Gazdasági Ismeretek | Közgazdaságtan » Gazdasági ismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 17 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:120
Feltöltve:2008. október 04
Méret:86 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2008. május 26 Azonosító jel: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0811 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges ne válassza azt a módszert, hogy valamennyi betűt bekarikázza, mert ebben az esetben a feladat nem értékelhető! Ha a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a többlet válaszok számával a pontszámot csökkenteni kell! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a

megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat két tizedes pontossággal kell elvégeznie! A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható! írásbeli vizsga 0811 2 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Egyszerű, rövid feladatok 1. Vetületeivel adott az a egyenes Szerkessze meg vetületeivel az egyenesnek azt a pontját, amely az első képsík fölött 1cm magasan van! 2 pont 2. Zsúfolt vagy kis méretarányú rajzokon megengedett a furatok egyszerűsített méretmegadása. Írja a rajzokon szereplő mutatóvonalra az 1 – 2 – 3

lehetőségek közül, a helyesnek tartott méretcsoportot! 3 pont 3. Az ábrán látható F nagyságú erővel terhelt rúd egyik vége csuklós megfogású, másik pedig a falhoz támaszkodik. Rajzolja be az ábrába irány szerint helyesen az A és B pontban ébredő reakcióerőket! A feladatot szabadkézi vázolással is megoldhatja, de a megoldásnak minden esetben tartalmaznia kell az erők hatásvonalait is! 2 pont írásbeli vizsga 0811 3 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 4. Az összetett síkidomok másodrendű (inercia-) nyomatékainak kiszámítására vonatkozó alábbi megállapítások vagy igazak vagy hamisak. Ha igaznak tartja a megállapítást, karikázza be az I-betűt, ha hamisnak tartja, a H-betűt karikázza be! 3 pont a) I H b) I H c) I H Az összetett síkidomok másodrendű (inercia-) nyomatékai algebrailag összegezhetők. Az összetett síkidomok ugyanarra a tengelyre vagy pontra számított

másodrendű (inercia-) nyomatékai algebrailag összegezhetők. Az összetett síkidomok másodrendű (inercia-) nyomatékait nem tudjuk számítással meghatározni. 5. Egy D = 120 mm külső és d = 100 mm belső átmérőjű körgyűrű keresztmetszetben σmax = 210 MPa maximális hajlítófeszültség ébred. Számítsa ki a belső falban ébredő feszültség nagyságát! 2 pont 6. A szegecskötésekre vonatkozó alábbi megállapítások vagy igazak vagy hamisak Ha igaznak tartja a megállapítást, karikázza be az I-betűt, ha hamisnak tartja, a H-betűt karikázza be! 5 pont a) b) c) I I I H H H d) e) I I H H A szegecskötés nem oldható kötés. A szegecskötés az anyagzáró kötések közé tartozik. A szegecselést kisebb átmérőknél hideg, nagyobb átmérőknél meleg állapotban végzik. Az összekötendő lemezek szélei mindig egy síkban vannak. Kétsoros szegecskötésnél a szegecsek minden esetben két sorban helyezkednek el. 7. Milyen feltételek

szükségesek a siklócsapágyak működéséhez elengedhetetlenül a teherbíró olajfilm kialakulásához? Karikázza be a helyesnek tartott válaszok betűjeleit! a) A kenőanyag alacsony hőmérséklete. 5 pont b) A csap megfelelő nagyságú forgási sebessége. c) A csap és a persely között a mozgás irányában szűkülő rés. d) A perselynek fémből kell készülnie. e) A kenőanyagnak tapadnia kell a felületekhez. f) A kenőanyagnak teljesen ki kell töltenie a csap és persely közötti rést. g) A kenőanyagnak viszkózusnak kell lennie. írásbeli vizsga 0811 4 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 8. A különböző ötvözetek különböző hőmérsékletéhez tartozó állapotát az úgynevezett egyensúlyi diagramok (állapotábrák) rögzítik. Karikázza be az alábbi felsorolásból azt, amelyik a konóda fogalmát fejezi ki! 2 pont a) Konódának nevezzük azt a függőleges egyenest, amelyet a vizsgált

ötvözetet kijelölő ponton keresztül a kétfázisú tartományt határoló görbékig húzunk. b) Konódának nevezzük azt a vízszintes szakaszt, amelyet a vizsgált ötvözetet kijelölő ponton keresztül a kétfázisú tartományt határoló görbékig húzunk. c) Konódának nevezzük azt a görbe vonalat, amelyet a vizsgált ötvözetet kijelölő ponton keresztül a kétfázisú tartományt határoló görbékig húzunk. 9. Egészítse ki a következő, gépipari technológiákra vonatkozó mondatokat Írja a megfelelő szavakat a pontozott vonalakra! 3 pont a) Az alkatrész negatív másának folyékony fémmel való kitöltését . nevezzük b) Az alkatrészek egyesítését hő- és erőhatással vagy csak erőhatással, hozaganyag segítségével vagy anélkül nevezzük. c) A fémes anyagok tulajdonságainak hőhatással történő megváltoztatását . nevezzük 10. Karikázza be az alábbi rajzon látható áramkörre vonatkozó helyes megállapítások

betűjeleit! 3 pont a) b) c) d) U1 = U2 I1 = I4 I2 = 2 · I3 I4 = I1 + I2 + I3 11. Számítsa ki a transzformátor szekunder tekercsének menetszámát egész számra kerekítve, ha a szekunder feszültség U2 = 10 kV, a primer tekercs menetszáma N1 = 2060 és a feszültsége U1 = 35kV! 2 pont írásbeli vizsga 0811 5 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Összetett feladatok 1. Adott vetületeivel a g egyenes Szerkessze meg transzformációval az egyenes valódi nagyságát! 5 pont írásbeli vizsga 0811 6 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. Az ábrán párhuzamos hatásvonalú síkbeli erőrendszer látható Adatok: F1 = 100 N a = 0,2 m F2 = 400 N b = 0,4 m F3 = 200 N c = 0,2 m F4 = 400 N 13 pont Feladatok: a) Szerkessze meg az elrendezési rajzot! Javasolt léptékek: Hosszlépték: 1 cm = 0,1 m Erőlépték: 1 cm = 100 N b) Határozza meg szerkesztéssel az eredő erő: −

nagyságát, − hatásvonalának távolságát az F1 erőtől! írásbeli vizsga 0811 7 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 3. Az ábrán látható tokos tengelykapcsolóval d = 22 mm átmérőjű tengelyvégeket kötünk össze. A tokot a tengelyvégekhez hengeres szeg rögzíti A tengelykapcsoló P = 3 kW teljesítményt továbbít n = 720 1/min fordulatszám mellett. 13 pont Feladatok a) Állapítsa meg a hengeres szeg igénybevételét és írja fel a méretezési összefüggést! b) Határozza meg az alkalmazandó hengeres szeg átmérőjét, ha anyagára τmeg = 95 MPa feszültséget engedünk meg! Szabványos átmérők mm-ben: 4, 5, 6, 8, 10. írásbeli vizsga 0811 8 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 4. Az n = 1440 1/min fordulatszámmal forgó tengelyen lévő 6205 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágyat egyidejűleg Fr = 2000 N radiális és Fa = 210 N nagyságú

axiális erők terhelik. A dinamikus tényező fd = 1,1 Ellenőrizze, hogy megfelel-e, a csapágy, ha a megkívánt élettartam Lh = 1000 üzemóra! A feladat megoldásához szükséges egyéb adatokat az 1. és 2 mellékletek tartalmazzák (12. és 13 oldal) 14 pont írásbeli vizsga 0811 9 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 5. Egyenes fogú, elemi fogazatú kúpkerékpár adatai: Σ a tengelyszög: a hajtókerék fogszáma: z1 a modul: m az áttétel: i 10 pont = 90° = 20 = 4 mm = 3,5 Feladatok a) Számítsa ki mindkét kerék osztókúpszögét! b) Számítsa ki a hajtókerék osztó- és fejkörátmérőjét mm-ben! c) Számítsa ki a síkkerék fogszámát! A feladat megoldása során tizedes számoknál és szögfüggvényeknél négy tizedes pontossággal, szögek esetében három tizedes pontossággal számoljon! írásbeli vizsga 0811 10 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel:

6. Készítse el az ábrán látható "Tárcsa" szerkesztett alkatrészrajzát elöl- és felülnézetben, természetes nagyságban! Az elölnézet helyén rajzoljon befordított metszetet úgy, hogy a metszősík a 8 mm átmérőjű süllyesztett és a 12 mm átmérőjű furaton is áthaladjon! Az elölnézet irányát E betű jelzi. 13 pont írásbeli vizsga 0811 11 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 1. melléklet írásbeli vizsga 0811 12 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. melléklet Élettartam tényezők Terhelési tényezők (f1) írásbeli vizsga 0811 13 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0811 Azonosító jel: 14 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0811 Azonosító jel: 15 / 16 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Azonosító jel: a

témakör a témakör maximális elért elért maximális témakör a feladat sorszáma pontszám pontszám pontszáma pontszáma 1 2 2 3 3 2 4 3 5 2 Egyszerű, rövid 32 6 5 feladatok 7 5 8 2 9 3 10 3 11 2 1 5 2 13 3 13 Összetett 68 4 14 feladatok 5 10 6 13 100 ÖSSZESEN 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0811 16 / 16 Dátum: . 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2008. május 26 Gépészeti alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0811 GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók A

feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges ne válassza azt a módszert, hogy valamennyi betűt bekarikázza, mert ebben az esetben a feladat nem értékelhető! Ha a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a többlet válaszok számával a pontszámot csökkenteni kell! A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. Az összetett feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt ám programba bevitt pontszám Feleletválasztás Igaz-hamis állítások Rövid válaszos feladatok Számítás, ábrázolás javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0801 12 / 12 Dátum: . 2008. május 23 ÉRETTSÉGI VIZSGA ● 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0801 GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató A javítás során, a számolási hibákért ott kell pontot levonni, ahol a vizsgázó elkövette, a többi részfeladatnál a logikailag jó megoldásra meg lehet adni a megfelelő részpontokat! I. TESZTFELADATOK: 1.C 2.B 3.A 4.D 5.C 6.D 7.C 8.B 9.A (9×2=18 pont) II. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK: Az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! Helyes válasz megfelelő indoklással: 1+1 pont; helyes válasz nem megfelelő indoklással vagy indoklás nélkül: 1+0 pont; hibás válasz 0+0 pont.) (9×[1+1]=18 pont) 1. HAMIS, mert ekkor nem a hasznosság, hanem a határhaszon csökken 2. HAMIS, mert ha a zöldségfélék kereslete árrugalmatlan, akkor a bevétel növekszik 3. HAMIS, mert lehetséges komparatív előny abban a termékben is, amelyet nagyobb munkaigénnyel (abszolút hátránnyal)

termel az ország. 4. IGAZ, mert növekszik a gabonatermő területek határtermék-bevétele 5. IGAZ, mert a beruházások visszaesése csökkenti az egyensúlyi jövedelmet 6. IGAZ, mert ekkor nő az összkereslet és ezzel együtt az árszínvonal és a reáljövedelem is, ami változatlan nominális pénzmennyiség mellett növeli az egyensúlyi kamatlábat. 7. IGAZ, mert minél nagyobb a kamatláb, annál nagyobb a pénztartás alternatív költsége (a feláldozott jövedelem). 8. HAMIS, mert a központi bank értékpapír-eladása esetén a pénzmennyiség csökken 9. HAMIS, mert például a valutárfolyam változása is hat a külkereskedelmi mérleg egyenlegére. III. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK (4×3=12 pont) 1. Mi a különbség egy vállalat üzleti értéke és likvidálási értéke között? Az üzleti érték a vállalat tőkésített értéke (várható jövőbeli jövedelmeinek jelenértéke), míg a likvidálási érték a vállalat eszközeinek egyedi

eladásából származó bevétel a tranzakciós költségek levonásával. 2. Határozza meg a pénz funkcióit! A pénz elszámolási eszköz: a gazdasági szereplők tájékozódását biztosítja; forgalmi eszköz: az áruforgalom közvetítője; fizetési eszköz: egyoldalú jövedelem átengedést közvetít; felhalmozási eszköz: a vagyontartás egyik formája. 3. Hogyan és miért hat az árszínvonal emelkedése a foglalkoztatásra rögzített nominálbér mellett, munkanélküliség körülményei között? Az árszínvonal emelkedése ilyenkor növeli a foglalkoztatást, mert rögzített nominálbér mellett az árszínvonal növekedése csökkenti a reálbért, s így növeli a munka keresett mennyiségét, amely munkanélküliség mellett a foglalkoztatás meghatározója. 4. Mi a fogyasztási határhajlandóság? A fogyasztási határhajlandóság megmutatja, hogy a rendelkezésre álló jövedelem egységnyi növekedése a fogyasztás milyen mértékű bővülésével

jár együtt. írásbeli vizsga 0801 2/5 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató IV. SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK 1. feladat (42 pont) összesen 10 pont a) A termelés nagysága az MC = P összefüggés alapján: 2q + 4 = 20 → q = 8 2 pont A profit nagysága: a teljes bevétel TR = 8 × 20 = 160, a teljes költség TC = 82 + 4 × 8 + 100 = 196. A profit tehát TΠ = – 36, vagyis a veszteség mértéke 36 2 pont b) A vállalat nulla gazdasági profitot ér el, ha a piaci ár megegyezik az átlagköltség minimumával. 2 pont Ekkor MC = AC → 2q + 4 = q + 4 + 100/q → q = 100/q → q2 = 100 → q = 10, s az ennek megfelelő ár P = 24. 2 pont c) Akkor nem érdemes már termelnie a vállalatnak, ha a piaci ár nem éri el a minimális AVC értéket. Az átlagos változó költség minimumában MC = AVC → 2q + 4 = q + 4 → q = 0, s az ennek megfelelő ár P = 4. Tehát ha a piaci ár P ≤ 4, akkor már nem

érdemes termelni a vállalatnak. 2 pont 2. feladat összesen 12 pont a) Mindkét termékben abszolút előnye van az „A” országnak, mert mindkét terméket kisebb ráfordítással állítja elő helyes válasz 1 pont, indoklás 1 pont Az „A” országnak az X termékben, míg a „B” országnak az Y termékben van komparatív előnye, mert az „A” ország termelékenységi előnye az X termékben 3/1 = 3-szoros, míg az Y termékben csak 4/2 = 2-szeres. helyes válasz 2 pont, indoklás 2 pont b) Az „A” ország 240/1 = 240 egységnyi X terméket termel, ebből 160 egységnyit exportál, amiért 160 × 0,6 = 96 egységnyi Y terméket kap. Így az „A” ország 240 egységnyi X terméket termel, 80 egységnyi X terméket és 96 egységnyi Y terméket fogyaszt. 3 pont A „B” ország 1200/4 = 300 egységnyi Y terméket termel, amiből 96 egységnyit exportál, így 160 egységnyi X terméket és 204 egységnyi Y terméket fogyaszt. 3 pont írásbeli vizsga 0801

3/5 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. feladat összesen 8 pont Az alábbi ábra mutat egy lehetséges megoldást. Ár és költségek MC AC Veszteség Pm D MR 0 Q Qm a) Az AC görbe (lényeges, hogy mindenütt a keresleti görbe fölött haladjon) és MC görbe berajzolása 1+1 pont b) A profitmaximalizáló termelés (Qm) és az ár (Pm), valamint a veszteség helyes jelölése 2 + 2 + 2 pont írásbeli vizsga 0801 4/5 2008. május 23 Gazdasági ismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 4. feladat összesen 12 pont a) A megtakarítási függvény: S = YDI – C → S = YDI – (0,75YDI + 100) = 0,25YDI – 100. 2 pont b) Az árupiac adataiból: Y = C + I + G → Y = 100 + 0,75(Y – 2000) + 1000 – 50i + 2000 → Y = 1600 + 0,75Y – 50i. Az pénzpiac adataiból: MS/P = MD → 3000/1,25 = 0,5Y – 100i → 2400 = 0,5Y – 100i → 100i = 0,5Y – 2400 → 50i = 0,25Y – 1200. Ezt

az árupiaci egyenletbe behelyettesítve: Y = 1600 + 0,75Y – 0,25Y + 1200 → 0,5Y = 2800. Így az egyensúlyi jövedelem értéke Y = 5600 2 pont A kamatláb kiszámolható a pénzpiaci egyensúly egyenletéből: 50i = 0,25 × 5600 – 1200 → i = 4. 2 pont (Ezenfelül a kamatláb kiszámolható az árupiaci összefüggésekből is, azaz: 5600 = 100 + 0,75(5600–2000) + 2000 + 1000 – 50i → 5600 = 5800 − 50i → i = 4) c) Változó Reáljövedelem Magánmegtakarítás Fogyasztás Állami megtakarítás Kamatláb Beruházás Nő / csökken / nem változik / változása nem meghatározható Nő Nő Nő Csökken Nő Csökken Minden helyes sor 1 pont, összesen 6 pont. írásbeli vizsga 0801 5/5 2008. május 23