Nyelvtanulás | Magyar » Stíluseszközök

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:187

Feltöltve:2010. március 12.

Méret:27 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Stíluseszközök Szépirodalmi stílus 1. Stílus = a nyelvi eszközök megválogatása és elrendezése az adott kommunikációs körülményeknek megfelelően 2. Stílushatás = az az érzelmi hatás, amelyet a stíluselemek megválogatásával és alkalmazásával elérünk 3. Stíluselemek: azok a nyelvi elemek, amelyek szokatlan, egyéni alkalmazásával stílushatást váltunk ki Bármely nyelvi elem lehet stíluselem 4. A stílust meghatározzák: a) a kommunikációs tényezők b) az illető nyelv eszközrendszere c) a korstílus d) a csoportstílus, e) a szöveg műfaja f) az egyén személyisége 5. Stílusrétegek a kommunikációs színterek szerint: a) magánéleti b) közéleti c) hivatalos d) tudományos e) szakmai f) publicisztikai g) szépirodalmi 6. A szépirodalmi stílus eltérése az6 egyéb stílusrétegektől: a) tudatosabb b) egyénibb c) változatosabb 7. A szépirodalmi stílus eszközei: a) Zenei eszközök  hangszimbolika  alliteráció

 hangutánzó és hangulatfestő szavak  rím  ritmus  enjambement b) Szóhasználat  szakszók, neologizmusok, archaizmusok  többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak  szófaji dominancia (nominális – verbális stílus)  sajátos szószerkezetek (pl. jelzős szerkezetek) c) Mondatfajták  sajátos mondatszerkezetek  mondat modalitás d) Alakzatok (az érzelmi hatáskeltés eszközei):  ismétlés  szótőismétlés (figura etymologika)  párhuzam  ellentét  paradoxon  felsorolás  szóhalmozás  mondat párhuzam  gondolatritmus e) Szóképek (a képszerűség eszközei):  hasonlat  metafora  megszemélyesítés  metonímia  allegória  szimbólum  komplex költői kép 8. A szépirodalmi stílus eszközei eltérő arányban jutnak szerephez a) a verses b) és a prózai szövegekben.