Betekintés: Sánta-Basa - Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


Forrás: https://doksi.net Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2020 . Forrás: https://doksi.net Elméleti kitekintés A kutatás célja A kutatás módszertana és módszere A kutatás eredményei Következtetések Forrás: https://doksi.net • Az internetes reklám • A közösségi média • A közösségi média platformok • A közösségi oldalak • Az Instagram • Az Instagram mőködése • Az üzleti profil • Marketingeszközök az Instagramon • A marketingtevékenység elemzése az Instagramon • Nemzetközi trendek az Instagram-marketingben Forrás: https://doksi.net • 2010 október: Kevin Systrom és Mike Krieger kifejlesztik az applikációt • 2012 eleje: közel 15 millió felhasználó és 400 millió feltöltött kép • 2012 április: a Facebook felvásárolja az Instagramot • 2013: a felületen számos vállalat jelenik meg • kép- és videómegosztás • üzleti profilra

való átkapcsolás – számos új lehetıség • elemzések megtekintése (követık életkora, lakhelye, aktivitásuk) • elérhetı marketingeszközök: nyereményjátékok szervezése, influenszer-marketing, fizetett hirdetések, közvetett vásárlási lehetıségek • a vállalatok marketingkommunikációja a vizuális elemeken alapul Forrás: https://doksi.net • Nemzetközi összehasonlítás az üzleti profil hatékony kihasználásról az Instagram felhasználóinak véleménye által • A vizsgált országok összehasonlítása egy-egy adatlap formájában • Saját modell megalkotása az üzleti profil fontos tényezıirıl – kapcsolatok vizsgálata által  hipotézisek e cél elérése érdekében: H1 H2 H3 H4 Az üzleti profil kreatív tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Az üzleti profil kapcsolati tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Az üzleti profil üzleti

tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Az üzleti profil általános tevékenységéhez kapcsolódó tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Forrás: https://doksi.net • Kvantitatív kutatási módszer – kérdıíves felmérés  magyar (2019 február óta) és angol (2019 augusztus óta) nyelvő online kérdıív • Nem véletlenszerő mintavétel  magyar nyelvő kérdıív – hólabda módszer és közösségi média  angol nyelvő kérdıív – kapcsolatfelvétel a Selye János Egyetem külföldi partnerintézményeivel és közösségi média • Magyar nyelvő kérdıív: 680 válasz, angol nyelvő kérdıív: 162 válasz  válaszok: összesen 34 országból  több mint 100 válasz: Szlovákiából, Magyarországról és Romániából  összesen 754 értékelhetı kitöltés • Adatok elemzése: Microsoft Excel és SPSS statisztikai program Forrás: https://doksi.net 33,69%

75,73% 80% 66,31% 70% 60% 50% Férfi Nı 40% 30% 23,87% 32,10% 15,65% 20% 10% 44,03% 3,85% 1,99% 1,46% 1,33% 0% 18 év alatt Szlovákia Magyarország Románia 18-24 év 25-34 év 35-44 év 45-54 év 55 év felett Forrás: https://doksi.net • kedvezı, hogy minden országban kétharmad feletti a napi felhasználók aránya • a posztolás ajánlott ideje az egész nap aktív felhasználókat figyelmen kívül hagyva:  Szlovákia: délután vagy este  Magyarország és Románia: legfıképp este 66,27% 70% 60% 56,11% 50,83% 35% 40% 44,63% 45% 40% 50% 30% 48,49% 50% 37,19% 31,63% 27,41% 32,23% 30% 22,31% 25% 17,36% 13,86% 11,14% 20% 12,22% 12,22% 10% 20% 14,88% 14,05% 5% Szlovákia Magyarország Románia naponta (12-24 óra) naponta (0-12 óra) hetente többször hetente havonta többször havonta ritkábban 27,22% 15% 10,56% 12,35% 15% 10% 0% 34,64% 38,89% 35,56% 6,67% 5,42% 2,89% 0% Szlovákia Magyarország

Románia reggel délelıtt délután este éjszaka egész nap Forrás: https://doksi.net A négy legfontosabb tényezı sorrendje Link a weboldalhoz Termék árának feltüntetése Szlovákia 1. 2. 2. Magyarország Magas követıi szám Együttmőködés ismert emberekkel 2. 3. 1. Nyereményjátékok indítása 3. Megfogó leírás a tevékenységrıl 4. 3,0 2,5 2,0 1. 0,5 0,0 Termék árának feltüntetése 3. 4. 4. Jó profilkép Megfogó leírás a vállalat tevékenységérıl 1,0 Rendszeres Story (történet) megosztása Rendszeres posztolás Vásárlói fotók megosztása Rendelési lehetıség üzenetben Link a vállalat weboldalára Kreatív leírás a képeknél 3,5 1,5 Rendszeres posztolás Románia A képek összhangja Kreatív leírások a képeknél Forrás: https://doksi.net 0% 80% 70% 71,90% 67,50% 30% 40% 50% 60% 15,06% 65,66% Magyarország 40% 30% 11,25% 13,33% 7,92% 10% 7,55% 10,57% 9,97% 8,89% 20,56% 13,89%

Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata.
Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!


0% Szlovákia Magyarország Románia 42,77% 10% 13,33% Románia 70% 57,85% 47,52% 65,70% Szlovákia 50% 20% 20% 9,50%12,81% 56,67% 60% 10% 63,25% 43,33% 32,22% 55,56% Ha a vállalat megosztaná a profilomat és követıket szerezhetnék Igen, bármilyen terméket reklámoznék Akár juttatások nélkül is reklámoznám Igen, de csak olyan terméket reklámoznék, melyet én is kedvelek/használok Ha ingyen hozzájuthatnék a termékhez Nem tudom Ha kedvezményt kapnék a termék vásárlására Nem, semmilyen esetben sem Ha anyagi juttatásban részesülnék Forrás: https://doksi.net • öt fénykép öt valós üzleti profilról – négy válaszlehetıség (1 helyes, 3 helytelen) • helyes azonosítás az egyes országokban: Szlovákia: • • • • • Magyarország: whiskey – 96,28% mobiltelefon – 93,39% kávézó – 48,76% karóra – 42,56% szandál – 19,42% • • • • • whiskey – 95,78% mobiltelefon – 93,07% kávézó –

59,64% karóra – 64,16% szandál – 34,04% Románia: • • • • • whiskey – 98,33% mobiltelefon – 92,78% kávézó – 55% karóra – 40,56% szandál – 20% Forrás: https://doksi.net • 1. kép – csak a reklámozott termék • 2. kép – reklámozott termék és néhány tárgy vagy állat • 3. kép – reklámozott termék és emberek bizonyos testrészei • 4. kép – a reklámozott termék és az azt használó ember 35% 32,15% 30,25% 31,75% 30% 25,78% 25% 20% 29,58% 33,33% 27,78% 27,56% 20,74% 16,86% 12,89% 11,33% 15% 10% 5% 0% Szlovákia 1. kép Magyarország Románia 2. kép 4. kép 3. kép Forrás: https://doksi.net H1 H2 H3 H4 Az üzleti profil kreatív tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Az üzleti profil kapcsolati tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Az üzleti profil üzleti tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti

kapcsolata szignifikáns. Az üzleti profil általános tevékenységéhez kapcsolódó tényezıi közé tartozó tényezık egymás közötti kapcsolata szignifikáns. Forrás: https://doksi.net Forrás: https://doksi.net • mindhárom ország Instagram felhasználóinak több mint 60%-a napi szinten aktív – a vállalat reklámjai esetükben azonnal célba érnek  Románia: 15% ritkábban mint havonta elérhetı – figyelemfelhívás a vállalat Instagram-profiljának meglétére más felületeken • üzleti profil legfontosabb tényezıi: link elhelyezése a vállalati weboldalhoz, termék árának feltüntetése, rendszeres posztolás, megfogó leírás a tevékenységrıl, kreatív leírások a képeknél • legmagasabb reklámozási hajlandóság: magyarországi felhasználók esetén (71,9%) • ha a vállalat influenszerekkel dolgozna együtt: ne csak követık számát figyelje, hanem hasonlítsa össze azok jellegzetességeit saját célcsoportjáéval, valamint

kérje ki az influenszer elérési arányát Forrás: https://doksi.net • termékazonosítási képesség: Magyarországon a legkedvezıbb, az azonosítás annál nehezebb, minél kevésbé van fókuszban a reklámozott termék • ajánlott fényképtípusok: legfıképp a flatlay-típusú képek, az emberek semmiképp se vonják el a figyelmet a termékrıl • Kapcsolati modell: a vállalatok kiválaszthatnak egy adott stratégiát (kreatív, kapcsolati, üzleti, általános), amelyhez a modellbıl ismertek a kulcstényezık – ez alapján végezhetı a marketingtevékenység • Adatlap: egyes országok jellemzése: az adatlapokat a jövıben különbözı vállalatoknak kívánjuk eljuttatni (SK, HU, RO – magyar és angol nyelven) Forrás: https://doksi.net Forrás: https://doksi.net A jelen munkát Magyarország Collegium Talentum 2019 programja támogatta.