Nyelvtanulás | Magyar » A retorika alapjai, érvelés, megvitatás, vita

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:521

Feltöltve:2010. március 12.

Méret:33 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 ritalakk 2017. május 28.
  Nagyon hasznos!OK

Tartalmi kivonat

A retorika alapjai, érvelés, megvitatás, vita A retorika a nyilvános megszólalás szövegműfajait vizsgálja. A jó szónok tulajdonságai: tisztesség, találékonyság, szerkesztőkészség, stílusérzék, emlékezőtehetség, előadói készség. A szónok feladatai: - anyaggyűjtés - az anyag elrendezése - a szöveg megfogalmazása - a kifejezés árnyalása - az előadásmód megtervezése - a szöveg emlékezetbe vésése - a szöveg előadása A szónoki beszéd fajtái: - tanácsadó beszéd (pl. a politikai beszédek), - törvényszéki beszéd (pl. vádbeszédek és védőbeszédek) - alkalmi beszéd (pl. ünnepi beszédek, méltatások) Az érvelő beszéd fölépítése: - bevezetés (a jóindulat megnyerése, figyelemfölkeltés, a megértés előkészítése, a téma megjelölése, a kifejezés fölvázolása) - elbeszélés, - részletezés - bizonyítás - cáfolás - befejezés (összegzés, kitekintés, érzelmi betetőzés) Az érvek fajtái: -

meghatározásból levezetett érv - ok-okozati összefüggésből származó érv - körülményekből levezetett érv - összehasonlításon alapuló elv - ellentéten alapuló érv - az általános-egyes elvén alapuló érv - valószínűségen alapuló érv - bizonyítékon alapuló érv Az érvelés módszere: - indukció, - dedukció A szöveg kidolgozása: - a szöveg megfogalmazása - stílusformálás - a szövegkép kialakítása A beszéd megszólaltatása: - a beszéd zenei eszközei - a beszéd egyéb nem nyelvi jelei Vita: ha egy témán belül két ember ellenkező véleményt képvisel. A jó vitában a szembenálló feleknek az a céljuk, hogy együtt, közös belátással közelebb jussanak az igazsághoz. Általában azért vitatkozunk, hogy bemutassuk és megvédjük saját álláspontunkat, és befolyásoljunk másokat A vitához szükséges: - Kellő ismeretanyag, tudás - Empátia - Kritikai gondolkodás - Türelem - Őszinteség - Becsületes hozzáállás

- Higgadt magatartás A vita menete: 1.) Tételmondat: - Meghatározza, hogy miről vitatkozna a szembenálló felek - Magában foglalja az állítást és a tagadás lehetőségét is 2.) A fogalmak meghatározása: - Meghatározzuk a tételmondatban szereplő fogalmakat (előfordul, hogy csak azért vitatkoznak, mert ugyanazt a fogalmat másképpen értelmezik) - Leszűkíti a vita témáját 3.) Az érvelés: - Fölhasználhatunk bármilyen érvfajtát - Fontos a változatos érvelés - Legyen világos és logikus - A jó vitapartner hat az érzelmekre is, és az értelemre is. - Az érvelés végén általában következtetéseket fogalmazunk meg. 4.) A keresztkérdések: - Céljuk: hogy meggyengítsék az ellenfél érveit, és a sajátunkat megerősítsék. 5.) A cáfolat: - Fontos, hogy a másik fél erős érveit megcáfoljuk 6.) Az összegzés: - Kiemeli a vita fontosabb ütközőpontjait - Nem célszerű új érveket fölhozni - Erős érvek megismétlése