: Footlxlll 15 ont: •h~g, a dog l~ ~ lh~gclsc. l3lw1Ll;~"Clg.$• J: Wh31 did )OU ;.;1 sa) ~·ou 111:e ö.,g~? Why h3vc111 )~ IQld mc bclort? K: Kér~lltd°! K· Oid )OU ::isk:~ J: ti.1m,l kéJdc:7tm éppen ib ocn:ted 3 b1tyáka.1 mién nincs J: 1m a >,k.JllgJIOII , tr )00 liL-:c dop, l,R) do<iI )OU hm~ .a dog 1l h0111C? onhon ku1)1d1 K: Nem hclye!ó 1:uty1!1 IMiatii t i } la- K; 11 ~ no11 niln tolc«-p adOf: iria fl:11! """" And \o"t Joot ha,<c a prden, É.-s kcn11rl: mncsc:n J: S,.jnllS, igalad v;in J: 1Jnforloo3.lcly )QU art: righL K: f1i:f1 s:1jnos? K: Why t11iJomira1cl)1 J: Mcn nem ~ret(m, ha. vala~ mi,: J: Bocau~ 1 00<1 1 like i, whcn svmcbody ch.e 1s ngh1, 11.tk v:10 igazit.

39 1Bi:veutó klllCtla 13 oldaJ Ma ry és David Mary and David Mary; Gooci morning, 1 am M~ry Hill. Nrgyvtn ém vagyok. nrjtmmel és: kl!1 gyir.rmt ktm!Tl("I 1 am forly yn r.s old 1 li~t with rny husbsmd and my lldc. ,,.-o t hildrm Olthon dolg<nc»n. 1 wor l: al tiomf. J: N~ lru11sz1! ()uhoo mar.»Jni azt jclenu, ~) oem Jolgoúk ucmbcr. H:iUou~: ,,ftrj,emmel é5 kfl gycnJlClcffl!mcl fld,. Ou.hoo dolgozom," K: PcrSt.t hogy lliUonam dt h~lou;im ;1~,1 i.1, amir te moodúl = J: Big dcal! S1a)U1f: at home mcam nól working. YCMJ heud: .1 fü•c wtth my husbarO atw,l my two thlldrca. 1 wl)(l. 111 bome~ K: O! ro.tl1C 1 ~ rd 11 but 1 also heW wh:u )Oll ~id. És gonoo,lkOO(Jffi, hol} mii oobJilk J: No$. i11 113n, cg) kc<h-es mama J: Wc.11, here she is, :i aioc mum K; Képzeld - suz.: T:iláld l:i m,1 -, En Í$ haltou:i.tn: ,)6 rt:ggclt. Mary Hill 1133)-ol: Negyven éves vagyok," K; J : V;al6ban ncg)Cll t,-es1 Ez nem egy negy,,·en éves 06 iwlg- J;

SJic IS rcaJ!y forty )t:.!U$ oor? Th:U$ lIQl lh<: vOtCC ol a fony-)Cat• j~ K: Mitidc~re. negyven éves Mcgvagy lepvt? Gonoolom, egy ocgyven ivc-s n6 mfg Ítalal lehel! Nem így gondolod? J: Boaán.at ••• - nn: S:rocnON va1)111< Hál pcmc. A ban&,i:i bizonyára u. K: Ni:mcsak a hangja.ahbanblllOS Cucss. wh11, 1 htan,I 1t, tOO; .Good momu,g, 1 un Mary llill 1 am forty )ear1 olil." old ~I )(M.I· J: Vab.mi pihát t5 konny,1 K: J~ tllttkm Cll? - V.OIOID K: Al ~) rn.tc shc is íony )tifl old, Arc you sutprised? 1 th.ink a ÍOft)"•)ut•Oh! "()(nan can Sllll be )Wngl Don1 yoo think lO? And I wonder wh:11 I $1,ould throw hoaád. i;z.st,: J: Somettu.ng $Oli ani;l lighl Helyesen K: lh1ve l gOl 1hi.5 nght? bpU:m ezt meg? Ail gon<.loliod a, !l-"S:ZOO)"Ok f)(:rlI dogwmk. mtkOr (lt1h()n Srrul;! 1heytt: :it bomc? Kú)ö~)$tn h3 lelt g)Cn:nek v~n ,. Esp:,tg;JI) if thett: 31t two ctnldren You lh1nl: wvnIClI dl)n1 "-ort. wbcc

Meg ktri,;;: probá.lMd egy nnprn! J: Tudod m11? ,~icn ~$~: mit:M)OJSág - &i~):! Yoo s.hould lry 11 for 11 1,by! J; You Lnow ~:tw? Hcawn fortnd! 1dldn1 ~y :a thmg! Nt:m moodl.lrn semmit! J: lm$0!T). OícoulSC. l krvuicc ta1:unly 1~. K: Not jui;:1 hcr ,·oic:e, rmslllC. M; Ste-rttek f6m i és dd<klÍTegfnyek<I (dtltklívforl~tietebt) oh:tsni. Nem akarok kutJil! M: 1 lib oookíng :and rtading dt.1 ttli,·t stc,rits, t donI w1n1 a dog! Goodby,r,! ,agyot. K: CoodOyt! t.Jl saJnilom m~I hogy Ma,y clbú- K; lrn ~• now wt M.M) 11t ~yiog ioodbi<, ésútik, 40 41 == 1 Bcv~et6 bll:lt• 8 oldal She ha~ 9 l i11d, wann voicc, IOO. J: Nel.cm tltg<m ,-olt bc16k Nem ~);ttt~• a hlt)~at l!i~kcmt"lq;, l¼rk1, iÚt:I a l:Ul)ák.tt OCffl S7tftll, annak 11em lehel kcdve5 IJr-tJI. J: l•c had cn()u gh of htt. She d11csn·1 Ilk-e do~- Th,u.s ell(HJ:iti for mc Anr<mc wtio doeu,1 ltkc dogs can·1 havc a nicc VOL«. 111~o CCn futehet: .vJ)OR(" who dot:sn1

Ilk.e dogs ca111 be lov«f by M~g IOvibb 1$ fog.ok menni: lúrtd Ilki ;1 kutyU:ill nc-m Mtrtl1, .ut a k11 ll7l .5eiili ~cm ~relhdi -1ya km SUfdhcll - .»-~-! ln}blld)•. K lga1.~1 11lóndta: K· lt"i1Netj.cS3Jd: ,J ll11r1t Ulll a dog." .Nem al:an;il lutyál~ tk at.1 is monJu: 8 ul ,l,eatr,o3lf;I: .Sure1ck f&ni, és dctc:l:livt,;f:ffl)C- ~I ilkc OOQl.ine aotl reMii~ kct oh:.:rii" Oalid: lltUo. lm callNl Dinid D.aüd llill 1 :un ~b.rys hlhba11d l li,·e w"ilh my lirf. ffl} son and my da11i;:h1er. Who do ) 01.1 liw lll·Íl h? 11 (Jflll/l;)l f:ltk icki,·tl flu! J: Tet!t, in un David. A hangjiról í1f.l-c !!gy tungzil mint Góli6t. !h,·td llill Maryftrjc. J: Sotic«:LSO:md. Judging h), his VOK"C hc ~rm hkc K: A7.I pcrnc clfdeJitttc mcgmotldani K: Of C"OUrsc he f<trtOl 10 S:1) how old Oolialh. O;i,•1d 1h11 i, M:uys hu.d300 1-o,y h.iny éves J: Miin olyBn léoyegu egy férfi koo1 J; Wll) is a ~n·s OfC w 11np,rta11? K: A kor? A

kor mmdcnkmcl.: fCHII~ tuJod K: Ili, agc~ Ag" 1s Lfllp0rt;J.nl tor cveryhody )OU iml)w, J: ~ nelcd ti eléi jó? Rokonldkcl. va;)10I: m~ J: And lh:us @:(IOd tl)(Jt:,gh ror yoo? K: 11:ii igcn,ttpbttl, K; Wc:-11.)~,!Nlrtl) Arc )"Ou 1,oulnu1c aJrtad)"/ 1 ltlc c.kl«tÍ ~lories l<!ICl ~m. J; P(rs.zc 1 IJ:&1id: llt ll11. l)::uldnet hi,·n:ak D:ffid H illnck. M:ary fhje n gyok. A frltSigtmmfl, ri:.1lr11nal és k islá• J: F.$ enni ii szctttn Si:tt. Al)l,I you ltkc eat11g, toO, K: f61eg ha vafaki mh [61 Fdtétckum. Mary jól fóz K: f~:i.llyií~cllodyelsc„-oc,Js J: Hit. e, tllll)knnek 1 ICiCjt! SUl: F.z v~,1 d a kE1utr~Wtel! J: Th:u tlk"$ thc b1sc11n~ 1 e.,;poct Mary cool~ ~ wcll Sos, lu l -iUOO.ben OIÜllJn V,lll ,:S nrm l:el.l wiami ~ ICMit q oti~iQu,Jy oot Just for mco, for v.omeo as 11,-ell NytMn ocmcsat a férfl.kn;tk, 3; OOk.nek is J: ls«wh:l.l)~mt;111 Weil, m&)1lc yoo art ngh1 . J: 1.t1on1, mire aoodohz Hit. lhlin igaad

Vllrl Le:g~l.ibb is félii,A D6k v4IWLIU a l:Orril, dc tg) 11:ati férfi kon.al:lll K: Ó1 Ugyan már! d.bb! A! k:a,1p.-inly Womcn dw1~e w11h ~a:e tru1 ~ mil m;.n ,~ a,tle$$ K: S:i-(4: 0)-cre IO- \rcll, :r-be 1~ a, home ll/l}W~Y aJld UI.IC«lI IIJlvc viy111ng d~ 10 iJc, Q Oh! Comc ont : 0: t:gy b.rwkban df>lgowm Sttn1em 21 tt11,1 b. 21 tenisd Viswl1l.íti,ra! Bcvc-L.Ct6 G :11i1 8 <t!-di! K: Ó, h lcn ,·ered. kN ~ OiVJCbn! K: Ob. goodb)t m) dclr lhviíl! J: What ii. lbc m:mtt wil11 you? Elbúvi.lhm:iru? : ! 11Aoldol J likt inusk and lennis. Stt )"OU larer! J: M1ab.lJ,•ef«P Ó.értc-m !;gy b;1.nkban dolsouk Mc-g von rakoa pfoucl, 11gy~? l D: 1 11·orlc in a bank. füi. hc belih,:hod }Oli :tlrtMI)? Ohl5te. lle worb in a lwtk. l.<m P>nl Felkelés Getting up T: f:brtdj M , Atm, ébredj ree T: Wake up, Atm, " ake up? lt"s t-ighl odod,! A: Nt:m akaNlk rtlktlt1i. A: l d011·1 Wilnt 10 ~ up. 1 want toslttp. Aludni akarok. J: Nos.

ill V:UUW: a 1h11 ~lCktk K: Ug)·.&n mi~ - SJ,Q: C>~ k r(ilat Szc<1up.in a u: :tlan1;asi;ondolkocli- "°" Pcnu- dl!t(nl • füled niclJcu a, a K. Comcoff11! Th:11s j~ )OUf vulg,ar mind. rus,L Ot CWrk )OU lurned a <k:.1f CM to tbc foct Ihat 11c IU.c< rtlJSlt° and l<:nnis. ldeli.:tllg;LS~! Én wrc1na: ebben a es;1.li(INI 8 - Li$1Clll J 11.·oofd M,:t; ~ ble 1n thil farnil) 16). hogy ~rcti i tenét k :i EC• ni. J: Well, here arc 1he IILII diildrcll. 111 mornutg. They :tre dccpy. Rcs.ttl ,·an ÁlmoW:-. 11:il pcr$1C. Álmosak. Ofwunc. Slcepy. l!·ery c:tuld 1~ tkcpy in tht Rc~ I mmd(n gycttk itmo,. n)()fning. És1udóc.l, 1nil? Aoíl )(IU k.now Wh3l1 Én nem llg)Ü többé (már) gyc• rek. dc m~g niinitig 111áll)): fclkclm lm nm a dnld :in)mOrc bul I slill luilc GClh~ up in LM moming. tts;el. J: Ncrn Ol)11n bu1.11 ötrc1 MM) fótlltc fid. milr:clzbal te leni• s1.crcl Daviddtl J: No1 ~IKh a ~illy u,k;t. M:uy woulJ oook tor you

whrle you pfay leMIS 1111th l)avtd., K; M1ala11 k Cppcn Tommal lutb~lloz. rdl, Cs éppen drn~. hogr AM fel• n6jöcl - ~1.•u •: vámt:I Aanrc frll!IS, ni. K Wlu!c }Ou WOIIJd be plll)1n,s: footbl.11 with Tom m:1 11iOO!d be WOI.I~ (or AM 10 s,ow vp, J: Ez egy ótlCI! M1én nc! J; That.s ; t i i ~· 44 Whyt101." K: Ann IS JXllllCulillfy sJccpy! Did yov h<:3t wh~t $.he $atd? K: Ann küODÖscn ilmOs! H.aUonld, mi1 M(JCld ($l$7 mit mondou)1 .,ldotl tw~tl()~tup .Nem alwok fell:elni 111.·an1 ro sloep" Aludni akarok." J: Szegtny Ann! J: Poor Ann! J; A:itn nt:m :i.1:a, fclkcllli n~rt J: Shc: dot~ 1 w2.n1 to get up bcaust .ucrcloc LOvibb 111dni - ~= mrt1né íolyuuu v. aJ-isl sbc 110!.lld likc to gv un ~l~ping 4S :::: Lehet hog)• Tom IS/,(1n1 nem :lJ. rno,;? K: lpz:id van. l l~tad milfCtl vidáman moridia: .,FMdj fel i ln, tbrcdJ ft,11- 1/A cl,hl Out miJbc Ttxu l~ ~ slec.py? K: Yourc: nitiL You htard how d1t1p1ly he lollid. .,Wake J; tle i~.,

,yry mcc gu} K: N;tg)OOrmk.-" ÚgygOMOlOlf? Nos. cmSI n:kem más a ,-tkttX- K: Very nkc! He OOCSl11 -.~11 Am, to be latc, (MW akM)I i~) .tl ,·oh a( fo&m, aniil1 el&zor hJ.ltac1w, hogy e" YOt.l tfllnl: u,? Wcll. 1 luwc 1 dJlfrr,rn,t opiruon abi.íul llu~ J had thc ítcllll8 v.•OOI J heanl 1t f!ffl thJ.I Lhu woulJ be somc lou~y ~c:g)tl)lld.atriil:kte~- Irak. 1: Kf:56 ,an. tl ropi U :,;ni T: 11 is l.:ilt, Yoo will bt latc A : NílCS k~ A: lts not b le, ils carly. k orán ilrl. Nagyon koi-án ,:11n. K: U4od, .sztgfil) ÁJIII. Ot).1n 11~ A:a ~m lllJJ1., 111I van - vu: mi ÍQly1k -. hol M, mi lÖrténl, ltio)• 6n varL J: l~fl. de Tom goaool,µ ill v id6 11, felldt~. " K; AII ng,ht, ;1!1 ng)II. Out Ann Í ~llng;: Jó,)Ó. Dc Ann 111lakoul.: ,.1",11ncs kés-6, J:Ol:1n ·~n" J up. Arm, Aake upr· J: Nogyon rendes sric. Nem al:arj3, hog) Anri (l};6~n Q.~: Ann-1 kMi kl~brn ll}nit, 1 .Jfs JlOl 13lc u·s c11rly" Akko, mos1 kind.:

&lI itW1 Ideje felkelni, ~&Y nem! J: Who i i right. 1hcn? Is 11 llme to gtl OlJ Ot tUlI 1L? T: Nioc° korán. C:~<:rt . ke,Jj fel T: 11 is:n t tari), A: Mennyi (•.mi") n ldú~ A: Whals lhc lin.r~ T: N)·olc óra. T: Eig11t otl«k. Cotn~ on, g~I vp. A: f.ii:hl oclock! Vat6b:an nyolc ,·an! ($ il T: e~. Yoo mlN gri op J: T<im ut moodJ:l. hogy n~r n)(ik: 61J :m. és AM•nck fel kell kelme J: Tom ~a)$ n·, alrcady cighl od od, and Aoo h3~ 10 gtt -P· K: Boc.sá1111t (éld: Vatl ll~U1, •mit K: Sotr), rm :ifr~id ttw.rc·s iomctbmg ldón"t11nder$1~hc.rt Tom ~axl ll w~ almdy cig.lll <><:l«k! lf 1ts rully cighl odock lhen 11 neml::rh:-1. m Tom 3.l1 mood~ bog) nl~r ll)~ líra ~an - sz.v,: nyolc fin voh! lfs ,ery u rly. Ha l~n)le, ft)ólC Óh v3n, ikkor K: Yoo $«, po0f AM. She u °~P), Shc 00(.,111 cvcn know wbat i,; i;oing oo. wbtre ~ ~ whatt happ,rntJ. whll timc 11 is J: Yc,. bul Tom lhink~ 1Ls limc [() i;ct ,p. nit11.-~ lor:1n

Alln•oek it;<"ní~ fel b;ll kel11ic. J: DO! carly, Ann doci ha~ to gtt up. TommmOó!Jt;).; J: Tom ~id: .,h 1~t1•1 e:irl)• Comc on. gcl up ·· •.Nmcs llll,n Gyere, kdj (dl K: Én is ut moodom. te 1~ VI K: 1 W) 11, )1)1.1 $3~ n, Tom ~:iy~ 11, m(ln · J<xl.~ T(lfi11~3,tlMQ(ldja Hol ni a pmbléma? 46 rcallf elgl11? l: l~n. ►cl ktU ktlned LOO, Wh,.-n: 1s1Jlc-pcot,INn? 47 A: Sinntm ktn. M,s 1o1k.lN001 ~ i a hiiamal, 5c-dl.lf11:: f I fcigok kffru K: UtoJ olt .,Aa11 ma,1,lloo A: 1 n1uw hutty. l •1n1 hl wash ln) halr. lltlp! 111 i,. latt, K Y«.1«1 1W1-Aa abobcbric1dDl1f1 0>*6rann. c1f.h1<tdod ~ l N I lé1q~11. Shr lS pttll) de.!perlDCI, J: AM)1r1.létlcbc,·111u~hcis;y J SJIC ti MI dcsp(nst lkú dle •~U IO•.nfahr:tlQwt •1•Uf)l--- •~ ".,,,, K TliNit~W01DtJt-~<"OO.trn Ebbe:, lt .mtmll ntffl Mn, n„v : Al cl6 dolgot q:m luJod You Joft1 l,;ll()w lhc lihl lhl11$ 1b0ul 1t ,ób, T: Hahll! (Ml; hk 6ra ,an! T;

Ila, hal lfs ooly "°Hfl od01;1;l A: MII m<Hld!jl? A: What did ,·0t1 n,1 Onl1 M:,·c:n? T«UW•)""t fiv.: ,--llorriWtMf. ,. ,, ,-Ntt Ed „NU fopa íu,e,w! J: Uilót.1, tU • 111(goid4 Tomc:&a.tlttfill, I(; VáJ<Opnat MII. , J: You Ct. 1har s lhc wlu11,o n lom1i1,,1.CICMyJOtq K !l.ai1--=c• \lat ";K bt SIJllll he- wymg dw ll n only sc~cn w,. Ali nitOlila. lqy ~le M1 ón ,·an? o"docl;! l Ytt.yoihc:~1t -! K: l 1hlflt its 1 Cl") K; Sttrini.t:m - ou: Gondolom ct eJ)lli&YQt!r"OSUYICf Eo"""Pll KlpaldCSU:cl! Ua Tom vdcd icta!W: mes cz1 bad jotc. Allc! lfTom dld ihlt 10 YlI -- •9 ,; : J! Nan úsmA meg Wfal.on - ~zu: Nem J1)(:n11c cl Cle. A;ct goodolom. Afln•mek hasonM == 1/Aoldllj ! JIA oldal J: Ht V,OlJfdn 1 lel 3Wll) 11,-Jl,h it, 2. ri] 2. rEs, ln thc bathroom A fürdőszobában r lllmk Ann la). wri1far idu) gondolal.li vtniw: K: Rcm~Jcm vm1.a (b) fizc-1i bmieos,ui K: 1 hopc. sbc

pl)11 te back w1Lh r: LlltcrtSI. liejöhtfek, Ann? T0tn: Can 1 "°ne in, Ann? Kfn,·a.gy? T: Ó, An11 m"J:(?$. Miltm izgahn11.1! A: Megyei,; ,-is.wi ahu:lnl T: Aludjál jól! T: Ob, A.nns anuy llow odting? A: lm goinc back 10 slcep. Arc JOU ready! ,: Igen, most btjiibttn. Atin: Yes, you nn rome in no11·, J: N. ai lrúscm, hogy u a szcgfoy .liric kgalibb fél órája áll oct n ajtó J: 1 ~~e a f«:liri& lbat poor SU) 1w l;ttn st.lllding: thcre in (lOCII oflhe OOOr for hall :l.lI hwr l lmow tlliJ n1wit1011 vcry w<:U~ d611. T: SJeep wrll! Ismerem ezt a hclytcm n,.gyoo j61 J: Ntmhl«n. T<"°Í"1.atW/ljJ mct1D1allldnt lllUWCzd:111;in? K; Egy 1i,tnnégy ifd. kulány llld ~!Jdm, akármi JÖ1JÖn is - SZJ.l: jöjjön, ~ I jöhet J: M elóbb azi moodla. hogy meg akuja. ITTO:!ini a ha,P1 ., cg alcar(lffl mOSni a h:iJam,ai •· I: ! dQn°111Ddc:rstand. Co.ild )Otl ;o INicl to ~rQ;p Jftcr K• At • b.lj ,·c!cd, hosy nagyoo rövid a

memóriád. K: Thc pmblttn W11h )OU i~ lh:it )"tMJI K: Emléken csak! AM meg akarta mosni I IYját. K: Rcmen-.ber! mc.moryisvery t,hort lhi$? K: A fOOrl«n•)Cllr-Old g1rt c.i,n !!cep <lOOlt .,,,tu1 nuy Ann w~med 10 wuli IKr hair She ne~ limc fo.- lhat Ahhot.~kcll J; J1m J()W mc 5llid sbc 11,-.n!cd 10 .,,,,~ hcr ha:r: .1 ,,an1 to ,~h 111) bir" J: llow m~h tirnc? b Anns ha1r down to hcr ankl~ > J: MCM)i idi$1 Ann haja W4n bok~i.& b! K: DooI be n35L)! Anyway, A1111 l Kady oow. K: Ne llgy undok! KulOObcn is. AnlI k&i most K: Mi1 nem blcsi~ AL. előbb 11:: mondlad, ~ 1 haja holt1:,p IS a fc-jén le-sz. J: Aliga:z. Dt ~- (b"filostk.a vol1 Amil te mondilSZ, rl6i S ~ly. K; Wbal dQnI )OU U~l.lnd/ Yoo·e JUSI ».id lhat hcr htir w•ill .st111 be Ofl hcr lx-ad 1ornorrow b!ltbaoom u IOflS u Ann wa votL 8u:th:u11-a~1nalel~. Wh)t )OLI s:t) i$ J: 1 bel thai Tom -lon·t be m lbc J; Fogadok, hogy Tom QCm Icu olyan salcjig a liird6swbi~ m1n1 Ann J:

That,1,1rue. K: Es lu 6 is ~ja1 ~a, mosni? K: AndifbcwaclSLOWMhh"h.1ir ítmalc CJ.jYÍCC, ICI()? J: lle ,1íll .,,-ont be-Ion; J: Al.:kot sem lClZ (bent} soUig K; 50 &: vati1rti 1Y1:h . K: And ~lhLDg tlse. 51 . ,, 1-•--·-- Alt kfne l:tptttncm, "°S) nan 1, r M10uld l"-ult 1luu hci nnt 100 ncrc:1 lll!ságoun l:OO(akodru. kcca on1u.stung ( booifr)°tP)"- T: N11a,·on las.1ú ,·011i Mtpl.t d fop,: Lán!, A; Ellkai! Nflll fOl(ili: tUbffl, T: You wtrt ,rry slo.,, Yea"I k blit apiL K N(:ia61cm.Urtf tl0lldjalq:)- K. 1dollI 91dcn<ud •i) llc Q)1, AM luaa.WJ1& &,clfcckb- J: McP:ocldztalb.llJ1~l Cl) 1ippc1 A,,11. mm ltn)tcl W4 voll J: 1 coo.ld U/JmJ JI goc,, 8,t.,;illl~ • ra!Jy . lJo,,, ,. ,ph Youaa5P(ft:lbo.:nuilror,tolíhc K: M:iybe. bl1you tttl~ admu 1h11 WM!ókdl. yoaamlumtlDY ubfOIIIIH. ., K: Tblyl,ri l)Uit a mc:mórdd. K, kckUI:. kJ ~ q y 6mII tg , , -· K: Alld :tn)·11·ay, Tom 113d hc-l!tr not

~)Jl"clf01 K mu.ól! J: Te (a tuadroro.J -s• a>6Um, , -~--•illb clalt 0.abl dlullleal • blkor ~ K: Kulóclbcn 1s. ,ol,b, M Tom egy 11161 . , ,,, A: l.alr! 1 w(ltlI IH lalf. bfflltklazt da.ijo,- K: l d~I. dc be kcll lJ1nod a hspno,~ tr t ------ J Tllals ., )(Ml dcf• lrtoba of V. by ~ T-ca bcucr 1101 Mi) IOOlhct -.,Ofd1 K: Yow mtlNlty rwly li poo.- \llo •t.t AYt ~ • - - ~ J y• ., e,, ff e,,f " • "rr ,,, /,o,1rif fii~ ,.,,·,,,, , ,,, 11Aiiiiliü 1 ló.JÓ .Dre lOl»L kgalibb ntm fog elUsni H:ilú lehetne Tomoak. J: All ng.ht, all righ1 Bul at least DOw ~ WQnt be l~. Sbc .sbouJd be a,a1cful 10 Tom [ 1/A ol<bl J Dc flCm :im! An."1 Hill CS) t);ajkcvcr6 A Mwnon v~1gfo1 a hidci, lia. arra re Alln Uill is a 1roubk•nuker. Cold s-hrttn nm do,r,·n my spmc whu 11hmk or •Mit Ann could h:tve )Xlt oo TomJ tóOlhbruSh. gondolat. mii tchclell v ~ Arm Tom fogkcf{~rt. A: M051 kHZm Tilg)"(lk. Megmostam a hajamat, k meg•

moslam (mq;tU7.Hloltam) a rORa• ""· T: Én H mri akalQffl mo5ni (limíta• A: l,n rtady oow. l hau:: 11"-a!ibtd my hllir, 211d K Mii tthct.::11 rnil1111? Nem ~ulL: :1 l,Jfo!.r,torb:l~ K: Wh:11 rou1d i,hc ha,<e pul on 11? We arc not m tbe Mtddlc Agcs. A: llaha, ai a papa borot,;ilko.:6 A: tb, h:i, i1$ o~•s shaving c:rram! T: Mifrtlct lcdut? T; \hy díd fOll do 1h::11? dcantd my ted.h T: 1 ,,.-a nt 10 cte:iin my tttth 100 ni)a roga,nat. 11<>1 ,-an a fog:kefkn? Whrrc-·s my 1oothbn15h? A: lltnn. TtHtm rá egy kis foglcrfmd. A: HttT il is. 1 hiH put Klmt foolhpastc 011 ii. T: Ó. köswnóm T: Oh, lhanks. T: Fúj! Mi t:z? Ez Mm fogkrfm. T! Ugh! Whats lhis? Thi~ isllI IOOlhp.aste A: Nem. Mm az A: No, it isnt. J: S7tgény Tom! v4re bcj~t a lan16szoMba. VICUman mcsragadj3 a fogkcfc!t . J PoorTom! FilWty ht g:cu into lhc balhroom. He chocrfully grabs tht; tootb- 1; K: At la5-t. ~thiD$ nicc Í$ J: ~ ttre m11 c:su~ ez a gonon ~~­ J; And

lhtn wfl:11 deles lh3.t 4id:Cd K: Gonosz? Nem t617.o1? s, """""""· M.SCtrofhlsdo? K.: W1ekcdt Artn ·1 you cx3&gmti.1g? Korin fell:.(:ltettél A: ou wokc me rarly. Now l,t p:iid )(IU b:Kk! Most ,·iss:tafi:tttttm ntt.tdi Ac.ln11111, 1hats ct:ill> hQtr1bk Havt you c,-cr dc,:med your tcelll w1th ~"IJII crtarn? J: l~mcnl cl. hogy et valóOOJl 5i:örnyiJ, M~ál mii lé fogai borotva.krtm, K: Nem, aT,oral:lviil !op.thnrnd sem bomtv:ilkuzl.am K: No. l ha,-cn·1 :ancl r,·e 1CV-Cr J: l!:1nc:m1rU;,i! J: l1sno1aj(llc! Do you l:now ,,1~1 a n:itttn 111ste :sha,Qd wi1h LOOthp3S1C. Tudod. milyen ~ k : ilc nn a bo· l:Nil$h••• K: Vfgre Yabmt kedVQ (dolog) lönNlik. ,e? 2.imj J: No1,11am shaving crum lw? rolv~l:Jt11•11•1ek? J: J: Jujtm~.gmc! Kép.:clJ c~ak ti! ú a szegény Tom meg féhg ais,.ik, A~t ~ern 1udj;1, hol nn, u.1 sem ruci- Pt.-irT(ltl Í$ $1ill ltiilfssletp Jlc doem·1 koow whc~ hc: il, hc: doc:SJI 1

k.now whu hc LS domg And lhec plop ,, ja. mll CSllljl És :i.Uor lUII) ,J !aha. u a pap~ borowAlto~ó krémje." .,fü•h:t if1 DJd·~ Jliaving (ttffll!~ SS 18#=: K: Na ne mondd, ~) Tom félig alszik! Ki l:dtcttc fd Annt qy áival ko-- :: 1/A oldo,i j . P,n l A kék ing Thc blue shirt ) Who wokc Ann an bour c.uly? ribtwi? 0: Hol -ran a kffl ingtm? J ; Dcal~ (clébrtdt a borotva• krtml61.Bn! Te is lwkllud. mtl)tn rimft6 ha,,goo l:irJc.-:1, hog) Ann mlbl IC.UCClL „Miért 1t11td cur K: lgllin ludh1111:L, hogy mién. Men AMI kc:rin fclketldlC, Et ny1hállv.aló .Kolin fcll:clteuEl mos1 " lsWfllCttem neked! K: lfo !Jiould k.now ~•l1y Bccu~ he .,,(lkc Ann llp c,rty ln.vl!J rt:m ludJa, bol :a ktl: inge shlfl IS, Pedig 11~1 akar:,a m:t. vísclni 81,,l tu: W!n~ lO Wt~ Í1 loday. K: 13iilos.an ctfclcjlelle, 00•1 lcl1C K: llc must ha,-e rorg<Kten wllcrt hc .,YIJJ ""Cike mc e:vty r,-c p:iid )1)11 t.:k!" l nmt fi11411. 1 w,nl IO

lo"t.:&r il tód,1y 1 k[low· il.S dean 1 s.iw it on my duiir Sul its ni)( tMre now. J: Mic:sodll CS) hUhó! lti!ol)kM,a~ oo,.• 0 : Whfffs n1y blLJC shir"t? Nem lalli lóm. A11 ak;nom ma vktl11i. Tudom, hotJ 1i~12. Lá11/un ;i 5ttkcmtn. l)tnincsoll 11105,I. J; 8u1 be was pro~rly wol:cn 1,1p by ihe .tli:1"i11g crum, Yud:! You :ilso hcared how a.,,foll hc soulM.led, whca be: lbked why Ann dld IL .Why dxt you do Ihat?" p.,1 Jl You 00 l!Dl, 100. Te is ezt cslmlod. J: &! K: Te, meg mis íérf11k . J: Mc! K: You ;ind óthermt11 . J: Dc b6.1 n d~bb még ou 1$4~ J: 8ll hc: $:IW il thm~ JUSI r,tiw. K: ~1"1)s1 meg nem liljl. K: Alld now be e~·• $tt n. l)pl~~! Tip1ku>! J: A;,;1 próM!od motldani, oogy OaYldnek hillh.,ctnációl vaMak? 8.anl1i~wi:scl6k11d: O(:m 5~ktal: hallucuó:iói le.Mi - s:zn: ~()f,;$$ runnl ru.ncscnd: halhtr,;ilXiói J: Arc you 11)1ng LC) , ay 1ha1 DJYK! ha~ h;i,lluc1n.:1!ion~ 8ank-dcrks do not ~all) ltavc

hllllJcirut,ot1$. K: Nem. Nem 1, hl~lt3m ezt o u61 C$lk ~l:OlOLI. FdcJéktDy, K: No. N() 1~·1 l1SC th:t wo,d He i~jlbl 1bsctit• mindcd. Rlrgclíul. 57 - - - J: Sronko1011? 1;1 f!1nk.lHZtnsd6 ne" kbtl 17Ó- J; A~n1.nund(dt J : Sdnkozo11 cmb« 11CM lehet batik• J An aM.to1,m1nikJ m:an can·, be a A batllc<lct QAI be ab:stnt 1i.v1v1wl6 Kliiklobm ,1., buM bar.J-ckr A11Y"-)· kit "1blll 11c ,. dw tic.• lllfY U . Ual •IICd,. K: A.ittwCLCC) ~"Jrély J: !lat.! tbt a ktl:ll1b111jx1itl l:crdc da„ícl11 T.UOa -ór-~h a:,1.Aa~ K Then1úa1t.iin1) itCC) J· 11:l! Now )OUr 11,~luruL rar.1111) ~--)~0,:. K: V111:y t.bC)! ~tw&hanJ ICI •? K: Or t.úC)! f: J6 r ~ I, ktdtesffllo! Mi a baj? 0 : Ntrn 1a!UN11 a k.élc lnlC(fflfI T .,llioc)·ltolqa? 0: 1 an1 rind my blut sbirt. Do) . kttil ft? 1:Akdi ~ I: Your bhM- .itirl: \h11$ IM ,n:antr! N"m litod! t n ,lwkm Ep~n. D, Ó ••• IUI Mary nem c,.y Dflll:)~? RO$,ll.)ft

blttVelk, ~ a ltr,e k• fCS - Can·t JOll ~tt! lnt 111tarln11: 11. & J: Haha Ncvt"tDem klll u ti. Lc:tad - l.at Hil llffll Mrs! 1~ P.llillg Ol"tt °" . J 11:lh:l! lhn·e plll io la~! hn·1 Mary an .iigd? Sbt~tClyDtlla c:allbathn lk.-ba:id••loo blllc*.abiq lmtdlrt•«t1 t ,.,,t- r;,,J "l 6I•~ ,1,;,t K: SNillil.1 wi~g gú,l)Ol6dn1 mr.h tfo)·kg cm rud~ mit l:c~ D~v1J. ,, ó, ó. == 1/B oldolf occJ 10 be s:llCISADC. Ma)•lx Jhc re:i.lly didn"1 l:now vfat K: Therc IS n0 K; & $ttrtnc."lrc forJí1-11 nc:m mc,gy mfikOChk Te ~okkal na G,yobb .-■gy, mmll hl gst,: r.,cm Cbvtd was loolcing for. J: Oti.oh ".:,;J rm] f ijoíifiC K; Lud:dy tt docs.nt ,u"l: lhe Ofh<:r Wll) around, You arc much b1gscr than mt. J: S:te1tocsére! J : Lucl.ú)·! M: Jól fntm br:nnt m:1gam:11. Sajnó$. dríg;1n, riem ,iselhettd l::n :11k:1ron, ma -vi.wlni M:lreH~clill il. V: Uir . D: Bul . Ezl lltID !Dlllldhalod komoly:in.

izu: Nem lehcc komoly K: MX:n? David is komoly. N,:m k.iaWJ F.gy~nkn lQ"-1:h: .Nem Wilom a kék iogc:mc, Tudod. hol v:ui?" K, Whfl D.ivtdisStnous,IOO lle 1~ 1101 sbollcíng, lfo umply ».ys: .,1~n·1 fiad my btuc ~hin Ü0)1)1J l.tiow wh(:n: ir i~?" Son y, d1lrli11g, )(IU tanI wcsr ii. 1 wanr 10 wear it loday. M: Wlar )·oor whilt Shirl. M: i$rlcl :a khtr i.ni:tdtl 11 loot.s ,·«y guod on )OU NagJon jót fest rajt:id. J: Mru.tjtl,l a rugypilta1U11 M411nit1t O;i.,·Jd n~ Dc e, enJ;tm egy cseppet sem J~ J: And now COtM:S lhc 4,:n,1nd1 T1ne.,nforDlvad Bu1 it ~ n· 1 $1.irpr~ lIIC ;ji;I ill 111(:g, Ma,y btitmcri. hogy ~ l:tl: ingel 6 viseli éppen. Mary ai,ltnit$ lh.H ~lte i$ UlCMmg lbc O: T:1tan i~H:acl ,·an, de . 0: 1faybt you :itt righl, bul . J: A1. 1gua1 mcgvaltv:i - su1 : 11,,n ~ ,ga:r.Jg,l moOOjul: -, D;i,•id nem v. 11 lipus W elvuw a ll)·uplmit J: To 1cll 1hc llllh D:ivid 1$ not l,hc btucshirt. űig.i,·ért1 •,Nem lj10íf? &I viselem

éppt"!." S1.6val id)6i~ak (SZl őt - :uv NcKilou! 11indöw,; ~illl)íl mQ(ll,I, J: tscn-, hi tn ,·.,lai!Ji IS ,·iselhrtotm 8 hoiy: lkOnly~1,;,.b!J1 :• ,.de Don1uauien1c! K: l ts pmlubly l0l the first 1itne thól H~~n·1s11,-car. Nem l::iromkodlk. K: Comc oa now! K: YalószíruiJcg: n.:-m ti U tlsó cscl, hogy Mary DJ.vad ruhi11 hord1a Nagy divat az llfllSCX. K: Y<MI dótl"11,1n{.l:tflalIJ mc K: Nem étt<:.M engem Tw11x. í111n1c- lgx,, hogy a.-:1 ké1ucr J: 1C T-~lwlödc1, k nem m(iftJrJíht, l;ll c.gWcn bllztos111 J: Sutt C"°1gh l 1>.ould• K; Ki ne mo•~ nc:ke-m, ho,G.y ebben a htlytttbc.n le mil moo<fan~I! CMl: ne szólj egy~ $e! K: Dori"t 1cU fnC. "t,~1 J: Yti, 1f 1(Cr sot lO WC3J your T- J: Jó, nem mondok semmit. shlll md l10I jLUl the olher way .Et a uóliw;1tb~ J; All ri.f,h1, 1 9,0llt say an)tlung, Th~lls írccdcnn or ~pc«ti. Mary hu 40n In~•ids clothcs. UnÍliC:x is very ftilliorlablc. )()ij

wouJcl S:11) in Uus.sltuation! Ju5L clon1 SO) a uuund. 60 his lt~pc,. mtnt egy uborka. r m "tari11g i1.~ So sbc 1lkcs rum for an idio(. CbYldcL K: U1-y.tn mirl l)lC 10 1~ ~.u: Olyan Mvw 61 „orJ! l)B§jf M:lttv,in. VNld fel Pulit on. Soh2 ne,,11 •ordod. You otnr 11·ear ii. K: NJ1, 111 egy dékte-l megofdis. Eg)- fcbb ing mindig szép éi c.lcgán, K: So hcrt: ts a r,ttía.:1 solution J: A,: cgyc1lcn b 1rdéstm csat a,:, hogy tkwr M;lj nuér1 raem lllA ·cuc fel? J: M)•orilyq11i;sc101J i.s whydldnl Mary JlJl Ihat one l)n? K: T,J;ín a ~k }Obban áll ndr:L K: JIIJául k~t hogy l:él. m me van, ez s,,hnird.111 mq;m2g)llriUl3 Í 118 oldol 4. rb1 M: Hertíl is. A \hito! ~hiti ~, alwa)S tl!Cc :ind <~ g.:,nl, "" 4 ln thc kitchen A konyhában 1: Mt; tudod tcrilC"ni :u aHtall, fom, kfrlc-lc? T: Rc11dbtn. Ultv.ír & ubpehety, ktnyff" - ma íchtr, v:1j k ttj a h1itóból ••• M; Can you laJ I~ 1ablt, pit~, Tom? T: AII

ritht. Jam and ctrt:11, brnd - whitt 100ay, b11IW and milk fro1n fhf blue cu11S ber bcnc.r, For cumple 5he might h:.ve blllC Peth;ips cyc,s. Ihat "0Uld c1pllllll ,1 lot fridgt . K: Miry j6 :a11ya. K: M;iry is a good molhcr. J: Kern cgészco 1i1om. mite gOtNJolsz M61 va.g y ,([e dtgtdttt - U$Z: J: 1doo·1 quile stt. what you mtlll YOCJ are h.appy w11h tx:r bl:(:ause sk i.i only wtaring hct h11(b;)tllJi ~ itl and noc hcf ,;ons~ Would )°" (:~pbin thi~? A71:n vagy bolJog -. mm cm ll fér,c 111gé1 ,-i~li, a fiiét ftt.m? Mcgm:igyari7.nid! K: Ne I~) ne,·c1~g.i;,;! Slte i$ ;1 g«II.I motbr:t btcausc $he is 1cxh1ng hcr ,;oo how lo iay Lhc Jó :lfl)9. mcn meg llllÚl}I a (úL h() gpn l:dl illtg1ierl11:n1 az 1$ZUII. ""· K; J: lgcri. Valób;m J: Y<:$, hcdi:ll;i llIIJ(:~,J. ~Un~ 11:- ;i.u11tr~ Tom cnj<l)j bcmg US(fu]. Hc ha~ .al~ put Jlm, ccreal and wh~~ bft;sí,J Qtl lht 1a.ble Bu1 don 1 ldl me be tool: tbc mllk C"-lt of thc íridge as 11~11.

ien kkvin. :iab-- pdyhcL b ícb!r kcnymt. Cuk •11 ne nl()(ll.ld, hogy t jvtt~ a tc,ic:1 u a bU16b61. K; Ila j6I é:nt ld:, a Ttj ntm ,·011 a Mióbcn. 62 Tltcre lS DO nc:«l 10 be ~f~liC:. K: Nem kell gú.R)Olóttru ·ro,n éh·~i:.i, hogy ha~a,os K: 1r1 undcfltand )00 righ1, tbc rnilk ".,-s,·1 in lht fudge 63 i4.rtv- IJlloldol ] J: ~.gó! - sts,;t; Snhirksl l.á[}Qk, hogy 1e is sok: dcld:iívrcgtny 01113~til IJW J: Bnlhina! M: Tts.Wk :a t~d M: llru-s ~·oor lla. . Fogok C$ln.ilni tg) ki> k1hi1 Ann- Y011 sc-em 10 ha( f"C3(1 a lo4 OÍ 111 rn:tli:e ~ tilt rofftt lt ror Ann• J; Tbc) MC a ch00$) fomdy. Mai) m~kes Ica foc Tom. K: Jp, Tomii,.k 1eil Ann-nd: !dré1 K; Ycs. shc makcs tta ÍQC" Tom imd wJ( .,, fhe -t<16/e .ifi ni~ht ) ooff~forAnn:. l: Hol H 11 ltJ! M: A húcóbm. t: Nem hllom. Ó. iH van Nem ,·olt a hút6btn. T: \her<:.s tbe miIli! K: Na~l! MO!>t l::r ,.dil: ktrtsni :r ~jcL K: Yoi., f()C! M: M ilftn? Jó! (Rtndbm

an?) M: Vh:lll L1 1: Nrm. n ~«nyű! Nrm tudjuk m,iinni. T : No, ils borriblt! M: ln thc- fridge. T : J c:int ~ ii. Oh, hm· it is. lt w-asn·1 in tht frid;e. No\ Lhey st:r.J1 looking ror thc milk: K: Na hit tem:kt - sz.sz: En van! 64 ◄. i&j dc:1tt1111e ~wncs. coo J: & egy d .loptós csalld M:U) teJ! li:tof1 Tom~ csuú.l = = it Lib? Is it all r ighl? Wt can"I drin.k II Egén 6ijc:l ltl. 11uulorl volt Qt1 IÖllÖI(: a:t fj:sza):l. K: So W.fs il! ll wu 00 Lhie 1:abk all n,i;hl. 11 Sprnl lhe mpll lhcre. K: MetJetre115u:.n bizlOS vagyok benne K: rm pccuy surc 11s gonc off. hogy drornlou. 6l : K· Tclllrlmld.llilNivaa)ii1 """"-""- Dc lejben! - U, U. l)c lu U lej? 8m Tom mondJ.11, "°S) Cl -ronl)iÍ, ~ ocm tlldpl. rnea:,nn1 K ~tcl.1ariaal TcJttliltstt.bca-ldw t•pltU1mt1,,11YMWt111, "- ( 1111111111 K· Oo)011l;!.es1tnif11GW ! J• I do 111tI pdkd etambtt. But 1f1ts rt1i1.k? Yud.! Tom says it 1-! borribk

•nd llle:) can·1dnn11t K laa,u•·11bditpy e.a,, Tlitrt lft two ca·1 ctnat: -.: 1Uiaeua·1-r« ih1- K ~wmJL lpúdV.IG A pllfk» mcgfekL e.le aúr1 tlty nilK.i smunl l~ilnk . T: AU.or Mm roe1u11t ma 1abpd,-11t1 1 Tl,dod,qy.-qyM14 1, J tloe)1os)! T: fhtn • e •oat ~11111-foS a csaUd~ J $o lbt fau) W(ll;"t bt . , P"l>ilct~ , ,., TeJ ~ I a .pb,pdld) of)&ft m1111 a lmdrl6~1kU CettaJ Wldlouc a:ill. 11 l1lc a hlKWt Wll~t•borst- Kllloobtft 111t:1TJ IMI) utpd11. AAy.~y 1tsnot:1b, v~ Tbq aa havt .oui! l1 ll(:.-y, wc • A., ,• ••• 116 J; lf)1111lhmklllsaart•g11U11~ )OU 1boul ~. ,.,,,""""" M: Oi,id, ,W , . 4rink SIOIDt 111rll ./<Oaill<IO<Jay K láaAl.-,jpllldd op ktldct ,"Clh. X: How ,o"! ha,·, mtal loda,y. K: Y<111 ~. M:uy itlls tbc fnm1ly thm lsnt illl) miJk loday. Shc oould n-ec s.mg lhc old Jut .;"o Mall lO<by Eht<Od<puíl6,l! .,, J~ A.te )OIJ IWVC you•~

maktq I lq M: We hll ltnt g(.11 any milk 110w D: Ttjd? TttNP estt? llil •.• 1cm, ittlm, (►. 1,lilll:! Y""ttday nffilll! M: Ntm tetted ,issr.a • hlilólM-, M: You didnI p .l il badt in lht- 0: 0; OidnI I? lt ,., lalhearmyyovwould E, . es, l clid fricltt, ~tm (&tlltftl Tís.wi)t a. , ó.ajáK f a h ú - •OUL,""I K:Solbe.m)lkf)tstvtd van oldv• -11 rt)lf1y, ·- J: Clod11ko:rom Davklcn, I ,mach IUCU. ,1-, • CDkpri. loe,,-", ,;,,,; K· UrtXI, M.lly kozl11 ruHdd11 hoty ma rum 5tmmj ltJ. Akit tlhickclhrtni! a ~ll s ~ YouartRP, Tot.s l alrlJM bul 1 1tunk CCR:al 11 1ondoklm, :1. ubpchel) aokkal ,ot,b on.: sokbl sicbo J Ha azt gondok,d. hoty NI ClM mo61 11atkouú kezdek vekd, i1: M~ , K;l1~•1•11et J: r m ~urprlq:d „ Da.-id lr ht 1,1. ,o 1bi(:1u-fllllldcd hcII tavc: pdJn 1n 111c. baAk Ila ilyen ~oiou. :rGt,e1 lcunck K ~ ,. , K:: l•NJNfd•t.blJ Sk~·11Dvcaltiadwmd 10NY EC)DU~l,IIIG. havttiorflhlFP) . 67

, 4. ról J: E% kedves! mrzC 5. rh• J: ThJf~ nioc! Elhordja D:iv,d k:tk m.gt1 és akkor mlg ve&.tcl;cdjert is S11,c °C~lS 01:t DaYids bfu<; $h1J1 and thcn .she Uj;lCS as wdl K: Te mii I.C~t un·•rul)Cfl C5Ctbal? K: Wtu1 WtIIJld you do !.fi lhc ~ J: IU1, mondJul:. trnlre ~cd~m !Jos) bocd.R;Ji!OI 1:kjd, J: Weil, k11. ~J) rd gct down oo my knee.s lOapolOi«- K: llou mond~.M: 1lyt11 wimWguc? K: Ho11,• can yoo say r.uch 3 ~ilty lbmg? J: Körmyen. ~ oem fckJICm l:iBI a kJCL J: P,:i~il), M: Te mindig tlftk-jltd. M~ I nirKS .wmmi tej M Yor.i always forgfI 80~· there i$111 /ln} ,nilk. 0: Stmmi gond. CNtm ktll aggódni) Pirlt6sl fogunk enni. D: Not 11.1 WOrrf , w , ·11 tal 1oa~r. J: 0:i„id $Urint nem Leli tggódni J: Arcoo.:hng 10 03,,id thc:y doo1 T: Ó, bdló,, pflpá. K: Mi a? Lcts ha·t b rtítkra~ logethtt. K: Wb:J.t is IM? Wh:t,1i$ Tom asking (rom hli. dad? Whll does ht wvII°? M11:1.br? J; l)wJll1 yoa hc.ar? Hc w:ints 10 M.YC btt:akt:a$1 wtth

lmn. lle is 3Sku:tg IO h3.vc bcc:alcfas1 AV: klri. hogy rcgg-eli1v:t1ck cgyt/11 !ogtLJll!1. .J,ct"s ha,·c bre~lcf~11ogcthcr" ~ D: ll<H a n Ann! IO ~On). Pir(l6sl roenak CMI, ~ k.fsz Tht) will havc 1NlS1 :u,d th:ils K: M.i1 ti a laitOMsignál CM/pin u 1u,t:rtt~m monmn,. ho$,Y a l<:Jnek: m1ndi;g a M1W.ck- K: L1l:c. )OU in lht army, ld .JUSt l1ke 10 say that tJic mdL::"~ pl:KC IS 3lV.":lyS io tlle (ndf e Ihat rblybeo van ;a htl)C, T: A íúrdósiobábá.111 i11n Már mtgtll l! ;a rtggt lijfl. 0: \hfff.s Ann? ·r: Sht s in 1he ba1hroom. She has h:iid htr brn kriDt alrndy. T1hitlk she$ dotng hu hair. UondOfom, ;, h.:11jli1 C$in:i1j:a 0: A haj:ít 1:Mnálja? Megint? 1): Ooing htr hair? ,g:11,lfl? T: l~n. El:} új fiú jön ai iskol:U)J1 f: cs. A ne• bu,- i$ c,rning to St.hool lod:11) Sht ,,.-anl! ló kiok good J: Tudod. mii moOOunk mi ette a U1~ 1 ? J: You koow wlut wc. U) 10 that i,n K: Má? K: What! m,. J: Igent),, as.ston)Offl~ J:

Ye), ma:lfrll C$inos :ali.a,- lmni jl)e :llffll)1 P.vt; T: Oh, hello, Oad. R~ggtfüu mk tJOÍIU. Mii t.ü TonI a P1]),1Ji161? 1 don 1 leave lhe aul.l: 0111 S.it j Breakíast Reggeli J: Nc-m hal!oo~ Vdt ak:ar rcadlZIU, 6S - l 2fA old:;il .:::= 69 ---. l . Aba! A ~ bcué~tnck. Oe hiszen Alltl «ll.id1ag ,: 21A]!,t,lj J: Ah-h:i.1 They 3ft ll1king abou1.,-omen 8u1 Ann n fXU1 of lhc lamiJy. K: Az. • ~Ad tom árult:odou ri K: That hornd Tom told oo llcr. J: Hogy áruJkodhatOtl d? Azt mondla, hogy mos! a fürd&z.o- J: How oould l"le 1(.11 on ber? Hc said 111:)1 Shc WllS ln the W.ban vall Ez bulkodú? K: Et mq. - nem, Qak amikor elárulja. hogy ÚJ fi~ QII az w.Lil)ban éi: Ann rdi akarj:i vonzóvi tt.Mi mtgiL Akkor ez !Mr 4.nlllodás bolhroom. h that tcllmg? K: No, it 1sn1 - yet, Onty wh,:,ii he rl:Vcab Ihat thert lS a new boy in tbc dw. and A M W;l[JlS 10 makc bcrscl( 8ltf3ChIC for him. Thl::n 1r5 1clling, J: A lál)Oksoll:ik:m mood.antl:dat

apjok;nd: il)tn dolgot. K: Oootk,lod? J: Cirh nen:r tcll 1hcu (at.htts du1 J; No.s, te diltutnid bán::itlc:k, ha új J: Weil, woukJ you tdl anybody ú a nc-w )OU:ig man camc IO yot.f of!ice fi:i.lalcmbtt j5Mc ai irodAtol:~ ~ anBlk C$ilOsJtaMd magadat? bnd of 1hifig, K: YOIJ thmk f.O? and )Oli m:adc. yo,ursdf look preity ÍOftu.m? I{; HJt ptl$);C, At anyámnak. J; ~ SQMSCm tudnám, h# egy új föln.al( uiDOSliod mapid,11! l(;Ofcoimc. My mothcr. J: ld~vcrknowif)O:l ""-ertmaldfS Y(lurklf lool: p,tlt) for a ~ boy! ! UAoldal K: On v,1n ni! David megint $.IJÓlU010tl Ait ~ lja. oog} U ,·ér fog inni s. r@ K: Thtre-)l)U:ue! is being abse:nt-minóed again. llc lhinl:s hc. will have ooffce 1).1Yid Coffec wilh mllt ! TcpkivtL! J: De thho:t. ICJ IS keU lZ embcmtk ~ annak i ir11.-s éndme, hogy :121 mondja. lci"f,t fog ma inni: ,.Kfrér fogok m:t inni" J: Bu1}OU nccd mill: for thai. K: Mcn v. m1r rgyuer b1iws hogy nem lc.u, m1 cbbtci a kivéMzbM K:

SeciMISC for wre 1hc~ ll be no "hite coff« m lhis olt todiy. And lhtre5 abo no poi1ic m ~ym.g be w1II h:avc coff~ loda): .J II havc cotrec ~)-" itjc.<;Jchrt T: Nlncs tej. T: Thens no millt. 0 : l gr:n, tudom. D: s., 1 know 1 for-gol 10 pul it back ln lht rríd~ }"ü!trday tc·tning. E.lfflfjltUr:m viss:r~ltnni a húl6be ltgnap ~tt. K: U.tod Dovtd hpcwl1 Esdbe juaott. hogy clídcjlcctc: Y~l:li:tnru. a lcjc:I • hú!őbe tegnap ~le. K: You sec, [),md t hclced. He n::mcmbcrcd WI hc bd T: Hf, papa. s6t cesul J Uvédba! T: lley, llad, you tt puttini; sali forgotltn 10 pot lhc milk back i1110 tht fridgc la"íl nigM. in your oofftt! T bt- sugars htre. A cukor iu ,-, n. T: ~fü :11k2rsi inni, ~pa~ T: What do )Ou „-ant lo d.rink , Dad? 0: KtivEt fOl;Qt 1na fnni. D: 111 h1n~ ooffr,e tOOay. Wh~ cup is thi~? T: lls ~·oors. Kit n. 1 csészt? T: A !1NI, 70 O Oh dear! 1 don·1 want corTtt wilh sall. D: A1yaéi-! Nr:m abn>II Kis k;hEt! 71

llam-- I ~ig.audv• J YO.ftq11Jk:opl Oah.l rnlly is absffi mllllkd M1 nekem a. leld u tdcfc1~ lk u. SUSUQJ 10 Jel oa m) nctVCJ ~be ~ )dt le~ 1 1:4,iJlba Cllkot N(>lo be 11 f!Utll.llg Ali Ul tuJ coffcc, lld)ctl! . E&mfg~---•~J J. IJlltlt. """""""" 11•.anc:UliaasluYJlllcrua t.:• lttJl ~ 16$ lch(c tklcdbcn1 K· tlivt. )OII cvn dn,nl:- t111) wfT~ J· M~roMJtun, 1m11t.o, mlg egy lm Jc I tncd ti lloM.n I w:u a hllk btl $ftC~QIIJim ALI IDIOCd.Ü, IUof lilu kuck b nem U.1! llloUbl ecaa l ""MIOMl l„wkls,:t.a ~aedl„0111Ja1lro vttr,) Dc ll ds6 l(of1} lltJiD ri;.,tcm mmn1JC)btt - suz.: . tokkd B11afierlhtftDIJ,pltNIM Jlha! PIII IO sc:bool ,.~ tit:ta hoc;) astoHba ,.,,, ·-- K: Meg tudom fflt.n1 hoJy nem d::ir ~~ d<- • u~tt . - K b t - . 1oey T°" figydmene11.t, hoc> ~11 ICSl • u. ,.,, K· I un Wldt~ttnJ be donAI „.ult 10 Jh·1,Jt11aiffce-. uá• 11 1, tud) 11111 T„

poncd Ollt lNI lile IU fl(lilbf.f $1h • M wlfct 111 -vfjiba, Jlé-., papa SÓI ICVel I U~--&Jl)3!" ,JIC), Dad, )()llre JJUlllfll MII ln )liYrcoftcct" 72 (t<bz T: Surzt1k mfi ti) csis:ti"d, Mr nn)i az id6? = T : 111 gtt anolher cup. Whts 1bt:1inw? D: Nrm lutkim. llol ,11nu 61-ám! D: 1 doot know. Whttt.i my w-atch? K: T0rn U I kfrdcri, ~ lúiny Ófll v&n. és David nem 1udja mcg,mon- K: Tom ask$ whal lime il i.s a"ld DlvM,1 daru aekl É1 m.JfR n,em !Udja? l Teljesen viliigo:. hoi;y llIOt"I ,reg u órtj~I nem talüja az a ncgfoy fid.6 Ldlct, hogy U l 1~ Mary Yiscti. TaUn inegy a neme u:íDéha. can11c:Jlhlm. Aod wby can1 he-? J: lt i$ obl·io1n tb.lt now the poor M low can1 find hit waac:h. MM) migt11 be WCU!fli it [1 mighl eo with lhc cotour or hcr ey,,, 6. , ""6 Levelek Lellers A: In a posta, A: lbt p,óSI is here. M: Van~k leYeltk? M: Are lhere anr INters? A: lgen1 nií:,y, A: Yts,four. Tf"O for yoo, Ont

for me and one t« Dad. KtU6 neked, IJ nd;f.m fs lJ a p:11pinak. J: Ju valami van a lcve.,6bcn! 6.urcvcllcd? Mary nagyon értkl:16dik. hogy mc.gt!IC!ja, Ytt111d:-e 1-cvclek J: Thcre IS sotnelh1ng in lhc air! K: V:i.rha1nllfflllC K: Sbc nu;h• be ni1111g for somcthin.g Dtd)OlJnotic:c? M,&I) i$ vcry ir.:1m:s1cd to koow 1f 1ht:re 1s :iny m:ul. How ffl3;ny lcll.erS tivc co~1 114nybtl (is) éd:c:mt? T: Rtmélttn, M m ,·tnlttlfd ti. M.incli& tlvwft esi dolg,okat K: Sttrinttm - l.Zsz: Úgy gondobn -. ex a Tocn egy k:ics11 ucm1dc1L Nem Nabadna rnoodania a papájjrui.lc, hogy mmdig dvtl:tft dotgokat De lénykg. hQI lchcceu az ón? J: Ha nrm egy ilyer, fmom családról volBI $26. azt rnondwm, MMy lc4tc a i;iciba. K: H~. stégyc:lld - SU,t: mt)CllocJ kellene - móS~! 74 1 1 hope )"0.1 diclnt ~ ii Yourc always l()SÍng 1hings. K; 1 lhink To111 i$ 3 bi1chctky. llc "1ookfn1 it:ll hifi cbd W.t hc always loosc.s 1Jnngs J: V:irjcsal.:! A.no, David a papa egyt;I, t.s

kcll6t bpOII á m:una l!f:)CI kapoit J: wu1a second! An.n got ooc Oavid, 1be lnJ, g(l( ooe aod Murn p 1wo. Thai i$ rour allO,gelher. ez öw.t:$cn ntw K: Anna~ egy Jc,·ekt bpott. ~me neki n • Jcgfon~o~bb. K: AM. only g01 ooc k:Uet, J: Mu goodoJsz. kl~ Az blllO:S, hogy nem ai adóllival:ll- J: Who 00 )-o.i tl1nk il i:s ftOlll! Cee1tunl>• not fmm lhc 13.ll offict hut írom You 1.now Wt,o Ot ooune f« her duú the most n11porl:ltll()rlt. Sut really, v.1w:rc could lhe walch " J; U 11o-c wtttn.1 t,ilking aborólt mch a decent famtly J .,wld s:iy Muy hu pawool iL K: lky, )-o.J should be ashama,I of )OO~lf! tól. hntm a Ill&) Valaki!61 St~: A Te Tudod Kitől K: tn oo1 tó ,,füftcult 10 gucs:s. Ani;1Mary? K: Nem olyan ncMt k.itaWni Naü Maty1 75 l 6,w •.,,, 1/Aold,I W~plCJOlJS to K: Jaj, kértek. }i;Jg)-d ;ibb:i! =- I J: Yo,u k.,rw1,,,thisv1>m1n!oob me„ K: Oh, pk:i.~, ~IOp itl 8g) rtgí bpco;i:ibl . K: Ez ,i t~:i.indtd:ll mcgi~ Kudcm azt

gondolni. qy fCll-é- An old COllt.acl K; Thi~ spntfulneu ag~il). l am bcgmllUlg 10 1h11k y"lll arc plnl,l,Q( Mary. k.cny v;agy ~faryrc M: Kapt;am tty 1t,·t lt1 Mrs:myit61. M: 1 h:;i,·c ~ :a kw:, írom mothH. A: Kit/SI! A: from wbo? M: A n~itoktól. Oriil, 00() flrt ~jon1nk. M: FN:im J(lur (;raany, Sht"s i:.bd ~·•re tr,n,iug al l~ t ,: Mikor mta,·unk el mti;:1:11optt1í 3 rl3~vit? I: A jö,Q hf1,·éién, A: Jaj. dt jó! J: Na li!Cld. 1f·edtif-J az olcsó ÍaJitb1, idd,), A nagyitól JoJU ~ tg)-tk k:,~I. Örul, ~y meglálóg,lják vtg~. Ré~cn rKm l.itta ~ lányfit veJé1 6 uookiiL J: Yo11 sec. yoo were wro=ig ~·1th your cfic;i.pfuiwyt Onc of tht kitett, i~ írom t,ra.ldma She l i g.tld Ox:y w1II be Í$1h!li h(r :u l.111 Shc ~)111 s.ttn hcr daugh:tr• $(ló• IB-law alld gn:i.ndcluldn:n ÍOf agcs K: ~1ary mondj~ lS m111dprl Ann-rd, hogy u. &lc~nypilól hjl()tt k·tl~ K; M3J} tell~ Ann ri&J11 3;w6y 1h•t she ~ COi a. k:11cr írom ~ r mum

J; Na~miV3llaffltilk levélldf J: And 11i·h.l1 abiM111he olhcr lctk:r? Shc doesn"t 511) a 11,0ffl :1.bou1 11 Arról nem J1.ól egy sl6t sem K; M1lab.r!Ztz1lrlll cnon,;Jani? M: ts kiló! ,•;1n 3 te ie,·tltd? A: Suqntól. A: hen art we ;oint to s« C-:r2nn~•? M: 1"e.xllN:ke:nd A: Oh, good! M And lhO t$ }OUr kllff" fr(Nn! A S:w,nb3ton ~an a SJ:ulinapja. M: Bulit (párlit) rendet? A: fget1, n,eghiHIII rá. A Yts, she ha~ inüted 1nf tu it. J: Ultit.!~ M.lt) a sajit lcv1;,tről nem ~ egy stót sem, de v.1 pcrnc 1iadtli mr}J lm6! ,·an Ann k,"tlc. J: K: Na. 1l1 va,i, Ann-nck sem a 1itok1a-LOS Va11111 in h~m a bwttnóJc K: llw:n: you :ne, Ann kucr 1sn1 ~n111.ll;l] lK,gy :ut a l:H: !llg,c:t b(wd,a - ,~~~; kLntk ».1r tetsttn1 a ktk 1ngc1 tw,rct,,·11? Kinek abr VOl7.Ó lemit 1 "- ho docs ÜH: 111,•ant co be :atlml.lrvc {0<1 76 CC! own kucr but of oourse sbc Wijnls 10 know who AM~ lclttr lS from. frvrn 1hc Mrstcnou, ()ne bu1 fmm K:

Wh:1.1 :tit ytJu lr)irlg 10 ~) lhis J- llm.,,,h:lt! Who do )00 Lh.irk MM} 1$ ttyinJ io plca~ \C".ant1g Lh;,i1 blvc Slurt? (01.1 M.11) JMut"1 ~y a vord abouL htr her rrx~ 1i1ne·t J: ll11,h0gy m1l! Mll gon:.101s~ Mll) kloek :aku IC(· from Sus:in. lfS hf1 bir1hda} oo Satvr<la). 115 ~1 Is $hC h:a,int :a part)? J: Szule1Q.nap1 l>ah1 Nem rnMZ! Egpl11Un nem rosui J: A binhlby potty? Soc bad! Espmally lÍ lhe Jl; trtlS are gmng aw~y from hornc. Sut llha happ("tw;d ~ M:uy·~ Olbcr Fókfnt, h1 a u,ul,úk elmennek ha.t11lról Dc m1 lÖllfru M;}t) nú$odik Jcvcléver ktter! 77 : . llow aimc Ami lSllI c.nous abou1 K DchotYntm K· Sbt ul A: t.s1•hklr tltd,mlfli! Klt61 ,1111? M : A misik lttdcta? i:a . - J . A: ,.nd ,-wr otbtt ~1«, Mum1 Who is 11 lrom? 1: M7otW littttr? lfs r,- an old frwad. F.c, ltozdnl: k6T~ti d~ban lakik lnlllII Ht lhH UI I to,111, tttar 11$ IIOW. Tc--itaff fL v.,-·,t w- Ne: olylllI &)OU&n! K11rtvoll1p l,I

f-c,1"- · Júl 1tJ1t1k111 ·-· 1: NOIKIIO<t! Wbo •usnpl? AAoldl,ad 1 gu,eUtd11ghL M1 tobb. nem mcut~ b kil:1 A.(Ulliz:IJ doq:111~ - J: Akkor mén nem mondJI mrg MJJY a 1aywk:, k, fttl á lllln1I .N61? K, i-o, Yo.fMW)rS olf,,, J: The:n w11y docsnt Mary ICU ber dq!llc:r who •IOle il !Ind •hat 11 .,, K. leh<t bog) , tlp buál bbllaiJí. K: lt m 1tlJI bt 1t1 old fntnd A: Ea,r fiúbarit! A: A boltrltnd? 1~1Nto d ad:ffll, . {e ir! M ; Stinmi bplma~. 71 Ascboolina&c. You an kii at, M»& W.4oin;lle saJ! M: lls no1hlr11:; urilinit- /f ,t iJ /,vr •letf",;,- ? ,. rwj ;; A: Míítltt lC"ff? S:ttrtlmei;R,·ial! A: Wluil l:ind or lcm·r is il? l.s il a lo,·~ ldtu? M: Ne ~ csaai, driia. M: Oon1 be $Illy, dtJir. J: Ó, 6, ~ntrlll izgalma.~? CiooJolod. ho,S) Artn e:1t dluS"ll! J; K: Mlin ne hit1~ tl1 K Wliy .sholJ!(!n1 Jie bcliC·t Oh. Qh, lli~h1ng tJIC:Jlmg? You 1111.nk Afln 11·ill btlievc 1h~r? 1l ! VégUI IS Mary a

manúja. Aítera.llMary1shc-rmother J: S:1.Cnn:td t lfvvdiató tl? J Do )-ot1 thinl it~ .1C<:tptabk? Me:gk&dtzbcl ll)t$fflJt egy k~ny! .M iffle kvtl? S1.atlmes lt,ilr J: Vis70n1 egy 11il kíváncsi l.lSl~y ~g WC rrnndcn kbdcihelnc: Mlflt ~ldául: Mami. 1:i fm etl a le- Ca11 a gul 3.51: wmc1hing !il::t ~1? .,\That kmd of lc.ner 1s 11! Is II a k>vek:ucr!" J: 81;11 ;tii inquis111ve gart C(l(l!d :nk :i git.lt m111y morc ql>UIIOlls; l.ilc:, Mun1; v·ho 1tlOlc lhis knet? vdct? Mianc,•e:? IIOMsn tSmctcd, mama? Mikor lán~ utolJ.in? J: Meg akar llltogatni! Mikor? és hol fogtok 1:ilill:omi? r-.tcgmuu11od ncktm a Jc,·elcr! ~ il ~pin»; •~! K.; Te (1weth·c1tl«I Annll Columbo h;id•ta1t8)lli CS Pom;ic ~ffill. 80 Wll:u·~ hn namc? \here do )1H.I kMw tum (rom? Whcn d.wJ yoo 5tt h1m la-<J? J: l)x:$ be want 10 vi~il )Ou? Wbtn? And wbcrc will you mm1 W lll }QU stiu.• me lbe k:t1cr? AIJ03d~wcll1 K: Yo.i arc &cltlng Aitn mix<d 11p with l 1ai~nanl

Columbo alnd Mon!.icur Poiro<. 1.rén Pon7 A buswn On the bus T: l it akárl a-i a1 embt.-? T: \hal did thai man 1nn1! A: Ntm hallottad! A: Oldnt )00 ll<ar? lle ask«t 1he way 10 lht post Ax Ulilil lc-rdn11! a postabi~,ual- omce. "°"· K: Mi történ.? ~tii nem érteti Tom? K: WbJ.t bappcocd? Wb:lit didnt Tom uOOcmand? J: Te nem éncued. rní1tlCm fr1cu J: You dKhi"t unders:1~ ""hat Tom dtdnt uoik™31111. Tom d!dn"t undeotttw.l 111•ha1 tlw man warried. Tom. Tom r,cm ttlcnc, tnil akar az az ember. K: Mt.!)cn cmbet? K: Wbit rnan? J: A2, nkinek a kfrdbét nem ~ette Tom. J: tbc: mari .,,-1~ K: De hil mit kérdcuu az ember? :K: But wha1 cbd lbe mart ado:1 J: Somclhu:tg Tom dw:lr, ·1 undcnllld. J: V:1fami1, amit Tom nem tr1c.1l, qucscion Tom c!iljn1undml.Jfld K: A:1, idegcitn.te mbt, tudod - Slsz: Oké? 1(: You1t ge11mg on my ner,cs, OK? J: N:i.jó Talárl Tom nem hallolta timin, mi - n.n:: rru voll - at illető problé- J:

All nght. Mayt,c Tom dii;!nt hcar propcrly what the man·s probk:rn was. mája. Ht m3) ooc h:IYC li.siened or thcre may havt bttn 100 miaeh noik. LctKt, nem figyd1 oda, Yagy csctkg túl sok zaj lchclcU. 81 =a. K: Aha, most rrúr Me:m. mii nem érlttl Tom J: R,umtem. ho;) a ficló 1LX1ja, q) OO"a thr mc,inL Mr:rt allól unok. mi solla $Cm fog julc mcgtfl<fm. hol Yatl a posWuva .~ T: A postahi~alalbo:r:? Mii 11kHMUál neki? A: MGndlam ntki, llogy u,lilljon lt a mlisodík mtaállómil, rordttljon baln is mfÜrn qyenestn. J: lüt ill van - suz.: i11 mész - h:ll• Ion.ad hogy mit moodoc1 Ann tMtl: atí1Jct6ntlc! ,,,Stálljon le I mi,oo:tk mcg!tldnil, u.árt forduljon balra f-s met1jen íifíoldiíj K: Oh, now I unde™8nd whai Tom didnt undcrttand. T: Tht po,5t om«? \hat did yoo teli him! A: 1 told him lo gtt oíf at lllc .w-cond stop, lurn lt O .and t:O s traii:ht on J; Wclt, lhell: yoo go, did )«I DC31 whar Ann uid &o thu pcrson? „Ocl olt :it thc sccond

stop, rum lcfl ud go Sl.tligbt on" T~I bim 10 Cd ott at the. lhird llop, lhen lurn right. Mondd ruec nekt hol::) a hll.r m-ll• dík meglill6nil súlljon k, :ulán fordu ljon jobbra. J: 1hopc 1h11 lellow knows wBerC: he warns IObO. 8CCJ11J5C lm af~id wc will 11eVU ftnd O IJI \1lcn: tht poiil OlrNX 15,. ,.,, [2/iíoldal J T(;Wlr.! Tom lll moodja. otlri, hogy e;y rnáslk meg&l1ón:U s:zilljoo le. J: You sec! Tom ltJb h1m IO gtl off ti :11 diffen:.n1~1op Kc Úgy"""· bog) . , Perm: a.z1 gondolod ez vol1 a helyes infOffllkió K: Yuumnn. Oí courst )OU think tb:it was lhe nght tnformatioo. K; Nem lehet egy nóoek ""-1:t.ha is 1g:11• K: Canl a woc:nan e,tr be ngh(? J: Etrt már nem l S v"•u<>lok. J; 1 v."QnI 3ffiWCI thal How Ml(Mlld 1 ktlow wb(rr, thc post HonoEt ludP,m, hogy micrrc "M a postahi,·1tal1 K: lgn„ a g~rekek ugyan.11bbon o v, rosbart laknak, ~ mtg 6k ~ 1udn.ü megegywu K: lts lnlC, tbc ch.tldrm live

in lbc same city, and c,-en lhc) can"t A: Olyan ok06 Vll[C, te mondd meg A: Yoort .so dt,·er, yo11 ltU híml •e= tg)C:l)CSCll.~ K: Nihil, u, caüncn:i váJan. f<: Wdl, i1s a rc~le Wll(:r. J: Te ,;oodolod ógy! J: Y<MJ lhinkso! K: Mién? Ki goOOOI valami mhl1 K: Wh)? Wt-.o lhinks MJmcthing difftrttn? J: Gondollrott bcsit njtll,! Jl1 Tom! T: A1 nram a második 1ntgálló. A:z a hannadik m~lló. A harmadiknál b l l lndlJnia. 82 J: Think abo. it a Jinlc! Tomr T: Us 001 lht se«irld .Stop, Us the lhird Slop? nt-ki! T: Nem, te! T: No, yoo! A: Túl k~ n v:11n. Már Epptn sdlll le. A: lls 100 lau:. He l$ gruina: ott a1rc-ady. Ht is grWni orr at thr fim stop! At e.1$6 megáUOOál m UI le! (Sulill fpptn ltftlt ai el$6 mteál• lónál.) T: He didnI btlien )Otl! T: Nem hilt nt ktd! He has lo i:,tl off al lht third. 83 = 2/8 oldd] K: NyiM,tiv.t16 :az az ember nem tutt Arm•nek. K: l1$0ln-i()u~thllmand1W11bdi(;,·c Ao~ J: B1t.011)·in oem J: lk

ctt1allll)ddl1. Les~t1ucl56~6n:i.l .Stfill q,pcn kfek! a, elsó megálló• Hc goc off 111 1hc fim &1ap. ,Jlc ll ge11mg off 3l lhc flCSI siop." nál." K: Na mo:M m.rimed kmek khetcu 111 K: Wcll, .,hú Jo )OU think wa-s right? igua.! J: Lmcttalálptn1. H6ttnat rill.lh~ - u~~= V:an h!rom ktktósqtd. J: YouC".tng-eM K: A kg.l:isd:,b sándékom ~DCS K: 1 havc not tbc ,i;IIS,}tlC~t U1!Cnlt0.n o( taJ:llgatni. Úi)!o(:m ludjuk a tw.lyc:, vfü~ You ha,·c lhrte cba.nce:t, gUCSilll&, Wc dont know the righ1 IJUWtf ~)"JI)", J: Nrl:cm V2ll egy énisem. l.die1, hogy minda1W1y1ul:ruk ,gna J: 1 hm:: a $Of"I of focling. Maybc thcy 11-crt all righl. (l]t K: Hog.yan ldicb4cs ez! K: lfow 1s Ihat po.ssibk? J: Néul, lcbe.t, hogy nu11Ck11 mcs,11!6- J: LooJ:. i1 m:1y be lha1 thcreisi pi»I Ml van egy post1hilt2I. Poslahiv:nal az els6 mcgállórdl, pos1.2hi~al a második ,ncgíllooál, po~aJuv:ual a ~dik rrq:1Jl&tál K: Még egy ~ tah.ivalal k

5il:f1ok Úty értem. clcgtm nn a po:st1hiv1Ulokbóf t~1 ~lttcmrc 84 omce 21 cvcry .MOp A post olíicc .u lhc fim $LOJ>, 3pol.!Ofrl0Caltht)(IC()f)d~p a po:51 offlCC: at tbe tlurd stop. K: Anotha po$,1 OÍÍKlC aJXI 111 settam. 1 íccl J have had cnougta o( poSI offtct$ (Of 1he rest of m) hfc. - "" == ;;:.; ""8 Az iskolában At school K: Id& korira viW)lII ueni leli. K: Bu1 be became • gctlius lfl h11 old J: NOf., akkor mfg nekem is van est• J: Weil. 1bcn I )!Ül b:avc a dlancc ,g,. lycm. A: Miaoda nörn)·ti Mmelóra! A: Whal a horribfe Germ:111 luson! T: A mi történdemórinlc nagysm-0 volt T: J: Ann s:.crinl szöm}ll ~mctórijuk J: Accordtog &o Ann tbt) hat! , homblc Gernun ICMOn. voh. Nchtzclbinlli. MondMlOim, hihc1ctltt1. A ltnyok i!taljb,ui S1.Crt11tk 11)el• vcktt 1a.t11Jlcú K: és jobbak as. mint a frllk mi~ a nydvtaMJ~n. miod az irodalom- K: Jó. majd szut:oliol:: - sui: kcrcn• terem ai ujjaimat - lr1cd. K:

Okay, 111 cross my fü1gctS for yoo. K: Ktilöribcn is most 1omr61 v1n nő. is n. 6 lcr1ésx:lcrnórija ft:ig)UCnÍ ,-011. K: By 1he way. wc m talking 1bou1 Tom. md his hi5tof) ksson was J: Mii goodolsí. miétt voh fgy - J: Why do you thalt tJw wu 1hc Our hblory lasoo was gttal. DiltJCUll to bclie-vc. 1 woukl say i;nbelicvable. Girts usu,llly l:ke study1ng ~i:~CS. thcy are beittt than boys at boch langv:,.gcs aod Litcnture K; And K: The teacbc:r mu$1 ha,-e gívco a gre:111 lt:e1ore on tbc Ba.nlc of Hastin,p J: Hál. ha ez az cgycd!lli ok hogy Tom 1Jg:y gondolta. hogy rtll,yncn1 J: WcU. if Ihat W3$ lhc only rQS(ln Torn lhoug.ht i1 w,1,s grcal rhen lm very di.Uppoinied in him vo!l, akkor éca naJ)OB ~ I vagyok TombM. J: Hli.l pm:u, Sttk:cspeare n6 ~ l, Goelbe is n6 volt. Tob:uoj is n6 Oli •. ~• j6, CW: viooclck. A füíl: vittoo11 makm.1:okában t:s • ftz.ik:6bul joblm! J: Of ooorsc, stul:cspc1rc " ti a "OCTWI, Cioethc: Wa.1 Jho II WOIJWI K: N,fzd, lci

bcv.él! K: Loolr: who 16,jó! Tohl:oywas a "<lmlnas•·clL. Ali right, rm ju$t jol(io.g, 81.11 bóys m bcttet 11 fatbtl!Ul1ics A. Mi törti nl! A: \hat happt ned! ·r: A 1a~r efresz1rue a Si"nüvegé1. T: Tht teadm losl tü, gl:;ri.sst$, A: and Physks. is Wking! J; Ali riglit. all nghl EIWlttrtm. (admitii. t,nyleg volt Mbiny rQf4ijcg~ ma1d:ból, de ltge11 at ukólábaa mtg Einslcin 1s rossi wwló vo!t Ot., 1got some bad m11rb in Malhs ~ I E.in:s!<:in W&$ t isó • ba<l srudcnl "" u„n.: M~tt ez voll :l"I cS("t? K: A lllnár biz.ic,sa1i g)(lti)Öni e ~ tartoet :I !mling sicsat-61. ban. l greaL. wd: at sc:0001 Et,·esztr-ut a nemi1vtgétr A: Los! hi:s: glUSt$! Poo,r teachtr. S-,tgfny l31.Ú• Ho1t• c:ome! Hogyhogy! T: Olyan mula!s.ip ,·oll T: lt .,,~ K: Mi<:so<b neveulg! H.&mha! A 1.lllir elvesztene a sttmll,-e~L K: Wha.l a bugh! Hahaha! The IC:K"her lOP b.i$ gtasscs J: N■g)On 1~!

Csi!ffi S(I funny. J: Quic-el A nicc l11Ue s«nc. k:lS jc,leoet. 87 : Képicld, nem Jj4p - s~: .nem rudp litrlt - a hál.W sorokat Egy jó tanuló felelhet egy row hely•ll K: Te aWn bcntlhruz! KJ illltöctc mtg cgyw,r JOghunbl a K: ZB oldal ar lm.lglM: ir hc an1 KC tbc dcsk:s i t theb:acl:. A good ~ludctlt can :wwer imt~ of a bcl.J studmt tuútbbpJirt K· You can talk! Wbo once fill«t lhc 1caehcrs ruu wuh )Og.hlll1? én IÖl1éntldc:a Al111-11el b !ek Cl)tL K: Acru;J,lly l Nem ttlilom mulaLS4o.sn»: az <gy o~vix:. jatt. 1 doo "1 ~ ,.,lh Ann J: Su-.gN!y Klll)! J: Poor K1uy! K: J: Hogy m!M? Hát tudod. a WLir ú ~ a stemtJ,-e- J: Wh)"I You l:now the lcact.cr didn1hl!,·c T: Tonrnak ,·olt egy nagy ii41rit. Poor me? Wh.y? bm you doa"t have a of humour cithtt. his gl~ ~tl)C T: Tony had a gt"f-íll idta, A: FJ tudom klpulni. A: 1 (",i11 imaginc. T: Eldu,:ta a 1.an~r s-umü,·~ a sukr&iybt. T; llt hid lhf te:achtrs glas.sti

in IM A: A udrilin}be? A: ln thc wpOOllrd? 1: l~n. <sa~ az óra vil:kl ta1111uk T: Y~, we 001,· found thffll ac 0 1t "-1• J; Mit uóluho,~$.t A laná, n(ffl is VCSVC~lt: cl *u.emllvegét 88 AL cnit: hu.lyc íiü a Tony :u du,1a el a s:rctrénybc! Miewdah1Ihó1 J· UgylllI mir! lnUbb U I molldarwn. cg) jó öllel K: lhcn ,.,vnel Onc of tlll:SC sruptd bo)., Ton)·, h1J thcm ifi the cupbo:lrd! What a to-do! J: C(lme llOW! ld say 11 was r:i.thcr a gooJ ~ . ,·oh. K: Rcmt.lcm, CJI nem gondolod 1gvín! K: 1 hopc )()U 6on1 rc:illy mun ihat~ J: Nem tt.llrok J: l m 001 e.xagg<"rt1111g K: Ml gondolon.1, 1 fi1k t1U mcsri:e K: l thinl: the bo)"S wtnL 100 far. only i;,i,·mg llic g1a»es back to b1m ,it rwi 11 fur1ny, its r.a uupxJ K: t.n S7Ctény? Mibtt ge nem voil me,. neked meg bu• rnottr,a:«1.sa11CS K: Még s-úl)OSiJ.bbl wpbo-.1rd end or the luson. J: Whllt do )Oli MY IO thai? Th.t: 1eacher didnl losr his glMM:s mentek, hoS,Y cw; 1t1 ón

végén ad- 1~ nd of the 1moo. lfk vissu- u .u: ad-n v15,a- a 11emüvtgeL J; 1:/Jrt nuodenké.pptn el kell 1smtr• oed, hogy c1. a 1örtfntkm6ra ntm voh unalmas. K: Ó. igen, ezA cfümercm, De ~mélcm, Ar.n ~szettidp Tomoi. A: S-iertncsbck ,·agytok. J: Bi.l anyway )Oll must admil Lluit th1ii B1~10ry 1~:,;oo ""3~n·1 boring. K: Oh )e$. 1 :idmll 1hal Out l hopc AM w11l lel! Tom off. A Yourl ludi.J Our ks:w.ns are ahHI}$ borín11: And ~e iret so mut h home"«k. A mi 6r;lnk mindig unalm~k. És- olyan ~k h-á:r.iMad:Uot kapunk J: UtOO. AM O(:n s1:Kfla össic n ötcsé.l J: Yó"~~.Acndidn11dl hoer brolhcr oll. Aci1.1all), she c:nvicJ him beC1(( lhcir !e.$Sl)fb :m: lembly boring Voltaképpcfl iri~·dtc, meri a:,, 6 ór.lil:swm)-enunlltn1Mk S9 .A •6rid aallmsat" k: Gonoolod.hoaYTomld1mLOJig .• luD ••• - lq)-an IS ft,r,zlcd b olyM1 ntrtttuvtlók uu: olyao nc,Clt.sd:? T: Ei.uifij r! ./)s~ ~11w1„ "°1111. IC: Yoi,;1hmkthatTom,~

1tt al••a)S . , hm• • bow d1d )Oli pul 11 ~ucb I l1u-yi? T: b tbl IIIM . boJ! A: lttn, Mib:11:1"t• Valóban (11t31 jn) lttd,CL Surinltm, lflu.t,n n~ltl A: f n. hb: name is Mih lh.f rtallr nitt 1 1hlnli: he 1ike, mt. K --"°l:)T.,""J"s ~ c:m1;trm a;c fJ ML J Bam)·in oc:m ítleJk:lk llllS da K. l~T<a1itlOlid~ dtt hJ.Jlll()WI arq • botolfakmnd K AM u.au,t - )l,1" 4aY l(Mldol)l- az úJ fiú ipúft l.ed,-u --- , ec.,,r,-, ff., K: H1. ha olyao l cdY« rro mri&m 1:f i&t, balJ11nk ~- többet IS róla ""bor J 11c ttrwnly hHll.1 ÍOlpNI lbt h.ur u~ir,g aJld tbc Wvui, K ,1111 úunlu tbc ncw boy í, rully . J A ,.boJisat-",1,)-s-ck lfa AM muaa.y Ilku ha K: Wdl, 1fhe 1s RJCb I nJOe boy I hope wo hcu mo«: about hun l11tcr. J Pli:tf E,. a probW:ma f $1., bac is aacyoa cmN bs- ~oy. pffU)Jltl AN1 11t gondolJI, bo&Y" Mii:c ttak AM th1nl.i 1111 ~tilte oru) lm C)"CJ lor hcr. ,Jlc:• loo1ng

II me oowU 61 nti,. ,,M,otU éppen e:n,icm nfl ·• r. , ~ A: MIISI ippn . ah A: llta. inc al at T: ~--lifc,rditf&. Ja~ nm fppm. T: ~. lriebat- lg.:iu , ,, Hcs lookinz :11 Jan. ne·,. r-1ih1 ,.Ne:m-qcd ■fL Ja.c,t ■éntppoL- K Of ~~ Tom IS bCln& 1WJ""9)·, .,"",lltllllt Húkdllllathac.Wlry~lAr1Ampy11 tor1 M;M ot orolhcl.iO - uJL, fflu• hcr.it· aza - Ann llfh,ny pc:ragl fcw ,n.1r111•~•t Jimc na~·<1n ~ IMli k ~ 11 ny . J , ~• , • " Y P " "Y I:." - 90 Oh.ohlltll,1bt:proNcml Art1aloallbelalto0 U ~ JUIC is alto & Ydf Rr,-ibsa~ - 91 7 js.rfa J: Te c11i.Un nttn hiu«t cl, de a n Ilk .ui,-e~n megnbik a csin01 Un)Otat, bánnel) ainos !inyt J: You may lIO{ be!ielC. tlus bot 00)" lii::c !ooking 111 prcfty git1~, :iny prct!) girl. K: De (tuJos,nalc kM1mfg orm m1.ockn! K: Bu1 bcwg p-clly is DOt ever)1hmg! J: E,: igaz. J: Th:if.strue I bc1 Anti is dlinking ~ JJ.mC,

Pogldok., hogy Ann~nd: ts ez Jár ~ cu:ébt-n - ,-,tt.: ugyanc-:zt gondolJ& A: Csinm, dc bu1a. A: Prtcty, bul stupid. T: Miért, te 0l)an okois v11i,·? T: \h), are A: Na, jó, in már mtV"tk is. A: All rigbt, l"m going. l : Mike S"t.Omorú ~! T: Mike ,,.;n ~ sad! K: IUt(?;jl:,J K: ~f~ 11. Ja11e 11 ~ ~(111 so tlirHr? ly bi:1 S!Jp1d. J: ~r.; Alin~ K: You toow wtu1? 1 think ~he ii nght. 1 1l1ink Ann i~ ltkc rnc. J: Ln what way? K: Csinos IS. meg ól:~ is J: Na.,maliírom K: Shc IS bolh JlfCIIY ~fid clevcr. J: Te Sdp is v~. mc5 okos•~És mii truén1 J; Yoo are bvLl1pri-cty and dc,·er. A1id 11.J1y do )W th;o):? K: Alig drom. hogy mt:,ghldjllm K: 1can·t w-.,1i110 íllltd out ,onoow. J; Mert u. én húg,rn v~ h.uoaHus, IUiin 92 ""19 David comes home M: Htlli)., ktdvesem M: lfollo,d:iirling. O: Mffirt"! Kire iilm. most t ppen! 0; Why! \ho art )VU ~ailing for? J: Nem Ht-od! - sz. sz: Nem tudod 1itr1i? M1lyer1 l:td•c.5

M:lf} 0,,"i(lhci A1J moodp., örii1, hog;y 6 u J: lm gl,d its )OU. """"· Janc csinos, IX but.1 J: MonJP Arui! K: Tadod m11? A:c.c g<:IO<blom tp,;a van Szerintem Ann olyun, m1n1 ln. J: Amcnriy1ben? 9. rtsz David hazajön J: l :.grcc 11•iLl1IIUL C-ant)OUMM:1 llow rm.·c Mllf) 1$ being 10 O:iKI She i.t)Uhc 1$ gfad 11·s tum S-u!.p1Cioll$, vcry :w$J>iCiou•- Gyat16s. Mgyon gy:1,míJ J: Emlékcu csak a Jc,·élrt! J: RtfflC.mbcr lhektter~ K: Ugran mir! &,m/is. Mary a.nn3k örUI hogy 0,·id Oli 11,~ &k.i h:uajou, nem 3 l)(:ftkck K : Comc on( J: Nag)on ktd~CS anya! Nos, O:lid tn:tli::cli. hogy "alami baj van. f.zérc k,nlexi, hogy MllJY brt -dr J: A "«Y nioc mothcr! lm1,iJifrertot. Mar) i-1 hal)ll) il 111,.as ln"ld who 1u$ oomc homc. n01 1hc- child~n Well. Cbill ~eoses sorne1tu~ 1~ wmog. So he ~k., wbo Mary "- wa1M8, ío,. éppen. K. Thcr: tati be a thQli5300 J: B«~u,;,; you 11rc my $i.~u::r! tou 1alce

af1er mc, e.xplat13110f1~ Ma)bc fo, lhe po$,lman? Talin a posti~ra? J: Or ma~•bc thai frieod (lf htrs -.ho wrote lbe lener. J: Vqy tpptn a bm1jV31. aki a 1c,·elc1 Ím! 93 N(d tmltkntl? Mtg 1 ~tk mgrt 13 fclvt:IIC, mrn Shc CYClt C1lOOltlwtkMi, btnliie W K! eJ6w.• ·- nik« a Ltl ~ fd• Vdlc, fflfS kfflfflllittll !6ott t lc- YUlŐI f: És pdobl,""" ctyUl:IIIIICeVM? °""" . Do,,t)0Ulffllm>ba 1 -,., ,·""""""""] ,.,~cJ 10 be prr-11) K F"llllallll,Malhc patdw:1,1-: ,Jun ort. &be cbdn•t )Cl l;r,ownnylhing 1 l)c)li1 IM ktt<"t . , AAd yo,u thllll Da, id «mly lm cm F~ldli:t&~~ K: Te DW dl.exl~t mc:pd)ICliltJ~ ltMC tllfl(lr: 1 kék i~•d:, J: C1~., -ctitett1 put ibc bli,e ~1,1rt OCl K. YOII hm: $l&1Cd 10 becQme obk.);~ J wi1h tllis bJDC lhirt. 1•:nmlyjolc~. Wc:I lds ay I ns .:Y JDtirrc M: A rrlld4t~. M: Tlot polón, 1►.A--,? l►.Ti , M: JCffi. khtt,

°C) lijn ,ln:ttJ(III· M: l N. llwy ml) tolM bad aptn K: Ó. 6 Utod L 0. clli Yoc s« . ~barit.-~ Mai) 1 ~ drt. Ebh(7 m11 v.óftt!- U$1~Mit gooilol?trnSI? J. Ncm1~ ,a bb-c~~ ~~Laae,:l itpctb o.,·idftrk 1 A •Cl IO-do blnl-dm." . ,, , C-lctla a,y fl"U ~iIJllI& ÍOf íhc po!ic:c, Wh:u 00 )OU think ol 111.M? I· ldcia tbow-JúkUtrotw t111t AJ1ie■11•·•alllfth111t-rm,elor ~111 -·-- l J 9.rfa K: MOSI m,r "llgos., ID1&1 örül Mary jobball - sui.: miM boldogabb -. hogy o~,·id érktuu h.aza, és nmi a K: Now ll$ cltill wh) MM) is hlpp1cr K: Az kiderült, hogy a n:nd6nég. micg a 110CM1idok vultal: azOk. Mary meg l)Uj.odl mini egy 1Ó egy s.dhc!cn n1p011 Ihat 11s Dlvid 111hos come t)oc1)c :i.nd nnt 1he chikJrcn! g)Crtkck! J: A:a rricgirtcrn. hogy 6 boldog, de az ~00 va~z[n~1lcn, hogy 03ld cn•ill:tlin boldog knrte cm51. J: 1 uOOtrsiind dllC IS lu,pp) but 1fs Miirl!Mí1öc-tffi1? u11l1ktly tba! D:wid h happy ilboot i1a1211.

Wh~ What happtlltd. M: Csak az llj wirm.,:Mok ,·oltak M: 11 was ooly thf- ncw n,ighbou11- D: Az.új w,~k? fa 1:JU" jobban h.angzik Mondj el niindcnl. Mindtnt ludoom kell. 0 : Tht new Mlghbmil1? This sounds bttltr and beUtr! T d 1mt t" U)lhing. 1 must l:now en-r}-lhinJt, J: llallouad a ~ puffa~? Dav1dnd. bi~owi n~gy k6 esett le ttí·ér6L - su,.: E,: egy tthrr David gondolkodi~. Mq;köttnyd1billL J: DiJ you hc-.lJ tilt bii;: t,hld? ltl :i lw(I ofT Oa,•ids mtnd. K: No dc Ma,yt6l nem kónt1)1Í ,neg. K: Bu1 11$ OOl easy 10 fiJld lhuig,s OUI 1udni J.l~ml N~gyon :dt:61,011egy holt). J: lpt. C$1k anriyit mondott, hog) ~., Uc 1~ rdievcd. fromMary. Sbc i~ a Cf)" n:-$ttYttl lady. J: Tni, M) far ~hc h!IS only ~td th:ll 11 tlj szoou.L6:Jol: vol1~ w:ii LIie. new nei"1botn Fog;,<lo~ hogy o, Oj - • • 1 bcl lhc rl(W nei~t1 arc 11101: so rcl~.(t:J nt"m cn.nyitc ft)Ug<>dtak Éti lll(1l. lopclok, bo,g) ,sugtny Cbvtd $tm. J: Hw.ziccbl,dött

- SU7~: Ho,,1Jno, K: l bc:1 poor D.1vid i~n·t eithct K: h 111111Cd OUI lh.u l1 was 0w; policc and lhe ltl!1ghbours. Mary 1sucalmasala.ke0llla windleUi.ia) J: Shc has ;.o1oscd IO it 1:011. Cty D: Apin? l): Újr2? K: =:= . , 1)JA";m ; J: Mmd az, a !,Ok krimi. ~lllit ösvCOl· Ali , ~ cnme slbrie$ shc has b«:n VU(ICI. ,eading. Dc Davidc1 mci;éncm, h< f.lf!(:li M:lf}1. mondjon cl millllenl mert mindent todrua tel1. Végűl a.s 6 :i családÍ6, J; 1}111 1 undcrstand. Dllvíd i~ puuing • Ma,y kl teli him evt1)1hmg t,cc~,;e Igen MvybGI ltl.l;}On neM:t bámul be 1w to kflow cvt,ythmg. Afier 3.ll ht is tbc ~ of tbc fa1nily. Yes. 11~ very d1fl1CUll 10 force 1~ 1ie$1karni - sr.u: kicrósul:ollli :l.ll)llllng out o f Mary M: Rtndl>én, rendb<n. Nem olyan i,~:ilmas dokiig. M: AII rilhl, AII righl. lls not so txrilini.-:, K: Azt mondJa M,1.ry, nem olyat1 iz,G11- 1(: Mary~ il"s oot wd1 i11 e-:ttelling mas do/o&. J: Ptr:-.u mert 6 m:1t 1smc:n

at eg ész J: or oou~, SlllC(: sht :11lrcady lMws lhmll, torténet(t. 1bc--~.s10ry S1.tcgény Davtd mci resJlel M ~· godalomtól ~~s1,.: u auo<blom :lllXÍtt), 8u1 poo, l.nvid is ucmbling wi1h mi);tt. Nol vcry c,:c.iuog 11 rnt311S il mUI be II btt UCll1ng. Nem f3.g)OB 12g1tmas f.7 X(I jeknLi hogy bil!OS egy lcac::s11 11.gaJmas 97 D: Gytrünt, mondd ti. M: Ó, jó, a gym-kt"k itt ,-annak. llrilo, Anll, hdlo., Tom (Stia, Ano, szi.a, Tom) - : D: Comc 001 lel! me~ M: Oh, good, lhc <hildffn are hm, Hdlo. Ann, hello, Tom 0: Gytrtd: cyorsan. t.desany,tok el akar nirkünk mr, !Bni egy lört,nt"tet, A rmd6nlgr61~ a SroJJ1S1kdokról sz.ól Alig tudom l:i4rni1 D: Comt qui<kly. Yo11r mochf:r want:J to ttll us a J: Nag:)~iml! Egytlt1 ,·an az «GU boldogc$il.ld J: Gmll! Thc whok lupp) ímiily i$ 1ogethcr. K: Ne vkttlj! Önil, bog) a gytrckd: m~t<".k„ K: Don1 jol:c! story. ll:J about pol.ire and Migbbours 1 cariI wail! Shc li h:ippy tbe

<:hlld.(n h~-t co~ homc. J: Mitn? Artil Sz.1mí1ott, hogy a gycrd:dc<:1 elnboljavllh.ki-nS?: St~Ítolla ~rd:d:ct lcnlli elf;lbolva? J: Why? OiJ Mit cxprct 1hc cl:liacn 10 be lidna~? K: Mcginttrlf:lbi! 10. 10.om Pffl!O Mary története Marys story lfttl T: Mondd (Mii) tl ntlri:ünk a lörlffit• 1edd, mami! T: Tell m your 5tory, Mum! K: Hit nem tllrelmellcr:i ez a Tom! Csik mos1 jöu hw, ts azoonal rnindcnt tudru akar. K: W11 Tom imp:nient! He ha$ just oome home and he w.m1s ló knol cvcrything straigh1 away. Jk ~ ,wy 10 tdl h1m cYerytbing quick.ly Klri Maryt, hogy mondjon el nelti mindeni gyomn. NJ.g)Qllil,&4,l(rJ J: b,giga? De óuint&i! te n,em le~I rü.rthnrtkn? Na ti illor mic Wln ~egfoy JÓ 6R:g0,widhci! 0 már egy órl.ja htuj&t, ~ cgyfolylAban ktrdczmt6dik, de mtg ne is • vc:ry cxcittl)le boy. J: Excittl>le? 8Ut honeslly, w(lt:11.),1 be impatic:1)11? A~ tbeni what aboul poor old 0aYid! J-Je wnc hornc lll hoor ago aoo hc bas becn asking

cvrr Urace but i.e·s goc oowhcrr tryiog 10 frnd o.11 )Otl mindig Dtm j.l!t)tt $Cfflfflf1: - UU: nem jutott sehova pr6bih·• hlalilr:i K: Oavid hívja a gyc~b:lcct, qy joJ• jMtt iY(lrUn. ,.6kSA11}itc;>t cl akar mondani nekünk egy lá"léntkt" .Alig tudom J(ivtmi" J; Mitmot1dh.uc:i;? E,ylllt én:ek Oaviddd. &! l$ :1111! llldok vá,mi, K: ~vid is calluig t:hc duldrtn ro come quickly. „Your mochet W.tnlS to tdJ U$ a 00). ,J cant wa.it!" J: Wtun ca.n I S3y! 1fecl for0;1vid. lcarth.trdlywaiteilher M: No:s, ma rrggtl Cörtlnt. M: \tii, it hap~nNI th" morning, T: Mi lörlf.n1? M: va,j. Mru"1 m(NUlon, Da✓id a bankban !11 li ptdig at i1kolában. t.n éppen abban a nékben iíltem, is olva.slam a könynme1 T: Wh.al happcntd? M: Wah. Im tellini; you Oa,id w:11111 1he bank and JOU 1 was siuing in Ihat chair and rndini; my book. 99 J. Wdl M•ry hJs s1ancd t0 gct Ot1 c~"<rybody"s nctVes. She 1•.--a~ SÍllLOg b) tilt

wtnclow J: Nahát tt l Mary ka.d m1rxlenl:1 •dc:cci~mcnru. Ült :u: ablakn~I cr:t lcony,,tl olQS• fu: nem fo:kkt.l Knk1t - ttU; Nobod) IS 111terestrd m 1Ju1. SCflk:i nem ~rdd:<:lt cl»tn. NcmfoMo:,. J: A rcndőrsfgrtll meg ~g mwll.8 lI01l J: Shc 5Ul1 hasn"t ü id :irt)1ht11~ •bom thc pohcc. mOndo(t $CIMII ( ~Úf)). K: Dc a tfmához "ÍSWlét"C, sunntem M~í) kloak.til"ta csiruilja laswi, hogy fol.oua :i f~UIL~g<,L J; E,t is a dt1d,lí·r(~~1blil 1.1n11l1a K: But 8Ctltng had: to thc poiru, 1 llunl: Mary IS doing 11!Jo11,Jy OII purp!JSC tO 1otreasc thc icns.,o~ J: She kamcd th:11 írom her Jc1ec1fre stonua~ """C-11. Jwoold g<> mxl w1th a ""OfTUln hk<" hcr. t.A ruc,6tú1Mk egy llyai 3»c()n)·• nyal. mmt6 1: t~gy dNfktÍ•tör tfodcl, biZIQf ~a- T: A ckttrtiu~~hH"f l m Sll.f1 tJól. benne Ai.úja1! M: Jtj, Tom, az nem roo1os. J: Utodr Tom 1s tudj,. hogy a mamlija min ,,hg

«td:tivtegfrt)tke1olYai. K: NC111 csoda, Mg) rrun,:hg brcoolkd 5 Jctei:livt°b:t Lit rni~nÜIL our Mit ood ~1: Oh, Tom. ffs not imptirtanl J; Yl,u~cl Tom k:no.,1 that tus mCllM" rc;M;4 ckl0CU"t s.lOrics :i/1 tbc linie, 100. K.: No woixkf 5he al\i)"l ioCCS burgl:,,r, ~nd dc;ccth·cs c~Tl)-wbcr(. rM"J ;r o(o,n; lt .tl• w; , r urfoSe -t"o ;,.,e„e~u·e 100 t ht: t•riS , <>rI. l l/Aoldal j lO.r& M: N~ nbte:m Ep~ ldre:tf u ablakon. M : We:U, 1 W8$ lookinit Olll of 1ht T: &un ll lllbl:ikon1 T: 1h~ window? M:Tom . M:Tom . T: S:tjnálom, mami. T: Sorry, Mum. K: H:i Mary olvasou. hogym cudott kinfzni az ablakon? J: Nag)OlI i:.gyutru, J; l in1gotngmad! She ii smit1g oa, .i c:hir re;Jiding a dctcclh-c "°t) and now comes htr ti11it,raaini: d imu; shi:. loob 001 of lhc wiodow. lik. M,ry azablakúl Ill. Éh mim hideglclú1 kap13.m! tc,pcn olv:is egy rcgfoy1. ~killahaja,rt! J: Kinú ai. 2b!akon Rtmlllctl ÉJ meg semmi!

Mit"t"? Eg:) embert. Egy embert! K: tt semmi tobbcl! K: lf Mary wu rta.ding hów could shc bt looking oc1of the willdow? J: lts ,·e:rytimJ,k. Egyik ~ v el olvasott, a múikkal S~ -.~ teadin g wilb onc: cyc ancl tl,J.S looting 001 Wi!h the Othcr onc, Tha1 IS Mlhing for a WOQW like Muy. nét.d1k:ifcl6 Egy ol)ll1 Mflel:, m.inl Mary, n semmisc!g. K: Na jó, mcpdjuk d6bb-11c6bb. hogy mi i&,lt1L J: A törléllc.t CS)rt Ug:1,lmuabbd v6• Ye:$. )Ou w-ere: lookíng ovi oí tlw: window·. kon. ~g~. ktid(ldlk a IÖJ1Ú1cl, W;rc mtgludunk valami1. 1"1ndow, Igen, Epptn kifdf nfalff u abla- J; Míndjirt mc:górül&:! Ül a utl:e:n egy krimil olvasva. és ~Jöna hajmitte$Zt6cslkij)on(; k.iM:i 1iabl#on, K: NA K: AlJ righ1, wc!I k.now ~ or la1er .-rw haP)lCIICd J: Tudod mii? lt. [1W" Dem IS wmftantk ni K: Alt is rudjuk. hogy ct u ember 10.im1 K: FiriaUy thc scory 51:tlU. 1:-w11y wcII goct EO know somclhing. J: The Stofy ÍS gcllin; mote Mid ma« c~1ing.

Mtwy lS Sllling by lhe window. 1·e a!rc~y got tbc shhCt$! She is reading a 00 l. My hir is standmg on erdl J: Shc is klolclng OCII ol thc window. TenOf! Md ,tin nothing! What docs sbe see? A ma.ti A man! K: Alld nolhing CIOrt! K: Wc also know du11thi$ man w1.511 t a polaa:man. .~ i, wasn·1 ;1, poticcman" .JI ,,,,,u a tall msn wilh gl:wcs" oem volt rend&. ,Jlk.m, nem volt R:oo5r .,Egy~ $2:tull,lvc&es ffrli voltR J: ldc~llgau! Vannak maps $201ii,tg c.1 rcrw:lórtlk J: l,uten! Toere m 1aU p)liotmcn wilh glasses. K: Nétd! Elh1bctjUII: Ma,ryn,:k. mik(lf azt mondja. hogy :az egy férfi voll K: Look1 Wc tan bcl.ie,-e Mary whcn sbe §;))$ Ihat 11 was I man. 111,"011kln1oount on it. M: And I saw a ,nan. T: Ki mii az? M: Ne ~ • olran hínlmctlcn, Tom. T: Wbo w·iu it? M: !s IJU.am egy- tmbcrt T: Egy embert? Egy- rmdór nllt? T: A mao? Was il a polictman? T: De hát ol)lltl l2SSÚ ,·agy! T: But yourt so jfow! M: Nrm, nrm ,"Olt rmd$. tg) magas,

.nemih"tgcs firíi ,olt M: No, it wasnt 2 polittman. 11 W"I$ a lall man wilh gla.~ J: 11:11 ez mmdcnnd: a ICltje. -$U7: Ei, h3l!r! J: Tb~ú lllc: lulliL 102 i·1: 0on·1 br 50 impatimt, Tom. 103 ll.rmj M~ ,~ mondja Tóffln~. hogy r:,e legyen olyan 1ürclmctkfl. Mary tc-lls TtlfD OOI IO be lO impalimt. H v.Ou!d be ~ulJlris1ng 1f hc wcn-n1 I .,oulJ Juye ione 11p thc wall al«.ld) Meifcp6 leMC, h-1, nem ll: voln:a. ~ mit I filia minJarra volna. K· E2:1g,az. K: h s 1ruc, Tom iu u ci)Cclai normili~ ember. AM euk ott • .scép szemével M: Ó, IU ~ .,11) An,1 a tc.íival Tom is !be ooly norma! prrson lhtre. A:in 1, juu lookiflg with her pn:.uy cyc,. O;r"id ntig.h1 be IOOlong (or hu; wak:h. M: 0h hcn-$ Ann wi1h lhf! te~. KÖSZÖnÖm, Ann. Tha11k yv11, Ann. T: Ki alrnr leil llú1on~ n 1$? Nem akarank teái, a 1or1fntt~ al:arjuk ballanl! i : Who ""$te:11 anyY>ól)1 J: V~gem VUIJ J: ltn fün~d! 11.~:t Part 11 A férfi The man D: Gyerünk,

kt<h~m. Et ll I-Jtf:? O: Comt 0 11. darling l,;1h.11 thttnd? M: Nem, 1umt$2(tesen nem. , férfi odamml ~ !iztmkoui há2:hoi. M: No, ot (our~ no!, Tbc 1nan A.:llk«!d 10 1hc hoose opposilt". J: M01 vtgrc l)av,d i! bekapcsolódik. J: Now, al lut l);witl i, jo1ning in, K: 6 b ch·cs1.kUe a turtlmél J: DavKI mindi.g cl•c~1ft ,•Alllnit 1lol a karócijál. hol a l~rclmft ,oo. K: Hc ha~ lost hl$ flll(:IICe, 100. J: D.avid 11 3lAl:YJl lmuig son1c-1h1ng Somc1imcs h1( .,,11d1 ~1Ctime$ Wc dont war1t tea, we wam to hf:ar the s t0r v! h1$ flll!Cntt. ( undcr,1:md i.he bt?H of courte, A1. lltóbblt pcrStC lIIC~rtem K: Rendben. ~lik~: mll 1udhll· runk meg aldig. K: OK. 1c,·~ sec whal WC havc: k:UlII K: H:1.1ilg ic::a oow! My hatr is sWldin,g on cnJ! J: Ó, rengcAcgct. J: Oh, • IOI, K: Tdt inni, am1kof ol)"lln lutc:hnctlto mrn<knkl! K; Orin11ng tea wh(-n e,·crytx>d) i.~ w imp.-mCt11! K: Aztin k1r16:tn 11. ablakon K: MwdelW 3 llirttBC:tct l:iv:i.nja

hallaru K: E,<crybc)Jy 1! k~ M hl:ar lhc 5WJ). J: Esyct~rtd: ,~1u1c. ú.i, i- a t0r1Mele1 aklrom hallaru É.1 ha aii javasolod, to,g)· mcm J:la.gmc,·ith1hrm Akt$ Anrt k~t kb/ft<:11 kö,bal. L1111c Ann madc a cup of !Cá. K: M~ td.tnil A haJam 1s lif>Ck JII gén 411! si.J,1,,; a Yé- so (il. Mary iih a utk8:lc:n ~ oh·uou ,,.sz• o!vasgaLva M;izy was sittin& in htl ch,m tt~mg. K: And 1hcn shc "" looking out of J: So wc doa"t know ~)thing )Ct. 1gy;ani: meg egy <:!lész.c tt"Jt, U:kor 104 1WUll 1n hear dic s«lfy. lOO AOO i! )CXI ~uggcst that •<t ihou!J h:r,<c 01 Clp of ~3 l)l)w, lbcn. 105 [ II. 16, I); l/8 - , A IS.u6raai,,t 0: 1vmbtr 15? To lht ntw ntl1thbours bou,ef At. űj St-lmsúdol: hWhoi! M: lt<n. J K i1; Yn. Od.asitilt • U21toz, is ko,oitaloCI Ht •albd to lllit hou.w and . ajc4o k.-N w lkdooa- KCl.d bdcit, lcMI l doloc, A Is.& Wm lhllék UOffl$l61Ja 1pt? 1.SB"ti1! lt ianin.

1111Crcs1mg. X: Ycs.111$ Esw.,uawtfifdial S-OJ mmboi--b~w ,joón. klida.~•~h r>-ftllllOtw:fU* boc:bd• ""-· J; l:.s1emtlb1md? U!til rlW vl.lW IS bétöröt, aki be• kopos.wat1 az 11Jllie? - 1$ gt.lllllC IDOft: Numbc, 15 1s llic lhlh ncighbol.lt J; Aru.l do )011 bchove 1~? IUvc you, evn ,ccn a baglu "ho -l<cd„lhe- K ala., ,b:ua K f.ormmltt) lytanatttaa J: ~kgy. & be Ol)OJ a; ajt6fI J: lk gon lllKI l:tlOCk, on tbc door. -.JóNpotkMnot . •Good- &lv~1b(klf6 lmlkbuJb, ~ . Uértfhtl• ~ P"( - yta YJlaabb,.a Tbat.oout llt"ffblACII- f.zdatltfll- --~ 0: Azt:in mi t0f1fn1! ~u,. I►. Stnlai! M:Várt. Aith tbft.i1 D: Thm ,.-1r1a1 lli»pptDNl! l:Neci., D: ~ odli-S! M: Ht •a.ilNI Tl>fn h• 10111.:td 1n,-ay 106 -. f111:a):q:luaa I{ MJf)v.tlfloJlldJl,ocm1,irlél MStta• lfltHllytfrU!Jt: ~bt) J: Ez~ fl.llt1~ t i Qlrumba! MII) IDIIlíknk,1Jo~in.,1~a 1t,z &t· Lill nICI mJM nrm 1urtto1.L wmm11

.,,""""O,ppn,,J . Alul kpM,b- C"llilllll: lluh1e,1 bwnoli:~Dc mit abn • l,:lr:lvtl"/ 811l .,h,u 1M ~ ,an, wtth lht litd«(! J: li M.ary ffü l:ltf)·bod) cuno~ Ind L!n •hy dot:t,&fl anyd1q ~ , . 1: Ohidk I lrtnl a ~ . D: 1: llamarosan h,vajtiU a hi,ho1~ Egy ••• M: Sooo ht Cámc bacit 10 lhe hou~. \hh 11 •• 0 : . m ·oh ttnt! F,c, P™-~11 I: Ec, ifcri,·.a 0: . rtóhC"r~ A p11! D: te,· lttri111! htrt fI.J lftn~ 0: ltHtr! \~ a bidötr! K S,.ov11 3l tt11bc-nin~ VJ»t111-•U J· S,cgény D.11il W1, 00s:y rouha-• rei JOn,•ism, K ~ bogyJ W-Jtlt) Oa,d! K· Scl o~ttrUln nme bKL l.""" lkaJN41c1•1tt1M 1,011lr1nge„ 111$ d,1,111tcfl11! D: t(! (lwiah-)lloloatJ(f) K: Alk~"llruetnlhllnp t,ol A~"? 1.1 abbl Poor D.l"iJ ~ afrnd oí l hrt, .:nm,n, ha~ lloilh :l lnulfcr K PlqD,,J.t lk • a l&Ck cnry. IIOOl.biirdh flogyu miJ MM), llioc) ,ul1< re• V.1-aQ!ltt!lllrt

11,,.,,,láf1Mykfl0w1 fkhJ• ,·oh-cr rdli~ lC~(lhd] A~™~" :i:, cmbfr , wbbw l&rtJa. Tlw ••undow •111 DpfllThe m11n ""~ni up IM bddtr inh> tht btdroom, n}ilv:t ,olt. , rtrti "lml!nt :a 1,trön a h.116,,,o• b4bi., 1): A h~o~ba! Ot1 1: \111111 laddtt. J .l; Jk , dwlMdffatartlw 0; lnlo IM btdroont? "M 1hr e t ~r•a. wlff" lh«t? olt a SZOffiSZINt ff"~! D: 11,.1,,CN üt IJ l•h~ l"OU? :ol: Oli roll), 0a,w: D: \~ lw-1 lti.dlklil! J N1tr,ól miLgondlllnl Ktldcndt l)<llu.Ul1• dala,, J: So what 4b )® th1n ahout th.,t t lln.tlp MC ~ptt,dani up 1 O.,~Onid~ K J - 811M). crK nem lÚmil11Uam All,,,r liil mfp cw: ~ -.-ull u K Yn, l ,hdlllt c,rcxt INIL Tllc•lw•.n•twglaraf"n n Dii~-.t ~ vll11111 miM ttrcl c-l Mi1k,pp rruén kbdtne ~olr11a. ~) Yt•u kccp )Ol.lt rcvoh-~, 1n y1iur Olhcr"l-C •·l1y would be hllC u.leiJ 1I lhc nc1Jhl-1t1rs 1--lfo 11,1~ 0!1 OIH: a ~ ldc"sc? P,~I thcrt J

>11Fdi .q J lhtaa • ftt!i - ffWll,md , ,. fn.,Q, bnCm Cl) 1tr•~al IOll l R.ta,• Tht .1 a:iat blu, •1111 a muffcr tllol a l;Jder ~ IJ<f,n,i1 tb 1rrol k nnc s.tó amllli t: iuodoht, akkor D!-loba kn voln~ " M 1111:• •bc-rt 1111 lhc hodroom. K· ~~~ lf III wrlt •!ul yoo arc ÚWWll.j ol thcn 111.! flWI would h:avc brcn 109 férfi ~ - vil6g szeme Uu.in s:tn: 111 tgáz vi(4 cl611 - lffiM ~.mhl:ni u 1blalwn ít Cs.ak be b:llcll volna l:opognfa, & :i "6be<ng«J~- lum in. J: ()e mtgiJCgk b c ~ l ! J: But hc c.bd kno<:k! K, lp,. K.: That:i; truc I dOlI1 i:nck:rsWld tnytbrng. Én 5errun11 ric:m fflck. M : Ki mtHli most n t a törtf:ntlN! Tt i.CYén? J: Hál ti nút a (SÚC:S! ~ LQJ.ilgaljuk ki (llt a,: : f&fi, M: Whos ltllin~ Ibis story? You or me! J: Th:i1s the limiU Wt 11tC onl) g.uenii,g who 1his man K: li-tary meg k(()fl:olj:i i):lvlde:I n .si: kupik Ihvld IOrUil K: AJld Mary ,-imps i,knvn Davld:i; thro.t, J; Ebbm u esetben

ipia van. Da•itJnek lICm 1:&!c félbc.wkftaniL J: In this C:1$e ~ is ti1h1. ()iv,d shooldnt Lnlerrupl htr. l1us is hct StOty. El. az 6 lilldtnetc K: De hit 6 $tM m~li! Mq6ríilölc. J: Iga, Egbz.al jó Icu YOlna h:i lgy 1:t;,,,Ji; Ktp1.tl~k egy ftlfi bcrrdwxt a ~ I : !diába egy lfllival K: 8i.:1 shc is ooc tclliDg 11 eithcr rm going mad. J: !1$ lfUC. lL ""ould have bee11 (ttutc: OK 1f ,dte had ~1a11ed lite thn.: lmaglllC., a rmn chmbtd into the 11eighbours bovsc U!iUI! a ladder. ""l2 12. ré:5:t $lllpídt0dirnbt.hcladdcr10gctio throogh lhc "-;ooc,., i11 rroa1 or lhc whok llOfid. lk shioukl havc j1,1M knocl:ed on thc doot ;,nd lhc wcman woold have liet The burglar A betörő A: Val~II egy tol,·aj Volt? Snginy nomiffi!okl T rldom!iltál I rrnd6.$fgre? A: WH he rnlly a tbid? Poor 11e.ighbouri! Oid yoo phont tht polict! J: Mit gondolsz? M.n kéttlftdik - usi AM-riek megvannak a kélel)i. J: Wh:u do )Oli lhillk? Mm has her doubl$. Wh) do )011

lhink stlC is ~btful! Why does shc asl: if II was rcally a ,M.il gondolu• mit:rt kl1tlktd!lc! Miért kérdezi, bog)· valólxui egy bcmr6 volt,t? K: Ntm gondolom, hog) kéldkcd1k, hiszen MM) ~ppen ~t lll(ln(.fla bog) a re000r$égre vir. MJér1 "út Oltlo m:btn a tendGt· burgll(! I(; J don11hmk shc IS in aniy <lotibt ,incc Mary h.ls jLW satd she was waitillg. fót 1he pobct Wli) tbc would lile be Wlliling for the polWX? ~gre! J: Gondolkodj! Bgy embtr létrán miwlc be• ~khhibat tb mccgondolom, én is brtorónek nbtcm·olna. M: lgtn. Ali moodum: J: Thlnk! A m~n i:s dimbing a lxklet 10 tt1 inl:o 1he ixighOOllrs" holisc! Wbcn I comt io lh.ink of il 1 "1Mlld hnt ~ken hlln for • burglar, loo. M:Yn. re, lolvaj ,·an a 1 $.:llid: lhttts a thid in the bovw oppo:sile. m•mköi;li hb.ban, Jö.ijffltk gt·orsan! 110 Cornt qukkly1 111 ::; l 318- :,., 1234) ,: Ha,nar jöUtk? H:ínyan n1llak! A: l)id 1hey con~ .soon? HoY> many w ttir l ht rf:? K:

V11l:l.m1 ~zörnyO lörti nhelell ~"OIBI K: SornclhlD.g a11,•íul c:owd hlvt M; llánnan. M:Thrie-t. Tht) lanw a rew minutrs latu . l: Ne aggódj! J: Doo1 worr,·! R:lr1lln.11lcly noihm,2;wful Jö11ek nfhliny pttt múl va, K: Hila lSICnnck! VEgrt. joli I rcn-16r~g ílSll:iiták a ~ l~«:t, é~ vigy.u:td: Maryre, Dc van iu még mb i.~ K: 1113.111 úod! Tiu.: rc:,til:c finally came Thcy dc:aml up 1he .siruahoo anJ looked afl« t.hry, But lhcrc u; MmtCth.ing dS(: terc u .,-d l A1J mondta, hog)- ftl, mert cgyodűl van otlhcllJ, Es kérte a rclIJ(~gc1, hoJY jójjcnd amnrul. J: Awruial JÖl.ltl, A rtnd6ról. nföiny prrt" múh:J oll Shc ~•id shc W3.S afra!d b«::11Jsc shc ••a~ ~lonc at hctrric ~nd Wed 11-ac poboc IO comc slflight :1"--:iy. J: Thcy ~ Sl.ltiglu 3W3) fbe policemca ,,.-ere thcrc in a ícw vol1aL M: Dc l n lurclnKlk n ,·oU:am. Nem :.kutam I"irni lltit HJ1C~. M: 8 u1 1 Wli impatifflt. 1 didn1 Y>anl lo " :Iii. Odamcnltm a

hiLho-.i;, 1 lCflt to tM houx. happcmd. S:r.c:renc:shc scmmi siorn)I! otm llirlérlL A: Od11men1f l a h.htoz? l)e h:it ott volt 3 toh-aj! A: You Wt nl 10 lhc hOlist! Bul 1he thie r 1ta5 lhttt! M: IJ:t.n, ludon1 IAlni ak:1r1::im 61• Kop021am az ::i.j t6n, M: YtS I know. J •11n1ed 10 $tt him 1 knockeci on IM door. J: M)·God! K: Ait mond,a. 1fü("]m("ttcn "Olt, nem al:a.rt ,frru ~Ltrl menl ál odl K: Sbc .i,11~ ~hc w;a~ impohcnt ~ d1dn1 want 1o wai1. Lhafs 11·hy s~ Whlll happttitd theri! M: Nothint, M:Stmmi. K: Mk$0da i1.gabna$ ddma! Maf) odamegy a hhhoi, 3hc)J ou van bent aj1ón. II btlÖfŐ. H l.:opogbl K: Wh:lit 311 CX(ll.lngdrinu! lhe bt.irgfar 1s msldc ;md shc: ktloct:$ on M :il) JOCi 10 thc hol!SC thai Ili. thc dr l()f. I: St.c1éi1) Ann! 161cl ludom kl ~ lni a rfmulc1ét. E!!i;nkeiőkg. azt golxkilja, ~ e-i J: P0o:11Annl 1 ~ v.-tll 1m:igme hcr hon()r K: 0n lhc. ronlrvy, $be: th1nk$ it was vcry bm·e of Mar). ir1!od: b IIJI dolog VOll

Maty16I. lmpooü neki a dolog. n:igyon 1>110! - Whal J1J Mi,:y Jo! Well l oc~w! M nlc: shc: wu ~llng f(l( dIC policc .shc VCRI to 1hc houS(! A: Th:u was bran or JOu. A: Ez bátor dolog ,·olt t61ed. Ml 10rtént :nl:lm! K: J: Sz.cn1lstcr:1! MU C$!nil1c1. a 121)! Ka de ilyent! - u .n : 1111 éo ~ Mikö-Jbcn a rcn.Y,tukre ,án, 11[1~ hap()Cned, I: & mtg~m mondanék cl 1lycnfaj11 1Öítt:rictc1 agycrckc:knek. Shc 1s impreucd. J: S1ill 1 ""0Uk10·11cll 1h1s son of stOf) IO lhc childrt"n. l"(:111lOVCr~rt. 112 113 [ 12.rt>, = M: i&r hát íolmm!ffl1 1a IHnn. M: So I Wtnt up lbt ladder. A: És le- mii mondtál? A: Ó, mam3t miaoda n!:Pil)cs: A Oh, Muin, hovr dangtrous? ou ttad 100 m.any dtt«livt M: Art mondtam: m.i1 tSinil iio i11? Túl IOk drttklívtörtén~et oh1SOI. . ~ K: hl "lll ni! AM tt.nyleg IMgts megrkn1Jlt, mi• K: Tb.at$it! Ann dMI gc1 fnstlitntd ;dl 1he .same •hen $hc: beard lhlL hct ffilUlJ luiJ dunbcd ■p

lhe 13ddcr. ~ halloua. hogy a mon1ija fc-lmCEl a lftnn. J: Dc röglOO érme l$., lq) e-t trundig lehcutg.:s volt meri a nwuája lííl sok dc$clcúvtMttldCt olvis. * J: Bul ídt str.1igbl aw:1y i:h!t it wu alwa)1. ~ibk becausc M" . mtJm ~ s 100 many cktectivc ,,,, M : A fk-íi a hálónoWba11 ,,011. M: The rnin 1t·as in the bedroom. ,.E:c u l n házam" - mondta 6 ,.Azön hha?" „Igen, eh"örttlltm a kulcsomat A: And 11·hat did you say! 1,I: 1 p id: ,,.·ha1 :art you doing htrt? "fhi:s is my house", ht: :said. "Yoor bou.se?" •Yes, l loi l my lrity lhis ,norning." ma rtpt"L" J : Sún:c tIUIPffl tl6n 1.§tom mil)CO képel Y40I a mi nagy híres M~ Marplc•ünk. amilc01 11 mfi mep!.lrdwe miteiil)ll, és 1il( gn00t1 ockL hogy 6 tQOOI! J: 1 can almos1p.cturc wh,t a f-e nur big. famo~ Miu Marplc puJk:d whcn the man, uked what she w.is ooing and 1old hcr v.•~ hc „-as! K: E.t egy vá~tlan fordlllL K: 11 is

lll lfflCll.pt(fltd IWll J: Tcljcsiéggel! Eg y !é1rtértt5 volt. f"ltm u ilktó Oli a bc:616, bancm M~ ! J: Abwlu1tly! 11 was :i m1sunikrs.1andi11g it w;,sn t thc m2n who was the tM.i,ajar i;t1 M"l. A: Mit csldll? A: \hat did he do:t 0 mfo.011 fel egy Ldcgtn 1w: abla- Sht chmbtd ~p 10 the wiOOow of a M: Atl kk-delte: önt~! M: He asl:td: "IH> are you? kihOt ,., stran.gcbo~ Mii c,sin:j.l ai NI INrimon? Whal att you dol11g on m} laddet? K: Tudod. mi a mcg,kpf! K: YQlJ ~ 11,h:i.1 u; surpri$llg1 J; Hogyne. J: Su~. A fbfi, :aki I hilósloWl)an n}l1, egyiltaHn netn volt megrémül«:. A rémület semmi jdb 11e1n mutatta. S mi lóbb, ha hi~icd, ha nem, még mq is ~rocue. hogy 6 k:icsodi mirminl M!ll), és mit cs.inil az 6 lttrij:in. 114 Thc malli wt,o wu 1J1 th,c bcdrwm írighttlltd ~t Jtl, Ht c.1itlnt show any signs of iermr Wh;,fs morc, bcliCC it Or n()4 he ,.,lYlt K: Suginy Mary! BÍZOCl) ra nagyon za~aró 1-chctctl nc.k1,tllll:oraz

illc16mcgmOllllla, K: Pooir Mary! h mtu.1 bave bcc:B vety emWta~ing foc hcr when 1he M3fl iold heJ lt was his housc. Thc amn h.xl lt)st his l:cy thai hog) ez u 6 !du. At i1l1;1Q 3lt1ap reggel eh"<-$Ztc.llC a bllc:sá1. J; el 1udom Hpiclnl a h:ICUt! J: 1 nn 1m:3.git1e mt: dfcct! asted .-h(I 1-he WM, 1 mean Mary, and whi21 shoc was doi~ on lus l:iddcr. 115 ,,,., ::::: : nomsúd ,·oh az! M: ,hlán Unam a ttndó~i tocsi1. Htrc.im rtndór s,,;jllt ki .Mii ainil maga 011 non a lét• rin?" - kk-dtllt :n tt,·ikúk. .Ez az ón háza?" M: Thrn I saw the politt tar. lhrtt polittrm:n goc ou1. „Wh:11 are ~ou doing on lhal laddtr?" - one of lhfm a.~ktd .,Nem 1 - 1nondllim A: Most már frtem! Ad go,ndóltV.k, hOK) lt ,•aj! l.rRoJdal! A: So il wa.~ Robtr1 JJru-n, 1hc new ncix,hboor! A: ÍJzy hál Robttt Bro.,;n, 11 új "No," 1 said. ,-.gy ,1 lol- J: i,,-1:i,y hamar mcgfnt1tc, ho,gy u iiJ ~?.4)fn1,11dj11l: mim1t1 be a u,Pt há• ,: l

:,c.~ now! Thty thought fOII wen t he lhid! J; Mnt) rtahsed quiCkl) th:11 lhm ocw 11ci&,hbOUr h:id d1mbeJ up u, hi~ ""· Oe O~ D hOusc. 8111 11 W~-~rtI SIC) dc.at l(I u. (l(ffl ,"Olt ol)U v1J1gos a rrndtirn1nMnira. K: 81tarr helyzt1 , .aJóban lhe P::,l tei:., K : A b1airTt ~Íl1i.1LN)n 1n<kcd Miss MJIJ)le a lfrin! Mi.s~ Mnrple up 111c ladda-~ J: Nem ~ rcui:m volna ~hl) clfkSF· benknn1! J: 1 wouldn·1 ha,-e l1kcd 10 h.!Ve bttn K: Fog.ldok, nrm voh nd:i l:Vnn)Ú K: 1 bcA 11 wnsnI ea.i) for hcr 10 upb1lI "h:.u ~hc w~ doing on th:i1 mcgm3f)·Mllnia. hogy mit csm:!J azon • létn!n. J: A ~s.:,:M pcmc v t goodol1a oog)· 6 :i bclOfÓ. inMsry·s~. bd«r. J: Thc ncit;hbour of ro-.irsc thoogh1 116 sbc ., ,u tbe OOrgl:,y, [ tiífu 4/A oldal] 13. rtsz PMt 13 A vonaton On the train Í 41Aold>l 0: 1 wantrd 10 tdl my .story, but Marys :ilory Is beUtr. j~b. Tbue armt any politt in my Nincs 5emml rftldúrsft at NI töt• 1ffltttmbtn.

SIOr!"• A: A:l.j6, K.: OavKI wanted IO ttll II llOI) befort Klni egy ~nc:1.t1 J: lgen.wrl De Ma,y 11an h1.gyu szóhoz ,Íllm J: Ycs, t:ie did. ll!ntmt? K: Sierintem l.nv1drd: i ~ VJllI .J3gy t t ~ egy napr1 elég," J: M.wy 8111 M3.I) didnI lel bun spcak K; Cct10.inly ooc! 81,11 Cn.vtdtt&!iscd lh:!t~farys D: fi $ta,INI oo lht 1rain. A: You werent late ror Ott lrain thm , Otd! D: No., 1 was in good time today, So, l ,,.-as on lht t1adn and 1 :wdd(nl1 had a brilli:.nl idea for lhlP b-ank. A: This dotSP I -iQtlnd , ·t:r) illltraling, nek. O: Wail ror lhe end. K: Nald.1:iz a léoy, l»g)· O,lvid azmp nem klstc le a Ofl:UOL ntm sr.ümy(I itgarnw K: Weil. tbc fet lhat David didn t mis$ LIie 1rain lha1day is1iI tcrribly J: Nem tzgalm~. de voblLln AlNp ,ió idóbco voh, é.s nem késcc le a OJU.tol, Et alt is jc-lcnti, bog)- ne.m mindig J: Nol cxciting bül un1m1:d. Hc was 111 cood umc lb:u day and hc didn1 mis."l thc lr1n lt also mcltls hc 1s n,o4

&Jw;1.y-s 1n cxcitmg. good 1ime. u.oto11 JÓ id6ben !enni ~Of) w.u much bcttcr t.b n hís SLllCe lhcte wm no police in h1s. volt semmi re~g. I: Ez a fictó l:tsi megalk.u,·ó? RcndőrKg nl:lldil ntm lehet j6 egy A: El ne1n han{;l-il:. vtb rni irddies Ont poli«man a day is enoug,i. K: DFid (mú) Mary dóa el akart tne• rl(ffl NtrlI, ma jó idúbell 1-oltam. N~ a ,·onaton ,Oltam. és hirtelen briliáns ötlttem dimadt a bllnli. sdimára. A: Cood thing. f -e, rtnd6r cgy nap elt;. K: A1. butc», bo,gy nnn! De Os.vid bet,1~ hot,y Mxy IOrt~PCIC Sóll11jobb mert az öViben ;;: A: Akkor hát ntm kf:5ttd le a ,-ooa• lot, papa? l}: 0 : El akartam mondani a lörlfflttemel, de ~b ry torthtde .sokkal : D: A ~onaton kezd6dött. K: Meg az. sem n:1$)0ll izplmas hogy vabmi ~gó &le1c 1ámad1. J: Thin rctl0"•$ a rcal c:ompromiscr! Can"t s $IOt) be cood w 1thoul lbc p(lliec uI il! K: 1 lhmt 03vid is riglit. .,OrlC policemin a d:l) is cnoogh tn ,noodom nd

cd. nekem mfg tt is sok volt 118 J: Nem gondok>d, hogy ez if.G~lmas? Ea,y ragyogó ödet? S mi van, ha David milliomos 1eu cnn(k a ragyogó 61lc1nck k&,.önhc• o&n? K: ll i.snt (ry c1cili„ Llwil he had 1 brilli:inl idcac.ither J: O:,nt you think 1hats nciting? A bnllwu ide•"? wm1 ir o.wid ~ 3 mill!Drullí(, 1ha.nb 10 thi5 bnlliall1 idci2i? 1 1tU )-OU, ror me ~cn tlla1 was 100 much. 119 : 0: Az: abla.k!Mn k00,,1 ulltm ú gondOlkodlam tlln a briliJns tffUfl A .siemkör,t üló biny hirltltn itI• kndeu ,·dem ~ lni, 0 : 1 wb: Mlting near the !lfodow :;rnd lhíaking: ol 1his brilliant plan. Tht ,:irl 5i1ting oppo$ilt suddenly , urtNI tó tatk 10 m. A: A .m-mben ul6 l1in)·! A: Thc 11:irl $illing oppos.i1e! 0: Igen. Azt mond!a: „HrUó, Oarid, 6gy Olulolc, hogy líllak!" D: Y~ She s:ikl: "lk llo, Oavid, l"m Ml glad ltJ kC yw! HoJtY v~v! tlow arr yoo? Do , ·0.1 ~li11 wwk at 1hr bank! Hogy li)fg) a munk&d a bankban? (Mfg mindii

a binlrn:11 dolgoz. ,m J: SriMc cl tudom kq>lClni D:,vidt,t a voo,ubui Uh-c. 11 ablakhoz k~zcl, b sratulil - su,~: gratulilv.i - ma~ ehhez a brili1n$ ötklheJ" J: 1Cin alrrmt px-Mc (}.1,·id SIU!llg on 1he Lt1111 ncar 1hc 11-·indow ~1ufi 1in.11 hincdf on: lb1$ K: !)re S3-jtlOS ~ ~mben Ul6 J:l.ny ftlbcs:wiitJa mtrt öriil hogy l:11j1- K : But lltlÍ(lfhHl:tl( I) Lhc g;tl Sillmg bnllWll idcJ. Oppmllc UltcrruptS h1m bteat»C .Jic s~: boldQs: 6{ lf1ni). J: Nem ldle1, hc)sy CW:. ilmodta 1 Ht1>4 és a brilún.,; otktct! K: F.ll nem his,:tm hogy ~u~ llom 1~ h:ippy t~ )CC h:m. J. M1gllm1 hc l:iV(: jn~t dttaml up lhc glll anJ thc hrilli:i."lt idta? K: J don1 tlnr.k 11 wu JUSI l dn:mi (l[I, Mcrthop- :1. Uny 1ui:tla ptldául, !><>gy J)3yl(J :t bankban dofg0i.tk 8to11SC 1hc girl l;ncw lhal D.ivtd wods at thc bar.l: !or t:ample A: Tt mit mondt:il! A: Whal did you .say? D: Jól ag)ök, D: lm fint. 2nd I Slill ~·tlfk at 1he bank, I said. is mqt mi11dip

b:mknil dol207,orn - mondu1m. 120 4/A ol<lal] ts kö1:ben pr-óbillam ntm tlídtj• And 1 "#S 1,,ing nol 10 forgott my A: Ki volt 11:1,;,, ljny, papa? A: Vho w:as tht girl, Dad! l tni a 11,1;~ ttrnmd. greal plan. 0: Nem tudom. 0 : l dool lutow. A: Úfffllnk, papa, mi IÖrlHlt nt.b! A: Co1nt on, Dad, ""hal hap11tncd lhm? D: A lány art ki-rdezlt: tmlaw1 ;1,r. r.i a mulatso"1gos filmrt, amtl)tt tgyUlt láttunk! D: Tht ;itl ll.Sktd: Do )QU ttmtmbtr Ihat fimny film"" saw logethtr? A: MulaWtcs fifmre! A! Funny fi11n? D:IJ:m. D: Vtt. K: Nem volt ei ilom. lwll.t~,n tilom és hallom - fJs,: tlldom 1:itru és hiltaru - u, tl:~!tel. 0-.1vitl tlmolldja a Unymk, hogy jól lll. és hogy ~g: mllldig a bin~nil dolgoúl:. K: 11 ""--.unt a drum 1 CJJI j11-,1 sec and bear ll WI. J; A t.iny ~ cml&$zilt ami filmrc, J; Thc gul rcmcmbcr$ thc film l.hcy ln,viiJ tdtl lhe girl he IS !,llll 11>Qft~ al lhe bari):, melycl val~a Ct)Üll

lli.U»: K: 011CC!.1Wtol;Clher, IOO és aUor te ~g Mill)t gyllllttSitga- K: An(I 1J11;tl )OII suspcct Mory bccall,se oíthat lcucr. Da.-id docso·t gcl I leu:r hut thcn he find$ Jumsc:lf 1r,1·elling wgetber lod a miatt a levél miau. l);iwJ nem kvtlc4 Up, hanem ou 1alilja ma,g.ál cgytlt1 uraiva egy c:s1- nos. linnyal Mb.lisu- nv,: ncnneJés oo,Wig J: s CMCII:: folylliri dídcJICUt brili::lns ~l"it. Ez. bnttiiw«:IJJ1 ntm voh vcrcocsú dok1g. De :il"kor is, :m~I mg, A: Nt.m 1udsi ,·iuia,mlt kezni rá? fi.ne and wi1h11 pn:ll)girl. l,u,.--k) devil J: And ll>tlb 11U thai hc ÍOd$0l hl$ briJl1:t."lt ide:, Thai dcfinitcly WJISJlt bcky. lyt:ti a Un) .• 122 Bul lhcn 11p.in, 11 dcpelld$ 1)(1 wh:it 1111;.g:u-llootsltkc film. Bul 1he v,orst i.i I un•1 remffllbtr my bt"illianl plan. A: You (llnI f(tnember il? Ó, papa, u a v~t a tOflÚleltd• Oh. Dad, is lhat tht rnd of )"oor M.k! s1ory! J: Utot.l, ez u David nem 1udta megmo~i Annnek, hogy

ki volt u a Hny, vagy hogy miféle filn1t:t lánU eg.yUu ,,.Nem tuJol: visszx~kl:iru 3 J: You sec. t1,~·~ i1 O.mJ COllldn1 teli Attn who 1bc girt was or what fi.lm lbe) uw 10ge1~r . „1 can"t r<mcmber tht g.irl or thc í1lm." linyn, sem a fdrr1rt." K: F.s főleg a briMn~ u:rv~! K; AnJ C$J>tCiall) lbe. brilhsnt ffl! J: A tc:Ntt taHn C$Ü: ~!moclla. J: Hc nugbl h;1(. JLl$1 drcaml dl:11 K: Lehel. dc P)OOlom O,a11id 1untnere :ikkor is volt Ol)an j6, mint Maryé. Val6;.sban ockcm rnti JQbb:in ,s tel· K: /1.h)bt, bJl I lhmk l)avid"s slory 11·asj1o1u uiCJO(las Mu()$. ""· Acll.WI), 1 littl1 u Clfl bcte<:r $.ZCU J: ~rw;. a romant1lu Nd:rek. linyókn~k tZ tciwk a,. ll(lgy mi- I lllnt mnembrr llte i ir l or ltlt ~em tudok riw,aemlfkrwi 11 lányra, St a rilmn·. De a ltgrOSSl~bb az, hogy nem l udok ,·issuemlt kemi a briliáns ltrnmre. K: ldeh1llgass,! J:Ofcourse.~ You girl$ Itt.e lhú K: Ustail gyik jobb. miM egy be10i"é$

W<:thtr it$ :1 drcam or low:. cilher is b(ucr 1han ;i robbtcf). Nem ógy gootlol-od! DonI )1)1 lhink Ml? Ak6r Mom. akar ~crckm nlllIÓC· 12) [ 14. céu =- IA ol4al 14. fW "" 14 David értekee,lete D,wids meeting 0 : De CI ntm a , tgc. l.ondonban a bllYolltn 11:&KJOn la!>- 0 : lh1t th,1.ts 1101 lh-t c-nd ln l.,ondon r,1f b1$ wu ,·try slow, W,·olt. i : Mtirl? Régi bll$l. ,·ull? T: Why? \a.s it 11111 old blls? I); Nelb, de <11.,Y StrtJ: kocsi ,·olt :n ulcin. i D: No. bul lhut lffC a tol or <!lrS on IM slred. K· El ludok kl-p:c.dni 1"8) il)C-ll londoni rtgsell, K: 1can 1nw.giric a llIOm!Ol lil:c Ihat in Lon.:km J: Mind, nd. a, iutót 32 llr<Ml! David 1u61:AJg.a C$3l ~1pl~ tudou menni. J: AII thosc C311 on thc rood! D:n•ids btt~ 1,;1iuld 0t1ly cn.vl atl)IIIJ, C<OO.l hogy rgyáltalín 1Lk,loi1 mo- lt 1~ a v.ondt t it ~11;11<,1 m,we 111 aU -•- K; Tom is :!ZI l fn:lc11, bon m~rl K: Tom, 100. iUU vhy thr Olls Yo:»

g<>mg slav.•ly „Why? Wa,$ 11 iln old oo~r mcn1 b.S:5UI a busz ••M1cr11 Rlg:i busz ,ul1T J: Tom r,cm 111dpi, tqy 11.l e~ bu5t :m. e-gy ój b tgy régi t1gyanwal a i.tbemggel haltd K: Tényleg M"héi M Cnlbcmck bcjulm a l w:pun1b:i A btiszol: nem 1111:lna~ rnor.otn:1, J: T,im docs.n1 koo-· Jhu whc-n a bllS ll al a ~1:mdstLII. a DCI onc :wd 911 old onc go a1J" llle s:imt ~pcctl. K: [1 i1< rcail) <11trJCuU IO g<I ln IO thc Oly rd. focs1 VMl :U: 11tc/ÍrI .egy ~ rtg l oci<i ,-u!l n ulcin" rlIC:11 CCnilrr. Tht bu*lt ~Wfl movc bcu-as,c thett: .e ~ fflltl) ( 31"$ Otl lh(: rOad MThe,c.: vcrc a 101ol ars on lhc ~trcel: 124 f t;~,.,, ;.,, S;nc .P n-to,,, -t"h~t Í ,.,, lo,,,dan ;,.1 /, Í(e- [J4.r6, : : J: Et helyes! l •tAol<lol J: Th:tCsrigln! A c!>ócdorgalorn borulnm! Tbc ru.lh ~r IS iembk! Nem 1chc1c11 mi,1, n)in1 bO.G) lk: oouldn16o :ui)1hing cl.se p,1$1 wslk. gya• log mcn,en. K: Morxha. hogy

gyor,abb gytlogosan, K: lle SIIÍU it iJ; (!,llicl.a OII (001 lhan by nllrt1 bu5,U3.L T : Alg6dt1il? T: We,,c you worried? D: lgtn, w ronros &ttkultt,m ,xiar. fgy híl ltsl.Ílltam a bll$1-r61, k 0 ; Yts, 1 h.ad an importanl mffting, J: És lwlo,1vk, hogy egy fon1ca ke1.lctc volt ,r1c- K: I CMi 1magine bow rtmOCIS ~vid Wh. Hc w~ lún)ing abou1 beÍJlg l~c. J: Nid wc h~d ht haJ i.n tmpon:im K: A7.Lin lám~ egy bnbfas Otle«-:, IA:dllt. és &}al0$ rru;:nt, mceung. K: Then hc. h3d A brilti3llt idea Uc g<M off ~ni.i walkcd J: 6i.(tOS caz6be ju1011 3 ~g1 vtcc, b megké«itiae a bil:sz vczel(ljfr «Mondja. nem mdna gyorubb:ul J: llc mus.1 IUIW: r<;n,cmbcrrd the oliJ j(lkc :ind askcd 1ht bus dti,·cr. •Couldnt yo1,1 go (ll,ckcr?• «Tvdo&. de C$ak ba iu h~)1)ffl a «I cot:Jij bi.it ocly 1r I !cn"t the bus hco<.• T: Hl)l s-,JUtál ~1 T: Whw. di,d you gtt om 0 : A miwdik rt1C1:ilJOOál súllt.im k Gyakrán g yorubb g,•alog m~ni. 0: 1 gol

óltal lhe .s«(lfl,d stop 11 is onm q 1,1k ku lo walk. 126 J: Noi: of1cn. o1-ays T; ldc.íbtn odafrtt-1? T: Oid }Oli gct lh"rt in limt? 1): liirn, ,rJ6.s:oor ~ 111ott, atlán rohanlam 0: Yö, lirst I walked lhm I r:1n. T: Így hJÍI letrm T; So, yw werenl latc for lhe mttti.ng? So I &:OI offthe bu.s a11d • ·alktd gr,alogmenlm. K: El cudom ké~lt11, DtvJd mil)~n idc~voh, Aggódo4t, !log) clkúi1. J: Nem g}okrar:I. mind1i, llffl kif:slil el az trtrkr.t• 0 : Dt igen, elkéstem. D: Ves, 1 was. J: &nck .a DJ-idntk lffi)lcG pcd•JC van Bal~ ilklo7J. ld6be.n odaEr, 6 mégt$ dkis1k v tnckclkm.5L J: lhid rcally OOO ha,·c baci l!JCk. K; E1.1 mea hogyan ~inilhatta? K: H~· co11ld hc do 1ha1? J: Tolán az voh a baj. hogy d6lút li nl, azdn roMnt: „EIOO.ör mcnlem, m$n rohantam" J: Thc probkm mitbt h,·e botn his w~lk.mg firs11hcn running; .fiDl I walked lh<:n l 1:11i " Ht IS doggctl by bad luek. Hc gcc~ 1hc:rc 1n ume but hc la!t for thc

m«lmg. t, siill K: Mlért? K: Why? J: Szerírn:ern ol~bb lett ,-~na. ha u egfu (iton rohan. J: 1 third: it WOlJld lue bc,cn dcvcrc.r to run all Lhe way. K: E,. rcixlbtn 311, CZl énem K: All riJ;tlt, 1 undmtand Illat. J: Akkor 11lll nem ~nul.? J: Tbcn whaLdont you tilM.kntal!d~ K: Tom mcgl.fo,11, ho;)tll:6ttt•e u tncktdeuól. K; Tom ~!o.1$ ifhc WM latc fo, tbe meeting. 127 Kic.lM i~cJ« n•1t t1ab cl m~g1s? al v.~ ffilc p~- llar :-t wa.shc:wtll l1tt? T: Mi#rt? T: Wh 1-? r,. Mttr r1t-om1ott ~ ,,n . D: 8tt.1u1w lllt lift •tnl •·rong v.,, 1.(-rntify unlucky da), K · SIOm)tD rrdics rap v,,11 O:btr1h11,-1;"111rufmva.tJndldl de .Vto mr-a clmmlil • ML K· lt /; ~,plit ,t, l.1r:ihenhmie fflil(-At J: At leiu hc C(lllkf ln. c I rt1t K k~l(ff iJ~ K - Doa":Ji;.c in 11 h ltlllU be lrn1blc 111 be $&111 h.11 lhm llw: h!1 ~I(• "~ - Rtmc~ lthn IY Jif1bea ~.rán1 u . 11r:itlu nem ~~ tlég • cwc~fo, r,lom, aio.t ""g :1 lifl n 1

, At 1f lht- niib bou, 1111 CIIOll,glt. 110Y, 111( Pmzr .um~ ,icc wtaa u:, J t.n) 1 OOalt1 II r: Ml rom/Olt ti btnnt! """"lt·ll 1djodjl( rllltkl is a I►. Mt&iJ .,ma d,l nndn toair, )<: f"1 Mt f!Cltl l!Jdluk: lllltf:, llll ~olt ioa1 taL~ J K11h ddd.~ nul(l mJc, qcf1 1.frbea A U-11~1 u. ~ aqa1 1 1-fe ~h O dlie bul: 111nn1n,. hm,I ltfi 111 .,,CU! f.-1 )-rft k ptí,u albtll UI had bttn lbcr( . , l: \·hat "tnl "TillIC •llh il? D: 11 .W"PPfd 11 ,toppte l bC°IWffll th. $tCIOrMI fluor:llld1M r~lrdnoor-. A>IS K. Sc1,, llie diJmt hnd -11 Wha:t ~ litt. •&b J Wb,c -~ •Dll .-as •~ •fi-. •JI· lbchfi n.r ,- ~ -~ -- -- -- - 128 . ;K: 0. ez bomJma,! K.: 0h thaú lcrriblc! Do )OU kDov,, wluit I do in • .s-1ruauon l1lc rhW? Tudod, éo mii: cesuk hasonló lrl)· zctbca1 J: Mit? J: Wh:n? K: Eltjulok. K: 1 Íllnt J: Jóold:aJ. É cudod, mii ccu.ck én? J: Wilh good rca.son Aod you l:now Wlal

Jdo7 K: Mit? K: Whu? J: K~odom. J; J SV.Cllf T: MmnJire U:s18 el? 1: How· lait ,-·t,c, you? 0: IIUSAllól ptrttt, 0: Twtnl}· ÍIVt minults. 11 Wa1 $0 lalt, 1 ((IUldDI go Jnto Annyira dUstem, hog}- nem tud• 1am bemmni az frteku le1N!. 15. rtn Part 15 Bevásárlás Shopping M: Háta b tmnck, iuhon "IIJ vfire. Annyir:1 a.;,;ódtam M: Tbank God )OOrc home al la.se 1 was so •n;,nitd. K; T,e f!JOOCI, hogy hány ónkor j6ll meg Ann? K: Do you know wlut limc AJUI :urh-ecJ? J ; AZI sem tuOOm, hor,y mikor ment J: J don"t evcn know wbcn sbc lefl. "·Dc ~nan úvd 8111 sM was away for a blg urnc. Mary lhoug.bt she "15 very ltite Olt. M:uy iigy gond!)ILI. hogy nagyon cl.késen IM meeting. J: Al.l mondta, bogy hila ,~lennek ILI• hon van - S.Z"1L: ittbotl ,·011 - mcg,iol, ú hogy aMyira aggódott érte J: She s~id tbank Gcd shc "as bomc apm &00 Ihat t.he ~ 50 worricd aboul hct. K: H6t perm:. llir13.psáe mirwkn me~nhct K: Of

0CMJrse. K: Husuin6l pm:! K: T-,,-c1W)"•fivcmi11U1es! J: Nnu ll tudott m4!g csak bcmcn111 sem at ének.eilcm J: J-k co.ddnt CCll go IO lhe mcctmg K: Mondok ockcd valamit. Ha nem romlou volm cl a lift, akkor is lcldscu YOllI&. K: 1 tcll )OU someilung. Emi 1f lhe lift h3dn1 ~ wrong hc """OUd S11U bnC bt-cn lai(, J: Mi adja neked cu • gondolatot? J: What giHS )OU th;u idea? A: Störn)·ú ·olt. A: lt lllIH:1""1ul. K: Ntm1udom. Talin clcscu vol111 a folyosón, és ct!Öfte 1011111 a ltbá1. David egy b:d.$URRC:s~ (,e~ K: 1don"I l:.now Pcrbaps ht .,OO!d h3,·c (allm o~"Cr in lhe oorridor and brok:cn h.is lcg, Da-vid i5 an onlocky c:h~. M: Mli-rt~ Mi tÖftint? Cs.lk nfg,· dolgut kt lletl ,tnned A lista ru:gyon rövid ,Olt. M: Why? What happH1Ni? A: l gtn, a vis:;irlis kónn)-ű ,Olt, De $0kái g ktlld1 rirnunk a bolthm. A: Yu, IM shopping HS casy. 8ut "" had to wail a long time in I.M shop 130 Allylh.ng e1t1

h!ppcn nowadays YOII orily had to buy four lhinp. The list was ,·tty .sbort 131 -- l -1/Bold~ K: AM mcn1eg,cl6dzik i~ a lr:k~ muu. K: AlID apologiZI:$ íu,r bcii,g latc. J: Ila egy fiual IMI) meniq.ct&ik u J: lf a )O<J"t; gul apologiZfi. 11 is t) 11agyon M)AOÚS. Sl.l!fllÓOUS„ K: Ne VlCcdj! K: Dorú j olc! nem ,·oll oehb. ~ hott.ilC(07i róS,t&i, hogy 3 l11u A l)coi$J.rt~ Tbc .shoppm; W8$,t1I d1ffici:il1 AlW ~hc adds MíJ.ighl 30) 1h~1 lht hst ~on. She only hld 10 buy four !li,r-i~• J: St,e.s, SI CaM) duld wa., rövKl,Olt. ~ oégy do,lgot kdlcu Ctlme. l: RaiV3SL gyermek. l: Aktor miéit l:cUc11 mfg11 oly s,ol:~ l~ J: Thcn \.11) did $1~ h;i,·c lo wan so ártm1°! lou,? K: Tal:in sot.an Jlluk sorm- un: C.lfY tQllÓ mibcr ldictttl 15."" 1 K.: Therc m1~1 iu~c bccn a kM of ptq)k ~I .he chi;:cl: OUI íl hn,Jtúl . J: V~g) clJopc.ik AM pén1,él , , SLli7-: ADn !Xrl7C lcll cUopvJ J: 0t A1in·s mMC} Wll$ $1<>1:"n

••• K: Vagy valn.i m:bnak loptn: cl a p6u;!t . K: 0r l(llncbódy dse(. nlQllcy was .scokn J: VAgy AM qiu d vabl:ind; 3 pi!n- J: 0r Ann MOk SCMnebod)· nllOtley . ,te . Jó. jó, csal: vicceltem, Ali ngtu, a.11 rig11, 1 """U only - -==----=-~::;:::,,.;-- jobng:. M: Milrl? M: Why~ Wtn lhtrt- m:11ny peoplt- thcrt-? S<ik t-mbtt vol1 ou, A: Nem it;n,;ín. (Valójában Mm) A: l"iot r t11ly, Dt az e:Mllűnk álló fnli t h·euM• te a pfn:d-t, Ali f:(lndc:111.a t-llopl:ík 1;2 But lh• m:11n ín fnml or us lost his ,noiwy. 11( llmu~hl il "as ~oltn. J: Így hj1 M:uy is ;1 l<:gc:g)i~níbb ma,gy.-tá1:Ll1al jőtt dó J: $o Mii) (:JnIC llp ~th lhe $lmplc~t cxpltBaUOfl„ --· Ann t.110 W1ll~ 1CKl$ tin-em lhc ~ l,eaiu.se chtrc W(R: J1 IOI of A~n kcllcll sokll v;irm ;11ff•lltk a bo:tN.~ JlltC1 sok ember ml OIL 133 =-;::: K: Mitt-1? Mit gondolt? Mit gQOOOlha1ou? devdtoit, Attll~lljfi•h•lf. K: Eu lIICln moodod l:omol)an! -

15.,aj K: Why? What w:is .she lhinking? Wha1 <»uld shc: l,ave bcen lh.tnkicg? J: Well, W might hm: lw! :i. Jacc witb hcr new schoolma~. With Ihat new boy. K: You can·t be scnoius! M: Mcg:tal::Uták a toll·ajt? M: Old lhey lind lhe thid? A: Nem, ,~l•l a ffr-n megtaJ:fi1.a a A: No, in lht c:nd lhe man f01.1nd his mo11ty. pt.ruéc M: llol ,·011! M: Whc:rt w~ it? A: A f~ k:fij:iban ,·oll. A: ll J: Ez mindcru>ek il leteje! - U.S"-! ~ Y1U.i cl a ké15:tet1Uhc1l Mil:<N a tönfocl ll)Cll (órdutllobl J: That W::es lhc b1sc11i1! "a.s ln hi$ bag s:t.n: N~ ldldsz komoly! J: P-c~e.hog,yracm J: Ofe011r:se lm ooc. J: .Egy fkft clves21ette a p&tztin:Jj:11 t,s UI gondolta rnindjin, hogy vala• kldl091~ J: A man lost his walk:t. ADd he 1hocigh1 .itraight 111·11y that SOtlICbody h:ul stolen iL K: Fclltctlen:m, fl:agy ,icknctei e:suitlt K: 1 c-J:ptel he made a bi.& sccnc J: Biztosan .szöm)Cn 11varó vot1! J: lt mim have: been tmibly cmtwrasing!

M : F.Jk>ptU! M: Stolt111 Mi lórtfot azün1 A: MfodMklndr. Olt lcellttl maradnia Is ,·árni a rmd6nqN. J: Mcginlan:~g! Úgy l:ilsx,I:. az eg4:t nap lly<:rI voh What happt"ntd then! A: Evtr"ybody had to stay tlme and v.·all lhe Pflkt, ro, J: Tht ~1,ct; again! h scems 1h:u tbc wbok day ~ lil:cthis., Fint of 111 MM) is w.1i1ing fo, the pohcc lo comc, lhelI her dau,gh1tt. El6ubt M:aty vArp, bog)- Jcij5,Üőn a rcnd6rstg, aztffl meg a lhy.i K: Sz.cgt:ny Ann! R,mC! lc~clt & reoo&w,g,c v"1i. K! Poor Ann! 11 m141 bavc bttn ttrrib!e wailin&: forlhc.policc Vt;~ - Wil.h JII 1hc5t twi$1$ 2nd tums in lhestocy. all l cando lS j"itsitalIIJ ~~t.: eukkcl a es3V;UOt:kal ls fordlllalokkal a &örtf.ooben - """"· mirxkn amit 1c:hci.d:, ~-sak a:c, hogy ulöl:: é~ bámulok. Semmi tolvoj, semmi lopd$. Nothid, oolhcfL K: A rcnd&sEg is hü.ba- ilSl: semmi ok niiall - jl:kl ki K: Thc ~icc came for no rca$(1(1. as •·dl.

J: T•lín a vtgi!n ncm is joct ki I rcndórség. ltis:m1 :u illc16 mcgtaliha a J: Perhlp.slhepoliccdickl1cYt:ncomc: s.ina: 1hc nun found hi$ money ~""· K: Nem volt n~ ügy. A pfoz a WUjiban ,·oh, K: ltwunobigdul. The rnoney w.u in lus walk:1 J: Ha fo ttndöt knntk, mondanflc CMCk o. lkkóoak Ci}•kI doliot, J: lf l wm .a policcman ld tc11 thl$ M: lp Mit hosszii kltig rirlá1 a stm• M: So fc.Uow a thing or 1,110 IIOlhin;, IIOII sill)·! A: És at i,galon•ban elMej1etem i long time ror A: And in lhe e.xcilr-mtnt I r«gOI 10 buy dlocol:alt ! nnni C$0koládl-t! 134 ,w wal1td mi1-t. M il)·en buta (dol<ll)! 135 [ 15. ob, 1•::i&) M: C$0kol,jdft! M: Chocolatt"! ,: l~n. a ki:foolO§abb dol;ot :1 lisltin A: Y.~ lht rlJO:C it11po-1ant thin11: on the li~I- M: Dt hát &! nfm írlam tsOl.olúdrt a M: 1 didnI wrire thuc-olatt oo lhe list. li~lár,i. A: ~tlniittt. J; Sugfn) A11t1. MaJdn<m olp,n pc~, lll.lDI :apa , .,~ K: V.!n

:1nn}11drig a ~rtlmt!rt A: !Jut I did. J: Poor i n. .<ht h1s almost a$ moch bád look as """"K: Shc •·a~ wa.illng all th3l iimc (or iwlhmg. J· fa a m1a11 u ~ ftrfi m1;Mt ol>·an ug aC()IL ku, hogy clftk;1c1ce a 1csfontCKabb Jolp ÍMJ· ap!mib-an (lftl(Jlctte mereom a ~ll.Oládt!t I: And boea~.sc oí th:lt Stupid m:u, slM: bcQmC .s,o exd100 lhlt ~M r~,c,c 1t.c rlM)jl imporun, thfog So lJ bcr CX(~cmen.l ffiC fotg:c)I 10 Pt:r.,e ami MM)1 illt-11, neki C&)il• K: B1n u fi1r :is bU} lllt c:hocola.c l): 16. réu Pm 16 A Brown család The Brown íamily E?: egy ked"fs család ,·olt. D: Thai W:1$ :11 ni« ramily. M: Igen, ncktm is lftsutt~k. M: es, l lik«I C.htrn too J: A,nennyirc tn cmUkmm, Brown úr ,·olt a,., ~k:inct M:ary bcndWJtt a MlósrobájU,a. nemde:? J: A, ru as 1 remcmbct Mr Brown .-~ 1hc OflC who,sc bcdruom ;fary Mit climbtd in1o. v,-asn 1 hc? Why. do )011h11~lc? gondolv, nutn? K: Mi.fn? Miért? <, Men.

belör6nd; hitec aúrt J: Ne c>l)·an j}orstn! Nem éppco w a ncxi~ két ingei J: Not so f~1! W:1.$n·t WC •-earu~ (OOt ~xy bl1JC dm1r viscll.C? K: tJldt1 raem "Vlt fon1os. hoö> twkol:idé1 Mary 1) CM."tmcd it wa1rú 1mp(llll1nl for hcr CO IN) ~<:g)f:n. cbol.--olmc, .J didnt llinlc chocolate on lhe IJ~." •.Oc hil fo nem inam CiOk~ a fütJr::i." J. Meg is tudom éneru, oogy Mary ~ám1ra nctn ,Olt footo<l a ~oUdt J: 1 c.in unde~:tnd 1hlt the cbuoobic K· M1&1 nem„ K· Whynot? J: Meri v1gyfo11,1 kell a u alak:JJn. J: Bc~;i.use l-hc has ló watcl! hcr W3-RI 1111poollnl Í(Jf Mary. ILgun::. A Mk ebben Lotttan ~-on ltlR}"• ny-cntthbruk. Ma,r,J megl.i1(I~ 13(, Why? "~y! s«~sc shc ,oot h1m fo,r :, t,.irpar l,hafs why. K: Gooon kép;r.ek:cd v:rn! K: You ha,·c a wid:cd 11nag1nnt1001 J: llit aU:01 mitn! M:iryncl: mosl .L$ IC1Sl1l J: Sowh)? Mary 11):c., lum oc,w M: A g,J,Cf"tktl: n:1.;,,yon b:mít~gos,k M:

Tht chtldrm v;tn ,tty frimdly. ,·oltak. 0 : Nem ,·olHtk ol)an barfüág,Ma.1, mini Tom és Ann, D: Thty wtrtnt ~ rrimdl.) b Tom and Ann. M: Wtll lhey wtrc morc polilt. Womcn gcl fal "Cr) cai;ily Jl thi.s ,., You wUI $«! 137 l~. J: M.ary u 1eondolja a Brow--n gyere• kck JU.g)Ofl baritsg~ & Ll!lvari- "· S1.crio1em I: Mary tlnnl:s thc 0.rown chiklrNI ut very frieodl) artd pohte. volt (el:lbcn) egy pici I 1hu1k lhcre wu a tooch of erwy lbcrc. irig)-ség. K: M~rt kn volna? K! Why would Ihat have bcet1? J: Mr!1 3 siillcSk U1 s-tcretlllk, hogy J: Boc,lljC. parcn11 ""01lld hkc thcir o.,,·n duldrto IQ be the bc:st u ó gycn:l"cil kgyald: a kgjobbnt - ~R.! ai 6 C)trel:c1ket m:m•~k A m1Ci~ 1$ m ak:irt!k, ~ llIÍ ~gyon jÓlnC ltet l<:g)"lnk - u.sz: atw,k mlllkct jólnc~ltett.c:k lemu Féli,t. brotJghl up a.-; llt11 ayettk. J: Mary folyton kritaá!ja. a (é~t J: David c.xcitetll) tii:$ Muy i( gwe saw lhc ncigllbours pirc•poog

bbk. K: I donI unckr-taíld \hY Mary 1clb hcr bllSb:l:nd lh:it be is worsc tb.ln a chtld. J: Mary is alwl)l cr,tic1Ung htr h11.$b,an(L pmgpoog-as,;1ala. J: Főleg. lui mqbívnjn,k bt.nnll:nkcl K: To be ho!ICSI 1 "OUW he plc35td if our JCithboul$ had I pwig-p()tlg tablc. J: füpocitlly if thcy mv1ted 1$ to fllt)! P,1w.ni! K: And lbey SllCcetdcd. Halí. As ~ a, wt ~ lillk.ing ahot1 J: Dc-A11nrc ~s Tomra nan ab.ml J: Bm I doa1 WUlt 10 heara l)3d \Old aboul Ann :ind Tom. •ne:••• egy ros.n r1ót scm hal1M11 K: Nrm értem, M~ mibt mondja a ffrjfr-=k, hogy rowa.11ti mint egy Ou, f)0."1lt$ wanl<d u~ 10 lx wt:JJ M:it ami$. rólam bcuéliint K: David is Y~I a gycrd:eit - .sut: fcJ~lfrtük. litll•e .1 sromi;,-ldtk pmgpong•asz• tilil. K: llogy 6stin1c kS)°"k., fo öriiloék neki ha a szom~nkMk k-MC egy lenni a kgjobbaWk. k; És.slkcrilltntkil:, J : 0.vid Ítg310ttan mcgkfrdczi Maryt K: Oavid s.1~1111, up for hi~ childttn :,,i D: Mifrt? Tt is

ktd,·tkd a pingpongot, nemde? M: ó. Oa,id, tudod, hogy nt1n ffló1 bti:tflek. D: Wb)? You 11kt tabit ttnnis lOO. donI ,·ou? M: Oh Da,id, yoo lmow lm not lalkini aboul Ihat. 11(:IJ, K: M05-t ki<k:rül, hogy Mary ti tedveh K; No-,,,• 11 IJWnS <MJl !hal M.-ry ;llso lik.cs 1ablc tct1nis Oi.t she IJ "ery poliie and wcU-brcd Shc wo11ldn1 lilce IO bolhcr lhc neighb.>uts a pingpongot. 0; Lállad a pingpollg-aszufobt? 0 ; Did yoo SJH thNr ping•pong Remélem, mq:hirnak be:nn0,1ktI t:ible? 1 hope lhe) lnvitr u5 10 play 1:iblit pingpongo~lI, (.walilffliSlJ j iil, su,,i). M: ll:-z jt0erni6 rid! R~bb vagy, mini ffY &)Cn-k, D:,n-id. j 1enni5. M: Thats IJ"Jlical or )ou: Youre wor$1f lban a child. 0avid Csak 6 nagyon wYllUS ~ jól nc,-clt. Ncn, tlltttlné 1,avami .a S%0msz6lo ku. J: Ég)iltilin nem! Mi van, ha a .uomsltédok SUttlllét ha egy kicsit zatJ.lld1: őket - P$t: suretnffid;: i.avarva lenni? K: Mtir megint • kék ingei al::a.-od cmkgctrú?

138 J: NOI :i1all! Wh:M if Lhe ntig.hbou~ wCMlkl hkc lO hc disturtied ~ li11le! K: A~ yOu going lO go Ofl abou1 lhc bhie ~ifi a;3m! 139 = ::4/B o!,Jol] M: LOUitjól beszél :antolul, ugyt! M: lAlUic -1)<:lks good Ena:lis:h. D: l ~n, mikor jö,11 idt N"( mtlONt:ig- D: Ye., "htn did sbc mmt" tlN"t d«snt she? ból? M : riunllégy hn-1M:lóll, all hi- rrom c;ermany? .1: F~1rfcln )ta;rs :ago l lhin1,: SlNtl. K: UMLic: Mr Bro.·n lekség,c utn~!" K- l.ottic K l r 6fl)11111~ wtfc aso·t J: Igen. Angol jfrfi, ntfl-.c:l nó J: Yi:s. shc i- EtlJh<l1man. Gcrman ""onl:itI K: licn. ludotnl K: Yc1. l know! "" NtmcconZ4bcil J,•U il ULennéicy 1. Tutn11é1,Y E,·t fi 1u. Atl;J1:ib3n, 6 Shc C.Jómc here (rom Gt:tniany Í(MJrtttn >·c;in :ii;o. Shc ha~ bttn ltv1ng here in Engl:rnd 100Sl ~00 JÓI beMél a.n;olul J· íiunrq:) év a!:m fl)CjlUJIJlt ango, tul? for founOC1:1 )·cars arld no" )hl; ~IKili Engl1sh ,·ciy

11,·eU. J. Shc ~rnrd Enghsh rn touuccn )tllí] E, 3 l.olllc egy nyclw~ni~ l.omc " a l~uagc gcniu! IIDW ;r f vr„S t D: A .,;ytttkek bm:ffr>tk Mmtliil? D: Do lhe chitdrm peak Grr-man? M: l,:w, Loutt azl mondja, hug)· ó M: ,s. 1~,uit ~)S sbt spe:1ks Gtrm:an a1 t.o,rw- MmeWI besdl od1h1.z:a D: S1.~sk ~n•rtktl: J): Lurky (hi1<1rt n. ~ 6 /t! bl,f{ th.-t ;f1GJ Qem,:,m is thcir mo,her tonsuc afier :.ill ln 1hc m(1~1 li1eral mur.1n;: lhrn VQh:.i:fppcn II F!Emc1 37 any:inyt1 Uk. A szó 1tsnorosabb ért.ctmlben: u 1nothtrs IOllg:ui:. édUllll)JUk nyd·e. K! Tcrmém:tc,,s. hogy a ptrd,c1k be· szélnek ntme:11.il CJ:sz: gycrmd:e, ik uim:ira flrmttu] bcvéln1, K: lt tS tllit1111I foc thc1r d11ldrcn 10 140 ~l).ak Gemln //kes -fe;o,-,;,r, -too. J: Óriási $1<:rtnae a gy~rckck.nek, bog)• két nytlf1anár van a t":11/id· J: 11 1t a .rnt picee of !udc for ~ dutdre.n lh:al 1h1:tt 3rt IWO b11g11a1C 1cxhc,r• 1nthc3.mil) ba,. 141 ::: ; K: M~11?

K: Wby? A magoetofona is bfrmikor cll5 ldtel The tape•l«O«!cr can be bcou$}it ou1 anytime, i1 i.s part óf 1bc (amily, ve1111i, a csaW rtu.e u is 1 !4/8 old,1 - - , 1 D: tn ls mulatságosnak uláln-:ám, ha Louie rcljonnc egy létrán ai én h:ilószobámb.a! D: 1 would find it funny 100, if Lollit Cllmt up a l.addu lo my IHdr<l•tnn! 1 10(> A ma&n~fon a modem idal: lcimerfthcctllen ll)CIV~ta. Thc 1.apc-rrc:oo:lcr ü thc: U1eXh1u.scibk lwguage ic:icher of mOl.k:rnt~s M: Se,:íthetnck Ann-net a nfflltt htzi fd.adatában M: Tbt) un hetp Ann 1t·i1h M r 0: Et jcUtmzó! 0: Thats typK:lle K: Most mlif é11 sem blem Cl.l a Maryt. A.7: cW, llsY vndJ:cdeu, mint egy ,olnevelt SJ.Cl!Xly Nem alw tá<ltru a ~zomsúdob.t pin.&pi,)nt;oússal K; 1doo t undel$4and Mary any more ci1her. She bch;led lm I wcll,bted pmon bcforc. Shc c.hd11 WUlt to boilhc:rt tbc neigbboar, about phiymg labk J: Most meg .nert:tné ~1Wkkni a gycrdd;cl egy tu 1nn-en ll)ClvóM J:

B1.11 now shc A()t;l[d 111:e IO scnd lhe J: Mos:t kezdcm énerii. K: ln 15 az idc,e. J: MO(t lgtc felfcdcziem, ho$.) c11 a 8ro11,n unt R,obcruiak: h.ivpk 0c for.1os1bOOali 1anom, 311ic [)aVJd moodou a ai~ Loo.ic-ról 1 J: NOI• 1 am bc::gannin& to 11nikrstand. K: lts aboul 1ime! J: Now I luve finally dis(:(111c«;d 1~1 J Mr Bro.,,·n talkd Ro~rt BIIA I auxk mudi ~:cc imporwa lO what Dll.víd socJ abo111 11,c goodkloking: LottX Gcrrnan IH>mework. 1 1 1 1 tCMU. ch111ken o,·cr for II frtt la11giuge ICS$0f. 1): lk.tttlttll a mai rqgtli dolo(ról! M: lgc-n, Rob«-l 11tm ,-ott mfrgn; ■ n-nd6rség miatt. N:1gyon kedrc:s ,Olt, Úgy gondolla, mllatdg,os ,·olt, 0 : Oid yoa talk aboot Ibis morning? M: Vu, Rob«t wa$nt angry aboot 142 lhc police. Hc w:as nry ni«. l-lt lh0tight il " Q! funn). 143 : 17. réw Pan 17 A parli el611 llefore the party M: [da nihil MAt llcwdlu!od, Ann. ,! M; • ,11111 wear Ihat drns, A1111. iofn ata! \•J NC! )1:

hW.SawM A: 1:Sdlnl)mfoi. Tl61 N)1oid. 11• lue iborl. A: Ro,id? Ntm ro,id: A: Shtlfl1 11 lsn I 5hort: A láb2m hossiú. My lt~ lrt k>nii, K Ttlnrd.~D: MJl).lqy A, . JIHltniW I:" K Du)Ulaadmbmi•hylir y11M . AMc;1•urM~," J ~y.-za ~ An gM.iol;a b,Q tlJ ru~ ld, é, J u.ortl)·tn fta K· Nem 1udom meg-érteni hl)1 Shtn:~ln rCA-lliOClt. St.c dlLIIU Jt ,~ IOO ~ &Dd lo,il a•ful! K· 1un·, unt.lcnuu,J M:a,y llh1Cfl Af1Ch3 1. m1t1111(Ulya ollhct- &111;1.lll 1, • -ud uy ftlt8.eny, mcn ,, nrm OOrdhll minl-Wkn)illl thr homc of dle a.t1)1110fe" K· Mltrt nem hotlN1p dlct? K· Why unt f.bc we2r thrm" J J Ctvnecfl 111 A.-clicl•GIWocWdra ! Utyio. llagypcl! F41 kits.,asla 811)11 K ~GlbN:12. 81ztowiriv-~ K:.Yo«-w;llw::c Sbr" .-"t:,fl)lfflly, J Mim aondolod íi&Y J 144 Why do )llU th111k: w? ~17. résL = 5/A oldal i K: ~ligymctn. K: ljUM(cd i1. J: MinJencutrt Ann okosan v»$r~dlli,ol. J: All:1 ,:cruín!y

gwc:$ a ck,«:r rcply. K; Irsa ,·uy clcv,u,1iswer lh:tt lhc ~J.in ™ t short but l)er tcis m J: Jó·j l~ T«l>·leg nem roi:t4 J: M: 1· c lt; v@oba. Vedd írl a két nih~da1. M: OonI be .silly Jo,,g, Wt ar ~·our blut d rcs.s A: Ne-wr! M; Whals wroni wi lh il? A; ,:tm f-r-zem p magam benn•. A: lm not h:ippr in ii. fo-JnCCll·)"C~r-otd girls an- hke. K: Why! Wtl3t -houli.11 kno11· 100llt lhcm? J: Hogy fflll l.dkne tudnod róluk? lfüld e:!, hogy mit ők is cl abl}ál: td,.:mi a r~rííak feji1 J: Wb31 ~uld )OCI kl1011· :ibout lhc:m? Belic,·t lIIC, thcy alrudy wanl to 1um mcn·$ hc-.ath K• El:ckcm1 a íérfl:ak fe,lh? Mi mdlt ri. hogy úg) gonoolcJ1 K: Tum men·s htad~? Wh:a1 mai.cs }QU 1hink wl J: K 11t)•! 1U1 nem emlikszd? J: Kill)! Do,ú )OU ren~inbtr? Tbc hlir•WWilflg. Tbc ncw 00) t.n 1hc- das$ :wl 110w this figM OYCl the irun1,kir1 . A haJrnoili, A, ÚJ fül az os,.úlyben ~ mtg a buc a muun:i~n . (Ntm vag, ,·ok boldo5t ~nnt.) & nt-m

tudok 1.ínrolni benne You an; gc11ii,; old. K1uy! You sccm to ha,·e forgocien wh.it MII kcllcne 1udnom róluk? Not bad anyw,11y. A: Soha! And I c;a11"t daricc in ii. J: Wha1 ~ nd11,:11IOU$ sutc- or affairt. ()(1 )00 unde!$Wld "·hy Ann 11Qfda111• kelc rulú.t? docsn·, lIDI lO WC3I tht b,11,1(: drtM! K: Pcmc. hogy fncm Az1 mondja. hOi) a ~ nem boldo$, é~ nem tDd t:incol111 bt;nnt, 11."t„i J; a 1izcllllCgy éYCS ldn)-ol:, K: M1én! Good ~nJwcr. M: ~fi a baj (mi a r~t) ,·tk? J; Mxsoda ncvtl.5gtS egy bclwt it-1cd, m~rt ncm al::!lja Ann J; ~&$a,1. Kiuy! Úgy "LS.:iJk mii elfetc;cttc<l Vn!<7~: C:ícltjttni Ht,z,ol -, mil)•encli: K: N~n ügye~ "ála.v~ hotl:) nem a t.70ln)"a rik•ld hanem • Hb3 . j 5/Aold~ K: Of COl.lne I do Shc U)$ st-.c ix r)()C 1iPP) ~e t.ln·1 dun i n 11 J: Shc: JllSI w:mL IO ~hl)w @ff ~r k:xy K: Ugyan! K: Coanc oo? legs~ 146 M : lls yoor n~ drtss. lls.w pttlly, A: Mifrt nt.m hordod tt, hll

ano1íra 1,mik n,r:ktd? ,: \hy don·1 yo11 A"tllr il ií }OU likt" J; Hopp.:,! Figyeld Ci,1k! A numa és a linya miodj~ &s,e, J: llo-00! Li!ten! MOlhct a.00 d311gJrtcr will soon be falling OUI w1th ca:h ochcr. il so mlKbl in tt :1111J J: Cs3.: M1,1tog11ru allrja a ru:,xit l;ibal1! Miro.1 bc:S2ébz? AM mtg (s.Ili lueMfg) é~1 M: At a legn:ebb ruMid. Ol)·:11n <5inos. What arc )OII u lktng abcKlt1 AM is ooly fourtttn )C:)Jl; old! ,·c~:r.ik K : Ann tényleg szemtelen! K : Attn is really ch~t)•! Wh) doc$n"I hct mother 11,C,lí lhe bJl,J( drcss if i,bc li:cs 11 so mucb? Miért ncin holdj:l I n13~Ja a l:ik ruhit. h3 1nnym1 tctUJk oel:J"/ 147 [ 17. rén = : =- J: Te Bem Yiull:oitil ilyen doloJtól :1 mamiddal? J; Dmi"t )"OII :irgLJC 1bout this son or lhttlg w11h yoor 1no4her? K: Vi1:1kuw111, esd: !ordíc~. Aún wdotl. mcn íclvcucm :u 6 "°m1p.11 Kükmbc:n i,. kbtl hogy Ma!)•nd: igau Y3,fI, is lf.nytc:g t ktk ruhta 3 K: 1d1d

blJc lht 0thtr way atl)u1id. She !(1ld mc otf bcausc J worc bcr c:lod1«. Afl)\"ay. Mary might be tighl: ::uid lhc bluc dre» Kally Í$ nici:r. "-"""· M: l>illd, C,fert f.$ iqíls nekem! M.it 1ondolsz Ann nihájárol? M: D;nid romt and help mt! D: Azt ~ m , llo;.) Ann b:irmi• bm $l#p. 0: 1 think Ann looks lonly in anJlhing. J: LJIOd? Hallptu ide? llallonad? J: You sec! Att: }OU li~en~ng? DMI you hc-M Lhat1 OJ.vMI CUI tht GordJiltl klloi As far :U hc 1S tQfllXmed, AM lhv1d c:lvjgt.a :a gocd1us,:1 CiOmÓ<Ami 6c illc:u, ncki AM bdnnibcn \hat do fOfJ lhinli. aOOut Anns drm! K: Thats jui-1 mak sohduit). W113:c,-cr 0.l·td SJ1Y5 or wool;J ha,·c sald,)OO"OOklaytewilh. I: Mú mrgmt lúlm! J: Yrn,1 ~re CJ.ag&traung ag:uo! K: Apropó, r,em voft CM-) ~-on J6 öt- K: 8)· dx: wa), it wa$n·1 a ry gooJ idc3 tó 2U Dav1d 1113.1 be llunks ki ni,cg l:mlcU1.1 D-1vidd mii goo• dol AM ru~átót Milyen válasl:I 1W erre adru u cmbct? VaS) w

mondN.1j1 az c-mbel, hOgy R""mtk. vagy azt, hogy ~ k Val:do mirnJcnképpen mcgsért6dtl:. J: Y<lu are cighl Wha! land oí ans11,~r can yoo give to 1ha1? You c;an ci1lr.r ~y íl~ ~31 or 11§ :a\1ul. Enllcr w~y S()llltt:bod) will be offclJl,lcd. K: Nos, az.1 huttm <:gy ffrjnck ugyM• a1.t kii g<Wl(h)lru1 t~ moocbtl~ ain1L .a rckstg gondol ts, mond K: Weil, 1 bchC."(: 3 husbanll t!te,ukl tbmk and sa) Lhc samc as h~ wifo 1hinl.$ and U)S shouldn·1 hc:? J: U1(hlt)01n, trdckes (ogaltn,1id vann:ik a ck,mobicjjről. J; 1 ean, $CC you ha,·e in11.--n:~11ng ide-~ abool dcmo(;llt(.-y h: Nos, SC?gíl5get adtam ntktd. Úgy ,:ondolom. Ann :-tépNl fest 0: \dl, 1 ,:ave )OU htlp. l lhink Ann looks kwel~·- A: S tudod, mama: a papának min• dig íg.11a van A: And )i>U knCI". Mum: Dads J; 1 :n pc-ro.c most boldrii,~ (bli1) nem oki»~? Aio:uial UI moodJ3. hogy I papó• oal:.mindijiguavllll J: Of COW"SC AM i~ l""ppy now. Aod 1~n•1 ,~

ck-vcr!? Shi:: $3.Y~ stntigll1 awa>• Lh:at Dad is alw;t)•~riGht. K: Dc k:he:t, hogy ~brynd: is. K: Dul hry mighl be rigtu a.~ wcll J· Ó. ne! J: Oh. DO! A girl will onl) look &.ood 1f ihc i1 h:lppy 111,11h hcr drrss. alw.i)-sri~I- looh 10·<:ly io anytluog, nép. K: Ez cs.ak a f~rfi ~lidanW D.avid binmt mood vagy moodou vofM, le cg~rtc~l vele:. J: lg:&Zad van. 17. itii 1 148 aboot Anns drtSj. ~) l)ny csal.: illor Bé, :i ,tói h bo~ • ruhiJöiM.n, 149 ! 18 ,é,, [ 5/A old,! UI.~ ""118 Tom lombháza Toms trcc housc - K: ÚS> énet.l egyfajta mad!irféstd:~ ~sem Ul1am més jCfllm1 i.l)"Cl Komolyan. mgyltm Tomot :a rna- 1 18. K: You mcan J1 kmd of buds ncs1~ lvc ne,·cr ~een a.11ylhu:ig hkc lh31 Serioosly. l enY) Tom hn birds d:!irf~één. M: Ó, M.116, Tom Kelle-tnt$ d~ul:inod ,-olt? T: 11,<D, nag,Slfftl t()ll. Egy l(Hnb~tat e!iiniflunlr:. M: F.g ,· lombh:iut? M: Oh, h.tlo, To1n Oid .)OU ha,"t: a nitt

~fltrllóOrl? T: Yts, i1 w:u ,:ml. W~ ,nadt a lre-e hou~. Ni11C:$tnd. probltm5i rnm1mitnyil:l:al vagy l:ék n:hákbl epr1 l l I ~ CJY lombti~UI. b J: lm I hllle conecrncJ. You l:now a bud arn Oy up to Lhe OCSI bwt hllk bo)S "aRI fly. repülni. M: A lrtt houSt? f:z f<rdelr:e:s. J: U!od. Tom n in bwitQm J: Én mei egy k:ioot aggóoom. Tudod egy mar.l;S1 fel tud repülni , ffrttkbe. dc kisfiúk M:ln t~d!W lhals inlt.r~ing J: Tom i< my fntOO, )W sec. lk hti no prot,km5 v.1th miniskiru orblucdt~-lfc 001lds J,jm~lf a IICe hou5c: :1100 lén. lh:u~1hu, K: Mi? Mn c!pftclt Tom! K: What? J: Nem hlllotlad? Srnoni.11;, neked !!gy lombhhal <:"-1riillllk. J: Wlia1 d:id Tom M : Stgíletl Ptlltt pap:ija, M: Oid Pctcr·s f:llhtr ht lp? T : Nem, M m ,·olt .Slíiiksigi1nlt semmi scgítsE~t- T: No, wt didn I Med any hclp. M: Mennyi id6be lell(-u m~inálni? M: lloI Ion~ did i1 1ab to make, T: Körülbelül ~ órába. T: Aboot rour llours. M: llol csin;it1:61Qk?

M: Wh.ere did )00 m:akir it? T: Péter kuljfbtn, .t1, alm::ifán l: l n tht .ipplt lrtt in Ptlirr•s g;:i.tdffl build? o.ctn·1 you ~r? llc told )Ou. Thc)•.ma,k1llCCl>oo!ioe K; Íg) bjt igiltutr.k volt A lombhhltl tényleg: ,i f:k1 c~1t1áMk K: So w-r wcrc right. l bc bo)~ rc:rll) ,M Malt thc 1,cc hou$t iR thc IICC. a liGk. ~ Jó. jó ~ért<:m. K: Ali flil11, i!I ngbl. li.utdcrsu:ndtlut J: AU;or nu1 llbn értesz! J; lkn -.·l01 c1on·1 )i:KI indmwid? K: A. l~viny1bb S<"jldmetn "rw;:,, m1 egy lombhit K: 1 ~.,rn 1 the fa1nlQI idu what a trtt hol.,c 1( J; N:11 m;ijd tn megmi,,gyarúom .rtlcd Öó •. ÍoSalmam su,~ rólJ! Alig ~ egy 114 a lombot ~LOIL J: Thtn ru cxpla1n 11 io )00. 150 Er . 1 ~ vtt1c got I chie! l1s prob:tbly a bousc lll the tttcs. J: M:IJ) Yiszool nem ,·;1b,1r1i olo,. u,nc"r Meg l:kd:I: Hol es.iri~lt$1ok?" J: Bul Máty Í$ not be.e~ very cle,·u i-J~c! Shc asb: "Whrte i,id )(IQ malc itr K: Ptr!-it. hogy I

í4n K: IRt.h&:tm:,óÍWll~- J: M11 gondo!$.Z mil)CR maga~ kheten 1: H()oI,• 1:.11 do )-0-U thillk the applc 1rcc oouli.l be? :i~ alrru(a! 151 J(,I d 1ldom ktp.tdt11, liny almá1 1 Ctl JUSI im.1;g1ne l)ow m:>n) :1p9le:s lhe lx>)J. had! All 1hey h3d 10 do V.3$ 10 reach OUI ol t!K „,oo{tl, ell(k a fllll:! Mrt1den Jm11 tcnniu1 kdletl, a~ voll, hogy kinyúljaink blc a.z a blal:on K: R,cmélcm. a:c alm:lk -érettek voltak! K: I hope the ar,plC$ v.·crc ripc! J: Mil)CO ol:m fiUk! Mét sc:gfl.égrc i,,cin volt t<"tút!>,L~I J: Wb31 clevtr bo)•S! Thcy J 1dn1 i:"t n r.,mJ ;,ny hd p J: ldelullg,m! J: Lis1en! 1hcy Jt>C.W four bours vuklng oo 1L Nigy órái dolgoz.LRk rajl K; Jó m1,11nka. K· És akl:or m1 Y.111! J: A papa ratnl is !chtrett 04lbon. J: T!1t folhtt c:oold:f1113C bttn a1 """"· Otherwi$e ht wouJd havc notittd Küloriben mny-i idó :i!au é5de"lCl1e wh:rL1bc boys werc cki:ng a1 lhc volna. mi1 ~

lfláltw: a filÍk, K: il.r nem ~n!t ouboa ocm is scgílhe, ICllf, Good .,-orl(, So wmt? K: lí IIC wasn·l :a1 homt be couldnt help lheni, J: Dc a legfon1os:abll- dolog a1. hogy nem cudui leilU11n1dkcL J: Bu.t 1hr most imponant thing i~ tl131 he cooldn ·1 MOJ> them c11hcr. M: N~v r:a? M: b il ll bijt lrtt? T: l~n. n:lg}"<tbb min1 a mi hi1unt! M: Biztos q ~ bmnc? T: Nos hit, egy kicsit kisebb. T: Yes, i1$ bi~H tbn oor house! M: Art 1k nagyobb, mint a mi almat:lnk. M: Nt"z ,Olt? )OO sure! T: We11, :i bil Sffl:illfJ. Hul it$ bigg,tr thaa our applt M: \a.s il difTi<-ul1? ,sz e.;,t/,,, ól :;-,,-,o/wicl, tn all/e- t,-ee l .;ir, ~[--""--- ------ -- v ,-~ T: l~n. at ,o11 t. atn:il111nk ti) T: Y~tl lfla.i And •e rnadtll d,oor llljfót ú ablakot Is bffl. B:ircs:ak Ui1b.11n2d tJ~ a.nd -111dow in it 100 1 •kh )OU ((luldl .ttt it somtlimit J: lr11)1crnTom(II! San,Jvtekl etmi e~ 1lmnlúil N:a.JYOlfOffWlnbS =- VuyfflflW,I., ,

K Mda.J,- K,&b,loll,d The ,.i,,,, w,t,,"""ooo• ,. S)ffltt:r: csmhit ~ Q t lcl 111 llnllouad. nemde? Yov hcard, dKlc„l yw! Biutrtlwl Tom, tw.li( Of~•--eaccdto kllrla 11:,,. bit tw H.11 íamily1 laowe • N"1)1>1>. , TOO>!k bw Paszr.,-,l t cladl,;,r11 ICJ <wWbw. K Ei) ~1in,,, nem khc.1c11 olya,i ~ Nem p,n,Jol11h., hoff Tom ,-,1iha K: An applc: ltte cookkl I -·- 1 donI thu1 dU! Tom 11.L CC:r sua M l,q • appk.- Vft lic a, asUIIUU.t,fflU1J,lit;11iiD,:qyL1 ""Dcazénnrm ldlCltU olyui l.11,1, ha aJtdt l~ 1l:il1.t01 CJIJl~hak bc:lc I Sn:retntl. C:J> 1l)rn lambh4ll be 1ha1 !:,ig. Dul 11 a,u.ldnI be: th&1 Mr1111 1f lhey madc.1d~•od1w mdt,w 1n11 J· Kafmü:u~li ml.,eca- lrJ H,c l.1 hJ I trtt IPI« lile . l•Ollldloc.io ccoík•--na nfa.&bcud, cwl1~I ~Mldtalk10lhc l,crd" T: FJ111dujDMiWu pdlldit4tl1" T: Cu,M~lCIIIIO rr.-bffln 1: Majd nttiJtjuk. t.hes ,agy, 1om! Surd11if:I u l;iim.il mni! ~I:

WtII -«, Art )OU hun,:rr, T(Nn? \eKild )W like soixthint 10 tal? í: NHL ~ - - - - a:aaa. T: , . lbab lua Wt . NMwic:ltft Wt alt lhffll in our trtt MHl.<wt .IICi~ Srnd,·ir:wl.tt C"WÚIIIIM A lombldu;nl.ban dluk mtf 6kd, ,,. l«iwyTom! Hanng I Wld,.,ch 1n an apple 1rcc1 J; 11$1 pct.ie: Pttcr ulUel nem 1()11U J: Weil of O()ur,t: Pelt(S parcnts K. Sdpl1i~b zrtmik hl l-N<.tJ,oa:,ck! K Tk,-Wllltc1aacc-t lf1JlflStwllca S. Mib11 K: H;ilk1t111d, J . Why K V01,1 hcatd. Val~RN fiúk (:Wdl,.ak t:&t:~w,c;et lh:y tctbad -Sa f.W: • "1,:,.tvlMll:bu lutn aap ~ f ; r bo),., CClt - nl,:t sandww:hu walb. lff comCd • ,; ,,. "" 19.ffw; Pin 19 A parll The party A: NJtfOlII lr.&6 •an! A: h it •tr) late~ ~ . ~ IN- 4rifaaL I • MIII •nrinc •>· .dL (-acJajuau. l D: m jilll6bttl,C), I); o. ,vurt in A: Hála lsren~: Eir,· ki<":Sit a~ódr:1111. A: Thant (ioodnt$$. 111111: 1 bl1 YIOl"rifd. fOOd

tinw. 0: th·t1:1ed a partii? 0: Did )00 enjo) tbe p;arl)? A: ltm,. A: Yn. ÍI lfU trnl! IIIMffllto ., ~Sffl• ,i>1t. (Ny ., J AnnJ61,dloy, IIAUJOII j6 lll$btn a pa.rt1ról .,,( ,, K Pc:dig. nem is tudha111 b,ay hfny J dlw~ <1lc ro.ldnt w:11 •h:il 1ct11,. thtMl K: faclI calflkl:it:a,.4c1JM, T. ,ut,aAor ldUU, AnllAlp--o.ipt Sbc J11 IM-ne 1n good umc íntn1 thc r,,n). S!lt J •••ti 111-c-.ag htt • . s- . Ratt111ial1at:tkllld IOl• home. lt Mfan egy t.ao11 ~ 1 hogy tt~ s6 nn - s~: kád vcili K· She . 111111 b11 Yl"OITINJ ,11111 LI J J (Smnl)qyb<>•,cp)oa. w.,uldlc uátatm., K Pmtt. MiZal a parh f--n1lut ,.,,, . . Sk•••Gtr)~.aldc:h ltiut• K Of ~•~. bc:,iiO(C illle JM11r 156 fana-lt, •a [ 19. " = .;:: J: N11id! Dc mf~ mennyire - u .u: Ezt 11jr:i J: You bci! You can say that 38lllfl! rnontlh.alOd! AZI h1s~. cnc: a putm mirr!Nlki 1 thmk cveryt,ody • áll rtmtmbc-r •~1 ~y for a long

time. soki1g Jog eml&e111i. J; llát, 1udmn. oog) /oo bi,:,»,ú li · birak Balás.:) le5z A1, :ii új imk eljOn. 19. révJ J: Wc:11, 1l.new Ann~ long kgs "Ollldh:l,·cvidfecl. Thlit ncw guy no coming round. Hc ha-, alrtai.ly fl(Olnl~d lO go Uld ~Ur el 1t í&érttzell. hogy mcgl~tO• ;plJll őket - u .u : n~ M• és !:!mi $(:C 1hc:m. (irl;ct K: Me~llc A rwi, hoi,Y 1ol:a1 tinOOlt. K: AM saíd sbt dm:cd a lol. J; A lulp is bimwi mgysz<"n.I volt J: Thc ,G.Nb mtm havc bee4l grcat as •-eU. 8~, nem feltétc:IC7.t:m, hogy Ann K: Mlfrt g,ondol.od úgy? - un: Mi le5zi, hogy t ii gondolo,J? K: Wh:u J. Biron)íra oem Utoet misl, e1ok az új fi61-$LS.t: aik Uűj fiú illirnátn v0:11szcmc J: She probably only had C)~.S for lhc K; Mér mcgiM gooiModó vagy-1 K: Youre bccm,g c-1tly, ag,l.fl! J: J: Oh, wmc on! lm ooly llunkili 102,ically. Cul:: togibzsain gondolkozom. mal:u you dunk Ihat? ncw boy. D: \ho dld )OO dance wi1h? A: Minden barj tommtl.

A: Ali my friend.s t.s ÍIL új fi1h:lr Hf Oll;Í;l·, lc! A, Ó, ig<n. 0: And the new boy? ., A: Igen, id(jon majd a jö, 6 béhc• J: A7 rcadbeti illt (;w: hadd j:ujon. K: 01,it wh)· CJllly ncxt 1,1-i!Ckcnd! h be ;oing out w1h Jaric unul •~n! J; Thac·s OK. Lct h1m go K: Rt ~ Vl i Y· ).11fn Olna :tt rendben! K: Yoo art hom bk. Why wl)Uld 1hat be OK? J: A:t:l!.n mr-n :kl ali11 az (l) ~l al:l11 J: BccaiN dunn1 ,ti ., wcck ~ will A: Oh )C!S. Jfcd:tMf$n-ryffll. D: Art wc go.int: lo stt him A: Y1!$, ht ~ coming htn next 1511 ~at,sc Janc 1$ prctt) but <l1m. rij,:ia, hogy Ja.ne ~ -de richh fclíogiw. 0: A jö,O hfhfgfo? T:1l~n hidunk Cmisiclni. D: Nt,l;I wetbnd? Pn-hrips wc ran play lennis. A: ó. nem, papa, llf lílmet kfli1ll• lünk 111~éuii. A: Oh no. lbd, 111t rt going 10see a 1): Így hál ~ mmi bg:ilm::,s Mm ltN· !tini a p:arlin? U: So, no1hini u:cilinii: tiappcned at thc p:arl~·? Oid )Oli d:inlé with him! ~ar.yonj(ll tinrol, 0 : Ulni

íoRiuk majd eg,1m ? K: 0c ml&t csak :a.JÖYÓ Mté:gén? J:tnc.od kt9ii! addig ~1Ónlkollll j,mi? 1): Khtl tjn~tál? 0: K: Ann mi.a:st ~ ,·e: 111· ired hlm But I donI si.:-ppose Ann (lQltce:d és:zre,-eue:. Ó.U&,)Mll!Úr! "Ye~, he) oonung ~ re JClll v,•ccl.-cnJ" .l scn, ldCJOO m1jd ",tov6 h<,:tvt gf n.- K: Atin b11,IOSln mcghivtJ, film. A: Val6j:ib:1n nem. A: Nol ttaly. U: E,, rni1 j e lPnl! D: Wh1U does 1h;u mnin? ,: C.ak t i=,r abh1kot 1or1únk bl A: Wt only hrokt a 1,1indo 111. w«kmd. 159 fl9. <6<, J: l bllocud ezt? ~hke, mir programot is .SlfJVfl!CU l;tmennd: mcgnb.ni "GY filma K: Pwr.g DlYld illt$bb IMnzmc«set Sl.ttetne JálSUlni Mike-kal K• Evcn lhougJI Da~·id -.-ould prdcr 10 b.avc :a pme of tcnms ,,,-ith Mike J: M1esoda05lo~öclec1 J: Whal a Stllpid i<lci! Oavid nem ludoll !inni a fü!•fotk, K: Wlly? OJvid WLlh M:uy. Ann with i1tb: What :a mt.Xc:d doublcs! mikor mr.Jiallotta K: Mlfri? (>J:vid

Maryvt:l, Ann mtg Mikr-k:il. MiC$01.b VC:~CSpúos! J: MOZ1b3 maini sollal jobb 61.kt J: Going 10 lhc cinem:i U, :a moch bcuer iíka! Thcy can rodd.lt up 10 cacb Olbcr ~~ lalk abo~ lhe p.111) Ös.szeb(ijh:unak ls beutlgd1etnd: ;1 p11111rd,, Do1og a hatldstand in lhe: dm.wing Kii.cnMlh l csílglni: n,ppa:!i1an! J: D:d )OU hcar Ihat? Mike hu a.lrc:ad) ammged lO go out ~"ld do MlmClhing wnh AM, They :UC it1i.ng IO liCC a film AM •Dd, K: Talán imponálni ab.rt Mile-nak K: Shc migh1 have "M100 10 impms J: ld,ióUi Cg) tMk:l voh! J: ll W:1$ ~n idÍ(JtlC idea! Mrle. lbllon34. Yoo htard. lhvid couldn·1 bclic.vc his rm ""hrn hc hc:ml i1. K; V~6ban. ijcd1cn kirdcr:tc: „Nem a lábho.l tönc be u ablakot ug)t?" 8u;IO$, hogy mfr MH:n-t Jl.nc:•I K: Yrs, ht a.sk«d in alarm: ~s11e dldn1 brul: lhc. 11,•indow 11,·ith hc.r foot, did jhcT He mu~ hlvr uiown fanc: alrc.tJ), J: ldcí ~lj, niéa 113 farmer vol1 111j1a. J: Listcn. if ~he >U wearins: ,:1~

11·~ okay. shc can 00 ,i hlnds1Uld okt, 11:fo:nilllY.L Dc l:b.cnillni $wknyál viselve! 8111 docnt a handsland wcaring 11 ~kin! Tba! rtally -.-o,ilJ be a $lg}tl! D: 8ttör1t1ek ei,- ablakot! D: You brote 11 \·indow? A: Igen, szörnyú hidtg ,·olt. A: Y,s, il was awru11,, eold. D: Ntm le törted bt, ugyt? D; You didnI bre.ik h, did ,-oo? K: De azl!n mmdcnlind:. elron101u a ~ s . i t , mcn a s:toba kihűlt K: But d1tr1 shc spoilcd cv-erybod)"s run bcc"au.s-c ihe tQOm gOI «;>Id A: No, it wa$ J ant, J: Persic: cnnc.k is meg,·olc a jó ol(bl;, J: Of cou~ 1l also bld 11s good ~-.le A: Nem, Jant volt :a~ Kéitnállist tsin31t is . Nem a lib:h.111 li)l"te be :az abla• kol, llgJ,t! SIM- 11:as do!nt a hand!.land :rind 0: A h:;.ndstúnd~ She didnt brul: the •·indow wilh hw foo1, did she! A: Dt ~,m, pap:11, aUal. ;: Yts. Dad, she d!d K: Na, ehhez sz:ólJ! K: Wli.11 ~bóut Ihat! J; Nos, 1foyk.g gondollam, bog) ht1e J; Well, 1 d id thilU: Ihat J~

was esi~. de bula 160 llt lenne ám ~ l~tv:Lnyru.sjg! K: Micsoda? K: Wh3t1 J: Ann időben tw-Mfl. J: Anci ;ot home m llme. rm•y bu1 st11pid. 161 = ;: 20. rt~i Pll."t 20 Problémák Problems M; . it 20fldoo:l ur61 a fiúról, Mílce- r61? llalklfR, Ann lánrol1 ,·ele :a partin. 11: \hat do you think Mike? or 1hi~ boy 1 hc:.ir i n danttd 111-ith him ill ti~ pil.rly 0; Sol;.~k b:n3tjá·al j ~1i «,I( 0: SM daMed wilh l(itS or hcr M: li,;itn, de tudod. iniri; ~ idolok Mirnfig rola bcstil. M: es. but yoo knu111• 1tha1 l mtan Sht.s al11a)s lalking 2bou1 hin1 0: Kemsoli::ira idep1. 0: Hes «ilr1i111 h<T< soon. So you a n mret hi1n. íiicnds-. fg,r nM"gismcrktclheW: n-le. K: ~e oly g}"ON.n! K: fOC!iOfalt! Mary ~ l k Anri miJllt, J: D:md rtem annYlf11. Mary IS "i:,rrr.c:J abou1 Ann J: D.au,I JSnt Ml much K: Ó, 0Jvid . néflll b111owi 3zt " c-J ídCJ1Mé. hogy van egy Uny,1, 1~ K: Oli. 0,Md ~ 11-0Uld problhly forgn thJt hc t

tn lm a dau~lr.cr soriic11mc5. M.i,y auo,:lalma1 151001 ~ Out Mary,). womG 2rie JUS!ifl(J ,J. J: Ez a1Jn ·an, mert cmlEtuik rá. milyen ,()]e 6 1uer1ném• iVö l:orábii", frltf1de;ccin. J: Th;,ú boc.JU1( $be lt[Jlffllbcrs wh;u s.be~ , hkc Ol thc :igt OÍ foul1~c-tl, K: J~.irl k1állJwatlJ11 ,·agy! Tirykg a ,-~~)! K: Yoo llally m tht e,ndl vc, ~ ~1.: J C,pttl. ,.,,, K: Why h).,,e }00 goc i1 m for poor Maryl1 162 Mary oll 1llc ume? ,s is „fró>i<-1 tfiat -A-nn /n leve . J; cs~k atfo, men 16tom, 008) :u ltged DO&Ulll, J: Only bcau:;c 1 011 ~ 11annors K: Vigyen el az örJo:ig! - s~.tt: Menj, K: Go :111d jump olt :a d 1ffi 6s ugorjil k K: MW:n l:dnwd m100Jg Ul a ucgl!-n) 7 "· ti) .vil:Jiról! Don· t }ou ~ix1crsund·1 Nem éned! Mary f~l. bog)" Ann 1Judmes M:ity Lst ;1fraid 1h31 Ann 163 i!i in lo•c. IS/8 ol.W [20.rtu Bocau$( shc ~lh about Mike all Che Ume. J: Ma s.urelmcs, tit s1,trdm,;j, Ez u~jira Rómeó &

JúhúiáJ ~olt 1nstd1.1, K: N~.~(csal:) meg! Arui mig ~k liLC~ éves~ J: és te nem voll11 .uerdmes oun• J: lf 1hc tS m l~•ve thcn lhc asin low:. Th.: l•,t umc 1L w"ti a 1~y w,I~ íor Romeo and Jutic1. K: Weli.1hink abo,r,n u! Aru1 t onl) (ouncct1 )t.11$ old! K: Szennlcd t, doq. lw ha MM)" mc:gismen Mll:.e-oi? K; [)o you thtnk il <Íll be a good 1hiB; J: Persze. Pc~i-c, bor-) jó dolo g lenne Rá f<t;JÖllni, Dl>8,) Mike egy bar&!• J: Sutt. Of courst: ild be :a good 1hifli Shc: ,. 111 fiod 001 Ihat Mike is a knO" Mil::e! í,ic:ndly and polilc gvy. s.i gosls~arias1,rik K; Ri;1il~!em, hog)• Ann okosan d1as~ l-011 - u.tt: olms ,·ilmtáJt ~- K: 1 bopc AM h:is madc a t,CMible: dloicc. nált Majd Mary IS meg fogja llitm. S,omb:uon megi~mt1kcdhct vclc. Tben /1.hry ill ~e th:11 100 Slie wlll be ablc mcct hun oo J; And ""<:rrn·1yo11 1n lo,C at négy~o:cn? K: 1r Mary GCll lO „ S:i:!Jf(!~)- ó, persze hogy volum.

Mégho1.1á fGlig Egy mag,u. szcmű,-c~ t3)"1 llead GCr hoels. W1th :11:dJ, vuy clc,·tr man wtth ol:os férfiba. g.lmes Hc v,as m) m;ulis it&cbtr. Mos.1 mir fltty ~no~j;a an, llc hls &Ol foor v,mdch.ildreti lIOW J: Egei:! 1311.to"i hot,Y rem II c1c-1di J: My God! Not yoin, .wrtl~ K: HO~! K: ldlOI~ M: ldrjon1 Mikor? M: Cornlnit ~re! nhrn? D: Ann m.ghhlá, hót)· Jojjoo d 0 : Ann in,·itird him to NJn-e on szombaton. J: E:r:térmn. Dt ho;,yhogy Mlt) Mm llldt.a? J: l undmtand 1lui1. But lv;iw (()1J1t Mat) J iJn·1 koo.,,•? K: Nem lwl1;:it1á.l )ljc K,ülönbcn tudn"1. Ágyban volt at11ikor AM tm„pn. K: You v.cren1 listenms 0thc:~·1sc yoci "()Ukl know. Sbe: w~ 1n bcJ v.ttn AM cnmc J: AP,j! AU-or még a bc1ón :ablakról sem J; Ohde~! M: On Sa1ur day? J donc undft.S1,tnd U: Át:.vb2n ,·ol1;lil, mik« hazajöll 0 : Yoo wrrt in boo wtim ~he- <-arnt K: Gondolroi jobb 1S. ~ ~m jön cl ni, 164 home:, They ,,;:int 10 io lo a

film togHlw-r. broken w1ridow ci1M:r. Thai ~ 111 br a ~urpriscl K: 1 lhml: 1ts bet1e, if sht: d0tsn·1 find mlg. 8Jr ,!lltrcncsérc 1l(Jl] AM wne be Wh}" didn1 she tlU mr? ~r filmre- akarnak tbiiH dmm• ~. A.I""·lt: (C$3k) e:gy rrxgkpe~S! Sah•t~by. M: Szombaton? N<t"m ff"lt"m, M-ért 11m mondla el nekem? . llL i blal:Ol. J: és ntm l~ Mike. Cll,ll)CI. Rut hxk.ily ll wi~I AM who br<>kt lhc "illdow. J; And 1t Wtint Mlle e:11htt. Olhcr"i.St Mn,y would SClld h1m p;icl:ing,. K"loobtn Mary úgy kidobn6. hogy a liba ~m lrné a flSldcl - o,o.: cl1üldené(.:5(Jnl•g0lni 165 1 20,ré.z = M: Rtmflffll1 nem le5mek kMn illhon. D: lfütOlI vagyok, hOR) a liü hua r~ ttoe,· barilja Jt. g)tn. Csak tiunn~ h a. 1): Ug,1111, Mary, d .lt oztat az. M16k Ann Mik barátncijinek ,-an Out lbtrc :.re somc 1hi11,gs wh,ch M: 1 h()pe lhty wonI be bKt late. mCl)Ck nem Yá.lt02J1:d: 1): Jm Mire hfU wa.11; homt wilh .,

sét,Uni vClt. M: Tül fi.inal ahh(I~ 20. ,,, 1 1Boldal i M: She~ lOO youDi lO ha,·e, a bo~friend. She~ 011Jy fourlttn. D: Conw on, Mar), limes ha,·" ch:rngtd. A lot or Ann·s fritnd.s hnt b-rt)frimds. bar;ít- ja. J: !,1int A nn és Mtkc mrerM.se,e1 J: U l:c Ann ~ Mik<:"s lud,! (llie phone, is rinting) M: Hdló. lkll6 M ik( Sajfl:.ílo,n, nine5 iUhon, Hallom, 1:lllni fogunl: 1 ~ a bél· 11: lltllo. lldlo, Mikt lm .~tY, :sht:s nOI al home J ht:ar Wlrt g,oin; 10 SCt )OU ,u ,~én. lht! ~·etltmd. Rmdb«I, Okl. Coodh)f Right. Oltay Coodbyc I: Gondolod, qy Ann t.íl fiual llhhot, hogy bani1,a legyen? J: Dn you tb.Jak Ann Í lOO )«t~ ki !uv-e a boyfriCfld? K: Hi t! Na n i~ ludcm. rnil mondpk K WelJ. I dooI ioow w h,,t COMy Nem halkld, mit)cn b.1~Lt~ J: A lcglöllb láflyruk v:in m:ír bar.11,a J: MOSt of t!H; Olhcr girls ttlrcsdy havi: M.-1) Mikt,kal? K: Ai 1trmés.7<:1~1 JÓ eg) frúflak, hogy dldstri AMI 11 mozib:i. K: OfetJur~ila.goo,Jfor::t

boyio J: Kulonö3,ca. ha CSltCYC$lJ, hogy IOI· lycn SÚJ> twm,C. láb:1 Ylln! J: E.,l)«IJJ!y ií hc ~ Yi lat nice long lep s~ h3$. K: N(td. ;aJ j(i, CJ)· :lll)foak megismerni :1, g)Crckci baril:ul K: Look, 11s J(llcj for .a mo1hcr to ge1 10 m()I• htr childr~r:is rneads, K: llow:ú ~·llg) ~m ~ . elO 1iun• négy éQ: !.11l)· l1q tffi)kg 1111 fi:aul En l n .it1línbn huwn K: l.onS Q t ~• a fóurlccr-)-c-ar"4)]J girl J: Dc ll.l lK!ffl ,)ln;i nati:)"lll lt4vt1 h:1 m,ik,lé a ny.tl:ukoo l:cidcnc iilm J: Dul Jl "°1lclnt bé ,·,;:!) 1iict 1í sh~ l~ 1i:,J hllQS,111$, at00nd thcm all lhe IU!le (rum now Cin. J. Konzcmitiv v3gy! J: Yo u Ut;OlNi$CCVlllC! You cwld ht.ar, 0hid ~), lóO; "Come on, MNy, Limes hl,·e eb.ing~·· K : J-:ci ntnl i~ kdl. Ann cendc~ liny. Stt ttu a 51llk11. ts bw~ ~yoi-, hogy mmdcn1 d 1"si;.i 1n3Jd ocl:rk K: Sht.: clot$n1 havc 10 Ann 1sagó011 p rt, Slx ]O-t$ hcr patt:nls lllld l m SIICC sh( wtll tdl 1hcm

C"t:l)lhing. J: Oú! Mike k«tvffrt Cn u t tt:ml!lem. hogy mégsem 1!K1nd cl nt-ik mm- I; IM11 foC M.1kcs sakc I hopc shc bo)fricnd~. Hallh311ad o~,·idec IS 1W mondani: „Ugy-H. Mury n~,·á1101t1k az Klók." K: Vj[lotul az idO): A7 ii;aL.lilto7tü Vó;t]k Afill LO IM Ci.ltnu IS rt„1IJ) loO )Olin.s, J: N:a látod. le ÖltE rn;tJalli! 166 Cnn ·1 )W hcJ.r hOw fricnJly M:i,,ty K· M1én ne lenne bar.its:ii,:I),? K: Why v.mlldn·1 !ohc be fncndly1 J J· Tlle li(ln•1;11lw:r ;., oo~:rlán)*Hdf1ó i:s bar.i1~ 1$ föffldly 11o•11h 1k IKlf$, IOO. a.zorw lánCIUKtt 1 firrn.J)· belte-c, Ihat K: Tín!C) tu.,-i; c;hanglXI 11·.s lfll( thcy ha·t J: Thcre you .arc }Ou old ~111:l:,ii•Hht• 1n1,11,II ~ - t 1dl (kn1! 167 1hcrn Cctyihlng!