Ezoterika | Tanulmányok, esszék » Lutz Dóra - Ezotéria napjaink médiájában

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 98 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:73

Feltöltve:2011. március 20.

Méret:718 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 somorsi 2016. február 01.
  Kedves Dóra!
Marketing és reklám,- kereskedelmi menedzserként, valamint jógaoktatóként is príma esszé. Gratulálok, öröm volt olvasni OK

Tartalmi kivonat

http://www.doksihu Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT MÉDIAMENEDZSMENT SZAKIRÁNY Ezotéria napjaink médiájában Lutz Dóra Budapest, 2005 1 http://www.doksihu Tartalomjegyzék Bevezetés . 4 1. fejezet 6 A trendkutatás . 6 1.1 Jövőkutatás és trendkutatás 7 1.2 A trendkutatás jellemzői 8 1.3 A trendkutatás speciális módszerei 9 1.31 Egy médium egyetlen számának elemzése 9 1.32 A résztvevő megfigyelés 9 1.33 Szimbólumok elemzése 10 1.34 Az „utcai” trendkutatás 10 1.35 Tartalomelemzés 11 1.36 Véleményvezetők megkérdezése, megfigyelése 12 1.37 Trendcsinálók megkérdezése, megfigyelése 12 2. fejezet 14 Trendek és ellentrendek . 14 1. Idő és tempó 14 Trend: gyorsulás/gyorsítás . 14 Ellentrend: lassúság/lassítás . 15 2. Mobilitás 16 Trend: fizikai és szellemi mobilitás . 16 Ellentrend: stabilitás . 16 3. Teljesítmény 17 Trend: többet,

gyorsabban, olcsóbban . 17 Ellentrend: egyszerűség, „haszontalanság” . 17 4. Tudás 18 Trend: tanulás a racionális tudásért . 18 Ellentrend: tanulás az emocionális tudásért . 18 5. Társas élet 19 Trend: individualizmus . 19 Ellentrend: „mi”- érzés . 19 6. Testmozgás 20 Trend: wellness . 20 Ellentrend: „null-ness” . 20 7. A fogyasztás 21 Trend: hedonizmus . 21 Ellentrend: új aszketizmus . 21 8. Fogyasztói elvárások 22 Trend: élmény-keresés . 22 Ellentrend: autentikusság keresése . 22 9. Alapérték a termékválasztásnál 23 Trend: high-tech, virtualitás . 23 Ellentrend: természetes/természetesség. 23 10. Fiatalság Ethosz 23 Trend: „örökké fiatal” . 23 Ellentrend: „vállald korod!” . 24 2 http://www.doksihu 11. Távol és közel/az ismeretlen keresése 25 Trend: egzotikumok, keleti kultúrák . 25 Ellentrend: a „gyökerek” keresése. 25 12. Egészség 26 Trend: felelősségvállalás és annak magas elvárása

technikai szinten . 26 Ellentrend: gyengéd orvoslás . 27 3. fejezet 30 Az okkultizmus . 30 2.1 Egy kis fogalommagyarázat 30 2.2 Az okkultizmus története 33 Agykontroll . 36 4. fejezet 38 Ezotéria a médiában. 38 3.1 A nyomtatott sajtó 39 3.11 A Feng Shui 39 3.12 Feng Shui, a harmonikus élet magazinja 44 3.2 Az auditív média 53 3.21 Radio Café 53 3.22 Instrument 55 3.3 Az audiovizuális média 63 3.31 Sámánizmus 63 3.32 A TV sámán 67 3.4 Internet 74 3.41 Az asztrológia eredete és fontos szakaszai 74 3.42 Asztrománia 78 Konklúzió . 85 Végszó . 86 Irodalomjegyzék . 87 Melléklet 1. 91 Beszélgetés egy asztrológussal . 91 3 http://www.doksihu Bevezetés Az okkultizmus, ezotéria Európában való elterjedése nagy hatást gyakorolt az emberek gondolkodására, életvitelére, elvárásaira. Ma már azt is felmérhetjük, hogy milyen mértékben és irányban változtatta meg az új hullám a marketing szempontjából döntő fontosságú

tényezőket, és hogy a jelenlegi piac milyen új lehetőségeket tár a médiumok elé. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a médiában a témát érintő műsorok és kiadványok igényesség és hitelesség szempontjából megkérdőjelezhetőek. Tanulmányomban e két szempontot gyakorlati szinten egy magazin, egy rádióműsor, egy TV műsor és egy internetes honlap elemzésével fogom megvizsgálni. Az ezt megelőző fejezetekben rövid áttekintést nyújtok a jövőben várható trendek alakulásáról, s bemutatom a ma élő trendeket és a trendekre válaszul érkező ellentrendeket. Majd a hazai példák elemzését megelőzően rövid áttekintést nyújtok az okkultizmus, ezotéria történetéről és a témában sokszor használt fogalmak pontos jelentéséről. Minthogy a dolgozat eddig a pontig tárgyalt része inkább áttekintés, mint kutatási beszámoló, a konkrét adatokra és eredményekre mások munkája alapján fogok utalni. Ami a szakirodalmat

illeti, különösen a témában írt szakkönyvekre és összefoglalókra fordítottam nagy figyelmet. Amint jeleztem, tanulmányom központi kérdése a mai magyar médiumokban fellelhető ezoterikus témájú műsorok igényessége és hitelessége. A négy elemzés tárgyát képező kiadványt, műsort, illetve honlapot véletlenszerűen választottam, mind a négyet az ezotéria különböző területeiről, mivel ezen tanulmány célja nem egy okkultista téma különböző médiumokban megjelenő összehasonlítása. A magazin térrendezéssel foglalkozik, a rádióműsor váltakozó ezoterikus témákat tárgyal, a TV műsor a magyar gyökereket eleveníti fel, míg az internetes oldalon a csillagtudomány témaköre kap főszerepet. Ha valamit igényesség és hitelesség szempontjából vizsgálunk, akkor a lehetséges variációk: 1. igényes, 2 hiteles, 3 igényes és hiteles, 4 valamint egyik sem Bár a műsorok, és a kiadvány választása szúrópróba jellegű volt,

mégis mind a négy változatra jutott egy vizsgált elem. Messzemenő következések levonása nélkül is elgondolkodtató 4 http://www.doksihu Hipotézis: A mai magyar médiában fellelhető kiadványok illetve műsorok minőségi szempontból nem kapnak kiváló minősítést, és hiteleségük is erőteljesen megkérdőjelezhető. Az elemzésre kerülő ezoterikus témával foglalkozó kiadványok illetve műsorok kiválasztása a következőképp történt: mivel hipotézisem igazolását vagy cáfolását nem akartam befolyásolni különböző lehetőségek közötti latolgatással, ezért a négy médiumból azt a kiadványt, műsorokat, illetve honlapot választottam, amit a témaválasztás után napi tevékenységeim során legelőször elém tett a média. Mintegy szemléltetve egy hétköznapi ember találkozását a témával a médián keresztül. Tehát hipotézisem: - igényességben alacsony színvonalú, - hitelességben megkérdőjelezhető

kiadványok, műsorok és honlapok találhatók a mai magyar médiában. Olyan kiadványok illetve műsorok, melyek nem teszik érdekesebbé és kedveltebbé a témát, és menedzsment szempontjából sem tesznek azért, hogy igényes tálalással emeljék az eladott példányok számát, illetve a nézők, a honlapra látogatók mennyiségét. Az elemzés módszere: Miután bemutatom a trendkutatási módszereket, a trendeket és ellentrendjüket, az okkultizmus alapvető fogalmait, valamint történetét, az adott ezoterikus ágazatot, mellyel a „választott” kiadvány, műsorok, valamint honlap foglalkozik, az elemzés hangsúlyát főként az alaki és a tartalmi részre fektetem, mivel így kaphatjuk meg a választ az igényesség és hitelesség milyenségére. Tehát a tartalomelemzés módszerével élek elsődlegesen. 5 http://www.doksihu 1. fejezet A trendkutatás A piackutatás során a változások előrejelzése jelent a legnagyobb feladatot, hiszen bármikor

beállhat a telítődés állapota, más néven a habituáció, mikor az egyén érzéketlenné válik az új ingerekre, majd következik a stagnálás, s végül a csökkenés. Az újdonságok megértéséhez gyakorta új látásmódra van szükség. Az igazi probléma viszont az, mikortól válik egy jelenség meghatározóvá, trenddé, egy olyan állapottá, mikor a látszólag rendezetlen állapotból a folyamat önszervező mechanizmusa folytán irányzat válik. Törőcsik Mária a trendkutatást a következőképpen definiálja: 1 „A trendkutatás célja az, hogy a jelenben feltűnő, de érzékelhetően erősödő társadalmi jelenségeket felkutassa, feltárja azok okait és hatókörét, növekedésük várható hatásait a vásárlás, a fogyasztás területén azért, hogy a gazdaság szereplőinek döntéseit támogassa.” A trendy csoportok jellegüknél fogva számszerűen mindig kisebbek, mint a klasszikus fő csoportok, de ezek segítségével a társadalom

többségi és kiscsoportos szerkezete átalakul. Ez a változás természetes következménye az életkörülmények átalakulására, legyen az akár gazdasági, akár demográfiai, akár kulturális. Emellett ugyancsak meghatározó a generációs élmények hatására kialakuló érték-orientáció változása. A kis csoportokra való összpontosítás, szegmentáció gazdaságossága az adott termék, szolgáltatás típusától függ. A következőkben tekintsük át a jövőkutatás és a trendkutatás közötti alapvető különbséget és a jövőkutatás előrejelzéseit, majd a trendkutatás jellemzőit és módszereit, hangsúlyozva az ezoterikus téma elemzésében hasznos elemeket. Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2003. 15 1 6 http://www.doksihu 1.1 Jövőkutatás és trendkutatás „A jövőkutatás a társadalommal kapcsolatos jövő előzetes megismerésére irányuló intellektuális

tevékenység, a jövőfeltárás problémaköreivel foglalkozó tudományterület.” 2 A jövőkutatás és a trendkutatás egyik alapvető különbsége, hogy míg a jövőkutatás a jövőben keletkező trendekre összpontosít a jelen eseményei segítségével, addig a trendkutatás a jelenre koncentrál, s a napjainkban fellelhető trendekre összepontosít, majd ennek segítségével prognosztizál. A jövőkutatás két fő vonulata, mely eltérő nézetük ellenére, vagy éppen ezért, kiegészítik egymást, a következők: - prognosztika, mely a jelen és múlt folyamatainak folytatását vizsgálja elsősorban matematikai-statisztikai módszerekkel. - futurológia, mely egy komplex jövőképet vázol fel, bemutatva az ott fellépő esetleges problémákkal együtt. A prognosztika szempontjából Nefiodow, egy Kondratyev-követő kutató szerint a következő, hatodik Kondratyev-ciklus kiváltói közt szerepelnek az alábbi területek 3: - Egészségügy mint

megaiparág, melyben a gyógyszeripar mellett a gyógyászati technikák és a táplálkozás fog fejlődni.(Ide sorolható a természetgyógyászat, valamint a biotermékek is.) - Információ- és tudáspiac teljesebbé válása lesz kiemelkedő. - Környezetpiac az ökológiai újítások folytán kiszélesednek az ezen a téren kínálkozó lehetőségek. - Alternatív energiák, optikai technológiák, mint a nap-, szél- vagy biomassza energia, avagy a szolártechnika. Mivel az eddig szóló ciklusok a technikáról, a műszaki megoldásokról szóltak, gyakorlatilag az ipari forradalom óta egyre növekvő mértékben, Nefiodow a jövő legfőbb kihívásait az emberben látja. A technika által felgyorsult élet egészségi károsodással járt együtt, ezért lassan az egészséges, képzett és kreatív ember lesz a cél. A fizikai és mentális Nováky, 1999. 19p Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest

2003 17 3 Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest 2003. 19 2 7 http://www.doksihu egészségértelmezés lehet a jövő mozgatórugója. Nefiodow elméletét Horx gondolta tovább 4, s az általa elgondolt hosszú távú prognózis szerint a korszakok: - 2010-2040 – az egészségügy korszaka - 2040-2080 – az „élettudományok” korszaka - 2080-2150 – a nanotechnika korszaka - 2150-2300 – az új atomkor - 2300-3000 – a csillagászat kora A jövővel kapcsolatos kutatás során marketing szempontból a legjobb, ha mindkét jövőkutatási módszert alkalmazzuk, ahol lehetséges. Ahol rendelkezésre áll egy megfelelő adatbázis, ott a prognóziskészítést, ahol várható fordulatok lépnek fel, ott a futurológiát. 1.2 A trendkutatás jellemzői A trendkutatás közelebbinek tűnik a futurológiához, hisz célja egy bizonyos jövőkép megadása, méghozzá komplex módon a fogyasztó

várható magatartásáról. A jövőkép helyett viszont itt most inkább a jelenre és a jelenből kiinduló jövőbeni folyamat felvázolására, bemutatására koncentrálok. Módszertanilag mind a kvantitatív, mind a kvalitatív technikát alkalmazni kell, mivel a cél egy megalapozott módon felvázolt összefüggés feltárása az életkörülményekről, értékváltozásokról, életstílusról, hogy a cégek eredményesen alkalmazkodhassanak a megváltozott piaci körülményekhez. A trendjellegre a kutató bizonyos elemekből következtethet, melyek várható fejlődésén és érvényes összefüggésén keresztül a jövőre vonatkozó következtetéseket vonhat le, így arra marketingintézkedéseket érdemes és szükséges alapozni. A trendkutatás következő kritériumai fokozzák tudományos megalapozottságát, így csökkentve támadhatóságát: - a múlt és jelen adatsorainak elemzése, kvantitatív megalapozása Törőcsik Mária: Fogyasztói

magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Budapest 2003. 20 4 8 http://www.doksihu - többféle módszer alkalmazása, melyek eredményei azonos irány felé mutatnak - interdiszciplináris megközelítés, számos tudományág eredményeit kell összefoglalni azok nézőpont-változásaival együtt - variánsok, szcenáriók kidolgozása a bekövetkezési valószínűségre, hatókörre - időhorizontok megkülönböztetése különféle jelenségek esetében - feltételrendszer pontos körvonalainak meghatározása - visszacsatolás, a gyakorlattal való ütköztetés, hisz mindig adódhatnak előre nem látható, az eredményt befolyásoló események 1.3 A trendkutatás speciális módszerei Trendkutatásra speciális módszerek is alkalmazhatók, melyek némelyike rövidtávú, némelyike hosszútávú előrejelzésekre szolgál. Ezek közül lássunk most néhányat példákkal kiegészítve: 1.31 Egy médium egyetlen számának

elemzése Hankiss Elemér sajátos módszerként egyetlen bulvárlap egyetlen számának elemzéséből vont le helytálló következtetéseket a bulvárlapokra vonatkozóan. Hozzá kell tenni természetesen, hogy ez a módszer kizárólag akkor érvényes piaci jellemzők szintjén, ha az elemző olyan széleskörű műveltséggel, témaismerettel és társadalmi érzékenységgel rendelkezik, mint a szóban forgó szerző. 1.32 A résztvevő megfigyelés Alapproblémaként jelentkezhet, hogy bár a megfigyelőnek objektív megfigyeléseket kell végeznie, a szubjektivitás elemének kizárása nehéz feladat elé állítja a kutatót. Ezért minden egyes apró mozzanatot, mozdulatot le kell jegyeznie, még ha pillanatnyilag nem is tűnik jelentősnek, hogy ezzel az elfogultság hibáját az adatfelvétel- és elemzés során ki lehessen zárni. A konklúzió viszont, hogy lehetetlenség kizárni az egyén szubjektivitását, és így ez átüt az eredményen. Másik probléma

pedig, hogy az „itt és most” jelen lévő jegyeket mennyire vehetjük általános érvényűnek. Ez az akadály a szimbólumok, a szimbolikus tartalmak elemzése során kiküszöbölhető. 9 http://www.doksihu 1.33 Szimbólumok elemzése A szimbólumok új jelentéssel gazdagodhatnak, új jelenségek, tárgyak szimbólummá válhatnak, mások pedig eltűnhetnek. A következő jelenségeket tekinthetjük elemzésre „méltó” szimbólumoknak: - látványosan feltűnnek, ismétlődnek vagy nagy mennyiségben előfordulnak, korszakjelzőkké válnak - megjelenésüket botrányok kísérik/kísérhetik, mely az újdonság meglepő volta miatt keletkezhet - a vizsgált tárgy vagy jelenség önmagán túlmutat, vagyis az emberek széles körben értelmezik, értékelik, és a tárgy megszerzéséért nagy erőfeszítéseket tesznek - a korábbi állapothoz képest a tárgy birtoklása új állapotot idéz elő akár fizikailag, akár csak mentálisan Ilyen

szimbolikus tárgyakká váltak ma a faragott ülő vagy álló Buddha figurák, a füstölők, a füstölőtartók, a kínai vagy japán jelek, melyek már tetoválásként is láthatók, nem is ritkán, vagy akár a yin-yang jel. A felsorolást lehetne még folytatni a Káma szutrával vagy az álomfogóval szinte a végtelenségig. Az ezotériának tárgyakban megjelenő formája majdhogynem kimeríthetetlen. Megjelenésük látványosan gyors és tagadhatatlanul ismétlődő, az ezoterikus korszak előfutáraiként pedig az újdonság erejével hatottak. A tárgyakat önmagukon túlmutató jelentésük teszi szimbólumokká A Káma szutráról a szerelem művészete, a füstölőről a meditáció és az elmélyülés jut eszünkbe, így azok birtoklása önmagában, használatuk nélkül is, megnyugtató érzést ad tulajdonosuknak. 1.34 Az „utcai” trendkutatás Az új trendek kifejeződésének lemérése a legegyszerűbb módon a ruházaton, a szóhasználaton, a

viselkedésen, a termék- és szolgáltatásválasztáson lehetséges. Ez a munka alulról felfelé ható tényezőkre épít, míg például a divatdiktátorok épp fordítva, felülről lefelé hatnak, vagyis nem ritka, hogy a különböző divatcégek összeülve megvitatják, melyik korszaknak mi legyen a vezető színvilága, milyen stílusjegyeket hordozzon. A módszer nagymértékű kockázatot rejt magában, hisz ha a kutatónak nincs meg a megfelelő ráérzése, akkor az egyedi jelenségekből nem tud jövőre vonatkozó trendjóslatokat készíteni. Ez a módszer kiegészülhet az újságok témáinak elemzésével, vizsgálatával. 10 http://www.doksihu 1.35 Tartalomelemzés Az újságok és az elektronikus médiumok tartalomelemzése a „trendy” újságok, rádióprogramok, TV-műsorok, honlapok és chat-fórumok elemzését jelenti, ahol a következő elemekre fókuszálnak: - az újonnan felbukkanó témák - az egyre nagyobb terjedelmet nyerő témakörök -

az egyre gyakoribb szóhasználat - az új zenei hangzások - az új képi ábrázolások (színek, formák, témák) - az új megjelenése a mindennapokban (magatartásformák, jelenségek, értelmezések, vélemények) - az elterjedés üteme, ideje, módja, köre Ezen szempontokat figyelembe véve az ezotéria kitűnő alany. Az új téma szinte már minden médiumban fellelhető, és egyre szélesebb téren hódít. Manapság már nem meglepő, hogy reinkarnációról 5, karmáról 6 vagy tantráról 7 hallunk, s a zenében is egyre inkább közkedvelt a keleti hangzás, legyen az akár indai szöveggel és énekkel ellátott ritmusos zene. A képi ábrázolásnál előretörtek az élénk, keleti színek, a bambusznád, és az abból készült bútorok, a Buddha motívumok, valamint a „lótuszülés”. A mindennapjainkban megjelent „Káma-szutra fogyókúra”, a „Jóga az alakformálásért”, és az „Előző életem rejtelmei”. Ezek elterjedése

eleinte a felső körökben volt jellemző, mára viszont általánosan, mindenkinek kínált árucikké váltak. A tartalomelemzés buktatói: - a belátható mennyiségre való szűkítésre úgy, hogy fontos elem ne maradjon ki - a megfigyelés szempontjainak kidolgozása, miszerint az új témakör mekkora mennyiségtől tekinthető témakörnek és elemzésre alkalmasnak 5 Újjászületés „Tettet jelent, és jelenti a sorsot is, mert tettekből szövődik a sors. A karma tehát a tettek sorszerű következményeinek törvénye.” Szepes Mária: Szómágia Édesvíz Kiadó Budapest 2004 41 7 „Szankszrit, vall a hinduizmus és a kései buddhizmus szent könyve” „tantrikus szankszrti-lat 1. vall vmely tántrán alapuló, gyakran szexuális jellegű rítushoz kötött (vallásgyakorlat, tanítás)” Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó 1973 Budapest 835 6 11 http://www.doksihu - a kutatást végző személy érzékenysége a

társadalmi változásokra, képes-e meglátni az újat - ugyanannak a kutatónak kell végeznie a vizsgálatot a különböző médiumok terén A módszer tehát pontos rendszer-működési leírást kíván meg hosszú időn keresztül. Az alábbiakban következzék néhány témakör, mely manapság elemzésre, figyelemre alkalmas: - evés-ivás - fiatalok - testkultúra, fitness, sport - zenei irányzatok - egészség - szabadidő - wellness - lakáskultúra - individualizmus - építészet / design - új „öregek”, a szeniorok - új mítoszok - ezotéria, spiritualizmus - új médiumok - emancipáció 1.36 Véleményvezetők megkérdezése, megfigyelése A profi véleményvezető megkérdezéséből széleskörű tárgyban való ismeretei révén trendre vonatkozó következtetéseket lehet levonni, főként, ha a véleményvezető gyakorta megjelenik a médiában, így hatóköre széles, és kialakul körülötte egy médiazaj, a

szájreklám. Az idol a jelentéktelenné vált ember számára meghatározó, követendő értéket képvisel, így a tömegkommunikáció eszközeivel vonzó mintát közvetíthet feléjük. A trendsetterek laikus véleményvezetők, akiknek jó szemük van az új észrevételéhez, jó ízlésük van, információik naprakészek, vállalják döntéseik kockázatát, így kompetens véleményadók. A rajongók a laikus véleményvezetők egy olyan speciális csoportja, akik az átlagnál többet tudnak az adott területről, s ebből adódik véleményvezetői szerepük. 1.37 Trendcsinálók megkérdezése, megfigyelése A trendcsinálók, mivel széleskörű kapcsolatokkal kell, hogy rendelkezzenek, rendszerint a filmek és a divat területén jelennek meg. A nagy volumenű filmek előtt már fél- vagy akár egy évvel előbb elkezdődik a beharangozás, s a divat területén az érintett iparágak vezetői két évvel a berobbanás előtt egyeztetnek a színekről, anyagokról,

12 http://www.doksihu filozófiáról. Ettől függetlenül előfordul, hogy a cégek az időközben bekövetkező változásokat nem veszik figyelembe, s így a várt trend csupán egynyári divat lesz, vagy a fogyasztók nem a várt módon reagálnak, bárhogyan is próbálják sugallni az új trendet a különböző médiumokon keresztül. 13 http://www.doksihu 2. fejezet Trendek és ellentrendek A jövő kutatása nem csupán alapvető emberi tulajdonság, hanem a marketing szakma szükséges tartozéka, elengedhetetlen velejárója. A kiszámítható trendek korszakának a drasztikus váltások, változások következtében vége. Korábban a „klasszikus” változások jellemezték a trendeket, vagyis a változások hosszabb ideig tartottak, akár felfelé, akár lefelé íveltek, s hatásukban kevésbé voltak drasztikusak és gyorsak. A társadalom viszont a mai váltásokra nyugtalansággal reagál, nehezen tolerál, hisz szüksége van egyfajta orientációra. Az

így szétzilálódott társadalom tükrében szinte mindenre, és annak ellentettjére, van példa, hisz az emberek maguk próbálják kialakítani az értékrendjüket, orientációjukat az adott összegyűjtött értékek sokaságából. Így a sok adat közül a kutatónak nehéz a megfelelőket kiválasztani, hogy egy átfogó jövőképet vázolhasson fel. Mégis szükség van rá, hisz a szakemberek a szétforgácsolódott tudás, a specializáció folytán sokszor nem vonnak összefüggéseket a létező elemek között. Az így létrejött jövőképek új szegmentációs szempontokat alkotnak, új célcsoportokat hozhatnak létre, s újragondoltatják az eddigi csoportok helyességét a jövőre nézve. Ez az, ami érdeklődést vált ki a marketing szempontjából. A létrejövő trendek, ha eléggé megerősödnek, életre keltik saját ellentrendjüket. Itt le kell szögeznünk, hogy az ellentrendek is trendek, csupán időbeli sorrendben később, mintegy válaszként

keletkeztek, s ezt jelöli az ’’ellen-’’ előtag. A következőkben bemutatom azokat a trendeket, melyek ellentrendekkel rendelkeznek, majd az „érintett” trend illetve ellentrend értelmezése után röviden vázolom, esetlegesen melyik ezoterikus ágazat nyújt alternatívát a tárgyalt életvitelre. Majd a fejezet végén a trendeket és ellentrendjeiket a hozzájuk kapcsolódó ezoterikus irányzatokkal együtt táblázatban szemléltetem, immár magyarázat nélkül. 1. Idő és tempó Trend: gyorsulás/gyorsítás A gyorsuló életmód már nem csak az aktívan dolgozók számára jelent nyomást, a nyugdíjasok is sokszor panaszkodnak, hogy kevés az idejük. Az emancipációval megjelenő értelmiségi nőknek egyértelmű, hogy a diploma megszerzése és a gyermekvállalás között 14 http://www.doksihu kell a választott szakmában elismerést szerezni. Az életperiódusok sem különülnek el olyan tisztán, nincs fokozatos átmeneti időszak egyikből a

másikba, hisz a periódusok lerövidülnek, s ezzel a napi nyomás is megnő az adott egyén életében. A gyorsítás a fogyasztó saját döntése, hisz dönthetne úgy, hogy nem tart lépést a társadalom felgyorsult tempójával. Tehát ennek a trendnek van egy választható, és egy kényszerű eleme, mely annak „szól”, aki nem akar kiszállni ezen a téren a társadalmi körforgásból. A gyorsulás és gyorsítás miatt kevesebb idő marad az örömre, így felértékelődnek a szép, kellemes, igazi pillanatok, amit megint csak nem szabad elmulasztani, hiszen elillanhat, mielőtt észrevennénk. Tehát még itt is az idő az úr Ezoterikus alternatíva: Jóga, Meditáció. A jóga és a meditáció igen kedvelt lett a folyamatosan dolgozó menedzserek, az emancipált nők, a karrierista fogyasztók körében. Bár felpörgetett életmódot élnek, és rendszerint saját döntés folytán, nekik is szükségük van nyugalomra és visszavonulásra, hogy bírják a

folyamatos terhelést. S mivel minden megtervezett az életükben, a heti, esetleg napi jógának vagy meditációnak is fix helye van a naptárban. Ellentrend: lassúság/lassítás A lassítás ellentrendként lépett fel a sokaknak túlzottan pörgő életvitellel szemben. Ilyen a falura való költözés az előző munka feladásával, vagy a gyermekvállalással való „kiszállás”, de ez csak abban az esetben, ha arra a férj szánja el magát. Sokan a „kevesebb több” elvet vallják, s ezzel a túlzott munkáról és fogyasztásról mondanak le. A „kiszállásnak” viszont van egy előfeltétele, a zökkenőmentességhez jelentős mennyiségű felhalmozásnak kell keletkeznie, hogy az előtte vitt életminőséget szinten tudja tartani. Az időhöz való viszony mentén tisztán szét lehet választani a fogyasztókat aszerint, hogy a gyorsulás/gyorsítás vagy a lassúság/lassítás jellemzi az időbeosztásukat. 15 http://www.doksihu 2. Mobilitás Trend:

fizikai és szellemi mobilitás A fizikai mobilitást a városban és vidéken egyaránt jól jelképezi az autó központi szerepe. Egy autó fenntartása fontos dimenzió mobilitás szempontjából, főként, ha a tömegközlekedés gyorsaságát nézzük például ügyintézésnél. De a fizikai rugalmasság alá értendő a munkahely otthontól való távolságának növekedése, az ingázás gyakorisága és természetessége. A rugalmasság emellett szellemi téren is együtt jár a mobilitással. A folyamatos tanulás, az új munkahely, munkakör elfogadása, a több munkahely átélése hozzátartozik az emberek életéhez. S ezzel a gyors alkalmazkodóképesség is előtérbe kerül az esetleges munkanélküliség és az újrakezdés esetén. Ezoterikus alternatíva: Agykontroll. Az agykontroll egyik alapja a rugalmas felfogás és a gondolatok befolyásoló ereje. Ha másként gondolunk rá, számunkra előnyösen befolyásolhatjuk a dolgok kimenetelét. Ez a programozás

segíthet az új munkahely keresésében, a problémák megoldandó feladatként való felfogásában, az ingázás elfogadásában, az autó nyújtotta lehetőségek erősítésében egy esetleges dugó kellős közepén. Ez a módszer a depresszió és a kétségesés ma igen gyakori kialakulásának mérséklőjeként alkalmazzák. Ellentrend: stabilitás A fészek melege egyre nagyobb szerepet kap a munkahelyi bizonytalanság és az esetleges nagyobb távolság miatt. A viharos élet egyre fontosabbá teszi a meghitt családi pillanatokat, egyre több fiatalnak jelent biztos pontot a stabil kapcsolat vagy családi háttér. Ezzel együtt hangsúlyt kapnak azok a helyek, ahova át lehet telepíteni az otthon melegét, ilyen például az uszoda, a szolárium, a fitness-terem. A világ labilitását növeli a médiában elhangzó katasztrófa hírek, melyek a fenyegetettség érzetét keltik. Más csak a rossz hír a hír. Az információs társadalom túl sok ingert gerjeszt, mely

folytán a biztos otthon, vagy az annak látszatát keltő intézmények szerepe felértékelődik. Ezoterikus alternatíva: Reinkarnáció, Reiki, Prananadi. A stabilitást sokszor a halál elkerülhetetlenségének ténye, valamint módja bolygatja meg (katasztrófahírek, média). A reinkarnáció megnyugtató tudatot eredményez azoknak, 16 http://www.doksihu akik rettegnek az „eltávozás” pillanatától vagy módjától, hisz az előző életek gondolata feltételezi az elkövetkező életek gondolatát, s hogy a halál csupán egy átmeneti fázis, egy kapu a következő inkarnációhoz. Ez a gondolkodás azoknak is segít, akik nem látják az élet értelmét, ha az éltük során szerzett tudás halálukkal úgymond „értéktelenné” válik, hiszen utána a mennyben, a purgatóriumban vagy a pokolban már csak „lenni kell”. A reiki, illetve a prananadi a stabilitást a közösség és a megértés melegével biztosítja. Egy olyan közösségben, ahol

meghallgatják, tanítják, figyelnek rá, támogatják a gondok megoldásában, valamint eszközt adnak a kezébe, hogy önmaga, természetes úton segítsen magán, és így oldja gondjait, az egyén otthonosan érzi magát, sokszor jóval otthonosabban, mint valódi otthonában, ahol esetleges generációs problémák feszülnek a családtagok között. 3. Teljesítmény Trend: többet, gyorsabban, olcsóbban A teljesítménykényszer már az óvodai felvételinél kezdődik, s folytatódik az iskolák és munkahelyek követelményrendszerével. Azért, hogy ennek minél inkább meg tudjunk felelni, olyan tárgyakkal vesszük körül magunkat, amik segítenek bennünket. Vagyis minél többet tudjon, minél gyorsabban és mivel „a pénz beszél”, minél olcsóbban. A felénk támasztott követelményeket kiterjesztjük a minket körülvevő tárgyakra. S idővel az eszköz, mely minket segít a továbbjutásban, a továbbjutás jelképévé válik, s ezzel együtt eszközből

céllá lesz. Ellentrend: egyszerűség, „haszontalanság” Az egyre fejlettebb technikai eszközök egyre fejlettebb biztonsági rendszert igényelnek. Megjelennek a PIN-kódok, az azonosítók, az egyre bonyolultabb használati utasítások. Mégis sokszor kiderül, hogy a „nagy tudású” gépeknek legfeljebb néhány funkcióját tudjuk használni. Így tudott kialakulni a „low-tech”, mint termékfejlesztési stratégia, hisz sokszor az egyszerű, ám hatékony terméket, szolgáltatást keresi a fogyasztó. A teljesítménykényszer miatt kedveltté váltak a haszontalan tárgyak, régiségek, alig működő „emlékek”, kielégítve ezzel a lelki szükségleteket, a kötődés és ezzel együtt a biztonság lelki szükségletét. 17 http://www.doksihu Ezoterikus alternatíva: Mandala 8. A magas technikai szint ellensúlyaként előkerülnek a gyermekkori kiegyensúlyozó tevékenységek, s bár a mandala jóval több, mint egy puszta rajz, ami vagy körben, vagy

négyzetben helyezkedik el, a visszavonulást és a „gyökerekhez” való visszatérést kiválóan szolgálja, még ha a mandalát nem is rendeltetésszerűen használják. 4. Tudás Trend: tanulás a racionális tudásért A tanulás élethosszig tartó folyamattá vált. Tanulunk az iskolákban, tanulunk a diplomáért, tanulunk az első, majd az újabb munkahelyeken, ahol a felvételt követően rögtön tovább- vagy kiképzik az új munkatársat. Majd megint tanulunk, hisz számítógép és nyelvvizsga nélkül már nem érvényesülhetünk igazán. Ezután küzdünk a második diplomáért, mert egy diploma ma már nem elegendő. Majd újból nyelvet tanulunk, hogy ne csak vizsgánk, de beszédkészségünk is legyen az adott nyelven. És közben megtanuljuk kezelni a különböző kártyákat, technikai újdonságokat, parkolási rendszereket, a különböző ajtókon való ki és bejutást, a lift kezelését, és a többi hétköznapi fejlesztést. Hisz a tudás hatalom.

Ezoterikus alternatíva: Meditáció. A tudás felvételére akkor vagyunk képesek, ha van rá kapacitásunk. Ha telítődünk, nem vagyunk képesek új információ befogadására, még akkor sem, ha másnap vizsgánk, nyelvvizsgánk, államvizsgánk van. Ezért kell egy módszer, amivel helyet tudunk csinálni a fejünkben, vagy rendszerezni az eddig bevitt tudást, hogy képesek legyünk új tudásanyag befogadására. Erre a rendszerezésre is használható a meditáció, mikor az önmagunkba mélyülés a mélyalvás állapotát adja éber tudattal, tiszta gondolatokkal. Ellentrend: tanulás az emocionális tudásért Manapság nagy hangsúlyt kap az emocionális érzékenység, az EQ. Egyre több könyv jelenik meg a vezetők részére ebben a témakörben, s az új munkahelyen sem ritka, ha egy állás betöltését ettől a tényezőtől teszik függővé. Ezért e képesség fejlesztéséért kurzusokra járnak főként azok, akiknek ez a terület nem magától érthetődő.

8 „A keleti filozófia meditációs és kontemplációs gyakorlatának körbe zárt varázsfestménye. A szó szankszritul ’kört’ jelent.” Szepes Mária: Szómágia Édesvíz Kiadó Budapest 2004 58 18 http://www.doksihu Ezoterikus alternatíva: Asztrológia, mint önismeret, Jóga, Meditáció. Az asztrológia a jövő fürkészése mellett önismeretként is használható. Segít abban, hogy jobban kiismerjük önmagunkat, tisztában legyünk érzéseinkkel, viszonyainkkal akár a minket körülvevő egyénekkel, akár a társadalommal, akár saját céljainkkal. A jóga illetve a meditáció szintén az elmélyülést segíti önmagunkban, s segít az aznap átélt érzelmi konfliktusaink feldolgozásában, hogy azt ne negatív érzelemként, hanem tapasztalatként vigyük át a következő napra. 5. Társas élet Trend: individualizmus A teljesítménykényszer egyik velejárója, hogy az ember egyre inkább önmagára koncentrál, a sikerességéhez egyéni

érdekeit kell szem előtt tartania. Így kevésbé kész és képes más javára a számára előnyös dolgokról lemondani. Az elégedettség fontossága magával vonja azokat a szolgáltatásokat, amik egyénre szabottak. Az individualizmus egy enyhébb változata, mikor az egyéni érdekek nem szorítják háttérbe mások képviseletét, hanem kompromisszumos megoldásoknak is utat enged. Az „én” előtérbe kerülésével megjelennek azok a termékek, szolgáltatások, reklámok, melyek az önjutalmazást, az önérvényesítést, az önmegerősítést hangsúlyozzák. „Mert megérdemlem!” Ezoterikus alternatíva: Jóga, Meditáció, Önismeret. A világ megváltozott. Régen a polihisztorok korában az volt a becsülendő, ha az egyén sok mindenről mély ismeretet szerzett. Ma a specifikusság a jellemző Ehhez pedig mély önismeret szükséges, olyan eszköz, amivel erősíteni lehet az individuumot. Az ezotéria nem csak titkos tudást, de olyan önismereti formát

is jelent, amihez nem kellenek külső eszközök, fizikai rendszerek, vagy mások közbenjárása, csupán az egyén. Az ilyen módszerek teljes mértékben megfelelnek az individualistáknak. Ellentrend: „mi”- érzés Reakcióként megjelennek, felértékelődnek a különféle egyesületek, szervezetek, szerveződések, akár helyi, akár országos szinten. A valahová tartozás érzését hangsúlyozzák az átlátható, hiteles csoportok szervezésével. 19 http://www.doksihu Marketinges oldalról ezt a különböző márkák, cégek köré szervezett „klub”-ok, kártyás hűségpontok, hírújságok próbálják jelképezni. Márkának csak akkor lehet csoportszervező funkciója, ha átütő erejű életstílus-szimbólumot tartalmaz, mint például a Harley Davidson. Ezoterikus alternatíva: Reiki, Prananadi, Sámánizmus. Közösségformáló hatásuk miatt e három terület az egyesületek, szervezetek, szerveződések érzetét kölcsönzi a „tagoknak”.

Ahogy az imént említettem, a valahová tartozás érzését hangsúlyozzák egy olyan társadalomban, ahol a konvencionális csoportok megszűntek, az értékek megkérdőjeleződtek. 6. Testmozgás Trend: wellness A fitness hullám következő fokozata, mikor az elvárt testi egészség, sportolás, táplálkozás és kiegyensúlyozottság megszabadul az önsanyargató felhangjától, s a környezetnek való megfelelés helyett a befelé fordulást célozza meg. A testi-lelki fittség eszközei mellett megjelennek a pelyhek, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek, a zöld tea, natúr- és biotermékek, illóolajok, füstölők, mozgásórák, melyek rendszert adhatnak a rohanó világ rendszertelenségében. Ezoterikus alternatíva: Reiki, Prananadi, Biotermékek, Jóga, Meditáció. A wellness új fogalom, ahogy (nálunk) a reiki, prananadi, jóga vagy meditáció. Mivel ezen területeknek egészségmegőrző, illetve -helyreállító hatásuk is van, ezért meglehetősen

gyakran megtalálható a fitness termek programjában a jóga, a fitness termeket használók naptárjában a meditáció vagy a reiki illetve prananadi tanfolyam. És mivel az vagy, amit megeszel, ezért az étkezés is ugyanolyan fontos lett, mint a kinézet, vagyis szabad az út a biotermékeknek. Ellentrend: „null-ness” Erőteljes ellentrend a sokszor önmegtartóztatást kívánó fittséggel szemben. Sok cég terméke támogatja, szolgálja ki a „Carpe diem” felfogást, s hangsúlyozza az önfelvállalást, bármennyit is mutat a mérleg. Jó néhány cég épp a kövérségre épít, visszanyúlva a hedonizmus eszméihez. Természetesen a null-ness nem vezet automatikusan kövérséghez, 20 http://www.doksihu ha az egyén alkatilag olyan, hogy nem hiányzik a sport a társadalom által elvárt megfelelő kinézethez, vagy életvitelével égeti el a fitness termekben ledolgozandó kalóriákat. 7. A fogyasztás Trend: hedonizmus Az önjutalmazás egyik formája a

jólét megteremtése itt és most. Az élet élvezete a lemondások tagadásával jár, ami mind a fogyasztási, mind az önmegnyugtató termékek terén megjelenik. Emellett a középosztály számára is fontossá vált hedonizmus egy „kis luxus” formájában vált elérhetővé. Ami régen csak a gazdagoknak volt elérhető, az most kis kiszerelésben – például a kaviár, sáfrány, szarvasgomba, cápahús – vagy kiegészítőkként – nagy divatdiktátorok márkás kollekciói – a középosztály számára is megszerezhető. Ezoterikus alternatíva: Ezotéria. A hedonizmussal szorosan összefügg az individualizmus, a „kis luxust” jelképezheti egy kis Buddha figura a polcon, egy füstölő az ablakpárkányon, amik értékben nem, de érzésben sokat jelentenek. Az önjutalmazás elkezdődik az illóolajok használatával, majd jöhet egy kis jóga önmegnyugtató „termékként”. Ami régen csak a beavatottaknak volt elérhető, az most szabadon

„megvásárolható”. Hozzájuthat az építésztől kezdve a kivitelezőn keresztül a rakodómunkásig mindenki. Az ezotéria bármely ágát önjutalmazásként élheti meg az egyén, ha a jólét megteremetése a célja. Ellentrend: új aszketizmus A Magyarországon még kevéssé elterjedt ellentrend az önmegtartóztatás egy új formája, mely a megfelelő anyagi háttér melletti lemondást jelenti. Itt nem dobják ki a műszaki eszközöket, sem a két-három éves autót, viszont fogyasztói döntéseiket ezek után más szempontok vezérlik, úgy, mint a termék minőségi és megbízható márkája, amivel hosszabb távra bebiztosítják magukat, s nem úsznak együtt a látszólagos újdonsághullámmal. 21 http://www.doksihu 8. Fogyasztói elvárások Trend: élmény-keresés Az extrém megterhelésű munka mellett a pihenésnek is extrémnek kell lennie, mivel az emberek nem tudnak egyik napról a másikra (élet)ritmust váltani. Megjelennek az extrém

sportok, mint szabadidőprogramok, és az elvárás az extrém iránt, mint fogyasztói igény. A fogyasztók élményszerű vásárlást várnak el, legyen az akár egy eladóhelyi kóstoltatás. A mérce: televíziós színvonal élőben Megjelennek a show-elemek a speciális effektek, mint „spontán” élmények. Az élményorientáció létrehozta az élményfürdőt, az élményparkot és a tematikus parkokat. Ezoterikus alternatíva: Tűzön járás, Reinkarnáció. Tűzön jártam! Ha valaki ezt újságolja, valószínűleg nincs ellenére az extrém élményeknek. A feszültség levezetésére kiváló a még nagyobb, ám merőben más irányú, tudhatóan veszélytelen, mégis adrenalin növelő feszültség. Rendszerint ezt legjobban az őselemekkel való szembesülés okozza, mint a tűzön járás, vagy a vadvízi evezés, ahol bár tudjuk biztonságban vagyunk, mégis szó szerint a bőrünkön érezzük az őselemek erejét. És ilyen az előző életekbe való

utazás, ahol a halál legyőzésének illúzióját kapjuk kölcsön. Ellentrend: autentikusság keresése A felszínességgel szemben megjelent az igaz, a hitelesség utáni vágy. Előtérbe került mint vásárlási szempont, mint fogyasztói elvárás. Ehhez persze hozzá tartozik, hogy a hitelesség megállapítása időigényes és olykor körülményes, hisz a lényeget megfogni és megérteni nem könnyű feladat. Ez az ellentrend szorosan összefügg a természetesség utáni vággyal. Ezoterikus alternatíva: Biotermékek és -boltok. A vegyszerekkel és hővel kezelt, növekedést serkentőkkel táplált zöldségek, gyümölcsök, gabonák után az emberek újból az eredeti termékek után vágynak, s mivel a „valódiságról” való meggyőződés ilyen esetben meglehetősen nehéz, ezért a tanúsított biotermékek jelentik a „garantált minőséget”. 22 http://www.doksihu 9. Alapérték a termékválasztásnál Trend: high-tech, virtualitás Egymás után

dobják piacra a technikai újításokat, növekszik azok száma, melyeknek előnyeit egyesek ki tudják használni, mások pedig háttérben maradnak ebből a nézőpontból. Hisz sokszor az alapfunkciók használatához is előzetes tudás szükséges, mely ebből a szempontból szorosan összefügg a racionális tudás fontosságának térnyerésével. A virtuális világ, a számítógépes játékok, az Internet, az elektronikus szolgáltatások szülötte ma az e-ember és az e-gyerek. Helyet kapott világunkban a cyber-space és a virtuális vírus. Ellentrend: természetes/természetesség A virtuális világ hatására újra hangsúlyossá vált a természet világa. S a természet világát a városi ember nagyrészt az élelmiszerekkel és a berendezéssel hozza be otthonába. Fellendültek a bioboltok, a biotermékek, előtérbe került a környezetkímélő termelés, termesztés, a kézzel készített dolgok értéke. Egyre ismertebb és kedveltebb csatornák lettek a

kizárólag a természettel foglalkozó adók, melyek a természet tiszteletét, megértését, szeretetét sugározzák a néző felé. Ezoterikus alternatíva: Biotermékek és -boltok. Az ember természettel való együttélése ösztönös dolog, még ha azt látszólag az utóbbi pár száz évben sikeresen el is titkolta. Hozzá kell tennünk, jól A vidéki, falusi emberekben ez az igény a természet közvetlen közelsége, a konyhakert és a mezők, szántók, erdők miatt nem lépett fel. Így főként a városi emberekben megjelent az igény a természetes alkotóelemek, alapanyagok, látvány iránt. Kedveltté váltak a bioboltok, a biotermékek, még ha jóval drágábbak is, mint a szupermarketekben kínált élelmiszerek. 10. Fiatalság Ethosz Trend: „örökké fiatal” Sokan mindent megtennének azért, hogy fiatalabbnak látszanak, s bármi, amit ennek az ígéretét sugallja, megvesznek, kipróbálják, és, még ha a termék, szolgáltatás az ígéretét nem is

váltja be, legalább a „mintha fiatalabb lenne” érzést kölcsönzi. Ez a trend a fiatalság felértékelődése folytán alakult ki. Ma már nem az idősebb a követendő példa, hanem az idős, ám nagyon fiatalos egyén. A harminc és úgy szeretne kinézni, mint a 23 http://www.doksihu húszéves, a negyvenéves, mint a huszonöt, az ötven éves pedig azért fáradozik, hogy alig látsszon többnek harmincötnél. (Érdekes ellenpárja ennek a tizenöt évesek viselkedése, akik viszont huszonötnek nem csak szeretnének, de látszanak is.) S bár az öregedés megállíthatatlan, a trend marketingcélokra kiválóan alkalmas, s új távlatokat nyit meg nem csupán a kozmetikumok terén, de a szabadidő, a sport vagy akár a gyógyszerek piacán is. Ezoterikus alternatíva: Jóga, Meditáció, Biotermékek. A jóga és a meditáció a mély nyugalmi állapot folytán kiegyensúlyozottabbá teszi az egyént, megszabadítja a mindennapi gondoktól, ami kiülhetne az

arcára, s így nyugtatólag hat a bőrre és az idegrendszerre. Az arc kisimulttá válik, a mosoly szélesebbé, a járás könnyedebbé, az izületek hajlékonyabbá. Visszaáll a szervezet természetes működése, megszűnnek a bélrendszeri panaszok, a vizelettartási problémák, a prosztatabántalmak. A biotermékek pedig segítik, hogy a megteremtett egyensúlyt a bevitt táplálék fel ne borítsa. Ellentrend: „vállald korod!” Ennek ellenzékeként kialakult egy olyan hullám, mely azt mondja, „vállald a korod!”, hisz az még nem jelenti azt, hogy ne tégy semmit, csupán, hogy elfogadod korod. A semmit tevés ellen pedig új távlatokat nyit akár egy új munkakör, karitatív tevékenységek vállalása vagy az újrafoglalkoztatás, hisz a munkavállalónak is megéri a nyugdíjast alkalmazni. Az ellentrend erősödését öregedő társadalmunk is indokolja, így egyre inkább szükség van az idősebbek aktív részvételére, s ezzel a társadalomból való

kiszorítást is meggátolják. Ezoterikus alternatíva: Önmegvalósítás, Reiki, Prananadi. Az önmegvalósítás idősebb korban egyre inkább a fiatalabbak, a gyermekek, unokák, rokonok, szomszédok segítése felé tolódik el. A „hasznossá válni” érzést növeli, ha problémákra, betegségek kezelésére megoldást mondhatnak, vagy segíthetnek a tünetek, mellékhatások enyhítésében. Ezt segíti a természetes módon gyógyító reiki és prananadi, mely segítségével társadalmunk koros tagjai is aktív szerepet vállalnak a család, szűk környezetük berkein belül. 24 http://www.doksihu 11. Távol és közel/az ismeretlen keresése Trend: egzotikumok, keleti kultúrák Keleten a nyugati, Nyugaton a keleti kultúra terjed, hódít a globalizáció. Felfedezzük a kínai, japán, thai, indonéz konyhát, hódítanak a különleges eszközök és alapanyagok. Megjelennek a keleti sportok, mint a tai-chi, az aikido, a kung-fu, a karate Már szinte minden

boltban, minden árusnál kapni lehet füstölőt, illatos gyertyát és krémeket, mécseseket, párologtatót, álomfogót és Buddha-szobrot. A gyógymódok sem maradnak le, hódít az akupunktúra, a természetgyógyászat, az ayurvéda, a tantrikus szex. Megjelennek a növényekből és állatokból készített készítmények, gombák, ginsenget tartalmazó termékek. S mindez helyet kap a médiában, mivel megfelelő erejű a visszhangja. Ez a terület szorosan kielégíti a „kis luxus”-ra vágyók igényeit ugyanúgy, mint az „örökké fiatal”-ságra áhítozókét. Ezoterikus alternatíva: Ezotéria. Az ezoterikus ágazatok kellékei tisztán jelzik az okkultizmus térhódítását. Már szinte nincs olyan virágárus, akinél ne lehetne füstölőt vagy illóolajat kapni, olyan könyvesbolt, ahol ne lenne ezoterikus részleg. A keleti kultúra, misztikussága miatt, tökéletesen piacképes. Ellentrend: a „gyökerek” keresése A globalizáció ellenpólusaként

megjelenik a gyökerek felé való fordulás. A magyar hagyományok, régiségek, hangzások újra teret kapnak, s így lehet sikeres ma népdalhangzással egy magyar együttes. Felidéződnek a régi rítusok, megjelennek az új sámánok és táltosok, erősödik a magyar tudat. A „nagy” generációk tisztelete visszatér, s áthangolt változatban piacra tör. A reklámtáblákon feltűnnek a „H”-val jelzett élelmiszerek, s azok „csoport-marketingje”. A két trend ötvözéséből megszületik a glokális trend, ami magában foglalja globális és a lokális tényezők egészséges egyensúlyát. Ez a felfogás nem veti el a globálist és nem elfogult a lokálissal szemben, hanem megtartva a lokális jellemzőket beépíti az azt nem akadályozó, „hasznos” globális elemeket. 25 http://www.doksihu Ezoterikus alternatíva: Sámánizmus, Táltosok. Mivel a glokalizmus kevésbé, a globalizmus viszont erőteljesen hódít, ezért az utóbbi ellensúlyozására

újból hangsúlyossá vált magyar eredetünk, ősi kultúránk. Ezek elemei ma a sámánokban és táltosokban testesülnek meg, akik úgymond kézzelfogható gyökerekként járnak közöttünk, egy olyan társadalomban, ahol az emberek a felborult értékrend és szétzilálódott orientáció révén minden stabil pontba, „hiteles” gyökérbe belekapaszkodnak. 12. Egészség Trend: felelősségvállalás és annak magas elvárása technikai szinten Saját egészségünkkel kapcsolatos felelősségünk megnőtt, így az egészséggel kapcsolatos ismeretek iránti érdeklődés is. Mivel szükségünk van hozzá a munkahely betöltéséhez és az ott való helytálláshoz, ezért egyre többet teszünk a testünkért. Az anyagi áldozat része a felelősségvállalásnak, s a legtöbben befektetésként, jó befektetésként fogják fel a különböző tanfolyamokat, könyveket, eszközök beszerzését. A saját felelősségünk növekedését kiterjesztjük a társadalomra

is, s elvárjuk, hogy az újítások azonnal elérhetőek legyenek, ami szinte lehetetlen, főleg a közegészségügy mai pénzügyi helyzetének tükrében. Ezért teret nyernek a magánorvosok- és kórházak, ahol az újítások megléte marketingfogásuk része. Ez e trend szépen kapcsolódik a high-tech, az „örökké fiatal” és az individualizmus világához. Ezoterikus alternatíva: Természetgyógyászat, Jóga, Meditáció. Mivel a magánkórház nem mindenkinek megfizethető, a közkórházakba vetett hit pedig az utóbbi években a műhibák és az orvosok megbízhatósága, esetlegesen a felszerelés hiányossága miatt erőteljesen megingott, ezért sokan vállalkoznak arra, hogy maguk is aktívan szerepet vállalnak saját egészségük fenntartásában, helyreállításában. Az egészség helyreállítására megfelelő a természetgyógyászat (reiki, prananadi), a fenntartására pedig a jóga, valamint a meditáció. 26 http://www.doksihu Ellentrend:

gyengéd orvoslás Ez a terület az egészségmegőrzés fontos része, valamint a technikai, műtéti beavatkozások nagyságának csökkentésében játszik szerepet. Megjelenik a természetgyógyászat, az öngyógyítás, az öngyógykezelés, a homeopátia, a keleti módszerek. Mindez az érzelmi plusz miatt is kapott ennyire lángra, hisz sokan már csak azért is foglalnak e mellett állást, mert itt legalább nem úgy érzik, mintha futószalagon lennének. Megjelent a holisztikus szemlélet, miszerint a test és lélek egysége folytán a lélek betegségei megjelennek a testen, s ha a tünetek kezelése mellett megszüntetjük a betegség lelki okát is, akkor megelőzzük a betegség „öngenerálódását”. Ezt az ellentrendet „támogatta” a természetesség erősödése, valamint az idős kor új értelmezése. Ezoterikus alternatíva: Természetgyógyászat. A természetgyógyászat mellett nem csupán a tehetetlenség leküzdése szól, hanem a közösség

és a gyógyítás gyengéd módja is. Sokszor nem a beavatkozás, hanem az orvos betegek felé irányuló (le)kezelési módja okoz maradandó emlékeket. Ezért sokan, főleg a gyógyíthatatlan, vagy csupán elkeseredett betegek (mert legtöbbször erről van szó) a kezelés alatti odafigyelésért legalább olyan hálásak, mint magáért a gyógyításért, s azért, ha nem azzal a (bűn)tudattal kell hazamenniük, hogy ők okozták saját betegségüket, hanem azzal, hogy foglalkoztak a betegség nem csak tüneti kezelésével. A következő táblázatban a trendek és ellentrendek szerepelnek, ahol minden témakör mellett – a trendnél, az ellentrendnél, vagy akár mindkettőnél – az imént bemutatott ezoterikus alternatívák szerepelnek összefoglalás és szemléltetés céljából. 1. sz táblázat Idő és tempó Mobilitás Teljesítmény Gyorsulás/gyorsítás Jóga, Meditáció Lassúság/lassítás Fizikai és szellemi mobilitás Agykontroll Stabilitás

Reinkarnáció, Reiki, Prananadi Többet, gyorsabban, olcsóbban Egyszerűség, Mandala „haszontalanság” 27 http://www.doksihu Tanulás a racionális tudásért Tanulás az emocionális tudásért Individualizmus Tudás Társas élet „mi”-érzés Wellness Testmozgás A fogyasztás Fogyasztói elvárások Alapérték a termékválasztásnál „null-ness” Hedonizmus Új aszkétizmus Élmény-keresés Autentikusság keresése High-tech, virtualitás Természetes/természetesség „örökké fiatal” Meditáció Asztrológia, mint önismeret, Jóga, Meditáció Jóga, Meditáció, Önmegvalósítás Reiki, Prananadi, Sámánizmus Reiki, Prananadi, Biotermékek, Jóga, Meditáció Ezotéria Reinkarnáció, Tűzön járás Biotermékek és boltok Biotermékek és boltok Jóga, Meditáció, Biotermékek Fiatalság Ethosz „vállald korod!” Önmegvalósítás, Reiki, Prananadi Távol és közel/az ismeretlen Egzotikumok, keleti kultúrák Ezotéria keresése A

„gyökerek” keresése Sámánizmus, Táltosok Felelősségvállalás és annak Természetgyógyászat, Jóga, elvárása magas technikai Meditáció Egészség szinten Gyengéd orvoslás Természetgyógyászat A trendek és ellentrendek csoportosításának alapjául Törőcsik Mária munkája9 szolgált, mely nagy segítségemre volt a trendek értelmének, jellemzőinek és milyenségének megértésében. Ennek segítségével megpróbáltam az ezotéria rohamszerű terjedésének okát bemutatni, szemléltetni. A gyökerek életünk egyik legfontosabb részét képezik. Aki gyökerek nélkül „létezik”, előbb utóbb belekapaszkodik valamibe Hogy mibe, az saját döntésén áll. Van, aki a függőségbe, van, aki a függetlenségbe A függőség nem csupán az alkoholra és a kábítószerre értendő, hisz ugyanúgy válhat valaki egy embertől, egy eszmétől, egy hittől, vagy egy ezoterikus ágazattól is függővé. Ha valaki kapaszkodni akar, bármibe belemarkol,

ami elég erős ahhoz, hogy a felszínen tartsa. A függetlenség pedig nem a kötődés hiányát, hanem a kizárólagosság hiányát jelenti, vagyis Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás, Trendek. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2003 9 28 http://www.doksihu hogy a kötődés tárgya nem zár ki más, esetlegesen az egyén számára hasznos lehetőségeket. 29 http://www.doksihu 3. fejezet Az okkultizmus Ahogy az imént szemléltettem, a ma létező trendek és ellentrendek számos fajtájára ad lehetőséget, alternatív megoldást az okkultizmus, ezotéria valamelyik ága. Sokan előzetes ismeretek nélkül kezdenek el foglalkozni egy ágazattal, ami a legtermészetesebb dolog, hisz a dolgok kezdetén rendszerint nincs túl sok tudásunk az új jelenségről. A gond ott jelentkezik, mikor az adott ágazattal való ismerkedés után, az ismeretek birtokosaként, és olykor továbbadójaként sincs tisztában az egyén az ezotéria alapvető

nézeteivel, fogalmaival. Ezért, mielőtt belefognék a médiumokban megjelenő ezoterikus kiadványok, műsorok elemzésébe, tisztázom az alapvető fogalmakat, majd ismertetem az okkultizmus történetét. 2.1 Egy kis fogalommagyarázat Spiritizmus, spiritualizmus, okkultizmus, ezotéria, exotéria, transzcendens. E fogalmakat sokan használják, s még a témában könyvet írók sem törvényszerűen helyesen. Ezért lehetséges, hogy a berkeken belül sem tisztázott fogalmakon vita, nézeteltérés keletkezik, s így az érdeklődő laikusnak igencsak kevés esélye van arra, hogy, még ha nem is átfogó, de legalább tiszta képet kapjon arról, mi is a különbség a spiritizmus és a spiritualizmus között, vagy hogy használható-e az okkultizmus szinonimájaként az ezotéria. A fogalmak tisztázására való igény nem e dolgozattal egyidős, így fordulhatott elő, hogy a manapság oly közkedvelt világhálón egy egész gyűjtemény található az ezoterikus

kifejezések magyarázatából. A honlap 10 szerkesztői szerint a szótárak és lexikonok definíciói közül „Némelyik egyoldalú, és híven tükrözi a szerkesztő saját világnézetét (legyen az akár ateista, keresztény vagy ezoterikus), de így együtt talán segítenek némileg tiszta képet adni.” Az ott található definíciók közül a dolgozat számára legfontosabbakat, változtatás nélkül, a fontossági sorrendet nem bolygatva, ábécé sorrendben taglalom. 10 www.apologiahu/religion/terms-religionhtml#laptop 30 http://www.doksihu „Exoterikus Idegen (görög-latin) kívülállóknak is hozzáférhető, közérthető Vademecum külső; külső tanítás, amelyet egy filozófus vagy egy filozófiai iskola a nem beavatott külső környezetnek szán; a görög exóteró (’kijjebb’) nyomán Ezoterikus Ezoterikus a titkos tanokra használt kifejezés, amelyek csak egy csoport beavatottjai számára ismeretesek; rejtélyes, okkult, „rejtett”

Értelmező csak a beavatottaknak érthető Idegen (görög-latin) titkos, rejtett; csak a beavatottak számára érthető vagy hozzáférhető Mágikus ezoterika – (a görög eszterikósz-ból, annyi, mint belső) tkp. azt jelenti, hogy „a befelé fordított”, tehát csak a kiválasztottak számára hozzáférhető titkos tan [] Vademecum belső; belső tanítás, amelyet egy filozófus vagy egy filozófiai iskola a beavatott belső körnek szán; ilyen értelemben titkos tanítás; a görög eszóteró (’beljebb’) nyomán Okkultizmus Ezoterikus a latin occulere „elrejteni” kifejezésből származó kifejezés, mely eredetileg az ezoterikus tudás titkos és rejtett hagyományait jelölte, ma a mágia, miszticizmus, teozófia és spiritualizmus tudományára utalnak vele; emellett utalhat olyan titkos társaságokra, mint a rózsakeresztesek és a szabadkőművesség; okkultista – a titkos misztikus művészetek valamelyikének – mágia, spiritualizmus,

teozófia és miszticizmus – művelője Értelmező az érzékelt világon kívülinek vélt titokzatos erőkről szóló tudománytalan tanítás; okkult – titokzatosnak, felfoghatatlannak vélt; ~ jelenség; az okkultizmussal kapcsolatos Idegen természetfölötti, titokzatos erőkben való hit, az ezekkel való foglalkozás és ennek elmélete (asztrológia, mágia, spiritizmus, stb.); okkult – rejtett, titkos, titokzatos; okkultista: az okkultizmus híve, követője; az okkultizmussal kapcsolatos, rá jellemző, azon alapuló 31 http://www.doksihu Mágikus (a latin occultismus annyi, mint titkos) a „természetes módon nem magyarázható dolgokkal” való foglalkozás Vallástörténeti (az occultus = titkos, rejtett latin szóból) azoknak az állítólagos vagy tényleges jelenségeknek az összessége, amelyeket egyesek túlvilági eredetűnek tartanak, mert úgy vélik, hogy természetes úton, a tudomány eszközeivel megmagyarázhatatlanok, és azok is maradnak

[] Spiritizmus Ezoterikus a spiritualizmus francia megfelelője; gyakran hozzák kapcsolatba Alan Kardec tanításaival; Kardec a holtak szellemeivel való kapcsolatteremtés módszereit a reinkarnációba vetett erős hittel kapcsolta össze Értelmező újkori tévhit, mely szerint médium útján a holtak szellemeivel érintkezni lehet; ezen alapuló szellemidézés; spiritiszta – a spiritizmussal kapcsolatos Idegen (a spiritus = szellem latin szóból) az okkultizmus válfaja, amely szerint az embereket a „szellemvilág”, az elhunyt jó és rossz emberek lelkeinek világa veszi körül, amellyel az élők szellemidézés révén összeköttetésben léphetnek [] Spiritualizmus Ezoterikus spiritualizmus – hit, mely szerint a holtak szellemei kapcsolatba léphetnek az élőkkel a pszichikus médiumon keresztül; egy bizonyos szellem megidézésére szeánszot tartanak, mely során a médium transzállapotba kerül, a szellem megszállja a médiumot, és közvetlenül

szólítja meg a résztvevőket, vagy automatikus íráson, festésen vagy rajzoláson keresztül lép kapcsolatba velük; a spiritualisták a szeánsz alatt történő jelenségeket a halál után történő élet bizonyítékának látják Értelmező (latin – francia) idealista filozófiai irányzat, amely szerint minden létező alapjában véve szellem, lélek, az anyag pedig csupán ennek megjelenési formája Idegen a világ szellemi őselvét valló felfogás; spirituális – szellemi, értelmi; lelki; testetlen, anyagtalan, egyházi, lelki; spiritualitás – szellemiség, lelkiség; lelki beállítottság; spiritualizál – átszellemít, anyagi jellegétől elvonatkoztat 32 http://www.doksihu Transzcendens Idegen értelemmel fel nem fogható, a megismerés határain túli, érzékfeletti, nem anyagi; transzcendentális – a tapasztalattól függetlenül létező (I. Kant német filozófus műszava) Vademecum valamin túlmenő, a közvetlen adotton túlmenő;

transzcendencia – olyan szféra, amely túlmegy az immanencián, tehát a hozzáférhetővel, tapasztalhatóval szemben valami nem közvetlenül adott []; a latin transcendere (’túllép’) igéből Vallástörténeti (a transcendere = túlhaladni, meghaladni latin szóból) a végesnek tartott világgal szembeállított, azon túl levőnek tartott végtelen (isten), amelyet a vallási filozófia mindennek az alapjaként tételez” Mint látjuk, az ezotéria és az okkultizmus fogalom között csekély eltérés mutatkozik, ha egyáltalán mutatkozik, így ezeket a fogalmakat ezek után, a felhasznált irodalmakhoz hasonlóan, szinonimaként használom. Ezzel szemben a spiritizmus és a spiritualizmus fogalmakkal, bár az ezoterikus értelmezés szerint az előbbi a spiritualizmus francia megfelelője, nem járhatunk el hasonlóan, mivel a további értelmezések ezt nem támasztják alá, főként, hogy maguk a spiritiszták is élesen elhatárolják munkásságukat a

spiritualisták tevékenységétől. Ezért e két fogalmat a szakdolgozat keretén belül nem szinonimaként használom. 2.2 Az okkultizmus története „Az okkultizmus, illetőleg „modern ezotéria” alatt a XVIII. század végétől, a XIX század elejétől megjelenő, zömében áltudományos, erőteljesen spirituális tartalmú eszmerendszereket, illetve ezek szubkulturális megjelenését értették. Ez a mai „okkult” fogalomnak felel meg. Az okkult filozófia, illetőleg okkult tudás a XVIII század előtt (de még részben a század folyamán is) az akkori „komoly” tudománytól teljességgel elválaszthatatlan volt.” 11 Ezt a tényt jól mutatja az akkori asztronómia (csillagászat) és asztrológia (csillagjóslás) különválaszthatatlansága. Ez az időszak a polihisztorok korszaka volt. 11 hps.eltehu/~km/artDOC 33 http://www.doksihu A XIX. századra tehető a spiritizmus születése Ez nem magára a tényre vonatkozik, hisz az emberek nem ekkor

léptek először kapcsolatba a túlvilággal. A spiritizmus születése azért tehető erre az időszakra, mert az előző évszázadok inkvizíciói és boszorkányüldözései nem tették lehetővé, hogy ez a jelenség akár csak nevet is kapjon. A vele való foglalkozást és ismeretet pedig határozott és végérvényes szankciókkal sújtották. A névadó Allan Kardec 12 volt. A számos tudós társaság és az Arrasi Királyi Akadémia tagja 50 évesen kezdett el foglalkozni spiritisztikus jelenségekkel. Számos család szeánszán tett látogatás tanulmányozása után tapasztalatait többek között a „Szellemek könyve” című munkájában foglalta össze. Ekkor már élt az általa megnevezett fogalom, melyet a szellem és a szellemvilág tanulmányozásának szinonimájaként használt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az emberek tárt karokkal és megértéssel fogadták volna a jelenséget, hisz ekkor, az 1800-as évek közepétől tombolt az ipari

forradalom, s az emberek szinte csak annak hittek, amit láttak és megtapasztaltak. Ez nem abba a kategóriába tartozott. Így aztán az irányzat nem öltött tömeges méretet, viszont a vele foglalkozóknak nem kellett sem a bolondok házától, sem a máglyától tartaniuk. A II. világháborút követő időszakban az új ezoterikus irányzatok felvirágzása két eltérő utat követett Európában és Amerikában. A különféle „új” (elsősorban keleti) eszmék fokozatos térhódítása Európában szinte azonnal folytatódott tovább, mihelyt a háború után a kedélyek lecsillapodtak. Megkezdődött Ázsiából a bevándorlás, valamint a vállalkozó szellemű európai utazók is újból útnak indultak Indiába, Kínába és a többi távol-keleti országba. A polgári szalonokból indult mágikus, okkult-vallási irányzatok, a mesmerista mágikus (rózsakeresztes, spiritiszta, új-templárius) rendek folytatták virágzásukat, miközben fokozatosan mind több

keleti elemmel bővültek tanaik. Amerikában az 1924-es ázsiaiakat kirekesztő törvény (Asian Exclusion Act) megakadályozta a bevándorlást, amit 1965-ben feloldottak, mikor Kennedy és Johnson elnökök a vietnami háborúhoz szövetségest kerestek. A határok megnyílása után százezrek áramoltak be az országba, köztük a számtalan vallási misszionárius, guru, jógi és mester. Ez az időszak egybeesett a „baby boom” nemzedék nagykorúvá válásával. A népesség hirtelen megugrása gondot okozott az iskoláztatásban, majd a munkalehetőségeknél, a munkahelyek számánál. Kialakult egy új szubkultúra a városokban, a csövesek (street people) kultúrája. Ezek a perifériára szorult emberek azonban nagyon hamar egy sajátos idealizált életstílus, az amerikai társadalmi eszme egyik alappillérét képviselő szabadság 12 www.vegzethu/c show cikkekphp?ID=112 34 http://www.doksihu szimbolikus figuráivá váltak, s főként nyaranta számos

egyetemista csatlakozott hozzájuk. A Keletről érkezett mesterek tanítására elsősorban az utcán élő generációk voltak fogékonyak, majd a nyári vakáció idején csatlakozó hippik révén pillanatok alatt egész Amerikában szétterjedt mozgalmat hoztak létre. A hatvanas évek generációja a politikai tiltakozások és a kulturális újítások, kísérletezések lázában égett. Tiltakoztak a vietnami háború, a környezetszennyezés és a szegénység ellen, tüntettek a nők és az állatok jogaiért, liberalizálták a szexuális erkölcsöket, alternatív életkörülményeket alakítottak ki (kommunákat), új zenét hallgattak, valamint megjelenésükben, ruházkodásukban és hajviseletükben szintén a hagyományos polgári értékrend ellen szólaltak fel. Az új eszmék, vallások iránti érdeklődés fokozódása ezzel az általános érték-válsággal magyarázható. Ez az eszme, vallásosság tért azután vissza Európába, és reformálta meg az

itteni ezoterizmust, illetve új okkultizmust. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a reformáló ezoterika a háború előtti, régi vágású, „polgáriszalon-ezoterizmusban” 13 már eléggé kifejlett formában jelen volt – főként a keleti tanok nyugati interpretációban. Noha még nem oly mértékben a mélylélektanra alapozva, habár ez is adva volt, hisz a pszichoanalízis egyes képviselői már az 1910-es években elkezdtek érdeklődni az okkultizmus iránt. Ekkor kezdett el Freud foglalkozni az álomfejtéssel, és kezdték el alkalmazni a hipnózist. Jung révén legitimálódott az okkultizmus 14, külön könyvet írt a mandaláról, majd felhasználta a pszichológiában. Az okkultizmus töretlen fejlődését a vörös éra akadályozta meg. Az egypártrendszer alatt a nem kommunista országokból származó eszmék eleve „halálra voltak ítélve”. Aki ebben a korszakban hitte, netán gyakorolta e tanokat, az több volt, mint elszánt, hisz a hitnek csak

azt a fajtáját fogadták el, ami az internacionalizmus zászlaja alatt lobogott. E kor szellemében született és nevelkedett a minket nevelő generáció, mely mára főként a „hiszem, hogy van valami, de azért” elvet vallja. Mára az akadályok eltűntek, s így szabadon terjedhet az ezotéria. Vannak, akik túlzásnak, vannak, akik lehetőségnek, mások mentsvárnak tekintik az új felfogást. Az okkultizmus meglehetősen szerteágazó, így valóban sok problémára, élethelyzetre ad alternatív megoldást. A következő táblázatban a teljesség igénye nélkül mutatom be az ezotéria különböző ágait, és az esetlegesen azon belül fellelhető típusokat. 13 hps.eltehu/~km/artDOC Jung 1999. Jung mandala koncepciója egy pszichoterápiás praxis alapjává lett A mandala készítés máig alkalmazott eljárás az önkifejezés, az önismeret fejlesztésében. hpseltehu/~km/artDOC 14 35 http://www.doksihu 2. sz táblázat Agykontroll Alkímia Alkímia és

metallurgia Álomfejtés Aura Humanisztikus, védikus asztrológia, kelta horoszkóp, Horoszkóp-kártyajóslás Csakrák és az aura Életmód Homeopátia, Ayurvéda, Bio termesztés, Biotermékek Energetika Reiki, Prananadi Asztrológia Feng shui Grafológia Tantra jóga, Luna jóga, Padma jóga, Sahaja jóga, Mandala jóga Honore, Kártyajóslás, Asztrológiai tanácsadás, Sorselemzés Jóga Jósda Kabbala Mandala Tibeti homok mandala, Indián mandala Meditáció Buddha meditáció, Tánc meditáció, Önmegvalósítás New-Age Parapszichológia Lélekvándorlás Rovásírás Magyar rovásírás, Székely rovásírás, Runes Sámánizmus Sámán és táltos ismeretek Astronumerológia, Numerológia, Pithagoraszi számmisztika Dianetika, Szcientológia Számmisztika Szcientológia Szellemtudományok Tarot Antropozófia, Teozófia, Reinkarnáció Eklektikus, Hollywood, Pythagoreusi és Héber tarot, Tarot és asztrológia Amint láthatjuk, a választék

széles, mondhatni „szabad a vásár”. És sokan valóban ezt teszik. Vásárolnak, válogatnak, épp mikor melyik a szimpatikus Reggelire egy kis jóga, aztán következhet az álomfejtés, majd jön a nap energetizálása, hogy meg tudja emészteni majd a vacsorára betervezett numerológiát, s végül lefekvés előtt végiggondolja előző életeinek tanulságát. Ezzel alapvetően semmi gond, míg másokat nem próbál arról meggyőzni, ez az egyetlen járható út, csupán, mert neki bevált. A legnagyobb közhelyek 36 http://www.doksihu azért váltak közhellyé, mert „túl sokszor” fogták meg a lényeget. Ilyen az „Ízlés dolga” valamint a „Mindenki másképp csinálja.” Nem mindenkinek feladata az ezotériával foglalkozni, mint ahogy nem mindenkinek feladata a házépítés, a tanítás vagy a csillagok vizsgálata sem. Ennek ellenére ma a médiában szinte kizárólag szélsőséges, „csak ezen az úton lehet” elvet valló okkultisták

láthatók, hisz a média egyik mozgatórugója a nézettség, a szélsőséges dolgoknak pedig nagyobb a visszhangja, nagyobb érdeklődést keltenek. Nézzük meg, hogy a következőkben elemzésre kerülő kiadvány, műsorok és honlap igazolják, vagy cáfolják ezt a feltevést, valamint beigazolódik-e a hipotézisként megfogalmazott feltevés, miszerint a mai magyar médiában megjelenő ezoterikus kiadványok és műsorok alacsony színvonalúak és megkérdőjelezhető hitelességűek, amivel adott esetben lejáratják az adott okkultista ágazat mellett magát a témakört is. 37 http://www.doksihu 4. fejezet Ezotéria a médiában Ahogy az élet minden területére, a médiába is befészkelte magát az ezotéria. Fellelhető a lapárusoknál, ez szól reggel nyolckor a rádióból, néz velünk szembe a tévéből vagy a honlapokról, kínálja magát a polcokról, a kirakatokból, a plakátokról, a teázókból. Kínálja magát, habár ez épp az ezotéria egyik

alapelvének mond ellen, miszerint nem reklámozható. Keleten De itt, Európában ez a felfogás nem tud érvényesülni Keleti tanokat hirdetnek nyugati módra, mert bár sokaknak szimpatikusak az elvek, az eddigi megszokástól és bevált módszerektől nem szakadnak el, vagy inkább mondjuk úgy, jobban bíznak a bevált módszerekben. A két világnézet keveredéséből viszont az eredmény nem lehet az eredeti. Félreértés és tisztázatlanság keveredik az eredeti tanokkal, és a végén már nem lesz, ki meg tudja különböztetni az ocsút a búzától. Ez jellemzi ma a magyar médiában fellelhető ezoterikus témákat érintő, vagy azokkal foglalkozó műsorokat, kiadványokat, publikálásokat, reklámokat. A következőkben egy-egy médium tetszőlegesen kiválasztott kiadványát, adását és honlapját fogom elemezni. Mivel az elemzés tárgyát képező témák az ezotéria különböző területeit érintik, ezért az elemzés előtt az adott témát ismertetem,

ezzel is bemutatva három területet a maga nyugati interpretációtól mentes voltában és egy rádióadót s annak indíttatását egy „vegyes” ezoterikus rádióműsor készítéséről. A magazin a Feng shui témakört járja körül, a rádióadás több témát boncolgat az műsor két órája alatt, a TV műsor a sámánizmus gyökereihez nyúl vissza, az internetes honlap pedig az asztrológiával ismertet meg. Akkor lássuk, hogyan ötvöződik a keleti kultúra a nyugati felfogással 38 http://www.doksihu 3.1 A nyomtatott sajtó 3.11 A Feng Shui A harmónia nem csupán az ember alapvető igénye, hanem a természet alapvető tulajdonsága. Minden összefügg mindennel. Ez a mozgatórugója a természet körforgásának, és alapja a feng shuinak. Minden összefügg mindennel Ez a törvényszerűség ma biokémikusokat késztet elméletek kidolgozására. 15 a természeti népeket pedig a környezettel való szimbiózisra. Innen indult a térrendezés ősi fonala

A legenda szerint a Hszia dinasztia alapítója, Fu Hszi császár (Kr.e2953-2838) a Sárga folyó partján meditált, mikor a vízből egy teknős mászott ki, melynek hátán lévő mintázat különös jelet formált 16. Ez a jel ihlette őt az alapelvek megalkotására, melyek a kínai számmisztika és az asztrológia alapjául szolgáltak. Az őt követő dinasztiák tökéletesítették tovább e tudományt. Eleinte a temetkezés, házak, települések helyének kijelölésére használták az egyre tökéletesedő tudást, főként a természeti erőkkel való zavartalan együttélés miatt. Hisz a természeti népek tudatában voltak annak, hogy a természet befolyásolhatja az életüket (viharok, árvizek, szárazság, földcsuszamlás), ezzel ellentétben ők nem tudják befolyásolni a folyók áradását, a szél erősségét, a föld vízhiányát vagy mozgását. Tehát nekik kellett alkalmazkodni Az alapelvek megismerése után a tökéletesedő tudás egyre növekvő

tudásanyagot eredményezett. Kialakult egy olyan „réteg”, melynek feladata ezen törvényszerűségek figyelése, tanulmányozás és alkalmazása volt az emberek szolgálatában. A folyamatos figyelés viszont nem volt elég, a megérzés is szükségeltetett. Később e mesterek már nem csupán az épület helyét, helyzetét, a belső térfelosztást és a berendezést határozták meg, hanem az építkezést is felügyelték az alapozástól az utolsó simításokig. Ők választották ki a megfelelő alapanyagot, és felügyelték a folyamatot, hogy az semmilyen mozzanatában ne borítsa fel az építkezés előtti természetes egyensúlyt. A tudás hivatalos gyakorlóit, a tudós mandarinokat a későbbi dinasztiák kiváltságokban részesítették, s egyetlen uralkodó sem fogott új székhely, város vagy temetkezési hely építésébe megkérdezésük nélkül. Ami felfelé hat, annak visszafelé is 15 James E. Lovelock angol biokémikus, 1979 új Gaia hipotézise

Gaia: A földi élet új megvilágítása c munkájában. wwwfengshuibolthu/fengshuirolhtml 16 www.fengshuibolthu/fengshuirolhtml 39 http://www.doksihu hatnia kell. Az irányzat az emberek mindennapjainak könnyebbé tételével indult, s végül a császárok sikerének eszközévé vált. A maszkulin társadalom egyik jellemvonása pedig, hogy a társadalmi ranglétrán felette álló egyén példaként szolgál. Tehát a császár példa volt a közvetlen környezetének, az a társadalom felső rétegének, az a középrétegnek, az pedig a dolgozó szintnek (a felettük álló szint „majmolásának” igen jó példája a zsugorított láb 17 elterjedése). És amit a császár mond, az sérthetetlen Ezzel szembesültek később a gyarmatosítók is, mikor a helyi lakosság ellenállását (például Hong Kong-ban) az váltotta ki, hogy feng shui szempontból kedvezőtlen helyre akarták telepíteni az ottaniakat, vagy nem megfelelően kialakított munkahelyet kínáltak fel

nekik. Később, a császárok trónfosztása után Mao-ce Tung a Kulturális Forradalom idején többek között a feng shuit is tiltólistára tette, s nyilvánosan elégettette a tudományos könyveket. Ez volt a hivatalos verzió Valójában titokban nagy figyelmet szentelt az immár tiltott tanoknak, s részletesen tanulmányozta a különböző dinasztiák bukásának asztrológiai okait, ami a hagyományos feng shui irányzat részét képezi. Manapság neves nyugati építészek kérik ki feng shui szakértők tanácsait, s híres államfők rendeztetik be otthonukat a jó egészség megtartásáért (George Bush) vagy irodájukat a megfelelő döntés meghozása érdekében (Bill Clinton). 18 De természetesen nem kell ilyen messzire mennünk. A keleti térrendezés művészete hazánkban is egyre elfogadottabbá válik, s ma már szinte minden térrendezéssel foglalkozó magazinban vagy tévéműsorban említésre kerül. A feng shui két fő irányzata közül a keleti

országokon kívül a megérzéses (báguá) iskola terjedt el, míg keleten főként a hagyományos vagy luo-pan (iránytű) iskola a használatosabb. A hagyományos iskola figyelembe veszi az égtájakat, irányokat, a lakók születési idejét, horoszkópját, a számmágia elveit (Hong Kongban az autótulajdonosok sorban állnak a jó rendszámtábláért, ilyen szám a 268, 19 s előfordult már, hogy árverezésen adtak ki/el egy „a legszerencsésebb” számnak tartott rendszámtáblát). S mivel ez a tudás Más néven lótuszláb, az ősi Kínában terjedt el, miután az egyik császár beleszeretett egy lótuszból előbújó énekesnőbe, kinek apró lábai lenyűgözték az uralkodót. Ezek után a felső réteg asszonyai elkezdték bekötni lábukat, hogy az kisebbnek látsszon. A módszer odáig jutott, hogy pengét használtak a talp inainak elvágásához, majd a lábfej talphoz való szorításához, ami a lábcsontok eltörését is szükségessé tette. Az így

elért láb 10-15 cm közé zsugorodott. A láb zsugorítását körülbelül 5-6 évesen kezdték A módszer fentről lefelé haladva a paraszt asszonyok, leányok között is kötelezővé vált, különben nem találtak férjet, akik láb méret szerint választottak feleséget. Az ilyen feleség vonzó lába mellett hűséges is volt, mivel férje segítsége nélkül a fájdalom miatt képtelen volt járni, s túl korai halála után dolgozni. A zsugorított lábat Mao-ce Tung tiltatta be. Ma már csak páran élnek ilyen lótuszlábbal – a dolgozat írója 18 www.fengshuibolthu/fengshuirolhtml 19 www.fengshuibolthu/fengshuirolhtml 17 40 http://www.doksihu nem tanulható, csak családon belül adható tovább, ezért ha valaki a tudás birtokába szeretne kerülni, be kell házasodnia a feng shui mester családjába. A nálunk is ismert báguá iskola alapja a megfigyelés, a környezet éber, érzékeny, nyitott szemű tanulmányozása és az analógiás gondolkodás. (Az

analógiás gondolkodásmód lényege, hogy a dolgok nem az alapján kapcsolódnak össze, hogy egymásból következnek, hanem egy központi szimbólum, egy központi fogalom révén, ami magához hívja a többit. Ha fizikailag nézünk dolgokat, akkor lehet, hogy nem kapcsolódnak össze azok az események. 20) Ez alapján a nyolc trigram által kialakított nyolcszögletű „térkép”, a báguá gyakorlati útmutató. 3.111 A Feng Shui alapelvei A keleti kultúra a világ keletkezését az elemek mozgásba lendülésében látja. Az őskezdet állapotából, mely a létezés potenciális állapota volt, statikus és változatlan, a mozgásba lendülés hozta létre a pólusosságot, név szerint a yin és a yang ősprincípiumot. Ezek további, folyamatos változása és egymásba alakulása eredményezte az öt elem létrejöttét, melyek együtthatásából született a világ sokfélesége. S mivel minden, beleértve az embert is, ezen öt elemből jött létre, ezért a

harmónia feltétele, hogy az ember környezetében az öt elem szintén egyensúlyban legyen jelen. Akkor nézzük most meg, mit is takar a yin és yang elnevezés, és az öt elem fogalma. 3.112 Yin és Yang A két pólus, mint nevük is mutatja, kiegészítik egymást, egyik sem létezhet a másik nélkül. Kettejük közül a yang a domináns (aktív, adó), a yin az engedelmeskedő (passzív, befogadó). Tisztázás végett: a megnevezés sorrendje nem sorrend, nem egymásutániságot jelöl. E két pólus a kiegyenlítődésre, az egyensúlyra törekszik, viszont mivel a világ folyamatos változásban van, a tökéletesség nem elérhető. Így a feng shui sem végcél, hisz a tökéletességre törekszik, hanem egy folyamat, melynek eredménye egy kiegyensúlyozott állapot, amely szükség esetén újból változtatásra szorul. 20 Melléklet 1. Beszélgetés egy asztrológussal 41 http://www.doksihu Mivel mindenki egyedi, ezért e két elem is egyéni arányban

szerepel az adott személyben. A kiegyenlítés nem 50-50 %-ra törekszik, hanem az egyénben (épületben) esetlegesen fellépő valamely összetevő túlsúlyának megszüntetésére. Ami kívül, az belül, ami belül, az kívül. Ha valakiben felborul az egyensúly, azt a környezetén is látni, és mivel az emberek jóllétére nagy hatással van környezetük, ezért ha a környezetben visszaállítjuk az egyensúlyt (idillikus nyaralóhely, hétvégi séta a természetben), akkor a belső rend is visszaáll. De mit is takar fizikai megjelenésben a yin és a yang: Yin: nő, észak, hideg, árnyék, föld, passzivitás, nyugalom, stabilitás, engedelmesség, befogadás, páros számok, völgy, hátulsó, alacsony, ívelt, kicsi, kerek, legömbölyített, vízszintes, sötét, díszes, természetes, nedves, hold, narancssárga, tigris. Yang: férfi, domináns, nagy, mozgás, uralkodás, elülső, ég, dél, világosság, levegő, kemény, szögletes, egyszerű, aktivitás,

szárazság, császár, páratlan számok, hegy, függőleges, mesterséges, geometrikus, széles, egyenes, nap, azúrkék, sárkány. 3.113 Az öt elem Mindent az öt elem alkot, élőt és élettelent, természetet, növényeket, állatokat és embert egyaránt. Viszont az ember az egyetlen, aki maga alakíthatja környezetét, így az őt alkotó elemek arányát a környezetében is megjelenítheti. A belső egyensúly felborulása így jól lemérhető környezete diszharmóniáján. Viszont ha visszaállítjuk a külső egyensúlyt – valamely elem erősítésén vagy visszafogásán keresztül –, az segíthet újra egyensúlyba hozni az eredeti belső arányokat. Ehhez viszont ismernünk kell az elemek tárgyakban, formákban való kifejeződését. 42 http://www.doksihu 3. sz táblázat Valamennyi fabútor, lambéria, favázas házak tartószerkezete, tetőzet, parketta, Fa növényi eredetű textília, virágmintás tapéta vagy bútorhuzat, tájkép, virágos

csendélet, oszlopok, gerendák, fatörzsek, függőleges csíkok, kék és zöld Tűz Világító testek, napfény, állatokból készült használati tárgyak, gyapjú, bőr, csont, tollak, házi és vadállatok, embereket és állatokat ábrázoló képek vagy szobrok, vörös Föld Tégla, vályog és cseréptető, minden, ami kerámia és agyag, négyzet és téglalap formák, hosszú és lapos felület, sivatagot, mezőt ábrázoló kép, sárga és föld színek Fém Fémtárgyak, kő, szikla, márvány, gránit, kő járólapok, kristály, ékkő, drágakő, fémvagy kőszobrok, kör, félkör, ovális alakzat, fehér, pasztell Víz Patak, folyó, tó, forrás, csobogó, tükröződő felületek (metszett kristály, üveg, tükör), szabad és aszimmetrikus formák, feketébe hajló, sötét színek, mélykék Ezen elemek segítségével képesek vagyunk a fejlődéshez szükséges három feltételt egészséges állapotba hozni és tartani. Ezen feltételek: - A minket

körülvevő anyagi világunk egyensúlya. - Emberi kapcsolataink, érzelmeink rendezettsége. - Gondolataink, mentális állapotunk harmóniája. http://gportal.hu/portal/gazsy/ A rajz tökéletesen szemlélteti az öt elem egyensúlyát. A folytonos nyilak az erősítést, a szaggatott nyilak a szabályozást jelölik. Hisz a Víz táplálja a Fát, a Fa a Tüzet, a Tűz teremti a Földet (hamu), a Föld teremti a Fémet (ércek), és a Fém feloldódik a Vízben (ásványi anyagok). Míg a szabályozás a következőképp történik: a Föld körülzárja a Vizet, a Víz kioltja a Tüzet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Fém elmetszi a Fát, a Fa 43 http://www.doksihu pedig felemészti a Földet. Így az elemek erősíthetik és korlátozhatják egymást attól függően, melyikre van szükség. Születésünkkor mindannyian, minden lény egy meghatározott energiával és feladattal érkezik. Ez a kettő összhangban van egymással Ha az energia valamely esemény folytán

megbomlik, és apadni kezd, a feladat teljesítése is veszélybe kerül. Az ember azért született aktívnak és döntőképesnek, hogy ha az élete nem abban a vágányban fut, amit ő jónak tart vagy érez, akkor visszatérítse a helyes útra. A feng shui ehhez nyújt egy alternatív megoldást. 3.12 Feng Shui, a harmonikus élet magazinja „Itt és most, ez az, ami fontos. A jelen, a ma Most tudom éreztetni társammal, gyermekemmel, szüleimmel, hogy mennyire szeretem őket. Most tudok tenni azért, hogy a múlt emlékei alól felszabadulhassak és a mában harmonikusan élve lesz majd a holnapom is nyugodtabb. A jelenben élni annyit jelent, mint bátran szembenézni önmagammal és a feladataimmal, felvállalni mindazt, aki vagyok és tenni annak érdekében, hogy ez még nagyon sokáig így is maradjon, sőt napról napra akár egyre jobb legyen!” 21 Ezekkel a szavakkal zárul a magazin szerkesztői üzenete, mely hitvallásaként definiálható. A kiadás

három éve, kéthavonta jelenik meg. Az ötlet egy angol-biológia szakos tanár, Dr. Szemereyné Nagy Melinda fejében született meg, aki tizenöt év után, negyedik gyermeke születése idején hagyott fel a tanítással és kezdett el foglalkozni az ezoterikával. Megismerkedett az agykontrollal, a radiesztéziával, a talpmasszázzsal, és 1997-ben a feng shuival. Majd ezen a területen további ismereteket szerzett Elvégezte Yap Cheng Hai nagymester IFSCE nemzetközi iskoláját, dr. Les Jim QI-MAG intézetének tanfolyamait 22 További 21 22 tanfolyamokon és nemzetközi konferenciákon vett részt Angliában, Dr. Szemereyné Nagy Melinda: Szerkesztői üzenet Feng Shui Magazin III évfolyam 1 szám 5 Dr. Szemereyné Nagy Melinda: Feng shui protré Feng Shui Magazin III évfolyam 1 szám 56 44 http://www.doksihu Ausztráliában, Németországban és Szingapúrban. Öt évvel ezelőtt létrehozta a Harmónia Lak Stúdiót, mely feng shui tanácsadó irodaként és

kellékeket forgalmazó szalonként azóta is működik. Három éve itt kezdték el szerkeszteni a magazint, mely a vásárlók és tanácsért betérők igényére válaszolt. A közeljövőben növelni kívánják a 67 oldalas terjedelmet, a témaválasztékot, valamint a példányszámot egyaránt. Az image a vállalat/szervezet közönségének szervezetről/vállalatról kialakult képe, melynek kezelése folyamatos feladat, mivel az egyes célcsoportok másképp értelmezik ugyanazokat az üzeneteket. Az elemzésre kerülő magazin image-e történetiség szempontjából meglévő/current image, mivel tényeken alapul, vizsgálatunk, befolyásoló tevékenységünk adott időpontjában (és az újság megszületésekor) létező, illetve azt megelőzően kialakult, formálódott tudati képek és azok különböző összetevőinek összessége. Minden médiaszereplő rendelkezik egyfajta imázzsal, mely megkülönbözteti a piaci társaktól. A nyomtatott sajtó estében ilyen

tényező a logó, a borító, a domináns színvilág, a betűtípus, az illusztrációk, a képek és a tartalom. Az elemzés során ezen szempontok mentén ismertetem a Feng Shui Magazint. 3.121 A logó A fedőlap igényes, az erőteljes színvilágot mindig egy árnyalattal sötétebb színű, lesarkított keret fogja közre. Rendszerint egy motívum dominál a borítón, mely fölött ott áll az állandó felirat: FENG SHUI. E két szó között pedig ikonszerűen három kép függőlegesen elrendezve, sorrendben fentről lefelé a feng shui szavak kínai jelei egy Pa’ kua kép áll, melyet egy vörös körsávba helyeztek, s rajta fehérrel a „Harmonikus élet magazinja” felirat áll. Majd alatta, immár a FENG SHUI címnél kisebb méretben, újból ezt az alcímet olvashatjuk. Ez a magazin állandó logója a 2004-ben kiadott 3 szám óta Előtte két változat létezett, a kezdeti: a lap közepén függőlegesen, a kínai írást követő FENG SHUI felirat, a két

szó között a még vörös sáv nélküli Pa’ kua képpel. Ekkor a felirat betűmérete kisebb, típusa a kézíráshoz hasonlóbb volt, ezzel is természetességet kölcsönözve az újságnak. Ezt a 2003-as év 5 száma változtatta meg, mikor is megjelent az új külső, vagyis az új logó, egyszerűen fogalmazva a mostani és a kezdeti kombinációja: a lap tetején a mostani betűmérettel és típussal, míg a közepén függőlegesen a kezdeti 45 http://www.doksihu mérettel és típussal a lap témája, a függőleges felirat szavai között a Pa’ kua képpel. Majd 2004/3. száma óta a jelenlegi következett a sorban 3.122 A borító A fedőlap felépítése egyszerű, letisztult képet mutat: a lap tetején a magazin logója, a lap alján fehérrel, hogy melyik év hányadik kiadása és az ára, majd a lap közepén egy motívum, az elemzett 2005. februári-márciusi kiadás esetén egy tündérrózsa Valamint két tartalomra utaló felirat: 1. Poszteren: Feng

Shui naptár! 2 Előrejelzések 2005-re! Ha valaki akár csak vásárló szempontjából, nem pedig menedzsment szempontból nézi meg ezt a borítót, akkor igen kicsi az esélye, hogy megveszi, mert bár formára és színvilágra, méretre és papírminőségre igényes újságnak mutatkozik, de a borítón feltüntetettek szerint tartalmilag vajmi keveset tud felmutatni. És mint tudjuk, a borító hatására lapozunk bele egy újságra, ha meglátjuk az újságárusnál. Főként, ha meglátjuk a lap alján szereplő 768 forintos árat, melyért látszólag nem nyújtanak ellenszolgáltatást. Pedig van tartalmi rész, de az előző számok végignézése után úgy tűnhet, mintha ezt következetesen el szeretnék titkolni, mivel a három éve kiadott újságnak ez a második példánya, melynél a borítón tartalmi felirat szerepel. A letisztult forma nem követeli meg a felirat hiányát. Jól példázza ezt a brit feng shui magazin, a Feng Shui News, melynél a borítón

szereplő csendéletet nem zavarja meg a szolid fehérrel írt tartalmi felsorolás. Ez a magyar változatban még nem fedezhető fel. 3.123 A domináns színvilág Minden kiadás egyedi színvilággal rendelkezik a borítót illetően, melyen azonos és erőteljes árnyalatok eredményeznek harmonikus képet. A belső oldalak szintén rendelkeznek a borítóhoz hasonló színkerettel, a külső széleken tompított, lecsapott sarkokkal. Majd a keretnél világosabb színben szerepelnek a cikkek, hirdetések és horoszkópok. Sokszor még itt is, egy második, dupla keretben találhatjuk meg a közölni 46 http://www.doksihu valót. A színek tartalmanként változnak, ami rendszerint két oldalt, de néhol három, négy oldalt jelent. Sorrendben: zöld, vajszín, barna, kék, agyag, sárgás zöld, halvány zöld, pasztell kék, lila, zöld, szürke, téglavörös, kék, élénk zöld, sötét zöld, és így tovább, még 13 szín. Bár a színek harmonizálnak – keret,

háttér és képek egyaránt –, mégis azt az érzést keltik, hogy a harmónia mellett főként helykitöltő szerepet játszanak. Az európai emberben mélyen gyökerezik: ami fekete fehér, az a lényeget tartalmazza, ami színes, az a figyelmet kívánja felhívni magára, rendszerint egy kis könnyed szórakozásra különösebb szellemi megerőltetést nem igényelve. Ezért nálunk e színkavalkád előbb hívja elő a fejekből a tartalomszegénység asszociációt, mint a harmóniáét. 3.124 A betűtípus Rendszerint négy betűtípust használnak a cikkeknél: a lap szélén, srégen található, aktuális rész megnevezése – mint Feng shui átalakítás vagy Klasszikus feng shui -, a nagyméretű, színessel nyomott főcím, a kisebb, vastagon szedett rövid összefoglaló, valamint a normál méretű tényleges cikk. A cikk írójának nevét dőlt betűvel szedik, az oldalszámozás a lap szélén, középen található, valamint általánosságban beszélhetünk

a betűk sokszor feltűnő nagyságáról, mely a színvilág helykitöltő funkcióját idézheti fel bennünk. A borítón látható cím betűmérete kizárólagos, az újságban máshol nem fordul elő. 3.127 Az illusztrációk Meglehetősen sok a tartalmat alátámasztó illusztráció. Ennek a magazinban fellelhető fajtái a kép (túlnyomórészt), a számítógépes animáció (pl. ház alaprajza), a táblázat és oldalnyi háttérként a vízkép. A képek, melyek a tartalmat segítik, néhol keretben, néhol körben, félkörben helyezkednek el, s átlagosan 2-3 szerepel egy oldalon, nem ritkán elfoglalva ezzel az oldal több mint 50 %-át. 47 http://www.doksihu 3.128 A tartalom A magazin tartalma a következő állandó részekre oszlik: 4. oldal – Tartalomjegyzék 36-37. oldal – Egyesületi hírek 5. oldal – Szerkesztői üzenet 38-39. oldal – Feng shui ajánló 6-7. oldal – Feng Shui Kert 42-43. oldal – Feng shui hapci 8-11. oldal – Feng shui

építészet 44-45. oldal – Feng shui táplálkozás 12-13. oldal – Feng shui átalakítás 46-47. oldal – Feng shui beauty 14-15. oldal – Feng shui iskola 48-49. oldal – Feng shui egészség 16-21. oldal – Klasszikus feng shui 50-51. oldal – Feng shui ajánló 22-23. oldal – Feng shui ajánló 52-55. oldal – Feng shui asztrológia 24-27. oldal – Klasszikus Feng shui 56. oldal – Feng shui portré (új rovat) 30-31. oldal – Feng shui ajánló 58-61. oldal – Feng shui világjáró 32-33. oldal – Feng shui kreatív (új rovat) 62-63. oldal – Kínai horoszkóp A kimaradt oldalakat hirdetések foglalják el, mely között nem ritka az egy vagy kétoldalas részletesen tájékoztató sem. Mindenképp említésre méltó, hogy a „Feng shui ajánló”-ként feltüntetett rovatból csupán egy, ami valóban ajánló, könyvajánló. A másik három a „Feng shui egészség” rovattal együtt hirdetés. Az egyes cikkek, mint például „A

gyógyító hatású tündérrózsák és lótuszok, a szent növények”, a „ Földgyógyítás I.”, és további öt cikk, valamint a horoszkóp valószínűleg bartell alapon készültek, mivel a cikk írójának neve mellett jól látható keretben vagy a horoszkóp esetében a lap alján szalaghirdetéssel az elérhetősége és tevékenységi köre található, hogy milyen területen pontosan mit vállal. További négy cikket a főszerkesztő írt Összességében 18 teljes oldal hirdetés van a 68 oldalas újságban, ami a magazin majdnem egynegyede. Ha hozzávesszük a cikkek mellé tett hirdetéseket is, akkor megkapjuk az újság egynegyedét. A cikkek tartalma minőség szempontjából is igen változatos képet mutat. A szerkesztő tanári múltját nem tagadva közvetlen, olykor okító hangvitelű cikkei kezdik és majdnem zárják a lapot tartalmilag, s valószínűleg a stílusból akkor is tudnánk, hogy egy 48 http://www.doksihu többgyermekes anya írta a

cikkeket, ha ezt ő maga nem árulta volna el. Szívesen használ képeket, érzelmeket kifejező hasonlatokat, színeket és időjárási elemeket tartalmazó szerkezeteket. Az utolsó cikkében, a „Feng shui portré”-ban, melyben saját maga mutatkozik be, rögtön az első mondatban becsúszott egy kisebb baki: „Immár harmadik éve jelenik meg kéthetente a”. 23 Pontosabban kéthavonta Azt a kisebb tördelési hibát, melyet a 28. oldalon ejtettek még el lehet nézni, hisz egy hirdetés teljes szövegében lévő hibát meglehet a nyomdáig eljutva sem fedeznek fel, viszont a főszerkesztő bemutatkozását, feltételeznénk, részletesen átnézik, hogy egy ilyen tartalmi hiba, az első sorban, nagybetűvel, ne csússzon be. Becsúszott A barteles cikkírók érdekes témáról írnak nem túl nagy figyelemfelkeltéssel. Vagy túl kevés információhoz jut az olvasó, vagy egyszerűen csak nincs, ami megfogja és megtartsa a figyelmet. A humor és közvetlenség hiánya

pedig nem indokolja a közepes cikk szintjét. Ez a minőség jellemzi a teljes építészeti kezdést, a kert rovatot és az építészeti átalakítást. Ez arányaiban nem sok, viszont ezzel a nyolc oldallal kezdődik az újság. Így aki nem a végénél kezdi el olvasni a lapot, meglehet, hogy a valóban értékes cikkekig el sem jut. Ilyen írás a „Feng shui előrejelzés 2005-re”, ami bár kissé tudományosan hangzik, a részletesség mellett emészthető, nem túl száraz, nem túl szájbarágós és szemléletes táblázattal ellátott. De az igazi csemege kétség kívül várat magára egészen a 42. oldalig „A feng shuiról KICSIT másképpen” című írás folytatásos, stílusa tökéletes a feng shui szemléltetésére a nyugati gondolkodású embernek. Hangvétele közvetlen, játékos, nem nélkülözi a mindennapi élethez és a változáshoz szükséges humort és olykor öniróniát sem, mint „A feng shui néhány alapelvét kifejezetten imádom, első

számú kedvencem: a ,,szabadulj meg a felesleges kacatoktól, engedj teret az újnak”. A hölgyeknek különösen ajánlom, garasoskodó férjüknek kiválóan meg lehet indokolni a legújabb ruhaköltemény beszerzését!”. 24 Közvetlenségét főként saját tapasztalataiból merített példái adják, ami kissé naplószerűvé teszi a cikket. Így viszont láthatjuk a cikk írójának kettősségét: feng shui szakértőként próbálja életét és családjáét az általa helyesnek tartott irányba terelni, másrészt pedig családanyaként és feleségként próbálja feloldani a családja ellenállását, amibe mindenki automatikusan beleütközhet, aki ezzel a területtel kezd el foglalkozni. És itt sem hiányoznak a példák és a helyzet komikus szemlélete. A férje gyűjtőszenvedélyét az Ezermester Magazin pár száz példánya jelképezte, aminek eltüntetését vette a fejébe. „Nos a mellettem önkéntes rabságban élő férfi is egy ilyen kiváló

gyűjtögető volt. [] 23 24 Dr. Szemereyné Nagy Melinda: Feng shui protré Feng Shui Magazin III évfolyam 1 szám 56 Somodi Zsuzsa: A feng shuiról KICSIT másképpen Feng Shui Magazin. III évfolyam 1 szám 43 49 http://www.doksihu Először is a célszemélyt kicsalogattam a búvóhelyéről némi élelemmel és a számítógépbe való új videokártya meg egy lapolvasó vásárlásának ígéretével.” 25 Aztán a technika segítségével mindent felvittek a számítógépre, ami az újságokból kellett, majd vitték is azokat az antikváriumba. Az ötletességnek nem csak az ígéretét lebegteti meg az olvasó előtt, hanem konkrét példákon keresztül valódi megoldásokat mutat. Ehhez hasonló még a gyakorlati tanácsadással szolgáló, 20. oldalon található „Hogyan segíthet a feng shui gyermekeinknek a tanulásban?”. Mellesleg megjegyezve remek cím a borítón való feltüntetésre. Bár az illusztrációként szánt képek kissé nyersre és egy

igényes magazinhoz méltatlanra sikerültek, a cikk értékén keveset tudtak rontani. A hangvétel tárgyilagos, de nem túl száraz, a téma hálás, a kiemelésekkel szemléletessé tudták tenni, bár kissé tanulós jelleget kapott így az írás. Ebben a kiadásban két interjút is találunk. Az első egy virág- és ajándéküzlet vezetőjével, a második pedig az angliai Feng Shui News főszerkesztőjével készült. A beszélgetések különbsége főként a témából adódik. Míg az első a feng shui gyakorlati eredményeiről szól egy virágüzlet szempontjából, addig a másodikban az angliai feng shui, az ottani rendszer és hozzáállás, valamint az asztrológia és a feng shui jövője is előkerül. A laikusnak e második mindenképp érdekesebb és figyelemfelkeltőbb. Egy kitűnő, önismeretről szóló cikket találunk a 24. oldalon „Az Élet fája és a Tudás fája” címmel. Már a színek és a képek összhangja is nyugalmat sugároz A

lélekgyógyász cikkíró jól használja a hasonlatokat, nyugodtan és logikusan viszi végig a gondolatmenetét a fa ültetéséről, a gyökerek fontosságáról, a jövőről való gondoskodásról, s hogy emellett mennyire fontos a múltunk, hisz nem tudunk hova menni, ha nem nincs honnan jönnünk, s veszély esetén nem tudunk hova visszafordulni. Az önismeret fontosságát nem kizárólag a feng shuira korlátozza, ebben csupán a lehetőséget látja, mint egy alternatív megoldásban. „Bármely önfejlesztő módszer, melyet a megfelelő időben és a megfelelő helyen alkalmazunk, tartós eredményhez vezet.” 26 Egy igen érdekes írást lehet felfedezni a Feng shui chi kung rovatban, ahol a Chi kung a gyakorlatban írója ismerteti könyvét bemutatva a keleti kultúrát és szépen felvezetve a chi kung megnevezés eredetét, nevének jelentését. A rovat első része képes a rövid terjedelem mellett viszonylag átfogó képet adni, és felkelteni az

érdeklődést a könyv iránt. A cikk érthető és érdekes, így értékét az sem tudja csökkenteni, hogy az írás elején 25 26 Somodi Zsuzsa: A feng shuiról KICSIT másképpen Feng Shui Magazin. III évfolyam 1 szám 43 Kunczly Judit: Az Élet fája és a Tudás fája. Feng Shui Magazin III évfolyam 1 szám 24 50 http://www.doksihu lévő összefoglalóba, becsúszott egy helyesírási hiba, és egy helyen kimaradt a mondatból az alany. Az indigó gyerek 27 mostanában egyre ismertebb fogalom. Ezért is dicséretes, hogy a mostani szülők problémájára válaszul egy könyvajánlót találunk a 22. oldalon, mely ezekről az igen értelmes, ám a hagyományos felfogás és tanítás szempontjából kezelhetetlen gyerekekről szól. A cikk minőségére nem lehet kifogásunk, mivel az részlet az ajánlott könyvből. A borítón feltüntetett poszter, mely februárra és márciusra feng shui naptárat tartalmaz, jó ötlet, tüzetesebb vizsgálat után, és az

alkalmazni vágyóknak viszont használhatatlan. A dupla oldalra nyomtatott útmutatás egyik oldalán a februári, másikon a márciusi hónap szerepel. A táblázat leírja, melyik napon melyik kínai jegy melyik fajtája az uralkodó – például február 25-én a + fém sárkány –, hogy azon a napon mely tevékenységek kedvezőtlenek – az említett napon a meditáció, a házasságkötés és a költözés –, és melyek kedvezőek – például kerti munkák –. Ezeket színnel is jelölik, a kedvezőtlent zölddel, a kedvezőt pirossal, melyet a lap alján lévő jelmagyarázatból tudunk meg. Eddig még nincs is baj attól eltekintve, hogy a mi asszociációnk épp fordított, de hát felfoghatjuk rugalmasság-tesztelő gyakorlatnak is. A gond először ott jelentkezik, mikor feljebb vándorol a szemünk, és megakad például február 5-én, amihez pirossal – kedvező tevékenységek színe – semmi más nincs írva, mint hogy „kedvezőtlen nap”. Többszöri

olvasás után, mert lehet, félreolvastam valamit, sem tudtam értelmezni a színek és társításuk jelentését. Akkor most 25-én valóban kedvező a pirossal írt kerti munka vagy kedvezőtlen? És akkor mi a helyzet a zöld színű házasságkötéssel? Valószínűleg csak véletlenül keveredtek össze a színek és jelentésük, de ha végiggondoljuk, hogy a borítón, ahol nem szoktak feltüntetni tartalmat, ezt a részt hangsúlyozták, akkor nem biztos, hogy az ilyen „véletlen” megengedhető. Következtetés hipotézisvonatkozással: Összességében a feng shui szempontokat nézve érdekes, bár olykor kissé alacsony színvonalú cikkek töltik meg az újságot marketinges szempontból nézve könnyed burokba öltöztetve, bakiktól nem mentes formában. Az újság példányszámát tekintve nem túl kelendő, s az újságárusok tapasztalatát meghallgatva, lehetőségeiket nem kihasználva, a 27 Spirituális és empirikus intelligenciát felmutató indigókék

aurával rendelkező gyerekek. 51 http://www.doksihu polcokon szó szerint elbújva, nehezen megtalálhatóan képviseltetik magukat. A fizikai minőség (a karácsonyi példány mellé járó ajándék szelencét nem csomagolták egybe az újsággal, nem volt fóliával ellátva, ami a terjesztők szerint is alapvető hiányosság) a tartalmi minőséggel egyezik meg. Mindkettőn lehetne javítani A dolgozat elején feltett hipotézis igényesség szempontjából beigazolódott, de a hitelességet nincs jogunk megkérdőjelezni. Menedzsment szempontjából lenne mit tenni az eladási példányszám növeléséért, és ezzel együtt a témával szembeni ellenállás mérsékléséért. 52 http://www.doksihu 3.2 Az auditív média 3.21 Radio Café A Radio Café hitvallását legjobban saját szavaikkal lehet bemutatni: „A radiocafé 98.6 olyan, mint egy barát Nem kiabál velünk reggel, mindig mellettünk áll, soha nem csal meg, nyarat varázsol „rosszkedvünk

telébe”, feltétel nélkül szeret minket, és ha néha vitatkozunk is vele, ad abszurdum: összekapunk, akkor is tudjuk, hogy ott van nekünk, s amíg világ a világ, számíthatunk rá. Együtt vagyunk vele, ha úgy alakul este, elmegyünk vele ebédelni, meghívjuk magunkhoz, s néha együtt utazunk.” 28 „Frissek, pontosak, szellemesek, ironikusak, önironikusak, meghökkentők, bátrak, mindenkor ízletesek és tartalmasak akarunk lenni, mert valljuk: a hallgató - ha jön vendégségbe tér be hozzánk, és megtisztel azzal, ha akár csak pillanatnyi figyelmet is szentel nekünk.” 29 A Radiocafé 98.6 2003 január 1-től hallható az éterben Az adás Budapesten és 60 km-es vonzáskörzetében fogható, de az online sugárzás lehetővé teszi, hogy a földrajzi elhelyezkedés ne korlátozza a csatorna elérhetőségét. A közszolgálati jellegű kereskedelmi rádió speciálisan szegmentált közönséget, főként a 14-35 éves véleményformáló fiatalokat

célozták meg, de tematikus műsoraik révén a hallgatóság összetétele változó. A rádió tulajdonosi szempontból a 100 %-ban magyar Moccamogul Kft. tulajdonában van. Ezzel egyben az Edison-csoport tagja egy reklám- és egy médiaügynökséggel, valamint a Premium Media Sales House-zal egyetemben, aki a rádió reklámidejét értékesíti. Bár a tulajdonosok még mindig a befektetett pénz megtérüléséért küzdenek, két év alatt sikerült jelentősen javítani az eredményeken. Hallgatottsága a 2004es évben megduplázódott, reklámbevételei pedig közel két és félszeresére nőttek Ezt részben a személyi változások és a strukturális átszervezés eredményezte, melytől a tulajdonosok a rádió pozíciójának további növekedését és erősödését várják. Az egykor az Est Média Vagyonkezelő Rt. tulajdonában lévő Est fm rádiót a korábban kisebbségi tulajdonos Moccamogul Kft. vette meg 2002 végén Az egykori frekvencia nélkül maradt

tilos rádióból többen átpártoltak az Est fm-hez, ami sokak szerint 28 29 www.radiocafehu/indexphp?op=content&id=8&sid=182 www.radiocafehu/indexphp?op=content&id=8&sid=182 53 http://www.doksihu nem tett jót a csatornának, bár a szabadrádiózás-filozófia az adót a színes fővárosi kulturális élet legjobb hírforrásává tette. A Radiocafé előtt álló feladat nem volt kisebb, miután visszafizették az Est fm által felhalmozott adósságokat, mint hogy megtartsa és növelje az addigi hallgatók táborát. A 2002-es váltás, bár pontosabban fogalmazva a 2003as, a konszolidáció előjele volt Ennek folytatásaként fogható fel a fideliohu internetes oldalt és egy komolyzenei műsorújságot készítő vállalkozással való együttműködés, melynek eredménye a Capriccio című műsor. 30 A rádió az első háromnegyed évben az üzleti tervnek megfelelően megteremtette a működéshez szükséges pénzügyi, szervezeti és dologi

feltételeket, kialakította a szerkesztőségi és műsorstruktúrát. A következő szakaszba tartozott a vállalati struktúra, mely segítségével lehetséges a rádió által képviselt értékeket üzleti szempontból is hatékonyan képviselni. Így 2003 november 3-ától az addig műsorvezetőként is dolgozó Hegyi György operatív igazgatóként vezette tovább a rádió szerkesztőségét, s első feladatként a Café belső folyamatait vizsgálta felül és alakította át. A rádió 2004 júniusára a legdinamikusabban növekvő hallgatottságú és tartósan a legmagasabb affinitás index-szel rendelkező talk-rádióvá vált. Hegyi György immár program-igazgatóként vezetett be tartalmi változtatásokat. A 2004 július 1-étől életbe lépő változások lényege a zenei kínálat bővítése és a zene arányának növelése volt a délelőtti és a délutáni órákban. 2005 február 1-én újabb pozícióváltozás történt. Alpári László, a Radiocafé

egyik alapítója lemondott főszerkesztői posztjáról, valamint megszűnt a Hegyi György által betöltött programigazgatói poszt. A tartalmi munka felelőse ezután új főszerkesztőként Fiers Gábor lett, aki korábban szerkesztőként, majd kreatív igazgatóként dolgozott a rádiónál. A kreatív igazgatói posztot Urbán Szabolcs, az addigi kreatív igazgató-helyettes foglalta el. A tulajdonosok, mint eddig, ettől a változtatástól is a rádió pozíciójának erősödését, az eredmények javulását várják. Nézzük meg, milyen eredményeket tud felmutatni eddig az Est fm helyét felváltó Radiocafé. Lemeztára körülbelül 9 ezer dalból áll, bevételeit egy év alatt 47 millióról 248 millióra növelte. Tehát a célcsoportját képező, fizetőképes, magasan képzett, nem ritkán vezető beosztású „yuppie” réteget egyre több hirdető célozza meg. A rádió eredményeihez tartozik a 2003 november 6-ától, Radiocafé 986 lounge néven megnyílt

szórakozóhely, ahol a programok minden héten szerdától szombatig a talkrádió műsorai köré szerveződnek. A szórakozóhely megnyitása azzal a marketing céllal jött létre, hogy megfigyeljék, mennyire promotálható egy brand ebben a formában. 30 Az első komolyzenei csevegős program a Radiocafé 98.6-on 54 http://www.doksihu A rádió programja igen változatos képet mutat. Megtalálható benne a magas kultúrának ajtót nyitó napközbeni magazinok, melyek sűrített szöveget, a reggeli, délutáni és esti élő show-k, melyek mediterrán hangzású, dzsesszes, szvinges zenét sugároznak, valamint az esti, éjszakai műsorok, zenei és színházi közvetítések. 2004 júniusa óta az addig szolgáltató magazinok keretén belül új tematikával és időaránnyal folytatják útjukat, félóránként tematikus hírekkel és még több népszerű tudományos ismeretterjesztéssel. „A hallgatót/fogyasztót csupán egyetlen dolog érdekli egy rádióval

kapcsolatban: az adott pillanatban mindig a lehető legjobb és általa leginkább várt hang szóljon benne, ha úgy tetszik, akkor a rádiónak ez az alapegysége: hang/pillanat.” 31 3.22 Instrument Hétfő esténként a Radiocafé 98.6 hullámhosszán 22-24 óráig hallható az Instrument névre keresztelt, ezoterikus témákkal foglalkozó beszélgetős műsor. A két óra alatt egy, némelykor két vendéggel beszélgető műsorvezetők, név szerint a 2002-ben csatlakozó Behumi Dóra és az „alapító” Pilisi Konrád érdeklődése a téma iránt belső indíttatású. Pilisi Konrád szerint „Ez egy olyan dolog, mikor tudod, hogy van benned valami, amit az életed jelenlegi paraméterei nem tudnak belőled előhozni. Nekünk a műsor előhozta a kötődést, és teljesen megváltoztatta az életünket.” A műsor ötlete Pilisi Konrádtól, az egyik műsorvezetőtől származik, aki még az egykori Est fm 98.6 rádióban vetette fel az ezotériával foglalkozó műsor

ötletét A vezetés az ötletet pozitívan fogadta, és teljes mértékben támogatta. A téma egyedisége miatt előzetes kutatást nem végeztek, így 2000-ben elindult a műsor, amely meglehetősen vegyes hallgatói reakciókat váltott ki. Ezt főként a mainál „hígabb” témák okozták, Pilisi Konrád szavaival élve, a „sokszor gagyi, hiteltelen vendégek” miatt. Akkoriban olykor bottal kellett halászni a beszélgető partnereket, s épp ez adta a hiteltelenség okát. Mára változott a helyzet. Sok a visszatérő vendég, s már nem ők keresnek, hanem őket keresik, így gyakorlatilag egy hónapra előre foglaltak a hétfő esték. A műsor címe az egykor zenés műsor maradványa, mely mára nem igazán tükrözi a téma mivoltát. Mindenesetre az „Instrument” gyűjtőnév, s ennek megfelelően ők is gyűjtőmunkát végeznek az okkultizmus különböző területeiről, bemutatva ezzel az ezotéria 31 www.radiocafehu/indexphp?op=content&id=8&sid=12

55 http://www.doksihu széles palettáját. Olykor asztrológusok, jósok, máskor írók, művészek foglalják el a stúdió harmadik székét, hogy elbeszélgessenek az adott területről, magáról a személyről, a hátteréről, céljairól, a terület céljairól, jelenlegi helyzetéről. Akkor lássuk, hogyan zajlott le ez 2005. 04 11-én, hétfőn, 22-24 óra között Az elemzést először a személyek bemutatásával kezdem, majd a műsor felépítésével, az egyes beszélgetések és zenék arányával, pontos időrendi felosztásával folytatom, majd szólok a műsor hangulatáról, stílusáról, az egyes személyek témához való hozzáállásáról, s a meghívott személy hitelességéről. A műsor 22-23 óráig A két műsorvezetőn kívül, kik név szerint Behumi Dóra (egykori Jazz+az tag) és Pilisi Konrád (dj, szerkesztő és műsorvezető egyben) az első órában a hatha jógát Majoros Ágnes és Baktai Ádám mutatja be, 23 óra után pedig Halmi

György filmrendezővel beszélgetnek a magyar múltról, a sámánizmusról valamint az Arvisúra 32 rejtelmeiről. A műsor dallamos, keleti zenével kezdődik, mely zenei stílus végigkíséri a műsort, alátámasztva ezzel a témát. Majd rendszerint a tíz perces zenét átlagban 10-15 perces kötetlen beszélgetés követi az adott beszélgetőpartnerrel. Pontosan táblázatba foglalva: 4. sz táblázat 22:00 22:10 22:27 22:35 22:45 22:52 22:58 23:09 23:20 23:26 23:38 23:45 23:56 32 Zenei kezdés Heti programajánló, vendégek bemutatása, személyes élmények példaként, a jóga általános bemutatása, részletek a kolostori életből Zenei betét A jóga hatása a vendégek életére, személyes élmények (esküvő), keleti életés látásmód Zenei betét Sors jelentősége, az egyén saját útjának megtalálása, búcsú a vendégektől Zenei betét Új vendég bemutatása, programajánló, holdnaptár ízelítő, Arvisúra bemutatása Zenei betét Sámánmítosz

c. film bemutatása, szemelvények az ázsiai sámánok életéből Zenei betét Sámánok történelmi megpróbáltatásai, búcsú a vendégtől Zenei zárás lásd az 58. oldalon 56 http://www.doksihu A műsor árasztja magából a kiegyensúlyozottságot, a kellemes, meditáció zenei betéteken kívül állandó, halk háttérzeneként szintén nyugtató keleti dallamok festik alá a beszélgetést. A műsorvezetők személyes tapasztalataikkal teszik színessé a meghívottaktól hallottakat, s kérdeznek rá mindenki által érdekes témákra, még ha az a tervezett beszélgetés fonalát nem is követi. A spontán kérdésekre sokszor nem is tudnak választ adni a vendégek, mert jönnek, nem is jönnek, áradnak a további kérdések, s a műsorvezetők egymás szavába vágva zúdítják a kérdőjeleket, amire a vendégek mosollyal és nyugodt válaszokkal felelnek. A műsor sokszor vezérvonal nélkülinek tűnik, s mégis van mindig egy pluszkérdés a tarsolyban,

amit több mint valószínű, hogy a műsorvezetők személyes indíttatása indukál a téma iránt. Behumi Dóri saját példákkal, személyes tapasztalatokkal és rácsodálkozással hozza közelebb a hallgatóhoz az első témát, a hatha jógát. A kezdeti technikai instrukciók után Baktai Ádám mesél az általa tanított jógáról. Nézete szerint a jóga akkor jó, ha mindenki egyéniségéhez igazítja azt, még akkor is, ha ugyanazt a gyakorlatot végzi, mint egy másik személy. Hisz ez nem aerobik óra, mikor azt kell nézni, hogyan végzi az adott gyakorlatot a másik. Itt mindenkinek önmagára kell figyelni, hisz önmagát kell vizsgálnia s megismernie. „Nem az a fontos, hogy mennyire tudom megcsinálni (a gyakorlatot) ahhoz a harminc kilóval könnyebb, nagyon hajlékony lányhoz képest, hanem hogy az adott nyújtás számomra a legerősebb s a legjobb.” Vagyis az egyén a mérce Ahogy házastársakhoz illik, a két meghívott vendég egymás gondolatait

ismerve a külső szemlélőnek is érthetővé teszi, mit is gondolt a párja. Míg az aerobik a fizikai test megmozgatására fekteti a hangsúlyt, addig a jóga a lélekkel teszi ugyanezt, magyarázza el Majoros Ágnes. Ekkor a kötetlenség bizonyítékaként egy fergeteges szókavalkád következik, ahol azt lehet kibogozni, hogy a kacagás tárgya: Ágnes megfogta e Ádám kezét beszélgetés közben. Ekkor Dóri felvázolja a helyzetet, miszerint Ági gyermeki énjét előtérbe helyezve beszéd közben is folyamatosan forog a székkel, s mikor Ádám óvatosan odanyúlt, hogy megállítsa, Ági nemes egyszerűséggel rávágott a kezére. Ádám ezt csak így interpretálja: „Itt találkozik a Kelet és a Nyugat!” És az ilyen és hasonló megmosolyogtató intermezzók színezik a műsort egészen 23 óráig. Majd visszatérnek a jógára, ami eredetileg a téma volt, de hát kit érdekel az már (beleértve a hallgatót is), mikor ilyen harsány jókedv árad az

éterből. Tehát a jóga a lélekre, a szellemi testre irányul, önmagával foglalkozik, amit az előbb említetthez hasonlóan fel lehet fogni a Kelet és Nyugat találkozásának. A Kelet a befelé fordulás és az 57 http://www.doksihu önvizsgálat, a Nyugat a meghatározott mozdulatok és külsőségek, az izmok átmozgatása, hogy ne kelljen folyton a testünkkel foglalkoznunk, ne lépjen fel zavaró tényezőként, s tudjunk figyelni a belső folyamatokra. Az állandó kérdező szerepét, úgy látszik, Pilisi Konrád vállalta fel, míg Behumi Dóri inkább sokszor maga is meghívottnak tűnik saját élményeiből vett hozzászólásai miatt. És Konrád kíváncsisága kimeríthetetlen Nem csak azt szeretné tudni, hogy miért hozzák folyton összefüggésbe a fizikai és szellemi testet a jógával kapcsolatban, hanem hogy milyen izmokat mozgat meg („A harántcsíkolt szájpadlásizmokat is?”) ez a fajta „mozgáskultúra”. Ágnes válasza után most Dóri

vezeti vissza a beszélgetés fonalát (ezt a szerepet máskor Konrád veszi át, tökéletesen korrigálva egymást), s Ádámra kerül a sor, akit a kolostori életéről (tíz év) faggatnak. Ekkor kiderül a kolostori rend tagjainak napirendje: kelés 2:30-kor, majd felveszik az este kimosott egyetlen ruhájukat (ami remélhetőleg megszáradt), fekvés kicsiknek (öt éves kortól vannak már ott) 18 órakor, nagyoknak 20 órakor, a tanítók 22 órakor. A kelés után takarítás és fürdés, 4:30-kor az első istentisztelet (másfél óra meditáció), tűzszertartás. Majd vissza az iskolába, s jönnek a szerzetesi teendők (vízhordás, sepregetés, lapátolás) egészen 7 óráig, majd 9-kor reggeli (háromféle gyümölcs, tej, puffasztott rizs, csicseri borsó, reszelt kókusz, kandis cukor, minden reggel 10 évig), majd 12-kor elkezdtek főzni (magukra főztek), a fele csapat főzött, a másik takarított (hetente váltották a csapatokat a feladatokban). A jóga

filozófiához híven minden nap ettek a hat ízből (csípős, sós, savanyú, édes, fanyar, keserű), így ebédre mindig tíz fogás volt, s mivel a szerzeteseknek az egyetlen érzéki kielégítés az evés, így nem volt a ritka a „nagy evészet”. Majd délután további órák következtek, s takarítás, majd az esti órák, s a fekvés. Ekkor Pilisi Konrád szakítja meg az érdekes témát, s konferálja fel az első zenei betétet. A zenei hangokat az Instrument reklámja zárja. „Melyik bolygó milyen jegyben állt, mikor az első korty levegőt vetted a világon? A csillagok nem hazudnak. Ezotéria, természettudomány, csak lazán! Instrument. Ezotéria és lounge Behumi Dórival, Pilisi Konráddal és dj Gosperrel minden este tíztől éjfélig a Radiocafé 98.6-on Neked van már horoszkópod?” A műsor meghatározása után folytatódik a beszélgetés, miután Konrád röviden összefoglalja az éppen bekapcsolódó hallgatóknak, mit is hallhatnak, ha ezen a

hullámhosszon maradnak. A műsor további részében beszélgetnek a holdhoroszkópról, hogy a vendégek milyen mértékben használják ezt mindennapjaikban (az ételeket is eszerint választják meg), majd szóba kerül a bengáli házasságkötésük, s néha 58 http://www.doksihu visszakanyarodnak azért a jógához is. Beszélnek a jóga lelki és fizikai hatásáról, a gyógyító képességéről, a keleti életmódról, az azt követő szemléletváltásról, s az élet apró örömeiről, melyek a rohanó világunkban fontossá kell, hogy váljanak (2. fejezet, 1 Idő és tempó, Trend: gyorsulás/gyorsítás). Következtetés hipotézisvonatkozással: A két vendég, bár sokszor úgy tűnik, szóhoz sem jut, meglehetősen sokat mond kevés szóval. A műsor első fele élvezhető, mivel a kötetlen hangulat, az érzelmi és szellemi egymásra-hangolódás folytán az elméleti „tételeket” tapasztalati példákkal támasztják alá. A műsor ezen része tartalmas

és pörgős mindamellett, hogy a résztvevők nyugalmat és kiegyensúlyozottságot sugároznak. Még az is élvezi, aki az ezoterikus témákkal nem csak, hogy nem ért egyet, de akiből kifejezetten erős ellenérzéseket vált ki a téma. A műsor nem egy előre meghatározott sablont kíván követni, hanem a célközönség igényeit próbál kiszolgálni, és a műsoridőt tartalmas gondolatokkal és párbeszédekkel feltölteni. Az eddigi egy óra mind zeneileg, mind tartalmilag igényes formába öntött ezoterikus szemelvény. A meghívottak háttere és tapasztalata meggyőző, hitelességük az egy óra alatt bemutatottak alapján nem kérdőjelezhető meg. A műsor 23-24 óráig „Ha az igazságot már csak a csillagokban keresed, ha kizökkennél a zűrös hétköznapokból, ha eleged van a megmagyarázhatatlanból, rezegj velünk hétfő esténként a Radiocafé 98.6-on” Ezzel zárul a két műsoridő közötti átvezető zenei betét. Az elérhetőségek (telefon,

sms-szám, e-mail cím) felsorolása után újból elmondják a heti ezoterikus programok listáját, majd jön egy kis holdnaptár ízelítő a keddi napra, s a következő vendég, Halmi György előadásainak megtekinthetősége (filmklub) pontos hellyel, időponttal és tartalommal, s Pilisi Konrád felvezetése szerint, erről a témáról lesz szó a következő egy órában, vagyis a magyarság hagyományrendszeréről. A rövid zenei bejátszás alatt be is érkezik a várt filmrendező a stúdióba, s megkezdődik a kérdések zápora, vagyis kezdődnék, ha a hallottak nem kötné le a két műsorvezetőt annyira, hogy kérdezni is alig tudjanak. A stílus közvetlen, a hangulat nyugodt és meghitt A technikai instrukciók után Halmi Györgytől megtudhatjuk, hogy az előadássorozatból (erről egy hónappal ez előtt 59 http://www.doksihu telefonon értesülhettek a hallgatók) még három vetítés van hátra, és következő októbertől a téma mélyére ásnak a

közönséggel, hisz egy ez „interaktív játék”. A filmrendező a mese témakörét gondolta ki, ami a hagyományra és tradícióra alapulva alakult ki. Ezt a folyamatot próbálják nyomon követni ily módon, hogyan befolyásolja az emberek életét, hogyan alakította eddig, s hogy ma is működőképes témáról van-e szó. A következő előadások az Arvisúra, a sámánizmus és táltosok fogalomkörét pásztázza körül a magyar irodalomban, a mesékben, a képzőművészetekben. A héten bemutatott film az Arvisúra útját járta végig. Majd a mágus papokról lesz szó a következő vetítésen (Buddhista Főiskola tanítója előadóként), s az utolsó alkalommal befejezésként az Arvisúrában fellelhető magyar vonatkozások kerülnek bemutatásra. Az Arvisúra megértéséhez, Halmi György szerint, mindenekelőtt a sámánizmus és a táltos vonatkozásokat kell körbejárni. Hisz az Arvisúra egy „sámán irodalom vagy egy sámán költemény, vagy

táltos rege, egy történelemkönyv, a szellemiségnek egy olyan üzenete, amelyben benne van az alsó, felső, középső világ”, véli a vendég. Míg a történelemkönyvek a tényeket, addig az Arvisúra a történelmi események belső, lelki mozgatórugóját hangsúlyozza ki, főként magyar vonatkozásban. A 24 hun törzsszövetség történetéről a meghívott nem történészként kíván beszélni, hanem filmrendezőként, akinek kezét „nem kötik régészeti, művészettörténeti, történelmi bilincsek”. Halmi György szerint a mű tele van lelkiséggel, szellemiséggel, s a magyarokon kívül foglalkozik a törökök, a baszkok, kelták, mongolok, indiánok vagy akár a japánok történetével szintén. Mióta elkezdett beszélni a meghívott filmrendező, önmagát meghazudtolva Pilisi Konrád most először szólal meg csodálatát kifejezve s hallgatását megindokolva, hisz egy ilyen kvalitású, tudású vendégnél elakad a szava. Majd a beszélgetést

finoman visszatereli a meghatározott vágányba, de előtte beiktat egy rövid kis zenei betétet. Az idő rövidsége miatt a műsorvezetők úgy döntenek, Halmi György fogja vezetni a beszélgetés fonalát. Először hangsúlyozza, hogy a sámánizmus és a táltos vonatkozások nem kihalt elemek, hanem ma is létező jelenségek. A valóság pedig nem felel meg annak a köztudatnak, miszerint (a filmrendező ezt tapasztalta) a sámánok „lila emberek, akik különböző görcsökben fetrengenek a Közép-Ázsiai sztyeppéken”. Kevesen tudják, hogy ez összekapcsolódik a mindennapjainkkal: Állatmeditáció c. könyv, angliai író könyve, miszerint az állatszellem segítségével gyógyítják az embereket. A könyv szerint az egyes állatok szellemei bizonyos emberekhez vannak hozzárendelve (a sámánoknak is meghatározott állatvédőszentjük volt). Szólnak a segítőkről, akik szükségesek a 60 http://www.doksihu gyógyításhoz, szólnak a

„másállapotról” (esetlegesen transz állapotot is jelenthet ez, a sámánoknál a révülésről). Emellett említést tesznek József Atilláról (a költészet napja van), akit táltosnak nevez, s erre példák tömegét sorolja fel, majd Ady is felvillan ilyen vonatkozásban. Ennek bizonyításába, esetleges cáfolatába nem bonyolódnék, de a vendég filmrendezői voltát nem meghazudtolva a meggyőzés teljes erejével és hitével beszél az általa igaznak hitt gondolatokról, gondolatmenetekről. A hangsúlya, lassú, néha szinte vontatottnak tűnő beszéde, altató hangszíne teljes mértékben elhallgattatja a műsorvezetőket, s szinte látni lehet, ahogy lélegzet visszafojtva, majdhogynem tátott szájjal figyelik, mi lesz a következő mondat. Említésre kerül Sámánmítosz című filmje, ahol Schmidt Éva kiment a sámánok után Diószegi Vilmos könyve nyomán (világhírű kutatónk, Közép-Ázsiai útja során sámánokkal beszélt, velük

élt), s ott beavatást kapott (a sámánok nem csak férfiak, nők is lehettek, ha azzá születtek). Majd részleteket kapunk a közép-ázsiai városok „sámánéletéből”: az „autentikus sámán” soha nem fogad el pénzt. Ha adnak, elfogadja, ajándékként. Mindig megkérdezi az egyén saját szellemét, hogy a gyógyítással az adott egyén életébe beleszólhat-e, vagy annak sorsához, megtanulandó feladatához tartozik-e az adott betegség. Ekkor újból zenei betét következik, amit a műsorvezetők nem túl nagy lelkesedéssel fogadnak, szívesebben hallgatnák tovább Halmi György beszédét. Az utolsó részben röviden rávilágítanak a sámánizmus történelmi vonatkozásaira, hátterére. A tévképzetek keletkezése a sámánok megpróbáltatásai és elnyomási miatt alakultak ki (szovjet éra elnyomása: a sámánokat, kik a vezető szerepét töltötték be, végezték ki első ízben). A sámánok, táltosok egy idő után önvédelmi okokból

visszavonultak, „önszántukból” háttérbe kerültek. Magyarországon képek rögzítették a sámánok elleni inkvizíciót, s IV. Ince pápa inkvizíciós pereiben megtiltotta, hogy a besúgó elé álljon a sámán, így megakadályozva a szembesítést és a védekezést. Ennek hatására a sámánok pásztorokként, állattartókként folytatták életüket rendszerint a falu utolsó házában vagy a pusztában. A téma érdekessége miatt Halmi György hangján és a zenei aláfestésen kívül semmit sem lehet hallani, legfeljebb a műsorvezetők visszafogott lélegzetét. Visszatérve az előadássorozat utolsó vetítéséhez elmondják még egyszer, mi a film témája, a vetítés helye és ideje, hogy milyen formában működik (nézők kérdeznek, beszámolnak élményeiről, beavatási élményeit, meditációs élményeit). Itt szívesen fogadnak kétkedőket és laikusokat egyaránt, hisz azt az elvet vallják, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Pilisi Konrád

elragadtatását a száján kicsúszó „tényleg, ezt el is felejtettem” 61 http://www.doksihu mondat igazolja talán a legjobban, s a zárásként elhangzó „még legalább 547-et szerettem volna kérdezni”. Következtetés hipotézisvonatkozással: Hangulatában és stílusában meglehetősen eltérő képet mutat a második óra. A műsorvezetők inkább a hallgatók, mint a kérdezők szerepét vállalják magukra, amit örömmel tesznek. Mivel a vendég többször hangsúlyozza, hogy ő a témát filmrendezőként járja körül, s nem kutatóként vagy „ezoterikus mesterként”, ezért hitelessége nem kérdőjelezhető meg, s a meghívott intelligenciája, széles látásköre, szókincse miatt a műsor színvonalára sem lehet kifogásunk. 62 http://www.doksihu 3.3 Az audiovizuális média 3.31 Sámánizmus Az emberek saját múltjukat, történelmüket, eredetüket nem csupán egyéni, de nemzeti, nemzetiségi szinten is fontosnak tartják. Annak ismerete

és ápolása különösen az 50 éves internacionalizmust követő globalizációs tendencia miatt lett ismét központi kérdés. Így kapott újra teret a honfoglalás és a honfoglalás előtti történelmünk, s ezzel együtt a sámánizmus is újjá éledt. A sámánizmus a lélekhitnek az a változata, mely szerint természetfeletti lények némely közönséges halandót már születése előtt arra választanak ki, hogy emberfeletti képességű személlyé, sámánná legyen. 33 A szó az evenki nyelvből származik. Az evenki szibériai vadász- és rénszarvastenyésztő csoport, akiket régebben tunguz néven ismertek. A sámán szó jelentése: az ember, aki tud. A sámánizmus gyökerei 100.000 évvel ezelőttre nyúlnak vissza Őshazája BelsőÁzsia, a formái fellelhetők Délkelet-Ázsiában, Kínában, Tibetben, Japánban Észak- és DélAmerikában, Ausztráliába, valamint Indonéziában. A honfoglalási magyarok sámánisztikus világképpel rendelkeztek.

Erre a régészeti leletek, az antik szerzők magyarokra vonatkozó adatai, a középkori történeti krónikák elbeszélései, az elmúlt századok irodalmi hagyatéka, valamint a szóbeli néphagyományok, szokások és a népművészet (fafaragás, hímzés) utalnak közvetett források hiányában. De kezdjük a világképpel. A világkép három világra osztja a világmindenséget: felső világra (az istenek és a megszemélyesített planéták*, mint Nap és Hold), középső világra (az emberek és természetfeletti lények, mint kísértetek, erdei és vízi lények, valamint természetfeletti képességekkel rendelkező emberek lakhelye) és alsó világra (manók, törpék, tündérek, óriások, boszorkányok, akik az emberi világ kultúrkörén kívül, a természetben élnek). Ezt a három világot köti össze az égig érő fa, a világfa, vagy más néven sámánfa. A tetejetlen fának összekötő szerepe mellett tartóoszlopként tartja a világra sátorszerűen

boruló égboltot. Ez az égbolt hét vagy kilenc rétegből áll, mely rétegek az égig érő fa ágainak 33 www.samanhu/pop/003htm 63 http://www.doksihu feleltethetők meg, s ahol az égitestek találhatók. A földalatti szint, az alsó világ az éghez hasonlóan szintén több rétegű („a föld hét csínja” 34). Az alsó világot tovább „színesíti”, hogy a másvilágot kettősség jellemzi: helyet foglal benne az alvilág és a túlvilág. Míg az alvilág a pokolra jutott elkárhozott lelkek lakhelyét jelöli, addig a túlvilág semleges elnevezése a halottak tartózkodási helyét jelenti. A világkép hierarchiájának csúcsán a többféleképpen megnevezett teremtő áll (Isten, Úr, Úristen), aki ura a világnak, s legfőbb irányító lényként kezében tartja az ember és minden élőlény sorsát, segítő és igazságos, de büntető is. Érdekes, hogy a szó, a megnevezés inkább minőségjelző értékű, nincs külön kultusza, viszont van

külön mondaköre. Istennel együtt az Ördög is részt vesz a teremtés munkájában Tőle származnak az embereknek kellemetlenséget okozó lények (légy, tetű, bolha). A föld mélyén található pokol a birodalma, hova az elkárhozott lelkek kerülnek. Ő minden gonosz megtestesítője, minden tulajdonsága Isten tulajdonságának ellenpárja. A természetben lakó lények, melyek a középső világban foglalnak helyet, szellemlények, akik nem gazdái a természetnek, és nem is istenszerűek, egyszerűen csak ijesztőek (vadöreg, vadleány, erdei leány, „víziember”, sellő). 3.311 „Az ember, aki tud” Ebben a világképben jelenik meg a sámán, mint a minden megtestesítője, aki képes a világfa, a sámánfa segítségével átjárni a különböző világok között, kommunikálni a szellemlényekkel és istenekkel, látni a jövőt és befolyásolni az időjárást, meggyógyítani a betegeket, és összetartani az embereket. Ő a nemzetiségi

hagyományok, imák, legendák, énekek őrzője, áldozati rítusok irányítója. A sámánok és az emberek viszonya pozitívan alakult, hisz a sámánhitű népek életének befolyásoló tényezőivel tudta felvenni a kapcsolatot, és megoldást mutatott vagy adott a felmerülő kérdésekre, gondokra. Tisztelet övezte őket, mégis, mikor egy születendő gyermekről kiderült, az égiek sámánnak szánták, mindenki az ellen küzdött, a szülők, a hozzátartozók és maga a „jelölt” is, hogy ez ne váljon valóra. A sámánná válásról kétféle elképzelés él: a „passzív” (a jelölt semmit sem tesz azért, hogy sámán legyen, azzá születik) és az „aktív” (az egyén maga akar sámánná válni, 34 www.samanhu/pop/002htm#d39 64 http://www.doksihu és ennek érdekében tanul). 35 Többek között a magyar néphitben „passzív” módon történik a kiválasztás. Ezen kiválasztás a következő módon és elemekkel történik: A gyermeknek

fölös csonttal (foggal, plusz fogsorral, tíznél több újjal) kell születnie. Ha foggal való születés esetén a bába nem tudja kihúzni a fogat, akkor valóban sámánná kell válnia. A gyermek a többi vele egykorúhoz képest eltérő módon viselkedik, visszahúzódó, csöndes, magába forduló, emberkerülő, nyugtalan. Mind ő maga, mind környezete ellenszegül a kiválasztásnak, ezért egyre több félelem jelenik meg az életében (például a vihartól, mert úgy hiszi, az elhunyt sámánok szellemei akarják elvinni magukkal 36), ez végül odáig vezet, hogy ha a kiválasztott és környezete nem nyugszik bele az elrendelt sorsba, a jelölt testileg nyomorékká válhat, vagy eszelőssé lesz. Majd következik a beavatás. A szellemlények beavatásakor a sámánjelölt három napon keresztül mozdulatlanul, szinte élettelenül fekszik, alszik, mialatt lelkét elrabolják, hogy megkapja a sámánoknak szükséges tudást. Ezt úgy is megélheti, hogy

„utazása” során a szellemlények megkínozzák, testét csontvázig lecsupaszítják, feldarabolják, hogy megszámolják a csontokat (a vadásztársadalmakban a csont az élet lényegét, velejét jelenti, az ezotériában pedig a Szaturnuszt, mely jelentés szerint a Bak uralkodó bolygója, hívószavai: visszavonulás, csont, elmélyülés, karma, „nehezített feladat”), majd ismét összerakják az immár sámánná vált kiválasztottat. Így a sámán megjárja a túlvilágot, meghal, majd újjászületik immár a tudás birtokában, hogy teljesítse feladatát. Majd ébredése után következik a sámánavató szertartás. A kiválasztottnak, hogy bemutatkozzon az ég lakóinak, hágcsóra, létrára, hegyre, fára (sámánfára) kell másznia. Ez legtöbbször kiegészül a vér által történő megtisztíttatással. A fa, létra, hágcsó, hegy a világokat összekötő utat szimbolizálja, s hogy ezek után a sámánnak a világok között szabad átjárása

van. A sámánfa, sámánlétra, hegy tetejére érve jelentkezik a szellemeknél, s imádkozik az őt oltalmazó szellemekhez, azokhoz, kik őt a feladatra kiválasztották, hisz természetfeletti ereje tőlük származik, s ha ők nem állnak mellette, erőtlenné válik, megszűnik sámánnak lenni, ami életének elvesztését is jelentheti. 35 36 www.terebesshu/keletkultinfo/samankephtml www.terebesshu/keletkultinfo/samankephtml 65 http://www.doksihu A sámánok öltözete, fejviselete és kellékei is eltért a többi emberétől. A fejviselet rendszerint tollakból, szarvasagancsból, vagy a kettő kombinációjából állt. De előfordult, hogy vaskoronára erősített agancsos rénszarvasbika-fej alkotta a fejviseletet 37. Kellékét a dob jelentette, melyet a szellemekkel való „beszélgetéshez” használt. A dob monoton ütése valamint kántálása, éneke segítségével transzba esett, s így tudta végezni feladatát, így idézte meg a szellemeket, vagy ment

maga az ő birodalmukba. A sámánhit szerint a sámándobot és egyéb sámáneszközeit az égig érő fáról kapta. A dob egyfenekű, gyakran fémfüggőkkel, csörgőkkel ellátott. A dob felélesztéséhez szertartást kellett végezni, vízzel, vagy sörrel meghinteni, égő borókával megfüstölni, vagy égő tűz fölé tartani, hogy a bőr jól megfeszüljön. A transzállapot a régi magyar nyelvben rejtezést, révületet jelentett, mely szavakat álhalottra, tetszhalottra is használták. A sámán hitű népek „kettőslélek” hitűek voltak, mely jelentése szerint létezik egy szabadlélek (az ember testen kívüli megjelenési formája, magának az egyénnek a testen kívüli megjelenése, sokszor a kicsinyített mása), és egy testlélek (életlélek, az élettel való azonosítás, az élet bizonyítéka). A szabadlélek leginkább az álmok alatt, a sámánoknál a transzállapot alatt, illetve a lélek elvesztésének különböző állapotaiban (ájulás,

betegség) mutatkoznak meg, mintegy elszakadva déli a testtől, ami a testlélek rejtezésével jár együtt. Mikor a Ojrat sámán az Altáj hegység 38 lélek elhagyja a testet, különböző helyeket látogat meg, vidékén 1929-ben és más lelkekkel találkozik, azokkal békés vagy ellenséges kapcsolatba kerülve. A magyar hitvilág a természetfeletti erejű személyre a táltos szót használta, a táltosképzet a magyarság etnikus sajátossága és a pogány magyar hitvilág emléke. A 11 században történt kereszténységre való áttérés törést jelentett a sámánizmus szempontjából, még ha a magyarságot nehezen is „szoktatták ” le a régi h trő i .l pogánylázadások jegyzőkönyveiben 38 Az 1 0 -es 6 1 pogány papok „istentelen versei” és „varázslásai” kerültek elítélésre, lévén, hogy pogány elődeink jobban bíztak a már bevált eszközökben, 37 www.terebesshu/keletkultinfo/samankephtml www.freewebhu/biktop/2/1/1html 38

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek Helikon Kiadó, 1994, 12 old, 4 kép A E Karunovszkaja felvétele. 38 66 http://www.doksihu mint a keresztények sokszor erőszakos hittérítőiben. 13 századi jegyzőkönyvek 39 is említést tesznek sámánok, „mágusok” tevékenységéről, főként gyógyítói munkájukról. Többek között a keresztény vallás erősödésével a sámánok egyfajta mítikus alakká váltak. A modern világ viszont a globalizáció ellensúlyozásaként visszanyúlt a gyökerekhez, s felélesztette a régi hit emlékeit. Így ma már nem ritka, ha az elektronikus médiában magukat sámánnak, táltosnak nevező emberekkel nézünk szembe. A sámánizmus, a sámánok és táltosok részletes bemutatása azért volt szükséges, hogy valamelyest teljes képet kapjunk, mi rejlik a szó mögött, mit is jelent valójában. A most bemutatásra kerülő „sámánok” jelentése az egykori sámán jelentésétől meglehetősen eltér, de

köztudottan a szavak jelentései évszázadok alatt módosulnak, így alakulhatott ki mára a sámán azon jelentése, miszerint sámán az, ki megváltozott tudatállapotban, révülésben is ura tud maradni önmagának. Az irányított tudatállapotban gyakorlottat, az eksztázis mesterét tekintjük ma sámánnak. Akkor nézzük meg, a jelentés – az egykori vagy a mai – mennyire igaz a ma magukat sámánoknak nevező egyénekre. 3.32 A TV sámán Magyarországon talán az egyik, ha nem a legismertebb TV sámán Kovács András. Vagyis pontosabban szólva táltos. A Pécsett tanult és oktatott mérnök egy gerincsérv révén ismerkedett meg a csontkovácsok munkájával, majd egy tüdőbeszűrődés okán a földsugárzások jelentőségével is elkezdett foglalkozni. A kontinens gerincmanipulációs módszereinek tanulmányozása után több tízezres auramérést végzett, s elkészített egy auratérképet, mely segítségével „az aurán található sérülésekből

következtetni lehet a betegségekre”. 40 Majd kidolgozott egy új gyógyítási technikát a szellemgyógyászatban Ismereteit könyvbe foglalta, s címkeresés közben akadt a táltos szóra, melynek utána járva érezte, hogy az ő hagyatékaikat hordja. Így lett a könyv címe: Gyógyító Táltosok Nyomában. „Éreztem az első pillanattól fogva, hogy ez nem hivatás csupán, hanem küldetés.” 41 Ismereteit tovább terjesztette és bővítette Amerikában és Indiában, majd egy újabb gerincsérv jelét adta a túlhajszolt életnek. A Táltos Iskola és a Táltos Egyesület után 1998 01. 01-én létrehozta az Ősmagyar Táltos Egyházat Fehér M. Jenő: Képek a magyar sámáninkvizíció történetéből wwwsamanhu/linksshtml www.taltos7hu 41 www.taltos7hu 39 40 67 http://www.doksihu Kovács András gyógyítói munkája mellett az Interneten kívül rendszeresen megjelenik a körzeti televíziókban is, főként a Zenit TV-n. Az elemzésre kerülő műsor is ezen

a csatornán fut heti rendszerességgel minden kedden este 11-12 óráig. Táltos titkok címen. „Jó estét, kezit csókolom mindenkinek!” (a műsor az előző esti ismétlése), mondja Kovács András, miután Glória, a műsorvezető hölgy bekonferálta „vendégét”. A berendezés egy könnyed beszélgetés hangulatát idézi. Kerti fonott székek, középen egy fonott asztal üveglappal, rajta két pohár víz, a háttérben a kék fal előtt kék rácsos fakeret, amire műkúszónövények lettek „felfuttatva”. A műsor alatt három kameraállást használnak a stúdióban, egy-egy szűkszekundot a két beszélgetőről, s egy amerikai plánt mindkettejükről. Kovács András közeli kamera állásánál jobb válla felett ott látható egy tábla a „Táltos titkok” címmel, hogyha valaki időközben kapcsolódott volna be a műsorba, tudja, mit néz. Emellett természetesen a tábla nyomatékosítja, hogy nem Glória, hanem András e titkok őrzője. A műsor

témája elsőként az április 24-én szervezett Szent György napi pilisi túra, a turultúra (a zarándokút turulmadár formáját idézi fel). Ahogy megtudhatjuk, hetedszer szervezték meg ezt e túrát ezen a napon, s hogy Kovács András szavaival éljek, ezen a napon „megtörtént a csoda”. Bár nem számoltam, meglehetősen sokszor használja a csoda kifejezést, s nem járnék messze a valóságtól, ha az egy órás műsor alatt e szó előfordulását 20-30 közé tenném. És mint tudjuk, ha elégszer hallunk valamit egy témával, tárggyal kapcsolatban, akkor az berögzül. A szerkesztőt „Laci barátunknak” hívja, fejét olykor jobbról balra dönti, ezzel is nyomatékosítva a tanítói jelleget, kezét mellkasa előtt összefogva, vagy csak ujjait összeérintve gesztikulál, nyomatékosítva az éppen elhangzottakat. Közben hatalmas mosoly ül az arcán, szinte néha az az érzésünk, odavarrták. Egyszer azért komorabbra fordítja a szót, s mesei

elemeket nem kímélve fejezi ki borzalmait aziránt, hogy a Vatikán (ő nemes egyszerűséggel csak Rómának nevezi) az 1900-as években törölte Szent Györgyöt a szentek sorából. Természetesen ezelőtt végigkísérte Szent György életét és reinkarnációi sorát, ahonnan megtudhattuk, hogy Jézus mennybe menetele előtt Szent György volt ott az úr, aki korokról korokra legyőzte a gonoszt. Hozzá imádkoztak, benne bíztak az emberek A gonoszt Kovács András a sárkánnyal azonosítja, a sárkányt pedig Rómával. 42 Véleménye szerint ő volt Spartacus is, aki a történelemkönyvekben állítottakkal szemben bevette Rómát, hisz utána Rómában már nem volt rabszolgatartás, ez rá a bizonyíték. Ezt a tényt 600 évvel később hamisította meg 42 A feng shui szerint a sárkány yang energia, férfiúi princípium, mely uralkodása a feminista korszakig volt jellemző. – a dolgozat írója 68 http://www.doksihu Róma, s akkor már úgy tanították,

hogy Spartacus felkelését leverték. Emellett kitalálták a vértanú Szent Györgyöt, aki a 200-as években élt, s legendáját ide kötik, majd az 1900-as években folytatott szentek felülvizsgálata után megállapították, hogy nem létezett, „És most tessenek megfogózkodni!”, törölték a szentek sorából. Az ekkor bekövetkezett hatásszünet, a kikerekedett szemek, a megfeszített nyak, a benntartott levegő mind a „megáll bennem az ütő” érzetét kelti a felháborodástól. És hogy kinek van igaza, a történelemkönyveknek vagy Kovács Andrásnak, nem feladatunk eldönteni, de azt mindenképp érdemes megemlíteni, hogy igaz: a múltat minden történelmi korszak saját szemüvegén keresztül látta és interpretálta, s ez most sincs másként. A beszéd közben képeket vágnak be a zarándokokról. Eleinte pár nagytotált a tömegről, ahogy egy pontra figyelnek, majd pár képkockával később látjuk Kovács Andrást alulnézetből

bőszekundban, mint aki kiemelkedik a tömegből, a nagy embert, amint egy bottal (táltos bottal) a kezében tanítja az embereket. A környezet itt is szépen megrendezett Kovács András egy kis emelvényen, valóban kiemelkedve a tömegből széttárt karokkal, nagy karlejtésekkel nyomatékosítja beszédét, amit jelenleg nem hallunk, s mint egy próféta, bottal a kezében, tanítja népét, míg mások, akiket néha a háttérben lehet látni (a parkolóban sétálók, az utcán járó-kelők) nem figyelnek oda az igaz szóra, s ők így nem is részesülnek a közösség melegében és védelmében. Közben bevágnak egy-két szűkszekundot egy fiatal nőről, egy hölgyről, aki feszülten kameráz, egy ősz nagymamáról tiszta tekintettel, egy alig 15 éves lányról, majd egy szőke kisbabáról, aki apja vállán alszik. Bemutatják, milyen széleskörű táboruk van, hisz minden korosztályból akadnak hallgatók. Majd a zarándokútról látunk képeket párokról,

amint kézen fogva mennek az ösvényen, majd összekarolva sétáló barátokról látunk pár képkockát, ezzel is a meghitt hangulatot szemléltetve, ami a turultúrán uralkodott. S mire Kovács András a beszédben elérkezi ahhoz a részhez, hogy „De az emberiség szívéből Szent Györgyöt nem lehet kitörölni!”, addigra a zarándokok is elérnek az út végére, és csoportokba verődve, elégedett mosollyal csodálják a tájat. A bevágások alátámasztották a stúdióban elhangzott beszédet, Kovács András mimikája, gesztikulálása nem eltúlzott, hangsúlya nyomatékos, és bár stílusa némileg kioktató, mindenképp el kell ismerni, hogy nem közepes szónok. Kisugárzása, magabiztossága és igazába vetett hite meggyőző erővel hat a nézőkre, és a bevágások láttán a hallgatókra is. Sokszor használ népmesei fordulatokat a táltos titkok őrzője („Akik itt most összegyűltek, az unokáik sem fogják elfelejteni Szent György napját!”), s

hangsúlyozza a 69 http://www.doksihu gyökerek jelentőségét. Véleménye szerint a szentjeink az igazodási pontjaink, ezért is nyomatékosítja oly nagyon árpád-házi elődeinket, s az onnan származó szentek sokaságát. Mindemellett persze megemlíti, hogy Rómának (a Vatikánnak) nem tetszett, szemet szúrt, hogy „ az Árpád-ház több magyar szentet adott, mint a világ együtt véve”, s felháborodását fejezi ki, hogy ma már bárkiből lehet szent. 43 Hisz míg Szent Györgyöt törölték a szentek sorából, addig más szentekben még a szentség szikrája sincs meg. Szavait idézve „Ez minősíthetetlen!”. Érzelmi töltetét előredöntött felső testével, összefogott ujjakkal való magyarázattal, és a karfára való támaszkodással teszi hangsúlyossá, mintegy közelebb kerülve a kamerához, s ezzel együtt a nézőkhöz. Kissé témát váltva végre Glória is szóhoz jut, s elmeséli, hogy mennyire gyönyörű idejük volt aznap, s mivel a

túrát megelőző és az azt követő nap is esett az eső, ez „A csoda!”. S megkérdezi Andrástól, miatta volt-e András leszegett fejjel, némi mosollyal a szája sarkában s félredöntött fejjel elmeséli, hogy Isten jelölte ki a napot, neki ebben szerepe nincs, csak úgy, mint december 21-én, február 2-án vagy március 25-én. Szerinte három dolog kell az ilyen események bekövetkeztéhez, mikor ezrek gyógyulnak meg addig gyógyíthatatlan betegségükből (általa felhozott példa egy lyukas szívű gyermek, kinek anyukája aznap kereste fel a jó hírrel, miszerint meggyógyult a gyermek szíve), s ez a három dolog: 1. szent időben, 2 szent helyen, 3 olyan valakivel, aki kapcsolatban van a szellemvilággal, s le tudja hívni a szenteket. Például vele Ez a csoda forrása De ne búsuljon senki, mert lesz még ilyen esemény augusztus 15-én Dobogókőn, Nagyboldogasszony napján. S András ezzel a szavakkal invitál el bennünket oda: „Készüljenek

augusztus 15-ére, tartsanak velünk, sok-sok csodában lesz részük!”. Nincs okom kételkedni, hogy tényleg csoda történik Dobogókőn augusztus 15-én, s hogy András remek beszédet fog tartani, valamint hogy az emberek egy igazi közösségben érzik majd magukat, de ez az invitáló végszó nagyon összecsengett a „Reklám után folytatjuk” mondattal. És ezt a bevágott jelenet is nyomatékosítja, ahol András a tömeg közepén állva égnek tárt karokkal oszt áldást, s egy pillanatra belesandít a kamerába. Kissé kiábrándító egy ilyen szertartás közepén. Mintha azt figyelné, „elegen látnak?” Majd felnéz az égre, s karjait még nagyobbra tárja, de ez már az előző jelenet után inkább színészi mutatványnak, mint hiteles segítségkérésnek fogható fel. A műsor második témája a gyógyítás, ami a tavaszi betegségekkel igen aktuálisnak tűnik. És ebben a részben bontakozik ki igazán Kovács András marketingtehetsége 43 A

szentté avatás feltétele, hogy halála után legalább két csodát véghez vigyen. – a dolgozat írója 70 http://www.doksihu Mindamellett, hogy beszélnek a gyümölcsök és vitaminok fontosságáról, melyek segítenek megőrizni egészségünket, megemlíti, hogy mindenképp fontosnak tartja ilyenkor tavasszal, hogy elmenjünk egy-két alkalommal egy gerincmasszázsra, mely felpezsdíti a testet. „És ha eldicsekedhetek vele, most csütörtökön a fiam, a Péter is dolgozik a klinikánkon, és szombaton is várunk olyanokat, akik hét közben nem tudnak jönni.” „És természetesen hétköznap minden nap!”. Négy fontos tényezője van a jó egészségnek: 1 a jó fekhely, 2 a gerinc helyretétele, 3. a pozitív gondolkodás, és 4 hogy egy évben legalább egyszer elmenjünk egy ilyen túrára, mint a turultúra. S ahogy már említette, „Az idei felejthetetlen lesz, csodákkal teli!”, mármint augusztus 15-én, ahol olyan információkat hallhatnak

Nagyboldogasszony tizenkét gyermekéről, amit még biztosan nem olvastak vagy hallottak, a szellemvilág közvetlen üzenetét. Eközben kezeit mellkasa előtt összefogja, s az ég felé pillant. A kizárólagosság érzetét nem csak szóválasztékával, és testbeszédével hangsúlyozza, hanem azzal, hogy örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, mennyire jóban van a magyar szentekkel, és mennyire szereti őket. Ami a hitelesség megkérdőjelezője, az nem az, hogy valóban kapcsolatban van-e a szentekkel, hogy valóban kizárólagos tudója bizonyos ismereteknek, hanem hogy hangsúlyozza azt, és hogy látszik, jól esik hallania, ha más hangsúlyozza, amire ő kissé átlátszó szerénységgel válaszol, hogy nem az ő érdeme. A kiválasztottak, a tudás hordozói nem hirdették magukat, és ma sem teszik azt. Csupán végzik a dolguk, s az emberek megérzik, hova kell menniük, míg ő invitál, meghív, szükségesnek láttatja tevékenységei igénybevételét.

Hiteltelenné válik ez által, habár meglehet, valóban igaz, amit mond. De sajnos az általa használt reklámfogások ma az emberekben előbb idézik fel a „kamu, átvág a palánkon” hívószavakat, mint a hitelesség és valódiság asszociációját. Amint említette, gyógyítói tevékenységéről kisfilmet, bemutató filmet is hozott magával, s ezt be is mutatják. Két fiatal lány kereste fel, mindkettő gerincsérvvel, az egyik akkor volt először kezelésen, a másik visszatérő beteg. Mindkettő elmesélte betegsége okát, majd részleteket láthattunk a sámánmasszázs technikájából. A kisfilm amatőr film volt, majd „visszakapcsoltak” a stúdióba. Ami meglepő és meglehetősen feltűnő lehet, az a beszélgetőpartnerek megváltozott testtartása. Míg Kovács András előrehajolva könyököl a térdén, addig Glória hátradőlve összefont karral próbál látszólag minél távolabb kerülni vendégétől. Beszéde viszont nincs összhangban

testével mutatott távolságtartásával Hangja barátságos, kedves, mesélő nagymama hang, aki elismerően szól a látottakról. Majd megkérdezi, meddig tart egy kezelés. 10-20 perc, mire szétszed és újból, már 71 http://www.doksihu helyesen összerak egy embert (a sámánok beavatásának szertartása idéződhet fel ekkor bennünk, ahol a szellemlények feldarabolták, majd ismét, immár a sámántudással együtt összerakták a kiválasztottat), hallatszik a válasz. De fontos, hogy profi csinálja „Mert el lehet menni valahova, hogy gyakoroljanak Önökön vagy eljönnek valahova, ahol megcsinálják ezt a dolgot.” Furcsa, hogy míg eddig közvetlenül kimondta, hol és mikor lehet a szolgáltatásait igénybe venni, addig most a profi szó után nem mondja ki nyíltan. Majd összeszorítja száját, kezét széttárja, majd összefonja, s egy belső ám hallható sóhajjal fejezi ki, hogy hát igen, másként nem érdemes. S bár megjegyzi, hogy ha valakin

gyakorolnak, az nem árt, legalábbis ő még nem hallott ilyenről, ettől függetlenül a várt eredményt nem érik el. „Az eredményhez, ahhoz ezt a dolgot tudni kell Az én fiam, a Péter hat éves korában már az óvonéninek, mikor kiment a csuklója, helyrerakta az ujjait, a csuklóját. Hat évesen!” Ezzel a példával semmi baj nem lenne, ha személyes tapasztalatairól kérdeznék, s nem épp saját szolgáltatásait reklámozná. S végül ezt a műsorrészt az eddigiekhez hasonló stílusossággal zárja: „Én ezt mindenkinek ajánlom, ez egy csoda!” Majd a maradék műsorrészben elmesélik, milyen programokon vehetnek részt a nézők Kovács Andrással, hol milyen kurzusok lesznek, mikor és hol kaphatnak sámánmasszázst, s hosszasan mesél az elkövetkező június 25-ei hortobágyi igazi mulatós napról. Végül jön a búcsú, amit Glória az egyszerű „Viszontlátásra!” mondattal, Kovács András pedig önmagához és szerepéhez hűen „Isten,

Isten!” köszönéssel fejez ki. Következtetés hipotézisvonatkozással: Bár meglehet, Kovács András gyógyító, látó, radioesztéta, de ettől még nem lesz táltos vagy sámán. Legalábbis nem a magyar hitvilág esetében, hisz a magyarok hite szerint sámánnak/táltosnak születni kell. Passzív módon válik az egyén azzá Létezik aktív sámánná válás is, ahol az egyén döntése, hogy sámán lesz, s tanul az érdekében, hogy elérje célját, de az nem a magyarok hitvilágához tartozik. Azt sem lehet megkérdőjelezni, hogy a táltosok hagyatékának hordozója, de ettől még nem lesz táltos, csupán hagyatékhordozó. Gyógyító tevékenységét nem vonhatjuk kétségbe, bár sokszor igen reklámjellegűek a táltosmasszázsról készült „kisfilmek”, de ez még nem fedi le a táltos szó jelentését. Sem az egykorit, sem a mait (lásd 65 oldalon) Tehát nem a tevékenységével, hanem a magára vett név helytelenségével van a gond. S mivel ma a

gyökerek keresése 72 http://www.doksihu igen erőteljes jelenség (2. fejezet, Távol és közel/az ismeretlen keresése, Ellentrend: A „gyökerek” keresése), ezért a táltos vagy a sámán szó az egység, a hovatartozás, a meghittség, a gyökerek biztonsága szavakat ébreszti fel az embereke fejében. Ez is teljesen helyén van, s Kovács András meg is teremti ezen szavak valóságát, de ettől még mindig nem válik táltossá, csupán egy gyülekezet vezetőjévé, aki mellesleg gyógyító, látó és radiesztéta. Természetesen ez sem kis teljesítmény, viszont nem „táltosság” Tehát ha azt mondaná magáról, gyógyító, látó, radiesztéta, gyülekezet vezetője, akkor nyugodt szívvel rá lehetne mondani, hogy hiteles, de így nem. Mindamellett a sámánok s táltosok nem hirdetik magukat sem az Interneten, sem a TV-ben, még nyugaton sem, s főként nem kérnek pénzt az ellenszolgáltatásukért. A hitelesség ezen a téren sem bizonyosodott be.

Kovács András meggyőző szónok, jól hangsúlyoz, jól gesztikulál és a mimikája is megfelelő. Így élőben meglehet, remek az előadás minősége, de a TV-ben a becsúszott szellemképek, a rossz vágás és a beszélgetőpartnerek viszonya (András előrehajolva, Glória hátradőlve összefont karokkal) nem adja meg az igényes műsor érzetét. 73 http://www.doksihu 3.4 Internet 3.41 Az asztrológia eredete és fontos szakaszai Szerinted mi lesz akkor, ha? Mit gondolsz, hogy fog reagálni? Mi lesz ezzel a társadalommal, ha? Mit csináljak akkor, ha? Kérdések, melyeket már legalább egyszer mindenki feltett magának vagy másnak. A jövőre irányuló tudni-akarás emberi sajátosság. Ez is magyarázhatja, hogy az asztrológia a többi jövőt kutató jósmód, mint a madárjóslás (madarak repülési iránya), béljóslás (áldozati állatok belső szervei), falevéljóslás (éjjeli vihar után a fölre hullt levelek helyzete), kristálygömb jóslás vagy

kávézacc jóslás mellett hogyan tudott a mai napig „életben maradni”. De miért épp az asztrológia? Ennek megválaszolásához nem csupán a csillagjóslás mai nézeteit, de múltját, eredetét is végig kell kísérnünk. 3.411 A kezdet és a lépcsőfokok 1979-ben még arról számoltak be, hogy a nyugati lapok megteltek horoszkópokkal és az azokat készítő asztrológusok hirdetéseivel, valamint, hogy nálunk, nagyon helyesen, még nem jelent meg ez a hullám. Azt hiszem, senkinek sem kell kutatást végeznie ahhoz, hogy kijelenthesse, az a hullám mára nem csak hogy elérkezett hozzánk, de átcsapott a fejünk felett. És hogy ez jó vagy rossz, annak eldöntése nem dolgunk De hogy átlássuk az ide vezető utat, nézzük meg honnan is indult, s miért vezetett ide. „Asztrológia, csillagjóslás: misztikus eszmerendszer, amelynek célja a földi események, életutak megjóslása az égitestek (ill. azok Földről látszó geometriai helyzetének)

tulajdonított sors- és jellemformáló hatások alapján. Nem általában a kozmikus hatásokról szóló tanítás, hanem egy sajátos, lényegét tekintve mind a tudományon, mind a valláson kívül álló mágikus gondolkodásforma. Jóslatainak semmilyen tudományos alapja nincs. Elméleti rendszere a keleti misztikának és a hellenisztikus tudomány világképének összefonódásából alakult ki, gyakorlati módszereit a hellenisztikus Egyiptomban dolgozták ki (i.e 3-4 sz-isz 2 sz) A földközéppontú világképre épülő asztrológiát végérvényesen kirekesztette a tudományok köréből a bolygók newtoni mozgástörvényeinek megalkotása (17. sz) Teológiai alapon a keresztény vallás 74 http://www.doksihu (és az iszlám is) kezdettől fogva elítélte, u.i az asztrológia fatalista alapelvei ellentétben vannak pl. az isteni mindenhatóság és az emberi szabad akarat dogmáival Hasonlóan a többi áltudományhoz, az asztrológia iránt egyes korszakokban

megnövekvő érdeklődés is a társadalmi (gazdasági, politikai, kulturális) viszonyok függvénye.” 44 Ehhez talán csak annyit kell még hozzátenni, hogy az asztrológia görög eredetű szó, mely az astron (csillag) és a logos (tanítás, tudomány) szóösszetételből keletkezett, s alapelve az ősi mondás: Amint fent, úgy lent. És akkor most kísérjük végig történelmi útját. Kutatások és elemzések szerint a jégkorszakból származó rénszarvas csontokon talált jelzések (vésetek) a lunáris változások lejegyzését bizonyítják. A körülbelül 25000 évvel ezelőtti Hold ciklus figyelése után a következő lépcsőfokot Mezopotámia jelenti i.e 4000-ben. Mai tudásunk innen származtatja az asztrológiát A csillagászat szülőföldjén fejlett csillagászati ismeretekkel és komoly naptárral rendelkeztek. Mindezt a folyók mentén élő népek életében az áldásos áradás és az égitestek mozgásának párhuzama eredményezte. A

megfigyeléseken alapuló naptár mellett, mely az öntözéses földműveléshez elengedhetetlen volt, a csillagok ismerete a hajózás és ezen keresztül a kereskedelemben is kulcsszerepet játszott. S mivel a régi korok embere hitte, hogy az égitestek befolyásolják a földi jelenségeket, a csillagászati kultúra részeként megjelent a csillagjóslás. Ezt ma sok csillagász a csillagászat (asztronómia) vadhajtásának tekinti, ellentétben az ókor emberével. A sumérok számos megfigyelést tettek, álljon itt ezek közül néhány példaként 45: a szökőévek miatt 19 éves ciklust vezettek be, melyben 12 év 12 hónapos volt (30 napos holdhónapban számoltak), és 7 év 13 hónapos, ez volt az u.n luniszoláris év (luna = Hold, szol = Nap); nap- és holdfogyatkozások periodikusságának figyelték és határozták meg (Szárosz-ciklus = 18 év 11,3 nap); a tájékozódás megkönnyítésére a nappályát 12 részre osztották (ekliptika, állatövi

csillagképek); a hét elmozduló égitestet figyeltek meg és neveztek el, melyek mai neve: Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz (az utóbbi öt római elnevezés); valamint i.e 1700-tól a napot 24 egyenlő órára osztották be Ekkor már a sumér birodalom helyén Babilóniát találjuk, ahol a csillagász papok piramis templomai helyét a híres babiloni könyvtár vette át. Az akkori asztrológusok a zodiákus és a pontos asztronómiai számítások bevezetésével továbbfejlesztették az asztrológiát. A babiloni csillagjóslás ekkor még nem közvetlenül személyre szóló, inkább a nagy 44 45 Akadémiai Kislexikon, Akadémiai Kiadó. 1989 Budapest I kötet, 137 Az ókori Mezopotámia: „A csillagászat szülőföldje”. wwwiqdepohu/dimenzio/20/20-09-03html 75 http://www.doksihu jelentőségű eseményekre – háború, árvíz, államügyek, az uralkodó sorsa – került a hangsúly. A tudós papok ekkor már a hét égitest

fényszögkapcsolataival dolgoztak Ezek után a káldeusok közvetítették az asztrológiát többek között Görögországba, ahol a csillagjóslás a ma ismert szintjére fejlődött. A horoszkóp személyre szóló lett, és nagyban hasonlított napjaink személyiség központú horoszkópjaihoz. Ptolemaios csillagászati munkásságát az Almagest című munkájában foglalta össze, mely művet Regiomontanus és társa a XV-XVI. században fordította latinra, így elérhetővé téve az asztrológusok kézikönyvét. 46 Az Almagest az akkori szokásokat követve több kötetre oszlott, ennek egyikében Ptolemaios az égitestek emberekre gyakorolt hatásait fejti ki. Ez a kötet vált később az asztrológusok kézikönyvévé. A tanítások Nagy Sándor uralkodása idején indultak el nyugat s kelet, Róma s India felé. Míg az arabok kutatták, az egyház szankcionálta az asztrológiát Ezek után a reneszánsz, nevéhez híven nem csak újjáélesztette, de

felvirágoztatta az ókorban szebb napokat megélt csillagjóslást. Az asztrológusok nem csak az olasz fejedelmekben, de a pápákban (II. Gyula, III Pál, X Leó) is hatalmas pártfogókra találtak III Pál pápa olyannyira rabja volt a csillagjóslásnak, hogy asztrológus megkérdezése nélkül konzorciumot sem hívott össze. De hasonlóan viselkedtek az olasz uralkodók is, mint Milánóban a Sforzák, Firenzében a Mediciek vagy Ferrarában az Este-család. Ebben a korszakban az asztrológiát rendszeresen oktatták az olasz egyetemeken. Mátyás uralkodása alatt, részben tanítómestere, Vitéz János hatására – aki nagyváradi püspökként csillagvizsgálót rendezett be székhelyén, s többedmagával az ég vizsgálata mellett horoszkóp készítésével is foglalatoskodott –, részben pedig hitvese, az olasz szokások és humanista tanítók közt nevelődött Beatrix hatására a reneszánsz szellemmel együtt az asztrológia is teret nyert a királyi

udvarban. Trónra lépése után a budai várban csillagvizsgálót építtetett, ahol a fő feladat a jóslás volt. III Pál pápához hasonlóan semmit sem kezdett a csillagjósok megkérdezése nélkül, csak kedvező csillagállások idején fogott tervei megvalósításához. Utóda, II Ulászló épp annyira hitt a csillagjóslásban, mint Mátyás, ezt a körülötte élő asztrológusok nagy száma is mutatja. Ennek ellenére uralkodása alatt az emeletes királyi palota földszinti könyvtára 46 Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában. http://member.iifhu/visontay/ponticulus/hidveres/matyas-02html 76 http://www.doksihu és a hozzá csatlakozó két szoba, melyekben a csillagvizsgáló műszerek álltak, romlásnak indult. A vizsgálatokhoz használt műszerek, mint a gnomon, a triquetrum, a baculus astronomicus, a sphaera armillaris, az asztrolábium, a torquetum, az éggömb, a földgömb, a víziórák, a napórák vagy a homokórák – a

csillagvizsgáló távcső ekkor még ismeretlen, bár kezdetleges formája már kialakulóban volt Galilei és Kepler idejében 47– királyi megbízáshoz hűen gazdagon voltak díszítve. II Ulászló, hogy a pápánál visszás dolgait hathatósabban simítsák el, több értékes műszert ajándékozott a pápai követnek, s mindenkinek, ki értékelte az asztrológiát. Ezen ajándékok között volt egy asztrolábium, melynek értékét nem csak a tömör ezüst jelentette, melyből készült, hanem a rávésett Ptolemaios és Regiomontanus (a kor egyik legkiválóbb csillagvizsgálója) megfigyelései is. 48 A kor szelleméhez tartozik, hogy míg sok csillagász, mint Kepler, nem hitt a csillagjóslásban, 49 vizsgálatait kizárólag akkor tudta folytatni, ha egy tehetősebb német, osztrák, cseh vagy lengyel uralkodó, nemes udvarában elfogadta az asztrológus szerepét, és a kötelező napi, havi és éves horoszkópok fejében, ezzel hozzájutva a megfelelő

műszerekhez, asztronómiai vizsgálatokat végezhetett. A hétköznapi emberek annyira hittek az éves előrejelzésekben, hogy ha a tudós csillagász nem volt hajlandó elkészíteni a horoszkópot – mely esetleg ellenkezett vallott nézeteivel –, akkor mind anyagi megélhetése, mind társadalmi státusza erőteljes veszélybe került. A XVIII. század szellemét jól mutatja a következő példa: a lengyel matematikus, Ozaman egyáltalán nem hitt az asztrológiában, így egyszer tréfából, találomra horoszkópot készített. A megdöbbenés csak akkor jött, mikor később arról értesült, hogy több jóslata bevált. 50 Manapság az emberek nagy része szórakozásból olvasgatja az újságok horoszkópjait, a mai asztrológusok szerint nagyon helyesen, mivel mindenkinek egyéni horoszkópja van. A századot végigkísérő nyugatellenes magatartás hozadéka volt a keleti kultúra ellenes magatartás (mivel a nyugat kelet felé fordult, így az itthoni közvélemény

a nyugat után a kelettel sem szimpatizált). Ezt példázta a bevezetőben leírtak, valamint az 1960-ban kiadott Új Magyar Lexikon értelmezése, mely szerint a csillagjóslás: 47 Száva István: Az ég törvénye. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1965 Budapest Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában. http://member.iifhu/visontay/ponticulus/hidveres/matyas-02html 49 Száva István: Az ég törvénye. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1965 Budapest 50 Téves kapcsolás: Az asztrológia. részlet Róka Gedeon A Csillagászat és a mindennapi életünk című 1968ban megjelent könyvéből http://szabadgondolkodofwhu/olvasniphp?mit=konyvtar/teveskapcsolas 48 77 http://www.doksihu „Csillagjóslás, asztrológia: tévtan, mely a földi eseményeket, de külön az egyén sorsát az égitestek helyzetéből akarja meghatározni. Alapja ahoroszkóp. Eredete mintegy 6000 évre visszamenően Babilóniáig követhető. Az asztrológusokat anyagi jellegű visszaéléseik

miatt már az ókori Görögországban is üldözték. A csillagjóslás utolsó virágkorát a középkorban élte. Annak ellenére, hogy a csillagászat eredményei egyértelműen bebizonyították, hogy a csillagjóslás minden tudományos alapot nélkülöző babona, különösen a tőkés országokban még mindig megkísérlik hiszékeny és kritikátlan emberek becsapására felhasználni. A csillagjóslás különösen elterjedt a hitleri Németországban, ma pedig az USA-ban.” 51 Ez tisztán jellemzi az egypártrendszer asztrológiáról vallott nézeteit. Mint már említettem, ma sokan szórakozásból olvassák, mások pénzért készítik, megint mások komolyan, túl komolyan veszik, s ebben látják és hirdetik az élet kizárólagos értelmét. Az emberek kíváncsiak a jövőjükre, szeretik tudni, mire számíthatnak, s mivel az asztrológia szerepe némileg módosult, s ma már az önismeret terén is jelentős szerepet játszik, ezért is maradhatott fent, még ha

egyes „ága” a mai napig kizárólag a determinálásra helyezi a hangsúlyt. És vannak, akik ötvözni tudják az új szemléletet a mindennapjaikkal. Akkor lássuk, a következőkben bemutatásra kerülő honlap készíttetője hova sorolható. 3.42 Asztrománia A 2003 óta létező honlapot Nagy Böbe készíttette, mely önállósodása jelképeként fogható fel. Saját szavaival megfogalmazva a honlap célja és elnevezése a következő: „Mániákusan vonzódom az asztrológiához, ezért is választottam az „asztrománia” nevet cégem elnevezéséül, remélve, hogy rajtam kívül még sok mániákus asztrológia rajongót érdekelhet.” 52 Az ezotériát szinte családi hagyományként öröklő asztrológus (nagyanyja „igazi boszorkány volt”, nagybátyja asztrológiával, jógával és egyéb ezoterikus ágazatokkal foglalkozott) Égető Szabó János asztrológiai iskolájában szerzett asztrológus oklevelet, majd a továbbképzés után tanára

cégénél szerzett gyakorlatot személyes konzultáció és telefonos tanácsadás révén. Ezek után lehetősége nyílt saját magának is tanítani, mely 51 52 Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó 1960 Budapest I kötet, 511 http://www.asztromaniahu/indexphp?inc=nagy 78 http://www.doksihu során barátokra és a Budapest Tv-n futó műsorban való szereplésével (Égető Szabó János műsorában adott telefonos segítséget a betelefonálóknak) országos ismertségre tett szert. Majd az asztrológiai táborokban játékvezetőként, programszervezőként és klubvezetőként vett részt. Mára önállósodott, s így folytatja tovább asztrológiai tevékenységét, melyet a világhálón is közzé tett. A honlap első látásra igényes, színei visszafogottak, a linkek elrendezése harmonikus és esztétikus, jól átlátható. Háttérként egy földgömb részlete szolgál, melynek peremén a csillagjegyek némelyike tűnik fel. Színei a kék és a zöld

árnyalatait egyesíti. A lap jobb felső sarkában maga Nagy Böbe mosolyog ránk, s középen az asztrománia szimbólum látható, mely egy körsávban a 12 jegy jelképeit tartalmazza, benne a középpontot jelölő Földdel, melyet kiegészít a haladást jelképező előrefelé mutató háromszög, s alatta az „asztrománia” felirat. A kör még magába foglalja a Nap, a Hold és a Plútó jelképét, valamint Poszeidón lándzsája a Neptun, a Halak, jele, mely az előző korszak jelképe volt, mikor a determinisztikus asztrológia dívott. Bár a háttér meglehetősen meghatározó színekkel rendelkezik, a fehérrel írt szöveg olvasását nem zavarja meg. Az aktuálisan olvasható szövegek jobbra tolva középen helyezkednek el, míg a mélylinkek 53 baloldalon, a honlap széle felé hajló íven haladnak fentről lefelé. A mélylinkek sorrendben fentről lefelé: 1. Napi horoszkóp 5. Tarot 9. Képgaléria 2. Aktualitások 10. E-mail 3. Archívum 6. Ezotéria

7. Magunkról 4. Asztrológia 8. Nagy Böbe 12. Fórum 11. Publikációk Habár a Napi horoszkóp kapta sorrendben az első helyet, mégis az Aktualitások belső oldal jelenik meg a képernyőn kezdőoldalként, ahol az elemzés időpontjában, 2005.0426-án az öt frame 54 tartalma: 1 Charles Richter földrengéskutató, 2 Nyári asztrológiai tábor, 3. Silver Ravenwolf: Tini boszorkányok c könyve, 4 Szerelmi varázslat, 5. Telepatikus önvédelem kaktusz segítségével „A deep link olyan link, amely nem a honlap főoldalára, hanem valamelyik belső oldalára mutat.” Deuze, Mark: A web és a webes újságírás típusai. Médiakutató 2003 ősz Új média rovat 54 „A frame-ek keretek, amelyek a weboldalt több részre osztják, és az egyes kereteken belüli részek különböző helyekről töltődhetnek le.” Deuze, Mark: A web és a webes újságírás típusai Médiakutató 2003 ősz. Új média rovat 53 79 http://www.doksihu A kezdőoldal 5 témája

körülbelül hetente változik, még ha nem is cserélődik a teljes paletta. A tartalmakat a honlap készíttetője maga tölti fel, csakúgy, mint a Napi horoszkóp belső oldalait, ami két részből áll. Az első oldalon az első hat jegy, a másodikon a második hat jegy napi előrejelzése található. A kivitelezés igényes, jól navigálható, egyszerűen átlátható. E két témakörön kívül saját feltöltésű még az Archívum, a Képgaléria és a Publikációk. Az Asztrológia, a Tarot, az Ezotéria, a Magunkról és a Nagy Böbe linkeket viszont nem tudja módosítani a honlap készíttetője. Az E-mail és a Fórum belső oldalak az interaktivitást szolgálják. Bár sok asztrológus szerint a napi horoszkóp a predesztináció határát súrolja, főként azzal a tudattal, hogy egy emberre nem egy, hanem két (nap jegy, aszcendens), de inkább három jegy (nap jegy, hold jegy, aszcendens) van döntő befolyással, s anélkül se horoszkóp, se előrejelzés nem

lehet reális, Nagy Böbe mégis rendelkezik ilyen linkkel, méghozzá az első helyen. Ez, meglehet, a telefonos tanácsadói múltjának és jelenének szempontjából egy internetes mindenképp változata. hasznos, hisz Marketingfogás az emberek kíváncsiak, s ha másként nem is, de érdekességként mindenképp elolvassák. S ha már egyszer voltak ezen az oldalon, s tudják, létezik ilyen link rajta, akkor a munkahelyről, vagy iskolából, esetleg otthonról kényelmesen megnézhetik, s ha már a honlapon vannak, barangolnak is egy kicsit. Mivel a Napi horoszkópot valószínűleg mindenki megnyitja, ezért nem ezt választotta kezdő oldalnak, s így rögtön két oldalt is megnéz a napi horoszkópra vágyó. Jó döntés. S hogy ne mindig ugyanaz az oldal fogadja a látogatókat, ezért egy állandóan változó, a készíttető által módosítható oldalnak kellett „nyitni a sort”. Ez az Aktualitások Szintén jó döntés. Az aktuális hírek mellett

rendszerint legalább egy híres személy és egy védelemmel foglalkozó téma is a palettára kerül. A híres személy életútja mellett elkészíti a horoszkópját, az adott személy képére kattintva megjelenik a horoszkóp ábrája. A védelem témában mindig gyakorlati tanács kerül fel a világhálóra. Mindkettő olyan téma, ami érdekli az embereket, ami felkelti a érdeklődést, s ami bármely bulvárlapban megállná a helyét. A harmadik mélylink az Archívum, s két részre osztott, lehet válogatni hónapokra bontva, valamint cikkek szerint (az adott vagy választott hónapban megjelenő cikkeket 80 http://www.doksihu lehet itt megtalálni). Az ötlet jó, viszont többszöri átolvasás után sem tudtam rájönni, milyen elv szerint lettek rendszerezve. Mert a cikkek egyértelműen a megjelenés ideje szerint csökkenő sorrendet követnek, viszont a hónapoknál ezt nem sikerült kivitelezni. Megtalálható mind a tizenkét hónap, csak kissé kaotikusan,

hisz április után jön június és július, majd március és május, aztán február és augusztus, s sorrendet nem követve szeptember, december, október, január, s végül november. Ez a sorrend fentről lefelé Az első hiba a honlapon. Az ezt követő Asztrológia pár szóban ismerteti a szó jelentését és eredetét, majd az oldal további részét inkább rögzített üzenőnek használja, ahol elhatárolja a pszichológiai asztrológiát a determinisztikus asztrológiától, önmagát a másodikba sorolva. Ez már érthetővé teszi a Napi horoszkóp első helyre való sorolását. Továbbá megkér mindenkit, hogy a másik tiszteletben tartásával ne csak saját hitünket tartsuk egyedül üdvözítőnek. „Inkább közösen kellene azon munkálkodnunk, hogy minél több emberhez eljuttathassuk segítségünket kinek-kinek, amelyikre szüksége van.” 55 Bár a link címe Asztrológia, valójában épp azt nem ismerteti. Inkább felhasználja a szót és jelentését

saját elvei meghatározására, és a valószínűleg őt ért támadásokra való reagálásra. A tartalommal nincs baj, bár nyelvezete kissé túl egyszerűre sikeredett azzal a pár, becsúszott helyesírási hibával kiegészítve, viszont a címet rosszul választotta meg. Determinisztikus elveit alátámasztva a következő link a Tarot. Itt ismerteti a témát, eredetét, részeit, majd rövid ízelítőt ad a hátteréről, s jó tanácsot a jósolni kívánóknak. Majd a bemutatkozásában is említésre kerülő téma, miszerint várják az írásokat, s az érdekesebbeket meg is jelenítik. Marketing szempontból meglehetősen jól használja a mennyiségeket. Mindenből csak egy kicsit lebegtet meg az olvasó szeme előtt, s utána a lap alján feltünteti személyes elérhetőségét, valamint telefonszámát azonnali tanácsadás esetén, s e-mail címét. Ezt teszi az Asztrológia, a Tarot, az Ezotéria, a Magunkról, valamint a Nagy Böbe deep link esetén. Vagyis

minden fix belső oldalon Habár tisztában vagyunk vele, az okkultizmus mekkora témakör, Nagy Böbe Ezotéria linkje alatt meglehetősen röviden sikerült azt összefoglalni. A témát főként a jelenben fogja meg, s hangsúlyozza, hogy a gyors elterjedéssel és a titkos dolgok hozzáférhetőségével „valóban veszélyes anyagok is hozzáférhetővé váltak” 56 Elhatárolja magát a fekete mágiától, s kijelenti, hogy bár megjelentet hozzá beérkező anyagokat, de 55 56 www.asztromaniahu/indexphp?inc=asztro www.asztromaniahu/indexphp?inc=ezot 81 http://www.doksihu csakis olyat, amelyek nem ártanak senkinek. És itt elgondolkodtató a tény, hogy az elemzés időpontjában épp a nyitó oldalon szerepelt egy Szerelmi varázslat című aktuális cikk, mely már a fekete mágia körébe tartozik, hisz megfosztja a másikat szabad akaratától. Mentségére legyen a cikk írójának, hogy a cikkben ezt maga is kiemeli, méghozzá vastag betűvel, s meghatározza,

hogy csakis már meglévő kapcsolat erősítésére, vagy a személynek „szánt” egyénre lehet használni. Azért itt is elgondolkodtató, hogy ezen esetekben is mennyire van a másik félnek szabad akarata. Az utolsó mondat azért enyhít valamit a kétségeken. „Az univerzumhoz szóljunk, kérjünk, és kapni fogunk” 57 Vagyis ha tudjuk, mit akarunk, akkor elérhetjük célunkat. A Magunkról elnevezésű belső oldalon az asztrológus saját tevékenységeit említi meg. A rövid bevezető után felsoroltakat saját oldalon feltüntetett hirdetésnek lehet felfogni. Hisz foglalkozik asztrológiai tanácsadással, telefonos horoszkópszolgáltatással, kis létszámú csoportok oktatásával, és igény esetén szívesen részt vesz rendezvényeken, baráti összejöveteleken, ahol barátnőjével és kolléganőjével, Barinka Ági asztrológussal ad tanácsot az érdeklődőknek. Emellett „Felkéréseket és meghívásokat örömmel fogadunk, de kisseb

összejövetelekre, vagy vidéki programokra is szívesen, elmegyünk, ahol hordozható irodánkkal állunk szolgálatára, az asztrológus tanácsára váró ügyfeleinknek.” 58 Majd ismerteti célját, miszerint az asztrológia gyakorlati használhatóságának terjesztéséért fáradozik, röviden felsorolja a honlap tartalmát, s itt is megemlíti a másoktól kapott érdekes cikkek közzétételét. Nagy Böbe a nevével fémjelzett linkben mutatkozik be, ahol elolvashatjuk, hogyan ismerkedett meg az asztrológiával és hogyan, milyen utat végigjárva vált „függetlenné”. Mint már említette, a determinisztikus csillagjóslás híve, s ennek manapság nagy piaca van. Sokan szeretnék megtudni, mit rejt a jövőjük, s a jó vagy rossz hír tudatában nekivágni a holnapnak. Ezt a „piacot” szolgálja ki Nagy Böbe, s ajánlja fel ismét szolgáltatásait. Amint a dolgozatban már említettem, az ezotéria egyik alapelve, hogy nem hirdeti magát. Sem az ezoterikus

ág követője Viszont ha Nagy Böbe nem hirdetné magát, akkor most nem lenne mit elemezni. Tehát asztrológusunk nem ezt az elvet vallja, hanem az ezoterikus eszméket nyugati módszerrel. És be kell vallanunk, nem rosszul A honlap eddig marketing szempontból jó elemeket használt, s elősegíti a weboldal készíttetőjének elérhetőségét. 57 58 www.asztromaniahu/indexphp?news more=true&id=217 www.asztromaniahu/indexphp?inc=mi 82 http://www.doksihu A sorban következő Képgaléria a második olyan link, mely kissé kaotikussá sikerült. A belső oldalon három oszlopban található framek egy következő belső oldalra vezetnek, ahol a 12 jegy szimbólumaival ellátott ablakok az adott jegyben született híres embereket sorakoztatja fel, kiknek horoszkópja a képre kattintva megjelenik. Az egyes táborok képei szintén nevükhöz hűek, s a táborokban készült képeket tartalmazzák. A „T Porték” is portékat rejtenek, bár nem tiszta milyen

vonatkozásban. Viszont a két „képek” és a „fotók” elnevezésű framek vegyesen tartalmaznak híres emberek fényképeit, horoszkóp rajzokat, angyalképeket, aurafotókat, jegyekre jellemző fizikai megjelenési formák felsorolását rajzzal, valamint híres ember képével illusztrációként. Hogy milyen rendszerben, megfejthetetlen. Ez az első felépítése hiba Az utolsó nem interaktivitást szolgáló link a Publikáció. Ezen a belső oldalon olyan cikkek találhatók, melyeket feltehetően a beküldött anyagok közül válogatott ki Nagy Böbe, s tett nyilvánossá. Található itt „Asztrológiai mesekönyv”, „Rúnák”, „Számmisztika”, „Gyógyító füvek az asztrológiában” és dráma asztrológiai elemzése szintén (William Shakespeare: „Sok hűhó semmiért” című vígjátékának asztrológiai elemzése). A válogatás érdekes és színes, színvonala megfelel a honlap vizuális minőségének. Interaktív linkként az

E-mail és a Fórum szolgál. Mindkettő használata egyszerű és könnyen kezelhető. Az arányokat tekintve látható, hogy az összesen 12 linkből (a linkek száma megegyezik az állatövi jegyek számával, feltehetőleg nem véletlenül) mindössze kettő szolgálja a direkt kapcsolatot, vagyis a honlap látogatói számára a készíttető biztosította a reagálási lehetőséget, de nem erre fektette a hangsúlyt. Az interaktivitás célja, hogy biztosítsa az összekapcsolhatóság és a nyilvános kommunikáció lehetőségét, hogy segítse a nyilvános vitát és bevonja a látogatókat a honlap készítésébe. E két link elősegíti az interaktivitás célját, mégis az oldal nem „nyitottnak” (lehetőség a felhasználónak, hogy moderálás vagy szűrés nélkül véleményeket, bejegyzéseket osszanak meg egymással), hanem „zártnak” tekinthető (a felhasználó közreműködhet a tartalom létrehozásában, viszont szigorú szerkesztői moderálásnak és

ellenőrzésnek vetik alá megnyilvánulásait, beküldött véleményét). 59 Az internetes oldalakat négy csoportba lehet sorolni az online újságírás típusai szerint. Ezek név szerint: 1 a mainstream híroldalak (széles választék szerkesztett Deuze, Mark: A web és a webes újságírás típusai. Médiakutató 2003 ősz Új média rovat www.mediakutatohu/cikk/2003 03 osz/04 webes ujsagiras 59 83 http://www.doksihu tartalomban, minimális résztvevői kommunikációval), 2. az index- és katalógusoldalak (mélylinkek kínálata a világháló más részén lévő híroldalakhoz), 3. a meta- és véleményoldalak (a hírmédiáról és általános médiaügynökségekről szóló oldalak), illetve 4. a véleménynyilvánításon és vitán alapuló oldalak (gyakran specifikus téma köré szerveződő fórumok, melyek biztosítják a vélemények, ötletek, történetek másokkal való megosztását). Az általam elemzésre kerülő oldal egy ötödik típusba

sorolható, melyet „weblog” vagy „blog” néven illetnek, s néha „új” online újságírásnak neveznek. 60 Itt egyfajta személyes online naplóról van szó, melyet bárki írhat, akinek igénye megjelenni a világhálón. Szerzője saját élményeiről számol be, s megjegyzésekkel ellátott linkeket kínál a témához. Ez a fajta egyéni újságírás az index- és a véleményoldalak között helyezkedik el, mivel többnyire korlátozott mértékű résztvevői kommunikációt kínál. A hipertextualitást (az oldal linkekkel való más cikkekhez, archívumokhoz, forrásokhoz, oldalakhoz való kötése) mindössze két link jelzi: a bal alsó sarokban található frame, mely a nice.hu oldalra navigál (a honlapot készítő médiacsoport egyik tagja), valamint az alatta található következő frame, mely a Partnerünk nevet viseli, s a www.asztromokushu honlaphoz vezet el Következtetés hipotézisvonatkozással: Összességében a grafikai kivitelezés, a

strukturált felépítés, a navigációs rendszer az átláthatóságot és a könnyen kezelhetőséget szolgálja. Mind a színek, mind formák nem helykitöltő, hanem tartalmat alátámasztó szerepet játszanak, marketing szempontból igényes és megfelelő felépítéssel. A tartalom sok helyen pontatlan (gépelési elütések, nyelvtani hiányosságok), a link címének nem megfelelő (másról szól), és olykor rajongón elfogult. Mindenesetre a mai piaci igényeknek megfelelő szolgáltatást kínál könnyű elérhetőséggel és megfelelő tálalással, s mivel a determinisztikus jóslás híve, és az ezen a téren uralkodó eszméket híven követi, ezért ha az asztrológia ezen ágát tekintjük, a hitelesség nem kérdőjelezhető meg. Viszont ha az asztrológia személyiségközpontú ágát tekintjük, ami miatt ma is létjogosultságnak örvend az ezoterikus ágazat, akkor az asztromania.hu honlap csupán egy igényesen szerkesztett reklám Deuze, Mark: A web és

a webes újságírás típusai. Médiakutató 2003 ősz Új média rovat www.mediakutatohu/cikk/2003 03 osz/04 webes ujsagiras 60 84 http://www.doksihu Konklúzió Végigtekintettem a mai trendeket, melyek ellentrendekkel rendelkeznek, végigtekintettem az okkultizmus alapfogalmait, valamint történetét, végigtekintettem három ezoterikus témakört, valamint egy rádióadó hátterét, mely ezoterikus témában műsort indított, s végül elemeztem a négy médium egy-egy kiadványát, műsorát, honlapját. A hipotézisem, mely szerint a mai magyar médiában szereplő kiadványok, műsorok, honlapok igényesség szempontjából alacsony színvonalúak, valamint hitelesség szempontjából megkérdőjelezhetőek nem bizonyosodott be teljes mértékben. A véletlenszerűen kiválasztott műsorokból a magazin gyenge minőségű, de hiteles, a rádióműsor igényes, a meghívott vendégtől függően lehet hiteles vagy hiteltelen, jelen esetben hiteles, a

TV-műsor igényesség szempontjából alacsony színvonalú, hitelesség szempontjából megbukott, a honlap igényessége kielégíti a marketingelvárásokat, míg hitelessége csupán a determinisztikus asztrológiának felel meg, a személyiségközpontú szerint viszont hitelességből megkérdőjelezhető. Ahogy a Bevezetőben említettem, bár véletlenszerű választás alapján kerültek elemzésre, az igényesség és hitelesség által alakítható négy kategória (igényes és hiteles; igénytelen és hiteltelen; igényes és hiteltelen; igénytelen és hiteles) mindegyikébe került egy elemzés tárgya. Minden új korszaknál a kezdeti fellángolás miatt az első, induló szakaszban a legerőteljesebb a hullám, erre mondja a hétköznapi nyelvezet, hogy „még a csapból is ez folyik”. Ennek a tanúi lehetünk az ezotériával kapcsolatban Ilyenkor egyesek fellelkesülnek, hogy talán az újhullám meghozza a várva várt megoldást, s ezt a függőségre való

hajlamot nagyon könnyű kihasználni. A Feng shui alkalmas arra, hogy a természettel, környezettel való együttélés helyett az individuum egyéni célját, az ego célját szolgálja, a jóga, hogy alakformálássá alacsonyodjon, az Arvisúra, hogy a magyarok felsőbbrendűségét támasszák alá, a sámánizmus, hogy a gyökerek nélküli emberek talajtalanságát kihasználják, az asztrológia pedig, hogy az ember természetes, jövőjével kapcsolatos tudni vágyását pénzzé alakítsák. Mert így is lehet De nem ez az egyetlen kifizetődő mód, ha már mindenképp pénzt akarunk keresni. S mivel az ezotéria, előre láthatóan még jó ideig jelen lesz a mindennapjainkban, a kuruzslók hiteltelenségüknél fogva eltűnnek, s így remélhetőleg száz év múlva egy ilyen dolgozatnak már nem lesz létjogosultsága. 85 http://www.doksihu Végszó Sokféleképpen lehet szemlélni a világot. Van olyan nézet, mely az értelmet hangsúlyozza, van, amelyik az

érzelmet. És lehetőség van olyan szemléletre, amelyik az érzelem értelmét, vagy az értelem érzelmi vonatkozásait szintén figyelembe veszi. Amely az érzelmeket, az ösztönöket nem elnyomni, hanem szabadon eresztve kiismerni, s ezen keresztül megismerni igyekszik, hogy aztán ne az elfojtás, hanem az irányítás révén váljon kezelhetővé. Van olyan világszemlélet, mely az egyenlőséget kántálja, van, amelyik az egyének különbözőségét. Ahol az egyenlőség az úr, ott egyenlő a professzor és a paraszt, ott mindkettő gyermeke ugyanúgy tanulhat, ugyanolyan eséllyel indul. Viszont miután a paraszt gyermekéből rengeteg tanulás után professzor válik, nem tekintendő különbnek a parasztnál, s gyermekei előrejutását nem tudja segíteni saját munkájával, hisz mindenki egyenlő. Ahol a különbözés a meghatározó, ott mindenki külön utakon jár, s akinek egységre van szüksége, legfeljebb magában találhatja meg, mivel a környezet

egysége legfeljebb a mozaik darabjaként fogható meg, ahol bár mindenki az egész része, az egyén mégis mozaikdarab, így mindenkitől különbözik, s egyedül önmagával azonos. Elhatárolt, s az egység érzését önmagán kívül mással megosztani képtelen. És van olyan világnézet, amely vallja, sokan hasonlóak, sőt, megegyeznek, míg mások különböznek, s ezzel lesz egységes a világ. A kulcs nem egy világnézetben rejtőzik, nem egy eszme hozza meg mindenkinek a beteljesedést, hanem az a világnézet, az az eszme, amely annak az egyénnek a legmegfelelőbb. Az ezotéria egy a sok közül, mely lehetőséget nyújt, s nem végső megoldást. Lehetőséget a problémák megoldására, lehetőséget arra, hogy a világot egy új szemszögből is megvizsgáljuk. Lehetőséget a kutatónak egy új irányzat vizsgálatára, a marketingesnek egy új kihívásra való reagálásra, a médiamenedzsernek új olvasói, nézői, hallgatói igény kielégítésére, és

egy diplomázónak egy szakdolgozat megírására. 86 http://www.doksihu Irodalomjegyzék 1. Akadémiai Kislexikon Akadémiai Kiadó 1989 Budapest I kötet, 137 2. Feng shui Magazin Offset és Játékkártya Nyomda Rt,2005 III évfolyam 1 szám 3. Hopkins, Cathy: Aromaterápia Alexandra 4. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára Akadémiai Kiadó 1973 Budapest 835. 5. Kakar, Sudhir: A Káma-szutra aszkétája Ulpius-ház Könyvkiadó Bt 2001 6. Lin, Jami: Feng shui illatok Édesvíz Kiadó, 2002 Budapest 7. Lin, Jami: Feng shui a térrendezés művészete Édesvíz Kiadó, 2002 Budapest 8. Müller Péter: Jóskönyv, Ji-King mindennapi használatra Doctor Herz Bt 2001 9. Müller Péter: Titkos Tanítások, Alapkérdések és végső válaszok Jonathan Miller Kft 2003. 10. Száva István: Az ég törvénye Móra Ferenc Könyvkiadó, 1965 Budapest 11. Szepes Mária: A vörös oroszlán Édesvíz Kiadó, 2002 Budapest 12. Szepes Mária: Szómágia Édesvíz Kiadó, 2004

Budapest 13. Schaadt, Susanne: Ethno-Mandalas Tibet. Falken Verlag, 1999. 65527 Niedernhausen/Ts 14. Tepperwein, Kurt: Mit árul el a betegséged? Budapest-Print, Budapest 15. Új Magyar Lexikon Akadémiai Kiadó 1960 Budapest I kötet, 511 16. Zebroff, Kareen: Jóga mindenkinek Magyar Könyvklub, 1994 Budapest 17. Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Trendek KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2003 Budapest 18. wwwezoterialaphu 19. Vay Adelma: Spiritizmus és spiritualizmus www.vegzethu/c show cikkekphp?ID=112, 20050415, 15:23 20. Kivonatok a Jung dialógusból wwwvegzethu/c show cikkekphp?ID=102, 2005.0415, 15:46 87 http://www.doksihu 21. Mund Katalin: Racionalizált spiritualitás: a csodakeresés formái egy deszakralizált világban. http://hpseltehu/~km/artDOC, 20050413, 12:41 22. Mi a spiritualitás? wwwholgyforumhu/ezoterikaasp?newsid=1165, 20050413, 13:15 23. Gál Péter atya: A szeretetről, valamint az „alternatív szeretetről”, mely a modern

okkultizmusban van www.karizmatikushu/altern-szeretethtm, 20050413, 14:08 24. wwwapologiahu/religion/terms-relig-html, 20050413, 14:25 25. wwwapologiahu/religion/term-relightml#laptop, 20050413, 14:27 26. A feng shui és a babona www.harmonethu/cikkphp3?rovat=50&alrovat=55&cikkid=290&dire=kornyezetharmonia&rovatnev=Környezet%20%20harmónia&PHPSESSID=3d20b481661c03b40e2769ebb17711de, 20050408, 15:28 27. Mi a Feng Shui? wwwafengshuihu/fendshuihtml, 20050408, 15:32 28. Szilvásy Judit: Mi a Feng Shui? wwwfengshuibolthu/fengshuirolhtml, 20050408, 15:33 29. Hill, Vicki: Feng Shui Origins (A feng shui eredete) www.fengshuimagazinhu/nagyvilagbenphp?pgid=2, 20050408, 15:45 30. wwwfengshuisocietyorguk/, 20050408, 10:48 31. wwwradiocafehu, 20050408, 9:04 32. Sa Ra DjtAnkh IrtRa, Kemit En Pet: Bevezetés az Asztrológiába www.kemitenpethu/framemainphp?dok=elmelet&kat=bevezetes&act=index, 2005.0415, 8:51 33. Asztrológiai anyagtan, Elemtípusok

www.kemitenpethu/framemainphp?dok=elmelet&kat=anyagtan&act=elemtipusok, 2005.0415, 9:31 34. Asztrológiai anyagtan, Polaritás www.keminetpethu/rfamemainphp?dok=elmelet&kat=anyagtan&act=polaritas 2005.0415, 09:39 88 http://www.doksihu 35. Asztrológiai anyagtan, Energiaminőségek www.kemitenpethu/framemainphp?dok=elmelet&kat=anyagtan&act=energiaminose gek, 2005.0415, 9:54 36. Asztrológiai anyagtan, A 12 jegy www.kemitenpethu/framemainphp?dok=elmelet&kat=anyagtan&act=a12jegy, 2005.0415, 9:58 37. Asztrológiai szótár www.kemitenpethu/framemainphp?dok=szotar&kat=dictionary&act=v0, 20050417, 10:35 38. A csillagjóslás veszélyei wwwfizikaszehu/~horvatha/Hagiosz/tevtan/node39html, 2005.0417, 11:23 39. Téves kapcsolás: Az asztrológia részlet Róka Gedeon A Csillagászat és a mindennapi életünk című 1968-ban megjelent könyvéből. http://szabadgondolkodo.fwhu/olvasniphp?mit=konyvtar/teveskapcsolas, 20050415, 11:33 40. Szegő Iván

Miklós: Elveszettnek hitt ókori csillagkatalógusra bukkantak http://csillagaszattortenet.csillagaszathu/index2php?option=articles&task=view&id=1 19&Itemid=4, 2005.0415, 12:32 41. Az asztrológia eredete és fejlődésének fontos szakaszai www.vegzethu/c show cikkekphp?ID=91, 20050415, 15:54 42. Az ókori Mezopotámia: „A csillagászat szülőföldje” wwwiqdepohu/dimenzio/20/2009-03html, 20050415, 11:43 43. Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában http://member.iifhu/visontay/ponticulus/hidveres/matyas-02html, 20050415, 11:52 44. Csaba György Gábor: Sorsunk és a csillagok http://szabadgondolkodo.fw,hu/olvasniphp?mit=konyvtar/sorsunk, 20050415, 11:34 45. http://wwwsulinethu/tart/cikk/ac/0/11110/1, 20050504, 22:54 46. Nagy Böbe wwwasztromaniahu, 20050426, 12:20 47. Magyar mitológia wwwsamanhu/pop/002htm#d39, 20050412, 13:50 48. Sámánizmus wwwsamanhu/pop/003htm, 20050412, 14:07 89 http://www.doksihu 49. Sámánizmussal, sámánokkal

kapcsolatos linkek wwwsamanhu/linksshtml, 2005.0412, 14:11 50. wwwwiccahu/indexphp?dir=93, 20050412, 14:16 51. Sámánizmus és varázslás wwwterebesshu/keletinfo/rene/26 samanizmus bodyhtml, 2005.0412, 14:16 52. Horváthné Schmidt Ilona: A sámánisztikus világkép alapszimbólumai http://www.terebesshu/keletkultinfo/samankephtml, 20050412, 14:18 53. Diószegi Vilmos:A sámánihit továbbélése- rövidített változat http://biktop.freewebhu/2/1/1,html, 20050412, 14:19 54. wwwtaltossamanhu/hunlap1htm, 20050412, 13:10 55. wwwtaltos7hu/, 20050412, 13:24 56. Az öt elem http://gportalhu/portal/gazsy/ 20050504, 18:30 57. http://wwwmandalavedahu/main/isvaraphp?from=publikacio&publikacio=pub indigo2php 20050504, 19:51 58. http://shamanatwhu/ 20050504, 22:16 59. Hoppál Mihály: Sámánok Lelkek és jelképek Helikon Kiadó, 1994, 12 old, 4 kép A. E Karunovszkaja felvétele Ojrat sámán az Altáj hegység déli vidékén 1929-ben (Megalinszkij ajmak)

http://mek.oszkhu/01900/01992/html/index1133html 2005.050422:24 60. Kumin Ferenc: Részvételi televíziózás Médiakutató 2004 nyár Új média rovat www.mediakutatohu/cikk/2004 02 nyar/03 reszveteli tv/ 20050412, 12:35 61. Deuze, Mark: A web és a webes újságírás típusai Médiakutató 2003 ősz Új média rovat. wwwmediakutatohu/cikk/2003 03 osz/04 webes ujsagiras, 20050412, 12:50 62. http://wwwharmonethu/cikkphp3?rovat=107&alrovat=107&cikkid=838&dire=horos zkop&rovatnev=Horoszk%F3p, 2005.0504 22:49 90 http://www.doksihu Melléklet 1. Beszélgetés egy asztrológussal Verebes Judittal, a gyakorló asztrológussal beszélgettem az asztrológiával való megismerkedéséről, tapasztalatairól, nézeteiről. - Mesélj egy kicsit a kezdetekről. Hogyan kerültél kapcsolatba az ezotériával és azon belül az asztrológiával? V.J: Az ezotériával, asztrológiával 2001 körül kezdtem el foglalkozni Mindig is érdekeltek az okkultizmussal kapcsolatos

dolgok, de határozott elképzelésem nem volt arról, hogy kifejezetten asztrológiával akarok foglalkozni. 2001-ben egyik barátnőm és az anyukája elmentek egy asztrológushoz, és mondták, nekik sokat segített, mert nagyon személyiségközpontú elemzést kaptak magukról. Főleg abban segített, hogy jobban megismerjék saját magukat. Nem annyira a jövőre helyezte a hangsúlyt, hanem inkább a személyiség-feltárásra. Ez nekem nagyon tetszett Megbeszéltük, hogy elmegyünk mi is Az asztrológus elemzés közben mondta, hogy látja, nagyon jó ezoterikus képességeim vannak, és felajánlotta, hogy szívesen tanítana engem is. Nagyon tetszett az asztrológia, és akkor éppen útkeresőben voltam az egyetem mellett, így aztán két évig jártam hozzá. - Magán oktatás volt? V.J: Igen, de nem egyedül Többen is tanultunk nála Elég sokan kezdtük, de a végére már csak öten maradtunk. A csoport többi része lemorzsolódott - Tanítás tanfolyam jellegű

volt? V.J: Igen, hetente egyszer két óra - Azóta tanultál hozzá, vagy az ott tanultak elegendőek voltak? V.J: Hivatalos formában nem tanultam a tanfolyam után Viszont rengeteg könyvem van ezzel kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ez is egy tanulási folyamat, ahol nem érezheted azt, hogy most már mindent tudsz. Így aztán próbálok mindenre nyitott lenni Az asztrológián belül nagyon sok fajta rendszert használnak. Amivel én dolgozom, az úgynevezett tradicionális asztrológia. Ennek a lényege az, hogy minél jobban megismerd önmagad, hogy milyen feladataid vannak ezen a földön, milyen motivációkkal rendelkezel, 91 http://www.doksihu mik azok a csapdák, amikbe belekerülhetsz. Igazából erre hívom fel a figyelmet, ezt beszéljük át. Például az ember a családjában, a szüleivel kapcsolatban milyen feladatokat kapott. Milyen út az, ami neki a legmegfelelőbb, például munka szintjén mihez van tehetsége. Ilyenben is nagyon sokat tud segíteni az

asztrológia Azt nem mondom, hogy nem lehet a jövővel kapcsolatos dolgokat is megnézni belőle, de nem ez a fő profilja annak, amit én csinálok. - Előfordult már olyan, hogy horoszkópkészíttetők azt mondták, nem igazán arra kíváncsiak, hogy mi a feladatuk, hanem hogy mi lesz a jövőjük? V.J: Nem Igazából az ezotériának az egyik alaptörvénye szerint nem hirdetheted magad Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, mert rengetegen reklámozzák magukat. Az ezotériának az alapszemlélete az, hogy akinek meg kell találnia téged, az meg fog találni. És én ezt az elvet követem. Nem hirdetem magamat sehol Ha jó vagy, hogyha azt mondod, amit mondanod kell, akkor úgyis be fogod vonzani azokat, akiknek hozzád kell jönni. Tehát igazából hozzám nem is jönnek olyanok, akik csak a jövőjükre kíváncsiak Természetesen készítettem már éves előrejelzést is. De az is más szin tű , mert nagyo n sokféle asztrológiai megközelítés van. Tudok én is több

olyan emberről, aki napról napra leírja, hogy mi fog veled történni, és ez téged hogyan fog érinteni. Azt gondolom, ennek nincs értelme, mert ez már predesztináció. Az egész asztrológia arra épül, hogy igaz, vannak tanulási feladataid, de te határozod meg, hogy ezt milyen ütemben és hogyan oldod meg. Tehát a szabad akarat mindig fölötte áll a horoszkópnak Ez olyan, mintha születésedkor létrejönne egy hatalmas mátrix, amiben az összes döntésednek az összes lehetséges változata él. Amint elkezdesz dönteni egy helyzetben, akkor én magát a helyzetet látom, viszont, hogy te igent vagy nemet fogsz mondani, azt nem. Döntesz az egyik irányba, és elkezdesz aktiválni egy utat. Ezért van például, hogy egy horoszkópban nem egy halálidőpont van, hanem három-négy. Ennek pont az a lényege, hogy a szabad akaratunkkal választjuk, melyikben fogjuk befejezni ezt az inkarnációnkat. - Sokan azt mondják, a horoszkóp lényege az, hogy nincs szabad

akarat, hisz fatalista nézet, vagyis így fognak letelni a napjaid, hónapjaid, éveid, ahogy már említetted. Ismersz olyan asztrológust, aki ilyen horoszkópot készít, és nem hangsúlyozza ki a szabad akaratot? V.J: A Tv-ben több olyan megközelítésű ember is van, aki valójában a reklám és a pénz miatt van ott. Mert, a legnagyobb felháborodásomra, előfordul az, hogy betelefonálnak, 92 http://www.doksihu megkérdezik tőle, mikor született, a telefonáló elmondja az évet, a hónapot és a napot, de azt már elfelejtik megkérdezni tőle, hogy hol született és hánykor. Ilyen nincs Teljesen lejáratja az asztrológiát, hogy így be lehet telefonálni, és nem korrigálják be a képletét. Hisz a lényeg az, hogy mindenkinek egyéni, személyes horoszkópja van. Ez ugyanolyan, mintha te hasra ütnél, és mondanál valamit. De hát vannak ilyenek Azt nem mondom, hogy a környezetemben is vannak, mert az ember a világlátásával bevonz olyanokat, akik

hozzá hasonlóak. - Környezeted, főként a családod hogyan viszonyult az ezoterikus úthoz? V.J: Nálunk a családban a testvéreim azok, akik nagyon nyitottak az ezoterikus dolgok felé, főként az egyik nővérem. De lényegében nem foglalkozott ezzel senki hivatásszerűen Mikor én ezt kitaláltam, és elkezdtem, akkor apukám egyáltalán nem törődött ezzel, anyukám pedig inkább féltett ettől az egésztől, mert ez egy nagyon nagy rendszer, és míg nem kezdesz el vele foglalkozni, amíg nem látsz bele, hogy pontosan mi micsoda, addig nagyon ködös tud lenni a téma. - Mitől féltek? Mitől féltettek? V.J: Igazából attól féltettek, hogy be fog szippantani valamilyen szekta, és teljesen megváltozik a gondolkodásmódom, ezáltal pedig nem olyan ember leszek, amilyet akarnak. - És megváltozott a gondolkodásmódod? V.J: Megváltozott, mert ez egy egészen másfajta gondolkozásmódot igényel De nagyon érdekes, mert az ember egy idő után elkezdi ötvözni

a kettőt. Amikor először elkezdtem vele foglalkozni, akkor én is azon a szinten tartottam, hogy tudtam egy-két dolgot, és mindenkinek erről beszéltem. Ez nem jó Az emberben egy idő után tudatosul, hogy egyrészt nem mindenkinek feladata az, hogy találkozzon az ezotériával, még akkor sem, ha most mindenhonnan ez folyik. Van, akinek most nem ez a feladata Más részről pedig, akinek beszélned kell erről, azzal úgyis szóba fog kerülni. Tehát nem kell erről senkit sem győzködni. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden beépült a személyiségembe, és most másképp nézem a dolgokat. Már előtte is gondoltam és éreztem azt, hogy vannak olyan események az életemben, amik nem véletlenül történnek. Az ezotériának ez egy alaptétele is, amit a mindennapjaimban meg is élek. Mert ha lenne véletlen, akkor ez az egész nagy, tökéletes rendszer összeomlana. Akkor nem lenne értelme az asztrológiának sem, mert ha 93 http://www.doksihu teljesen mindegy,

hogy valaki mikor születik, akkor semmilyen következtetést nem lehet levonni belőle a személyiségével, életével kapcsolatban. - Mióta készítesz horoszkópot? V.J: Ez érdekes volt, mert úgy nézett ki, hogy 2001-ben kezdtem el tanulni, és én az első év után vállaltam már horoszkópokat. Úgy nézett ki a tanfolyam felépítése, hogy az első évben megtanultunk radix-horoszkópot készíteni – a radix-horoszkóp a születés percére felállított horoszkóp, amely az egész életedre vonatkozó lehetőségeket mutatja -, második évben tanultunk solart és szinasztriát. A solar az éves előrejelzés, a szinasztria pedig a kapcsolatelemzés, vagyis két horoszkópot vet össze. (Párkapcsolatban vagy szülő gyerek kapcsolatban.) Az első év után elkezdtem vállalni horoszkópkészítést, mert akkor szűnt meg a munkahelyem az egyetem mellett, és eldöntöttem, hogy ezzel fogok foglalkozni. És ezzel a fordulattal el is indítottam az egészet. Ez 2002

szeptember elején volt - Milyen gyakran készítesz horoszkópot? V.J: Elég gyakran Hetente kettő-három horoszkópom szokott lenni - Hogyan készül egy horoszkóp és mennyi ideig tart az elkészítése? V.J: Körülbelül három óra az elkészítése Ez úgy néz ki, hogy felveszem az adatokat, tehát születési hely, év, hónap, nap, óra, perc, minél pontosabban, és emellé szoktam kérni még négy-öt időpontot, amik a korrigáláshoz szükségesek. E nélkül nem lehet nekilátni egy horoszkópnak, majd aztán ezt bekorrigálom. A korrigálás ideje változó, mert vannak olyan képeltek, melyek könnyen korrigálhatók, amikor egész pontosan tudja az anyukája, hogy mikor született valaki, s ha közeli az időpont, akkor lehet, hogy már fél óra alatt bekorrigálom. Ilyenkor nem kell három óra De volt már olyan, hogy két napot dolgoztam csak a korrekcióval, mert annyira nem találtam az időpontot, annyira messze volt attól, amit megadott. Ez egy olyan

tökéletes rendszer, hogy visszafelé is lehet vele dolgozni Tehát nem csak előre tudsz benne megnézni dolgokat, hanem átszámító kulcsok alapján vissza lehet nézni, például a testvér születési idejét. Tehát ha megadja napra pontosan, akkor vissza lehet számolni. Ha nem látszik abban az egy adott percben, hogy testvére született, akkor továbbmozdítom a horoszkópot percről percre, mindaddig, míg nem találom meg azt az egy percet, ahol tisztán látszik. Majd utána megrajzolom a horoszkópot és kielemzem. Nem szoktam írásos formában kiadni a kezemből, de gondolatokat le szoktam írni, amik támpontok lehetnek, hogy eszébe jussanak az elmondottak. Én a személyes elemzésnek vagyok a híve, mert nagyon sok mindent az adott személy 94 http://www.doksihu reakcióján lehet látni, hogy arról még kell beszélnem, és hogy visszakérdezhessen. Így egy elemzés körülbelül két óra. - Változott a horoszkópkészítők hozzáállása az utóbbi

időben? Komolyabban veszik-e most, vagy köztük is van, aki csak mókának fogja fel? V.J: Ez nagyon változó, mert aki komolyan vette két évvel ezelőtt, az most is ugyanolyan komolyan veszi. Aki pedig reklámból csinálja, az most is reklámból csinálja Engem is kerestek már meg ifjúsági laptól, hogy legyek az asztrológusuk, vagy például a Matávtól, hogy készítsek a honlapjukra asztrológiai útmutatásokat. Azért nem vállaltam el, mert úgy gondolom, ez pont ellentéte annak, amit vallok. Tehát ha azt mondom, hogy nem érdemes elolvasni magazin-asztrológiát, akkor ne adjam el magam egy magazinnak csak azért, mert megfizet érte. - Változott az arányuk azoknak, akik komolyan veszik és akik komolytalanul állnak az asztrológiához? V.J: Szerintem most több a komolytalan Mert már iparággá vált Ebből most jól meg lehet gazdagodni, hisz az embereknek mindig szükségük van arra, hogy útmutatást kapjanak az életükben. És amióta, körülbelül

három éve, beléptünk a Vízöntő korszakba, azóta a spirituális dolgok nagyon felerősödtek. Ennek a leképeződése miatt van például, hogy minden könyvesboltban van már ezoterikus polc. Egyre hozzáférhetőbbé válik az ezoterikus irodalom, de ez nem azt jelenti, hogy az igazán beavatottak, nagy tudással rendelkezők száma is olyan gyorsan növekszik, mint ahogy az ezoterikus könyvek elérhetővé válnak. Nagyon nehéz megszűrni, hogy ki az, aki tényleg jó, ki az, akihez érdemes fordulni. - Ha egy laikus azt mondja, hogy szeretne készíttetni egy horoszkópot, hogyan tudja megtalálni azt az ember, akár ismerősön keresztül, aki valós horoszkópot készít? Tehát hogyan lehet kiszűrni, mint a könyveknél, melyik ad támpontot, s melyik visz tévútra? V.J: Nagyon nehéz, mert Magyarországon nincsen hivatalos asztrológusképzés Ez azt jelenti, hogy nincsen egy etalon, vagy egy vizsgarendszer, amit kidolgoztak, ami alapján ki tudnád keresni egy

jegyzékből, hogy kik azok az asztrológusok, akik ezt a vizsgát letették. Ez többek között Németországban már létezik. Magyarországon is bevezetés alatt áll, de még egyelőre nincsen semmilyen támpont. Hivatalos formában egyedül a Buddhista Főiskolán lehet tanulni fakultációként. Egyébként csak magánúton Több nagy asztrológus is tart tanfolyamot. És hogy hogyan lehet megtalálni, jó kérdés Ha ezoterikus szemlélettel 95 http://www.doksihu nézed, akkor az embernek magában vagy hangosan kell kimondani, hogy nekem egy jó asztrológusra van szükségem, vagy azt kérni, hogy találkozhassak egy olyan emberrel, aki segít abban, hogy megtaláljam. Mert ha felteszel egy kérdést, akkor arra megkapod a választ. Ez az ezoterikus módja A „földi” módja például az, hogy megkeresel olyan kiadókat, akik asztrológiai könyveket adnak ki. Azt nem ajánlanám, hogy újságból nézz ki valakit, de ez sem lehetetlen, mert lehet, hogy akkor neki pont

arra van szüksége. De valószínűleg elkezdenék érdeklődni, hogy az ismerőseim között volt-e valaki asztrológusnál. Mert nagyon sokan voltak már, és egyre inkább elérhetővé válik S ha jó valaki, akkor továbbadják a nevét, s akkor megtalálható. - Te hogyan definiálnád az asztrológiát? Először a hivatalos definíció szerint, aztán a tapasztalataid, nézeteid szerint. Korrigálnád-e a hivatalos megfogalmazást? V.J: Az asztrológiának a jelentése két latin szóból származik Az astron logos szavakból Az astron csillagot jelent, a logos pedig tudományt. De ez a tudomány nem a mai szóhasználatban értendő tudomány, hanem sokkal tágabb, sokkal komplexebb fogalom. Ezért is van az, hogy az asztrológiát csillagtudománynak, csillagjóslásnak nevezik. Szerintem fontos lenne itt megemlíteni, hogy mit jelent maga a horoszkóp szó. Ez is egy nagyon érdekes összetétel, s szintén két latin szóból keletkezett. A hora skopiens szó

összetételei. A hora órát jelent, a skopien pedig nézni, figyelni Vagyis ez azt jelenti, hogy ha megnézem, hogy mennyi az idő, ha ránézek az órámra, akkor látom, hogy mondjuk fél öt van. Ez az idő mennyisége Amit meg tudok mérni A horoszkóp annyiban mutat meg többet, hogy az idő minőségét mutatja meg. Ezt úgy kell felfogni, mintha annak a pillanatnak az energetikai mintázata lenne a horoszkóp. Úgy kell felfogni, hogy annak a térbeli modellnek, ami abban a pillanatban fennáll, vagyis melyik bolygó milyen távolságban állt egymástól, ez abba az emberbe, aki akkor születik, kvázi beleégne. Minthogyha ez az energetikai mintázat motiválná egész életében. Vagyis nem módosítanám ezt a definíciót, mert az ezoterikus alapelvek itt is érvényesek. Például az az egyszerűnek tűnő elv, hogy ami megtörténik fent, az megtörténik lent is. Ennek nem az a lényege, hogy konkrétan ugyanaz a dolog történik meg a bolygók szintjén, mint ami

abban a pillanatban a Földön. Az ezotéria másfajta gondolkodást használ, mint amit a mindennapokban használunk. A mindennapi gondolkodásunk vízszintes, materiális, aminek a lényege, hogy a dolgok egymásból következnek, ok-okozati összefüggésre épülnek. Az ezotéria pedig egy úgynevezett függőleges, vagy más néven analógiás gondolkodásmódot követ, aminek a lényege, hogy a dolgok nem az alapján kapcsolódnak 96 http://www.doksihu össze, hogy egymásból következnek, hanem van egy központi szimbólum, egy központi fogalom, ami magához hívja a többit. Ha fizikailag nézünk dolgokat, akkor lehet, hogy nem kapcsolódnak össze azok az események. Mondok egy példát A Holdhoz, a Hold függőleges láncához olyan hívószavak tartoznak, mint anyaság, nőiesség, érzelmek, befogadás, intuíció, gondoskodás, érzelmek kimutatása, ha nőről van szó, akkor saját nőiességével való viszonya, vagy hogy mennyire tudja saját magát elképzelni,

mint anya. És minden bolygónak, planétának van egy ilyen analógiás lánca. És ez nem változott Sem a tradíciók, hogy hogyan kell megközelíteni. - Említetted, hogy tudomány. Sokan úgy definiálják, hogy „Áltudomány, mely” Ez áltudomány, vagy tudomány? V.J: Ez tudomány - Mi a kettő között a különbség? V.J: Ez egy nagyon nehéz kérdés Tudománynak azt nevezzük, aminek vannak egzakt eredményei. Tehát ha megadsz valakinek a pontos születési adatait, akkor ugyanúgy el tudja készíteni más is, és ugyanarra az eredményre jut, legfeljebb más úton. Mivel ennek teljes mértékben kiszámítható matematikai alapjai vannak, ezért ha bárkinek megadjuk az adatokat, bármelyik asztrológusnak, aki ki tudja számolni, akkor ugyanazt a horoszkópot fogja elkészíteni. Abban, hogy hogyan elemzi ki, abban már lehet különbség Hogy miket domborít ki benne. De maga a horoszkóp ugyanaz lesz Éppen emiatt ez teljes mértékben tudományos jellegű.

Másrészt ez egy olyan tudomány, melynek gyökerei nagyon messzire nyúlnak vissza. Régen például Mezopotámiában is használták a bolygók állását az öntözéses földműveléshez. Vagyis népi megfigyelésekből indult el - Megfigyelhető-e napjainkban egy olyan tendencia, amely alátámasztja vagy ellenzi az asztrológiát? Könyvek, kutatások? V.J: Persze, hisz ez is összefügg az ezotériának a szemléletével, tehát ha valami jó dolog történik, akkor, mivel a világ poláris, rögtön megjelenik az ellenpólusa is. Tehát nagyon sok jó szakirodalom jelenik meg, de ugyanilyen erővel megjelenik a ponyva része is. Nagyon sok olyan könyv van, ami azt hirdeti, hogy az asztrológiának mennyire semmi értelme nincs. Tehát vannak ellenlábasai a dolognak, de azt gondolom, hogy emiatt nem kell aggódnunk. Mert jó, ha megvan az ellenpólusa, de nagyon fontos, hogy meglegyenek a jó könyvek is, méghozzá elérhető közelségben. 97 http://www.doksihu -

Látsz-e olyan tendenciát, ami kivetíti, hogy a következő években mi várható. Akár asztrológusként, akár magánemberként, hogyan látod, merre fog eltolódni a tendencia? A hangsúlyt az ellenlábasok vagy a komolyan vehető szakirodalom fogja képviselni, esetleg feláll egy egyensúly? V.J: Nagyon remélem, hogy feláll egy egyensúly Ahogy minden embernek van egy horoszkópja, úgy a Földnek is. Mivel az ezotéria a Földet is élőlénynek tekinti, így a Föld életében is vannak korszakok. Egy-egy új korszak elindulása, mint például most a Vízöntő korszaka – ezek nagyon hosszú periódusok, melyek 2650 évig tartanak, vagyis a mostani végét földi inkarnációnkban nem fogjuk megélni -, meglehetősen erőteljes. Viszont nagyon érdekes megélni azt, hogy itt voltunk a Földön, mikor ez kezdődött. És mivel minden áramlatnak nagyon erős a kezdeti energiája, ezért robbanásszerűen indultak meg az ezoterikus dolgok. De biztos vagyok abban, hogy ez

egyensúlyba fog kerülni, mert most nagyon vízfejű lett az ezotéria abból a szempontból, hogy már egy tévéadó sincs, amin ne lenne valamilyen horoszkóp vagy egyéb spirituális tanácsadás. Szerintem azért is indult be ilyen erősen ez az áramlat, mert szüksége van az embereknek egy másfajta gondolkodásra, hogy megértsék, nem véletlenül vannak itt a Földön, és hogy milyen feladataik vannak. És teljesen mindegy, hogy az ezotéria segítségével, vagy bármi más segítségével találja meg a feladatait. Ez nem fontos A lényeg az, hogy a megoldja azokat Verebes Judit asztrológusként nem a determinisztikus, hanem a személyiségközpontú horoszkópkészítés híve, ellentétben a dolgozatban szereplő csillagjóssal, ezért is választottam interjúalanynak. Hisz így, bár csak ezen a területen, de alkalmam sikerült bemutatnom, hogy egy adott okkult ágazatot többféleképp is lehet képviselni, s hogy bár nem a médiában, de az országban

mindenképp megtalálhatóak az olyan „szakemberek”, akik segíteni tudnak önmagunk, utunk megtalálásában, ha erre egyedül valamilyen ok folytán képtelenek vagyunk. Tehát egy adott ezoterikus ágazatot is lehet többféleképp képviselni, s ma már mindenkinek megadatott a lehetőség, hogy a neki megfelelő típust használja, vagy akár beépítse mindennapjaiba. 98