Környezetvédelem | Középiskola » Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismertek középszintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 17 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:60
Feltöltve:2008. szeptember 17
Méret:87 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Mit olvastak a többiek, ha ezzel végeztek?

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2008. május 26 Név: . osztály: KÖRNYEZETVÉDELMIVÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0811 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók - A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! A vizsgán nem programozható számológép, körző és vonalzó használható! írásbeli vizsga 0811 2 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: . osztály: I. Kérdéssor 40 pont Négyféle asszociáció Minden helyes válasz egy pontot ér. A fogalmakat betűk, az állításokat számok

jelölik. Az állítások mellé írja a megfelelő fogalom betűjelét! 1. A A csepegtetőtestes szennyvíztisztítás B. A komposztálás C. Mindkettő D. Egyik sem 1. biológiai eljárás 2. aerob eljárás 3. eredményes alkalmazásához légbefúvást kell végezni 4. alkalmazásakor hőtermelő folyamatok játszódnak le 2. A A szaprobitás B. A ˝TOC˝ C. Mindkettő D. Egyik sem 1. megmutatja az összes szerves szén (így a szerves szennyeződés) mértékét 2. a vizek minősítésénél alkalmazható egyik mutató . 3. a biológiai vízminősítésénél alkalmazható egyik mutató 4. a szervesanyag bontó képesség erősségét mutatja . 3. A A szintezés B. A derékszögű koordinátamérés C. Mindkettő D. Egyik sem 1. egy magasságmérési mód 2. helymeghatározási eljárás 3. szükséges (hiánytalan) felszerelései: műszerláb, szögprizma, mérőszalag 4. lehet abszolút- vagy relatív értelmű is írásbeli vizsga 0811 3 / 12 2008. május 26

Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: . osztály: 4. A A hosszmenti (súrlódási) veszteség B. A helyi veszteség C. Mindkettő D. Egyik sem 1. hosszú csővezetékeknél az összes hidraulikai veszteség elhanyagolhatóan kis részét adja. 2. fordítottan arányos a csőátmérővel 3. fordítottan arányos az áramlási sebességgel 4. mértékegysége méter 5. A A hullámtér B. A mentett oldal C. Mindkettő D. Egyik sem 1. az ártér része 2. állandóan vízzel borított 3. két részre osztható a nyári gáttal 4. nagyvízi medernek is nevezhető 6. A B C D Immisszió Emisszió Mindkettő Egyik sem 1. Levegőterhelést jelent 2. Határértékek szabályozzák 3. Környezeti levegő minősége 4. Mértékegysége g/m2 • 30 nap is lehet 5. A szennyezőanyag szállítása írásbeli vizsga 0811 4 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 7. A B C D Név: . osztály:

Fotokémiai szmog Ipari szmog Mindkettő Egyik sem 1. London – típusúnak nevezik 2. Redukáló hatású 3. Szélcsendes időben alakul ki 4. Oxidáló hatású 5. Őszi, téli hónapokban jelentkezik 6. Kialakulásában az inverziós rétegnek is szerepe van 7. Közlekedési eredetű 8. A B C D Mechanikai (fizikai) szennyvíztisztítás Biológiai szennyvíztisztítás Mindkettő Egyik sem 1. Települési szennyvíz tisztítására alkalmas 2. Az ülepítés is ide tartozik 3. Természetes öntisztulás alkalmazása műszaki megoldásokkal 4. Oxigénigényes folyamat 9. A B C D Trofitás Toxicitás Mindkettő Egyik sem 1. Biológiai vízminősítési jellemző 2. Teszt élőlényekkel határozzák meg 3. Alapja a fotoszintézis 4. BOI méréssel meghatározható II. Feladatok 1. feladat 10 pont Nevezze meg, mely természeti értékre jellemző az adott megfogalmazás! 1. 2. Vízmélységük sekély, víztömegük, területi kiterjedésük változó,

a csapadékmennyiség és a párolgás függvénye. Különleges természeti értéket jelentenek, főleg madártani jelentőségük kiemelkedő. Egyes vélemények szerint geomorfológiai képződmények, mások szerint emberi alkotások. Messzelátó dombként is használták őseink 5-10 m magas, 20-25 m átmérőjű földépítmények. írásbeli vizsga 0811 5 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: . osztály: 3. Felületének zömét növényzet borítja, szabad vízfelület csak itt-ott csillan fel. Vize mészben szegény, sötét színű. Állatvilága gazdag 4. Kizárólag egy területen honos, máshol elő nem forduló faj. 5. Az adott területen egykor gyakori növényfajok, amelyek a változó környezeti hatásokra kihalófélben vannak. 2. feladat 8 pont Adja meg az alábbi fogalmak definícióit! a., Abszolút páratartalom: b., Telítettségi páratartalom: c., Relatív páratartalom: d.,

Harmatpont: 3. feladat 12 pont Tanulmányozza figyelmesen a mellékelt ábrát, és válaszoljon a következő kérdésekre! Az ábra megnevezése: írásbeli vizsga 0811 . 6 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: . osztály: Írja fel és nevezze meg azt az összefüggést (törvényt) amellyel a folyadéknyomás értéke egy pontban kiszámítható! Az összefüggés (törvény) neve: . Az összefüggés: . Nevezze meg az előző összefüggésben szereplő (betűkkel jelölt) fizikai mennyiségeket és adja meg mértékegységüket is! A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: mértékegysége A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: mértékegysége A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: mértékegysége A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: mértékegysége Milyen irányú a sík felületre ható folyadék nyomás? . Mit jelöl az ábrán a „R” nyíl? Az „R”

mértékegysége: . Hogyan alakul az ábrán látható felületre ható (folyadéknyomásból származó) vízszintes (Rx) és függőleges (Ry) erő nagysága? Írja be a megfelelő jeleket! (< ; > ; = ; +) Rx R ; Ry R ; Rx Ry ; Rx2 Ry2 R2 Ha az ábrán látható 1 : 2 rézsühajlású töltés „b” hosszúságú, mekkora a teljes „b” hosszt terhelő folyadéknyomásból származó erő (F)? F = 4. feladat 12 pont Egy tisztított gáz CO koncentrációja 30 ppm. Számítsa ki a koncentrációt ppb, tf% és mg/m3 egységekben fizikai normál állapotban! Ac = 12 g/mól , Ao = 16 g/mól 5. feladat 4 pont Egy ember 120 m-rel egy kőfal előtt pisztolyt süt el. Mennyi idő telik el, amíg a visszaverődött visszhang a füléhez érkezik? 6. feladat 5 pont Az öntözővíz minőségi határértékei szerint minden talajféleségnél alkalmazható az a víz, amelynek összes sótartalma < 500 mg/dm3. Alkalmazható-e minden talajféleségnél öntözővízként az a

víz, amelyről a következő mérési adataink vannak? A sótartalom meghatározásakor a következő adatokat rögzítették: írásbeli vizsga 0811 7 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Mennyiség A bepárló tál tömege A bepárló tál + a bepárlási maradék tömege A bemért vízminta térfogata Név: . osztály: Jelölés m1 Mérőszám 89,4863 Mértékegység g m2 89,5244 g vvíz 100 cm3 7. feladat 9 pont Olvassa le a lapvízmércén bejelölt vízállásokat és adja meg a szokásosan használatos mértékegységet is! Nevezzen meg három lapvízmérce típust! A vízállások (mértékegységgel): . ; ; Lapvízmérce típusok:. ; ; írásbeli vizsga 0811 8 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0811 Név: . osztály: 9 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: .

osztály: írásbeli vizsga 0811 10 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Név: . osztály: írásbeli vizsga 0811 11 / 12 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint témakör Név: . osztály: a témakör a témakör maximális elért elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma 4 4 4 4 40 4 5 7 4 4 10 8 12 a feladat sorszáma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. Kérdéssor Feladatok 4. 12 5. 4 6. 5 7. ÖSSZESEN Az írásbeli vizsgarész pontszáma 60 9 100 100 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám Kérdéssor Feladatok javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0811 12 / 12 Dátum: . 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint

Javítási-értékelési útmutató 0811 KÖRNYEZETVÉDELMIVÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit pedig lefelé kerekítjük). írásbeli vizsga 0811 2/5 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató I. Teszt jellegű kérdéssor 40 pont Négyféle asszociáció Minden helyes válasz egy pontot ér. 1.1C 2.C 3.D 4.B 2.1B 2.C 3.A 4.A 6.1B 2.C 3.A 4.A 5.D 7.1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.1A 2.C 3.D 4.A B B C A B C A 8.1 2. 3. 4. 4.1B 2.A 3.D 4.C C A B B 5.1C 2.D 3.A 4.A 9.1C 2.B 3.A 4.D II. Feladatok 1. feladat Minden helyes válasz két pontot ér. 1. 2. 3. 4. 5. 10 pont szikes tavak kunhalmok láp bennszülött vagy endemikus faj maradvány vagy reliktum faj 2. feladat 8 pont Minden helyes válasz két pontot ér. a., Abszolút páratartalom: adott hőmérsékleten 1 m3 levegőben lévő vízpára mennyisége grammban megadva (g/m3). b., Telítettségi páratartalom: az a maximális páramennyiség, ami adott hőmérsékleten 1 m3 levegőben előfordulhat. (Ekkor, ugyanazon a hőmérsékleten a levegő további páratömeget már nem képes felvenni.) c., Relatív páratartalom: az abszolút páratartalom és az adott hőmérséklethez tartozó telítettségi páratartalom hányadosa. (Ha a hányadost százzal szorozzuk, a relatív páratartalmat százalékban kapjuk.) d., Harmatpont: az a hőmérséklet, amelynél a levegő páratartalma eléri a

telítettségi állapotot írásbeli vizsga 0811 3/5 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint Javítási-értékelési útmutató 3. feladat 12 pont Az ábra megnevezése: víznyomás ábra 1 pont Írja fel és nevezze meg azt az összefüggést (törvényt) amellyel a folyadéknyomás értéke egy pontban kiszámítható! Az összefüggés (törvény) neve: Pascal törvény 0,5 pont Az összefüggés: p=h*gϱ 0,5 pont Nevezze meg az előző összefüggésben szereplő (betűkkel jelölt) fizikai mennyiségeket és adja meg mértékegységüket is! A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: p folyadék nyomása mértékegysége N/m2 A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: h folyadékoszlop magassága mértékegysége m A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: ϱ folyadék sűrűsége mértékegysége kg/m3 A fizikai mennyiség betűjele és megnevezése: g nehézségi gyorsulás mértékegysége m/s2 4×1 = 4

pont Milyen irányú a sík felületre ható folyadék nyomás? merőleges a felületre 1 pont Mit jelöl az ábrán a „R” nyíl? Az „R” mértékegysége: N/m A folyadéknyomásból származó egységnyi szélességű felületre ható koncentrált erőt. 1 pont 1 pont Hogyan alakul az ábrán látható felületre ható (folyadéknyomásból származó) vízszintes (Rx) és függőleges (Ry) erő nagysága? Írja be a megfelelő jeleket! (< ; > ; = ; +) Rx2 + Ry2 = R2 Rx < R ; Ry < R ; Rx < Ry ; 4×0,5 = 2 pont Ha az ábrán látható 1 : 2 rézsühajlású töltés „b” hosszúságú, mekkora a teljes „b” hosszt terhelő folyadéknyomásból származó erő (F)? F=b*R 1 pont 4. feladat 12 pont 30 ppm = 30 cm 3 / m 3 30 ppm = 30000 ppb mm 3 / m 3 1 mmól CO fiz. n állapotban 22,41 cm3 28 mg CO 22,41 cm3 x mg 30 cm3 [ x= ] 30 ⋅ 2,8 mg = 3,748 mg 22,41 1 m3 tisztított gáz 30 cm3 CO írásbeli vizsga 0811 4 pont 4 pont 100% x

4/5 2008. május 26 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 30 cm 3 ⋅ 100% = 0,003 tf % 10 6 cm 3 30 ppm CO = 0,003 tf% = 37,48 mg/m3 = 30000 ppb x= Javítási-értékelési útmutató 4 pont 5. feladat 4 pont s = 240 m v = 330 m/s 240 m s t= = = 0,72 s v 330 m / s 1 pont 1 pont 2 pont 6. feladat 5 pont Sótartalom meghatározása: v = 100 cm3 msó = 89,5244 g – 89,4863 g = 0,0381 g / 100 cm3 1 dm3 vízmintában = 0,381 g = 381 mg/dm3 Tehát öntözésre alkalmas a víz. 2 pont 2 pont 1 pont 7. feladat 9 pont Minden helyes válasz 1,5 pontot ér. A vízállások: 32,5 dm (325 cm) ; 2,7 dm (27 cm) ; -0,3 dm (-3 cm) Lapvízmérce típusok: álló-, fekvő-, osztott vízmérce. írásbeli vizsga 0811 5/5 2008. május 26