Sport | Tanulmányok, Esszék » Rekreáció elméletben és gyakorlatban

Adatlap

Év, oldalszám:2009, 11 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:238
Feltöltve:2010. október 15
Méret:168 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Rekreáció elméletben és gyakorlatban 1 évfolyam 2. félév Fogalmak: Kultúra: több tudományterület foglalkozik a kultúrával, érintőlegesen hozzátartozik a rekreációhoz is. A kultúra részei a munka és a szabadidő (A szabadidő kulturált eltöltése a rekreáció A rekreáció kapcsolatban áll az egészséges életmóddal. Az egészségi állapot befolyásolja az egyén rekreációs tevékenységét.) Életmód: az a mód, ahogy él az ember. Azok a viselkedési formák, magatartásminták, amelyekben a társadalomhoz való viszonyunk tükröződik. Több részterületét különböztetjük meg, az életmód a viselkedési minták összessége, valamint a szükségletek kielégítésének a rendszere. (táplálkozás, mozgás, pihenés, alvás, egészségre káros szokások, stb.) Egészség: többféle megközelítés létezik, a WHO meghatározása szerint az egészség a teljes testi, lelki, szociális és szellemi jól-lét, mely nem egyenlő pusztán a

betegség vagy a fogyatékosság hiányával. Az egészség összetett, komplex harmóniát jelent, amiben a testi, lelki, szociális és szellemi egyensúly megvan. Ha bármelyik hiányzik, akkor már nem mondható egészségesnek az egyén (Jó közérzet • Kenneth Cooper) Sport: beletartozik minden mozgással összefüggő tevékenység, mely meghatározott szabályok szerint történő cselekvés, vagy versenyszerűen végzett tevékenység, valamint testgyakorlatokra épülő tevékenység. Egészség-sport: az egészség megőrzése érdekében kifejtett szigorú szabályok szerint végzett mozgás, testgyakorlás, sporttevékenység. Elsődleges célja az eredeti egészségi állapot megőrzése Kondíció: a motoros képességek (testi képességek) szintjét, állapotát jelenti. Mindig az adott pillanatban lévő testi képességet jeleni. (Motoros képességek: az erő, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, hajlékonyság, mozgékonyság.) Prevenció (megelőzés): a

rekreáció szempontjából elsődleges a megelőzés, minden olyan tevékenység ide tartozik, amely révén csökken a megbetegedés, az egészségkárosodás, illetve arra irányul, hogy a betegség egyáltalán ne alakuljon ki. Rehabilitáció: a rekreáció szempontjából történő megközelítés: munkaképesség helyreállítása megfelelő eljárásokkal. Gyakorlatilag a munkára, a mindennapi teendőkre való felkészülés különböző technikákkal. Ez lehet sporttevékenység, relaxáció, szauna stb Minden, amivel az egyén a munkaképessége helyreállítását éri el. Testi képesség: az ember alapvető fizikai képessége. Testkultúra: az általános kultúra része, emberi tevékenységek azon sajátos formája, ami magába foglalja az egészség megóvását szolgáló testgyakorlást. A testkultúra tehát magába foglalja az egészségsportot, az iskolai testnevelést, a versenysportot, a tömegsportot és a rekreációt is (A cél határozza meg, hogy melyik

kategóriába soroljuk az adott mozgást.) Testnevelés: a testi képességek fejlesztésére szolgáló testgyakorlás. Azon testkulturális ismeretek összessége, amelyek a testi képességek fejlesztésére irányulnak. Cél a fizikai képességek fejlesztése Fittness-Wellness: a fittség rokon a kondícióval. a testi képességekre irányuló fogalom A fittness alkalmazkodóképességet jelent az adott helyzethez, körülményhez, szituációhoz, fizikai, szellemi és szociális értelemben. (Korosztály független) A wellness nem csak a testi képességekre irányul, életminőség, mindennapi minőségi élet, pozitív egészségi állapot. (Rekreáció tekintetében korosztályfüggő.) Napi tevékenységeink rendszere: A munka és az alvás időarányosan kb. ugyanannyi A szabadidő két részre bomlik: beletartozik a biológiai, fiziológiai szükségletek kielégítése is. A REKREÁCIÓ FOGALMA: -a szabadidő eltöltés kultúrája eltöltése) -a munkavégző

felüdülés, felfrissülés, (az egyén célja a jó közérzet, a megteremtése) (szabadidő, kulturált képesség helyreállítása szórakozás -minőségi élet jól-érzés, a jól-lét A REKREÁCIÓ FAJTÁI: -Szellemi rekreáció: minden olyan tevékenység, mely az emberi szellemet foglalkoztatja – másként: kreatív szabadidő eltöltés (a pihenés is ide tartozik) -Fizikai rekreáció: minden olyan tevékenység, aminek az alapja mozgás, fizikai feltöltődés, és amit kedvtelésből csinálunk, nem kényszerből (része a fizikai rekreációnak a sport rekreáció) A REKREÁCIÓ FELOSZTÁSA DOBOZY-JAKABŐ SZERŐNT: - Pihenés: az elsődleges rekreálódási forma • tétlen szemlélődés („nézek ki a fejemből”) • szellemet foglalkoztató pihenés (keresztrejtvényfejtés, olvasás stb.) • aktivitásigénylő szellemi rekreáció (színház, mozi, koncert, opera stb. • valamiféle aktivitást igényel az egyéntől, pl. el kell menni a színházba,

moziba stb -Kreatív szabadidő eltöltés: • nem kötelességszerű fizikai munka (kertészkedés stb.) Olyan fizikai munka, ami az embernek nem kötelessége, nem ebből tartja fenn a családját. • technikai kreatív szabadidő eltöltés (barkácsolás, modellezés stb.) • művészi kreatív szabadidő eltöltés (amatőr színjátszás, zenélés, festés, versmondás, táncolás stb.) • fizikai kreatív szabadidő eltöltés (számítógépezés, vadászat, horgászat stb.) -Fizikai rekreáció: • sport rekreáció A REKREÁCIÓ CÉLJA: -az ember egészségének megszilárdítása, illetve szükség szerinti megújítása -a harmonikus életvitel kialakítása -az optimális szellemi és fizikai teljesítőképesség állandósítása A REKREÁCIÓ KŐALAKULÁSÁNAK OKAŐ: (Mik segítették a rekreáció kialakulását?) tudomány és technika fejlődése, az elgépiesedés (ezek következménye a mozgásszegény életmód) civilizáció ártalmai -elvárosiasodás

(urbanizáció) TÖRTÉNETŐ ÁTTEKŐNTÉS: -A rekreáció fogalma a modern kor terméke, de a gyökere az őskorig visszavezethető. -A rekreáció latin eredetű szó, ami kezdetben iskolai szünidőt jelentett (Comenius: Nagy oktatástan (1592-1670)), azaz kikapcsolódást, pihenést, „mással” foglalkozást. -A rekreáció, mint pihenés, az emberrel egyidejű, mint szórakozás, minden társadalomban jelen van. -Az életkörülmények drasztikus megváltozása, a termelés és a közlekedés gépesedése, az ipari forradalom, a jóléti országok népességének riasztó egészségromlása stb. mind hatással voltak a rekreáció kialakulására. -A rekreáció fejlődése a 19. században indult el Élenjárók az USA (1960-as évek fittségi mozgalma Kennedy, Kenneth Cooper fittségi tesztje), Anglia, a Nyugat-Európai országok és a skandináv országok. Kiemelkedő még néhány volt szocialista ország (az NDK-ban a tömegsport, Lengyelországban a szakemberképzés már

az 1970-es években elkezdődött, vagy Csehszlovákia). -Hazai történet KÜLÖNBÖZİ KOROSZTÁLYOK REKREÁCIÓJA: Gyakorlatilag a felnőtt korosztálynak találták ki a rekreációt, azoknak, akik a társadalom aktív eltartói, az aktív keresőképes réteg. A REKREÁCIÓ FELOSZTÁSA KOR SZERŐNT: -Ifjúkori rekreáció: • óvodáskor: itt nem igazán beszélünk rekreációról, nem jellemző (ide tartozhat esetleg az óvoda és a család közösen szervezett programja) • iskoláskor (kötelező tesi órákon kívül működik diáksport élet, ezt vehetjük rekreációs tevékenységnek) • fiatal felnőttkor (iskolai, munkahelyi testnevelés, vagy valamilyen sportkör) -Felnőttkori rekreáció: • Ő. szakasz -fiatal felnőttkor rekreációja: kb 24-35/40 éves kor között, cél a motoros képességek fejlesztése, minél jobb kondíció elérése, hogy az egyén fizikailag terhelhetővé váljon. Fokozatosan, folyamatosan kell fejleszteni. Bizonyos motoros

képességeket bizonyos életszakaszban lehet a leginkább fejleszteni. Állóképesség fejlesztésének szenzitív szakasza az óvodáskor, a gyorsaság fejlesztéséhez legjobb a serdülőkor, az erő fejlesztése pedig a fiatal felnőttkortól a legideálisabb. Olyan mozgásanyagot kell választani, ami ezeket a célokat szolgálja. A motoros képességek minden életszakaszban fejleszthetők, de az előbb említett időpontok a legoptimálisabbak, ezeknél érhető el a legjobb eredmény. A fiatal felnőttkorban előtérbe kerül a sportedzés, és a teljesítményedzés Az a cél, hogy minél nagyobb teljesítményt sikerüljön megvalósítani. • ŐŐ. szakasz -érett felnőttkor rekreációja: kb 40 éves kortól, a cél a megszerzett motoros képességek szinten tartása, az egészségi állapotot minél hosszabban megőrzése, a biológiai öregedés időpontjának kitolása, illetve, hogy az egyén felkészüljön az időskorra a boldog nyugdíjas évekre. -Öregkori

rekreáció: cél, hogy élvezze az egyén a megérdemelt nyugdíjas éveket, kirándulgasson, szórakozzon, tartsa fenn a legjobb kondíciót, hogy sokáig élhessen minőségi életet, és ha szükséges, akkor számíthasson rá a család. A REKREÁCIÓ MOZGÁSANYAGA: Az a cél, hogy minél magasabb testkulturális ismerettel rendelkezzen az egyén, minél több mozgásfajtát ismerjen meg, sajátítson el, próbáljon ki, ahhoz, hogy legyen miből válogatnia. Az iskoláskor feladata, hogy minél több alternatív mozgáslehetőséget ismertessen meg a gyerekkel, hogy felnőttkorára tudjon miből válogatni. A rekreáció mozgásfajtájának kiválasztásakor figyelembe veendő szempontok: 1. Egy egész életen át végezhető legyen (life-time sport) Pl futás, úszás, síelés, kerékpározás) 2. Természetben űzhető sportokat kell előnyben részesíteni Ez az egészséges életmódhoz is hozzájárul, a szabad levegőn végzett mozgás több jótékony hatását be

lehet bizonyítani. 3. Előnyben kell részesíteni a ciklikus és szimmetrikus sportokat (az ilyen típusú mozgás fejleszti optimálisan az ember izomzatát, képességeit) • szimmetrikus: a test mindkét féltekét egyformán fejlesztő mozgás, amikor egy időben ugyanazt a mozgást kell végrehajtani, pl. mellúszás • ciklikus: a mozdulatok ritmikusan követik egymást, időbeli eltolódás van, de a mozdulatok ugyan azok, pl. kerékpározás A rekreáció mozgásanyagába minden beletartozik, ami a mozgással, a fizikai aktivitással összefügg, és tömegsport szinten megy (nem zárja ki a versenyt, de nem célja). Rekreációs mozgás ágai: -hagyományos sportok (bármi -labdajátékok, atlétika stb.) -gimnasztika és annak válfajai (torna, aerobic stb.) -kondicionálás (testépítés, kondigépezés saját kedvtelésből) -relaxáció és a pihenés egyéb fajtái (jóga, jakuzi, szauna, szolárium stb.) -turizmus (kirándulás, természetjárás stb) -egyéb ágak

(wellness stb.) A REKREÁCIÓ FELTÉTELRENDSZERE: 1. egyéni feltételek • motiváltság, beállítottság, attitűd: -mozgásigény, mozgásszokások, -testkulturális ismeretek, egészségtudat, mentálhigiéné • anyagi lehetőség (néhány mozgásforma elég költséges: pl. golf, tenisz stb) • szabadidő, szabadidőtudat 2. politikai feltételek • politikai, állami vezetés szemlélete • szabályozók, törvények, rendeletek • gazdasági alapok • vezetés, irányítás • létesítési, fenntartási költség • propaganda (a médiának ezt a célt kellene szolgálnia) 3. személyi feltételek • szakemberek • vezetés-irányítás, oktatás, tanácsadás • képzés-továbbképzés • orvosi, egészségügyi feltétel 4. tárgyi feltételek • létesítmény: -sportcélú -rekreációs (sportpálya, turistaház, kiránduló központ) -vegyes rendeltetésű • természeti környezet: -levegő -időjárás -növényzet -sporteszközök •

szolgáltatások: -kereskedelmi -oktató, tanácsadó -idegenforgalmi -kölcsönzés, javítás • szervezetek: -egyesületek, szakosztályok, klubok A REKREÁCIÓ ESZKÖZRENDSZERE: 1. mozgásanyag (mint a rekreációs tevékenység eszköze): • rekreációs programok • edzések, versenyek, túrák • sportüdülés, sportutazás • kondicionáló tanfolyamok • tesztprogramok • a természeti edzés eszközei • sportorvosi eszközök • az egészséges életmód elérésének eszközei 2. sporteszközök: • a versenysport eszközei (rekreációs céllal) • játékeszközök, játszóterek berendezései • gyógyító eszközök és eljárások • az iskolai testnevelés eszközei • vizsgáló műszerek és eljárások • túra-és kemping eszközök • a kondicionálás szerei és eszközei • sportruházat 3. a propaganda eszközei: • Tv és rádióműsorok • könyvek és programfüzetek • audiovizuális eszközök • előadások, beszélgetések,

bemutatók • sajtótermékek • plakátok, hirdetések • kiállítások A REKREÁCIÓ ESZKÖZEŐ: Célja szerint a rekreációs tevékenység lehet: -munkaképesség megőrzés, teljesítőképesség javítás -pihenés/felüdülés, kulturálódás, szórakozás szabadidő kulturált, hasznos eltöltése -minőségi élet élése A REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE: a rekreációs edzés, típusai: -rehabilitációs edzés • Funkciója szerint: egészség-helyreállító, gyógyító edzés • Célja szerint: mozgásfunkció, keringési funkció helyreállító • Fejlesztési területe: funkciójában sérült, vagy műtött szervek állapotának visszaállítása • Eszköze: gyógy-gimnasztika, aqua fitness, úszás, séta/kocogás, bicaj, speciális gyógyító eszközök • Alapos egészségügyi ismereteket, gyógytornászi szakképesítést is igényel, a fizikoterápiás eljárások 1. orvosi hatáskörbe tartoznak -egészség edzés • Funkciója szerint:

egészség-megőrző, -megszilárdító, ezáltal betegség-prevenció (preventív edzés) • Célja szerint: felüdülés, felfrissülés, a jó közérzet megteremtése, megőrzése (wellness), a kiegyensúlyozott működést eredményező fizikai aktivitással a testi-lelki-szociális jól mőködés megerősítése • Fejlesztési területe: a kiegyensúlyozott mőködés érdekében a gyengébb területek felzárkóztatása • Edzéseszköze: aerobik, aqua fitness, úszás, séta/túra/kocogás, kerékpározás, élménysportok (golf, 2. tenisz, evezés), kaland-és extrém tevékenységek -fittségi edzés • Funkciója szerint: egészség-fejlesztő • Különös jellemzője: az egészég-és testtudat, valamint tudatosság a táplálkozásban • Célja szerint: az optimális fizikai, pszichés, mőködési harmónia, a jó szociális alkalmazkodó képesség, a mindennapos magas szintő, cselekvő-és teljesítőképesség (fittség) elérése • Fejlesztési területe:

magas szintő mőködés elérése • • Típusai: 1. komplex, vagy klasszikus fittségi irányzat cél: keringés, alakformálás és koordináció eszközök: komplex/fitness aerobik, kondicionáló programok test és alakformálás (maximális izomfejlesztésre törekvés) cél: alakformálás, izmok építése, esztétikai célkitőzés eszközök: kondicionáló gépek, súlyzók, tudatos táplálkozás aerob teljesítmény (a keringési betegségek ellenszere) cél: a keringési rendszer magas szintre fejlesztése eszközök: ciklikus sportágak, kardio-gépek -sportági edzés • Funkciója szerint: egészség-fejlesztő, melyet szabályokkal behatárolt sportág őzésével valósít meg, teljesítményelvő • Célja: tervszerő folyamat során az egészség károsodása nélkül a motoros képességek, a sportág technikájában megjelenő készségek, a taktikai tudás, a lelki tulajdonságok lehetséges legmagasabb szintre emelése, ezáltal a legkiválóbb

sportteljesítmény elérése • Fejlesztési elve: maximális fejlesztés a szervek/szervrendszerek, képességek/készségek vonatkozásában • Edzéseszköze: aerobik, aqua fitness, úszás, séta/túra/kocogás, kerékpározás, élménysportok (golf, tenisz, evezés), kaland-és extrém tevékenységek. Felhasznált anyag: egyetemi konzultáció diaanyaga és jegyzete (DE -2009. szeptember) (Olvasztóné Balogh Zsuzsanna előadása) FELHASZNÁLT IRODALOM: • Dobozy László -Jakabházy László: Sportrekreáció • Jakabházy László: Fittkontroll • Kovács Tamás Attila: A rekreáció elmélete és gyakorlata