Gépészet | Biztonságtechnika » A munkavédelemről nagyvonalakban

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 19 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:208
Feltöltve:2011. január 09
Méret:101 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A munkavédelemről nagyvonalakban Munkavédelem Biztonságtechnika Munkakörnyezetvédelem Munkaegészségügy Munkahigiéné Foglalkozásegészségügy Munkavédelem az egészségügyi intézményekben Az egészségügyi intézményekben a munka-védelem megszervezésekor és a végrehajtás során mind a munkavállaló, mind a beteg ember és a gyógyítása, ápolása érdekében a folytatott tevékenységre tekintettel kell lennie. A dolgozó emberre egyrészt a munka-végzésből eredő fizikai, pszichés és mentális megterhelések, másrészt a munkakörnyezetből származó különböző kóroki tényezők hatnak. Kóroki tényezők • Fizikai: zaj, vibráció, ionizáló, nem ionizáló sugárzás, egyéb (magas, alacsony légköri nyomás, elektromos áram stb.) • Kémiai: fémek, oldószerek, gázok, műanyagok, növényvédő szerek, porok stb. • Biológiai: baktériumok, vírusok, paraziták, gombák. • Pszichológiai: három műszakos,

folyamatos munkarend, munkahelyi hierarchia. • Ergonómiai: ember- gép- környezet rendszer Az intézeti munkavédelmi tevékenység szabályozására munkavédelmi szabályzatot készítenek. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait úgy határozzák meg, hogy végrehajtásuk megfelelő munkavállalóknak, a védelmet munkavégzés nyújtson a hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybe vevőnek (a beteg és hozzátartozói) is. A munkavédelmi szabályzatot az intézet vezetője készíti, illetve adja ki. A benne foglaltakat a dolgozókkal ismertetni kell. A szabályzatban rögzítik a következőket: • A szabályzat hatályát (területi, személyi, időbeli hatálya). • A munkavédelmi ügyrend tételesen felsorolja a főigazgató, a gazdasági igazgató, a műszaki vezető, az osztályvezetők, a részleg- és csoport-vezetők, a munkavédelmi vezető, a munkavédelmi megbízott, a sugárvédelmi

megbízott, és a közalkalmazottak feladatait. • A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit: előzetes alkalmassági orvosi vizsgálat, időszakos alkal-massági vizsgálat, soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés vizsgálat, záró vizsgálat. • Szakképesítésre vonatkozó előírásokat. • Munkavédelmi oktatás és ezek bizonylatait. • Az egyéni védőfelszerelések, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatását. • Munkavédelmi eljárásokat: engedélyezési eljárások, gépek, berendezések időszakos vizsgálata, alkoholszondás ellenőrzés, balesetek kivizsgálása és nyilvántartása. • A munkavédelmi szabályzatot mellékletek egészítik ki. Munkavédelmi oktatás • Munkavédelmi oktatáson minden közalkalmazott köteles részt venni. A munkavédelmi ismeretek megszerzéséig a közalkalmazott a szakmai és munkavédelmi ismeretekben kellő jártasságot nem szerez, addig munkát csak elméletileg és

gyakorlatilag felkészült személy közvetlen irányítása alatt végezhet. • A munkavédelmi oktatás fajtái: előzetes, ismétlődő, rendkívüli. • Az előzetes munkavédelmi oktatás elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Előzetes oktatásban kell részesíteni: • minden új belépő közalkalmazottat a munkába állás előtt, • munkakört vagy munkahelyet változtatót, • aki 6 hónapot meghaladó távollét után újból munkába lép, • akinek munkahelyén új technológiát vezettek be, • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor. Ismétlődő munkaidőben oktatást kell évente megtartani egy a alkalommal közalkalmazott munkahelyén, melyért a munkahely vezetője felelős. Rendkívüli oktatást kell tartani, ha olyan azonnali bejelentésre megbetegedés kötelezett vagy munkabaleset, sérüléssel nem foglalkozási járó, de a közalkalmazottak életét, testi

épségét vagy egészségét veszélyeztető esemény történt, amely a közalkalmazottak meghatározott köre számára munkakörük tevékenységük alapján tanulsággal szolgálhat. vagy Tűzvédelmi oktatás • Tűzvédelmi alapoktatáson kell részt vennie minden új belépő dolgozónak a munkába állása előtt valamint a szakmai gyakorlatra jelentkező tanulóknak és hallgatóknak. Az alapoktatás megtörténte után a munkahelyi vezető a munkahely jellegének megfelelően gyakorlati oktatást szervez. • Ismétlő oktatásban vesz részt minden dogozó szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. Azok a dolgozók, akik az intézményen belül munkakört vagy munkahelyet változtatnak, és a változásnak a tűzvédelmi ismeretekre is kihatása van. Tűzvédelmi oktatás tárgya • a munkahely, munkafolyamat tűzveszélyessége, • a tűz keletkezésének helyi lehetősége, • a vonatkozó, megelőző tűzvédelmi rendelkezések, • a

tűzjelzés helyi módja és lehetősége, • az elhelyezett tűzoltó kezelésének ismerete, készülék használatának és • a tűz esetén a személyek és tárgyak mentésének szabályai a tűzriadótervben foglaltak figyelembe vételével, • a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegésének következményei. Egyéb tűzvédelmi tudnivalók • Az egészségügyi dolgozó ismerje meg az oltóanyagok (poroltó stb.) használatát • Az oxigénterápiát előírás szerint alkalmazza. • Ismerje meg az intézmény kiürítési tervét. • A dohányzásra vonatkozó rendszabályokat be kell tartania és tartatnia. • Eszközöket, készülékeket, vegyszereket, gyógyszereket, éghető anyagokat biztonságos, zárható helyen raktározza és tárolja. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételei Az alkalmassági orvosi vizsgálatok végzése a foglalkozás-egészségügy feladata. Az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat célja

annak elbírálása, hogy a közalkalmazott egészségi szempontból alkalmas-e az adott munkakör ellátására. Előzetes orvosi vizsgálatot kell végezni a közalkalmazott olyan munkakörbe, munkahelyre kerül, ahol a munkakör betöltésének követelményei vagy munkahelyi egészségügyi viszonyai alapvetően különböznek a megelőző munka-körtől, munkahelytől. Időszakos alkalmassági vizsgálaton a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak vesznek részt a munkaköri alkalmasság újból véleményezése céljából. Az adott intézmény Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza az időszakos orvosi vizsgálatra kötelezettek körét. Soron kívüli alkalmassági vizsgálat szükséges, ha: • ha a közalkalmazott, tanuló vagy hallgató egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátásra, a szakma elsajátítására,

illetve gyakorlására; • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on a nyilatkozatra kötelezett közalkalmazott, tanuló vagy hallgató az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön; • a heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően; • ha a közalkalmazott munkavégzése – nem egészségügyi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel. Záró vizsgálatot kell végezni: • A külön jogszabályban szereplő emberi rák-keltő hatású anyagok tízéves expozícióját követően; • benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően; • a tevékenység vagy közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor; • az idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés,munkakörnyezet esetén; • ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet

dolgozott a foglalkozás megszűnésekor. Kérdések a témakörből • Mikre vonatkozik a munkavédelem az egészségügyi intézményekben? • Milyen hatások érik a munkát végző embert? • Sorolja fel a kóroki tényezőket! • Mit rögzítenek a munkavédelmi szabályzatban? • Mit kell tudni az előzetes, ismétlődő és a rendkívüli munkavédelmi oktatásról? • Mi a tárgya a tűzvédelmi oktatásnak? • Mit kell tudni a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokról? (előzetes, időszakos, záró)