Nyelvtanulás | Magyar » Leíró nyelvtan feladatok

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 26 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:141

Feltöltve:2011. május 29.

Méret:325 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11100 kornelnagy 2020. április 05.
  Sajnos nincs hozzá megoldókulcs ezért így nem sok érteme van

Tartalmi kivonat

Leíró nyelvtan feladatok I. Fonetika 1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban? kapdos dobta városban hívta foghat anyja hányja fogyjon atyja nagyja barátja rontja kardja bánja szánjuk otthon hallgat mondd álldogál parttalan 2) Írd a megfelelő helyre az állítások előtt álló betűjeleket! Magánhangzók Mássalhangzók M) Képzésükkor a kiáramló levegő nem ütközik akadályba. L) Van közöttük egy hang, amelyiket külön hangszalagállásban képezünk. Á) A hangszalagok állásától függően lehetnek zöngések vagy zöngétlenek. É) A nyelv vízszintes mozgása szerint lehet mély és magas. T) Képzésükkor az ajkak, a fogak, a szájpadlás és a nyelv is alkothat akadályt. Z) Az ajakmozgás szerint is megkülönböztetjük őket. SZ) Képzésük módja szerint elkülönítünk zár-, orr-, rés- és pergő hangokat. B) A nyelv függőleges mozgása szerint lehet felső, középső nyelvállású. I) Egyik hangtörvénye

a hasonulás. E) Két hang kivételével minden hangnak van rövid és hosszú párja. K) Van közöttük egyjegyű és kétjegyű is. N) Egyik hangtörvénye a hangrend. 3) Nevezd meg, milyen hangtörvények érvényesülnek a következő szavakban! diós tészta, rádióadás, mindnyájan, kereskedőktől, osztja, játsszatok, segítsék, különbözőhöz, szénporból, édesanyjának, halljátok, eddzük, abból, költségtérítés, többre gondolj, lánccal 4) Egészítsd ki magánhangzókkal! r g v gy r m t r 5) Bizonyítsd egy-egy mondattal, hogy az alábbi szópárok mindkét tagja helyes! falu – falú; lapu – lapú; áru – árú; irat – írat; huzat – húzat; füzet – fűzet; tüzet – tűzet; szüret – szűret sok – sokk; szegel – szeggel; újat – ujjat; tolat – tollat; megyen – meggyen; óra – orra; lapok – lappok; bérel – bérrel; szárnyal – szárnnyal 6) Válogasd szét az alábbi keresztneveket a hangrendjük szerint! Anna,

Gábor, Eszter, Csenge, Dénes, Márta, Balázs, Endre, Béla, Jácint, Hanna, Lili, Ábel, Dávid, Illés, Daniella 1 7) Csoportosítsd a szavakat hangrendjük szerint! Lásd el mindegyiket az alábbi toldalékokkal! Milyen szabályszerűséget veszel észre? öntözőkanna, mese, autó, alma, mesekönyv, írás, kerék, öltöny, íróasztal, béka, anyag, öröm, helyesírás, ürge, bika, bikaviadal, kémia, szekrény, napfény, uborka, gumi, utas -t -ban, -ben -ról, -ről -hoz, -hez, -höz 8) Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a szavakban! fűzfa, vegytisztítás, hócipő, virágcsokor, csúszda, virágláda, szegfű, rézből, hozta, képkeret, képzés, vasgolyó, szagtalan, szavakból, mosdás, moshat, tűzhöz, népdal, lökdös, lökhárító, patakzik, patakpart, adhat, adóbevallás, patkó, képző 9) Töltsd ki a totót! 1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás 2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás X = nincs a szóban részleges

hasonulás mézcsepp számítógép könyvtár szánba fogtok vasrács kamra lengyel biztat takácsból kéztől kínpad vitorlás ósdi 10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik! község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz 11) Írd le az alábbi kiejtésbeli formában írt szavakat helyesen! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a szóalakokban! haggya – fejjel – fejjebb – ravasság – hujjon – szárasság – haddal – tollal – tanujják – gajjal 12) Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a szóalakokban! Ezt a színdarabot a színház legjobb színészei . (játszik) Holnap Feriék vissza a

könyvet! (hoz) A tó a turistákat. (vonz) Gyerekek, a gyümölcsöt fogyasztás előtt mindig meg! (mos) Hagyjad, hadd a gyerekek a pályán! (edz) A munkások még ma el az alapozást! (végez) 2 13) Karikázd be annak a szónak a s zámát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban! 1. asztallal 6. védhet 11. tetszik 2. kenje 7. folyjon 12. átcsurog 3. bátyjuk 8. ráadja 13. javítja 4. egység 9. kéréssel 14. elillanjon 5. halljuk 10. azonban 15. vágtuk 14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül! A nyakába varrta magát. Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál. Legjobb búzának is van alja. Mit jókedvvel tesznek, nem esik nehezen. Rossznak sok a mentsége. Mondd meg, ne szuszogj, hadd tudjuk

mi is. 15) Jelöld azokat a hangokat, amelyek kiejtéskor kiesnek! azt hiszem, csukd be, rongypokróc, pénzsóvár, rangkórság, rendszerint, mindnek, most sincs 16) Keresd meg a s zóoszlopokban azt a s zót, amelyik a h angtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba! városban különben lépdes görögtűz mákdaráló kezdd küldd add hordd mondd bontjuk szépítse kenjük hétszer gondterhes kalappal orvossal hunyjanak lábbal szemmel 17) Pótold a mondatok hiányzó szavát! Megadtam a h iányzó szó kiejtésbeli alakját, neked kell eldöntened a szó helyesen leírt formáját! Nevezd meg a szavakban érvényesülő hangtörvényeket! hadban rézből mézcsepp élezd őzből A két szomszédos ország áll egymással. Kati nem a tizenhétben, hanem a lakik. Ez a lecke két áll. A szobában a kilincs van. A kimarta a kezét. Nagy esett az

asztalra. Mind a két kést meg! Már ne fel a tüzet! Lassan kijutunk az . Az étteremben készült pörköltet ettünk. 3 18) Keresd meg a s zövegben azokat a szavakat, amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a t áblázatot a s zöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből, oda magadtól írjál! Bab Berci rögtön sejtette, hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz, hogy még mindig nem érkezett meg, de ha megjön, fogadjunk, hogy legföljebb finomkásan zümmög, kedves cérnahangon, az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is. Na, de ezt a böszmét! Ezt a recsegő, sziszegő, durrogó szörnyeteget! És nézd, meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák

tere fölött, mint egy szitáló vércse, aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a f ák, örvénylettek a l evelek, az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett, ráhasalt az összelapított füvekre, bordatörött bokrokra, gerinctörött fákra. (Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai) Mássalhangzótörvény Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-kiesés Példa ebből elhallgatná 19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába! azonban, mézcsöpphöz, szánból, éjszaka, színpad, adjátok, állvány, hordtuk, vödörhöz, mindnyájan, homokdűne, hagyja, ehhez, tollból, hozzák, látják Magas-mély illeszkedés Zöngésség szerinti részleges hasonulás Képzés helye szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen teljes hasonulás Írásban jelölt teljes hasonulás Összeolvadás Mássalhangzó-rövidülés

Mássalhangzó-kiesés Nincs mássalhangzótörvény Ajakműködés szerinti illeszkedés Nincs illeszkedés 20) Egészítsd ki a szavakat a megfelelő betűvel! Nevezd meg, milyen magánhangzótörvény érvényesül azokban a szavakban, ahová nem írtál semmit! tarso , hé a, tala , fi a, furu a, gu a, dali a, rugó a, besti a, dáli a 4 II. Morfematika 1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre! MAGYARSÁG = ÁLTALÁNOSAN = ÍRÁSA = KERESZTÉNYSÉG = ÍRÁSJELEKET = ÜLDÖZNI = KEZDTÉK = UTASÍTÁSRÓL = SZÉKELYEK = JOBBRÓL = PAPOKNAK = BÜNTETÉS = FELIRATOKAT = SEMMISÍTENI = VISSZATARTOTT = VESZENDŐBE = TUDATÓ = ÉVTIZEDÉBEN = SZOLGÁLATBAN = JEGYEZTE 2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait! A fejem se fájna. Fejébe száll a dicsőség. Benőhetett volna már a feje lágya. Elcsavarja a fejét. Ne szólj szám, nem fáj fejem. 3) Alkoss szavakat megadott morfématípusokra! 4) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat, amelyek

tőszavak! macska, Katóka, bárka, rokka, asztalka, márka, madárka, atka, sapka, fiúcska, karika sajtó, tanuló, Sajó, síró, skorpió, olló, takaró, varázsló, borozó, zászló, alsó, kapcsoló, vágó 5) Jelöld meg, melyik hat ige töve változik meg, ha az ige felszólító módját képezed! tanul számol vár hisz mormol eszik olvas figyel visz ír esküszik elkap néz alszik ölel vesz 6) Válaszd ki azokat a főneveket, amelyekben a –t tárgyrag előtt a szótő megváltozik! asztal szőlő tavasz körte barack nyár tankönyv eper ló 7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket! hó dió csikó 5 Ott az ínség, ahol szitával foltozzák a süveget. Hol öt-hat ember jóllakik, a hetedik sem marad éhen. Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve. Kész munkában könnyű hibát keresni. A munka nemesít. A munkával a vad is megszelídül. Segítséggel jó a tanács. 8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat, amelyek

képzettek! Jelöld a képzőt! • • • • olló, olvasó, hintaló, hajó, jó, szóró, szántó, lakó, dió, móló, kutató, író teknő, mentő, kendő, szeplő, terítő, szellő, felhő, kettő, legelő, repülő krumpli, hősi, kifli, bácsi, kézi, mi, néni, senki, nagyi, mezei, gumi, gépi bárka, kocka, szarka, birka, cukorka, kacsa, kabátka, sapka, kalácska 9) Gyűjts a megadott képzőkkel minél több szót 3 perc alatt! 10) Alkoss az igékből minél több névszót a megadott képzők segítségével! -ás, -és -ság, -ség -ó, -ő  tanul, segít, fest, oktat, keres, néz, takar, készít 11) Alkoss a névszókból minél több igét a megadott képzők segítségével! -l, -ll -ít -mány, -mény  szép, bátor, sok, kevés, csoda, tan, év, szám, telefon, zöld, fehér 12) Alkosd meg a szószerkezetek képzett szavait a szóegyenlet segítségével! tan + igeképző + főnévképző + melléknévképző = el + kedv + melléknévképző +

igeképző = tesz + igeképző + melléknévképző + főnévképző + melléknévképző = gép + igeképző + névszóképző + névszóképző = (hiba) (erő) 13) Húzd alá a s zósorban azokat a s zóalakokat, amelyek végén a –k a többes számot jelöli! berek, eprek, könyvek, szólások, barack, tálak, sisak, szándék, kosarak, maradék, tajték, gyerek, üvegek, szilánk, várak, kamrák, alak, halak, ruhák, kerek, kerék, kérek, képek 14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat! én te ő mi ti ők házam kamrám kamrája házatok lovad lovunk keze kezük 15) Képezd az alábbi igék megadott alakját! 6 • • • • • • • • ÍR (feltételes mód, jelen idő, E/3, általános ragozás) MOND (feltételes mód, jelen idő, E/3, határozott ragozás) ISZIK (feltételes mód, jelen idő, E/2, általános ragozás) TESZ (feltételes mód, jelen idő, T/3, határozott ragozás) HISZ (feltételes mód, jelen idő,

E/1, általános ragozás) FOGÓDZIK (feltételes mód, jelen idő, T/2, általános ragozás) KUKORÉKOL (feltételes mód, múlt idő, T/3, általános ragozás) GÖRGET (feltételes mód, múlt idő, E/1, határozott ragozás) 16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat, és jelöld bennük a felszólító mód jelét! Tanulj, tinó, ökör lesz belőled! Pakolj, Sára, múlik a vásár! Beszélj vele bot nélkül! Nézz rám, ne nyúlj hozzám! Mondd meg az igazat, betörik a fejed! Ne bánts senkit, nem bánt senki! 17) Keresd meg a s zövegrészletben azokat a szavakat, amelyek toldalékai közt van jel! Karikázd be a jeleket, majd nevezd is meg őket! Jól s szépen beszélni a köznapokon is tudni kell. Meg kell ezt tanulnunk úgy, hogy vérünkbe ivódjon. Sok közéleti bajunk egyik legnagyobbikának: a hivatali bürokráciának kigyógyítására, egyszerű és pontos nyelvhasználatra lenne szükség. Idegen hatások befolyása ellen is óvni kell a nyelvet. Még

inkább attól, hogy magába zárkózzék, s elporosodva váljék használhatatlanná. Sok szépen és jól beszélő ember példája tanít a leghatásosabban. Tőlük-tőlünk válhat nyelvünk – az anyanyelvünk – igazi kinccsé. Egy mindenki s mimagunk által is folyton-folyvást megcsodálni való jelenséggé (Bodosi György: Vallomás) 18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba! A kis hangya is lehet példát venni. A szavak oktat , a példák vonzanak. Drágább a folt a ruha . Lyukas ruha tű az orvosa. Mindennap más ruha öltözik. Nem a ruha teszi az ember . Úgy áll rajta a ruha, mintha vasvilla hányták volna rá. 19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát! IR = igai személyrag TR = tárgyrag HR = határozórag FR = a főnévi igenév személyragja BR = a birtokos jelző ragja A szakértők egyetért abban, hogy a dinoszauruszok kihalása többféle tényező okozta. Valószínűleg az egész Föld

megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá . A kutatók szerint gondoln kell arra a lehetőség is, hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep játszottak a Föld urai kipusztulásá . A szapora kis állatok megdézsmált a dinoszaurusztojások , így ők már a lehűlés előtt a hanyatlás széle sodort . A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé ma elterjedt módszereit. Nem építhették fészkük a fák magas lombkoronájá , de magas fű sem rejthették el őket. Biztos védelm csakis az állandó őrködés jelentett, ez 7 azonban időnként meg kellett szakítani . Ezért nem lehet kizárn azt a lehetőség sem, hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó volt, amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett. 20) Pótold az alábbi igék hiányzó alakjait! Húzd alá azokat az alakokat, amelyekben

zéró fokon van az igei személyrag! Mi a különbség a két táblázat között? én te ő mi ti ők tanulok én te ő mi ti ők főzöl vonz játszunk edzetek edzem tanulják főzitek vonzzuk játssza 21) Nevezd meg, milyen toldalék a kiemelt –t a következő szavakban! Bontsd szóelemekre a szavakat! Nevezd meg a szóelemek típusát! (Arany János: Toldi) Elszéledt kutyáit visszakürtöltette 22) Jelöld és nevezd meg a kiemelt szavak toldalékait! Ezt a tálat elkelkáposztástalanítottátok. Te karimás kalap, ha én téged megkarimásíttattalaníttathatnálak. Kedves megegészségesedésünkre. 23) Jelöld, milyen típusú toldalék van a barát szón! 1 = képző barátkozik barátom barátot barátok baráttá barátnak barátaim III. 2 = jel x = rag barátság baráti baráthoz baráttal barátja barátként baráté Szavak 8 1) Húzd alá az igéket a szövegben! Írd az igék fölé, milyen ragozásúak! A világ legnagyobb állata

Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy éppen velünk egy időben él itt a Földön – vagyis a v ízben – minden idők leghatalmasabb állata: a kék bálna. Sokkal nagyobb, mint a valaha élt legtermetesebb dinoszauruszok, az átlagos példányokból is kitelne 25 elefánt, de a legnagyobb nőstények, ha jól meghíznak, a 31 méteres hosszúságot és a 2 00 tonnás testtömeget is elérhetik. Ilyen nagy állat nem élhet másutt, csak a tengerben, hiszen itt óriási testét a víz cipeli. A szárazföldön a csontjai összeroppannának az irdatlan súly alatt. A nagy testtel járó csekély hőveszteség, amellyel az elefántnak a forró Afrikában meg kell küzdenie, a bálnának előnyt jelent: a hideg északi tengervízben a kicsi test könnyen áthűlne. Nem véletlen, hogy míg a szárazföldi gerincesek zöme pocoknyi kis jószág, addig a tengerben szinte mutatóban sem találunk félmázsásnál kisebb emlősállatot! Ráadásul, aki nagy, annak

kevés az ellensége, a kék bálnának legfeljebb a k ardszárnyú delfinek csapataitól kell tartania. Az óceán nagy, így van hová nőni, táplálék pedig akad bőven: apró rákok, parányi élőlények tonnaszám szűrhetők ki a vízből. Némelyik bálna a nyár végére úgy jóllakik velük, hogy a következő tavaszig meg sem éhezik. 2) Írd be a táblázatba, hogy a felsoroltak közül melyik igefajtára illik a meghatározás! szenvedő / műveltető / cselekvő / visszaható / középige meghatározás Általában akaratlagos, többé-kevésbé tudatos cselekvést fejez ki. A hozzá tartozó alany a cselekvés végzőjét nevezi meg. Történést, állapotot vagy állapotváltozást fejez ki. Az igéhez tartozó alany olyan személyt vagy dolgot nevez meg, mellyel történik valami, mely átél, elvisel valamiféle állapotváltozást, mely valamilyen állapotban van. Cselekvést fejez ki, de a hozzá tartozó alany nem a cselekvés végzőjét nevezi meg, hanem azt,

aki vagy ami mással elvégezteti a cselekvést. Olyan cselekvést fejez ki, melynek alanya maga a cselekvést végző, ugyanakkor a cselekvés önmagára irányul. Az igéhez tartozó alany nem a cselekvést végzőt nevezi meg, hanem azt, aki vagy ami elszenvedi a cselekvést. Mindig ikes ragozású ige. igefajta példák  teniszezik, kerestetik, hozat, megalázkodik, világosodik, énekeltet, borotválkozik, kimondatik, rajzol, meggyógyul 3) Írd be az igék megfelelő alakjait a táblázatba! (rendhagyó igék) 9 hisz tesz edz játszik fut kijelentő mód, jelen idő, E/2, általános r. feltételes mód, jelen idő, T/3, általános r. felszólító mód, jelen idő, E/2, határozott r. kijelentő mód, jelen idő, T/1, határozott r. felszólító mód, jelen idő, T/2, általános r. 4) Írd ki a főneveket a szövegből! Bontsd a szóalakokat szóelemekre! A kutya A kutyafélék a ragadozók rendjének egyik családja. Húsevő állatok, főképpen

melegvérű prédát ejtenek. Testalkatuk izmos Karmos ujjú, erős végtagjaik vannak Szemfogaik nagyok és hegyesek, zápfogaik tarajosak. Zsákmányukat üldözik Lábuk hosszabb a macskafélékénél, de karmaikat nem tudják behúzni. A kutyák fajtái rendkívül változatosak Sok fajtájuk igen jó házőrző, mások inkább vadászó, illetve terelő kutyák. Mindegyik fajtának nagyon jó a szaglása, és hűséges gazdájához. 5) Alkoss az igékből főneveket! ír, húz, tanul, áll, keres 6) Írd be folyóírással a táblázat megfelelő rovatába az alábbi tulajdonneveket! Ügyelj a helyesírásukra! EURÓPA, OPEL ASTRA, MILKA, ERDÉLY, OLASZORSZÁG, MIKSZÁTH KÁLMÁN, BŰN ÉS BŰNHŐDÉS, BODRI, PHILLIPS TELEVÍZIÓ, MORZSA, MARCSI, SZABÓ ÁGNES, SEBES, RISKA, BÖZSI, HAJDÚ MOSÓGÉP, NEMZETI SPORT, ÉLET ÉS TUDOMÁNY, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, SZELES MÓNIKA, PEST MEGYE, BALATON, KŐSZEG, EGRI CSILLAGOK, PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, NEMZETI MÚZEUM,

ISTENHEGYI ÚT, MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR, DINÁRI-HEGYSÉG, GÖNCÖLSZEKÉR, ARANY JÁNOS SZÍNHÁZ, COLGATE FOGKRÉM Személynevek Állatnevek Földrajzi nevek Intézménynevek Címek Márkanevek 10 7) Fejezd ki az alábbi szólásokat egy-egy melléknévvel! Madarat lehetne vele fogatni. Kivan, mint a liba. Olyan a színe, mint a fagyos ing. Minden lében kanál. Úgy igyekszik, majd lefekszik. Egyik lába itt, a másik ott. Úgy bámul, mint a sült hal. Az egerek nem sok fészket raknak az ő csűrében. 8) Keresd meg a regényrészletben található számneveket! Határozd meg a fajtájukat! A 2057. é v egyik szép májusi reggelén izgatott fiatalember szólt bele a Közép-európai Időjárás-szabályozó Állomás televoifonjába: - Legyenek szívesek a vasárnap délelőtti időt - Melyik kerület, kérem? - Kilencedik. Központi Egyetem - Huszonkét Celsius-fok meleg. Délelőtt tíz óra tájban eső, öt-hat milliméter - De kérem, ez tűrhetetlen! Már

megint nem vették figyelembe az egyetem kívánságát. - Önök nem vették figyelembe, hogy a K özponti Kertészet salátagyára naponta kétszer esőt rendelt. - Fütyülök a salátára! Nekünk vasárnap lesz az évzáró ünnepélyünk. Díszszemle - Halasszák el az ünnepséget egy fél nappal. - Panaszt teszek az időjárásügyi miniszternél. - Azt megteheti. Bumm. A televifonkagylót lecsapták Az Időjárás-szabályozó Állomás inspekciós technikusa a televifon televíziós lapjára nézett. A mérges egyetemi műszaki titkár képe már nem látszott rajta, de azért a technikus kiöltötte a nyelvét, és „vigyen el az ördög”-öt morgott, mielőtt ő is letette a kagylót. A technikus fiatal ember volt, huszonkét éves, és a kerek égvilágon semmit sem szeretett úgy, mint az időjárás-szabályozást. (Fehér Klárának a Földrengések szigete című könyve alapján) 9) Húzd alá a határozószókat a szövegben! Csoportosítsd őket a jelentésük

alapján! Karcsi szeret futni. Reggel mindig várja barátját, Jóskát, aki futtában bekiált neki A fiú azonnal felveszi a tempót, és ő is futni kezd. Ilyenkor jól elbeszélget a két barát Egyszer Karcsi egyedül ment futni, és betévedt egy üres házba. Belül minden romos volt Fent a padláson egy nagy ládára bukkant. Éjjel állandóan a rejtélyes épületre gondolt Tudta, hogy sok dolga lesz az elkövetkező napokban, de elhatározta, hogy holnapután ismét el fog menni a romos házhoz. Elérkezett a nap A fiú suttyomban felöltözött, és hátul ment ki a házukból. Az utcán lefelé futott Sebbel-lobbal szétnézett, mikor odaért Kívül minden csendes és nyugodt volt. Bement az ajtón, és elindult jobbra egy kicsi szoba felé A szobában egy hordó állt, amelyik színültig tele volt vízzel. Lent, a hordó fenekén megpillantott egy kulcsot. Rögvest kiemelte a csillogó kis tárgyat a vízből Örömest szaladt a kulccsal a padlásra. Helyféle

körülmény Időféle körülmény Egyéb körülmény 10) Húzd alá a szövegben a névmásokat, és határozd meg a fajtájukat! 11 - Mondott valamit? Gyuri ajkaiba harapott, megrestellte magát, hogy ismét hangosan gondolkozott. - Semmit, semmit. Folytassa, kérem - Nos, Szent Péter tehát eltűnt, de az esernyő megmaradt. - És megvan? – kérdé mohón. - De meg ám. Úgy őrzik a glogovai templomban, mint egy kincset - Hála Istennek! Nagy lélegzetet vett, mint akinek a szívéről mázsás teher esik le, gyöngyöző homlokát megtörülte a zsebkendőjével. Megvan! – motyogta Mindent tudott, s a n agy szerencse egyszerre összemorzsolta - És kié most az esernyő? A templomé? – tudakolta gépiesen. - Lehet még a magáé is – csintalankodék a menyecske. – Veronka magával viszi a férjéhez. Így mondta nekem egyszer a glogovai tisztelendő úr (Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője) 11) Húzd alá a névmásokat, és nevezd meg a fajtájukat!

Légy kegyes mindenkihez, aki hozzád járul. Bolond, ki fának gyümölcsére néz, magasságát pedig nem tekinti. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Újra megnéztem azt a filmet, amelyet a nyáron láttam. Megtaláltam azt, amit kerestem. Sok mindenre emlékszem, ami gyerekkoromban történt. Van valami ebben a dologban, ami nem világos. 12) Olvasd fel azokat a részeket a szövegből, amelyekre visszautalnak a szövegben kiemelt névmások! Éjfélre készen volt a lyuk. A kőművesek eljöttek, és megkopogtatták az ablakot Gregorics beeresztette őket. Már akkor a szoba közepén állt a katlan Nem látszott a tetején semmi, csak fűrészpor, de azért szörnyű nehéz volt, alig bírta vinni két erős kőműves. Belül volt, ami volt - Ha holnap bemeszelteti az úr, az ördög se találna rá holnapután. - Meg vagyok elégedve – mondá Gregorics Pál, és kifizette nekik az ígért összegeket. - Most már elmehetnek. Az öregebb kőműves csodálkozni

látszott, hogy ilyen könnyen eleresztik. - Azelőtt másképpen ment az efféle – mondá némi fitymálással. (Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője) 13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját! Egyszer volt, hetedhét országon túl, még az Óperencián is túl, de még azon is túl, egy király. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki, amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt, hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. Őröket is rendelt ki a király, hogy azok vigyázzanak mindenfele, s ha meglátják, hogy egy asszony szombat este fon, azt mindjárt jelentsék a királynak. Éppen abban az időben, mikor kihirdették ezt a parancsolatot, három öregecske leány lakott egy faluban, akik fonásukkal keresték a kenyerüket. Minden este összegyűltek vagy egyiknek, vagy másiknak a házánál, s úgy fonogattak együtt, s azt mondogatták, hogy

ha ők szombat este nem fonhatnak, akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. 12 Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is, s nem is gondolták, hogy most valaki leskelődik utánuk. Amint ott fonogatnak hárman, beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány: - Meg van tiltva, hogy szombat este fonjunk, pedig ha az a k irály engem az udvarába vinne, én annyit fonnék egy hét alatt, hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle. A másik azt mondja: - Ha engem a király az udvarába vinne, én annyi kenyeret sütnék három nap alatt, hogy az egész tábora megérné három hónapig vele. A legnagyobb leány pedig azt mondja: - Ha engem a k irály elvenne feleséginek, én olyan aranyhajú fiút szülnék, akinek párja nem lenne hetedhét országon. (Kriza János: Aranyhajú Kálmán) 14) Másold le a m ondatpárokból azokat a m ondatokat, amelyek igeneveket tartalmaznak! Nevezd meg a másik mondatban levő, az

igenévvel azonos alakú szó szófaját! • • • • • • A buszon egy olvasó nő mellé ültem. Gabi elvesztette az olvasóját. A leszedett borsót a kosárba rakta. Mindent leszedett, amit csak talált. János egész este a jövendő terveiről beszélt. Senki nem tudja megjósolni a jövendőt. Elvétve találkoztak csak a barátok. A számolást elvétve rontotta el a dolgozatát. Peti a szobában játszva elaludt. Orsi játszva oldotta meg a nehéz feladatot. Viki már régen betéve tudja a verset. Betéve maga után az ajtót, elsietett. 15) Pótold az alábbi mondatokban a hiányzó névelőket! Milyen szabályszerűséget veszel észre az igeragozás és a névelő használata között? Már egy hete olvasom könyvet. Esténként szívesen olvasok könyvet a hintaszékben. Kati régóta nézi fát az udvaron. Egész nap semmit sem csinál, csak fát néz. Senki sem látta gyereket, aki elvitte a kosarat. Juliska néni

egész nap nem látott gyereket sem az udvaron. Ma végre megvették jegyeket a színházba. Sándorék vettek jegyet a barátjuknak is. 16) Döntsd el, hogy a kiemelt szavak közül melyik névelő és melyik számnév! Egy kenyérért nem fűtik be a kemencét. Egy kis hangyától is lehet példát venni. Egy tűznél több fazék is felforr. Feje, mint egy hordó, esze, mint egy dió. Két eb nehezen alkuszik meg egy csonton. Néha egy szó egy egész háború. 17) Állapítsd meg, hogy a kiemelt szavak közül melyik névelő, és melyik mutató névmás! 13 „Bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben, Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben” „De ki az a bajnok? Nem ösmered, Toldi?” „Toldi megfogá a csehet, És az ijedtében legott térdre esett” „Halvány is, piros is volt az ábrázatja” „Mert nem tréfaság az, amit most hallotok” „Jó az Isten, jót ad: megszerzi a kardom” „Védte az erőtlent, a királyt, az országot”

(Arany János: Toldi) 18) Húzd alá a mondatokban a névutókat! Írd le őket jelentésük alapján a táblázat megfelelő helyére! A fa alá terítették a pokrócot. A lábuk alatt perzselt a homok Az összes iskola az irányítása alá került. Három nap múlva érkezik a b arátja Az ajtó fölött volt a kulcs felakasztva Egész éjjel a ház előtt várta a barátját. A tolvajnak nem sikerült a ház elől elmenekülnie A gyerekeket az óvó néni szem elől tévesztette. Idő előtt nyugdíjba ment az igazgató Sára minden feladat alól kihúzza magát. Az asztal alól húzta elő a bizonyítékot Öt óra után érkezett haza. A bolt után van az uszoda Helyviszonyt kifejező Időviszonyt kifejező Elvontabb viszony 19) Határozd meg a mondatokban kiemelt szavak szófaját! Belül teljesen üres volt a lakás. – A józan ész határain belül kell cselekednünk! A gyerekkel együtt utaztak külföldre. – Régen láttam őket utoljára együtt A tájat nézve

vezette az autót. – A származására nézve gazdag lehet Túl szigorú volt a gyerekekhez. – A kastélyon túl van az erdő A csészét fogva kisétált a szobából. – A koránál fogva is megérdemli a tiszteletet 20) Egészítsd ki a beszél szót a meghatározás alapján a megfelelő igekötővel! beszél = pletykálkodik beszél = közös célért szövetkezik beszél = egyezségre jut beszél = céljától eltérít vkit beszél = hímez-hámoz beszél = rávesz vkit vmire 14 21) Húzd alá a kötőszókat a szövegben! Jelöld kezdőbetűvel, hogy mit kötnek össze a kötőszók! (Sz = szavakat; T = tagmondatokat; M = mondatokat) Nevezd meg, hogy melyek az alárendelő, és melyek a mellérendelő kötőszók! Állapítsd meg, milyen logikai viszonyt jeleznek a mellérendelő kötőszók a szövegben! Most már vége volt a terveinek: adoptálni a fiút, megadni neki a nevet és a vagyont. - Nem, nem. Az

életébe kerülhetne, megölnék, ha az útjukba állítanám Tehát nem állítom az útjukba. Reszketett a g yerekért, de nem merte szeretni többé. Megállapított egy új rendszert, a védelem taktikáját. És ez kegyetlen és bolond taktika volt Ráparancsolt a fölébredt fiúra, hogy szólítsa ezentúl tekintetes úrnak, és ne szeresse többé. (Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője) 22) Próbáld ki, hogy hányféle kötőszót használhatnál az alábbi tagmondatok összekötésére! A szomszédaink sokat dolgoznak, nem pihennek. 23) Húzd alá a s egédigéket a s zövegben! Figyeld meg, hogy mi a feladatuk a mondatokban! A nagymamám tanítónő volt. Mára már ősz lett a haja A régi tanítványai nagyon kedvesek voltak. Meglátogatták őt a születésnapján Én is tanítónő leszek A nővérem festő lesz A helyi tévéadó hamarosan be fogja mutatni a képeit. Mindannyian nézni fogjuk az előadást Jobb lett volna, ha nem délelőtt lett

volna a műsor. 24) Állapítsd meg, hogy mely mondatokban van ige, és melyekben segédige! Most nem vagyok otthon. Két kisbíró volt a piactéren. Péter jövőre már az egyetemen lesz. Gyorsan elmúlt a jókedve. A tóban halat fogunk. Andris a legszívesebben a tónál volna. Nem lehet itt csónakázni. Csaba otthon maradt egyedül. Kék ruha lenne rajtunk. Foglalt vagyok egész nap. A nagypapám bíró volt. Péter ügyvéd lesz. Erzsi elmúlt húszéves. Holnap el fogunk menni a tanyára. Játszhattál volna a húgoddal. Pedig a csónakázás érdekes lehet. Csaba éhes maradt az uzsonna után is. Bárcsak ez a ruha kék lenne. 25) Nevezd meg a szövegben levő szavak szófaját! Írd be őket a táblázatba a megfelelő helyre! - Menjen, kend, hamar, és hozza el az esernyőt, az almárium mellé van támasztva. Kvapka Pál bámész szemeket vetett a tisztelendőre. Tudta is ő, mi az az esernyő! - Ej, no – mondá a pap türelmetlenül -, azt a nagy vászonkarika-formát

értem, amit a kis húgom kosara felett találtunk tegnapelőtt. ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 15 26) Állapítsd meg, hogy mi a szófajuk a kiemelt szavaknak a mondatokban! Este olvasni szoktam. – Szép ez az este Kék sapkát kaptam a születésnapomra. – Kedvenc színem a kék A ház körül szaladgálnak a kutyakölykök. – Körülkerítettük az udvart Olasz pizzát ettem vacsorára. – Egy vidám olasz ült mellém a repülőgépen Öt halat tettem az akváriumba. – A szerencseszámom az öt 27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül! A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. A hallgatás is közöl valamit A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet, mint a m egérkezése. A meg nem írt, el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál. A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé, hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. A gyermek első

értelmes szavai, az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek. Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”, mint a kezdő mesélő elakadásának. Más a bamba elrévedésnek, mint a partnert szavához segítő, előzékeny kivárásnak. Hallgathatunk elővigyázatból, ha megszólalnunk kockázatos. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk; az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció, lábhoz tett fegyver. Van, hogy kötelező a hallgatás, mert: áhítatunk, tiszteletünk csak így közölhető. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet; kihallgatáson, iskolai felelet közben, bíróságon, feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad, kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet ALAPSZÓFAJOK VISZONYSZÓK MONDATSZÓK 28) Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját! Hogy vagy édes szolgám, nem haltál meg éhen? Nem evett meg vad ezen a vad vidéken?

Tündéri ábránd az ifjú világa. Ifjú vér, öreg bor fickándott erökben. 16 29) Melyik szófaji csoportra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd a mondatok ellőtt álló betűt a megfelelő helyre! Olvasd össze az egyes csoportokhoz írt betűket! Akkor dolgoztál jól, ha a betűket összeolvasva egy-egy szót kapsz. Határozd meg a kapott szavak szófaját! Í) Önálló mondatrész szerepét betöltheti. R) Jelentésük önálló, tartalmas jelentés. E) Mondatrész szerepét nem tölthetik be. L) Általában nem toldalékolhatók. J) Az idetartozó szavak egy része a beszélő érzelmeit fejezi ki. Ő) Jelentésük viszonyjelentés. Á) Az átmeneti szófajok is ebbe a csoportba tartoznak. H) Az állathívogató és –terelő szók is részei e csoportnak. L) A névelőt és a névutót is ide soroljuk. S) Az idetartozó szófajok toldalékolhatók, kivétel a határozói igenév. A) Mindig mondatértékűek. 30) Bizonyítsd példamondatokkal, hogy az

alábbi névutók egyaránt kifejezhetnek helyés időviszonyt! alatt, között, keresztül, előtt, túl, felé 31) Határozd meg, hogy a következő mondatpárokban a kiemelt szavak közül melyik igenév, és melyik névutó! Kezdve a gyakorlatokat, megfájdult a feje. Mától kezdve mindennap fogok tornázni. Anya Tomi bizonyítványát nézve nagyon elszomorodott. Születésére nézve polgári családból származott. Az utazás régtől fogva dédelgetett vágya volt. A fiú a lány kezét fogva sétált a parton. 32) Pótold az alábbi mondatok hiányzó igekötőit! (Vigyázz, mert van olyan mondat is, amelyikből nem hiányzik az igekötő!) A tanács tárgyalta a következő év termelési tervét. Ma ne kézbesítsd a levelet! A titkárnő fogja ezt az ügyet bonyolítani. A dolgozat előtt még fogjuk beszélni a példákat! Az udvaron a nagy hidegben minden növény fagyott. A télen sok hajléktalan fagyott. 33)

Határozzátok meg a kiemelt szavak szófaját! Az Új Bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm Olvasd - Igaz volna ama vád, hogy Ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? - Egy nagymamát? Egy grammot se! Ez az egész csak Grimm-mese! - Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát! 17 - Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek! Én még az almát is hámozva eszem meg. - Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten. - Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. - Én úgy tudtam, Önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál. - Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megeméssze. - És meddig lesz Önnél a

juhhús is tiltva? - Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka! (Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát) 34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra! Nem telt bele egy hét se, mikor belátta tanító urunk, hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. Tűz volt az esze, gazdag a lelke, magakedveltető minden tette-vette Ráparancsolt a tanító úr, hogy mondja meg, ki mellé szeretne ülni a legjobban. - A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza, s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra. Mikro aztán mellém került, úgy összebarátkoztunk, hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig, onnan is csak azért fordultam vissza, mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos, és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet. Egyszer azonban nem az öregapja várta a k is bice-bócát, hanem egy másik öregecske, akiről már

messziről láttam, hogy bányász. Bőrkötője volt, lámpás a rézcsatos övében, a vállán meg csákány. - Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval, mikor még az is bányász volt. főnév + rag: múlt idejű ige + E/1 sz. igei személyrag: igekötős ige: melléknév: melléknév + rag: főnévi igenév: tulajdonnév: Amikor a király megtudta, hogy szép menyasszonya, a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik, lóra pattant, és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott. Téli idő járt, magas volt a hó, az

olaszok erősen fáztak, maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot, mert Olaszországban ritka a nagy hóesés. A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával, onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. Az út végig vörös posztóval volt borítva, és az út két oldalán mindenütt ujjongó, kiáltozó nép állott. Harsogtak a trombiták, szóltak a kürtök, énekeltek az emberek, olyan látvány és hangverseny volt ott, hogy aki látta és hallotta, soha el nem felejtheti. Büszkén, boldogan ragyogott a hercegnő, aki az első szánban ült. Szép homloka, ívelt szemöldöke, telt halántéka, piros orcái, derűs szeme, szabályos orra és gyönyörű ajka úgy 18 megnövelte ritka szépségét, hogy a nézőket magára Vénusra, a szerelem istennőjére emlékeztette. Ezután megrendezték a koronázás szertartását, majd december közepén a k irály Budára vitte feleségét. Budán fényes, gazdag lakodalmat

rendeztek. A lakodalom több napon át folyt Az egyik napon lovagi tornát rendeztek, a másikon érdekes látnivalókat mutattak be. főnév + rag: múlt idejű ige + T/3 sz. igei személyrag: tulajdonnév: melléknév: melléknév + rag: határozói igenév: számnév: IV. Szintagmatan 1) Húzd alá a közmondásokban a szószerkezeteket! Állapítsd meg a szószerkezetek fajtáját! Dobbal nem lehet verebet fogni. Nem a ruha teszi az embert. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. ALÁRENDELŐ SZERKEZET MELLÉRENDELŐ SZERKEZET 2) Húzd alá az alanyi-állítmányi

szószerkezeteket! Töltsd ki a táblázatot a szövegből vett példákkal! Van, aki a buszról leszállva csak járdaszélességnyi távolságot futott, mégis facsarni lehet belőle a vizet. Csurog az arcáról, orra hegyéről, a tarkójáról Egyetlen Niagara-látomás a világ. Nekem ma szerencsém volt: csak a fejem fölé tartott újságok áztak szét Első fölocsúdásom így a megmenekülés örömének szól, a második – anyanyelvünk érzékenységének. Az ilyen mennydörgős zivatarra azt mondjuk: égiháború Olyan nagyvonalú, érzékletes kifejezés, mintha a mi korunkban született volna. Pedig hol voltak még a földről az ég határvidékére átterjedő harcok; hol a szőnyegbombázások, gyors tüzelésű ágyúk, repülők, mikor már használták? E kifejezés kezdettől fogva telitalálat, de késői beérése még külön bizonyítja, hogy nem csak egy könyv, egy vers, egyetlne szó is lehet műalkotás, remekmű. (Csoóri Sándor: Égiháború) 3)

Jelöld a tagmondathatárokat a versben! Húzd alá minden mondatban az alanyt és az állítmányt, és állapítsd meg a fajtájukat! Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 19 Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad. (Weöres Sándor: Tíz lépcső) 4) Mivel fejezzük ki az általános alanyt a következő latin bölcsességekben! Elemezd a mondatokat mondatrészek és szófajok szerint! A legfőbb jóra törekszünk mindnyájan. Vállalj tisztséget, hogy használj! A múltat már nem tudjuk megváltoztatni. Amit el kell

tűrni, tűrjétek el! Alázkodj meg, hogy felemelkedhess! Senki sem lehet önmaga adósa. Mindenki mások hibájából tanuljon. 5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg, hogy mely mondatokban van ige, és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját! A kitüntetés legyen az érdemmel arányos. Isten, te légy az orvos orvossága. A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen. Legyen meg a Te akaratod Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is. A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál. Érzéseim a homlokomra vannak írva. Könyveim számára mindig van időm. A tisztességes ember mindig kezdő marad. A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké. 6) Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát! Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt. A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben. Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett. 7)

Bővítsd a mondatot! A macska nyávog. 8) Húzd alá a tárgyakat a m ondatokban! Milyen szófajú szóval és milyen raggal fejezzük ki őket? Ábrázold a tárgyas szószerkezeteket! Tanulj meg győzni és veszíteni! Ne akard más életét irányítani! Ne vegyél drága tollat, bőröndöt, órát! Kerüld a rosszat akaró embereket! Tanulj meg mosolyogva élni! 20 9) Húzd alá a határozókat a következő mondatokban! Nevezd meg a határozók típusát és kifejezőeszközeit! Karikázd be a ragjukat vagy névutójukat! Minden évben legalább egyszer nézz végig egy naplementét! Késlekedés nélkül küldd el a köszönő táviratokat! Töltsd fel vízzel a jégkockatartót! A kölcsönkért motort tele tankkal add vissza! Kritizálj négyszemközt! Soha ne fizess félkész munkáért! Pénztől ne várj boldogságot! Minden probléma lehetőség a fejlődésre. Örülj mások sikerének! Vásárlásnál ellenőrizd az árakat! Szeress őszintén és tiszta szívből!

Ne hagyd bevetetlenül az ágyad! Légy bátor a főzésben! Menj el szurkolni barátaid sportversenyeire! Ne parkolj mozgássérültek számára fenntartott helyen! Minden tavasszal ültess a barátaiddal együtt virágot! Ne add a becsületedet pénzért, hatalomért vagy hírnévért! (H. Jackson Brown: Kis útmutató az élethez) 10) Javítsd ki a mondatokban a rosszul használt igevonzatokat! Írd be őket helyesen a táblázatba az alaptagjukkal együtt! Keresd meg a szabad bővítményeket is a mondatokban! Ezeket is alaptagjukkal együtt írd a táblázatba! Most lehetőségünk van az önálló gondolkodáshoz. A diákkonferencián hamarosan megkezdik a vitát a házirend fölött. Némely ember bizalmatlan minden iránt. A szomszédok nagyon aggódnak a viszály elmérgesedésétől. A csapatoknak gyorsan meg kell egyezniük a fegyverszünetről. Az önkormányzatban döntenek az ügy fölött. SZABAD BŐVÍTMÉNYEK VONZATOK 11) Keresd meg a jelzős szószerkezeteket a

mondatokban, és töltsd ki a táblázatot egyegy példával! Bömbölő haragra / fakadt a vihar százezer haragja. (Illyés Gyula: A szil s a szél) Napfogyatkozás jött szeme világára, Melynek elmúlását hasztalanul várta. (Petőfi Sándor: János vitéz) Temetőben csendes az én házam, Jobb neki ott énvelem egy házban. (Arany János: Árva fiú) 21 Azóta nagysád lett belőle, Hideg és büszke, mint szokás. S a rege szólt: Volt egyszer egy lány, ábrándos, szőke, kékruhás. Életet kívánunk, valószínűt, nyerset minőségjelzős (Reviczky Gyula: Első szerelem) (Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz) ALAPTAG BŐVÍTMÉNY mennyiségjelzős birtokos jelzős értelmező jelzős 12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát! A) – vidámat búsat szépek, okosak télen , nyáron itt,

ott B)  csendes, nyugtalan csalogány, pacsirta kicsi, erős C)  egyszerű, könnyű okos, sikeres szerencsés, boldog D)  világos, érthető Ödönről, a barátomról E) ~ éltet halált moziba, színházba 22 13) Alakítsd át a mondatokat a minta alapján! Figyeld meg, milyen szófajú szóvá alakul át az ige! Éva tájképet fest.  Az Éva festette tájkép a nappaliba kerül A vihar megrongálta a háztetőket. A diáktanács döntést hozott. Ádám csoportot vezet a gyalogtúrán. 14) Alkoss olyan mondatpárokat, amelyekben a felsorolt szavak egyrészt igeként, másrészt segédigeként szerepelnek! fog, volna, volt, lesz, marad 15) Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy az állítmányok a meghatározott módban és időben legyenek! Húzd alá az új mondatokban az állítmányokat! Jelöld

a segédigéket! KIJELENTŐ MÓD Jelen idő Múlt idő Jövő idő Feri szakács. Feri okos. Kevés a szakács. Feri szakács. Feri okos. Kevés a szakács. Feri szakács. Feri okos. Kevés a szakács. FELSZÓLÍTÓ MÓD Jelen idő FELTÉTELES MÓD Jelen idő Múlt idő 16) Hasonlítsd össze a magyar és az idegen nyelvi mondatok szerkezetét! Indokold meg az elemzés alapján, hogy miért nevezhetjük a n évszói állítmányt is névszói-igei állítmánynak! A könyv érdekes. Az újság színes. A film izgalmas. The book is interesting. The newspaper is colourful. The film is exciting. Das Buch ist interessant. Die Zeitung ist farbig. Der Film is aufregend. 23 17) Jelöld a megfelelő számmal, hogy milyen mondatrész a kevés szó a közmondásokban! 1 = mennyiségjelző 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13+1 2 = állítmány x = alany Kegyelemkenyérhez kevés fog is elég. Vad almának kevés a becse. Igen kevés kell a szúnyognak. Kevés vacsora,

jó éjszaka. Rossz gyomornak becsülete a kevés eledel. Kevés nem árt, sok nem használ. Mi egynek sok, másnak kevés lehet. Kevés kárban sem nagy a haszon. Ki bölcset küld, kevés szóval küldi. Sok polyvában kevés a búza. Sok a parancsoló, kevés a szófogadó. Kevés van a fejben. Fél fogamra is kevés. Kicsiny tüzet kevés víz olt. 18) Egészítsd ki a m ondatokat soronként azonos szófajú szavakkal! Nevezd meg az így alkotott szószerkezetek típusát! Az anyukám , sőt . Az apukám és . A barátom nemcsak , hanem is. A szomszédunk is, is. Szabadidőmben vagy . Akár , akár hallgatok zenét, kikapcsolódom. V. Szintaxis 1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat! Elkezdődött a tánc.

Elaludt a villany. Sokat nevettek. Jól érezték magukat. 2) Tedd ki a vesszőket, és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal! Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak. (Eszkimó sámánasszony) Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve. (Karinthy Frigyes: Sport és természet) 24 3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! Legyen arra is időd, hogy

néha megszagolj egy rózsát! Csak ahhoz jön el a szerencse, aki fel van készülve a fogadására! Sose cselekedj, amíg dühös vagy! A „hogyan” legyen legalább annyira fontos, mint a „mit”. Időnként gondolj arra is, hogy a hallgatással többet mondasz! Minél többet tudsz, annál nagyobb lesz az önbizalmad. Vigyázz azokra, akiket szeretsz! Küldj virágot annak, akit szeretsz! 4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra, és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot, és ágrajzot is készíts hozzá! mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. (Lukianosz) 5) Állapítsd meg, hogy melyik mondat egyszerű, és melyik összetett mondat! Most bükkmakk vagy, vagy tölgymakk vagy? Nyolc rossz rozsszem, tíz kis rizsszem minden kincsem. Ha mégy, végy még négy vég gézt! Ma, mama, maga meg Mara marad idehaza. E helyt a rejtek retket rejt, és sajtot sejtet.

Köszméte közt mit látsz, kissrác? Rajta varrt rojt s vert vért volt. Hol nő sás, nős ács sást ás. 6) Állapítsd meg, hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó! Aki mer, az nyer. Otthon lakjék az, aki kedvére akar élni. Akkora a feje, mint a sajtár. Amilyen az ember, olyan a munkája. Azt sem tudják, eszik-e vagy isszák. Mit ész meg nem gyógyíthat, meggyógyítja azt az idő. Ahol nincs, ott ne keress. Addig hajlik a vessző, amíg gyönge. Úgy verj éket a kemény fába, hogy szemedbe ne pattanjon. Úgy megijesztették, hogy aratásig sem jő eszére. Azért tart harapófogót a kovács, hogy meg ne süsse a kezét. Nincs fájóbb seb annál, mit rokon kéz ejt rajtad. Olyan barátja neki, mint eb a macskának. Annyi esze sincs, mint egy tyúknak. Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. 25 7) Keresd meg, hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az

utalószó mondatrészszerepének az elemzésével, hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt! Kezét emeli, mikor lábát kellene. Fogd a fogót, hogy kezed meg ne égesd. Ki tövistől félti kezét, ne fogjon rózsaszedéshez. Nem mind bíró, kinek pálca van kezében. Nem jó ember, ki másnak szemébe nem mer nézni. Sok idő eltelik, míg a gyermekből ember válik. Amit nyer a réven, elveszti a vámon. Ahol Isten őriz, pókháló is oltalom. 8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt! Kiengedem a szellemet a palackból, és / de / vagy / ezért / ugyanis . 9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal! Jászai Mari, a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. Jászai a próbán sokat küszködött vele Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai

legszebb jelenetét. - Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő. - Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt. Jászai komoran válaszolt: - Akkor miért nem lett asztalos? 10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét! Nem jó az igazat hangosan hegedülni. Messze ér az igazság keze. Nem sok tétovázást kíván az igazság. Legnehezebb az igazat tűrni. Igaz embernek minden út egyenes. A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat. 26