Nyelvtanulás | Angol » 1000 mondat magyarul és angolul

Alapadatok

Év, oldalszám:2001, 43 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:12392

Feltöltve:2007. október 28.

Méret:355 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 lurko 2020. május 17.
  Otthoni tanulásra kiválóak!
11110 Barnaby 2018. május 07.
  Szerkeszthető! Ügyeskedni kell: pdftodoc!
11000 SzaszE 2018. április 08.
  Az igazi számomra az lenne, ha szerkeszthető formában is le lehetne tölteni.
11110 Anonymus 2017. június 08.
  Szuper jó.
11110 Anonymus 2015. november 07.
  Akkor ne használjam? Szerintetek?
11100 Medve7 2011. augusztus 30.
  Mióta jár Jóska Gézával? How long has Joe been dating Géza?Hát ez.....odavág!
11110 peeder 2011. július 30.
  Van benne pár hiba...

Tartalmi kivonat

1000 mondat magyarul és angolul 2 IGEIDŐK TENSES Hé, mit csinálsz te itt? Hey, what are you doing here? Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. I haven’t eaten such good blood pudding for years. Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. I’m going to get married this spring. Már vagy három órája nyomta a csengőt, mikor a házmester végre kinézett. He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. Mióta jár Jóska Gézával? How long has Joe been dating Géza? Szeretlek. I love you. Ránézett a lányra, kacsintott, búcsút intett neki, aztán belépett a liftaknába. He looked at the girl, winked at her, waved good bye and then stepped into the lift shaft. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét, mikor először láttalak meg a szénakazal tövibe’. I haven’t forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. Itt ül az idő a nyakamon. Holnap háromkor? Nem,

akkor épp a fogorvosnál fog ülni. Ötkor? Nem, akkor épp a fogát fogja borogatni. Úgy érted, hogy hétkor? Nem, akkor már aludni fog. Na, hogy tegnap hétkor? Nem, akkor vasalt Tegnapelőtt hétkor? Akkor meg mosott. Hogy most? Most itt ül mellettem, és kuncog. Time is sitting on my neck. At three tomorrow? No, then he’ll be sitting at the dentist’s. At five? No, at that time he’ll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he’ll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then You mean now? Now, hi is sitting next to me and tittering. Már 10 éve barátnők. They’ve been friends for ten years. Belépett a szobába, de előtte lezuzuhanyozott. He entered the room. But he had taken a shower before. Majd szólok, ha befejeztem. I’ll tell you when I’ve finished. Amikor én még kissrác voltam, minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás

fürdőjében. Nincs hozzászokva ahhoz, hogy busszal járjon a piacra. When I was a little boy I used to go and see the girls in he bath of the worker’s hostel every day. She is not used to going to the market by bus. Hányszor mosol naponta fogat? How many times a day do you clean your teeth? Ezt a sört most megiszom. I’m going to do drink this beer now. Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Józsi bácsi doesn’t work here anymore. Megkaptad már a pénzt? Have you received the money yet? Vissza fogom adni mihelyst megtalálom. I’ll give it back as soon as I find it. Most épp nem alszik. She’s not sleeping right now. Már egy hete csak a mamára gondolok. I’ve been thinking of Mum for a week now. Egész úton hazafelé azon gondolkodám All my way home I was wondering. Kettőkor jöttek meg, de azóta se láttuk őket. They arrived at two but we haven’t seen them ever since. 3 Még fél évig sem éltek együtt, mikor elváltak. They had been

living together for less than half a year when they got divorced. Az összes húst bepaníroztad? Have you coated all the meat with breadcrumbs? Minden este étteremben vacsorázik. He has dinner in a restaurant every evening. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez az iciri-piciri meg mind megette. This one went hunting, this one shot it, this one took it home, this one fried it and this teeny weenie one ate it all. Amíg a lányok csevegtek, addig a fiúk a bányában dolgoztak. While the girls were chatting, the boys were working in the colliery. A rakodópart alsó kövén ültem, és néztem, hogy úszik a dinnyehéj. A was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind floating. Hová mész te kisnyulacska? Where are you going, bunny? Nem találkoztunk mi már valahol? Haven’t we met somewhere before? Nem látott semmit, míg fel nem rakta a szemüvegét. He hadn’t seen a thing until he put on his glasses. Ballag a

katona, szájában csutora. The GI is trudging wit a mouthpiece in his mouth. Jövőre lesz 15 éve, hogy nős vagyok. Next year I’ll have been married for 15 years. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. Hol születtél? Where were you born? Hol élsz te? Where do you live? Hol fogsz dolgozni? Where will you work? Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live. Még soha nem volt ilyen fejfájásom. I’ve never had such a headache. Szerencse, hogy tegnap nem fájt a fejem. Luckily enough, I didn’t have a headache yesterday. Nagyon esett, amikor leszálltál a buszról? Was it pouring when you got off the bus? Megcsinálod mire visszajövök? Will you have done it by the time I return? Mióta megnősült, egész másképp viselkedik. Since he got married, she’s been behaving rather differently. Egész este dünnyögött. He was mumbling all evening. Apu, mit csinál

a kutya a fánál? Daddy, what’s the dog doing by the tree? Láttál te már felnőtt férfit meztelen? Have you ever seen a grown man naked? Te kinek drukkolsz? Who do you support? Egész nap úgy hiányoztál. I’ve been missing you all day. Mire megtalálta az anyát, eltűnt a csavar. By the time he found the nut, the bolt had disappeared. Állandóan újságot olvas reggeli közben. He is always reading a paper during breakfast. Megetted már amit tegnap főztem? Have you yet eaten what I cooked yesterday. 4 Te jó isten, mennyit ittál? Nyugi anyukám, nem ittam többet, mint a Józsi, pedig ő már tegnap elkezdte, és még most sem fejezte be. Oh, my God, you’ve been drinking a lot! Easy mum, I haven’t drunk more than Joe, mind you, he started it yesterday and hasn’t finished it yet. Hú de köhögsz, csak nem fáztál meg? Hey, you’re coughing a lot. I hope you haven’t caught a cold. A cipőjét és a kabátját levette, az ingét épp most

gombolja, de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. She has taken off her shoes and coat, she’s undoing her blouse right now, but she hasn’t unclipped her earrings yet. Mondtam már neked, hogy ne szopd az ujjad! I’ve already told you not to suck your finger! Megitta a tejet, megette a kakaós csigát, megköszönte a reggelit és bement a szobájába. He drank the milk, ate the cocoa snail, thanked for the breakfast and went into his room. Megjavítottad már a csapot? Have you repaired the tap yet? Elfogyott a cigarettám. I’ve run out of cigarettes. Már dél van, mégis kisfiam, hol voltál egész délelőtt? It is noon, sonny, where have you been the whole morning? Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. We met at the National Theatre at seven. Korán lefeküdt, így aztán hazaért nyolcra. She had gone to bed early, so she got home by eight. Befejezted már? Have you finished yet? Nem említettem még neked azt az esetet, mikor véletlenül rossz

buszra szálltam? Haven’t I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? Ugye még nem meséltem azokról az időkről, amikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton, május 1-jén? I haven’t told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day, have I? Felfújta a lufit, és az most akkora, mint egy ház. He has blown up the balloon and now it’s as big as a house. Most már befejeztem. I’ve finished it now. Meglocsoltad már a feleséged? Őt még nem locsoltam meg, de a barátnőmet már igen. Tegnap mentem hozzá és kaptam tőle piros tojást. A feleségemtől még piros tojást nem kaptam, de a sodrófát már elővette. Még nem csapott a fejemre, de nagyon félek, mert tavaly úgy kupán vágott, hogy még most sem ment le a púp a fejemről. Have you sprinkled your wife yet? No, I haven’t, but I’ve already sprinkled my girlfriend. I went to her place yesterday and I got a red egg from her.

A haven’t got a red egg from my wife yet, but she has already produced the rolling pin. She hasn’t yet hit me on the head but I’m scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn’t gone down from my head yet. Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat. The train is rattling along between mountains and valleys. Ittam egy kis kólát és most csuklok. I’ve drunk some coke and now I’m hiccuping Te csöngettél, Tasziló? Have you rung the bell, Tasziló? 5 Nyár este volt, pacsirta szólt a fán, ott kóborolt egy cigány. It was a summer night, there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. Csörög a lánc! Mi? Csörög a lánc. Nem hallom, mert csörög a lánc. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can’t her you ’cause the chain is rattling. Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs? What are you frying little furrier? Are you frying salty meat, furrier? Süt a pék, süt a

pék gezemice lángost. The baker is frying, the baker is frying hotchpotch dough. Perceg a szú. The woodworm is ticking away. Három éve hordja azt a rongyos farmert. She’s been wearing that shabby pair of jeans for three years. Mióta megláttalak a bokrok alatt, csak rólad álmodom. I’ve been dreaming about you since I saw you under the bushes. Mióta megérkezett a városba, a legdrágább szállodában lakik. Since he arrived in town, he has been living in the ritziest hotel. A hullámvasúton már ültem, de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. I’ve already travelled on the roller coaster but I haven’t been to the haunted castle. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. He has drunk a glass of vodka and now he’s zigzagging in the street. Még sosem volt ilyen szerencsém. I’ve never been so lucky. Épp az utcán sétáltam, mikor a baleset történt. I was walking in the street when the accident happened. Meredten bámult

a távolba, mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton, soha sem láttam a nagy sárkányt. I’ve never ever travelled on the ghost train I’ve never ever seen the large dragon. Láttál te már mackót málnásban? Have you ever seen a bear in raspberries? A bártündér a villanyokat oltogatta, a lány a fogasnál állt, mikor egy fiatal rendőr lépett be a hátsó ajtón át. The bartender was putting out the lights, the girl was standing by the clothes tree, when a young cop entered the back door. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. At he far side of the barn cows were sleeping on straw. Félt, hogy felébresztett valakit az ordibálásával. He was afraid he had awakened someone with his shout. Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. Not a tear will be shed for him. Holnap tizenegy jó lesz? Eleven tomorrow will

do? Mindig este zuhanyozok, mert reggel rohanok. I always take a shower in the evening because in the morning I’m in a hurry. 6 Állandóan csapkodja az ajtót. He is always slamming the door. Szereted a mézet? Do you like honey? Szeretsz még, mondd? Tell me, do you still love me? Holnap lesz egy hete, hogy sztrájkolnak. Tomorrow they’ll have been on strike for a a week. Már két órája beszélt, mikor rájött, hogy senki nincs a szobában. She had been talking for two hours when she realised there was nobody in the room Mire a végére érsz, el fogod felejteni az elejét. By the time you get to the end, you’ll have forgotten the beginning. Magas lovon ült, mielőtt lebukott. He had been riding high before he had a fall. Úgy megcsókolt, ahogy, soha senki azelőtt. She kissed me in a way I had never been kissed before. Piroska karjára akasztotta a kosarat, amit a nagymamája font. Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma

had woven. Egy fekete macska ül a fogason. A black cat is sitting on the rack. Sok kérdést már megoldottunk. We have solved a lot of problems. Én még sose voltam férfivel. I’ve never been with a man before. Mikor jössz vissza? When will you be back? Ezért megfizetsz! You’re going to pay for this. Olyan nehézségekkel találtam szembe magam, amilyeneket azelőtt nem tapasztaltam. I met with difficulties I had never met before. Hull az elsárgult levél. The yellow leaves are falling. Érted? Do you understand? Azt hiszem, én értem. I think I understand. Hol lesz a hétvégi buli? Where’s the party gonna be this weekend? Mire kisül a hús, kihűl a krumpli. By the time the meat fries, the chips will have got cold. Sokszor voltam már ideges. I’ve been nervous lots of times. Vasárnap már három napja lesz, hogy táncol. On Sunday she’ll have been dancing for three days. Tegnap már két napja táncolt: Yesterday she had been dancing for

two days. Úgyhogy most három napja táncol. So now she’s been dancing for three days. Amikor befejezi, összesen hat napja fog táncolni. When she has finished, she’ll have been dancing for six days altogether. Milyen nap van ma? What day is it today? Ugye milyen sokat javult az életszínvonalunk? De idétlen vagy. Our living standard has improved greatly, hasn’t it? How stupid can you get! Melyik horkol? Which one is snoring? 7 Holnap lesz egy hete, hogy nem mos lábat. Tomorrow he won’t have washed his feet for a week. Egy hete lakom a California szállodában. I’ve been living in the Hotel California for a week. A bíró az ujjával fütyült, mert elfelejtette elhozni a sípját. The referee used his fingers to whistle, because he had forgotten to take his whistle. Minden kártya nálad van. You hold every card. Az se segít, ha tudjuk. I won’t help knowing. Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. I’m having to here with your business

problems. Mindig azt mondod, hogy visszafogott vagyok. You always say I’m too reserved. Majd én leviszem a kutyát. I’ll walk the dog. Szakítottam Józsival. Me and Joe have had a bust up. Londonban üzletel. He’s doing some deal in London now. Halálra untatsz. You’re boring me stiff. Tegnap robban le. It broke down yesterday. Sose olvas. He never reads. Néha olvas. Sometimes he reads. Most is olvas. He’s reading right now. Olvastad már? Have you read it yet? Amikor majd elolvasod, légy szíves add ide. When you’ve read it, please give it to me. Biztos, hogy el fogja olvasni? Are you sure he will read it? Csak azért is el fogom olvasni. I’m going to read it. Tegnap se olvastad el. You didn’t read it yesterday. A nap is lement mire elolvastad. The sun had set by the time you read it. Csak olvasta, olvasta, mikor látta, hogy fejjel lefelé van. He had been reading and reading when he saw it was upside now. Az egyikük a könyvet

tartotta, a másik meg olvasott. One of them was holding the book, the other one was reading. Már egy órája olvassa ezt a kurta cikket. He has been reading that short article for an hour already. Lefogadom, hogy akkor is olvasni fog, ha néger gyerekek potyognak az égből. I bet he’ll be reading even when black kids are falling from the sky. Úgyis elfelejti az első részét mire végigolvassa. He will have forgotten the first part by the time he reads it. Kedden lesz egy hete, hogy olvassa. On Tuesday he’ll have been reading it for a week. 8 SZENVEDŐ PASSIVE Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. This book has not been translated into any language yet. Mondd, téged meghívtak? Say, have you been invited? Új iskolát építenek a falunkban. A new school is being built in our village. Most viszik, most viszik Danikáné lányát, bíborban, bársonyban Old Mrs. Danika’s daughter is being taken, right now, right now, in a fancy

velvet garment. Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. His latest film is thought to be the best. Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. The ice cold beer will be served up in no time. Már a múlt héten elküldték a levelet. The letter was posted last week. Jövőre talán majd kiadják. Maybe it will be published next year. Épp most bontják az új felüljárót. The new flyover is being pulled down. Mire a rendőrség odaért, a képeket már rég ellopták. By the time the police got there, the pictures had been stolen. Jó állást ígértek neki. He has been promised a good job. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra, mint tegnapság. Nowadays much more money is spent on meat than before. Még tíz ilyen mondat, és biztos, hogy a diliházba visznek. Another ten sentences like this, and I’ll surely be taken to hospital. A csónakot szem elől tévesztették a sűrű ködben. The boat was lost in the dense fog. Már egy csomószor

megmondták neked, hogy ne nyúlj hozzá. You’ve been told lots of times not to touch it. Föl kén már építeni ezt a házat. This house should be built now. Most már kell találni valakit, aki ért hozzá. Somebody has to be found who is good at it. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. A lot of people were reported for tax evasion. Meg kéne mondani neki, hogy ezt ne csinálják. They should be told not to do this again. Holnap ötre kell legépelni. It will have to be typed by five tomorrow. El lehet vinni ezeket a könyveket? Can these books be taken? Bárcsak megtalálták volna. If only it had been found. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. Her brand new mink has been valued at 5,000. Két lövést hallottak. Two shots were heard. Ha nem Hong Kongban készült volna, nem venném meg. If it hadn’t been made in Hong Kong, I wouldn’t buy it. Későbbre kell halasztani a találkozót. The meeting has to be put off. 9

Mos szerelik az új antennát. The new aerial is being fixed. Locsolják a Soroksári utat. Soroksári road is being sprinkled. Kiürítették a hamutartókat? Have the ashtrays been emptied? Jövőre talán majd elfogadják a jelentkezésedet. Maybe your application will be accepted next year. Vettek nékem piros csizmát, rojtosat. I’ve been bought red boots with fringes. Hány embert visznek Amerikába a Soros-alapítvánnyal? How many people will be taken to the States by Soros fund? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. Unfortunately the autobiography has to be written in English. A házat már jóval azelőtt felépítették, hogy beköltöztek. The house had been built long before they moved in. A repülőgép-szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. 200 people were killed in the plane crash. A mai napig titkolják a baleset okait. The causes of the accidents have been concealed so far. Nem létezik, hogy kimosták ezeket a

pulóvereket. These pullovers couldn’t have been washed. Ezt mind hibátlanul kellett volna lefordítani. Should all this have been translated with no mistakes. Az összes pénzt elvitték. All the money was stolen. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködőasztalon. Only some bijou was left on the dressing table. Vettek ujjlenyomatot, de nem sok remény van. Some fingerprints were taken but there is not much hope. A biztosító persze egy fillért nem adott. A wasn’t given a penny by the insurance company. Összességében tehát jól paffra vágtak. All in all I was put out. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. A Kanga is generally regarded as a fierce animal. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt. In the dark forest of Radványi Bárci Benő was found dead. Látták, hogy bemászik az ablakon, úgyhogy nem lehetett titokban tartani. She was seen climbing through the window, so it couldn’t be kept a secret. Kapsz tejet,

vajat. You’ll be given milk and butter. Elesett, vagy ellökték? Did he fall, or was he pushed? Elmozdította a fejét épp akkor, mikor a fényképet csinálták. She moved her head just as the photo was being taken. Remélem nem lopták el. I hope it hasn’t been stolen. 10 FÜGGŐ BESZÉD ÉS FÜGGŐ KÉRDÉS REPORTED SPEECH AND REPORTED QUESTION Nem tudom melyik kólát kérjem, a szőkét, vagy a barnát. I didn’t know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. Azon tűnődtem, hogy elmenjek-e, vagy maradjak. I was wondering whether to go or stay. Azt mondta, hogy három éve van lova. He said he had had a horse for three years. Azt mondta, hogy van lova. He said he had a horse. Azt mondta, hogy három évet tanult lovagolni. He said he had learnt how to ride for three years. Azt mondta, hogy három éve tanul lovagolni. He said he had been learning how to ride for three years. Nem tudom fog e rám emlékezni. I didn’t know if she

would remember me. Azt kérdezte, hogy jártam-e már Tótkomlóson. She asked if I had ever been to Tótkomlós. Azt javasolta, hogy pöttyöset vegyem. Se suggested I should buy the spotted one. Nem tudtam, hogy hány poharat tegyek az asztalra. I didn’t know how many glasses to put on the table. A fiú megígérte, hogy feleségül veszi a lányt, ha az megteszi amire kéri. The boy promised he would marry the girl if she did what he asked her to do. Többször is megkérdezte, hogy értem-e amit mond. She asked me several times if I understood what she was saying. Szerinte sáska volt. He thought it was a locust. Tudtam, hogy hazudik. I knew he was lying. Azt mondta, hogy az anyósának ír. He said he was writing to his mother-inlaw. Szólt, hogy ha esik, vigyek esernyőt. She told me to take an umbrella in case it rained. Azt mondta, hogy már haza kell mennie. He said he had to go home. Fogalmam se volt mit tegyek. I had no idea what to do. Fogalmam se

volt, tegye-e egyáltalán valamit. I had no idea whether to do anything at all. Rögtön láttam, hogy nem fog tejelni. I immediately saw she wouldn’t milk. Azt mondtad, nem érdekel. You said you didn’t care. Azt hittem, mindent elmondtál. I thought you had told me everything. Szólt, hogy ne csináljak semmit, ő majd mindent elintéz. She told me not to anything, she would arrange everything. Nem tudom, hogyan gyógyítsam meg a náthámat. I don’t know how to cure my sniffle. Nem tudom, hogy elhiszed-e még. I don’t know whether you still believe it. Azt se tudtam fiú vagyok-e, vagy lány. I didn’t know whether I was coming or going. Vajon hova dugta? I wonder where she has hidden it. 11 Nem tudta hova dugta. She didn’t know where she has hidden it. Azt se tudta, hogy eldugta e? She didn’t know is she had hidden it at all. Nem tudta, hogy eldugja-e. She didn’t know is she should hide it. Vajon miért tette? I wonder why he did it.

Vajon elvesztette? I wonder if she has lost it. Nem tudom lesz-e még időnk. I don’t know if we’ll have time. Nem tudom mire gondol a katona az őrség idején. I don’t know what the soldier on guard has in mind. Vajon adsz-e helyet magad mellett. I don’t know if you’ll give me room beside you. Nem tudom vegye-e kabátot. I don’t know whether to put on a coat. Azt mondta, nem lát semmit. She said she couldn’t see anything. Megkérdezte, hogy levegye-e a nadrágját. He asked whether he should take off his pants. Azt hitte, rosszul hall. He thought he heard wrong. Azon gondolkodott, vegye-e egy fél disznót. He was wondering whether to buy half a hog. A nagymama azt hitte, hogy Piroska az. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. Felrohantam, hogy megnézzem alszik-e a gyerek. I ran up to see if the child was sleeping. Mondtam már, hogy nősülök? Have I told you I’m going to get married? Azt mondtad, hogy nem akarsz mindenáron

férjhez menni. You said you didn’t want to get married at any cost. Tudtam, hogy ő az. I knew it was he. Nem tudtam, hogy így fáj. I didn’t know it would be so painful. Azt hitte, nincs több. He thought there was no more. Azt mondtad, hogy kilencre jössz. You said you would come by nine. Az mondta csak 10 perce van, mert délre az irodában kell lennie. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. Nem tudtam miért takarja el az arcát. I didn’t know why she was hiding her face. Azt hitte nem bolha, hanem elefánt. He thought it was no a flea but an elephant. Te tudtad mire akar kilyukadni? Did you know what she was driving at? Mondtam már, hogy hallgass! I’ve told you to shut up! Az mondta, hogy belépett? Did she say she had joined? Nem, azt mondta, hogy kilépett. No, she said she had left. Azt mondta, hogy alig lépett be, máris kilépett. She said hardly had she joined when she had left. Vajon

mikor lesz már vége. I wonder when it will end. Vajon vége lesz-e valaha. I wonder whether it will ever end. 12 Azt hitte nincs benne áram. He thought there was no current in it. Mondd meg a tejesnek, hogy ne hozzon több sajtot. Tell the milkman to bring no more cheese. Azt mondta, egész éjjel énekelt. He said she was singing all night. Azt mondta, hogy megenné, ha éhes volna. She said she would eat if she was hungry. Azt mondta, hogy mihelyt elkészül jön. She said she would come as soon as she was ready. Fogalmam se volt, hány éves lehet. I had no idea how old she could be. Micimackó azt mondta, hogy azt hitte, Pooh said he thought Rabbit had been tal- a Nyuszi a családjáról beszélt. king about his family. Kukorica Jancsi azt mondta, hogy kicsit ugyan parasztos a neve, de nem szégyelli. Jonny Corn said his name was a bit peasantlike, but he wasn’t ashamed of it. Az mondta, jobb ha nem nézek oda. She said I had better not watch it. Az

orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. Azt mondta, próbáljuk meg még egyszer. He suggested trying it again. Azt mondtam, hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. I said it was no use trying it again. MŰVELTETÉS CAUSATIVE A jókedvű tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. Virágot küldettem a névnapjára. I had flowers sent to her nameday. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. I’ll get red slate put on the roof of my house. Az a sok szilva jól megszalasztott. That a lot of plums made me run. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele, hanem repülősót. Don’t make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Mondd, te kivel csináltattad a fűtést? Say, Who did you get to install the heating? Mindig velem fordítatja le az idétlen mondatait. She is always making me translate her

stupid sentences. Na, ezt a szerencsétlent is jól megszí- vatták. They got that unfortunate guy to suck. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegőszűrőt. I had the half axle and the air filter replaced. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. Mindig velem íratja a szerelmes leveleit. She is always making me write her love letters. Miért nem a villanyszerelővel kötteted be a mosógépet? Why didn’t you get the electrician to connect up your washing machine? 13 Miből gondolod, hogy van még időnk? What makes you think we still have time? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? Do you also get a gardener to look after your garden? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. They made me eat half a hog for dinner. Egy rendőrrel magyaráztatta el a helyes útirányt. She has had a policeman explain the right way. Egyenesíttesd ki, ha görbe.

Have it straightened if it’s crooked. Le kell vágatnom a hajam. I must get my hair cut. Elhitettem vele, hogy minden rendben van. I made him believe that everything was alright. Messziről kell szállíttatnia a tejet. He’s got to get the milk delivered from far away. Portrét csináltattam a feleségemről. I had a portrait made of my wife. Rózsa Sándor a lovát ugratja. Alex rose is getting his horse to jump. Felköttetem a Lord Mayort! I’ll have the Lord Mayor hanged. Az utolsó szemig felszedettem vele, amit eldobált. I’ve made him pick up every scrap he’s thrown. Szörnyű szegénységemben lopni kezdtem My terrible poverty made me start stealing. Szörnyű izgalmamban dadogni kezdtem. My terrible excitement made me start stammering. Akkor se vetetem el, ha nem veszel el! I won’t have it taken away even if you don’t marry me. Csak nem akarod velem elhitetni, hogy én voltam neked az első? I hope you don’t want to make me believe I was the

first for you! Ki kényszeríthet arra, hogy megtedd? Who can get you to do it? Szerinted nem szörnyű dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Don’t you thing it’s horrible thing to have your pets stuffed? Miért nem csináltatod már meg ezt a vacak magnót? Why don’t you have that shoddy tape recorder mended? Nem tudtam kiverni a fejéből, amit az anyósa mondott neki. I couldn’t make him forget what his mother--in-law had told him. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsőt. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. Egy kis sírással mindent elérek nála. With some crying I can make him do anything I want. Miért nem vágatod le, ha túl hosszú? Why don’t you have it cut if it’s too long? Előszedettem vele mindent, amit eldugott. I’ve had her produce everything she’s hidden. 14 Hányszor építtetted át a házadat? How many times have you had your house rebuilt? Itasd meg vele az egészet. Get him to

drink it all. Érd el, hogy bevallja, kivel, hol, hányszor. Get her to confess where, with whom, and how many times. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondato That foolish teacher is always making us translate kat fordíttat velünk. such stupid sentences. FELTÉTELES CONDITIONAL Ha a lónak hat lába volna, nem botlana meg. If a horse had six legs, it wouldn’t stumble. Táncoltam volna én veled, ha nem fáj a fogam. I would have danced with you if I hadn’t had a toothache. Majd meglátogatlak, ha lesz elég időm. I’ll visit you if I have enough time. Mit vennél, ha lenne egy milliód? What would you buy if you had a million? Ha nem sietsz, még elkésünk. If you don’t hurry, we’ll be late. Ha megvetted volna, most nem lenne pénzed. If you had bought it, now you wouldn’t have money. Meginnám, ha nem lenne olyan hideg. I would drink it if it wasn’t so cold. A helyedben nem fogadnám el azt az állást. If I were you, I wouldn’t take

that job. Ha tovább kerested volna, megtaláltad volna. Had you kept on looking for it, you would have found it. Ha megfáztál volna, most nem jöhetnél velünk. If you had caught a cold, you couldn’t come with us now. Ha már úgyis mész a zöldségeshez, hozz egy fél kiló uborkát. If you go to the greengrocer’s anyway please bring me half a kilo of cucumber. Örülnék, ha nem szórakoznál annyit. I’d be happy if you didn’t keep fooling around. Ha nem lettek volna téveszméi, már rég elhagyta volna az országot. If he hadn’t had delusions, he would have left the country long ago. Ha a nyuszi medve volna, a vadásznak is kisebb szája lenne. If a rabbit were a bear, the hunter would be less boastful. Elmennék, ha nem kéne nyakkendőt kötnöm. I would go if I didn’t need to put on a tie. Ha esetleg megtalálod, add vissza neki. If you should find it, give it back to him. Ha hajlandó lennél rám figyelni, már túl lennék rajta. If you

would listen to me, we would be over with it. 15 El tudtam volna vágni, ha jobb kést adtál volna. I would have been able to cut it if you had given me a better knife. Nem örülnék, ha máris elmennél. I wouldn’t be glad if you left right away. Ha nem lett volna ez a sok új szó, most én len- If there hadn’t been so many new words, I’d be nék a legokosabb. the cleverest now. Ha én lennék a téeszelnök, Jóska lenne a pártti If I were the farm manager, Joe would be the sec kár. retary of the party. Megszámoltam volna, ha tudtam volna. I would have counted it if I had been able to Ha csak azért jötté, hogy veszekedj, jobb lett volna, ha ott maradsz. If you’ve come only to quarrel, you’d better have stayed at home. Ha örökké attól félnél, hogy nem tudsz hozzájutni elég nőhöz, előbb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg, mint a pszichiáter, aki kezel. If you were always afraid of not getting enough women, sooner or later you

would be as confused mentally as the psychiatrist who treated you. Ha mégis elveszettnek érzed magad, kérj segít- Should you feel lost, you could as anybody for help. séget bárkitől. Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni, minIf you would leave in silence, everything would be simpler. den egyszerűbb lenne. Megcsináltam volna, ha kellett volna. I would have done it if I had had to. Ha netán felébredne, mondd meg neki hogy ha- If he should wake up, tell him I’ll be back in no time. marosan visszajövök. Ha nem húzod meg a farkát nem rúg meg. If you don’t pull his tail, he won’t kick you. Ha el tudnám olvasni az írásodat, egyből vála- If I could read your writing, I would answer immeszolnék is. diately. Ha kibírnám, hogy ne nézzem örökké az ajkad, soha nem kérnél meg, hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. If I could help keeping my eyes away from your lips, you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. Ha a

halálbüntetést nem törölték volna el, most nem ölelhetnélek itt karjaimban. If capital punishment had not been cancelled, I could certainly not be holding yon in my arms. A helyedben nem hinném el, mit mond. If I were you, I wouldn’t believe what he says. Ha figyelted volna, hogy rakja a lábát, most te is tudnád járni ezt a táncot. Had you watched her putting her feet, you would be able now to do this dance. Ha gondját viselnéd a családnak, elmehetnénk végre nyaralni. If you looked after the family, we could have our holiday at last. 16 Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra, meg is bocsájtnék neki. If she sat on my hat by accident, I would forgive her. Nem tudunk elutazni, hacsak meg nem ütjük a főnyereményt. We can’t go away unless we win the first prize. Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül, hanem hozzád, most nem engedhetnénk meg magunknak, hogy együtt utazzunk Havaiba. Had I married you and not my husband, we couldn’t

afford now to go together to Hawaii. Ha időben telefonáltál volna, nem kellett volna megkérnem az ikreket, hogy hozzanak virágot. If you had telephoned in time, I wouldn’t have had to ask the twins to bring flowers. Ha nagyobb halat tudtam volna fogni, korábban hazajöttem volna. If I had been able to catch a bigger fish, I would have come home earlier. Ha nem lenne olyan önző, nekem is adna egy túró rudit. If he wasn’t so selfish, he would give a cottage cheese Rudolph to meg, too. Ha esetleg megtalálod, hívj fel. If you should find it, give me a ring. Megcímezném a borítékot, ha volnál szíves adni egy tollat. I’d address the envelope if you would give me a pen. Csiga-biga told ki szarvadat, ha nem tolod, öszSnaily snail, push out your horn, if you don’t push i szetöröm házadat. out, I’ll break your house. Ha nem teszed a tejet hűtőbe, megsavanyodik. If you don’t put the milk in the fridge, it goes sour. Ha nem lettek volna olyan

igéző szemei észre se vette volna. Were it not for her eyes being so ravishing, he would never have noticed her. Itthon maradok, hacsak meg nem hívnak. I’ll stay at home unless I’m invited. Hacsak a kormány nem ad több pénzt, be kell zárni a színházat. Unless the government agrees to give extra money the theatre will have to be closed. Ha nem segítettél volna, sose fejezzük be. If it hadn’t been for your help, we’d never finished i Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Had you kept silent, you would have stayed wise. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK CLAUSES OF PURPOSE Felhúzta a szoknyáját, hogy gyorsabban tudjon futni. She pulled up her skirt so that she could run faster. Elkezdett reszketni, hogy jobban sajnálják. She started trembling to raise more sympathy. 17 Összetörte a tükröt, hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn’t look at herself any more. Jancsi

elfordult, hogy ne lássa a leány, hogy Jancsi turned away so that the girl couldn’t könnye kicsordul. see the tears roll down his cheeks. A fejére húzta a szoknyáját, hogy ne ázzon el a frizurája. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn’t get ruined. Felemelte a szőnyeget, hogy alásöpörhesse a szemetet. She lifted the rug so as to sweep the garbage unde it. Megmutattam neki, hogy mim van, nehogy az- I showed her what I had so that she shouldn’t be disappointed later on. tán csalódjon. Lenyelte a gyémántot, nehogy a vámos megta He swallowed the diamond so that the customs officer couldn’t find it. lálja nála. Vettem neki virágot, hogy szagolgathassa. I’ve bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. Elvált a nyolcadiktól, hogy elvehesse a kilence He divorced the eight one so as to marry the ninth one. diket. Levettem a cipőmet, hogy ne csapjak zajt. I took off my shoes so as not to make any noise. Levettem a

cipőmet, hogy ne hallja a nejem, amint bemegyek. I took off my shoes so that my wife couldn’t hear me go in. Nagyon halkan zongorázz, hogy ne zavarj sen Play the piano very soft so as not to disturb anybody. kit. Odaadtam neki a kulcsot, hogy be tudjon menni a szobába. I’ve given her the key so that she can go into the room. Kikapcsolta a rádiót, nehogy felébredjen a szomszéd. He turned the radio off so the neighbour wouldn’t wake up. Add ide a poharad, hogy mi is ihassunk. Give us your glass so we can also drink. Kint hagyta a pisztolyát, nehogy lelőjön valakit. He left his gun outside so as not to shoot anyone. Minden reggel iszik egy felest, hogy vidáman kezdje a napot. She drinks a “feles” every morning so as to start the day cheerfully. Kolompot akasztottak a tehén nyakába, hogy a bika mindig tudja merre jár. A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way he was going. Korán indulj, nehogy elkéss. Start

early not to be late. 18 Örökké változtatta a címét, hogy becsapja a rendőrséget. She kept changing her address so as to fool the police. Adj neki egy nagy pofont, hogy tudja merre mennyi. Give him a big slap so that he knows the limit. Vett egy macskát, hogy a kutya ne unatkozzon. He bought a cat so that the dog wouldn’t be bored Felállított egy madárijesztőt, hogy nehogy a seregélyek ellopják a szőlőt. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn’t steal the grapes. Azért mondjuk, hogy ‘AHA’, hogy Kanga We say ‘AHA’ so that Kanga knows that we know tudja, hogy mi tudjuk, hol van a Zsebi- baba. where Baby Roo is Beöltözött apácának, hogy kiszökhessen a börtönből. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. Főztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát, had egyen egy jót. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son, so that he would have something good to eat. Tedd ki, hogy

mindenki lássa. Put it out so that everybody can see it. Ültetett egy kis spenótot, hogy majd mit ennünk. She planted some spinach so that we should have something to eat. Kirúgta, hogy berúghasson. He kicked her out so as to get drunk. JELZŐI MELLÉKMONDATOK RELATIVE CALUSES Egy könyvet akar elolvasni, ami teljesen szokaHe wants to read a book, which is quite unusual of him. lan tőle. Ez az a szálloda, amelyikben tavaly laktam. This is the hotel I lived in last year. Szeretek Mariskával táncolni, aki úgy mozog, mint a higany. I like dancing with Mary, who moves like mercury. A hajó, amit amott látsz, a sógoromé. The ship you can see over there belongs to my brother-in-law. Félek, ez minden, amit adhatok. I’m afraid that’s all I can give you. Az autó, amiért egy vagyont fizettem, meg sem mozdul. The car I’ve paid an absolute fortune for doesn’t even move. Te úristen, elfelejtettem, amit kértél. Oh my God, I’ve forgotten what you’ve

asked me for. 19 Lekéste a vonatot, ami fölöttébb boszszantotta. She missed the train, which really annoyed her. Jóska, akinek a szülei vidéken élnek, tegnap Joe, whose parents live in the country, visited me meglátogatott. yesterday. Mindig azt tette, amihez kedve volt. He always did what he felt like doing. A hölgy, akivel tegnap találkoztál, a nagynéném. The lady you met yesterday is my aunt. Meglepődtem azon, amit láttam. I was surprised at what I had to see. Az állás, amire pályázik, már nem üres. The job he applies for is not vacant anymore. Aztán bementünk egy bárba, ami teljesen üres volt. Then we went into a pub, which was completely empty. A pincér, aki a rendelést vette föl, olyan koszos volt, mint a föld. The waiter who took our order was a dirty as earth. A számla, amit késve kaptunk, tele volt olvas- The bill we got late was full of illegible numbers. hatatlan számokkal. Az üzletvezető, akit már 20 éves ismerek elné

The landlord, whom I have known for twenty zést kért. years, apologised to me. A pofon, amit a pincértől kaptam, nagyon fájt. The slap I got from the waiter was very painful. A mentő, mivel kórházba vittek, úgy zötykölődött, mint egy talicska. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. Az ápolónő, akinek a keze selymes volt, meg- The nurse whose hand was silky caressed my fore simogatta a homlokomat. head. A férfi, aki a fa alatt áll, tegnap még börtönbe volt. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. A baleset, amit láttunk, nagyon súlyos volt. The accident we have seen has been very serious. A tehenek, akik ott legelésznek nagyon szom- The cows who are grazing there are very thirsty. jasak. A labda, amit elvesztettél, még teljesen új volt. The ball you’ve lost was absolutely new. A tanár, akinek a tanítványa megnyerte a ver- The teacher whose student won the competition senyt, szereti a mézet.

likes honey. 20 Apukám, aki vidéken született, nagyon erős. My father, who was born in the country, is very strong man. Az a fivérem, aki ebbe az iskolába jár, sokat dohányzik. My brother who attends this school smokes a lot. A nővérem, aki újságíró nem szereti a híradót. My sister, who is journalist, doesn’t like TV news. Budapest, mely Magyarország fővárosa, a Du Budapest, which is the capital of Hungary, na két partján terül el. lies on the banks of the Danube. A ház, melyben lakom, elég kicsi. The house I live in is quite small. Karcsi, akit mindnyájan szeretünk, a város KISZ-titkára volt. Karcsi, whom we all love, used to be the secretary to the Young Communists of the town. A toll, amivel írsz, az enyém. The pen you’re writing with is mine. A ház, melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. The house whose windows are green over-looks the Danube. Azt mondja, hogy lekéste a vonatot, ami nem igaz. He says he’s missed the

train, which is not true. Add oda neki, amit akar. Give him what he wants. Mindent adj oda neki, amit akar. Give him everything he wants. Megdöbbentett, amit mondott. I was shocked by what she’d said. Felejtsd el, amit láttál. Forget what you’ve seen. Egy szót se értek abból, amit mondasz. I don’t understand a word you say. Nem érted, amit mondok? Don’t you understand what I’m telling you? Talán ez, azaz ember, akit keres a rendőrség. Maybe this is the guy the police want. Mindnyájunkat meghívott, ami nagyon kedves volt tőle. She invited us all, which was very kind of her. Te vagy a legnagyszerűbb lány, akivel valaha találkoztam. You are the most fantastic girl I’ve ever met De hisz ez nem az a férfi, aki megkérte a ke- But this is not the man who popped the question. zemet! Emlékszer már arra, amit tegnap tettél velem? Do you remember now what you did to me yesterday? A rádió, ami az asztalon van, bedöglött. The radio, which

is on the table, has broken down. 21 A hó, amit a hókotró elkotort, ott feketéllik az út mentén. The snow that was pushed off by a snowplough is blackening by the roadside. A kopár szik sarja, amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek, ég a napmelegtől. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. A vasorrú bába, akit Jancsi elégetett, egy mé- The iron nosed witch, who was burnt by Johnny, zeskalács házban lakott. used to live in a gingerbread house. A törpe, akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt, szemérmesen mosolygott. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. A farkas, aki a nagymama ruháját vette föl, izgatottan várta Piroskát. The wolf, who put on Grandmother’s robe, was expecting Little Red Riding Hood excitedly. Lenin, akit az úttörők nagyon tiszteltek, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom atyja volt. Lenin, who was deeply respected by pioneers,

was the father of the Great October Socialist Revo lution. Az Auróra, ami a Volga folyón ringott, a forrad Aurora, which was floating on river Volga, was the lom szimbóluma volt. symbol of the revolution. A puska, amit a lány levett a falról, töltve volt. The shotgun the girl took off the wall was loaded. A kés, amibe a fiú tízszer belerohant, csirke- The knife the boy ran into ten times was chicken trancsírozó szerszám volt. carving tool. A heverő, amin a fiú feküdt, a nagyszobában volt. The couch the boy was lying on was in the living room. Mindent megvesz, amit meglát. She buys everything she sees. Elmondtam neki mindent, amit tudok. I’ve told her everything I know. Semmi más nem kell nekem, csak szerelem. All I need is love. Semmi mást nem tudtam enni, csak egy kis húslevest, töltött káposztát, meg egy sült csirkét. All I could eat was some meat soup, stuffed cabbage and fried chicken. Csak egy ötös van nálam. All I have on me is fives.

Csak annyit tudok róla, hogy van egy háza Su All I know about her is that she has a house korón. at Sukoró Nem volt más rajta, csak a kalapja. All she had on was her hat. Minden, amit ott látsz, a volt férjemé. All that you can see there belongs to my exhusband. 22 Nem hagyott itt semmi mást, csak egy foszlott konyharuhát. All he’s left here is a ragged dishcloth. Nem láttam semmi mást, csak sötétséget. All that I could see was darkness. Ne csináljon semmi mást, csak mossa meg, vágja le, és szárítsa meg. All you have to do is wash it, cut it, and dry it. Nem tudta mit csinál. She didn’t know what she was doing. Akármi lehetsz, ami csak akarsz. You can be anything you want to be. Azt mondta, hogy megcsinálta, ami igaz volt. She said she’d done it, which was true. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK AUXILIARIES Lehet, hogy Jóska írta a falra azt a gusz- tusta Joe my have written that disgusting sentence on the wall. lan mondatot. Az ki van csukva,

hogy Jóska írta, hisz nem is tud írni. Joe can’t have written it, as he can’t even write. Biztos a fészekből esett ki az a kismadár. That little bird must have fallen out of the nest. Nem kellett volna táviratot küldened, egy levél is megtette volna. You needn’t have sent a telegram; a letter would also have done. Akár az egész dinnyét megehetted volna ne- You might as well have eaten all the melon; kem nem kell. I don’t need any. A végállomásig kellett volna menned és ott át- You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. szállni egy buszra. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az or- You shouldn’t have twisted his nose off! rát. Valószínű, hogy telefonált, csak nem voltam otthon. She may have given me a ring but I wasn’t at home. Lehet, hogy megint elvált, mert hetek óta gyak He may have got divorced again because he’s rabban jön. been coming more and more often for weeks. Ha jó leszel, vacsora után

ehetsz egy banánt. If you are good, you may eat a banana after dinner. Nem kellett volna felizgatnod magad, nem ér annyit az egész. You shouldn’t have upset yourself; it’s not worth i 23 Lehet, hogy megcsináltatom a horoszkópom. I might have my horoscope made. Ne izgulj, biztos megjön holnap. Don’t worry, he’ll surely come tomorrow. Nem lehetsz ilyen érzéketlen! You can’t be so unfeeling! Esetleg kihullhat a hajad, ha annyit fogyókúrázol. You might lose your hair if you’re dieting so hard. Hamarább is szólhattál volna, hogy nincs pén- You could have told me earlier that you had no money. zed. Biztos épp a halakat etette, mikor csöngettél. He must have been feeding the fish when you rang. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta So many hearts can’t have shed that much blood in vain vért. Biztos agyára ment a jólét. Living in clover must have driven him crazy. Lehet, hogy összekevertelek valakivel. I may have confused you

with somebody else. Valószínű lemerevedett, amikor meglátta a hú He must have been transfixed seeing his sister gát egy rendőr karjaiban. in a cop’s arms. Meg kellett volna élezned a kaszát. You should have sharpened the scythe. Biztos krumplit hámoz. She must be peeling potatoes. Esetleg megvakulhatsz, ha annyit nézed a lá- You might go blind if you keep looking at my bam. legs. Be kéne tenni a hűtőbe. It should be put in the fridge. Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. You shouldn’t have married that drunken sailor. Ehetek egy banánt? May I eat a banana? Akár fejbe is verhetett volna. He might as well have hit you on the head. Biztos kikelt volna, ha öntözöd. It would surely have sprouted if you had watered Hála istennek nem kellett mind meginnom. Thank God, I didn’t need to drink it all. Nem lett volna fontos kiszedni a melléből a csontot. You needn’t have taken the bone out of its breast Holnapra kellett

volna megírnia, de közben disszidált. He was to have written it by tomorrow, but it the meantime he had defected. Biztos a fejébe vette, hogy nem száll le rólam. He must have put his mind on not leaving me alone. 24 Lehetetlen, hogy mind megitta. He couldn’t have drunk it all. Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. You should have oiled the bike chain. Lehet, hogy nyitva maradt az ajtó. The door may have been left open. Biztos borotválkozik, az serceg így. He must be shaving, that’s what gives that crackling sound. Biztos, hogy tévedsz. You must be mistaken. Ki van zárva, hogy őt láttad, hisz Baltimoreban van. You couldn’t have seen him, since he’s in Baltimore now. Valószínű, hogy ma már nem jön. He’s unlikely to come today. Nem kell úgy a szívedre venni. You shouldn’t take it to your heart. Eztet kell a szívedre tenni. That’s what you must put on your heart. Lehet, hogy otthon vannak. They may be at home. Lehet, hogy

elmentek paradicsomot szedni. They may have gone to pick tomatoes. Bizonyára nem vett észre minket. He can’t have noticed us. Nem kellett volna olyan korán jönnöd. You needn’t have come so early. Nem kellett zöldséget venni, volt elég a kertben. We didn’t need to buy vegetables; there was enough in the garden. Biztos, hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. You couldn’t have seen Mary on the boulevard at night. Nem valószínű, hogy elkapták a tolvajt. The thief is unlikely to have been caught. Már bizonyára hallottad az újságot. You must have heard the news. Nem kellett volna mindjárt az első tánc után letépni a blúzát. You shouldn’t have torn off her blouse right after the first dance. Lehet, hogy nem vagyok egy lángész. I may not be a genius. Nem valószínű, hogy ma este itt leszek. I’m unlikely to be here tonight. Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szok- The button might get loose and your skirt will fall. nyád.

Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. She must have left her purse in the cab. Már rég meg kellett volna mondanod neki. You should have told her long ago. Alig valószínű, hogy megváltozol. You’re hardly likely to change now. Lehet, hogy tévedtem. I might have been wrong. Bizonyára alszik. She must be sleeping. Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? Shouldn’t you turn to a psychiatrist? Nem kellett volna úgy rohannod, hisz még nem volt ott. You needn’t have run so fast because there was nobody there. Ő nem mondhatott ilyet! He can’t have said anything like that. 25 Azért ezt nem kellett volna You shouldn’t have Rendőr az nem lehet, mert zöld a sapkája. He can’t be a cop since his cap is green. Méhecske nem lehetett, az hangosabban zümmög. It couldn’t have been a bee that buzzes more loudly. Lehet, hogy darázs volt. It may have been a wasp. Esetleg az is lehet, hogy szúnyog volt. It might have been a mosquito. Biztos a

másikat húzta ki. He must have taken out the other one. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. He should have taken out the lower six on the right. Biztos nőtlen, mert olyan simák a vonásai. He must be single, as his face is not worn out at all. FŐNÉVI IGENÉV, GERUNDIUM, MELLÉKNÉV/HATÁROZÓI IGENÉV INFINITIVE, GERUND PARTICIPLE Nehéz bátornak lenni, mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. It’s hard to be brave when you are only a very small animal. Könnyű másnak vermet ásni. It’s easy to dig a pit for others. Szeretni jó, jó, jó, jó. To love is good; it’s good to love. A fűtés borzasztó drága lett az idén. Heating has become very expensive this year A napozás olcsó, ha nem kell venni napolajat. Lying is the sun is cheap if you don’t have to buy suntan lotion. A lejmolás csúnya dolog. Leeching is a nasty thing. Lejmolni a legegyszerűbb. To be a leech is the simplest solution. Lopni még könnyebb. It’s easier to

steal. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. It was difficult for him to decide which one to buy. Szörnyű volt látni, ahogy ott szenvednek pá- It was terrible to see them suffering in the a field. lyán. Szerintem könnyű volt megírni. I think it was easy to write it. Lepihenni melletted, menedék a szívem- To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. nek. Utálok csavarogni, mikor minden zsúfolt. I hate hanging about when everything is packed. Alig várom, hogy találkozhassunk. I’m looking forward to seeing you. Nincs értelme veszekedni. It’s no use quarrelling. Imádja, ha bámulják. She enjoys being stared at. 26 Mindig iszik almalevet lefekvés előtt. He always drinks apple juice before going to bed. Elrohant, miután meglátott. After seeing me he ran away. Gondold át, mielőtt meghívod. Think it over before inviting him. Adj valamit inni. Give me something to drink. Nincs senki, akihez szólhatnék. There is nobody to

talk to. Unom már, hogy mindig én húzlak ki a csává- I’m getting tired of saving your butt. ból. Megpróbálunk valami jó megoldást találni min- We’re trying to find a proper solution for everybody. denki számára. Nem felejtették el tököt hozni? Did you remember to bring pumpkin? Emlékszem, hogy az asztalra tettem, de most nem találom sehol. I remember putting it on the table but now I can’t find it anywhere. Kipróbálta milyen mezítláb futni. He tried running barefoot. Megpróbált fölkelni, de nem ment. Hi tried to get put but he failed. Megállt, hogy felvegye a cipőjét. He stopped to put on her shoes. Abbahagyta a cipőhúzást. He stopped putting on her shoes. Vállaltam, hogy a hónap végére megcsinálom. I undertook to do it by the end of the month. Sikerült utolérnem. I managed to catch up with him. Nem sikerült utolérnem. I failed to catch up with him. Felajánlottam, hogy kifizetem a szállodát. I offered to pay for the

hotel. Remélem, hogy hamarosan találkozunk. I hope to see you as soon as possible. Szólj, hogy hívjam fel az állatkertet. Remind me to call the zoo, please. Ez téged arra fog kötelezni, hogy minden kívánságát teljesítsd. That will oblige you to fulfil all her wishes. Tényleg akartam veled beszélgetni a dologról, de nem gondoltam, hogy ma ilyen korán hazajössz. I really meant to tell you about the situation very soon, but I didn’t expect you to come home as early as that. Nem akarlak elveszíteni. I don’t want to lose you. Féltem közel menni hozzá. A was afraid to approach her. A zsugori fazonja nem volt hajlandó ki- The mean it refused to fork out a grand. pengetni egy rongyot. Ne felejtsd el megnézni, nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. Don’t forget to check if I have left my laced slip in your house. 27 Fontos lesz majd, hogy tudj angolul. It will be very important for you to speak English. Nagyon betegnek tettette magát, de

engem nem tudott átverni. He pretended to be very sick, but he failed to fool me. A rendőr meglátott egy embert, aki köz- szeméThe policeman caught sight of a man committing a public nuisance, so he decided to arrest him. rem elleni vétséget követett el és úgy döntött, hogy letartóztatja. Nem akarlak megbántani. I didn’t mean to hurt your feelings. Abbahagytam az ivást meg a dohányzást, mert nagyon drága mulatság. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára, de légy szíves ne horkolj. I don’t mind you staying here for the night, but please don’t snore. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipőt. It’s worth buying that pretty little Italian pair of shoes. Érdemes venni ilyen bölcsőt, mert a baba álomba tudja ringatni magát. It’s worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetőségek miatt. It’s no

use crying after missed opportunities Muszáj kiszellőztetnem, amikor elmegy. I can never help airing the room after she leaves. Mikor először ránéztem, nevetnem kellett, aztán meg sírnom. When I first looked at her I couldn’t help laughing, but then I couldn’t help crying. Ki nem állhatom, amikor telefüstöli a szobát. I can’t stand him filling the room with smoke. Én élvezem, mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban, és körülöttünk cápák. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded. Élvezte, hogy itt fekszik a függőágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. He enjoyed lying in the hammock with ten beautiful girls offering him drinks. Nem tudtam megúszni, hogy ne találkozzam I couldn’t avoid meeting him. vele. Javaslom, hogy mindent szavazzunk le. I suggest voting against everything. Nekem hiányzik, hogy minden reggel ötkor ke I miss having to go to work at five every

morning. jek. 28 Megint kezdett pukkasztgatni, bár figyelmeztettem, hogy ne tegye. He started popping again, though I had warned him no to do it. Nem tudta megállni, hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. He couldn’t help slipping closer a closer to her. Még csak tárgyalni se hajlandó arról, hogy le- She wouldn’t even consider moving to the goose költözzön egy libafarmra. farm. El tudod te képzelni Zsuzsit, amint egy libafar- Can you imagine Susie living on a goose farm? mon él? Kétlem, hogy őszinte ez ügyben. I doubt him being honest about it. Tagadom, hogy bármi ilyesmit tettem volna, uram. I deny doing anything like that, sir. A tyúkok nehezményezték, hogy napi két tojást kelljen tojniuk. The hens resented having to lay two eggs a day. Sosem említetted, hogy volt dolgod vele. You never mentioned having had an affair with him. Még egyszer nem kockáztatom meg, hogy kölcsönadjak neki. I won’t risk lending him any money once again.

Megfogta a tehén farkát, mely az istállóban kérődzött. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. Dühös volt a sofőrre, aki az ablak alatt túrázta He was angry with the driver revving his car under ta a kocsiját. the window. Megvigasztalta a lányt, aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. Te is láttad a csótányt, amelyik a lefolyó felé rohant? Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? De szép az a medál, ami a nyakadban lóg. Wow, that’s a beautiful medal hanging round your neck. Kiszúrta azt az alakot, amelyik az Astoria sar- He spotted the guy changing money in the corner o kánál pénzt váltott. Astoria. Nem vette meg a lovat, amelyik ott nyerített a karám sarkában. He didn’t buy the horse neighing in the corner the stockyard. Viszont megvette a birkát, amelyik ott bégetett a lovon. But he bought the sheep bleating on the horse. 29 Levágta a

bajszát, amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. He cut his moustache prickling the girl’s earlobe all the time. Karjába kapta a lányt, aki a “Júliá”-t énekelte. He held the girl singing “Júlia”. Piroska észrevette a farkast, amint az a fák közt ólálkodott. Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. Minthogy húsz évig élt Olaszországban, tudta hogy kell spagettit főzni. Having lived in Italy for twenty years, he knew how to cook spaghetti. Minthogy kiválasztott egy pár kesztyűt, úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. Having chosen a pair of gloves she decided to buy a matching frusta. Miután már tíz éve ő volt a legnagyobb sztár Having been the greatest star for ten years elhatározta, hogy örökre visszavonul. she decided to retire for good. Miután leszerelt a hadseregtől, elment rendőr- Having been discharged from the army, he decided nek. to join the police force. Mivel három kitűnő darabban már

látta színpa Having seen her on stage in three excellent plays, don, neki szánta filmjének egyik he considered her for a leading part in his movie. főszerepét. Megkért, hogy menjek el. He asked me to leave. Felment a padlásra, s nem is nézett énrám. She went up to the loft without even glancing at me. Miután kiitta a sörét, elbúcsúzott. Having drained his beer glass, he said goodbye. Záróra! Closing time! Bejött a szobába, és mikor meglátott, rájött a csuklás. She came into the room and seeing me started hiccuping. Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well being. Sose csináltam még szakálassal. I’ve never done it with a bearded guy. Csak ez a takaró van, amire fekhetünk. I’ve got just this blanket to lie on. A lány holmija mellé tette a cipőjét, amibe be- He placed his shoes stuffed with socks and tuszkolta a

zokniját, és a harisnyáját. garter next to her things. Suttogott, ahogy feküdt mellette. She whispered lying beside him. Nagyon örült, hogy megtalálta a nadrágját He was overjoyed to find his pants. 30 Ezt kapom azért, amiért téged szedtelek It’s what I get for picking you instead for of waitfel, ahelyett hogy megvártam volna azt, ame- ing for the one with guts. lyiknek van vér a pucájában. Befagy a hátsó felem. My ass is frozen. Aztán továbbmentek, egy szó nélkül. Then they went on, neither speaking. Egy kutya kezdte követni őket. A dog began to follow them. Befejezted már a fésülködést? Have you finished combing your hair? Meglepetten látta, hogy teljesen üres az utca. He was surprised to see that the street was completely deserted. Rá se rántott, hogy megálljon a pirosnál. He didn’t bother to stop at the red light. Ennek semmi köze az üzlethez. That has nothing do with this deal. Neked most nem kéne itt lenned.

You’re not supposed to be here. Az ablakon beszűrődő holdvilág fényében látta meg őt. By the moonlight straining through the window he saw her. Hangja halk és visszafogott volt. His voice was low and impressed. Az a szerencsénk, hogy beszéltél vele. We got lucky with you talking to her. Úgy döntött, hogy a saját feje után megy. He decided to use his own judgement. Érezte, ahogy egyre jobban feszíti belülről a düh. He felt a furious anger rising in him. Nincs itt ma este senki, aki vigyázhatna a kics There is no one here tonight to look after the re. nipper. A házból lépcsők vezettek az utcára. The house had steps leading down into the street. Az életemet mentetted meg azzal, hogy ész- You saved my life by spotting the scorpion. revetted a skorpiót. Egy kocsi dübörgött végig az utcán. A car came roaring down the street. Te aztán jól elijesztetted a festőket, akiket fes- You scared off the painters sent to paint the flat. teni

küldtek! Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. They stayed in the room smoking for another ten minutes. A Józsi mellett álló lány így szólt The girl standing beside Joe said Érezte, hogy az oldalához szorítják a karját. He felt his arms pinned to his sides. Alig tudott beszélni. He had trouble talking. Két csodás órát töltöttek a lány heverőjén fek- They spent two brillo lying on her bed ve, miközben egy filmet néztek. watching a film. Jót fog tenni neked, ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. It’ll do you good to mingle with the proletariat. 31 Az ember hajlamos elfeledkezni a köte- lessé- One tends to forget one has obligations to meet. geiről. A kínos helyzetet feloldandó, felhívta a néniké To create a diversion she telephoned her jét. aunt. Körülnézve láttam, hogy jó néhányan táncol- Looking around I could see quite a few people dan ing. nak. Nem volt hajlandó felpróbálni azt az

ízléstelen pulóvert. She refused to try the tasteless pullover on. Úgy vásárolt össze-vissza, mint egy tébolyult. She went mad buying clothes. Van valami ötleted, hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? Can you think of a way to make a million in a hurry? Tiszta ideg, ha arra gondol, hogy szabadságra kell mennie. He is getting neurotic about going on holiday. Szenvedett, ha arra gondolt, hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. A lépcsőn álltak és órákon át csevegtek. They stood on the steps ringing the bell for ages. Lepusztult egy fazon volt. He was a miserable-looking bloke. Láttad, ahogy ott korzózott és a dobozból szür Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? csölte a sört? Még 339 mondat. Another 339 sentences to go. A BKV úgy ünnepelt, hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. BPTC celebrated by giving every

worker an extra bus ticket. A kutyák a kocsma előtt álltak, és a gazdájukat várták. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. Ne nyüszögj már! Stop whining! Menj és foglald el magad! Go and find something to do! Valamit el kell mondanom. I’ve got something to tell you. Micsoda megaláztatás, hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! The humiliation of being given a lollipop for my birthday. Nem tudtam mit mondani, így hát csöndben maradtam. I couldn’t think of anything to say so I kept quit. Örülnél, ha megszabadultál tőlem, mi? You would be glad to get rid of me, wouldn’t you? 32 Beszélt, és közben fel se nézett az újságból. He spoke without looking up from his paper. És ha azt mondanám, hogy ez nekem nagyon sokat jelent? Supposing I said it meant at whole lot to me. Miközben beszélt, a szőnyeg szélét rúgdosta. He talked kicking at the edge of the rug. Abbahagynád ezt a témát? Will you quit harping

on that subject? - Figyelj! – mondta, és felugrott. “Listen”, he said leaping to his feet. Akár az igazat is megmondhatnád, ahelyett, hogy itt köntörfalazol. You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. Mindent elrontasz azzal, hogy így állsz hozzá. You spoil everything by taking the attitude. Oly nagy rössel civakodtak és szidták They were so busy quarrelling and calling egymást, hogy elfelejtették lemondani a megh each other names that they forgot to cancel to invivást. tation. Nézd már, hogy teszi magát; enyhén szétnyílt ajkak, verdeső szempillák, aztán tágra nyílt szempár, időnként meg a karjára teszi a kezét. Look what an act she is putting on; parted lips, eye lashes fluttering, and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. Nos, miután Józsi olyan volt amilyen, a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. Well, Joe being what he was, she didn’t object to the share out. Azt

vártam, hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. A expected to see her engagement to Joe announced. Nem volt senki, aki a számlát fizette volna. There was no one else to pay the bill. Muszáj volt ez-két célzást ejtenem róla. I couldn’t help dropping a hint or two about him. Felesége is volt valahol titokban. He had a wife tucked away somewhere. Gondoltam kitesz magáért. I expected her to do herself well. Ismertem azt a szokását, hogy úgy rendel ételt, hogy az étlapon lévő legdrágább fogást választja, akár szereti, akár nem. A knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu, whether she liked the dish or not. Kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem saj- I’m bound to say I don’t feel sorry for you. nállak. Javára legyen mondva, soha nem titkolta, hogy pénzsóvár. To do her justice she never concealed she was a mercenary. Olyan fiatal, és olyan jó ránézni. She is so young and easy to look at.

33 Ha egy lány hajnali kettőkor egy taxiban huza- Fighting your way home in a taxi at two o’clock in kodik, biztos lehet benne, hogy igazi úrhölgy. the morning may help you to reassure that you’re still a lady. Mindenkivel lekezelő volt, még velem is. She patronised everyone including me. Ezeknek a műanyag zacskóknak csak ki These carrier bags ought to stand up to being kéne bírni, hogy ne szakadjanak ki, ha az em- dragged half a mile without splitting. ber 800 méteren átcipeli őket. Egész este kenyértésztát dagasztottam I spent all evening bashing dough about. Ültünk és kényképeket néztünk. We sat around looking at photos. Aztán horkolni kezdett. And then he started snoring. Nem lehet végigmenni az utcán anélkül hogy bele ne ütköznél seftesekbe, akik symphoniát árulnak. You can’t walk down the street without bumping int wheeler-dealers selling Symphonia cigarettes. Eltökélt szándéka, hogy beáll rendőrnek. It is his ambition to

join the police force. Régi filmekben láttam, hogy így csinálják. I’ve seen it done in old films. Mielőtt felkelt, aludt. Before getting up he was sleeping. Miután aludt, felkelt. After sleeping he got up. Miközben aludt, felkelt. (Holdkóros) While sleeping he got up. (He is sleep- walker) 79 (HETVENKILENC) APRÓSÁG 79 (SEVENTY-NINE) LITTLE ONES Micsoda egy randa idő! What terrible weather! Két tetű ring két egéren. There are two lice rocking on two mice. A hírközlő szervek szerint a rendőrség négy libát köröz. According to the media the police want four geese. Sok férfi van sok bútorban, de egy bútorban csak egy férfi van. There are a lot of men in a lot of furniture, but in one piece of furniture there’s only one man. Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák, a szarvasmarhák és az ökrök szemében. Loot at the intelligent look in the eyes of those seep, cattle, and oxen. Sok kárt okozott már a selejt. A lot of damage has

been caused by imperfect quality. Van néhány hírem; tulajdonképpen két hírem van. I’ve got some news: actually I’ve got two pieces of news. Mi újság? What is the news? Küldje el adatait a társkereső ügynökséghez. Send your personal data to the matchmaking agency. 34 Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak Knives and wives can be equally sharp. vágni. Sokan voltak a boltban. There were a lot of people in the shop. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcső. This cradle has been used by a lot of children. Sok bába közt elvész a gyerek. Too many cooks spoil the broth. Sok az eszkimó és kevés a fóka. There are too many Eskimos and too few seals. Kevés itt a fény. There’s little light here. Nem sokat tehet, nem igaz? There isn’t much he can do, is there? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjá- There are a few beans and there’s a little soup in his plate. ban. Vannak néhányan, akik nem szeretik a bable- There are

some that don’t like beansoup. vest. Néhányan megbetegedtek. Some got ill. Valaki kopog. Somebody is knocking. Semmi sem hasonlítható hozzád. Nothing compares to you. Van aki tud, van aki nem. Ez már csak így van. Some can, some can’t. That’s how it is Nincs só a levesben. There isn’t any salt in the soup. Ki van zárva. No way. Van otthon valaki? – Senki. – De valaki csak mondta azt, hogy senki. “Is there anybody at home?” “Nobody”. “But somebody must have said ‘nobody!” Van még kávé a csészében? Is there some coffee in the cup? Ez se tetszik, meg az se. I don’t like either this or that. Egyik se tetszik. I don’t like either. Nem mind a kettő tetszik. I like both of them. Kettőjük közül egyik se kéne. I wouldn’t need either. Mindenki más meg tudta volna csinálni. Everybody else could have done it. Mindkét szülője imádja. Both of hi parents love him. Mind az apja, mind az anyja elismerte, hogy igaza

volt. Both his father and mother admitted he was right. Minden nap mosok fogat. I clean my teeth every day. Mindnek megvan a maga szobája. Each has his own room. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. Each of children goes to a different school. 35 Mind megette. He ate it all. Egész éjjel táncoltak. Thy danced all night. Minden kérdésre válaszolni kell. All the questions must be answered. Minden gyerek szereti a játékot. All children like toys. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. The cockerel’s diamond penny. Tom bisztrója. Tom’s diner. A cigány lova. The gypsy’s horse. A szabadság vándorai. The wanderers of freedom. A Csepeli Munkásotthon. CSEPEL WORKER’S CLUB. A pupák pék pókja. The silly baker’s spider. Gizi nővérének a lánya. The daughter of Gizis sister. A főnök kocsija. The boss’s car. Két hét múlva találkozunk. See you in two week’s time. Egyszerűen te vagy a legjobb. You’re simply the best.

Te sem vagy különb. You’re not much better. Ez a legrosszabb bableves, amit valaha ettem. This is the worst beansoup I’ve ever eaten. Te betegebb vagy, mint tegnap. Now you are worse than you were yesterday. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. You’re the prettiest girl in the tractor factory. Hideg a kezed. Your hand is cold. Messzebb van, mint gondoltam. It’s tarter than I expected. Olyan fehér, mint a hó. It’s as white as now. Az elefánt nagyon sokáig él. An elephant can live for a very long time. A pénz mozgatja a világot. Money makes the world go round. Az élet csodás. Life is wonderful. Nehéz a dolga a katonának. The life of a soldier is very hard. A foglalkozása? Mozdonyvezető. His job? He’s an engine driver. Olyan mesét mondott, amit senki nem hitt el. He told us a story that nobody believed. Nem szeret focizni, de imád zongorázni. He doesn’t like to play football but he loves playing the piano. Bárcsak itt

lennél. I wish you were here. Bárcsak szólna hozzám. If only he would talk to me. Bárcsak tudtam volna. I wish I had known. Bárcsak meg tudnálak érteni. I wish I could understand you. Bárcsak esne rám. I wish it would rain down on me. Bárcsak ne ettem volna meg. If only I hadn’t eaten it. 36 Oh. ha én is köztetek lehetnék If only I could be with you. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. I wish I were twenty years younger. Ugye megmondtam, hogy ne vidd a szobába! I’ve told you not to take in into the room, haven’t I? Jó, mi? It’s good, isn’t it? Megszerzed nekem, ugye? You’ll get for me, won’t you? Ülj le, jó? Sit down, will you? Kezdjük, jó? Let’s start it, shall we? Szép a szemem, ugyebár? My eyes are beautiful, aren’t they? Nem vagy finnyás, ugye? You aren’t choosing, are you? Most utálsz, ugye? You hate me now, don’t you? Én vagyok a te mucikád, ugye? I am your sweetie pie, aren’t I? Nem én

vagyok a következő, ugye? I’m not the next one, am I? Nem tudod megcsinálni, ugye? You can’t do it, can you? Nem vettél ki pénzt a fiókomból, ugye? You didn’t take money out of my drawer, did you? Ugye nem lesz ma órád? You won’t have a lesson today, will you? Jellemző! Oh, you would, would you? Most inkább rádiót hallgatnék. I’d rather listen to the radio now. Menj inkább kocsival. I’d rather you went by car. Inkább inna, mint enne. He would rather drink than eat. Inkább ennék. I’d rather eat. Inkább igyál. I’d rather you drank. Te mos inkább ne figyelj ide, jó? I’d rather you didn’t listen now, will you? Inkább focizna. He would rather play football. Szórakozz inkább a nénikéddel, jó? I’d rather you fooled with your auntie, will you? Úgy látszik, mindjárt kiderül (az ég)! It looks as if it’s going to clear up. Úgy látszik, mindjárt balra fordul. He looks as if he’s going to turn left. Úgy

látszik az ablakon át jött be. It looks as if he got in trough the window. Olyan mintha citromba harapott volna. It looks as if he’s swallowed a lemon. Olyan vagy, mint aki kísértetet látott. You look as if you’ve seen a ghost. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. He looks as if he got out of bed the wrong side. Úgy látszik, kezd bedilizni. She looks as if she’s cracking up. Olyan volt, mintha földbe gyökerezett volna a lábam. It was as though my legs were stuck to the floor. 37 Úgy fölugrott, mintha darázs csípte volna. He jumped up as though a wasp had stung him. Úgy beszél, mintha ő lenne a legjobb horgász. He talks as if he was the best fisherman. Úgy fut, mintha az életéért futna. He runs as if he was running for his life. Olyan volt, mintha a világ a feje tetejére állt volna. It was as if the world had turned upside down. Olyan volt, mintha a mennyben járnék. I felt as though I was in heaven. Úgy néz ki, mint aki már

napok óta nem evett. He looks as if he hasn’t eaten for days. Olyan volt, mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. Mit gondolsz, mi mozog a zöldleveles bokor- What do you think is moving in the bush with ban? green leaves? Szerinted róka? Do you think it’s a fox? Mit mondtál, melyik nap érkezik? Which day did you say he was going to arrive? Nem hiszem, hogy disznóhús. I don’t think it’s pork. Azt hiszem nincs nálam pénz. I don’t think I have any money on me. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. I don’t think I’m in my right mind. Azt hiszem nem jött össze nekik. I don’t think they hit it off. Azt hiszem, nem szeret. I don’t think she loves me. Azt hiszem nincs otthon senki. I don’t think there’s anybody at home. Szerintem nem elég hosszú. I don’t think it’s long enough. Azt hiszem nincs cipőpasztám. I don’t think I have any shoe paste.

Azt hiszem nincs több mondat. I don’t think there are any more sentences. Szerintem te nem figyelsz rám. I don’t think you’re listening to me. Mozijegyet, egyet vegyek? Shall I book one movie ticket? Szóljak neki? Shall I call him? Játszunk egy parti ultit? Shall we play a game of ulti? Melyik utcánál forduljak balra? Which turning shall I take to the left? Mit vegyek fel? What shall I put on? Hová üljünk? Where shall we sit? Elmenjünk ma este valahova? Shall we go out tonight? Megmossam a hátad? Shall I wash your back? Leoltsam a lámpát? Shall I turn off the light? Mikor hagyjuk már abba: When shall we stop it? Csak azt akarom, hogy boldog légy. I just want you to be happy. 38 Nem akarlak megijeszteni. I don’t want to frighten you. Nem akarom, hogy megijedj. I don’t want you to get frightened. Szeretném, ha szeretnél. I’d like you to love me. Szeretnék szántani, hat ökröt hajtani. I’d like to plough and drive six

oxen. Szeretném, ha Józsi szántana. I’d like Joe to plough. Szeretném bejárni a földet. I’d like to travel around the world. Napot akarok látni. I want to see the sun. Azt akarom, hogy csinos légy. I want you to be pretty. Azt akarom, hogy légy légy. I want you to be a fly. Fogni akarom a kezedet. I want to hold your hand. Szabad akarok lenni. I want to break free. Azt szeretném, ha szabad lennél. I’d like you to be free. Ideje, hogy lefeküdj. It’s time you went to bed. Legfőbb ideje, hogy elzárd. It’s high time you turned it off. Ideje, hogy legyen rám egy kis ideje. It’s time you had some time for me. Legfőbb ideje, hogy felöltözz. It’s high time you put on your dress. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. It’s time the blind piano tuner called again. Ideje már, hogy levágasd a hajad! It’s about time you had your hair cut! Ideje, hogy beköltözzünk. It’s time we moved in. Van kedved táncolni? Do

you feel like dancing? Mulatni volna kedvem. I feel like having fun. Kedvem volna lovagolni. I feel like riding. Mindig azt tette, amihez kedve volt. He always did what he felt like doing. Nincs kedvem vasalni. I don’t feel like ironing. Van kedved egy csésze kávéhoz. Do you feel like a cup of coffee? Nem szeretlek és a kutya sem. I don’t like you and neither does the dog. Iccereg a macska és a hörcsög is. The cat is fidgeting and so is the hamster. Párizsit eszik és sajtot is. He is eating parizsi and cheese, too. Hideg van, meg sötét is. Its cold and dark, too. Nem tetszik ez, és nem tetszik az se. I don’t like this, and I don’t like that, either. Nincsen apám, se anyám. I‘ve got neither father, nor mother. Énekelek és táncolok is. I sing and dance, too. Csöpög a csap és a WC is. The tap is dripping and so is the lavatory. Nincs rajtam pizsama és papucs se. I’m not wearing pyjamas and slippers either. A nyuszin van sapka

és a farkason is. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. 39 Remélem, elkapják. Én is I hope they’ll catch him. So do I Hófehérkének nincs fehér ruhája, és a törpék- Snow White has no whites and neither do the nek sincs. dwarfs. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. The dwarfs have beds and so does Snow White. A szatyorban volt szalonna és kolbász is, és a hátizsákban is. The bag contained bacon and sausages too and so did the rucksack. Nem találta a helyét és a fejét sem. She didn’t find her place and her head, either. Táncolt a menyasszony és a vőlegény is. The bride was dancing and so was the groom. Csiga-biga palota, ablaka sincs, ajtaja sincs. Snaily snail castle, it’s got neither window, nor door. Semmit nem tudtam róla, míg föl nem hívott. I didn’t know anything about it until he had called Nem mehetsz be a szobába, amíg le nem vet- You may not go into the room until you have taken off your shoes. ted a

cipődet. Nem indulunk, amíg Bob meg nem jön. We won’t start until Bob has come. Amikor majd tél lesz, elmegyünk szánkózni. When wintertime comes, we’ll go sledding. Amikor visszajövök, új életet kezdek. When I come back, I’m going to start my life all over again. Visszaadom, mihelyt megtalálom. I’ll give back as soon as I find it. Majd bemegyek, ha nem lesz benn az oroszlán. I’ll go in when there’s no lion inside. Emlékszem, hogyan öleltél át. I remember how you used to hold me. Régen minden más volt. Things used to be different. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Girls used to wear shorter skirts. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. I used to play my guitar with a smile on my face. Itt valaha vár állott. There used to be a castle here. A dolgozók régen még kaptak jutalmat novem The workers used to get extra money on November 7-én. ber 7th. Nem az vagy, aki valaha voltál. You’re not the man you used to be.

40 Amikor még ifjú házasok voltunk, minden nap felhívtál. When we were just married you used to telephon me every day. Régen azért soványabb voltál. You used to be thinner. Régen gazember volt, de most barátságos alak. He used to be a jerk, but now he is a friendly guy. Hová is mehettem volna? Where was I to go? Most mit tegyek? What am I to do now? Úgy volt, hogy pénteken jönnek haza. They were to come home on Friday. Úgy van, hogy júniusban esküszünk. We are to be married in June. Másnap kellett volna elmennünk, de megbete- We were to have gone away the next day, but I was ill. gedtem. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. All prisoners are to be in bed by 10 o’clock. Itt nem dohányozhatsz. You are not to smoke here. Minél nagyobb Pistike feje, annál több víz megyen bele. The bigger Pistike’s head, the more water goes in. Minél sötétebb van, annál kevésbé látlak. The darker, the less I can see you. Minél

kevésbé látlak, annál jobban tetszel. The less I can see you, the more I like you. Minél többet beszél, annál kevesebbet mond. The more he talks, the less he says. Minél vékonyabb a nyaka, annál vékonyabb a dereka. The thinner her neck, the thinner her waist. Minél zöldebb, annál büdösebb. The greener, the more stinking. Egy fél nap is lesz, míg kicserélik a főtengelyt. It will take them half a day to replace the crankshaft. Mennyi idő alatt érsz Erzsébetről Csepelre? How long does it take you to get to Csepel from Erzsébet? Ha gyalog megyek 20 perc, ha kocsival 30. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. Mennyi idő alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? Négy nap alatt értünk Hágába. It took us four days to get to the Hague. Kevesebb, mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs.

Mennyi idő alatt olvastad el a “Háború és Béké”-t? How long did it take you to read “War and Peace”? 41 Mint a mókus fenn a fán. Like a squirrel up in the tree Olyan szép vagy, mint a nap. You’re as beautiful as the sun. Ez a könyv olyan, mint egy rossz álom. This book is like a bad dream. Elment. Csak úgy Off he went. Just like that Olyan kicsi vagy, mint egy törpe. You’re as small as a dwarf. Te meg olyan vagy, mint egy gőzmozdony. You’re just like a steam engine. Olyan a szemed, mint egy kispárna. Your eyes are like a little pillow. Heten vannak, mint a gonoszok. They are seven like the evil. Mint a filmeken. Like a movie scene. Pont olyan csinos, mint a mamája. She’s as pretty as her mother is. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. There was a flea balancing on the cat’s moustache. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. There were swallows flying towards South Africa. Egy banán van a citromfán. There’s a

banana on the lemon tree. Bogarak voltak a fürdőszobában. There were beetles in the bathroom. Egy légy csúszkált a kopasz fején. There was a fly skidding on his baldhead. Aztán a légy a pitére szállt. There was a fly flew on the pie. A pite az asztalon van. The pie is on the table. A sütőben is van a pite. There’s some pie in the oven, too. Két sütő volt a konyhában. There were two ovens in the kitchen. A konyha a fürdőszoba mellett van. The kitchen is beside the bathroom. Egy csomó fürdőszoba van a házban. There is a lot of bathroom in his house. Csak egy ház van az utcában. There’s only one house in the street. Zengő hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. There was sonorous voiced men’s chorus singing the refrain of Coshlet. Láttam, hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. I saw them walking hand in hand in the garden. Hallottam, hogy Juliska énekel a fürdőszobá- I heard Julia singing in the bathroom. ban.

Hallod, hogy ugat a Kriszti? Can you hear Christie bark? Látod azt a kísértetet, amint tetőről tetőre ug- Can you see that ghost jumping from rooftop to rál? rooftop? Láttam, hogy mosolyog. I saw her smile. És láttam, ahogy ott állt. And I saw her standing there. Hallottam, hogy nyílik az ajtó. I heard the door opening. Jobb, ha csöndben maradsz. You’d better be quiet. Jobban tennéd, ha felöltöznél. You’d better put on your dress. 42 Jobb, ha nem megyünk együtt. We’d better not go together. Jobb lett volna, ha alszik. He had better have slept. Jobb, ha nem beszélek annyit. I’d better not talk so much. Jobban teszed, ha becsukod a szemed. You’d better close your eyes. Jobb, ha nem eszed meg. You’d better not eat it. Jobb lett volna, ha lifttel megyünk. We’d better have used the lift. Bármekkora is a fülem, nem hallok semmit. However big my ears, I can’t hear a thing. Bármibe kerül, én megveszem neked. Whatever it

costs, I’ll buy it for you. Akármelyiket veszi el, úgyis megbánja. Whichever he marries, he’ll regret it. Bármit iszol, rosszul leszel. Whatever you drink, you’ll get sick. Akárki mondja, hazudik. Whoever says it is a liar. Akármennyi pénze is van, hülye oszt kész. However much money he has, he’s stupid and that’s it. Bármit is javasolok, mindig ellenkezik. Whatever I suggest, he always disagrees. Megy a függöny a tapétához? Does the curtain match the wallpaper? De jól áll az a pulóver. That pullover really suits you. Pont jó a cipő. Those shoes fit me. Öreg vagy te már, nem áll jól a láncos dzseki. You’re too old; a chain jacket doesn’t suit you. Hű, de jó kis sapka. Hű, és pont jó Hű de jól áll. Hű, és a sáladhoz is megy Hm, that’s a good cap. Hm, and it fits you Hm, and it suits you, too. Hm, and it goes with your scarf. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. Eve seems to have eaten the roll. A jelentések

szerint az ötödikről zuhant ki. He is reported to have fallen from the fifth floor. Látszott rajta, hogy egész éjjel sírt. He seemed to have been crying all night. Azt hitték szegényről, hogy szegény, pedig gazdag volt. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. Azt mondják róla, hogy nem szeret senkit. He is said to love nobody. Azt mondják, hogy el kellett utaznia. She’s said to have had to leave. Úgy látszik, nem érdekli semmi. He doesn’t seem to care about anything. Úgy látszott, hogy forr. It seemed to be boiling. Azt hitték róla, hogy okos. Hi was thought to be clever. Lopott kocsinak tűnt. It seemed to be a stolen car. Azt hitték, hogy ellopták a kocsiját. His car was thought to have been stolen. Úgy tartják, hogy Magyarország olyan mint Hungary is believed to be similar to wool; she a gyapjú; minden nagymosásnál összemegy. shrinks with every big wash Vagyok olyan legény, mint te. I am as tough a guy as you

are. Vagyok én olyan lány, mint amilyen legény te vagy. I am as tough a girl as tough a guy you are. 43 A poros nyomába se léphetsz az első felesé- You are nothing like my first wife. gemnek. Te nem tudod mit beszélsz. You don’t know what you’re saying. Pontosan tudom, hogy milyen nő volt az első feleséged. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. She tried hard to please everyone. Ő már csak ilyen volt. She was just like that. De azért nem volt olyan önző, mint te. But she wasn’t as selfish as you are. Sokkal jobban főzött, mint te, és kész. She was much better at cooking than you cook and that’s it. Én még ilyen marhát nem láttam. I haven’t seen a moron like you. Most már viselkedjél. Control yourself. Elvigyelek valahová ma este? Shall I take you out tonight? És milyen jól néz ki meztelen. And how good she looks naked. Lehet, hogy festi magát. She my use

make-up. Attól még nem lesz kopaszabb. That won’t make her balder. Nincs több, ugye? There’s no more, is there? Nincs. No.