Biológia | Ízeltlábúak » Rovarok, parainsecta

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 37 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:37

Feltöltve:2008. május 07.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda Classis: Parainsecta Synapomorf jellegek: – A szájszervek zárt fejtokban helyezkednek el, – tapogatójuk, szemük és Malpighi-szervük redukát, - csápjuk redukált, legfeljebb 4 ízű, minden ízben van izom (ízelt csáp). – a lábfejek nem különülnek el a lábszártól, - nincsenek külső ivarszervek Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta Ordo: Protura – Előrovarok –Több mint 200 faj, – 0,5 – 2 mm hosszú, apró termetű hatlábúak – megnyúlt testűek, egyenletesen szelvényezettek, – szemek, csápok hiányoznak, – 1 pár pszeudoocellum, – egyedfejlődésük anamorphosis, – ragadozó életmódúak, de gombamicéliumokat és baktériumokat is fogyasztanak, – nedves talajban élnek. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta; Ordo: Protura 1. Eosentomon transitorium - Hajnalrovar - 1 mm hosszú, – avarban, kövek alatt, a talaj felső rétegében

él, – gombafonalakat szívogat. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta Ordo: Collembola – Ugróvillások – minden kontinensen előfordulnak (az Antarktiszon is), – 0,2 – 9 mm hosszú, szárnyatlan hatlábúak, – jól elkülönül a fej, tor és a potroh, – a csápok 4 ízűek, a szemek max. 8 ommatidiumból állnak, – a tor 3 szelvényből áll, a lábakon karmok vannak, – a potroh 6 szelvényből áll, 1.-hasi tömlő, 3-retinakulum, 4-furka (=ugróvilla), – kétféle testalkat: hosszúkás = Arthropleona, gömbölyded = Symphypleona, – epedafikus (talajfelszínen, avarban élő) és euedafikus (a talaj felső rétegében élő) fajok vannak, – szaprofita életmódot folytatnak, fontos szerepük van az avar dekomponáló folyamataiban. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta; Ordo: Collembola; Familia: Poduridae 2. Podura aquatica – Vízi ugróvillás – 2 mm hosszú, kék színű,

–vízpartokon, vízfelszínen él – a víz felszínére hullott szerves törmelékkel táplálkozik Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta; Ordo: Collembola; Familia: Tomoceridae 3. Tomocerus longicornis – Hosszúcsápú ugróka –5 – 6 mm hosszú, barnás színű, – csápja hosszú, - talaj közelében, avarban, gombákon él - zsenge növényi részek megrágásával kárt is okozhat Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta Ordo: Diplura – Lábaspotrohúak – kb. 700 fajuk van, – 2 – 10 mm hosszú, szárnyatlan hatlábúak, – testük hosszúkás alakú, – fejük kerekded, csápjuk hosszú, gyöngysorszerűen ízelt, – a szemek teljesen hiányoznak, – a potroh végén páros fartoldalékok (cerci) vannak, ezek fonál- vagy fogószerűek, – nem csak a lárvák, hanem az imágók is vedlenek életük végéig (kb. 30 alkalommal), – több évig élnek, – a fajok zöme szaprofág, de vannak köztük

rsgsdozók is, – általában talajlakók. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Parainsecta; Ordo: Diplura; Familia: Campodeidae 4. Campodea staphylinus – Fonálfarkú ősrovar – 4 – 15 mm hosszú, – párás, nedves környezetben él, erdei avarban, kövek alatt – növényi és állati eredetű szerves törmelékkel táplálkozik. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda Classis: Insecta Synapomorf jellegek: – gyűrűzött csáp (ostorcsáp), – tracheális légzőrendszer, – egyágú végtag, - három testtáj (fej, tor, potroh). Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Insecta; Subclassis: Monocondylea; Ordo: Archeognatha; Familia: Machilidae 5. Lepismachilis notata – Ugró ősrovar Archeognatha – Ugró ősrovarok rendje: – kb 200 fajuk van, 10 – 15 mm hosszúak, – szárnyatlanok, – testük pikkelyekkel borított – csápjuk hosszú, összetett szemük fejlett, – a potroh végén 3 potrohfüggelék: páros

farcsuták (cerkusz) és páratlan végfonál (filum terminale) – tengerpari és szárazföldi fajaik vannak, – növényi anyagokat, szerves törmeléket Lepismachilis notata - Barnás színezetű, kb 1 cm-es, - a tor erősen domború, - az előtor keskenyebb a közép- és utótornál, - erdőkben, avarban, fakérgen, kövek alatt él. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Insecta; Subclassis: Dicondylea; Zygentoma Classis: Ordo: Sectio: Apterygota; 6. Lepisma saccharina – Ezüstös ősrovar (ezüstös pikkelyke) Zygentoma – Pikkelykék rendje: - Többségük trópusi, szubtrópusi faj, – a csápok hosszúak, összetett szemük és egy pár tapogatójuk van, – az előtor a legszélesebb torszelvény, – a potroh végén 3 potrohfüggelék: páros farcsuták (cerkusz) és páratlan végfonál (filum terminale), – testüket apró kitinpikkelyek borítják, – gyors mozgásúak – többnyire szerves törmeléket fogyasztanak. Lepisma saccharina – 7

– 10 mm, teste ezüstösen csillogó, – melegkedvelö faj, elsősorban lakásokban él, a természetben sziklafalakon, fakéreg alatt található, – éjjel aktív, nappal szűk résekbe rejtőzik, – szerves anyagokkal táplálkozik, – 3 – 4 évig élnek. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Ephemeroptera; Familia: Palingenidae Subphylum: 7. Palingenia longicauda – Tiszavirág – 3 – 4 cm hosszú, Európa legnagyobb kérésze, – a filum terminale hiányzik, – elterjedés: hazánkban ma már csak a Tiszában és néhány mellékfolyójában él, – élőhely: alföldi folyók tiszta vizű, meredek, agyagos partszakaszai, – a lárva legalább 3 évig fejlődik. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Ephemeroptera; Familia: Ephemeridae Subphylum: 8. Ephemera vulgata – Tarka kérész - Kb 2 cm hosszú - van filum terminale

- elterjedés: síkvidéki faj. - élőhely: alföldi folyók és nagyobb patakok mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Ephemeroptera; Familia: Ephemeridae Subphylum: 9. Ephemera danica – Dán kérész – Kb 2 cm hosszú – van filum terminale - elterjedés: domb- és hegyvidéki faj. - élőhely: hegyi patakok mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Subphylum: Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Ephemeroptera; Familia: Baetidae 10. Cleon dipterum – Elevenszülő kérész – Apró termetű faj, 8 – 10 mm, – nincs filum terminale, –csak egy pár szárnya van, – a nőstény apró lárvákat ereszt a vízbe, – az egyik leggyakoribb kérészfajunk. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Ephemeroptera; Familia: Heptagenidaeidae Subphylum: 11. Heptagenia sulphurea –

Patakvirág Élőhely: folyóvizek, hegyvidéki patakok mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Platycnemidae Subphylum: 12. Platycnemis pennipes – Széleslábú szitakötő Elterjedés: sík- és dombvidéken gyakori, hegyvidéken ritka. Élőhely: kisebb álló- és lassú folyású vizek mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Coenagrionidae Subphylum: 13. Coenagrion ornatum – Díszes légivadász Elterjedés: elterjedt, de nem gyakori. Élőhely: kisebb tavak, tócsák közelében fordul elő. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Coenagrionidae Subphylum: 14. Coenagrion pulchellum – Gyakori légivadász Elterjedés:

elterjedt és gyakori faj. Élőhely: kisebb tavak, tócsák közelében fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Coenagrionidae Subphylum: 15. Ischnura elegans – Kék légivadász Elterjedés: elterjedt és gyakori faj. Élőhely: álló- és lassú folyású vizek mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Lestidae Subphylum: 16. Sympecma fusca – Erdei rabló szitakötő Elterjedés: elterjedt és gyakori faj. Élőhely: erdőszéleken, erdei tisztásokon fordul elő, ahol a közelben kis vízterek találhatók. Az egyetlen hazai szitakötő, mely imágó alakban telel át. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Lestidae Subphylum: 17. Lestes

barbarus – Foltos szárnyjegyű rabló Elterjedés: elterjedt és gyakori faj. Élőhely: gazdag pari vegetációjú állóvizek mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Agrionidae Subphylum: 18. Agrion splendens – Sávos szitakötő Elterjedés: sík- és dombvidéki faj (500 m alatt). Élőhely: lassú folyású vizek mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Zygoptera; Familia: Agrionidae Subphylum: 19. Agrion virgo – Kisasszony szitakötő Elterjedés: domb- és hegyvidéki faj (500 m felett). Élőhely: dús parti növényzettel rendelkező tiszta vizű hegyvidéki patakok mentén fordul elő. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia:

Aeschnidae Subphylum: 20. Anaciaeschna isosceles – Lápi acsa Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: dús növényzetű állóvizek mentén fordul elő. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Aeschnidae Subphylum: 21. Aeschna cyanea – Sebes acsa Elterjedés: elterjedt, alacsonyabb domb- és hegyvidéki faj. Élőhely: sokféle élőhelyen megtalálható, de inkább az álló- és lassú folyású vizeket kedveli. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Aeschnidae Subphylum: 22. Aeschna affinis – Gyakori acsa Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: dús növényzetű állóvizek mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Aeschnidae

Subphylum: 23. Anax imperator – Óriás szitakötő Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: dús növényzetű állóvizek mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Aeschnidae Subphylum: 24. Anax parthenope – Tavi szitakötő Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: nagyobb tavak mentén fordul elő, nem gyakori. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Gomphidae Subphylum: 25. Onychogomphus forcipatus – Csermely szitakötő Elterjedés: hegyvidéki faj. Élőhely: Középhegységi erdeinkben patakok mentén nem ritka. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Cordulegasteridae Subphylum: 26. Cordulegaster bidentatus – Hegyi szitakötő

Elterjedés: hegyvidéki faj. Élőhely: gyors folyású hegyi patakok mentén, ritka. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Cordulegasteridae Subphylum: 27. Cordulegaster boltonii – Sárgafoltos hegyi szitakötő Elterjedés: hegyvidéki faj. Élőhely: gyors folyású hegyi patakok mentén. Hazánk egyik legveszélyeztetettebb és legritkább szitakötője. A Mecsekben és az Őrségben élnek populációi. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Libellulidae Subphylum: 28. Libellula depressa – Közönséges acsa Elterjedés: sík- és dombvidéki faj. Élőhely: állóvizek mentén, kedveli a kisebb tavakat, tócsákat. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera;

Familia: Libellulidae Subphylum: 29. Libellula quadrimaculata – Négypettyes acsa Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: állóvizek mentén él. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Libellulidae Subphylum: 30. Libellula fulva – Mocsári szitakötő Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: zsombékos, mocsaras területeken fordul elő. VÉDETT! Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Libellulidae Subphylum: 31. Orthetrum cancellatum – Vízipásztor Elterjedés: síkvidéki faj. Élőhely: állóvizek, nagyobb tavak, holtágak mentén fordul elő. Phylum: Arthropoda; Hexapoda; Classis: Insecta; Sactio: Pterygota; Subsectio: Palaeoptera; Ordo: Odonata; Subordo: Anisoptera; Familia: Libellulidae Subphylum: 32. Sympetrum sanguineum – Alföldi szitakötő

Elterjedés: sík- és dombvidéki faj. Élőhely: kis kiterjedésű állóvizek közelében, tocsogós réteken fordul elő