Vallás | Keresztény » Hogyan olvassuk a Bibliát

Alapadatok

Év, oldalszám:2000, 6 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:117

Feltöltve:2010. június 23.

Méret:50 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Hogyan olvassuk a Bibliát? Textus: ApCsel 8, 26-39 A múlt héten azt mondtuk, hogy keresztyén életünk néhány elemi gyakorlati kérdéséről lesz most szó pár hétig. Jó lenne, ha az alapvető kérdésekben is tisztán látnánk, és ez-által is megújulna a Krisztussal való közösségünk, hitünk. És így elsőnek mindiért az imádságról volt szó. Nem tudom ki próbálta ki mindazt, ami itt elhangzott Mert e nélkül semmi értelme sincs itt annak, hogy efféléről beszélgessünk. Csak akkor van, ha azokat elkezdjük gyakorolni is, sőt begyakorolni. Hogyha a vérünkké válik, és engedjük, hogy Isten ezáltal is megújítson minket. Az imádság mellett a másik alapvető része a mi hivő életünknek a bibliaolvasás. Hogyan olvassuk a Bibliát, és hogyan olvashatnánk azt jobb hatásfokkal? Hogyan mélyülhetne el a mi igeolvasásunk? Milyen jellemző hibák lapulhatnak ott a bibliaolvasásunk mélyén? És mik azok a talán egyszerű dolgok, amiket ha

tudnánk és gyakorolnánk, többet kaphatnánk Isten Igéjéből? Ezeken az alkalmakon, amikor most a "hogyan"-ról lesz szó néhány hétig, általában sok Igét fogok olvasni, már csak azért is, hogy lássuk, nem én akarok szempontokat adni. Én is az Igéből vettem, amit tovább mondok. Isten Igéje győzzön meg arról, hogy mit hogyan kell helyesen csinálni. Három fejezetre osztom a mai mondanivalót: 1. Isten Igéje szerint mi a Biblia rendeltetése? 2. Mik azok s leggyakoribb akadályok, amik miatt nem rendeltetésszerűen használjuk a Bibliát? 3. Hogyan lehetne jobban, hatékonyabban olvasni a Bibliát? Sok olyan egyszerű dolgot is fogok mondani, amit mindenki tud. Ezeket is szenvedjük el, mert sokszor amit nagyon tudunk, azt se gyakoroljuk és azt sem vesszük komolyan. Mi a Biblia rendeltetése? E szerint a történet szerint is, meg sok más Ige szerint is, amiket majd mindjárt említek az, hogy Jézus Krisztushoz vigyen el bennünket. Ez a

Biblia-olvasásának az elsődleges, majdhogynem kizárólagos célja Olvassa ez a derék érdeklődő pogány ember az egyik ószövetségi prófétának, Ézsaiásnak a könyvét. Nem érti Aztán megmagyarázza valaki, Isten Szentlelke megvilágosítja azt számára. És egyszercsak azt mondja, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Ez a bibliaolvasásnak a célja Eljussak Jézushoz, ha még nem jutottam el Hozzá. Kerüljek közelebb Jézushoz, ha még csak úton vagyok feléje Még jobban megismerjem Őt, ha eddig csak nagyon felszínesen ismertem, hogy összeforrjon az életem Vele, telítődjem Jézussal, megerősödjem a Benne való hitben. Onnan, hogy olvasom és értem is meg nem is, eljussak oda, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, az én Megváltóm, Akire rábízhatom az életemet. Ez a bibliaolvasás célja 1 És ezt nekünk ma különösen is világosan kell látnunk, mert ma világszerte és itt nálunk is van a Bibliának egyfajta világi

reneszánsza. Amikor újra felfedezték a Bibliát és azt mondták, hogy az általános műveltségnek feltétlen alkotó része egyfajta bibliaismeret is. A Bibliában lévő történeteket legalább tartalmilag illik ismernie egy művelt embernek. Mert ott állnak a gyerekek a képtárban egy festmény előtt, és nem tudják, hogy ki volt az a Dávid, nem tudják, ki volt az a Góliát. Következésképpen semmit nem mond nekik ez a kép, hogy Dávid és Góliát párharca. Tehát ezt tudnia kell mindenkinek És ez rendben is van Tudnia kell. De nekünk nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a Biblia mindenestől Isten Igéje, és ez kiemeli az összes többi könyv közül. És akkor éri el a célját a bibliaolvasás egy ember életében, hogyha Jézushoz érkezik meg az, aki olvassa. És ennél alább nekünk sem szabad adnunk a magunk életében sem meg másokéban sem. Kedves dolog az, ha lapozgatjuk, olvasgatjuk ilyen szempontból is, mint amiket az előbb említettem, de maga

a Szentírás és benne a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, hogy az a célja a bibliaolvasásnak, hogy Jézushoz vigyen közel minket. Nem Róla kell megtudnunk ezt meg azt, hanem Őt magát kell és lehet megtalálni miközben olvassuk az Ő Igéjét. A János evangéliuma 20. fejezetének az utolsó verse nagyon világosan megmondja, hogy mi a Szentírás véleménye arról, hogy mi a bibliaolvasás célja: "Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek Fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az Ő nevében." Ezért íratott meg ez a vastag könyv Hogy mi a hitetlenségből eljussunk arra a nagy fölismerésre, hogy van Gazdája ennek a világnak, és ez nem más, mint az Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus, Aki az én Gazdám is. Betölti-e a Biblia ezt a rendeltetését a mi életünkben? Ezzel a tudatos szándékkal nyitjuk-e ki naponta, vagy amikor ki szoktuk nyitni, hogy én most közelebb akarok kerülni Jézushoz? 2.

Mik a legjellemzőbb akadályai annak, hogy ez így legyen? Két Igére emlékeztetek csak. Az egyik itt van közvetlenül ez előtt A János 5, 38 így hangzik: "Az Ő Igéje nincsen maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek." Nem hiszünk Jézusnak és nincsen bennünk maradandóan az Isten Igéje – mondta Jézus az írástudókról. Foglalkoznak vele, olvasgatják Valami meg is marad De az egész, az Ige nincs meg maradandóan. Felszínes a bibliaismeretük és a bibliaolvasásuk Elfelejtik hamar. Vagy nem is értik Sose értették meg igazán, sose vették a fáradságot, hogy megérték az Igét teljes mélységéig. Tovább lapoznak Olvassák megint felszínesen, mint aki újságot olvas. Valami rémlik, valami dereng, de pontosan, nevekkel, adatokkal aligha tudja elmondani valaki másnak, hogy mit olvasott. Meg olyan sokfélét olvasott, hogy egyik kiszorítja a másikat. Nem áll össze világos képpé mozaikokból a Szentírásismeret

az ilyen ember fejében, szívében. Ezért kérdezi Filep a komornyiktól, hogy: „Érted-e amit olvasol.” És ez nem sértő kérdés. Nem is sértődött meg a komornyik, sőt azt mondja, hogy fölösleges kérdezned, hát hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. Értjük-e mi, amit olvasunk? És beletörődünk-e abba, hogyha nem értjük? Sajnos, az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan és nagyon könnyen beletörődnek. Nem értem, lapozok tovább Majd megértem, vagy sose fogom megérteni, kinek fontos az? És ezzel éppen arról mondtunk le, hogy közelebb kerüljünk Őhozzá. Elsőéves teológus korom óta van egy füzetem, amelybe beleírom azokat az Igéket, amiket - amikor napi Igeként előkerülnek - nem értek, vagy nem értek egészen világosan. Ha nem értem egészen világosan, és akkor nézzek utána. Lapozzam fel a párhuzamos helyeket, 2 amiket ott megjelöl a Biblia, nézzek utána a magam szakkönyveiben, kérdezzek meg nálamnál érettebb

hitűeket, tapasztaltabb hivő embereket, mit jelent az ott. És ne nyugodjak bele, hogy nem értem. "Az Ő Igéje nincsen maradandóan bennetek" - mondja Jézus Megmarad-e bennünk így, amit olvastunk? Az egyik akadálya tehát, hogy nem éri el a célját a Biblia az életünkben, az, hogy ez hiányzik. A másik pedig az, amit Jézus a János 14, 21-ben mond. Ajánlom, hogy könyv nélkül tanuljuk meg mindnyájan - az egyik legfontosabb jézusi mondás. Azt mondja, hogy "aki ismeri az én parancsaimat és megtartja azokat, az szeret engem. Az én Atyám is szereti azt És én kijelentem magamat annak." Világos a sorrend, amit Jézus fölállít Aki ismeri az én parancsolataimat. Egyelőre tényleg csak intellektuális tevékenység, az eszemmel, értelmemmel megpróbálom megközelíteni, fölfogni, megtanulni, begyakorolni. Aki ismeri az én parancsolataimat. Na de nem ennyiből áll És megtartja azokat Vagyis elkezdek azok szerint élni. Az szeret engem -

Itt értettem meg, hogy mit jelent az, hogy „Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből”Hát hogy szeretem én Őt? Így. Megmondja pontosan Jézust szeretni annyit jelent, ismerni és megtartani az ő parancsolatait. És akkor mi történik? Az én Atyám is szereti azt, és kijelentem magamat annak. Megtörténik a legnagyobb, hogy feltárja az Ő titkát, érthetővé teszi az egyébként érthetetlent. Kijelenti magát nekem. De csak ezek után Ha én veszem a fáradságot és megismerem az Ő parancsolatait. Akkor is, ha nem mindet értem, ha nem értek egyet vele Ha tiltakoznak a restjeim ellene, mert nem azt akarom csinálni. Mindegy Ismernem meg Aztán kezdjem el cselekedni. Eközben egyre közelebb kerülök őhozzá Én szeretem Őt, az Atya szeret engem Isten és közöttem egy intim, meleg közösség, kapcsolat alakul ki. És ebben már kijelentheti magát nekem. Egyszerre megnyílik az Ige, és amit megismertem, de nem értettem, fokrólfokra megértem

Megvan-e ez az életünkben? És a fáradozás? Hogy meg akarom ismerni, aszerint akarok élni. Aztán közben rádöbbenek, hogy jé, átalakult a kettőnk kapcsolata 6 szeret engem. Én szeretem Őt Együtt élünk, együtt járunk És kijelenti magát nekem Nem a gondolatait jelenti ki csupán. "Magamat jelentem ki" - ezt mondja Jézus Ez a legtöbb, ami történhet, amit 6 adhat. Ide vezethet a bibliaolvasás De ez azzal kezdődik, hogy megismerem az Ő parancsolatait, elkezdem tanulni a Biblia szövegét, aztán megcsap engem a Biblia szelleme, Isten Lelke. Aztán az Atya közelében vonz, és föltárul a Krisztus-titok, értem és hiszem. Ez a két leggyakoribb akadály tapasztalatom szerint. A magam személyes tapasztalata benne van ebben, meg más testvérektől is hallom./ Az egyik az, hogy nincs meg Bennem maradandóan az Ő Igéje, a másik pedig az, hogy nem vesszük komolyan ezt a sorrendet és nem megyünk végig a soron: megismerni, cselekedni, szeretni Őt.

És akkor kijelenti magát nekünk. 3. Hogyan lehetne jobban olvasnunk a Bibliát? Néhány Igéhez kötöm ismét a mondanivalómat. Az első Igét Jézus mondja az Igének a jelentőségéről. A Máté 4, 4-et gyakran szoktuk idézni, de nem mindig állunk meg nála, hogy vajon miről is van ott szó. Azt mondja Jézus, hogy: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, ami Isten szájából származik.” És itt az Igét kenyérhez hasonlítja Hasonlít a kettő egymáshoz nemcsak abban, hogy Ige nélkül éppen úgy lehetetlen élni lelki életet, mint ahogy kenyér vagy valamiféle táplálék nélkül lehetetlen életben maradni sokáig. 3 Ebben is hasonlít, és ezt sem veszzük komolyan. De hasonlít abban is, hogy úgy kell az Igével táplálkoznunk, ahogyan a kenyérrel táplálkozunk És hogy táplálkozunk a kenyérrel? Először is úgy, hogy szeleteljük. Nem eszünk meg egyszerre egy két kilós veknit Azt kettévágjuk, aztán megint ketté,

aztán fölszeleteljük és aztán abból valamit eszünk. Nem lehet a Bibliát végig olvasni és így megismerni az Igét. Naponta, mint ahogy naponta eszünk És egy keveset. Egy összefüggő szakaszt De azt meg kell rágni És utána azt meg kell emészteni. Akkor lesz belőle energia Szeletelve, megrágva, megemésztve Így szoktunk-e Bibliát olvasni? Ez s jézusi kép ilyen egyszerűvé teszi számunkra most a dolgot. Nemcsak kenyérrel, hanem minden Igével, de úgy élj az Igével, mint kenyérrel. Szeleteljük-e? Minden napra eszünk-e belőle? És azt a kis részt csakugyan megrágjuk-e? Bennünk marad-e? Emlékezünk-e még délután, hogy mi volt a reggeli Ige. Valaki, akinek nagyon megromlott az emlékező tehetsége egy betegség miatt, fölírja a reggeli Igét egy kis cédulára, és a zsebébe teszi, és napközben többször megnézi. Elkíséri az Ige Mindenki úgy segít magán, ahogy tud, meg ahogy szükséges. A lényeg az, hogy ne akarja otthon hagyni az Igét

Azt akarja, hogy együtt maradjanak, maradandóan meglegyen benne. Megrágjuk-e az Igét? És megemésztjüke? Néha nagyon nehéz megemészteni Nem fogadja be a gyomrunk azt, amit mond Másra áhítozunk. Pál apostol így mondja, hogy vannak, akiknek viszket a fülük. Nem szeretik az egészséges tudományt és a Jézus Krisztusról szóló egészséges beszédet. Valami különlegesség kellene nekik Mindenesetre valami más, mint amit kínál nekünk Fogadjuk el Istentől azt, amit ad. Ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk ilyen vonatkozásban is És emésszük meg, fogadjuk be. Sokszor a "nemszeretem", a kemény, a figyelmeztető Igét is Azt, amit Ő ad. Tehát jobb lenne a bibliaolvasásunk, hogyha szeletelve, megrágva, megemésztve élnénk az Igével. A másik egy ige-pár, ami szintén még teológus-koromban került egymás mellé. Az I Sámuel 3,9-ről volt szó ott egy előadás kapcsán, és én tovább olvastam ezt a fejezetet, és az I.Sámuel 3,19 is

megcsendült akkor nekem Azóta mindig egymás mellett van ez a két Ige nekem. Az I.Sámuel 3,9-ben van az a szintén sokat idézett mondat, amit a kis Sámuel szálába ad az öreg Éli: "Hogyha még egyszer hallod,hogy hiunak, akkor tudd meg, hogy az Ur azólit téged, és akkor mondjad szépen kisfiam, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád." - És amikor ezt valóban mondja is a kis Sámuel, akkor kapu az első kijelentést Istentől, - A 19. versben pedig már a felserdült Sámuelról van szó, aki sok kijelentést kap az Urtól, " és semmit az 6 Igéjéből a földre nem hagyott esni." Én még láttam gyermekkoromban olyat, hogy nyakba kötött zsákból kézzel szórták a magot. És a kép jelent meg előttem, hogy semmit az Ő Igéjéből a földre nem hagyott esni. Yetómagként, féltett drága magként őrizte meg Istennek minden Igéjét. Nem bánt olyan nagyvonalúan a megértett Igékkel, mint ahogyan mi Hogy de jól Jött ma nekem ez az

Ige, és egy hét múlva már nem is tudjuk, hogy mi volt az. Minden Igében Isten közeledik hozzánk. És ezeket önmagunk számára is dokumentálni lehet később, hogy emlékezem Uram,hogy mit mondtál nekem abban a helyzetben. Megtartani, megőrizni A lényege tehát ennek a másodiknak az, hogy akkor lenne jobb a bibliaolvasásunk, hogyha imádkozva olvasnánk."Szó n Uram, mert hallja a te szolgád" Készülnénk a bibliaolvasásra, nem hebehurgyán, mosdatlanul, fésületlenül nagyjából futnánk át. Készülnénk arra, mint egy ünnepi találkozóra a mindenható Istennel. "Szólj Uram, mert hallom"És ha meghallottam, féltett kintaként őrzöm és vigyázok rá. Semmit az 6 Igéjéből a földre nem hagyok esni Yan egy másik füzetem is, amit szintén évtizedek óta vezetek, amelyikben meg a megértett Igéket irom. Amikor nagyon megvilágosított Isten egy Igét És sokszor még ma is föl- 4 használom az akkor kapott világosságot egy-egy

mai szolgálatban. Ez nem azt le lenti, hogy a múltból és az emlékekből akarok élni, mert abból nem lehet megélni. Kenyeret is minden nap kell szeletelni és enni. De az is táplálék marad, amikor régen kaptam Istentől Ez a második, imádkozva és megőrizve. A harmadik, hogy a Szentlélek megvilágosító munkája nélkül nem tudjuk megérteni Isten Igéjét. És nélküle az van,amit Pál apostol ír a korabeli írástanulmányozó vallásos zsidókról, hogy lepel borul az 8 elméjökre, hogy ne értsék a Krisztus titkát.Zepel borul az elménkre,és teljes jószáradékkal olvassuk, tanulmányozzuk, csak éppen nem értjük,és a mélyére nem megyünk. Isten Szentlelke győz meg minket És itt,ennél a harmadik pontnál a Szentlélek szerepét emlegetve a János evangélium 16.részére hadd emlékeztessek A 8.versben olvassuk azt, hogy Ő amikor ellön,meggyózi majd a világot bün, igazság és ítélet tekintetében. Hadd hívjam fel a testvérek figyelmét,

hogy ez a régi bibliafordításban egy sajnálatos hiba. Ott az van, hogy megfeddi a világot Ezt is jelenti ez a szó, de itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy a Szentlélek nem megfeddi, hanem meggyőzi a világot bün, igazság és ítélet tekintetében. Utána részletezi is Jézus, hogy bün tekintetében, hogy nem hisznek benne. és így tovább A Szentlélek győz meg arról, hogy Isten szól hozzám ezen a könyvön keresztül, nekem mondja azt, nem tévedés, én vagyok a címzett, és miről is van itt szó. ~s amikor mi ilyeneket mondunk,hogy jaj, de eltalált engem ez az Ige, vagy azzal megyünk haza egy gyülekezeti alkalomról, azzal csukjuk be otthon a Bibliát, hogy most megszólított engem Isten, akkor itt nem valamiféle illúziót próbálunk megfogalmazni. Ttt csakugyan erről van szó De mit Jelent az, hogy lehet ezt lefordítani, hogy megszólított engem Isteni Csak igv, hogy meggydzött engem bensőleg, meggyözött arról, hogy ez így van, és hogy így

igaz, igv kell csinálnom. S kipróbálom, valóban igaz-e. Isten Szentlelke gvdz meg minket és világosítja meg előttünk az Igét És ott a következő versekben, a János 16,12- és következd versekben is nagyon fontos dolgok vannak. Ahol Jézus azt mondta, hogy még sok mondanivalóm van hozzátok, de azt most el nem hordozhattátok. De amikor eljön amaz, az igazságnak Telke, elvezérel titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezenddket telenti meg. Isten Szentlelke inter pretálta, magyarázza nekünk hitelesen Jézus szavait is Es amit mi még el nem hordozhatunk, azt most méR nem értjük meg az Igébdl. De - mondjuk öt év múlva megint elénk kerül ez az Ige - közben nagy iskolákon vitt át minket Isten - és akkor sokkal többet értünk meg beldle. Akkor már elhordozhatjuk Ez a magyarázata annak, hogy ugyanaz az Ige iddrdl iddre mást közvetít nekünk, és egyre többet értünk meg be181e. Isten

Szentlelkének a csodája ez Ez azonban nem zárja ki azt - és ez a negyedik itt ezen belül, hogy hogy tanulmányozhatjuk Lobban, - segédeszközöket is igénybe vehetünk. Csak Isten Szentlelke vezet el minket helyes és igazi igeismeretre és igeértésre. 6 vezette el azt a szerecsen pénzügyminisztert is a gázai úton. De mégis szükség volt Filep magyarázatára 6 ismerte az úszövetséget is, az újat is Ismerte a kettd közt az összefüggést. A pénzügyminiszter pedig az Ószövetségnek csak egy píci részét olvasta. Így magában nem értette Nem tudta elhelyezni Filep elhelyezte neki E közben Isten Szentlelke meggydzte ezt az igehallgató komornyikot, hogy így van. Fs elmondja, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Ez a Szentlélek munkája. Ez nem Filepnek a teljesítménye volt Az d feladata az volt, hogy a szöveget világossá tegye. És hogy a szöveg világosabb legyen, ahhoz szabad segédkönyveket olvasni. Itt az irattertesztésben is lehet

kapni a Csendes percek-et, vagy annál tudományosabb szakkönyveket. Szakad megnéznünk a párhuzamos he lyeket Nagyon gazdagítaná az igehelyeket, illetve igeismeretünket. Szabad megbeszélni hivő testvérekkel, hogy te ezt hogy érted, mert én ezt nem értem, így értem. És megdrizne minket ez attól, hogy sok-sok Igét félreértsünk, félremagyarázzunk, vagy pedig egyáltalán ne értsünk. Persze az nagyon fontos, hogy a bibliamagyarázatokat nem a Biblia helyett kell olvasni, hanem a Biblia jobb 5 megértése érdekében. Aki bibliamagyarázatot olvas az igeolvasás helyett, az megint onnan marad le, hogy "életetek legyen énbennem", az nem jut el Jézus Krisztushoz. És vigyázni kell arra is, hogy miféle magyarázat és értelmezés az, mert egyre többet termel a sajtó téves, hibás, rosszul értelmezett igemagyarázatokat. Valaki a fantáziáját ereszti meg és ir mindenfélét, ami eszébe jut bibliaolvasás közben. Pedig a szöveg nem azt

mondja. hegyünk igényesek És legjobb, ha a Szentírás a Szentivást magyarázza és a párhuzamos helyeket vesszük komolyan. És végül itt még egy utolsó. Sokkal többet értenénk meg az Igébő1, hogyha azt,amit már értünk, szívesebben mondanánk el másoknak. Az Ezsdrás könyve 7,10- t is ajánlom a testvérek figyelmébe Ami így hangzik; "Ezsdrás pedig erős szívvel törekedett keresni a parancsolatokat, és cselekedni szokat és tanítani Izraelben a rendeléseket és a törvényt. Megint egy világos sorrend, föl bem cserélhető sorrend. Erős szívvel törekedett keresni, hogy mi Isten parancsa. Azt cselekedni ás ő maga mutatta meg ezt. És azután tanítani ezeket Izraelnek Neki mellesleg ,ez volt a hivatása, a feladata, mert Ezsdrás pap volt. Es nem sokan maradtak papok a fogság után Hazatérve g volt szinte az egyetlen hivatásos, kiképzett pap És mégsem azzal kezdi, hogy tanítja a törvényt, hanem e1őbb á maga is erős szívvel keresi,

hogy miről is van itt,szó. Értem én Aztán cselekszi Éa utána tanítja. Soknnkat kísért az, hivatásos igehirdetőket elsősorban, de keresztyén hívó testvéreket is, hogy a végén kezd ük. Tanítom Prédikálunk otthon Már elegünk van belőle ~s nincs ott előtte, hogy cselekszem, amit tőlünk elvárnak, meg hogy erős szívvel törekszem keresni, hogy mi is az, ami elvárható, amft az Ur elvár t81em. Ezt kihagyom, átugrom és tanítok. És nincs hitele, és nincs rajta áldás Ez a sorrend. Kezdjem erős szívvel törekedni keresni, aztán cselekedni, de utána tanítani is pert amikor mi valakinek megmagyarázunk egy bibliai részt, akkor fogiak igazán megérteni. Legjobb, ha úgy magyarázzuk meg, hogy értettük már előtte. Ez a jó De johban fogjuk érteni, miután tovább adtuk, mint ahogy azelőtt értettük. És jobban meggyőz minket is ugyanaz a Szentlélek, Aki azt mondja általunk. Bizonyosabbak leszünk a hitünkben, ha valaki másnak a hitét

igyekszünk er8siteni. Aki nem hiszi, próbálja ki Aki hiszi, az is próbálja ki Ezen van áldás igazán. Én keresem, cselekszem, és közben kész vagyok arra, hogy továbbadjam, és Isten fölhasználjon engem ís. A Biblia rendeltetése tehát az, hogy mint ezt a komornyikot is, odavezessen minket Jézushoz, miközben olvassuk. Ebben megakadályozhat minket az, ha felszínes az olvasásunk Időt se szánunk rá, figyelmet se eléggé, meg hogyha nem a jézusi sorrend szerint csináljuk, hogy ismerni cselekedni, 6t szeretni, és aztán kijelenti magát nekünk. ~s sokkal jobb hatásfokkal olvashatnánk a $ibliát, ha szeletelve,megrágva, emésztve, ha imádkozva, és amit kaptunk, azt megőrizve olvasnánk, ha Isten Szentlelkének sokkal komolyabb szerepet szánnánk, és kérnénk, hogy 6 magyarázza meg nekünk az írásokat. Ha nem lennénk restek segédkönyveket is föl 6