Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan » Gazdasági ismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 17 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:120

Feltöltve:2008. október 04.

Méret:86 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23 Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 23 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gazdasági ismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0801 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók Kedves Felvételiző! A feladatlap négy részből áll. I. Az első rész tesztfeladatokat tartalmaz Ezeknél a feladatoknál jelölje meg az egyetlen, Ön szerint helyes választ! Nem egyértelmű, vagy egynél több jelölés esetén nem jár pont. II. A második rész igaz-hamis állításokból áll Itt a válaszok elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! (helyes válasz megfelelő indoklással: 1 + 1 pont; helyes válasz nem megfelelő indoklással vagy indoklás nélkül: 1 + 0 pont; hibás válasz: 0 + 0 pont) III. A harmadik

részben rövid szöveges válaszokat igénylő feladatokat talál Válaszait maximum három-négy sorban fejtse ki! IV. A negyedik részben számítási, geometriai feladatokat kell megoldania Ábrák készítésekor javasoljuk, hogy a kidolgozásnál használjon ceruzát, de a végső megoldást tollal kell rögzítenie. Használjon vonalzót a pontos ábrázolás érdekében! A számítási feladatoknál nem elegendő az eredmények felírása; számításait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a feladatlapon! (Természetesen nem kérjük az összes próbaszámítást, az esetleges többszöri próbálkozás eredményeit, csak a letisztázott, végső válasznak szánt megoldási menetet kérjük leírni!) Mindegyik rész tartalmazhat mikroökonómiai, makroökonómiai és a nemzetközi gazdaságtan tárgykörébe tartozó feladatokat. Figyelmesen kövesse a feladatok utasításait! Minden feltett kérdésre igyekezzen választ adni! Az egyes feladattípusoknál szerezhető

pontszámok a feladatoknál vannak feltüntetve. Részpontok kaphatók. A feladatok tökéletes megoldása esetén szerezhető maximális pontszám: 90. A feladatok megoldásához zsebszámológép és vonalzó használata engedélyezett. Ha nem elegendõ a hely a megoldáshoz, a teremfelügyelõtõl kapott hivatalos lap használható, de ezt jelezni kell a feladatlapon az adott példánál! Munkájához sok sikert kívánunk! írásbeli vizsga 0801 2 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: I. TESZTFELADATOK: (9×2=18 pont) 1. A közömbösségi görbe A) B) C) D) a fogyasztó jövedelméből megvehető jószágkombinációk összessége. a fogyasztó optimális választása esetén megvásárolt jószágkombinációk halmaza. a fogyasztó számára egyenértékű jószágkombinációk összessége. Egyik fenti válasz sem helyes. 2. Egy áru keresletének árrugalmassága ceteris paribus annál nagyobb A) B) C) D) minél rövidebb a

vizsgált időszak. minél több helyettesítő termék áll rendelkezésre. minél kisebb a termék ára a fogyasztó jövedelméhez képest. Egyik fenti válasz sem helyes. 3. Ha a jelenlegi munkafelhasználásnál a munka határterméke kisebb a munka átlagtermékénél, akkor a munkamennyiség kismértékű növelése esetén rövid távon A) a munka átlagterméke csökken. B) a munka átlagterméke növekszik. C) a munka átlagterméke nem változik. D) mindhárom fenti eset előfordulhat. 4. A termelés növelésével rövid távon biztosan csökken A) B) C) D) az átlagköltség. a határköltség. a változó költség. az átlagos fix költség. 5. A tiszta közjavakra jellemző, hogy A) B) C) D) fogyasztásukból nem zárható ki senki. fogyasztásukban nincs rivalizálás (versengés) a fogyasztók között. Az a) és a b) válasz is helyes. Egyik fenti válasz sem helyes. írásbeli vizsga 0801 3 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint

Azonosító jel: 6. Statisztikai felmérések alapján tudjuk, hogy egy nyitott gazdaságban a GDP értéke 2000 egységnyi, a fogyasztás értéke 1400 egységnyi, a bruttó beruházás értéke 300 egységnyi, míg a kormányzati vásárlások értéke 400 egységnyi volt. Ekkor a külkereskedelmi mérleg A) egyenlege a fenti adatokból nem állapítható meg. B) egyenlege nulla. C) 100 egységnyi többletet mutatott. D) 100 egységnyi hiányt mutatott. 7. Amennyiben egy kétszereplős nemzetgazdaság árupiacán túlkereslet van, úgy a szándékolt fogyasztást (C), beruházást (I) és megtakarítást (S) tekintve igaz, hogy A) Y > C+I és S < I. B) Y > C+I és I < S. C) Y < C+I és S < I. D) Y < C+I és I < S. 8. Háromszereplős gazdaságban az egyensúlyi kamatláb emelkedik, ha ceteris paribus A) B) C) D) a reálpénzmennyiség növekszik. a kormányzati vásárlások értéke nő. az állam emeli az adókat. Egyik fenti válasz sem helyes. 9.

Keresleti inflációt gerjeszthet A) B) C) D) a pénzmennyiség folyamatos növelése. az olajárak emelkedése. az adók emelése. az élelmiszerbiztonsági szabályozás szigorítása. írásbeli vizsga 0801 4 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: II. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK, INDOKLÁSSAL: Az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! Helyes válasz megfelelő indoklással: 1+1 pont; helyes válasz nem megfelelő indoklással vagy indoklás nélkül: 1+0 pont; hibás válasz 0+0 pont.) (9×2=18 pont) 1. Ha egy fogyasztó csak egyetlen termékből növeli fogyasztását, akkor annak hasznossága csökken. 2. Ha a rossz termés miatt a zöldségfélék kínálata csökken, akkor a zöldségtermelők bevétele is biztosan visszaesik. 3. Egy ország csak akkor exportálhat egy bizonyos terméket, ha azt kereskedelmi partnereinél kisebb munkaigénnyel állítja

elő. 4. Ha az Európai Unió növeli a gabona felvásárlási árakat, akkor ennek hatására nő a hazai gabonatermelő területek bérleti díja. 5. Ha egy kétszereplős gazdaságban visszaesik a beruházási kereslet, akkor ez a fogyasztás csökkenését is eredményezi. írásbeli vizsga 0801 5 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: 6. Zárt gazdaságban a kormányzati vásárlások növekedése közvetve csökkenti a magánberuházásokat, ha a központi bank nem növeli meg a nominális pénzmennyiséget. 7. Minél nagyobb a kamatláb, annál kisebb (egyéb tényezők változatlansága mellett) a gazdasági szereplők által tartani kívánt pénz mennyisége. 8. Ha a központi bank növelni kívánja a pénzmennyiséget, akkor ennek egyik módja az, hogy eladja értékpapírjai egy részét. 9. Egy ország külkereskedelmi mérlegének egyenlegét csak az egyensúlyi jövedelem megváltozása módosíthatja. írásbeli vizsga

0801 6 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: III. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK: Válaszát maximum három, négy sorban fejtse ki! (4×3=12 pont) 1. Mi a különbség egy vállalat üzleti értéke és likvidálási értéke között? 2. Sorolja fel és röviden határozza meg a pénz funkcióit ! 3. Hogyan és miért hat az árszínvonal emelkedése a foglalkoztatásra rögzített nominálbér mellett, munkanélküliség körülményei között? 4. Mi a fogyasztási határhajlandóság? írásbeli vizsga 0801 7 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: IV. SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK: (42 pont) 1. Egy profitmaximalizáló (veszteségminimalizáló) kompetitív vállalatról ismerjük az alábbiakat: ♦ a vállalat rövid távú teljesköltség-görbéjének egyenlete: TC = q2 + 4q + 100; ♦ a vállalat rövid távú határköltség-görbéjének egyenlete: MC = 2q + 4. a) Tegyük

föl, hogy a vállalat termékének piaci ára P = 20. Határozza meg, hogy mennyit termel a vállalat (ha termel egyáltalán), és mekkora a gazdasági profitja (vagy vesztesége)! b) Mekkora termékár mellett érne el a vállalat éppen nulla gazdasági profitot? Mennyit termelne ekkor? c) Mekkora termékár alatt nem érdemes már termelni a vállalatnak? (4+4+2=10 pont) írásbeli vizsga 0801 8 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. Tegyük föl, hogy a különböző termékek előállításához csak munkaráfordítás szükséges Az alábbi táblázat az „A” és a „B” országban az X és az Y termék egységének előállításához szükséges munkaráfordításokat mutatja. Egységnyi X termék munkaigénye Egységnyi Y termék munkaigénye „A” ország 1 munkaóra 2 munkaóra „B” ország 3 munkaóra 4 munkaóra Tudjuk, hogy az „A” ország 240 munkaóra, míg a „B” ország 1200 munkaóra

munkamennyiséggel rendelkezik, amelyet csak az X és az Y termék előállításra fordít. a) Hogyan oszlanak meg az abszolút és a komparatív előnyök az egyes országok között? Indokolja válaszát! b) Tegyük föl, hogy megindul a kereskedelem a két ország között, s a nemzetközi cserében egységnyi X terméket 0,6 egységnyi Y termékre cserélnek. Mindkét ország kizárólag a komparatív előnyös termékét termeli, s az „A” ország hazai termelésének 2/3–át exportálja. Mennyit termelnek és fogyasztanak az országok a különböző termékekből? (6+6 = 12 pont) írásbeli vizsga 0801 9 / 12 2008. május 23 Azonosító jel: Gazdasági ismeretek emelt szint 3. Az alábbi ábra egy monopólium piacára jellemző keresleti (D) és határbevételi (MR) görbét mutat. a) Rajzoljon be az ábrába egy megfelelő átlagköltség- (AC) és határköltség- (MC) görbét, méghozzá úgy, hogy a monopólium még profitmaximalizálás esetén is

veszteséget szenvedjen! b) Jelölje az ábrán a profitmaximalizáló termelés és az ár, valamint a veszteség nagyságát! Ár és költségek D MR 0 Q (2+6=8 pont) írásbeli vizsga 0801 10 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: 4. Egy zárt háromszereplős gazdaságban ismertek az alábbi adatok és összefüggések: ♦ a fogyasztási függvény egyenlete: C = 0,75YDI + 100 (YDI a magánszféra rendelkezésre álló jövedelme), ♦ a beszedett adók értéke T = 2000 (egyéb adó és transzfer nincsen), ♦ a beruházási függvény egyenlete I = 1000 – 50i, ♦ a kormányzati vásárlások értéke G = 2000, ♦ a nominális pénzkínálat értéke: MS = 3000, ♦ a reál pénzkeresleti függvény egyenlete MD = 0,5Y – 100i, ♦ az áru- és pénzpiacon egyensúlyt biztosító árszínvonal értéke P = 1,25. ♦ az áru- és pénzpiaci egyensúly nagymértékű (kényszerű) munkanélküliség mellett jött létre. a) Adja

meg a megtakarítási függvény egyenletét! b) Határozza meg az egyensúlyi jövedelem és kamatláb értékét! c) Számítások nélkül jelezze az alábbi táblázatban, hogyan módosítja a felsorolt változók egyensúlyi értékét, ha a kormányzat jelentős mértékben növeli vásárlásait egyéb tényezők változatlansága mellett! Változó Nő / csökken / nem változik / változása nem meghatározható Reáljövedelem Magánmegtakarítás Fogyasztás Állami megtakarítás Kamatláb Beruházás (2+4+6=12 pont) írásbeli vizsga 0801 11 / 12 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Azonosító jel: maximális elért pontszám pontszám Feleletválasztás Igaz-hamis állítások Rövid válaszos feladatok Számítás, ábrázolás ÖSSZESEN 18 18 12 42 90 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba bevitt pontszám Feleletválasztás Igaz-hamis állítások

Rövid válaszos feladatok Számítás, ábrázolás javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0801 12 / 12 Dátum: . 2008. május 23 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0801 GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató A javítás során, a számolási hibákért ott kell pontot levonni, ahol a vizsgázó elkövette, a többi részfeladatnál a logikailag jó megoldásra meg lehet adni a megfelelő részpontokat! I. TESZTFELADATOK: 1.C 2.B 3.A 4.D 5.C 6.D 7.C 8.B 9.A (9×2=18 pont) II. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK: Az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! Helyes válasz megfelelő indoklással: 1+1 pont; helyes válasz nem megfelelő

indoklással vagy indoklás nélkül: 1+0 pont; hibás válasz 0+0 pont.) (9×[1+1]=18 pont) 1. HAMIS, mert ekkor nem a hasznosság, hanem a határhaszon csökken 2. HAMIS, mert ha a zöldségfélék kereslete árrugalmatlan, akkor a bevétel növekszik 3. HAMIS, mert lehetséges komparatív előny abban a termékben is, amelyet nagyobb munkaigénnyel (abszolút hátránnyal) termel az ország. 4. IGAZ, mert növekszik a gabonatermő területek határtermék-bevétele 5. IGAZ, mert a beruházások visszaesése csökkenti az egyensúlyi jövedelmet 6. IGAZ, mert ekkor nő az összkereslet és ezzel együtt az árszínvonal és a reáljövedelem is, ami változatlan nominális pénzmennyiség mellett növeli az egyensúlyi kamatlábat. 7. IGAZ, mert minél nagyobb a kamatláb, annál nagyobb a pénztartás alternatív költsége (a feláldozott jövedelem). 8. HAMIS, mert a központi bank értékpapír-eladása esetén a pénzmennyiség csökken 9. HAMIS, mert például a valutárfolyam

változása is hat a külkereskedelmi mérleg egyenlegére. III. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK (4×3=12 pont) 1. Mi a különbség egy vállalat üzleti értéke és likvidálási értéke között? Az üzleti érték a vállalat tőkésített értéke (várható jövőbeli jövedelmeinek jelenértéke), míg a likvidálási érték a vállalat eszközeinek egyedi eladásából származó bevétel a tranzakciós költségek levonásával. 2. Határozza meg a pénz funkcióit! A pénz elszámolási eszköz: a gazdasági szereplők tájékozódását biztosítja; forgalmi eszköz: az áruforgalom közvetítője; fizetési eszköz: egyoldalú jövedelem átengedést közvetít; felhalmozási eszköz: a vagyontartás egyik formája. 3. Hogyan és miért hat az árszínvonal emelkedése a foglalkoztatásra rögzített nominálbér mellett, munkanélküliség körülményei között? Az árszínvonal emelkedése ilyenkor növeli a foglalkoztatást, mert rögzített nominálbér

mellett az árszínvonal növekedése csökkenti a reálbért, s így növeli a munka keresett mennyiségét, amely munkanélküliség mellett a foglalkoztatás meghatározója. 4. Mi a fogyasztási határhajlandóság? A fogyasztási határhajlandóság megmutatja, hogy a rendelkezésre álló jövedelem egységnyi növekedése a fogyasztás milyen mértékű bővülésével jár együtt. írásbeli vizsga 0801 2/5 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató IV. SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK 1. feladat (42 pont) összesen 10 pont a) A termelés nagysága az MC = P összefüggés alapján: 2q + 4 = 20 q = 8 2 pont A profit nagysága: a teljes bevétel TR = 8 × 20 = 160, a teljes költség TC = 82 + 4 × 8 + 100 = 196. A profit tehát TΠ = – 36, vagyis a veszteség mértéke 36 2 pont b) A vállalat nulla gazdasági profitot ér el, ha a piaci ár megegyezik az átlagköltség minimumával. 2 pont Ekkor MC = AC 2q + 4

= q + 4 + 100/q q = 100/q q2 = 100 q = 10, s az ennek megfelelő ár P = 24. 2 pont c) Akkor nem érdemes már termelnie a vállalatnak, ha a piaci ár nem éri el a minimális AVC értéket. Az átlagos változó költség minimumában MC = AVC 2q + 4 = q + 4 q = 0, s az ennek megfelelő ár P = 4. Tehát ha a piaci ár P ≤ 4, akkor már nem érdemes termelni a vállalatnak. 2 pont 2. feladat összesen 12 pont a) Mindkét termékben abszolút előnye van az „A” országnak, mert mindkét terméket kisebb ráfordítással állítja elő helyes válasz 1 pont, indoklás 1 pont Az „A” országnak az X termékben, míg a „B” országnak az Y termékben van komparatív előnye, mert az „A” ország termelékenységi előnye az X termékben 3/1 = 3-szoros, míg az Y termékben csak 4/2 = 2-szeres. helyes válasz 2 pont, indoklás 2 pont b) Az „A” ország 240/1 = 240 egységnyi X terméket termel, ebből 160 egységnyit exportál, amiért 160 × 0,6 = 96 egységnyi

Y terméket kap. Így az „A” ország 240 egységnyi X terméket termel, 80 egységnyi X terméket és 96 egységnyi Y terméket fogyaszt. 3 pont A „B” ország 1200/4 = 300 egységnyi Y terméket termel, amiből 96 egységnyit exportál, így 160 egységnyi X terméket és 204 egységnyi Y terméket fogyaszt. 3 pont írásbeli vizsga 0801 3/5 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. feladat összesen 8 pont Az alábbi ábra mutat egy lehetséges megoldást. Ár és költségek MC AC Veszteség Pm D MR 0 Q Qm a) Az AC görbe (lényeges, hogy mindenütt a keresleti görbe fölött haladjon) és MC görbe berajzolása 1+1 pont b) A profitmaximalizáló termelés (Qm) és az ár (Pm), valamint a veszteség helyes jelölése 2 + 2 + 2 pont írásbeli vizsga 0801 4/5 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 4. feladat összesen 12 pont a) A megtakarítási

függvény: S = YDI – C S = YDI – (0,75YDI + 100) = 0,25YDI – 100. 2 pont b) Az árupiac adataiból: Y = C + I + G Y = 100 + 0,75(Y – 2000) + 1000 – 50i + 2000 Y = 1600 + 0,75Y – 50i. Az pénzpiac adataiból: MS/P = MD 3000/1,25 = 0,5Y – 100i 2400 = 0,5Y – 100i 100i = 0,5Y – 2400 50i = 0,25Y – 1200. Ezt az árupiaci egyenletbe behelyettesítve: Y = 1600 + 0,75Y – 0,25Y + 1200 0,5Y = 2800. Így az egyensúlyi jövedelem értéke Y = 5600 2 pont A kamatláb kiszámolható a pénzpiaci egyensúly egyenletéből: 50i = 0,25 × 5600 – 1200 i = 4. 2 pont (Ezenfelül a kamatláb kiszámolható az árupiaci összefüggésekből is, azaz: 5600 = 100 + 0,75(5600–2000) + 2000 + 1000 – 50i 5600 = 5800 − 50i i = 4) c) Változó Reáljövedelem Magánmegtakarítás Fogyasztás Állami megtakarítás Kamatláb Beruházás Nő / csökken / nem változik / változása nem meghatározható Nő Nő Nő Csökken Nő Csökken Minden helyes sor 1 pont, összesen

6 pont. írásbeli vizsga 0801 5/5 2008. május 23