Arcok > Irodalmi arcképcsarnok > Kisfaludy Sándor (1772 - 1844)

Kisfaludy Sándor A hazai nemesség legnépszerűbb költője volt a XIX. század elején. Birtokos-nemes családból származott, a bécsi testőrség tagja lett, de könnyelmű életmódja miatt áthelyezték Milánóba. Itt francia fogságba esett, s Provence-ban kezdte írni legnagyobb sikert aratott művét, a Himfy szerelmei című, részben elbeszélő, részben lírai versciklus első részét. Ez a vers­ciklus az első országos hírű szerelmes költővé avatta Kisfaludyt. Kiszabadulása után egy ideig még harcolt Napóleon ellen, aztán leszerelt, s felesége birtokán gazdálkodott. 1809-ben, a nemesi felkelés alkalmával ismét hadba szállt. A maga korában közkedveltek voltak a nemesség múltját eszményítő verses regéi.


Kisfaludy Sándor kortársai:
- Arany János
- Batsányi János
- Berzsenyi Dániel
- Bessenyei György
- Csokonai Vitéz Mihály
- Eötvös József
- Fazekas Mihály
- Jókai Mór
- Kármán József
- Katona József
- Kazinczy Ferenc
- Kemény Zsigmond
- Kölcsey Ferenc
- Madách Imre
- Petőfi Sándor
- Vörösmarty Mihály
- Kisfaludy Károly
- Verseghy Ferenc