Történelem | Középiskola » Az első világháború előzményei és lefolyása

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:297

Feltöltve:2010. március 20.

Méret:40 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Az első világháború előzményei és lefolyása A háború okai  Nagyhatalmak terjeszkedési igénye (imperializmus)  Szövetségi rendszerek:  Hármas szövetség:  1879. Németország – OMM: Kettős szövetség  1882. + Olaszország: Hármas szövetség  1883. + Románia  Antant:  1892. orosz-francia  1904. angol-francia: szívélyes megegyezés (entente cordiale)  1907. angol-orosz Németország: fegyverkezésben élen, flottafejlesztés, Balkánon kisebb összetűzések, „most vagy soha”  Ürügy: szarajevói merénylet 1914. június 28 (Ferenc Ferdinánd +); Szerbia nem fogadja el az annexió tényét. OMM támogatást kér Németországtól a megtorláshoz; Szerbia mögött a balkáni szláv népek védelmezője, Oroszország; támogatást megkapja; Románia helyett Bulgária lép a központi hatalmak közé; július 23-án ultimátum Szerbiának (csak függetlenségének feladásával fogadhatná el); július 28-án hadüzenet; a

nagyhatalmak egymás után lépnek hadba: antant (Szerbia, Oroszország, Franciaország, Anglia, Montenegró, Japán), központi hatalmak (OMM, Németország, Törökország) Hadicélok és háborús tervek Minden állam biztos volt a győzelemben és a villámháborúban  Németország: kontinentális hegemónia, Schliffen-terv (kétfrontos háború elkerülése: Belgiumon át 6 hét alatt lerohanni Franciaországot, később az egész sereg bevethető az oroszok ellen)  Franciaország: Elzász-Lotharingia visszaszerzése  Oroszország: balkáni befolyás növelése, Kelet-Poroszország elfoglalása  OMM: balkáni pozíció biztosítása, Szerbia lerohanása  Anglia: pozícióinak megtartása Közel 20 millió katona áll hadrendbe a két oldalon. 1914  Nyugati front: németek Belgiumon keresztül megközelítették Párizst, francia parlament Bordeaux-ba költözik, szeptember 5. marne-i csata: a franciák megállították a támadást, versenyfutás a tengerhez,

év végére Svájctól a tengerig húzódó front alakult ki, állóháború  Keleti front: az oroszok a vártnál hamarabb támadnak, ketté váltak, K-Poroszországon, Gallícián keresztül támadtak, a németek Tannenbergnél és a Mazur vidékén visszaverték őket, visszafoglalták K-Poroszországot, állóháború  Központi front: OMM nem tudja feltartóztatni az orosz támadást, Gallíciát kiürítik, kevesebb haderő jut a Balkánra, Szerbia lerohanása, elfoglalása nem sikerül  A tengereken a német flotta nem tudta legyőzni az angol flottát, tengeralattjárók bevetése, Törökország lezárta a Dardanellákat, a központi hatalmak oldalán belépett a háborúba, így megszűnt a tengeri kapcsolat Oroszországgal, az angolok és a japánok megszerzik a német gyarmatokat Hátország és a front  Hátország: civil lakosság biztonságban él, állam korlátozza fogyasztásukat (jegyrendszer), hadiüzem, beszolgáltatás, infláció  Front:

lövészárkokban hideg, sár, élősködők, patkányok; hagyományos fegyverek: ágyú, aknavető, géppuska; új fegyverek: harci gáz (német), harckocsi (angol) (víztartály), Zeppelin helyett repülőgépek 1915 Új szemlélet: ellenség legyőzése csak teljes felőrléssel, központi hatalmak hárítják az antant támadásait, Gallipolinál angol és francia partraszállás- súlyos vereséggel, Olaszország hadba lép az antant oldalán, célja OMM olasz lakta területei, új front alakul ki az Isonzó folyó mentén; májusban OMM és német támadás az oroszok ellen - gorlicei áttörés – 300 km-rel tolták keletre a frontot, majd állóháború, októberben Bulgária megszállta Szerbiát 1916  Verduni csata: vérszivattyú, németek megpróbálták bevenni a franciák számára nagyon fontos erődrendszert, 550 ezer francia és 450 ezer német katona esett el, nem sikerült bevenni  A német haderő lekötöttségét kihasználva az oroszok támadást

indítottak Bruszilov tábornok vezetésével, azonban kifulladtak  Románia hadba lépése: 1916. bukaresti titkos szerződés – Erdély, Partium, az Alföld keleti sávja, Bánát, Bukovina, Dobrudzsa – román betörés Erdélybe, német segítséggel az OMM leverte, Bukarest elfoglalása, 1918. május békekötés  Minden országban fokozódott a csalódottság és a békevágy, új vezetők: német Hindenburg, angol Lloyd George, osztrák Ferenc József halála után IV.Károly, Németország felveti a békét, antant elutasítja, mert tudja, hogy az idő nekik dolgozik (Lloyd George – Németországot ki kell ütni) 1917  Az USA hadba lépése: 1914-ben semlegesség, 1917-ben korlátlan tengeralattjáró-háború, antant megrendelései, 1917-ben rejtjeles üzenet Mexikónak, támadásra buzdítás, április 6. belépés, a változás csak 1918-ban érzékelhető (nagy távolság)  Központi sikerek: 1917-ben összeomlott az orosz cári rendszer, ideiglenes

demokratikus kormány folytatja a háborút, békevágy miatt megbukott, bolsevik hatalomátvétel, háború azonnali lezárása: 1918. március 3 breszt-litovszki béke – hatalmas területek elvesztése, 1917 október OMM Caporettónál olasz front áttörése és visszatolása a Piave folyóig 1918  Németek utolsó támadássorozata nyugaton – reményük, hogy az amerikaiak érkezése előtt legyőzik az antant csapatokat, augusztus 8-án Foch francia tábornok vezetésével francia, angol és amerikai csapatok megállították a támadást és túlerőben kelet felé tolták a frontot  A Balkánon Franchet d’Esperey vezetésével francia és szerb csapatok leverték a bolgár megszállókat, szeptember 29-én fegyverszünet, Törökország nem bírta Bulgária nélkül tartani a frontot, október 30-án fegyverszünet  Délről Franchet d’Esperey csapatai elérték a határt, az olaszok megfutamították az osztrák katonákat, november 3-án Padovában

fegyverszünet  Németország szövetségeseit elvesztve 1918. november 11-én Compiégne mellett egy vasúti kocsiban Erzberger német képviselő aláírta a békét