Nyelvtanulás | Angol » Angol igeidők táblázatos formában

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 1 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:3613

Feltöltve:2008. december 07.

Méret:48 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

SIMPLE /EGYSZERŰ/ PRESENT /JELEN/ I’m crazy. I’m not crazy I work. I don’t work Are you blond? Aren’t you blond? Where do you work? Kérdések: do, does, How often? Használata: -Szokások, általánosságok. -Ismétlődő cselekvés. -Instrukciók adása. -program, menetrend. Jellemző időhatározók: always, often, usualy, generally, every, rarely, sometimes, never, seldom Jellemző igék: do, does, don’t, here, there Képzése: Alany+V 1 PAST /MÚLT/ I broke the window yesterday. I didn’t break the window yesterday. Did he break the window yesterday? Didn’t you break the window yesterday? Kérdések: did, How often? Használata: -Konkrét időpontban megtörtént dolog. -Lezárult múltbeli időszak. -Egyszeri vagy rövid ideig tartó múltbeli cselekvés. -Mesék, múltbeli történetek elmondása. Jellemző időhatározók: Yesterday, last week/month/year, ago, once, in+dátum, the other day Képzése: Alany+V 2 FUTURE /JÖVő/ I shall learn English every

day. Will you write to Mr. Brown? Won’t you write to Mr. Brown? No, I shan’t. Kérdések: shall, will, shan’t, won’t Használata: -Olyan jövőbeni cselekvésre, melyet a beszéd pillanatában döntünk el. -Hirtelen elhatározás kifejezésére. -A jövőben nagy valószínűséggel bekövetkező cselekvés. -Egyszeri, pillanatnyi cselekvés a jövőben. -Szokásos, ismétlődő cselekvés a jövőben. Jellemző időhatározók: soon, next /week/, in /two hours/, in the /near/ future, tomorrow /afternoon/, on /Saturday/ Képzése: Alany+will/shall+V 1 – kijelentésben Alany+won’t/shan’t+V 1 - tagadásban CONTINUOUS /FOLYAMATOS/ I’m learning now. He isn’t learning now. Are you learning now? Aren’t you learning now? Kérdések: „to be” alakjai Használata: -A beszéd pillanatában /éppen/ történő cselekvés. -Jövőben, adott időpontban végbemenő cselekvés /naptárba beírható/. -Bosszantó szokások. -Szokásostól eltérő cselekvés. Jellemző

időhatározók: now, at the moment, at present, this week, jövőbeni pontos időpont Kivételek: akaratunktól független cselekvés /see/, érzelmek /love/. Képzése: Alany+tu be+V ing I was working will you called. I wasn’t working will you called. Was he working will you called? Wasn’t he working will you called? Kérdések: was, were Használata: -A múlt egy adott pillanatában, szakaszában történt esemény. -Párhuzamos múltbeli cselekvések közül a hosszabb ideig tartó. -Párhuzamosan folyó események. Jellemző időhatározók: from to, till, untill, all day/night, all the morning, while and Kivételek: ugyanazok, mint folyamatos jelenben. Képzése: Alany+was/were+V ing I will be playing with little Tomi tomorrow morning. I will be painting all day tomorrow. Kérdések: will, shall Használata: -A jövő adott időpontjában folyamatosan végbemenő cselekvés. -Két jövő idejű cselekvés közül a tartósabb. -Párhuzamosanfolyó jövőbeni cselekvések

közül a főmondat cselekvésének kifejezésére. Jellemző időhatározók: all night, from to, while, in the meantime, at this time, at 6 p.m /tomorrow/ Képzése: Alany+will/shall be+V ing – kijelentésben Alany+won’t/shan’t be+V ing - tagadásban PERFECT /BEFEJEZETT/ PERFECT CONTINUOUS /FOLYAMATOS BEFEJEZETT/ I have already seen this film. I haven’t seen this film. I have never seen this film. Have you ever seen this film? Kérdések: have, has Használata: -Olyan múltbeli cselekvés, amely a jelenre befejeződött és érezhető eredménye van. -Nem tudjuk a cselekvés időpontját. -A cselekvés a beszéd időpontjában is tart. -Már sokszor megtörtént és ismét meg fog történni. -Előbb megtörténik, mint vártuk. Jellemző időhatározók: for, since, ever, never, still, yet, already, have just, until recently, before, long time Képzése: Alany+have/has+V 3 vagy V ed Ancsi has been learning English for 2 years. How long has Ancsi been learning English?

Tagadása főként befejezett jelennel történik. Kérdések: How long? Since when? Használata: -A cselekvés a múlt egy ismert vagy ismeretlen pontjából indult, tart a jelenben és folytatódik a jelen után is. -A cselekvés a jelen előtti pillanatban befejeződött, de addig folyamatosan tartott. Szituáció magyarázata egy azt kiváltó eseménnyel. Jellemző időhatározók: since, for Kivételek: Nincs tagadás. Összetett igék, melléknevek, foglalkozások, házasság. Képzése: Alany+have/has been+V ing They could me from the hospital because they had found my handbag in the garbage. By the time my woke up the young man had already left the room. Kérdések: had Használata: -Két múltbeli cselekvés közül az előbb történtet, már korábban befejezettet fejezi ki. -A korábbi cselekvés nem tart folyamatosan. -Ha visszautalunk egy korábbi /befejezett/ cselekményre. Jellemző időhatározók: By the time, when, before, after Képzése: Alany+had+V 3 vagy V ed

By the time Little Red Ridding Hood arrived to the grandmother’s house the wolf had been sleeping in grandma’s bad for 2 hours. We had been playing tennis for a half on hour when it started raining. Kérdések: had Használata: -A múlt egy korábbi időpontjában kezdődött a cselekvés és folyamatban volt akkor is, amikor egy másik cselekvés bekövetkezett. -Összetett mondatokban, amikor konkrét időhatározó vagy egyszerű múltban lévő időhatározó tagmondat van. Jellemző időhatározók: since, for, when, by the time Kivételek: ugyanaz, mint folyamatos befejezett jeleben. Képzése: Alany+had been+V ing By this time next year I will have learned English. I shall soon have worked for 5 years at this factory. By that time I shall have finished the translation. Kérdések: will, shall Használata: -A cselekvés egy másik jövő idejű cselekvés kezdete előtt vagy egy adott időpontra be fog fejeződni. Jellemző időhatározók: by /5 o’clock [„at”

helyett]/, by the/that/this time, időhatározói mellékmondat. Képzése: Alany+will/shall have+V 3 vagy V ed Next June he will have been in prison for 5 years. When I marryed Jenő we will have been dating for two years. In half an hour I shall have been working for 5 hours. Kérdések: will, shall Használata: -A cselekvés folyamatosan fog tartani a jövő egy meghatározott időpontjáig és feltehetően azon túl is tartani fog. -A cselekvés a jövőben fog kezdődni és egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy azon túl is tartani fog. -Egy mondatban két időhatározó is szerepel: Azt mutatja, hogy mióta fog tartani a cselekvés. A cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom. Jellemző időhatározók: for, since Képzése: Alany+will/shall have been+V ing